Latihan 1

Cerakinkan nombor yang berikut:

1) 65
_____________________________________________________
2) 86
_____________________________________________________
3) 135
_____________________________________________________
4) 875
_____________________________________________________
5) 903
_____________________________________________________
6) 3248
_____________________________________________________
7) 5468
_____________________________________________________
8) 6780
_____________________________________________________
9) 7089
_____________________________________________________
10) 9869
_____________________________________________________