Program Kepimpinan Ketua & Penolong Ketua Tingkatan

Program Kepimpinan Ketua & Penolong Ketua Tingkatan PERINCIAN TUGASAN .

PERINCIAN TUGASAN Mempunyai matlamat yang jelas berkaitan MISI dan VISI sekolah. Bertanggungjawab memimpin AJK kelas Proaktif dan sedia bekerjasama membantu guru Mengurus laporan kehadiran pelajar Memastikan guru menandatangai buku kawalan pelajar Mencatat jumlah kehadiran dalam buku kawalan Memastikan ahli kelas bersedia waktu pertukaran guru Menasihat ahli supaya beretika dan beradab di dalam kelas .

PERINCIAN TUGASAN Merujuk pada pengurusan sekolah sekiranya guru yang melaksanakan pengajaran tidak hadir ke sekolah Merancang dan menyelaras aktiviti kelas Memastikan AJK kelas yang dilantik menjelankan tugas Mengetuai perbarisan di luar kelas waktu pagi dan selepas rehat Menyampaikan maklumat sekolah dan arahan grur dari masa ke semasa Bertanggungjawab mengingatkan ahli supaya mematuhi peraturan sekolah Menyampaikan maklumat berkaitan Polisi Sekolah Selamat yang di amalkan sekolah .

PERINCIAN TUGASAN Mempunyai dan menjelaskan pelan laluan kecemasan sekiaranya berlaku kejadian luar jangka Memastikan anak buah menunaikan solat berjemaah di surau sekolah Sentiasa menunjukkan ‘role model’ terbaik Mempengurikan mesyuarat AJK kelas sekurang-kurangnya sebulan sekali Menggalakkan ahli mengadakan perbincangan kumpulan belajar Sentiasa mendapatkan maklumat terbaru dari Unit Bimbingan Kerjaya sekolah .

TUGAS SETIAUSAHA Bekerja dalam satu pasukan bersama AJK lain Menguruskan surat-menyurat Menghebahkan maklumat dan pekeliling arahan sekolah Memanggil mesyuarat sekiranya perlu Mencatat minit mesyuarat Membantu ketua merancang dan menyelaras aktiviti kelas Menyediakan fail setiap AJK kelas Memastikan jadual tugasan dilaksanakan oleh ahli Menyediakan carta organisasi kelas Sentiasa mengutamakan tugas akademik .

TUGAS BENDAHARI Bekerja dalam satu pasukan bersama AJK lain Bertindak memungut yuran ahli Menyedia dan membentang penyata laporan kewangan Sentiasa mengutamakan tugas akademik Membelanjakan peruntukan duit kelas dengan berhemah Meyediakan keperluan peralatan kelas Sentiasa bekerjasama deengan AJK dan membantu guru .

maklumat ITdan bimbingan kerjaya Sentiasa mengutamakan tugas akademik .keratan akhbar berkaitan isu pendidikan.motiovasi.BIRO AKADEMIK DAN LATIHAN Melantik AJK kecil dengan nasihat guru Bekerja dalam satu pasukan bersama AJK lain Membantu ketua merancang dan menyelaras aktiviti kelas Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan Memastikan jadual tugasan dilaksanakan oleh ahli Sentiasa mengemaskini maklumat dan bahan nota.

BIRO kerohanian Melantik AJK kecil dengan nasihat guru Bekerja dalam satu pasukan bersama AJK lain Membantu ketua merancang dan menyelaras aktiviti kelas Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan Memastikan jadual tugasan dilaksanakan oleh ahli Sentiasa mengemaskini papan maklumat dengan bahan seperti mutiara kata. hadis dan panduan kecemerlangan pelajar Memastikan ahli beradab dan menjaga kebersihan di surau sekolah Mengedar maklumat berkaitan panduan dan risalah kerohanian .

Biro Keselamatan Kebersihan & Keceriaan Bekerja dalam satu pasukan bersama AJK lain Membantu ketua merancang dan menyelaras aktiviti kelas Mempunyai polisi keselamatan kelas apabila berlaku kcemasan Sentiasa mengingatkan ahli supaya menjaga kebersihan kelas Merancang bersama ahli dengan menghias dan menceriakan kelas supaya lebih menarik Memastikan jadual tugasan harian dilaksanakan oleh ahli Mempamerkan maklumat Tatacara Polisi Sekolah Selamat Mengingatkan ahli supaya mengamalkan tatacara keselamatan pergi dan balik dari sekolah .

Biro Ko-Kurikulum dan sukan Melantik AJK kecil dengan nasihat guru Bekerja dalam satu pasukan bersama AJK lain Membantu ketua merancang dan menyelaras aktiviti kelas Mempamerkan perancangan tahunan Mempastikann ahli mengambil bahagian dalam aktiviti sukan dan permainan sekolah Sentiasa menggalakkkan ahli menyertai unit beruniform dan persatuan sekolah Sentiasa mengutamakan tugas akademik sekolah .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.