P. 1
Sektor Perkhidmatan Dan Pembangunan

Sektor Perkhidmatan Dan Pembangunan

|Views: 57|Likes:
Published by Mohd Ubaidillah
se
se

More info:

Published by: Mohd Ubaidillah on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

SEKTOR PERKHIDMATAN DAN PEMBANGUNAN

Hasil Kerja : ABU MANSUR BIN MOD HANAPIAH MOHD UBAIDILLAH BIN MOHD KHAIRI

PENGENALAN
• Sektor perkhidmatan dikenali juga sebagai sektor ekonomi tertiar atau sektor ekonomi peringkat ketiga. Sektor ekonomi ini tidak mengeluarkan barangan, sebaliknya membekalkan perkhidmatan kepada pengguna. • Perkhidmatan dikenali sebagai "barangan yang tidak terpegang“ merangkumi perhatian, nasihat, pengalaman, dan perbincangan. • Contoh pekerjaan : doktor, jururawat, tentera

PERANAN SEKTOR PERKHIDMATAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN

• Menjalin dan menyelaraskan kegiatan ekonomi sektor-sektor pertanian dan perindustrian. • Menyumbang kepada KDNK, guna tenaga dan eksport sesebuah negara. • Menyediakan pelbagai kemudahan sosial kepada rakyat termasuk kesihatan, latihan dan sebagainya.

1. Menyediakan peluang kepada perusahaan utk menawarkan barangan dan perkhidmatan secara lansung di pasaran asing. Berlaku peningkatan sumbangan kepada KDNK dan penciptaan peluang pekerjaan serta kesan rantaian dengan aktiviti ekonomi lain mempengaruhi pembangunan negara.Perubahan sektor ekonomi berlaku di sesebuah negara disebabkan 2 faktor : 1. . Perubahan dari perkhidmatan yang tidak didagangkan kepada perkhidmatan yang didagangkan.

pertumbuhan pengeluaran barangan perantaraan.• Perkhidmatan terbahagi kepada tiga : a) Perkhidmatan baru b) Perkhidmatan penggenap c) Perkhidmatan lama • Perkhidmatan baru – permintaan untuknya berhubung secara positif dengan pendapatan per kapita (pendidikan. perhotelan dan pelancongan). • Perkhidmatan penggenap – berhubung secara langsung dengan pembangunan sektor pembuatan. kesihatan. perluasan pasaran dan perbandaran. hiburan. .

hotel dan restoran. pembinaan. • Sektor perkhidmatan meliputi bekalan elektrik. gas dan air. perdagangan. pengangkutan.• Perkhidmatan lama – aktiviti-aktiviti memandu teksi. hartanah dan pentadbiran awam. . pembantu rumah dan tukang cuci yang wujud dari ketidaksamaan dalam agihan pendapatan dan kekurangan peluang pekerjaan. perbankan dan insurans.

dan perkhidmatan kewangan. . • Sektor perkhidmatan yang diberi perhatian oleh pejajah ialah pengangkutan. pelajaran. perhubungan. kesihatan. sektor ini penting hanya utk menyediakan kemudahan mengangkut sumbersumber bahan mentah. • Semasa penjajahan.PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN SELEPAS MERDEKA • Perkaitan rapat antara perkembangan sektor perkhidmatan dengan sektor industri menyebabkan dalam zaman sebelum merdeka kepentingan sektor ini tidak begitu menyerlah.

.• Keadaan mula berubah selepas merdeka. Data menunjukkan sektor perkhidmatan menyumbang 37% daripada KDNK. memoden dan memajukan sistem perhubungan serta menyediakan perkhidmatan2 lain dan memulakan proses pembangunan sektor industri. • Pihak pemerintah menekankan untuk mengembangkan perkhidmatan sosial. • Peranan sektor perkhidmatan turut meningkat dengan pelaksanaan rancangan lima tahun malaya pertama (1956-60) dan kedua (1961-65).

.• Dalam Rancangan Malaysia Pertama (1966-70) usaha mempelbagaikan ekonomi untuk mengurangkan masalah harga getah dan bijih timah yang tidak stabil dipergiatkan. • Penubuhan FIDA (Lembaga Pembangunan Perindustrian Persekutuan) dan Akta Galakan Pelaburan 1968 telah menggalakkan kemasukan pelaburan asing. • Industri penggantian import ditubuhkan untuk menambah pengeluaran tempatan dan mengurangkan pengeluaran keluar tukaran asing.

wujud masalah agihan pendapatan yang tidak sama rata antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. ekonomi bertambah dengan kadar 6.PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN SELEPAS DASAR EKONOMI BARU (DEB) • Dalam Rancangan Malaysia Pertama. . bandar dan luar bandar dan antara sektor pertanian dengan perindustrian. • Namun.7% dan pendapatan per kapita meningkat pada kadar 3.5% setahun.

.2% kaum Cina manakala 63. • Dari segi pemilikan harta dan modal saham syarikat. 27. kaum Bumiputera hanya memiliki 2.2& manakala kaum Cina 29%.8% kaum Bumiputera berada dalam keadaan miskin. kaum India 39.4%. pembahagian kekayaan tidak sama rata dan kadar pengangguran yang tinggi antara faktor Peristiwa 13 Mei 1969.3% milik asing. • Kadar kemiskinan yang tinggi.• Data 1970 menunjukkan 64.

• Kaum Bumiputera digalakkan menyertai sektor moden dan sektor perkhidmatan. • Dua matlamat DEB ialah: a) Menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. . b) Menyusun semula masyarakat supaya tidak wujud pengenalan kaum melalui aktiviti ekonomi.• Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) telah dilancarkan bersama-sama DEB. • Agensi sedia ada dikemas kini dan agensi baru ditubuhkanyang berfungsi sebagai penggalak penyertaan Bumiputera dalam aktiviti perdagangan.

. • Sektor perkhidmatan berterusan dalam Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) dan Rancangan Malaysia Keempat (18811985).• Kesan keseluruhan daripada DEB ialah pada 1970-an.5% daripada guna tenaga dalam negara. peranan sektor perkhidmatan semakin aktif apabila 1.1 juta penduduk terlibat dalam sektor ini atau mewakili 31. • Krisis ekonomi yang berlaku pada awal 1980-an menyebabkan ekonomi tumbuh secara perlahan.

2% berbanding 23. di antara tahun 1970-1990. • Pada 1990.9% dari sektor industri dan 30. . sektor perkhidmatan merupakan sektor utama yang menyumbang dari segi jumlah pekerjaan iaitu sebanyak 45. sumbangan sektor perkhidmatan kepada KDNK meningkat kepada 45%. • Hal ini bererti. sektor perkhidmatan adalah sektor terbesar yang menawarkan pekerjaan baru.• Namun.9% sektor pertanian.

Sub Sektor Perkhidmatan Utama • Sektor perkhidmatan terdiri daripada : Perdagangan borong dan runcit Perkhidmatan kerajaan Kemudahan awam Pengangkutan Penyimpan dan perhubungan Kewangan Perkhidmatan lain .

7 8.0 .Perkembangan Sektor Perkhidmatan Jangka Masa Kadar (%) Rancangan Malaysia Kelima Rancangan Malaysia Keenam 5.

Perkhidmatan awam 2.3 Sub Sektor Perkhidmatan Utama 1.hartanah dan perkhidmatan perniagaan .Perdagangan borong dan runcit (termasuk hotel dan restoran) 3.Kewangan.insurans.

Perdagangan borong dan runcit (termasuk hotel dan restoran) 3. insurans. Sub Sektor Perkhidmatan 1. Kewangan.Data Tahun 1990 : Sumbangan Sub Sektor Perkhidmatan Kepada KDNK dan Gunatenaga. Perkhidmatan awam 2. hartanah dan perkhidmatan perniagaan Peratus(%) 25 26 23 .

sumbangan keluaran dari sub sektor perkhidmatan awam atau kerajaan adalah antara 28.• 1970-1989 .0% . • Perkembangan pesat sub sektor ini ekoran dari dasar kerajaan di bawah DEB apabila banyak perusahaan awam dan agensi-agensi ditubuhkan. .0%.30.

.• Walau bagaimanapun.peranan sub sektor ini mula merosot pada akhir tahun 1980an apabila dasar penswastaan dilaksanakan pada 1983.

• Penubuhan Bank Negara .Menggalakkan perkembangan institusi kewangan di Malaysia. hartanah dan perkhidmatan perniagaan adalah komponen ketiga penting dalam sektor perkhidmatan.• Sub sektor kewangan. . insurans. • Pinjaman dan peruntukan tabungan dari bank-bank perdagangan adalah salah satu sumber modal yang digunakan untuk perkembangan sektor-sektor lain.

penerima deposit .• Fungsi Bank Perdagangan dan Syarikat Kewangan .pemberi khidmat dari segi pembiayaan sektor koporat .pemberi pinjaman • Fungsi Bank Saudagar .khidmat nasihat pengurusan pelaburan dan kewangan .

tempat ini telah diambil alih oleh sektor perdagangan borong. sektor kerajaan telah muncul sebagai penyumbang utama dari segi pekerjaan. pada 1980-an.hartanah dan perkhidmatan perniagaan diikuti oleh sub sektor kerajaan.• Pada awalnya penyumbang utama kepada pekerjaan datang dari sub sektor kewangan. • Walaubagaimanapun. insurans. . • Akan tetapi. runcit. hotel dan restoran.apabila DEB dilancarkan.

• Dua faktor menjelaskan perkara tersebut : 1)Kemelesetan ekonomi dunia dipertengahan 1980-an telah memaksa kerajaan membekukan pengambilan pekerja. . 2)Pengurangan di dalam perbelanjaan pembangunan awam serta dasar penswastaan telah mengurangkan peranan sektor kerajaan.

runcit.7 2.Perdagangan borong.0 .Perkhidmatan awam 13. hotel dan restoran Peratus (%) 18.Data Tahun 1990 : Peratus Keseluruhan Gunatenaga Sub Sektor 1.

• Industri pelancongan .400 pekerjaan baharu diwujudkan sepanjang tahun 1990-an. .Bersifat intensif buruh .Muncul sebagai industri yang menggunakan paling banyak tenaga kerja di dunia terutama di sektor perhotelan • Pada tahun 1988.930 pekerja yang terlibat dalam perhotelan • Dijangka 10. terdapat 48.

Apabila DEB dilaksanakan : Sektor perkhidmatan muncul sebagai sektor bukan pertanian yang paling banyak menyerap gunatenaga Bumiputera.0 % gunatenaga Bumiputera terlibat dalam sektor pertanian manakala Sektor bukan pertanian @ sektor moden lebih dikuasai oleh kaum lain terutama Cina.Peranan Sektor Perkhidmatan Ke Arah Pencapaian DEB • • Sebelum DEB dilancarkan : 60. (Sila lihat Jadual ) - .

1 Tahun 1990 (%) 43.2 70.9 66. Gas.Jadual 1: Peratus Penglibatan Gunatenaga Bumiputera Dalam Sektor Perkhidmatan.1 55.1 Kewangan.5 65. Insurans.3 41. Penyimpanan dan Perhubungan Perdagangan Borong dan Runcit.7 51.3 65.0 69. Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan kerajaan Perkhidmatan-perkhidmatan lain 42. Air Pengangkutan.2 70.1 65.2 67.2 Tahun 1995 (%) 44. 1985-1995 Sub sektor Pembinaan Elektrik.7 41.5 36.8 54.7 65.9 42. Hotel dan Restoran Tahun 1985 (%) 42.0 .1 38.

0 % gunatenaga Bumiputera.• Daripada Jadual 1. • Ini menunjukkan tanpa mengambil kira peringkat mana kaum Bumiputera bekerja dan apa jenis pekerjaan yang diceburi didapati dengan pelaksanaan DEB penyertaan Bumiputera dalam sektor bukan pertanian telah meningkat. didapati kesemua sub sektor (seperti yang dinyatakan) telah menyerap lebih daripada 50. .

• Peratus penyertaan Bumiputera di peringkat tinggi terutama dalam sektor swasta adalah rendah terutama pada peringkat profesional. pengurusan dan eksekutif. satu perkara yang tidak dapat dinafikan ialah penglibatan gunatenaga Bumiputera di dalam sektor moden masih lagi diperingkat rendah.• Walau bagaimanapun. . • Majoriti Bumiputera menyandang jenis jawatan yang mempunyai pendapatan atau gaji yang kecil.

• Kaum bumiputera hanya menguasai bidang profesional yang disediakan oleh pihak kerajaan iaitu guru dan jururawat. • Pekerjaan perkeranian dan perkhidmatan yang memberikan pendapatan yang kecil juga dikuasai oleh kaum Bumputera. .

1 33.0 68.9 36.2 61.0 39.0 61.3 71.Jadual 2 : Peratus Gunatenaga Bumiputera Mengikut Pekerjaan.5 .2 63.5 55.2 54.6 54.3 Tahun 1995 (%) 32.2 64.2 38.1 33.4 Tahun 1990 (%) 29.7 34. 1985-1995 Pekerjaan Profesional Yang Berdaftar Guru dan Jururawat Pentadbiran dan Pengurusan Perkeranian Jualan Perkhidmatan Tahun 1985 (%) 22.

pembangunan kemahiran yang sesuai. sewajarnya perhatian diberi kepada pembangunan sektor ini. . .akhirnya menyediakan keselamatan negara serta perlindungan individu. . .meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam sektorsektor lain. Dasar perkhidmatan negara perlu dibentuk untuk mengenal pasti matlamat dan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap sektor. Semua strategi yang dikemukakan dapat memberi kesan positif kepada pembangunan dan pertumbuhan negara. .RUMUSAN • Oleh itu.mewujudkan pendapatan dan peluang pekerjaan di kalangan pelbagai kumpulan etnik.memperbaiki kebajikan serta aspek budaya negara. .

Dasar perdagangan dalam perkhidmatan 4.• Bagi mencapai matlamat tersebut. Dasar perkhidmatan import • Dengan cara ini. dasar perkhidmatan negara perlu mempunyai empat set dasar iaitu : 1. Dasar pembangunan perkhidmatan 2. Dasar pelaburan dan perkhidmatan 3. . barulah sektor perkhidmatan dapat mengambil alih peranannya sebagai penyumbang terbesar kepada pembangunan ekonomi negara selepas era pasca industri tanpa mengalami banyak halangan.

.Rujukan Nor Aini Haji Idris dan Ab. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Razak Dan (2004). Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->