P. 1
Bab 1 nombor bulat

Bab 1 nombor bulat

|Views: 5|Likes:
Published by Wenn Winnona
pbs math f1
pbs math f1

More info:

Published by: Wenn Winnona on Jul 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

NAMA CALON :_______________________________________

KELAS :_______________________________________
KOD
EVIDENCE
PENERANGAN EVIDENCE TARIKH PENTAKSIRAN
BIDIE1
Mengetahui perkara asas
tentang nombor bulat
sehingga juta.
Soalan :
Tuliskan nombor bulat berikut dengan perkataan.
1) 14 - fourteen
2) 43 - fort-three
3) !"4 - fi#e hundred and four
4) $23% - eight thousand t&o hundred and thirt-eight
!) '!"3$ - se#ent fi#e thousand and thirt-eight
() 2'"!($ - t&o hundred and se#ent thousand fi#e hundred and
si)t-eight
') 3!4'21"- three million fi#e hundred and fift-se#en thousand t&o
hundred and ten
*ilaksanakan oleh+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- )
NAMA CALON :_______________________________________
KELAS :_______________________________________
KOD
EVIDENCE
PENERANGAN EVIDENCE TARIKH PENTAKSIRAN
B2D1E1
.enalpasti nilai tempat dan
nilai digit nombor bulat
sehingga juta
1./atakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit ang bergaris.
/omb
or
/ilai
tempat
/ilai digit
4('
!324
2"3%$
'
13"24
!'
*ilaksanakan oleh+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- )
NAMA CALON :_______________________________________
KELAS :_______________________________________
B3D1E1
0undarkan %!' 3$4 kepada 1
a) 2atus ribu ang hampir : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b) 3uluh ribu ang hampir : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4) 2ibu ang hampir : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
d) 2atus ang hampir : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
B3D1E2
1) 5itung setiap ang berikut:

a) i.) 421 6 2!3 7 ii) 1234 6 4%( 7
b) i) 424 8 1!3 7 ii) 2(34 8 4!1 7
4) i) 1! 9 3" 7 ii) 12 9 3" 9 2' 7
d) i) 324 : 3 7 ii) $"!2 : 14 7

;a&: a) i) ('4 ii) 1'3"
b) i) 2'1 ii) 21$3
4) i) 4!" ii) %'2"
d) i) 1"$ ii) !'!
7
1
atau !'! baki 2
B4 D1 E1
Selesaikan
(a) 36 x (48 – 15) (b) 56 ÷ (3 + 4) x 5 =
04*3<1 - melakukan pengiraan ang melibatkan mana-mana gabungan jenis-
jenis nombor

*ilaksanakan oleh+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- )
NAMA CALON :_______________________________________
KELAS :_______________________________________
Selesaikan
i). 2' 8 12 6 $ 7
ii).12 ) ! : 2 7
iii). 2" 6 1" ) 3 7
i#). !" : - 2 6 3 ) ) ! 7
02*$<1
1. =nggarkan unit ang sesuai bagi mengukur :
Situasi >nit
a. 3anjang sebatang pen.
b. ;arak dari rumah ke sekolah.
4. 0erat seorang pelajar.
d. Membakar sebiji kek 4oklat.
*ilaksanakan oleh+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- )

Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit yang bergaris. _____________________ ( ) .NAMA CALON :_______________________________________ KELAS :_______________________________________ KOD EVIDENCE B2D1E1 PENERANGAN EVIDENCE Kenalpasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta TARIKH PENTAKSIRAN 1. Nomb or 467 5324 20398 7 13024 57 Nilai tempat Nilai digit Dilaksanakan oleh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->