Guru berperanan sebagai pendidik, pemudah cara, pemimpin, pembimbing, penilai, perancang, perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan

murid. Oleh itu, guru perlu mempelajari kemahiran-kemahiran penting bagi memastikan kelancaran pengurusan murid samada dari segi tingkah laku ataupun akademik murid. Dalam kaunseling terdapat pelbagai kemahiran asas yang dapat di aplikasikan oleh guru biasa antaranya ialah kemahiran kemahiran melayan dan mendengar, kemahiran mengintepretasi tingkah laku bukan lisan, kemahiran memberi tindak balas, kemahiran mengenal pasti masalah dan kemahiran melaksanakan intervensi Sebagai guru, kita harus mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas kaunseling tersebut sebagai tambah nilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya dapat menggalakkan dan meningkatkan potensi pelajar. Apabila guru mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas kaunseling, pelajar dapat belajar dengan baik dalam suasana persekitaran bilik darjah yang kondusif sekaligus dapat mendorong pelajar ke arah kecemerlangan.

Emosi seseorang tidak mudah difahami oleh pihak kedua. gaji ayahnya hanya cukup untuk membeli keperluan sahaja. kaunselor dikatakan berkeupayaan untuk memahami emosi dan dapat merasai apa jua yang dirasai oleh murid/ klien tersebut. Selain dari tutur kata. untuk menguasai kemahiran ini terlebih dahulu. ayahnya perlu menampung perbelanjaan untuk membayar rumah sewa sebanyak RM250 setiap bulan. memahami diri klien memerlukan satu penilitian yang mendalam. klien akan merasakan bahawa kaunselor itu memang seorang pendengar yang baik. kaunselor perlu memberikan tumpuan dan pemerhatian yang sepenuhnya untuk mendengar semua percakapan klien tersebut. kaunselor perlu berupaya untuk membezakan antara emosi dan sikap. ringkasnya. Jadi. Jadi. Untuk benar-benar memahami apa yang telah diperkatakan oleh klien.a) Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merupakan satu kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi kaunseling. gerak geri klien semasa bercakap juga patut dilihat dan didengar sama. Dalam isu yang dihadapi oleh Faizal. Dengan adanya kemahiran berempati ini. perlulah mempunyai sikap mendengar dengan teliti dan memberi penuh perhatian terhadap masalah yang telah disampaikan oleh murid kerana maklumat yang diberikan itu sedikit sebanyak dapat membantu guru mengenalpasti masalah dan seterusnya membentu murid tersebut. kaunselor atau guru bimbingan perlu lebih banyak meluangkan masanya mendengar daripada menyampuk percakapan klien (Faizal). Merujuk kepada masalah yang dihadapai oleh Faizal yang berasal daripada keluarga yang agak miskin dan mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah serta mempunyai adik beradik yang masih kecil lagi sebagai seorang guru. b) Kemahiran Berempati Empati adalah proses untuk memahami emosi dan perasaan seseorang. Sebagai seorang kaunselor atau guru bimbingan yang baik. Dalam hal ini. . menyara isi rumah seramai 5 orang dengan adiknya yang berumur 2 tahun. Dikatakan bahawa segala tingkah laku klien itu turut memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan makna sesuatu pengucapannya itu. memahami keadaannya serta mengambil berat tentang dirinya kerana kaunselor berupaya untuk memahami situasi sebenar yang dialaminya. perlulah menunjukkan sikap empati yang sepatutnya ditunjukkan dan guru juga boleh membawa pengalaman perasaan kliennya kepada pengalaman perasaannya sendiri bagi memahami kliennya. Dengan ini.

c) Kemahiran Refleksi Isi Refleksi isi ialah pernyataan semula oleh kaunselor mengenai idea yang disampaikan oleh klien. . tafsiran daripada kaunselor boleh menimbulkan celik akal klien. Menurut kes yang dihadapi oleh Faizal gemar membuat kerja lain seperti bermain-main. interpretasi digunakan untuk merujuk dan membuat tafsiran untuk maksud tersirat dalam mesej klien. Selain itu. Interpretasi akan dikatakan berjaya sekiranya ia boleh meransang pemahaman dan memberi fokus ke atas masalah klien. Kaunselor juga perlu menggunakan kemahiran ini untuk menghuraikan kepada klien tentang apa yang telah diceritakan oleh klien dengan melihat peristiwa yang berlaku dari perspektif yang berlainan. ia boleh menyebabkan gangguan dalam proses kaunseling yang sedang berjalan itu. Dalam kemahiran membuat interpretasi ini. sebagai seorang kaunselor perlulah mendengar segala isi yang telah disampaikan oleh klien dengan teliti kerana dengan refleksi isi yang tepat membolehkan klien berasa bahawa dia didengari dengan betul dan difahami. Oleh yang demikian. Idea ini dinyatakan semula oleh kaunselor dengan menggunakan perkataan yang ringkas. kaunselor akan menambah kenyataan yang dibuat oleh klien. kaunselor perlu betul-betul menguasai kemahiran ini terlebih dahulu sebelum digunakan supaya ianya dapat dilakukan dengan lebih tepat dan betul.Apabila klien memberikan maklumat kepada kaunselor mengenai masalah klien. Ini adalah kerana sekiranya kaunselor membuat interpretasi yang salah. terutamanya setelah kaunselor dapat memahami perkara yang tersembunyi atau perasaan yang tersembunyi yang mana klien sendiri mungkin tidak menyedarinya secara sengaja atau tidak sengaja. d) Kemahiran Interpretasi Kemahiran Interpretasi merupakan satu proses yangdigunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas atau “feedback” kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut berbeza. Contohnya jangan membuat refleksi isi yang terlalu panjang dan jangan menggunakan perkataan yang sama berulang-ulang kali kerana klien akan berasa bosan. menganggu rakan-rakannya dan membuat bising. tidak membuat tugasan yang diberikan oleh guru dan suka ke kafe cyber menghabiskan masa dengan melayari laman sosial “facebook” kaunselor tidak boleh terus membuat tafsiran yang negatif sebaliknya berusaha untuk mengetahui punca berlakunya masalah ini. Menurut kes yang dihadapi oleh Faizal yang mempunyai banyak masalah disiplin dan juga masalah dalam akademik. padat dan tepat. Akan tetapi terdapat perhatian yang harus diketahui oleh kaunselor tersebut.

Ini adalah penting untuk mengekalkan keyakinan klien terhadap kaunselor. Kaunselor juga perlu menghadapi sebarang keadaan dengan tenang dan jangan panik. kaunselor haruslah mengelakkan kesenyapan yang terlalu panjang kerana ia akan menghentikan terus pokok cerita yang diperbincangkan tadi.e) Kemahiran Menghadapi Kesenyapan Kaunselor perlu bijak dalam mengendalikan kesenyapan semasa sesi kaunseling berjalan. Seperti masalah disiplin yang dilakukan oleh Faizal. Kaunselor perlu tahu masa yang sesuai untuk sama ada menggalakkan klien terus bercakap atau terus mengekalkan kesenyapan itu. Dikhuatiri jika guru terburu-buru akan menyebabkan ketenangan emosi klien terganggu. menilai hubungan pemikiran. Walaupun begitu.Selain itu. ia juga memberikan peluang kepada klien yang tidak sempat menghabiskan hujahnya tadi berfikir kembali dengan tenang mengenai hujahnya itu atau mengingat kembali sesuatu yang barangkali dia terlanjur mengatakannya atau mahu mengubah fikirannya. seperti ponteng sekolah dan bertindak kasar terhadap guru. perasaan dan tindakan kliennya dengan lebih baik serta lain-lain lagi. Di samping itu. Kesenyapan ini merupakan satu petanda yang baik kerana ia memberikan masa kepada kaunselor dan klien untuk memikirkan tindakan apa yang seharusnya diambil seterusnya. dapat memerhatikan gerak geri klien dengan lebih teliti. kaunselor tidak boleh terlalu terburu-buru untuk bertanya soalan atau terburu-buru ingin mengetahui sebab berlakunya masalah kerana pada waktu ini kemahiran kesenyapan digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut daripada murid tersebut. memberi peluang kepada kaunselor untuk mendengar apa yang dikatakan oleh klien dengan lebih berkesan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful