atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik) 4. Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar 2. ilustrasi terus berkembang meliputi pelbagai aspek dan subjek . Pada kurun ke 17. dengan diketuai oleh Rembrandt. lukisan pen. mesej. Pada kurun ke 16. Albert Durer. Hans Burgkmair. Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel. Altorfer dan Hans Holbein adalah tokoh ilustrasi ukiran 7. sekolah-sekolah seni di Jerman menunjukkan komitmen yang tinggi dalam penghasilan ilustrasi 6. dan sebagainya 3.1. kolaj. Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan. Pada zaman dahulu ilustrasi digunakan untuk merakam lagenda dan peristiwa bersejarah 5.

Young Hare Rembrandt. Madonna With Grapes Albracht Durer. A Lion Lying Down .Hans Burgkmair.

Menyampaikan komentar atau penerangan. Memberi maklumat tentang sesuatu subjek atau objek secara terperinci 3. bahan atau subjek dengan lebih jelas .1. Menggambarkan dekoratif/unsur hiasan 2.

Kreativiti 5.1. Keaslian dan rekaan yang kreatif 2. Boleh mempengaruhi dan menambat hati dan perasaan pelanggan 8. Reka letak menonjol dan menarik perhatian 6. Kesesuaian antara ilustrasi dengan teks 4. Menggunakan alat dan bahan dengan betul . Imej dapat disampaikan kepada pelanggan dan menepati kehendak mesej 7. Kemantapan dan kehalusan gaya melukis 3.

ILUSTRASI PERUBATAN Digunakan dalam bidang sains perubatan dengan meluas Untuk meningkatkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan dan bidang lain yang berkaitan dengan kesihatan .1.

ILUSTRASI ALAM Menggambarkann lukisan dan catan yang merujuk dalam alam semulajadi seperti tumbuhan dan haiwan. .2.

. ILUSTRASI FESYEN  Sangat popular sejak tahun 1920 lagi.3.

ILUSTRASI PENERBITAN Ilustrasi pada kulit buku. kartun. dan ilustrasi cerpen menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. . risalah.4. suratkhabar. kulit novel.

lukisan mekanikal dan reka bentuk berbantukan komputer merupakan bahagian penting untuk mendapatkan ilustrasi teknikal yang tepat  Ilustrasi ini bertujuan untuk mempromosi barang . ILUSTRASI TEKNIKAL  Bertujuan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri  Lakaran teknikal.5.

plastik dan lain-lain . ILUSTRASI PERINDUSTRIAN Merujuk lakaran idea untuk barangan industri Tidak terhad kepada industri berat.6. malahan mencakupi industri ringan seperti rekaan perabot.

7. ILUSTRASI HAIWAN  Untuk menunjukkan lakaran jelas bahagian segmen badan  Kerap digunakan untuk memaparkan haiwan purba yang telah pupus seperti dinosaur  Sering dilukis berdasarkan gambaran sejarah dan dipaparkan pada setem .

peta dan pelan . carta. jadual.8. ILUSTRASI MAKLUMAT Digunakan untuk menerangkan kedudukan perniagaan sesebuah organisasi korporat Berfungsi sebagai sumber maklumat yang dipaparkan dalam bentuk tajah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful