INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. iaitu kendiri. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 . kemasyarakatan dan ketuhanan. kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama.

kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . Selaras dengan FPK dan FPG. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. teori pembelajaran. pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. patriotisme.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. daya ketahanan. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. pemimpin dan sebagai agen perubahan. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. bahan kurikulum.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan.

serta memiliki dan menampilkan nilai. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 . penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. Nilai : Merujuk kepada penerapan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.

Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.

iii. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran .masyarakat setempat ) i. B. iii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. iii. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. Etika dan moral profesional. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. iv.rakan sejawat ) i. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Guru sebagai insan mulia ii. C. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . ii. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 . Ceramah A.rakan sejawat ) i. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran .

ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. Kempen kesedaran ( AADK. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. Etika berpakaian 2. kebakaran. Kelas tambahan ii. bantuan bencana (banjir. Bengkel ( kumpulan sasaran . Pengendalian Majlis v. Tertib / adab di meja makan iv. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. bencana alam) iii. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. rumah ibadat.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. rumah anak yatim. pusat-pusat komuniti. Khidmat kepada komuniti i. Pengucapan awam ii. Kesantunan berbahasa iii. hospital. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Aktiviti Kemasyarakatan A. ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . khidmat kebajikan dan lainlain).

gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. Jenis Khidmat Masyarakat – i. rumah anak yatim. hospital. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Malaysia Cergas dan patriotik f. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Reengineering – interpersonal ii. Aktiviti kerohanian / moral d. pusat penjagaan warga emas) ii. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. dan khidmat kebajikan). Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI . rumah ibadat. bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. Penyediaan tapak b. kebakaran. iii. Interaksi dengan komuniti setempat c.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. Perkhemahan II . pusat-pusat komuniti.

misi sekolah. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Akta 550 / Akta Pendidikan d. Pengurusan ( sistematik. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1.kumpulan pelajar PPG ) a. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. visi sekolah ) iii. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b. Bengkel a. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 .

Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. kemahiran. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu. iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. Selaras dengan hasrat ini. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. modal intelektual. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi.

Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . kemahiran. Melalui aktiviti yang dirancang. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu. daya intelek. pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG).PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian.

nilai. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan.Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). 3. emosi. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. 6. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. rohani ( spritual ) dan sosial. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. 7. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. 4. 5. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . 2. etika dan akhlak keguruan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.

Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. Memupuk semangat berpasukan. 9. . kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3. bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 .

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i. iii. iv. v. ii. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 .

Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan.PERKHEMAHAN Bil 1. Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG . Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. Sentiasa berada di tapak perkhemahan.

10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 . Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu.

00 11.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.00 petang Rehat / Solat 6.00 – 10.00 – 8.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.00 malam 9.00 petang Rehat / Solat .00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 .30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.00 petang 2.00 – 4.30 tengahari 8.00 – 11.00 pagi 10.30 petang 6.30 – 6.30 – 2.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.00 – 6. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.00 – 2.30 – 6.00 4.00 – 5.30 4.30 – 8.30 – 12.00 – 10. Makan 2.00 petang 4.30 – 7. Solat dan Tazkirah 5.

Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. f. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . g. c. b. semasa dan sesudah program dijalankan. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. d. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. e. Oleh sebab itu. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. h. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti.

Rasional BIG PPG b. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Kuatermaster makanan i. Objektif BIG PPG c. Jadual Pelaksanaan C. Etika Peserta BIG PPG e. Status Kesihatan h. Taklimat Umum BIG a. Struktur Organisasi B. Keadaan Fizikal f.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Teori keselamatan di air b. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Kebajikan dan Keselamatan k. Arahan. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Taklimat Keselamatan di air a. Kuatermaster peralatan j. Persiapan awal d. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Taklimat Perkhemahan a. Peralatan g. Penulisan Refleksi / Folio c.

Peralatan vi. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. Lawatan Tapak iv. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Perhubungan luar v. Tarikh Program iii. Kuatermaster peralatan viii. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Status Kesihatan vi. b. Peralatan v. ii. Kebajikan dan Keselamatan ix. Perkara Taklimat kepada peserta program i. Kuatermaster makanan vii. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Kos viii. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Cara dan pengendalian LDK c. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Taklimat LDK a. Lokasi Program ii. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Keadaan Fizikal iv. Jadual Pelaksanaan x. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D.

Menyusun peralatan. ii. iii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. 3. 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Pelaksanaan Aktiviti i. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. iii. xii. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. xiii. ii. 2. 4. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1. 2. 3. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. 2. xiv. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. 1. Penutup Aktiviti i.

10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . . 4. Jabatan Laut / Marin. Jabatan Hutan. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. Jabatan Bomba dan Penyelamat.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. 3. Penghulu) – jika perlu.

5. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. 6. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. Mematuhi arahan. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. 13. 12. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. selamat dan mencapai objektif. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. Hendaklah mengawal diri sendiri. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. 7. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 11. 8. 9. 4. 2. berdisiplin. 3. 10. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan.

berburu. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. 19. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 22. peralatan dan harta persendirian. 20. 16. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. 21. Peserta dilarang memancing. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. 15. 18. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. 24. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . 17. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. 23.00 malam.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan.

JAM INTERAKSI 5 Jam 3. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . pembahagian tugas Pembinaan khemah. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan. pemilihan tapak.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. Malaysia cergas dan patriotik. Aktiviti di IPG • • • • 2.

Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 .. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " . • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan. Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering...perihal kepimpinan. 6. JAM INTERAKSI 5..

Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 . JAM INTERAKSI 7. Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.

i. e. k. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. b. f. Pelajar PPG a. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. h. l. d.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. j.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. m. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . g. dan semua AJK. c. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. d. c. f. b. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. f. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. i. g. g. h. e. e. c. d. KEM KOMANDAN a.

i. f. b. j.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. e. c. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . Jabatan Bomba dan Penyelamat. Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. d. g. Polis Marin. h. KEM KOMANDAN a.

Mohamad Hafedz b. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu. KPM Pusat Pengembangan Akademik.Baharuddin bin Ab. Zainol En. Salleh En.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen.Noriati binti Abd. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas.Rashid Tuan Haji Ust. Hishamuddin bin Hassan En. Latiff En. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 . IPGM. IPGM. KPM IPG Kampus Darulaman. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim.Penyelaras Pen.Aleas bin Mat Isa En. Ahmad Sukri b. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim. KPM Pusat Pengembangan Akademik. IPGM.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik.