LAMPIRAN 1-4

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH
REKOD KOLABORASI / INTERAKSI / PERBINCANGAN

Tarikh

:__________________________

Dengan siapa

:_____________________________________________________

Tajuk /perkara

:_____________________________________________________

Isi Perbincangan

Masa :____________

Tindakan yang perlu

Pengesahan oleh orang yang ditemui:

Tandatangan :____________________________________
Nama

:____________________________________

Jawatan

:____________________________________

(sila simpan dokumen ini di dalam portfolio)
MOHAMAD UBAIDILLAH B MOHAMAD KHAIRI
PISMP PENGAJIAN SOSIAL