PANDUAN KRITERIA MENGIKUT ITEM PENILAIAN PROGRAM TRANSISI

1. Bahagian Pengurusan (10 item) 1.1 Kertas cadangan - ada kandungan seperti: i. Tajuk, Pengenalan, Objektif, J/Kuasa, Tarikh dan tempat pelaksanaan. ii. Perancangan aktiviti dan pelan tindakan. iii. Kewangan - sumber dan perbelanjaan. 1.2 Jawatan Kuasa Induk / Kerja - Penasihat, Pengerusi, Naib / Timbalan, Setiausaha (Guru Tahun 1), Bendahari, AJK - guru setiap mata pelajaran. - Melibatkan semua guru di sekolah (Guru Tahun 1, panitia mata pelajaran dan sebagainya). 1.3 Taklimat Untuk Guru/Kakitangan - Melibatkan semua guru dan kakitangan - Pihak Pentadbir yang menyampaikan taklimat - Guru Besar atau Guru Penolong Kanan dengan bantuan Guru Tahun 1. - Persediaan dan bahan edaran. 1.4 Pelaksanaan Aktiviti Pendaftaran - Penubuhan AJK kerja - Persediaan yang terancang - jemputan, tempat, peralatan, kebersihan, sambutan - Aktiviti khas yang sesuai untuk ibu bapa dan murid  Taklimat Ibu bapa/ penjaga - Penglibatan ibu bapa –kehadiran - Pihak Pentadbir yang memberi taklimat - Persediaan tempat dan peralatan penyampaian - Bahan edaran - Kerjasama ibu bapa/penjaga  Perancangan Aktiviti Selepas Minggu Orientasi - Perancangan aktiviti - Individu yang terlibat - Penyediaan bahan mengikut tahap pencapaian murid - Aktiviti Penilaian 1.5 Pemilihan Guru Tahun 1 - Cara pemilihan yang digunakan - Atas dasar sukarela atau minat - Komitmen guru terhadap aktiviti - Persiapan yang disediakan - Kerjasama dengan guru lain 1.6 Penilaian Berterusan - Penilaian terhadap pelajar - Penilaian terhadap aktiviti 1

Suara yang menyenangkan dalam percakapan dan teguran .Kandungan laporan .Menggunakan pelbagai teknik melayan karenah murid 2.Alat bantu yang bersesuaian dan menarik .Mempunyai pelbagai kaedah melayan .Disediakan dan dihantar untuk sekolah.Perancangan awal setiap aktiviti . kelemahan.mengetahui beberapa teknik penyelesaian masalah .Memahami tujuan pelaksanaan setiap aktiviti .2 Memahami Kurikulum dan Budaya Prasekolah . gabungjalin dan main sambil belajar 2.Bantuan rakan sekerja 2.7 Memahami Pelaksanaan Aktiviti Tematik . PPD dan JPN . Bahagian Guru Tahun Satu (10 item) 2.1 Memahami Objektif Program Transisi . menyeronokkan di kalangan murid 2.Memahami tujuan hubungan mesra dengan semua pihak yang terlibat termasuk murid-murid 2.Ada sentuhan dan pujian Penglibatan semua murid dalam aktiviti .Ada cara membina hubungan dengan murid yang berbeza . penerokaan tema dan pelaksanaan 2 .Pemilihan aktiviti yang bersesuaian dengan pencapaian murid .Riaksi riang.menggunakan teknik yang difahami dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 2.8 Kerjasama dengan PIBG / Pihak lain yang terlibat .5 Persediaan Menjalankan Aktiviti Transisi .4 Kemesraan Terhadap Murid .Penglibatan PIBG dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti 2.Penggunaan pendekatan kasih sayang dengan murid .Memahami tujuan pelaksanaan program .Penilaian terhadap keberkesanan aktiviti .Memahami maksud dan matlamat pengajaran bertema .Bentuk sokongan PIBG / pihak lain .Faham corak pengajaran bertema.3 Kesediaan Memahami Perbezaan Murid .Sekurang-kurangnya 2 kali 1. 1. tindakan susulan.keberkesanan aktiviti.Ada unsur-unsur kemahiran melayan ..Mengetahui tahap pendekatan tematik-tahap pemilihan tema.Memahami tujuan keceriaan kelas .Pemilihan tempat yang sesuai .Tahu cara menceria hubungan mesra dengan murid-murid .Ada kesinambungan aktiviti dari Prasekolah .7 Laporan Aktiviti 3 Minggu .6 Memahami Teknik Penyelesaian Masalah . penglibatan dan tahap pencapaian murid.

Dapat menulis beberapa perkataan atau ayat-ayat mudah 3 .Cara memelihara persekitaran kelas .Melakukan aktiviti dengan bersungguh-sungguh . menyambung titik-titik hingga membentuk huruf atau perkataan dengan baik .3 Penguasaan Kemahiran Pratulisan .1 Penyesuaian Diri Penyesuaian diri dengan kawan . bahan dan persiapan kelas 2.Sentiasa aktif dan terkawal .Keceriaan perwatakan guru .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan guru Corak perhubungan dengan guru Cara murid menghormati guru Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan persekitaran kelas . seronok dan gembira dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran .Murid-murid nampak ceria.- Keseragaman dengan guru mata pelajaran yang lain 2.Corak perhubungan dengan kawan-kawan .Mematuhi arahan guru dalam setiap aktiviti .Saling bantu membantu dalam keadaan-keadaan tertentu 3.Kekemasan guru . Bahagian Murid-murid Tahun Satu (23 item) 3.Kesesuaian pemilihan pakaian yang dipakai .Cara murid menghormati kawan-kawan lain .Cara murid menjaga dan menghayati kebersihan dan keceriaan kelas .Penampilan keseluruhan 2.Melihatkan kerjasama di antara murid .8 Personaliti dan Penampilan Guru .10 Usaha meningkatkan kemahiran .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam penggunaan setiap alat dan sudut 3.Dapat dilihat bantuan dari rakan-rakan lain dalam pengajaran. menulis dengan arahan.Dapat menggunakan kemahiran motor halus-memegang pensil.Ada perbincangan dengan pihak pengurusan dan rakan dari sekolah lain melalui perbincangan 3.2 Minat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran .9 Kerjasama dengan guru yang lain .

5 Keyakinan diri .Membantu guru dalam situasi-situasi tertentu Penglibatan dalam aktiviti menyanyi .Dapat sama-sama terlibat dalam aktiviti nyanyian .Menghormati kawan-kawan 4 .4 Kemahiran Berkomunikasi Berinteraksi dengan rakan .Sentiasa mengucapkan terima kasih .Sentiasa awal dan mendahului kawan-kawan yang lain .Semangat berlumba-lumba dalam menyiapkan sesuatu aktiviti 3.Dapat menggayakan senikata dengan perbuatan .6 Pemupukan nilai murni .Sama-sama menampakkan kegembiraan bersama kawan-kawan 3.Sentiasa mengucapkan salam kepada guru-guru atau kawan-kawan .Dapat mengenal warna-warna asas .Tingkah laku tidak timbulkan kemarahan guru .Boleh membantu guru dan rakan tanpa diberi arahan .Bermain dengan kawan-kawan Berinteraksi dengan guru .Dapat mempelbagaikan warna dalam aktiviti yang diberikan .- Dapat membanca ayat-ayat mudah Prabacaan Dapat mengenal dan menyebut huruf atu nombor yang awal Dapat menyambung huruf menjadi perkataan Dapat membaca perkataan-perkataan mudah Pranombor Dapat menyebut nombor 1 digit Dapat menyambung titik nombor Mewarna .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Mampu mewarnakan gambar dalam ruangan yang disediakan 3.Dapat mengikut arahan-arahan yang diberikan .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Tidak menimbulkan kemarahan kawan yang lain .Berani tampil ke hadapan untuk melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti .Dapat melakukan sesuatu aktiviti dengan baik dan berkesan .

ketika masuk kelas atau bergerak ke sesuatu tempat 3.Mengikut arahan dari semasa ke semasa .Berani mengaku kesilapan / kesalahan .Menggunakan masa lapang meninjau maklumat di sudut pembelajaran .7 Kemajuan Murid Dalam Pendekatan Tematik Mengambil bahagian secara aktif .Seronok dalam pembelajaran Berani mencuba sesuatu .Sanggup meminta maaf .Sedia menerima teguran guru dan rakan Bekerjasama dalam penyelesaian masalah .Sering berbincang dan bertanya kawan Mampu mencari maklumat sendiri . mendengar.Sering melawat sudut-sudut pembelajaran .Mengkaji dan meneroka menggunakan deria .Selalu bertanya dalam kelas .Terus melakukan sesuatu yang diminta Menunjukkan minat ingin tahu .Tidak banyak membuang masa Penerokaan melalui deria .Menunjukkan minat ingin tahu .Cepat melakukan sesuatu aktiviti .Bekerja dalam kumpulan .Selalu meneroka dengan deria .Melihat.Memberi sumbangan idea dan tenaga dalam aktiviti berkumpulan . merasa.8 Perkembangan Sosio-Emosi Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri .Tidak tergesa-gesa dalam sesuatu aktiviti .Bersama menjalankan sesuatu tugasan 5 .Mengambil bahagian secara aktif .Berani mencuba sesuatu .Bersetuju dengan keputusan bersama .- Bersalam dengan guru sewaktu sampai dan balik Tidak berebut-rebut ketika membeli barangan Berbaris dengan baik sewaktu perhimpunan.Penerokaan melalui deria 3.Mampu mencari maklumat sendiri . menghidu dan menyentuh .

Mempunyai susunan sudut-sudut mata pelajaran yang teratur .Pandangan keseluruhan yang menarik dari sudut pandangan kanak-kanak 4.Membuat aktiviti 3M dengan sendiri Sentiasa nampak ceria dan gembira .Berani memohon kebenaran keluar kelas .Susunan bahan bantu mengajar di setiap sudut .4 Penggunaan ruang / sudut . tidak terlalu hampir dengan jalan.Ada ruang untuk aktiviti kumpulan besar .Mudah ketawa .Sanggup membantu kawan Mampu membuat keputusan sendiri .Kebersihan setiap sudut dan ruang .Mudah senyum .Mempunyai langsir yang bersih dan menarik .Tidak mengganggu kawan .Mampu menegur tingkahlaku kawan .Mampu menghadapi konflik yang mudah .Aktif terkawal .Ada ruang aktiviti bacaan individu .Kebersihan dan keceriaan kerusi meja yang menarik .Ada ruang untuk aktiviti kumpulan kecil . Bahagian Fizikal Bilik Darjah (7 item) 4.Ada sudut-sudut untuk aktiviti kumpulan kecil 6 .Kedudukan bilik darjah yang sesuai .2 Keceriaan bilik darjah .1 Lokasi bilik darjah . sungai atau pintu pagar sekolah 4.Mempunyai ruang untuk aktiviti-aktiviti kumpulan kecil .Saiz kerusi meja dan perabot yang bersesuaian .Pemilihan warna-warna yang menarik .Pameran bahan-bahan hasil kerja murid .Boleh berbincang dengan guru .Susunan perabot-perabot lain yang kemas dan teratur 4.tidak jauh dari kelas lain.Melibatkan diri dalam akiviti kelas 4.3 Pemilihan dan susunan perabot .Bilangan kerusi dan perabot yang mencukupi .Tekun membuat aktiviti individu .

Terdapat hasil kerja murid dipamerkan di sudut-sudut mata pelajaran .6 Hasil Kerja Murid .5 Keceriaan Luar Bilik Darjah .Susunan kasut yang memudahkan murid untuk memakai dan mengenali kasut mereka .Ada sudut bacaan atau aktiviti murid sewaktu rehat 4.Hasil kerja itu silih berganti 4.Secara keseluruhannya nampak kesungguhan dan kreativiti pengurusan fizikal bilik darjah.Dinding luar yang bersih dan menarik .7 Ada Kesungguhan / Kreativiti . 7 .- Penggunaan ruang atau sudut sepenuhnya 4.Mempunyai rak kasut (jika murid diminta menanggalkan kasut sebelum masuk ke kelas) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful