1.

5 Memulakan & Menjalankan Perniagaan

Kaedah Francais & Pakatan Strategik
Ideas for today and tomorrow

NAMA:

JOSHUA LAM KAR KEN SYAHIRAH BINTI MAHMOOD

• Francais ~ satu kaedah pemasaran barang & perkhidamatan yang mana sebuah syarikat induk(francaisor) memberi hak syarikat lain(francaisi) kpd untuk memasarkan keluaran francaisor • Francaisi ~ pihak yang menerima kebenaran untuk memasarkan keluaran francaisor • Francaisor ~ syarikat induk yang memberi kebenaran kepada francaisi untuk memasarkan keluarannya 5 JENIS FRANCAIS a) Pemegang francais berformat – lima prinsip(5C) b) Francais wakil pengedar c) Francais wakil pengedar d) Francais penganjur e) Francais lesen bertanda dagang & jenama .

5 prinsip pemegang francais berformat (5C) : a)Keseragaman (consistency) b) Kebersihan (cleanliness) c) Kelebihan persaingan (competitiveness) d) Kesopanan (courtesy) e) Keselesaan (convenience) Kelemahan Francais a) Kuasa kawalan terhad b) Yuran yang tinggi c) Imej cawangan lain yang terjejas d) Produk yang terhad .

Kebaikan Francais kepada francaisi • Latihan pengurusan disediakan • Bantuan kewangan turut disediakan • Jenama keluaran &imej perniagaan yg mantap • Kaedah menjalankan urus niaga terbukti • Boleh menerima bantuan berterusan • Lokasi perniagaan francaisi • Program promosi nasional kepada francaisor • Dapat menikmati faedah ekonomi bidangan • Meluaskan pasaran • Jaminan kualiti • Pendapatan yang lebih tinggi • Tidak perlu mengeluarkan modal • Kos diagihkan • Ekonomi bidangan • Berisiko rendah .

Perkara perlu dipertimbangkan oleh francaisor sebelum memilih francaisi : a) Pengalaman dan kemahiran b) Sifat peribadi usahawan c) Kedudukan kewangan Pakatan Strategi satu kerjasama atau penggabungan antara 2 atau lebih firma dalam pasaran Kebaikan • • • • • Peluang kejayaan yg lebih tinggi Risiko kerugian yg rendah Modal pelaburan yg besar Kepakaran yg tinggi Mengurangan persaingan Keburukan • • • • • Perbalahan dalam kalangan ahli Rahsia perniagaan terbongkar Kesukaran mencapai kesepakatan Jangka hayat yg tidak kekal Ketidakselarasan pengurusan .

& kemahiran akan berlaku Menimbulkan konflik untuk membuat keputusan Kebebasan membuat keputusan & mengawal perjalanan firma adalah terhad Mempunyai kelebihan dalam aspek daya saing Mengambil tindakan segera terhadap sebarang perubahan dalam pasaran asing .Kaedah mewujudkan pakatan strategi : a) Usaha sama ~dibentuk oleh firma-firma yg ingin memasarkan barang mereka dalam pasaran domestik & antarabangsa KELEBIHAN Membantu firma meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa Membantu meningkatkan pengetahuan.kemahiran & teknologi Risiko ditanggung secara bersama oleh firma KELEMAHAN Pemindahan teknologi.kepakaran.

penerima lesen tidak dikenakan cukai import .b) Pelesenan ~melibatkan pembentukan perjanjian antara pemegang lessen dgn penerima lesen bagi membolehkan penerima lesen memasuki suatu pasaran asing melalui tanggungan risiko yg minimum KEBAIKAN KELEMAHAN Pemegang lesen mempunyai peluang besar meluaskan pasaran Keputusan dilakukan segera & meminmumkan risiko Penerima lesen dapat meningkatkan pengetahuan tentang teknologi Penerima lesen dikehendaki membayar royalti yg tinggi Pemegang lesen akan berisiko tinggi untuk kehilangan keuntungan Pemindahan teknologi.pengetahuan.dan kemahiran kpd penerima lesen berlaku Pemegang lesen tidak dikenakan cukai eksport.

c) Pengeluaran secara kontrak sebuah syarikat pengeluaran tempatan mengadakan perjanjian dgn sebuah syarikat asing utk mengeluarkan barang di loji pengeluaran di negara asing KELEBIHAN Bekalan tenaga buruh dapat diperoleh dgn mudah Bekalan bahan mentah dapat diperoleh dgn mudah Firma yg terlibat menerima galakan insentif drpd kerajaan tempatan Firma yg terlibat dapat menikmati pengecualian cukai KELEMAHAN Firma pemberi kontrak sukar menjalankan kawalan ke atas firma penerima kontrak Selepas tamat perjanjian.persaingan antara firma pemberi kontrak dgn penerima kontrak akan wujud Firma penerima kontrak terpaksa membayar royalti kpd firma pemberi kontrak .