NAMA CALON :_______________________________________

KELAS
:_______________________________________
KOD
EVIDENCE
BIDIE1

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH PENTAKSIRAN

Mengetahui perkara asas
tentang nombor bulat
sehingga juta.

Soalan :
Tuliskan nombor bulat berikut dengan perkataan.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

14
43
504
8239
75038 270568 sixty-eight
7) 3547210-

fourteen
forty-three
five hundred and four
eight thousand two hundred and thirty-eight
seventy five thousand and thirty-eight
two hundred and seventy thousand five hundred and

three million five hundred and fifty-seven thousand two
hundred and ten

Dilaksanakan oleh,
_____________________
(

)

_____________________ ( ) Nilai digit . Nomb or 467 5324 20398 7 13024 57 Nilai tempat Dilaksanakan oleh.NAMA CALON :_______________________________________ KELAS :_______________________________________ KOD EVIDENCE B2D1E1 PENERANGAN EVIDENCE TARIKH PENTAKSIRAN Kenalpasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta 1.Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit yang bergaris.

NAMA CALON :_______________________________________ KELAS :_______________________________________ B3D1E1 Bundarkan 957 384 kepada . a) b) c) d) Ratus ribu yang hampir : ____________________ Puluh ribu yang hampir : ____________________ Ribu yang hampir : ____________________ Ratus yang hampir : ____________________ B3D1E2 1) Hitung setiap yang berikut: a) i.melakukan pengiraan yang melibatkan mana-mana gabungan jenisjenis nombor Dilaksanakan oleh. _____________________ ( ) .) 421 + 253 = ii) 1234 + 496 = b) i) 424 – 153 = ii) 2634 – 451 = c) i) 15 × 30 = ii) 12 × 30 × 27 = d) i) 324 ÷ 3 = ii) 8052 ÷ 14 = Jaw: a) i) 674 b) i) 271 c) i) 450 ii) 1730 ii) 2183 ii) 9720 d) i) 108 ii) 575 1 atau 575 baki 2 7 B4 D1 E1 Selesaikan (a) 36 x (48 – 15) (b) 56 ÷ (3 + 4) x 5 = B4D3E1 .

c. _____________________ ( ) Unit .NAMA CALON :_______________________________________ KELAS :_______________________________________ Selesaikan i). Panjang sebatang pen. Dilaksanakan oleh. 50 ÷ ( 2 + 3 ) x 5 = B2D8E1 1. Anggarkan unit yang sesuai bagi mengukur : Situasi a. Membakar sebiji kek coklat.12 x 5 ÷ 2 = iii). Berat seorang pelajar. b. 20 + 10 x 3 = iv). d. 27 – 12 + 8 = ii). Jarak dari rumah ke sekolah.