NAMA CALON :_______________________________________

KELAS
:_______________________________________
KOD
EVIDENCE
BIDIE1

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH PENTAKSIRAN

Mengetahui perkara asas
tentang nombor bulat
sehingga juta.

Soalan :
Tuliskan nombor bulat berikut dengan perkataan.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

14
43
504
8239
75038 270568 sixty-eight
7) 3547210-

fourteen
forty-three
five hundred and four
eight thousand two hundred and thirty-eight
seventy five thousand and thirty-eight
two hundred and seventy thousand five hundred and

three million five hundred and fifty-seven thousand two
hundred and ten

Dilaksanakan oleh,
_____________________
(

)

Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit yang bergaris. _____________________ ( ) Nilai digit . Nomb or 467 5324 20398 7 13024 57 Nilai tempat Dilaksanakan oleh.NAMA CALON :_______________________________________ KELAS :_______________________________________ KOD EVIDENCE B2D1E1 PENERANGAN EVIDENCE TARIKH PENTAKSIRAN Kenalpasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta 1.

a) b) c) d) Ratus ribu yang hampir : ____________________ Puluh ribu yang hampir : ____________________ Ribu yang hampir : ____________________ Ratus yang hampir : ____________________ B3D1E2 1) Hitung setiap yang berikut: a) i.) 421 + 253 = ii) 1234 + 496 = b) i) 424 – 153 = ii) 2634 – 451 = c) i) 15 × 30 = ii) 12 × 30 × 27 = d) i) 324 ÷ 3 = ii) 8052 ÷ 14 = Jaw: a) i) 674 b) i) 271 c) i) 450 ii) 1730 ii) 2183 ii) 9720 d) i) 108 ii) 575 1 atau 575 baki 2 7 B4 D1 E1 Selesaikan (a) 36 x (48 – 15) (b) 56 ÷ (3 + 4) x 5 = B4D3E1 .NAMA CALON :_______________________________________ KELAS :_______________________________________ B3D1E1 Bundarkan 957 384 kepada . _____________________ ( ) .melakukan pengiraan yang melibatkan mana-mana gabungan jenisjenis nombor Dilaksanakan oleh.

Panjang sebatang pen.NAMA CALON :_______________________________________ KELAS :_______________________________________ Selesaikan i). 20 + 10 x 3 = iv). Dilaksanakan oleh. Jarak dari rumah ke sekolah. Membakar sebiji kek coklat. b. 50 ÷ ( 2 + 3 ) x 5 = B2D8E1 1.12 x 5 ÷ 2 = iii). c. Berat seorang pelajar. Anggarkan unit yang sesuai bagi mengukur : Situasi a. 27 – 12 + 8 = ii). _____________________ ( ) Unit . d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful