P. 1
BIG PPG Panduan Dan Jadual PelaksanaanPPG10JAN2012

BIG PPG Panduan Dan Jadual PelaksanaanPPG10JAN2012

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Mohd Khairy Kamaruddin on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

kemasyarakatan dan ketuhanan. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 . kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. iaitu kendiri.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. bahan kurikulum. pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . patriotisme. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. pemimpin dan sebagai agen perubahan. Selaras dengan FPK dan FPG. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. daya ketahanan. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. teori pembelajaran. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan.

penyelesaian masalah dan membuat keputusan. serta memiliki dan menampilkan nilai. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia. Nilai : Merujuk kepada penerapan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 .

Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 . Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1.masyarakat setempat ) i. iii. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . Ceramah A. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . Guru sebagai agen perubahan masyarakat.rakan sejawat ) i. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru.rakan sejawat ) i. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 . Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. Guru sebagai insan mulia ii. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. Etika dan moral profesional. ii. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. iv. iii. C. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. B. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. iii. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran .

Pengendalian Majlis v.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. khidmat kebajikan dan lainlain). rumah ibadat. kebakaran. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. Kesantunan berbahasa iii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. Tertib / adab di meja makan iv. pusat-pusat komuniti. rumah anak yatim. ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Kelas tambahan ii. hospital. Bengkel ( kumpulan sasaran . Khidmat kepada komuniti i. Aktiviti Kemasyarakatan A. bantuan bencana (banjir. Kempen kesedaran ( AADK. bencana alam) iii. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. Etika berpakaian 2. Pengucapan awam ii.

bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Jenis Khidmat Masyarakat – i. pusat-pusat komuniti. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Penyediaan tapak b. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Aktiviti kerohanian / moral d. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. dan khidmat kebajikan). kebakaran.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. Perkhemahan II . pusat penjagaan warga emas) ii. Reengineering – interpersonal ii. rumah anak yatim. rumah ibadat. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Interaksi dengan komuniti setempat c. hospital. iii. Malaysia Cergas dan patriotik f.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI .

Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Akta 550 / Akta Pendidikan d. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Pengurusan ( sistematik. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran .kumpulan pelajar PPG ) a. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. misi sekolah. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. visi sekolah ) iii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Bengkel a. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 . Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b.

guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. modal intelektual. Selaras dengan hasrat ini. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. kemahiran.

Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Melalui aktiviti yang dirancang. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. daya intelek. usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). kemahiran. pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan.

Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. 4. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. 5. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. 7. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. emosi. 2. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. rohani ( spritual ) dan sosial. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. 6. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . nilai. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. 3. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. etika dan akhlak keguruan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2.

Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. Memupuk semangat berpasukan. .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 . OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. 9. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan.

v. iv. CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i. ii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. iii. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 .

Sentiasa berada di tapak perkhemahan.PERKHEMAHAN Bil 1. Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG .

Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu. Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran.

00 – 2.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.30 – 6.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 . Makan 2.00 – 5.00 – 6.00 petang 2.00 – 8.00 petang Rehat / Solat 6.00 – 10.30 4. Solat dan Tazkirah 5.30 – 8.00 – 4.30 – 6.00 11.30 – 12.00 – 10.00 – 11.00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.30 tengahari 8. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.00 malam 9.00 petang 4.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.00 petang Rehat / Solat .00 pagi 10.30 – 2.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.30 – 7.30 petang 6.00 4.

PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. d. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. Oleh sebab itu. e.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. semasa dan sesudah program dijalankan. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. c. f. g. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. b. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . h.

Kuatermaster makanan i. Status Kesihatan h. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Objektif BIG PPG c. Rasional BIG PPG b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Teori keselamatan di air b. Etika Peserta BIG PPG e. Taklimat Umum BIG a. Struktur Organisasi B. Penulisan Refleksi / Folio c. Taklimat Perkhemahan a. Kebajikan dan Keselamatan k. Kuatermaster peralatan j. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Persiapan awal d. Keadaan Fizikal f. Jadual Pelaksanaan C. Peralatan g. Arahan. Taklimat Keselamatan di air a. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d.

Perkara Taklimat kepada peserta program i. Peralatan vi. Lawatan Tapak iv. Status Kesihatan vi. Taklimat LDK a. Kos viii. Keadaan Fizikal iv. Jadual Pelaksanaan x. Perhubungan luar v. Kebajikan dan Keselamatan ix. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Cara dan pengendalian LDK c. b. Tarikh Program iii. Peralatan v. ii. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Lokasi Program ii. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Kuatermaster peralatan viii. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Kuatermaster makanan vii.

ii. 3. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering).PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. iii. 2. 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . 3. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1. Penutup Aktiviti i. 2. xiii. Pelaksanaan Aktiviti i. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. xii. Menyusun peralatan. 1. iii. 2. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. ii. 4. xiv.

4. Penghulu) – jika perlu. Jabatan Hutan. .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. Jabatan Laut / Marin. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. Jabatan Bomba dan Penyelamat. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . 3.

8. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. selamat dan mencapai objektif. Mematuhi arahan. 13. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. 6. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. 9. Hendaklah mengawal diri sendiri. 3. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. 2.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 12. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. 5. 7. 10. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. 11. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. 4. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. berdisiplin.

Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. 19. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan.00 malam. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. 15. 20. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. 21. berburu. 22. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. Peserta dilarang memancing. 17. 18. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. 16. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 23. 24. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . peralatan dan harta persendirian.

JAM INTERAKSI 5 Jam 3. pemilihan tapak. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. pembahagian tugas Pembinaan khemah. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . Aktiviti di IPG • • • • 2. Malaysia cergas dan patriotik. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 ... JAM INTERAKSI 5.. • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan. 6.. Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering.perihal kepimpinan.. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " . Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.

Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8. JAM INTERAKSI 7.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 .

Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. h. j. d. i. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. e. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. Pelajar PPG a. dan semua AJK. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. f. b. c. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . m. g. l. k.

Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. g.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. f. c. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . e. i. h. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. f. d. b. KEM KOMANDAN a. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. g. d. c. e.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. i. Jabatan Bomba dan Penyelamat. d. e. f. c. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis. g. KEM KOMANDAN a. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. Polis Marin. j. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. b. h.

Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 . IPGM. Mohamad Hafedz b.Rashid Tuan Haji Ust. Hishamuddin bin Hassan En. IPGM.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Ahmad Sukri b.Aleas bin Mat Isa En.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim. IPGM.Penyelaras Pen. Salleh En. Latiff En. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr. KPM IPG Kampus Darulaman. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim.Noriati binti Abd. Zainol En. KPM Pusat Pengembangan Akademik.Baharuddin bin Ab.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->