PANDUAN KRITERIA MENGIKUT ITEM PENILAIAN PROGRAM TRANSISI

1. Bahagian Pengurusan (10 item) 1.1 Kertas cadangan - ada kandungan seperti: i. Tajuk, Pengenalan, Objektif, J/Kuasa, Tarikh dan tempat pelaksanaan. ii. Perancangan aktiviti dan pelan tindakan. iii. Kewangan - sumber dan perbelanjaan. 1.2 Jawatan Kuasa Induk / Kerja - Penasihat, Pengerusi, Naib / Timbalan, Setiausaha (Guru Tahun 1), Bendahari, AJK - guru setiap mata pelajaran. - Melibatkan semua guru di sekolah (Guru Tahun 1, panitia mata pelajaran dan sebagainya). 1.3 Taklimat Untuk Guru/Kakitangan - Melibatkan semua guru dan kakitangan - Pihak Pentadbir yang menyampaikan taklimat - Guru Besar atau Guru Penolong Kanan dengan bantuan Guru Tahun 1. - Persediaan dan bahan edaran. 1.4 Pelaksanaan Aktiviti Pendaftaran - Penubuhan AJK kerja - Persediaan yang terancang - jemputan, tempat, peralatan, kebersihan, sambutan - Aktiviti khas yang sesuai untuk ibu bapa dan murid  Taklimat Ibu bapa/ penjaga - Penglibatan ibu bapa –kehadiran - Pihak Pentadbir yang memberi taklimat - Persediaan tempat dan peralatan penyampaian - Bahan edaran - Kerjasama ibu bapa/penjaga  Perancangan Aktiviti Selepas Minggu Orientasi - Perancangan aktiviti - Individu yang terlibat - Penyediaan bahan mengikut tahap pencapaian murid - Aktiviti Penilaian 1.5 Pemilihan Guru Tahun 1 - Cara pemilihan yang digunakan - Atas dasar sukarela atau minat - Komitmen guru terhadap aktiviti - Persiapan yang disediakan - Kerjasama dengan guru lain 1.6 Penilaian Berterusan - Penilaian terhadap pelajar - Penilaian terhadap aktiviti 1

Ada unsur-unsur kemahiran melayan .Memahami maksud dan matlamat pengajaran bertema .Ada kesinambungan aktiviti dari Prasekolah .Disediakan dan dihantar untuk sekolah.7 Memahami Pelaksanaan Aktiviti Tematik .Memahami tujuan keceriaan kelas .Bantuan rakan sekerja 2. gabungjalin dan main sambil belajar 2.Perancangan awal setiap aktiviti .8 Kerjasama dengan PIBG / Pihak lain yang terlibat .menggunakan teknik yang difahami dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 2. tindakan susulan.Memahami tujuan pelaksanaan program .4 Kemesraan Terhadap Murid .6 Memahami Teknik Penyelesaian Masalah .Menggunakan pelbagai teknik melayan karenah murid 2.Mengetahui tahap pendekatan tematik-tahap pemilihan tema.Alat bantu yang bersesuaian dan menarik .Kandungan laporan .Memahami tujuan pelaksanaan setiap aktiviti .7 Laporan Aktiviti 3 Minggu .keberkesanan aktiviti. kelemahan.Faham corak pengajaran bertema.3 Kesediaan Memahami Perbezaan Murid .5 Persediaan Menjalankan Aktiviti Transisi .Penilaian terhadap keberkesanan aktiviti .mengetahui beberapa teknik penyelesaian masalah .Ada cara membina hubungan dengan murid yang berbeza .Riaksi riang.Ada sentuhan dan pujian Penglibatan semua murid dalam aktiviti .Suara yang menyenangkan dalam percakapan dan teguran . penerokaan tema dan pelaksanaan 2 .Penglibatan PIBG dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti 2.Bentuk sokongan PIBG / pihak lain . Bahagian Guru Tahun Satu (10 item) 2.Memahami tujuan hubungan mesra dengan semua pihak yang terlibat termasuk murid-murid 2. 1.2 Memahami Kurikulum dan Budaya Prasekolah .1 Memahami Objektif Program Transisi .Pemilihan tempat yang sesuai . PPD dan JPN .Tahu cara menceria hubungan mesra dengan murid-murid . menyeronokkan di kalangan murid 2.Pemilihan aktiviti yang bersesuaian dengan pencapaian murid .Mempunyai pelbagai kaedah melayan .Sekurang-kurangnya 2 kali 1..Penggunaan pendekatan kasih sayang dengan murid . penglibatan dan tahap pencapaian murid.

Mengamalkan nilai-nilai murni dalam penggunaan setiap alat dan sudut 3.Melakukan aktiviti dengan bersungguh-sungguh .Sentiasa aktif dan terkawal . Bahagian Murid-murid Tahun Satu (23 item) 3.Dapat dilihat bantuan dari rakan-rakan lain dalam pengajaran. seronok dan gembira dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran .- Keseragaman dengan guru mata pelajaran yang lain 2.Dapat menggunakan kemahiran motor halus-memegang pensil. bahan dan persiapan kelas 2.Kesesuaian pemilihan pakaian yang dipakai .Cara murid menjaga dan menghayati kebersihan dan keceriaan kelas .10 Usaha meningkatkan kemahiran .Cara murid menghormati kawan-kawan lain .3 Penguasaan Kemahiran Pratulisan .8 Personaliti dan Penampilan Guru .Melihatkan kerjasama di antara murid .Corak perhubungan dengan kawan-kawan .Ada perbincangan dengan pihak pengurusan dan rakan dari sekolah lain melalui perbincangan 3. menyambung titik-titik hingga membentuk huruf atau perkataan dengan baik .Penampilan keseluruhan 2. menulis dengan arahan.Cara memelihara persekitaran kelas .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan guru Corak perhubungan dengan guru Cara murid menghormati guru Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan persekitaran kelas .Kekemasan guru .Murid-murid nampak ceria.2 Minat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran .Keceriaan perwatakan guru .Saling bantu membantu dalam keadaan-keadaan tertentu 3.Mematuhi arahan guru dalam setiap aktiviti .1 Penyesuaian Diri Penyesuaian diri dengan kawan .Dapat menulis beberapa perkataan atau ayat-ayat mudah 3 .9 Kerjasama dengan guru yang lain .

Boleh membantu guru dan rakan tanpa diberi arahan .Dapat menggayakan senikata dengan perbuatan .Sentiasa mengucapkan salam kepada guru-guru atau kawan-kawan .Sentiasa awal dan mendahului kawan-kawan yang lain .Dapat mengikut arahan-arahan yang diberikan .Sentiasa mengucapkan terima kasih .6 Pemupukan nilai murni .Dapat mempelbagaikan warna dalam aktiviti yang diberikan .- Dapat membanca ayat-ayat mudah Prabacaan Dapat mengenal dan menyebut huruf atu nombor yang awal Dapat menyambung huruf menjadi perkataan Dapat membaca perkataan-perkataan mudah Pranombor Dapat menyebut nombor 1 digit Dapat menyambung titik nombor Mewarna .Tingkah laku tidak timbulkan kemarahan guru .Tidak menimbulkan kemarahan kawan yang lain .Menghormati kawan-kawan 4 .Berani tampil ke hadapan untuk melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti .5 Keyakinan diri .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Dapat sama-sama terlibat dalam aktiviti nyanyian .Bermain dengan kawan-kawan Berinteraksi dengan guru .Sama-sama menampakkan kegembiraan bersama kawan-kawan 3.Dapat melakukan sesuatu aktiviti dengan baik dan berkesan .Mampu mewarnakan gambar dalam ruangan yang disediakan 3.Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Dapat mengenal warna-warna asas .Membantu guru dalam situasi-situasi tertentu Penglibatan dalam aktiviti menyanyi .Semangat berlumba-lumba dalam menyiapkan sesuatu aktiviti 3.4 Kemahiran Berkomunikasi Berinteraksi dengan rakan .

8 Perkembangan Sosio-Emosi Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri .Sedia menerima teguran guru dan rakan Bekerjasama dalam penyelesaian masalah .Penerokaan melalui deria 3. menghidu dan menyentuh .Bersama menjalankan sesuatu tugasan 5 . mendengar.Mengambil bahagian secara aktif .Selalu bertanya dalam kelas .Cepat melakukan sesuatu aktiviti .Menggunakan masa lapang meninjau maklumat di sudut pembelajaran .Tidak banyak membuang masa Penerokaan melalui deria .Sering melawat sudut-sudut pembelajaran .- Bersalam dengan guru sewaktu sampai dan balik Tidak berebut-rebut ketika membeli barangan Berbaris dengan baik sewaktu perhimpunan.Terus melakukan sesuatu yang diminta Menunjukkan minat ingin tahu .Mengikut arahan dari semasa ke semasa .Selalu meneroka dengan deria .Memberi sumbangan idea dan tenaga dalam aktiviti berkumpulan .Berani mengaku kesilapan / kesalahan .Menunjukkan minat ingin tahu .Berani mencuba sesuatu .Seronok dalam pembelajaran Berani mencuba sesuatu .Bekerja dalam kumpulan . merasa.Tidak tergesa-gesa dalam sesuatu aktiviti .Melihat.Bersetuju dengan keputusan bersama .7 Kemajuan Murid Dalam Pendekatan Tematik Mengambil bahagian secara aktif .Sanggup meminta maaf .Sering berbincang dan bertanya kawan Mampu mencari maklumat sendiri .Mengkaji dan meneroka menggunakan deria .Mampu mencari maklumat sendiri . ketika masuk kelas atau bergerak ke sesuatu tempat 3.

tidak terlalu hampir dengan jalan.Ada ruang untuk aktiviti kumpulan kecil .Pameran bahan-bahan hasil kerja murid .Boleh berbincang dengan guru .Sanggup membantu kawan Mampu membuat keputusan sendiri .Mempunyai langsir yang bersih dan menarik .Mudah senyum .2 Keceriaan bilik darjah .Tidak mengganggu kawan .Melibatkan diri dalam akiviti kelas 4.Mempunyai ruang untuk aktiviti-aktiviti kumpulan kecil .Mampu menegur tingkahlaku kawan .Ada ruang untuk aktiviti kumpulan besar .Mampu menghadapi konflik yang mudah .1 Lokasi bilik darjah .Pandangan keseluruhan yang menarik dari sudut pandangan kanak-kanak 4.Membuat aktiviti 3M dengan sendiri Sentiasa nampak ceria dan gembira .Ada sudut-sudut untuk aktiviti kumpulan kecil 6 .Mudah ketawa . sungai atau pintu pagar sekolah 4.Saiz kerusi meja dan perabot yang bersesuaian .Kebersihan dan keceriaan kerusi meja yang menarik .3 Pemilihan dan susunan perabot .Kedudukan bilik darjah yang sesuai . Bahagian Fizikal Bilik Darjah (7 item) 4.Susunan perabot-perabot lain yang kemas dan teratur 4.Pemilihan warna-warna yang menarik .Susunan bahan bantu mengajar di setiap sudut .Tekun membuat aktiviti individu .tidak jauh dari kelas lain.Berani memohon kebenaran keluar kelas .Aktif terkawal .Ada ruang aktiviti bacaan individu .Bilangan kerusi dan perabot yang mencukupi .Mempunyai susunan sudut-sudut mata pelajaran yang teratur .Kebersihan setiap sudut dan ruang .4 Penggunaan ruang / sudut .

Dinding luar yang bersih dan menarik .Ada sudut bacaan atau aktiviti murid sewaktu rehat 4.Secara keseluruhannya nampak kesungguhan dan kreativiti pengurusan fizikal bilik darjah.Hasil kerja itu silih berganti 4.Terdapat hasil kerja murid dipamerkan di sudut-sudut mata pelajaran .6 Hasil Kerja Murid .7 Ada Kesungguhan / Kreativiti .Susunan kasut yang memudahkan murid untuk memakai dan mengenali kasut mereka .Mempunyai rak kasut (jika murid diminta menanggalkan kasut sebelum masuk ke kelas) . 7 .- Penggunaan ruang atau sudut sepenuhnya 4.5 Keceriaan Luar Bilik Darjah .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.