P. 1
Modul Bmm3110

Modul Bmm3110

|Views: 15|Likes:
Published by Mary Phang
Sintaksi Bahasa Melayu
Sintaksi Bahasa Melayu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mary Phang on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (BMM3110)

( SINTAKSIS BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

.

Perpindahan Ayat Ragam Ayat.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran i i v vi viii ix xi Tajuk 1 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi  Struktur Binaan Ayat    Pembahagian Subjek dan Predikat Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Susunan dalam Ayat 6 1 Tajuk 2 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi    Urutan Kata. Jenis Ayat Sintaksis dan Aspek Tatabahasa Tajuk 3 Frasa Nama Bahasa Melayu Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi  Konstituen Frasa Nama 14 .

Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. dan masa anda. Walau bagaimanapun. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. . Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. 1. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. sumber-sumber pembelajaran. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. 2. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.

. kekecualian hukum D-M serta kata bilangan dan kata panggilan. Sepuluh tajuk yang terlibat dalam modul ini ialah Tajuk 1 dan 2 . Tajuk 4 adalah khusus menyentuh peraturan D-M. Tajuk 7 dan 8 berkaitan frasa adjektif bahasa Melayu. Tajuk 3 – frasa nama bahasa Melayu. perkataan. Modul ini mengandungi 10 tajuk terpilih daripada 15 tajuk keseluruhan. Hal yang dibincangkan ialah binaan frasa sendi nama.PENGENALAN Kursus BMM3110 (Sintaksis Bahasa Melayu) melibatkan aspek teori tatabahasa dalam binaan ayat Bahasa Melayu. susunan frasa adjektif. pembahagian subjek dan predikat. Tajuk 4 . Tajuk 5 dan 6 membincangkan binaan frasa kerja dalam Bahasa Melayu. frasa. Tajuk ini berkaitan dengan ayat. dan Tajuk 5 dan 6 – frasa kerja bahasa Melayu. (Sila rujuk . Secara umumnya tajuk. tajuk 9 : frasa sendi nama bahasa Melayu dan tajuk 10: ayat bahasa Melayu. tajuk 7 dan 8: frasa adjektif bahasa Melayu. klausa. Tajuk 10 ialah ayat bahasa Melayu. unsur keterangan dan ayat komplemen.Agihan Tajuk).tajuk tersebut adalah seperti yang berikut: Tajuk 1 dan 2 mengenai konsep sintaksis. binaan ayat dalam bahasa Melayu. Tajuk ini membincangkan konstituen frasa nama dan binaan frasa nama. kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.susunan konstituen frasa nama bahasa Melayu.sintaksis. ayat dasar. Tajuk 3 membincangkan frasa nama bahasa Melayu. dan ayat tunggal. Tajuk 9 berkaitan frasa sendi nama. dan penggunaan kata sendi nama. ayat dasar dan ayat terbitan serta elemen yang berkaitan dalam binaan ayat.

Jenis Ayat  Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain Frasa Nama Bahasa Melayu  Konstituen Frasa Nama  Binaan Frasa Nama Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Kuliah (jam) Modul (jam) Jumlah (jam) 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 . Perpindahan Ayat  Ragam Ayat. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Tajuk 1 Kandungan Sintaksis: Bidang Kajian  Struktur Binaan Ayat  Pembahagian Subjek dan Predikat  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Susunan dalam Ayat Sintaksis: Bidang Kajian  Urutan Kata.

Menjelaskan definisi ayat. ayat terbitan. frasa. . perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis. Menganalisis binaan ayat. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama.TAJUK 1 Sintaksis SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat. iaitu klausa dan frasa. ayat dasar. Ayat dasar dan ayat terbitan . binaan ayat dasar. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. klausa. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. iaitu ayat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat. frasa kerja (FK). Hasil dari binaan perkataan. anda seharusnya dapat: 1. klausa dan frasa. iaitu frasa nama (FN). binaan subjek dan predikat 2. Sehubungan itu. ialah satu ayat. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Selain itu. struktur binaan ayat.

Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. Bajunya (FN) (4). penyusunan semula dan peluasan. Seterusnya. 1.al. 2006). Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat. Ali (FN) (2). iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2008). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran.KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Pemburu itu (FN) (3).1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. 1. Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.

yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. Rahim Syam . Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) => Faridah guru yang sabar. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. pegawai kastam itu. Contoh: Subjek (5). 1. amat cekap. sedang berehat di bilik sebelah. Abang kandungku (7).1. . abang kandungku. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. Subjek (8). => Pak Cik membaca surat khabar. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj.Sabran. Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. penyusunan semula atau peluasan. Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. (12) Ah Meng berlari (FN+FK) (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Ah Meng berlari dengan pantas. Amat cekap Predikat Amin. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Sedang berehat di bilik sebelah (10).1987).3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. Guru besar di sekolah baru itu (9). Amin (6).

Bhd. Nik Safiah Karim et.Sabran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (ii).al (2006). Raminah Hj. AKTIVITI (i). . Bahasa Melayu II. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan.Rahim Syam (1987). Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz (2008). LATIHAN (i). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Tatabahasa Dewan.(15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa.

Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Selain itu. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. anda seharusnya dapat: 1. Ragam ayat . Perpindahan Ayat Ragam Ayat. . ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. 2. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. konsep ragam ayat. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1997). (Marzukhi Nyak Abdullah. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa.TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. Menjelaskan jenis-jenis ayat. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna.

Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama. Maniam itu baik sungguh. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). 2. Sebagai contoh. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat.1975). kata kerja. (Lutfi Abas . Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. Sebagai contoh. Kek lapis itu enak sekali. Ramli sangat pandai bermain skuasy. ragam ayat.adjektif atau kata sendi nama.al 2008).0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. (2). (3). Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat.KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) . Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa.

Sebaliknya. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. Dengan perkataan lain. Seterusnya. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. ayat Melihat Paul. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut pola-pola yang tertentu. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. dalam bahasa Melayu.Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. (ayat aktif) . Contoh: (4) Amar menendang bola itu. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. 2. Oleh itu. Ayat pasif pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul.

di pantai Damai. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu.2. pipinya.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. buah durian. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). sepanjang malam. Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. Kanak-kanak (13). 2. Budin (11). Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. . Pekerja (10). (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2.(7) Bola itu saya tendang. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. Ombak (14).2.

Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. Saya sudah memiliki kereta baru. (22). Budak itu Kena kena kena Kata Kerja Dasar tembak kejar Oleh+Frasa Nama oleh pemburu.Semak samun sudah dibeli dibersihkan oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. Kereta itu (16). Contoh: (21). Rusa itu (20). i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. lagi. Dunia ini penuh dengan dugaan. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. Keterangan ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). (23). Kereta itu (18). Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. . Kuih itu pagi tadi. oleh anjing.i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif Oleh + Frasa Nama (15). iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek (19). Dia pandai mengawal emosinya. 3.

b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.

c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, anda, engkau dan sebagainya. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah,takut,gembira,sedih dan sebagainya. Contoh kata seru ialah oh, amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005), ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih, suka, gembira, duka , terkejut, marah, hairan dan lain-lain.

AKTIVITI

1.

Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh

yang sesuai.

LATIHAN

1. 2. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu

BAHAN BACAAN

Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et.al (2006). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Sabran,Rahim Syam (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

TAJUK 3

Frasa Nama Bahasa Melayu

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  

Konsep Frasa Nama; Binaan Frasa Nama bahasa Melayu; Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu, terdapat unsur frasa nama yang

menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Tanpa unsur frasa, maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna.

Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah, ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan definisi frasa nama dan; 2. menjelaskan binaan frasa nama.

Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. Emak Wan Seng (3). peniaga sayur.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. bandar selamat. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama.Omar. bandar selamat. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. Seterusnya. Putrajaya (4). . Emak (2). (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1).al. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. atau sebelum dan sesudah frasa nama.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. 3.

Dalam struktur binaan ayat. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama.Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. 2006). baik akhlaknya. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. Pegawai (10). untuk pekerja sahaja. Anak (11). Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7). Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu Predikat meraih pingat emas. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. Jawa. Atlet (8). memberi ceramah. menduduki ujian. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. parsi. .2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Frasa digunakan bagi membina ayat. 3. menggigit makanan. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.al. Ibu (6). Pelajar (9).1983).

Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti (Bilangan+penjodoh bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang Penerang (Inti) guru kereta nasi minyak. wanita.mawar. kedua ketiga .

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . 2. LATIHAN 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Nik Safiah Karim et. Asmah Hj. Kuala Lumpur.Omar (1986) Pustaka. Tatabahasa Dewan. PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis. atau akhbar tempatan.Inti + inti dengan maksud sama erti Inti + inti Inti + inti dengan maksud berlawanan tubuh bukit tuan atas hidup badan bukau puan bawah mati AKTIVITI 1. Nahu Melayu Mutakhir.Bhd. Abdullah Hassan et.Bhd. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.al (2008).

Dalam peraturan ini.TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4. unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspek-aspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D .1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu.sos cili (bukan cili sos) .Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) . D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).M) 4. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar Contoh-contoh lain: .

M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.M. keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D .pisang goreng (bukan goreng pisang) .sup kambing ( bukan kambing sup) . kekecualian hukum D .Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4. Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan. Selain itu..cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) . Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .kentang goreng ( bukan goreng kentang) . seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. Lama-kelamaan.2 Kekecualian Hukum D . terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan.

Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. (18). Contoh : lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. Mohd. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. (20). imam besar. (Abdullah Hassan. Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. (17). 2006) Dalam konteks ini. Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (14).3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (21). (13). 4. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. menteri pengangkutan. Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. . bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa. dan seumpamanya. (16). (22).Ali. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. menteri kanan. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). (15). hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar.Namun.

(28).(23). banyak . (27). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. 1993). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. sekalian. (33). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.Kata bilangan tak tentu iii. sekelompok. Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. . i. Secara lebih khusus. (25). (32). beberapa. Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. Contoh ayat: (31). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . semua .Musa.Kata bilangan tingkatan Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad.Kata bilangan pisahan v. (24).Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan pecahan. Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.sedikit. kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj. Kata Bilangan Tak Tentu empat = IV sepuluh = X Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . dan vi. (29). Kata bilangan tentu ii. Contoh: Segala.

(38). Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses berbelas-belas. (42). (41). Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. sepertiga. (36). beribu-ribu. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. ketiga . Contoh: berpuluh-puluh. memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. kedua-dua. separuh. Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. setiap. beratus-ratus. Sabar itu adalah separuh daripada iman. Contoh: masing-masing. Kedua. Contoh: setengah. Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. kelima-lima. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya.dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan.Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Contoh ayat: (34). sebahagian Contoh ayat: (40). contoh: pertama. (35). segelintir. . Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. kedua. (39). kesemua. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. keseribu. Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. tiap-tiap Contoh ayat: (37).

pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. 2008). (45). Haji. Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan. (44). Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal . Tunku. (48). Tun. Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia.contoh ayat: (43). Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). 4. Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. (47). Puan . Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu.

ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. f) Lain masa. Abdullah Hassan et. Apakah maksud hukum D-M? 2. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.M.al (2006) Sintaksis.al (2008). Hashim Hj. . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. LATIHAN 1. Bahasa Melayu II.Bhd. Kuala Lumpur. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M.Bhd. anda boleh bayar bil awal. Tatabahasa Dewan. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). g) Sport rim kereta itu milik Romli. Tulis semula ayat. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.AKTIVITI 1. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari.

TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. frasa kerja (FK). Sehubungan itu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1.1) Menganalisis binaan frasa kerja. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Malah. iaitu frasa nama (FN). manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis.6) . binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat.

kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. 5. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Menurut Abdullah Hassan et.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. (2008) ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Dalam susunan ayat biasa. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat. . Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu Frasa Kerja menurut Siti Hajar Abdul Aziz.al (2006). Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.

5. menjual sayur di pasar. Pemuzik itu (4). P. terjatuh dan bergaduh. kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. Berdasarkan contoh ayat di atas. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut.2. mencipta lagu itu. .1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. dan (96). Faisal tidur lena. Emak (2). Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. ayat (91) . Contoh : (5). Dalam ayat (94). (9). Dia selalu bergaduh. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Contoh: (8). meniup saksofon. (95). Emak Ahmad (3). Budak nakal itu terjatuh lagi. (7). (10). 5. Faisal tidur lena di bilik tidur. (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur.Contoh : Ayat Subjek (1). Biarpun begitu. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang.Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. (6). Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang.

Hal yang demikian berlaku membina sesuatu ayat.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. Mahmud membaiki radio yang telah rosak. (12). Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). (12) dan (13). Dalam konteks ini . frasa kerja. (16). (18). Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. (13). Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. (15). frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek.5. dalam proses Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). .Halijah menggenggam erat tangan suaminya. Ibu menganyam tikar setiap hari. kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. (17).Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. Dalam ayat (11). (19). Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut.

. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. (24). ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. ‘tangan’. Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). Catatan: kejadian’. (22). (23).Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. ‘produk ’.

atau akhbar tempatan. Kuala Lumpur.Bhd. Abdullah Hassan et.Bhd. Bahasa Melayu II. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. . PTS Professional Publishing Sdn. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.AKTIVITI 1.al (2006) Sintaksis.Bhd. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.

TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif.1) . frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Selain itu. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. Dalam perbincangan ini. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat.

Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. (2). frasa kerja berfungsi sebagai predikat. ini atau masa hadapan. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. diberikan contoh ayat berkaitan. belum) . Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. (5). Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan (4). Dalam susunan ayat biasa. Wan Malini akan memetik bunga di taman.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. (3). Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa.pernah) (1).KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. 6. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. Dalam hal ini. telah . Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.

Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. dan dapat 6. (9). Contoh ayat: (6). sudah. (13). maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). kini. mahu. boleh menerima ayat komplemen. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. masih.Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. (7). . Menurut Nik Safiah Karim et.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. (11). akan. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. sedang. harus. atau masa hadapan. supaya. Dalam binaan predikat. mesti. 6. Dia harus pulang ke kampung segera. boleh.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. (8). Apabila keadaan sedemikian berlaku.al (2008). frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. Contoh : telah. demi. semoga dan untuk. belum Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Contoh: hendak. (10).

pada jelas terdapat dalam . (17). (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). Yang pasti. Dalam ayat (15).kepada . ayat (12) . Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang Unsur keterangan dalam frasa kerja memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut.daripada. Biarpun begitu. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. nama di. Penggunaan kata sendi unsur keterangan ini. Berdasarkan contoh ayat di atas. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. (16).dari. frasa adjektif. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar.(14).ke. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). (16). dan frasa nama. 6. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. dan (17). terjatuh dan bergaduh. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. Bagi kata kerja transitif. Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja.

(ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada.Contoh: (18) Dia belajar di universiti. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. (27) Menteri berjalan megah. dalam . (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. tahun lepas. (26) Azman berlari pantas. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. untuk dan bagi. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam. . (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam.

. sebagai. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta.(v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. mengenai. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut.kesamaan atau hampir sama. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . bagai. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. bak. terhadap. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. (43) Hidungnya mancung bak seludang.

mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan et.6. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur. memutuskan viii. memikirkan ii. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek.al (2008) Tatabahasa Dewan.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsurunsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). berupaya vi. LATIHAN 1. Bahasa Melayu II. melagukan v.Musa (1993). i. bertolak iii. . PTS Professional Publishing Sdn. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. bersedia vii. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap.al (2006) Sintaksis. Hashim Hj. mengalami ix. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Berdasarkan perkataan di bawah.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. memancing iv. berjumpa x. AKTIVITI 1. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.

anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. penguat dan kata bantu. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. Dalam perbincangan ini.Penguat . Sementara. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang.TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . kata penguat dan kata bantu dalam frasa.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.2) . kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. (1. (1.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif .Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. Selain itu.

KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. . Frasa Frasa adjektif adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. 7.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dalam susunan ayat biasa. Dalam hal ini. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat.

Tanamannya subur. 7. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Dalam binaan predikat.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Salim sangat rajin. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas.Contoh : (1) . penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. Bentuk sedemikian boleh berubah-ubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. Guru pelatih itu cergas (4) . Namun. kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. (5) .1. (6) . (3) . Contoh: (2) . . Dia kelihatan ceria. Penglihatannya kabur.

(11) .1.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. Kereta lembu itu lambat benar. . iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 7. Taman Bunga di istana itu indah nian. benar.7. (8) . Pakaian puteri itu cantik sekali. Rumahnya terlalu besar. berdasarkan jenis-jenisnya. nian (9) . Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. Contoh: (7) . (10) . Contoh: amat dan sungguh.  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Lukisan itu paling cantik.  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali.

harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. 7. Anaknya sudah besar. belum terlalu lewat. (15). Anak sulungnya itu sungguh masih muda. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Kubah masjid itu amat besar. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. (23). . sungguh masih muda. Contoh: (16). (18).(12) . (17). Contoh : sungguh amat. masih. (22). Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. (20). (13) . Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. Pekerja baru itu belum sangat cekap. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. sungguh telah pandai Contoh: (19). Kedudukan khemah itu masih amat jauh. seperti dalam ayat-ayat berikut: (14). belum sangat cekap. Perangai anaknya terlalu amat sopan. (21). misalnya: masih amat jauh. Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. belum. terlalu amat. AKTIVITI 1. Pekerja yang berkualiti harus cekap.

LATIHAN 1. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. injak. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. jatuh bangunnya. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. di bumi Gaza ini. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. . SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. sepak. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. letih lesunya. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. . Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Musa (1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu.Bhd.al (2006) Sintaksis. Abdullah Hassan et. Bahasa Melayu II. Nik Safiah Karim et. PTS Professional Publishing Sdn. Hashim Hj.Bhd.

boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat.(1.TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu  Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat  Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu dalam binaan frasa dan ayat.2) . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.(1. Dalam perbincangan ini. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk.2) Menghuraikan ayat komplemen. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. Selain itu. penguat dan kata bantu.

8. Frasa Frasa adjektif adjektif merupakan komponen penting dalam proses melengkapkan sesuatu ayat. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Dalam hal ini. . Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8. Dalam susunan ayat biasa.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya.

Amira (5). Contoh-contoh lain: (2). deras sekali. Dalam binaan predikat.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif.1. Stadium itu sudah usang. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu.Contoh : 8. laju. hebat sekali. Kulitnya putih bersih.1. . Pemuzik (8). Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4).2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Dalam hal ini. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Contoh: (1) . Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. lancar sekali. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Pelajar itu (6). Air sungai itu (7). (susunan songsang) [predikat + subjek] 8. Warna bola itu merah tua. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsurunsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu.

(11). Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. (10). Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. (12). . Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang kitab besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak tebal Kata Adjektif 8.8. ayat tersebut akan menjadi ayat komplemen. Contoh: (9). Kesannya.1.

Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2006) Sintaksis. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Bahasa Melayu II. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat. Kuala Lumpur. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. LATIHAN 1. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. .AKTIVITI 1. PTS Professional Publishing Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Abdullah Hassan et.

6) .1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama.(1. Selain itu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Dalam perbincangan ini.

0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. (Abdullah Hassan et. tentang. 9. hingga.al.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama. sampai. terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu. dari. untuk.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9.oleh. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu terdiri daripada beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya. (Nik Safiah Karim et. . Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. daripada . Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang boleh Frasa sendi nama Frasa sendi nama bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat. pada. dengan. akan bagi. ke. dan sebagainya.kepada .al 2006).

1. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.Contoh : 9. Dalam hal ini.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) . Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang sampai bagi Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil siang ayah 9.1. Selain itu.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah).1.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN).

frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. Kerusi itu daripada kayu jati. Contoh: (1). unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa.2. Yushiro dari bandar raya Tokyo. Dalam sesetengah ayat lain. 9. (3). Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. 9.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. dengan bergaya dengan kayu - 9.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat.2. Namun. frasa adjektif dan frasa nama. (keterangan bandingan) . Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. frasa sendi nama hadir selepas subjek. Kolam ikan di tepi taman.Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. Hadiah ini untuk ibu Zarina. (5). Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja. Bahaman daripada keluarga seni. Ahmad ke sekolah setiap hari. (4). (2). (6).

Ayah berbincang tentang hal pertunangan.(keterangan tujuan) (13). tetapi. Dalam ayat (23).(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. atau.(8) Dahlan memasak pada waktu petang. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? .(keterangan cara) (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria.mandir di dalam dan luar bangunan.(keterangan tempat) (10). Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam.Hang Tuah menikam lanun dengan keris.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi.(keterangan hal) (11). (keterangan pembuat) 9.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan.

Namun dalam beberapa keadaan. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. . AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. dalam perbincangan ini. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi.(29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. Pada asasnya. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. (akan sebagai kata sendi) Namun.

Kuala Lumpur. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. PTS Professional Publishing Sdn.LATIHAN (Aktiviti individu) 1.Bhd.al (2006) Sintaksis.Bhd.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Bahasa Melayu II. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et.al (2008) Tatabahasa Dewan. Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah. .

anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa.(1. Frasa. perintah dan seruan dan sebagainya.al. Dalam perbincangan ini. ayat dasar dan ayat tunggal (1. (Nik Safiah Karim et.TAJUK 10 SINOPSIS Ayat Bahasa Melayu  Ayat. frasa . Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. dan perkataan dalam ayat . Ayat terdiri daripada binaan klausa. Klausa. frasa. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Selain itu. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. frasa.6) . serta mengandungi intonasi yang sempurna. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Frasa. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya.dan perkataan. Klausa.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. 2008).

0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa. kereta dan seumpamanya. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Sekolah di tepi laut. 10. Contoh : (1). 2008). seperti rumah. baju. Dalam kumpulan . Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat.al (2006). Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. Malah sebenarnya.al. klausa. baju. Klausa. ayat terdiri daripada perkataaan-perkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. (Nik Safiah Karim et. frasa dan perkataan. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. Subjek menyebut sesuatu perkara. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal. Menurut Abdullah Hassan et. kereta dan seumpamanya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. sekolah ialah komponen subjek ayat. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.

ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. (Nik Safiah Karim et. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. Frasa kerana cekap menguruskan perniagaan. (2) Rumah langsir biru. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. 10. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. Sementara.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.perkataan kedua. yang menjadi konstituen dalam ayat.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan.menceritakan tentang subjek ayat.al. 10. (Nik Safiah karim. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. et.al. [ klausa tak bebas] . di tepi laut. Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat .al 2006). Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. (2006).Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut.

Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama.ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Contoh: kata nama: pelajar. menendang Kata adjektif : kurus. tampan kata sendi nama : di rumah. taman kata kerja : makan. daripada besi 10. kata hubung. gempal. 10. dan sebagainya. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. baju. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. sebagainya. kata tugas dan . orang. kata adjektif. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. kata sendi nama. dari Johor. Seremban. melukis. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. baju kurung.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. kata kerja. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. ayah. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. pucat. sehelai baju kurung. ke kedai. tidur.al . Jadi. Dalam struktur binaan ayat. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. Frasa digunakan bagi membina ayat.

sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. binaan-binaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. Contoh: Subjek (1).Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. sungguh pandai di Pusat Islam. sedang berehat. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. membaca kitab jawi. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. Namun. sangat tangkas. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. Sementara. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. Namun. Predikat . ke kedai runcit. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. 10.

(b) Di dalam almari baju itu. (b) Dimakannya kuih itu. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. 2. (7) (a) Kuih itu dimakannya.Dalam proses binaan ayat tunggal ini . AKTIVITI 1. (6) (a) Baju itu di dalam almari. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. . (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. Jelas. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut.

Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn. . Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Bahasa Melayu II.al (2008) Tatabahasa Dewan.al (2006) Sintaksis.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->