LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN LISAN DAN BERTULIS

TAJUK

SP KBSM

DSP B2D1E1

TARIKH

NOMBOR BULAT

1.1.2

Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta

NAMA : __________________________________NO KAD PENGENALAN:_______________ KELAS : _____________ 1. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris dalam setiap
nombor berikut.

NOMBOR 2 634 3 690 375 29 412 9 316 178 17 135

NILAI TEMPAT

NILAI DIGIT