MENJAGA KEBERSIHAN SUNGAI

1 2

3

4

5

6

7

melintang 1 3
Bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar dengan aktiviti_________ Pencemaran sungai akan menyebabkan merebaknya wabak _____________ Menanam __________ penting untuk menjaga sungai di peringkat sekolah rendah. Sekiranya melihat orang melakukan pencemaran, hendaklah __________ kepada pihak berkuasa

menegak 2 4 5
Membuang sampah ke dalam ___________ akan mengatasi masalah pencemaran. Cintailah ___________ kita untuk memastikan sungai tidak tercemar. _____________ menjaga alam sekitar perlu diadakan secara berterusan. Bahan buangan yang dibuang ke sungai akan menyebabkan ____________ sungai.

5

6

7