Pada kurun ke 16. Hans Burgkmair. kolaj. Altorfer dan Hans Holbein adalah tokoh ilustrasi ukiran 7. Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar 2. Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan. atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik) 4. mesej. Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel. sekolah-sekolah seni di Jerman menunjukkan komitmen yang tinggi dalam penghasilan ilustrasi 6. Pada kurun ke 17. Albert Durer. lukisan pen. dengan diketuai oleh Rembrandt. dan sebagainya 3. Pada zaman dahulu ilustrasi digunakan untuk merakam lagenda dan peristiwa bersejarah 5. ilustrasi terus berkembang meliputi pelbagai aspek dan subjek .1.

Hans Burgkmair. A Lion Lying Down . Madonna With Grapes Albracht Durer. Young Hare Rembrandt.

bahan atau subjek dengan lebih jelas .1. Menggambarkan dekoratif/unsur hiasan 2. Memberi maklumat tentang sesuatu subjek atau objek secara terperinci 3. Menyampaikan komentar atau penerangan.

1. Kesesuaian antara ilustrasi dengan teks 4. Boleh mempengaruhi dan menambat hati dan perasaan pelanggan 8. Kreativiti 5. Menggunakan alat dan bahan dengan betul . Keaslian dan rekaan yang kreatif 2. Imej dapat disampaikan kepada pelanggan dan menepati kehendak mesej 7. Kemantapan dan kehalusan gaya melukis 3. Reka letak menonjol dan menarik perhatian 6.

ILUSTRASI PERUBATAN Digunakan dalam bidang sains perubatan dengan meluas Untuk meningkatkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan dan bidang lain yang berkaitan dengan kesihatan .1.

ILUSTRASI ALAM Menggambarkann lukisan dan catan yang merujuk dalam alam semulajadi seperti tumbuhan dan haiwan. .2.

3. ILUSTRASI FESYEN  Sangat popular sejak tahun 1920 lagi. .

risalah. kartun.4. dan ilustrasi cerpen menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. suratkhabar. ILUSTRASI PENERBITAN Ilustrasi pada kulit buku. kulit novel. .

lukisan mekanikal dan reka bentuk berbantukan komputer merupakan bahagian penting untuk mendapatkan ilustrasi teknikal yang tepat  Ilustrasi ini bertujuan untuk mempromosi barang . ILUSTRASI TEKNIKAL  Bertujuan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri  Lakaran teknikal.5.

malahan mencakupi industri ringan seperti rekaan perabot. ILUSTRASI PERINDUSTRIAN Merujuk lakaran idea untuk barangan industri Tidak terhad kepada industri berat.6. plastik dan lain-lain .

7. ILUSTRASI HAIWAN  Untuk menunjukkan lakaran jelas bahagian segmen badan  Kerap digunakan untuk memaparkan haiwan purba yang telah pupus seperti dinosaur  Sering dilukis berdasarkan gambaran sejarah dan dipaparkan pada setem .

jadual. peta dan pelan . ILUSTRASI MAKLUMAT Digunakan untuk menerangkan kedudukan perniagaan sesebuah organisasi korporat Berfungsi sebagai sumber maklumat yang dipaparkan dalam bentuk tajah. carta.8.