P. 1
BIG PPG Panduan Dan Jadual PelaksanaanPPG10JAN2012

BIG PPG Panduan Dan Jadual PelaksanaanPPG10JAN2012

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Mohd Khairy Kamaruddin on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

kemasyarakatan dan ketuhanan. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. iaitu kendiri. kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama.

pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. teori pembelajaran. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. daya ketahanan.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. bahan kurikulum. pemimpin dan sebagai agen perubahan. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. Selaras dengan FPK dan FPG. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . patriotisme.

Nilai : Merujuk kepada penerapan. serta memiliki dan menampilkan nilai.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 . dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran.

Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 . Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A.

C. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran .rakan sejawat ) i. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii.masyarakat setempat ) i. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. iii. Etika dan moral profesional. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. iii. B. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. iii. iv. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. Guru sebagai insan mulia ii. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. ii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . Ceramah A.rakan sejawat ) i. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 .

Kesantunan berbahasa iii. ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . hospital. kebakaran. Khidmat kepada komuniti i. Kempen kesedaran ( AADK. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. khidmat kebajikan dan lainlain). Pengucapan awam ii. Aktiviti Kemasyarakatan A. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. bantuan bencana (banjir. bencana alam) iii. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. Etika berpakaian 2. pusat-pusat komuniti. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Tertib / adab di meja makan iv. rumah ibadat. Pengendalian Majlis v. Bengkel ( kumpulan sasaran . pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. rumah anak yatim. Kelas tambahan ii.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i.

iii. bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Aktiviti kerohanian / moral d. kebakaran. pusat penjagaan warga emas) ii. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. pusat-pusat komuniti. Malaysia Cergas dan patriotik f. Reengineering – interpersonal ii. Jenis Khidmat Masyarakat – i. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Penyediaan tapak b. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. rumah anak yatim. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI . Perkhemahan II .3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. rumah ibadat. dan khidmat kebajikan). gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. hospital. Interaksi dengan komuniti setempat c.

Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. Pengurusan ( sistematik. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . misi sekolah.kumpulan pelajar PPG ) a. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Akta 550 / Akta Pendidikan d. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. visi sekolah ) iii. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a.

Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 . Bengkel a.

berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. kemahiran. Selaras dengan hasrat ini. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. modal intelektual. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk.

usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. kemahiran. daya intelek. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Melalui aktiviti yang dirancang. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian.

3. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. 5. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . 2. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. etika dan akhlak keguruan. rohani ( spritual ) dan sosial. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. nilai. 4.Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. 6. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. 7. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. emosi.

Memupuk semangat berpasukan. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. 9. . bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 . OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a.

Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 . CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i. ii. iv. iii. v.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4.

PERKHEMAHAN Bil 1. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG . Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Sentiasa berada di tapak perkhemahan.

Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 . Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti.

30 tengahari 8.30 – 7.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.00 – 2.00 petang Rehat / Solat 6.00 – 4.00 petang 4.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.30 – 8.30 – 2.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.00 – 6.00 pagi 10.00 – 10.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.00 – 8.30 – 6.30 petang 6.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 .00 – 10. Makan 2.30 4.00 malam 9.30 – 6.00 – 11.00 petang Rehat / Solat .00 4. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.00 petang 2. Solat dan Tazkirah 5.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12.30 – 12.00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.00 11.00 – 5.

e.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. d. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. Oleh sebab itu. h. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. c. semasa dan sesudah program dijalankan. f. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. g. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. b.

Taklimat Umum BIG a. Taklimat Perkhemahan a. Peralatan g.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Objektif BIG PPG c. Persiapan awal d. Kuatermaster makanan i. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Penulisan Refleksi / Folio c. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Kebajikan dan Keselamatan k. Kuatermaster peralatan j. Arahan. Jadual Pelaksanaan C. Keadaan Fizikal f. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Status Kesihatan h. Teori keselamatan di air b. Taklimat Keselamatan di air a. Struktur Organisasi B. Rasional BIG PPG b. Etika Peserta BIG PPG e.

Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. Taklimat LDK a. Cara dan pengendalian LDK c. Perkara Taklimat kepada peserta program i. b. Perhubungan luar v. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Tarikh Program iii. Lawatan Tapak iv. Kos viii. Peralatan vi. ii. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Kuatermaster peralatan viii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Status Kesihatan vi. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Keadaan Fizikal iv. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Kuatermaster makanan vii. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Lokasi Program ii. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Peralatan v. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Kebajikan dan Keselamatan ix. Jadual Pelaksanaan x.

10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. xiv. iii. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Pelaksanaan Aktiviti i. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. ii. 2. Menyusun peralatan. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). Penutup Aktiviti i. xii. 2. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. 1. 3. xiii. 4. ii. 2. iii. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. 3. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1.

. 4. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. Penghulu) – jika perlu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . 3. Jabatan Laut / Marin. Jabatan Hutan. Jabatan Bomba dan Penyelamat.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio.

7. 9. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. selamat dan mencapai objektif. 13. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. Hendaklah mengawal diri sendiri. 3. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. 4. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. 8. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. 10. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. 11. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. 6. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. 2. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. berdisiplin. 12. Mematuhi arahan. 5.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. 16. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. 21.00 malam. 15. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . 17. 22. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. peralatan dan harta persendirian. 18. berburu. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. Peserta dilarang memancing. 20. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 19. 24. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. 23.

Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. pembahagian tugas Pembinaan khemah. pemilihan tapak. JAM INTERAKSI 5 Jam 3. Aktiviti di IPG • • • • 2. Malaysia cergas dan patriotik.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4.

. 6.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 . JAM INTERAKSI 5. Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan.perihal kepimpinan.. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " ....

Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 . JAM INTERAKSI 7.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8.

d.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. Pelajar PPG a. g. h. b. k. f. j.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. dan semua AJK. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . m. c. l. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. e. i.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. h. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . f. g. b. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. d. f. g. KEM KOMANDAN a. d. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. c. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. i. e. c. e.

KEM KOMANDAN a. b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. Jabatan Bomba dan Penyelamat. j. g. f. c. i. Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. d. h. e. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. Polis Marin. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 .

Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik.Baharuddin bin Ab. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b.Penyelaras Pen. IPGM. Zainol En. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman. Ahmad Sukri b. KPM Pusat Pengembangan Akademik. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim.Noriati binti Abd. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. Mohamad Hafedz b.Aleas bin Mat Isa En. Salleh En. IPGM. IPGM. Latiff En. Hishamuddin bin Hassan En. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu. KPM IPG Kampus Darulaman.Rashid Tuan Haji Ust. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->