PANDUAN KRITERIA MENGIKUT ITEM PENILAIAN PROGRAM TRANSISI

1. Bahagian Pengurusan (10 item) 1.1 Kertas cadangan - ada kandungan seperti: i. Tajuk, Pengenalan, Objektif, J/Kuasa, Tarikh dan tempat pelaksanaan. ii. Perancangan aktiviti dan pelan tindakan. iii. Kewangan - sumber dan perbelanjaan. 1.2 Jawatan Kuasa Induk / Kerja - Penasihat, Pengerusi, Naib / Timbalan, Setiausaha (Guru Tahun 1), Bendahari, AJK - guru setiap mata pelajaran. - Melibatkan semua guru di sekolah (Guru Tahun 1, panitia mata pelajaran dan sebagainya). 1.3 Taklimat Untuk Guru/Kakitangan - Melibatkan semua guru dan kakitangan - Pihak Pentadbir yang menyampaikan taklimat - Guru Besar atau Guru Penolong Kanan dengan bantuan Guru Tahun 1. - Persediaan dan bahan edaran. 1.4 Pelaksanaan Aktiviti Pendaftaran - Penubuhan AJK kerja - Persediaan yang terancang - jemputan, tempat, peralatan, kebersihan, sambutan - Aktiviti khas yang sesuai untuk ibu bapa dan murid  Taklimat Ibu bapa/ penjaga - Penglibatan ibu bapa –kehadiran - Pihak Pentadbir yang memberi taklimat - Persediaan tempat dan peralatan penyampaian - Bahan edaran - Kerjasama ibu bapa/penjaga  Perancangan Aktiviti Selepas Minggu Orientasi - Perancangan aktiviti - Individu yang terlibat - Penyediaan bahan mengikut tahap pencapaian murid - Aktiviti Penilaian 1.5 Pemilihan Guru Tahun 1 - Cara pemilihan yang digunakan - Atas dasar sukarela atau minat - Komitmen guru terhadap aktiviti - Persiapan yang disediakan - Kerjasama dengan guru lain 1.6 Penilaian Berterusan - Penilaian terhadap pelajar - Penilaian terhadap aktiviti 1

7 Memahami Pelaksanaan Aktiviti Tematik .1 Memahami Objektif Program Transisi .Bentuk sokongan PIBG / pihak lain .Sekurang-kurangnya 2 kali 1.2 Memahami Kurikulum dan Budaya Prasekolah . 1. tindakan susulan. menyeronokkan di kalangan murid 2.Penggunaan pendekatan kasih sayang dengan murid .8 Kerjasama dengan PIBG / Pihak lain yang terlibat . penglibatan dan tahap pencapaian murid.Suara yang menyenangkan dalam percakapan dan teguran .Pemilihan aktiviti yang bersesuaian dengan pencapaian murid .Pemilihan tempat yang sesuai .6 Memahami Teknik Penyelesaian Masalah . penerokaan tema dan pelaksanaan 2 . gabungjalin dan main sambil belajar 2.Penilaian terhadap keberkesanan aktiviti .Memahami maksud dan matlamat pengajaran bertema .Faham corak pengajaran bertema.Memahami tujuan pelaksanaan setiap aktiviti .Mengetahui tahap pendekatan tematik-tahap pemilihan tema.Penglibatan PIBG dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti 2.Ada kesinambungan aktiviti dari Prasekolah .7 Laporan Aktiviti 3 Minggu .3 Kesediaan Memahami Perbezaan Murid .Ada sentuhan dan pujian Penglibatan semua murid dalam aktiviti .Perancangan awal setiap aktiviti .menggunakan teknik yang difahami dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 2. Bahagian Guru Tahun Satu (10 item) 2.Disediakan dan dihantar untuk sekolah. PPD dan JPN .Alat bantu yang bersesuaian dan menarik .keberkesanan aktiviti.Menggunakan pelbagai teknik melayan karenah murid 2.Ada unsur-unsur kemahiran melayan .Memahami tujuan keceriaan kelas . kelemahan.Bantuan rakan sekerja 2.Memahami tujuan hubungan mesra dengan semua pihak yang terlibat termasuk murid-murid 2.Memahami tujuan pelaksanaan program .Tahu cara menceria hubungan mesra dengan murid-murid ..Mempunyai pelbagai kaedah melayan .mengetahui beberapa teknik penyelesaian masalah .5 Persediaan Menjalankan Aktiviti Transisi .Riaksi riang.4 Kemesraan Terhadap Murid .Kandungan laporan .Ada cara membina hubungan dengan murid yang berbeza .

1 Penyesuaian Diri Penyesuaian diri dengan kawan .Penampilan keseluruhan 2.Melakukan aktiviti dengan bersungguh-sungguh .- Keseragaman dengan guru mata pelajaran yang lain 2.Dapat dilihat bantuan dari rakan-rakan lain dalam pengajaran.9 Kerjasama dengan guru yang lain .Corak perhubungan dengan kawan-kawan .Murid-murid nampak ceria. Bahagian Murid-murid Tahun Satu (23 item) 3. menulis dengan arahan.3 Penguasaan Kemahiran Pratulisan .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan guru Corak perhubungan dengan guru Cara murid menghormati guru Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan persekitaran kelas .Keceriaan perwatakan guru .8 Personaliti dan Penampilan Guru .Mematuhi arahan guru dalam setiap aktiviti .2 Minat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran . bahan dan persiapan kelas 2.Kekemasan guru .Saling bantu membantu dalam keadaan-keadaan tertentu 3.Sentiasa aktif dan terkawal .Cara memelihara persekitaran kelas .Cara murid menghormati kawan-kawan lain . seronok dan gembira dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran .Kesesuaian pemilihan pakaian yang dipakai .10 Usaha meningkatkan kemahiran .Dapat menulis beberapa perkataan atau ayat-ayat mudah 3 .Dapat menggunakan kemahiran motor halus-memegang pensil.Mengamalkan nilai-nilai murni dalam penggunaan setiap alat dan sudut 3. menyambung titik-titik hingga membentuk huruf atau perkataan dengan baik .Ada perbincangan dengan pihak pengurusan dan rakan dari sekolah lain melalui perbincangan 3.Melihatkan kerjasama di antara murid .Cara murid menjaga dan menghayati kebersihan dan keceriaan kelas .

Sama-sama menampakkan kegembiraan bersama kawan-kawan 3.Dapat menggayakan senikata dengan perbuatan .Sentiasa awal dan mendahului kawan-kawan yang lain .Mampu mewarnakan gambar dalam ruangan yang disediakan 3.Sentiasa mengucapkan salam kepada guru-guru atau kawan-kawan .Dapat mengenal warna-warna asas .Membantu guru dalam situasi-situasi tertentu Penglibatan dalam aktiviti menyanyi .Dapat melakukan sesuatu aktiviti dengan baik dan berkesan .- Dapat membanca ayat-ayat mudah Prabacaan Dapat mengenal dan menyebut huruf atu nombor yang awal Dapat menyambung huruf menjadi perkataan Dapat membaca perkataan-perkataan mudah Pranombor Dapat menyebut nombor 1 digit Dapat menyambung titik nombor Mewarna .Tidak menimbulkan kemarahan kawan yang lain .Dapat mempelbagaikan warna dalam aktiviti yang diberikan .Boleh membantu guru dan rakan tanpa diberi arahan .4 Kemahiran Berkomunikasi Berinteraksi dengan rakan .Dapat mengikut arahan-arahan yang diberikan .Menghormati kawan-kawan 4 .Berani tampil ke hadapan untuk melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti .Semangat berlumba-lumba dalam menyiapkan sesuatu aktiviti 3.Sentiasa mengucapkan terima kasih .6 Pemupukan nilai murni .Dapat sama-sama terlibat dalam aktiviti nyanyian .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Bermain dengan kawan-kawan Berinteraksi dengan guru .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Tingkah laku tidak timbulkan kemarahan guru .5 Keyakinan diri .

menghidu dan menyentuh .Mampu mencari maklumat sendiri .Selalu bertanya dalam kelas . ketika masuk kelas atau bergerak ke sesuatu tempat 3.- Bersalam dengan guru sewaktu sampai dan balik Tidak berebut-rebut ketika membeli barangan Berbaris dengan baik sewaktu perhimpunan.Berani mengaku kesilapan / kesalahan .Sering berbincang dan bertanya kawan Mampu mencari maklumat sendiri . merasa.Bekerja dalam kumpulan .Sering melawat sudut-sudut pembelajaran .Cepat melakukan sesuatu aktiviti .Melihat. mendengar.Seronok dalam pembelajaran Berani mencuba sesuatu .8 Perkembangan Sosio-Emosi Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri .Sanggup meminta maaf .7 Kemajuan Murid Dalam Pendekatan Tematik Mengambil bahagian secara aktif .Memberi sumbangan idea dan tenaga dalam aktiviti berkumpulan .Tidak banyak membuang masa Penerokaan melalui deria .Terus melakukan sesuatu yang diminta Menunjukkan minat ingin tahu .Bersetuju dengan keputusan bersama .Menunjukkan minat ingin tahu .Menggunakan masa lapang meninjau maklumat di sudut pembelajaran .Sedia menerima teguran guru dan rakan Bekerjasama dalam penyelesaian masalah .Berani mencuba sesuatu .Selalu meneroka dengan deria .Mengkaji dan meneroka menggunakan deria .Bersama menjalankan sesuatu tugasan 5 .Tidak tergesa-gesa dalam sesuatu aktiviti .Mengikut arahan dari semasa ke semasa .Mengambil bahagian secara aktif .Penerokaan melalui deria 3.

tidak terlalu hampir dengan jalan.Tidak mengganggu kawan .Saiz kerusi meja dan perabot yang bersesuaian .Kebersihan dan keceriaan kerusi meja yang menarik .Boleh berbincang dengan guru .Susunan bahan bantu mengajar di setiap sudut .Membuat aktiviti 3M dengan sendiri Sentiasa nampak ceria dan gembira .Pandangan keseluruhan yang menarik dari sudut pandangan kanak-kanak 4.Pemilihan warna-warna yang menarik .Kebersihan setiap sudut dan ruang . Bahagian Fizikal Bilik Darjah (7 item) 4.Ada ruang untuk aktiviti kumpulan kecil .2 Keceriaan bilik darjah .Mempunyai susunan sudut-sudut mata pelajaran yang teratur . sungai atau pintu pagar sekolah 4.Ada ruang aktiviti bacaan individu .Ada sudut-sudut untuk aktiviti kumpulan kecil 6 .Sanggup membantu kawan Mampu membuat keputusan sendiri .Ada ruang untuk aktiviti kumpulan besar .Bilangan kerusi dan perabot yang mencukupi .Aktif terkawal .1 Lokasi bilik darjah .Mempunyai langsir yang bersih dan menarik .Melibatkan diri dalam akiviti kelas 4.Kedudukan bilik darjah yang sesuai .Berani memohon kebenaran keluar kelas .Mudah senyum .Susunan perabot-perabot lain yang kemas dan teratur 4.4 Penggunaan ruang / sudut .Mampu menghadapi konflik yang mudah .Mampu menegur tingkahlaku kawan .tidak jauh dari kelas lain.Mempunyai ruang untuk aktiviti-aktiviti kumpulan kecil .Tekun membuat aktiviti individu .Pameran bahan-bahan hasil kerja murid .Mudah ketawa .3 Pemilihan dan susunan perabot .

Susunan kasut yang memudahkan murid untuk memakai dan mengenali kasut mereka .Mempunyai rak kasut (jika murid diminta menanggalkan kasut sebelum masuk ke kelas) .Dinding luar yang bersih dan menarik .6 Hasil Kerja Murid .Ada sudut bacaan atau aktiviti murid sewaktu rehat 4.7 Ada Kesungguhan / Kreativiti .5 Keceriaan Luar Bilik Darjah .Terdapat hasil kerja murid dipamerkan di sudut-sudut mata pelajaran . 7 .Secara keseluruhannya nampak kesungguhan dan kreativiti pengurusan fizikal bilik darjah.Hasil kerja itu silih berganti 4.- Penggunaan ruang atau sudut sepenuhnya 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful