PEMETAAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

(KKM) TIAP MATA PELAJARAN
Aplikasi ini di buat Oleh : Nurkholis Majid,S.PdI ( PKM Kurikulum MI Muhammadiyah - 5 Gendongkulon, Babat, Lamongan HP.085649925450 )

MATA PELAJARAN
AL-QUR`AN HADITS

I Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini Nasichatul Ichwana Klik Disini 70 Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini

MI MUHAMMADIYAH - 5 GENDONGKULON, KEC.BABAT,KAB.LAMONGAN KELAS, KKM, DAN GURU BID.STUDY II III IV Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini Nasichatul Ichwana Klik Disini 70 Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini Nasichatul Ichwana Klik Disini 70 Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini 70 Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini Serly Citra Aprilia A,S.Pd Klik Disini Muntolib,S.Pd Klik Disini

V M.Ilham,S.Ag Klik Disini Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini Muntolib,S.Pd Klik Disini Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini 70 Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini Serly Citra Aprilia A,S.Pd Klik Disini Muntolib,S.Pd Klik Disini

VI Mukhsin,S.Ag Klik Disini Mukhsin,S.Ag Klik Disini Mukhsin,S.Ag Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini 65 Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini 70 Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini Serly Citra Aprilia A,S.Pd Klik Disini Muntolib,S.Pd Klik Disini

AQIDAH AKHLAK

FIQIH

SKI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAHASA INDONESIA

Sulistiyowati,S.Pd Klik Disini Nasichatul Ichwana Klik Disini Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini Henny Mufidati,S.Pd Klik Disini Serly Citra Aprilia A,S.Pd Klik Disini Nasichatul Ichwana Klik Disini Serly Citra Aprilia A,S.Pd Klik Disini Muntolib,S.Pd Klik Disini

Sulistiyowati,S.Pd Klik Disini Nasichatul Ichwana Klik Disini Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini Henny Mufidati,S.Pd Klik Disini Serly Citra Aprilia A,S.Pd Klik Disini Nasichatul Ichwana Klik Disini Serly Citra Aprilia A,S.Pd Klik Disini Muntolib,S.Pd Klik Disini

Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini Nasichatul Ichwana Klik Disini Siti Rukayah,S.PdI Klik Disini Henny Mufidati,S.Pd Klik Disini 70 Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini Serly Citra Aprilia A,S.Pd Klik Disini Muntolib,S.Pd Klik Disini MUATAN LOKAL Sulistiyowati,S.Pd Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini Nasichatul Ichwana Klik Disini 65

BAHASA ARAB

MATEMATIKA ILMU PENGETAHUAN ALAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SENI BUDAYA & KETRAMPILAN PENDIDIKAN JASMANI, & ORKES

BAHASA JAWA

Sulistiyowati,S.Pd Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini 70 Nasichatul Ichwana Klik Disini 65

Sulistiyowati,S.Pd Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini Nasichatul Ichwana Klik Disini 65

Sulistiyowati,S.Pd Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini 65

Sulistiyowati,S.Pd Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini 65

Sulistiyowati,S.Pd Klik Disini Masrofah,S.Pd Klik Disini M.Ilham,S.Ag Klik Disini 65

BAHASA INGGRIS

KEMUHAMMADIYAHAN

TEKNIKOM

TEKNIKOM

Henny Mufidati,S.Pd Klik Disini

Henny Mufidati,S.Pd Klik Disini

Muntolib,S.Pd Klik Disini

Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini

Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini

Nurkholis Majid,S.PdI Klik Disini

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH - 05 GENDONGKULON : AL-QUR`AN HADITS : I/ GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan KKM

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan

Menghafal surat pendek dengan benar dan fasih

Memahami huruf - huruf hija`iyah dan tanda bacanya

Melafalkan, surat al-Fatihah, an-Nas, al-Falaq, al-Ihlas, dan surat al-Lahab secara benar dan fasih þ Melafalkan surat al-Ikhlas tiap ayat þ Melafalkan surat al- Ikhlas secara acak þ Melafalkan surat al- Ikhlas secara benar dan fasih þ Melafalkan surat al-Lahab tiap ayat þ Melafalkan surat al- Lahab secara acak þ Melafalkan surat al- Lahab secara benar dan fasih Menghafalkan, surat al-Fatihah, an-Nas, al-Falaq, al-Ihlas, dan surat al-Lahab secara benar dan fasih þ Menghafal surat al-Fatihah sesuai urutan ayat þ Menghafal surat al-Fatihah setiap ayat secara acak þ Menghafal surat al-Fatihah secara benar dan fasih þ Menghafalkan surat an-Nas sesuai urutan ayat þ Menghafalkan surat an-Nas secara acak þ Menghafal surat an-Nas secara benar dan fasih þ Menghafalkan surat al-Falaq sesuai urutan ayat þ Menghafalkan surat al-Falaq secara acak þ Menghafalkan surat al-Falaq secara benar dan fasih þ Menghafalkan surat al-Ikhlas sesuai urutan ayat þ Menghafalkan surat al-Ikhlas secara acak þ Menghafalkan surat al-Ikhlas secara benar dan fasih þ Menghafalkan surat al-Lahab sesuai urutan ayat þ Menghafalkan surat al-Lahab secara acak þ Menghafalkan surat al-Lahab secara benar dan fasih Mengidentifikasi huruf-huruf hijaiyah dan tanda bacanya þ Menyebutkan nama-nama huruf hijaiyah þ Menunjukkan bentuk-bentuk huruf hijaiyah sesuai dengan ciri-cirinya þ Menyebutkan perbedaan huruf hijaiyah berdasarkan bentuknya þ Menyebutkan macam tanda baca þ Menunjukkan tanda baca fathah, kasrah, dan dhummahWAYAN þ Membedakan pelafalan tanda baca fathah, kasrah, dan dhummah þ Menggunakan tanda baca fathah, kasrah, dhummah pada huruf hijaiyah

#####

#####

#####

Menghafal surat - surat pendek

Memahami hadits tentang kebersihan secara sederhana

Membaca huruf-huruf hijaiyah sesuai makhrajnya þ Melafalkan huruf hijaiyah þ Membaca huruf hijaiyah sesuai makhrajnya Melafalkan surat al-Kautsar ,Quraisy þ Melafalkan surat al-Kautsar tiap ayat þ Melafalkan surat al-Kautsar secara acak þ Melafalkan surat al-Kautsar secara benar dan fasih þ Melafalkan surat Quraisy tiap ayat þ Melafalkan surat Quraisy secara acak þ Melafalkan surat Quraisy secara benar dan fasih Menghafalkan al-Kautsar ,Quraisy þ Menghafal surat al-Kautsar sesuai urutan ayat þ Menghafal surat al-Kautsar secara acak þ Menghafal surat surat al-Kautsar secara benar dan fasih þ Menghafal surat Quraisy sesuai urutan ayat þ Menghafal Quraisy secara acak þ Menghafal Quraisy secara benar dan fasih Menerjemahkan hadits tentang kebersihan secara sederhana þ Menunjukkan arti beberapa kata dalam hadits tentang kebersihan secara sederhana þ Menunjukkan makna hadits tentang kebersihan secara sederhana Menghafal hadits tentang kebersihan þ Melafalkan hadits tentang kebersihan þ Menghafalkan beberapa kata dalam hadits tentang kebersihan þ Menghafal hadits tentang kebersihan Menunjukkan perilaku bersih di lingkungannya þ Menyebutkan arti perilaku bersih þ Menyebutkan cara-cara berperilaku bersih di lingkungannya þ Menunjukkan keuntungan memiliki perilaku bersih di lingkungannya þ Menunjukkan perilaku bersih di lingkungannya KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#DIV/0! Gendongkulon, 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi

Mengetahui, Kepala Madrasah

MUKHSIN,S.Ag NBM. 571 563

SITI RUKAYAH,S.PdI NBM. 870 830

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH - 05 GENDONGKULON : AL-QUR`AN HADITS : II/ GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan KKM

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan

Menulis huruf hija`iyah secara terpisah dan bersambung

Memahami kaidah ilmu tajwid

Menghafal surat - surat pendek

Menghafal surat - surat pendek secara benar dan fasih

1.1. Menulis huruf-huruf hijaiyah secara terpisah dengan benar þ Menunjukkan cara penulisan huruf hijaiyah þ Membedakan ben-tuk penulisan huruf hijaiyah þ Mendemontrasikan secara sederhana menulis huruf hijai-yah secara terpisah dengan benar 1.2. Menulis huruf-huruf hijaiyah secara bersambung dengan benar þ Menyebutkan huruf hijaiyah yang bisa disambung þ Menunjukkan huruf hijaiyah bentuk sambung þ Menunjukkan cara penulisan huruf hijaiyah bentuk sambung þ Mendemontrasi-kan secara seder-hana menulis huruf hijaiyah sambung 2.1. Menerapkan tanda baca waqaf dan wasal þ Menyebutkan macam tanda waqaf dan washal þ Menunjukkan cara membaca tanda waqaf dan washal þ Mendemontrasikan secara sederhana tanda baca waqaf dan wasal dalam al-Qur‟an dan surat-surat pendek þ Membaca ayat al-Qur‟an pada surat pendek yang bertanda waqaf dan washal dengan benar 3.1. Melafalkan surat an- Nashr secara benar dan fasih þ Melafalkan surat an- Nashr setiap ayatnya þ Melafalkan surat an- Nashr secara acak þ Melafalkan surat an- Nashr secara menyeluruh dengan benar dan fasih 3.2. Menghafalkan surat an- Nashr secara benar dan fasih þ Menghafalkan surat an- Nashr sesuai urutan ayat þ Menghafalkan surat an- Nashr secara acak þ Menghafalkan surat an- Nashr secara benar dan fasih 4.1. Melafalkan surat al-Qadr, al-Ma‟un, al-Kafirun, al- Fil, dan surat al-„Ashr secara benar dan fasih þ Melafalkan surat al-Qadr tiap ayat þ Melafalkan surat al-Qadr secara acak þ Melafalkan surat al-Qadr secara benar dan fasih þ Melafalkan al-Ma‟un tiap ayat þ Melafalkan surat al-Ma‟un secara acak þ Melafalkan surat al-Ma‟un secara benar dan fasih þ Melafalkan al-Kafirun tiap ayat þ Melafalkan surat al-Kafirun secara acak

#####

#####

#####

#####

#####

#####

870 830 .PdI NBM.##### Memahami hadits tentang hormat kepada kedua orang tua þ Melafalkan surat al-Kafirun secara benar dan fasih þ Melafalkan al-„Ashr tiap ayat þ Melafalkan surat al-„Ashr secara acak þ Melafalkan surat al-„Ashr secara benar dan fasih Menghafalkan surat al-Qadr. dan surat al-„Ashr secara benar dan fasih þ Menghafal surat al-Qadr sesuai urutan ayat þ Menghafal surat al-Qadr secara acak þ Menghafal secara menyeluruh surat al-Qadr secara benar dan fasih þ Menghafal surat al-Ma‟un sesuai urutan ayat þ Menghafal surat al-Ma‟un secara acak þ Menghafal secara menyeluruh surat al-Ma‟un secara benar dan fasih þ Menghafal surat al-Kafirun sesuai urutan ayat þ Menghafal surat al-Kafirun secara acak þ Menghafal surat al-Kafirun secara menyeluruh dengan benar dan fasih þ Menghafal surat al-Fil sesuai urutan ayat þ Menghafal surat al-Fil secara acak þ Menghafal surat al-Fil secara menyeluruh dengan benar dan fasih þ Menghafal surat al-„Ashr sesuai urutan ayat þ Menghafal surat al-„Ashr secara acak þ Menghafal al-„Ashr secara menyeluruh dengan benar dan fasih 5. Kepala Madrasah MUKHSIN.1.S.S. al-Ma‟un. al-Fil. Menerjemahkan hadits tentang hormat kepada orang tua secara sederhana þ Membaca Hadits þ Menyebutkan arti beberapa kata dari hadits tentang hormat kepada orang tua þ Menerjemahkan hadits tentang hormat kepada orang tua secara sederhana 5. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. Menunjukkan perilaku hormat kepada orang tua þ Menyebutkan arti perilaku hormat kepada orang tua þ Menyebutkan contoh perilaku hormat kepada orang tua þ Menunjukkan keuntu-ngan perilaku hormat kepada orang tua þ Menunjukkan perilaku hormat kepada orang tua KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.2. al-Kafirun. 571 563 SITI RUKAYAH.Ag NBM.

3. Membaca surat at-Takatsur secara benar dan fasih 1.2. Menyebutkan contoh bacaan “AL” Qomariyah dan “AL Syamsiyah” 2. Menunjukkan bacaan ghunnah 80 75 60 70 70 80 70 60 65 68 75 70 60 70 67 .Zalzalah dan al.1.1. Menerapkan bacaan ghunnah. Melafalkan surat al-Zalzalah sesuai ayatnya 1. al.1. Memahami Kaidah Ilmu Tajwid 1. Membaca al-Humazah secara benar dan fasih 1.1.1.1.1. Membaca surat at-Takatsur. Menghafalkan surat al-Zalzalah secara acak 1.1.6.6.4.1. Memahami bacaan ghunnah.1. Menghafalkan surat at-Takatsur secara benar dan fasih Menghafalkan surat al-Zalzalah sesuai ayatnya 1.Humazah secara benar dan fasih 1.2.4.2.2. Melafalkan surat at-Takatsur sesuai ayatnya 1. “Al Qomariyah” dan “Al Syamsiyah” 2. al.1.2. Menyebutkan pengertian ghunnah 2.3. Menghafalkan surat at-Takatsur secara acak 1.8 Menghafalkan surat al-Humazah secara benar dan fasih 2. Membaca surat al-Humazah secara acak 1.1.2.8.1. Menunjukkan cara membaca hukum bacaan ghunnah 2.1. Menunjukkan huruf “AL” Qomariyah dan “AL Syamsiyah” 2. Menghafalkan surat al-Zalzalah secara benar dan fasih 1.2. Menunjukkan arti “AL” Qomariyah dan “AL Syamsiyah” 2.1.1.2.05 GENDONGKULON : QUR`AN HADITS : III / GANJIL/GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 65 65 60 KKM 1. Menyebutkan huruf ghunnah 2. Menghafalkan surat al-Humazah secara acak 1.1.1.2.2.3.Humazah secara benar dan fasih 1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .2.1.5. Menghafalkan surat al al-Humazah sesuai ayatnya 1. Menyebutkan perbedaan “AL” Qomariyah dan “AL Syamsiyah” 2.7.7.4.1. “Al Qomariyah” dan “Al Syamsiyah” 2.Zalzalah dan al.1.7. Menghafal Surat Pendek Secara benar dan fasih 2.2. Membaca surat al-Zalzalah secara benar dan fasih 1.6.2. Melafalkan surat al-Humazah sesuai ayatnya 1. Menghafalkan surat at-Takatsur. Membaca surat al-Zalzalah secara acak 1.1.5.2. Menghafalkan surat at-Takatsur sesuai ayatnya 1.5.1. Menyebutkan contoh bacaan ghunnah 2.9. Membaca surat at-Takatsur secara acak 1.8.

3.2. Membaca surat al-Qori‟ah dan surat at-Tin secara benar dan fasih 4.1.1.1. Membaca surat at-Tin secara benar dan fasih 4. Menyebutkan ciri-ciri perilaku orang yang tidak menyekutukan Tuhan 5.3.75 70 60 70 60 67 3.3. Menyebutkan arti al-Ikhlas 5. Menyebutkan contoh/kisah orang yang rajin beribadah dan mendapat pertolongan Allah 5. Menyebutkan contoh shalat berjamaah 3. Menerapkan salat berjamaah dalam salat fardhu 4. Menghafalkan hadits tentang shalat berjamaah 3.1.2. Menunjukkan bacaan “Al Qomariyah” dan “Al Syamsiyah” 3. Menghafal hadits tentang salat berjamaah 3. Menentukan banyaknya ayat dalam surat al-Fatihah 5.1.1.2.2. Mengartikan surat alf-fatihah secara acak 5.4. Mengartikan surat alf-fatihah secara acak 5. Membaca surat al-Qori‟ah secara acak 4.Ikhlas 5.1.1.2.5.4. Menunjukkan perilaku yang tidak menyekutukan 6. Melafalkan surat al-Qori‟ah sesuai ayatnya 4. Mendemontrasikan secara sederhana bacaan ghunnah dalam al-Qur‟an dan surat-surat pendek 2. Menghafalkan surat al-Qori‟ah secara acak 4. Mengartikan surat alf-fatihah secara runtut 5.2. Menyebutkan contoh perbuatan yang mencerminkan isi / kandungan surat al-Ihlas 5.5. Menyebutkan pengertian mad dan mad tobi‟i 80 70 70 70 75 73 80 75 70 70 75 74 80 70 60 65 65 68 80 70 60 60 60 66 80 70 70 70 80 74 80 70 70 70 70 72 75 70 70 70 70 71 .2.1. Mengenal bacaan Mad Thobi‟i.1.2.2.1. Mad Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil 6. Menyebutkan manfaat salat berjamaah 3.8. Membaca Hadits Tentang Sholat Berjama`ah 4.2. Menghafalkan surat al-Qori‟ah secara benar dan fasih 4.2.6. Melafalkan surat at-Tin sesuai ayatnya 4.3. Memahami Arti Surat Pendek 6. Mendefinisikan pengetian al-Fatihah 5.4.2.1.6. Menghafalkan surat at-Tin sesuai ayatnya 4.1.2.1.2.2.1.3. Menghafalkan beberapa kata dalam hadits tentang shalat berjamaah 3. Membaca surat at-Tin secara acak 4.2. Melafalkan hadits tentang shalat berjamaah 3. Membaca al-Qori‟ah secara benar dan fasih 4. Memahami kaidah Ilmu Tajwid 2.1. Menerapkan perilaku shalat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari 3.3.1. Menghafal Surat .7. Mengartikan surat al-Fatihah dan surat al-Ikhlas 5. Menghafalkan surat at-Tin secara acak 4.2.3.2. Menyebutkan isi umum kandungan surat al-Ihlas 5.1.1.2.1.2.2.5.4.6.5.1. Menerjemahkan surat al-Ikhlas secara runtut 5. Menyebutkan ciri-ciri orang yang imbang antara usaha/kerja keras dan do‟a-berserah dirinya 5.1. Menghafalkan surat al-Qori‟ah sesuai ayatnya 4.2.1.7. Menerapkan kandungan surat al-Fatihah dan al.2.3.1.2.2.6.1.1. Menghafalkan surat at-Tin secara benar dan fasih 5.1.1.2. Menunjukkan perilaku yang imbang antara kewajiban dan hak sebagai hamba Allah 5.surat pendek dengan benar dan fasih 5.2.1. Menghafalkan surat al-Qori‟ah dan surat at-Tin secara benar dan fasih 4. Menentukan banyaknya ayat dalam surat al-Ikhlas 5.

5.1.8.1.1. Menyebutkan pengertian Wajib Muttasil 6.5.1.2.1.10.3. Menyebutkan contoh bacaan mad tobi‟i 6. Menemukan bacaan mad Jaiz Munfasil dalam ayat al-Qur‟an 6. Menghafal hadits tentang persaudaraan 7. Melafalkan hadits tentang persaudaraan 7. Menerjemahkan hadits tentang persaudaraan 7.2.1.2. Menunjukkan cara membaca hukum bacaan mad Wajib Muttasil 6. Menyebutkan contoh bacaan mad Jaiz Munfasil 6. Menyebutkan contoh bacaan mad Wajib Muttasil 6.1. Menyebutkan ciri-ciri perilaku yang mencerminkan persaudaraan dengan sesama 7. Menghafal hadits tentang persaudaraan 7. Mendemontrasikan secara sederhana bacaan mad tobi‟i dlm al-Qur‟an dan surat-surat pendek 6.1.huruf mad 6. Menerapkan bacaan mad Thobi‟i.2. Memahami hadits tentang persaudaraan dengan benar dan fasih 6.1.1.2.6.2.2. Menyebutkan contoh perilaku persaudaraan dengan sesama 7. Menemukan bacaan mad Wajib Muttasil dalam ayat al-Qur‟an 6. Menunjukkan cara membaca hukum bacaan mad tobi‟i 6.1.1.9.7.3. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN.7.2. Menemukan bacaan tobi‟i dalam ayat al-Qur‟an 6.2. Mendemontrasikan bacaan mad Wajib Muttasil dalam al-Qur‟an dan surat-surat pendek 6.1. Mendemontrasikan bacaan mad Jaiz Munfasil dalam al-Qur‟an dan surat-surat pendek 7.2.2. Menunjukkan perilaku persaudaraan dengan sesama KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 75 70 70 70 70 71 75 70 65 70 70 70 75 70 65 70 70 70 80 70 65 70 70 71 70 Gendongkulon. 09 Juli 2012 Mengetahui.2.4. Menyebutkan huruf. 571 563 M.2.3. Menerapkan perilaku persaudaraan dengan sesama 7.Ag NBM.S.ILHAM.2.1.2.Ag NBM.1.1. Menyebutkan pengertian mad Jaiz Munfasil 6.4.3. Menunjukkan cara membaca hukum bacaan mad Jaiz Munfasil 6.6. Mad Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil 6. 756 053 .S.

2.9. Melafalkan tiap ayat dari surat Al-„Adiyat 1.3. Menyebutkan manfaat tasbih dan istighfar 2.1. Menyebutkan tema-tema yang terkandung dalam surat An-nashr 2.3.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Meneruskan terjemahan ayat-ayat dalam surat al-Kautsar 2.4.1. Memahami arti surat .2.6.3.2.1.1.1.4.2. Menyebutkan arti syukur nikmat 2.surat pendek secara benar dan fasih 2.1. Menyebutkan nomor ayat ketika surat al-Insyirah dibaca secara acak 1. Meneruskan terjemahan ayat-ayat dalam surat an-Nashr 2. Membaca tiap ayat surat Al.6. Menterjemahkan surat al-Kautsar secara keselu-ruhan 2.5.2. Membaca tiap ayat surat Al-„Adiyat 1.Insyiroh secara keseluruhan 1.5.1.2.2.05 GENDONGKULON : QUR`AN HADITS : IV / GANJIL/GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 70 60 70 65 KKM 1.7.1. Melanjutkan potongan ayat secara acak dalam surat „Al-„Adiyat tanpa melihat Al-Qur‟an 1.1. Membaca surat al-„Adiyat dan surat al-Insyirah secara benar dan fasih 1.1.6.Insyiroh 1. Mengartikan surat An-Nashr dan surat Al-Kautsar 2.1. Melafalkan tiap ayat dari surat Al.8. Menghafal surat al-„Adiyat 1.2. Menyebutkan manfaat membaca hamdalah 80 70 65 70 71 80 70 60 65 67 80 80 75 70 75 80 75 65 70 71 .1. Meyebutkan tema-tema yang terkandung dalam surat Al-Kautsar 2. Menghafalkan surat al-„Adiyat secara benar dan fasih 1. Menghafal surat al-Insyirah secara benar dan fasih 2.2. Melafalkan tasbih dan istighfar 2.3.2. Membaca surat Al-„Adiyat secara keseluruhan 1. Melanjutkan potongan ayat secara acak dalam surat „Al-Insyirah tanpa melihat Al-Qur‟an 1. Menyebutkan terjemahan ayat-ayat dalam surat an-Nashr secara acak 2. Menghafal Surat . Memahami isi kandungan surat An-Nashr dan Al-Kautsar secara sederhana 2. Melafalkan hamdalah sebagai salah satu bentuk syukur nikmat 2.2.Insyiroh 1.1.1.2. Menyebutkan terjemah-an ayat-ayat dalam surat al-Kautsar secara acak 2.2.1. Menterjemahkan surat an-Nashr secara keseluruhan 2.5.2.2.4.2. Menjelaskan maksud tasbih dan istighfar secara sederhana 2.1.2.2. Menyebutkan nomor ayat ketika surat al-„Adiyat dibaca secara acak 1. Membaca surat Al.1.1.4.2.5.2.2.surat pendek 1.6. Menyebutkan arti tasbih dan istighfar 2.

Mencari dan menemukan hukum bacaan Idgham Bighunnah dalam ayat-ayat pilihan 5.2. Menceritakan kisah Abu Lahab dan istrinya 4.2.2. Menerapkan hukum bacaan idhar halqi dan ikhfa‟ haqiqi 3. Menjelaskan isi kandungan surat Al-Lahab secara sederhana 4.4. Menjelaskan isi kandungan surat Al-Lahab secara sederhana 4.1. Dengan bimbingan guru membaca ayat-ayat pilihan yang mengandung hukum bacaan Idgham Bighunah 5. Menggali informasi melalui membaca. Menyebutkan terjemahan ayat-ayat dalam surat Al-Lahab secara acak 4. Menunjukkan contoh perilaku yang sama dengan perilaku Abu Lahab dan istrinya 4.3.1. Membaca terjemah hadits tentang niat 4. Bermain game mencocokkkan terjemah secara lafdhiyah dari hadits tentang niat 4. Memahami hukum bacaan idhar halqi dan ikhfa‟ haqiqi 3.1.1.4. Menerapkan hukum bacaan idgham bighunnah.1. Menyebutkan arti Ikhfa‟ Haqiqi 3.2.2.2.2. Mendemonstrasikan contoh-contoh bacaan Ikhfa‟ haqiqi 4.2. bertanya kepada ustadz/qori‟ tentang arti dari iqlab 5.5.4. Menirukan cara melafalkan hukum bacaan Idgham Bighunnah 5.2. dan iqlab 5.3.11. Memahami Kaidah Ilmu Tajwid 4.4. Menjelaskan maksud sholat sebagai wujud syukur nikmat secara sederhana 2.3. Dengan bimbingan guru mencari dan menemukan hukum bacaan Idghom Bila Ghunnah 80 80 70 65 60 71 75 75 60 60 60 66 80 75 70 70 70 73 80 75 70 70 70 73 80 75 70 70 70 73 75 75 65 60 70 69 80 75 60 60 60 67 80 75 60 60 60 67 .1. Menjelaskan isi kandungan hadits tentang niat secara sederhana 4. Mendengarkan penjelasan kandungan hadits tentang niat 4. dan iqlab 5.6.1.4.1. Mengidentifikasi hukum bacaan Idhhar Khalqi dalam ayat-ayat pilihan 3.80 75 65 70 65 71 3.3. Studi literatur tentang Idghom Bighunnah 5. bertanya kepada ustadz tentang arti dari idgham bilaghunnah 5.2. Menyebutkan huruf-huruf idhhar khalqi 3.4.1. Menyebutkan akibat orang yang berperilaku seperti perilaku Abu Lahab dan istrinya 4.3.1.2.2.1.2.1.2. Menjelaskan isi kandungan tentang silaturrahim hadits secara sederhana 4. idgham bilaghunnah.1.1. Mengartikan surat Al-Lahab 4. Menjelaskan isi kandungan hadits tentang semua perbuatan tergantung pada niatnya secara sederhana 5. Menyebutkan huruf-huruf Ikhfa‟ Haqiqi 3. Menyebutkan arti silaturrahim 4. Menterjemahkan surat Al-Lahab secara keseluruhan 4.1. Mengidentifikasi hukum bacaan Ikhfa‟ haqiqi dalam ayat-ayat pilihan 3.1.3.4. Menirukan cara melafalkan hukum bacaan Idgham Bila ghunnah 5.2.1. Mengartikan hadits tentang silaturrahim 4.idhgam bilagunnah.1.2.3.1. Menerapkan Kaidah Ilmu Tajwid 2. Meneruskan terjemahan ayat-ayat dalam surat Al-Lahab 4.2. Memahami arti surat pendek dan hadits tentang niat dan silaturrahmi 5.10.3.1.2. Memahami hukum bacaan idgham .3.1.3.2.2.2. Menirukan cara melafalkan hukum bacaan Iqlab 5. Mendemonstrasikan contoh-contoh bacaan Idhhar Khalqi 3.2. Menggali informasi melalui membaca. Menyebutkan arti idhhar khalqi 3.4.1. Menyebutkan maksud berqurban sebagai wujud syukur nikmat secara sederhana 3.1.2.3.3.2.1.

S.6.2.5.4. Membaca ayat-ayat pilihan yang mengandung hukum bacaan Iqlab KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 75 60 60 60 67 70 Gendongkulon.Ag NBM.80 dalam ayat . 571 563 M. 756 053 .ILHAM.ayat pilihan 5.Ag NBM. Dengan bimbingan guru mencari dan menemukan hukum bacaan Iqlab dalam ayat-ayat pilihan 5. Membaca ayat-ayat pilihan yang mengandung hukum bacaan Idghom Bila Ghunnah 5.2. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN.2.S. 09 Juli 2012 Mengetahui.

2.3.1.1. dan at-takatsur 1. Menyebutkan contoh perilaku orang yang mendustakan agama 1. dan at-takatsur 1. Menyebutkan makna-makna umum yang terkandung dalam surat at-Takatsur 1. Menyebutkan hikmah mencintai anak yatim 2. Menghafal surat . al-ma`un. dan at-takatsur 1.6.1. al-ma`un. Meyebutkan isi yang terkandung dalam surat al-Ma‟un 1. al-ma`un. Menjelaskan isi kandungan surat at-Takatsur tentang bermegah-megah dalam hal harta sampai melupakan Allah secara sederhana 1.1.5. Meyebutkan makna-makna umum yang terkandung dalam surat Al-Kafirun 1.1.6.2. al-ma`un. Membaca surat Al-kafirun.1. Melafalkan tiap ayat dari surat Al-„Alaq 80 80 70 70 74 80 80 75 70 75 80 75 75 70 74 80 75 75 75 76 80 70 70 70 72 . Menunjukkan contoh perilaku mencintai anak yatim 2. Menjelaskan isi kandungan surat Al-Kautsar tentang larangan mencampuradukkan ajaran agama secara sederhana 1.8.3.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Menyebutkan arti yatim 2.2.4. Membaca tiap ayat surat Al-kafirun.1. Menyebutkan terjemahan hadits tentang menyayangi anak yatim tiap kata 2. Menyebutkan contoh perilaku mencampuradukkan ajaran agama 1.05 GENDONGKULON : QUR`AN HADITS : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 70 70 70 75 70 KKM 1.2. Menerjemahkan hadis tentang menyayangi anak yatim 2.3. dan at-takatsur secara keseluruhan 1.4.2.2.1. Menjelaskan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim secara sedarhana 2. surat Al-Ma`un. al-ma`un.5.1.2.1. Melafalkan tiap ayat dari surat Al-kafirun. Menterjemahkan surat Al-Kafirun.2.9.1.2.2.surat pendek secara benar dan fasih 1. Memahami arti hadits tentang menyanyangi anak yatim 3.2.3. Melafalkan tiap ayat dari surat Al-kafirun.2.4.2. dan at-takatsur secara keseluruhan 1. dan at-takatsur 1.2.1. Menjelaskan isi kandungan surat al-Ma‟un tentang mendustakan agama secara sederhana 1.1.2.1. Membaca surat al-‘Alaq secara benar dan fasih 3. al-ma`un.2. surat al-ma`un dan surat at-taktsur secara sederhana 1.2.2.1. Menterjemahkan hadits tentang menyayangi anak yatim secara keseluruhan 2. Meneruskan terjemahan hadits tentang menyayangi anak yatim secara acak 2. Memahami arti surat pendek 2.1. Menjelaskan akibat mengabaikan anak yatim 3. Menjelaskan isi kandungan surat Al-kafirun.1.7. dan Surat At-Takatsur 1. Membaca surat Al-kafirun. Menyebutkan contoh perilaku orang yang bermegah-megah dalam hal harta sampai melupakan Allah 2.1. Membaca tiap ayat surat Al-kafirun.2.

5. Menghafal surat al-‘Alaq secara benar dan fasih 3. Menterjemahkan surat Al-Qadr secara keseluruhan 4.S. Menjelaskan akibat munafik KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 70 70 70 72 80 70 70 70 70 72 80 80 75 75 75 77 80 80 75 75 75 77 80 75 75 70 70 74 80 75 75 75 70 75 75 Gendongkulon. Menyebutkan terjemahan ayat surat Al-Qadr secara acak 4.1. Meneruskan terjemahan ayat surat Al-Qadr 4. Menghafal surat al-„Alaq 4.2.1. 09 Juli 2012 Mengetahui.1.2.S.1. Membaca tiap ayat surat Al-„Alaq 3.1.2.2.1.1. Meneruskan terjemahan hadits tentang taqwa secara acak 5.Ag NBM.2.4. Menterjemahkan hadits tentang taqwa secara keseluruhan 5. Menterjemahkan hadits tentang taqwa secara keseluruhan 5.1.1. Memahami arti hadits tentang takwa dan ciri orang munafiq 3.2. Menyebutkan terjemahan hadits tentang taqwa 5. Menjelaskan isi kandungan surat al-Qadr tentang malam Lailatul Qadr secara sederhana 4.2. Menyebutkan terjemahan hadits tentang taqwa tiap kata 5.1.2.1. Meneruskan terjemahan hadits tentang taqwa secara acak 5.6.2. Menerjemahkan hadis tentang takwa dan ciri-ciri orang munafik 5. Menerjemahkan surat al-Qadr 4. Menyebutkan arti munafik 5.1. Menjelaskan isi kandungan hadis tentang takwa dan ciri-ciri orang munafik secara sederhana 5.1.2.1.2. Memahami arti surat pendek 5. Menterjemahkan surat Al-Qadr secara keseluruhan 5.2.3.4.ILHAM.2. Menyebutkan terjemahan ayat surat Al-Qadr secara acak 4.1. Menyebutkan nomor ayat ketika surat al-„Alaq dibaca secara acak 3.Ag NBM.1. 571 563 M. Menunjukkan contoh perilaku orang munafik 5.3.1.2.3.3. Melanjutkan potongan ayat secara acak dalam surat „Al-„Alaq tanpa melihat Al-Qur‟an 3. Meneruskan terjemahan ayat surat Al-Qadr 4.2.2. 756 053 .2.1. Membaca surat Al-„Alaq secara keseluruhan 3. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN.2.3.3.

1 Membaca Surat al-Bayyinah dengan baik dan fasih þ Melafalkan tiap ayat dari surat Ad-Duha þ Membaca tiap ayat surat Ad-Duha þ Membaca surat Ad-Duha secara keseluruhan 4.1 Menterjemahkan hadits tentang keutamaan memberi þ Menyebutkan terjemahan lafdziah hadits tentang keutamaan memberi þ Meneruskan terjemahan hadits tentang keutamaan memberi secara acak þ Menterjemahkan hadits tentang keutamaan memberi secara keseluruhan 3.2 Menghafal surat ad-Duha secara benar dan fasih þ Melanjutkan potongan ayat secara acak dalam surat Ad-duha tanpa melihat Al-Qur‟an þ Menyebutkan nomor ayat ketika surat Ad-duha dibaca secara acak þ Menghafal surat 2.05 GENDONGKULON : QUR`AN HADITS : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan KKM Menghafal surat pendek secara benar dan fasih Memahami arti surat pendek pilihan Memahami hadits tentang keutamaan memberi Menghafal surat pendek secara benar dan fasih 1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .2 Menjelaskan isi kandungan surat Ad-Duha tentang meyakini kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia dengan sederhana þ Menjelaskan pengertian kehidupan akhirat þ Menunjukkan contoh perilaku orang yang meyakini kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia þ Menyebutkan keutamaan orang yang meyakini akhirat lebih baik daripada kehidupan 3.1 Menterjemahkan surat Ad-Duha þ Menyebutkan terjemahan ayat surat Ad-duha secara acak þ Meneruskan terjemahan ayat surat Ad-duha þ Menterjemahkan surat Ad-duha secara keseluruhan 2.2 Menghafal Surat al-Bayyinah dengan baik dan fasih #### #### #### #### #### #### #### #### .1 Membaca surat ad-Duha secara benar dan fasih þ Melafalkan tiap ayat dari surat Ad-Duha þ Membaca tiap ayat surat Ad-Duha þ Membaca surat Ad-Duha secara keseluruhan 1.2 Menjelaskan hadits tentang keutamaan memberi secara sederhana þ Menyebutkan contoh perilaku dermawan þ Menyebutkan hikmah dermawan þ Menjelaskan akibat bakhil/kikir 4.

Ag NBM. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN.ILHAM.Memahami arti hadits tentang amal sholeh þ Melanjutkan potongan ayat secara acak dalam surat Ad-duha tanpa melihat Al-Qur‟an þ Menyebutkan nomor ayat ketika surat Ad-duha dibaca secara acak þ Menghafal surat Ad-duha 5.Ag NBM.3 Menerapkan isi kandungan hadits tentang amal salih kaitannya dengan berakhlak dengan sesama þ Menentukan sikap dalam berakhlak terhadap teman sebaya.S. 756 053 .2 Menjelaskan isi kandungan hadits tentang amal salih secara sederhana þ Menyebutkan pengertian amal salih þ Menunjukkan contoh perilaku amal salih þ Menjelaskan keutamaan orang yang suka beramal salih 5. dan orang yang lebih tua þ Menggambarkan sikap yang berdampak positif (amal salih) terhadap sesama KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL #### #### #### #### #DIV/0! Gendongkulon.1 Menterjemahkan hadits tentang amal shalih þ Menyebutkan terjemahan hadits tentang amal salih tiap kata þ Meneruskan terjemahan hadits tentang amal salih secara acak þ Menterjemahkan hadits tentang amal salih secara keseluruhan 5. 571 563 M. orang yang lebih muda. 09 Juli 2012 Mengetahui.S.

Ke Menu .

1.1 Membiasakan sifat disiplin dan hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. þ Mengartikan disiplin dan hidup bersih þ Menunjukkan contoh sikap disiplin (di rumah.4.05 GENDONGKULON : AQIDAH AKHLAK : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 65 65 65 65 65 KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Mengenal rukun iman.2. mencari Tuhannya þ Mendefinisikan asma‟ul husna þ Melafalkan Al Ahad dan al Kholiq þ Mengartikan Al Ahad dan al Kholiq þ Menunjukkan contoh sederhana bahwa Allah memiliki sifat al Kholiq þ Menunjukkan contoh sederhana bahwa Allah memiliki sifat Al Ahad þ Menyimak kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan þ Memberi nama bagi orang yang menyembah selain Allah þ Menunjukkan contoh perbuatan musyrik þ Menjelaskan akibat perbuatan musyrik 2. syhadat tauhid dan syahadat rasul. Madrasah dan tempat ibadah) 80 70 65 65 69 80 70 65 65 69 80 70 70 65 70 80 70 70 65 70 80 70 70 65 70 .3. Mengartikan dua kalimat syahadat þ Mengartikan syahadat Tauhid þ Mengartikan syahadat Rosul þ Menghafal dua kalimat syahadat þ Menyebutkan waktu pengucapan kalimat syahadatain 1. al-Al-Asma al-Husna (Al Ahad dan al Kholiq) 1.s. Membiasakan akhlak terpuji Menghafal enam rukun iman.Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . þ Menyebutkan enam rukun iman þ Mengurutkan enam rukun iman þ Menghafal enam Rukun Iman þ Menjelaskan rukun iman þ Menyebutkan cirri-ciri orang yang beriman 1. þ Mendefinisikan syahadatain þ Menyebutkan jenis syahadat þ Melafalkan syahadat Tauhid dan syahadat Rosul þ Menghafalkan syahadat Tauhid dan syahadat Rosul 1. Menghafal dua kalimat syahadat. Mengenal sifat-sifat Allah (Al Ahad dan al Kholiq) melalui kisah Nabi Ibrahim a.

tidur dan buang air besar/kecil) dalam kehidupan sehari-hari. þ Menjelaskan pengertian ramah dan sopan santun þ Menyebutkan contoh ramah dan sopan santun þ Menjelaskan cirri-ciri orang yang Ramah dan sopan santun þ Menjelaskan hikmah memiliki sifat Ramah dan sopan santun þ Menjelaskan akibat tidak ramah dan sopan santun bagi dirinya maupun orang lain þ Mempraktekkan sikap Ramah dan sopan santun 80 70 70 65 65 70 80 70 65 65 65 69 80 70 65 65 65 69 80 70 70 70 65 71 80 75 70 70 65 72 80 75 70 77 6 62 .1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (basmallah). ar Rohiim dan As Sami‟ þ Mengartikan 3 Al-Asma Al-Husna Ar Rohman.2 Membiasakan berakhlak baik dalam mandi. buang air besar/kecil þ Menyebutkan etika ketika mandi. Mengenal sifat-sifat Allah (Ar Rohman. þ Menyebutkan etika ketika akan mandi.Menghindari akhlak tercela Memahami kalimat thayyibah (basmalah) dan Al Asma al-Husna (Ar Rohman. Ar Rohiim dan As Sami‟ þ Mengambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman a. ar Rohiim dan As Sami‟) þ Menunjukkan contoh perbuatan hidup bersih þ Menunjukkan keuntungan memiliki sikap disiplin dan hidup bersih þ Menunjukkan akibat tidak disiplin dan tidak hidup bersih þ Mempraktekkan sikap disiplin (di rumah. 4.1.s. buang air besar/kecil þ Menyebutkan etika setelah mandi. þ Menunjukkan pengertian kalimat thayyibah basmalah þ Mengartikan basmalah þ Menunjukkan contoh penggunaan kalimat basmalah þ Menjelaskan keistimewaan mengucapkan basmalah þ Menjelaskan akibat tidak membaca basmalah ketika akan melakukan sesuatu. þ Menjelaskan pengertian akhlak tercela þ Menjelaskan pengertian hidup kotor þ Menyebutkan contoh perbuatan hidup kotor þ Menunjukkan contoh cara menghindari hidup kotor þ Menunjukkan keuntungan memiliki sikap menghindari hidup kotor þ Menunjukkan akibat hidup kotor 4. buang air besar/kecil þ Menyebutkan do‟a akan masuk dan keluar kamar mandi þ Menjelaskan manfaat berakhlak baik ketika mandi. Ar Rohiim dan As Sami‟ hasil ciptaan-Nya 4.2. buang air besar/kecil þ Menyebutkan etika ketika akan tidur þ Menyebutkan adab ketika tidur (bermimpi) þ Menyebutkan etika ketika bangun tidur þ Menyebutkan do‟a sebelum dan sesudah tidur þ Menjelaskan etika ketika tidur 3.1. melalui Membiasakan sikap ramah dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ar Rohiim dan As Sami‟ þ Menghafalkan 3 Al-Asma Al-Husna Ar Rohman. dengan tentara semut þ Menunjukkan contoh sederhana bahwa Allah memiliki sifat Ar Rohman. ar Rohiim dan As Sami‟) melalui kisah Nabi Sulaiman dengan tentara semut þ Melafalkan 3 Al-Asma Al-Husna Ar Rohman. pakaian dan tempat) 2. Madrasah dan tempat ibadah) þ Mempraktekkan hidup bersih (badan. Membiasakan diri untuk menghindari hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Madrasah MUKHSIN. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. kakak) þ Menyebutkan etika berbicara kepada teman sebaya dan kepada adik þ Menyebutkan adab ketika meludah þ Menjelaskan dampak negatif tidak berakhlak baik ketika meludah þ Menunjukkan etika berbicara dan meludah 6. 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM.2.S. þ Menjelaskan pengertian etika berbicara dan meludah þ Menyebutkan etika berbicara kepada orang yang lebih tua (orang tua. 989 266 . Membiasakan diri untuk menghindari berbicara hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari.1. þ Menjelaskan pengertian ucapan/pembicaraan jorok/kotor dan bohong þ Menunjukkan contoh berbicara jorok/kotor dan bohong þ Menjelaskan cara menghindari berbicara jorok/kotor dan bohong þ Menjelaskan cara menghindari berbicara jorok/kotor dan bohong þ Menjelaskan dampak negatif berbicara jorok/kotor dan bohong KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 75 70 70 65 72 80 75 70 70 65 72 70 Gendongkulon. Membiasakan berakhlak baik ketika berbicara dan meludah dalam kehidupan sehari-hari. guru.Ag NBM.Membiasakan akhlak terpuji Menghindari akhlak tercela 5.

Al Mughniy. dan rendah hati 2.3. dan rendah hati þ Menjelaskan akibat tidak memiliki sifat syukur nikmat. dan rendah hati þ Menjelaskan keuntungan memiliki sifat syukur nikmat. Al Hamid dan Asy Syakur) Membiasakan akhlak terpuji 1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Al Hamid dan Asy Syakur þ Menunjukkan contoh sederhana bahwa Allah memiliki sifat Ar Rozak. hidup sederhana.1 Membiasakan bersikap syukur nikmat. hidup sederhana.1. Al Hamid dan Asy Syakur þ Mengartikan 4 Asma al Husna Ar Rozak. Al Mughniy. Al Hamid dan Asy Syakur melalui hasil ciptaan-Nya 1. þ Melafalkan 4 Al-Asma Al-Husna Ar Rozak. Al Mughniy. hidup sederhana. hidup sederhana. þ Menyebutkan adab ketika berpakaian þ Menyebutkan adab ketika makan-minum þ Menyebutkan adab ketika bersin 80 70 70 60 65 69 80 70 70 60 65 69 80 70 70 60 65 69 80 70 70 60 65 69 80 70 70 60 65 69 . makan-minum dan bersin dalam kehidupansehari-hari. Al Hamid dan Asy Syakur þ Menghafalkan 4 Asma al Husna Ar Rozak. dan rendah hati þ Menyebutkan contoh syukur nikmat. dan Al-Asma Al-Husna (Ar Rozak. Mengenal Allah melalui pengenalan terhadap Shalat 5 Waktu þ Menyebutkan nama-nama shalat fardlu þ Menjelaskan waktu sholat fardlu þ Menyebutkan keutamaan ibadah shalat þ Menjelaskan Fungsi ibadah shalat þ Menyebutkan balasan bagi orang yang mendirikan shalat þ Menjelaskan balasan bagi orang yang meninggalkan ibadah shalat 2. hidup sederhana dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari.05 GENDONGKULON : AQIDAH AKHLAK : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan KKM Memahami kalimat thayyibah (hamdalah).2. Al Mughniy. dan rendah hati þ Menyebutkan cirri-ciri orang yang Syukur nikmat. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah ( Hamdalah). Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asma Al-Husna (Ar Rozak. Al Mughniy. þ Mengartikan kaimat hamdalah þ Menyebutkan penggunaan kalimat hamdalah þ Menjelaskan keistimewaan mengucapkan kalimat hamdalah þ Terbiasa mengucapkan hamdalah setelah melakukan sesuatu 1. Al Mughniy. Al Hamid dan Asy Syakur).2 Membiasakan berakhlak baik ketika berpakaian. þ Menyebutkan pengertian syukur nikmat. hidup sederhana.

Membiasakan akhlak terpuji Menghindari akhlak tercela þ Menyebutkan do‟a ketika memakai pakaian þ Menyebutkan do‟a ketika melepas pakaian þ Menjelaskan adab makan-minum þ Menyebutkan do‟a sebelum dan sesudah makan-minum þ Menjelaskan berakhlak baik ketika berpakaian. Al Muhaimin dan Al Badi‟ þ Menghafalkan 4 Al-Asma Al-Husna al Quddus.a. Membiasakan bersifat jujur. rajin dan percaya diri þ Menjelaskan pengertian jujur. þ Menyebutkan adab ketika belajar dan mengaji þ Menyebutkan adab ketika bermain þ Menyebutkan do‟a sebelum mengaji dan belajar þ Menyebutkan do‟a setelah mengaji dan belajar þ Menjelaskan manfaat berdab secara Islami ketika Belajar. dan bermain þ Menjelaskan akibat tidak beradab secaa Islami ketika Belajar.w þ Menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad s. Ash Shomad. rajin dan percaya diri þ Menjelaskan keuntungan memiliki sifat jujur. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (tasbih).1.1. Al Muhaimin dan Al Badi‟).w þ Menjelaskan cara menghindari perbuatan sombong þ Menjelaskan akibat memiliki sifat sombong 4. rajin dan percaya diri þ Menyebutkan cirri-ciri orang yang memiliki sifat jujur.1.Menghindari akhlak tercela Memahami kalimat thayyibah (tasbih) dan Al-Asma al-Husna (al Quddus. Ash Shomad.2. Ash Shomad. Menghindari sifat sombong melalui kisah masa kecil Nabi Muhammad s. Al Muhaimin dan Al Badi‟). Ash Shomad.w. mengaji. dan bermain 6.2.w. þ Melafalkan 4 Al-Asma Al-Husna al Quddus.1. Al Muhai-min dan Al Badi‟ þ Mengartikan 4 Al-Asma Al-Husna al Quddus. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asma Al-Husna (Al Quddus.a. rajin dan Percaya diri þ Menunjukkan sikap jujur.a. Menghindari sifat malas melalui kisah masa remaja Nabi Muhammad s. þ Mengartikan sifat sombong þ Menunjukkan contoh perbuatan sombong þ Menceritakan kisah masa kecil Nabi Muhammad s. Ash Shomad. Ash Shomad. Membiasakan berakhlak baik ketika belajar. Al Muhaimin dan Al Badi‟ melalui hasil ciptaan-Nya 5. rajin dan percaya diri 5. 80 70 70 60 65 69 80 70 70 60 65 69 80 70 70 60 65 69 80 70 70 60 65 69 80 70 65 70 65 70 80 70 70 70 70 72 80 70 70 70 70 72 .a. dan bermain dalam kehidupan sehari-hari. rajin dan percaya diri þ Menyebutkan contoh sifat Jujur. Al Muhaimin dan Al Badi‟ þ Menunjukkan contoh sederhana bahwa Allah memiliki sifat al Quddus. mengaji. mengaji. rajin dan percaya diri bagi dirinya maupun orang lain þ Menjelaskan akibat tidak memiliki sifat Jujur. þ Menunujukkan kalimat thayyibah tasbih þ Mengartikan kaimat tasbih þ Menyebutkan penggunaan kalimat tasbih þ Menjelaskan keistimewaan mengucapkan kalimat tasbih þ Menunujukkan perbuatan yang disarankan membaca tasbih 4. makan-minum dan bersin þ Menyebutkan bacaan ketika bersin 3. makan-minum dan bersin þ Menjelaskan akibat tidak berakhlak baik ketika berpakaian.

S.þ Mengartikan sifat malas þ Menceritakan kisah masa remaja Nabi Muhammad s.w þ Menunjukkan contoh perbuatan malas þ Menjelaskan cara menghindari perbuatan malas þ Menjelaskan akibat memiliki sifat malas KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 70 70 70 72 70 Gendongkulon. 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM.Ag NBM. 989 266 .a. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. Kepala Madrasah MUKHSIN.

1.1. Menyebutkan penggunaan kalimat subhanallah dan masyaallah 1. dan al-Kariim 1. ikhlas 3. dan al-Kariim) 1.2.3. al-Haliim. dan dermawan dalam kehidupan sehari-hari 3.7. Menjelaskan penciptaan Malaikat 2. al-Haliim. Menjelaskan pengertian tentang Malaikat 2.1. santun.2. Mengenal Malaikat . Menunjukkan contoh sederhana bahwa Allah memiliki sifat al-Mushawwir.1.4.1. santun 3. dan al-Kariim) 2. Beriman Kepada Malaikat .1.7. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam al-asma’ al-husna (al-Mushawwir. dan dermawan 3. dan tumbuhan) 2. Menyebutkan Hikmah beriman kepada Malaikat 3. santun.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . ikhlas.4.3.1.2. santun 80 60 65 70 68 80 70 65 70 70 75 65 70 70 68 80 65 70 70 71 . Menghafalkan 4 Al-Asma Al-Husna al-Mushawwir. Menyebutkan sifat-sifat Malaikat 2.1.1.8. al-Haliim.3. dan al-Kariim 1. Mengartikan 4 Al-Asma Al-Husna al-Mushawwir. al-Haliim. dan dermawan 3.4.2. dan dermawan 3.1. Menjelaskan akibat tidak memiliki sifat rendah hati. Membiasakan Akhlak Terpuji 1. dan al-Kariim 1.1. Menjelaskan keistimewaan mengucapkan kalimat subhanallah dan masyaallah 1. Menjelaskan keuntungan memiliki sifat ikhlas. Memahami kalimat thayyibah ( subhanallah. dan dermawan 3.1. Menyebutkan nama-nama Malaikat beserta tugasnya 2. masyaallah ) al-asma al-husna (al-Mushawwir. Melafalkan 4 Al-Asma Al-Husna al-Mushawwir.1. ikhlas. Menjelaskan tugas-tugas Malaikat 2. al-Haliim. santun. dan al-Kariim melalui hasil ciptaan-Nya 2.1. santun. Menjelaskan keuntungan memiliki sifat rendah hati.1.6.1.1.1 Mengartikan kaimat Thayyibah subhanallah. Membiasakan sifat rendah hati. Menjelaskan perbedaan Malaikat dengan mahluk-makhluk lain (manusia. Menunjukkan pengertian rendah hati.2.2.5.2. Maasyaallah) 1.1. Menyebutkan ciri-ciri orang yang ikhlas.1.05 GENDONGKULON : AQIDAH AKHLAK : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 65 65 60 70 KKM 1. masyaallah 1. Menghafal nama-nama Malaikat beserta tugasnya 2.6.2.3. Menyebutkan contoh rendah hati.malaikat Allah 2.1.5. hewan. Menyebutkan cirri-ciri orang yang bersifat rendah hati.1.Malaikat Allah 3.1.1. ikhlas.1.2. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (Subhanallaah. jin. al-Haliim.

1.1. al-mujib.4.1. Memahami kalimat thayyibah (ta`awud) al-asma al-husna (al-batin.2.1. dan boros 4. Menyebutkan cara menghindari dari godaan Jin dan Syaitan 7.1. Menjelaskan akibat tidak memiliki sifat ikhlas.3.1. 6.2.1. kikir.2.1.1. Melafalkan kalimat Ta‟awud 5. kikir.2. Melafalkan 4 Asma al Husna al Baathin. pemarah. al-waliy. Menjelaskan adab kepada orang tua ketika sedang sakit 3. pemarah. Mengartikan 4 Asma al Husna al Baathin.1.3.2. Menjelaskan akibat tidak berbakti kepada kedua orang tua 3.4. Mengartikan kaimat Ta‟awud.4. Menunjukkan contoh sederhana bahwa Allah memiliki sifat al Baathin. pemarah. Menjelaskan penciptaan Jin dan Syaitan 6.1. 5. Menceritakan peristiwa dikeluarkannya Jin dan Syaitan dari surga 6.5. Al Waliy.7.4. Membiasakan berakhlak baik terhadap kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari melalui kisah Nabi Ismail 3. al Mujib dan Al Wahhaab 5. pemarah. Menghidari Akhlak Tercela 5.2. Al Waliy.1.1.6.8.1. al Mujib dan Al Wahhaab 5. kikir. al Mujib dan Al Wahhaab melalui hasil ciptaan-Nya 6. dan boros 4. Menyebutkan pengertian tentang Jin dan Syaitan 6.2.1.3.2. Beriman kepada makhluk ghaib selain Malaikat 7. Menunjukkan contoh orang yang memiliki sifat bodoh. Menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat birrul walidain 3.1. Al Waliy.2.1.6.2.2.2.2.3.2.2.8. dan boros 4. Membiasakan Akhlak Terpuji 3. Menyebutkan contoh rukun dan tolong menolong 7.2. Menjelaskan adab kepada orang tua ketika masih hidup 3.1. dan boros 4.5.1. kikir. Mengartikan birul walidain 3. Menjelaskan keuntungan memiliki sifat rukun dan tolong menolong 75 70 65 70 70 70 80 70 70 70 70 72 80 70 70 70 70 72 75 70 70 70 60 69 75 60 70 70 70 69 80 70 70 70 70 72 . kikir.1. Mengambil hikmah dari kisah Nabi Ismail 4.1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (ta‟awud). 5. Membiasakan sikap rukun dan tolong menolong 7.1. Menyebutkan sifat-sifat Jin dan Syaitan 6. al Mujib dan Al Wahhaab 5. pemarah. dan boros 4. Menghindari sikap bodoh. Mengartikan sifat bodoh. Menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat bodoh. Menjelaskan cara-cara Jin dan Syaitan menggoda manusia 6.2. Menyebutkan cara menghindari sifat bodoh.2. dan al-wahab) 6.1.2. Menjelaskan adab kepada orang tua ketika sudah meninggal 3. 5. kikir.3.4. 5. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asma al-Husna (al Baathin.1. Menghafalkan 4 Asma al Husna al Baathin. Menjelaskan akibat memiliki sifat bodoh. Menunjukkan contoh sikap birrul walidain 3. Menyebutkan cirri-ciri orang yang rukun dan tolong menolong 7.1. Menjelaskan keistimewaan mengucapkan kalimat Ta‟awud. al Mujib dan Al Wahhaab).3. Al Waliy.1.1.1. pemarah. dan dermawan 3.7. Menyebutkan penggunaan kalimat Ta‟awud.5. Menjelaskan tujuan Jin dan Syaitan menggoda manusia 6. dan boros 5.1.2.4. Al Waliy. Mengenal mahluk ghaib selain Malaikat (Jin dan syetan). 5. Menyebutkan pengertian rukun dan tolong menolong 7.1.1.80 65 70 70 70 71 4.

1. Mengartikan sifat khianat. Menghindari sifat khianat.1.2.1.6. Membiasakan berakhlak baik terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari 7.1.5.Ag NBM. Menjelaskan akibat memiliki sifat khianat.80 7. Menunjukkan contoh orang yang memiliki sifat khianat. 8. Menghindari Akhlak Tercela 80 70 70 70 70 72 70 Gendongkulon.4.2. iri dan dengki melalui kisah kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf a. 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM.5.2.1.7.3.1.1.2. 11 Juli 2012 Mengetahui.2.3. iri dan dengki 8. 8. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN.1.1. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 70 70 70 70 72 80 70 70 70 70 72 8.s.1.6. Menjelaskan akibat tidak memiliki sifat rukun dan tolong menolong 7. Mengambil hikmah dari kisah kelicikan saudara-saudar Nabi Yusuf a.s 8. Menceritakjan kisah kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf a. iri dan dengki 8. Menunjukkan contoh adab secara Islami kepada saudara yang lebih tua 7. iri dan dengki 8. Mempraktekkan sikap rukun dan tolong menolong 7.4. Menjelaskan akibat tidak beradab secara Islami kepada kepada saudara. Menyebutkan cara menghindari sifat khianat. Menjelaskan manfaat beradab secara Islami kepada saudara 7. iri dan dengki 8.1.2. Menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat khianat. Menunjukkan contoh adab secara Islami kepada saudara yang lebih muda 7. 989 266 . iri dan dengki 8.1.2.S.

al-Azhim.4.al-adlu. Menyebutkan kerugian orang yang tidak bersikap hormat dan patuh 3.4.6.1. Menulis kalimat thayyibah innalillahi wainna ilaihi raji`un 1. al-adzim al-hadi.2.dan al-hakam 1.2. Menunjukkan cara mengimani kitab-kitab Allah 2.1. al-adzim.1.3.al-adlu.1.Kitab Allah 3. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam al-asma’ al-husna (al-Mukmin. al-Adlu.al-haadi.1.4.1.1.2. Menunjukkan contoh mempergunakan la-fadz kalimat thayyi-bah innalillahi wainna ilaihi raji`un 1.05 GENDONGKULON : AQIDAH AKHLAK : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 75 65 70 60 65 KKM 1.2.1. Menyebutkan persamaan Al Qur‟an dengan kitab-kitab yang lain 2.3. Menunujukkan hikmah membaca Al-Asma Al-Husna Al-mukmin.dan al-hakam 1. Membiasakan sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan melelui kisah Mashithah 80 70 70 70 73 80 65 70 70 70 80 70 70 70 72 80 70 70 70 70 80 70 65 65 69 . al-adlu. Membiasakan Akhlak Terpuji 1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Beriman Kepada Kitab . dan al-hakam 2.1. Memberikan pengertian kitab-kitab Allah 2.dan al-hakam 1. Menyebutkan keuntungan bersikap hormat dan patuh 3.6.1. al.1. dan al-hakam) 2.Haadii.2.al-haadi. Menyebutkan keuntungan beriman kepada kitab-kitab Allah 3.2. Mengartikan Al-Asma Al-Husna Al-mukmin. al-adzim.5.2.kitab Allah 2.1.al-haadi.2.1. Menunjukkan ciri-ciri orang yang hormat dan patuh 3.1.1. Memahami kalimat thayyibah (innalillahi wainna ilaihi ra`jiun) al-asma al-husna (al-mukmin.1. al-adzim. Menunjukkan contoh sikap hormat dan patuh terhadap peraturan/akhlak di Madrasah 3.3.1.al-adlu. Melafalkan Al-Asma Al-Husna Al-mukmin. al-adzim. Mengenal kitab .1.1. Mengartikan kalimat thayyibah innalillahi wainna ilaihi raji`un 1.al-haadi. Menyebutkan macam-macam kitab Allah dan nabi yang menerimanya 2. Melafalkan kalimat thayyibah innalillahi wainna ilaihi raji`un 1. Menunjukkan contoh sikap hormat dan patuh terhadap peraturan/akhlak di rumah 3.1.al-adlu.3. Menunjukkaan pengertian hormat dan patuh 3. Membiasakan sikap hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari.2. 1.5. dan al-Hakam) 1. 3.1.1. Menyebutkan perbedaan Al Qur‟an dengan kitab-kitab yang lain 2.4.1. Menunjukkan contoh bahwa Allah bersifat Al-mukmin.2. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (innalillahi wainna ilaihi raji`un).

Membiasakan akhlak terpuji terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari 80 70 65 65 65 69 80 60 65 60 60 65 80 75 70 70 75 74 80 70 70 70 70 72 80 60 70 70 65 69 80 75 70 70 65 72 80 60 70 70 70 70 . amanah. tabligh. dan al-latiif) 6. Menyebutkan bebe-rapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul Allah 6. fathanah dalam kehidupan sehari-hari. tabligh. Menunjukkan cara menghindari sikap-sikap dan perilaku yang tercela yang ada pada kisah Tsa`labah 5. 4. Menunjukkan contoh sikap siddiq. al-muknin. Menyebutkan pengertian sifat siddiq. Melafalkan Al-Asma Al-Husna As Salaam. Menunjukkan sikap sabar.1.2.3.2.1.5.5.6.4. 7.1. Al Mu‟min dan Al Latiif 5. Membiasakan Akhlak Terpuji 3.1. Menunjukkan contoh atau bukti bahwa Allah bersifat As Salaam. Menjelaskan manfaat mengucapkan Assalaamu‟alaikum 5. Melafalkan kalimat thayyibah Assalaamu‟alaikum 5.4. Al Mu‟min dan Al Latiif 6. Menyebutkan hikmah membiasakan berpe-rilaku iddiq.1.1. Menunjukan contoh sikap siddiq. Menghafal 25 Nabi dan Rasul Allah 7. tabligh dan fathanah 7. Menyebutkan keteguhan iman Mashithah 3. Menceritakan kisah Tsa‟labah 4. Menemukan pengertian Assalaamu‟alaikum 5. Mendefinisikan Al-Asma Al-Husna As Salaam. amanah. 5. Menyebutkan jumlah Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui 6. Al Mu‟min dan Al Latiif 5.2. amanah.2. 5. Menyebutkan contoh-contoh sifat sabar.4. Mengartikan kalimat thayyibah Assalaamu‟alaikum 5.4.1. Menunjukkan contoh menggunakan lafadz kalimat thayyibah Assalaamu‟alaikum 5.1. fathanah dalam kehidupan sehari-hari 7.2.1.5. Al Mu‟min dan Al Latiif beserta artinya 5. Menghindari Akhlak Tercela 5.4.2.5.1.2.2.2.4. tabligh dan fathanah 7.1.1. Membuat kaligrafi tentang Al-Asma Al-Husna tersebut 5.2. tabligh. Menunjukkan perilaku tercela dari kisah Tsa‟ labah 4.2. Menunjukkan sikap terpuji Mashithah dalam menghadapi cobaan dan mempertahankan Akidah 3. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (assalaamu‟alaikum). Membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah Assalaamu‟alaikum ketika bertemu dengan seseorang 5.1.rasul Allah 7.1.1.1.1. Menunjukkan contoh sifat-sifat tercela seperti yang ada pada Tsa‟labah 4. Membiasakan akhlak siddiq. Mengartikan Al-Asma Al-Husna As Salaam.3.1. Beriman Kepada Rasul .6. Al Mu‟min dan Al Latiif 5. Al Mukmin dan Al Latiif).6. Menunjukkan ciri-ciri atau kriteria Nabi dan Rasul Allah 6. Menghindari akhlak tercela melalui kisah Tsa‟labah. Menunjukkan persa-maan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul 6. Memahami kalimat thayyibah (assalamu`alaikum) al-asma al-husna (as-salam.2.1 Mengenal Rasul dan Nabi Allah 6.1. Menulis Al-Asma Al-Husna As Salaam. amanah.1.3.1.2.1.1.2.3.2.Menunjukkan penger-tian Nabi dan Rasul Allah 6.1.2. tabah dan teguh dalam menghadapi cobaan 3.1.7. tabah dan teguh dalam menghadapi cobaan seperti Mashithah 4.1.1. Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul 6. fathanah 7.1.3. amanah.2.3.4.1.2.1. tabligh dan fathanah 7. amanah.1. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asma al-Husna (As Salaam. Menyebutkan ciri-ciri siddiq.

1. Mencintai dan meneladani akhlak mulia 5 Rosul Ulul Azmi.S. Menyebutkan ciri-ciri orang munafiq 8.3. Menyebutkan 5 rasul ulul azmi 7.8.3.2.1.2.1.3.3.1.1.S. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN. Menyebutkan dalil tentang ciri-ciri orang munafiq 8.4.2.3.4. Menghindari sifat munafiq dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan beradap secara islami terhadap teman 7.1. 571 563 SITI RUKAYAH. 7. 870 830 . Menunjukkan contoh sikap seperti yang ada pada Rasul ulul azmi 8.2. Menyebutkan dampak negatif dari sifat munafiq 8.1.1.PdI NBM. 09 Juli 2012 Mengetahui.5. Menyebutkan pengertian munafiq 8.3. Menunjukkan contoh prilaku munafiq 8. Menjelaskan keteguhan iman 5 rosul ulul azmi 7.3.3. Menyebutkan ciri-ciri orang yang ber-adap secara islami terhadap teman 7.1. 8.Ag NBM. Menceritakan kisah 5 rosul ulul azmi 7.4.2.3. Menyebutkan pengertian rasul ulul azmi 7.2.5. Menyebutkan hikmah menghindari perilaku munafiq KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 60 70 70 70 70 80 60 70 70 70 70 80 60 70 70 70 70 70 Gendongkulon. Menunjukkan akibat tidak beradap secara islami terhadap teman 7.1.2.5. Menghindari akhlak tercela 7. Menyebutkan contoh ciri-ciri orang yang beradap secara islami terhadap teman 7. Mengartikan adab islami kepada teman 7.6.2.

waahab. ar-razaq. ar-razaq. al-fattah. Menyebutkan pengertian optimis. asy-syakur.2.5. Menunjukkan dalil tentang hari akhir (qiamat) 2. Membiasakan akhlak yang baik ketika di tempat ibadah dan tempat umum. Menunjukkan akibat tidak bersikap optimis. al-fattah. Membiasakan Akhlak Terpuji 1. dan al-mughni 1.1 Mengenal adanya hari akhir (kiamat).3. dan tawakkal 2. asy-syakur.4. Menunjukkan contoh sikap yang menggambarkan beriman kepada hari akhir 2.waahab.1. dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari 2.2. Menyebutkan tanda-tanda hari akhir (qiamat) 2.05 GENDONGKULON : AQIDAH AKHLAK : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 70 65 70 70 70 KKM 1.1. Mendefinisikan Asmaul Husna al.1. Menunjukkan hikmah membaca asmaul Husna 1. qanaah.4. Mengartikan Asmaul Husna al. dan al-mughni 2.1. Memahami kalimat thayyibah ( Alhamdulillah dan Allah Akbar) al-asma` al-husna (al-wahhab. dan tawakkal 2. al-fattah.3.2.1. 2.1. qanaah. Membiasakan sikap optimis.3.2. dan tawakkal 2.1.2.1.3.1.1.2. Menunjukkan pengertian Alhamdulillaah dan Allahu Akbar 1.3.2. dan al-mughni 1. Melafalkan kalimat thayyibah Alhamdulillaah dan Allahu Akbar 1. qanaah. dan al-mughni) 2. Menyebutkan hikmah berperilakuoptimis. Menunjukkan contoh sikap optimis. al-fattah. Menunujukkan dalil tentang optimis. Menunjukkan contoh menggunakan lafadz kalimat thayyibah Alhamdulillaah dan Allah Akbar 1.2. dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari 2.2. ar-razaq. qanaah.3. dan al-mughni ) 1.1.1.1.waahab. qanaah.4. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (Alhamdulillaah dan Allahu Akbar) 1.2.waahab.1. qanaah. Menyebutkan pengertian hari akhir (qiamat) 2. ar-razaq.1. asy-syakur. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asma al-Husna ( al-waahab.1. dan al-mughni 1. Menjelaskan manfaat mengucapkan Alhamdulillaah dan Allahu Akbar 1.2. Menunjukkan contoh bahwa Allah bersifat al. Melafalkan Asmaul Husna al. Menyebutkan hikmah mengimani hari akhir (qiamat) 2.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .1. asy-syakur. Beriman Kepada hari akhir ( kiamat ) 3.5. Menyebutkan akhlak yang baik ketika di tempat ibadah 80 65 70 70 71 80 65 70 70 70 80 60 70 70 70 80 65 70 70 71 80 70 70 70 72 . asy-syakur. dan tawakkal 2. ar-razaq al-fattah. ar-razaq. al-fattah. asy-syakur.1.5.4.2. 2.1.

serakah.3. Menyebutkan keuntungan bersikap dermawan 6. bergantung. Menunjukkan contoh bahwa Allah bersifat Al Mumiit 5. serakah. 5. Menunjukkan contoh akhlak yang baik ketika di tempat ibadah 2.1. serakah.1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (Tarji‟).6. bergantung. Menyebutkan dampak negatif tidak bersikap teguh pendirian 6. Menunjukkan contoh menggunakan lafadz kalimat thayyibah Inna lillahi wainna ilaihi rojiun 5.1.3.4. Melafalkan kalimat thayyibah Inna lillahi wainna ilaihi rojiun 5.2. Menunjukkan dalil tentang membaca kalimat tarji‟ 5. Menunjukkan contoh sikap dermawan 6.1. bergantung. Menyebutkan arti kalimat thayyibah Inna lillahi wainna ilaihi rojiun 5.2. Menunjukkan contoh sikap pesimis. Menunjukkan dampak negatif dari sikap pesimis. Menghindari sifat pesimis.1. al-mumiit. 5. Menunjukkan contoh sikap teguh pendirian 6.4.3.4.6. Menunjukkan contoh bahwa Allah bersifat Al Muhyii 5.1. bergantung. dan putus asa 4. dan putus asa 5.1. dan putus asa 4. serakah.3.1.1. bergantung.2.1.2.5. Menyebutkan akibat tidak berakhlak baik ketika di tempat umum 4.1.2. 6. Menunjukkan pengertian akhlak dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat 6. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asma al-Husna (Al Muhyii.4.6.1.2. Menyebutkan keuntungan berakhlak baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat 80 70 70 70 70 72 80 65 70 70 70 71 80 70 65 70 70 71 80 65 65 75 70 71 75 65 70 70 70 70 75 65 70 70 70 70 .4.8.3.1. Menyebutkan pengertian pesimis. Menunjukkan dalil tentang hidup bertetangga dan bermasyarakat 6.1. Menyebutkan keuntungan bersikap teguh pendirian 6. Mendefinisikan Al-Asma Al-Husna Al Muhyii dan Al Mumiit 5.5.4. Menyebutkan keuntungan menghindari sifat pesimis.2. Menunjukkan pengertian dermawan 6. Menyebutkan hikmah berakhlak baik ketika di tempat ibadah 2.1. Menyebutkan akibat tidak berakhlak baik ketika di tempat ibadah 2. Melafalkan Al-Asma Al-Husna Al Muhyii dan Al Mumiit 5.1.1.2.1 Membiasakan sikap teguh pendirian dan dermawan dalam kehidupan sehari-hari.6.5. Menunjukkan contoh akhlak yang baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat 6.8.3. Menyebutkan akhlak yang baik ketika di tempat umum 2. Menunjukkan contoh akhlak yang baik ketika di tempat umum 2.1. Mengartikan Al-Asma Al-Husna Al Muhyii dan Al Mumiit 5. Menyebutkan hikmah berakhlak baik ketika di tempat umum 2.3.2.3. Menunjukkan hikmah membaca Al-Asma Al-Husna 6.4.2.3.1.1.3.1.2.5. dan putus asa dalam kehidupan sehari-hari 4. Menjelaskan manfaat mengucapkan Inna lillahi wainna ilaihi rojiun 5.2.3. dan putus asa 4. Menunjukkan pengertian teguh pendirian 6. Memahami kalimat thayyibah (tarji`) al-asma` al-husna (al-muhyi.1.1.7. dan al-baqi) 6. Menghindari Akhlak Tercela 5.3. 6. Al Mumiit dan Al Baqii).2.1.1.2. Menyebutkan penger-tian kalimat thayyibah Inna lillahi wainna ilaihi rojiun 5. Menyebutkan dampak negatif tidak bersikap dermawan 6.1.3.2.9. serakah. Membiasakan akhlak terpuji 2.2.2 Membiasakan akhlak yang baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat. Membuat rangkuman tentang sikap teguh pendirian 6.2.7.

7.1. Menyebutkan pengertian kikir dan serakah 7.2.5.PdI NBM.2. 870 828 .3.S.4.1. Menyebutkan sifat-sifat tercela Qorun KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 65 70 70 70 70 7. 571 563 NURKHOLIS MAJID. Menyebutkan cara-cara menghindari sikap kikir dan serakah dalam kehidupan sehari-hari 7.5. Menyebutkan dampak negatif tidak berakhlak baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat 7. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN.Ag NBM. Menyebutkan akibat bersikap kikir dan serakah 7.1.1.1.6. 09 Juli 2012 Mengetahui. Menghindari Akhlak Tercela 75 65 70 65 65 68 70 Gendongkulon.S.1.1. Menunjukkan contoh sikap kikir dan serakah dalam kehidupan sehari-hari 7.75 6.1. Menceritakan kisah Qorun 7. Membiasakan diri untuk menghindari sifat kikir dan serakah melalui kisah Qorun.

qonaah dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari melaui kisah Ashabul Kahfi. Al Hakim. Al Mushawwir dan Al Qodir). Al Jabbaar. Al Mushawwir dan Al Qodir þ Melafalkan Al-Asma Al-Husna Al Qowwiy. Al Mushawwir dan Al Qodir 2. þ Menyebutkan penger-tian pesimis dan putus asa þ Menyebutkan ciri-ciri sifat pesimis.2 Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asma al-Husna (Al Qowwiy.s. Al Mushawwir dan Al Qodir) Beriman kepada takdir Allah Membiasakan akhlak terpuji Menghindari Akhlak tercela 1. Al Jabbaar. þ Menunjukkan pengertian optimis. þ Melafalkan kalimat thayyibah Laa khaula walaa quwwata illa billahil „aliyyil „adhiim þ Menunjukkan pengertian kalimat thayyibah Laa khaula walaa quwwata illa billahil „aliyyil „adhiim þ Menyebutkan arti Laa khaula walaa quwwata illa billahil „aliyyil „adhiim þ Menjelaskan manfaat mengucapkan Laa khaula walaa quwwata illa billahil „aliyyil „adhiim 1.s dengan umatnya dan Nabi Yunus a. Al Mushawwir dan Al Qodir þ Mengartikan Al-Asma Al-Husna Al Qowwiy. Al Hakim.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . þ Menjelaskan pengertian Qodlo þ Menjelaskan pengertian Qodar þ Menunjukkan contoh Qodlo þ Menunjukkan contoh Qodar þ Menghafal dalil tentang Qodlo dan Qodar þ Menyebutkan hikmah beriman kepada Qodlo dan Qodar Membiasakan sifat optimis. Al Jabbaar. qonaah dan tawakkal þ Menunjukkan contoh sikap optimis. dan pu-tus asa 80 75 67 79 74 80 75 60 65 70 80 65 65 65 69 80 70 65 65 70 80 67 65 70 70 . þ Mendefinisikan Al-Asma Al-Husna Al Qowwiy.1 Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (laa khaula walaa quwwata illa billahil „aliyyil „adhiim).1. Al Hakim. Al Jabbaar. Al Hakim. qonaah dan tawakkal þ Menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi þ Menyebutkan sikap terpuji ashabul Kahfi 4.05 GENDONGKULON : AQIDAH AKHLAK : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 70 70 70 70 70 KKM Mengenal kalimat thayyibah (laa khaula walaa quwwata illa billahil „aliyyil „adhiim) dan Al-Asma al-Husna (Al Qowwiy. qonaah dan tawakkal þ Menyebutkan ciri-ciri optimis. Membiasakan diri untuk menghindari sifat pesimis dan putus asa melalui kisah Nabi Sulaiman a. Al Mushawwir dan Al Qodir þ Menunjukkan contoh bahwa Allah bersifat Al Qowwiy. Al Hakim.1 Mengenal adanya Qodlo dan Qodar Allah (taqdir). qonaah dan tawakkal þ Menyebutkan keuntungan sikap optimis. Al Hakim.

dan kisah Nabi Adam a. þ Menghafal Al-Asma Al-Husna Al Ghoffuur. Ash Shobuur dan Al Halim þ Menunjukkan contoh perilaku beriman bahwa Allah bersifat Al Ghoffuur.s. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asma al-Husna (Al Ghoffuur.1 Membiasakan diri untuk menghindari sifat marah. fasik dan murtad þ Menunjukkan contoh sifat-sifat orang yang marah. fasik dan murtad þ Menunjukkan dalil tentang sifat marah.1 Membiasakan sifat sabar dan taubat dalam kehidupan sehari-hari melalui kisah Nabi Ayub a.s. Ash Shobuur dan Al Halim 6. dan umatnya dan Nabi Yunus a.s dalam menghadapi cobaan þ Menunjukkan sikap sabar dan taubat 6.s þ Menyebutkan pengertian sabar dan taubat þ Menyebutkan ciri-ciri orang yang sabar dan taubat þ Menyebutkan contoh sifat sabar dan taubat þ Menyebutkan hikmah sabar dan tauba þ Menceritakan kisah. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (istighfar). Ash Shobuur dan Al Halim þ Menunjukkan contoh atau bukti bahwa Allah bersifat Al Ghoffuur. Ash Shobuur dan Al Halim þ Menunjukkan arti Al-Asma Al-Husna Al Ghoffuur. fasik dan murtad þ Menunjukkan manfaat menghindari sifat marah. As þ Menunjukkan sikap Nabi Ayub a. fasik dan murtad þ Menjelaskan cara-cara menghindari sifat marah.Ash-Shobuur dan Al-Haliim ) Membiasakan akhlak terpuji Menghindari Akhlak tercela þ Menjelaskan dampak negatif sifat pesimis dan putus asa þ Menunjukkan contoh prilaku pesimis dan putus asa þ Menceritakan pertolo-ngan Allah yang dibe-rikan kepada Nabi Su-laiman as. fasik dan murtad KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 67 65 70 70 70 80 76 70 70 65 72 80 70 70 70 65 71 80 70 70 65 65 70 80 70 65 54 70 68 80 70 65 54 70 68 70 . Ash Shobuur dan Al Halim). dan Nabi Adam as.s þ Menyebutkan ketegu-han iman Nabi Sulai-man as.Memahami kalimat thayyibah (Taubat dan Al-Asma al-Husna (Al-ghaffur. dan umat-nya dan Nabi Yunus a. fasik dan murtad dalam kehidupan sehari-hari þ Menjelaskan pengertian marah.2 Membiasakan berakhlak baik terhadap Binatang dan tumbuhan dalam hidup sehari.Al-Afuwwu.2. þ Menghafal kalimat thayyibah “astaghfirullahal „adhiim” þ Menunjukkan arti kalimat thayyibah “astaghfirullahal „adhiim” þ Menyebutkan hadits tentang keutamaan membaca istighfar þ Menjelaskan hikmah mengucapkan istighfar þ Menunjukkan kapan mengucapkan kalimat thayyibah “astaghfirullahal „adhiim” 5. Al Afuwwu.hari þ Menyebutkan pengertian akhlak baik kepada binatang dan tumbuhan þ Menunjukkan dalil tentang akhlak kepada binatang dan tumbuhan þ Memberikan contoh-contoh berakhlak baik terhadap tumbuhan þ Menunjukkan akibat tidak berakhlak baik terhadap binatang dan tumbuhan þ Menyebutkan usaha-usaha untuk melestarikan binatang dan tumbuhan 7. þ Menunjukkan sikap Nabi Adam dalam menghadapi cobaan þ Menceritakan kisah Nabi Ayyub.

Ke Menu Ke Menu .

3 Menentukan urutan rukun Islam 1.1 Menjelaskan cara bersuci 2.3.hari 2.1 Menjelaskan arti bersuci 2.3 Menjelaskan manfaat mengucapkan syahadatain 1.1.1.3.1 Menyebutkan penger-tian hidup bersih 2.2.1. Membiasakan hidup suci dan bersih dalam kehidupan sehari .4 Menjelaskan manfaat mempelajari lima rukun Islam 1.3 Menjelaskan cara menghindari najis 2. 80 70 70 70 72 80 70 70 70 72 80 70 70 65 71 80 65 70 70 71 80 65 65 70 69 80 70 65 65 69 .3 Menirukan tata cara mensucikan najis.4 Menghafalkan syahadatain dan artinya 2.2.1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Mengenal Tata cara bersuci dari najis 1.2 Menghafal Syahadatain dan artinya 1.3.1 Menyebutkan isi rukun Islam 1.2.4 Mengartikan do‟a se-belum dan sesudah buang air 2.2.3.4. 2.5 Menyebutkan manfa-at-manfaat beristinja‟ 2.2.2 Membedakan antara suci dan najis 2.2.2 Menyebutkan cara beristinja‟ setelah buang air kecil dan besar.1. Mengenal Rukun Islam 2.1 Menyebutkan Lima rukun Islam 1. Menjelaskan tata cara bersuci dari najis 2.3 Menyebutkan macam macam najis 2.5 Menyebutkan cara memelihara kebersihan badan dan lingkungan 2.2 Menyebutkan dasar hukum bersuci dari najis 2.2 Memperagakan hi-dup bersih dalam ke-hidupan sehari-hari.4.2.1 Menjelaskan pengertian bersuci dari najis 2.2 Melafalkan syahadatain beserta artinya 1.1.4 Menjelaskan cara membersihkan najis 2.4.2 Menghafal isi dari rukun Islam secara urut 1.2.1 Melafalkan syahadatain 1.1.3.3 Melafalkan do‟a se-belum dan sesudah buang air 2.05 GENDONGKULON : FIQIH : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 70 70 70 70 65 65 KKM 1.2.4 Menjelaskan manfaat-manfaat bersuci 2.2.1. misalnya: potong ku-ku. 2.1 Menyebutkan tata cara buang air kecil dan air besar 2.

1 Menyebutkan pengertian berwudlu 3.3.3 Menghafalkan bacaan tasyahhud 4.1.3 Menghafalkan do‟a setelah wudlu 3.3.4 Menyebutkan tata cara wudhu 3.2.1. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.1 Menjelaskan posisi-posisi yang dilakukan (yang ada) dalam shalat 4. 870 830 . meliputi gerakan dan bacaan shalat fardhu KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui.1 Melafalkan niat wudhu 3.6 Menjelaskan keutamaan shalat fardhu 4.2.3 Menyebutkan rukun wudhu 3.4.3 Menjelaskan manfaat-manfaat hidup bersih 2.1.2. Mengenal Tata Cara Sholat Fardhu membersihkan jendela dll 2.1 Melafalkan takbirotul ihrom dengan baik 4.1.1.1.3.1.3 Menghafal bacaan shalat fardlu 4.2 Mendemontrasikan cara berwudhu 3.5 Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu 3. Mempraktikkan tata cara wudhu 3. Kepala Madrasah 80 70 65 65 65 69 80 75 70 70 70 73 80 70 65 65 65 69 80 70 70 70 70 72 80 70 70 65 60 69 80 70 70 70 70 72 80 70 60 60 60 66 70 Gendongkulon.2.1.2 Menjelaskan hukum berwudhu 3.3.1.5 Melafalkan salam dengan benar 4.2.1 Menyebutkan macam-macam shalat fardhu 4.1.2 Menghafalkan al fatihah 4.3.2.3. Menjelaskan tata cara wudhu 3.3 Mempraktekkan shalat fardhu 4.3.1.4.4 Menunjukkan sikap hidup bersih 3.1 Menjelaskan pengertian shalat fardhu 4. Menirukan gerakan shalat fardlu 4.6 Mendemontrasikan shalat fardhu.2.3.S. Mengenal Tata Cara Wudhu 4.3.1.Ag NBM.2 Menyebut nama nama shalat fardhu 4.1 Menghafalkan do‟a setelah wudlu 4.4 Melafalkan bacaan niat shalat fardhu 4.2. Menghafal doa sesudah wudlu 3.3 Menyebutkan bilangan shalat fardhu 4.PdI NBM.2 Menyebutkan macam-macam gerakan shalat fardhu 4.5 Menyebutkan waktu pelaksanaan shalat fardhu 4.4 Menghafalkan bacaan shalawat 4. 571 563 SITI RUKAYAH.S.

1 Memperagakan shalat sesuai dengan garakannya dengan tepat dan benar 1. Mempraktekkan sholat fardhu 2.1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .7 Menjelaskan gerakan-gerakan shalat yang wajib dan yang sunnah 1.3 Menyebutkan syarat-syarat menjadi imam 3.4 Melafalkan niat shalat fardhu 1.1 Mempraktekkan adzan dan iqomah 2.1.1.1.2.1.6 Menjelaskan manfaat-manfaat adzan 2. Mempraktikkan keserasian gerakan dan bacaan sholat fardhu 1.1.3 Menyebutkan rukun shalat fardhu 1. Mengenal Adzan dan Iqomah 3.05 GENDONGKULON : FIQIH : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 65 70 70 60 80 70 65 KKM 1.3.2. Melafalkan adzan dan iqamah 2.2.2.2 Mengartikan bacaan adzan dan iqomah 2. Mempraktekkan adzan dan iqamah 2.4 Menjawab iqamah 2.1.5 Melafalkan bacaan shalat fardhu 1.2 Menjawab bacaan-bacaan adzan 3.1 Menjelaskan pengertian shalat berjama‟ ah.2.8 Menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat fardhu 1.1 Menjelaskan pengertian shalat fardhu 1.1. 80 70 70 65 70 80 70 65 65 70 80 70 70 70 72 80 65 65 70 68 80 80 80 80 80 80 75 70 70 73 80 70 65 65 69 .1 Menyebutkan pengertian adzan dan iqamah 2.2. Mengenal Tata Cara Sholat Berjama`ah 1. Menyebutkan ketentuan adzan dan iqamah 2.6 Menjelaskan bacaan-bacaan wajib dan sunnah dalam shalat fardhu 1.2.1.3.2.1. 3.1.1.2.2.3 Menjawab adzan (tiap kalimat yang dibaca oleh muadzin) 2.1 Melafalkan bacaan adzan dan iqomah 2.5 Melafalkan do a‟ sesudah adzan 2.1.2.2 Menyebutkan ketentuan adzan dan iqamah 2.1.3. 3.2 Menjelaskan syarat syarat shalat berjama‟ah 3. Menjelaskan ketentuan tata cara shalat berjama‟ ah.2 Menyebutkan syarat sah shalat fardhu 1.1. Menyebutkan ketentuan tata cara shalat fardhu 1.2 Mendemontrasikan bacaan shalat fardhu 2. Menirukan shalat berjama‟ ah.1.

5 Menyebutkan cara mengingatkan imam yang salah.3 Menyebutkan manfaat-manfaat do‟a ba‟da shalat fardhu KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui.2. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN. 3.2. Melafalkan do‟a setelah shalat fardhu 4. Melafalkan dzikir setelah shalat fardhu 4.1 Melafalkan bacaan dzikir 4.2. 870 830 .3 Mempraktekkan bacaan dzikir 4.2.1. Kepala Madrasah 80 70 65 65 65 69 80 65 70 65 60 68 80 60 60 60 60 70 64 Gendongkulon. 571 563 SITI RUKAYAH.2.2.PdI NBM.6 Menjelaskan keutamaan keutamaan shalat berjama‟ah 4.4.S.1.2.Ag NBM.2 Menyebutkan bacaan dzikir ba‟da shalat 4.1.1.2 Mendemontrasikan shalat berjamaah 3.2.1 Menjelaskan tatacara shalat berjamaah 3.2. Melakukan Dzikir dan Do`a 3.2 Memperagakan do „a setelah shalat fardhu 4.2.3 Menjelaskan pengertian ma‟mum masbuq 3.4 Mempraktekkan cara shalat ma‟mum yang masbuq 3.S.1 Melafalkan bacaan-acaan doa 4.

2.4. Menyebutkan waktu pelaksanaan puasa ramadhan 4.1. Menyebutkan bilangan rakaat shalat-shalat sunah rawatib.1. Menyebutkan syarat syah dan rukun puasa ramadhan 4. berbaring dan lain . Menjelaskan keutamaan-keutamaan dan pahala shalat sunah rawatib 1.1. Menjelaskan posisi-posisi dan gerakan-gerakan shalat yang dilakukan oleh orang yang sakit 3.2. Menjelaskan hukum sha-lat jum‟ at 2.2. Menunjukkan waktu shalat jum‟ at 2. Mengenal Sholat Sunnah Rawatib 2.2. Mempraktekkan shalat Jum‟at 3.1.1.3. Menyebutkan waktu pelaksanaan shalat sunah rawatib (qabliyah dan ba‟diyah) .2.1.1.1.5.3.1. Mengenal ketentuan shalat Jum‟at 2.2.05 GENDONGKULON : FIQIH : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 70 70 70 70 70 70 70 70 KKM 1.4. Mempraktekkan shalat sunah rawatib 2. Mengenal Tata cara sholat bagi orang sakit 4. Mendemonstrasikan cara shalat dalam keadaan sakit 3.1.1. Menjelaskan pengertian puasa ramadhan 4.1.1. Membiasakan mengikuti shalat Jum‟at 2.2.3. Mengenal Puasa Ramadhan 1.1. 1. Mempraktekkan cara shalat ketika sakit dengan duduk 3.1. Menjelaskan tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan 4.1.2.1.2.1. Menjelaskan ketentuan shalat sunah rawatib 1. Mengenal Sholat Jum`at 3.2.2.1.4. Menjelaskan jenis-jenis sakit apa saja yang membolehkan seseorang untuk shalat dengan cara duduk. 4. Menjelaskan ketentuan puasa Ramadhan 4.1. Menjelaskan pengertian shalat bagi orang yang sakit 3.1.1.1. Menjelaskan tatacara pelaksanaan shalat Jumat 2. Menyebutkan hal-hal yang disunnahkan sebelum shalat jum‟ at.5. Menjelaskan pengertian shalat sunnah rawatib 1. Mempraktekkan cara shalat ketika sakit dengan berbaring.1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .lain 3. Mempratekkan tata cara shalat rawatib 1. Menjelaskan tata cara shalat bagi orang yang sakit 3. 2. Menjelaskan orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadhan 4. Menyebutkan hikmah puasa Ramadhan 80 70 70 70 72 80 70 70 70 72 80 70 70 70 72 80 70 70 70 72 80 70 70 65 71 80 70 70 60 70 80 65 70 70 71 80 65 70 70 71 .1. Menyebutkan syarat wajib dan syarat sah shalat jum‟ at.2.1.1.2.2.3.1.. 1.

Menyebutkan keutamaan shalat tarawih.1.2.3. Menjelaskan ketentuan shalat witir.2. Menunjukkan waktu pelaksanaan shalat tarawih 5.2.1.S.1.5.3. Mengenal amalan .4.3.1.amalan di bulan ramadhan 4. 09 Juli 2012 Mengetahui. 5.1. Menjelaskan keutamaan-keutamaan yang ada dalam Bulan Ramadhan 5.1.1.PdI NBM.4.1.2.3.6.2.S.7. Mendemonstrasikan shalat witir secara berkelompok 5. Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat witir 5. Menyebutkan cerita/kisah yang terkait dengan hikmah puasa ramadhan 4.3.4.3.1.2. Menunjukkan contoh sikap/kegiatan yang baik yang dapat dilakukan di Bulan Ramadhan KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 65 70 70 70 71 80 65 70 65 60 68 80 70 65 65 65 69 80 70 60 60 65 67 70 Gendongkulon.1.2. Menjelaskan kegiatan-kegiatan yang perlu ditingkatkan pada Bulan Ramadhan 5.5. 571 563 SITI RUKAYAH.2.Ag NBM.1.3. Menyebutkan bilangan rakaat shalat witir 5.2.2. Menyebutkan hukum melaksanakan sholat tarawih 5. Menjelaskan keutamaan-keutamaan yang ada dalam Bulan Ramadhan 5. Menyebutkan berbagai hikmah berpuasa ramadhan 5. Melafalkan niat shalat taraweh 5. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN. Menjelaskan ketentuan shalat tarawih.2. Melafalkan dzikir yang dibaca setelah shalat tarawih 5.1. Menyebutkan manfaat-manfaat membaca Al-Quran dalam Bulan Ramadhan 5. 5.1. 5. Mendemonstrasikan shalat tarawih 5. Menyebutkan arti shalat tarawih 5.8. Menyebutkan macam-macam bilangan shalat tarawih 5.3. 870 830 . Menyebutkan waktu pelaksanaan shalat witir 5.

Menjelaskan macam-macam shalat Id 80 75 70 60 70 80 75 70 60 70 80 75 70 60 70 80 75 65 70 71 80 70 65 70 71 80 70 65 65 68 .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .3.1. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah þ Menyebutkan pengertian zakat fitrah þ Menyebutkan hukum menunaikan zakat fitrah þ Mendiskripsikan waktu mengeluarkan zakat fitrah þ Menyebutkan jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan þ Menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat maal 1.2.1. Mengetahui Ketentuan Zakat 2. Mempraktekkan tata cara infaq dan shadaqah þ Mendemostrasikan cara berinfaq þ Mendemonstrasikan cara bershodaqoh þ Menyebutkan hikmah berinfaq dan bershodaqah 3.1. Mengenal Ketentuan Infaq dan Shodaqah 1.05 GENDONGKULON : FIQIH : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 65 65 65 65 70 60 KKM 1.2. Menjelaskan ketentuan infaq dan shadaqah þ Menyebutkan pengertian infaq þ Menyebutkan hukum infaq þ Menyebutkan pengertian shodaqah þ Menyebutkan hukum shodaqoh þ Membedakan antara infaq dan shodaqah 2. Menjelaskan macam-macam zakat þ Menyebutkan pengertian zakat maal þ Menyebutkan hukum menunaikan zakat maal þ Menyebutkan harta yang wajib dizakati þ Menyebutkan jumlah harta yang wajib dizakati (Nisab) þ Menyebutkan jumlah zakat maal yang harus dikeluarkan þ Menyebutkan batas waktu untuk mengeluarkan zakat (Haul) 1. Mempraktekkan tata cara zakat fitrah þ Mensimulasikan tatacara mengeluarkan zakat maal þ Mendemonstrasikan cara mengeluarkan zakat fitrah þ Melafalkan niat menunaikan zakat maal þ Melafalkan niat menunaikan zakat fitrah þ Menyebutkan hikmah zakat fitrah þ Menyebutkan hikmah zakat maal 2.

Menjelaskan ketentuan shalat Id þ Memperagakan sholat idul fitri dan idul adha 3. 870 828 . 571 563 NURKHOLIS MAJID.2. 09 Juli 2012 Mengetahui.S.3. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN.3 Mendemonstrasikan tatacara shalat idul fitri dan idul adha þ Siswa dapat memperagakan sholat idul fitri dan idul adha KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 65 65 60 68 80 80 70 70 65 65 65 65 60 60 70 68 68 Gendongkulon.PdI NBM.S.Ag NBM. Mengenal Ketentuan Sholat Id þ Menyebutkan pengertian sholat idul fitri dan idul adha þ Menyebutkan hukum shalat idain þ Menyebutkan waktu pelaksanaan sholat idul fitri dan shalat idul adha 3.

Menjelaskan ketentuan Qurban 2.1. Mengenal Ketentuan Kurban 80 75 70 70 70 73 80 60 70 70 70 70 3.05 GENDONGKULON : FIQIH : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan 1.2.3.1. Menyebutkan pengertian qurban 2.1.5. Menyebutkan manfaat mengkonsumsi makanan / minuman halal 1.3. Menyebutkan syarat haji 3.1. Menyebutkan pengertian makanan / minuman halal 1. Menjelaskan ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram 1.4.4. Menunjukkan hukum berqurban 2.4. Menyebutkan jenis penyakit akibat salah mengkonsumsi makanan dan minuman 1.2. Menunjukkan waktu pelaksanaan qurban 2.1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Kompleksitas Sarana & Pras Intake Siswa Pengetahuan Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .3. Menyebutkan akibat mengkonsumsi makanan / minuman haram 1.1. Mengenal ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram 80 75 70 70 70 Penerapan 73 85 70 75 70 70 74 80 70 65 70 70 71 2. Menghindari mengkonsumsi makanan / minuman haram 1.3.3.2.1. Mengidentifikasi jenis binatang halal dan haram 1. Menunjukkan ciri-ciri binatang halal 1.1. Menyebutkan syarat sahnya hewan untuk qurban 3.4.3. Menyebutkan akibat mengkonsumsi makanan / minuman haram 2.2.6.1.3. Menyebutkan contoh makanan / minuman haram 1. Menyebutkan pengertian binatang haram 1. Mendemonstrasikan tata cara Qurban 2.5. Menjelaskan binatang yang halal dan haram dagingnya 1.2.3.1.2. Menyebutkan pengertian haji 3.1.1. Menyebutkan pengertian binatang halal 1. Menjelaskan manfaat makanan dan minuman halal 1. Menunjukkan waktu pelaksanaan qurban 2.3.1.4. enunjukkan ciri-ciri binatang haram 1.4. Menjelaskan tata cara Haji 3.2.1.1.1.5. Menjelaskan akibat makanan dan minuman haram 1. Menyebutkan rukun haji Daya Pendukung Hasil KKM Dalam AspekKKM 1.5.2. Menyebutkan pengertian qurban 2.1.3.2.2. Mengenal tata cara haji 80 60 65 70 60 67 .1. Membiasakan mengkonsum-si makanan / minuman halal 1.2.3.2.2. Menunjukkan hukum berqurban 2.2.1.2. Menyebutkan pengertian makanan / minuman haram 1. Menyebutkan syarat sahnya hewan untuk qurban 2.1. Menyebutkan contoh makanan / minuman halal 1.1.3.1. Menunjukkan hukum haji 3.2. Menyebutkan waktu pelaksanaan haji 3.1.2.1.

2.1. 09 Juli 2012 Mengetahui.Ag NBM.1. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN.S. Mendemonstrasikan tata cara haji 3.80 3.6. Menyebutkan sunnah haji 3. Menyebutkan wajib haji 3. Menyebutkan urutan pelaksanaan haji 3.7. 870 828 .PdI NBM.8.1.1.2. 571 563 NURKHOLIS MAJID.S. Memperagakan cara memakai ihram 3. Memperagakan tata cara (manasik) haji KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 60 65 70 60 67 75 60 65 65 60 70 65 Gendongkulon.2.2.

Mengenal ketentuan khitan 80 65 70 70 70 71 80 65 70 70 70 71 3.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Kompleksitas Sarana & Pras Intake Siswa Pengetahuan Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Ag MUKHSIN. Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam 80 70 70 70 65 71 80 70 70 70 65 71 70 Gendongkulon. Menjelaskan hikmah khitan þ Menyebutkan hikmah khitan 3.1. Menjelaskan ketentuan khitan þ Menyebutkan pengertian khitan þ Menunjukkan dasar hukum khitan þ Menyebutkan hukum khitan 2. Kepala Madrasah Daya Pendukung Hasil KKM Dalam AspekKKM 80 65 60 60 65 Penerapan 66 2.2. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.05 GENDONGKULON : FIQIH : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Standar Kompetensi 1.S.Ag . Mempraktikkan tata cara jual beli dan pinjam meminjam þ Menyebutkan pengertian pinjam meminjam þ Menyebutkan syarat pinjam meminjam þ Menyebutkan rukun pinjam meminjam þ Menyebutkan hak dan kewajiban dalam pinjam meminjam þ Mendemonstrasikan pinjam meminjam KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui. Mengenal tata cara mandi wajib Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan 1.S. Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid þ Menyebutkan pengertian mandi wajib þ Menyebutkan sebab mandi wajib þ Menyebutkan rukun mandi wajib þ Menyebutkan sunnah mandi wajib þ Membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa þ Menyebutkan pengertian khitan þ Menunjukkan dasar hukum khitan þ Menyebutkan hukum khitan þ Menyebutkan hikmah khitan 2.1 Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam þ Menyebutkan pengertian jual beli þ Menyebutkan syarat syah jual beli þ Menyebutkan rukun jual beli þ Menyebutkan hukum jual beli þ Mendemonstrasikan jual beli 3.1.2.

.

3 Mengambil ibrah dari sejarah masyarakat Arab Pra Islam  Menjelaskan nilai-nilai positif yang perlu diteladani dari adat istiadat masyarakat Arab pra  Menjelaskan sikap negatif dari adat istiadat masyarakat Arab pra islam yang perlu dihindari  Menjelaskan sikap buruk yang perlu dihindari dari masyarakat Arab pra islam dalam bertuhan  Memilah kebiasaan buruk masyarakat Arab pra islam dalam mengundi nasib 2.05 GENDONGKULON : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan KKM 1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .2 Menceritakan sejarah kelahiran dan silsilah Nabi Muhammad Saw  Menjelaskan Hamilnya Aminah binti Wahab dan wafatnya Abdullah bin Abdul Mutholib ##### ##### ##### ##### ##### .2 Menjelaskan keadaan adat-istiadat dan kepercayaan masyarakat Arab pra Islam  Menyebutkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat Arab pra Islam secara umum  Membedakan kebiasaan baik dan buruk masyarakat Mekah pra Islam  Menjelaskan cara menghindari kebiasaan buruk masyarakat Arab pra Islam dalam bertamu  Menyebutkan benda-benda (berhala) yang biasa disembah oleh masyarakat Arab pra Islam  Menunjukkan sikap menolak kebiasaan menyembah berhala masyarakat Arab pra Islam  Menjelaskan alasan masyarakat Arab pra Islam mengundi nasib di depan berhala secara  Mendeskripsikan kebiasaan masyarakat Arab pra islam dalam mengundi nasib di depan 1.1 Menceritakan kejadian luar biasa yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad Saw  Menjelaskan tentang ka‟bah secara sederhana  Menjelaskan kisah Abrahah dan bala tentaranya secara sederhana  Menjelaskan alasan Abrahah menyerng dan ingin menghancurkan ka‟bah secara sederhana  Menjelaskan rencana penyerangan pasukan bergajah terhadap ka‟bah secara sederhana  Menjelaskan keadaan alam sekitar Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad secara  Menjelaskan adanya kabar yang berkembang di masyarakat Mekah akan lahirnya nabi 2. Mengenal sejarah masyarakat Arab Pra Islam 2.1 Menceritakan kondisi alam. sosial dan perekonomian Masyarakat Arab pra Islam  Menyebutkan pengertian masa pra Islam  Menjelaskan keadaan geografis daerah Mekah dan sekitarnya  Menyebutkan kelebihan dan kekurangan letak geografis Mekkah dan madinah  Menyebutkan pola-pola kehidupan keluarga dan sosial masyarakat Arab pra Islam  Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan keluarga dan sosial  Menyebutkan jenis-jenis mata pencaharian masyarakat Arab pra Islam  Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung jenis-jenis mata pencaharian masyarakat Arab pra 1. Mengenal sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW 1.

3.  Menjelaskan bahwa pemimpin yang baik itu lahir dari keluarga yang baik  Menjelaskan bahwa Pemimpin besar tidak mesti dari keluarga kaya dan berkelimang harta  Menunjukkan sikap meneladani kehidupan Nabi Muhammad di waktu kecil. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.ILHAM.a.a.Ag NBM. Kepala Madrasah MUKHSIN.w dilahirkan  Menunjukkan sikap meyakini lahirnya nabi Muhammad s. menghindari/menjauhi masyarakat yang berakhlak  Menggambarkan sikap meyakini Kerasulan Muhammad SAW.w setelah ibunya wafat  Menyebutkan keistimewaan-keistimewaan dan akhlaq yang dimiliki nabi Muhammad sejak 2.1.w dari pihak ibu  Menjelaskan kehidupan nabi Muhammad s.S.a.Ag NBM.  Menjelaskan tanda-tanda kenabian yang dimiliki nabi Muhammad s.S. 756 053 .a. Mendeskripsikan peristiwa kerasulan Muhammad Saw. Mengenal Kerasulan Muhammad SAW  Menyebutkan tempat dan waktu Nabi Muhammad s.3.  Menjelaskan tentang kewajiban membenahi dan memperbaiki akhlak diri sendiri sebelum  Menunjukkan sikap meyakini perlunya.2 Mengambil ibrah dari peristiwa kerasulan Muhammad Saw.a.w sebelum diangkat  Menjelaskan kebiasaan Nabi Muhammad berkholwat di Goa khiro  Menjelaskan peristiwa turunnya wahyu pertama  Menunjukkan sikap meyakini peristiwa turunnya wahyu pertama 3.3 Mengambil ibrah dari kenabian dan kerasulan Muhammad Saw.w  Menyebutkan silsilah nabi Muhammad s. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. 571 563 M.a.w dari pihak ayah  Menyebutkan silsilah nabi Muhammad s.

pemaaf. majikannya.2 Menunjukkan contoh perilaku yang meneladani kepribadian Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat bagi seluruh  Menceritakan tentang Rasulullah menjenguk orang sakit yang setiap saat meludahinya  Menjelaskan tentang anjuran Rasulullah untuk tidak merusak tanaman di sekitar tanah haram ketika terjadi 2.2 Menunjukkan contoh ketabahan Nabi Muhammad Saw beserta para sahabatnya dalam berdakwah  Membaca cerita tentang hal-hal yang pernah dilakukan Abu Lahab untuk menghalangi dakwah Rasulullah Saw. dan pembantu  Menjelaskan sifat kasih sayang Rasullah Muhammad Saw terhadap. umat Islam.3 Meneladani kepribadian Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat bagi seluruh alam  Menjelaskan bentuk-bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia (anak-anak.3 Meneladani ketabahan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam berdakwah  Meyakini bahwa setiap menyeru kepada kebaikan. meskipun terhadap orang yang pernah atau sering memusuhi kita 2.  Bermain peran tentang hal-hal yang dilakukan oleh tokoh Quraisy. untuk menghentikan dakwah Rasulullah Saw  Sosiodrama tentang Pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutholib  Menjelaskan ketabahan Bilal bin Rabah saat disiksa oleh Umayah bin Kholaf. sering mendapat rintangan  Menjelaskan bahwa untuk mempertahankan aqidah yang benar perlu kesabaran dan ketabahan  Membiasakan bersikap sabar.1 Mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat bagi seluruh alam  Menjelaskan sifat kasih sayang Rasullah Muhammad Saw terhadap anak-anak.  Memrakarsai sikap yang baik terhadap hewan dan tumbuhan di sekitar ##### ##### ##### ##### ##### ##### .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . dan orang-orang yang  Menjelaskan kepedulian Nabi Muhammad Saw terhadap hewan dan tumbuhan 2. nonIslam. wanita.1 Menjelaskan dakwah Nabi Muhammad Saw besertapara sahabatnya  Menyebutkan pengertian dakwah secara sembunyi-sembunyi (secara sir)  Menyebutkan waktu yang digunakan untuk dakwah secara sir. pembantu)  Menjelaskan sikap yang baik terhadap orang yang senantiasa menunjukkan sikap perlawanan. wanita. Mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya 2.  Membeca keterangan tentang hal yang dilakukan oleh Ummu Jamil untuk menghalangi dakwah Rasulullah Saw.  Menceritakan siksaan kafir Quraisy terhadap keluarga Yasir 1.05 GENDONGKULON : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM 1.  Menyebutkan orang-orang yang masuk islam pada masa dakwah secara sir (assabiqunal awwalun)  Menjelaskan pengertian dakwah secara terang-terangan (jahr)  Menyebutkan waktu dan tempat yang digunakan untuk dakwah secara jahr  Menyebutkan isi ajaran dakwah secara jahr  Menyebutkan tanggapan masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Saw secara jahr 1. Mengenal Kepribadian Nabi Muhammad SAW 1. wanita dan pembantu  Menyenangi kasih sayang Rasullah Muhammad Saw terhadap anak-anak.

09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.3 Meneladani kesabaran Nabi Muhammad Saw dalam peristiwa hijrah ke Thoif  Meyakini tidak sumua hal/tujuan yang baik akan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat  Menyetujui bahwa perbuatan kasar.  Memilah tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra‟ Mi‟raj.1 Mendeskripsikan peristiwa Isra‟-Mi‟raj Nabi Muhammad Saw  Menjelaskan pengertian dan tujuan Isra‟ Miraj Rasulullah Saw.S. Kepala Madrasah MUKHSIN. meskipun di luar batas pemikiran manusia  Mengimani bahwa ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama bagi ummat Islam  Menyakini bahwa peristiwa isro‟mi‟roj itu merupakan ujian keimanan seseorang KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.sebab Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Thaif 4. di kebun anggur 3. 4. 571 563 M. Memahami peristiwa Isra` Mi`raj Nabi Muhammad SAW 3.  Menyebutkan kejadian penting saat Isra‟ Mi‟raj  Menjelaskan proses turunnya perintah sholat lima waktu  Menjelaskan berbagai tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra‟ Mi‟raj.1 Mengidentifikasi sebab-sebab Nabi Muhammad Saw hijrah ke Thaif  Menceritakan tentang keadaan kaum muslimin yang terkepung di lembah Syi‟ib  Menjelaskan tentang wafatnya Abu Tholib dan khodijah  Menjelaskan tentang semakin kerasnya tekanan kafir Quyraisy terhadap diri rsulullah Saw.Ag NBM.Ag NBM.S.3. pasti terjadi. buruk tidak harus dibalas dengan perilaku yang kasar 4. 756 053 . Mengidentifikasi sebab .2 Menceritakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw ke Thaif  Menjelaskan tentang hijrah Rasulullah Saw ke thoif  Menceritakan sikap kasar Bani Tsaqif di Thoif  Menolak sikap kasar Bani Tsaqif di Thoif  Menjelaskan do‟a Rasulullah untuk Bani Tsaqif  Menceritakan kisah pertemuan Rasulullah dengan „Addas.2 Mengambil hikmah dari peristiwa Isra‟-Mi‟raj Nabi Muhammad Saw  Meyakini bahwa apabila Allah menghendaki terjadinya sesuatu.ILHAM. budak Rabi‟a. Menolak tekanan kafir Quyraisy terhadap diri Rasulullah Saw 3.

3 Mengambil hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw ke Yatsrib  Memilih sikap tentang nilai/ hikmah hijrah dalam kehidupan sehari-hari  Menunjukkan perilaku hijrah dari hal yang kurang baik menuju ke hal yang lebih baik (prestasi) 2.1 Mengidentifikasi sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Saw ke Yatsrib  Menjelaskan latarbelakang peristiwa Baiatul Aqobah I  Menceritakan peristiwa Baiatul Aqobah I sebagai salah satu sebab Nabi hijrah ke Yatsrib  Menceritakan peristiwa Baiatul Aqobah II sebagai salah satu sebab Nabi hijrah ke Yatsrib  Menjelaskan faktor-faktor penduduk Yatsrib mudah menerima Islam  Menjelaskan rencana jahat kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah menjelang Nabi Muhammad Saw hijrah ke Yatsrib  Menceritakan 10 pemuda pilihan kafir Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad Saw  Menceritakan keberanian Ali bin Abu Tholib tidur di tempat tidur Nabi Muhammad Saw dan memakai selimutnya 1. Mengenal hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib 2.2 Menceritakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw ke Yatsrib  Menjelaskan pertimbangan.05 GENDONGKULON : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM 1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Memahami keperwiraan Nabi Muhammad SAW 1.petimbangan Nabi Muhammad Saw memilih Yatsrib sebagai obyek hijrah  Menceritakan para sahabat dalam rombongan pertama yang hijrah ke Yatsrib  Menyebutkan para sahabat yang berperan lansung dalam peristiwa hijrah  Menceritakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad Saw ke Yatsrib  Menjelaskan keadaan Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar bersembunyi di Goa Tsur  Menceritakan tokoh kafir Quraisy (Suroqoh bin Malik) masuk Islam dalam perjalanan Nabi Muhammad Saw hijrah ke Yatsrib  Menyebutkan kegiatan Nabi Muhammad Saw di Quba  Menceritakan penyambutan penduduk Yatsrib akan datangnya Nabi Muhammad Saw 1.1 Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam membina masyarakat Madinah  Menjelaskan keadaan social masyarakat Madinah sebelum Islam  Menyebutkan keadaan ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam  Menjelaskan keadaan agama masyarakat Madinah sebelum Islam  Menyebutkan pertahanan masyarakat Madinah sebelum Islam  Mendiskusikan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam membina social masyarakat Madinah  Menjelaskan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam membina perekonomian masyarakat  Mendiskusikan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam membina pendidikan dan dakwah ##### ##### ##### ##### .

Al-Maidah 3  Menyebutkan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan Nabi Muhammad Saw saat haji Wada ##### ##### ##### ##### ##### . Mengenal peristiwa fatkhu makkah 4.3 Mengambil ibrah dari peristiwa Fathul Mekah  Mencontoh sifat pemaaf Nabi Muhammad Saw dalam peristiwa Fathul Mekah  Mencontoh sifat kasih sayang Nabi Muhammad Saw dalam peristiwa Fathul Makkah  Menunjukkan hikmah terjadinya Fathul Mekah bagi masyarakat dunia 4. Mengidentifikasi peristiwa akhir hayat Rasululllah SAW  Menjelaskan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam membina pertahanan dan keamanan 2.1 Menceritakan peristiwa-peristiwa di akhir hayat Rasulullah SAW  Menjelaskan latar belakang pelaksanaan haji Wada‟  Menyebutkan isi khutbah wada‟ terkait dengan berakhirnya tugas kenabian  Menjelaskan kesempurnaan agama Islam sebagai isyarat berakhirnya tugas kenabian yang tertuang dalam wahyu terakhir Qs.2 Menceritakan kronologi peristiwa Fathul Mekah  Mendefinisikan pengertian Fathul Mekah  Menjelaskan tujuan Fathul Mekah  Menjelaskan persiapan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam Fathul Mekah dengan membagi 4 rombongan  Menyebutkan pesan-pesan Nabi Muhammad Saw atas pekimpin rombongan  Menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada pada 4 rombongan kaum muslimin saat memasuki kota Mekah  Menyebutkan tokoh kafir Quraisy (Abu Sofyan) yang masuk Islam saat terjadinya Fathul Mekah  Membacakan isi pengumuman dari Nabi Muhammad Saw yang dibacakan oleh Abu Sofyan 3.##### 3.1 Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah  Menjelaskan kerinduan Nabi Muhammad Saw terhadap Mekah  Menceritakan Nabi Muhammad Saw dan Umat Islam untuk melaksanakan Umrah ke tanah suci Mekah  Menjelaskan sebab-sebab terjadinya baiatur-ridwan  Menceritakan terjadinya baiaturridwan sebagai rangkaian sebab terja-dinya Fathul Mekah  Menjelaskan terjadinya sulhu Hudaibiyah sebagai rangkaian sebab terjadinya Fathul Mekah  Menyebutkan para sahabat/utusan yang berperan dalam perjanjian Hudaibiyah  Membacakan isi perjanjian Hudaiyah  Menceritakan protes Umar bin Khottob atas perjanjian Hidaibiyah yang merugikan kaum muslimin  Menjelaskan kaum kafir Quraisy melakukan tekanan-tekanan terhadap kaum muslimin Mekah  Menceritakan kaum kafir Quraisy yang mendukung Bani Bakar menyerang Bani Khuzaah sebagai puncak pelanggaran kafir Qurasyi terhadap sulhu Hudaibiyah  Menjelaskan momen sulhu Hudaibiyah dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk berdakwah di kalangan para raja  Menyebutkan para utusan untuk menyampaikan surat Nabi Muhammad Saw kepada para raja  Memilah para raja yang menolak dan menerima atas ajakan Nabi Muhammad saw 3.2 Meneladani keperwiraan Nabi Muhammad Saw dalam membina masyarakat Madinah  Menceriterakan keperwi-raan Nabi Muhammad saw menghadapi gang-guan kafir dalam perang Badar  Mengambil hikmah dari peristiwa kemenangan umat Islam dalam perang Badar  Menceriterakan keperwi-raan Nabi Muhammad saw menghadapi gang-guan kafir dalam perang Uhud  Mengambil hikmah dari peristiwa kegagalan umat Islam dalam perang Uhud  Menceriterakan keperwi-raan Nabi Muhammad saw menghadapi gang-guan kafir dalam perang Khandaq  Mengambil hikmah dari peristiwa kemenangan umat Islam dalam dalam perang Khandaq 3.

ILHAM. 571 563 M.S. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.Ag NBM.S. Menyampaikan permintaan maaf Nabi Muhammad Saw kepada kaum muslimin menjelang akhir  Menjelaskan salah satu pesan penting menjelang akhir hayat Nabi Muhammad Saw  Melaporkan hasil kerja siswa tentang kondisi kesehatan Nabi Muhammad Saw hingga wafat  Menyebutkan tanggal. bulan dan tahun Rasulullah Saw Wafat (Masehi/Hijriah)  Menanggapi reaksi kaum muslimin yang menolak atas wafatnya Nabi Muhammad Saw  Menceritakan upaya Abu Bakar dalam menyadarkan para sahabat yang menolak atas wafatnya Nabi Muhammad Saw 4. 756 053 .Ag NBM.2 Mengambil hikmah dari peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW  Menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa (termasuk Nabi Muhammad Saw) itu akan kembali ke hadirat Allah (mati)  Menentukan penerus perjuangan rasul dalam menyampaikan kebenaran (agama) adalah para ulama  Menunjukkan perilaku untuk berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah nabi agar selamat di dunia dan di akhirat KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon. Kepala Madrasah MUKHSIN.

 Menjelaskan kepedulian Abu Bakar dalam pembebasan budak  Menyebutkan nama-nama budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar  Menjelaskan keyakinan Abu Bakar dalam peristiwa Isra‟-Mi‟roj  Menjelaskan alasan Abu Bakar mendapat sebutan As-shiddiq  Menjelaskan langkah-langkah khalifah Abu Bakar dalam menyadarkan nabi palsu  Menyebutkan nama-nama tokoh nabi palsu  Menjelaskan langkah-langkah khalifah Abu Bakar dalam menyadarkan kaum murtad  Menyebutkan para sahabat yang ditugaskan khalifah Abu Bakar untuk menyadarkan kaum murtad  Menjelaskan alasan-alasan kaum ingkar zakat tidak mau menunaikan kewajiban berzakat  Menjelaskan langkah-langkah khalifah Abu Bakar dalam menyadarkan kaum ingkar zakat  Menjelaskan latar belakang khalifah Abu Bakar melakukan pembukuan al-Qur‟an  Melaporkan hasil pembukuan al-Qur‟an yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar  Menjelaskan latarbelakang perintisan dakwah Islam di Persia dan Syiria  Menceritakan pelaksanaan dakwah Islam ke Persia ##### ##### ##### . Mengenal sejarah khalifah Abu Bakar As-Shidiq 1.2 Menceritakan silsilah.05 GENDONGKULON : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM 1.1 1. kepribadian Abu Bakar as-Shiddiq dan perjuangannya dalam dakwah Islam  Menyebutkan nama ayah dan ibu Abu Bakar  Menyebutkan asal suku/ klan/ bani Abu Bakar  Menentukan pertemuan nasab Abu Bakar dengan Nabi Muhammad Saw  Menyebutkan karakter sifat Abu Bakar yang menonjol  Menjelaskan keahlian/ pekerjaan Abu Bakar  Menceritakan sifat luhur Abu Bakar terhadap sesama  Menceritakan kisah Abu Bakar sebagai assabiqunal awwalun  Mengungkapkan penderitaan Abu Bakar dalam berdakwah  Menyebutkan nama-nama tokoh yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar  Menunjukkan sikap/ perilaku kesabaran Abu Bakar dalam berdakwah Menunjukkan contoh-contoh nilai-nilai positif dari kholifah Abu Bakar as-Shiddiq.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .3 Menjelaskan arti dan tugas khulafaurrasyidin  Menyebutkan pengertian khulafaurrasyidin secara bahasa  Mengonstruksi pengertian khulafaurrasyidin secara istilah  Membedakan tugas khulafaurasyidin sebagai kepala negara dan pemimpin umat  Menjelaskan bahwa tugas kenabian Nabi Muhammad Saw bukan tugas khulafaurrasyidin 1.

kepribadian Utsman bin Affan dan perjuangannya dalam dakwah Islam.  Menyebutkan nama ayah dan ibu Utsman bin Affan  Menyebutkan asal suku/ klan/ bani Utsman bin Affan  Menentukan pertemuan nasab Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad Saw  Menyebutkan karakter sifat Utsman bin Affan  Menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Utsman bin Affan  Menjelaskan kedudukan Utsman bin Affan dalam masyarakat kafir Quraisy ##### ##### ##### ##### ##### .  Menjelaskan latar belakang dibentuknya lembaga negara  Menyebutkan lembaga-lembaga Negara yang dibentuk khalifah Umar bin Khattab  Menyebutkan fungsi-fungsi lembaga Negara yang dibentuk kholifah Umar bin Khottob  Menjelaskan latar belakang ditetapkan kalender Islam  Menjelaskan alasan-alasan hijrah nabi ke Yatsrib dijadikan sebagai dasar penghitungan kalender Islam  Menyebutkan sahabat yang mengusulkan hijrah nabi ke Yatsrib ditetapkan sebagai awal penghitungan kalender Islam  Menceritakan kepedulian khalifah Umar bin Khottob kepada rakyatnya  Menjelaskan sikap khalifah Umar bin Khottob membela kaum lemah  Menunjukkan sikap/ perilaku peduli terhadap sesama.1 Menceritakan silsilah. kepribadian Umar bin Khottob dan perjuangannya dalam dakwah Islam. Mengenal sejarah kahlifah Umar Bin Khattab 2.2.1 Menceritakan silsilah.3 3. Mengenal sejarah khalifah Usman Bin Affan  Menceritakan pelaksanaan dakwah Islam ke Syiria 1.4 Meneladani nilai-nilai positif dari kekholifahan Abu Bakar As Siddiq  Menunjukkan sikap/ perilaku keteguhan memegang amanah dalam segala hal  Membiasakan meneladani Abu Bakar yang selalu bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan penting 2. yaitu menjadi pembela nabi/ pembela kaum yang tertindas  Menunjukkan sikap/ perilaku membela aqidah Islam dengan berani dan tegas 2.2 Menunjukkan contoh-contoh nilai-nilai positif dari kholifah Umar bin Khottob.  Menyebutkan nama ayah dan ibu Umar bin Khottob  Menyebutkan asal suku/ klan/ bani Umar bin Khottob  Menentukan pertemuan nasab Umar bin Khottob dengan Nabi Muhammad Saw  Menyebutkan karakter sifat Umar bin Khottob  Menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Umar bin Khottob  Menjelaskan kedudukan Umar bin Khottob dalam masyarakat kafir Quraisy  Menceritakan kisah masuk Islamnya Umar bin Khottob  Menceritakan perjuangan Umar bin Khattab setelah masuk Islam. terutama pada kaum lemah  Memberi contoh ketegasan Umar dalam berdakwah  Memberi contoh keberanian khalifah Umar dalam memberantas kebatilan terhadap siapapun  Menunjukkan sikap/ perilaku keberanian menyampaikan hal yang benar sekalipun terasa pahit/ menyedihkan  Menyebutkan nama-nama sahabat yang yang ditugaskan berdakwah di Persia  Menceritakan peristiwa terjadinya Fathul Futuh (kemenangan terbesar) dalam berdakwah di Persia Meneladani nilai-nilai positif dari kekholifahan Umar bin Khottob  Meneladani sifat keberanian khalifah Umar bin Khottob dalam memberantas kebatilan  Menunjukkan sikap/ perilaku sederhana (wara‟) dalam kehidupan sehari-hari 3.

#####  Menceritakan Utsman bin Affan menerima Islam  Menceritakan penderitaan Utsman disiksa pamannya (Hakam bin Ash) mempertahankan aqidah Islam  Menceritakan pengorbanan Utsman bin Affan dalam dakwah Islam 3.2 Menunjukkan contoh-contoh nilai-nilai positif dari kholifah Utsman bin Affan.  Menceritakan kedermawanan Utsman bin Affan dalam mendukung dakwah Islam  Menyebutkan contoh-contoh kedermawanan  Menjelaskan latar belakang dibentuknya armada laut Islam  Menyebutkan sahabat yang mengusulkan pembentukan armada laut Islam  Menjelaskan latar belakang dakwah Islam di Eropa (Pulau Cyprus)  Menceritakan pelaksanaan dakwah di Eropa (Pulau Cyprus)  Menjelaskan kebijakan khalifah Utsman bin Affan dalam membangun gedung peradilan  Menyebutkan nama-nama sahabat yang bertindak sebagai mufti (hakim)  Menjelaskan latar belakang dilakukan penyempurnaan/ penggandaan mushaf al-Qur‟an  Menyebutkan para sahabat yang berperan dalam penyempurnaan/ penggandaan mushaf al-Qur‟an  Melaporkan hasil kerja panitia penyempurnaan dan penggandaan mushaf al-Qur‟an dan pendistribusiannya ke kota-kota besar 3.3 Meneladani nilai-nilai positif dari kekholifahan Utsman bin Affan  Meneladani sifat kedermawanan khalifah Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari  Menunjukkan sikap/ berlaku derma dalam berbagai bentuk/ keadaan 4.1 Menceritakan silsilah, kepribadian, dan perjuangan kholifah Ali bin Abi Tholib  Menyebutkan asal suku/ klan/ bani Ali bin Abu Tholib  Menyebutkan nama ayah dan ibu Ali bin Abu Tholib  Menentukan pertemuan nasab Ali bin Abu Tholib dengan Nabi Muhammad  Menyebutkan karakter sifat Ali bin Abu Tholib  Menjelaskan beberapa keahlian/ kelebihan-kelebihan Ali bin Abu Tholib yang menonjol  Menceritakan Ali bin Abu Tholib menerima Islam  Menceritakan kegigihan Ali bin Abu Tholib dalam berdakwah sejak kecil  Menceriterakan keikutsertaan Ali bin Abu Tholib dalam menghadapai kaum kafir 4.2 Menunjukkan contoh-contoh nilai-nilai positif dari kekholifahan Ali bin Abi Tholib  Menceritakan ketekunan Ali bin Abu Tholib dalam menuntut ilmu pengetahuan  Menjelaskan kejeniusan Ali bin Abu Tholib sebagi gerbang ilmu pengetahuan  Menjelaskan latar belakang khalifah Ali bin Abu Tholib untuk menyatukan kembali kesatuan umat Islam  Menunjukkan contoh-contoh langkah kebijakan khalifah Ali bin Abu Tholib untuk menyatukan kembali kesatuan umat Islam  Menjelaskan kebijakan khalifah Ali bin Abu Tholib dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bahasa Arab  Menyebutkan para sahabat yang menekuni di bidang ilmu bahasa Arab 4.3 Meneladani nilai-nilai positif dari kekholifahan Ali bin Abi Tholib  Memilih sikap ketekunan menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari  Menunjukkan sikap/ perilaku tekun dalam menuntut ilmu 5.1 Mengidentifikasi tokoh-tokoh agama Islam di daerah masing-masing  Menyebutkan tokoh-tokoh pembawa agama Islam di Tanah Jawa

#####

#####

4. Mengenal sejarah khalifah Ali Bin Abi Thalib

#####

#####

#####

5. Mengenal sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing - masing

#####

#####  Menyebutkan tokoh-tokoh pembawa agama Islam Jawa Timur 5.2 Menceritakan sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-masing  Menceriterakan perjuangan tokoh agama Sunan Ampel pembawa agama Islam di Jawa Timur  Menyebutkan cara-cara efektif berdakwah (menyampaikan kebenaran) yang dilakukan Sunan Ampel  Menceriterakan perjuangan tokoh agama Sunan Giri pembawa agama Islam di Jawa Timur  Menyebutkan cara-cara efektif berdakwah (menyampaikan kebenaran) yang dilakukan Sunan Giri 5.3 Meneladani perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-masing  Meniru cara berdakwah (menyampaikan kebenaran) yang dilakukan Sunan Ampel  Meneladani sifat-sifat luhur yang menonjol dari Sunan Ampel  Meniru cara berdakwah (menyampaikan kebenaran) yang dilakukan Sunan Giri  Meneladani sifat-sifat luhur yang menonjol dari Sunan Giri KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

#####

#####

#DIV/0! Gendongkulon, 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi

Mengetahui, Kepala Madrasah

MUKHSIN,S.Ag NBM. 571 563

M.ILHAM,S.Ag NBM. 756 053

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH - 05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 65 65 65 65 65 70 70 70 60 KKM

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan

1. Menerapkan Hidup rukun dalam perbedaan

2. Membiasakan tertib di rumah dan sekolah

3. Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah

4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan disekolah

1.1 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa Tema : DIRI SENDIRI - Menyebutkan perbedaan antara jenis kelamin, agama dan suku bangsa Tema : Lingkungan - Menjelaskan perbedaan antara jenis, kelamin, agama dan suku bangsa. 1.2 Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah Tema : Lingkungan - Memberi contoh hidup rukun dalam kegiatan di rumah dan di sekolah 1.3 Menerapkan hidup rukun rumah dan di sekolah Tema : Kelurga - Menceritakan hubungan kasih sayang untuk menciptakan kerukunan dalam kegiatan di rumah dan di sekolah 2.1 Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah Tema : Pengalaman - Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan si sekolah - Memberi contoh tata tertib yang berlaku di rumah dan di sekolah 2.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah Tema : Pengalaman - Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan si sekolah - Memberi contoh tata tertib yang berlaku di rumah dan di sekolah 3.1 Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya Tema : Komunikasi - Menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai antar teman baik di rumah dan di sekolah 3.2 Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah Tema : Komunikasi - Memberikan contoh cara mendapatkan hak anak di rumah, misalnya : mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih 4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah Tema : Peristiwa Alam - Memberi contoh tata tertib yang harus dipatuhi, misalnya bangun pagi, membersihkan tempat tidur 4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat Tema : Tempat Umum - Menunjukkan sikap tertib dan patuh pada peraturan yang berlaku

80

75

70

70

72

80

70

70

70

71

80

70

65

70

70

80

70

60

70

69

80

70

70

70

71

80

70

70

70

72

80

70

60

70

70

80

70

60

70

70

80

70

60

65

80 - Menjelaskan manfaat dalam melaksanakan tata tertib yang berlaku dimasyarakat - Menjelaskan akibat bila tidak melaksanakan peraturan yang ada di masyarakat 4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat Tema : Rekreasi - Menunjukkan sikap tertib dan patuh pada peraturan yang berlaku - Menjelaskan manfaat dalam melaksanakan tata tertib yang berlaku di masyarakat - Menjelaskan akibat bila tidak melaksanakan peraturan yang ada di masyarakat. - Tema : Transportasi - Menunjukkan sikap tertib dan patuh pada peraturan yang berlaku Tema : Hewan dan Tumbuhan - Menjelaskan akibat bila tidak melaksnakan peraturan yang ada dimasyarakat KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

70

60

65

60

80

70

60

65

65

68

70 Gendongkulon, 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi

Mengetahui, Kepala Madrasah

MUKHSIN,S.Ag NBM. 571 563

TRESIA PUTRI PRATIWI NBM.

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH - 05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa
Hasil KKM Dalam Aspek

Pengetahuan

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan

Penerapan 70 70 70 60 65

KKM

1. Membiasakan hidup bergotong royong

1.1 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong Tema : Diri Sendiri - Menyebutkan hak orang tua dan anak - Memahami pentingnya hidup rukun dan tolong mrnolong dalam kehidupan sehari – hari Tema : Keluarga - Menyebutkan hak dan kewajiban anggota keluarga lainnya Tema : Lingkungan - Mengidentifikasi lingkungan alam dan lingkungan buatan 1.2 Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di sekolah Tema : Keluarga - Menjaga lingkungan yang ada disekitar kita dan lingkungan buatan disekitar rumah Tema : Pengalaman - Menceritakan akibat jika anak tidak melaksanakan kewajibannya di- rumah 2.1 Mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan Tema : Keluarga - Menjaga lingkungan yang ada disekitar kita dan lingkungan buatan disekitar rumah Tema : Kegemaran - Menyayangi lingkungan alam atau makhluk hidup, tumbuhan dan hewan - Mengenal lingkungan alam yang ada disekelilingnya Tema : Kebersihan dan Kesehatan - Menceritakanpengalaman membersihkan lingkungan disekitar rumah 2.2 Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam Tema : Kegemaran - Menyayangi lingkungan alam atau makhluk hidup, tumbuhan dan hewan

80

70

60

70

70

80

70

70

70

72

2. Menampilkan sikap cinta lingkungan

80

70

65

70

71

80

70

70

70

70

3. Menampilkan sikap demokratis

3.1 Mengenal kegiatan bermusyawarah Tema : Tempat Umum - Melaksanakan musyawarah dalam pemilihan Tema : Rekreasi - Mendengarkan dan menanggapi usulan anggota permusyawaratan

80

70

60

70

69

nilai pancasila 3.Ag NBM.4.Senang bekerja dalam tim Tema : Hewan dan Tumbuhan .3 Menampilkan sikap mau menerima kekalahan Tema : Tempat Umum Memuji pihak yang menang dalam musyawarah 4. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.ILHAM.Dapat mengenal nilai kedisiplinan. dan senang bekerja dalam kegiatan sehari--hari Tema : Komunikasi .S. dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari Tema : Komunikasi . kedisiplinan. dan berperilaku dengan disiplin dan senang bekerja dalam bertingkah laku dalam kegiatan sehari .Ag NBM. kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan sehari .hari 4.2 Menghargai suara terbanyak (mayoritas) Tema : Transportasi .Mengungkapkan apa yang dipikir dan dirasakan KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 65 70 70 71 80 70 65 70 60 69 80 65 60 65 65 67 80 65 60 70 65 70 68 Mengetahui.Mengadakan pemilihan ketua dalam kelompok kerja dengan cara berdemokrasi 3. 571 563 M.S.1 Mengenal nilai kejujuran. Menampilakan nilai .hari Tema : Transportasi .Berkata jujur. Kepala Madrasah Gendongkulon. disiplin. 756 653 .2 Melaksanakan perilaku jujur.

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Mengenalkan ragam kebudayaan di Indonesia Tema : Kebersihan dan Kesehatan .Menjelaskjan contoh aturan yang berlaku di lingkungan RW dan Kelurahan Tema : Lingkungan .2 Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar Tema : Disiplin .Menceritakan secara kronologis sumpah pemuda Tema : Hiburan .Menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mencintai produk dalam negeri. satu bangsa dan satu bahasa Tema : Kegiatan .Menceritakan secara kronologis sumpah pemuda Tema : Gotong Royong . Mengamalkan makna sumpah pemuda 2. 2.Mengumpulkan informasi tentang peristiwa sumpah pemuda .Menjelaskan manfaat aturan-aturan yang berlaku dilingkungan masyarakat 2. Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat 3.Menyebutkan sumber kekayaan alam Indonesia .Memberi contoh yang mengandung nilai sumpah pemuda dalam kehidupan sehari-hari 2.Mengumpulkan informasi tentang peristiwa sumpah pemuda .Mengidentifikasi perilaku ketaatan dan pelanggaran aturan yang berlaku di masyarakat . Memiliki harga diri sebagai individu 1.Memberikan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan RT.3 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar Tema : Lingkungan .1 Mengenal pentingnya memiliki harga diri 80 70 60 70 70 80 70 65 70 70 80 65 70 70 71 80 65 70 76 72 80 65 65 65 68 80 60 65 60 66 .05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 70 65 70 70 65 65 KKM 1.1 Mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar Tema : Lingkungan .Menjelaskan akibat melanggar aruran yang berlaku di lingkungan masyarakat 3.2 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari Tema : Kegiatan . .1 Mengenal makna satu nusa. melestarikan alam sekitar Tema : Disiplin .Mengidentifikasi aturan dan norma tertulis dan tidak tertulis di lingkungan RT.Menjelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika 1.

Menyebutkan contoh-contoh ke-Bhinnekaan bangsa Indonesia 4.Mendiskripsikan alasan bangga sebagai anak Indonesia KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 60 65 60 65 66 80 65 70 70 65 70 80 65 70 70 70 71 80 65 65 70 65 70 69 Mengetahui. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Menjelaskan hak dan kewajiban individu . mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan Tema : Pergaulan . 927 653 . Kepala Madrasah Gendongkulon. seperti menghargai diri sendiri.Mengetahui keragaman kebudayaan kekayaan alam dan sikap keramah tamahan Tema : Alam Raya . keramahtamahan Tema : Kebersihan dan Keindahan .Mengaplikasi rasa bangga sebagai anak Indonesia dengan menunjukkan prestasi dilingkungan sekolah dan .4. kekayaan alam.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia.Menunjukkan sikap menghargai diri sendiri .Mengetahui pentingnya harga diri 3.Menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mencintai produk dalam negeri.S.S.Mengetahui dan mengerti arti harga diri .2.Menyebutkan faktor yang mempengaruhi harga diri individu 4.Memberi contoh bentuk harga diri 3. 571 563 MASROFAH.Ag NBM.2 Memberi contoh bentuk harga diri. seperti kebhinekaan. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia Tema : Pergaulan .3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri Tema : Pergaulan . Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia Tema : Makanan dan Kesehatan . melestarikan alam sekitar Tema : Makanan dan Kesehatan .Menyebutkan sumber kekayan alam Indonesia .Pd NBM.

Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 4. seperti Presiden. kota.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan si sekolah . kota. dan provinsi 2. DPR.Menjelaskan macam-macam lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten propinsi . MA.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan ke luar negeri · Mengdientifikasi cirri-ciri kebudayaan daerah · Menyebutkan ciri-ciri kebudayaan nasional · Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah di tampilkan dalam misi kebudayaan Internasional 1. MPR.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat. seperti.05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 70 70 70 70 70 65 65 70 KKM 1.Membaca struktur organsasi pemerintah di tingkat propinsi . Memahami sistem pemerintahan kabupaten.Membaca struktur organisasi pemerintah di kabupaten .Memberi contoh tata tertib yang berlaku di rumah dan di sekolah 3. MK.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten.Menggambar struktur organisasi pemerintah tingkat propinsi . MPR. MPR.Menggambartkan struktur organisasi pemerintah kabupaten . wakil presiden dan para Menteri 4. DPR.Menjelaskan macam-macam lembaga dalam susunan pemerintahan kotamadya . Presiden. MA.1 Mengenal lembaga-lembaga Negara dalam susunan Pemerintahan tingkat pusat. Mengenal pemerintahan tingkat pusat · Menjelaskan lembaga-lembaga negara dalam susunan p[emerintahan pusat seperti. Presiden. Memahami pemerintahan desa dan pemerintahan Kecamatan 80 70 65 70 71 80 70 60 70 80 70 60 65 69 80 70 65 65 70 80 70 65 65 70 80 70 56 65 67 80 70 60 70 69 80 70 60 70 70 . BPK 3. Presiden. 3. 1.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten.2 Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan · Menggambar struktur organisasi pemerintah desa atau kelurahan · Menggambar struktur organisasi pemerintah di tingkat kecamatan 2. dan provinsi .1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan · Menjelaskan pengertian pemerintah desa atau kelurahan · Menjelaskan pengertian pemerintah tingkat kecamatan · Menyebutkan lembaga-lembaga yang ada di pemerintah desa atau kelurahan. kota dan .1 Memberikan contoh sederhana pengaruh Globalisasi di lingkungannya · Menyebutkan contoh sederhana manfaat pengaruh globalisasi di lingkungannya · Memberikan contoh sederhana pengaruh negative globalisasi di lingkungannya 4. · Menyebutkan tugas-tugas lembaga negara pemerintahan pusat seperti tugas.Menjelaskan fungsi lembaga-lembaga dalam pemerintahan tingkat propinsi 2. wakil presiden dan para menteri · Menjelaskan tugas dan fungsi organisasi pemerintah tingkat pusat seperti presiden. DPR. Wakil Presiden dan para Menteri · Menyebutkan organisasi pemerintah tingkat pusat seperti presiden.

Pd NBM. 571 563 HENNY MUFIDATI. . Kepala Madrasah Gendongkulon.4.S. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya.S. · Menjelaskan keuntungan masuknya kebudayaan mancanegara ke Indonesia · Menjelaskan dampak negatifnya kebudayaan asing yang masuk di Indonesia KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 60 70 70 69 70 Mengetahui.Ag NBM.

Mengetahui peranan ABRI demi Pertahanan Nasional .Menyebutkan ciri-ciri organisasi 3. seperti pajak.2 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.Menyebutkan prakiraan jumlah pulau di Indonesia .Meneladani sikap kepahlawanan 2. Memahami kebebasan berorganisasi 1.Menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara maritim.undangan tingkat pusat dan daerah 3.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia . .Mengetahui pentingnya stabilitas Nasional.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi . . Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) 2.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah 80 70 60 70 69 80 70 65 70 70 80 70 65 70 70 80 70 60 70 69 80 70 70 65 71 80 70 70 60 70 80 70 70 70 72 80 70 70 70 71 . .Mengemukakan alas an pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah . 1. 3.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . 1.05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 65 65 65 65 70 70 70 65 KKM 1. anti korupsi.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat .Mengidentifikasi kegiatan dalam masyarakat yang dapat menjaga keutuhan NKRI .Mengidentifikasi propinsi-propinsi di Indonesia.Mengidentifikasi perilaku yang dapat menjaga keutuhan NKRI .3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .Menumbuh kembangkan sistem keamanan dari masyarakat sampai aparat pemerintah. 2. Memahami peraturan perundang . lalu lintas.Menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan .Menjelaskan peranan peserta didik dalam menjaga keutuhan NKRI . .Menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan.Menjelaskan pengertian organisasi .Menjelaskan peranan Masyarakat dalam mempertahankan keutuhan NKRI .Menyebutkan contoh-contoh peraturan daerah.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .Membedakan pengertian peraturan pusat dan daerah . .Membuat struktur organisasi yang ada di sekolah dan masyarakat 3.Menjelaskan pentingnya beroganisasi .Menyebutkan organisasi yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat .Menemutunjukkan batas-batas wilayah di Indonesia.Menyebutkan contoh-contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat .

Ag NBM. 1756 053 . Kepala Madrasah Gendongkulon.S.4.ILHAM.Mempraktekkan tata cara mengambil keputusan bersama . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-4.Membedakan musyawarah mufakat dan voting .Ag NBM.Menyebutkan asas.2 Mematuhi keputusan bersama .Menyebutkan bunyi pasal 28E ayat 3 UUD 1945 4.Berperan serta dalam setiap pemilihan pengurus organisasi kesiswaan di sekolah 4.Mengidentifikasi manfaat penggunaan asas kekeluargaan dalam melaksanakan keputusan bersama . KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 70 70 65 71 80 70 65 70 65 70 80 70 65 75 70 70 72 Mengetahui.Mengidentifikasi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan bersama .1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama . 571 563 M.S. Menghargai keputusan bersama Menjelaskan tata cara pemilihan pengurus kelas Mempraktekkan tata cara pemilihan pengurus kelas . nilai-nilai dan pertanggungjawaban secara moral terhadap pelaksanaan hasil keputusan .

. .1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada .Menuliskan unsur-unsur yang terlibat dalam pemilu dan pilkada . Soekarno. Yamin dan Supomo sebelum masuk .Membedakan peranan Legislatif.Menceritakan proses terjadinya pelaksanaan pemilu di Indonesia. Menghargai nilai juang dalam proses perumusan pancasila sebagai dasar negara 2. . 30 mei dan 1 Juni 1945.Menyebutkan isi dari Piagam Jakarta.Menyebutkan hasil rumusan yang dikemukakan pada tanggal 29 Mei.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam . . . .Mendemonstrasikan salah satu contoh nilai kebersamaan yang dapat diteladani 1.Menuliskan Dasar Negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Soekarno.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . .. Supomo. .Menyebutkan tanggal disyahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara. .Menyebutkan nama-nama Panitia sembilan. 2.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara . eksekutif dan Yudikatif di Indonesia..Menjelaskan proses pencetusan Dasar Negara diambil dari Piagam Jakarta. dan Ir.Menuliskan susunan Panitia sembilan. . .Menggambar struktur pemerintahan Pusat dan Daerah.Menjelaskan pengertian demokrasi di Indonesia. .Menjelaskan arti Pemilu dan Pilkada.Mendemonstrasikan pelaksana-an pemilu dan pilkada 2.Menyebutkan tiga tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila.Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.Menuliskan rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Mr.Menceritakan secara singkat hasil rumusan yang dikemukakan oleh Ir. .1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara .Menuliskan contoh nilai kebersamaan yang dimiliki oleh setiap tokoh dalam perumusan pancasila .Menyebutkan tujuan diadakannya pemilu dan pilkada . . . .Mengembangkan Rasa Persatuan dan Kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.Menceritakan proses pilkada di Indonesia. .Mengidentifikasi nilai-nilai juang yang dimiliki para tokoh dalam proses perumusan Pancasila 1.05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 70 70 70 65 60 KKM 1. Baik pemerintahan pusat maupun daerah.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen 80- 70 65 70 69 80 70 65 70 71 80 70 65 65 70 80 70 65 65 69 80 70 65 60 67 .Menyebutkan rumusan Pancasila secara berurutan . Muh. Yamin. Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia 1. Muh.Menyebutkan isi Pancasila.

Menjelaskan proses terjadinya deklarasi Bangkok . 2. .Menyebutkan tempat-tempat pendirian pabrik-pabrik demi kemajuan Ekonomi negara ASEAN 4. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Menyebutkan pasal-pasal yang menyangkut Agama.Menyebutkan salah satu contoh peran politik Indonesia dalam percaturan politik internasional . . Kepala Madrasah Gendongkulon..1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif .Menyebutkan kantor sekretaraiat ASEAN . Legislatif dan Yudikatif.3.Menyebutkan tugas Lembaga Yudikatif.Menyebutkan tugas lembaga Legislatif.S.1 Menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara . Perekonomian dan pakir miskin serta Bendera dan Bahasa.Siswa dapat menyebutkan peran Indonesia di negara Asia Tenggara .ILHAM.Menuliskan bentuk kerjasama Negara-negara ASEAN .Ag NBM.Siswa dapat mengetahu arti politik bebas aktif .Menyebutkan pasal yang bertalian dengan Pemilu.Menjelaskan fungsi dan tugas lembaga Eksekutif.Menuliskan keuntungan dan kerugian peran politik Indonesia dalam percaturan politik internasional KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 65 60 60 67 80 70 65 70 70 71 80 70 65 70 65 70 80 70 65 65 65 69 80 70 65 65 65 69 80 70 65 70 70 70 71 Mengetahui.Menyebutkan yang menanda-tangani deklarasi…. . Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam Era Globalisasi .3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah .2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional .Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN 3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara . Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara negara di Asia Tenggara 4.Menuliskan lembaga-lembaga Negara yang ada di Indonesia. 756 053 .Menyebutkan tugas Lembaga Eksekutif. 3. .Menjelaskan hubungan politik dengan luar negeri di bidang Poleksosbud . 571 563 M.Menyebutkan bagian-bagian dari UUD 45 .S.Menjelaskan peran politik Indonesia dalam percaturan politik internasional . .Ag NBM.Mengenal organisasi yang ada di tingkat Internasional 4. . Pendidikan.

guru. seperti suara burung. ombak. membuka buku.Menuliskan data diri (nama. Mengenal bunyi bahasa Membedakan bunyi bahasa Melafalkan bahasa secara tepat Membedakan berbagai bunyi suara tertentu secara teoat Menirukan bunyi/suara tertentu.2 Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun Tema : Diri Sendiri Menyapa teman sebaya.Membedakan bunyi dan bahasa 1. terima kash dan alamat secara berbeda kepada teman sevaya dan orang yang lebih tua. mendengarkan dengan baik Mengenal bunyi dan bahas 80 60 65 65 68 Tema : Keluarga . misalnya duduk.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . dan deklamasi 2. 2. secara lisan dengan perkenalan dan tegur sapa. kelas.2 Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk sederhana Tema : Diri Sendiri Melakukan permintaan guru.1 Memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun Tema : Diri Sendiri . 80 65 65 65 69 Tema : Lingkungan 1.05 GENDONGKULON : BAHASA INDONESIA : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 70 70 70 70 70 KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Mendengarkan Memahami bunyi bahasa. kendaraan atau lainnya. izin.Menanyakan data diri dan nama orang tua serta saudara kandung dan teman sekelas 2. dan dongeng Yang dilisankan 1. dan informasi.3 Mendeskipsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana 80 70 65 70 71 80 65 65 65 69 . pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh. berdiri.3 Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita Berbicara Mengungkapkan pikiran. perasaan.1 Membedakan berbagai bunyi bahasa Tema : Keluarga Melafalkan bunyi bahas secara tepat. sekolah dan tempat tinggal) dengan kalimat sederhana .Menyebutkan nama orang tua kandung dan saudara kandung . dan orang yang lebih tua dengan bahas dan cara yang sesuai 80 70 65 60 69 Tema :-Keluarga Menyampaikan permohonan maaf. perintah.

bentuk bahan dan lain-lain) menggunakan kalimat sederhana dan kosa kata yang dikuasai ciri-ciri fisik .Mengungkapkan perasaan tentang peristiwa yang dialami dalam perjalanan ke sekolah Tema : Kegenaran .Menulis huruf.1 Menjiplak berbagai bentuk gambar.4 Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar Tema : Pengalaman .1 Mengulang deskripsi tentang benda-benda di sekitar Tema : Tempat Umum 80 70 65 70 70 71 80 70 60 65 60 67 80 70 65 65 65 69 80 70 60 65 65 68 80 70 70 70 70 72 80 70 65 70 70 71 80 70 60 60 60 66 80 70 60 60 60 66 80 70 60 60 65 67 80 70 60 60 70 68 .Mengamati suaru benda berdasarkan pengamatan .Menyebutkan 2 anggota badan dan kegunaannya dalam kalimat sederhana Tema Lingkungan .Membaca puisi atau syair lagu dengan benar .Menebak nama benda yang sudah dideskripsikan Tema : Kebersihan dan Kesehatan .3 Mencontoh huruf.Menebak nama benda-benda yang dideskrpsikan guru sesuai ciri-ciri fisiknya 4.Tema : Diri Sendiri .Mendeskripsikan benda-benda lain dengan bimbingan guru 4. dan menyalin 4. kata atau kalimat sederhan dari buku atau yang ditulis oleh guru di papan tulis 4.Menyebutkan benda-benda di sekitar atau kegiatan yang diskuai dan tidak disukai 2.Menceritakan pengalaman perjalanan mendeklamasikan puisi atau syair lagu dan penghayatan 3.Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar dengan tepat 4.Mengamati dan menjelaskan isio gambar tunggal atau gambar seri . lingkaran.4 Mendeklamasikan puisi anak dengan lafal dan intonasi yang sesuai Tema : Pengalaman . melengkapi. dan bentuk huruf Tema : Kebersihan dan Kesehatan .2 Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat Tema : Pengalaman .Membaca puisi atau syair lagu dengan benar Mendengarkan Memahami wacana lisan tentang deskripsi benda5. dan bentuk huruf Tema : Kebersihan dan Kesehatan .2 Menebalkan berbagai bentuk gambar.5.Mendeklamasikannya sesuai dengan isi dan mengekepresikannya dalam gerak dan mimik yang sesuai Membaca Memahami Teks pendek dengan membaca nyaring 3. Menyalin puisi anak sederhana dengan huruf lepas Tema : Pengalaman . atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar Tema : Kegemaran .5 Menulis Menulis permulaan dengan menjiplak.Menyebutkan ciri-ciri fisik benda-benda disekitar (nama. menebalkan. mencontoh.Membacakan bersuara (lancar) kalimat sederhan yang terdiri 3. kata. lingkaran. warna.1 Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat Tema : Pengalaman .

percakapan sederhana. dan dongeng 6. keinginan dan cita-cota teman kelas 6.Memberikan alasan mengapa suatu benda dan kegiatan diskai atau tidak disukai 6.Membaca teks pendek atau kalimat sederhana yang terdiri dari 3-5 kata dengan lafal dan intonasi yang benar .Menebak nama benda-benda yang dideskripsikan guru sesuai dengan ciri-ciri fisiknya 5.Membaca puisi dengan pemahaman dan mengidentifikasikan kata-kata kunci 80 70 60 70 70 70 80 70 60 70 70 70 Menulis Menulis permulaan dengan huruf tegak bersambung 8.Bermain peran dengan pefcaya diri sesuai dengan tokoh yang dibawakannya 80 70 70 70 70 72 80 70 70 70 70 72 80 70 70 60 70 70 Membaca Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi anak 7.2 Membaca puisi anak yang terdiri atas 2-4 baris dengan lafal dan intonasi yang tepat Tema : Peristiwa Alam . . diinginkan dan dicita-citakan dengan penuh percaya diri.Menceritakan kembali isi dongeng dengan kalimatnya sendiri .Mendeskripsikan benda-benda lain dengan bimbingan guru . dan informasi secara lisan dengan gambar.4 Memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai dengan ekspresi yang sesuai Tema : Hewana dan Tumbuhan .1 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 kata dengan intonasi yang tepat Tema : Transportasi .Mengatakan dalam satu atau dua kalimat perasan suka atau tidak suka pada benda atau suatu kegiatan .Menjelaskan Mengamati dan menjelaskan isidengan gambarpenfsiran tunggal atau gambar seri isi gambar sesuai anak.Mengikuti dongeng yang didengar .Menirukan/mengulang benda-benda yang dideskripsikan tersebut .3 Menyampaikan rasa suka atau tidak suka tentang suatu hal atau kegiatan dengan alasan sederhana Tema : Rekreasi .Menanyakan minat. perasaan.benda di sekitar dan dongeng .1 Menjelaskan isi gambar tunggal atau gambar seri sederhana dengan bahasa yang mudah dimengerti Tema : Peristiwa Alam .2 Menyebutkan isi dongeng Tema : Hewan dan Tumbuhan . menggunakan kalimat sederhana dan kosa-kata yang sudah dikuasai Bertanya jawab dengan teman tentang gambar-gambar tersebut 6.Menyampaikan )didalam kelompok) hal-hal yang diminati.Membaca puisi dengan memberikan penekanan pada kata tertentu sesuai dengan konteksnya Tema : Rekreasi .2 Melakukan percakapan sederhana dengan menggunakan kalimat dan kosakata yang sudah dikuasai Tema : Tempat Umum Melakukan percakapan/dialog sederhana secara berpasangan/kelompok dengan bimbingan guru 80 70 70 70 70 72 .Menjawab pertanyaan dan menjelaskan isi dongeng 80 70 65 70 70 71 80 70 65 70 70 71 Berbicara Mengungkapkan pikiran.Memahami dan menghayati tokoh yang dibawakannya .Membaca puisi dengan memperhatikan tempat jeda 7.1 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan huruf tegak bersambung Tema : Rekreasi 80 70 60 70 70 70 .Menyebutkan benda-benda di sekitar atau kegiatan yang disukai dan tidak diskuai .

Menulis dengan menggunakan huruf tegak sambung 8.melalui kegiatan dikte dan menyalin . 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM. Kepala Madrasah Gendongkulon.Ag NBM.2 Menyalin puisi anak dengan huruf tegak bersambung Tema : Rekreasi . KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 60 70 70 70 80 70 65 70 70 70 71 Mengetahui.Menuliskan atau menyalin puisi dengan huruf tegak bersambung yang rapi dan dapat dibaca orang lain.Menuliskan kalimat secara benar dan tepat mengikuti apa yang didiktekan guru .S. 989 266 . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.

Menanggapi isi percakapan yang dilakukan teman 80 70 60 70 68 80 70 60 70 68 Berbicara Mengungkapkan pikiran.perasaan dan pengalaman secara lisan melalui kegiatan bertanya. disekolah dan lingkungan sekitar Tema : Pengalaman Berbicara .Menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain 2.hari teman sekelas .05 GENDONGKULON : BAHASA INDONESIA : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 60 60 60 65 KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Mendengarkan Memahami teks pendek dan puisi anak yang dilisankan 1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .hari dengan bahasa yang runtun dan mudah dipahami orang lain Tema : Lingkungan Berbicara .1 Menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat sendiri isi teks pendek Tema : Diri Sendiri Mendengarkan .2 Menceritakan kegiatan sehari-hari dengan bahasa yang mudah dipahami orang lain Tema : Keluarga Berbicara .Melakukan percakapan berdasarkan teks tentang kegiatan sehari .hari dirumah.Menceritakan isi puisi .Menjawab pertanyaan sesuai isi cerita yang didengarkan .2 Mendeskripsikan isi puisi Tema : Keluarga Mendengarkan .Memerankan tokoh dengan ekspresi emosional tertentu Tema : Kegemaran Berbicara .Memnjelaskan urutan kegiatan sehari .bercerita dan deklamasi 80 70 60 70 68 80 76 60 70 70 .Menggunakan kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu kepada orang yang belum dikenal dengan pilihan kata yang tepat 2.Menanyakan atau menanggapi kegiatan sehari .1 Bertanya kepada orang lain dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan santun berbahasa Tema : Diri Sendiri Berbicara .hari yang disediakan guru .Menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan kata – kata sendiri 1.Menuliskan pesan kedalam beberapa kalimat Tema : Lingkungan Mendengarkan .Melakukan percakapan tentang kegiatan sehari .

Menulis kalimat sederhana yang didktekan guru dengan huruf sambung secara tepat.hari dengan menggunakan dialog sederhana 2. 5.Menjawab atau mengajukan pertanyaan isi teks Tema : Kegemaran Membaca .2 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik Tema : Kegemaran Menulis .Menjawab atau mengajukan pertanyaan dari isi teks yang dibaca Tema : Keluarga Membaca .Membaca lancar dengan pemahaman teks cerita agak panjang Tema : Pengalaman Membaca .1 Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat Tema : Keluarga Menulis .Menjelaskan isi puisi 3. tempat.Menceritakan isi teks yang dibaca menggunakan kalimat atau kata . dan mudah dibaca.Membaca Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi anak Menulis Menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dikte Mendengarkan Memahami pesan pendek dan dongeng yang dilisankan Tema : Kebersihan dan Kesehatan Berbicara . dan kejadia) dengan bahasa yang mudah dipahami.1 Menyampaikan pesan pendek yang didengarnya kepada orang lain Tema : Pertiswa Alam Menjelaskan secara runtut peristiwa yang dialami (waktu.1 Menyimpulkan isi teks pendek (10-15 kalimat) yang dibaca dengan membaca lancar Tema : Diri Sendiri Membaca .Membacakan puisi anak dan mengekspresikannya dalam gerak dan mimik yang tepat 4.Menulis cerita yang didiktekan oleh guru 4.Memerankan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari .Membacakan puisi anak dan mengekspresikannya dalam gerak dan mimik yang tepat Tema : Kebersihan dan Kesehatan Membaca .Mendeklamasikan puisi sesuai dengan isi dan mengekspresikannya dalam gerak dan mimik yang tepat Tema : Kebersihan dan Kesehatan Berbicara .kata sendiri 3.Membaca teks cerita dengan lafal dan intonasi yang tepat .2 Menjelaskan isi puisi anak yang dibaca Tema : Kegemaran .3 Mendeklamasikan puisi dengan ekspresi yang tepat Tema : Kegemaran Berbicara . rapi.Melengkapi cerita tentang data keluarga dengan kata yang tepat Tema : Lingkungan Menulis . 80 76 60 70 70 71 80 65 60 70 65 68 80 70 60 70 70 70 80 70 70 70 70 72 80 70 70 70 70 72 80 65 65 70 60 68 .

Tema : Komunikasi Membaca . dll.2 Menyebutkan isi teks agak panjang (20-25 kalimat) yang dibaca dalam hati Tema : Rekreasi Membaca .2 Menceritakan kembali isi dongeng yang didengarnya Tema : Tempat Umum Mendengarkan .Memberikan pendapat terhadap isi teks yang dibaca. Tema : Komunikasi 80 - 65 65 70 60 68 80 65 60 70 60 67 Berbicara Mengungkapn secara lisan beberapa informasi dengan mendeskripsikan benda dan bercerita 80 70 65 70 60 69 80 70 60 70 60 68 70 65 70 65 70 80 70 65 70 70 71 .80 Menyebutkan tokoh/orang yang terlibat dalam perisrtiwa yang dialami 5.Menjelaskan isi teks bacaan .Menikmati kegiatan membaca 7.1 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar sesuai ciri-cirinya dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami orang lain Tema : Komunikasi Berbicara . suaranya. Membaca Memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam hati 7. Tema : Hewan dan Tumbuhan Berbicara .Menjelaskan ciri-ciri tumbuhan dan binantang secara rinci (nama.1 Membaca nyaring teks (15-20 kalimat) dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat Tema : Tempat Umum Membaca . cirri khasnya.Menirukan gerak dan suara tertentu.Menjawab pertanyaan tentang isi cerita Tema : Rekreasi Berbicara .Menikmati kegiatan membaca Tema : Rekreasi .Menceritakan pengalaman pribadi.Memberikan pendapat terhadap isi teks yang dibaca. misal : pengalaman berenang do sungai dengan lemah.Memberikan pendapat terhadap isi teks yang dibaca Tema : Tempat Umum .Menceritakan kembali cerita yang didengar menggunakan kata-kata sendiri. dimana hidupnya) dengan pilihan klata dan kalimat tertentu.Mendeskripsikan ciri-ciri benda/tumbuhan oleh seorang teman dan teman lain menebaknya Tema : Transportasi Berbicara .Menjawab pertanyaan tentang isi cerita 6.Menjelaskan isi teks bacaan . Tema : Transportasi Menulis . belajar naik sepeda.2 Menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri Tema : Tempat Umum Berbicara . 6.

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 65 70 70 71 80 70 65 70 70 71 70 Gendongkulon.Menulis pengalaman dengan huruf sambung (memperhatikan ketepatan dan kecepatan) Tema : Hewan dan Tumbuhan Menulis Menulis ciri-ciri tumbuhan dan binatang secara rinci (nama.Menulis karangan tentang kegiatan cara menanam bunga 8.1 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis Tema : Rekreasi Menulis . Tema : Kegamaran . dimana hidupnya).Ag NBM. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.Memberikan pendapat terhadap isi teks yang dibaca 8.Menulis Menulis permulaan dengan mendekripsikan benda disekitar dan menyalin puisi anak .2 Menyalin puisi anak dengan huruf tegak bersambung yang rapi Tema : Komunikasi Menulis . ciri khasnya. 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM.Menyaliln puisi anak dengan huruf tegak bersambung yang rapih. 989 266 . suaranya. Kepala Madrasah MUKHSIN.S. Tema : Peristiwa Alam .Menulis menggunakan huruf sambung dengan rapi dan dengan kecepatan tertentu.Menulis karangan sederhana tentang kesukaan/ ketidaksukaan dengan tulisan yang rapi dan kecepatan tertentu Tema : Transportasi Menulis .

Menjelaskan cara melakukan permainan anak-anak dengan memberi contoh 2.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .1 Menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami Tema : Lingkungan .2 Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang disampaikan secara lisan Tema : Kegiatan Berbicara .Menjelaskan masalah yang terjadi di sekitar .Menanggapi secara sederhana masalah yang terjadi di sekitar Tema : Makanan dan Kesehatan Berbicara .1 Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang disampaikan secara lisan Tema : Lingkungan .Memberikan tanggapan terhadap watak tokoh-tokoh dalam cerita .Menceritakan pengalaman tertentu yang berkaitan dengan kaitan sehari-hari menggunakan pilihan kata yang tepat dan disampaikan dengan kalimat yang runtut .1 Membaca nyaring teks (20-25 kalimat) dengan lafal dan intonasi yang tepat 80 65 65 70 70 80 70 60 70 70 Berbicara Mengungkapkan pikiran. dpengalaman dan petunjuk dengan bercerita dan memberikan tanggapan saran 80 75 65 70 72 80 70 65 70 71 80 70 65 70 71 Membaca 80 70 65 70 71 .Menceritakan pengalaman tertentu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan kata yang tepat dan kalimat yang runtut Mendengarkan .2 Menjelaskan urutan membuat atau melakukan sesuatu dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami Tema : Permainan .Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks 2.Menanggapi cerita pengalaman teman dengan bertanya atau mengemikakan pendapat Tema : Gotong Royong Membaca .Menanggapi penjelasan secara verbal dengan menulis kalimat sederhana 1. perasaan.Menjelaskan isi dan urutan gambar seri dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami orang lain 3.Menjelaskan cara membuat mainan anak-anak .Menjelaskan akibat yang dialami tokoh-tokoh dalam cerita 2.3 Memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap suatu masalah dengan menggunakan kalimat yang runtut dan pilihan kata yang tepat Tema : Pergaulan Berbicara .05 GENDONGKULON : BAHASA INDONESIA : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 70 70 70 70 70 70 KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Mendengarkan Memahami Penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak Yang dilisankan 1.

Menggunakan alat komunikasi telepon dengan urutan yang benar 6.Memberikan tanggapan dan sasaran terhadap peristiwa alam yang terjadi di sekitar Tema : Kebersihan dan Keindahan .Menyebutkan nama-nama tokoh dalam drama .Membacakan dongeng dengan lafal dan intonasi yang wajar serta ekspresi yang tepat .Melengkapi puisi anak berdasarkan gambar yang ditentukan Tema : Makanan dan Kesehatan . atau didengar Tema : Kegiatan .200 kata ) dan membaca puisi 80 70 60 70 79 72 .1 Menyusun paragraf berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan penggunaan ejaan Tema : Lingkungan .Menceritakan kembali isi dongeng 4.2 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami. jelas dan mudah dimengerti.2 Melengkapi puisi anak berdasarkan gambar Tema : Hiburan Menulis .150 kata) melalui membaca intensif 3.perasaan dan pengalaman secara lisan dengan bertelepon dan bercerita Tema : Hiburan Membaca . 7.Melakukan percakapan melalui telepon menggunakan kalimat yang ringkas.Memerankan tokoh dalam drama 6.3 Menceritakan isi dongeng yang dibaca Tema : Kegiatan Membaca .1 Melakukan percakapan melalui telepon/alat komunikasi sederhana dengan menggunakan kalimat ringkas Tema : Disiplin Berbicara .1 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman teman yang didengarnya Tema : Gotong Royong Mendengarkan . 4.Membaca teks (20-25 kalimat) dengan lafal dan intonasi yang tepat .Menulis karangan sederhana dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat yang sederhana Tema : Disiplin .Memberi tanggapan terhadap watak tokoh dalam drama.2 Menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari pembacaan teks drama anak yang didengarnya Tema : Alam Raya Mendengarkan .Menjelaskan isi gambar seri tentang peristiwa alam yang terjadi Tema : Permainan .1 Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang isi teks agak panjang (150-200 kata) yang dibaca secara intensif Tema : Kebersihan dan Keindahan .Menjawab pertanyaan isi teks secara lisan atau tertulis 3. dilihat. perasaan dan informasi dalam bentuk paragraf dan puisi Mendengarkan Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan Berbicara Mengungkapkan pikiran.Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks 80 70 65 70 70 71 80 70 60 70 70 70 80 70 60 70 70 70 80 70 60 70 70 70 80 70 60 70 70 70 80 70 60 70 70 70 80 70 65 70 70 71 80 75 70 70 70 73 80 70 70 70 70 72 Membaca Memahami teks dg membaca intensif ( 150 . 5.Menulis karangan sederhana dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat.2 Menjelaskan isi teks (100.Melengkapi puisi sesuai gambar yang tersedia 5.Menceritakan kembali isi teks drama dengan bahasa anak .Memahami teks dengan membaca nyaring. membaca intensif dan membaca dongeng Menulis Mengungkapkan pikiran.

1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan.Menyusun karangan berdasarkan rangkaian Tema : Hiburan Menulis . dan tanda titik Tema : Lingkungan .S. perasaan.Menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks 7. Kepala Madrasah MUKHSIN.Menulis puisi dengan pilihan kata yang menarik sesuai gambar yang dipilih KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 60 70 79 72 80 70 65 70 65 70 80 70 60 70 60 68 80 70 60 70 60 68 70 Gendongkulon. dan ekspresi yang tepat Tema : Makanan dan Kesehatan Membaca .2 Membaca puisi dengan lafal.Menyimpulkan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks Tema : Alam Raya Membaca .Menulis puisi berdasarkan gambar dengan menggunakan kata-kata yang menarik Tema : Gotong Royong Menulis . huruf apital. 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.Menulis Mengungkapkan pikiran.Menyimpulkan isi teks dalam kalimat Tema : Gotong Royong .2 Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik Tema : Pergaulan Menulis .Menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks .Membuat kalimat sesuai naksud gambar seri Tema : Pergaulan Menulis . intonasi.Ag NBM.Membuat kalimat sesuai maksud gambar seri Tema : Kebersihan dan Keindahan .Menentukan urutan dan maksud gambar seri 8. 989 266 . dan informasi dalam karangan sederhana dan puisi .Menentukan urutan dan maksud gambar seri .Membacakan puisi dengan penghayatan sesuai isi dan memperhatikan penggunaan lasfal dan intonasi yang sesuai dengan isi puisi Tema : Gotong Royong 8.Menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks .

1 Menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150-200 kata) dengan cara membaca sekilas  Menemukkan pikrian pokok yang terdapat dalam teks  Menyusun ringkasn  Menjelaskan isi teks dengan kalimat yang runtut 3.1 Melengkapi percakapan yang belum selesai dengan memperhatikan penggunaan ejaan (tanda titik dua.2 Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu  Mendeskripsikan secara tertulis seseorang atau benda secara rinci dengan kalimat yang runtut  Menjelasakan makna petunjuk cara membuat sesuatu dengan rinci secara lisan maupun tertulis 80 75 60 75 70 80 70 60 75 69 80 70 65 75 70 80 65 60 75 70 80 60 60 70 67 80 60 60 70 67 80 60 65 70 68 Menulis Mengungkapkan pikiran.2 Menjelaskan kembali secara lisan atau tulis penjelasan tentang simbol daerah/lambang korps  Mendiskripsikan secara tulisan tentang symbol daerah/lambing korps.3 Menemukan makna dan informasi secara tepat dalam kamus/ ensiklopedia melalui membaca memindai  Mengidentifikasilkan kata sulit dalam teks bacaan  Membaca kamus sesuai dengan langkah-langkah yang tepat mencari arti kata  Membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata sulit 4.1 Membuat gambar/denah berdasarkan penjelasan yang didengar  Mencatat isi petunjuk atau membuat sketsa  Menjelaskan kembali isi petunjuk  Membuat kesimpulan isi petunjuk 1. perasaan. petunjuk pemakaian. dan tanda petik)  Menentukan isi percakapan  Melengkapi percakapan yang belum selesai sesuai dengan isinya 4. petunjuk. cerita.  Mengartikan arti maksud bacaan  Melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk yang dibaca 3.  Mengartikan secara lisan atau tulisan tentang simbol daerah/lambang korps  Menjelaskan kembali secara lisan atau tulis penjelasan tentang simbol/lambang korps 2. dan surat 80 60 60 70 67 80 60 60 65 67 .  Menceritakan keadaan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan kalimat yang runtut secara lisan  Mendeskripsikan tempat-tempat sesuai dengan denah atau gambar 2.05 GENDONGKULON : BAHASA INDONESIA : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 60 60 60 70 65 65 65 65 70 KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Mendengarkan Mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan symbol daerah/lambang korps Berbicara Mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan suatu alat Membaca Memahami teks agak panjang (150-200 kata).2 Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar  Menunjukkan penggunaan suatu alat sesuai dengan denah atau gambar  Menerangkan penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar/komunikatif 3.2 Melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk pemakaian yang dibaca  Mengidentifikasikan arti tanda baca. makna kata dalam kamus/ensiklopedi 1.1 Mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan kalimat yang runtut. dan informasi secara tertulis dalam bentuk percakapan.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .

Pd NBM.  Menuliskan cerita tentang pengalaman dengan mempraktekkan ejan atau penggunan huruf-huruf besar. dll.. tanda titik.S.3 Membaca pantun anak secara berbalas-an dengan lafal dan intonasi yang tepat  Membaca pantun secara berpasangan dengan berbalas pantun atau berkesinambungan 8.Melengkapi bagian cerita yang kurang lengkap dengan benar dan tepat 4. perasaan.2 Menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan penggunaan ejaan  Menuliskan pengumuman dengan bahas yang tepat dan mudah dipahami oleh orang lain.Memahami isi bagian cerita yang dibaca . dll. tanda titik. kepatuhan.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar. dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan.)  Menceritakan bagian-bagian surat.1 Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan  Menceritakan kembali isi pengumuman yang didengar secara tertulis dan lisan 5.  Menjelaskan isi pantun 6. dan pantun anak 4. dll.1 Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif  Menemukan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam teks 7.2 Menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang tepat  Menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang tepat. 927 653 . dan menggunakan ejaan yang benar 5. dan membaca pantun Menulis Mengungkapkan pikiran. titik. membaca nyaring.Mendengarkan Mendengar pengumuman dan pembacaan pantun Berbicara Mengungkapkan pikiran. koma.3 Melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) dengan menggunakan kata/kalimat yang tepat sehingga menjadi cerita yang padu . perasaan.) sesuai dengan ciri-ciri pantun  Membuat pantun anak yang disederhanakan sesuai dengan syarat-syarat pantun  Membacakan pantun yang telah dibuat dengan lafal dan intgonasi yang sesuai KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui.Ag NBM. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatan. dan informasi dengan berbalas pantun dan bertelefon Membaca Memahami teks melalui membaca intensif.4 Menulis surat untuk teman sebaya tentang pengalaman atau cita-cita dengan bahasa yang baik dan benar dan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar. 8. Kepala Madrasah 80 70 60 70 70 70 80 75 65 70 70 72 80 80 75 75 70 60 70 70 70 70 73 71 80 75 65 75 74 74 80 80 80 80 70 60 65 65 60 60 60 60 75 70 70 70 75 70 70 70 72 68 69 69 80 60 60 70 70 68 80 70 60 70 60 68 80 65 70 70 70 71 70 Gendongkulon.S.2 Membaca nyaring suatu pengumuman dengan lafal dan intonasi yang tepat  Membaca nyaring suatu pengumuman dengan lafal dan intonasi yang tepat 7. ketekunan. dll.  Memahami isi surat  Menulis surat tentang pengalaman dan cita-cita dengan gaya cerita yang menarik.1 Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat  Membuat pantun  Membaca pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat  Mendemonstrasikan peragaan berbalas pantun 6. 571 563 MASROFAH.)  Memahami cara penulisan prosa.. 8. pengumuman. tanda koma. tanda koma.2 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan  Menyampaikan isi pesan sesuai dengan yang diterima melalui telepon 7.

. pendapat. . karyawan. .2 Menceritakan hasil pengamatan/kunjungan dengan bahasa runtut.Menuliskan rangkuman isi percakapan. . 2. nelayan.Menuliskan latar cerita rakyat.Mencatat hal-hal penting .Menanggapi isi penjelasan. fakta secara lisan dengan menanggapi suatu persoalan.Membaca dengan kecepatan 75 kata per menit.Memberikan komentar atau saran dengan alas an yang logis dan bahasa yang santun.Melaporkan hasil pengamatan dengan bahasa yang komunikatif 2. nelayan.Mencatat pokok-pokok isi percakapan. dan benar . .Menuliskan tanggapan terhadap isi cerita rakyat. .) dengan memperhatikan santun berbahasa Memahami penjelasan narasumber dan cerita rakyat secara lisan .Menyimpulkan isi bacaan 3.1 Menanggapi penjelasan narasumber (petani.Menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara sesuai dengan topik serta menggunakan kalimat tanya yang benar. perasaan.2 Menemukan gagasan utama suatu teks yang dibaca dengan kecepatan 75 kata per menit .1 Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran pemecahannya dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa .Melakukan kegiatan berwawancara berdasarkan daftar pertanyaan dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan bahasa yang santun. dll.Menyimpulkan isi penjelasan nara sumber 1. pedagang. karyawan. atau berwawancara 80 60 60 70 68 80 60 60 70 69 Membaca Memahami teks dengan membaca teks percakapan. pedagang.Mengajukan/ menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks. . membaca cepat 75 kata/menit. .Menulis laporan hasil wawancara 3.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . dll.2 Mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengarnya .) dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa . dan membaca puisi 80 65 60 70 67 80 65 60 65 66 80 70 70 70 72 . baik. 2.3 Membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat 80 70 65 70 71 80 70 65 70 70 Berbicara 80 65 70 75 72 Mengungkapkan pikiran. . .1 Membaca teks percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat .Membaca percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat .05 GENDONGKULON : BAHASA INDONESIA : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 70 65 70 70 76 60 60 70 KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Mendengarkan 1. .Mendaftar nama-nama tokoh dan menuliskan secara singkat watak tokoh cerita rakyat. menceritakan hasil pengamatan.Menjelaskan secara rinci hasil pengamatan lingkungan dengan bahasa yang komunikatif. . 3.Menceritakan kembali secara tertulis dengan kalimat runtut dan mudah dipahami.3 Berwawancara sederhana dengan narasumber (petani.Menjelaskan pokok pokok hal yang diamati.Menjelaskan masalah atau peristiwa yang terjadi di sekolah dengan runtut.

gembira. dan ekspresi yang tepat .2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh.2 Menulis surat undangan (ulang tahun. kenaikan kelas. amanat) . daftar menu. jadwal perjalanan. . kegiatan sekolah.Membaca dialog drama pendek dengan lancar dan jelas. 4.1 Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan .Menemukan secara cepat dan tepat informasi yang diperlukan atau diminta oleh guru atau teman. perasaan. daftar susunan acara.Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh dan padu. . haru. .2 Menemukan informasi secara cepat dari berbagai teks khusus (buku petunjuk telepon. . latar.3 Menulis dialog sederhana antara dua atau tiga tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya . . . intonasi. dll.) yang dilakukan melalui membaca memindai . acara agama.Memberikan komentar atau saran dengan alas an yang logis dan bahasa yang santun. .) dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan .Menanyakan tentang persoalan yang dikemukakan teman sesuai dengan topik.Menyimpulkan isi percakapan.2 Memerankan tokoh drama dengan lafal.Memberikan komentar atau saran dengan alas an yang logis dan bahasa yang santun.Menyampaikan informasi untuk orang lain dalam bentuk surat resmi maupun tidak resmi dengan kalimat efektif dan ejaan yang tepat.Menulis Mengungkapkan pikiran.Menentukan latar cerita dengan mengutip kalimat atau paragraf yang mendukung .Menentukan tema cerita .1 Membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan membaca sekilas .Memberikan pendapat dan saran dengan alasan yang logis terhadap persoalan faktual yang dikemukakan teman.Menyusun kerangka karangan. membaca memindai.1 Menanggapi cerita tentang peristiwa yang terjadi di sekitar yang disampaikan secara lisan .Menjelaskan tokoh-tokoh cerita dan sifat-sifatnya.Mengidentifikasi pokok-pokok persoalan yang dikemukakan teman. dan membaca cerita anak 80 70 70 60 70 70 80 60 70 70 70 70 .1 Mengomentari persoalan faktual disertai alasan yang mendukung dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa . dll. 80 70 70 70 70 72 80 60 70 70 70 70 80 70 70 70 70 72 80 65 70 65 70 70 80 65 60 60 70 67 80 70 65 60 70 69 Berbicara Mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain drama 80 60 70 60 70 68 80 70 65 60 70 69 Membaca Memahami teks dengan membaca sekilas.Membedakan surat resmi dengan surat tidak resmi.Membandingkan isi antarteks dengan memberikan alasan 7. dan lain-lain).Menjelaskan garis besar isi teks.Menanggapi hasil pembacaan karangan 4. Menentukan gagasan pokok puisi Menulis puisi 4. Menentukan jeda atau penggalan kata yang tepat untuk memperjelas arti atau makna puisi Menggunakan ekspresi yang tepat (sedih. 5. .Menjelaskan masalah atau peristiwa yang terjadi di sekolah dengan runtut. informasi.Menentukan topik atau tema percakapan. 5.Menentukan amanat yang terkandung dalam cerita .Menyusun percakapan sederhana anatara dua atau tiga orang dengan memperhatikan isi serta perannya. penghayatan. . . 6. intonasi.Mengidentifikasi ciri-ciri bahasa surat undangan. . . tema.Memperagakan percakapan secara berpasangan/berkelom pok . dan ekspresi yang sesuai karakter tokoh 7. dan pengalaman secara tertulis dalam bentuk karangan.Membaca karangan .Memerankan drama pendek anak-anak dengan lafal. dan dialog tertulis Mendengarkan Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan Membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat !.Menjelaskan masalah atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dengan runtut. . surat undangan. .Menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri 6.

final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan .3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat . dan fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan.Menulis laporan berdasarkan tahapan (dari catatan ke konsep awal/buram awal). konsep awal.Pd NBM. 8.S. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 60 60 70 68 80 70 65 70 70 71 80 70 65 70 70 71 80 70 65 65 70 70 70 Mengetahui. .Ag NBM.3 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat Menentukan gagasan pokok berdasarkan pengalaman.Menulis puisi berdasarkan gagasan pokok. daftar menu dalam bentuk narasi. .Menulis ringkasan buku dalam beberapa kalimat 8. 8. susunan acara. . perasaan.Memperbaiki tulisan berdasarkan masukan dari teman atau guru menjadi laporan yang baik.Menyimpulkan isi cerita anak. 60 70 70 70 70 Menulis Mengungkapkan pikiran. jadwal perjalanan kereta api. laporan. informasi. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.S.1 Meringkas isi buku yang dipilih sendiri dengan memperhatikan penggunaan ejaan . . 927 653 .80 Menjelaskan petunjuk telepon.Mengidentifikasi isi cerita anak. Kepala Madrasah Gendongkulon.Menulis pokok-pokok isi buku.Menjelaskan isi cerita anak.2 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan (catatan. 571 563 MASROFAH. dan puisi bebas 7. . perbaikan.

dan informasi secara tertulis dalam bentuk formulir. tema atau amanat dari cerita anak yang dibacakan .Mencatat hal-hal pokok dari suatu teks yang dibacakan.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Menyampaikan isi pesan / informasi dari berbagai media dengan bahasa yang runtut dan komunikatif.) dengan benar . Menyampaikan kritikan/pujian disertai alasan yang masuk akal dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain . koran.Menarasikan isi formulir . .2 Membuat ringkasan dari teks yang dibaca atau yang didengar 80 70 60 70 70 80 70 60 70 69 80 70 60 65 68 80 60 60 70 67 Membaca Memahami teks dengan membaca intensif dan membaca sekilas 80 60 60 75 68 80 60 65 77 68 Menulis Mengungkapkan pikiran.1 Menyampaikan pesan/informasi yang diperoleh dari berbagai media dengan bahasa yang runtut.Menanggapi berita yang telah didengar. wesel pos.) .Memberikan tanggapan terhadap pemikiran penulis dalam bentuk pertanyaan atau saran 4.2 Menanggapi (mengkritik/memuji) sesuatu hal disertai alasan dengan menggunakan bahasa yang santun . .Mengidentifikasi ciri-ciri bahasa dari formulir daftar riwayat hidup .Mengembangkan hal – hal penting/pokok dari suatu teks menjadi cerita baru yang menarik secara tertulis 1. watak .1 Mengisi formulir (pendaftaran.2 Mengidentifikasi tokoh.Menuliskan kembali isi cerita . .Menyebutkan tokoh – tokoh dalam cerita. ringkasan.Menyimpulkan berita yang didengar secara tertulis. . 3. kartu anggota.Menjelaskan isi laporan hasil pengamatan . dan parafrase 80 70 65 70 69 80 65 70 70 69 . dll. ..Mengisi formuli daftar riwayat hidup sesuai dengan aturan penulisannya .1 Mendeskripsikan isi dan teknik penyajian suatu laporan hasil pengamatan/kunjungan . dll. 2.05 GENDONGKULON : BAHASA INDONESIA :VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 70 65 65 65 65 60 60 60 KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Mendengarkan Memahami teks dan cerita anak yang dibacakan Berbicara Membari informasi dan tanggapan secara lisan 1.2 Menanggapi informasi dari kolom/rubrik khusus (majalah anak.Menentukan tema cerita .Membuat formulir pendaftaran kegiatan di sekolah 4.1 Menulis hal-hal penting/pokok dari suatu teks yang dibacakan .Mendeskripsikan teknik penyajian laporan hasil pengamatan 3. perasaan.Mencatat pokok-pokok isi laporan hasil pengamatan. . latar. . 2. dialog.Mengidentifikasi kata-kata yang memiliki sinonim dan antonim serta menuliskan sinonim atau antonimnya. kartu pos.Menjelaskan sifat – sifat tokoh dalam cerita .Mencatat ide pokok pada tiap paragraf . baik dan benar Menjelaskan berita yang didengar.Mencatat pokok-pokok isi pesan/informasi.Menentukan latar cerita dengan mengutip kalimat atau paragraf yang mendukung .Menjawab pertanyaan tentang isi pesan /informasi. daftar riwayat hidup.

Memberi judul teks dengan kata-kata sendiri. dan penghayatan yang wajar .Mencatat ide pokok isi dari hasil mendengarkan . 5. .Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa sederhana dengan mempertahankan makna atau isi puisi 5.Menjelaskan isi amanat/pesan yang terkandung dalam puisi .Mencatat pokok-pokok dari isi buku .2 Mengidentifikasi berbagai unsur (tokoh. . 7.Menyimpulkan isi tampilan drama . dan baca puisi Membaca Memahami teks dengan membaca intensif dan membaca teks drama .Mengembangkan kerangka pidato ke dalam beberapa kalimat. perasaan. . dan informasi dengan berpidato. intonasi. . dan sikap yang tepat .Mengidentifikasi kata-kata yang memiliki antonim dan menuliskan antonimnya.Membuat ringkasan dari hasil mendengarkan 4. jalan cerita.Membacakan puisi dengan intonasi. tema.4 Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dengan tetap memperhatikan makna puisi . latar. ekspresi.Menghafalkan teks drama . . gerak.2.Mengidentifikasi unsur – unsur dari teks drama. 7.3 Menyusun percakapan tentang berbagai topik dengan memperhatikan penggunaan ejaan . dan isi) dengan kalimat yang runtut .Menanggapi isi berita yang didengar . sifat.Menjelaskan amanat atau pesan yang terkandung dalam puisi. tema. .Mencatat ide pokok isi bacaan . dan amanat) dari teks drama anak . mimik.Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa/ cerita sederhana. .2 Menceritakan isi drama pendek yang disampaikan secara lisan .Melaporkan catatan tentang isi drama yang ditampilkan 6.) dengan lafal.3 Membacakan puisi karya sendiri dengan ekspresi yang tepat . latar. dan amanat dari teks drama . . perayaan ulang tahun. dll.Mencatat/menulis isi drama pendek yang ditampilkan .Menjawab pertanyaan yang diajukan mengenai isi berita. jumlah halaman. yang tepat 6. .Melaporkan isi buku dengan bahasa yang runtut dan komunikatif 6. Melaporkan isi buku yang dibaca (judul.Mencatat ide pokok pada tiap paragraf.1 Berpidato atau presentasi untuk berbagai keperluan (acara perpisahan..Menjelaskan unsur tokoh.Bermain peran berdasarkan teks drama dengan penghayatan dan ekspresi yang sesuai dengan karakter tokoh 80 65 70 70 60 69 80 65 70 70 60 69 80 65 70 70 65 70 80 65 70 70 65 70 80 65 65 60 70 68 80 70 65 70 70 71 80 70 65 70 65 70 80 70 65 70 65 70 80 70 77 70 70 73 80 65 70 70 70 71 .Mendengarkan Memahami wacana lisan tentang berita dan drama pendek Berbicara Mengungkapkan pikiran. pengarang.Mengidentifikasi kata-kata yang memiliki sinonim dan menuliskan sinonimnya. .Menyimpulkan isi berita yang didengar. jalan cerita. 4.Menentukan topik atau tema percakapan. sifat.1 Menyimpulkan isi berita yang didengar dari televisi atau radio .Menyusun percakapan dengan memperhatikan penggunaan ejaan.1 Menemukan makna tersirat suatu teks melalui membaca intensif .Menyebutkan momen atau peristiwa yang melatarbelakangi pidato .Menuliskan pokok-pokok isi berita ke dalam beberapa kalimat. melaporkan isi buku.Membacakan pidato dengan lafal dan intonasi.Membuat kerangka pidato. .Membahas isi buku . .Menuliskan rincian isi paragraf.Menyusun naskah pidato .Membuat ringkasan teks.

S.Menyusun naskah pidato. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Ag NBM. dll.Membedakan ciri – ciri surat resmi dan surat pribadi. . 571 563 SITI RUKAYAH. .S. siapa pembacanya) KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 70 70 65 71 80 70 70 70 65 70 71 Mengetahui. ulang tahun. dan ekspresi yang tepat 8. perayaan sekolah.2 Menulis surat resmi dengan memperhatikan pilihan kata sesuai dengan orang yang dituju .1 Menyusun naskah pidato/sambutan (perpisahan. . 870 830 .Membedakan bahasa surat resmi dan surat pribadi .) dengan bahasa yang baik dan benar. serta memperhatikan penggunaan ejaan .Mengembangkan kerangka pidato ke dalam beberapa kalimat.PdI NBM.Membacakan teks pidato dengan lafal.Menulis surat resmi sesuai dengan konteks (apa keperluannya.Menulis Mengungkapkan pikiran dan informasi secara tertulis dalam bentuk naskah pidato dan surat resmi 8. Kepala Madrasah Gendongkulon.Membuat kerangka pidato. dinamika suara. intonasi. .

mendengarkan. membaca. berbicara tentang angka dan bilangan arab 1 – 10 2. membaca. berbicara tentang perubahan bentuk huruf hija`iyah 2. mendengarkan. 571 563 SITI RUKAYAH.S. membaca.3. mendengarkan. 870 830 .Ag NBM. berbicara tentang huruf hija`iyah dan tanda baca 1. Menulis. berbicara tentang huruf hija`iyah egois 2.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Kompleksitas Sarana & Pras Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. Menguasai empat kemampuan dasar berbahasa ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon. Menguasai empat kemampuan dasar berbahasa Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan 1. mendengarkan.3 Menulis.2 Menulis.1.1 Menulis. Menulis. membaca. mendengarkan. berbicara tentang anggota badan manusia KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek KKM Penerapan 2. membaca.PdI NBM. mendengarkan. membaca. Kepala Madrasah MUKHSIN. berbicara tentang huruf hija`iyah 1. Menulis. berbicara tentang huruf hija`iyah dan abjad 1.05 GENDONGKULON : BAHASA ARAB : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Pengetahuan Intake Siswa Standar Kompetensi 1. mendengarkan.S.2.4 Menulis. membaca.

Menulis.2 Menulis. mendengarkan.PdI NBM. Menulis.S.S. membaca.4. membaca.3. berbicara tentang badan manusia 2. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN. mendengarkan. mendengarkan.2. mendengarkan. mendengarkan. Menguasai empat kemampuan dasar berbahasa 2. 571 563 SITI RUKAYAH.05 GENDONGKULON : BAHASA ARAB : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan #DIV/0! Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM 1. berbicara tentang pakaian 2. membaca.1.3 Menulis. Menulis. mendengarkan. berbicara tentang huruf hija`iyah dan tanda baca panjang 1. Menguasai empat kemampuan dasar berbahasa 1. membaca. berbicara tentang huruf hija`iyah 1. berbicara tentang angka dan bilangan 1 – 20 2.buahan KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Mengetahui. membaca. Menulis. Kepala Madrasah Gendongkulon. 870 830 .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . membaca. berbicara tentang buah . membaca. mendengarkan.Ag NBM.1 Menulis. berbicara tentang kelas 2.

berbicara tentang ‫ب‬ َ َ ‫ح‬ ِ ‫سا‬ ِ ‫ان‬ ٌ ‫و‬ Menulis. berbicara ‫عة‬ َ ‫(انسَّا‬1) ُّ ‫ان‬ Menulis. membaca. 870 830 . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Mengetahui. mendengarkan. membaca. Menguasai empat kemampuan dasar berbahasa Arab ْ ُ‫اال‬ Menulis. Menguasai empat kemampuan dasar berbahasa Arab ‫و‬ ُ ‫اَيَّا‬ ْ ُ‫درْ س‬ Menulis. membaca.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .05 GENDONGKULON : BAHASA ARAB : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan #DIV/0! Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM 1. membaca. 571 563 SITI RUKAYAH.Ag NBM. mendengarkan.S. mendengarkan. berbicara tentang ‫جي َّة‬ ُ ْ‫شهُو‬ َ‫ف‬ ِ ‫ن‬ Menulis. berbicara tentang ‫عة‬ َ ‫(انسَّا‬2) KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Gendongkulon.S. berbicara tentang ‫ان‬ َ ‫ان‬ Menulis. membaca. berbicara tentang ‫ان‬ َ ‫ان‬ ْ َ‫ر اال‬ ْ‫ر‬ ُّ ‫ان‬ Menulis.PdI NBM. mendengarkan. Kepala Madrasah MUKHSIN. mendengarkan. berbicara ‫ري َّة‬ ِ ‫شهُوْ رُان‬ ِ ْ‫هج‬ ٌ ‫و‬ Menulis. berbicara ‫ع‬ ِ ْ‫سبُو‬ 2. membaca. membaca. mendengarkan. mendengarkan. mendengarkan. membaca.

¨ Menyalin atau menulis kembali kata-kata atau kalimat yang didengar. alat-alat madrasah. 3.05 GENDONGKULON : BAHASA ARAB : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Menyimak Memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengarkan dalam bentuk paparan atau dialog tentang alamat. gagasan atau ide wacana tertulis tentang ¨ ##### ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ Menulis Menuliskan kata.1 Melafalkan huruf hijaiyah. ungkapan. kalimat dan wacana tertulis tentang ##### Membaca Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog tentang perkenalan. ¨ Menjawab pertanyaan (tanya jawab) tentang isi teks. ¨ Menjawab pertanyaan dengan tepat. ¨ Menyebutkan kembali kata atau kalimat yang didengar. kalimat dan menyusun kata menjadi kalimat sempurna tentang ¨ Menyalin kalimat sesuai dengan contoh (khot).min dan hal. ¨ Mengartikan kata atau kalimat dengan tepat dan benar. 2. alat-alat madrasah. Menyalin kata.2 Menemukan makna. 2. dan teks fungsional pendek sederhana tentang perkenalan. keluarga. dan Profesi ¨ Mengidentifikasi makna kata atau kalimat dalam teks. kata.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang ##### ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ ¨ Bertanya dengan menggunakan kata tanya man. ¨ Memperkenalkan diri atau temannya dengan menyebutkan dlomir dan namanya. dan profesi ¨ Mengungkapkan kembali isi wacana yang didengar. kalimat ) tentang ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ ¨ Melafalkan kosa kata atau kalimat yang didengar.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . dan kehidupan keluarga 1. ¨ Menyusun huruf-huruf menjadi kalimat yang benar.1 Melakukan dialog sederhana tentang ##### ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ ¨ Melafalkan kosa kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan benar.1 ‫التعارف‬ ##### . ##### 4.2 Memukan makna atau gagasan dari wacana lisan sederhana tentang ##### ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ Berbicara Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang perkenalan. 1. ¨ Mendemonstrasikan materi hiwar 3. dan profesi ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ Melafalakan teks bacaan dengan benar dan tepat sesuai dengan tanda baca. alat-alat madrasah.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran ( kata.

Membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kosa kata baru dan pola kalimat telah dipelajari. kata.2 Menyalin kata.2 Melakukan dialog sederhana tentang ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ ¨ Mengartikan kata atau kalimat yang didengar. keluarga. ‫العائلية‬ ##### ##### ##### ‫ الحياة‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ ¨ Menyampaikan informasi sederhana sesuai dengan konteks. kalimat dan menyusun kata menjadi kalimat sempurna tentang ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ ¨ Mengidentifikasi makna kata atau kalimat dalam teks bacaan ¨ Menjawab pertanyaan tentang isi teks bacaan. 7. ¨ Mengungkapkan kembali isi wacana yang didengar. 870 830 . gagasan atau ide ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ ¨ Melafalkan kata-kata atau kalimat dalam teks bacaan dengan benar dan tepat sesuai dengan tanda baca. 6. 571 563 SITI RUKAYAH. dan kehidupan keluarga 6.1 Menemukan makna. ungkapan. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### #DIV/0! Gendongkulon. ¨ Mendemonstrasikan materi hiwar dengan tepat dan benar.Ag NBM.1 Menyampaikan informasi secara lisan dalam ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ ¨ Melafalkan kosa kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan benar..##### ¨ Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sempurna. 1 Memukan makna atau gagasan dari wacana lisan sederhana tentang ##### Menulis Menuliskan kata.S. ¨ Melafalkan 5. keluarga. dan kehidupan keluarga Membaca Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog tentang alamat. ¨ Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sempurna. ¨ ##### ##### Berbicara Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang tentang alamat. Mengungkapkan kembali tentang isi wacana yang didengar. Kepala Madrasah MUKHSIN.2 Melafalkan huruf hijaiyah.1 Memukan makna atau gagasan dari wacana lisan sederhana tentang Memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengarkan ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ dalam bentuk paparan atau dialog tentang alamat. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. dan kehidupan keluarga atau mengulang kembali kata atau kalimat yang didengar.PdI NBM. dan teks fungsional pendek sederhana tentang tentang alamat. 7. keluarga.. Menyimak 5. dan kehidupan keluarga ‫ الحياة العائلية‬،‫ األسرة‬،‫العنوان‬ ¨ Menyalin kalimat sesuai dengan contoh (khot).S. ¨ Menyalin atau menulis kembali kata-kata atau kalimat yang didengar. ¨ Melengkapi kalimat yang belum sempurna Membuat kalimat sederhana sesuai dengan tema. keluarga. ¨ Membuat kesimpulan isi teks bacaan.

2 Memahami makna kata. frase atau kalimat ‫ األنوان‬+ ‫ في انحديقة‬،‫في انبيت‬ ##### ‫انتعارف‬ § Mengartikan kata atau kalimat dengan tepat dan benar. § Menjawab berbagai pertanyaan tentang isi bacaan. § Mengungkapkan kembali isi wacana yang didengar.05 GENDONGKULON : BAHASA ARAB : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Menyimak Memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengarkan rumah 1. § Mendemonstrasikan materi hiwar 3. § Membuat kesimpulan isi bacaan. 2.1 Menyalin kata. 4.1 Melafalkan huruf hijaiyah . 1. § Menggunakan/ mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat. gagasan atau ide wacana tertulis tentang ##### ‫ األنوان‬+ ‫ في انحديقة‬،‫في انبيت‬ § Mengidentifikasi makna kata atau kalimat dalam bacaan. kata. § Menyalin atau menulis kembali kata-kata atau kalimat yang didengar. 3. kalimat dan wacana tertulis tentang Membaca Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog tentang lingkungan rumah ‫ األنوان‬+ ‫ في انحديقة‬،‫في انبيت‬ § Melafalakan teks bacaan dengan benar dan tepat sesuai dengan tanda baca. kalimat ) tentang dalam bentuk paparan atau dialoq tentang lingkungan § Melafalkan kosa kata atau kalimat yang didengar.1 Melakukan dialog sederhana tentang ##### Berbicara Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialoq tentang lingkungan rumah ##### ‫ األنوان‬+ ‫ في انحديقة‬،‫في انبيت‬ § Melafalkan kosa kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan benar.2 Menemukan makna.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . § Menjawab pertanyaan dengan tepat. § Menyebutkan kembali kata atau kalimat yang didengar. kalimat dan menyusun kata menjadi kalimat sempurna tentang ##### Menulis ##### .1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ‫ األنوان‬+ ‫ في انحديقة‬،‫في انبيت‬ § Bertanya dengan menggunakan kata tanya kaifa dan hal. 2.

madza dan hal. 5. § Mendemonstrasikan materi hiwar 7. § Menjawab berbagai pertanyaan tentang isi bacaan. kalimat ) tentang ##### Menyimak Memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengarkan dalam bentuk paparan atau dialoq tentang lingkungan sekolah ‫ في انمقصف‬،‫ في انمكتبة‬،‫ في انعمم‬،‫في انمدرسة‬ § Melafalkan kosa kata atau kalimat yang didengar. § Menggunakan/ mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat. ungkapan. § Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sempurna.1 Mengidentifikasibunyi huruf hijaiyah dan ujaran ( kata. § Menyalin atau menulis kembali kata-kata atau kalimat yang didengar. dan teks fungsional pendek sederhana tentang lingkungan sekolah ‫ في انمقصف‬،‫ في انمكتبة‬،‫ في انعمم‬،‫في انمدرسة‬ § § § § Menyalin kalimat sesuai dengan contoh (khot). 5. § Mengungkapkan kembali isi wacana yang didengar. membuat karangan sederhana tentang ##### Menulis Menuliskan kata. ungkapan. kalimat dan wacana tertulis tentang ##### Membaca Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog tentang lingkungan sekolah ‫ في انمقصف‬،‫ في انمكتبة‬،‫ في انعمم‬،‫في انمدرسة‬ § Melafalkan teks bacaan dengan benar dan tepat sesuai dengan tanda baca.1 Melafalkan huruf hijaiyah . dan teks fungsional pendek sederhana tentang lingkungan rumah ‫ األنوان‬+ ‫ في انحديقة‬،‫في انبيت‬ § Menyalin kalimat sesuai dengan contoh (khot). Membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kosa kata baru dan pola kalimat telah dipelajari. 6. gagasan atau ide wacana tertulis tentang ##### ‫ في انمقصف‬،‫ في انمكتبة‬،‫ في انعمم‬،‫في انمدرسة‬ § Mengidentifikasi makna kata atau kalimat dalam bacaan. § Menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### #DIV/0! Gendongkulon. 8.1 Menyusun kata menjadi kalimat sempurna. § Menjawab pertanyaan dengan tepat.1 Melakukan dialog sederhana tentang ##### Berbicara Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialoq tentang lingkungan sekolah ‫ في انمقصف‬،‫ في انمكتبة‬،‫ في انعمم‬،‫في انمدرسة‬ § Melafalkan kosa kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan benar. 09 Juli 2012 . 7. § Membuat kesimpulan isi bacaan. 6.Menuliskan kata.2 Memukan makna atau gagasan dari wacana lisan sederhana tentang ##### ‫ في انمقصف‬،‫ في انمكتبة‬،‫ في انعمم‬،‫في انمدرسة‬ § Mengartikan kata atau kalimat dengan tepat dan benar.2 Menemukan makna. Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sempurna.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang ##### ‫ في انمقصف‬،‫ في انمكتبة‬،‫ في انعمم‬،‫في انمدرسة‬ § Bertanya dengan menggunakan kata tanya aina. kata. Menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf. § Membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kosa kata baru dan pola kalimat yang telah dipelajari. § Menyebutkan kembali kata atau kalimat yang didengar.

1 Melakukan dialog sederhana tentang ##### Berbicara Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialoq tentang kegiatan ‫ األفعال انيومية‬،‫انساعة‬  Melafalkan kata. gagasan atau ide wacana tertulis tentang ##### ‫ األفعال انيومية‬،‫انساعة‬ § Menentukan kosakata baru dengan menggaris bawahi teks bacaan § Mengajukan pertanyaan tentang teks bacaan ##### .1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran ( kata.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .05 GENDONGKULON : BAHASA ARAB : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Menyimak Memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengarkan 1. kalimat-kalimat ke dalam Bahasa Indonesia 3. kata. kalimat dan wacana tertulis tentang ##### Membaca Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog tentang tentang kegiatan sehari-hari ‫ األفعال انيومية‬،‫انساعة‬  Mengucapkan kata.kalimat yang didengar  Menentukan tema konteks yang didengar  Mencatat isi pokok/ hal penting dari teks yang didengar 2. kalimat ) tentang dalam bentuk paparan atau dialoq tentang kegiatan sehari .2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang ##### ‫ األفعال انيومية‬،‫انساعة‬  Memberikan jawaban dengan lafal dan intonasi yang tepat  Melakukan percakapan sederhana dengan intonasi yang tepat  Menentukan pokok isi percakapan 3.hari ‫ األفعال انيومية‬،‫انساعة‬  Membedakan perubahan bentuk Fi’il Mudhari’  Menyebutkan kosakata baru yang didengar  Mencocokkan gambar dengan ujaran sesuai konteks 1.2 Menemukan makna. kalimat dengan intonasi yang tepat  Menerjemahkan teks percakapan dalam Bahasa Indonesia  Mengajukan pertanyaan dengan lafal dan intonasi yang tepat 2.1 Melafalkan huruf hijaiyah .2 Memukan makna atau gagasan dari wacana lisan sederhana tentang ##### ‫ األفعال انيومية‬،‫انساعة‬  Menerjemahkan kalimat. kalimat sesuai tanda baca dengan fashih  Menerjemahkan kata.

kalimat-kalimat ke dalam Bahasa Indonesia 7. kalimat yang didengar  Menentukan makna kata yang mirip 5. kata.1 Melakukan dialog sederhana tentang ##### Berbicara Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialoq tentang lingkungan sekolah ‫ انرحهة‬،‫انواجة انمنزني‬  Melafalkan kata. kalimat sesuai dengan contoh (khot)  Menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna  Melengkapi kalimat yang belum sempurna  Menyusun kalimat menjadi paragrap 5. ‫ األفعال انيومية‬،‫انساعة‬  Menyalin kata. kalimat/cerita yang didengar 6.2 Menemukan makna. dan teks fungsional pendek sederhana tentang tentang kegiatan sehari-hari. kalimat dengan intonasi yang tepat 7.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang ##### ‫ انرحهة‬،‫انواجة انمنزني‬  Memberikan jawaban dengan lafal yang tepat  Melakukan percakapan sederhana dengan intonasi yang tepat  Menentukan pokok isi percakapan  Melafalkan kata.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran ( kata.##### § Menjawab pertanyaan tentang isi bacaan § Menentukan informasi secara global tentang bentuk teks/ isi teks 4.1 Melafalkan huruf hijaiyah . kalimat sesuai tanda baca dengan fashih  Menerjemahkan kata.kalimat yang didengar  Menyebutkan tema konteks yang didengar  Mengulang kembali kata. kalimat dan wacana tertulis tentang ##### Membaca Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog tentang lingkungan sekolah ‫ انرحهة‬،‫انواجة انمنزني‬  Mengucapkan kata. ungkapan. kalimat dengan intonasi yang tepat  Menerjemahkan teks percakapan dalam Bahasa Indonesia  Mengajukan pertanyaan dengan lafal yang tepat 6. gagasan atau ide wacana tertulis tentang ##### ‫ انرحهة‬،‫انواجة انمنزني‬      Menentukan kosakata baru dengan menggaris bawahi teks bacaan Mengajukan pertanyaan tentang teks bacaan Menjawab pertanyaan tentang isi bacaan Menentukan informasi secara global tentang bentuk teks/ isi teks Menyimpulkan isi bacaan ##### .2 Memukan makna atau gagasan dari wacana lisan sederhana tentang ##### ‫ انرحهة‬،‫انواجة انمنزني‬  Menerjemahkan kalimat. kalimat ) tentang ##### Menyimak Memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengarkan dalam bentuk paparan atau dialoq tentang lingkungan sekolah ‫ انرحهة‬،‫انواجة انمنزني‬  Menyebutkan kosakata baru yang didengar  Mencocokkan tulisan/gambar dengan kata .1 Menyusun kalimat dan membuat karangan sederhana tentang Menulis Menuliskan kata.

870 830 . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui. 571 563 SITI RUKAYAH. Kepala Madrasah MUKHSIN.Ag NBM. ungkapan. kalimat sesuai dengan contoh (khot)  Menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna  Melengkapi kalimat yang belum sempurna  Membuat karangan sederhana tentang ‫اليومية‬ ##### ‫ األفعال‬dengan kosakata yang sudah ditentukan #DIV/0! Gendongkulon. dan teks fungsional pendek sederhana tentang lingkungan sekolah 8.PdI NBM.1 Menyusun kalimat dan membuat karangan sederhana tentang ‫ انرحهة‬،‫انواجة انمنزني‬  Menyalin kata.S.S.Menulis Menuliskan kata.

Mengurutkan sekelompok bilangan yang berpola teratur mulai dari yang terbesar Tema : Keluarga .Mejumlah dan mengurangi bilangan . atau sama banyak Tema : Keluarga Membaca dan menulis lambang bilangan 1. dan = dalam mengerjakan hitung sampai 20. . siang. lebih sedikit. Tema : Pengalaman .05 GENDONGKULON : MATEMATIKA : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 65 65 70 70 KKM Bilangan Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 Geometri dan pengukuran Menggunakan pengukuran waktu dan panjang 1.Mengurutkan sekelompok bilangan dari yang terkecil atau terbesar Tema : Lingkungan .2 Mengurutkan banyak benda Tema : Diri Sendiri .Mengingat pengurutan nama-nama hari dan bulan .Menyatakan masalah sehari-hari yang terkait penjumlahan dan pengurangan sampai 20.Mengenal satuan waktu Tema : Kebersihan dan Kesehatan .1 Membilang banyak benda Tema : Diri Sendiri Menyebutkan banyak benda Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak. -. dan jam (secara bulat) Tema : Pengalaman . hari.1 Menentukan waktu (pagi.Memberi contoh kegiatan sehari-hari yang sebentar atau yang lama .3 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 Tema : Keluarga .Menerjemahkan bentuk penjumlahan dan pengurangan sampai 20 .Membaca dan menggunakan simbol +.Mengenal konsep waktu melalui kegiatan sehari-hari yang sebentar atau yang lama . malam).Menggunakan nilai tempat penjumlahan dan pengurangan 2.Mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari 1.Mengurutkan sekelompok bilangan yang berpola teratur dari yang terkecil .Membaca tanda waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam analog (jam dinding) 80 70 60 60 67 80 65 60 60 66 80 65 60 70 69 80 65 60 70 69 .Mengurutkan kelompok bilangan yang berpola teratur dari yang terkecil atau yang terbesar .Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .

6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka Tema : Komunikasi . bola.Memberi contoh benda yang panjang atau yang pendek .1 Membandingkan berat benda (ringan.Menyebutkan banyak benda .2 Mengurutkan banyak benda 4.Mengelompokkan benda-benda menurut bventuk.Mengenal konsep waktu melalui kegiatan sehari-hari yang sebentar atau yang lama . dan kerucut) Tema : Kegemaran .Mengukur panjang benda dengan satuan tak baku .Menjumlah dua bilangan dengan teknik menyimpan 4.2 Menentukan lama suatu kejadian berlangsung Tema : Kebersihan dan Kesehatan .Menunjukkan perbedaan hasil-hasil pengukuran panjang dengan satuan tak baku Tema : Pengalaman .1 Membilang banyak benda Tema : Tempat Umum .4 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka Tema : Komunikasi . panjang) dan membandingkannya Tema : Keluarga .Mengurutkan dan membandingkan panjang benda-benda secara langsung .Mengenal jarak yang dekat dan yang jauh Tema : Lingkungan .Mengukur dan membandingkan panjang benda dengan satuan tak baku yang sama 2.Menuliskan bilangan dua angka dalam bentuk penjumlahan puluhan dan satuan 4. balik atau kubus 4.Mengenal berat benda melalui kalimat sehari-hari (ringan.3 Mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari (pendek. tabung.Menyebutkan benda-benda yang secara geometris berbentuk bola. permukaan atau cirri lainnya 3.Mengenal beberapa bangun ruang Bilangan Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam pemecahan masalah Geometri dan pengukuran Menggunakan pengukuran berat 2. prisma.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang Tema : Pengalaman .Memecahkan masalah sehari-hari yang memberikan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka 3.Memberi contoh kegiatan sehari-hari yang sebentar atau yang lama 2.Mengurang 2 bilangan (tanpa meminjam) . tabung.Memberi contoh benda yang ringan dan berat 80 60 50 50 50 58 80 60 55 60 60 63 80 70 55 60 60 65 80 70 60 70 50 66 80 65 50 70 50 63 80 80 80 65 65 60 50 55 50 60 60 60 70 65 60 65 65 62 80 60 60 60 60 64 80 80 60 60 50 50 50 50 60 65 60 61 80 60 65 60 60 65 . berat) .3 Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan Tema : Tempat Umum .Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan (+) pengurangan (-) bilangan 2 angka 5.5 Menggunakan sifat operasi pertukaran dan pengelompokan 4. berat) Tema : Peristiwa Alam .Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak.Menjumlah 2 bilangan (tanpa menyimpan/ (jumlah sampai dengan 100) .1 Mengelompokkan berbagai bangun ruang sederhana (balok. lebih sedikit/sama banyak 4.2 Menentukan urutan benda-benda ruang yang sejenis menurut besarnya Tema : Kegemaran .

Menggambar benda yang berbentuk segitiga.Ag NBM. 571 563 HENNY MUFIDATI.2 Mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya Tema : Hewan dan Tumbuhan .Mengenal bangun datar sederhana .S.Mengukur dan membandingkan berat benda-benda secara langsung .1 Mengenal segitiga.Pd NBM.Mengelonpokkan benda yang berbentuk segitiga.Mengukur dan membandingkan berat benda dengan satuan tak baku yang sama Tema : Transportasi .Mengukur dan membandingkan berat benda-benda secara langsung .2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda Tema : Tranportasi . segiempat. dan lingkaran Tema : Transportasi . KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 60 65 60 60 65 80 60 50 60 60 62 80 70 60 60 70 68 80 70 60 60 70 65 68 Mengetahui. segi empat. segiempat. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Menyebutkan nama benda yang berbentuk segitiga. persegi dan lingkaran ditinjau dari Tema : Hewan dan Tumbuhan .Menunjukkan perbedaan hasil-hasil pengukuran berat dengan satuan tak baku Tema : Rekreasi . persegi dan lingkkaran menurut bentuknya. persegi dan lingkaran . .Mengukur berat benda dengan satuan tak baku . Kepala Madrasah Gendongkulon. persegi dan lingkaran 6. segiempat.Menyebutkan benda-benda yang secara geometris berbentuk segitiga.Menyelesaikan maslah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan berat benda 6. segiempat.Mengukur dan membandingkan berat benda dengan satuan tak baku yang sama 5.S.Mengukur berat benda dengan satuan tak baku .

Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500 1.Membilang loncat 1.Menyebutkan banyak benda . pengurangan 80 70 60 70 68 80 70 55 65 66 80 70 50 65 65 80 75 60 70 69 .05 GENDONGKULON : MATEMATIKA : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan 60 60 60 60 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Bilangan 1.Mengingat fakta dasar penjumlahan dan pengurangan sampai 20 Tema : Lingkungan .Membilang secara urut .Membaca dan menulis lambang bilangan dalam kata . puluhan. lebih kecil.1 Membandingkan bilangan sampai 500 Tema : Diri Sendiri . atau sama besar dengan bilangan yang lain Tema : Lingkungan . atau sama besar dengan bilangan yang lain 1.Menyusun bilangan . .Mengurang dua bilangan dengan dan tanpa meminjam . lebih kecil. atau sama dengan kumpulan lain .2 Mengurutkan bilangan sampai 500 Tema : Diri Sendiri .Menentukan suatu bilangan lebih besar.Mengubah kalimat atau bentuk pengurangan ke bentuk penjumlahan 1.3 Menentukan nilai tempat ratusan.Membedakan bilangan genap dan ganjil berdasarkan urutan Tema : Pengalaman .Menentukkan bahwa kumpulan benda lebih banyak.Menuliskan bilangan dua angka dalam bentuk panjang . lebih sedikit. dan satuan Tema : Diri Sendiri . lebih sedikit.-. atau sama dengan kumpulan lain.Menentukkan suatu bilangan lebih besar.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Membaca dan menggunakan simbol +.Melakukan dan menghitung operasi campuran yang mengandung penjumlahan.bilangan dari terkecil keterbesar atau sebaliknya .Menjumlah dua bilangan dengan dan tanpa menyimpan Tema : Kegemaran .Menentukan bahwa kumpulan benda lebih banyak.kata dan angka Tema : Keluarga .4 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500 Tema : Lingkungan .Menentukkan nilai tempat sampai ratusan . dan = dalam pengerjaan hitung .

Mengukur panjang benda .3 Melakukan operasi hitung campuran Tema : Komunikasi 80 70 60 65 55 66 80 65 55 65 55 64 80 70 55 65 55 65 80 60 55 60 55 62 80 60 55 60 50 61 80 60 55 60 50 61 80 60 55 60 50 61 .Menaksir panjang benda dengan satuan yang sesuai 2.Mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk pembagian dan sebaliknya. lebih ringan.Mengingat fakta pembagian sampai 50 dengan berbagai cara .Mengingat fakta pembagian sampai 50 dengan berbagai cara 3.Menyamakan berat benda yang berbeda dengan menambah atau mengurangi yang lain 3.Mengingat fakta sampai 5 x 10 dengan berbagai cara Tema : Transpostasi .Mengukur benda dengan satuan baku yang sering digunakan ( misal : cm.Mengenal arti pembagian.Mengukur benda dengan satuan baku yang sering digunakan ( misal : ons.Menyatakan lama waktu kegiatan dallam satuan jam 2.Mengukur berat benda .Mengubah bentuk perkalian menjadi pembagian . perkalian dan pembagian .masing dua benda yang berbeda. lebih pendek.Menentukkan benda yang lebih berat. m) yang sering digunakan Tema : Kegemaran . Tema : Komunikasi .Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan.Menuliskan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam .Menggunakan bangun datar menurut ukurannya 3. panjang dan berat dalam pemecahan masalah Bilangan 3.Menentukkan benda yang lebih panjang.Geometri dan Pengukuran 2.Membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam . . Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka 2.Menaksir berat benda masing .Menghitung secara cepat perkalian dan pembagian .2 Melakukan pembagian bilangan dua angka Tema : Tempat Umum . Menggunakan pengukuran waktu.1 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka Tema : Tempat Umum .1 Menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam Tema : Pengalaman . m ) .Memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur berat benda yang diukur Tema : Kebersihan dan Kesehatan .Mengenal arti pembagian .Mengelompokkan bangun datar menurut bentuk . kg ) 2.kemudian menimbang .2 Menggunakan alat ukur panjang tidak baku dan baku (cm. atau sama panjang dengan benda yang lain .Mengingat fakta perkaliansampai 5 x 10 dengan berbagai cara .Mengenal arti perkalian sebagai penjumlahan berulang. atau sama berat dengan benda yang lain .Mengenal arti perkalian sebagai penjumlahan berulang .3 Menggunakan alat ukur berat Tema : Keluarga . .4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda Tema : Kebersihan dan Kesehatan .

Pd NBM.S.. .Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan.Menentukan po. yaitu titik sudut. persegi.Menggambar segi empat. Mengenal unsur . Kepala Madrasah MUKHSIN.S.Mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya 4.unsur bangun datar sederhana 4.Mengurutkan bangun-bangun datar menurut ukurannya . dan persegi panjang dengan ukuran tertentu KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 60 55 60 50 61 80 70 60 65 60 67 80 70 60 65 60 67 80 70 60 65 60 67 65 Gendongkulon.2 Mengenal sisi-sisi bangun datar Tema : Transportasi .Menentukan unsur-unsur bangun datar.Tema : Hewan dan Tumbuhan . perkalian dan pembagian Tema : Rekreasi .Menghitung secara cepat perkalian pembagian oleh bilangan dua sampai 50 Tema : Peristiwa Alam .3 Mengenal sudut-sudut bangun datar Tema : Rekreasi .Menghitung secara cepat perkalian pembagian oleh bilangan dua sampai 50 Geometri dan Pengukuran 4.a dari serangkaian atau barisan bangun datar Tema : Hewan dan Tumbuhan .1 Mengelompokkan bangun datar Tema : Transportasi . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. garis sisi 4. 571 563 HENNY MUFIDATI.Ag NBM.

>. dan = . atau sebaliknya .1 Menentukan letak bilangan pada garis bilangan Tema : Pergaulan .Melakukan operasi penjumlahan tanpa menyimpan dan dengan menyimpan . Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka 1. ratusan.Menghitung perkalian dan pembagian oleh 2 dan 10 secara cepat Tema : Kasih Sayang 75 60 60 60 63 75 60 60 60 63 80 60 50 65 63 .3 Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka dan pembagian bilangan tiga angka Tema : Permainan . puluhan dan satuan) .Menulsikan bilangan secara panjang (ribuan.Membilang secara urut Tema : Disiplin .Membedakan bilangan ganjil dan genap berdasarkan habis atau tidaknya apabila dibagi dua .Melakukan operasional pengurangan tanpa meminjam dan dengan meminjam .Membedakan bilangan ganjil dan genap berdasarkan habis atau tidaknya apabila dibagi dua.Mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk pembagian.Menaksir bilangan yang ditentukan letaknya pada garis bilangan .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . termasuk dengan silbol <.Menggunakan sifat operasi hitung (pertukaran dan oengelompokkan) untuk mempermudah perhitungan perkalian/pembagian .Menentukan nilai tempat sampai dengan ribuan .Membilang secara urut .Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan Tema : Permainan .Mengingat perkalian dan pembagaian sampai 100 . Tema : Kasih Sayang .05 GENDONGKULON : MATEMATIKA : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan 60 60 60 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Bilangan 1.Mengurutkan bilangan dan menentukan posisinya pada garis bilangan .2 Melakukan penjumlahan dan pengurangan tiga angka Tema : Pergaulan .Menentukan pola pada barisan bilangan atau barisan dari bentuk geometri 1.Menentukan sebuah bilangan yang terletak di antara dua bilangan .Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan 1.Membuat tabel perkalian dan pembagian sampai 10 x 10 .Mengurutkan dan membandingkan antar bilangan.

hari. dm.Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan.Membilang dan menuliskan pecahan dalam kata-kata dan dalam lambang.2 Membandingkan pecahan sederhana Tema : Kegiatan . setengah jam sampai seperempat jam pada jarum jam . timbangan.Menentukan hubungan antar satuan :  Waktu L menit.Menaksir jumlah satuan uang lainnya. minggu.Membaca tanda waktu jam.3 Mengenal hubungan antar satuan waktu.5 Memecahkan masalah perhitungan termasuk yang berkaitan dengan uang Tema : Lingkungan . seperempat. Memahami pecahan sederhana dan penggunaannya dalam pemecahan masalah 80 65 55 65 60 65 80 65 55 65 60 65 . antar satuan panjang. spertiga.Mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk perkalian atau sebaliknya 1. bulan dan tahun  Panjang : Km. pengurangan.Menentukan hubungan antar satuan berat 3. Tema : Makanan dan Kesehatan .Membandingkan dua pecahan 80 60 50 65 60 63 80 70 60 70 70 70 80 70 55 70 65 68 80 60 55 70 65 66 80 60 55 70 65 66 Bilangan 3. pengurangan. perkalian dan pembagian 1. panjang dan berat dalam pemecahan masalah .1 Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya (meteran. seperenam) . gram . .Menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan berbagai bentuk gambar dan sebaliknya . setengah.Menaksir panjang dan berat benda atau lama kegiatan sehari-hari dan memeriksa hasil taksirannya dengan alat ukur 2. jam. Menggunakan pengukuran waktu.Membaca dan menulis lambang pecahan .Memecahkan maslah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan. .30. dan antar satuan berat Tema : Lingkungan .Menentukan kesetaraan nilai uang dengan berbagai satuan uang lainnya . dan pembagian Tema Gotong Royong . atau jam) Tema : Hiburan .Mengingat perkalian dan pembagian sampai 100 .Menggunakan satuan dalam pemecahan masalah sehari-hari 2.1 Mengenal pecahan sederhana Tema : Kegiatan .Menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan berbagai bentuk gambar dan sebaliknya 3.Tema : Makanan dan Kesehatan .80 60 50 65 60 63 Geometri dan Pengukuran 2. cm  Berat : kg.Menaksir jumlah harga dari sekelompok barang yang biasa di beli atau dijual sehari-hari 2. Tema : Alam Raya . m.Membaca tanda waktu dalam bentuk angka atau digital (12 jam) misalnya pukul 12.4 Melakukan operasi hitung campuran Tema : Permainan .Membaca tanda waktu sampai 5 menit pada jarum jam.2 Menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah Tema : Lingkungan .Mengenal berbagai nilai mata uang rupiah . perkalian.Mengenal pecahan sederhana (misal. ons.Memilih alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur .

dan tumpul .Memecahkan masalah yang melibatkan nilai pecahan sederhana Tema Gotong Royong .Menggambar bangun sesuai dengan sifat-sifat bangun datar yang diberikan 4.2 Mengidentikasi berbagai jenis dan besar sudut Tema : Kegiatan .1 Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat atau unsurnya Tema : Kebersihan dan Keindahan .Menaksir luas daerah beberapa bangun datar lainnya dengan menghitung pelak satuan .Memecahkan masalah yang melibatkan nilai pecahan sederhana 4.2 Menghitung luas persegi dan persegi panjang Tema : Kebersihan dan Keindahan . Memahami unsur dan sifat . Kepala Madrasah 65 55 65 60 65 80 65 55 65 60 65 Geometri dan Pengukuran 4.Menjelaskan sudut sebagai daerah yang dibatasi oleh dua sinar (atau garis yang berpotongan) . serta penggunaanya dalam pemecahan masalah 80 70 55 60 60 65 80 70 55 60 65 66 80 70 55 60 60 65 65 Gendongkulon. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.80 .Pd NBM. 571 563 HENNY MUFIDATI. luas persegi dan persegi panjang.Membuat sudut satu.Menggambar dan membuat bangun datar dengan keliling tertentu .sifat bangun datar sederhana 80 70 55 70 65 68 80 70 55 65 60 66 5. serta menggunakannya dalam pemecahan masalah KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui.Menyajikan nilai pecahan dengan mengunakan erbagai bentuk gambar dan sebaliknya . siku-siku.Ag NBM.. Menghitung keliling.S.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan sederhana Tema : Alam Raya .Menjelaskan luas sebagai daerah luas sebagai daerah dari bidang datar (yang teratur dan tidak teratur) 5.S.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling. setengah dan speremapt putaran 5.Menghitung keliling bangun datar.Mengenal dan membuat jenis-jenis sudut : lancip.Membuat sudut satu setengah.Mengenal sudut sebagai jarak putar . . persegi. persegi panjang . dan seperempat putaran Kasih Sayang .Mengurutkan besar sudut menurut ukuran . luas persegi dan persegi panjang Tema : Alam Raya .1 Menghitung keliling persegi dan persegi panjang Tema : Kebersihan dan Keindahan .Memecahkan masalah yang melibatkan nilai pecahan 3.Menemukan cara menghitung keliling dan luas persegi panjang. segitiga dan persegi panjang (dengan melibatkan satuan baku) 5.Menemukan sifat-sifat bangun datar : segitiga.Menentukan sudut dari benda atau bangun .Membandingkan dan mengurutkan luas berbagai bangun datar .

puluhan atau ratusan terdekat 1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian .Mengurutkan dan menyusun bilangan sifat dari yang terkecil atau terbesar .Menggunakan sifat-sofat operasi hitung untuk melakukan perhitungan mental secara efisien .6 Memecahkan masalah yang melibatkan uang .Melakukan penjumlahan dengan menggunakan sifat distributif .2 Mengurutkan bilangan .Memecahkan maslah sehari-hari yang berhubungan dengan uang 2.Melakukan pengurangan dengan menggunakan sifat distributif .05 GENDONGKULON : MATEMATIKA : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan 65 65 55 65 60 70 65 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Bilangan 1.sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah 2.Melakukan penjumlahan dengan menggunakan sifat komulatif .4 Melakukan operasi hitung campuran . Memahami dan menggunakan sifat .Melakukan pembagian yang hasilnya bersisa dengan cara susun kebawah .Menuliskan cara penulisan nilai uang rupiah .1 Mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung .Melakukan pembagian yang hasilnya tidak bersisa dengan cara susun ke bawah .5 Melakukan penaksiran dan pembulatan .Membulatkan hasil operasi hitung dalam satuan.Mendeskripsikan konsep dari faktor .Menghafal perkalian dan pembagian sampai 100 .Melakukan perkalian dengan cara susun kebawah .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Melakukan operasi campuran yang mengandung penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian .Mendeskripsikan konsep dari kelipatan 80 65 55 65 66 80 65 55 60 65 80 65 50 66 63 80 65 50 65 65 80 60 50 65 63 80 60 65 70 69 80 60 55 65 65 .Memecahkan masalah sehari-hari dengan menggunakan operasi hitungan campuran 1.Menentukan nilai tempat bilangan sampai dengan ratusan ribu .Memecahkan. Memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah 1.Melakukan pengurangan dengan menggunakan sifat komulatif .Membandingkan dua bilangan melalui pemecahan maslah yang meoibatkan nilai tempat 1.Melakukan penjumlahan dengan menggunakan sifat asosiatif .Menaksir jumlah harga dari sekumpulan barang yang biasa atau dijual sehari-hari .Memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang menggunakan perkalian dan pembagian 1. masalah sehari-hari yang menggunakan penjumlahan dan pengurangan 1.1 Mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan .Menaksir hasil operasi hitung .

 Menentukan hubungan satuan berat ton. dag. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas jajaran genjang dan segi tiga  Menghitung luas bangun datar segitiga dengan menggunakan rumus luas segitiga 80 60 55 65 66 65 80 60 55 65 65 65 80 60 55 65 65 65 80 60 55 55 55 61 80 60 55 55 55 61 80 60 55 55 55 61 80 65 55 55 55 62 80 70 50 60 60 64 80 70 50 60 65 65 . Menyelesaikan masalah yang berkitan dengan waktu. 1 tahun = 12 bulan)  Mengubah satuan waktu dari yang terbesar sampai yang terkecil (1 km = 1000m. Menentukan hubungan antar satuan waktu. gram. hg. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan kuantitas Menyelesaikan maslah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan satuan waktu panjang dari berat Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan satuan kuantitas 4.Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan FPB 3. mg. . dan jaja jenjang dengan rumus  Menghitung keliling segitiga  Menghitung luas bangun datar persegi dan persegi panjang dengan menggunakan satuan persegi kecil  Menentukan rumus luas persegi dan persegi panjang melalui satuan persegi kecil.panjang. lusin. bulan.Menemukan faktor persekutuan terbesart (FPB) dari dua bilangan 2. 2000 cm = 2 dam)  Mengubah satuan berat dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya (1 ton = 1000 : 10 ons = 2 pon)  Mengerjakan pengurangan dan penjumlahan satuan panjang.3.1. dan berat  Mengubah satuan waktu dari yang besar sampai yang kecil (1 abad = 100 tahun.2 Menentukan kelipatan dan faktor bilangan .  Menemukan rumus hias persegi dan persegi panjang melalui satuan persegi kecil  Menemukan rumus segitiga melalui luas persegi panjang dibagi dua 4. kodi. hari.Menemukakan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua bilangan .4. ons.Menentukan faktor dari suatu bilangan 2. Menentukan keliling dan luas jajaran genjang dan segi tiga  Mengenal kelilimng bangun segitiga  Mengenal keliling bangun persegi dan persegi panjang  Menentukan rumus keliling persegi dan persegi panjang  Menghitung keliling bangun datar persegi. Menggunakan konsep keliling dan luas bangun datar sederhana dalam pemecahan masalah 2. satuan panjang dan satuan berat  Menentukan hubungan satuan waktu. menit dan detik  Menentukan hubungan satuan panjang km.Geometri dan Pengukuran 3. jam.1. cg. abad. berat dan waktu 3. dg. panjang . hm.Menentukan kelipatan dari suatu bilangan .2. Menggunakan pengukuran sudut. dm. 3. cm dan mm. rim. windu. kwintal. tahun. Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat  Membandingkan besar dua sudut  Mengukur besar sudut dengan satuan tidak baku  Mengukur besar sudut dengan satuan derajat  Mengidentifikasi sudut siku-siku dari bangun datar dan benda-benda disekitar  Mengenal sudut siku-siku dengan menggunakan datar dan benda-benda disekitar  Mengenal sudut siku-siku dengan menggunakan 4 ara mata angin  Menentukan besar sudut satu putaran setengah putaran dan sperempat putaran dalam satuan derajat 3. persegi panjang. dan berat dalam pemecahan masalah 4.2. kg.Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan KPK. dam.  Menentukan hubungan satuan kuantitas gros.3 Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor persekutuan terbesar (FPB) .4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB .

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 6.2 Menyederha-nakan berbagai bentuk pecahan 80 65 55 60 55 63 6.4 Melakukan operasi hitung campuran 80 65 60 60 65 66 6.3 Menjumlahkan pecahan  Melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan yang penyelesaiannya sama dengan hasil positif dan nilainya paling besar 1    Melakukan operasi penjumlahan dengan penyebutannya tidak sama yang hasilnya paling besar 1 Menjumlahkan pecahan desimal dengan hasilnya paling besar 1 Menjumlahkan pecahan desimal dengan hasilnya paling besar 1 80 65 55 60 65 65 6.1 Mengurutkan bilangan bulat  Menunjukkan penerapan bilangan negative dalam masalah sehari-hari missal : temperature.1 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya         80 65 60 60 65 66 6. operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan Menyelesaikan soal sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Menyatakan beberapa bagian dari keseluruhan ke bentuk pecahan Menentukan nilai pecahan melalui gambar Menuliskan letak pencahan pada garis bilangan Membandinkan dua pecahan melalui gambar. ketinggian. garis bilangan Membandingkan dua pecahan yang penyebutannya sama Menemukan nama lain dari pecahan melalui garis bilangan yang besarnya sama Menyebutkan nama lain pecahan yang besarnya sama Sederhanakan bentuk pecahan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama 80 65 50 60 65 64 5.3 Mengurangkan bilangan bulat 80 65 50 60 60 63 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 5.4 Mengurangkan pecahan  Melakukan operasi hitung pengurangan dengan hasilnya paling besar 1  Melakukan operasi hitung pengurangan dengan penyebut tidak sama yang hasilnya paling besar 1 80 65 55 60 65 65 . Menggambarkan diagram panah untuk pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan Menerjemahkan ari diagram panah pengurangan bilangan bulat pad garis bilangan Menemukan hasil pengurangan bilangan bulat negatif melalui diagram panah Menghitung hasil pengurangan bilangan bulat negatif Mengerjakan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat negatif Mengerjakan operasi hitung pengurangan bilangan bulat negatif Menyelesaikan soa.2 Menjumlahkan bilangan bulat 80 65 50 60 60 63 5. persegi panjang dan segitiga  80 70 50 60 65 65 Bilangan 5.Memecahkan soal sehari-hari yang berhubungan dengan luas bangun datar persegi. dan sebagainya       Menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan Membilangkan dan menuliskan bilangan bulat dalam kata-kata atau angka Menyebutkan contoh bilangan bulat negatif dan positif Menyatakan bahwa bilangan bulat negatif adalah lawan bilangan bulat posistif Mengurutkan sekelompok bilangan bulat dari yang terkecil atau terbesar Menentukan letak bilangan bulat negatif atau positif pada garis bilangan bulat Menggambarkan diagram panah bilangan bulat Menggunakan diagram panah untuk menjumlahkan bilangan bulat Menghitung penjumlahan bilangan bulat.

S.4 Menentukan hasil pencer-minan suatu bangun datar .Menunjukkan dan menggambarkan bangun datar (benda-benda) yang memiliki sumbu simetri .3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris  Mengelompokkan dan memberi contoh bangun datar yang simetris  Mengelompokkan dan memberi contoh bangun datar yang tidak simetris  Mengidentifikasi ciri bangun datar yang simetris  Membuat bangun datar yang simstris  Membuat bangun datar yang tidak simetris 8. Menghttung operasi pengurangan desimal yang hasilnya paling besar 1  Mengerjakan soal-soal operasi hitung  Mengerjakan soal-soal operasi hitung pengurangan yang hasilnya paling besar 1 6. Menggunakan lambang bilangan romawi 7. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana  Menyebutkan ciri-ciri bangun ruang kubus  Mengklasifikasikan bangun ruang yang termasuk kubus  Menyebutkan ciri-ciri bangun ruang yang termasuk bangun balok  Mengklasifikasikan bangun ruang yang termasuk bangun balok 8. Menyatakan bilangan cacah sebagai bilangan Romawi dan sebaliknya  Menentukan cara penulisan bilangan romawi  Mengubah bilangan romawi ke dalam bilangan asli  Menggunakan bilangan romawi dalam kehidupan sehari-hari 80 70 60 60 65 67 80 70 60 60 65 67 Geometri dan Pengukuran 8.Mengidentifikasi dan menggunakan garis simetri pada bangun datar sederhana . Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 8.2.S.Ag HENNY MUFIDATI.Menentukan jumlah sumbu simetri suatu bilangan datar .Mengunakan pencerminan bangun datar sederhana 80 70 60 60 60 66 80 70 65 60 60 67 KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui.1 Mengenal lambang bilangan Romawi  Menuliskan cont0h-contoh bilangan romawi  Mengurutkan penulsian bilanganromawi dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebaliknya  Membandingkan dua bilangan romawi 7.Pd .5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan  Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan pecahan  Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pengurangan yang hasilnya paling besar 1 80 65 55 60 65 65 80 65 55 60 65 65 7. Kepala Madrasah 65 Gendongkulon.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus     Menentukan jaring-jaring bangun kubus Membuat jaring-jaring bangun kubus Menentukan jarong-jaring bangun balok Membuat jaring-jaring bangun balok 80 70 50 60 60 64 80 70 50 60 60 64 8.

Menggunakan faktorisasi prima untuk menentukan KPK dan FPB dari dua dan tiga bilangan. dan menaksir besar suatu sudut .Membandingkan akar pangkat dua suatu bilangan dengan bilangan yang lain..Melakukan operasi hitung yang melibatkan satuan waktu seperti jam.Membaca dan menulis bilangan bulat dalam kata-kata dan angka.Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat (penjumlahan.Menetukan tanda waktu dengan notasi 12 jam ( melibatkan keterangan pagi. pembulatan. . .Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. mengali dan membagi) dua bilangan.05 GENDONGKULON : MATEMATIKA : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan 60 60 60 60 60 70 65 60 60 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Bilangan 1. 1.Menggunakan sifat komutatif (pertukaran). mengurangkan. . KPK dan FPB . . .1 Menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam .5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung. puluhan serta ratusan terdekat. dll. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah Geometri dan Pengukuran 2.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnya. dan distributif dalam perhitungan . .Menuliskan pangkat dua sebagai perkalian berulang.perkalian dan pembagian) .Melakukan Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. .3 Melakukan pengukuran sudut .Melakukan penarikan akar pangkat dua dari bilangan kuadrat. 1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . hari. dan penaksiran . . abad. 2.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana . 2.Menggambar sudut siku-siku. .Membulatkan bilangan-bilangan dalam satuan. jarak. 2.Menentukan besar sudut yang ditunjukan oleh jarum jam. lancip dan tumpul dengan busur derajat 2.Memecahkan masalah sehari-hari yang melibat-kan pangkat dua dan 1.Menentukan jenis bilangan bulat dengan garis bilangan. assosiatif (pengelom-pokan). . sore atau malam.Menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam.Menaksir hasil operasi hitung (Menjumlahkan. pengurangan. 1.Melakukan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat dua. sudut. dan kecepatan dalam pemecahan masalah 1.2 Melakukan operasi hitung satuan waktu .4 Mengenal satuan jarak dan kecepatan 80 65 55 65 65 80 65 55 65 65 80 65 55 60 64 80 65 55 60 64 80 80 80 65 70 70 55 55 55 60 70 65 64 69 67 80 70 60 60 66 80 65 55 60 64 .Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan bilangan bulat.Menentukan besar sudut dengan menggunakan alat (busur derajat).Memecahkan masalah sehari-hari dengan menggunakan KPK dan FPB.2 Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB .3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat . Menggunakan pengukuran waktu. .

- 80 65 55 60 60 64 80 65 60 60 60 65 80 70 55 60 60 65 80 70 55 60 60 65 4. . 4..Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa atau pecahan campuran) berpenyebut sama.Memecahkan masalah sehari. . Menentukan waktu keberangkatan dan waktu tiba.Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa atau pecahan campuran) berpenyebut beda. .Menemukan rumus volum kubus dan balok. biasa) atau sebaliknya 5.Membandingkan dua jenis pecahan yang berbeda dari (desimal. dan layang-layang). 5. .Mengubah persen dan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana . jarak.Mengubah pecahan biasa ke dalam persen dan desimal. persen..2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar . .1 Menghitung luas trapesium dan layang-layang .Menentukan luas bangun datar dengan memanfaatkan rumus luas segitiga. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 80 65 55 60 60 64 80 65 55 60 60 64 80 65 65 60 60 66 .hari yang berhubungan dengan volum bangun ruang( kubus dan balok). 2.Menggunakan rumus untuk menentukan volume kubus dan balok. . dan layang-layang) dengan cara menurunkan dari rumus pokok.Menemukan rumus mencari tinggi.3. . .Menemukan rumus mencari panjang.Menemukan hubungan volume balok dan kubus untuk mencari panjang rusuk – rusuknya.Menentukan persentase sederhana dari kuantitas atau banyak barang tertentu . .Memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan luas bangun datar (trapezium dan layang – layang) 4. . dan kecepatan . lebar dan tinggi pada balok juga rusuk pada kubus jika ada yang sudah diketahui . waktu.Melakukan operasi perkalian berbagai bentuk pecahan.Menemukan rumus luas bangun datar: (trapesium. alas banguh datar trapesium. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah Menjelaskan satuan. jarak.Melakukan operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa atau pecahan campuran) yang berpenyebut beda.Mengenalkan arti perkalian dan pembagian pecahan. 5. .Melakukan operasi pembagian berbagai bentuk pecahan. Menghitung volume kubus dan balok dan menggunakan dalam pemecahan masalah 80 70 55 60 60 65 80 70 55 60 60 65 Bilangan 5.Menggunakan rumus luas trapesium dan layang – layang. Menentukan kecepatan jika jarak dan waktu diketahui. Menentukan jarak jika waktu dan kecepatan diketahui.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan .Memecahakan masalah kehidupan sehari-hari yang melibatkan jarak waktu dan kecepatan 3.1 Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya .1 Menghitung volume kubus dan balok .2 Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan .Menentukan kuantitas atau banyak jika banyak benda dan persentase diketahui. Menentukan waktu jika jarak dan kecepatan diketahui. dan kecepatan. 3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok .5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu.Melakukan operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa atau pecahan campuran) yang berpenyebut sama .

kerucut.S. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Menggambar bangun datar dari sifat-sifat bangun datar yang diberikan 6.Menentukan simetri lipat dan simetri putar bangun datar.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri .sifat bangun dan hubungan antar bangun 5. jajar genjang.Menyebutkan sifat-sifat bangun datar segitiga. 571 563 HENNY MUFIDATI. 6. persegi. belah ketupat. . layang-layang. lingkarang. persegi panjang.. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 65 60 60 60 65 80 70 60 60 60 66 80 70 60 60 60 66 80 70 65 60 60 67 80 80 70 70 65 65 60 60 60 60 65 67 67 Mengetahui.Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang tabung.3 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana Menggambar berbagai jaring-jaring kubus dan balok Membuat jaring – jaring kubus dan balok 6. limas.Geometri dan Pengukuran 6. Kepala Madrasah Gendongkulon.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang sederhana .Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan bangun datar dan bangun ruang.Menentukan kesebangunan antar bangun-bangun datar.S. .4 Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala . .Menggambar bangun ruang dari sifat-sifat bangun yang telahdipelajari 6.Menjelaskan arti perbandingan pecahan.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang .Menggunakan perbandingan untuk menentukan skala .1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar . .Melakukan operasi hitung dengan menggunakan perbandingan dan skala 6. .Ag NBM.Pd NBM. trapesium. Memahami sifat . prisma.

Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 1.Mengidentifikasi gabungan bangun datar . FPB dan KPK .2 Menghitung luas lingkaran .Melakukan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat tiga .Menggunakan sifat komutatif (pertukaran).2 Menentukan akar pangkat tiga suatu bilangan kubik . dan volume prisma segitiga 3. asosiatif (pengelompokan).Menentukan hubungan antar satuan debit .Menghitung luas dua atau lebih bangun yang digabungkan 3. .3 Menghitung volume prisma segitiga dan tabung lingkaran 80 70 55 50 61 80 70 60 55 64 75 80 55 50 62 . diameternya . luas lingkaran.1 Menggunakan sifat-sifat operasi hitung termasuk operasi campuran.Menentukan akar pangkat tiga bilangan kubik.1 Menghitung luas segi banyak yang merupakan gabungan dari dua bangun datar sederhana .Menentukan luas lingkaran yang diketahui radius.Menghitung rumus volume bangun ruang 2.Menggunakan konsep luas lingkaran untuk menentukan luas bangun datar yang merupakan gabungan antara bagian dari lingkaran 3. dan distributif (penyebaran) untuk melakukan perhitungan dengan cepat .Menentukan pangkat tiga suatu bilangan. 1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung termasuk penggunaan akar dan pangkat . Menggunakan pengukuran volume per waktu dalam pemecahan masalah 75 70 60 65 66 80 60 60 60 64 3.Memecahkan masalah sehari – hari yang melibatkan operasi hitung termasuk penggunaan akar dan pangkat 2.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit . .Melakukan perhitungan dengan tepat pada operasi hitung campuran 1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Menentukan bilangan kubik yang dibatasi oleh dua bilangan lain.1 Mengenal satuan debit .Menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan atau lebih dengan beberapa cara .Menentukan ukuran dari dua bangun yang berbeda .Menggunakan konsep luas lingkaran untuk menentukan luas bangun datar yang merupakan bagian dari suatu lingkaran .Melakukan operasi hitung yang melibatkan satuan debit dalam menyelesai-kan masalah sehari-hari 80 60 65 60 65 80 60 60 60 64 80 50 50 55 59 Geometri dan Pengukuran 2.05 GENDONGKULON : MATEMATIKA : VI / GANJIL & GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 60 60 60 60 60 50 55 50 KKM Bilangan 1. Menghitung luas segi banyak sederhana.

Menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu Melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan .Mengurutkan data . Menggunakan sistem koordinat dalam pemecahan masalah 6. lingkaran.Menafsirkan sajian data 5. diangram garis.Menyebutkan model sajian data .5 80 60 65 50 50 61 Geometri dan Pengukuran 6.Menyelesaikan soal cerita yang melibatkan operasi hitung campuran berkaitan dengan bilangan pecahan Memecahkan masalah perbandingan dan skala .3 Menafsirkan sajian data .2 Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel .Mengubah suatu pecahan biasa ke bentuk desimal atau sebaliknya .Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. data terbesar dan terkecil 4.1 80 70 60 60 60 66 .Menunjukkan letak benda pada denah sederhana. volume dan keliling bangun dalam pemecahan masalah 75 80 55 50 50 62 Bilangan 5.Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan . batang.Mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya.1 Menyederhanakan dan mengurutkan pecahan .Mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Mengumpulkan dan mengolah data Menentukan rumus volume prisma segitiga Menghitung volume prisma segitiga Menentukan rumus volume tabung Menghitung volume tabung Menerapkan rumus.Menentukan hasil penjumlahan. .Menggunakan skala untuk menentukan ukuran sebenarnya. meliputi nilai data dengan ukuran tertentu.Mengurutkan pecahan biasa dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya 5. diagram batang. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal .Menyajikan data dalam bentuk tabel. 80 60 60 60 60 64 75 70 60 55 50 62 80 60 60 60 60 64 80 70 70 70 70 72 80 60 50 60 60 62 5.Menggambar letak benda pada denah sederhana 6.2 Mengenal koordinat posisi sebuah benda 80 70 60 65 70 69 . . Menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu . Melakukan operasi hitung pecahan dalam pemecahan masalah 4.4 75 75 70 60 50 60 50 60 50 60 59 63 5. luas.Menggunakan skala untuk menentukan ukuran dalam gambar Membuat denah letak benda . diagram lingkaran .3 5. perkalian.Pengolahan Data 4.Menjelaskan arti skala .Mengidentifikasi sajian data .Mengumpulkan data dengan pencatatan langsung dan dengan lembar isian .Menentukan rata-rata hitung dan modus dari suatu data 4. dan pembagian berbagai bentuk pecahan .1 Mengumpulkan dan membaca data . pengurangan.2 Mengurutkan pecahan desimal dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya Menuliskan nama lain suatu pecahan Menyederhanakan pecahan Mengurutkan berbagai bentuk pecahan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya.

S.Menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius Menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram gambar.Menentukan nilai tertinggi dan terendah Menafsirkan hasil pengolahan data . Menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data .Menyajikan data .Menentukan letak titik pada sistem koordinat .4 . .3 Pengolahan Data 7.Menulis data dalam bentuk diagram garis.Menentukan modus suatu data. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN.Menentukan median suatu data.3 7. .Menulis data dalam bentuk table .Menentukan letak tempat pada denah Menentukan posisi titik dalam sistem koordinat Kartesius .Menafsirkan hasil pengolahan data KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 60 65 70 69 80 80 60 65 65 70 80 70 60 60 60 66 80 70 70 60 65 69 80 70 65 60 65 68 80 70 65 60 60 65 67 Gendongkulon.Ag NBM.S. . 09 Januari 2012 Mengetahui.Menyajikan hasil pengolahan data . Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data 7.Mentukan nilai rata – rata suatu data. 870 828 . batang dan lingkaran . 571 563 NURKHOLIS MAJID. pada sistem kordinat .2 7.Membuat kesimpulan dari hasil pengolahan data .Menentukan letak titik.PdI NBM.Menggambar bangun datar pada bidang koordinat . Mengurutkan data termasuk menentukan nilai tertinggi dan terendah .Menulis data dalam bentuk diagram batang. . .1 7.6.Mengidentifikasi data .Menulis data dalam bentuk diagram lingkaran.Mengurutkan data acak.

3 Membiasakan hidup sehat Tema : Kebersihan dan Kesehatan .Menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur 1.Bekerja keras dan cerdas (kerja amaliah) 2. 1. pakaian. Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga Tema : Pengalaman .Pemahaman konsep membuang sampah atau meludah pada tempatnya Tema : Lingkungan .Menunjukkan keadaan lingkungan yang bersih dan cukup ventilasi Tema : Kebersihan dan Kesehatan .Menunjukkan keadaan lingkungan yang bersih dan cukup ventilasi . merupakan kondisi lingkungan baik bagi kesehatan . asap.Mencuci tangan ebelum makan .Membiasakan merawat tubuh .Menjelaskan air kotor.05 GENDONGKULON :IPA : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan 70 70 70 65 80 70 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 1.2 Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan. Mengenal cara memelihara lingkungan agar tetap sehat 1.Menceritakan perlunya makanan.2 Membedakan lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat 80 70 70 70 72 75 70 70 65 70 80 70 70 60 70 70 70 70 60 67 80 70 70 75 75 80 70 70 70 72 . tumpukkan sampah.Bekerja sama secara terbuka .1 Mengenal cara menjaga lingkungan agar tetap sehat Tema : Keluarga .Menyebutkan makanan sehat untuk pertumbuhan .Menerangkan bagian-bagian anggota tubuh .Membuang sampah atau meludah pada tempatnya 2. Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya 2. air dan lingkungan bersih untuk hidup sehat 1.Membuang sampah atau meludah pada tempatnya.1 Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya Tema : Diri Sendiri . udara. merupakan kondisi lingkungan baik bagi kesehatan . asap.Menunjukkan keadaan lingkungan .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Menjelaskan air kotor.Menuntukkan cara merawat tubuh .Menceritakan kegunaan anggota tubuh . lingkungan sehat) Tema : Keluarga .4. air. tumpukkan sampah.

Benda dan sifatnya 3. kasar/halus dan rasa dari benda/objek .Membiasakan membuang sampah pada tempatnya .Menunjukkan baterai. pegas. dan magnet) Tema : Tempat Umum .Tema : Kegemaran . Membedakan gerak benda yang mudah bergerak dengan yang sulit bergerak melalui percobaan Tema : Tempat Umum .Menjelaskan penyebab gerak 3.Membedakan bentuk benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit bergerak . hewan peliharaan dan lingkungan sekitar Tema : Lingkungan . per/pegas.Menunjukkan batere.Memperagakan cara menggerakkan benda .hari Tema : Kegemaran . tumpukkan sampah/asap merupakan kondisi lingkungan kurang baik bagi kesehatan 2. magnet sebagai sumber energi gerak.Menjelaskan air kotor.Tema : Lingkungan .1 Mengidentifikasi benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan cirinya melalui pengamatan Tema : Pengalaman .Tema : Komunikasi .Menceritakan pakaian yang sesuai pada musim panas dan hujan .Mengemukakan ciri – ciri lingkungan yang sehat dan ciri – ciri lingkungan yang tidak sehat . gerak .Membedakan bentuk benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit bergerak . bau. per/pegas.Menentukan persamaan dari benda yang berbeda . 80 70 70 70 70 72 80 70 65 70 70 71 80 65 65 65 65 68 75 65 65 65 60 66 75 65 65 70 70 69 80 75 70 70 70 73 75 75 60 60 70 68 .Bekerja ilmiah memberi tanggapan secara santun . warna.Menjelaskan perbedaan suhu dan musim hujan dan musim kemarau .Merawat tanaman atau hewan peliharaan . Mengenal berbagai sifat benda dan kegunaannya melalui pengamatan perubahan bentuk benda Energi dan Perubahannya 4.Mengenali bentuk gerak 4.3 Mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar Tema : Lingkungan .Mengenali bentuk.Menceritakan pakaian yang sesuai pada musim panas dan hujan 3. dorongan tangan. dorongan tangan.Menjelaskan bahwa air kotor tumpukkan sampah.2 Mengenal benda yang dapat diubah bentuknya Tema : Lingkungan .Menceritakan alasan perlunya merawat dan memelihara lingkungan . Mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari .1. asas kendaraan merupakan kondisi lingkungan kurang baik bagi .Menjelaskan perbedaan suhu dan musim hujan dan musim kemarau .3 Menceritakan perlunya merawat tanaman. dorongan tangan. dan magnet sebagai sumber energi gerak 4.2 Mengidentifikasi penyebab benda bergerak (batere.Menceritakan bentuk.Merawat tanaman atau hewan peliharaan 3.Memperagakan cara menggerakkan benda Tema : Transportasi .Menerangkan kegunaan benda dirumah disekolah dan tempat lain Tema : Kegemaran . ukuran.Mengenali bentuk gerak Tema : Hewan dan Tumbuhan .

Menjelaskan perbedaan suhu pada musim hujan dan musim kemarau KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 75 75 60 60 70 68 70 75 60 70 70 69 70 70 60 70 60 66 75 70 60 60 70 67 70 Gendongkulon.Menceritakan benda-benda langit yang terlihat pada waktu siang dan malam hari. Kepala Madrasah MUKHSIN.Menceritakan benda-benda langit yang terlihat di waktu siang dan malam hari .Ag NBM. . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.Menceritakan benda-benda langit yang terlihat di waktu siang dan malam hari.Menceritakan tanda-tanda akan turunnya hujan 5.Menjelaskan penyebab gerak Tema : Hewan dan Tumbuhan .1 Mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan Tema : Transportasi .2 Mengenal keadaan cuaca di sekitar kita Tema : Peristiwa Alam .Bumi dan Alam Semesta 5.Menceritakan pakaian yang sesuai pada musim kemarau dan musim hujan . .Menceritakan jenis binatang yang keluar pada siang dan malam hari.Menjelaskan penyebab gerak 5.S. Tema : Perisiwa Alam . 571 563 MASROFAH.3 Membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan terhadap kegiatan manusia Tema : Tempat Umum .Menggambar benda langit yang dapat terlihat pada waktu malam dan siang hari.Pd NBM.Memhuat gambar bende-benda langit yang dapat terlihat di waktu siang dan malam hari 5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam ( cuaca dan musim ) serta pengaruhnya terhadap kegiatan Tema : Komunikasi . 927 653 .Mwmbandingkan ciri-ciri musim kemarau dan musim hujan pada lahan dan kegiatan manusia Tema : Peristiwa Alam .Mencontoh listrik dan panas sebagai kegunaan Tema : Transportasi .S. Tema : Rekreasi .

pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta berbagai tempat hidup makhluk hidup 1.4.Tema : Kebersihan dan Kesehatan . batang.05 GENDONGKULON :IPA : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan 70 60 60 60 65 65 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 1. burung.Membuat daftar bagian-bagian utama tubuh hewan (kucing. Mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan Tema : Kebersihan dan Kesehatan .Mencari contoh benda padat yang dapat berubah wujud menjadi benda cair dan sebaliknya 70 65 70 71 80 75 70 65 70 80 70 70 60 68 80 70 65 60 67 Benda dan sifatnya 2.Membuat daftar bagian utama tumbuhan (akar.Menggambar bagian utama tubuh tumbuhan secara sederhana 1.1 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan Tema : Kegemaran 80 .Menggunakan nama benda. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya serta perubahan wujud yang dapat dialaminya 80 75 70 65 71 80 70 70 65 70 .1.Mendaftar kosa kata Sins . Menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda (plastisin/tanah liat/adonan tepung) akibat dari kondisi tertentu Tema : Diri Sendiri . tanah dan tempat lainnya) Tema : Kebersihan dan Kesehatan .Memberi contoh berbagai tumbuhan disekitar yang berguna bagi manusia 2.Menunjukkan hasil kegiatan dalam bentuk gambar atau secara tulisan Tema : Lingkungan .2 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada pertumbuhan hewan (dalam ukuran) dan tumbuhan (dari biji menjadi tanaman) Tema : Keluarga .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . ikan) dan kegunaannya dari hasil pengamatan .2.Menunjukkan beragam jenis benda padat dan benda cair yang ada di sekitar Tema : Pengalaman . Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan.Membedakan cirri benda padat dan benda cair 2.Memberi contoh tumbuhan yang hidup di tumbuhan yang lain melalui pengamatan 1.3 Mengidentifikasi berbagai tempat hidup makhluk hidup (air.Menggambar secara sederhana dan menamai bagian-bagian tubuh hewan 1. bunga.Mengungkapkan gagasan secara lisan . makhluk hidup dan fenomona alam . Mengidentifikasi ciri–ciri benda padat dan cair yang ada di lingkungan sekitar Tema : Diri Sendiri . dan bua/biji) .

Pd NBM.benda disekitar Tema : Pengalaman . siang dan sore hari Tema : Tempat Umum .Mengidentifikasi benda .Memperagakan cara yang aman untuk menghindari pengaruh panas dan cahaya matahari. siang.Mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang dapat berubah bentuk seperti plastisin/tanah liat ketika dibentuk 2.Memberi contoh alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik 3. siang.hari dan kegunaannya 75 65 65 70 70 69 75 65 65 70 70 69 Bumi dan Alam Semesta 4. Kepala Madrasah MUKHSIN.3.Memberi contoh cara penggunaan listrk yang hemat 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi. Tema : Transportasi .Menunjukkan sumber energi yang menghasilkan panas.1 Mengidentifikasi sumber-sumber energi (panas. Mengenal berbagai sumber energi yang sering dalam kehidupan sehari .Mencari contoh alat-alat rumah tangga . dan sore hari).2 Mengidentifikasi jenis energi yang paling sering digunakan di lingkungan sekitar dan cara menghematnya.Menceritakan kegunaan benda-benda di sekitar 3. 989 262 . dan sore Tema : Komunikasi .S.Menjelaskan pengaruh panas dan cahaya matahari terhadap manusia .Menceritakan adanya hubungan antara kedudukan matahari dengan bayang-bayang yang berbentuk 4. 571 563 SERLY CITRA APRILIA A.80 Tema : Pengalaman .S. Tema : Rekreasi . Mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dan kegunaannya melalui pengamatan Tema : Keluarga .Menceritakan kedudukan matahari (pagi. dan cahaya Tema : Transportasi .Menceritakan kegunaan panas dan cahayanya matahari dalam kehidupan sehari-hari Tema : Peristiwa Alam . cahaya. . Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. dan bunyi) yang ada di lingkungan sekitar.Membedakan panas yang dipancarkan matahari pada waktu pagi.Memberi contoh jenis-jenis energi yang sering digunakan sehari-hari Tema : Hewan dan Tumbuhan .2 Mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari Tema : Komunikasi .hari 80 70 70 70 70 72 80 60 70 70 70 70 70 Gendongkulon. listrik. bunyi. misalnya tidak menatap matahari secara langsung KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 70 70 65 65 70 75 65 65 65 70 68 Energi dan Perubahannya 3.Ag NBM.

05 GENDONGKULON : ILMU PENGETAHUAN ALAM : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 70 70 70 70 70 70 60 KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 1.3.1.2.2. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hwan mdan tumbuhan 1. Makanan bergizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan anak 1. Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan pengamatan 2. kesehatan.2.3. istirahat dan olah raga) 1.2.2. Mengelompokkan benda-benda yang telah dikenalnya sebagai benda padat atau cair atau gas 3. dan gas 3. Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Mengidentifikasi penyebab pencemaran lingkungan 2.1. terhadap kesehatan) 2. rekreasi.2.1.1. Menjelaskan hubungan rekreasi. Membuat daftar sifat-sofat benda padat dan benda cair dan benda gas 3.1. dan upaya menjaga kesehatan lingkungan BENDA DAN SIFATNYA 3. Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan meliputi benda padat. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sesorang 1.1.1.3.2.5.3. Membedakan kondisi lingkungan sehat dan tidak sehat 2.3.1.1.hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup 2.1.1.ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal .3. Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana 1.2.3. pewarna.3. Mengidentifikasi peyebab pencemaran lingkungan 2.1. Membuat laporan tentang lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat berdasarkan pengamatan 3.6.2.1. Membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan pengamatan ciri-cirinya.3. Mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan 2. Memahami ciri .sifat.3.2. Mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (makanan. penyedap.3.3. Menggolongkan hewan berdasarkan persamaan ciri-cirinya 1.1.3.1. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup 1. Menggolongkan tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-cirinya 1.1. Menjelaskan pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan 2. Menjelaskan pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan 2.2. istirahat.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Mengidentikasi perubahan-perubahan tubuh manusia mulai dari bayi sampai dewasa melalui pengamatan gambar 1.2.2.hari 1. cair. Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup 1. 1. Menafsirkan berdasarkan data pengukuran bahwa bertambahnya tinggi badan menunjukkan adanya pertumbuhan 1. perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari . dan olah raga dengan kesehatan 1.1. Membandingkan sifat-sifat nberbagai benda cair 80 70 65 70 71 80 70 70 70 72 80 65 65 70 70 80 75 70 70 73 80 80 70 70 70 70 70 70 72 72 80 70 60 70 68 . Memahami sifat . Menjelaskan pengaruh makanan dengan bahan tambahan buatan (pengawet.1. Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar 2.4.

Menyimpulkan berdasarkan hasil pengamatan bahwa energi itu ada. cerah.2 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas.2. hujan 6.1. getaran dalam kehidupan seharihari 4. Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam di lingkungan sekitar 6.2.2. Membuat kincir angin untuk menunjukkan bentuk energi angin dapat diubah menjadi energi gerak 5. cuaca dan pengaruhnya bagi manusia serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan melestarikan lingkungan 75 60 65 70 70 68 75 70 65 70 65 69 80 70 75 70 70 73 . Menentukan alat dan bahan yang mudah diperoleh dan mudah digunakan 5. kincir angin berputar bila ditiup angin.1. misalnya panas dari sinar matahari. bentuk permukaan (halus.1. dan diletakkan diudara terbuka 3. Membuat model sesuai rancangan dengan memperhatikan keindahan 5.3. tetapi dapat dirasakan.1.5.4. misalnya : berawan.1. Menjelaskan kegunaan benda plastik. Menunjukkan adanya pengaruh energi berdasarkan pengamatan.1 Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar 6. Menerapkan Konsep Eenergi 80 75 70 75 70 74 80 75 65 70 70 65 65 65 60 60 68 67 BUMI DAN ALAM SEMESTA 6.3. Memahami berbagai cara gerak benda. Membuat daftar benda-benda yang banyak digunakan untuk tuuuan tertentu 3. Mengumpulkan informasi tentang lingkungan yang baik dan lingkungan yang rusak 70 60 70 60 68 80 60 65 70 60 67 80 75 70 70 70 73 ENERGI DAN PERUBAHAN 4. misalnya kincir angina/air 5. dan memetik gitar menghasilkan bunyi. Membandingkan sifat-sofat berbagai benda padat 3.1. Memahami kenampakan permukaan bumi. Menggambar secara sederhana simbol yang biasa digunakan untuk menunjukkan kondisi cuaca 6. Mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi (daratan dan sebaran air) 5. Meramalkan keadaan cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan langit misalnya : awan tebal mungkin akan turun hujan 6.1.2.1.1.2. Mengindetifikasi kegiatan manusia yang sesuai dengan keadaan cuaca tertentu 6. Mendesikripsikan hubungan antara pakaian yang dikenakan dengan keadaan cuaca 6. Misalny : kaca.3.2. dingin.2. warna.3. Membedakan sifat benda padat dan benda cair dan benda gas 3.3.3. gerak. atau rasa) yang dapat diamati akibat dari pembakaran. Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia 6.2.1.2.4. dan plastik. panas.2.2 Menerapkan cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari 5.1.3.2. tidak dapat dilihjat.3.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca 6.1. ringan.2.3.1. kasar) 4.3.1.2.2. Menerapkan berbagai gerak benda untuk berbagai keperluan 5. pemanasan dan diletakkan di udara terbuka 3. Mendemonstrasikan adanya perbahan sifat pada benda akibat pembakaran.4. Mengidentifikasi sumber energi dan kegunaannya 4.3. kaca. Mengidentifikasi kondisi cuaca.2. 4. 4. pemanasan. Memberi contoh dan menerapkan cara menghemat energi di rumah dan di sekolah 5.2. kayu. Mengidentifikasi hal yang mempengaruhi gerak benda Misal : berat. 4. Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran 4.1.1.1.1. 4.2.hubungannya dengan energi dan sumber energi 75 70 70 65 65 69 75 75 70 65 65 70 80 75 70 60 70 71 5. Membandingkan benda sebelum dan sesudah mengalami perubahan 3.80 3.2. Membuat daftar benda-benda yang banyak digunakan untuk tujuan tertentu.1.2. bentuk.3. Menjelaskan melalui pengamatan model bahwa sebagian besar permukaan 6. kayu.4. Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran. Memberikan alasan atas pemilihan alat/bahan secara tepat 5. Menentukan rancangan yang akan dibuat modelnya. Menjelaskan kegunan suatu benda. dan kertas 3.

3. Kepala Madrasah MUKHSIN.4.PDI NBM.4. Menjelaskan dampak perilaku manusia terhadap lingkungan.2. misalnya menebang pohon berarti mengurangi tempat hidup burung dan hewan lainnya. Memberi contoh perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap. 870 828 . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.Ag NBM.S.6. lingkungan xan yang merusak lingkungan 6. 571 563 NURKHOLIS MAJID. memberatkan sampah dapat mengurangi pencemaran KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 70 75 70 70 73 70 Gendongkulon.S.

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH - 05 GENDONGKULON : ILMU PENGETAHUAN ALAM : IV / GANJIL & GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 70 75 70 70 70 65 70 60 65 70 KKM

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan

Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan

1. Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dg fungsinya, serta pemeliharaannya

2. Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dg fungsinya

1.1 Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya 1.1.1. Menjelaskan struktur kerangka tubuh manusia 1.1.2. Menjelaskan fungsi kerangka tubuh 1.2. Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya 1.2.1. Menjelaskan struktur kerangka tubuh manusia 1.2.2. Menjelaskan fungsi kerangka tubuh 1.3. Menerapkan cara memelihara kesehatan kerangka tubuh 1.3.1. Mempraktekkan sikap tubuh yang baik untuk menjaga bentuk rangka, misalkan cara duduk, cara berdiri, dan cara tidur 1.3.2. Mencari informasi tentang penyakit yang berkaitan dengan rangka 1.4. Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indera dengan fungsinya 1.4.1. Mendiskusikan alat indra manusia berdasarkan pengamatan 1.4.2. Menjelaskan fungsi alat indra 1.5. Menerapkan cara memelihara kesehatan panca indera 1.5.1. Mencari informasi tentang kelainan alat indra yang disebabkan oleh kebiasaan buruk, misalnya membaca ditempat yang kurang terang, minum air panas 1.5.2. Memberi contoh cara merawat alat indra 2.1. Menjelaskan hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan fungsinya 2.1.1 Memberi contoh, ciri-ciri akar serabut 2.1.2. Memberi contoh ciri-ciri akar tunggang 2.2. Menjelaskan hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya 2.2.1. Menyebutkan jenis batang tumbuhan 2.2.2. Menjelaskan fungsi batang tumbuhan 2.2.3. Memberi contoh tumbuhan berbatang rumput 2.2.4. Memberi contoh berbatang basah 2.3. Menjelaskan hubungan antara struktur daun tumbuhan dengan fungsinya 2.3.1. Menjelaskan bentuk susunan daun 2.4. Menjelaskan hubungan antara bunga dengan fungsinya 2.4.1. Menyebutkan bagian-bagian bunga 2.4.2. Menjelaskan fungsi bunga 3.1. Mengidentifikasi jenis makanan hewan

80

65

70

70

71

80

65

60

70

70

80

65

75

70

72

80

65

70

70

71

80

70

70

70

72

80

75

70

70

72

80

80

70

75

75

80 80 80

60 75 75

65 70 70

60 70 75

65 72 74

3. Menggolongkan Hewan berdasarkan jenis

3. Menggolongkan Hewan berdasarkan jenis makanannya

3.1.1. Menggolongkan hewan berdasarkan sumber makanan 3.2. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya 3.2.1. Menggolongkan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) 3.2.2. Menggolongkan hewan pemakan daging (karnivora) 3.3.3. Menggolongkan hewan pemakan tumbuhan dan daging (Omnivore) 4.1. Mendeskripsikan daur hidup beberapa hewan di lingkungan sekitar, misalnya kecoa, nyamuk, kupu-kupu, dan kucing 4.1.1. Menjelaskan urutan daur hidup kupu-kupu, nyamuk dan kecoa secara sederhana 4.1.2. Menyimpukan berdasarkan pengamatan bahwa tidak semua hewan berubah bentuk dengan cara yang sama

80

75

70

75

70

74

75

75

70

70

70

72

75

60

65

65

60

65

4. Memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup

5. Memahami hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya

Benda dan Sifatnya 6. Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan sifatnya

4.1.3. Menyimpulkan bahwa berubahnya bentuk pada hewan menunjukkan adanya pertumbuhan 4.2 Menunjukkan kepedulian terhadap hewan peliharaan, misalnya kucing, ayam, dan ikan - Menjelaskan cara merawat dan memelihara hewan peliharaan - Mendemons-trasikan cara merawat dan memelihara hewan peliharaan 5.1. Mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas (simbiosis) dan hubungan “makan dan dimakan” antar makhluk hidup (rantai makanan) 5.1.1. Menjelaskan hubungan khas antar makhluk hidup (simbiosis), misalnya lebah/ kupu-kupu dan bunga tumbuhan parasit mangunya 5.1.2. Mengkomuni-kasikan manfaat dan kerugian yang terjadi akibat hubungan antar makhluk hidup 5.1.3. Menjelaskan hubungan makanan dan dimakan antar makhluk hidup (rantai makanan) 5.2. Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya 5.2.1. Mejelaskan tentang ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar 6.1. Mengidentifikasi wujud benda padat, cair dan gas memiliki sifat tertentu secara berkelompok mengamati benda-benda yang ada di ruang kelas dan lingkungan sekolah 6.1.1. Mengelompok-kan benda-benda yang bersifat halus, keras, lunak dan basah 6.1.2. Membahas hasil pengamatan melalui tanggung jawab dalam diskusi kelas 6.1.3. Menyimpulkan hasil pengamatan dengan bimbingan guru 6.2. Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud cair → padat → cair, cair → gas → cair, padat → gas 6.2.1. Melakukan percobaan untuk membuktikan perubahan wujud benda yang dapat kembali kewujud semula 6.2.2. Mendiskusikan faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda 6.2.3. Secara bergiliran menceritakan perubahan wujud benda 6.2.4. Menyimpulkan dengan bimbingan guru 6.3. Menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan kegunaannya 6.3.1. Mengidentifikasi kesesuaian sifat bahan dg kegunaannya, misalnya plastik untuk jas hujan 6.3.2. Membandingkan berbagai bahan yang paling cocok untuk tujuan tertentu Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan atau tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda 7.1.1. Membuat daftar berbagai gerak benda 7.1.2. Mendemons-trasikan cara menggerakkan benda misalnya didorong dan dilempar 7.1.3. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi gerak benda, misalnya jatuh bebas akibat gravitasi, gerak dilantai yang datar karena dorongan 7.1.

75

70

70

70

70

71

70

75

70

70

65

70

80

70

70

65

65

70

80

80

70

65

60

71

75

65

70

70

65

69

75

70

65

65

60

67

ENERGI DAN PERUBAHAN 7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda

80

70

70

70

70

72

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari

Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan atau tarikan) dapat mengubah bentuk suatu benda. 7.2.1. Melalui percobaan anak dapat menjelaskan cara gaya mengubah bentuk/ gerak benda 7.2.2. Memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari cara gaya mengubah bentuk atau gerak benda 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 8.1.1. Menyebutkan sumber-sumber energi panas misalnya gesekan benda dan matahari 8.1.2. Mendemonstrasikan adanya perpindahan panas 8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara peng-gunaannya . 8.2.1. Mencari informasi berbagai sumber energi alternatif 8.2.2. Menyebutkan sumber energi alternatif 8.2.3. Mencari contoh benda-benda yang menggunakan sumber energi alternatif misalnya mobil bertenaga surya 8.3 Membuat suatu karya/ model untuk menunjukkan perubahan energi gerak akibat pengaruh udara, misalnya roket dari kertas/ baling-baling/ pesawat kertas/ parasut 8.3.1. Merancang karya/ model yang akan dibuat (roket dari kertas baling-baling/ pesawat kertas atau parasut) 8.3.2. Menentukan bahan dan alat yang akan digunakan 8.3.3. Membuat suatu karya atau model sesuai rancangan 8.3.4. Menguji model/ karya yang dibuat dan disempurnakan 8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik 8.4.1. Menyebutkan alat musik yang ditiup, petik, dan pukul 8.4.2. Membedakan bunyi alat-alat musik (suling, gitar, rebana) 8.4.3. Memainkan alat-alat musik 9.1. Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 9.1.1. Mengidentifikasi-kan perubahan daratan yang disebabkan oleh air, dan udara misalnya perubahan akibat pasang surut air, badai, erosi, kebakaran 9.1.2. Menjelaskan pengaruh air laut pasang dan surut bagi nelayan dan dermaga yang dangkal 9.2. Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari 9.2.1. Mengidentifikasi kedudukan benda-benda langit misalnya mengamati penampakan benda-benda langit waktu dan posisi matahari terbit dan tenggelam penampakan bulan dari hari ke hari 9.2.2. Menggambarkan berbagai bentuk posisi bulan 9.2.3. Mencari informasi tentang kedudukan benda langit 10.1. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya, matahari, dan gelombang air laut) 10.1.1. Mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perubahan lingkungan fisik 10.1.2. Menjelaskan pengaruh faktor penyebab perubahan lingkungan terhadap daratan (angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang laut) 10.2. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 10.2.1. Mendemonstra-sikan proses terjadinya erosi pada permukaan tanah 10.2.2. Mengidentifikasi cara mencegah erosi tanah dan abrasi 10.2.3. Menjelaskan cara mencegah erosi tanah dan abrasi 10.3. Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 10.3.1. Mendemonstrasi-kan proses terjadinya kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir) 10.3.2. Menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan erosi 10.3.3. Menyebutkan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan abrasi

7.2.

80

70

70

70

70

72

80

70

65

70

70

71

80

70

70

70

70

72

75

70

70

70

70

71

80

60

70

60

70

68

9. Memahami Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi dan Benda langit

80

60

70

60

70

68

80

50

70

60

60

64

10. Memahami Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya Terhadap Daratan

80

60

60

70

70

68

80

70

70

70

70

72

80

70

70

70

70

72

80 10.3.4. Menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir dan tanah longsor BUMI DAN ALAM SEKITARNYA 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat 11.1. Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan 11.1.1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam 11.1.2. Menjelaskan cara mengelola sumber daya alam 11.2. Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan 11.2.1. Mengidentifikasi hasil teknologi yang digunakan manusia yang menggunakan sumber daya alam 11.2.2. Menjelaskan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan apabila sumber daya alam digunakan tidak bijaksana 11.2.3. Menjelaskan keuntungan dan kerugian pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan 11.3. Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan 11.3.1. Menjelaskan tingkat kemudahan pengambilan hasil laut, sungai, hutan dan tanah tanah galian tanpa pelestarian 11.3.2. Mengumpulkan informasi tentang terjadinya bencana alam dan penyebabnya 11.3.3. Menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mengatasi dampak negatif pengambilan bahan alam KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui, Kepala Madrasah

70

70

70

70

72

75

70

70

70

70

71

80

70

65

70

70

71

80

70

65

70

70

71

70 Gendongkulon, 09 Juli 2012 Guru Mapel

MUKHSIN,S.Ag NBM. 571 563

NURKHOLIS MAJID,S.PDI NBM. 870 828

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH - 05 GENDONGKULON : ILMU PENGETAHUAN ALAM : V / GANJIL & GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan

Penerapan 70 70 70 70 70

KKM

MAKHLUK HIDUP DAN PROSES KEHIDUPAN 1.1 1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan Mengidentifikasi fungsi organ per-nafasan manusia 1.1.1. Mengidentifikasi alat pernapasan pada manusia 1.1.2. Menyebutkan alat pernapasan pada manusia 1.1.3. Menggambar alat pernapasan dan mendemonstrasikan cara kerjanya 1.1.4. Menjelaskan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia, misalnya menghirup udara tercemar, merokok dan terinfeksi oleh kuman 1.1.5. Membiasakan diri memelihara kesehatan alat pernapasan Mengidentifikasi fungsi pernafasan hewan misalnya ikan dan cacing tanah 1.2.1. Mengidentifikasikan alat pernapasan pada hewan ikan dan cacing tanah 1.2.2. Membuat model alat pernapasan pada ikan dan cacing tanah 1.2.3. Menyebutkan alat pernapasan hewan lainnya, seperti burung, katak, lumba-lumba 1.2.4. Menyebutkan fungsi alat pernapasan pada hewan-hewan tersebut Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan 1.3.1. Mengidentifikasi alat pencernaan makanan pada manusia 1.3.2. Menyebutkan fungsi alat pencernaan pada manusia 1.3.3. Mencari informasi beberapa macam penyakit yang berhubungan dengan pencernaan 1.3.4. Mempraktikkan hidup sehat untuk menjaga kesehatan alat pencernaan 1.3.5. Mengidentifikasi makanan bergizi 1.3.6. Membuat daftar menu makanan bergizi seimbang untuk dirinya 1.3.7. Menyimpulkan bahwa makanan yang bergizi dengan jumlah dan susunan menu seimbang menjadikan tubuh sehat 1.3.8. Mempraktekkan cara mengolah bahan makanan dengan tetap mempertahankan nilai gizinya Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia 1.4.1. Mengidentifikasi alat peredaran darah manusia melalui gambar 1.4.2. Mencari informasi tentang penyakit yang mempengaruhi alat peredaran darah manusia 1.4.3. Mempraktekkan kebiasaan hidup sehat untuk menghindari penyakit yang berhubungan dengan alat peredaran darah Mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia 1.5.1. Mencari informasi tentang penyakit yang mempengaruhi alat peredaran darah manusia 1.5.2. Mempraktikkan kebiasaan hidup sehat untuk menghindari penyakit yang berhubungan dengan

80

65

65

70

70

1.2

75

65

70

70

70

1.3

80

50

65

70

67

1.4

75

65

70

70

70

1.5

80

70

70

65

71

Mendeskripsikan sifat benda sesudah mengalami perubahan sebagai hasil suatu proses.1. Menyimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis penyusun bahan dengan sifatnya dari hasil percobaan Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda. Mengidentifikasi bahan-bahan yang akan diuji kekuatannya 4.1.1.1.2.3. tanduk dan sengat 3. Mengaitkan ciri khusus tumbuhan dengan tempat hidupnya Mengidentifikan penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup 3.2.2.1.1. 80 75 70 65 60 70 BENDA DAN SIFATNYA 4. Memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan 2.2.kertas dibakar.2. misalnya duri tajam. Ikut berpartisi-pasi dalam pelestarian jenis makhluk hidup Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyu-sunnya.3. Mengidentifikasikan bagian tumbuhan yg digunakan oleh manusia dan hewan untuk makanannya 2.2.2.2. 3.2.1.2.2. dan kertas 4. Membuat daftar tentang hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan 3.2.1. Memberi contoh penggunaan berbagai jenis bahan berdasarkan strukturnya 4.1. Menjelaskan faktor yang menyebabkan perubahan pada benda 70 70 65 70 71 80 70 70 65 65 70 2.1.3. baik sementara maupun tetap 4.1.1. Menjelaskan proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan cahaya lain 2.1. Mengidentifikasikan bagian tumbuhan yang digunakan oleh manusia dan hewan untuk 2.4. Membandingkan kekuatan beberapa jenis bahan yang diuji misalnya berbagai jenis barang 4. Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 75 65 70 70 70 70 3. misalnya benang kain. Menunjukkan tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanan 2. kelenturan.duri atau daun yang tajam 3. Mengaitkan ciri khusus tumbuhan hewan dengan lingkungannya 3.1.2.1. Memprediksi yang akan terjadi bila dunia ini tidak ada tumbuhan hijau Mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan 2.2. Mengidentifikasikan ciri khusus pada beberapa hewan untuk melindungi dirinya.3.80 alat peredaran darah 2.1.5.4. Menjelaskan pentingnya tumbuhan hijau bagi manusia dari hewan sebagai sumber energi 2.1. Menentukan usaha yang telah dilakukan untuk 3.4. Menjelaskan pentingnya tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan sebagai sumber energi 2.1.2.1. Mengidentifikasi beberapa jenis bahan berdasarkan struktur penyusunnya.1. misalnya lilin dipanaskan. Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan 2. Mendeskripsikan ciri khusus pada beberapa tumbuhan untuk melindungi dirinya misalnya memiliki racun.2.1. warna. 80 70 70 65 65 70 3. semen dicampur air dan pembusukan buah 4.6. Mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan 3. cairan tinta.5.1.2. Memprediksi yang akan terjadi bila dunia ini tidak ada tumbuhan hijau Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup 3. Menjelaskan kerugian yang dialami manusia karena hilangnya jenis makhluk hidup tertentu 3.3. misalnya bahan tali timah 4.2.2. kekerasan dan bau sebelum dan sesudah mengalami perubahan 4.4. Memberikan contoh cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memperoleh makanan dan melindungi diri dari musuhnya 3.5.1.3. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunannya dan perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses 4.2. Menyimpulkan data tentang sifat benda seperti bentuk. 75 70 70 70 65 70 . 80 70 70 65 65 70 4.2.

Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan 7.1.4. Mendemonstrasikan sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar dan cermin lengkung (cembung dan cekung) 6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/ model 80 70 65 70 70 71 80 50 70 70 60 66 7.1.5.1. Menggolongkan berbagai alat rumah tangga sebagai pengungkit. misal pengungkit. Memodifikasi hasil rancangan untuk menghasilkan karya model yang terbaik 6. gerak. dan energi serta fungsinya 80 75 70 70 70 73 80 75 70 70 70 73 6. Membandingkan kecepatan jatuh dua buah benda (yang berbeda berat.2.1. Menunjukkan kekuatan gaya magnet dalam menembus beberapa benda melalui percobaan 5.3. Mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah. Mendemonstrasikan sifat cahaya yang mengenai berbagai benda (bening. Mendeskripsikan hubungan antara gaya.2.1.7. lensa sederhana 6. katrol serta roda 5.1. Mengidentifikasi benda yang dapat dan yang tidak dapat berubah ke wujud semula setelah mengalami suatu proses 4. Membuat suatu karya/ model. Menjelaskan berbagai cara memperkecil atau memperbesar gaya gesek 6. tanah liat dan humus 7.3. Memberi contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari 5.3.4.2. Menggolongkan batuan berdasarkan warna.75 4.1.3. Membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda-beda (kasar.1.2.1. Menyimpulkan bahwa gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak ke bawah 6. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 6. gelap) 6. dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi.2.6. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 70 70 70 65 70 5.1. Mengelompokkan benda-benda yang bersifat magnetik dan yang tidak magnetik 5.1. misalnya berpasir.1. Memahami hubungan antara gaya. berwarna.1. halus) 6.3.1.2. gaya magnet) 5.1.. gaya gesek.4.1.1.2.2.1.8. bentuk dan ukuran) dari ketinggian tertentu 6.1.1. misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan sifatsifat cahaya 6.2. Menguji hasil karyanya 6. misalnya periskop.2. Mendiskripsikan kondisi benda setelah mengalami proses berdasarkan pengamatan ENERGI DAN PERUBAHAN 5.2.5. Menggunakan bahan/ benda 6.9 Menunjukkan contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan 6.2.2. Menentukan model yang akan dibuat dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Memprediksi seandainya tidak ada gaya gravitasi bumi 6. Membuat karya model yang sesuai dengan rancangan 6.5. Menerapkan prinsip keselamatan kerja 7. Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat 5. Memahami perubahan yang terjadi didalam dan hubungannya dengan penggunaan SDA 80 70 70 70 70 72 80 65 70 70 70 71 .7.1. Mengidentifikasi bebagai jenis pesawat sederhana.2.2. gerak.1.2.1.6.4.2. bidang miring. Membuat magnet 5.1. katrol serta roda 6. kekerasan permukaan kasar dan halus) 7. Menjelaskan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek dalam kehidupan seharihari 6.3. Memilih dan menentukan berbagai alat/bahan yang sesuai 6. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 7.

2. Mengidentifikasikan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air Mendeskripsikan perlunya penghematan air 7.4. perkotaan.2. Secara individu siswa menggambarkan secara sederhana tentang lapisan-lapisan bumi yang terdiri dari : a. Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhannya.1.3. misalnya : pertanian.6. 571 563 NURKHOLIS MAJID. misalnya berpasir. 7.1.S. Menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia. jalan. Memberi saran/usulan cara mencegah banjir . menggambarkan proses daur air dengan menggunakan diagram atau gambar 7. 7. 7.2. Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan 7. bahan bangunan KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 65 70 70 70 71 80 50 70 60 65 65 80 70 70 70 70 72 80 75 70 70 70 73 80 75 70 70 70 73 80 75 70 70 70 70 73 Gendongkulon.7.2. bendungan.Ag NBM.1. tanah liat dan humus Mendeskripsikan struktur bumi 7.4.3. Melakukan pembiasan cara menghemat air Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan 7. hewan dan lingkungan 7.1. kekerasan permukaan kasar dan halus) 7. 870 828 . 09 Januari 2012 Mengetahui. Secara klasikal siswa memperhatikan model gambar lapisan-lapisan bumi yang telah disiapkan guru.4.S. Mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah.5. Menjelaskan pentingnya air.3.dilanjutkan tanya jawab 7.2. lapisan inti b. Membuat suatu laporan berdasarkan hasil pengamatan atas pengalaman pribadi atau laporan surat kabar/media lainnya tentang peristiwa alam 7.1. perkotaan.7.5.6.3. 7.1.2. dan sebagainya) 7.2. Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian.7.3.6. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN. lapisan luar c.6. 7. kerak Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia dapat mempengaruhinya 7.PdI NBM. Menggolongkan batuan berdasarkan warna.

Menjelaskan pengaruh dari perubahan fisik anak laki-laki 2.1.2.2.1.2. Menjelaskan pengaruh dari perubahan fisik pada anak perempuan (diajarkan secara terpisah dari anak laki-laki) 2. Menjelaskan perkembangan pada manusia 2. Menjelaskan perkembang-biakan tumbuhan secara vegetatif 2. haid) 2. Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan 2. membesar. Menyebutkan contoh hewan tertentu yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi kebutuhannya (kelelawar.2.3. 2. Mengidentifikasikan tumbuhan bagian biji sebagai alat perkembang-biakan 80 70 70 70 71 75 65 70 70 70 2. Menyebutkan cara perkem-bangbiakan tumbuhan (vegetatif dan generatif) 2.1.3. Mengidentifikasi bagian-bagian bunga sebagai alat perkem-bangbiakan tumbuhan 2.05 GENDONGKULON : ILMU PENGETAHUAN ALAM : VI / GANJIL & GENAP : 2012/2013 Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 65 70 70 60 70 KKM MAKHLUK HIDUP DAN PROSES KEHIDUPAN 1.2.2.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .1.7.3. bebek) 1.2. Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan (kelelawar.2.2. Menjelaskan tahapan pertumbuhan pada manusia dari bayi sampai lanjut usia 2.3. payudara. Memahami hubungan antara ciri . Mengumpulkan data dari berbagai tumbuhan cara tumbuhan memperbanyak diri 2.3. cicak.1.3.1. men-cangkok 2. 1.3.2.3.3. 2. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. tumbuhan pemakan seranggaI dengan lingkungan hidupnya.2. Menjelaskan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan kaktus. Menyebutkan ciri-ciri perkembangan fisik pada anak perempuan (misal.3. Mendemontrasikan berbagai cara membiakan tumbuhan misal stek. Menyebutkan ciri-ciri perkembangan fisik pada anak laki-laki (perubahan suara.2.2. bebek) dan lingkungan hidupnya. 1.3. Mendeskripsikan perkem-bangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Menjelaskan ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan tertentu (kelawar. Menjelaskan hubungan antara ciri khusus yang dimiliki hewan tertentu dengan tempat hidupnya 1. cicak) 1.2. bebek.5.1. dan tumbuhan pemakan serangga dengan lingkungan hidupnya 2. cicak. Menyebutkan ciri khusus tumbuhan tertentu (kaktus dan tumbuhan pemakan serangga) 1.6.4.3.1. Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki tum-buhan (kaktus. Memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup 80 75 70 70 73 80 80 70 70 72 80 75 70 70 73 . tumbuhnya kumis) 2. Menjelaskan peran penyer-bukan dalam perkembang-biakan tumbuhan 2.1.1.4.1.ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya 1.1. Menyebutkan 2 contoh tumbuhan yang memiliki ciri khusus 1.

transmigrasi) 3.2. Mencari informasi tentang hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan 4. Mengidentifikasi cara perkembang-biakan manusia.3.1.3. Menjelaskan berbagai kegiatan manusia yang dapat mem-pengaruhi keseimbangan alam (ekosistem) 3. Menyebutkan cara perkem-bangbiakan hewan 2.1. Mengidentifikasi jenis hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan. Menjelaskan alternatif cara menanggulangi bagian tubuh hewan agar hewan tidak cepat punah 3. Mengidentifikasi cara perkem-bangbiakan manusia 2.3.2.1. Menjelaskan cara pelestarian makhluk hidup supaya tidak cepat punah 4.2. Memahami saling hubungan antara suhu.1. Menjelaskan bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia dan pengaruh pada pemusnahan seperti kayu jati.80 2. misalnya penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara berlebihan 3.1.2. Membedakan ciri-ciri antara hewan berkem-bangbiak dengan cara bertelur dan berkembangbiak dengan melahirkan 2.3.1.2.4.1. Menjelaskan pengaruh penggunaan bahan kimia pada lingkungan melalui pengamatan. ikan dan ampibi 2. 4. 3. Memahami pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah kepunahan 80 70 70 70 70 72 80 70 70 70 65 71 BENDA DAN SIFATNYA 5. sifat hantaran dan kegunaan benda 75 75 75 70 70 73 . Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya 80 70 70 70 65 71 80 60 65 70 65 68 75 60 65 70 65 67 4. 2.1.4.2.2.4.4. cula badak. Mengidentifikasi bagian tubuh hewan yang sering dimanfaat-kan dan meng-arah pada pemusnahan jenisnya seperti gading gajah. Menjelaskan cara menang-gulangi perkem-bangan manusia (keluarga berencana. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempe-ngaruhi keseimbangan alam (ekosistem) 3. Membedakan berbagai cara hewan berkem-bangbiak.1.1.10.3. Membanding-kan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda. Menjelaskan cara mengatasi ketidakseim-bangan lingkung-an akibat peman-faatan tumbuhan yang tidak bijaksana 3.3. Menentukan usaha yang telah dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan 4.2. Membuat daftar tentang hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan 4. kulit harimau 3. Menjelaskan cara mengatasi ketidakseim-bangan lingkungan akibat pemanfaatan tubuh hewan yang tidak bijaksana 4. imigrasi) 2. Menjelaskan akibat-akibat meningkatnya perkembangan manusia 2.3.2.1.2. Menjelaskan pentingnya pelestarian makhluk dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat 5. kayu cendana 3.8. Mengidentifikasi bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidak-seimbangan lingkungan. Menjelaskan akibat peman-faatan bagian tubuh hewan terhadap keseimbangan lingkungan 3.3.4.2. Menjelaskan akibat penggunaan tumbuhan terhadap ketidakseim-bangan lingkungan 3.2. Menjelaskan faktor-faktor perkembangan manusia (kelahiran.9.2. Mendeskripsikan pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan kehidupan masyarakat. Melakukan percobaan untuk menyelidiki kemampuan benda dalam menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan panas 5.1. 4. 5. Mengindentifikasi bagian tumbuh hewan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidak-seimbangan lingkungan 3. Menggolongkan benda yang bersifat konduktor dan isolator 75 70 70 70 73 75 75 65 65 60 68 3.4.2.3.3.1. misalnya reptile.3.3. urbanisasi.3.3.4.1.1. Menjelaskan pentingnya makhluk hidup dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam 4.1.1.

perkaratan.2.2.2.1.2.1.7. kayu bersifat meng-hambat panas.1.4. bakteri) 6. 5. 75 70 70 70 70 71 6.2. pembusukan) melalui pengamatan. Menentukan berbagai benda yang dapat menghantarkan panas dalam kehidupan sehari-hari 5. Menyebutkan alat-alat yang berhubungan dengan gaya gerak Menyajikan informasi tentang perpindahan dan perubahan energi listrik. Membuat daftar nama-nama alat-alat dapur yang bersifat konduktor dan isolator 5. 6. pelapukan.1.2. Merancang model 7. 6. Menyebutkan alat-alat yang menggunakan arus listrik 7. Menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi gerak benda 7. plastik) dalam kehidupan sehari-hari.4.1. Membuat rangkaian listrik sederhana dengan berbagai variasi 7.75 5. misal-nya karet sifat-nya lentur. kelebaban. misalnya : energi listrik energi gerak. Memahami faktor perubahan benda 75 70 70 70 70 71 6. Menjelaskan cara perpin-dahan energi listrik 7. Menggolongkan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pemilihan benda/bahan untuk tujuan tertentu (karet.2.4.1.2. 7. Mencari contoh alat rumah tangga yang memanfaatkan perubahan energi listrik Mengidentifikasi kegunaan energi listrik dan berpartisipasi dalam penghematannya dalam kehidupan sehari-hari 8. Menyebutkan hasil pengamatan bahwa perubahan benda dipengaruhi oleh berbagai kondisi (suhu.2.logam.2. Menentukan hubungan antara gaya gesek dengan gerak benda 7.1.2.3. Menunjukkan alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik sebagai sumber energi 75 75 70 70 73 5.1.5. Mengidentifikasi berbagai sumber listrik 7. 7.3.2.2.3.1.1.2.6.2. kayu.1. Menentukan gaya pegas dengan gerak benda 7. jarak dan gerak pada jungkat jungkit 7. 80 70 65 65 60 68 8. 80 80 70 70 70 74 7. Menentukan berbagai benda yang bersifat bahan isolator dalam kehidupan sehari-hari 5.1. Mengidentifikasi sifat-sifat benda/bahan untuk keperluan tertentu. logam bersifat meng-hantarkan panas.2. Mengamati gambar dan benda-benda disekitar lingkungan yang mengalami perubahan.2.3. Mendeskripsikan perubahan energi listrik menjadi energi lain. 6.1.1.2. perkaratan.3.1.1. ketapel/ model traktor sederhana energi pegas). pembusukan 6. Memahami pentingnya penghematan energi 80 75 60 70 70 71 . bunyi dan panas 7. Menentukan hubungan antara beban. Menentukan bahan dan alat yang sesuai 7. plastik bersifat kedap air 6. 75 70 65 65 70 69 ENERGI DAN PERUBAHANNYA 7.2. Memberikan alasan memilih benda tertentu berdasarkan kemampuan menghantarkan panas Menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan benda (pelapukan.2.5.1.1. Memmbedakan benda/bahan yang bersifat menghantarkan panas dan tidak dapat/lambat menghantarkan panas Menjelaskan alasan pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kemampuan menghantarkan panas.1. Menentukan jenis bahan /benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari 6. Memberikan alasan penggunaan suatu benda tertentu untuk tujuan tertentu Melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan gerak (model jungkatjungkit.2. 8. Mempraktekkan Pola penggunaan dan perpindahan energi 7.1.3.6.1.

9.7. Menjelaskan revolusi bumi dan akibatnya 9.6. 9. Menggambarkan terjadinya gerhana matahari berdasarkan percobaan 9.4. Menentukan besar energi listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 8.3.1. Mendeskripsikan sistem tata surya dan posisi penyusun tata surya. Menunjukkan penggunaan energi bentuk lain di dalam lingkungan rumah tangga.2.4. Mengidentifikasi kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari 8.1. Memberikan alasan-alasan pentingnya menghemat energi 8.3.3.2. Mengidentifikasi hubungan antara benda/bahan yang digunakan dengan kinerja karyanya 8. Mengidentifikasi bahan dan berbagai alat yang sesuai rancangan dengan menggunakan energi listrik 8. Menjelaskan sistem kalender Masehi dan kalender hijriah 9. misal minyak tanah untuk memasak 8.1.2.1.2.1.5. Menginformasi-kan planet-planet yang mempunyai satelit 9.BUMI DAN ALAM SEMESTA 9. Menentukan posisi planet-planet dalam tata surya 9.3.3.2.2. Mendemonstrasikan rotasi dan revolusi bulan mengelilingi bumi dengan model rotasi bumi 9. Mendemonstrasikan gerakan revolusi bumi 9.1.3.7. Memahami matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata surya 8. Mendemonstrasikan terjadinya gerhana 9.2. Menjelaskan rotasi bumi dan akibatnya 9.2.2.2. Membuat suatu karya/ model yang meng-gunakan energi listrik (bel listrik/ alarm/model lampu lalu lintas/kapal terbang/mobil-mobilan/model penerangan rumah).3.1. Menggambarkan terjadinya gerhana bulan berdasarkan percobaan 9.3.5. Mendiskripsikan peredaran planet-planet di dalam tata surya 9. Menjelaskan sifat-sifat planet/ satelit dan tata surya 9.1. Mendemonstrasikan rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari 9.3. 8.5. dan revolusi bulan. Menyempurna-kan karya yang dibuat 9.2. revolusi bumi. Menjelaskan macam-macam gerhana matahari 9. 9.2. Mengurutkan nama-nama planet dalam sistem tata surya 9. Menjelaskan susunan tata surya 9. Menjelaskan sebab terjadinya gerhana matahari 9.1.3.2.4.1. Menjelaskan perhitungan kalender Masehi dan kalender hijriyah.2. 8.3.4. Menjelaskan akibat rotasi dan revolusi bulan dan akibatnya 9.3. Membuat berbagai karya 8.2. Menjelaskan dasar perhitungan kalender hijriah KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 75 60 70 70 71 80 60 60 70 70 68 80 80 70 70 70 74 80 50 70 70 70 68 80 50 70 65 65 66 80 70 70 70 70 70 72 .1.4.6. Menjelaskan dasar perhitungan kalender Masehi 9. Membuat rancangan suatu karya/model/alat yang menggunakan energi listrik. Menjelaskan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari.5.1.4.1.2.1. 9.1.1.1.2. Mendeskripsikan peristiwa rotasi bumi.4.2. Menjelaskan cara menghemat energi listrik 8.2.4.6.3.6. Mengenali planet-planet yang beredar mengelilingi matahari 9.5. Menjelaskan sebab terjadinya gerhana matahari 9.2.1. Mendemonstrasikan rotasi bumi dengan model rotasi bumi (globe) 9.4.

870 828 .S. Kepala Madrasah Guru Bidang Studi MUKHSIN.Ag NBM. 571 563 NURKHOLIS MAJID.S.PdI NBM. 09 Januari 2012 Mengetahui.Gendongkulon.

.

2.Memberikan contoh kemajemukkan dalam keluarga. Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga Tema : Keluarga .Menceritakan kasi sayang antara sesama anggota keluarga .Menceritakan kasi sayang antara sesama anggota keluarga .3.Menceritakan perisiwa yang menyenangkan yang pernah dilami oleh diri sendiri Tema : Kegemaran .Menyebutkan anggota keluarga ang tinggal dalam satu rumah Tema : Lingkungan .Menyebutkan alamat tempat tinggal .4.05 GENDONGKULON : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Pengetahuan Intake Siswa Standar Kompetensi 1.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Kompleksitas Sarana & Pras Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan .Memberi contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan disekolah 1.Menceritakan hubungan kasih sayang untuk menciptakan kerukunan dalam kegiatan dirumah dan di sekolah . dan kerabat.Menceritakan kembali hal-hal yang pernah dialami berdasarkan cerita orang/tua lain Tema : Kebersihan dan Kesehatan .Menyebutkan persitiwa yang terjadi di lingkungan keluarga berdasarkan cerita oran tua/orang lain.Menceritakan kasih sayang orang tua pada anak 2. agama.Mengidentifikasi hidup rukun dan tidak rukun .Menceritakan kasih sayang orang tua pada anak 1. suku bangsa dan kebiasaan .Mengidentifikasi hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah Tema : Pengalaman . Memahami identitas diri dan keluarga serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan 1. Tema : Diri Sendiri .Menyebutkan nama ayah dan ibu .Menceritakan hubungan kasih sayang untuk menciptakan kerukunan dalam kegiatan dirumah dan di sekolah .1. keluarga.1 Mengidentifikasi identitas diri. berdasarkan cerita .Menceritakan akibat jika tidak menjaga kerukunan 1. Menceritakan kembali peristiwa penting yang dialami sendiri di lingkungan keluarga Tema : Tempat Umum Daya Pendukung Hasil KKM Dalam Aspek KKM Penerapan ##### ##### ##### ##### 2. Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga Tema : Keluarga . Mendeskripsikan lingkungan rumah ##### . Menceriterakan pengalaman diri Tema : Pengalaman .Menceritakan kembali hal-hal yang pernah dialami. .Menceritakan perisyiwa yang menyenangkan yang pernah dialami sendiri Tema : Kebersihan dan Kesehatan . seperti jenis kelamin.

. 989 266 . rekreasi. Tema : Rekreasi . Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah Tema : Hewan dan Tumbuhan . kegiatan liburan) Tema : Komunikasi .Menceritakan tentang fungsi dalam setiap ruang . kegiatan liburan 2.Menceritakan pengalaman penting diri sendiri (misalnya : ulang tahun. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon. Mendeskripsikan letak rumah Tema : Hewan dan Tumbuhan . Kepala Madrasah MUKHSIN.Menceritakan pengakaman penting diri sendiri (Misal : Ulang tahun.2. rekreasi.Menceritakan rumah siswa/tempat tinggal siswa Tema : Perisriwa Alam . 2.Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah.Menyebutkan cirri-ciri rumah sehat .Mengidentifikasikan ruang dalam rumah .Ag NBM.Mengientifikasi rumah siswa.Meyebutkan ciri-ciri rumah sehat .Mengidentifikasikan ruang dalam rumah . 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM.Meyebutkan ciri-ciri rumah sehat . rekreasi.Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.S.3.Menceritakan pengalaman penting diri sendiri (misal : ulang tahun.Menceritakan tentang fungsi dalam setiap ruang . kegiatan liburan) Tema : Transportasi .

Memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis 1.Menunjukkan dokumen diri dan keluarga 2.Menceritakan peristiwa perayaan hari ulang tahun sendiri Tema : Keluarga .2 Menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan peran dalam anggota keluarga Tema : Rekreasi .Menunjukkan dokumen diri dan keluarga .3.Menunjukkan dokumen diri dan keluarga Tema : Transportasi .Menceritakan cara memelihara dokumen dan koleksi barang keluarga 1.1 Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga Tema : Tempat Umum .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .kesan yang terjadi pada waktu kecil tentang diri dan keluarganya melalui dokumen 1.Menceritakan pengalaman membersihkan lingkungan di sekitar rumah Tema : Persitiwa Alam .1.2. Memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga sebagai sumber cerita Tema : Lingkungan .Memberikan contoh cara memelihara dan menjaga lingkungan alam di sekitar rumah ##### ##### ##### 2.Menceritakan akibat jika anak tidak mengerjakan kewajibannya di rumah 2.Menjelaskan pentingnya memelihara keluarga ( foto.05 GENDONGKULON : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM 1.3 Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga Tema : Komunikasi . akte ) koleksi barang keluarga Tema : Kegemaran . Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan keluarga ##### ##### ##### .Menceritakan peristiwa perayaan hari ulang tahun keluarga Tema : Kebersihan dan Kesehatan .Menyebutkan hak dan kewajiban anggota keluarga lainnya di rumah 2.Menceritakan peristiwa yang ter. Menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis Tema : Diri Sendiri . Memelihara dokumen dan koleksi benda berharga miliknya Tema : Pengalaman .

Me4nceritakan pengalaman dalam merayakan acara dirumah dan tetangga KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL #DIV/0! Gendongkulon. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.S. Kepala Madrasah MUKHSIN.##### Tema : Hewan dan Tumbuhan . 989 266 . 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM.Ag NBM.

1 Mengenal jenis-jenis pekerjaan Tema : Kegiatan .Mempraltekkan pelestarian lingkungan 1. menjaga keamanan) Tema : Gotong Royong .Menceritakan pengalaman siswa dalam melakukan kerjasama di lingkungan tetangga 2.Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga (misal : gotong royong membuat rumah.4.3 Membuat denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah Tema : Hiburan . dan kelurahan/desa Tema : Kegiatan .Menjelaskan cara pelestarian lingkungan . Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 1.Menggunakan denah sekolah untuk mencari suatu objek tempat di lingkungan sekolah .Memberikan alasan orang harus bekerja .Menjelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika Tema : Alam Raya .Membuat daftar pekerjaan orang tua siswa yang menghasilkan barang dan jasa .Menjelaskan pentingnya memiliki semangat dalam bekerja Tema : Makanan dan Kesehatan .2 Memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah Tema : Kebersihan dan Keindahan .Menunjukkan letak kenampakan alam dan kenampakan buatan sesuai 1. sekolah. membersihkan lingkungan. Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama disekitar rumah dan sekolah 2.1 Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah Tema : Permainan .05 GENDONGKULON : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM 1. Melakukan kerjasama di lingkungan rumah.Menjelaskan) sebagai ciri khas bangsa Indonesia .Mengidentifikasi kenampakan buatan di lingkungan sekitar .Memberi contoh cara yang baik dalam memperlakukan lingkungan alam/buatan .Menjelaskan manfaat kenampakan buatan bagi kehidupan .Menyimpulkan manfaat kerja sama di lingkungan tetangga .Membuat denah arah mata angin 1.Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan di lingkungan tempat tinggal siswa yang menghasilkan barang dan jasa ##### ##### ##### ##### ##### .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .

Memberikan contoh kegiatan jual beli .Memberikan contoh tempat jual beli di lingkungan rumah (warung.Memberikan contoh cara pengelolaan uang dengan baik (ditabung.Menjelaskan makna kejujuran . 571 563 MASROFAH.Menjelaskan cara mengelola uang dengan baik .Menunjukkan sikap berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari .Pd NBM. Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan Tema : Lingkungan . Kepala Madrasah MUKHSIN.S.Menjelaskan pengertian dari jual beli . kperasi sekolah) 2. supermarket) di lingkungan sekolah (kantin.Menjelaskan contoh aturan yang berlaku di lingkungan RW dan kelurahan Tema : Kasih Sayang .Menceritakan akibat berperilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari .2.Memberikan contoh berbicara dan berperilaku jujur berdasarkan pengalaman 2.4 Mengenal sejarah uang Tema : Lingkungan .3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah Tema : Lingkungan .Tema Pergaulan . 927 653 .5.Menceritakan kegunaan uang .2 Memahami pentingnya semangat kerja Tema : Displin .Ag NBM. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi ##### ##### ##### ##### Mengetahui. dibelanjakan sesuai kebutuhan) 2.S.Menceritakan kegunaan uang .Menunjukkan jenis uang yang beredar di masyarakat (logam dan kertas) . pasar.Menyebutkan manfaat mengelola uang dengan baik KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL #DIV/0! Gendongkulon.Menceritakan berbagai alat tukar misalnya : barang dan uang .

Mengidentifikasi persitiwa-persitiwa alam (gempa bumi. letusan gunung api. provinsi) dengan menggunakan skala sederhana .Mengumpulkan informasi tentang asal-usul nama suatu tempat dari berbagai sumber 1.1. provinsi) dan menjaga kelestariannya . serta ciri-ciri sosial dan budaya di kabupaten/kota dan propinsi setempat . kenampakan alam. . angin topan) . .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .3.Mengidentikasi persiiwa-peristiwa alam (gempa bumi. Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya .2.Mencatat peninggalan-peninggalan sejaraha di lingkungan setempat . banjir. 1. angin tipan) dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di kabupaten kota setempat.Menghitung jarak tempat dengan menggunakan skala peta .5. Menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungan setempat (kabupaten/kota.Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa alam (misalnya : gempa bumi.Membuat daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam setempat untuk kegiatan ekonomi ##### ##### ##### ##### ##### 2. letusan gunung api. kegiatan ekonomi.Menggambarkan peta kabupaten/kota dengan menggunakan simbol dan team tertentu .Mengidentifikasi ciri-ciri dan manfaat kenampakan alam. Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempa . angin topan) dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di kabupaten/kota dan propinsi setempat 1. Membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota.Menggambar peta propinsi dengan menggunakan simbol dan tema tertentu.4.05 GENDONGKULON : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM 1.Mengidentifikasi pola prilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam di lingkungan setempat.Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungannya . Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya . letusan gunung api. dan kemajuan teknologi di lingkungan Kabupaten / Kota dan Propinsi ##### . dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 1. banjir. Memahami sejarah. Meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya Menjelaskan pentingnya memiliki sikap kepahlawanan dan patriostisme Memberi contoh rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari Menunjukkan sikap positif terhadap para pahlawan dalam membela bangsa dan negara 2.Memperbesar dan memperkecil peta dengan bantuan garis-garis skala 1.1. Mengenal sumber daya alam.Menunjukkan jejak suatu tempat pada peta berdasarkan garis skala .Membuat laporan perjalanan wisata antar kota dalam wilayah kabupaten/kota dan pripinsi setempat. banjir. .

927 653 . 571 563 MASROFAH.Menjelaskan peranan koerasi dalam meningkatkan kesejahetreraan di masyarakat Mengenal jenis-jenis koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Menyebutkan jenis-jenis koperasi 2.2.3. engenal perkembangan teknologi produksi. komunikasi. Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkat-kan kesejahteraan masyarakat . Mengenal permasalahan sosial di daerahnya .Menceritakan pengalaman menggunakan teknologi transportasi 2.Pd NBM.S.##### .S. dan transportasi serta pengalaman menggunakannya Membandingkan jenis-jenis teknologi untuk produksi yang digunakan masyarakat pada masa lalu dan masa kini Membuat diagram alur tentang proses produksi dari kekayaan alam yang tersedia Memberikan contoh dalam bahan baku yang dapat diolah menjadi beberapa barang produksi Membandingkan alat-alat teknologi komunikasi yang digunakan masyarakat setempat pada mas lalu dan masa kini ##### ##### .Menceritakan jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di daerah tempat tinggal KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### #DIV/0! Gendongkulon.Menyebutkan permasalah-an sosial di daerah tempat tinggalnya . Kepala Madrasah MUKHSIN.Menunjukkan cara-cara penggunaan alat teknologi komunikasi pada masa lalu dan masa kini .Ag NBM.4. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.Menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi 2.

. . Candi.Menceritakan tokoh kerajaan Islam diberbagai daerah di Indonesia.Mengidentifikasi ciri dan sifat cuaca / iklim di wilayah Indonesia.Mengidentifikasi peninggalan sejarah yang bercorak Islam di Indonesia. Pesantren tradisi agama).Menjelaskan perubahan cuaca/ iklim dan cuaca dan dampaknya terhadap Aktivitas masyarakat setempat.3.Menyusun daftar tokoh-tokoh pening-galan sejarah yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia. . . Masjd. tradisi agama) di berbagai daerah di Indonesia .Menusun daftar peninggalan sejarah bercorak Hindu yang ada di Indonesia. .Menyusun daftar tokoh-tokoh sejarah yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. . .1. ##### ##### ##### . Menceriterakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia . .Menggambar peta Indonesia dengan menggunakan simbol. tradisi agama) di berbagai daerah di Indonesia.Mengidentifikasi kenampakan buatan di wilayah Indonesia. . .Menemutunjukkan pada peta persebar-an flora dan fauna di berbagai wilayah Indonesia. Mengenal keragaman kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia dengan menggunakan peta/atlas/globe dan media lainnya . . 1.Menceritakan peninggalan sejarah yang bercorak Islam (misalnya.Mengidentifikasi ciri-ciri kenampakan alam wilayah Indonesia..Menceritakan salah satu kerjaan Islam di Indonesia 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam.Menceritakan peninggalan sejarah yang bercorak Hindu (Misalnya. Mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia .Membuat daftar peninggalan sejarah yang bercorak Budha di Indonesia.Menceritakah tokoh-tokoh kerajaan Hindu di berbagai daerah di Indonesia . . .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .. .Menceritakan tokoh-tokoh kerajaan Budha diberbagai daerah di Indonesia .Menyusun daftar tokoh-tokoh peninggalan sejarah yang bercorak Budha yang ada di Indonesia.Menceritakan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dan pusat penyebaran agama Budha.Menceritakan tokoh-tokoh kerajaan Islam di berbagai daerah di Indonesia.Menceritakan kejayaan Majapahit dan peranan Gajahmada dalam upaya menyatukan nusantara .. .2. serta kegiatan ekonomi di Indonesia 1.Menceritakan salah satu kerajaan Hindu di Nusantara. keragaman kenampakan alam dan suku bangsa.Mengidentifikasi peniggalan sejarah yang bercorak Budha (misal Stupa Borobudur.05 GENDONGKULON : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM 1. .

Menceritakan peristiwa pertempuran Ambarawa. .4. Medan Area dan Bandung Lautan Api. .##### . . .hatta.Menunjukkan sikap menghargai jasa para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan . . Sri Sultan Hamengku Buwono IX. A.Membuat riwayat singkat/ringkasan tentang tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Proklamasi.Membuat laporan mengenai tokoh-tokoh pejuang nasional yang ada di provinsi setempat .4. kawasan industri perkebunan) bagi masyarakat se-tempat.5. . 1.Mengidentifikasi peranan beberapa tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan 2.Menceritakan peranan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam mempersatukan Indonesia. Hatta.Memberikan contoh usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan .Menjelaskan peta pembagian daerah waktu Indonesia. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia . .Memberi contoh kegiatan produksi distribusi dan konsumsi di Indonesia. . Fatmawati. 2. detik-detik Proklamasi Kemerdekaan).Menceritakan peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya .Memberikan contoh cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan. Moh. . .Menghitung cara pembagian daerah waktu Indonesia. .1. . Soebardjo.Menjelaskan keuntungan dan kerugian pembangunan kenampakkan buatan (waduk/pelabuhan.. Drs.Menceritakan peranan masing-masing tokoh dalam peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.Mengidentifikasi keragaman suku bangsa yang terdapat di Indonesia . 2. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### 2. Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia .Mengembangkan sikap menghormati budaya di Indonesia. . misalnya: Soekarno.Membuat laporan hasil kunjungan ke salah satu produsen. . . dan Bung Tomo.Menjelaskan cara pembagian daerah waktu Indonesia.Membuat garis waktu tentang tahapan peristiwa menjelang proklamasi.Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan . Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang .Mengidentifikasi keragaman budaya yang terdapat di Indonesia.Menceritakan Agresi Militer Belanda terhadap Republik Indonesia .Menceritakan peristiwa mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di wilayah setempat.2.Memberikan contoh cara menghargai kegiatan setiap orang dalam berusaha.3. Panglima Besar Soedirman. . Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaa .Menceritakan peranan beberapa tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan misalnya Ir. 1. Moh. Soekarno.Menceritakan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda . 2. . .Menyebutkan jenis usaha perekonomian dalam masyarakat.Mengembangkan sikap menghormati keragaman suku bangsa. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia ##### ##### ##### ##### #DIV/0! .Menemutunjukkan pada peta persebar-an daerah asal suku bangsa di Ind.Menceritakan peristiwa Sumpah Pemuda.Menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar Proklamasi (Peristiwa Rengasdengklok dan penyusunan teks proklamasi. Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia .Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan.

Menjelaskan tindakan pencegahan (Preventif) yang dilakukan untuk menghadapi peristiwa alam.Menjelaskan letak pada peta/atlas/globe tentang gejala alam mutakhir .Mengidentifikasi bentuk.Menemutunjukan pada peta letak-letak benua-benua di dunia.3.Mengidetifikasi ciri khas negara-negara besar di tiap benua.2 Mengenal cara-cara menghadapi bencana alam . 1.Menjelaskan permasalahan penduduk Indonesia.Menjelaskan perkembangan jumlah. Memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya 1. Memahami perkembangan wilayah Indonesia..Menemutunjukkan pada peta letak negara-negara besar di setiap benua.Membandingkan keadaan alam dan keadaan sosial negara negara di kawasan Asia Tenggara. penggolongan.Menjelaskan tindakan penanggulangan (represif) yang dilakukan untuk menghadapi peristiwa alam.Mengidentifikasi gejala alam yang terjadi di indonesia dan negara negara tetangga. kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara.. .Menemutunjukkan pada peta letak dan nama negara tetangga Indonesia.05 GENDONGKULON : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Pengetahuan KKM 1. ##### ##### ##### ##### ##### .Menginterpretasi berbagai grafik kependudukan .Menjelaskan dampak peristiwa alam bagi masyarakat. . 1. . persebaran dan ke-padatan penduduk di Indonesia.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . . .Memberi contoh sikap waspada bangsa Indonesia terhadap dampak keadaan sosial di negara kawasan Asia Tenggara. .Menjelaskan perkembangan sistem admistrasi wilayah Indonesia. sebab.2 Membandingkan kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga .Menggambar salah satu peta benua . dan akibat perpindahan penduduk yang terjadi di Indonesia.Menjelaskan perkembangan wilayah Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang. serta benua-benua 2.Mengidentifikasi ciri-ciri utama kenampakkan alam dan buatan tiap-tiap benua.Mengidentifikasi gejala alam mutakhir dari berbagai media. 2.1 Mendeskripsikan gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga . .Membandingkan ciri-ciri gejala alam Indonesia dengan negara-negara tetangga. .Memberi contoh tuigas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.Membandingkan ciri-ciri keadaan sosial negara negara di kawasan Asia Tenggara . .. .Menjelaskan penyebab terjadinya perisitiwa-peristiwa alam .1 Mendeskripsikan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia . . Mengidentifikasi benua-benua . . . . 2. .Menceritakan perkembangan antar negara –negara besar di setiap benua .

09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.S.Membuat daftar perubahan perilaku masyarakat setempat sebagai dampak globalisasi (misal : gaya hidup. komunikasi. perjalanan .1 Menjelaskan peranan Indonesia pada era global dan dampak positif serta negatifnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia . . .Mendefinisikan pengertian ekpor dan impor. migrasi. 756 053 . pakaian.3.Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan pertukaran barang dan jasa antara Indonesia dan luar negeri. telekomunikasi) .S. pariwisata. Kepala Madrasah MUKHSIN.Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi 3. . . .Ag NBM.Mengidentifkasi jenis barang dan jasa yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia. 571 563 M.Menemutunjukkan negara tujuan ekspor dan impor Indonesia .Mengidentifikasi bukti-bukti globalisasi di lingkungan masyarakat (misal : dalam hal perikanan.ILHAM. makanan.Menjelaskan manfaat adanya pertukaran barang dan Jasa KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.Ag NBM.Menjelaskan terjadinya globalisasi dalam kehidupan masyarakat.2 Mengenal manfaat ekspor dan impor di Indonesia sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa . Memahami peranan bangsa Indonesia di era global 3.Melakukan tanya jawab tentang barang ekspor impor yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan . nilai-nilai dan tradisi) .

garis. Mengekspresikan diri melalui vocal .1 Mengekspresikan diri melalui gambar ekspresif .Menepuk irama dalam berbagai birama . Menampilkan permainan pola irama sederhana .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Menyanyi dengan diiringi bunyi yang dihasilkan tubuh manusia 4.Mengelompokkan berbagai ukuran bintik.Menunjukkan kesesuaian gerakan / tepukan dengan rangkaian bunyi yang diperagakan . bidang.Mengungkapkan perasaan tentang unsur rupa pada benda di alam sekitar yang dituangkan dalam gambar .Mewarnai gambar sesuai dengan warna alam 2.Menepuk pola irama . bidang.Mengelompokkan berbagai jenis bintik. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa Seni Musik 3.3.Memperagakan berbagai bunyi yang dihasilkan tubuh manusia .2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur rupa pada benda di alam sekitar . Mengidentifikasi unsur/ elemen musik dari berbagai sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia . Mengapresiasi karya seni rupa 2.Memperagakan berbagai bunyi yang dihasilkan tubuh manusia .2 Mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkan tubuh .2. Menunjukkan sikap apresiasif terhadap sumber bunyi yang dihasilkan tumbuh manusia .Membedakan bunyi alam dan yang dihasilkan tubuh manusia .Memahami ketukan not . warna dan bentuk pada benda dua dan tiga dimensi di alam sekitar .1 Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar . garis. warna dan bentuk pada benda dua dan tiga dimensi di alam sekitar 1.1.Melanjutkan irama yang diperdengarkan .05 GENDONGKULON : SENI BUDAYA & KETRAMPILAN : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Hasil KKM Dalam Aspek Seni Rupa 1.2. Mengekspresikan karya seni musik 4. Mengekspresikan diri melalui teknik menggunting/ menyobek . Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 1.Menyanyi lagu anak-anak diiringi dengan tepuk/alat musik sederhana Apresiasi Kreasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Intake Siswa KKM ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Mendengarkan berbagai bunyi yang dihasilkan tubuh manusia .Membuat hiasan kelas dengan bahan dasar kertas dengan teknik mozaik 3.Menentukan sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia .Meniru suara binatang 3.Memperagakan ketukan atau gerakan yang sesuai 4.Memiliki objek benda alam yang memiliki unsur rupa 2.Membedakan panjang atau pendeknya bunyi dengan gerakan / tepukan 3.Membedakan bunyi yang dihasilkan tubuh manusia .1.

Seni Tari 5. Menyanyikan lagu anak-anak secara individual kelompok.3. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa dua dimensi dengan teknik menempel .Menempel gambar-gambar dua dimensi dengan kertas warna .Menentukan sumber bunyi . Mengidentifikasi fungsi tubuh dalam melaksanakan gerak di tempat . Mengekspresikan diri melalui karya seni tari Seni Rupa 7.Menyanyi dengan vokal yang benar 4.1. Menanggapi ransangan bunyi dengan gerakan spontan .Menepuk nada panjang .Membuat gambar dua dimensi dan mewarnai . Mengekspresikan diri melalui karya seni gambar ekspresif 8. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 4.Menggerakkan kaki dan tangan sesuai dengan fungsinya 5.Mengidentifikasi jenis-jenis gerakan spontan berdasarkan rangsangan bunyinya .2.Membuat mainan berbahan dasar kertas dengan teknik melipat 8. Mengidentifikasi unsur seni rupa pada benda di alam sekitar .Menempel dengan kertas warna 7.1.4. Menyatakan sikap apresiatif terhadap unsur rupa pada benda di alam sekitar . Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak tari menurut tingkatan tinggi rendah .Menunjukkan kesesuaian gerak dengan iringan . maupun klasikal .Menyanyikan lagu dengan tepuk irama dalam berbagai birama 4. Melafalkan lagu anak-anak . Mengekspresikan karya seni tari 6.Melakukan tari dengan iringan musik / nyanyian 7.Membedakan keragaman unsur gerak tari .5.1. Mengapresiasikan karya seni rupa 8.Memilih unsur gerak tari yang sesuai dengan iringan .Menyebut bermacam-macam gerak anggota tubuh . Mengekspresikan diri melalui alat musik atau sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia .Menunjukkan kesesuaian gerak berpindah tempat dengan ruang .2.Menempel gambar dari berbagai bentuk guntingan 9.Melakukan gerakan spontan sesuai dengan iringan musik 6.Membedakan bunyi yang dihasilkan oleh alam ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Melakukan gerak keseimbangan sesuai pola lantai 5.Menunjukkan kesesuaian gerak antar sesama penari 6.Memperagakan gerak tari sesuai dengan tingkatan tinggi rendah .2 Menampilkan unsur gerak tari di depan penonton .Menunjukkan benda-benda dua dimensi dan tiga dimensi .Menyanyikan rangkaian nada pada tangga nada naik dan turun .2.3.Memainkan alat ritmis .Membuat gambar bekas .Mengelompokkan bidang dua dimensi dan tiga dimensi sesuai warna .1.Memeragakan gerak ditempat menggunakan anggota tubuh .Menyanyi lagu anak-anak perkelompok di depan kelas 5. Menampilkan gerak tari menurut tingkatan tinggi rendah .1. Mengidentifikasi unsur/elemen musik dari berbagai sumber bunyi yang dihasilkan alam .Menyajikan gerak tarian dengan iringan tepukan/ hitungan .

benda yang lain KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### 10.Menghafalkan beberapa lagu anak-anak dan lagu wajib .Melakukan tepuk bervariasi dengan memperhatikan tempo dinamika-nya .Memainkan alat musik sederhana dengan tempo dan dinamika yang benar 10. Menampilkan irama dan melodi sederhana .Pd NBM. Mengapresiasikan diri melalui karya seni ##### #DIV/0! Gendongkulon. 571 563 SERLY CITRA APRILIA A.2.2.3 Mengapre-siasikan diri melalui vocal alat musik/ sumber bunyi sederhana .4 Menyanyikan lagu anak-anak dan lagu wajib .Menari dengan iringan musik. Mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkan alam .Melakukan gerakan tangan kaki.##### .1.Menari dengan mengikuti irama lagu .3 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak tari menurut tingkatan tinggi rendah .1.Melakukan gerak geleng kepala 11. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik ##### ##### ##### ##### Seni Tari 11. gerakan disesuaikan 12.Menari mengikuti musik.Mengumpulkan sumber bunyi yang sama dari alam .Bernyanyi sambil membunyikan alat musik ritmis .2 Menampilkan gerak tari menurut tingkatan tinggi rendah .Memisahkan sumber bunyi yang berbeda dari alam . Memperagakan dinamik sederhana . binatang.Ag NBM.S.Menyanyikan lagu wajib dengan teks dan not yang benar 11. 989 262 .Kaset/alat musik dibunyikan anak-anak menari . Kepala Madrasah MUKHSIN.Menyanyikan sebuah lagu dengan tanda kuat dan lemah 10. Menanggapi dengan gerakan spontan rangsangan bunyi . Mengapresiasikan karya seni tari ##### ##### ##### ##### 12. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.2.Menirukan bunyi beberapa macam suara alam 9.Melakukan gerak melompat .Meniru bunyi alam dari mulut 10.Menyanyi secara individu 10.S.Kelompok satu menari. dan kelompok lain ikut menilai 12. Merangkai gerakan tari sesuai iringan bunyi .1 Mengidentifikasi fungsi tubuh dalam melaksanakan gerak berpindah tempat . kepala seirama musik 11. menirukan gerak pohon tertiup angin.

1 Mengenal unsur rupa pada karya seni rupa.Membuat kliping hasil pengelompokkan jenis dan ukuran unsur rupa (warna bidang. Mengapresiasi Karya Seni Rupa 1. Mengapresikan karya seni musik ##### ##### 4. 4. .Menunjukkan kesesuaian gerakan/tepukan dengan rangkaian bunyi yang diperdengarkan.1. . . . 2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur rupa pada karya seni rupa.2.Mempertunjukkan dinamik musik dalam bentuk visual. . Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa ##### ##### Seni Musik 3.Melanjutkan irama yang diperdengarkan. .Menyebutkan macam-macam irama.Menentukan sumber bunyi.Memberikan contoh suara nada.Membedakan kuat dan lemah bunyi. .Menyebutkan ada beberapa nada.Memberikan contoh irama. .Membuat karya gambar cetak expresi dengan berbagai cetakan alami dari bahan alam.Memilih objek benda alam yang menarik.2. 3.1.Siswa dapat mengelompokkan berbagai jenis bi-dang tekstur. Mengekspresikan diri melalui gambar ekspresi.Melakukan tepuk bervariasi . 2. 1.Memainkan alat musik ritmis dengan cara yang benar.Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Menceritakan perbedaan bunyi panjang dan pendek. Memeragakan dinamik sederhana .Mengungkapkan perasaan secara lisan tentang ob-jek yang diamati dari berbagai unsur rupa dan perpaduannya. 2.Mengungkapkan ketertarikan pada objek imajinatif yang diamati dari berbagai unsur rupa pada benda di alam sekitar. .Memainkan alat musik sederhana . 3. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik ##### ##### ##### .Mengelompokkan berbagai bentuk pada benda dua atau tiga dimensi di alam sekitarnya. . Mengidentifikasi unsur musik dari berbagai sumber bunyi yang dihasilkan oleh benda bukan alat musik . . 4. Apresiasi Kreasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek KKM ##### ##### 2. . . Mengekspresikan diri melalui alat musik/ sumber bunyi sederhana. Mengekspresikan diri melalui teknik cetak tunggal.Membuat karya gambar cetak ekspresi dengan berbagai motif imajinatif. bi-dang warna. . . . Membedakan antara nada dan irama. .Mengelompokkan berbagai ukuran bintik garis.1. tekstur dan bentuk) pada benda dua dan tiga dimensi di alam sekitar. . 2.05 GENDONGKULON : SENI BUDAYA & KETRAMPILAN : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas 1.

Menanggapi gerak alam semesta dalam bentuk gerakan tari.Membedakan gerakan angin sepoi-sepoi dengan gerakan angin ribut. .Menunjukkan langkah-langkah pembuatan cat warna dari bahan alam.Memilih bahan buatan yang dapat dibuat cat warna. 5.Memilih bahan alam yang dapat dibuat cat warna.Menunjukkan kesesuaian gerak berpindah tempat dengan ruang. .3.Mengidentifikasi unsur mu-sik dari berbagai sumber bunyi yang dihasilkan alat musik konvensional. .Melakukan tarian pendek secara perorangan.1.Mengekspresikan diri melalui gambar ekspresi. Mengenal unsur musik 4. .Mengeskpresikan diri melalui teknik cetak timbul. . 8. . bidang warna dan bentuk pada benda 2 dan 3 dimensi di alam sekitar. 10.2.Menunjukkan perbedaan me-ngalir dengan air sedang ber-gelombang. Mengapresiasikan karya seni tari 6. Menjelaskan cara pembuatan cat dari bahan alam.Menggunakan klise cetak timbul .Membuat karya gambar cetak ekspresi dengan berbagai tema. . .2. . Menyiapkan bahan alam untuk pembuatan cat. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari Ketrampilan 7. . . 7.Menunjukkan kesesuaian gerak dengan iringan.Mengidentifikasi unsur rupa pada karya seni rupa.Memperagakan tarian pendek secara kelompok.1. 9. .Melakukan tari dengan iringan musik/nyanyian.Menyanyikan lagu wajib dengan iringan alat musik ritmis.Mengidentifikasi gerak alam semesta . Menyanyikan lagu wajib anak dengan atau tanpa iringan sederhana.3. ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Menentukan sumber bunyi .1.Membuat karya gambar cetak ekspresi dengan berbagai motif imajinatif .Memilih bahan alam yang dapat dibuat cat warna.Menjelaskan dengan memperagakan berbagai gerak dari tumbuhan. . 6. .Seni tari 5.Membuat gambar ekspresi berbagai objek imajinatif melalui unsur rupa dan perpaduannya dari alam sekitar.2.Menunjukkan langkah-langkah pembuatan cat warna dari bahan alam.Menunjukkan langkah pembuatan car warna dari bahan buatan.Mengungkapkan perasaan secara lisan tentang objek imajinatif yang diamati dari berbagai unsur seni rupa.Membedakan kuat dan lemahnya bunyi dengan gerakan tangan/tepukan. 7. . .Gerak tari dengan iringan tepukan atau hitungan. 7. Membuat cat pewarna dari bahan alam. . Mengekspresikan diri melalui seni rupa Seni Musik 10. . 8. .Menyanyikan lagu dengan syair yang benar.Memiliki keindahan unsur rupa dan perpaduannya dari karya seni rupa.Mengelompokkan berbagai bidang tekstur dan bentuk ritme.Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur rupa. 5. 9. Mengapresiasi seni rupa 9.3.Menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur rupa pada karya seni rupa tiga dimensi.Menjelaskan dengan memeragakan proses tumbuh kem-bangnya tanaman. 9.1. .1. . . . 6. Menerapkan teknologi sederhana dalam ketrampilan Seni Rupa 8.2.Menentukan bunyi alam dan buatan. . . keseimbangan dan ke-satuan.Mengelompokkan berbagai ukuran bintik garis. Menggerakkan tubuh secara spontan secara spontan mengikuti bunyi perangsang gerak.2. . Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak alam semesta.Membedakan panjang pen-deknya bunyi.1.

11.Melakukan tari dengan iringan musik/nyanyian. . . .Menunjukkan perbedaan air mengalir dengan air sedang bergelombang.Menunjukkan kesesuaian gerak berpindah tempat dengan ruang.Memperagakan dinamik sederhana. Mengapresiasi karya seni tari 13. . Mengekspresikan diri melalui karya seni musik Seni Tari 12.11. 11.Menanggapi gerak alam semesta dalam bentuk gerakan tari.1.Menunjukkan langkah-langkah pembuatan cat warna dari bahan alam. . 11.Melakukan tepuk bervariasi.Melakukan / memeragakan tarian pendek secara kelompok. 12.3.Mengekspresikan diri melalui alat musik/ sumber bunyi sederhana.Menyebutkan nada yang berbeda tinggi rendahnya dan panjang pen-deknya dalam nada yang diper-dengarkan.Membedakan gerak angin sepoi dengan angin ribut.Menirukan gerak hewan .Menyajikan beberapa ragam gerak tari didepan penonton. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari Keterampilan 14.Menirukan gerak tumbuhan. . . .Menyebutkan nada-nada yang sama tingginya dari nada lagu anak.Mendemonstrasi-kan cara pembuatan cat warna dari bahan buatan.2. .Mengelompokkan gerak tari sesuai dengan tingkat kesulitan.Menyanyikan lagu wajib dan lagu anak dengan atau tanpa iringan sederhana.3. 13. 13. .Memainkan alat musik ritmis dengan cara yang benar. tumbuhan dan alam sebagai dasar tari.3.Menyiapkan bahan buatan yang aman untuk pembuatan cat.Membedakan antara nada dengan irama .Menjelaskan rang kaian bunyi dan detak melalui pe-ragaan. .Menyanyikan lagu sesuai dengan tanda dinamik . 13.Menjelaskan dengan meme-ragakan proses tumbuh kem-bangnya tanaman. .Memainkan alat musik sederhana.Menunjukkan kesesuaian gerak dengan iringan.Memiliki bahan alam yang dapat dibuat cat warna.2. . .Mengidentifikasi gerak alam semesta .1. .Menggerakkan tubuh secara spontan mengikuti bunyi perangsang gerak. . .Menceritakan per bedaan bunyi panjang dan pen-dek. .  Menunjukkan langkah-langkah pembuatan cat warna dari bahan buatan.2.2.Menirukan gerak hewan. 14. .Menyanyikan lagu wajib dengan syair yang benar. .Gerak tari dengan iringan/tepukan.Membuat cat warna dari bahan buatan yang aman. Menerapkan teknologi sederhana dalam ketrampilan 10.Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak alam semesta.Menjelaskan cara pembuatan cat pewarna dari bahan buatan yang aman. . .Menyanyikan lagu anak-anak dengan iringan alat musik 12.2.Menjelaskan dengan memeragakan berbagai gerak dari tumbuhan. .1.Mengatur komposisi bahan dan alat pembuatan cat warna dari bahan buatan.Menyanyikan lagu wajib dengan iringan musik ritmis. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! .Melakukan tarian pendek secara perorangan. .1.Mengidentifikasi gerak keseimbangan pola lantai. . 14. 14. .

1.3. sedang dan cepat dari lagu yang diperdengarkan  Menunjukkan kesesuaian tempo suatu lagu dengan gerakan atau tepukan 4.1.Menjelaskan berbagai makna simbol warna dan ragam hias pada karya seni rupa dua dan tiga dimensi di lingkungan . Mengekspresikan diri melalui gambar dekoratif dari motif hias daerah setempat .2. Menghubungkan antara simbol nada dengan tempo dalam lagu  Menyebutkan simbol bunyi sederhana  Menyusun dan menunjukkan pola melodi pendek dengan menggunakan simbol musik secara visual dan gerak tubuh. Mengapresiasikan diri melalui karya seni rupa Seni Musik 3.1.05 GENDONGKULON : SENI BUDAYA & KETRAMPILAN : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Hasil KKM Dalam Aspek Seni Rupa 1.2.  Membedakan kuat dan lemah bunyi (dinamik) dengan nyanyian  Membedakan tempo lambat.1. Menjelaskan simbol dalam seni tari 5. Menunjukkan sikap apresiatif terhadap simbol dalam karya seni rupa dua dimensi . tiga dengan isyarat gerak tubuh  Menunjukkan kesesuaian gerak anggota tubuh dengan lagu yang memiliki bunyi panjang pada akhir kalimat atau bagian  Menunjukkan kesesuaian melodi dalam bernyanyi  Menyanyikan melodi lagu anak-anak  Menunjukkan secara lisan dan tertulis terhadap dinamik yang diperdengarkan  Menunjukkan dinamik musik kedalam goresan atau garis  Menunjukkan kesesuaian lagu yang dinyanyikan dengan dinamik yang tertulis 5.2. Menunjukkan sikap apresiatif terhadap simbol yang terkandung dalam karya seni tari berdasarkan pengamatan terhadap  Membedakan gerak maknawi dan mumi  Menunjukkan gerak maknawi dan gerak mumi yang dilakukan manusia secara luwes  Menjelaskan makna gerakan yang gemulai Apresiasi Kreasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Intake Siswa KKM ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .2. Mengapresiasi karya seni rupa 2.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Membuat tulisan tentang perasa-annya atas berbagai jenis simbol atas berbagai jenis simbol warna dan ragam hias pada 2.1 Menjelaskan simbol dalam karya seni rupa dua dimensi . Mengidentifikasi berbagai simbol nada dalam lagu sederhana 3.2. Mengapresiasikan karya seni tari 1. Mengapresiasikan diri melalui gambar imajinatif mengenai diri sendiri . menyanyikan lagu wajib daerah dan lagu anak-anak dengan atau tanpa iringan sederhana  Menunjukkan kesesuaian irama lagu bertanda birama dua.Menggambar dan mewarnainya 2.Menyampaikan secara lisan tentang perasaannya terhadap berbagai makna simbol warna dan ragam hias pada karya 3. Memainkan alat musik ritmik sederhana 4. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik Seni Tari 5.Mengelompokkan berbagai jenis simbol dan ragam hias pada karya seni rupa di lingkungan sekitar 1. Mengapresiasi karya seni musik 4. Menghubungkan antara simbol nada dengan elemen musik 3.

Mengelompokkan model benda yang dapat digerakkan oleh angin berdasarkan kekuatannya . pola ritme dari instrumen iringan tari terhadap suasana gerak tari 7.Memilih kesesuaian ukuran dalam pembuatan model benda yang digerakkan oleh angin 8.Memilih bahan dalam pembuatan model benda yang dapat digerakkan oleh angin .2 Menjelaskan makna ansambel .Mengelompokkan benda yang dapat digerakkan oleh angin berdasarkan proses kerjanya .Memperagakan karya musik dengan menggunakan alat musik melodis 10.9.1. Menunjukan sikap apresiatif terhadap simbol dalam karya seni rupa tiga dimensi  Membuat kolase bahan daur ulang  Merakit jenis mainan kreatif 9.Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan syair yang benar 12. Menampilan sikap apresiatif terhadap benda yang digerakkan oleh angin . Menjelaskan simbol dalam karya seni rupa tiga dimensi  Membuat komposisi warna  Membuat gambar dekoratif pola ragam hias 8. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik Seni Tari 12.Mengiringi lagu dengan alat musik ritmis 10.Mengidentifikasi bahan dan alat benda yang dapat digerakkan oleh angin berdasarkan kekuatan 7.3 Menghubungkan antara simbol nada dengan elemen musik .Memperagakan berbagai cara memainkan alat musik melodis tiup pianika dan recorder . property yang digunakandari salah satu daerah  Memperagakan tarian sederhana dihadapan anggota kelas dunia 6.Mengelompokkan benda mainan yang dapat digerakkan oleh angin berdasarkan corak dan modelnya 7.Menyanyikan lagu anak-anak yang mengandung unsur pendidikan 10.2.1 Memainkan musik dalam / bentuk ansambel dengan alat musik sederhana .1 Menyiapkan penyajian tarian pendek bertema tanpa iringan 6. Mengekspresikan diri melalui seni rupa Seni Musik 10.Memainkan alat musik ritmis dan melodis (ansambel) .Memperagakan berbagai cara memainkan alat musik ritmis . Membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin secara sederhana ##### ##### ##### Seni Rupa 8.4 Menghubungkan simbol nada dengan tempo dalam lagu . Mengapresiasikan diri melalui karya seni tari ##### ##### Ketrampilan 7. Mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif mengenal alam sekitar . Mengapresiasi seni rupa ##### ##### ##### ##### ##### 9.Menyanyikan lagu wajib dengan syair yang benar dihadapan anggota kelas lain 11. busana dan perlengkapan dengan simbol dalam seni tari  Memperagakan ciri-ciri gerak tarian.#####  Menjelaskan makna gerakan yang patah-patah  Menyebutkan gerakan yang mempunyai arti dinamis 6. 2.1 Menjelaskan simbol tempo dalam lagu . Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan sederhana .3.2.1.Mempertunjukkan karya musik kepada anggota kelas dengan bermain musik 11. Memberi hiasan warna pada benda tiga dimensi  Menghias benda yang berukuran tiga dimensi dilingkungan sekitar 10. Membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin dari bahan kertas .2. Merancang benda yang dapat digerakkan oleh angin dari bahan kertas . Mengenal unsur musik ##### ##### ##### ##### ##### ##### 11.1 Menghubungkan gerak. Menyajikan tarian pendek bertema tanpa iringan  Menunjukkan kesesuaian warna bunyi dengan gerak tari yang tenang  Menunjukkan kesesuaian warna bunyi dengan gerak tari yang dinamis  Memilih iringan tari yang sesuai dengan gerak tari  Menunjukkan perbedaan warna bunyi. Mengapresiasi karya seni tari . busana.2.1.

09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. kelompok dan klasikal. Membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin secara sederhana 12.13. 989 262 . Mengekspresikan diri melalui karya seni tari Ketrampilan 14.S. berpasangan.2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap simbol yang terkandung dalam karya seni tari berdasarkan pengamatan pertunjukan  Memperagakan karya tari pendek dengan suasana gembira/lucu 12.Pd NBM. Kepala Madrasah MUKHSIN.3 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap simbol yang terkandung dalam karya seni tari Nusantara daerah setempat  Memperagakan karya tari bentuk tunggal.1 Menyiapkan penyajian tarian pendek bertema dengan iringan .3.Memperagakan karya seni tari dan karya musik 14.Ag NBM.Memperagakan bentuk tarian pendek secara berpasangan 13.S.Memperagakan bentuk tarian pendek dengan iringan musik kaset atau buat musik langsung 13.2. dihadapan anggota kelas lain 13. Menyajikan tarian pendek bertemu dengan iringan .Membuat perencanaan .1 Menampilkan sikap apresiatif terhadap benda yang digerakkan oleh angin .Membuat model mainan dari kertas KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon. 571 563 SERLY CITRA APRILIA A. Mengadakan pementasan perpaduan seni tari dan musik .

Memperagakan gerak tari yapong Apresiasi Kreasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek KKM ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .05 GENDONGKULON : SENI BUDAYA & KETRAMPILAN : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Seni Rupa 1.3 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap kesesuaian fungsi karya seni rupa terapan . tangkai. tamburin 4.1 Mengekspresikan diri melalui gam-bar ilustrasi dengan tema benda alam. dan perlengkapan tari Nusantara daerah setempat .Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . buah-buahan.Menyebutkan jenis-jenis karya seni terapan seperti (patung.Memainkan alat musik ritmis seperti ring bel.menyebutkan properti tari permainan anak-anak DKI 5.1 Menyiapkan permainan alat musik ritmis .Menjelaskan pengertian seni rupa terapan 1.Menyebutkan ragam lagu .Menggambar ilustrasi benda di dalam kelas .Menggambarkan benda dan darat . tangkai kerang dan sebagainya di depan kelas .Bermain alat musik ritmis sesuai partitur secara individual .Mengklasifikasi keartistikan karya seni rupa terapan 2.Menggambar benda dan dipantai . Mengapresiasikan karya seni tari 1. Mengapresiasikan seni musik 4.Menunjukkan karya seni terapan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari 1. kerang dsb di depan kelas . mebel. kast anyet. relief taman) . busana dan per-lengkapan seni tari Nusantara daerah setempat . tri angle.Menyebutkan manfaat karya seni terapan dalam kehidupan sehari-hari 1. buah-buahan.2 Memainkan alat musik ritmis di depan penonton 5. mundur/pola lantai) .1 Mengidentifikasi gerak busana. rebana.Bermain alat musik ritmis sesuai partitur secara kelompok 4.2 Menunjukkan sikap apresi-atif terhadap keunikan gerak.Melakukan dasar-dasar gerak tari (kiri.4 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap keartistikan karya seni rupa terapan .Menggambarkan benda dan udara 2.Menggambar ilustri benda dan sekitar 3.2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap berbagai ragam lagu dan laat musik ritmis . maju.2 Memamerkan hasil gambar ilustrasi dengan tema benda alam.1 Menjelaskan makna seni rupa terapan .2 Mengidentifikas jenis karya seni rupa terapan yang ada di daerah setempat . Mengapresiasikan karya seni rupa 2. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa Seni Musik 3. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik Seni Tari 5.Menyampaikan lagu anak-anak .1 Mengindentifikasi berbagai ragam lagu dan alat musik ritmis . kanan.Menyebutkan nama-nama alat musik ritmis 3.

1Membuat relief dari bahan plastik dengan pola motif hias .4 Membuat benda dengan teknik konstruksi .Menjelaskan arti seni rupa murni .Membuat relief tentang tumbuhan dengan pola motif hias 10.2 Menyiapkan karya seni rupa yang untuk pameran kelas .3 Merancang benda dengan teknik konstruksi . Mengeskpresikan diri melalui karya seni .Membuat rancangan jembatan dari bahan sederhana 9.Melakukan pameran seni rupa untuk kelas 10.Menyebutkan tanda-tanda dinamika 11.Menyebutkan jenis-jenis karya seni murni (patung.Mengemukakan hasil karya kerajinan daerah Nusantara 8. Membuat karya kerajinan dan benda konstruksi Seni Rupa 9.Mampu menata pameran 11.Membuat relief tentang kehidupan benda dengan pola motif hias .3 Mengidentifikasi alat musik melodis .Mengungkapkan perasaan pada karya seni rupa . Mengapresiasikan karya seni rupa ##### ##### 10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa ##### ##### ##### Seni Musik 11.Menilai karya seni murni .1 Menjelaskan makna seni rupa murni .menari tari Nusantara diiringi musik 7.Melaksankan pameran seni rupa didalam kelas .2 Mengidentifikasi jenis karya seni rupa murni yang ada di daerah setempat .Memilih karya –karya seni rupa murni 9.Menarikan tari Nusantara di depan kelas secara berkelompok 6.Memproses rancangan karya kerajinan . Mengapresiasikan karya seni musik ##### ##### ##### .1 Mengidentifikasi jenis karya kerajinan Nusantara .1 Merancang karya kera-jinan dengan memanfaatkan teknik dan motif hias Nusantara .##### 6. Mengapresiasikan karya kerajinan 8.Membuat karya kerajinan dengan motif hias 8.2 Menampilkan perilaku apresiatif terhadap karya kerajinan Nusantara . lukisan.2 Membuat karya kerajinan berdasarkan rancangan yang telah dibuat .1 Menjelaskan makna dinamika dalam seni musik .Menyebut 5 contoh alat musik melodis ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Ketrampilan 7.Membedakan tanda-tanda dinamika p.Menjelaskan arti dinamika .f 11.Menyebutkan jenis-jenis karya kerajinan Nusantara .Mengelompokan karya seni rupa murni 9.3 Menata karya seni rupa yang dibuat bentuk pameran kelas .Konstruksi berupa bahan alam menjadi benda konstruksi 8.2 Mengidentifikasi perbedaan dinamika .Membuat seni rupa murni 10.2 Memperagakan tari Nusantara daerah setempat sesuai dengan iringan di depan penonton .Memproses rancangan benda bahan baku 8.Menyebutkan property tari Yapong 6.1 Menyiapkan peragaan tari Nusantara daerah daerah setempat .3 Menampilkan sikap apresiatif terhadap karya seni rupa murni .m. relief) .Menyebutkan manfaat jenis-jenis karya kerajinan Nusantara 7.

Menyebutkan alat yang digunakan untuk membuat konstruksi rumah . Mengapresiasikan karya kerajinan 16.3 Merancang pembuatan benda dengan teknik konstruksi .Melatih bermain musik untuk mengiringi lagu daerah 12.1Mengidentifikasi gerak.4 Menampilkan sikap apresiatif terhadap dinamika dalam seni musik .Menyebutkan 5 contoh karya kerajinan Nusantara .Menyiapkan musik tari Nusantara 14.Bernyanyi 2 lagu wajib sesuai tanda dinamika 12.Merancang konstruksi rumah 16.2 Menyiapkan penyajian lagu daerah dan lagu wajib dengan iringan sederhana .12. busana dan perlengkapan tari Nusantara daerah lain .2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap simbol dan keunikan gerak.Bermain musik sederhana untuk mengiringi lagu daerah 13.Keunikan gerak tari Nusantara 13.Membuat kerajinan anyaman dari pita (ketupat lipatan) .1 Memainkan alat musik melodis sederhana .Menyebutkan keunikan busana tari Nusantara . batu biji.Menampilkan karya kerajinan Nusantara seperti tempurung kelapa. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik Seni Tari 13.Properti tari gundul-gundul pacul . kerang.Menyebutkan bahan yang digunakan untuk membuat konstruksi rumah .1 Menyiapkan tari nusantara dan daerah lain sesuai iringan .1 Mengidentifikasi jenis kerajinan Nusantara dan daerah setempat .2 Membuat karya kerajinan berdasarkan rancangan sendiri .Meragakan gerak tari sesuai iringan 15.4 Membuat benda dengan teknik konstruksi .Membuat rumah dengan teknik konstruksi KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.Membuat kerajinan dari kertas (burung) 16. Membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 11.2 Memperagakan tari Nusantara daerah lain sesuai iringan di depan penonton . Mengekspresikan diri melalui karya seni tari Ketrampilan 15.1 Merancang karya kerajinan dengan memanfaatkan teknik atau motif hias Nusantara .Memainkan alat musik melodis secara berkelompok 12. busana serta perlengkapan karya seni tari nusantara .Melatih gerak tari Nusantara .Mempraktekan gerak tari Nusantara .Melatih bermain musik untuk mengiringi lagu wajib .Menyebutkan motif-motif hias .3 Menyanyikan penyajian lagu daerah dan lagu wajib dengan iringan sederhana .Merancang karya kerajinan dengan memanfaatkan teknik atau motif hias anusantara 16.2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap karya kerajinan Nusantara daerah setempat . daun 16.Menyebutkan keunikan properti tari Nusantara 14. Mengapresiasikan karya seni tari 14.Memainkan alat musik melodis secara individual .Bermain musik sederhana untuk mengiringi lagu wajib .Menyebutkan manfaat karya kerajinan Nusantara 15.Menyebutkan properti tari Nusantara . 09 Juli 2012 .

Menunjukkan susunan nada pada lagu yang diperdengarkan . Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa Seni Musik 3. Mengapresiasikan karya seni rupa 2. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 1.Mengelompokan lagu daerah sesuai dengan iringan musiknya 3.3.3.Menyebutkan arti dari musik ansamble .Menyebutkan alat-alat yang digunakan dalam permainan musik ansamble .Mengiringi lagu dengan alat musuk ritmis .2.1.Mewarnai gambar 2.Menyebutkan isi atau bentuk gambar dekoratif .Mempertunjukkan karya musik kepada anggota kelas lain dengan bermain musik Apresiasi Kreasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek KKM ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . Mengidentifikasi jenis motif hias pada karya seni rupa Nusantara daerah setempat .Mengelompokkan berbagai jenis simbol dari ragam hias pada karya seni rupa di lingkungan .Menjelaskan makna perpaduan berbagai simbol unsur-unsur rupa pada karya seni rupa 1. Membuat motif hias dasar jumputan pada kain .Menyebutkan jenis musik Nusantara .Membedakan bunyi dari alat-alat yang digunakan dalam permainan musik ansamble 3.Membedakan karakter topeng 2.1 Mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah Nusantara .Mewarnai celup ikat dengan perpaduan warna pada bahan kertas tissue dan bahan kain 3.Menunjukkan susunan nada pada lagu yang diperdengarkan 4. Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan motif hias karya seni rupa Nusantara daerah setempat . Menjelaskan makna ansanbel sejenis .05 GENDONGKULON : SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Seni Rupa 1.1.Memperagakan berbagai cara memainkan alat musuik ritmis .Merancang bentuk desainya . Mengapresiasikan karya seni musik 4. Menampilkan sikap apresiatif terhadap berbagai musik/ lagu daerah nusantara .Menjelaskan berbagai makna simbol warna dan ragam hias pada karya seni rupa di lingkungan sekitar 1.Menyebutkan jenis alat musik yang dipergunakan / dimainkan . Memainkan alat musik ritmis dan melodis sederhana dalam bentuk ansamble sejenis .Merancang dengan mengikat pola ragam hias celup ikat di atas bahan kertas tissue dan bahan kain . Menjelaskan makna motif hias .3.Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Mengelompokkan berbagai jenis perpaduan simbol rupa berdasarkan unsur-unsur rupa pada karya seni rupa .2.1. Mengekspresikan diri melalui gambar dekorasi dengan motif hias Nusantara .Mengelompokkan model/bentuk topeng .

busana dan perlengkapan seni tari Nusantara dengan daerah lain .Menyebutkan ciri-ciri busana tari Nusantara.2 Membuat karya kerajinan meronce . Mengapresiasikan karya kerajinan 8.2.Membuat benda kerajinan dengan teknik merangkai .Membedakan karakteristik bahan alam dalam membuat benda pakai teknik meronce .2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap karya kerajinan meronce .Menjelaskan fungsi komponen model benda yang digerakkan dengan tali . Mengadakan pementasan berpaduan musik tari dan bahasa . Mengapresiasikan karya seni tari Ketrampilan 7. dan perlengkapan karya seni tari Nusantara daerah lain . Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 4.Membedakan karakter bahan alam dalam membuat benda pakai teknik meronce .Menyebutkan ciri-ciri gerak tari Nusantara . busana.1 Mendeskripsi kesesuaian fungsi.Menunjukkan gerakan tari .Menyebutkan bahan yang digunakan . Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gerak.Seni Tari 5. kekuatan dan keindahan karya kerajinan meronce . Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan motif hias karya seni rupa Nusantara daerah setempat .Membuat rancangan gambar topeng kreatif .Membedakan karakteristik bahan buatan dalam membuat benda pakai teknik meronce 7.Menyediakan hasil karya ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .3 Menyiapkan karya seni rupa yang diciptakan untuk pameran kelas .1 Membuat topeng secara kreatif dalam hal teknik dan bahan .Menyediakan bahan .Menjelaskan maksud gerakan tari .menyanyikan lagu dengan diiringi musik 5.Merancang benda kerajinan dengan teknik merangkai .1 Merancang karya kerajinan meronce -Merancang benda kerajinan dengan teknik meronce -Membuat benda kerajinan dengan teknik meronce 8.Menilai hasil karya anyaman 10. Membuat karya kerajinan dan benda permainan Seni Rupa 9.Membedakan karakteristik bahan dalam membedakan benda pakai teknik meronce 8.Merancang benda dengan teknik meronce .1.Menjelaskan cara kerja pembuatan model benda yang digerakkan dengan tali 9.Menunjukkan kesesuaian pemilihan busana dengan karakter tari .Menyebutkan berbagai bentuk model benda yang digerakkan dengan tali . Mengapresiasikan karya seni rupa 10.Memperagakan teknik memainkan alat musik ritmis dan melodis secara berkelompok .Memilih perleng-kapan tari dengan karakter dan tema tari 5.2.Membuat topeng dengan berbagai bahan dan teknik 10.2.Menyebutkan berbagai jenis bahan dan alat dalam pembuatan model benda yang digerakkan dengan tali . Mengidentifikasi gerak. 7.Membuat benda kerajinan dengan teknik meronce .2 Mengapresi-asikan diri melalui gambar ilustrasi manusia dan kehidupannya -Menyebutkan peristiwa yang dialami -Merancang gambar -Menggambar -Mewarnai 10.Menunjukkan kesesuaian tatarias dengan karakter tari .

Memainkan alat musik lagu daerah setempat dan nasional dengan memperhatikan unsur-unsur musik 12. Menyebutkan judul lagu 2.Memilih/ menata aspek-aspek pendukung peragaan tari Nusantara 14.Seni Musik 11. Menata 3. Mengapresiasikan karya seni musik 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik Seni Tari 13.2 Menyajikan tari Nusantara daerah lain dengan iringan .Menunjukkan kesesuaian aspek –aspek pendukung peragaan tari daerah nusantara .Menyebutkan instrumen yang dipergunakan sebagai iringan tari 14.Menyanyikan lagu daerah .Menyebutkan ciri-ciri gerak tari . Mengapresiasikan karya seni tari 14.Menampilkan cara memainkan alat musik ritmis dan melodis sederhana .Menyebutkan keunikan tata rias dan busana .3.Mempertunjukkan ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Menyebutkan dasar-dasar gerak tari daerah setempat .Menunjukkan cara memainkan alat musik ritmis dan melodis sederhana 12.Menyebutkan ciri-ciri busana tari 13. Menampilkan sikap apresiatif terhadap berbagai musik/lagu wajib dan daerah Nusantara 1.Menunjukkan kesesuaian busana gerakan tari setempat 13.Membedakan bunyi alat musik 11.Mengelompokkan alat musik sederhana . Membedakan irama musik 12.2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gerak busana dan perlengkapan karya seni tari Nusantara daerah lain .Menirukan gerakan tari Nusantara 14.1 Menyiapkan penyajian tari Nusantara daerah lain dengan iringan .Mempertunjuk-kan karya seni musik kepada anggota kelas lain dengan bermain musik . Membuat laporan tertulis 11.Menjelaskan makna lagu daerah setempat 11.3 Mengadakan pementasan perpaduan seni musik dan seni tari .2.Mempertunjukkan lagu daerah dengan iringan sederhana 13.Memainkan lagu daerah dengan alat musik melodis .Memilih karya .Menyanyikan lagu daerah setempat .3 Menampilkan sikap apresiatif terhadap simbol yang terkandung dalam karya seni tari Nusantara daerah lain .1 Mengidentifikasi berbagai irama lagu daerah Nusantara .Pameran 10. Merancang 2. Menyiapkan pertunjukkan lagu daerah Nusantara dengan iringan sederhana untuk dipentaskan di kelas atau di sekolah . Memainkan alat musik ritmis dan melodis sederhana dalam bentuk ensambel gabungan .2.Memperagakan teknis memainkan alat musik ritmis dan melodis secara kelompok . Menjelaskan makna ensambel gabungan .Memperagakan .Memperagakan karya seni tari dengan iringan . Mengekspresikan diri melalui karya seni tari .4 Menata karya seni rupa yang diciptakan dalam bentuk pameran kelas/ sekolah 1.3 Mementaskan pertunjukkan lagu daerah Nusantara dengan iringan sederhana di kelas atau di sekolah .1.1 Mengidentifikasi gerak busana dan perlengkapan seni tari Nusantara daerah lain .

Menyebutkan berbagai jenis bahan dan alat dalam pembuatan model benda yang digerakkan dengan tali . Kepala Madrasah MUKHSIN.3 Merancang benda permainan yang digerakkan dengan tali .Membuat gantungan pot 16.Menyebutkan berbagai bentuk model benda yang digerakkan dengan tali .Membuat benda wayang / boneka yang digerakkan dengan tali .Merancang model pembuatan benda wayang/boneka yang digerakkan dengan tali .Menjelaskan fungsi komponen model benda yang digerakkan dengan tali.Membedakan karakteristik bahan alam dalam membuat benda pakai teknik makrame . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.Membuat benda kerajinan dengan teknik makrame 16.4 Membuat benda permainan yang digerakkan dengan tali . 989 262 .Ag NBM. Mermbuat karya kerajinan dan benda permainan 15.1 Merancang karya kerajinan makrame .Merancang gambar model benda digerakkan tali .S.S.Membedakan karakteristik bahan buatan dalam membuat benda pakai teknik makrame 15.Ketrampilan 15.2 Membuat karya kerajinan makrame . Mengapresiasikan karya kerajinan 16.Menghias model benda yang dibuatnya KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.Merancang benda kerajinan dengan teknik makrame .2.1 Mendiskripsikan kesesuaian fungsi kekuatan dan keindahan karya keajinan makrame .Menentukan langkah-langkah teknik pembuatan kerajinan makrame 16.Membuat percobaan fungsi komponen model benda digerakkan tali 16. menjelaskan cara kerja model benda yang .Pd NBM.Membedakan karakteristik bahan alam buatan makrame .Membuat rancangan karya kerajinan . 571 563 SERLY CITRA APRILIA A. Menampilkan sikap apresiatif terhadap karya kerajinan makrame .

. Mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi dengan tema suasana di sekitar sekolah .Menjelaskan cara pembuatan boneka 3.Menyebutkan nama alat musik yang diperde-ngarkan.Menyebutkan jenis-jenis motif batik daerah nusantara. .Membuat tulisan berbagai jenis logam hias tehnik batik. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 1.3. .1.1. Menjelaskan cara membatik .Menyebutkan nama alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Memainkan alat musik ritmis dan melodis.Mengidentifikasi lagu nasional me-lalui kegiatan me-nyanyi.Membuat gambar kantin sekolah.Menjelaskan cara-cara membuat bentuk motif batik. 2. Mengidentifikasi berbagai ragam musik daerah Nusantara . . Mengapresiasikan seni Rupa 2. . . 2. 1. 3.Mengidentifikasi lagu daerah nu-santara melalui kegiatan menyanyi.Mengidentifikasi suasana kantin sekolah. Menampilkan sikap apresiatif terhadap ber-bagai ragam musik daerah Nusantara. . Mengapresiasikan seni musik 4.Menjelaskan berbagai jenis motif batik daerah nusantara.Menjelaskan teknik membatik dalam motif sederhana. Merancang boneka 2.05 GENDONGKULON : SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Seni Rupa 1.Menjelaskan ciri-ciri motif batik daerah Nusantara 2. . Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan motif hias karya seni rupa Nusantara daerah lain .Merancang pembuatan boneka. Mengidentifikasi jenis motif hias pada karya seni rupa nusantara daerah lain. 2. . 1. . .Memperragakan tehnik pembuatan boneka. 2. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa Seni Musik 3. 3. . 1. .Mempersiapkan perlengkapan membatik.Merancang bentuk-bentuk motif hias.Menyanyikan de-ngan baik dan benar lagu-lagu dari daerah WIT.Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Membuat boneka berdasarkan rancangan .1. Membatik dengan tehnik sederhana .Menggolongkan alat musik ritmis Apresiasi Kreasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek KKM ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . .2. . 4.Menganalisis suasana kantin sekolah.Menyebutkan lagu daerah melalui kegiatan menyanyi.

Membuat benda pakai dari bahan anyaman. . Menganalisis pola lantai gerak tari Nusantara daerah setempat .2. . ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . Membanding-kan pola lantai gerak tari Nusantara daerah setempat .3.Mengumpulkan beberapa model bentuk motif batik.Menjelaskan gerak makna pada tarian. .2. . .Memperagakan cara menggunakan peralatan membatik. (Lagu Bangun .Membuat batik dengan variasi dari daerah lain.Memilih bahan bambu yang sesuai untuk anyaman. 9. .2. karya kerajinan anyaman.Secara berkelompok menyanyikan lagu daerah dengan memakai alat musik melodis (suling atau pianika).Secara kelompok maupun per-orangan menya-nyikan lagu wajib dengan memakai alat musik melo-dis.Menunjukkan dengan gerak mutu dan bermakna.Secara berkelompok menyanyikan lagu wajib dengan iringan musik ritmis dan melodis. . Memeragakan tari Nusantara daerah setempat dengan pola lantai secara perorangan dan berkelompok .Menentukan bahan untuk pembuatan kipas. Menjelaskan makna pola lantai pada tarian. 2.Memainkan alat musik ritmis .Seni Tari 5. . . . . . 9. 4.Membuat pola pembuatan kipas. Menyanyikan lagu wajib.1. Membuat kerajinan anyaman.Mendeskripsikan kesesuaian fungsi kekuatan dan keindahan.Menyebutkan alat-alat rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu.Menggolongkan alat musik melo-dis .Menyebutkan keunikan tata rias dan busana tari daerah. (Lagu : Bangun Pemuda Pemudi) 5. Mengapresiasikan karya kerajinan 8.1. . . .Membuat anyaman sederhana. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari Ketrampilan 7. . 2.Membedakan kekuatan dan ketahanan anyaman dari bahan bambu dengan kertas .Membuat gambar pola untuk mem-buat anyaman sederhana.1. Mengekspresikan karya seni rupa . 8.Menyanyikan lagu daerah dengan memakai alat musik ritmis . Mengapresiasi karya seni rupa 9. Menampilkan sikap apresiasif terhadap keunikan motif hias karya seni rupa Nusantara daerah lain.Memperagakan pembuatan batik dengan motif sederhana. Membuat karya kerajinan Seni Rupa 9. Mengidentifikasi motif hias pada karya seni rupa Nusantara daerah lain.Menjelaskan perbedaan peragaan gerak tari daerah Nusantara setempat . Mengapresiasikan karya seni tari 6.1. Merancang benda pakai dari bahan anyaman. 8.Membuat anyaman berupa kipas dari bahan bambu.Memperagakan gerak tari beberapa daerah 5. . 6.Menunjukkan kerjasama organisasi pertunjukkan. daerah dan Nusantara dengan iringan sederhana.Menentukan dan memilih bahan anyaman. .Melakukan penampilan tari daerah setempat secara berkelompok.Menyiapkan kelengkapan untuk membatik. 5.Memainkan alat musik melodis.Menjelaskan pola lantai gerak tari Nusantara daerah setempat . 3. 1. Menyiapkan peragaan tari Nusantara daerah setempat dengan pola lantai secara berkelompok 6.Membedakan anyaman tangan dengan anyaman mesin. 8.Menunjukkan pelaksanaan program kerja. 7. . .

1.Memilih tarian untuk pertunjukan. . Mengekspresikan diri melalui karya seni musik ##### Seni Tari 13. .Menata hasil karya. . 10.Menata dan menghias panggung pertunjukkan .Menganalisis lingkungan pasar.Membedakan mainan beroda dengan mainan tidak beroda.Merencanakan pertunjukkan. Menyiapkan karya seni rupa yang dibuat untuk pameran kelas.Memperagakan karya seni tari tanpa iringan musik.Mendefinisikan alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara (Kolintang).Melahirkan kelompok secara kelompok dapat menyanyikan lagu dari Sumatera Barat (Kampuang Den Jauh Di Mato). . .2.1.1 Memainkan alat musik ritmis dan melodis.Membuat gambar suasana pasar. 12.Menunjukkan kesesuaian busana dengan karakter. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa Seni Musik 11.Merencanakan pameran. Mengapresiasikan karya kerajinan ##### .Secara berkelompok maupun perorangan menyanyikan lagu wajib “Rayuan Pulau Kelapa” dengan memakai alat musik 13.Membandingkan lagu Kole-kole dengan lagu Esa Mokan.1.Menunjukkan kesesuaian pola gerak dengan tata ruang. Menggelar pertunjukkan tari nusantara di sekolah. . 14.Menceritakan secara lisan isi dari lagu daerah Am-bon (Kole-kole) 11. .10. .Mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi suasana alam sekitar.Mencari kostum dan pertunjukan yang sesuai. Membandingkan berbagai lagu dan musik Nusantara.1. .Menyebutkan keindahan dari mainan yang memakai roda.Mengadakan pentas tarian Nusantara secara kelompok dan perorangan. .Mengumpulkan hasil karya untuk pameran.Mengamati lingkungan pasar. .Menyebutkan keuntungan dari mainan yang memakai roda. 10.Memperagakan karya seni dengan iringan. .Menunjukkan ke-sesuaian tatarias wajah dengan karakter. 13.2. . .3. Menganalisis pola lantai gerak tari Nusantara berdasarkan pengamatan. Menampil-kan sikap apresiatif terhadap berbagai lagu dan musik Nusantara. 151. . . Mengekspresikan diri melalui karya seni tari ##### ##### 15. .Memilih hasil karya. .Mengelompokkan jenis tari Nusantara.Menyebutkan beberapa pola gerak tari. .Secara berkelompok menyanyikan lagu “Ampar-ampar Pisang” dengan memakai alat musik melodis (suling/pianika). ##### ##### ##### ##### ##### 12.Menceritakan secara lisan isi dari lagu daerah Sulut (Esa Mokan).Menyebutkan macam-macam mainan yang memakai roda. . Mengapresiasikan karya seni musik 10. Mendeskripsikan kesesuaian fungsi kekuatan dan keindahan karya kerajinan benda mainan beroda. 3. Menata karya seni rupa yang dibuat untuk pameran kelas . . 11. . . .Secara kelompok menyanyikan lagu daerah Kalimantan (Ampar-ampar Pisang) dengan memakai alat musik ritmis.Memamerkan hasil karya. Membandingkan pola lantai gerak tari Nusantara. . . Memeragakan tari Nusantara dengan pola lantai secara berkelompok. .2. Mengapresiasikan karya seni tari ##### ##### 14. . . .

. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.Membuat gambar rencana pembuatan mainan beroda.##### .Membuat mainan . 989 262 .S. Kepala Madrasah MUKHSIN.2.  Menyebutkan keuntungan dari membuat mainan 16. Menampilkan sikap apresiatif terhadap karya kerajinan benda mainan beroda. Mengidentifikasi mainan beroda yang dibuat oleh  Menyebutkan kelemahan dan kekurangan mainan beroda yang dibuat sendiri dibandingkan dengan barang buatan pabrik. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.Menyiapkan bahan dan alat yang dipergunakan untuk membuat alat yang digerakkan oleh roda.Ag NBM.Memainkan alat mainan yang dihasilkan. 571 563 SERLY CITRA APRILIA A.S.2. Membuat benda mainan beroda. 15.Mendeskripsikan secara rinci model benda pakai yang digerakkan dengan roda.Pd NBM. . .  Menceritakan bagaimana cara merawat mainan beroda yang dibuat sendiri.

Berlari ke berbagai arah dalam kecepatan yang berbeda . serta nilai sportivitas. lari dan lompat ke berbagai arah dengan berbagai pola dalam permainan .Mengenal alat kebersihan Pribadi 5. serta nilai percaya diri dan disiplin o Berjalan di atas garis lurus o Berjalan lurus dengan mata ditutup o Melompat dengan satu kaki 4.1 Mempraktikkan gerak keseimbangan statis tanpa alat. Mendemonstrasikan sikap tubuh dalam berbagai posisi 3.1 Mendemonstrasikan sikap tubuh dalam posisi berdiri o Berdiri dengan sikap posisi tubuh yang benar 2. serta nilai percaya diri dan disiplin o Melakukan lompat 3.Mengerti pentingnya imunisasi bagi kesehatan 6. Mempraktekka gerak dasar kedalam aktifitas jasmani dan nilai yang terkandung di dalammnya Mempraktikkan gerak dasar jalan.2 Mendemonstrasikan sikap tubuh dalam posisi berjalan o Melangkah ke berbagai arah 3. lari dan lompat dalam permainan sederhana. Mengungkapkan perasaan melalui gerak berirama dan nilai yang terkandung di dalammnya 5. o Melakukan gerak dasar lokomotor Mempraktikkan gerak dasar memutar.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Menerapkan budaya hidup sehat 6.Berjalan ke berbagai arah dalam kecepatan yang berbeda . serta nilai sportivitas.1 Mempraktikkan gerak bebas berirama tanpa menggunakan musik dan nilai disiplin dan kerjasama o Menirukan gerakan binatang dan gerakan pohon ditiup angin 4.05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM DALAM ASPEK Pengembangan Mempraktikkan gerak dasar kedalam permainan sederhana aktivitas jasmani dan nilai yang terkandung di dalamnya 2. serta nilai o Melakukan gerak dasar non lokomotor Mempraktikkan gerak dasar lempar tangkap dan sejenisnya dalam permainan sederhana.2 Mengenal pentingnya imunisasi .2 Mempraktikkan gerak bebas berirama menggunakan musik dan nilai disiplin dan kerjasama o Bergerak bebas mengikuti irama o Bergerak bebas berirama o Melakukan kombinasi gerak langkah kaki dan lengan berirama o Melakukan kombinasi gerak langkah kaki dan lengan dengan diiringi musik 5. Mempraktekkan senam lantai sederhana tanpa alat dan nilai yang terkandung di dalammnya 4.2 Mempraktikkan gerak keseim-bangan dinamis tanpa alat. mengayun ataupun menekuk dalam permainan sederhana.1 Menjaga kebersihan diri yang meliputi kuku dan kulit . kejujuran.1 Mempraktikkan gerak dasar jalan.Melakukan meloncat dan melompat Akuatik Ritmik Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Uji diri/senam Permainan & Olahraga KKM ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . o Melakukan gerak dasar manipulatif 2.

S.Mempraktikkan pemanfaatan makanan dan minuman yang baik 12.S.Pd .Melakukan beberapa sikap tubuh dengan benar 7.1 Mempraktikkan gerakan senam lantai sederhana.Berjalan dengan posisi/ sikap tubuh yang benar 8.2 Mengenal makanan sehat .Menjaga kebersihan gigi dan mulut 12.1 Menampilkan gerak bebas berirama diorientasikan dengan arah mengikuti bunyi-bunyian secara individu.2 Membiasakan penampilkan sikap tubuh dalam posisi bergerak .Melakukan gerakan meliukkan badan 6.Melakukan pencegahan lingkungan menggunakan gerak dasar lokomotor .2 Mempraktikkan gerak peregangan dan pelemasan dalam kegiatan pemanasan sederhana dengan benar .Melempar/ melambungkan bola ke berbagai arah . dan . kerjasama.Bekerja sama selama aktivitas 11.Memperagakan gerak menarik dan membuang napas di air . dan nilai disiplin.Menyebutkan makanan sehat KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui. menekuk dalam permainan sederhana. Menerapkan Budaya hidup sehat 6.1 Mempraktikkan pengenalan lingkungan sekolah secara beregu.Mengayun lengan ke berbagai arah .Berguling-guling ke depan dan ke belakang 8.Mendemonstrasi-kan gerak keseimbangan dalam air .2 Mempraktikkan gerak dasar memutar. mengayun.3 Mempraktikkan gerak dasar menangkap obyek berbagai ukuran dalam permainan sederhana . Kepala Madrasah Gendongkulon. dan .Kerja sama dalam kelompok 10.Melakukan gerak lompat sambil berputar ke kanan. Mempraktekkan gerakan senam lantai sederhana dan nilai yang terkandung di dalammnya 9. Mempraktekkan pengenalan lingkungan sekolah melalui aktifitas jasmani dan nilai yang terkandung didalamnya 12. dan nilai disiplin. Menampilkan perasaan melalui musik dan gerak berirama serta nilai yang terkandung didalammnya 10. serta .Mengikuti peraturan 11. kiri depan belakang 9.1 Menjaga kebersihan gigi dan mulut . serta nilai percaya diri dan disiplin .Masuk ke dalam air 10. dan nilai .Melakukan gerakan menekuk . kerja sama dan pola hidup sehat .Ag MUNTOLIB.1 Membiasakan penampilan sikap tubuh dalam posisi diam . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! MUKHSIN.7. Membiasakan penampilan sikap tubuh dalam berbagai posisi 8.2 Mempraktikkan berbagai permainan di air dangkal disertai nilai percaya diri. dan disiplin .2 Mempraktikkan berbagai aktivitas jasmani yang menyenangkan di lingkungan sekolah. kebersihan.Melakukan beberapa gerakan pemanasan 9.Duduk di pinggir kolam dan melakukan injak-injak air . Mempraktekkan aktifitas dasar di air 11.Bergerak bebas mengikuti irama .1 Mempraktikkan aktivitas dasar di air .2 Menampilkan gerak bebas berirama diorientasikan dengan arah menggunakan bunyi-bunyian secara ber.Menangkap bola dari berbagai arah 7.

Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran

: MI MUHAMMADIYAH - 05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa

Hasil KKM DALAM ASPEK

Pengembangan

1. Mempraktikkan variasi gerak dasar melalui permainan

dan aktifitas jasmani dan nilai - nilai yang terkandung di dalammnya

2. Mempraktikkan latihan dasar kebugaran jasmani dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

3. Mempraktikkan senam ketangkasan dasar dan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya

4. Mempraktikkan keterampilan dasar ritmik diorientasikan dengan arah ruang dan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya 5. Mempraktikkan keterampilan dasar ritmik diorientasikan dengan arah ruang dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2

Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari, lompat yang bervariasi dalam permainan yang menyenangkan dan nilai Melakukan gerak dasar jalan. Melakukan gerak dasar lari. Melakukan gerak dasar lompat. Mempraktikkan gerak dasar memutar, mengayun, menekuk lutut dalam berbagai variasi permainan sederhana Melakukan gerak dasar memutar. Melakukan gerak dasar mengayun. Melakukan gerak dasar menekuk lutut. Mempraktikkan gerak dasar melempar, menangkap, menendang dan menggiring bola ke berbagai arah dalam Mempraktekkan gerak dasar melempar. Mempraktekkan gerak dasar menangkap. Mempraktekkan gerak dasar menendang. Mempraktekkan gerak menggiring bola. Mempraktikkan satu jenis bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan tungkai dengan Melakukan latihan otot lengan. Melakukan latihan tungkai. Mempraktikkan berbagai aktivitas untuk melatih keseimbangan statis dan dinamis, serta nilai disiplin dan estetika. Melakukan gerakan keseimbangan statis dan dinamis. Membiasakan bergerak dengan benar. Mempraktekkan cara bergerak yang benar. Mempraktikkan senam ketangkasan sederhana tanpa menggunakan alat : melompat dan meloncat dengan Melakukan senam ketangkasan tanpa alat seder-hana. Mempraktikkan senam ketangkasan dengan meng-gunakan alat sederhana dengan percaya diri. Melakukan senam kerangkasan dengan menggunakan alat. Mempraktikkan gerak ritmik ke depan, belakang ataupun samping secara berpasangan dengan diiringi musik, Melakukan gerakan ritmik dengan musik. Mempraktikkan gerak ritmik diorientasikan dengan ruang secara beregu tanpa menggunakan musik, serta nilai Melakukan gerakan ritmik tanpa menggunakan musik. Mempraktikkan gerak ritmik ke depan, belakang ataupun samping secara berpasangan dengan diiringi musik, Melakukan gerakan ritmik dengan musik. Mempraktikkan gerak ritmik diorientasikan dengan ruang secara beregu tanpa menggunakan musik, serta nilai

Akuatik

Ritmik

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan

Uji diri/senam

Permainan & Olahraga

KKM

#####

#####

#####

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

6. Menerapkan budaya hidup sehat

7. Mempraktikkan gerak dasar kebugaran jasmani dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

8. Mempraktikkan senam ketangkasan dan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya

9. Mempraktikkan keterampilan dasar ritmik dan diorientasi kan dengan arah dan ruang dengan menggunakan atau tanpa musik memiliki pengetahuan dan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya 10. Mempraktekkan gerak dasar renang dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

11. Mempraktekkan kegiatan jasmani di lingkungan sekitar sekolah, dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

12. Menerapkan budaya hidup sehat

Melakukan gerakan ritmik tanpa menggunakan musik. 10.1.Menjaga kebersihan rambut, hidung dan telinga - Kebersihan rambut - Kebersihan hidung - Kebersihan telinga 10.2.Memilih makanan bergizi - Makanan empat sehat lima sempurna 10.1. Mempraktikkan latihan dasar untuk meningkatkan kekuatan otot dada, otot punggung, dengan mengikuti - Melakukan latihan dasar untuk meningkatkan kekuatan otot dada. - Melakukan latihan dasar untuk meningkatkan otot punggung. 10.2. Mempraktikkan latihan dasar untuk melatih kelenturan persendian anggota badan bagian atas dengan - Mempraktekkan latihan dasar kelenturan per-sendian anggota badan bagian atas (togok). 7.1. Mempraktikkan dua bentuk senam ketangkasan melompat dan berputar 90 derajat saat di udara, melom-pati - Melakukan gerakan melompat berputar 90 derajat dan melompati benda. 7.2. Mempraktikkan rangkaian gerak senam ketangkasan sederhana : berjalan dan berguling ke depan, - Mempraktikkan gerakan senam ketangkasan, berjalan dan berguling ke depan. 8.1. Mempraktikkan keterampilan dasar gerak ritmik berorientasi pada arah dan ruang secara berpasangan - Melakukan keterampilan gerak dasar ritmik secara berpasangan dengan berorientasi pada arah dan ruang 8.2. Mempraktikkan keterampilan dasar gerak ritmik berorientasi pada arah dan ruang secara beregu - Melakukan keterampilan gerak dasar ritmik secara berpasangan dengan ber-orientasi pada arah dan ruang 9.1. Mempraktikkan gerak lengan dan tungkai untuk mengangkat tubuh di dalam air. - Mempraktekkan gerak lengan dan tungkai untuk mengangkat tubuh di dalam air. 9.2. Mempraktikkan keseimbangan tubuh dan penyelamatan diri di air serta memperhatikan faktor keselamatan diri - Melakukan keseimbangan tubuh dalam air. 9.3. Mempraktikkan gerak dasar renang : mengapung, menenggelamkan diri di dalam air, dan bernapas, serta nilai - Mempraktekkan gerak dasar renang. 10.1. Mempraktikkan berbagai aktivitas fisik dilingkungan sekolah dan nilai kebersihan, kesehatan dan keselamatan. - Melakukan aktivitas fisik di lingkungan sekolah. 10.2. Mengikuti rambu-rambu perjalanan di lingkungan sekolah secara beregu dan memperhatikan faktor - Melakukan perjalanan di lingkungan sekolah. 10.3. Membiasakan menggunakan pakaian dan sepatu yang sesuai. - Menggunakan pakaian dan sepatu yang benar. 11.1. Menjaga kebersihan tangan dan kaki. - Kebersihan tangan dan kaki. 11.2. Mengenal cara makan sehat - Makan makanan yang sehat KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui, Kepala Madrasah Gendongkulon, 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi

-

#####

#####

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0!

MUKHSIN,S.Ag

MUNTOLIB,S.Pd

Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran

: MI MUHAMMADIYAH - 05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN OLAHRAGA : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa

Hasil KKM DALAM ASPEK

Pengembangan

1. Mempraktikkan berbagai kombinasi gerak dasar melalui permainan dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

2. Melakukan keterampilan gerak manipulatif dengan koordinasi yang baik

3. Mempraktikkan gerak senam lantai, senam ketangkasan dasar dan nilai yang terkandung didalamnya 4. Mempraktikkan gerak dasar melalui aktifitas ritmik dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya 5. Menerapkan budaya hidup sehat

6. Mempraktikkan berbagai gerak dasar dalam permainan sederhana dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

7. Mempraktikkan latihan dasar kebugaran jasmani dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6. 1 6. 2 6.3 7.1 7.2

Mempraktikkan kombinasi berbagai pola gerak jalan dan lari dalam permainan sederhana, serta aturan dan Melakukan berbagai pola gerak kokomotor dengan tepat Mengkombinasikan gerak lari dan lompat dalam berbagai kecepatan Mengkombinasikan gerak, jalan, lari dan lompat Mempraktikkan kombinasi berbagai gerak mengayun, membungkuk dan menekuk dalam permainan Melakukan variasi gerak mendorong dan menarik Mempraktikkan kombinasi gerak dasar melempar, menangkap dan menendang dengan koordinasi yang baik Mempraktikkan aktivitas kebugaran jasmani secara sederhana dan nilai nilai yang terkandung didalamnya Mempraktikkan berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot-otot bahu dan dada secara Melakukan berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan, serta memiliki pengetahuan dan nilai yang Mempraktikkan berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan secara sederhana serta nilai disiplin Melakukan berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan dan keseimbangan serta memiliki Mempraktikkan keseimbangan dalam bentuk senam lantai dasar, serta nilai keselamatan, disiplin dan Melakukan berbagai latihan ketangkasan sederhana di lantai didasari pengetahuan dan nilai-nilai yang Mempraktikkan gerak kombinasi senam ketangkasan dasar, serta nilai keselamatan, disiplin dan keberanian Mempraktikkan gerak dasar mengayun dan menekuk lutut dalam aktivitas ritmik sederhana tanpa musik, serta Melakukan gerak ritmik sederhana didasari pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Mempraktikkan gerak dasar mengayun dan menekuk lutut dalam aktivitas ritmik sederhana beregu tanpa atau Menjaga kebersihan pakaian Melakukan mencuci pakaian dan melipat pakaian dengan benar Mengenal kebutuhan tidur dan istirahat Mengerti manfaat istirahat dan tidur dengan baik Mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari dan lompat dengan koordinasi yang baik dalam permainan Melakukan atau mengkombinasikan unsur gerak lokomotor dalam berbagai variasi dengan koordinasi yang baik Mempraktikkan kombinasi gerak memutar, menekuk lutut, mengayun lengan dan meliukkan badan dengan Melakukan atau Mengkombinasikan unsur gerak non lokomotor dalam berbagai variasi dengan koordinasi yang Mempraktikkan kombinasi gerak dasar memvoli, memantulkan, menendang, dan mengontrol bola Melakukan keterampilan gerak manipulatif dengan koordinasi yang baik Mempraktikkan berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan kelentukan dan kelenturan, serta nilai disiplin, Melakukan lompatan dengan berbagai variasi Melakukan gerakan duduk selunjur mencium lutut Mempraktikkan berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan koordinasi gerak, dan nilai disiplin

Akuatik

Ritmik

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan

Uji diri/senam

Permainan & Olahraga

KKM

#####

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

#####

8. Mempraktikkan senam ketangkasan dasar dan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya

9. Mempraktikkan gerak ritmik dasar yang berorientasi dengan arah ruang, dan waktu dengan atau tanpa musik dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

10. Mempraktikkan gerak dasar renang gaya dada, dan nilai - nilai yang terkandung di dalammnya

11. Mempraktikkan pemanfatan lingkungan sekitar sekolah untuk aktivitas jasmani dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya 12. Menerepkan budaya hidup sehat

- Melakukan latihan duduk membentuk huruf V - Melakukan gerakan sikap kapal terbang - Melakukan jalan jinjit diatas garis 8.1 Mempraktikkan senam ketangkasan sederhana tanpa alat, dan nilai disiplin - Melakukan lompatan ke depan - Melakukan lompatan kesamping - Melakukan lompatan kebelakang - Melakukan lompatan berputar 90 derajat - Melakukan lompatan berputar 180 derajat 8.2 Mempraktikkan senam ketangkasan yang agak kompleks menggunakan alat, dan nilai disiplin, - Melakukan melompati teman yang membungkuk 9.1 Mempraktikkan gerak lokomotor dalam gerak ritmik diorientasi-kan pada arah, ruang, dan waktu secara - Melakukan pola gerak lokomotor dan non lokomotor dalam gerak individu 9.2 Mempraktikkan gerak lokomotor dalam aktivitas ritmik yang berorientasi pada arah, ruang dan waktu secara - Melakukan rangkaian keterampilan gerak senam irama beregu - Melakukan ayunan lengan kebelakang disertai ayunan kaki 10.1 Mempraktikkan gerak dasar meluncur, menggerakkan tungkai, menggerakkan lengan dan nilai kebersihan - Memperagakan keterampilan menginjak air - Mempraktekkan masuk ke dalam kolam - Mempraktekkan menyelam di air 10.2 Mempraktikkan cara bernapas renang gaya dada dan nilai kebersihan - Mempraktekkan mengambil benda di dasar kolam - Mempraktekkan menyelami berpegangan tangan teman 10.3 Mengkombinasikan gerakan lengan dan tungkai renang gaya dada dan nilai kebersihan - Mempraktekkan gerakan meluncur di air 11.1 Mempraktikkan gerak lokomotor dalam mengikuti jejak dan nilai disiplin, kerjasama, memperhatikan faktor - Mengkombinasikan pola gerak lokomotor 11.2 Mempraktikkan pemilihan tempat yang aman untuk bermain di lingkungan sekolah 11.3 Mempraktikkan penjagaan keselamatan diri dan orang lain selama melakukan aktivitas di lingkungan sekitar 12.1 Mengenal bahaya penyakit diare, demam berdarah dan influenza - Mengenal ciri-ciri penyakit diare, demam berdarah, dan influenza - Mengenal dan mencegah penyakit diare, demam berdarah dan influenza KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Gendongkulon, 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi

#####

#####

##### ##### #####

#####

##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0!

Mengetahui, Kepala Madrasah

MUKHSIN,S.Ag NBM. 571 563

MUNTOLIB,S.Pd NBM. 989 267

Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran

: MI MUHAMMADIYAH - 05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN OLAHRAGA : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa

Hasil KKM DALAM ASPEK

Pengembangan

1. Mempraktekkan gerak dasar kedalam permainan

sederhana dan olahraga serta nilai - nilai yang terkandung didalamnya

2. Mempraktekkan latihan untuk meningkatkan kebugaran dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

3. Mempraktekkan berbagai bentuk latihan senam lantai yang lebih kompleks dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

4. Mempraktikkan ketrampilan gerak ritmik terstruktur secara beregu tanpa dan dengan menggunakan musik dan nilai - nilai yang terkandung didalamnya

1.1.Mempraktikkan gerak dasar dalam permainan bola kecil sederhana dengan peraturan yang dimodifikasi, serta - Melambungkan bola ke berbagai arah dan kecepatan - Melempar bola ke berbagai arah dan kecepatan - Menangkap bola dari berbagai arah dan kecepatan - Memukul obyek yang dilambungkan dilemparkan dari berbagai arah dan jarak - Melakukan cara berlari dengan berbagai variasi, arah dan kecepatan - Mempraktikkan cara bermain dengan peraturan yang dimofidikasi - Mempraktikkan cara bermain dengan prinsip kerja sama dalam tim/regu 1.2. Mempraktikkan gerak dasar atletik seder-hana, serta nilai semangat, percaya diri dan disiplin - Melakukan teknik start jongkok yang benar - Melakukan teknik lari jarak pendek - melakukan cara melalui finish 1.3. Mempraktikkan gerak dasar permainan bola besar sederhana dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai - Melakukan teknik menendang bola - Mempraktekkan cara bermain sepakbola dengan peraturan sederhana 2.1.Mempraktikkan aktivitas permainan sederhana untuk melatih daya tahan dan kekuatan otot, serta nilai kerja - Melakukan keseimbangan berdiri - melakukan lari bolak-balik memindahkan bola 2.2. Mempraktikkan aktivitas permainan untuk melatih kelenturan dan koordinasi, serta nilai kerja keras dan disiplin - Melakukan permainan kursi goyang yang berpasangan - Melakukan cium lutut dengan bergantian 3.1.Mempraktikkan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat dengan memperhatikan faktor keselamatan, dan nilai - Melakukan lompat kangkang - Melakukan lompat jongkok melewati kotak 3.2. Mempraktikkan kombinasi gerak senam lantai dengan alat dengan mempraktekkan faktor keselamatan dan - Melakukan rool depan - Melakukan rool belakang - Melakukan loncat harimau 4.1. Mempraktikkan gerak ritmik diorientasikan pada arah, ruang dan waktu secara beregu menggunakan Melakukan SKJ 2000 dengan benar 4.2. Mempraktikkan keterampilan gerak ritmik terstruktur secara beregu tanpa menggunakan musik serta nilai

Akuatik

Ritmik

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan

Uji diri/senam

Permainan & Olahraga

KKM

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

##### #####

Melakukan teknik dasar dengan gaya bebas 10.Melaksanakan kebersihan lingkungan rumah .3 Mengkom-binasikan gerakan lengan dan tungkai renang gaya bebas . Mempraktekkan senam lantai dengan kompleksitas gerakan yang lebih tinggi dan nilai .Melakukan renang bebas 10.1 Mempraktikkan aktivitas dan permainan untuk melatih daya tahan dan kekuatan dengan kecepatan dan .5.Mempraktikkan kebersihan lingkungan sekolah . menggerakkan tungkai. Mempraktekkan gerak dasar renang gaya bebas dan nilai .2 Mempraktikkan aktivitas dan permainan untuk melatih kelenturan dan koordinasi dengan kecepatan dan .Melakukan gerakan ketangkasan 9.Melambungkan bola ke berbagai arah .2.Mempraktikkan kombinasi gaya bebas 10. Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang bervariasi dalam permainan bola besar beregu . menggerakkan lengan serta nilai kebersihan .Melakukan senam gerakan kayang .Melakukan lompat jauh gaya jongkok 7.Melakukan mengangkat tubuh 7. Mempraktekkan gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga dan nilai . Membiasakan membuang sampah pada tempatnya  Dapat menjelaskan bahaya sampah  Menjelaskan manfaat  Mempraktikkan membuang sampah pada tempatnya 6. Mempraktikkan gerak dasar atletik yang dimodifikasi: lompat.nilai yang terkandung didalamnya 10.2. Mempraktikkan keterampilan gerak ritmik terstruktur (misal SKJ) secara beregu menggunakan .1.2 Mempraktikkan senam ketangkasan dengan menggunakan alat dengan koordinasi yang baik serta nilai . Menerapkan budaya hidup sehat 6.2.nilai yang terkandung didalamnya 9.Melakukan latihan tindakan penyelamatan ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Mendemonstrasikan cara bermain dengan peraturan yang sudah dimodifikasi 6.1 Mempraktikkan senam lantai tanpa meng-gunakan alat dengan koordinasi yang baik serta nilai kerja sama 8.3.melempar bola ke berbagai arah .Memukul bola yang dilambungkan dari berbagai arah dan jarak .Menangkap bola dari berbagai arah dan kecepatan .Melakukan gerakan ritmik terstruktur (senam pramuka) 9.Melakukan kelenturan kecepatan 8.1. Memperbaiki kesalahan gerak dalam gerak ritmik terstruktur (misal SKJ) secara beregu -Melakukan gerakan senam pramuka 10.Menerima / mengoper bola dengan tehnik dan kontrol yang baik .Melaksanakan kebersihan lingkungan di masyarakat 5. meluncur.Menendang bola dengan berbagai bagian kaki dengan kontrol yang baik .1. loncat dan lempar.Mempraktikkan gerak dasar bervariasi dalam permainan bola kecil beregu dengan peralatan yang dimodifikasi .nilai yang terkandung didalamnya . dengan memperhatikan .nilai yang terkandung didalamnya 8.Melakukan kombinasi gerak untuk menciptakan rangkaian gerak berirama beregu tanpa musik 5.Melakukan tendangan berdasarkan jarak .Mengontrol dan menendang bola yang dilambungkan dengan kontrol bola yang baik .Mendemonstrasikan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi 6.Melakukan kebersihan lingkungan kelas . Mempraktekkan keterampilan gerak ritmik terstruktur secara beregu tanpa dan dengan menggunakan musik serta nilai .2 Mempraktikkan cara bernapas dalam renang gaya bebas .1 Mempraktikkan gerak dasar. Menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekolah .4 Mempraktikkan dasar-dasar kesela-matan di air .

09 Juli 2012 Guru Bidang Studi ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Mengetahui.mengenal sandi/tanda 11.2 Menjaga kebersihan lingkungan terhadap sumber penularan penyakit seperti nyamuk dan unggas . serta nilai kerja sama. Kepala Madrasah MUKHSIN. 989 267 . Mempraktekkan kegiatan berkemah di lingkungan sekitar sekolah dan nilai .Melakukan pola hidup sehat pada waktu penjelajahan 12.Pd NBM.Mempraktikkan pemberantasan sarang nyamuk KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Gendongkulon.Menggambar peta .1 Mempraktikkan berbagai keterampilan yang sesuai untuk kegiatan perkemahan.2 Mempraktikkan aktivitas jasmani yang berisi tantangan dalam perkemahan .nilai yang terkandung didalamnya 12. .Ag NBM. 571 563 MUNTOLIB. Mempraktikkan pola hidup sehat .3.Mempraktikkan cara menjaga kebersihan lingkungan 12.11.S. Menerapkan budaya hidup sehat 11.1 Mengenal berbagai upaya dalam menjaga kebersihan lingkungan .Mempraktikkan penjelajahan .Mempraktikkan kegiatan perkemahan 11.S.

Melakukan teknik tolakan dan pendaratan 2.05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN OLAHRAGA : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM DALAM ASPEK Pengembangan 1.1 Mempraktikkan latihan peregangan dan pelemasan yang benar sebelum memulai aktivitas senam.Latihan gerakan berangkai (sircuit) training 34 pos .609 km 3.Melakukan teknik menggiring bola (sepakbola) 1.2 Mengenal berbagai bentuk pelecehan seksual .Latihan berdiri bertumpu pada kelapa (head stand) jalan dan guling lenting 3.2 Mempraktikkan kombinasi pola gerak jalan.Melakukan gerakan ayunan tangan.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar kedalam modifikasi atletik.Teknik lari . Mempraktekkan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan kontrol yang baik. percaya diri. sportivitas.Latihan sikap permulaan dan kombinasi langkah . Mempraktekkan latihan dasar kebugaran jasmani dan nilai . serta nilai kerja keras.nilai yang terkandun didalamnya 2.Berlari dengan menerobos jarak 5m dengan nomor urut 1. serta nilai kerjasama. serta nilai semangat.Melakukan teknik menendang dengan kaki bagian dalam kura-kura kaki dan kaki bagian luar .Ciri-ciri perubahan masa pubertas 5. .Melakukan berbagai ketram-pilan dasar (melambungkan.4 .nilai yang terkandung didalamnya 4.1 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam modifikasi permainan bola kecil.2 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam modifikasi permainan bola besar. serta nilai kerjasama. lari dan memukul) 1. lari dan lompat dengan mengikuti irama 5. melempar.Latihan lompat bangku setinggi 30 cm 2.1 Mempraktikkan aktivitas untuk kekuatan otot-otot anggota badan bagian atas. dan disiplin . disiplin. . lari dan lompat dalam gerak ritmik.Cara menjaga kebersihan alat reproduksi Akuatik Ritmik Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Uji diri/senam Permainan & Olahraga KKM ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .3.nilai yang terkandung didalamnya 3. menangkap.Melakukan teknik start jongkok .2 Mempraktikkan bentukbentuk senam ketangkasan dalam meningkatkan koordinasi dan nilai nilai percaya diri .nilai yang terkandung di dalammnya 5.serta nilai . Mempraktekkan berbagai gerak dasar dalam gerak ritmik.Melakukan teknik awalan lompat jauh .Melakukan latihan aktivitas jasmani/olah raga senam di sekolah 4. kaki dengan mengikuti irama musik 4. Mempraktekkan berbagai variasi gerak dasar kedalam permainan dan olahraga dengan peraturan yang dimodifi kasi serta nilai . sportivitas. serta nilai kerjasama.1 Mempraktikkan pola jalan. percaya diri . lari dan lompat dalam gerak ritmik. dan nilai . disiplin. dan nilai . serta nilai kerjasama.Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .2.Melakukan rangkaian gerakan kombinasi jalan.Melakukan teknik mengontrol bola . . percaya . serta nilai kerja keras. Menerapkan budaya hidup sehat 1.Latihan dengan ban bekas atau simpal .Latihan berlari dengan jarak 1. .2 Mempraktikkan aktivitas untuk kecepatan dan kualitas gerak yang meningkat.1 Mengenal cara menjaga kebersihan alat reproduksi .

Mampu melakukan gerakan kombinasi tangan dan kaki renang gaya punggung dengan baik 11.Mampu menghindari bahaya minuman keras KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui.nilai yang terkandung didalamnya 8. dan nilai .S.Mampu melakukan gerakan seperti pohon ditiup angin .Melakukan lompatan untuk mencapai ketinggian dengan gaya yang benar 7. serta nilai kerja sama.3 Mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang dimodifikasi.2.1 Mempraktikkan kombinasi pola gerak mengayun.Mampu menghindari bahaya merokok 12.6.Mampu melakukan rangkaian jalan.2 Mempraktikkan berbagai keterampilan gerak dalam kegiatan penjelajahan di lingkungan sekolah yang sehat.2 Mempraktikkan satu pola gerak berirama terstruktur dengan konsisten dan lancar serta nilai kerjasama. menarik. .Ag Gendongkulon. .Pd .Menggunakan berbagai ketrampilan untuk mengambil posisi.1. meliuk.nilai yang terkandun didalamnya 7.nilai yang terkandung didalamnya 10. serta nilai kerja keras.Menerima dan mengoper bola dengan kontrol yang baik . . dan koordinasil yang . serta nilai kerja keras.Mampu melakukan latihan kekuatan otot-otot besar . serta nilai semangat. lenting .Melakukan gerakan meroda 9. serta nilai kerja sama.Menjaga keselamatan diri selama aktivitas 8. Mempraktikkan latihan dasar kebugaran jasmani dan nilai . kerjasama.1.Melakukan gerakan burung tebang 9.Melakukan gerakan burung tebang 9.Mampu melakukan gerakan SKJ 2004 secara berstruktur dan berirama 10. Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga dengan peraturan yang dimodifi kasi serta nilai .nilai yang terkandung didalamnya 11.2 Mengenal bahaya minuman keras . Mempraktikkan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan koordinasi yang baik dan nilai . Mempraktikkan aktivitas untuk kelincahan dengan kualitas gerak yang meningkat . serta nilai keberanian . .Mampu melakukan berbagai teknik permainan bulu tangkis atau permainan tenis meja 6. Menerapkan budaya hidup sehat 5.Mampu melakukan gerakan lompat-lombat di tempat 8.2 Mempraktikkan variasi teknik dasar ke dalam modifikasi permainan bola kecil.Mampu menyusun penyusunan jadwal kegiatan penjelajahan 11.1 Mempraktikkan variasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar.nilai yang terkandung didalamnya 12. Mempraktikkan kombinasi berbagai gerak dasar dalam gerak berirama dan nilai-nilai yang terkandung di .S. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! MUNTOLIB.Mampu melakukan gerakan seperti pohon ditiup angin .Melakukan latihan berangkai (siskuit training) 4 pos 7. Mengenal bahaya merokok bagi Kesehatan .2 Mempraktikkan kombinasi gerakan lengan dan tungkai renang gaya punggung. Mempraktekkan penjelajahan di lingkungan sekitar sekolah. dan mengoper ke 6.3 Mengenal cara menjaga diri dari pelecehan seksual . . . guling. .1Mempraktikkan pembuatan rencana kegiatan penjelajahan .1 Mempraktikkan sebuah rang-kaian gerak senam ketang-kasan dengan konsisten. tepat.-Melakukan kegiatan : penjelajahan.Mempraktikkan aktivitas untuk kekuatan otot-otot anggota badan bagian bawah. Kepala Madrasah MUKHSIN. menekuk. . sportivitas. Mempraktikkan gerak dasar renang gaya punggung. melapor hasil kegiatan penjelajahan 12. mencetak angka. . dan nilai .1 Mempraktikkan gerak dasar renang gaya punggung: meluncur. memutar dalam gerak berirama . menggerakkan 10.2 Mempraktikkan bentuk-bentuk rangkaian gerak senam ketangkasan dengan koordinasi dan kontrol yang baik.Cara melindungi diri dari berbagai bentuk pelecehan 6. menggerakkan tungkai.

Mempraktekkan latihan peningkatan kualitas jasmani ( komponen kebugaran jasmani ) dan nilai .Melakukan teknik dasar lompat. Mempraktekkan rangkaian gerak ritmik sederhana berpasangan.Mempraktikkan koordinasi gerak dasar dalam teknik lari. 6.Mampu menggendong teman dengan posisi berbalik dengan benar.Melakukan jalan di atas balok ke-seimbangan. 3.nilai yang terkandung didalamnya 4.1.Mempraktekkan teknik dasar permainan sepakbola. 1. Mempraktekkan kombinasi senam lantai dan senam ketangkasan dalam bentuk sederhana. . .Melakukan latihan otot tungkai.Melakukan senam pramuka.Melakukan latihan pemanasan. serta nilai keselamatan. 1. Menerapkan budaya hidup sehat 1.1 Mempraktikkan penerapan teknik dasar salah satu per-mainan dan olahraga bola besar dengan peraturan ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .3.Melakukan Airobik. serta nilai .nilai yang terkandung didalamnya Akuatik Ritmik Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Uji diri/senam Permainan & Olahraga KKM 2. 5.1. 1. 2.1.Melakukan latihan pendinginan. . . lempar dan lompat dengan peraturan yang . 2.Melakukan latihan otot lengan.05 GENDONGKULON : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN OLAHRAGA : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM DALAM ASPEK Pengembangan 1.nilai yang terkandung didalamnya 3.Melakukan latihan otot perut. .3. 3.Mempraktikkan berbagai latihan untuk memperbaiki cacat jasmani bukan bawaan. dan nilai .Mempraktikkan jenis latihan yang sesuai untuk mempertahankan dan memperbaiki postur tubuh. 2. serta . Mempraktikkan rangkaian gerak ritmik sederhana menggunakan gerak jalan dan lompat secara .nilai yang terkandung didalamnya 5.Mengenal bahaya narkoba. 4.1.Mempraktikkan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah me-laksanakan aktivitas senam. Mempraktekkan rangkaian gerak ritmik sederhana beregu dengan kompak. .2. Mengenal cara menghindari bahaya narkoba.Mempraktikkan gerak dasar salah satu permainan bola kecil dengan koordinasi dan kontrol yang baik . 4. dan beregu serta nilai . 2. .2.2. . .Mempraktekkan teknik dasar permainan rounders. .Mengidenti-fikasi anggota tubuh yang perlu dilatih untuk mem-perbaiki postur. jelas dan lancar.Mempraktekkan rangkaian senam ketangkasan dengan gerakan yang lebih halus.Melakukan gerakan keseimbangan dengan dua tangan (handstand) .Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Mampu menjaga diri dari pengaruh narkoba. serta nilai kerjasama.Melakukan teknik dasar lari.Melakukan duduk selunjur tarik menarik dengan kedua tangan.Melakukan gerak lenting tangan (handspring). 5.2.Mempraktikkan gerak dasar salah satu per-mainan bola besar dengan koordinasi kontrol yang baik dengan . Mempraktekkan berbagai gerak dasar permainan dan olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi nilai . Mengenal bahaya narkoba .

8. serta nilai .Melakukan latihan tangan 10. serta nilai .2 Mempraktikkan peregangan otot dan pelemasan persendian de-ngan baik sebelum latihan. ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .1 Mempraktikkan gerak dasar meluncur.Melakukan latihan kebugaran.4 Mempraktikkan dasar-dasar keselamatan di air. . 7. dan nilai8. .1 Mempraktikkan gerak ritmik sederhana ditempat dengan gerakan membuangkuk.Melakukan rangkaian SKJ 9. . Mempraktekkan penjelajahan dan perkemahan di alam bebas.3 Mempraktikkan pengembangan koordinasi beberapa nomor teknik dasar atletik dengan peraturan . 7. serta nilai kerja sama. 6.Lokomotor/non lokomotor beregu.7. serta nilai .nilai yang terkandung didalamnya 11. dan nilai .Melakukan teknik dasar lari. .Melakukan latihan berangkai 6 pos.1 Mempraktikkan sikap hidup sehat untuk memelihara kondisi kesehatan.Melakukan latihan kombinasi gerakan lengan dan tungkai dalam renang gaya dada.2 Mempraktikkan cara bernapas salah satu gaya renang. . 6. . .Melakukan latihan handstand (roll).3.Melakukan teknik dasar lempar bola.2 Mempraktikkan penerapan teknik dasar salah satu permainan dan olah raga bola kecil dengan peraturan . tanggung jawab. . 10. Mempraktikkan kombinasi gerakan lengan dan tungkai dalam renang gaya dada.Melakukan teknik dasar lompat jauh.1 Mengenal cara menolak ajakan menggunakan narkoba.Melakukan cara bermain rounders dengan aturan yang benar (baku). Mempraktekkan gerak dasar salah satu gaya renang dan koordinasi gerak yang baik dan nilai . 10. dan . serta .nilai yang terkandung didalamnya 10.3 Mempraktikkan aktivitas kondisi fisik secara terencana dan sungguh-sungguh.1 Mempraktikkan aktivitas penjelajahan di alam bebas secara sederhana.Melakukan perkemahan 12.Melakukan latihan gerakan me-luncur untuk gaya dada. disiplin dan o Melakukan latihan gerakan mengambil pada renang gaya dada.2 Mempraktikkan kombinasi bentuk-bentuk senam lantai dan senam ketangkasan dengan koordinasi.Melakukan pola gerak senam dengan benar. 11.Melakukan latihan lompat harimau (tigersprong) 9. 7.Mempraktikkan pemasang-an kemah bersama.2 Mempraktikkan kominasi gerak ritmik sederhana dengan jalan dan lompat secara berpasangan dan . .4 Mempraktikkan aktivitas secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kebugaran. serta nilai kerjasama. disiplin dan keselamatan 11. . Mempraktekkan rangkaian gerak ritmik sederhana secara berpasangan maupun beregu. 7.Melakukan rangkaian SKJ .Melakukan latihan jogging secara teratur. Melakukan latihan berangkai 8 pos 9.1 Mempraktikkan kombinasi gerak senam lantai dan senam ketangkasan dengan konsisten kontrol yang .nilai yang terkandung didalamnya 8.Melakukan regangan otot tubuh bagian atas dan bawah. 10. serta nilai keberanian. Menerapkan pola hidup sehat . 8 Melakukan latihan berangkai 6 pos. Mempraktikkan kombinasi senam lantai dan senam ketangkasan dalam bentuk sederhana. jelas dan lancar. Mempraktekkan latihan peningkatan kualitas kebugaran jasmani dan nilai .Menciptakan pola gerak berirama dengan gerakan dasar.2 Melakukan latihan penjelajahan (hiking).Melakukan latihan tungkai . menekuk maupun .Melakukan latihan gerak mengapung di air (watertrapen).nilai yang terkandung didalamnya 12.Melakukan teknik dasar permainan bola basket. menggerakkan tungkai maupun lengan renang gaya dada .

Pd NBM.2 Mengenal cara menolak perlakuan pelecehan seksual. 12.Ag NBM. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Gendongkulon.S.. 989 267 . 571 563 MUNTOLIB. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi ##### ##### #DIV/0! Mengetahui. .Melakukan pencegahan dari pengaruh penggunaan narkoba.Mampu melindungi diri dari perlakuan seksual.S. Kepala Madrasah MUKHSIN.

cerita dongeng.) Mendengarkan Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui mendengarkan berbagai bunyi suara dan bunyi bahasa. gagasan dan perasaan. dongeng. secara lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh yang berlaku Menulis Mampu menulis kata dengan huruf lepas dan huruf sambung.Mendengarkan dan membedakan berbagai bunyi/suara dan bunyi bahasa Mendengarkan dan melakukan sesuatu Mendengarkan percakapan sederhana tentang kegiatan sehari-hari Mendengarkan dan memahami pesan lisan Mendengarkan cerita atau dongeng Memperkenalkan diri menggunakan kalimat sederhana Menyapa dengan kalimat yang benar ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Berbicara Mampu mengungkapkan pikiran.05 GENDONGKULON : BAHASA JAWA : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan KKM Mendengarkan : Mampu mendengarkan dan memahami pesan. ungkapan.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . cerita.ungkapan. Apresiasi Sastra Mampu mengapresiasi susastra Jawa.pesan.). Membaca Mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara membaca lancer bersuara beberapa kalimat sederhana. percakapan sederhana dan melakukan sesuatu sesuai perintah Berbicara - Menjelaskan isi gambar tunggal atau seri sesuai penafsiran siswa dengan kalimat sederhana Menyampaikan rasa suka atau tidak suka pada suatu hal atau kegiatan Memerankan tokoh tertentu dalam dongeng sesuai dengan karakternya Nulis kata sederhana dengan huruf lepas Menulis kata sederhana Menulis rapi Membaca bersuara/membaca nyaring Membaca Indah Membaca penggalan cerita Membaca bersuara Mengapresiasi lagu/tembang Mengapresiasi cerita atau dongeng Mengapresiasi geguritan Mengapresiasi cerita wayang Mendengarkan dan membedakan berbagai bunyi/suara dan bunyi bahasa Mendengarkan dan melakukan sesuatu Mendengarkan percakapan sederhana tentang kegiatan sehari-hari Mendengarkan dan memahami pesan lisan Mendengarkan cerita atau dongeng Memperkenalkan diri menggunakan kalimat sederhana ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . pendapat. . percakapan sederhana dan melakukan sesuatu sesuai dengan perintah.

S.) - Mengetahui. Kepala Madrasah MUKHSIN. 571 563 SULISTIYOWATI.Membaca Mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara membaca lancer bersuara beberapa kalimat sederhana.S.Mampu mengungkapkan pikiran. Apresiasi Sastra Mampu mengapresiasi susastra Jawa. gagasan dan perasaan.Menyapa dengan kalimat yang benar Menjelaskan isi gambar tunggal atau seri sesuai penafsiran siswa dengan kalimat sederhana Menyampaikan rasa suka atau tidak suka pada suatu hal atau kegiatan Memerankan tokoh tertentu dalam 8dongeng sesuai dengan karakternya Nulis kata sederhana dengan huruf lepas Menulis kata sederhana Menulis rapi Membaca bersuara/membaca nyaring Membaca Indah Membaca penggalan cerita Membaca bersuara Mengapresiasi lagu/tembang Mengapresiasi cerita atau dongeng Mengapresiasi geguritan Mengapresiasi cerita wayang KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon. pendapat. secara lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa .Pd NBM. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Menulis Mampu menulis kata dengan huruf lepas dan huruf sambung.). 1044448 .Ag NBM.

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . ungkapan.Menulis kalimat sederhana Menulis : Menulis Pengalaman Mampu mengungkapkan pikiran. gagasan. cerita. pesan.05 GENDONGKULON : BAHASA JAWA : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Mendengarkan : Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui mendengarkan berbagai bunyi/suara dan bunyi bahasa. - Mendengarkan dan memahami pesan lisan yang bertema keluarga (hubungan kekerabatan ##### Mendengarkan percakapan sederhana tentang keperluan siswa Mendengarkan cerita wayang Mendeskrepsikan tumbuhan dan binatang di sekitarnya Menceritakan kegiatan sehari-hari ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Berbicara Mampu mengungkapkan pikiran. atau percakapan sederhana .Mendengarkan ungkapan teman tentang kegemaran lisan melalui mendengarkan pesan.teknik Membaca Pemahaman Membaca Indah . dongeng. cerita.Mengapresiasi instrument/alat musik Mendengarkan : . dongeng.Mendengarkan cerita atau dongeng Berbicara : . pendapat. secara lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh yang berlaku - Menceritakan pengalaman pribadi Mengajukan pertanyaan secara lisan Membaca : Membaca bersuara Mampu membaca dan memahami berbagai teks pendek dengan mambaca bersuara dan membaca indah beberapa kalimat sederhana berupa wayang. percakapan sederhana dan melakukan sesuatu sesuai dengan perintah. pendapat dan perasaan secara tertulis dalam berbagai ragam bahasa Jawa dengan ”unggah-ungguh” yang berlaku Melengkapi Cerita Apresiasi Sastra : . gagasan dan perasaan. ungkapan. misalnya cerita wayang Mampu mengapresiasi susastra Jawa .Mengapresiasi susastra Jawa. dongeng.Mendengarkan cerita atau dongeng dengan tema lingkungan .Mendengarkan dongeng Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana .Mendeskrepsikan tumbuhan dan binatang di sekitarnya . dan geguritan .

gagasan. 571 563 SULISTIYOWATI. dan perasaan.Mampu mengungkpkan gagasan pikiran. pendapat dan perasaan secara tertulis dalam berbagai ragam bahasa Jawa dengan ”unggah-ungguh” yang berlaku Apresiasi Sastra : Mampu mengapresiasi susastra Jawa - Menceritakan pengalaman pribadi ##### - Mengajukan pertanyaan secara lisan Membaca cerita Membaca pemahaman ##### ##### ##### - Nulis pengalaman sendiri Menuliskan pengalaman ##### ##### - Melengkapi cerita .S. secara lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa dengan unggah-ungguh yang berlaku. Membaca : Mampu membaca dan memahami berbagai teks pendek dengan teknik mambaca bersuara dan membaca indah beberapa kalimat sederhana berupa wayang. Kepala Madrasah MUKHSIN. dongeng. pendapat.Ag NBM.Pd NBM.Mengapresiasi cerita/dongeng KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL #DIV/0! Gendongkulon.S. dan geguritan Menulis : Mampu mengungkapkan pikiran. 1044448 . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi ##### ##### Mengetahui.

geguritan dan tembang macapat. Mengapresiasi tembang macapat.05 GENDONGKULON : BAHASA JAWA : III/ GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Mendengarkan Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui mendengarkan cerita teman. Mendengarkan cerita rakyat. - ##### Mendengarkan cerita teman Mendengarkan teks percakapan. membaca cepat. cerita wayang. cerita rakyat. membaca indah. Meringkas bacaan narasi / cerita sederhana ##### ##### ##### ##### ##### Mengapresiasi cerita wayang. Mengapresiasi geguritan. - Mendengarkan . Membaca Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan dengan teknik membaca bersuara. Menjelaskan urutan membuat atau melakukan sesuatu. Menulis Mampu menulis karangan dengan pikiran sendiri dalam berbagai ragam bahasa dan jenis karangan sesuai kaidah bahasa. dan ungkapan teman tentang kegemaran. Mendengarkan cerita tokoh wayang ##### ##### ##### ##### ##### Berbicara Perasaan dan gagasan untuk berbagai keperluan dalam berbagai situasi dengan tata cara yang sopan dan santun secara lisan. drama. Membaca Huruf Jawa ##### ##### ##### Membaca Pemahaman Membaca Cepat Mambaca Indah . cerita wayang.Menulis karangan sederhana. Apresiasi Sastra Mampu mengapresiasi Susastra Jawa: cerita rakyat. Mendengarkan cerita tokoh wayang. Melakukan percakapan ##### ##### ##### ##### ##### Menceritakan pengalaman pribadi yang menarik Membaca bersuara. dan membaca huruf Jawa. dongeng. Mengapresiasikan cerita atau dongeng.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .

. - Mendengarkan teks percakapan ##### Mendengarkan ungkapan kegemaran teman . Berbicara Mampu memahami cerita. membaca cepat.Mengapresiasikan tembang macapat. . Kepala Madrasah MUKHSIN. dongeng.Membaca Bersuara Menulis karangan sederhana.Pd NBM. 571 563 SULISTIYOWATI.Ag NBM. puisi dan drama serta dapat memberikan kesan mengemukakan perasaan dan gagasan untuk berbagai keperluan dalam berbagai situasi dengan tata cara yang sopan dan santun secara lisan.Mengapresiasikan cerita/ dongeng. cerita rakyat. drama. Menulis Mampu menulis karangan dengan pikiran sendiri dalam berbagai ragam bahasa dan jenis karangan sesuai kaidah bahasa. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon. Apresiasi Sastra Mampu mengapresiasi Susastra Jawa: cerita rakyat.Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui mendengarkan cerita teman. geguritan dan tembang macapat. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. Membaca Huruf Jawa Membaca Pemahaman ##### ##### ##### . . 1044448 . Membaca Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan dengan teknik membaca bersuara. Mengapresiasikan geguritan.Menceritakan pengalaman pribadi yang menarik. ##### ##### ##### Menjelaskan urutan membuat atau melakukan sesuatu. cerita wayang. dan ungkapan teman tentang kegemaran. dan membaca huruf Jawa.Mengapresiasikan cerita/ dongeng. membaca indah.S. ##### ##### ##### - Meringkas bacaan narasi/cerita sederhana. Menulis karangan sederhana yang diperoleh dari narasumber.S. cerita wayang.

05 GENDONGKULON : BAHASA JAWA : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Mendengarkan Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan dalam berbagai ragam bahasa ( ngoko. dialek) Melakukan pembacaan geguritan Mendengarkan cerita teman tentang pengalaman Mendengarkan pembacaan teks karangan siswa Mengajukan dan menjawab pertanyaan Mengungkap kesan yang paling menarik dari cerita drama geguritan Mendengarkan cerita tentang tokoh-tokoh wayang ##### ##### ##### ##### ##### Berbicara Mampu memahami cerita. membaca indah. dan membaca huruf Jawa - Bercerita atau menjelaskan pengalaman yang menarik Mengungkapkan kesan yang paling menarik. cerita drama Membaca pemahamanmembaca huruf jawa Membaca cepat ##### ##### ##### ##### Menulis Mampu menulis karangan dengan pikiran sendiri dalam berbagai ragam bahasa dan jenis karangan sesuai kaidah bahasa - Membaca huruf jawa Membaca bersuara Menulis dialog/percakapan Menulis surat ##### ##### ##### ##### Apresiasi Sastra Mampu mengapresiasi susastra Jawa - Menulis dialog atau percakapan Menulis eksposisi (menjelaskan cara membuat sesuatu). puisi dan drama serta dapat memberikan kesan dan dapat mengemukakan perasaan dan gagasan untuk berbagai keperluan dalam berbagai situasi dengan tata cara yang sopan dan santun secara lisan ##### Membaca Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dengan berbagai teknik membaca bersuara.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Menulis deskripsi keindahan alam dan sebagainya Mengapresiasi tembang macapat Mengapresiasi cerita rakyat atau dongeng Menceritakan kembali isi cerita anak ##### ##### ##### ##### ##### ##### . krama. membaca cepat.

Kepala Madrasah MUKHSIN. puisi dan drama serta dapat memberikan kesan dan dapat mengemukakan perasaan dan gagasan untuk berbagai keperluan dalam berbagai situasi dengan tata cara yang sopan dan santun secara lisan Membaca Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dengan berbagai teknik membaca bersuara. dialek) Berbicara Mampu memahami cerita.Mendengarkan Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan dalam berbagai ragam bahasa ( ngoko. membaca cepat.Pd NBM. dan membaca huruf Jawa Menulis Mampu menulis karangan dengan pikiran sendiri dalam berbagai ragam bahasa dan jenis karangan sesuai kaidah bahasa Apresiasi Sastra Mampu mengapresiasi susastra Jawa - Mendengarkan cerita tentang tokoh-tokoh wayang Mendengarkan pembacaan geguritan Mengapresiasikan tembang macapat Mendengarkan cerita tentang lingkungan budaya Mengungkap kesan yang paling menarik dari cerita drama geguritan Mengajukan dan menjawab pertanyaan ##### ##### ##### ##### ##### ##### Bercerita atau menjelaskan pengalaman yang menarik Membaca huruf jawa Membaca indah ##### ##### ##### Membaca teks secara intensif Menulis deskripsi keindahan alam dan sebagainya Menulis dialog atau percakapan ##### ##### ##### Mendeskripsikan keindahan alam dan sebagainya Mengapresiasi susastra jawa (cerita wayang) Mengapresiasi cerita anak Menyanyikan tembang macapat KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.Ag NBM. krama. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui. 1044448 .S.S. membaca indah. 571 563 SULISTIYOWATI.

membaca huruf jawa. membaca bersuara. dan ungkapan teman tentang kegembiraan. cerita wayang. membaca indah. dan perasaan secara lisan. drama. Membaca Mampu membaca dan memahami ragam teks bacaan dengan berbagai teknik membaca cepat. gagasan.05 GENDONGKULON : BAHASA JAWA : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Mendengarkan Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui mendengarkan pesan langsung. Mengapresiasi cerita rakyat atau dongeng Mengapresiasi tembang Macapat atau geguritan ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . dengan ragam bahasa tertentu. dsb. geguritan. Menulis Mampu menulis karangan dengan 5pikiran dalam berbagai ragam bahasa ja6wa dan jenis karangan tertentu sesuai kai7dah bahasa Apresiasi Sastra Mampu mengapresiasi susastra Jawa Mendengarkan cerita rakyat Mendengarkan percakapan/dialog Mendengarkan pesan langsung atau lewat telepon Menanggapi persoalan faktual Menanggapi suatu permasalahan dan memberikan saran atau jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut Melakukan wawancara dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa yang sesuai Membaca bersuara Membaca Pemahaman Mendengarkan ungkapan teman tentang suatu peristiwa ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Membaca huruf jawa Membaca cepat Membaca indah Menulis laporan hasil pelaksanaan tugas tertentu (eksposisi) Menulis karangan ##### ##### ##### ##### ##### Menulis dialog (percakapan) Meringkas Mendeskripsikan benda atau alat secara rinci dengan bahasa yang komunikatif dan kosa kata yang tepat Menyusun laporan wawancara Menulis surat yang berisi pendapat atau gagasan (argumentasi) Mengapresiasi tembang Macapat Mengapresiasi susastra Jawa . pendapat. naskah drama. Misal cerita wayang. Berbicara Mampu mengungkapkan pikiran.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .

dsb. Misal cerita wayang. geguritan. Menulis Mampu menulis karangan dengan 5pikiran dalam berbagai ragam bahasa ja6wa dan jenis karangan tertentu sesuai kai7dah bahasa Apresiasi Sastra Mampu mengapresiasi susastra Jawa - Menanggapi suatu permasalahan dan memberikan saran atau jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut Menanggapi persoalan faktual Memerankan drama pendek atau bagian drama yang sesuai untuk anak Melakukan wawancara dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa yang sesuai Membaca bersuara Membaca huruf jawa ##### ##### ##### ##### ##### ##### Membaca indah Membaca Cepat Mengapresiasikan cerita anak Menulis laporan hasil pelaksanaan tugas tertentu (eksposisi) ##### ##### ##### ##### Meringkas Menulis dialog (percakapan) Menulis karangan Mengapresiasi cerita rakyat atau dongeng Mengapresiasi susastra Jawa . Berbicara Mampu mengungkapkan pikiran. cerita wayang.Ag NBM. dan perasaan secara lisan. Kepala Madrasah MUKHSIN. dsb. gagasan. membaca huruf jawa.Mendengarkan - Mengapresiasi susastra Jawa . dan ungkapan teman tentang kegembiraan. Membaca Mampu membaca dan memahami ragam teks bacaan dengan berbagai teknik membaca cepat. naskah drama.Pd NBM.S. naskah drama. geguritan. membaca bersuara. 571 563 SULISTIYOWATI. Misal cerita wayang. pendapat. drama. Mengapresiasi cerita anak Mengapresiasi tembang Macapat atau geguritan KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon. dengan ragam bahasa tertentu. membaca indah. Mendengarkan cerita rakyat Mendengarkan cerita tokoh wayang ##### ##### ##### Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui mendengarkan pesan langsung. 1044448 .S. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.

ceramah. gagasan serta perasaan menggunakan tata karma basa jawa secara tertulis maupun lisan - Mendengarkan dan memahami percakapan tentang kegiatan di lingkungan keluarga Mendengarkan teks cerita anak Mendengarkan pembacaan pidato.05 GENDONGKULON : BAHASA JAWA : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Pengetahuan KKM Mendengarkan Siswa mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan serta dapat mengkomunikasikan secara tertulis atau lisan - Mendengarkan dan memahami percakapan tentang kegiatan di lingkungan keluarga ##### Berbicara Siswa mampu mengungkapkan pikiran. pendapat. berita televisi atau radio Mendengarkan dan memahami percakapan tentang kegiatan di lingkungan keluarga Mendengarkan sandiwara / drama melalui radio atau TV Mementaskan drama pendek atau bagian drama yag sesuai untuk anak Mengkritisi sesuatu disertai alasan yang logis dengan menggunakan bahasa yang santun ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Membaca Siswa mampu membaca dan memahami ragam teks bacaan berbagai teknik membaca tepat Menulis Siswa mampu menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa sesuai dengan kaidah berbahasa Apresiasi sastra Siswa mampu memahami dan menghargai bahasa dan sastra jawa serta dapat mengapresiasikan sesuai dengan tingkat kemampuannya Menyampaikan pesan atau informasi yang diperoleh dari narasumber Berpidato untuk acara – acara di sekolah Menyampaikan informasi atau pesan yang diperoleh dari narasumber Membaca huruf jawa Membaca Bersuara Membaca pemahaman Membaca Indah Meringkas bacaan Membuat parafrase geguritan Menulis naskah pidato/ sambutan yang berisi ajakan (persuasi ) Menulis surat Menulis naskah sambutan / pidato yang berisi ajakan (persuasive) Membuat parafrase geguritan Mengapresiasi tembang macapat atau geguritan Mengapreasi cerita rakyat ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . sambutan.

S.Ag NBM. pendapat.Mengapresiasi cerita anak . misal cerita wayang .Mengapreasi susastra Jawa. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Berpidato/memberi sambutan untuk acara disekolah Menanggapi persoalan atau peristiwa Membaca indah Membaca Siswa mampu membaca dan memahami ragam teks bacaan Membaca bersuara berbagai teknik membaca tepat Menulis Menulis surat pribadi Siswa mampu menulis karangan dalam berbagai ragam Menulis kalimat bahasa sesuai dengan kaidah berbahasa Menulis karangan Menulis tembung rangkap Apresiasi sastra Mengapresiasikan cerita / dongeng Mengapresiasikan cerita wayang Siswa mampu memahami dan menghargai bahasa dan sastra jawa serta dapat mengapresiasikan sesuai dengan tingkat kemampuannya Mengapresiasikan tembang jawa KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui. 1044448 .Pd NBM.S. .naskah drama .Mengapresiasi susastra Jawa. misal cerita wayang . Mendengarkan dan memahami isi bacaan Mendengarkan dan memahami percakapan ##### ##### ##### ##### ##### Mendengarkan pembacaan teks Bercerita tentang pengalaman pribadi Menggunakan unggah – ungguh basa dalam percakapan ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.dsb.Mendengarkan Siswa mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan serta dapat mengkomunikasikan secara tertulis atau lisan Berbicara Siswa mampu mengungkapkan pikiran.dsb. 571 563 SULISTIYOWATI. Kepala Madrasah MUKHSIN.drama . gagasan serta perasaan menggunakan tata karma basa jawa secara tertulis maupun lisan .

Mengidentifikasi bunyi /kata lafal kata/frase atau kalimat yang diucapkan ¨ Menyebutkan nama diri sendiri dengan benar ¨ Mampu menjawab pertanyaan tentang perkenalan Berbicara : 2.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . Mengidentifikasi bunyi lafal kata frase atau kalimat yang diucapkan ¨ Mampu menirukan kata salam ¨ Mampu malafalkan kata salam dengan benar ¨ Mampu menjawab salam dengan benar Berbicara : 2. Memahami dan merespons tentang diri seseoran 1. Menggunakan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2.1 Melafalkan kata dengan benar melakukan percakapan pendek dan sederhana ##### ##### ##### ##### ##### .1.05 GENDONGKULON : BAHASA INGGRIS : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Greetings Mendengarkan : 1. Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas ¨ Mampu membaca teks sederhana dengan “pronounciation” yang benar Introduction Mendengarkan 1. Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1. Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas ¨ Mampu mengucapkan salam ¨ Mampu menjawab ucapan salam ¨ Mampu mengucapkan salam dengan benar ¨ Mampu berdialog secara sederhana Membaca 3.1.

Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2.Mampu membaca teks sederhana dengan “pronounciation yang benar Alphabet Mendengarkan : 1.1. Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2. Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas 3.1. Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1.Mengidentifikasi lafal kata frase atau kalimat yang diucapkan ¨ Memahami petunjuk sederhana yang diberikan secara lisan ¨ Menirukan ucapan kata-kata mengenai bagian-bagian wajah ¨ Merespon perintah lisan tentang bagian wajah Berbicara : 2.1.Membaca : 3. Mengidentifikasi lafal kata frase atau kalimat yang diucapkan ¨ Mampu menirukan huruf abjad alphabet dari A sampai Z Berbicara 2. Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1. Mengidentifikasi kata frase atau kalimat yang diucapkan ¨ Mampu menirukan nama-nama warna-warna ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .1.1 Melafalkan huruf abjad dengan benar ¨ Mampu mengungkapkan huruf A sampai Z dengan benar Membaca : 3. Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1. Membaca nyaring ungkapan perkenalan . Kemampuan membaca nyaring dan memahami artinya misalnya kata dalam konteks kelas 3.1 Membaca nyaring huruf A sampai Z ¨ Mampu membaca nyaring huruf A sampai Z dengan benar ¨ Mampu membaca nama-nama benda yang diawali dengan huruf abjad A sampai Z dengan pronounciation yang benar My Face Mendengarkan : 1.1 Melafalkan kata dengan benar ¨ Mampu mengucapkan kata-kata mengenai bagian wajah ¨ Mampu menyebutkan bagian wajah sendiri ¨ Mampu menjawab per-tanyaan tentang bagian wajah Colours Mendengarkan : 1.

Mengidentifikasi bunyi kata atau kalimat yang diucapkan ¨ Mampu menirukan nama-nama benda yang ada didalam kelas dengan benar ¨ Mampu menunjukkan benda benda yang diucapkan guru Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2.1 Melafalkan kata warna dengan benar ¨ Mampu mengucapkan warna-warna ¨ Mampu menjawab pertanyaan tentang warna Membaca : 3. Mengidentifikasi bunyi / lafal kata frase atau kalimat yang diucapkan 1 ¨ Mampu menirukan ucapan angka 1-10 dalam bahasa Inggris ¨ Mampu menunjukkan angka sesuai dengan ucapan guru Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2. Melafalkan kata angka 1-10 ¨ Mampu mengucapkan angka 1-10 ¨ Mampu Mengidentifikasi angka 1-10 ¨ Mampu menghitung jumlah benda dari 1-10 Membaca Kemampuan membaca nyaring dan memahami artinya 3. Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas 3. Membaca nyaring dan memahami kata/frase bahasa inggris ¨ Mampu membaca angka 1-10 dalam bahasa Inggris Things In The Classroom Mendengarkan : Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1.1 Membaca nyaring tentang warna ¨ Mampu membaca kata-kata tentang warna-warna benda yang ada di dalam kelas dengan “pronounciation” yang benar Number 1-10 Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana secara berterima Mendengarkan : Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1.¨ Mampu menunjukkan warna yang diucapkan guru Berbicara : 2. Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2. Melafalkan kata-kata mengenai benda ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .

Mengidentifikasi bunyi/ lafal kata frase atau kalimat yang diucapkan ¨ Mampu menirukan nama-nama buah ¨ Mampu menunjukkan nama-nama buah dengan benar Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2. Melafalkan kata dengan benar ¨ Mampu menyebutkan nam-nama buah menurut gambar ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . Membaca nyaring dan memahami kata/frase bahasa Inggris dalam konteks kelas ¨ Mampu membaca nyaring kata-kata mengenai benda-benda yang ada di dalam kelas dengan “pronounciation” yang benar Number 11 -20 Mendengarkan : Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1. Mengidentifikasikan bunyi/lafal kata frase atau kalimat diucapkan ¨ Mampu menirukan angka 11-20 yang diucapkan guru ¨ Mampu menunjukkan angka sesuai dengan ucapan guru Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2. Menyalin 11-20 ¨ Mampu menuliskan angka 11-20 yang diucapkan guru dalam bahasa Inggris Fruits Mendengarkan : Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1. Melafalkan kata angka 11-20 ¨ Mampu mengidentifikasikan angka 11-20 ¨ Mampu menghitung jumlah benda dari 11-20 Membaca Kemampuan membaca nyaring dan memahami artinya 3.¨ Mampu mengucapkan nama-nama benda yang ada di kelas ¨ Mampu mengucapkan kata petunjuk ¨ Mampu menyebabkan benda-benda yang ada di dalam kelas Membaca Kemampuan membaca nyaring dan memahami artinya 3. Membaca nyaring dan memahami kata/frase bahasa Inggris ¨ Mampu membaca angka 11-20 dengan pronounciation yang benar Menulis : Kemampuan mengeja dan menjalin kata bahasa Inggris secara berterima dalam konteks kelas 4.

Mengidentifikasi bunyi/ lafal kata frase atau kalimat yang diucapkan ¨ Mampu menirukan nama sayur -Sayur ¨ Mampu menunjukkan nama-nama sayur dengan benar Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2. Mambaca nyaring ¨ Mampu membaca nyaring kata-kata mengenai sayur mayur Menulis : Kemampuan mengeja dan menjalin kata bahasa Inggris secara berterima dalam konteks kelas 4.##### ¨ Mampu menjawab pertanyaan teman atau guru Membaca Kemampuan membaca nyaring dan memahami artinya 3. Membaca nyaring ¨ Mampu membaca nyaring kata-kata mengenai nama buah-buahan Menulis : Kemampuan mengeja dan menjalin kata bahasa Inggris secara berterima dalam konteks kelas 4. Menulis kata dengan ejaan yang benar ¨ Mampu mencocokan gambar dengan kata-kata tentang buah-buahan ¨ Mampu menggambar buah sesuai dengan yang diucapkan guru Vegetables Mendengarkan : Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1. Malafalkan kata dengan benar ¨ Mampu menyebutkan nama-nama sayuran menurut gambar ¨ Mampu menjawab pertanyaan teman atau guru ¨ Menyanyi tentang sayur sayuran Membaca Kemampuan membaca nyaring dan memahami artinya 3. Mengidentifikasi bunyi / lafal kata frase atau kalimat yang diucapkan ¨ Mampu menirukan panggilan anggota keluarga inti ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . Menjodohkan kata-kata dengan gambar ¨ Mampu menuliskan kata-kata mengenai nama sayur mayur ¨ Mampu menggambar sayur Family Mendengarkan : Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1.

Menulis kata dengan ejaan yang benar ¨ Menyalin kalimat tentang keluarga KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.Ag NBM.¨ Mampu melafalkan nama anggota keluarga dengan benar Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2. 571 563 MASROFAH. Membaca nyaring kata atau kalimat mengenai anggota keluarga ¨ Mampu membaca nyaring kata/teks sederhana dengan “pronounciation” yang benar Menulis : Kemampuan mengeja dan menjalin kata bahasa Inggris secara berterima dalam konteks kelas 4.Pd NBM.S. 927 653 . Kepala Madrasah MUKHSIN. Melafalkan kata dengan benar ¨ Mampu mengucapkan kata-kata tentang anggota keluarga ¨ Mampu menyanyikan lagu “My Family Membaca Kemampuan membaca nyaring dan memahami artinya 3.S. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.

Mengungkapkan kata. ¨ Menunjukkan nama jenis pakaian sesuai dengan kata yang dibaca berdasarkan gambar.3 Mampu memahami wacana sederhana mengenai pakaian ¨ Mengucapkan kata-kata mengenai nama-nama pakaian dengan intonasi yang tepat. Membaca : 3. frase atau kalimat sederhana dalam konteks “pakaian 1.1 Siswa mampu merespons hal-hal yang berhubungan dengan jenis pakaian. ¨ Menjawab pertanyaan “Yes or No Question”. ¨ Menunjukkan gambar mengenai pakaian sesuai dengan kalimat seder-hana yang tengah diucapkan. ¨ Mengungkapkan dengan tepat kalimat seder-hana mengenai pakaian ber-dasarkan bantuan gambar. ¨ Melakukan dialog sederhana.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .2 Mampu melakukan percakapan sangat sederhana mengenai “pakaian” ¨ Menirukan guru dengan melafal-kan kata-kata mengenai pakaian. ¨ Menunjukkan jenis pakaian berdasarkan gambar Berbicara : 2. ¨ Membaca kalimat sangat sedehana mengenai pakaian sesuai gambar. ¨ Membedakan setiap jenis nama pakaian yang disebutkan. frase dan kalimat sederhana dalam konteks “pakaian” 2. Menulis : ##### ##### ##### ##### ##### . ¨ Menyimak kata-kata mengenai pakaian. Melafalkan kata dengan benar ¨ Mampu mengucapkan kata-kata tentang anggota keluarga ¨ Mampu menyanyikan lagu “My Family 2.05 GENDONGKULON : BAHASA INGGRIS : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan KKM Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan DIRI SENDIRI / CLOTHES Mendengarkan : 1 Kemampuan merespons kata. Membaca nyaring bermakna tentang nama-nama pakaian dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3.

¨ Menyebutkan nama anggota keluarga. ¨ Menunjukkan gambar sesuai dengan kalimat yang diucapkan. Kemampuan membaca nyaring dan memahami kata. Melafalkan kata dengan benar ¨ Mampu mengucapkan kata-kata tentang anggota keluarga ¨ Mampu menyanyikan lagu “My Family 2. ##### ##### ##### ##### ##### ##### . ¨ Menulis kalimat sederhana sesuai contoh berdasarkan petunjuk gambar. frasa atau kalimat sederhana dalam konteks keluarga. frase atau kalimat sederhana dalam konteks “keluarga 1. ¨ Membaca kalimat sederhana ten-tang keluarga dengan ejaan dan intonasi yang tepat. ¨ Berlatih mengucapkan kata/ frase kalimat dengan benar.1. Menulis kata. Kemampuan mengungkapkan secara lisan kata-kata. Menulis kembali kata. ¨ Menunjuk gambar berdasarkan kalimat dengan sederhana yang sedang diucap-kan. ¨ Menyusun huruf acak menjadi kata yang bermakna. ¨ Mempraktikkan percakapan sederhana berpasangan. ¨ Menyimak kata-kata mengenai keluarga.4. Menulis : 4. ¨ Mengucapkan kalimat sederhana mengenai keluarga (contoh: This is my Grandfather).. ¨ Menunjukkan jenis keluarga berdasarkan gambar Berbicara : 2. ¨ Menyalin kalimat sederhana mengenai pakaian sesuai teks. Membaca : 3.1 Mampu menyalin kata maupun kalimat sederhana yang berhubungan dengan keluarga. ¨ Melakukan tanya jawab mengenai nama anggota keluarga sesuai petunjuk gambar. KELUARGA / MY FAMILY Mendengarkan : 1 Kemampuan merespons kata. ¨ Membaca wacana sederhana ± 5 kalimat. frase atau kalimat sederhana dengan ejaan yang benar. ¨ Menulis kembali nama jenis pakaian sesuai gambar. ¨ Melakukan tanya jawab dari percakapan sederhana tentang keluarga sesuai dengan gambar.1 Mampu menyalin kata maupun kalimat sederhana yang berhubungan dengan keluarga. ¨ Membedakan setiap jenis nama keluarga yang disebutkan.1 Siswa mampu merespons hal-hal yang berhubungan dengan jenis keluarga. frase atau kalimat sederhana dalam konteks keluarga 3. Menyalin nama-nama pakaian dengan tulisan tangan sesuai ejaan yang tepat. 4. frase atau kalimat sederhana dalam konteks keluarga dengan ejaan yang benar 4. ¨ Mencoocokkan kalimat seder-hana sesuai con-toh berdasarkan sesuai dengan gambar. 2.1 Mampu memahami sebuah wacana sederhana mengenai keluarga.

¨ Menyalin frase atau kalimat sederhana mengenai keluarga. Mampu memahami makna sebuah kalimat sederhana dalam konteks „kegiatan‟. ¨ Melakukan tanya jawab mengenai jenis kegiatan yang sedang di-lakukan seperti gambar. Menuliskan kembali kata. ¨ Menjawab secara tertulis dengan memilih jawaban sesuai gambar.1. ¨ Menulis kalimat sederhana sesuai contoh berdasar-kan petunjuk gambar. Berbicara : 2. ¨ Menyusun kata menjadi kalimat (3 s/d 5 kata). kalimat sederhana dalam konteks “kegiatan” 2. we are jumping ). Menulis : 4. : I am eating.1 Menyalin kalimat sederhana dalam konteks “kegiatan” ¨ Menyalin kalimat sederhana tentang jenis-jenis kegiatan sesuai ejaan yang benar.1. frase/ kalimat yang diungkapkan guru mengenai „kegiatan‟. Mampu melakukan percakapan sangat sederhana mengenai „kegiatan‟ ¨ Menirukan guru dengan melafalkan kalimat tentang jenis-jenis „kegiatan‟. ¨ Mempraktekkan kegiatan sesuai dengan instruksi yang diucapkan (cont. ¨ Melafalkan kali-mat sederhana tentang jenis-jenis kegiatan yang dilakukan berdasarkan gambar. Mengungkapkan instruksi. frase atau kalimat sederhana dengan ejaan yang benar 4. ¨ Mengidentifikasikan bunyi kata. ¨ Mempraktekkan jenis kegiatan yang dibaca se-suai gambar. ##### ##### ##### ##### ##### ##### .2. LINGKUNGAN / ACTION : DOING THINGS Mendengarkan : 1. ¨ Melengkapi jawaban dari pertanyaan sederhana tentang keluarga sesuai petunjuk gambar. ¨ Menjawab secara tertulis pertanyaan tentang ang-gota keluarga. Melafalkan kata dengan benar ¨ Mampu mengucapkan kata-kata tentang anggota keluarga ¨ Mampu menyanyikan lagu “My Family 2. Membaca : 3. ¨ Melakukan tanya jawab tentang “kegiatan” dengan cara pilihan berdasarkan teks dan gambar. ¨ Menyusun kata-kata acak. Mampu merespon kalimat yang diucapkan guru dalam lingkup „kegiatan‟. Merespon instruksi sederhana dalam konteks “kegiatan” 1. ¨ Menyimak dengan baik kalimat sederhana tentang „kegiatan‟ ¨ Melafalkan kalimat sederhana tentang „kegiatan‟ ¨ Melakukan instruksi „kegiatan‟ sesuai dengan teks dan gambar. ¨ Melengkapi kalimat sederhana dengan jawaban secara lisan. Membaca nyaring kalimat sederhana dalam konteks action 3. ¨ Membaca kalimat sederhana mengenai kegiatan jenis-jenis „kegiatan‟ dengan lafal dan intonasi yang tepat.

1. . ¨ Mengidentifikasikan nama-nama hari dalam 1 minggu. DIRI SENDIRI / SALAM Mendengarkan : Kemampuan memahami informasi dan instruksi sederhana dalam konteks kelas. Menyalin kata. ¨ Menjawab secara tertulis pertanya-an dari percakapan sederhana sesuai contoh dan gambar yang ada. Mampu merespon kata. Peserta didik mampu mengidentifikasi bunyi kata. Kemampuan merespons instruksi sederhana dalam konteks nama-nama hari dalam 1 minggu 1. Berbicara : 2.Memahami tindakan sesuai instruksi. BULAN / DAYS OF WEEK 1. ¨ Melafalkan kalimat sederhana yang berhu-bungan dengan hari berdasarkan gambar.1 Mampu memahami kata. frase atau kalimat sederhana yang berhubungan dengan nama-nama hari. ¨ Menjawab pertanyaan mengenai hari ini. ¨ Menjawab secara lisan mengenai hari kemarin. 1.Merespon ujaran orang lain. ¨ Membaca percakapan sederhana mengenai hari berdasarkan gambar. hari ini. ¨ Membaca nama-nama hari. ¨ Menyebutkan berapa banyak jumlah hari dalam 1 minggu dan jumlah hari dalam 1 bulan. ¨ Memahami bunyi kata-kata. ¨ Melengkapi kalimat sederhana sesuai contoh dan gambar yang tersedia. ##### ##### ##### ##### ##### ##### . frase atau kalimat sederhana yang berhubungan dengan hari.1 Mampu melakukan percakapan sangat sederhana dalam konteks nama hari ¨ Mengucapkan nama-nama hari dengan intonasi yang tepat. ¨ Menjawab pertanyaan secara lisan mengenai hari dengan bantuan gambar kalender.Menirukan kata atau kalimat sederhana dengan pengucapan yang benar. frase atau kalimat seder-hana mengenai nama-nama hari. Menulis : 4. . frase dan kalimat sederhana mengenai hari. Mengungkapkan kata dan kalimat sederhana yang berhubungan dengan nama-nama hari 2. hari ke-marin dan hari esok sesuai contoh. hari esok dan hari kemarin dengan intonasi yang tepat.NAMA HARI.1. . ¨ Menyebutkan nama-nama hari dalam 1 minggu. ¨ Menyimak kata-kata mengenai nama-nama hari. ¨ Menuliskan kembali kata. ¨ Melakukan tanya jawab mengenal hal-hal yang berhubungan dengan nama hari berdasarkan gambar. Membaca nyaring nama-nama hari dalam seminggu 3. Mampu menuliskan kata ataupun kali-mat sederhana mengenai hari dengan ejaan yang benar. hari ini dan hari esok berdasarkan gambar. frase atau kalimat yang berhubungan dengan hari sesuai ejaan yang tepat 4. ¨ Membedakan bunyi kata dari ketujuh nama hari tersebut. Membaca : ¨ 3. frase atau kalimat dalam konteks kelas.

Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana melalui percakapan dalam konteks kelas dan sekolah 2. Menulis : Kemampuan mendeskripsikan secara tulisan dalam konteks kelas 4. . Membaca : Kemampuan memahami informasi sangat sederhana dengan dialog/paragraph dalam konteks kelas 3.Merespon ujaran orang lain. . . o Melakukan dialog sederhana.Mendemonstrasikan percakapan sederhana. . Peserta didik mampu memberi salam kepada orang lain dalam konteks kelas dan sekolah. .Dapat menjawab pertanyaan. Peserta didik mampu mengidentifikasi bunyi kata.Melakukan percakapan tentang salam dengan informasi tertentu.Mengucapkan kata atau kalimat dengan lafal yang benar. . Menulis : Kemampuan mendeskripsikan secara tulisan dalam konteks kelas 4. ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . . . PERKENALAN Mendengarkan : Kemampuan memahami informasi dan instruksi sederhana dalam konteks kelas. Membaca : Kemampuan memahami informasi sangat sederhana dengan dialog/paragraph dalam konteks kelas 3. frase atau kalimat dalam konteks kelas. Peserta didik mampu membaca nyaring dan memahami kata/ farsa bahasa Inggris dalam konteks kelas. Peserta didik mampu bercakap-cakap untuk memper-kenalkan diri dan orang lain dalam konteks kelas dan sekolah.Melakukan tindakan sesuai instruksi. Peserta didik mampu membaca nyaring dan memahami kata/frasa bahasa Inggris dalam konteks kelas.Menyimak dialog pendek dengan memperhatikan pengucapannya. Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana melalui percakapan dalam konteks kelas dan sekolah 2.Membaca kalimat sederhana dengan lafal yang benar. .Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang bermakna.Menirukan kata yang didengar dengan peng-ucapan yang benar. 1. Peserta didik mampu menulis dan memahami kata/ frase bahasa Inggris dalam konteks kelas. o Melakukan percakapan yang berkaitan dengan tema.Membaca dialog pendek dengan memperhatikan pengucapannya. Peserta didik mampu menulis dan memahami kata/ frase bahasa Inggris dalam konteks kelas.Menuliskan kembali kalimat sederhana yang berkaitan dengan tema. . . .

. . Menulis : Kemampuan mendeskripsikan secara tulisan dalam konteks kelas 4. . . . .Melakukan tindakan sesuai instruksi. . 1. Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana melalui percakapan dalam konteks kelas dan sekolah 2.Melakukan dialog sederhana dengan teman atau guru. Peserta didik mampu mengidentifikasi bunyi kata. Peserta didik mampu mengidentifikasi bunyi kata. . .Menirukan dan melafalkan kata yang didengar.Membaca kata atau kalimat sederhana dengan lafal yang benar. . Peserta didik mampu menyebutkan nama anggota tubuh. Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana melalui percakapan dalam konteks kelas dan sekolah ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Mencocokkan kata yang berkaitan dengan gambar yang tersedia. frase atau kalimat dalam konteks kelas.Menjawab pertanyaan sederhana. frase atau kalimat dalam konteks kelas. Peserta didik mampu mengucapkan kata yang telah disediakan dalam konteks kelas. Peserta didik mampu menulis nama anggota tubuh berdasarkan informasi yang diberikan.Melengkapi kata atau kalimat sederhana. Tema : BAGIAN-BAGIAN TUBUH Mendengarkan : Kemampuan memahami informasi dan instruksi sederhana dalam konteks kelas. .Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang bermakna.Melakukan tindak laku sederhana sesuai instruksi.Menirukan kata yang didengar dengan pengucapan yang benar.Menyebutkan bagian-bagian tubuh dengan tepat. .Merespon/menanggapi ucapan orang lain. . . .Menyalin wacana sangat sederhana dengan spelling yang benar.Merespon ucapan orang lain. Membaca : Kemampuan memahami informasi sangat sederhana dengan dialog/paragraph dalam konteks kelas 3.. Tema : PENGALAMAN / BILANGAN 20-30 Mendengarkan : Kemampuan memahami informasi dan instruksi sederhana dalam konteks kelas.Menggabungkan partisi kata berdasarkan urutan yang benar.Menyimak gambar yang dilengkapi dengan teks . 1.Menuliskan kembali kalimat sederhana yang berkaitan dengan tema.

Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bilangan. . .Melakukan tanya jawab tentang bilangan. .Melakukan tanya jawab tentang bilangan.Menirukan dan melafalkan kata yang didengar. Peserta didik mampu menyebutkan nama-nama bilangan. Membaca : Kemampuan memahami informasi sangat sederhana dengan dialog/paragraph dalam konteks kelas 3.Menulis bilangan 20-30 dengan ejaan yang benar. Menulis : Kemampuan mendeskripsikan secara tulisan dalam konteks kelas 4. Tema : PENGALAMAN / BILANGAN 20-30 Mendengarkan : Kemampuan memahami informasi dan instruksi sederhana dalam konteks kelas. . .Menjawab pertanyaan secara sederhana.Menyimak teks pendek tentang bilangan yang dibacakan guru dengan memperhatikan pengucapannya. Peserta didik mampu mencari dan memberi informasi tentang angka. Peserta didik mampu menyebutkan nama-nama bilangan. ##### ##### ##### ##### ##### ##### . Berbicara : Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana melalui percakapan dalam konteks kelas dan sekolah 2. .Membaca wacana sangat sederhana dengan intonasi yang benar.2. . . Peserta didik mampu mencari dan memberi informasi tentang angka.Menyimak teks pendek tentang bilangan yang dibacakan guru dengan memperhatikan pengucapannya. .Mencocokkan kata. . . . Peserta didik mampu menulis nama bilangan berdasarkan informasi yang diberikan. .Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bilangan. Membaca : Kemampuan memahami informasi sangat sederhana dengan dialog/paragraph dalam konteks kelas 3.Melakukan dialog sangat sederhana.Melakukan dialog sangat sederhana.Melakukan tindak laku sederhana sesuai instruksi. frasa dan kalimat berdasarkan angka yang tersedia. Peserta didik mampu mengidentifikasi bunyi kata. Peserta didik mampu melakukan percakapan sederhana dengan menggunakan kosa kata yang telah disediakan. . . 1. .Merespon/menanggapi ucapan orang lain. . frase atau kalimat dalam konteks kelas.Menjawab pertanyaan secara sederhana. Peserta didik mampu melakukan percakapan sederhana dengan menggunakan kosa kata yang telah disediakan.Membaca wacana sangat sederhana dengan intonasi yang benar.

frasa dan kalimat berdasarkan angka yang tersedia. .Ag NBM. Peserta didik mampu menulis nama bilangan berdasarkan informasi yang diberikan.Menulis bilangan 20-30 dengan ejaan yang benar.Menulis : Kemampuan mendeskripsikan secara tulisan dalam konteks kelas 4.S.S. . 571 563 MASROFAH.Mencocokkan kata. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### #DIV/0! Gendongkulon. 927 653 . Kepala Madrasah MUKHSIN.Pd NBM. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.

Membaca nama-nama bilangan .1.Melengkapi kalimat dengan informasi tertentu .1 Menyalin kata (bilangan) dalam bahasa Inggris dari 0-20 Mendengarkan : 1. Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan 1. Mendengarkan pembacaan teks pendek dan menanggapinya secara verbal.Melakukan dialog sederhana Menulis : 4.1 Melakukan percakapan pendek dan sederhana .1 Menemukan berbagai informasi dan teks tertulis sederhana . Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2.Bertanya jawab sesuatu yang berhubungan dengan bilangan .Menirukan ujaran yang didengar .Melafalkan kata-kata baru berdasarkan gambar yang diberikan secara lisan .Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Menyebutkan nama-nama bilangan setelah mengamati lambang bilangannya Berbicara : 2.1. Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas 1. Kemampuan membaca nyaring dan memahami tulisan bahasa Inggris sederhana secara berirama dalam konteks kelas 3. . Mampu melakukan tindakan sesuai dengan instruksi dalam konteks kelas .Memberikan tanggapan terhadap ungkapan-ungkapan komunikatif yang didengar Membaca : 3.05 GENDONGKULON : BAHASA INGGRIS : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan KKM Standar Kompetensi. Kemampuan mengeja dan menyalin kata bahasa Inggris (lambang bilangan) 4.Menyimak ungkapan-ungkapan komunikatif dengan perintah-perintah sederhana .Memberikan tanggapan dengan menirukan kata-kata tentang “colours” yang didengar ##### ##### ##### ##### ##### . Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Mendengarkan : 1.

Menyebutkan nama-nama clothes setelah mengamati gambar Berbicara : 2. Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan 4. Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sederhana dalam konteks kelas 2.1. Menulis kalimat sederhana dari ragam teks pendek .Menuliskan kata. kalimat yang berhubungan dengan nama-nama pakaian . Kemampuan mengeja dan menyalin kata bahasa Inggris (bilangan) 4.Melakukan perintah-perintah sederhana secara lisan tentang benda-benda dikelas ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Menyimak ungkapan-ungkapan komunikatif dan perintah-perintah sederhana .1 Memahami dan melakukan instruksi sederhana dalam konteks kelas . Siswa memahami instruksi dan informasi sederhana dalam konteks kelas 1.1 Mampu mengeja dan menyalin kata bahasa Inggris dengan bantuan gambar .Membaca kata-kata / frasa / kalimat sederhana yang berhubungan dengan warna Menulis : 4.1.Menuliskan kata-kata/frase/ kalimat yang berhubungan dengan warna Mendengarkan : 1.Membaca kata-kata yang berhubungan dengan clothes Menulis : 4. Siswa mampu bercakap-cakap dan menyebutkan bunyi ujaran berdasarkan gambar Membaca : 3.Berbicara : 2. Mampu melakukan tindakan sesuai dengan instruksi sederhana yang diberikan secara lisan . Membaca bersuara dan memahami tulisan dalam konteks kelas o Bertanya jawab tentang clothes 3. frase. Mampu mengungkapkan secara tepat ujaran yang didengar o Menirukan ujaran yang didengar (Kata-kata/nama-nama) berdasarkan gambar/alat peraga yang diajarkan oleh guru o Melakukan tanya jawab dengan panduan guru Membaca : 3.2.1 Mampu membaca nyaring dengan ucapan yang melibatkan kata/frasa yang diberikan .Menerjemahkan kalimat pendek/ sederhana bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris Mendengarkan : 1. Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sederhana 2. Kemampuan mengeja dan menyalin kata-kata sederhana dalam konteks kelas 4.1 Mampu membaca nyaring menemukan berbagai informasi dari teks tulisan sederhana .1. Kemampuan membaca nyaring dan memahami tulisan bahasa Inggris sederhana 3.Menirukan ujaran yang berhubungan dengan nama-nama pakaian/clothes .

Memberikan tanggapan terhadap ungkapan komunikatif yang didengar . Mampu mengeja dan menyalin kata bahasa Inggris dengan bantuan gambar .1.Memberikan tanggapan dengan menirukan kata-kata tentang “food and Drink” yang didengar Berbicara : 2. Kemampuan membaca nyaring dan memahami tulisan bahasa Inggris sederhana 3. Kemampuan mengeja dan menyalin kata bahasa Inggris 4.1.Menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sedehana Menulis : 4. Mampu membaca nyaring dengan ucapan yang melibatkan kata/frasa yang diberikan .Membaca kata-kata/frasa / kalimat sederhana yang berhubungan dengan makanan dan minuman Menulis : 4. Mampu melakukan tindakan sesuai dengan instruksi dalam konteks kelas . Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan 1. Mampu memberi perintah secara lisan dan sederhana .1. Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan 1.Melakukan perintah sederhana ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . Mampu mengeja dan menyalin kata bahasa Inggris dengan bantuan gambar .Menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan sekolah setelah mengamati gambar Membaca : 3. Kemampuan membaca nyaring dan memahami tulisan bahasa Inggris sederhana 3.Menyimak ungkapan-ungkapan komunikatif dan perintah-perintah sederhana .Menirukan ujaran yang didengar (pengucapan kata-kata/ kalimat yang berhubungan dengan lingkungan sekolah) . Memahami dengan melakukan instruksi sederhana dalam konteks kelas .1 Mampu membaca nyaring dengan ucapan yang melibatkan kata/frase mengenai “Thing in the classroom” .Menuliskan kata-kata yang berhubungan dengan “Food and Drink” setelah mengamati gambar Mendengarkan : 1.Berbicara : 2.1. Kemampuan mengeja dan menyalin kata bahasa Inggris (bilangan) 4.Menyalin kata-kata yang berhubungan dengan Things in the classroom sebagai penjelasan gambar yang telah dikenal Mendengarkan : 1.1 Mampu mengungkapkan secara tepat ujaran yang didengar Membaca : 3. Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sederhana 2.Menyimak ungkapan komunikatif .1. Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sederhana 2.1.Membaca kata-kata / kalimat yang berhubungan dengan Things in the classroom .

Kemampuan mengeja dan menyalin kata bahasa Inggris 4.Menirukan ujaran yang didengar yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Mengamati gambar membaca kata-kata dan kalimat sederhana mengenai “fruits and vegetables” Menulis : 4. Melafalkan kata/frasa dengan benar . Mendengarkan pembacaan teks pendek dan menanggapinya secara verbal sesuai dengan instruksi dalam konteks kelas .Menyimak dan menirukan ujaran yang diungkapkan guru mengenai “fruits and vegetables” Berbicara : 2.Mampu membaca nyaring dengan ucapan yang melibatkan kata/ fasa . Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan 1.1.Melafalkan kata-kata baru berdasarkan gambar yang diberikan secara lisan Berbicara Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sederhana 2. Kemampuan membaca nyaring dan memahami tulisan bahasa Inggris sederhana 3. Mampu mengeja dan menyalin kata bahasa Inggris dengan bantuan gambar .Menyebutkan kata-kata (yang berhubungan dengan anggota keluarga setelah mengamati gambar) Membaca : Kemampuan membaca nyaring dan memahami tulisan bahasa Inggris sederhana 3.Menirukan ujaran yang didengar (kata-kata yang berhubungan dengan anggota keluarga) .Membaca kata-kata yang berhubungan dengan anggota keluarga Menulis : Kemampuan mengeja dan menyalin kata bahasa Inggris 4.Menuliskan kata-kata yang berhubungan dengan anggota keluarga Mendengarkan : 1. Kemampuan mengungkapkan instruksi dan informasi sederhana 2.Menuliskan kata-kata yang berhubungan dengan buah-buahan Mendengarkan : 1.1. Menyalin kata dan kalimat sederhana dengan “Family mebers .1 Mampu mengungkapkan secara tepat ujaran yang didengar o Menirukan ujaran yang didengar (kata-kata yang berhubungan dengan buah-buahan dan sayuran yang didengar) o Menyebutkan nama-nama buah setelah mengamati gambar Membaca : 3. Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan 1. Memahami perintah dan petunjuk yang diberikan secara lisan .Menyimak ungkapan komunikatif dan perintah-perintah sederhana . Mampu membaca nyaring dengan ucapan yang melibatkan kata/ fasa yang dipelajari .##### .

Menjawab pertanyaan dengan informasi tertentu Menulis : Kemampuan mengeja dan menyalin kata-kata bahasa Inggris sederhana dalam konteks kelas 4.Menirukan ujaran yang didengar yang berhubungan dengan nama-nama hari .Membaca teks pendek yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh . Mampu membaca nyaring dan Menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang diberikan .Menyebutkan nama-nama benda yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh setelah mengamati gambar Berbicara : Siswa mengungkapkan instruksi dan informasi sederhana dalam konteks kelas 2 Memahami ungkapan komunikatif melakukan perintah-perintah sederhana .Menuliskan kata-kata sederhana dengan bagian-bagian tubuh setelah mengamati gambar Tema : Days Mendengarkan : Siswa memahami instruksi dan informasi sederhana dalam konteks kelas 1. Siswa mampu melakukan tindakan sesuai dengan instruksi dalam konteks kelas .##### .Menyebutkan nama-nama hari setelah mengamati gambar kalender Berbicara : Siswa mengungkapkan instruksi dan informasi sederhana dalam konteks kelas 2. Menyebutkan bunyi ujaran berdasarkan gambar Memahami ungkapan-ungkapan komunikatif Melakukan perintah-perintah sederhana o Menyimak ungkapan-ungkapan komunikatif dan perintah-perintah sederhana o Memberikan tanggapan terhadap ungkapan-ungkapan komunikatif yang didengar o Melakukan perintah-perintah sederhana Membaca : Membaca bersuara dan memahami tulisan sederhana dalam konteks kelas 3.Memberikan tanggapan terhadap ungkapan-ungkapan komunikatif yang didengar .Mengucapkan nama-nama hari dengan benar ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Mengungkapkan ungkapan-ungkapan komunikatif dan perintah sederhana .Melakukan perintah-perintah sederhana Membaca : Membaca bersuara dan memahami tulisan sederhana dalam konteks kelas 3. Mampu membaca nyaring Menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang diberikan .Membaca nama-nama hari . Menuliskan kata-kata yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh .

Menuliskan nama-nama hari o Menuliskan nama-nama hari o Menjodohkan kata-kata tentang hari dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Tema :School Environment Mendengarkan : Siswa memahami instruksi dan informasi sederhana dalam konteks kelas 1. Memahami perintah dan petunjuk sederhana yang diberikan guru secara lisan o Menirukan ujaran yang didengar yang berhubungan dengan lingkungan sekolah o Menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan sekolah setelah mengamati gambar Berbicara : Siswa mengungkapkan instruksi dan informasi sederhana dalam konteks Kelas 2.Menulis : Kemampuan mengeja dan menyalin kata-kata bahasa Inggris sederhana dalam konteks kelas 4. Siswa mampu bercakap-cakap dan menyebutkan bunyi ujaran berdasarkan gambar. Memahami dan melakukan instruksi sederhana dalam konteks kelas o Menirukan ujaran yang berhubungan dengan nama-nama binatang o Menyebutkan nama-nama binatang o Menyebutkan nama-nama binatang setelah mengamati gambar Berbicara : Siswa mengungkapkan instruksi dan informasi sederhana dalam konteks kelas 2. mewarnai dan melafalkannya ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . Menulis kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan sekolah o Menuliskan kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan sekolah Tema : Animals Mendengarkan : Siswa memahami instruksi dan informasi sederhana dalam konteks kelas 1. Memahami ungkapan melakukan perintah-perintah sederhana Melakukan percakapan pendek dan sederhana o Bertanya jawab tentang benda-benda di lingkungan sekolah Membaca : Membaca bersuara dan memahami tulisan sederhana dalam konteks kelas 3. Mampu membaca nyaring Menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang diberikan o Membaca kata-kata/ kalimat yang berhubungan dengan lingkungan sekolah Menulis : Kemampuan mengeja dan menyalin kata-kata bahasa Inggris sederhana dalam konteks kelas 4.

S. Kepala Madrasah MUKHSIN. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi Mengetahui.Pd NBM.##### o Bertanya jawab tentang nama-nama hewan Membaca : Membaca bersuara dan memahami tulisan sederhana dalam konteks kelas 3.Ag NBM. 927 653 .S. Mampu membaca nyaring Menemukan berbagai informasi dari teks tulisan sederhana o Membaca kata-kata yang berhubungan dengan hewan Menulis : Kemampuan mengeja dan menyalin kata-kata bahasa Inggris sederhana dalam konteks kelas 4. 571 563 MASROFAH. Menulis kalimat sederhana dari ragam teks pendek o Menuliskan kata. frasa kalimat yang berhubungan dengan nama-nama hewan o Menyusun huruf-huruf menjadi kata yang bermakna KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.

Merespon sapaan . Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur mengenalkan diri memberi salam / sapaan memberi salam perpisahan dan memberi aba-aba o Memberi salam ketika bertemu o Memberi slaam perpisahan o Menjawab salam ketika bertemu o Menjawab salam perpisahan o Memberi aba-aba Mendengarkan ##### ##### ##### ##### .Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .05 GENDONGKULON : BAHASA INGGRIS : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan KKM Standar Kompetensi.Melakukan tindakan sesuai instruksi Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas 2.Menirukan ucapan yang didengar . Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan 1. Merespon dengan melakukan tindakan sesuai instruksi secara berterima dalam konteks kelas . Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur mengenalkan diri memberi salam / sapaan memberi salam perpisahan dan memberi aba-aba o Memberi salam ketika bertemu o Memberi slaam perpisahan o Menjawab salam ketika bertemu o Menjawab salam perpisahan o Memberi aba-aba 3. Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Tema : In the Class Mendengarkan : 1.

Mengucapkan alphabet dengan benar Berbicara : ##### ##### ##### ##### ##### . Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Mengucapkan keselamatan Tema : My Family Mendengarkan Memahami instruksi sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas Merespon dengan melakukan tindakan sesuai instruksi secara berterima dalam konteks kelas .Memperkenalkan diri sendiri kepada teman .Memperkenalkan diri sendiri kepada teman . Memahami instruksi sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas Merespon dengan melakukan tindakan sesuai instruksi secara berterima dalam konteks kelas ##### .Melakukan tindakan sesuai instruksi Tema : Body Parts Berbicara : 1.4. please dan excuse me. memberi salam perpisahan dan memberi aba-aba . .Memperkenalkan teman kepada orang lain .Mendengarkan lafal alphabet dengan benar .Mendengarkan perkenalan dari teman .Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan thank you. Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata. sorry.Menyanyikan lagu alphabet . Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas o Memperkenalkan diri sendiri kepada teman o Memperkenalkan teman kepada orang lain o Mengucapkan keselamatan Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas . frasa dan kalimat sangat sederhana o Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang benar o Menjawab pertanyaan sesuai dengan isi wacana Menulis : 3.Mengucapkan keselamatan Membaca : 2.Memperkenalkan teman kepada orang lain .Menirukan alphabet dengan benar .Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur mengenal-kan diri memberi salam/sapaan.

dan kalimat sangat sederhana .Melakukan dialog tentang jumlah benda Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Memahami kalimat dan pesan tertulis sangat sederhana . meminta barang dan memberi barang .Menulis angka yang didengar dengan benar Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas Bercakap-cakap untuk meminta / memberi jasa/barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur meminta bantuan.Mengucapkan angka dengan lafal .Menjawab pertanyaan sesuai dengan isi dialog Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### . dan kalimat sangat sederhana .Mengeja kata dengan benar .Mengulang / menirukan ucapan angka 13-100 .Mendengar ucapan angka 13-100 .Membaca dialog sederhana yang berhubungan dengan angka denegan lafal yang benar .Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang bermakna Tema : My Fiends Mendengarkan Memahami instruksi sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas Merespon dengan melakukan tindakan sesuai instruksi secara berterima dalam konteks kelas .Melengkapi dialog dengan benar .Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata.Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur mengenalkan diri memberi salam/sapaan memberi salam perpisahan dan memberi aba-aba .Mengeja nama masing-masing Membaca : .Membaca dialog dengan lafal dan intonasi yang benar Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas Mengeja ajaran bahasa Inggris sangat sederhana secara tepat dan berterima dengan tanda baca yang benar yang melibatkan kata. frasa.Memahami kalimat dan pesan tertulis sangat sederhana . frasa.Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .

Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang bermakna .Membaca kalimat sesuai dengan gambar .Menulis kata-kata untuk lambang bilangan dengan benar Tema : My School Mendengarkan Memahami instruksi sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas Merespon dengan melakukan tindakan sesuai instruksi secara berterima dalam konteks kelas . frasa dan kalimat sangat sederhana . meminta barang dan memberi barang . frasa dan kalimat sangat sederhana .Mengeja ujaran bahasa Inggris sangat sederhana secara tepat dan berterima dengan tanda baca yang benar yang melibatkan kata. menyetujui.Membaca dialog tentang benda-benda yang ada di dalam kelas Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas Mengeja ujaran bahasa Inggris sangat sederhana secara tepat dan berterima dengan tanda baca yang benar yang melibatkan kata.Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang struktural Tema : Colour Mendengarkan : 1.Melakukan tindakan sesuai dengan instruksi Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Mengucapkan nama-nama benda yang ada di dalam kelas dengan lafal yang benar . dan kalimat sangat sederhana .Menuliskan nama-nama benda berdasarkan gambar . menyangkal dan meminta penjelasan .Melakukan dialog tentang nama-nama benda yang di dalam kelas .Bercakap-cakap untuk meminta / memberi jasa/barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur meminta bantuan.Menirukan ucapan nama-nama benda yang ada di dalam kelas . frasa.Mengucapkan sebuah pujian sesuai dengan situasi dan kondisi Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata.Menyebutkan nama-nama benda dengan benar .Menunjukkan benda sesuai yang didengar .Melengkapi kalimat dengan much atau many dengan tepat . memberi ijin. Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur meminta ijin.

Membaca kata-kata dengan benar .Mengucapkan nama-nama binatang dengan lafal yang benar ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Menyebutkan warna-warna .Mengidentifikasikan warna suatu bentuk Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Merespon dengan melakukan tindakan sesuai dengan instruksi secara berterima dalam konteks kelas .Melakukan tindakan sesuai instruksi Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas . that is.Menirukan ucapan yang didengar .Melengkapi dialog dengan benar .Merespon dengan melakukan tindakan sesuai dengan instruksi secara berterima dalam konteks kelas .Bertanya jawab tentang suatu bentuk . grasa.Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur mengenai binatang .Membaca dengan lafal dan intonasi yang benar .Mendeskripsikan warna dan bentuk Tema : The Star Mendengarkan : Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas .Mendengarkan : Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas .Mengingat nama-nama binatang dan mengucapkan-nya dengan lafal yang benar .Mengungkapkan benda tuggal dan jamak secara yang berterima seperti : this is. there are.Merespon pertanyaan .Bertanya jawab tentang warna .Mendeskripsikan suatu benda terhadap bentuk lainnya .Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak turut tentang warna dan bentuk-bentuk . dan kalimat sangat sederhana .Menjawab pertanyaan sesuai isi wacana/dialog Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas . those are .Mendengarkan bentuk tunggal dan jamak Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana secara tepat dan berterima seperti ucapan selamat dan pesan tertulis .Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata.

Mengeja ujaran bahasa Inggris sangat sederhana secara tepat dan berterima dengan tanda baca yang benar yang melibatkan kata.Mendeksipsikan pekerjaan dengan melalui dialog sederhana Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Menuliskan kata atau huruf yang dihilangkan .##### .Menenetukan / memilih kata yang sesuai dengan gambar yang tersedia Tema : Job Mendengarkan : Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas . frasa.Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur mengenai jenis-jenis pekerjaan .Mendeskripsikan binatang Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Memahami fungsi-fungsi pekerjaan . frasa.Memahami kalimat dan pesan tertulis sangat sederhana .Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat .Menanyakan pekerjaan seseorang dan memberikan jawaban dengan lafal yang benar Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Menjamakkan .. dan kalimat sederhana . dan kalimat sangat sederhana .Membaca warna dengan lafal dan intonasi yang benar .Mengenal nama pekerjaan . dan kalimat sederhana .Menjawab pertanyaan sesuai dengan isi warna Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Mengucapkan dan memahami nama-nama pekerjaan .Mengucapkan nama pekerjaan dengan lafal yang benar .Mengeja ujaran bahasa Inggris sangat sederhana secara tepat dan berterima dengan tanda baca yang benar yang melibatkan kata.Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang bermakna ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Merespon dengan melakukan tindakan sesuai dengan instruksi secara berterima dalam konteks kelas .Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata.Mendengarkan dan mengulangi Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas . frasa.

Merespon dengan melakukan tindakan sesuai dengan instruksi secara berterima dalam konteks kelas .Mengingat nama bagian-bagian tubuh .Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata.Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur memberikan instruksi ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Mendengarkan : Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas .Merespon ungkapan yang didengar .Mengucapkan nama bagian-bagian tubuh dengan lafal yang benar .Memahami kalimat dan pesan tertulis sangat sederhana .Mengenali nama bagian-bagian tubuh . meminta barang dan memberi barang .Melakukan dialog tentang bagian tubuh Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Memahami fungsi bagian tubuh hubungan dengan bagian tubuh dengan lafal yang benar . dan kalimat sederhana .Bercakap-cakap tentang bagian tubuh Tema : Electronic Mendengarkan : Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas .Mengeja ujaran bahasa Inggris sangat sederhana secara tepat dan berterima dengan tanda baca yang benar yang melibatkan kata. frasa. dan kalimat sangat sederhana .Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi jasa/barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur meminta bantuan. frasa.Menirukan ucapan nama-nama benda elektronik yang ada di rumah .Mengulangi/ menirukan ucapan bagian bagian tubuh .Menunjukkan benda sesuai yang didengar Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur meminta bantuan.Merespon dengan melakukan tindakan sesuai dengan isntruksi secara berterima dalam konteks kelas .Menulis bagian-bagian tubuh yang didengar dengan jelas Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Menjawab pertanyaan sesuai dengan isi dialog Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas . meminta barang dan memberi barang .

Melakukan tindakan sesuai instruksi Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .S. 927 653 .Membaca sebuah wacana sederhana dengan lafal / speling yang benar Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Membaca dialog tentang benda-benda yang ada di dalam kelas .Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata.Melakukan dialog tentang nama-nama benda yang didalam kelas . Kepala Madrasah MUKHSIN.Membaca kalimat sesuai dengan gambar .Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang bermakna . frasa.##### .S. dan kalimat sangat sederhana .Melengkapi kalimat dengan memilih kata-kata yang tersedia KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL #DIV/0! Gendongkulon. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi ##### ##### Mengetahui. frasa.Mengeja ujaran bahasa Inggris sangat sederhana secara tepat dan berterima dengan tanda baca yang benar yang melibatkan kata.Pd NBM. 571 563 MASROFAH.Menuliskan nama-nama benda berdasarkan gambar .Ag NBM.Mengucapkan nama-nama benda yang ada di dalam kelas dengan lafal yang benar . dan kalimat sederhana .

05 GENDONGKULON : BAHASA INGGRIS : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan KKM Standar Kompetensi.Memberi ijin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu .Melakukan dialog dalam tingkatan tertentu . meminta ijin. memberi bantuan.Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur memberi contoh melakukan sesuatu.bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur : mengenalkan diri. memberi aba-aba.Merespon aba-aba perintah yang disampai guru/orang lain 3.bercakap-cakap meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur meminta bantuan. Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal . menyetujui. meminta barang dan memberi barang .Menirukan instruksi sederhana yang diucapkan oleh guru 2.Merespons aba-aba/perintah yang disampaikan guru / orang lain 2. .Menyimak instruksi sederhana dalam kalimat . meminta barang . Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah 1.Menyatakan/ mengucapkan kalimat perintah yang santun ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Menjelaskan tentang seseorang melalui instruksi sederhana .Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Mengucapkan kalimat meminta bantuan. Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan do you mind … and shall we … . Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Tema : Thing in the Classroom Mendengarkan : 1. mengajak.Melarang orang lain untuk melakukan sesuatu 4.Melakukan respons melalui instruksi sederhana Berbicara : Menggungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam kontek sekolah 1. memberi petunjuk . Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks kelas dan sekolah .

Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolah 1. Membaca nyaring dengan ucapan, tekanan, dan intonasi secara tepat dan berterima yang melibatkan : kata, frasa, dan kalimat sangat sederhana - Membaca teks bacaan dengan baik dan benar “My classroom” - Memahami bacaan teks English dengan baik a. Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima Menulis : Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah 1. Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima - Menuliskan kalimat sederhana tentang benda-benda di kelas - Melengkapi kalimat - Menyusun kalimat acak sederhana 2. Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima seperti : ucapan selamat, ucapan terima kasih, dan undangan - Membuat kata-kata kalimat dengan ungkapan yang sederhana Tema : Time Mendengarkan : Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah 1. Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks kelas dan sekolah - Mendengarkan nama bulan dengan baik dan benar - Menirukan pengucapan nama-nama bulan 2. Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal - Menjawab pertanyaan tentang nama-nama bulan - Mengurutkan nama-nama bulan Berbicara : Menggungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam kontek sekolah 1.Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur : memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjuk - Menjelaskan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris - Memberikan petunjuk tentang sesuatu kejadian 2.Bercakap-cakap meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur meminta bantuan, memberi bantuan, meminta barang dan memberi barang - Memberitahukan tentang suatu hal “memberikan bantuan untuk orang lain/ temannya b. bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur : mengenalkan diri, mengajak, meminta ijin, menyetujui, tidakmenyetujui dan melarang c. Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan do you mind … and shall we … - Melakukan dialog mengenalkan diri

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

##### - menyetujui tentang suatu kejadian melalui buku-buku - Memberikan pernyataan tidak setuju terhadap suatu hal - Mengucapkan kata-kata yang santun “menyatakan kalimat yang santun” Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolah 1. Membaca nyaring dengan ucapan, tekanan, dan intonasi secara tepat dan berterima yang melibatkan : kata, frasa, dan kalimat sangat sederhana - Membaca nyaring nama bulan - Mengeja nama-nama bulan dalam bahasa Inggris - Mengidentifikasi nama-nama bulan 2. Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima - Membedakan nama-nama bulan in English, Arabic, and Masehi - Membaca pesan dalam suatu teks - Menyimpulkan bacaan Menulis : Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah 1. Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima - Menuliskan nama-nama bulan - Menjawab pertanyaan jawaban - Mengurutkan nama-nama bulan 2. Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima seperti : ucapan selamat, ucapan terima kasih, dan undangan - Menulis kalimat sederhana Tema : Describing Condition Mendengarkan : Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah 1. Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks kelas dan sekolah - Menuliskan perasaan berbagai karakter orang - Mencari pokok-pokok hasil wawancara 2. Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal - Merespon sikap / tindakan dari sikap orang lain - Menjawab pertanyaan Berbicara : Menggungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam kontek sekoah 1.Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur : memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjuk - Melakukan dialog untuk melakukan sesuatu - Mengungkapkan kalimat tentang memberi petunjuk

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

2.Bercakap-cakap meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur meminta bantuan, memberi bantuan, meminta barang dan memberi barang Berbicara : Menggungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam kontek sekoah 3.bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur : mengenalkan diri, mengajak, meminta ijin, menyetujui, - Melakukan dialog - Mengatakan suatu larangan - Mengungkapkan / mengatakan sesuatu kepada teman/ orang lain dengan santun 4. Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan do you mind … and shall we … - Mengungkapkan / mengatakan sesuatu kepada teman/ orang lain dengan santun Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolah 1. Membaca nyaring dengan ucapan, tekanan, dan intonasi secara tepat dan berterima yang melibatkan : kata, frasa, dan kalimat sangat sederhana 2. Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima - Membaca text dengan baik dan benar - Menjawab pertanyaan bacaan - Menemukan macam-macam kata sifat pada text - Membaca flash card tentang gb ekspresi wajah - Mengurutkan gambar menjadi text bacaan Menulis : Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah 1. Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima 2. Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima seperti : ucapan selamat, ucapan terima kasih, dan undangan - Menuliskan macam kata sifat melalui kamus - Menuliskan kata-kata sifat pada gb yang disajikan - Menuliskan / mendeskripsikan macam-macam karakter Tema : Aktivitas Mendengarkan : Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah 1. Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks kelas dan sekolah 2. Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal - Mendengarkan cerita - Mengulang cerita - Menentukan tema suatu cerita kegiatan melalui mendengar - Menjawab pertanyaan Berbicara :

#####

#####

##### #####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

Menggungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam kontek sekolah 1.Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur : memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjuk - Menceritakan kegiatan siswa pada hari libur 2.bercakap-cakap meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur meminta bantuan, memberi bantuan, meminta barang dan memberi barang - Melakukan dialog tentang kegiatan 3.bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur : mengenalkan diri, mengajak, meminta ijin, menyetujui, - Memperkenalkan diri/orang lain dan menceritakan hobi 4. Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan do you mind … and shall we … - Mengucapkan kata yang santun untuk menyampaikan suatu maksud / keinginan Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolah 1. Membaca nyaring dengan ucapan, tekanan, dan intonasi secara tepat dan berterima yang melibatkan : kata, frasa, dan kalimat sangat sederhana - Membaca dengan nyaring text bacaan dalam bahasa Inggris - Menjawab pertanyaan bacaan dalam tekxt - Mengartikan kata-kata yang sulit dalam kalimat/ text 2. Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima - Menjelaskan maksud dari kalimat - Membaca singkat dari gambar yang disajikan Menulis : Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah 1. Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima 2. Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima seperti : ucapan selamat, ucapan terima kasih, dan undangan - Menuliskan karangan - Mencatat pokok wawancara - Mencatat isi dialog / percakapan di radio/ kaset - Menuliskan kalimat-kalimat yang penting dari dialog Tema : Time / Days Berbicara : Menggungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam kontek sekolah 1. Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks kelas dan sekolah 2. Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal - Menyimak nama-nama hari dalam bahasa Inggris dengan pengucapan baik dan benar - Menirukan nama-nama hari dalam bahasa Inggris - Menjawab pertanyaan tentang nama-nama hari in English

#####

##### ##### #####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

##### - Melakukan game (whispering horse) kuda bisik tentang nama-nama hari Berbicara : Menggungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam kontek sekolah 1.Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur : memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjuk - Menyebutkan nama-nama hari dalam bahasa Inggris dengan benar - Melakukan tanya jawab tentang nama-nama hari - Memberi petunjuk untuk melakukan sesuatu berdasarkan hari 2.bercakap-cakap meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur meminta bantuan, memberi bantuan, meminta barang dan memberi - Melakukan dialog untuk meminta bantuan kepada orang lain - Memberi instruksi kepada orang lain untuk melakukan sesuatu berdasarkan hari 3.bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur : mengenalkan diri, mengajak, meminta ijin, menyetujui, tidakmenyetujui dan melarang - Mengungkapkan/ memperkenalkan jati diri orang lain berdasarkan hari - Memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu 4. Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan do you mind … and shall we … - Mengucapkan kalimat yang santun kepada orang lain untuk melakukan sesuatu - Mengucapkan kalimat frasa dengan baik dan benar Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolah 1. Membaca nyaring dengan ucapan, tekanan, dan intonasi secara tepat dan berterima yang melibatkan : kata, frasa, dan kalimat sangat sederhana - Membaca dengan nyaring text bacaan - Menjawab pertanyaan jawaban - Menemukan kata-kata yang sulit di text 2. Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima - Membaca kalimat yang tersirat dalam text Menulis : Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah 1. Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima 2. Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima seperti : ucapan selamat, ucapan terima kasih, dan undangan - Menuliskan kalimat simple tentang “days” - Menyusun kalimat yang acak menjadi benar - Menuliskan kalimat dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris - Menuliskan ucapan greeting dalam flash card - Menuliskan surat tentang ucapan terima kasih kepada orang lain Tema : Around the school

#####

#####

#####

#####

#####

##### #####

#####

#####

Memahami kalimat.Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur : meminta bantuan. mengajak.siswa membaca prase tentang sekolah .Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana tepat dan berterima seperti : ucapan selamat. meminta barang dan memberi barang .Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan : do you mind … dan shall we … .Siswa melakukan tindakan sesuai perintah sederhana yang didengar . pesan tertulis dan teks deskripstif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima .Siswa menuliskan kalimat sederhana sesuai dengan yang didengar melalui kaset/ guru Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas . menyetujui.Siswa memberi petunjuk tentang bagian-bagian sekolah Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Siswa mampu melengkapi paragraph tentang sekolah (cloze test) .Siswa mampu membuat pesan sederhana tentang apa yang sedang dilakukan di sekolah dan bagian-bagiannya Tema : My Friends and I Mendengarkan : Memahami instruksi sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas .Mendengarkan : 1. memberi aba-aba dan memberi petunjuk . Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah .Merespon dengan melakukan tindakan sesuai dengan instruksi secara berterima dalam konteks kelas .Siswa mengucapkan bagian-bagian sekolah . dan kalimat sangat sederhana .Siswa membaca nyaring kalimat tentang benda sekitar sekolah .Siswa mengucapkan kegiatan yang sedang berlangsung . meminta ijin.Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima . memberi ijin.Merespon instruksi sangat sederhana dengan melakukan tindakan secara berterima dalam konteks kelas ##### ##### ##### ##### ##### .Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur : menge-nalkan diri. frasa. ucapan terima kasih dan ucapan simpati .Menjawab pertanyaan tentang bacaan Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur : memberi contoh melakukan sesuatu. tidak menyetujui dan melarang .Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal .siswa mampu menulis kalimat sederhana tentang bagian-bagian sekolah .Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata.

Siswa membaca intensif mencari informasi Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas . bright . memberi aba-aba dan memberi petunjuk . misal : fat. thin.Memahami kalimat. tennis.Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata. thin. jogging.Siswa membaca nyaring kata-kata sifat tentang ciri-ciri fisik seseorang .Siswa mampu mengeja kata-kata sifat dan bagian tubuh. meminta barang dan memberi barang . pesan tertulis dan teks deskripstif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima .Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks kelas dan sekolah .Siswa dapat menuliskan kalimat yang mendeskripsikan seseorang sesuai yang didengar Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal . dll) ##### ##### ##### ##### . volley ball. head. meminta ijin.Siswa menunjukkan teman dengan ciri-ciri fisik yang didengar. frasa. dan kalimat sangat sederhana .Menuliskan paragraph sederhana tentang seseorang Tema : Sport Mendengarkan : Memahami instruksi sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas . mengajak. menyetujui.Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal .Menuliskan kalimat untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik seseorang .Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur : mengenalkan diri. ucapan terima kasih dan ucapan simpati .Mengidentifikasi jenis-jenis olahraga (football.##### .Bercakap-cakap untuk menyergai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur : memberi contoh melakukan sesuatu.Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan : do you mind … dan shall we … . memberi ijin.Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima .Siswa membaca paragraf sederhana tentang seseorang dengan ciri-ciri fisiknya .Siswa melakukan tindakan sesuai perintah sederhana di dalam kelas .Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur : meminta bantuan.Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana tepat dan berterima seperti : ucapan selamat.Mempraktekkan dialog sederhana tentang seseorang dengan ciri-ciri fisik tertentu . misal : tell. tidak menyetujui dan melarang . hair .Siswa mengucapkan ciri-ciri fisik seseorang .Membuat dialog sangat sederhana dengan seseorang Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .

Siswa dapat membuat dialog sederhana tentang olahraga kesukaannya.I like football .siswa dapat mengucapkan istilah-istilah dalam olahraga dengan pengucapan yang benar .Memahami kalimat. frasa. menyetujui.Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan : do you mind … dan shall we … .Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur : mengenalkan diri.Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur : meminta bantuan. tidak menyetujui dan melarang .Siswa dapat mencocokan gambar dengan kalimat flustasi/ paragraf sederhana Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas . ucapan terima kasih dan ucapan simpati .b-o-x-e-r .Menulis kalimat sederhana tentang jenis olahraga yang sering dilakukan .Siswa mampu mengeja kata-kata dan frase tentang istilah dalam olahraga contoh : .She likes tennis Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Siswa mampu mengungkapkan tindakan yang sedang berlangsung dengan kalimat sederhana .Siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan tentang olah raga .siswa dapat membaca nyaring kalimat dan paragraf sederhana mengenai istilah dalam olahraga .Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur : memberi contoh melakukan sesuatu. memberi aba-aba dan memberi petunjuk .t-e-n-n-i-s .I don‟t like chess .r-a-c-k-e-t . meminta ijin.Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .siswa dapat membaca nyaring kata-kata dan frasa yang ditunjukkan dengan ucapan dan tekanan yang benar . pesan tertulis dan teks deskripstif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima .Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima . memberi ijin.Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata. mengajak. dan kalimat sangat sederhana .Menulis kalimat sederhana untuk mengucapkan selamat atas kemenangan dalam pertandingan Tema :Big Family Mendengarkan : Memahami instruksi sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas ##### ##### ##### ##### .Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana tepat dan berterima seperti : ucapan selamat. contoh : . meminta barang dan memberi barang .

memberi aba-aba dan memberi petunjuk . dan kalimat sangat sederhana .Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana tepat dan berterima seperti : ucapan selamat. meminta ijin.Siswa dapat membaca nyaring kata-kata tentang anggota keluarga sesuai dengan kartu yang ditunjukkan .Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima .Siswa mampu melengkapi dialog sederhana tentang anggota keluarga sesuai dengan yang dibaca guru/ kaset Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Memahami kalimat.Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan : do you mind … dan shall we … . pesan tertulis dan teks deskripstif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima .Siswa mampu mempraktekkan dialog sederhana tentang keluarga sesuai “chart” yang diberikan . frasa.Bercakap-cakap untuk menyergai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur : memberi contoh melakukan sesuatu.. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi . mengajak. tidak menyetujui dan melarang .Siswa mampu mengucapkan kalimat yang menceritakan keluarga contoh : I have two sister. memberi ijin.Merespon instruksi sangat sederhana dengan melakukan tindakan secara berterima dalam konteks kelas .Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur : meminta bantuan.Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal . ucapan terima kasih dan ucapan simpati .Siswa dapat membaca parargrap sederhana tentang suatu keluarga .Siswa dapat membaca wacana pendek tentang sebuah keluarga Menulis : Mengeja dan menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas . meminta barang dan memberi barang . menyetujui.siswa mampu membuat dialog sederhana sesuai dengan keadaan keluarga masing-masing Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet dan ucapan yang tepat melibatkan kata.Siswa mampu membuat kalimat yang menggambarkan anggota keluarga Contoh : miss Sinta is my aunt .Siswa mampu mengucapkan kata-kata tentang anggota keluarga .Siswa mampu menyalin kalimat dan menggambarkan anggota keluarga .Siswa dapat membaca kalimat yang menggambarkan beberapa anggota keluarga .Siswa mampu menunjukkan gambar anggota keluarga sesuai dengan yang didengar .Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur : menge-nalkan diri. Santo is my brother .siswa mampu membuat paragraph yang menggambarkan keluarga KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui. Kepala Madrasah ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.

Menuliskan plural nouns dari singular nous yang disebutkan guru .05 GENDONGKULON : BAHASA INGGRIS : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan KKM Standar Kompetensi.Membaca wacana tentang sayuran dengan intonasi yang sesuai hingga dapat dipahami orang .Membuat dialog lisan sangat sederhana Membaca : Memahami teks fungsional pendek dan deskriptif bergambar sangat sederhana alam konteks sekitar peserta didik Membaca nyaring teks fungsional pendek sangat sederhana dengan ucapan dan intonasi yang tepat dan berterima .Membuat kalimat lisan yang santun yang sederhana . Kemampuan merespons instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah Memahami cerita lisan secara berterima dengan bantuan gambar .Melengkapi monoque yang diseritakan guru dalam bentuk tulisan Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan : would you please … dan May I … .Meminta pertolongan dengan kalimat sederhana .Menuliskan nama buah-buahan yang diucapkan guru (dictation) denganejaan yang benar .Mengungkapkan dengan benar nama-nama makanan dan minuman .Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Menjawab langsung pertanyaan lisan dari guru .Menjawab pertanyaan dari bacaan baik lisan atau tertulis .Menjawab pertanyaan guru tentang isi monoque .Menebak nama buah yang disebutkan guru .Mencocokkan nomor urut dengan deskripsi buah-buahan dari kaset atau yang dijelaskan guru . Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Tema : Fruit Mendengarkan : 1.Memperagakan dialog lisan yang santun .Menyusun aragraph sederhana ##### ##### ##### .

Menulis kembali kalimat benar sesuai yang dikoreksi guru .Menulis jenis sayuran dari ucapan guru . memberi bantuan.Membuat kalimat tanya sederhana .Membuat kalimat lisan Membaca : Memahami teks fungsional pendek dan deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Memahami teks deskripsi bergambar sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik .Menebak gambar sesuai yang dideskripsikan .Menjawab pertanyaan lisan tentang sayur-sayuran .Menjawab pertanyaan dari bacaan .Menyusun paragraph sederhana Menulis : Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana secara berterima .Menulis kembali kalimat benar sesuai yang dikoreksi guru ##### ##### ##### ##### ##### . .Mengisi kata-kata dari format listening Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur : meminta bantuan.Mengidenetifikasi jenis sayuran darikaset . dan memberi barang .Menulis kalimat sangat sederhana tentang kata tunjuk .Menjawab pertanyaan guru dengan informasi yang benar .Menjawab pertanyaan guru secara lisan tentang sayuran .Bergialog sederhana tentang sayuran . meminta barang.Mengucapkan dengan benar nama nama sayuran .Membaca wacana yang diberikan guru .Menemukan gagasan utuh dari kata yang diacak Tema : Vegetables Mendengarkan : Memahami instruksi dan informasi sangat sederhana baik secara tindakan maupun bahasa dalam konteks sekitar peserta didik Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam berbagai permainan .Mengulangi ucapan guru sesuai intonasi yang benar.Menulis : Menulis teks fungsional pendek sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana secara berterima .

Mengulangi ucapan guru sesuai intonasi yang benar.Menjawab pertanyaan lisan dengan informasi yang benar . memberi pendapat dan mengusulkan . memberi komentar.Menemukan gagasan utuh dari kata yang diacak Tema : Food and Drink Mendengarkan : Memahami instruksi dan informasi sangat sederhana baik secara tindakan maupun bahasa dalam konteks sekitar peserta didik Memahami cerita lisan secara berterima dengan bantuan gambar Siswa mampu .Menemukan gagasan utuh dari kata yang diacak Tema : Public Places Mendengarkan : Memahami instruksi dan informasi sangat sederhana baik secara tindakan maupun bahasa dalam konteks sekitar peserta didik Memahami cerita lisan secara berterima dengan bantuan gambar ##### ##### ##### ##### ##### .Menyusun paragraf sederhana Menulis : Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana secara berterima . .Mengidentifikasi jenis makan dan dari kaset .Menebak gambar sesuai yang dideskripsikan .Menjawab pertanyaan guru secara lisan tentang makanan dan minuman .Membaca wacana yang diberikan guru .##### .Mengucapkan dengan benar nama nama makanan dan minuman .Menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman .Mengisi kata-kata dari format listening Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur : mengingatkan.Menulis kembali kalimat benar sesuai yang dikoreksi guru .Menjawab pertanyaan dari bacaan . menyatakan suka/tidak suka menanyakan jumlah.Menulis jenis makanan dari ucapan guru .Membuat kalimat tanya sederhana . menanyakan keadaan.Membuat kalimat lisan penggunaan Do/Does Membaca : Memahami teks fungsional pendek dan deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Membaca nyaring teks fungsional pendek sangat sederhana dengan ucapan dan intonasi yang tepat dan berterima .

.Menunjukkan letak sebuah tempat pada sebuah peta kota .siswa mampu mengulangi kata-kata yang diberikan guru . dan memberi barang .Menjawab pertanyaan dari bacaan Menulis : Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana secara berterima .Mengulangi ucapan guru tentang tempat-tempat umum . AT.Menyebutkan fungsi tempat-tempat umum Membaca : Memahami teks fungsional pendek dan deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Memahami teks deskripsi bergambar sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik .Siswa dapat .Menyebutkan tempat-tempat umum . memberi bantuan.Merespon secara interpersonal penggunaan preposial ON.Membaca dan memperhatikan dialog tentang musik Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Menuliskan tempat-tempat umum sesuai yang dideskripsikan .Menemukan kata bermakna dari huruf acak yang diberikan .Siswa mampu memahami makna kata kalimat sederhana yang disampaikan .Membaca wacana sederhana tentang tempat-tempat umum dengan Intonasi yang benar .Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal dalam konteks kelas .percakapan dengan tema Musim .Siswa mampu mengungkapkan deskripsi sederhana dalam bantuk dialog .Mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas . meminta barang.Mampu menemukan gagasan utuh dari kalimat acak yang diberikan .Membuat dialogue sederhana tentang tempat-tempat umum Tema : Seasons Mendengarkan : Memahami instruksi dan informasi sangat sederhana baik secara tindakan maupun bahasa dalam konteks sekitar peserta didik . IN Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi jasa/ barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur : meminta bantuan.

Menyusun paragraf dengan cara meng-gabungkan jawaban-jawaban untuk kalimat pertanyaan .Mampu mengecap ulang yang dibacakan guru Berbicara : ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### .Siswa mampu menafsirkan informasi yang disajikan dalam wacana .Mampu melakukan perintah yang disampaikan secara lisan .Melakukan dialog sederhana tentang obyek wisata dengan intonasi yang benar .Siswa mampu membuat kalimat dengan mengamati gambar Tema : Direction Mendengarkan : Memahami instruksi dan informasi sangat sederhana baik secara tindakan maupun bahasa dalam konteks sekitar peserta didik .Siswa mampu memahami wacana singkat tentang pantai .Mampu mengulangi ucapan yang diberikan guru secara benar Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Mampu menyajikan data dan tes tertulis .Siswa mampu memahami makna kata atau kalimat berkaitan dengan tema .Mampu membaca tentang musim dengan informasi yang benar .Siswa mampu menulis kata yang berhubungan dengan tema ..mampu berdialog singkat dengan informasi yang benar Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Mampu melaksanakan perintah yang disampaikan secara lisan .Mampu mengungkapkan dalam bentuk dialog tentang pantai .Memahami teks dari wacana Menulis : Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik .mampu menyusun kalimat menjadi parargraf yang benar Tema : Tourism Mendengarkan : Memahami instruksi dan informasi sangat sederhana baik secara tindakan maupun bahasa dalam konteks sekitar peserta didik .Membaca nyaring teks fungsional pendek sangat sederhana dengan ucapan dan intonasi yang tepat dan berterima .Siswa mampu memahami wacana singkat sederhana yang disampaikan secara lisan tentang topik pantai .Mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru Menulis : Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik .siswa mampu membuat kalimat secara sederhana .

Kepala Madrasah MUKHSIN.mampu menyusun kalimat acak secara benar Tema : Transportation Mendengarkan : Memahami instruksi dan informasi sangat sederhana baik secara tindakan maupun bahasa dalam konteks sekitar peserta didik .Mampu mengungkapkan keadaan di Stasiun dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana Menulis : Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik .Mampu menulis wacana singkat tentang letak atau arah benda-benda yang ada di lingkungannya .Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Pd .menjawab pertanyaan KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Mengetahui.S.Menulis deskripsi singkat tentang letak tempat dari data yang disajikan dengan bantuan peta .Membaca nyaring teks fungsional pendek sangat sederhana dengan ucapan dan intonasi yang tepat dan bterterima .Mampu membaca wacana singkat dan menjawab pertanyaan Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .S.Mampu membaca dengan baik dan benar .Menjawab pertanyaan berdasarkan teks Menulis : Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik .Menjawab pertanyaan menggunakan kalimat lengkap Berbicara : Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas .Mendeskripsikan letak benda/ letak tempat dan data yang disajikan dalam bentuk denah Membaca : Memahami tulisan bahasa Inggris sangat sederhana dalam konteks kelas .Mampu mengidentifikasi nama-nama bandara dalam konteks .Menulis kembali kalimat acak menjadi paragraf utuh .Mengungkapkan deskripsi sederhana mengenai tempat-tempat di stasiun . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MASROFAH.Ag ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! Gendongkulon.siswa mampu menemukan gagasan utuh dari kalimat acak yang diberikan .Siswa mampu mendengarkan deskripsi sederhana yang disajikan melalui media gambar .Siswa mampu membaca paragraf singkat dan menjawab pertanyaan .

I NBM.S.hari Memahami pola Hidup Islami Anak Muhammadiyah Mengenal dan memahami lambang Muhammadiyah Memahami pola hidup Islami anak Muhammadiyah KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 80 80 80 80 75 75 70 80 70 70 70 70 65 70 60 60 65 55 60 69 69 72 70 70 Mengetahui.Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . 870 828 . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Ag NBM.05 GENDONGKULON : KEMUHAMMADIYAHAN : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 60 60 75 70 70 70 KKM Menumbuhkan rasa bangga belajar di sekolah Memahami identitas pelajar Muhammadiyah Mampu membiasakan salam dalam kehidupan sehari – hari Mampu Mengenal dan memahami lambang Mampu mengamalkan pola hidup Islami anak Mengenal dan memahami sekolah Muhammadiyah Menunjukkan perilaku Pelajar Muhammadiyah dalam kehidupan sehari . Kepala Madrasah Gendongkulon.Pd.S. 571 563 NURKHOLIS MAJID.

05 GENDONGKULON : KEMUHAMMADIYAHAN : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 70 70 70 60 65 70 70 KKM Mengenal.Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .H. memahami. dan meneladani kepribadian Siti Mengenal dan memahami Mars Muhammadiyah Memahami dan mempraktekkan pola hidup Islami anak Mengenal K.S. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Ahmad Dahlan sebagai pendiri persyarikatan Muhammadiyah Lambang organisasi otonom Muhammadiyah Memahami dan menyanyikan lagu Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah ( IPM ) Mengenal Siti Walidah sebagai pendiri Aisyiyah Memahami dan menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah Memahami kehidupan Islami anak Muhammadiyah KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 80 80 80 80 80 65 65 65 65 70 70 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 69 71 69 71 72 Mengetahui. dan meneladani kepribadian Mengenal dan memahami lambing organisasi otonom Mengenal dan memahami Mars Ikatan Pelajar Mengenal. memahami. Kepala Madrasah Gendongkulon.Ag NBM. 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM. 989 266 .

pemimpin Muhammadiyah KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 65 65 65 65 60 60 60 60 70 65 60 70 70 70 70 70 70 70 69 69 71 69 72 69 68 Mengetahui.S. Kepala Madrasah Gendongkulon. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM.05 GENDONGKULON : KEMUHAMMADIYAHAN : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 65 66 77 70 76 65 65 70 KKM Mampu memahami ciri – ciri perguruan Muhammadiyah Mampu memahami Muhammadiyah berjuang menyiarkan Mampu memahami Muhammadiyah memperjuangkan Mampu memahami maksud mensyukuri nikmat Allah Mampu memahami cara merayakan hari besar Islam Mampu membiasakan prilaku diri dari menerima kelahiran Mampu meneladani pemimpin Muhammadiyah Menyebutkan ciri – ciri perguruan Muhammadiyah Muhammadiyah Berjuang Menyiarkan Islam Muhammadiyah memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Mensyukuri nikmat Allah SWT dengan perilaku sesuai dengan gerakan Muhammadiyah Cara merayakan Hari Besar Islam menurut tuntunan Nabi Muhammad Saw Membiasakan prilaku diri dari menerima kelahiran hingga kematian Mengenal keteladanan pemimpin.Ag NBM. kepala sekolah. 989 266 . kepala keluarga.

Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .Ag NBM. 571 563 NURKHOLIS MAJID.PdI NBM. 870 828 . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN. Kepala Madrasah Gendongkulon.S.S.05 GENDONGKULON : KEMUHAMMADIYAHAN : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 65 75 75 75 70 70 70 70 KKM Mampu memahami sejarah masuknya Islam di Indonesia Mampu memahami Persyarikatan Muhammadiyah Mampu memahami Gerakan Muhammadiyah Mampu memahami Perjuangan Muhammadiyah Memahami sejarah masuknya Islam di Indonesia dan perkembangannya Memahami Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Menjelaskan Pendidikan Muhammadiyah Menjelaskan amal tolong menolong Muhammadiyah Menjelaskan Gerakan Tajdid Muhammadiyah Muhammadiyah merintis dan memperjuangkan kemerdekaan RI Muhammadiyah melaksanakan pembangunan bangsa KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 65 65 70 75 60 60 70 70 75 75 75 60 70 65 68 71 72 73 66 68 69 Mengetahui.

571 563 SITI RUKAYAH. Kepala Madrasah Gendongkulon.PdI NBM. 870 830 .S.S.05 GENDONGKULON : KEMUHAMMADIYAHAN : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 60 65 65 65 70 KKM Memahami amal usaha Muhammadiyah Memahami organisasi otonom muhammadiyah Mengenal Pimpinan Muhammadiyah Mengenal tokoh – tokoh Muhammadiyah Memahami maksud dan jenis – jenis amal usaha Muhammadiyah Memahami organisasi Muhammadiyah dan peran kesejarahannya Mengenal struktur pimpinan Muhammadiyah Mengenal tokoh – tokoh Muhammadiyah dan Nasional dari Muhammadiyah KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 80 80 80 70 70 70 70 60 70 70 70 70 70 70 70 68 71 71 71 Mengetahui. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Ag NBM.Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .

S.05 GENDONGKULON : KEMUHAMMADIYAHAN : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Penerapan 60 70 70 70 70 70 KKM Memahami organisasi Muhammadiyah Memahami Pengorganisasian Muhammadiyah Memahami Permusyawaratan dalam Muhammadiyah Memahami majlis dan lembaga Muhammadiyah Memahami kewajiban Muhammadiyah Memahami Pengertian. Kepala Madrasah Gendongkulon. tugas dan wewenang majlis dan lembaga dalam Muhammadiyah Memahami. kewajiban. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN. tugas dan tanggung jawab alumnus Muhammadiyah KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 80 80 80 80 70 70 70 65 65 65 65 65 70 65 70 70 70 65 65 69 71 71 70 69 Mengetahui. 989 266 . 571 563 NASICHATUL ICHWANA NBM. tugas.Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .manfaat dan sejarah organisasi Muhammadiyah Memahami organisasi Muhammadiyah. syarat hak dan kewajiban anggota Muhammadiyah Memahami permusyawaratan Muhammadiyah mulai tingkat ranting sampai pusat dan tujuan musyawarah Memahami jenis. perilaku. tujuan. janji.Ag NBM.

Ag NBM.S.S.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .05 GENDONGKULON : TEKNIKOM : I / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 60 60 60 70 70 60 65 KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Mengenal teknologi informasi dan komunikasi serta menunjukkan perangkat keras komputer Mengenal lingkungan belajar yang ergonomis/sehat/nyaman dengan peralatan TIK Menggunakan komputer serta mengomunikasikannya Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar Membuat proyek ketrampilan Mengenal teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana Mengenal perangkat keras komputer Mengenal lingkungan belajar yang ergonomis/sehat/nyaman dengan peralatan TIK Menggunakan komputer Menggunakan ikon gambar Membuat prakarya KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 80 70 80 80 70 60 65 60 60 70 60 60 55 60 60 60 50 70 65 65 60 60 60 66 65 63 66 68 60 Mengetahui. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN.Pd NBM. Kepala Madrasah Gendongkulon. 571 563 HENNY MUFIDATI. .

S. . Kepala Madrasah MUKHSIN.05 GENDONGKULON : TEKNIKOM : II / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 60 60 55 55 60 65 65 Gendongkulon.S. gambar dan diagram Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak penerbitan Membuat berbagai karya penerbitan KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 75 75 70 70 70 60 60 60 60 60 60 70 60 60 55 55 55 70 70 75 70 70 70 68 65 65 62 63 64 Mengetahui. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar Menggunakan pengolah gambar Menggunakan Perangkat Lunak Penerbitan Menunjukkan menu ikon yang terdapat dalam pengolah gambar Membuat dokumen pengolah gambar dengan variasi teks Membuat gambar kreatif Membuat presentasi teks dengan variasi table.Pd NBM.Ag NBM. grafik.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . 571 563 HENNY MUFIDATI.

grafik.Ag NBM. Kepala Madrasah MUKHSIN.S. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Menggunakan perangkat lunak pengolah kata Menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi Mengenal dan menggunakan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah kata Membuat dokumen pengolah kata dengan variasi tabel dan gambar Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat presentasi. gambar dan diagram KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 80 70 70 60 60 60 60 60 60 60 60 70 70 75 70 67 66 65 63 Mengetahui. 571 563 MUNTOLIB.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .05 GENDONGKULON : TEKNIKOM : III / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 65 60 60 55 65 Gendongkulon.Pd NBM. 989 267 .S. Membuat presentasi teks dengan variasi table.

09 Juli 2012 Guru Bidang Studi KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Menggunakan perangkat lunak pengolah angka Menggunakan perangkat lunak pengolah kata Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka Membuat dokumen pengolah angka Mengolah dokumen pengolah angka Mengolah dokumen pengolah angka dengan variasi teks. dan diagram KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 80 80 80 80 80 80 60 65 65 60 60 60 55 60 55 60 55 55 70 70 75 70 70 70 65 67 67 65 64 64 Mengetahui. tabel. grafik.Ag NBM.05 GENDONGKULON : TEKNIKOM : IV / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 60 60 60 55 55 55 65 Gendongkulon.Pd. dan gambar untuk menghasilkan informasi Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah kata Membuat dokumen pengolah kata dengan variasi tabel.S.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . 870 828 .S. grafik. gambar.I NBM. 571 563 NURKHOLIS MAJID. Kepala Madrasah MUKHSIN.

Kepala Madrasah MUKHSIN.S. bentuk.PdI NBM.S. 870 828 .Ag NBM.05 GENDONGKULON : TEKNIKOM : V / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 70 65 60 60 60 65 Gendongkulon. dan ukuran Menggunakan perangkat lunak beberapa program aplikasi Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak publikasi KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 70 75 70 70 70 60 60 60 60 60 65 65 60 60 60 70 70 70 70 70 67 67 64 64 64 Mengetahui. 571 563 NURKHOLIS MAJID.PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH . 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Menggunakan perangkat lunak pengolah grafis Menggunakan beberapa program aplikasi Menggunakan perangkat lunak publikasi Menunjukkan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah grafis Menggunakan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis Membuat grafis dengan berbagai variasi warna.

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL Nama Madrasah Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran : MI MUHAMMADIYAH .S. 09 Juli 2012 Guru Bidang Studi MUKHSIN. Kepala Madrasah Gendongkulon.Ag NBM. 571 563 NURKHOLIS MAJID.S. dan ukuran Memanipulasi gambar dan foto Menggunakan beberapa program aplikasi dan menggabungkannya KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 75 75 75 75 75 60 60 60 60 60 65 65 55 55 50 70 70 70 70 70 66 66 64 64 63 Mengetahui.PdI NBM. bentuk.05 GENDONGKULON : TEKNIKOM : VI / GANJIL dan GENAP : 2012/2013 Daya Pendukung Sarana & Pras Kompleksitas Intake Siswa Hasil KKM Dalam Aspek Pengetahuan Penerapan 60 60 60 60 60 65 KKM Standar Kompetensi Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan Menggunakan perangkat lunak pengolah grafis Menggunakan perangkat lunak pengolah grafis Menggabungkan penggunaan beberapa program aplikasi Mengenal menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah grafis Menggunakan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah grafis Membuat grafis dengan berbagai variasi warna. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful