Pada zaman dahulu ilustrasi digunakan untuk merakam lagenda dan peristiwa bersejarah 5. dan sebagainya 3. Pada kurun ke 17. Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel. atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik) 4. Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar 2. mesej. Pada kurun ke 16. Altorfer dan Hans Holbein adalah tokoh ilustrasi ukiran 7. Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan. kolaj. sekolah-sekolah seni di Jerman menunjukkan komitmen yang tinggi dalam penghasilan ilustrasi 6.1. Albert Durer. lukisan pen. Hans Burgkmair. dengan diketuai oleh Rembrandt. ilustrasi terus berkembang meliputi pelbagai aspek dan subjek .

Madonna With Grapes Albracht Durer.Hans Burgkmair. Young Hare Rembrandt. A Lion Lying Down .

1. Memberi maklumat tentang sesuatu subjek atau objek secara terperinci 3. Menggambarkan dekoratif/unsur hiasan 2. bahan atau subjek dengan lebih jelas . Menyampaikan komentar atau penerangan.

Kesesuaian antara ilustrasi dengan teks 4. Kemantapan dan kehalusan gaya melukis 3. Reka letak menonjol dan menarik perhatian 6. Menggunakan alat dan bahan dengan betul . Kreativiti 5. Imej dapat disampaikan kepada pelanggan dan menepati kehendak mesej 7.1. Boleh mempengaruhi dan menambat hati dan perasaan pelanggan 8. Keaslian dan rekaan yang kreatif 2.

1. ILUSTRASI PERUBATAN Digunakan dalam bidang sains perubatan dengan meluas Untuk meningkatkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan dan bidang lain yang berkaitan dengan kesihatan .

ILUSTRASI ALAM Menggambarkann lukisan dan catan yang merujuk dalam alam semulajadi seperti tumbuhan dan haiwan.2. .

. ILUSTRASI FESYEN  Sangat popular sejak tahun 1920 lagi.3.

. kartun. ILUSTRASI PENERBITAN Ilustrasi pada kulit buku. dan ilustrasi cerpen menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. risalah. suratkhabar. kulit novel.4.

5. lukisan mekanikal dan reka bentuk berbantukan komputer merupakan bahagian penting untuk mendapatkan ilustrasi teknikal yang tepat  Ilustrasi ini bertujuan untuk mempromosi barang . ILUSTRASI TEKNIKAL  Bertujuan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri  Lakaran teknikal.

plastik dan lain-lain . ILUSTRASI PERINDUSTRIAN Merujuk lakaran idea untuk barangan industri Tidak terhad kepada industri berat.6. malahan mencakupi industri ringan seperti rekaan perabot.

7. ILUSTRASI HAIWAN  Untuk menunjukkan lakaran jelas bahagian segmen badan  Kerap digunakan untuk memaparkan haiwan purba yang telah pupus seperti dinosaur  Sering dilukis berdasarkan gambaran sejarah dan dipaparkan pada setem .

jadual. peta dan pelan . ILUSTRASI MAKLUMAT Digunakan untuk menerangkan kedudukan perniagaan sesebuah organisasi korporat Berfungsi sebagai sumber maklumat yang dipaparkan dalam bentuk tajah.8. carta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful