PANDUAN KRITERIA MENGIKUT ITEM PENILAIAN PROGRAM TRANSISI

1. Bahagian Pengurusan (10 item) 1.1 Kertas cadangan - ada kandungan seperti: i. Tajuk, Pengenalan, Objektif, J/Kuasa, Tarikh dan tempat pelaksanaan. ii. Perancangan aktiviti dan pelan tindakan. iii. Kewangan - sumber dan perbelanjaan. 1.2 Jawatan Kuasa Induk / Kerja - Penasihat, Pengerusi, Naib / Timbalan, Setiausaha (Guru Tahun 1), Bendahari, AJK - guru setiap mata pelajaran. - Melibatkan semua guru di sekolah (Guru Tahun 1, panitia mata pelajaran dan sebagainya). 1.3 Taklimat Untuk Guru/Kakitangan - Melibatkan semua guru dan kakitangan - Pihak Pentadbir yang menyampaikan taklimat - Guru Besar atau Guru Penolong Kanan dengan bantuan Guru Tahun 1. - Persediaan dan bahan edaran. 1.4 Pelaksanaan Aktiviti Pendaftaran - Penubuhan AJK kerja - Persediaan yang terancang - jemputan, tempat, peralatan, kebersihan, sambutan - Aktiviti khas yang sesuai untuk ibu bapa dan murid  Taklimat Ibu bapa/ penjaga - Penglibatan ibu bapa –kehadiran - Pihak Pentadbir yang memberi taklimat - Persediaan tempat dan peralatan penyampaian - Bahan edaran - Kerjasama ibu bapa/penjaga  Perancangan Aktiviti Selepas Minggu Orientasi - Perancangan aktiviti - Individu yang terlibat - Penyediaan bahan mengikut tahap pencapaian murid - Aktiviti Penilaian 1.5 Pemilihan Guru Tahun 1 - Cara pemilihan yang digunakan - Atas dasar sukarela atau minat - Komitmen guru terhadap aktiviti - Persiapan yang disediakan - Kerjasama dengan guru lain 1.6 Penilaian Berterusan - Penilaian terhadap pelajar - Penilaian terhadap aktiviti 1

Penggunaan pendekatan kasih sayang dengan murid .Memahami maksud dan matlamat pengajaran bertema .5 Persediaan Menjalankan Aktiviti Transisi .6 Memahami Teknik Penyelesaian Masalah .Ada sentuhan dan pujian Penglibatan semua murid dalam aktiviti .8 Kerjasama dengan PIBG / Pihak lain yang terlibat .mengetahui beberapa teknik penyelesaian masalah .Penilaian terhadap keberkesanan aktiviti .Perancangan awal setiap aktiviti .Kandungan laporan .Ada unsur-unsur kemahiran melayan ..Memahami tujuan pelaksanaan program .4 Kemesraan Terhadap Murid .3 Kesediaan Memahami Perbezaan Murid .1 Memahami Objektif Program Transisi . Bahagian Guru Tahun Satu (10 item) 2.Ada kesinambungan aktiviti dari Prasekolah . kelemahan.Disediakan dan dihantar untuk sekolah.Memahami tujuan hubungan mesra dengan semua pihak yang terlibat termasuk murid-murid 2.2 Memahami Kurikulum dan Budaya Prasekolah .Menggunakan pelbagai teknik melayan karenah murid 2.7 Laporan Aktiviti 3 Minggu .Sekurang-kurangnya 2 kali 1. menyeronokkan di kalangan murid 2. penglibatan dan tahap pencapaian murid.7 Memahami Pelaksanaan Aktiviti Tematik .Penglibatan PIBG dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti 2.Faham corak pengajaran bertema.Bantuan rakan sekerja 2.Mempunyai pelbagai kaedah melayan .Bentuk sokongan PIBG / pihak lain .Pemilihan aktiviti yang bersesuaian dengan pencapaian murid .Riaksi riang. gabungjalin dan main sambil belajar 2. penerokaan tema dan pelaksanaan 2 .keberkesanan aktiviti.Alat bantu yang bersesuaian dan menarik .menggunakan teknik yang difahami dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 2.Mengetahui tahap pendekatan tematik-tahap pemilihan tema. 1. tindakan susulan.Ada cara membina hubungan dengan murid yang berbeza .Tahu cara menceria hubungan mesra dengan murid-murid .Pemilihan tempat yang sesuai . PPD dan JPN .Suara yang menyenangkan dalam percakapan dan teguran .Memahami tujuan pelaksanaan setiap aktiviti .Memahami tujuan keceriaan kelas .

Sentiasa aktif dan terkawal .1 Penyesuaian Diri Penyesuaian diri dengan kawan .Mematuhi arahan guru dalam setiap aktiviti .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan guru Corak perhubungan dengan guru Cara murid menghormati guru Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi Penyesuaian diri dengan persekitaran kelas . seronok dan gembira dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran .Penampilan keseluruhan 2.Saling bantu membantu dalam keadaan-keadaan tertentu 3.Cara murid menjaga dan menghayati kebersihan dan keceriaan kelas .Kekemasan guru .- Keseragaman dengan guru mata pelajaran yang lain 2. bahan dan persiapan kelas 2.Dapat dilihat bantuan dari rakan-rakan lain dalam pengajaran.Cara memelihara persekitaran kelas . Bahagian Murid-murid Tahun Satu (23 item) 3.2 Minat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran .Mengamalkan nilai-nilai murni dalam penggunaan setiap alat dan sudut 3.Murid-murid nampak ceria.8 Personaliti dan Penampilan Guru .9 Kerjasama dengan guru yang lain .Cara murid menghormati kawan-kawan lain . menyambung titik-titik hingga membentuk huruf atau perkataan dengan baik .10 Usaha meningkatkan kemahiran .Kesesuaian pemilihan pakaian yang dipakai .Ada perbincangan dengan pihak pengurusan dan rakan dari sekolah lain melalui perbincangan 3.3 Penguasaan Kemahiran Pratulisan . menulis dengan arahan.Corak perhubungan dengan kawan-kawan .Melihatkan kerjasama di antara murid .Dapat menulis beberapa perkataan atau ayat-ayat mudah 3 .Dapat menggunakan kemahiran motor halus-memegang pensil.Keceriaan perwatakan guru .Melakukan aktiviti dengan bersungguh-sungguh .

Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .Membantu guru dalam situasi-situasi tertentu Penglibatan dalam aktiviti menyanyi .Semangat berlumba-lumba dalam menyiapkan sesuatu aktiviti 3.Mampu mewarnakan gambar dalam ruangan yang disediakan 3.Dapat menggayakan senikata dengan perbuatan .Sama-sama menampakkan kegembiraan bersama kawan-kawan 3.Sentiasa mengucapkan terima kasih .Dapat mengikut arahan-arahan yang diberikan .Tingkah laku tidak timbulkan kemarahan guru .Menghormati kawan-kawan 4 .Sentiasa awal dan mendahului kawan-kawan yang lain .Dapat mengenal warna-warna asas .Dapat sama-sama terlibat dalam aktiviti nyanyian .5 Keyakinan diri .Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan .6 Pemupukan nilai murni .4 Kemahiran Berkomunikasi Berinteraksi dengan rakan .Boleh membantu guru dan rakan tanpa diberi arahan .Berani tampil ke hadapan untuk melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti .Dapat mempelbagaikan warna dalam aktiviti yang diberikan .- Dapat membanca ayat-ayat mudah Prabacaan Dapat mengenal dan menyebut huruf atu nombor yang awal Dapat menyambung huruf menjadi perkataan Dapat membaca perkataan-perkataan mudah Pranombor Dapat menyebut nombor 1 digit Dapat menyambung titik nombor Mewarna .Sentiasa mengucapkan salam kepada guru-guru atau kawan-kawan .Bermain dengan kawan-kawan Berinteraksi dengan guru .Dapat melakukan sesuatu aktiviti dengan baik dan berkesan .Tidak menimbulkan kemarahan kawan yang lain .

Cepat melakukan sesuatu aktiviti .Sanggup meminta maaf .Melihat.Seronok dalam pembelajaran Berani mencuba sesuatu .7 Kemajuan Murid Dalam Pendekatan Tematik Mengambil bahagian secara aktif .Berani mencuba sesuatu .Selalu meneroka dengan deria .Terus melakukan sesuatu yang diminta Menunjukkan minat ingin tahu . merasa.Selalu bertanya dalam kelas .8 Perkembangan Sosio-Emosi Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri .Menggunakan masa lapang meninjau maklumat di sudut pembelajaran .Tidak tergesa-gesa dalam sesuatu aktiviti . ketika masuk kelas atau bergerak ke sesuatu tempat 3.Menunjukkan minat ingin tahu . mendengar.Mengambil bahagian secara aktif .Bersetuju dengan keputusan bersama .Mampu mencari maklumat sendiri .Penerokaan melalui deria 3.Bekerja dalam kumpulan . menghidu dan menyentuh .Berani mengaku kesilapan / kesalahan .Sedia menerima teguran guru dan rakan Bekerjasama dalam penyelesaian masalah .Tidak banyak membuang masa Penerokaan melalui deria .Sering melawat sudut-sudut pembelajaran .- Bersalam dengan guru sewaktu sampai dan balik Tidak berebut-rebut ketika membeli barangan Berbaris dengan baik sewaktu perhimpunan.Mengkaji dan meneroka menggunakan deria .Memberi sumbangan idea dan tenaga dalam aktiviti berkumpulan .Mengikut arahan dari semasa ke semasa .Bersama menjalankan sesuatu tugasan 5 .Sering berbincang dan bertanya kawan Mampu mencari maklumat sendiri .

Mempunyai langsir yang bersih dan menarik .Mampu menegur tingkahlaku kawan .Ada ruang untuk aktiviti kumpulan besar .Ada ruang untuk aktiviti kumpulan kecil . tidak terlalu hampir dengan jalan.Melibatkan diri dalam akiviti kelas 4.Sanggup membantu kawan Mampu membuat keputusan sendiri .Membuat aktiviti 3M dengan sendiri Sentiasa nampak ceria dan gembira .Tekun membuat aktiviti individu .4 Penggunaan ruang / sudut .Mempunyai susunan sudut-sudut mata pelajaran yang teratur .tidak jauh dari kelas lain.Mudah senyum .Berani memohon kebenaran keluar kelas .Pandangan keseluruhan yang menarik dari sudut pandangan kanak-kanak 4.Tidak mengganggu kawan .Pameran bahan-bahan hasil kerja murid .Ada ruang aktiviti bacaan individu .Mampu menghadapi konflik yang mudah .3 Pemilihan dan susunan perabot .Aktif terkawal .Pemilihan warna-warna yang menarik .2 Keceriaan bilik darjah .Susunan bahan bantu mengajar di setiap sudut .Mudah ketawa .Kebersihan dan keceriaan kerusi meja yang menarik .Saiz kerusi meja dan perabot yang bersesuaian . sungai atau pintu pagar sekolah 4.Boleh berbincang dengan guru .Kebersihan setiap sudut dan ruang .Susunan perabot-perabot lain yang kemas dan teratur 4. Bahagian Fizikal Bilik Darjah (7 item) 4.Bilangan kerusi dan perabot yang mencukupi .Ada sudut-sudut untuk aktiviti kumpulan kecil 6 .1 Lokasi bilik darjah .Kedudukan bilik darjah yang sesuai .Mempunyai ruang untuk aktiviti-aktiviti kumpulan kecil .

Secara keseluruhannya nampak kesungguhan dan kreativiti pengurusan fizikal bilik darjah.Terdapat hasil kerja murid dipamerkan di sudut-sudut mata pelajaran .5 Keceriaan Luar Bilik Darjah .Susunan kasut yang memudahkan murid untuk memakai dan mengenali kasut mereka .6 Hasil Kerja Murid .- Penggunaan ruang atau sudut sepenuhnya 4.Hasil kerja itu silih berganti 4.Dinding luar yang bersih dan menarik .Ada sudut bacaan atau aktiviti murid sewaktu rehat 4.Mempunyai rak kasut (jika murid diminta menanggalkan kasut sebelum masuk ke kelas) .7 Ada Kesungguhan / Kreativiti . 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful