RUJUKAN Cikgu Hijau. (2012, Julai 30). Ruang, Sudut atau Kiosk Kelas Pemulihan Khas.

Dicapai pada Mac 20, 2013, daripada Blog Cikgu Hijau blogspot: http://cikguhijau.blogspot.com/2012/07/ruangsudutkiosk-kelas-pemulihan-khas.html

Farah. (n.d.). Pengurusan bilik darjah. Retrieved Jun 20, 2013, from Slide share: http://www.slideshare.net/farah2299/pengurusan-bilik-darjah-6933839

Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia. (2008). Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2008 Edisi Percubaan. Dimuat turun pada Mac 20, 2013, daripada http://pendidikankhasbtgpdg.weebly.com/uploads/1/0/1/2/1012122/garis_panduan.pd f

Nurdiyana, S. (n.d.). Teori dan Model Pengurusan Kelas Khas. Retrieved Jun 20, 2013, from Scribd: http://www.scribd.com/doc/46925157/Teori-Model-Pengurusan-Kelas-Khas