HASIL PEMBELAJARAN
 Topik ini membincangkan tentang;
i) Menghuraikan hubungan antara manusia, ekologi & teknologi

ii) Menjelaskan pembahagian tugas dalam masyarakat
iii) Membandingkan sistem-sistem pengeluaran di dunia iv) Membincangkan isu-isu persekitaran yang berkaitan dengan sistem-sistem pengeluaran

PENGENALAN     Apakah kepentingan pasar raya? Membandingkan masyarakat primitif dan moden Sejauh mana manusia bergantung kepada persekitaran sebagai sumber rezeki? Kesan kemodenan terhadap alam sekitar? .

ilmu pengetahuan dan peralatan  Paling penting.MANUSIA. ialah keperluan sosial untuk mendapatkan makanan daripada alam sekitar  Namun manusia juga memerlukan teknologi untuk berinteraksi dengan persekitaran sosialnya bagi memudahkan tugasan seharian. EKOLOGI DAN TEKNOLOGI  Saling kebergantungan manusia. ekologi & teknologi  Manusia : Insan atau individu yang hidup dalam komuniti  Ekologi : Hubungan organisme dan persekitaran atau masyarakat dalam konteks antropologi  Teknologi : Proses-proses teknikal.  Perkembangan teknologi adalah selaras dengan peredaran zaman (Perbandingan masyarakat moden & primitif) Apa yang anda faham tentang manusia akan pupus sekiranya gagal menyediakan makanan secara sistematik untuk keperluan keluarganya .

PEMBAHAGIAN TUGAS DALAM MASYARAKAT Pengkhususan Jantina  MENCARI REZEKI  MEMASAK  MENCUCI KAIN Pengkhususan Umur Pengkhususan Peranan SIAPA .

iaitu wanita melahirkan anak menyebabkan mereka tidak sesuai diletakkan dalam keadaan bahaya kerana apabila mereka pupus. 1) Kekuatan fizikal lelaki sesuai untuk kerja-kerja berat 2) Sifat wanita yang lembut sesuai untuk kerja-kerja rumah yang mudah dan tidak berbahaya 3) Keperluan reproduksi. maka akan terhentilah proses reproduksi .1) Pengkhususan Jantina Tugas-tugas Wanita • Meramu • Menjaga anak-anak • Bercucuk tanam • Memasak makanan • Mengemas rumah PEMBAHAGIAN TUGAS MENURUT PENGKHUSUSAN JANTINA Tugas-tugas Lelaki • Memburu • Membina tempat tinggal • Menebas & menebang • Menternak binatang • Menjadi pemimpin Tiga teori kewujudan pengkhususan jantina.

2) Pengkhususan Umur  Membezakan peranan kanak-kanak. lebih sesuai memainkan peranan keagamaan. perunding dan sejarawan masyarakat berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan . orang dewasa dan tua  Kebiasaanya. namun terdapatnya penindasan kanak-kanak di negaranegara mundur & membangun  Orang tua pula. kanak-kanak dihantar ke sekolah untuk belajar.

jurutera. berkaitan Asas Kesepaduan Sosial dalam masyarakat primitif dan moden. iaitu memburu binatang atau menangkap ikan  Hasil kajian Emile Durkheim.  Ini kerana. & pakar IT. tidak semua orang boleh bekerja sebagai doktor.3) Pengkhususan Peranan  Kemajuan teknologi menyebabkan peranan seseorang lebih khusus dalam masyarakat. Cthnya doktor.  Tidak seperti orang primitif. juruterbang dan tukang kayu. Beliau menjelaskan tentang amalan Kesepaduan Mekanikal dan Kesepaduan Organik. mereka mempunyai tugas yang hampir sama. .

Ini kerana. Cthnya. kehidupan yang semakin kompleks menyebabkan masyarakat memerlukan segala kemahiran supaya kehidupan lebih lancar. mengamalkan nilai-nilai tradisi dan kekeluargaan. guru mengajar dan mekanik membaiki kereta . taraf sosial setara. ii) Kesepaduan Organik (Moden)    Berlaku perubahan Kesepaduan Mekanikal kepada Kesepaduan Organik yang lebih berasaskan pengkhususan peranan dan saling kebergantungan. Ini kerana mereka melalui kehidupan dan pengalaman yang serupa.i) Kesepaduan Mekanikal (Primitif)   Diamalkan oleh masyarakat primitif di mana peranan ahlinya adalah sama.

     Memburu dan meramu (hunting & gathering) Hortikultur Pastoralisme Agrikultur Industrialisasi .SISTEM-SISTEM PENGELUARAN  Sistem-sistem pengeluaran boleh dikategorikan kepada lima jenis iaitu.

masyarakat primitf atau pengumpul makanan digambarkan sebagai masyarakat yang kurang canggih berbanding dengan masyarakat moden  Antara ciri-ciri masyarakat pengumpul makanan. (a) Populasi yang kecil • Tidak membawa hasil makanan yang banyak • Tidak menyimpan makanan untuk jangka masa lama • Simpanan makanan yang sedikit menyebabakan populasi kurang berkembang . seperti memburu binatang.  Secara perbandingannya. ialah.i) Memburu dan Meramu  Melibatkan aktiviti. menangkap ikan dan memunggut hasil hutan.

ialah. Antara ciri-ciri masyarakat pengumpul makanan. (b) Berpindah-randah (nomadic) • Berpindah-randah mengikuti buruan • Kehidupan berkisar kepada pola penghijrahan buruan • Tidak menetap untuk jangka masa lama (c) Keluarga merupakan unit sosial yang asas • Terdiri daripada pakatan antara keluarga-keluarga yang bekerjasama untuk memburu binatang dan meramu • Keluarga bersifat egalitarian dan tidak mementingkan perbezaan sosial yang ketara seperti masyarakat moden (d) Dijumpai di kawasan-kawasan terpencil • Biasanya di kawasan gurun dan tundra • Menggunakan peralatan dan senjata yang mudah • Mampu mendapatkan makanan yang cukup walaupun di persekitaran yang sukar dan mencabar .

 Abu menjadi baja dan tumbuh-tumbuhan ditanam.  Teknik mengakibatkan tanah hilang kesuburan selepas setahun atau dua tahun.ii) Hortikultur  Hortikultur merupakan sistem pengeluaran makanan yang terawal di dunia. ialah pertanian pindah randah di mana hutan dibakar dan dibersihkan.  Kegiatannya menanam tumbuhan menggunakan peralatan mudah. seperti cangkul di kawasan yang kecil  Menggunakan tenaga manusia sepenuhnya  Teknik tanaman.  Jika ini berlaku petani akan berpindah ke kawasan lain. .

seperti. maka lebih ramai manusia boleh ditampung dalam suatu masa (b) Tempat tinggal yang tetap • Mereka menetap untuk jangka masa yang lama sehingga tanah yang diusahakan membuahkan hasil (c) Pengkhususan peranan • Mereka bebas untuk memainkan pelbagai peranan dalam masyakarat . (a) Ledakan Populasi • Apabila mengeluarkan makanan sendiri dengan banyak. Revolusi Neolitik > Berlakunya perubahan daripada masyarakat pengumpul makanan kepada masyarakat pengeluar makanan.  Revolusi ini mempunyai impak budaya yang agak besar kepada perkembangan tamadun manusia.

daging)  Memastikan haiwan ternakan meragut rumput secukupnya  Pola kehidupan berpindah-randah untuk mencari kawasan ragut mengikut musim. biribiri) sebagai sumber makanan (susu. haiwan tebusan atau korban untuk upacara keagamaan . turut dijadikan mas kahwin.iii) Pastoralisme  Merujuk kepada penternakan haiwan (lembu.  Selain haiwan ternakan. lembu mempunyai makna sosial yang tersendiri kerana selain sebagai sumber makanan. kambing. mereka juga mendapatkan makanan melalui tanaman dan berdagang dengan kumpulan lain  Di samping itu.

(a) Penubuhan bandar • Kehidupan menetap membawa kepada penubuhan bandar yang kemudiannya menjadi pusat tamadun (b) Sistem pengeluaran makanan yang efisien • Perkembangan teknologi membolehkan lebih banyak makanan dihasilkan untuk menampung populasi (c) Pengkhususan peranan • Wujudnya kelas sosial mengikut peranan yang berbeza-beza .  Agrikultur menyebabkan berlakunya perkembangan tamadun yang mempengaruhi perubahan-perubahan berikut.iv) Agrikultur  Bergantung kepada tenaga haiwan dan teknologi  Teknologi canggih digunakan agar hasil yang diperolehi lebih banyak.

 Mereka tiada kuasa politik dan status mereka amat rendah dalam hierarki negara .Apa itu Kelas Sosial?  Status atau kedudukan individu dalam sesebuah masyarakat  Kelas sosial yg menghasilkan makanan dipanggil Kaum Tani  Golongan ini terikat kepada negara dengan membekalkan makanan kepada masyarakat.

 Penggunaan teknologi moden melibatkan kos yang tingg. Apakah yang dimaksudkan Pertanian Teliti? Satu sistem pertanian menggunakan GPS untuk menentukan kedudukan. jenis tanah dan hasil tanaman secara tepat . namun dapat meningkatkan hasil pengeluaran untuk tujuan komersial.  Industrialisasi banyak bergantung kepada teknologi moden (seperti kincir angin. kincir air.v) Industrialisasi  Apa yang anda faham tentang Revolusi Industri mempengaruhi sejarah pengeluaran makanan. masa. arah. baja kimia) berbanding tenaga manusia dan haiwan. ukuran air. traktor.

 Pembersihan hutan (Hakisan dan kemusnahan kawasan tadahan hujan)  Pembakaran hutan (Fenomena El Nino dan Jerebu)  Pencemaran sisa buangan najis ternakan  Penggunaan racun rumpai untuk pertanian  Pencemaran air akibat racun serangga perosak  Pertanian pindah randah mengancam biodiversiti (spesis hidupan) kerana kehilangan habitat akibat kemusnahan hutan . seperti.ISU-ISU ALAM SEKITAR  Tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab memberi kesan negatif terhadap ekologi dan alam sekitar.

RUMUSAN  Manusia menggunakan teknologi dalam konteks ekologi sosial untuk mendapatkan atau mengeluarkan makanan  Membandingakan peranan masyarakat primitif dan moden  Pengertian pembahagian tugas mengikut pengkhususan jantina. umur dan peranan  Mengkategori lima jenis sistem-sistem pengeluaran  Memahami konsep  Asas Kesepaduan Sosial  Revolusi Neolitik  Kelas Sosial  Revolusi Industri  Pertanian Teliti  Isu-isu alam sekitar kesan tindakan manusia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful