PANDUAN KRITERIA MENGIKUT ITEM PENILAIAN PROGRAM TRANSISI

1. Bahagian Pengurusan (10 item) 1.1 Kertas cadangan - ada kandungan seperti: i. Tajuk, Pengenalan, Objektif, J/Kuasa, Tarikh dan tempat pelaksanaan. ii. Perancangan aktiviti dan pelan tindakan. iii. Kewangan - sumber dan perbelanjaan. 1.2 Jawatan Kuasa Induk / Kerja - Penasihat, Pengerusi, Naib / Timbalan, Setiausaha (Guru Tahun 1), Bendahari, AJK - guru setiap mata pelajaran. - Melibatkan semua guru di sekolah (Guru Tahun 1, panitia mata pelajaran dan sebagainya). 1.3 Taklimat Untuk Guru/Kakitangan - Melibatkan semua guru dan kakitangan - Pihak Pentadbir yang menyampaikan taklimat - Guru Besar atau Guru Penolong Kanan dengan bantuan Guru Tahun 1. - Persediaan dan bahan edaran. 1.4 Pelaksanaan Aktiviti Pendaftaran - Penubuhan AJK kerja - Persediaan yang terancang - jemputan, tempat, peralatan, kebersihan, sambutan - Aktiviti khas yang sesuai untuk ibu bapa dan murid  Taklimat Ibu bapa/ penjaga - Penglibatan ibu bapa –kehadiran - Pihak Pentadbir yang memberi taklimat - Persediaan tempat dan peralatan penyampaian - Bahan edaran - Kerjasama ibu bapa/penjaga  Perancangan Aktiviti Selepas Minggu Orientasi - Perancangan aktiviti - Individu yang terlibat - Penyediaan bahan mengikut tahap pencapaian murid - Aktiviti Penilaian 1.5 Pemilihan Guru Tahun 1 - Cara pemilihan yang digunakan - Atas dasar sukarela atau minat - Komitmen guru terhadap aktiviti - Persiapan yang disediakan - Kerjasama dengan guru lain 1.6 Penilaian Berterusan - Penilaian terhadap pelajar - Penilaian terhadap aktiviti 1

kelemahan.Memahami tujuan hubungan mesra dengan semua pihak yang terlibat termasuk murid-murid 2.7 Laporan Aktiviti 3 Minggu .Faham corak pengajaran bertema.. PPD dan JPN .Penglibatan PIBG dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti 2.Ada kesinambungan aktiviti dari Prasekolah .Bantuan rakan sekerja 2.7 Memahami Pelaksanaan Aktiviti Tematik .Alat bantu yang bersesuaian dan menarik .Ada unsur-unsur kemahiran melayan .8 Kerjasama dengan PIBG / Pihak lain yang terlibat . Bahagian Guru Tahun Satu (10 item) 2.1 Memahami Objektif Program Transisi .4 Kemesraan Terhadap Murid . menyeronokkan di kalangan murid 2.Sekurang-kurangnya 2 kali 1. gabungjalin dan main sambil belajar 2.Perancangan awal setiap aktiviti . penglibatan dan tahap pencapaian murid.Disediakan dan dihantar untuk sekolah.Kandungan laporan .Memahami maksud dan matlamat pengajaran bertema .5 Persediaan Menjalankan Aktiviti Transisi . penerokaan tema dan pelaksanaan 2 .Memahami tujuan keceriaan kelas .Mempunyai pelbagai kaedah melayan .Bentuk sokongan PIBG / pihak lain . tindakan susulan.Memahami tujuan pelaksanaan program .3 Kesediaan Memahami Perbezaan Murid .Suara yang menyenangkan dalam percakapan dan teguran .Penilaian terhadap keberkesanan aktiviti .Ada sentuhan dan pujian Penglibatan semua murid dalam aktiviti .Mengetahui tahap pendekatan tematik-tahap pemilihan tema.Memahami tujuan pelaksanaan setiap aktiviti . 1.Pemilihan aktiviti yang bersesuaian dengan pencapaian murid .Pemilihan tempat yang sesuai .6 Memahami Teknik Penyelesaian Masalah .mengetahui beberapa teknik penyelesaian masalah .Penggunaan pendekatan kasih sayang dengan murid .Menggunakan pelbagai teknik melayan karenah murid 2.Tahu cara menceria hubungan mesra dengan murid-murid .keberkesanan aktiviti.menggunakan teknik yang difahami dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 2.Riaksi riang.Ada cara membina hubungan dengan murid yang berbeza .2 Memahami Kurikulum dan Budaya Prasekolah .

10 Usaha meningkatkan kemahiran .Dapat dilihat bantuan dari rakan-rakan lain dalam pengajaran.Penampilan keseluruhan 2.Dapat menggunakan kemahiran motor halus-memegang pensil.9 Kerjasama dengan guru yang lain .Kesesuaian pemilihan pakaian yang dipakai .Cara murid menghormati kawan-kawan lain .3 Penguasaan Kemahiran Pratulisan .Cara memelihara persekitaran kelas .Corak perhubungan dengan kawan-kawan . menyambung titik-titik hingga membentuk huruf atau perkataan dengan baik .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam penggunaan setiap alat dan sudut 3.Kekemasan guru .Mematuhi arahan guru dalam setiap aktiviti .Melakukan aktiviti dengan bersungguh-sungguh .8 Personaliti dan Penampilan Guru .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan guru Corak perhubungan dengan guru Cara murid menghormati guru Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan persekitaran kelas . menulis dengan arahan. bahan dan persiapan kelas 2.Melihatkan kerjasama di antara murid . Bahagian Murid-murid Tahun Satu (23 item) 3.Dapat menulis beberapa perkataan atau ayat-ayat mudah 3 .Keceriaan perwatakan guru .1 Penyesuaian Diri Penyesuaian diri dengan kawan .Cara murid menjaga dan menghayati kebersihan dan keceriaan kelas .Ada perbincangan dengan pihak pengurusan dan rakan dari sekolah lain melalui perbincangan 3.2 Minat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran .Sentiasa aktif dan terkawal . seronok dan gembira dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran .Murid-murid nampak ceria.Saling bantu membantu dalam keadaan-keadaan tertentu 3.- Keseragaman dengan guru mata pelajaran yang lain 2.

Mampu mewarnakan gambar dalam ruangan yang disediakan 3.Sentiasa mengucapkan terima kasih .4 Kemahiran Berkomunikasi Berinteraksi dengan rakan .5 Keyakinan diri .Tidak menimbulkan kemarahan kawan yang lain .Dapat sama-sama terlibat dalam aktiviti nyanyian .Menghormati kawan-kawan 4 .Boleh membantu guru dan rakan tanpa diberi arahan .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Berani tampil ke hadapan untuk melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti .Dapat mengikut arahan-arahan yang diberikan .Dapat menggayakan senikata dengan perbuatan .Semangat berlumba-lumba dalam menyiapkan sesuatu aktiviti 3.Sentiasa mengucapkan salam kepada guru-guru atau kawan-kawan .Dapat mengenal warna-warna asas .- Dapat membanca ayat-ayat mudah Prabacaan Dapat mengenal dan menyebut huruf atu nombor yang awal Dapat menyambung huruf menjadi perkataan Dapat membaca perkataan-perkataan mudah Pranombor Dapat menyebut nombor 1 digit Dapat menyambung titik nombor Mewarna .Dapat melakukan sesuatu aktiviti dengan baik dan berkesan .Tingkah laku tidak timbulkan kemarahan guru .Membantu guru dalam situasi-situasi tertentu Penglibatan dalam aktiviti menyanyi .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Dapat mempelbagaikan warna dalam aktiviti yang diberikan .Bermain dengan kawan-kawan Berinteraksi dengan guru .6 Pemupukan nilai murni .Sentiasa awal dan mendahului kawan-kawan yang lain .Sama-sama menampakkan kegembiraan bersama kawan-kawan 3.

Bersetuju dengan keputusan bersama .Terus melakukan sesuatu yang diminta Menunjukkan minat ingin tahu .Menunjukkan minat ingin tahu .Sering melawat sudut-sudut pembelajaran .Mengikut arahan dari semasa ke semasa . menghidu dan menyentuh . mendengar.Berani mengaku kesilapan / kesalahan . merasa.Melihat.Mampu mencari maklumat sendiri .Sering berbincang dan bertanya kawan Mampu mencari maklumat sendiri .- Bersalam dengan guru sewaktu sampai dan balik Tidak berebut-rebut ketika membeli barangan Berbaris dengan baik sewaktu perhimpunan.Cepat melakukan sesuatu aktiviti .8 Perkembangan Sosio-Emosi Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri .Selalu meneroka dengan deria .Seronok dalam pembelajaran Berani mencuba sesuatu .Penerokaan melalui deria 3.Berani mencuba sesuatu .Tidak banyak membuang masa Penerokaan melalui deria .Mengambil bahagian secara aktif .Sedia menerima teguran guru dan rakan Bekerjasama dalam penyelesaian masalah .Mengkaji dan meneroka menggunakan deria .7 Kemajuan Murid Dalam Pendekatan Tematik Mengambil bahagian secara aktif .Sanggup meminta maaf .Memberi sumbangan idea dan tenaga dalam aktiviti berkumpulan .Menggunakan masa lapang meninjau maklumat di sudut pembelajaran .Selalu bertanya dalam kelas .Tidak tergesa-gesa dalam sesuatu aktiviti .Bekerja dalam kumpulan .Bersama menjalankan sesuatu tugasan 5 . ketika masuk kelas atau bergerak ke sesuatu tempat 3.

Mampu menegur tingkahlaku kawan .Membuat aktiviti 3M dengan sendiri Sentiasa nampak ceria dan gembira .tidak jauh dari kelas lain.Tidak mengganggu kawan .Susunan bahan bantu mengajar di setiap sudut . tidak terlalu hampir dengan jalan.Ada ruang aktiviti bacaan individu .Kedudukan bilik darjah yang sesuai .Boleh berbincang dengan guru .Tekun membuat aktiviti individu .3 Pemilihan dan susunan perabot .Susunan perabot-perabot lain yang kemas dan teratur 4.Saiz kerusi meja dan perabot yang bersesuaian .Sanggup membantu kawan Mampu membuat keputusan sendiri . Bahagian Fizikal Bilik Darjah (7 item) 4.Pemilihan warna-warna yang menarik .Kebersihan dan keceriaan kerusi meja yang menarik .2 Keceriaan bilik darjah .Ada ruang untuk aktiviti kumpulan besar .1 Lokasi bilik darjah .Mampu menghadapi konflik yang mudah . sungai atau pintu pagar sekolah 4.Mempunyai susunan sudut-sudut mata pelajaran yang teratur .Berani memohon kebenaran keluar kelas .Aktif terkawal .Mempunyai ruang untuk aktiviti-aktiviti kumpulan kecil .Mudah ketawa .Ada sudut-sudut untuk aktiviti kumpulan kecil 6 .Pandangan keseluruhan yang menarik dari sudut pandangan kanak-kanak 4.Ada ruang untuk aktiviti kumpulan kecil .Pameran bahan-bahan hasil kerja murid .4 Penggunaan ruang / sudut .Kebersihan setiap sudut dan ruang .Mudah senyum .Bilangan kerusi dan perabot yang mencukupi .Mempunyai langsir yang bersih dan menarik .Melibatkan diri dalam akiviti kelas 4.

6 Hasil Kerja Murid . 7 .Terdapat hasil kerja murid dipamerkan di sudut-sudut mata pelajaran .Dinding luar yang bersih dan menarik .7 Ada Kesungguhan / Kreativiti .Ada sudut bacaan atau aktiviti murid sewaktu rehat 4.5 Keceriaan Luar Bilik Darjah .Hasil kerja itu silih berganti 4.Susunan kasut yang memudahkan murid untuk memakai dan mengenali kasut mereka .- Penggunaan ruang atau sudut sepenuhnya 4.Mempunyai rak kasut (jika murid diminta menanggalkan kasut sebelum masuk ke kelas) .Secara keseluruhannya nampak kesungguhan dan kreativiti pengurusan fizikal bilik darjah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful