REKOD TRANSIT SPPBS TINGKATAN 1/ 2013 SEKOLAH : SMK RANTAU PETRONAS TING : 1 INO DAN 1 KRE

Bil NAMA BAND 1 BAND 2 D3E1 (C ) D1E1 (A) D2E1 (B)

MATA PELAJARAN : KHB - KT NAMA GURU PENTAKSIR : MAT GHANI BIN MUDA
BAND 3 D5E1 (D) D3E1 ( C) D6E1 (E) D4E1 (D) D1E1 (A) D2E1 (B) BAND 4 D4E1 (E) B5 D1E1 (A)

D1E1

D2E1

D2E2

D3E1

D4E1

D5E1

D6E1

D7E1

D7E2

D8E1

D8E2

D9E1

D1E1

D2E1

D3E1

D4E1

D4E2

D5E1

D6E1

D7E1

D7E2

D7E3

D8E1

D8E2

D9E1

D6E2

D6E3

D5E1

D6E1

D6E2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

D6E3

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 .

B5 B6 KT N MUDA D2E1 (E) D1E1 (A) .

.

REKOD INDIVIDU SPPBS TINGKATAN 1/ 2013 SEKOLAH : SMK RANTAU PETRONAS KELAS : 1 INOVATIF NAMA CALON: ___________________________________ Bil 1 Tajuk MATA PELAJARAN : KHB .KT NAMA GURU PENTAKSIR : MAT GHANI MUDA 2 3 4 5 6 7 8 9 Band Descriptor Eviden Bil Eviden B1 D1 E1 1 Organisasi bengkel dan keselamatan B2 D1 E1 1 D2 E1 B1 2 D2 E2 B2 D2 E1 1 B3 D1 E1 Reka bentuk Projek 1 B4 D1 E1 1 B5 D1 E1 1 B6 D1 E1 1 B1 D3 E1 1 B2 D3 E1 1 Elektrik B3 D2 E1 1 B4 D2 E1 1 B1 D4 E1 1 E1 B2 D4 2 E2 Kerja Paip B3 D3 E1 1 B4 D3 E1 1 B1 D5 E1 1 B2 D5 E1 1 Jahitan B3 D4 E1 1 B4 D4 E1 1 B1 D6 E1 1 B2 D6 E1 1 Tanaman Hiasan B3 D5 E1 1 B4 D5 E1 1 E1 B1 D7 2 E2 E1 E2 B2 D7 3 E3 E1 Elektrik (Pilihan) E2 B3 D6 3 E3 E1 E2 B4 D6 3 E3 E1 B5 D2 1 E1 2 B1 D8 E2 Asas Elektromakanikal E1 2 E2 B2 D8 B1 D9 E1 1 Perniagaan dan Keusahawanan B2 D9 E1 1 JUMLAH 44 Pencapaian Catatan .

.

berpenjuru dan melengkung Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus. berpenjuru dan melengkung mengikut prosedur² Menyatakan dua jenis keratan batang Menerangkan nisbah campuran medium semaian Menyemai keratan batang dalam medium semaian Menyemai keratan batang dalam medium semaian mengikut prosedur² Menyatakan nama empat bahagian utama meter pelbagai Menyatakan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik Menerangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari Menerangkan empat bahagian utama meter pelbagai dari segi fungsinya Menerangkan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik dari segi fungsinya Membuat pemasangan litar selari Mengira jumlah rintangan dalam litar selari Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai Membuat pemasangan litar selari mengikut prosedur3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari mengikut prosedur4 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai mengikut prosedur 5 Membuat pemasangan litar selari dengan daya usaha2 2 Reka bentuk Projek 3 Elektrik 4 Kerja Paip 5 Jahitan 6 Tanaman Hiasan 7 Elektrik (Pilihan) .STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Bil 1 Tajuk Organisasi bengkel dan keselamatan Band Descriptor Eviden Bil Eviden B1 D1 E1 1 B2 D1 E1 1 D2 E1 B1 2 D2 E2 B2 D2 E1 1 B3 D1 E1 1 B4 D1 E1 1 B5 D1 E1 1 B6 D1 E1 1 B1 D3 E1 1 B2 D3 E1 1 B3 D2 E1 1 B4 D2 E1 1 B1 D4 E1 1 E1 B2 D4 2 E2 B3 D3 E1 1 B4 D3 E1 1 B1 D5 E1 1 B2 D5 E1 1 B3 D4 E1 1 B4 D4 E1 1 B1 D6 E1 1 B2 D6 E1 1 B3 D5 E1 1 B4 D5 E1 1 E1 B1 D7 2 E2 E1 B2 D7 3 E2 E3 E1 B3 D6 3 E2 E3 E1 B4 D6 3 E2 E3 E1 B5 D2 1 Penerangan Menyatakan empat amalan 4M Menerangkan dua amalan 4M Menyatakan empat faktor utama reka bentuk Menyatakan tujuh alatan tangan termasuk mesin. Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah mengikut prosedur1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan daya usaha1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan nilai tambah¹ Menyatakan tiga jenis wayar Menerangkan tiga alatan tangan dari segi fungsinya Membuat pendawaian plag 3 pin 13A Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut prosedur2 Menyatakan tiga jenis paip Menerangkan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dari segi fungsinya Menerangkan enam jenis penyambung paip dari segi fungsinya Membuat penyenggaraan perangkap Membuat penyenggaraan perangkap mengikut prosedur2 Menyatakan enam bahagian mesin jahit Menerangkan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus.

8 Asas Elektromakanikal B1 B2 B1 B2 D8 D8 D9 D9 9 Perniagaan dan Keusahawanan JUMLAH E1 E2 E1 E2 E1 E1 2 2 1 1 44 Menyatakan satu jenis pergerakan mekanikal Menyatakan tiga jenis gear Menerangkan gear dari segi fungsinya Menerangkan dua perbezaan antara sistem mekanikal dan elektromekanikal Menyatakan empat alat pembayaran masa kini Menerangkan perniagaan runcit. borong dan antarabangsa .