P. 1
Sektor Perkhidmatan Dan Pembangunan

Sektor Perkhidmatan Dan Pembangunan

|Views: 57|Likes:
Published by Mohd Ubaidillah
se
se

More info:

Published by: Mohd Ubaidillah on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

SEKTOR PERKHIDMATAN DAN PEMBANGUNAN

Hasil Kerja : ABU MANSUR BIN MOD HANAPIAH MOHD UBAIDILLAH BIN MOHD KHAIRI

PENGENALAN
• Sektor perkhidmatan dikenali juga sebagai sektor ekonomi tertiar atau sektor ekonomi peringkat ketiga. Sektor ekonomi ini tidak mengeluarkan barangan, sebaliknya membekalkan perkhidmatan kepada pengguna. • Perkhidmatan dikenali sebagai "barangan yang tidak terpegang“ merangkumi perhatian, nasihat, pengalaman, dan perbincangan. • Contoh pekerjaan : doktor, jururawat, tentera

PERANAN SEKTOR PERKHIDMATAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN

• Menjalin dan menyelaraskan kegiatan ekonomi sektor-sektor pertanian dan perindustrian. • Menyumbang kepada KDNK, guna tenaga dan eksport sesebuah negara. • Menyediakan pelbagai kemudahan sosial kepada rakyat termasuk kesihatan, latihan dan sebagainya.

Perubahan dari perkhidmatan yang tidak didagangkan kepada perkhidmatan yang didagangkan. . Menyediakan peluang kepada perusahaan utk menawarkan barangan dan perkhidmatan secara lansung di pasaran asing. 1. Berlaku peningkatan sumbangan kepada KDNK dan penciptaan peluang pekerjaan serta kesan rantaian dengan aktiviti ekonomi lain mempengaruhi pembangunan negara.Perubahan sektor ekonomi berlaku di sesebuah negara disebabkan 2 faktor : 1.

perhotelan dan pelancongan).• Perkhidmatan terbahagi kepada tiga : a) Perkhidmatan baru b) Perkhidmatan penggenap c) Perkhidmatan lama • Perkhidmatan baru – permintaan untuknya berhubung secara positif dengan pendapatan per kapita (pendidikan. perluasan pasaran dan perbandaran. . • Perkhidmatan penggenap – berhubung secara langsung dengan pembangunan sektor pembuatan. kesihatan. pertumbuhan pengeluaran barangan perantaraan. hiburan.

• Sektor perkhidmatan meliputi bekalan elektrik. pembantu rumah dan tukang cuci yang wujud dari ketidaksamaan dalam agihan pendapatan dan kekurangan peluang pekerjaan.• Perkhidmatan lama – aktiviti-aktiviti memandu teksi. perbankan dan insurans. gas dan air. pembinaan. pengangkutan. perdagangan. . hartanah dan pentadbiran awam. hotel dan restoran.

kesihatan. • Sektor perkhidmatan yang diberi perhatian oleh pejajah ialah pengangkutan.PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN SELEPAS MERDEKA • Perkaitan rapat antara perkembangan sektor perkhidmatan dengan sektor industri menyebabkan dalam zaman sebelum merdeka kepentingan sektor ini tidak begitu menyerlah. sektor ini penting hanya utk menyediakan kemudahan mengangkut sumbersumber bahan mentah. • Semasa penjajahan. pelajaran. . dan perkhidmatan kewangan. perhubungan.

. memoden dan memajukan sistem perhubungan serta menyediakan perkhidmatan2 lain dan memulakan proses pembangunan sektor industri. • Pihak pemerintah menekankan untuk mengembangkan perkhidmatan sosial. Data menunjukkan sektor perkhidmatan menyumbang 37% daripada KDNK.• Keadaan mula berubah selepas merdeka. • Peranan sektor perkhidmatan turut meningkat dengan pelaksanaan rancangan lima tahun malaya pertama (1956-60) dan kedua (1961-65).

.• Dalam Rancangan Malaysia Pertama (1966-70) usaha mempelbagaikan ekonomi untuk mengurangkan masalah harga getah dan bijih timah yang tidak stabil dipergiatkan. • Industri penggantian import ditubuhkan untuk menambah pengeluaran tempatan dan mengurangkan pengeluaran keluar tukaran asing. • Penubuhan FIDA (Lembaga Pembangunan Perindustrian Persekutuan) dan Akta Galakan Pelaburan 1968 telah menggalakkan kemasukan pelaburan asing.

7% dan pendapatan per kapita meningkat pada kadar 3. • Namun.PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN SELEPAS DASAR EKONOMI BARU (DEB) • Dalam Rancangan Malaysia Pertama. ekonomi bertambah dengan kadar 6. bandar dan luar bandar dan antara sektor pertanian dengan perindustrian. .5% setahun. wujud masalah agihan pendapatan yang tidak sama rata antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera.

• Dari segi pemilikan harta dan modal saham syarikat. pembahagian kekayaan tidak sama rata dan kadar pengangguran yang tinggi antara faktor Peristiwa 13 Mei 1969. kaum India 39.2& manakala kaum Cina 29%.4%.• Data 1970 menunjukkan 64. .8% kaum Bumiputera berada dalam keadaan miskin. 27.2% kaum Cina manakala 63.3% milik asing. kaum Bumiputera hanya memiliki 2. • Kadar kemiskinan yang tinggi.

• Kaum Bumiputera digalakkan menyertai sektor moden dan sektor perkhidmatan.• Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) telah dilancarkan bersama-sama DEB. • Agensi sedia ada dikemas kini dan agensi baru ditubuhkanyang berfungsi sebagai penggalak penyertaan Bumiputera dalam aktiviti perdagangan. • Dua matlamat DEB ialah: a) Menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. . b) Menyusun semula masyarakat supaya tidak wujud pengenalan kaum melalui aktiviti ekonomi.

1 juta penduduk terlibat dalam sektor ini atau mewakili 31. • Sektor perkhidmatan berterusan dalam Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) dan Rancangan Malaysia Keempat (18811985).• Kesan keseluruhan daripada DEB ialah pada 1970-an. peranan sektor perkhidmatan semakin aktif apabila 1. .5% daripada guna tenaga dalam negara. • Krisis ekonomi yang berlaku pada awal 1980-an menyebabkan ekonomi tumbuh secara perlahan.

9% sektor pertanian.• Namun. sumbangan sektor perkhidmatan kepada KDNK meningkat kepada 45%. .9% dari sektor industri dan 30. • Hal ini bererti. sektor perkhidmatan merupakan sektor utama yang menyumbang dari segi jumlah pekerjaan iaitu sebanyak 45. • Pada 1990. di antara tahun 1970-1990.2% berbanding 23. sektor perkhidmatan adalah sektor terbesar yang menawarkan pekerjaan baru.

Sub Sektor Perkhidmatan Utama • Sektor perkhidmatan terdiri daripada : Perdagangan borong dan runcit Perkhidmatan kerajaan Kemudahan awam Pengangkutan Penyimpan dan perhubungan Kewangan Perkhidmatan lain .

0 .7 8.Perkembangan Sektor Perkhidmatan Jangka Masa Kadar (%) Rancangan Malaysia Kelima Rancangan Malaysia Keenam 5.

hartanah dan perkhidmatan perniagaan .insurans.Perdagangan borong dan runcit (termasuk hotel dan restoran) 3.Kewangan.Perkhidmatan awam 2.3 Sub Sektor Perkhidmatan Utama 1.

Data Tahun 1990 : Sumbangan Sub Sektor Perkhidmatan Kepada KDNK dan Gunatenaga. Sub Sektor Perkhidmatan 1. hartanah dan perkhidmatan perniagaan Peratus(%) 25 26 23 . insurans. Perkhidmatan awam 2. Kewangan. Perdagangan borong dan runcit (termasuk hotel dan restoran) 3.

30.0% . . • Perkembangan pesat sub sektor ini ekoran dari dasar kerajaan di bawah DEB apabila banyak perusahaan awam dan agensi-agensi ditubuhkan.0%. sumbangan keluaran dari sub sektor perkhidmatan awam atau kerajaan adalah antara 28.• 1970-1989 .

peranan sub sektor ini mula merosot pada akhir tahun 1980an apabila dasar penswastaan dilaksanakan pada 1983.• Walau bagaimanapun. .

• Penubuhan Bank Negara . .• Sub sektor kewangan.Menggalakkan perkembangan institusi kewangan di Malaysia. insurans. • Pinjaman dan peruntukan tabungan dari bank-bank perdagangan adalah salah satu sumber modal yang digunakan untuk perkembangan sektor-sektor lain. hartanah dan perkhidmatan perniagaan adalah komponen ketiga penting dalam sektor perkhidmatan.

• Fungsi Bank Perdagangan dan Syarikat Kewangan .penerima deposit .khidmat nasihat pengurusan pelaburan dan kewangan .pemberi khidmat dari segi pembiayaan sektor koporat .pemberi pinjaman • Fungsi Bank Saudagar .

.apabila DEB dilancarkan. tempat ini telah diambil alih oleh sektor perdagangan borong. pada 1980-an. insurans. • Walaubagaimanapun. sektor kerajaan telah muncul sebagai penyumbang utama dari segi pekerjaan.• Pada awalnya penyumbang utama kepada pekerjaan datang dari sub sektor kewangan. runcit. hotel dan restoran.hartanah dan perkhidmatan perniagaan diikuti oleh sub sektor kerajaan. • Akan tetapi.

2)Pengurangan di dalam perbelanjaan pembangunan awam serta dasar penswastaan telah mengurangkan peranan sektor kerajaan. .• Dua faktor menjelaskan perkara tersebut : 1)Kemelesetan ekonomi dunia dipertengahan 1980-an telah memaksa kerajaan membekukan pengambilan pekerja.

runcit.7 2. hotel dan restoran Peratus (%) 18.Perdagangan borong.0 .Perkhidmatan awam 13.Data Tahun 1990 : Peratus Keseluruhan Gunatenaga Sub Sektor 1.

• Industri pelancongan . terdapat 48. .Bersifat intensif buruh .930 pekerja yang terlibat dalam perhotelan • Dijangka 10.400 pekerjaan baharu diwujudkan sepanjang tahun 1990-an.Muncul sebagai industri yang menggunakan paling banyak tenaga kerja di dunia terutama di sektor perhotelan • Pada tahun 1988.

Peranan Sektor Perkhidmatan Ke Arah Pencapaian DEB • • Sebelum DEB dilancarkan : 60. Apabila DEB dilaksanakan : Sektor perkhidmatan muncul sebagai sektor bukan pertanian yang paling banyak menyerap gunatenaga Bumiputera.0 % gunatenaga Bumiputera terlibat dalam sektor pertanian manakala Sektor bukan pertanian @ sektor moden lebih dikuasai oleh kaum lain terutama Cina. (Sila lihat Jadual ) - .

8 54. Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan kerajaan Perkhidmatan-perkhidmatan lain 42. Gas.2 Tahun 1995 (%) 44.Jadual 1: Peratus Penglibatan Gunatenaga Bumiputera Dalam Sektor Perkhidmatan.0 69.5 36.2 67.3 65. Penyimpanan dan Perhubungan Perdagangan Borong dan Runcit.9 42.7 65. Air Pengangkutan. Hotel dan Restoran Tahun 1985 (%) 42.0 .1 55. 1985-1995 Sub sektor Pembinaan Elektrik.7 51.1 65.2 70.9 66.1 38.3 41.1 Kewangan. Insurans.1 Tahun 1990 (%) 43.5 65.2 70.7 41.

• Daripada Jadual 1.0 % gunatenaga Bumiputera. . • Ini menunjukkan tanpa mengambil kira peringkat mana kaum Bumiputera bekerja dan apa jenis pekerjaan yang diceburi didapati dengan pelaksanaan DEB penyertaan Bumiputera dalam sektor bukan pertanian telah meningkat. didapati kesemua sub sektor (seperti yang dinyatakan) telah menyerap lebih daripada 50.

• Walau bagaimanapun. pengurusan dan eksekutif. • Majoriti Bumiputera menyandang jenis jawatan yang mempunyai pendapatan atau gaji yang kecil. . • Peratus penyertaan Bumiputera di peringkat tinggi terutama dalam sektor swasta adalah rendah terutama pada peringkat profesional. satu perkara yang tidak dapat dinafikan ialah penglibatan gunatenaga Bumiputera di dalam sektor moden masih lagi diperingkat rendah.

• Pekerjaan perkeranian dan perkhidmatan yang memberikan pendapatan yang kecil juga dikuasai oleh kaum Bumputera. .• Kaum bumiputera hanya menguasai bidang profesional yang disediakan oleh pihak kerajaan iaitu guru dan jururawat.

2 64.5 .5 55.0 68.6 54.2 38.2 61.0 39.2 63.7 34.4 Tahun 1990 (%) 29.9 36.1 33.2 54.3 71.3 Tahun 1995 (%) 32.1 33.Jadual 2 : Peratus Gunatenaga Bumiputera Mengikut Pekerjaan. 1985-1995 Pekerjaan Profesional Yang Berdaftar Guru dan Jururawat Pentadbiran dan Pengurusan Perkeranian Jualan Perkhidmatan Tahun 1985 (%) 22.0 61.

meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam sektorsektor lain.pembangunan kemahiran yang sesuai. . . . .memperbaiki kebajikan serta aspek budaya negara.akhirnya menyediakan keselamatan negara serta perlindungan individu. Dasar perkhidmatan negara perlu dibentuk untuk mengenal pasti matlamat dan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap sektor. Semua strategi yang dikemukakan dapat memberi kesan positif kepada pembangunan dan pertumbuhan negara.mewujudkan pendapatan dan peluang pekerjaan di kalangan pelbagai kumpulan etnik. . .RUMUSAN • Oleh itu. sewajarnya perhatian diberi kepada pembangunan sektor ini.

Dasar pelaburan dan perkhidmatan 3. Dasar pembangunan perkhidmatan 2. Dasar perdagangan dalam perkhidmatan 4.• Bagi mencapai matlamat tersebut. barulah sektor perkhidmatan dapat mengambil alih peranannya sebagai penyumbang terbesar kepada pembangunan ekonomi negara selepas era pasca industri tanpa mengalami banyak halangan. dasar perkhidmatan negara perlu mempunyai empat set dasar iaitu : 1. . Dasar perkhidmatan import • Dengan cara ini.

Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi. .Rujukan Nor Aini Haji Idris dan Ab. Razak Dan (2004).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->