PANDUAN KRITERIA MENGIKUT ITEM PENILAIAN PROGRAM TRANSISI

1. Bahagian Pengurusan (10 item) 1.1 Kertas cadangan - ada kandungan seperti: i. Tajuk, Pengenalan, Objektif, J/Kuasa, Tarikh dan tempat pelaksanaan. ii. Perancangan aktiviti dan pelan tindakan. iii. Kewangan - sumber dan perbelanjaan. 1.2 Jawatan Kuasa Induk / Kerja - Penasihat, Pengerusi, Naib / Timbalan, Setiausaha (Guru Tahun 1), Bendahari, AJK - guru setiap mata pelajaran. - Melibatkan semua guru di sekolah (Guru Tahun 1, panitia mata pelajaran dan sebagainya). 1.3 Taklimat Untuk Guru/Kakitangan - Melibatkan semua guru dan kakitangan - Pihak Pentadbir yang menyampaikan taklimat - Guru Besar atau Guru Penolong Kanan dengan bantuan Guru Tahun 1. - Persediaan dan bahan edaran. 1.4 Pelaksanaan Aktiviti Pendaftaran - Penubuhan AJK kerja - Persediaan yang terancang - jemputan, tempat, peralatan, kebersihan, sambutan - Aktiviti khas yang sesuai untuk ibu bapa dan murid  Taklimat Ibu bapa/ penjaga - Penglibatan ibu bapa –kehadiran - Pihak Pentadbir yang memberi taklimat - Persediaan tempat dan peralatan penyampaian - Bahan edaran - Kerjasama ibu bapa/penjaga  Perancangan Aktiviti Selepas Minggu Orientasi - Perancangan aktiviti - Individu yang terlibat - Penyediaan bahan mengikut tahap pencapaian murid - Aktiviti Penilaian 1.5 Pemilihan Guru Tahun 1 - Cara pemilihan yang digunakan - Atas dasar sukarela atau minat - Komitmen guru terhadap aktiviti - Persiapan yang disediakan - Kerjasama dengan guru lain 1.6 Penilaian Berterusan - Penilaian terhadap pelajar - Penilaian terhadap aktiviti 1

Pemilihan tempat yang sesuai .7 Memahami Pelaksanaan Aktiviti Tematik .Tahu cara menceria hubungan mesra dengan murid-murid . penglibatan dan tahap pencapaian murid.Penglibatan PIBG dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti 2.4 Kemesraan Terhadap Murid .Memahami maksud dan matlamat pengajaran bertema .3 Kesediaan Memahami Perbezaan Murid .Suara yang menyenangkan dalam percakapan dan teguran . Bahagian Guru Tahun Satu (10 item) 2.Alat bantu yang bersesuaian dan menarik .1 Memahami Objektif Program Transisi .7 Laporan Aktiviti 3 Minggu . tindakan susulan.Memahami tujuan keceriaan kelas . menyeronokkan di kalangan murid 2.Ada cara membina hubungan dengan murid yang berbeza .Menggunakan pelbagai teknik melayan karenah murid 2.Pemilihan aktiviti yang bersesuaian dengan pencapaian murid .Memahami tujuan pelaksanaan program .Kandungan laporan .Penilaian terhadap keberkesanan aktiviti .Faham corak pengajaran bertema.Memahami tujuan hubungan mesra dengan semua pihak yang terlibat termasuk murid-murid 2.mengetahui beberapa teknik penyelesaian masalah .Bantuan rakan sekerja 2. 1.Ada kesinambungan aktiviti dari Prasekolah . penerokaan tema dan pelaksanaan 2 .menggunakan teknik yang difahami dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 2.Riaksi riang.Mengetahui tahap pendekatan tematik-tahap pemilihan tema.Mempunyai pelbagai kaedah melayan ..Disediakan dan dihantar untuk sekolah.Bentuk sokongan PIBG / pihak lain .5 Persediaan Menjalankan Aktiviti Transisi .Ada unsur-unsur kemahiran melayan .Memahami tujuan pelaksanaan setiap aktiviti .8 Kerjasama dengan PIBG / Pihak lain yang terlibat .Ada sentuhan dan pujian Penglibatan semua murid dalam aktiviti . kelemahan. PPD dan JPN .Sekurang-kurangnya 2 kali 1. gabungjalin dan main sambil belajar 2.2 Memahami Kurikulum dan Budaya Prasekolah .keberkesanan aktiviti.Penggunaan pendekatan kasih sayang dengan murid .6 Memahami Teknik Penyelesaian Masalah .Perancangan awal setiap aktiviti .

menulis dengan arahan.Murid-murid nampak ceria.Cara murid menjaga dan menghayati kebersihan dan keceriaan kelas .10 Usaha meningkatkan kemahiran .Kekemasan guru .2 Minat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran .Dapat menggunakan kemahiran motor halus-memegang pensil. menyambung titik-titik hingga membentuk huruf atau perkataan dengan baik .Dapat menulis beberapa perkataan atau ayat-ayat mudah 3 .9 Kerjasama dengan guru yang lain .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan guru Corak perhubungan dengan guru Cara murid menghormati guru Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan persekitaran kelas .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam penggunaan setiap alat dan sudut 3. seronok dan gembira dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran . Bahagian Murid-murid Tahun Satu (23 item) 3.Saling bantu membantu dalam keadaan-keadaan tertentu 3.Kesesuaian pemilihan pakaian yang dipakai . bahan dan persiapan kelas 2.Corak perhubungan dengan kawan-kawan .1 Penyesuaian Diri Penyesuaian diri dengan kawan .3 Penguasaan Kemahiran Pratulisan .Ada perbincangan dengan pihak pengurusan dan rakan dari sekolah lain melalui perbincangan 3.Mematuhi arahan guru dalam setiap aktiviti .8 Personaliti dan Penampilan Guru .Cara memelihara persekitaran kelas .Keceriaan perwatakan guru .Dapat dilihat bantuan dari rakan-rakan lain dalam pengajaran.Melihatkan kerjasama di antara murid .Melakukan aktiviti dengan bersungguh-sungguh .Penampilan keseluruhan 2.- Keseragaman dengan guru mata pelajaran yang lain 2.Cara murid menghormati kawan-kawan lain .Sentiasa aktif dan terkawal .

Berani tampil ke hadapan untuk melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti .Sentiasa mengucapkan salam kepada guru-guru atau kawan-kawan .4 Kemahiran Berkomunikasi Berinteraksi dengan rakan .Membantu guru dalam situasi-situasi tertentu Penglibatan dalam aktiviti menyanyi .Dapat menggayakan senikata dengan perbuatan .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Sama-sama menampakkan kegembiraan bersama kawan-kawan 3.Menghormati kawan-kawan 4 .Dapat sama-sama terlibat dalam aktiviti nyanyian .Dapat mempelbagaikan warna dalam aktiviti yang diberikan .Dapat mengikut arahan-arahan yang diberikan .Tidak menimbulkan kemarahan kawan yang lain .Mampu mewarnakan gambar dalam ruangan yang disediakan 3.Sentiasa awal dan mendahului kawan-kawan yang lain .Dapat melakukan sesuatu aktiviti dengan baik dan berkesan .6 Pemupukan nilai murni .Bermain dengan kawan-kawan Berinteraksi dengan guru .Sentiasa mengucapkan terima kasih .Semangat berlumba-lumba dalam menyiapkan sesuatu aktiviti 3.Dapat mengenal warna-warna asas .Tingkah laku tidak timbulkan kemarahan guru .Boleh membantu guru dan rakan tanpa diberi arahan .5 Keyakinan diri .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .- Dapat membanca ayat-ayat mudah Prabacaan Dapat mengenal dan menyebut huruf atu nombor yang awal Dapat menyambung huruf menjadi perkataan Dapat membaca perkataan-perkataan mudah Pranombor Dapat menyebut nombor 1 digit Dapat menyambung titik nombor Mewarna .

Mengikut arahan dari semasa ke semasa .Bekerja dalam kumpulan .- Bersalam dengan guru sewaktu sampai dan balik Tidak berebut-rebut ketika membeli barangan Berbaris dengan baik sewaktu perhimpunan.Berani mencuba sesuatu .Sering berbincang dan bertanya kawan Mampu mencari maklumat sendiri .Cepat melakukan sesuatu aktiviti .Melihat.Bersama menjalankan sesuatu tugasan 5 .Sering melawat sudut-sudut pembelajaran .8 Perkembangan Sosio-Emosi Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri . ketika masuk kelas atau bergerak ke sesuatu tempat 3. menghidu dan menyentuh .Seronok dalam pembelajaran Berani mencuba sesuatu .Tidak banyak membuang masa Penerokaan melalui deria .Mampu mencari maklumat sendiri .7 Kemajuan Murid Dalam Pendekatan Tematik Mengambil bahagian secara aktif .Selalu meneroka dengan deria .Mengambil bahagian secara aktif .Berani mengaku kesilapan / kesalahan .Sedia menerima teguran guru dan rakan Bekerjasama dalam penyelesaian masalah .Memberi sumbangan idea dan tenaga dalam aktiviti berkumpulan .Tidak tergesa-gesa dalam sesuatu aktiviti .Terus melakukan sesuatu yang diminta Menunjukkan minat ingin tahu .Menggunakan masa lapang meninjau maklumat di sudut pembelajaran . merasa.Bersetuju dengan keputusan bersama .Sanggup meminta maaf .Penerokaan melalui deria 3.Menunjukkan minat ingin tahu .Selalu bertanya dalam kelas .Mengkaji dan meneroka menggunakan deria . mendengar.

Pameran bahan-bahan hasil kerja murid .Berani memohon kebenaran keluar kelas .Saiz kerusi meja dan perabot yang bersesuaian .Kebersihan setiap sudut dan ruang .Ada ruang untuk aktiviti kumpulan besar .Kedudukan bilik darjah yang sesuai .2 Keceriaan bilik darjah .Susunan bahan bantu mengajar di setiap sudut .Aktif terkawal .Mampu menghadapi konflik yang mudah .Ada ruang untuk aktiviti kumpulan kecil .Mempunyai langsir yang bersih dan menarik .Melibatkan diri dalam akiviti kelas 4.Susunan perabot-perabot lain yang kemas dan teratur 4.tidak jauh dari kelas lain.3 Pemilihan dan susunan perabot .Membuat aktiviti 3M dengan sendiri Sentiasa nampak ceria dan gembira .Mampu menegur tingkahlaku kawan .Mempunyai susunan sudut-sudut mata pelajaran yang teratur . Bahagian Fizikal Bilik Darjah (7 item) 4. tidak terlalu hampir dengan jalan.Sanggup membantu kawan Mampu membuat keputusan sendiri .Mudah senyum .Pandangan keseluruhan yang menarik dari sudut pandangan kanak-kanak 4.1 Lokasi bilik darjah .Ada ruang aktiviti bacaan individu .Tekun membuat aktiviti individu .Mudah ketawa .Ada sudut-sudut untuk aktiviti kumpulan kecil 6 .Bilangan kerusi dan perabot yang mencukupi .Boleh berbincang dengan guru .Tidak mengganggu kawan .Pemilihan warna-warna yang menarik .Kebersihan dan keceriaan kerusi meja yang menarik .4 Penggunaan ruang / sudut . sungai atau pintu pagar sekolah 4.Mempunyai ruang untuk aktiviti-aktiviti kumpulan kecil .

Terdapat hasil kerja murid dipamerkan di sudut-sudut mata pelajaran .Susunan kasut yang memudahkan murid untuk memakai dan mengenali kasut mereka .- Penggunaan ruang atau sudut sepenuhnya 4.Ada sudut bacaan atau aktiviti murid sewaktu rehat 4.Dinding luar yang bersih dan menarik .Mempunyai rak kasut (jika murid diminta menanggalkan kasut sebelum masuk ke kelas) .Secara keseluruhannya nampak kesungguhan dan kreativiti pengurusan fizikal bilik darjah.6 Hasil Kerja Murid .5 Keceriaan Luar Bilik Darjah . 7 .Hasil kerja itu silih berganti 4.7 Ada Kesungguhan / Kreativiti .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.