atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik) 4. Albert Durer. kolaj. lukisan pen. Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan. dan sebagainya 3. Hans Burgkmair. Pada kurun ke 17. Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar 2. dengan diketuai oleh Rembrandt. mesej. ilustrasi terus berkembang meliputi pelbagai aspek dan subjek . Pada kurun ke 16. Altorfer dan Hans Holbein adalah tokoh ilustrasi ukiran 7. Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel.1. Pada zaman dahulu ilustrasi digunakan untuk merakam lagenda dan peristiwa bersejarah 5. sekolah-sekolah seni di Jerman menunjukkan komitmen yang tinggi dalam penghasilan ilustrasi 6.

Young Hare Rembrandt.Hans Burgkmair. A Lion Lying Down . Madonna With Grapes Albracht Durer.

Menyampaikan komentar atau penerangan. Memberi maklumat tentang sesuatu subjek atau objek secara terperinci 3.1. bahan atau subjek dengan lebih jelas . Menggambarkan dekoratif/unsur hiasan 2.

Keaslian dan rekaan yang kreatif 2. Menggunakan alat dan bahan dengan betul . Kemantapan dan kehalusan gaya melukis 3. Boleh mempengaruhi dan menambat hati dan perasaan pelanggan 8. Reka letak menonjol dan menarik perhatian 6.1. Imej dapat disampaikan kepada pelanggan dan menepati kehendak mesej 7. Kesesuaian antara ilustrasi dengan teks 4. Kreativiti 5.

ILUSTRASI PERUBATAN Digunakan dalam bidang sains perubatan dengan meluas Untuk meningkatkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan dan bidang lain yang berkaitan dengan kesihatan .1.

. ILUSTRASI ALAM Menggambarkann lukisan dan catan yang merujuk dalam alam semulajadi seperti tumbuhan dan haiwan.2.

3. . ILUSTRASI FESYEN  Sangat popular sejak tahun 1920 lagi.

suratkhabar. kartun.4. dan ilustrasi cerpen menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. kulit novel. ILUSTRASI PENERBITAN Ilustrasi pada kulit buku. . risalah.

ILUSTRASI TEKNIKAL  Bertujuan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri  Lakaran teknikal.5. lukisan mekanikal dan reka bentuk berbantukan komputer merupakan bahagian penting untuk mendapatkan ilustrasi teknikal yang tepat  Ilustrasi ini bertujuan untuk mempromosi barang .

malahan mencakupi industri ringan seperti rekaan perabot. plastik dan lain-lain . ILUSTRASI PERINDUSTRIAN Merujuk lakaran idea untuk barangan industri Tidak terhad kepada industri berat.6.

7. ILUSTRASI HAIWAN  Untuk menunjukkan lakaran jelas bahagian segmen badan  Kerap digunakan untuk memaparkan haiwan purba yang telah pupus seperti dinosaur  Sering dilukis berdasarkan gambaran sejarah dan dipaparkan pada setem .

jadual. carta.8. ILUSTRASI MAKLUMAT Digunakan untuk menerangkan kedudukan perniagaan sesebuah organisasi korporat Berfungsi sebagai sumber maklumat yang dipaparkan dalam bentuk tajah. peta dan pelan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful