SEMESTER 1 TAJUK KURSUS KOD KURSUS MATA KREDIT PENGENALAN

: : :

BACHELOR PENDIDIKAN (SAINS RENDAH) 2012 Fizik dalam Konteks Kehidupan Harian SCE3105 3 (2 + 1)

Kursus ini meneroka idea dan amalan fizik dalam konteks kehidupan peribadi, tempatan dan industri dan ia akan menekankan kerelevanan fizik dalam dunia sebenar. Topik-topik yang dipilih akan meliputi yang berikut: fizik dan pengukuran, gerakan, kerja dan mesin, termometri dan thermometer, daya dalam bendalir, fizik dalam muzik, menggunakan cahaya dalam instrument optic, kelektrikan, kemagnetan dan elektronik. Ia akan membantu mengembangkan kecekapan pelajar didalam menyiasat dan kemahiran menyelesaikan masalah yang berkaitan hubungan fizik di dalam kehidupan harian. Ini di tambah, melalui Ilmu Pedagogi Kandungan Kurikulum Sains Sekolah Rendah, konsepsi pelajar dan pengetahuan pedagogi bidang pembelajaran “Kerja dan Mesin”, Daya dalam Bendalir” dan “Termometri dan Termometer” akan di pertingkatkan. HASIL PEMBELAJARAN 1. Membuat pengukuran yang jitu dan persis menggunakan unit dan instrumen yang sesuai. 2. Menentukan jumlah vektor secara grafik dan algebra. 3. Demonstrasi pengetahuan konsep asas kerja, termometri, hukum gerakan Newton dan hukum kegravitian semesta. 4. Demonstrasi pemahaman resonan, instrumen optik, litar siri dan selari, motor elektrik dan monitor TV. 5. Aplikasi Prinsip Archimedes dan Bernoulli di dalam kehidupan harian. 6. Menjelaskan bagaimana elektrik dijana dan bagaimana ia di hantar dari satu tempat ke satu tempat yang lain 7. Menjelaskan fungsi-fungsi diod dan transistor dalam komunikasi elektronik. 8. Menerangkan hubungan antara teori, pengetahuan dan penyiasatan amali dalam Fizik. dalam Konteks Kehidupan Harian melalui melalui Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan Kurikulum Sains Sekolah Rendah. 1. FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Pertukaran unit Imbuhan Ketepatan dan kepersisan Bentuk piawai Teknik-teknik pengukuran yang baik Contoh soalan dan latihan Rujukan

2.

GERAKAN – PADA ARAH MANA? 2.1 2.2 Mewakilkan kuantiti vektor Hasil tambah vektor secara grafik

4 Jenis-jenis daya : geseran. GERAKAN DALAN DUA DIMENSI 4.3 7.2 7.5 Terapung dan tenggelam Menyelesaikan masalah melibatkan ketumpatan dan Prinsip Archimedes.4 4. julangan dan berat Membina rajah jasad bebas yang melibatkan daya-daya diatas dalam pelnbagai konteks Contoh soalan dan latihan Rujukan 4.4 2.3 Kerja Mesin ringkas dan mesin majmuk Keupayaan mekanik dan kecekapan Mesin manusia berjalan Contoh soalan dan latihan Rujukan 7. normal.2 4.5 Keseimbangan dan pengimbang (equilibrant) Gerakan pada satah condong Gerakan projektil Contoh soalan dan latihan Rujukan 5.4 6.2 3.4 7.5 2.2 6.2. Contoh soalan dan latihan Rujukan 6.1 5. Hasil tolak vektor Halaju relatif: Beberapa aplikasi Komponen-komponen vektor Hasiltambah vektor secara algebra Contoh soalan dan latihan Rujukan GERAKAN DALAN SATU DIMENSI 3. DAYA-DAYA DALAM BENDALIR 7.3 2.1 7. kedua dan ketiga Newton untuk menyelesaikan masalah. GERAKAN PLANET DAN SATELIT 8.3 Menggunakan hukum-hukum pertama. tegangan.2 Hukum-hukum Kepler Kegravitian semesta . KERJA DAN MESIN 6.3 6.3 4.1 6.1 8.5 5.6 2.8 3.1 4. APLIKASI HUKUM-HUKUM NEWTON DALAM KEHIDUPAN HARIAN 5.3 3.7 2.2 5.1 3. Aplikasi Prinsip Bernoulli Contoh soalan dan latihan Rujukan 8.

5 Daya atas arus dan medan magnet Motor elektrik Daya atas satu zarah bercas Skrin TV Contoh soalan dan latihan .8.3 13.3 8.2 13.6 9.2 10.2 9.5 Pantulan dan cermin Pembiasan dan kanta Mikroskop dan teleskop Contoh soalan dan latihan Rujukan 12.1 12. KELEKTRIKAN DAN KEELEKTROMAGNETAN 13.3 11.4 9.3 9. MENGGUNAKAN CAHAYA 11.6 Gabungan litar sesiri dan selari Hukum Ohm Aplikasi litar Keselamatan dalam litar Contoh soalan dan latihan Rujukan 13.7 9.8 9.1 9.5 12.1 13.4 12.8 9.9 Bunyi dan gelombang membujur Keamatan dan kekuatan Frekuensi dan kelangsingan Resonan Mengesan gelombang tekanan Kualiti bunyi Menghasilkan bunyi Contoh soalan dan latihan Rujukan 10. LITAR ELEKTRIK DI RUMAH 12.6 8.5 Keseimbangan terma dan termometri Skala suhu: Celcius dan Kelvin Beberapa jenis termometer Contoh soalan dan latihan Rujukan 11.2 12. TERMOMETRI DAN TERMOMETER 10.4 8.2 11.1 11.4 10.4 11.3 12.5 8.5 9. Menggunakan hukum kegaravitian semesta Newton Gerakan planet dan satelit Berat dan tanpa berat Medan graviti Contoh soalan dan latihan Rujukan FIZIK DALAM MUZIK 9.7 8.4 13.3 10.1 10.

2 14.5 15.8 Hukum Faraday Daya elektromotif Menjana tenaga elektrik Hukum Lenz Swainduktans Transformer Contoh soalan dan latihan Rujukan 15.3 15.2 15. Rujukan PENJANAAN DAN PENGHANTARAN TENAGA ELEKTRIK 14.4 14.5 14.7 14.4 15.6 14.6 Isyarat elektronik Komunikasi elektronik Komputer Persepaduan teknologi: super lebuhraya maklumat maklumat (information super highway) Contoh soalan dan latihan Rujukan .1 15.3 14.13.6 14.1 14. KEGUNAAN ELEKTRONIK DAN SEMIKONDUKTOR 15.

satu per seribu gram adalah satu miligram.TAJUK 1 FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN Fizik pengukuran dalam kehidupan harian Pertukaran unit Bentuk piawai Kejituan dan kepersisan Angka bererti Teknik-teknik pengukuran yang baik 1.001 0.000 001 0.01 0. Contohnya.1 Imbuhan Tera Giga Mega Kilo Desi Senti Mili Mikro Nano Piko Nilai 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 0.000 000 000 001 Bentuk Piawai 10 12 9 Simbol T G M k d c m µ n p 10 106 10 3 10-1 10 -2 10-3 10 10 10 -6 -9 -12 .1 Pertukaran Unit    Sistem metrik adalah satu sistem perpuluhan. Jadual 1. Imbuhan digunakan untuk menukar unit SI dalam kuasa sepuluh.000 000 001 0. satu per seratus meter adalah sentimeter.1 0. Unit metrik untuk semua kuantiti menggunakan imbuhan yang sama. satu persepuluh meter adalah satu desimeter. Contohnya. dan satu ribu gram adalah satu kilogram.

Angka yang sah ini di panggil angka bererti.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 911 kilogram  Kuantiti-kuantiti yang ditulis dalam bentuk ini mengambil ruang yang sangat besar dan sukar digunakan untuk pengiraan. Bentuk piawai adalah M x 10n . kita lihat faktor pertukaran adalah 1 milimeter = 1 x 10-3 meter Maka. 1mm Kajian dalam sains biasanya melibatkan kuantiti-kuantiti yang sangat besar atau sangat kecil.1. bilangan angka yang sah bagi mana-mana pengukuran adalah terhad. 3. 500mm adalah (500 mm) 1. Jisim elektron ditulis sebagai 9. 4. kita tulisnya dalam bentuk yang lebih pendek dengan menggantikan nombor perpuluhan dengan nombor kuasa asas sepuluh.11 x 10 31 kg. Kosong di antara dua angka bererti adalah sentiasa bererti. jisim bumi adalah lebih kurang 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram dan jisim elektron adalah 0.   1. Angka Bererti Oleh kerana kepekaan alat-alat pengukur adalah terhad. Semua kosong terakhir selepas titik perpuluhan adalah bererti.2 Bentuk Piawai  1  10 3 m = 500 x 10-3 m = 5 x 10-1 m. Angka bukan kosong adalah sentiasa bererti.Contoh: Apakah nilai yang sama dengan 500 milimeter dalam meter? Jawapan: Dari Jadual 1. dengan 1≤ M ≤ 10 dan n adalah integer Jisim bumi boleh di tulis sebagai 6. . 2. Oleh itu. Bilangan angka bererti dalam satu pengukuran boleh ditentukan dengan merujuk kepada pernyataan-pernyataan di bawah: 1. Sebagai contoh. untuk memudahkan pengiraan dilakukan dengan nombor-nombor sebegini.3   Magnitud sesuatu kuantiti fizik biasanya dibundarkan kapada tiga atau empat angka bererti.0 x 10 24 kg. Kosong yang digunakan semata-mata untuk memberi ruang kepada titik perpuluhan adalah tidak bererti.

0 cm.3 cm Jawapan: Liyana 1.2 Alat-alat untuk mengukur panjang .5 cm.2 cm. 15. 15.4  Kepersisan Kepersisan adalah kebolehan alat mengukur sesuatu kuantiti secara konsisten dengan sedikit atau tiada sisihan relatif antara bacaan-bacaan yang diperolehi.1.5  Kejituan Kejituan adalah betapa hampir suatu nilai pengukuran kepada nilai sebenar.2 cm.0 cm? Syazana 17.0 cm atau Liyana? 15. 16. 15. 15.0 cm? Syazana 17.0 cm.0 cm. 15.3 cm Jawapan: Syazana  Kejituan satu alat pengukur bergantung kepada betapa baik nilai yang diukurnya dibandingkan dengan nilai piawai. 15.0 cm 18. Contoh Siapa lebih persis mengukur sebuah buku yang mempunyai panjang sebenar 17.0 cm. 15.5 cm.0 cm. 15. 16.0 cm 18. Rajah 1.0 cm. Contoh Siapa lebih jitu mengukur sebuah buku yang mempunyai panjang sebenar 17.0 cm atau Liyana? 15.

1 cm b.wikipedia.1. 0. 2. 2. 1.org/en/si/ http://en. 478 mg 3. Nyatakan bilangan angka bererti untuk yang berikut:a. (c) Memahami sebab pelbagai jenis ralat yang mungkin timbul.0054 cm d.23 Mg d.org/wiki/SI http://www.1 cm dalam pengukuran 100. Pemilihan alat pengukuran yang sesuai untuk satu pengukuran (a) Ralat 0.123 Mm 2. (b) Sikap cermat dan berhati-hati ketika membuat pengukuran.6 Teknik-teknik pengukuran yang baik Dalam kajian fizik secara eksperimen. Pertimbangan-pertimbangan berikut harus dititik beratkan: 1.bipm. .bipm. 56. pengukuran yang jitu dan persis harus diberi keutamaan. 320 mL c. Pengukuran alat pengukuran yang tepat (a) Sentiasa mematuhi arahan penggendalian alat.7 Rujukan 1.0 cm adalah kurang serius berbanding dengan 0.wikipedia.1 km d. 147 g b. a. 100. 3.6 Contoh soalan dan latihan 1.890 L . 0. 2. 7.0 cm. 3. Tukarkan setiap pengukuran jisim berikut kepada nilai setara dalam kilogram a. (b) Pengukuran kuantiti besar seperti panjang dawai tidak memerlukan alat yang peka manakala pengukuran yang kunatiti yang kecil seperti diameter dawai memerlukan alat yang peka. 4.org/en/si/ http://en.1 cm dalam 10.0070 m 1. 1. http://www. 1.29 x 103 s e.org/wiki/SI b. 11 µg c.2 pm c. Tukarkan setiap pengukuran panjang yang diberi kepada nilai yang setara dalam meter.

Vektor diwakilkan dengan huruf-huruf A. Panjang garis dilukis mengikut skala untuk mewakili magnitud kuantiti tersebut. .1 Mewakilkan kuantiti vektor Satu kuantiti vektor diwakili oleh satu garis yang mempunyai anak panah dihujungnya. kita juga boleh mencari hasil tambah dua vektor secara grafik. Arah anak panah menunjukkan arah kuantiti tersebut.TAJUK 2 GERAKAN – PADA ARAH MANA? Gerakan Vektor Skalar Hasil tambah dan hasil tolak vektor Komponen (Leraian vektor) Grafik Algebra Halaju relatif 2. B dan sebagainya. Selain mewakilkan vektor secara grafik.

A + (-B) = R . dan seterusnya 400 m ke timur. R = 200m + 400m =600 m. Oleh itu magnitud paduan daya. Rajah 2.2 2. A dan B dilukis mengikut skala seperti ditunjukkan dalam Rajah 2.2. A dan B adalah 600m ke timur. kamu hanya perlu mencari hasil tambah dua vektor yang bertentangan arah (Rajah 2.1 Hasil tambah vektor dalam dua dimensi lukis segiempat selari A B Paduan vektor Rajah 2. dan arah paduan daya adalah ke timur. Fikirkan bagaimana kamu boleh memperoleh paduan daya secara grafik bagi rajah-rajah tersebut.2 Hasil tambah vektor Hasil tambah vektor dalam satu dimensi Jika seorang kanak-kanak bergerak 200 m ke timur. jumlah sesarannya dicari dengan menambahkan dua vektor tersebut. Perhatikan rajah (b) dan (c). R = A + B atau.3 Hasil tolak vektor dalam satu dimensi Untuk mencari hasil tolak dua vektor.1c).1(a). Oleh itu paduan daya.

5 Komponen-komponen vektor Komponen vektor bermaksud bahagian-bahagian dalam vektor. Satu kapal terbang yang bergerak pada satu arah akan mengalami perubahan arah dan halaju. komponen vektor yang penting adalah komponen-x dan komponen-y.3 Warna merah pada Rajah 2. Halaju kapal terbang + halaju angin = Halaju paduan Halaju relatif = 100 km/j + 25 km/j = 125 km/j Apakah halaja relatif kapal terbang ini pada arah-arah angin di bawah? 25 km/j ke arah utara? 25 km/j ke arah barat ? 2. dan warna biru menunjukkan komponen-y bagi vektor F.6 Melakukan hasil tambah vektor secara algebra Hasil tambah dua boleh dilakukan dengan menggunakan trigonometri.4 Halaju relatif : beberapa aplikasi Kadang kala objek bergerak dalam medium yang bergerak relatif kepada pemerhati. Dalam kebanyakan situasi. 2. yang mengaitkan sudut dalam segi tiga dengan sisi-sisi segi tiga. F = 316N 35◦ Rajah 2. Dua kaedah matematik yang digunakan adalah: .2.3 menunjukkan komponen-x vektor F.

Langkah 3: Menggunakan trigometri untuk mencari sudut arah vektor paduan.Contoh: Cari hasil tambah vektor bagi dua vektor di bawah Jawapan: Langkah 1 : Melengkapkan segi tiga bersudut tepat Langkah 2: Menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari magnitud vektor paduan. ϴ .

4 2.5). Sebuah kapal terbang terbang pada 200 km/j. b. B θ 100 m Bot Rajah 2. sudut θ. Sungai mengalir pada laju 2.7 Contoh soalan dan latihan 1.5 ms-1.4 dibawah menunjukkan 3 daya F1. F2 dan F3 yang bertindak pada titik O. Apakah halaju paduan kapal terbang itu? a. 3. halaju bot pada arah dari A ke B. b. Kira daya paduan. Rajah 2. Tentukan a. F2= 7N 120° 100° O F3= 4N F1= 6N Rajah 2.2. jika ia berhadapan 50 km/j tail wind? jika ia berhadapan 50 km/j head wind? Seorang nelayan yang berada di atas sebuah bot mahu menyeberangi sungai dari titik A ke titik B yang bertentangan (Rajah 2.5 A . masa yang diambil untuk bot bergerak dari A ke B. Bot boleh bergerak pada laju tetap 7.0 ms-1 relatif kepada air tenang. c.

html (hasil tambah dan hasil tolak vektor) 4.k12.htmlhttp://physics.glenbrook.bu.com/vectors.us/gbssci/Phys/Class/vectors/u3l1f.net/~zona/mstm/physics/mechanics/vectors/findingComponents/findingCo mponents. 3.html http://physics. http://id. http://www. http://phet.il.edu/~duffy/java/RelV2.mind.edu/ ~duffy/java/RelV2.2.edu/sims/vector-addition/vector-addition_en.colorado.8 Rujukan 1.html http://physicslearningsite.htm (komponen vektor) 5.html (halaju relatif) .bu. 2.

Daya hanya wujud hasil daripada interaksi. Daya diukur dalam unit SI Newton. objek ini tidak lagi merasai daya. Satu Newton adalah bersamaan dengan 1kgms -2. Daya adalah satu kuantiti vektor.1 Jenis-jenis Daya    Daya adalah tolakan atau tarikan ke atas suatu objek yang mengakibatkan interaksi objek ini dengan objek yang satu lagi. Bila interaksi ini berkurangan.TOPIK3 GERAKAN DALAM SATU DIMENSI Gerakan dalam satu dimensi Kinematik Dinamik Daya Daya tindakan dari jarak tertentu Pemerihalan gerakan Daya sentuhan Perkataan Daya geseran Daya graviti Graf Daya tegangan Rajah Daya normal Rumus Daya julangan 3. Beberapa daya antara objek yang akan dibincangkan adalah: Jenis-jenis daya Daya geseran Daya graviti (berat) Daya normal Daya tegangan Daya Julangan . Ia mempunyai kedua-dua magnitud dan arah.

Ia juga boleh wujud secara mengufuk antara dua objek yang bersentuh. menyebabkan daya tarikan molekul antara molekul dari permukaan berbeza. Jika jisim objek adalah m. FR (a) Rajah 3.1b). jika satu buku terletak di atas meja. Berat adalah daya tarikan bumi terhadap objek itu. Objek yang jatuh ke bumi tanpa pengaruh daya-daya luar (seperti rintangan udara) dikatakan sebagai jatuh bebas. Maka dinding akan mengenakan satu daya normal ufuk ke atasnya (Rajah 3. Objek yang jatuh bebas akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Ia biasanya bertindak pada arah yang bertentangan dengan arah gerakan. seorang yang bersandar pada suatu dinding akan mengenakan satu daya ufuk ke atas dinding. Geseran dihasilkan oleh dua permukaan ditekankan bersama. Misalnya. Sebagai contoh. Geseran bergantung kepada jenis permukaan dan sekuat mana bahan ditekan.Daya geseran    Daya geseran adalah daya yang dikenakan oleh satu permukaan apabila satu cuba bergerak melaluinya.1 (b) . pecutan graviti adalah g.1a). Daya normal. maka Berat = mg. Daya normal   Daya normal adalah daya sokongan pada objek apabila ia bersentuh dangan satu permukaan. Terdapat dua jenis daya geseran iaitu daya geseran statik dan daya geseran menggelongsor. Geseran maksimum boleh dikira menggunakan rumus berikut: Fgeseran˂ µ x Fnormal di mana µ = koefisien geseran Daya graviti    Graviti adalah satu daya yang menarik objek-objek ke bawah ke arah bumi. permukaan mengenakan satu daya ke atas untuk menyokong berat buku itu (Rajah 3.

 Saiz anak panah mewakili magnitud daya  Arah anak panah mewakili arah daya  Setiap daya dilabel untuk mewakili jenis daya  Objek diwakili dengan titik atau kotak. dan daya-daya dilukis daripada pusat titik atau kotak itu Contoh: Fnorm : daya normal Fap : daya aplikasi Ffric atau Fgeseran : daya geseran Fgrav : daya graviti . benang. Daya Julangan   Daya julangan adalah daya yang menolak objek ke atas dan menyebabkan ia kelihatan kehilangan berat dalam bendalir (cecair atau gas). kabel atau wayar yang ditarik dengan tegang pada daya yang dikenakan pada kedua -dua hujungnya. Ia juga boleh menyebabkan kapal terbang bergerak melalui udara.2 Membina rajah jasad bebas yang melibatkan daya-daya diatas dalam pelbagai konteks Rajah jasad bebas adalah rajah-rajah yang digunakan untuk menunjukkan magnitud relatif dan arah semua daya-daya yang bertindak ke atas suatu objek dalam suatu situasi. 3.Daya tegangan  Daya tegangan adalah daya yang dipindahkan melalui tali.

com/Class/1DKin/ http://www.Contoh-contoh: Sebuah buku berada di atas permukaan meja Seorang budak perempuan duduk di atas buaian Sabuah buku ditolak ke kanan di atas meja supaya ia bergerak dengan pecutan Sebuah kereta yang bergerak kekanan atas permukaan jalan yang kasar sedang dinyahpecut 3.3 Contoh soalan dan latihan Lukis rajah jasad bebas bagi situasi-situasi di bawah: (a) Seorang budak sedang duduk di atas kerusi (b) Sebiji telur sedang jatuh ke lantai (c) Sebuah baldi berisi penuh dengan air ditarik keluar daripada perigi (d) Sebuah budak mengayuh basikal dengan laju yang bertambah 3.k12.co.4 Rujukan http://www.us/GBSSCI/PHYS/Class/newtlaws/u2l2a.glenbrook.il.uk/forcetypes.html http://www.html .physicsclassroom.zephyrus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful