mesej. Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel.1. atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik) 4. Albert Durer. Pada kurun ke 16. Hans Burgkmair. ilustrasi terus berkembang meliputi pelbagai aspek dan subjek . kolaj. Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar 2. Pada zaman dahulu ilustrasi digunakan untuk merakam lagenda dan peristiwa bersejarah 5. lukisan pen. dan sebagainya 3. sekolah-sekolah seni di Jerman menunjukkan komitmen yang tinggi dalam penghasilan ilustrasi 6. Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan. Altorfer dan Hans Holbein adalah tokoh ilustrasi ukiran 7. Pada kurun ke 17. dengan diketuai oleh Rembrandt.

Madonna With Grapes Albracht Durer.Hans Burgkmair. A Lion Lying Down . Young Hare Rembrandt.

1. bahan atau subjek dengan lebih jelas . Menyampaikan komentar atau penerangan. Menggambarkan dekoratif/unsur hiasan 2. Memberi maklumat tentang sesuatu subjek atau objek secara terperinci 3.

Kemantapan dan kehalusan gaya melukis 3. Kreativiti 5. Keaslian dan rekaan yang kreatif 2. Menggunakan alat dan bahan dengan betul .1. Imej dapat disampaikan kepada pelanggan dan menepati kehendak mesej 7. Boleh mempengaruhi dan menambat hati dan perasaan pelanggan 8. Reka letak menonjol dan menarik perhatian 6. Kesesuaian antara ilustrasi dengan teks 4.

ILUSTRASI PERUBATAN Digunakan dalam bidang sains perubatan dengan meluas Untuk meningkatkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan dan bidang lain yang berkaitan dengan kesihatan .1.

. ILUSTRASI ALAM Menggambarkann lukisan dan catan yang merujuk dalam alam semulajadi seperti tumbuhan dan haiwan.2.

ILUSTRASI FESYEN  Sangat popular sejak tahun 1920 lagi. .3.

dan ilustrasi cerpen menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. kulit novel. . risalah. kartun. suratkhabar.4. ILUSTRASI PENERBITAN Ilustrasi pada kulit buku.

ILUSTRASI TEKNIKAL  Bertujuan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri  Lakaran teknikal.5. lukisan mekanikal dan reka bentuk berbantukan komputer merupakan bahagian penting untuk mendapatkan ilustrasi teknikal yang tepat  Ilustrasi ini bertujuan untuk mempromosi barang .

ILUSTRASI PERINDUSTRIAN Merujuk lakaran idea untuk barangan industri Tidak terhad kepada industri berat. malahan mencakupi industri ringan seperti rekaan perabot.6. plastik dan lain-lain .

ILUSTRASI HAIWAN  Untuk menunjukkan lakaran jelas bahagian segmen badan  Kerap digunakan untuk memaparkan haiwan purba yang telah pupus seperti dinosaur  Sering dilukis berdasarkan gambaran sejarah dan dipaparkan pada setem .7.

ILUSTRASI MAKLUMAT Digunakan untuk menerangkan kedudukan perniagaan sesebuah organisasi korporat Berfungsi sebagai sumber maklumat yang dipaparkan dalam bentuk tajah.8. carta. peta dan pelan . jadual.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful