Guru berperanan sebagai pendidik, pemudah cara, pemimpin, pembimbing, penilai, perancang, perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan

murid. Oleh itu, guru perlu mempelajari kemahiran-kemahiran penting bagi memastikan kelancaran pengurusan murid samada dari segi tingkah laku ataupun akademik murid. Dalam kaunseling terdapat pelbagai kemahiran asas yang dapat di aplikasikan oleh guru biasa antaranya ialah kemahiran kemahiran melayan dan mendengar, kemahiran mengintepretasi tingkah laku bukan lisan, kemahiran memberi tindak balas, kemahiran mengenal pasti masalah dan kemahiran melaksanakan intervensi Sebagai guru, kita harus mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas kaunseling tersebut sebagai tambah nilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya dapat menggalakkan dan meningkatkan potensi pelajar. Apabila guru mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas kaunseling, pelajar dapat belajar dengan baik dalam suasana persekitaran bilik darjah yang kondusif sekaligus dapat mendorong pelajar ke arah kecemerlangan.

Dengan ini. Jadi. Emosi seseorang tidak mudah difahami oleh pihak kedua. Dalam hal ini. b) Kemahiran Berempati Empati adalah proses untuk memahami emosi dan perasaan seseorang. Jadi. Dikatakan bahawa segala tingkah laku klien itu turut memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan makna sesuatu pengucapannya itu. . Selain dari tutur kata. Merujuk kepada masalah yang dihadapai oleh Faizal yang berasal daripada keluarga yang agak miskin dan mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah serta mempunyai adik beradik yang masih kecil lagi sebagai seorang guru. perlulah mempunyai sikap mendengar dengan teliti dan memberi penuh perhatian terhadap masalah yang telah disampaikan oleh murid kerana maklumat yang diberikan itu sedikit sebanyak dapat membantu guru mengenalpasti masalah dan seterusnya membentu murid tersebut. gerak geri klien semasa bercakap juga patut dilihat dan didengar sama. kaunselor perlu berupaya untuk membezakan antara emosi dan sikap. Sebagai seorang kaunselor atau guru bimbingan yang baik. perlulah menunjukkan sikap empati yang sepatutnya ditunjukkan dan guru juga boleh membawa pengalaman perasaan kliennya kepada pengalaman perasaannya sendiri bagi memahami kliennya. ringkasnya. kaunselor dikatakan berkeupayaan untuk memahami emosi dan dapat merasai apa jua yang dirasai oleh murid/ klien tersebut. untuk menguasai kemahiran ini terlebih dahulu. memahami diri klien memerlukan satu penilitian yang mendalam. Untuk benar-benar memahami apa yang telah diperkatakan oleh klien. Dengan adanya kemahiran berempati ini. kaunselor perlu memberikan tumpuan dan pemerhatian yang sepenuhnya untuk mendengar semua percakapan klien tersebut. klien akan merasakan bahawa kaunselor itu memang seorang pendengar yang baik. kaunselor atau guru bimbingan perlu lebih banyak meluangkan masanya mendengar daripada menyampuk percakapan klien (Faizal). gaji ayahnya hanya cukup untuk membeli keperluan sahaja. memahami keadaannya serta mengambil berat tentang dirinya kerana kaunselor berupaya untuk memahami situasi sebenar yang dialaminya.a) Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merupakan satu kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi kaunseling. ayahnya perlu menampung perbelanjaan untuk membayar rumah sewa sebanyak RM250 setiap bulan. Dalam isu yang dihadapi oleh Faizal. menyara isi rumah seramai 5 orang dengan adiknya yang berumur 2 tahun.

.c) Kemahiran Refleksi Isi Refleksi isi ialah pernyataan semula oleh kaunselor mengenai idea yang disampaikan oleh klien. Akan tetapi terdapat perhatian yang harus diketahui oleh kaunselor tersebut. interpretasi digunakan untuk merujuk dan membuat tafsiran untuk maksud tersirat dalam mesej klien. Kaunselor juga perlu menggunakan kemahiran ini untuk menghuraikan kepada klien tentang apa yang telah diceritakan oleh klien dengan melihat peristiwa yang berlaku dari perspektif yang berlainan. d) Kemahiran Interpretasi Kemahiran Interpretasi merupakan satu proses yangdigunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas atau “feedback” kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut berbeza. Contohnya jangan membuat refleksi isi yang terlalu panjang dan jangan menggunakan perkataan yang sama berulang-ulang kali kerana klien akan berasa bosan.Apabila klien memberikan maklumat kepada kaunselor mengenai masalah klien. terutamanya setelah kaunselor dapat memahami perkara yang tersembunyi atau perasaan yang tersembunyi yang mana klien sendiri mungkin tidak menyedarinya secara sengaja atau tidak sengaja. Selain itu. sebagai seorang kaunselor perlulah mendengar segala isi yang telah disampaikan oleh klien dengan teliti kerana dengan refleksi isi yang tepat membolehkan klien berasa bahawa dia didengari dengan betul dan difahami. ia boleh menyebabkan gangguan dalam proses kaunseling yang sedang berjalan itu. Menurut kes yang dihadapi oleh Faizal gemar membuat kerja lain seperti bermain-main. padat dan tepat. menganggu rakan-rakannya dan membuat bising. Dalam kemahiran membuat interpretasi ini. kaunselor perlu betul-betul menguasai kemahiran ini terlebih dahulu sebelum digunakan supaya ianya dapat dilakukan dengan lebih tepat dan betul. Menurut kes yang dihadapi oleh Faizal yang mempunyai banyak masalah disiplin dan juga masalah dalam akademik. Interpretasi akan dikatakan berjaya sekiranya ia boleh meransang pemahaman dan memberi fokus ke atas masalah klien. Ini adalah kerana sekiranya kaunselor membuat interpretasi yang salah. kaunselor akan menambah kenyataan yang dibuat oleh klien. Oleh yang demikian. tidak membuat tugasan yang diberikan oleh guru dan suka ke kafe cyber menghabiskan masa dengan melayari laman sosial “facebook” kaunselor tidak boleh terus membuat tafsiran yang negatif sebaliknya berusaha untuk mengetahui punca berlakunya masalah ini. tafsiran daripada kaunselor boleh menimbulkan celik akal klien. Idea ini dinyatakan semula oleh kaunselor dengan menggunakan perkataan yang ringkas.

Kaunselor perlu tahu masa yang sesuai untuk sama ada menggalakkan klien terus bercakap atau terus mengekalkan kesenyapan itu. Seperti masalah disiplin yang dilakukan oleh Faizal. Dikhuatiri jika guru terburu-buru akan menyebabkan ketenangan emosi klien terganggu. Kesenyapan ini merupakan satu petanda yang baik kerana ia memberikan masa kepada kaunselor dan klien untuk memikirkan tindakan apa yang seharusnya diambil seterusnya. Ini adalah penting untuk mengekalkan keyakinan klien terhadap kaunselor.Selain itu. dapat memerhatikan gerak geri klien dengan lebih teliti. Walaupun begitu. perasaan dan tindakan kliennya dengan lebih baik serta lain-lain lagi. Di samping itu. ia juga memberikan peluang kepada klien yang tidak sempat menghabiskan hujahnya tadi berfikir kembali dengan tenang mengenai hujahnya itu atau mengingat kembali sesuatu yang barangkali dia terlanjur mengatakannya atau mahu mengubah fikirannya. kaunselor haruslah mengelakkan kesenyapan yang terlalu panjang kerana ia akan menghentikan terus pokok cerita yang diperbincangkan tadi. Kaunselor juga perlu menghadapi sebarang keadaan dengan tenang dan jangan panik.e) Kemahiran Menghadapi Kesenyapan Kaunselor perlu bijak dalam mengendalikan kesenyapan semasa sesi kaunseling berjalan. menilai hubungan pemikiran. seperti ponteng sekolah dan bertindak kasar terhadap guru. kaunselor tidak boleh terlalu terburu-buru untuk bertanya soalan atau terburu-buru ingin mengetahui sebab berlakunya masalah kerana pada waktu ini kemahiran kesenyapan digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut daripada murid tersebut. . memberi peluang kepada kaunselor untuk mendengar apa yang dikatakan oleh klien dengan lebih berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful