INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. iaitu kendiri. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 . kemasyarakatan dan ketuhanan. kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. daya ketahanan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . patriotisme. pemimpin dan sebagai agen perubahan. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. bahan kurikulum. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. teori pembelajaran. Selaras dengan FPK dan FPG. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. serta memiliki dan menampilkan nilai. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 . penyelesaian masalah dan membuat keputusan. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia. Nilai : Merujuk kepada penerapan. dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.

Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 . Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A.

iii.masyarakat setempat ) i. B. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 .rakan sejawat ) i. Etika dan moral profesional. iv. ii. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran . Guru sebagai insan mulia ii. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii.rakan sejawat ) i. Ceramah A. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. iii. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. C. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. iii.

khidmat kebajikan dan lainlain). ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . bantuan bencana (banjir. Etika berpakaian 2. bencana alam) iii. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. rumah anak yatim. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. Kesantunan berbahasa iii. Pengendalian Majlis v. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. Khidmat kepada komuniti i. Bengkel ( kumpulan sasaran . Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. rumah ibadat. Tertib / adab di meja makan iv. hospital. Aktiviti Kemasyarakatan A. kebakaran. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Pengucapan awam ii. Kempen kesedaran ( AADK. pusat-pusat komuniti. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. Kelas tambahan ii.

Jenis Khidmat Masyarakat – i. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Reengineering – interpersonal ii. rumah anak yatim. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Perkhemahan II . pusat penjagaan warga emas) ii. Interaksi dengan komuniti setempat c. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. hospital.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. Aktiviti kerohanian / moral d. Penyediaan tapak b. pusat-pusat komuniti. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. dan khidmat kebajikan). Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI . rumah ibadat. iii. kebakaran. bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Malaysia Cergas dan patriotik f. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g.

Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. Akta 550 / Akta Pendidikan d. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. misi sekolah. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. visi sekolah ) iii. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Pengurusan ( sistematik. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah.kumpulan pelajar PPG ) a. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a.

Bengkel a. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b.

memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. Selaras dengan hasrat ini. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. kemahiran. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. modal intelektual. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi.

pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Melalui aktiviti yang dirancang. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu. nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG).PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. kemahiran. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. daya intelek. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi.

etika dan akhlak keguruan. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. rohani ( spritual ) dan sosial.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. 6. 7. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. emosi. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. nilai- nilai kerohanian dan keguruan.Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. 3. 2. 4. 5. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. nilai. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza.

9. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. Memupuk semangat berpasukan. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. . bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 . kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3.

CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. ii. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 . v. iv. iii.

Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Sentiasa berada di tapak perkhemahan. Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG .PERKHEMAHAN Bil 1. Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan.

Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 . Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti.

00 – 4.00 – 8.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.00 4.30 – 2.00 – 5.30 tengahari 8.00 pagi 10.00 – 6.00 – 10.30 petang 6.00 – 10.00 petang 2.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.30 – 7.30 – 6.00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.00 petang Rehat / Solat 6.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 .00 malam 9. Makan 2.00 petang Rehat / Solat .00 – 2. Solat dan Tazkirah 5.00 petang 4.30 – 6. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.30 4.00 11.00 – 11.30 – 8.30 – 12.

f. g. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. semasa dan sesudah program dijalankan. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. h. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . b. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. Oleh sebab itu. e. c. d. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan.

TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Penulisan Refleksi / Folio c. Taklimat Keselamatan di air a. Kebajikan dan Keselamatan k. Peralatan g. Struktur Organisasi B. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Objektif BIG PPG c. Kuatermaster peralatan j. Jadual Pelaksanaan C. Status Kesihatan h. Etika Peserta BIG PPG e. Teori keselamatan di air b. Arahan. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Persiapan awal d. Taklimat Umum BIG a. Rasional BIG PPG b. Keadaan Fizikal f. Kuatermaster makanan i. Taklimat Perkhemahan a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2.

Peralatan vi. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Perhubungan luar v. ii. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . b. Kuatermaster peralatan viii. Kuatermaster makanan vii. Tarikh Program iii. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Lokasi Program ii. Keadaan Fizikal iv. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Jadual Pelaksanaan x. Taklimat LDK a. Cara dan pengendalian LDK c.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Status Kesihatan vi. Peralatan v. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Lawatan Tapak iv. Kebajikan dan Keselamatan ix. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Perkara Taklimat kepada peserta program i. Kos viii.

2. Pelaksanaan Aktiviti i. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Menyusun peralatan. iii. 2. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1. ii. Penutup Aktiviti i. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. 3.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. xiv. 2. ii. 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . 1. 4. xiii. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. iii. xii. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. 3.

Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jabatan Laut / Marin. 3. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. Penghulu) – jika perlu. 4. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . . Jabatan Hutan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio.

berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. 8. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. Hendaklah mengawal diri sendiri. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. 5. 11. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. 13. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. 4. selamat dan mencapai objektif. 9.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 3. berdisiplin. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. 10. 2. 7. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. 12. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. Mematuhi arahan. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. 6.

20.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. Peserta dilarang memancing. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. 17. 19. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan.00 malam. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. peralatan dan harta persendirian. 21. berburu. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. 16. 18. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. 15. 22. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . 23. 24. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. Malaysia cergas dan patriotik. Aktiviti di IPG • • • • 2. JAM INTERAKSI 5 Jam 3. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. pembahagian tugas Pembinaan khemah. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. pemilihan tapak. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI .

..."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 . Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. 6.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan.. Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " .perihal kepimpinan.. JAM INTERAKSI 5.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 . JAM INTERAKSI 7. Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8.

e. h. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. g. c. dan semua AJK. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. b. m. d. l. Pelajar PPG a. f. i. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. k. j.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum.

f. d. KEM KOMANDAN a. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. c. b. f. d. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . e. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. g. g. e. i. c.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. h. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. KEM KOMANDAN a. g. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. c. i. Polis Marin. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. b. d. f. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis. e. Jabatan Bomba dan Penyelamat. j. h.

KPM Pusat Pengembangan Akademik. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas.Noriati binti Abd. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu. Hishamuddin bin Hassan En.Penyelaras Pen. IPGM. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 . Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim. IPGM. KPM IPG Kampus Darulaman. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik. Zainol En. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim. IPGM.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen.Aleas bin Mat Isa En. Ahmad Sukri b. Salleh En.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. KPM Pusat Pengembangan Akademik. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr.Baharuddin bin Ab. Latiff En. Mohamad Hafedz b.Rashid Tuan Haji Ust.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful