PANDUAN KRITERIA MENGIKUT ITEM PENILAIAN PROGRAM TRANSISI

1. Bahagian Pengurusan (10 item) 1.1 Kertas cadangan - ada kandungan seperti: i. Tajuk, Pengenalan, Objektif, J/Kuasa, Tarikh dan tempat pelaksanaan. ii. Perancangan aktiviti dan pelan tindakan. iii. Kewangan - sumber dan perbelanjaan. 1.2 Jawatan Kuasa Induk / Kerja - Penasihat, Pengerusi, Naib / Timbalan, Setiausaha (Guru Tahun 1), Bendahari, AJK - guru setiap mata pelajaran. - Melibatkan semua guru di sekolah (Guru Tahun 1, panitia mata pelajaran dan sebagainya). 1.3 Taklimat Untuk Guru/Kakitangan - Melibatkan semua guru dan kakitangan - Pihak Pentadbir yang menyampaikan taklimat - Guru Besar atau Guru Penolong Kanan dengan bantuan Guru Tahun 1. - Persediaan dan bahan edaran. 1.4 Pelaksanaan Aktiviti Pendaftaran - Penubuhan AJK kerja - Persediaan yang terancang - jemputan, tempat, peralatan, kebersihan, sambutan - Aktiviti khas yang sesuai untuk ibu bapa dan murid  Taklimat Ibu bapa/ penjaga - Penglibatan ibu bapa –kehadiran - Pihak Pentadbir yang memberi taklimat - Persediaan tempat dan peralatan penyampaian - Bahan edaran - Kerjasama ibu bapa/penjaga  Perancangan Aktiviti Selepas Minggu Orientasi - Perancangan aktiviti - Individu yang terlibat - Penyediaan bahan mengikut tahap pencapaian murid - Aktiviti Penilaian 1.5 Pemilihan Guru Tahun 1 - Cara pemilihan yang digunakan - Atas dasar sukarela atau minat - Komitmen guru terhadap aktiviti - Persiapan yang disediakan - Kerjasama dengan guru lain 1.6 Penilaian Berterusan - Penilaian terhadap pelajar - Penilaian terhadap aktiviti 1

6 Memahami Teknik Penyelesaian Masalah .menggunakan teknik yang difahami dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 2.1 Memahami Objektif Program Transisi .Tahu cara menceria hubungan mesra dengan murid-murid .Suara yang menyenangkan dalam percakapan dan teguran .Memahami maksud dan matlamat pengajaran bertema .Menggunakan pelbagai teknik melayan karenah murid 2. kelemahan. penerokaan tema dan pelaksanaan 2 . penglibatan dan tahap pencapaian murid.Ada cara membina hubungan dengan murid yang berbeza .Bentuk sokongan PIBG / pihak lain .Memahami tujuan hubungan mesra dengan semua pihak yang terlibat termasuk murid-murid 2.keberkesanan aktiviti.5 Persediaan Menjalankan Aktiviti Transisi .Bantuan rakan sekerja 2.Memahami tujuan pelaksanaan program .Perancangan awal setiap aktiviti .Mempunyai pelbagai kaedah melayan .Ada kesinambungan aktiviti dari Prasekolah . PPD dan JPN .Penggunaan pendekatan kasih sayang dengan murid .Ada unsur-unsur kemahiran melayan . gabungjalin dan main sambil belajar 2.Kandungan laporan .Memahami tujuan keceriaan kelas .Alat bantu yang bersesuaian dan menarik .7 Laporan Aktiviti 3 Minggu . Bahagian Guru Tahun Satu (10 item) 2.Mengetahui tahap pendekatan tematik-tahap pemilihan tema.Faham corak pengajaran bertema.Ada sentuhan dan pujian Penglibatan semua murid dalam aktiviti .2 Memahami Kurikulum dan Budaya Prasekolah . menyeronokkan di kalangan murid 2.Riaksi riang.8 Kerjasama dengan PIBG / Pihak lain yang terlibat . tindakan susulan.Pemilihan tempat yang sesuai .mengetahui beberapa teknik penyelesaian masalah .3 Kesediaan Memahami Perbezaan Murid .7 Memahami Pelaksanaan Aktiviti Tematik .Disediakan dan dihantar untuk sekolah.Penglibatan PIBG dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti 2.4 Kemesraan Terhadap Murid .Penilaian terhadap keberkesanan aktiviti .Sekurang-kurangnya 2 kali 1..Memahami tujuan pelaksanaan setiap aktiviti . 1.Pemilihan aktiviti yang bersesuaian dengan pencapaian murid .

Kesesuaian pemilihan pakaian yang dipakai .2 Minat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran . seronok dan gembira dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran .Mematuhi arahan guru dalam setiap aktiviti .Murid-murid nampak ceria.1 Penyesuaian Diri Penyesuaian diri dengan kawan .Melihatkan kerjasama di antara murid .Keceriaan perwatakan guru .10 Usaha meningkatkan kemahiran .Dapat menulis beberapa perkataan atau ayat-ayat mudah 3 .Dapat dilihat bantuan dari rakan-rakan lain dalam pengajaran.3 Penguasaan Kemahiran Pratulisan . menyambung titik-titik hingga membentuk huruf atau perkataan dengan baik . bahan dan persiapan kelas 2.Penampilan keseluruhan 2.9 Kerjasama dengan guru yang lain .Ada perbincangan dengan pihak pengurusan dan rakan dari sekolah lain melalui perbincangan 3.Dapat menggunakan kemahiran motor halus-memegang pensil.Kekemasan guru .- Keseragaman dengan guru mata pelajaran yang lain 2.Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan guru Corak perhubungan dengan guru Cara murid menghormati guru Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan persekitaran kelas .Sentiasa aktif dan terkawal .8 Personaliti dan Penampilan Guru . menulis dengan arahan.Saling bantu membantu dalam keadaan-keadaan tertentu 3.Cara murid menjaga dan menghayati kebersihan dan keceriaan kelas .Cara murid menghormati kawan-kawan lain .Corak perhubungan dengan kawan-kawan .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam penggunaan setiap alat dan sudut 3.Melakukan aktiviti dengan bersungguh-sungguh . Bahagian Murid-murid Tahun Satu (23 item) 3.Cara memelihara persekitaran kelas .

Membantu guru dalam situasi-situasi tertentu Penglibatan dalam aktiviti menyanyi .Boleh membantu guru dan rakan tanpa diberi arahan .- Dapat membanca ayat-ayat mudah Prabacaan Dapat mengenal dan menyebut huruf atu nombor yang awal Dapat menyambung huruf menjadi perkataan Dapat membaca perkataan-perkataan mudah Pranombor Dapat menyebut nombor 1 digit Dapat menyambung titik nombor Mewarna .4 Kemahiran Berkomunikasi Berinteraksi dengan rakan .Dapat menggayakan senikata dengan perbuatan .Berani tampil ke hadapan untuk melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti .Dapat mengenal warna-warna asas .Sentiasa awal dan mendahului kawan-kawan yang lain .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Dapat mempelbagaikan warna dalam aktiviti yang diberikan .Dapat mengikut arahan-arahan yang diberikan .Tingkah laku tidak timbulkan kemarahan guru .Bermain dengan kawan-kawan Berinteraksi dengan guru .Menghormati kawan-kawan 4 .6 Pemupukan nilai murni .Tidak menimbulkan kemarahan kawan yang lain .5 Keyakinan diri .Dapat melakukan sesuatu aktiviti dengan baik dan berkesan .Sentiasa mengucapkan terima kasih .Sentiasa mengucapkan salam kepada guru-guru atau kawan-kawan .Semangat berlumba-lumba dalam menyiapkan sesuatu aktiviti 3.Dapat sama-sama terlibat dalam aktiviti nyanyian .Sama-sama menampakkan kegembiraan bersama kawan-kawan 3.Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Mampu mewarnakan gambar dalam ruangan yang disediakan 3.

Seronok dalam pembelajaran Berani mencuba sesuatu .Berani mengaku kesilapan / kesalahan .Melihat.7 Kemajuan Murid Dalam Pendekatan Tematik Mengambil bahagian secara aktif .Sanggup meminta maaf .Tidak banyak membuang masa Penerokaan melalui deria .- Bersalam dengan guru sewaktu sampai dan balik Tidak berebut-rebut ketika membeli barangan Berbaris dengan baik sewaktu perhimpunan.Selalu meneroka dengan deria . menghidu dan menyentuh .Bersetuju dengan keputusan bersama .Menunjukkan minat ingin tahu .Tidak tergesa-gesa dalam sesuatu aktiviti .Sering berbincang dan bertanya kawan Mampu mencari maklumat sendiri .Mengambil bahagian secara aktif .Mengikut arahan dari semasa ke semasa .Cepat melakukan sesuatu aktiviti .Penerokaan melalui deria 3.Berani mencuba sesuatu . mendengar.Sedia menerima teguran guru dan rakan Bekerjasama dalam penyelesaian masalah .Mampu mencari maklumat sendiri .Bekerja dalam kumpulan . merasa.Selalu bertanya dalam kelas .Memberi sumbangan idea dan tenaga dalam aktiviti berkumpulan .Menggunakan masa lapang meninjau maklumat di sudut pembelajaran .Bersama menjalankan sesuatu tugasan 5 .Terus melakukan sesuatu yang diminta Menunjukkan minat ingin tahu . ketika masuk kelas atau bergerak ke sesuatu tempat 3.Mengkaji dan meneroka menggunakan deria .8 Perkembangan Sosio-Emosi Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri .Sering melawat sudut-sudut pembelajaran .

Ada ruang untuk aktiviti kumpulan besar . Bahagian Fizikal Bilik Darjah (7 item) 4.Berani memohon kebenaran keluar kelas .1 Lokasi bilik darjah .4 Penggunaan ruang / sudut .Ada ruang untuk aktiviti kumpulan kecil .Ada sudut-sudut untuk aktiviti kumpulan kecil 6 .Mampu menegur tingkahlaku kawan .Mempunyai susunan sudut-sudut mata pelajaran yang teratur .Kedudukan bilik darjah yang sesuai .Susunan perabot-perabot lain yang kemas dan teratur 4.2 Keceriaan bilik darjah .Mudah ketawa .Bilangan kerusi dan perabot yang mencukupi .Pandangan keseluruhan yang menarik dari sudut pandangan kanak-kanak 4.Tekun membuat aktiviti individu .Pemilihan warna-warna yang menarik .Melibatkan diri dalam akiviti kelas 4. sungai atau pintu pagar sekolah 4.Mampu menghadapi konflik yang mudah .Ada ruang aktiviti bacaan individu .Aktif terkawal .Boleh berbincang dengan guru .tidak jauh dari kelas lain.Mudah senyum .3 Pemilihan dan susunan perabot .Pameran bahan-bahan hasil kerja murid .Kebersihan setiap sudut dan ruang .Mempunyai ruang untuk aktiviti-aktiviti kumpulan kecil .Mempunyai langsir yang bersih dan menarik . tidak terlalu hampir dengan jalan.Membuat aktiviti 3M dengan sendiri Sentiasa nampak ceria dan gembira .Saiz kerusi meja dan perabot yang bersesuaian .Tidak mengganggu kawan .Susunan bahan bantu mengajar di setiap sudut .Kebersihan dan keceriaan kerusi meja yang menarik .Sanggup membantu kawan Mampu membuat keputusan sendiri .

7 Ada Kesungguhan / Kreativiti .Mempunyai rak kasut (jika murid diminta menanggalkan kasut sebelum masuk ke kelas) .Secara keseluruhannya nampak kesungguhan dan kreativiti pengurusan fizikal bilik darjah.Terdapat hasil kerja murid dipamerkan di sudut-sudut mata pelajaran .Susunan kasut yang memudahkan murid untuk memakai dan mengenali kasut mereka .Ada sudut bacaan atau aktiviti murid sewaktu rehat 4.Dinding luar yang bersih dan menarik .Hasil kerja itu silih berganti 4.6 Hasil Kerja Murid .- Penggunaan ruang atau sudut sepenuhnya 4.5 Keceriaan Luar Bilik Darjah . 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful