1. Khadijah Khadijah yang menikahi Nabi (25 tahun) saat dia sudah berusia 40 tahun.

Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya raya. Nabi adalah seorang pemuda miskin yang hanya sekadar penggembala. Selama hidup dengan Khadijah, Nabi hanya mempunyai seorang isteri saja sampai akhirnya Khadijah wafat. Pernikahan Nabi dan Khadijah berlangsung 25 thn setelah kepulangan beliau dari Syam.

2. Aisha Aisha RA adalah anak perempuan Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi saat berusia sekitar 7-9 tahun m. Tetapi kerana usia yang masih terlalu muda, Nabi hanya mula tidur dengan Aisha ketika berusia 9 tahun. Sewaktu menikahi Aisha, usia Nabi saat itu sekitar 50 tahun. Tentang umur perkahwinan Aisha ini masih menimbulkan kontroversi, akan kita dibincangkan di posting berikutnya. Pernikahan ini diperkitakan terjadi pada tahun 620 M, beberapa bulan selepas kematian Khadijah, isteri pertama Nabi. Ia hidup sampai akhir hayat Nabi. Ketika Nabi wafat, dia berumur 18 tahun, ia meninggal diumur 57 tahun.

3. Hafsah Hafsah adalah putri dari Umar. Sebelum berkahwin dengan Nabi, Hafsah sebelumnya telah berkahwin dengan Khunais yang gugur ketika perang Uhud. Pernikahan dengan Nabi dilakukan sekitar 7 bulan selepas Hafsah menjanda. Khunais gugur sebagai pahlawan syuhada dalam perang Uhud, maka tinggallah Hafsah sebagai janda mujahidin dalam usia 18 tahun. Hafsa dinikahi Nabi di tahun 625, 3 bulan selepas penghijrahan ke Madinah. Dia berumur 19 tahun dan Nabi berumur 55 tahun ketika berkahwin. Dia hidup bersama Nabi selama 8 tahun sampai akhirnya Nabi meninggal pada tahun 669 pada umur 63.

4. Zainab bint Jash Sebelum berkahwin dengan Nabi, Zainab adalah bekas menantu Nabi dari anak angkat, Zaid bin Haritha. Zainab adalah satu-satunya isteri Nabi yang langsung dijodohkan oleh Allah SWT kepada Nabi serta membukukannya dalam Al-Qur'an. Nabi saat menikah dengan Zainab berusia 58 tahun, Zainab berusia sekitar 35 tahun. Zainab meninggal tahun 641 setelah wafatnya Nabi.

5. Safiah Dalam peperangan di Khaibar, pasukan Rasullullah menakluk kaum Yahudi Khaibar. Akibat peperangan tersebut Safiah yang baru berusia 17 tahun kehilangan suaminya yang bernama Kinanah yang baru menikahinya 1 bulan. Safiah yang cantik jelita kemudian diambil sebagai isteri oleh Nabi.

6. Maria meninggal lima tahun selepas meninggalnya Nabi SAW. Hindun dinikahi Nabi ditahun 4 H. Dianggarkan perkahwinan Maria dan Nabi terjadi pada sekitar tahun 7/8 H. Setelah menjanda banyak lelaki yang ingin meminang Hindun diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Pernikahan dilaksanakan tahun 4 H bulan Syawal. Dalam salah satu kesempatan Juwariya ingin menemui Nabi untuk membicarakan pembebasannya. Maria Qibtidaiya adalah seorang wanita yang cantik. Rasul memerintahkan Dihyah untuk menikahi tawanan wanita yang lain. Tidak jelas berapa usia Raihana saat menikahi dengan Nabi. dan berumur 21 ketika Nabi wafat. Hindun meninggal sekitar tahun 59 H dalam usia 84 tahun. Satu dari wanita yang menjadi janda adalah Raihana yang sangat cantik. namun ada yang menyebutkan bahawa usia Maria waktu dinikahi Rasul adalah sekitar 20 tahun. Safiyah wafat pada tahun 673 pada umur 60 tahun. pasukan Rasul berjaya mengalahkan pasukan musuh. Safiyah dinikahi oleh Rasul ketika dia berumur 17 tahun dan Nabi waktu itu berusia 58 tahun. pasukan Rasul berjaya mengalahkan suku Mustaliq yang dipimpin oleh Harith. dan Nabi 56 tahun. Namun pinangan kedua lelaki ini ditolak oleh Hindun. Maria Qibtidaiya Maria adalah seorang budak wanita yang diberi sebagai hadiah untuk mengikat tali shilaturahmi dari seorang gabenor Mesir kepada Nabi. Juwariya Dalam salah satu peperangannya. anaknya yang bernama Juwariya menjadi tawanan. Akibat dari perang ini. Raihana Dalam perang melawan kaum Yahudi bani Quraiza. 9. . Hindun binti Abu Umaiyah / Ummu Salamah Hindun adalah janda dari Abu Salmah yang mempunyai 4 oang anak. maka banyaklah janda-janda yang memerlukan perlindungan. 7. maka Rasul memutuskan untuk menikahi Safiyah. ketika Hindun berusia sekitar 30 tahun. Kemudian barulah Nabi mengajukan pinangan yang diterima oleh Hindun. 8. Maria melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ibrahim tetapi anak lelaki satu-satunya ini meninggal pada tahun 10 H.Safiah sebelumnya hendak diambil oleh Dihyah. Abu Salmah sendiri meninggal di tahun 4 H. Juwariya berkahwin dengan Nabi selama 4 tahun sampai Nabi wafat. Nabi menikahinya pada tahun 628. Sebagai gantinya. namun setelah Rasul mengetahui betapa Safiyah hanya layak bagi Rasul. Dia hidup bersama Nabi selama 4 tahun. Tidak ada catatan rasmi tentang status pernikahan ini tentang berapa usianya saat dinikahi. ketika Nabi berusia 58 tahun dan Juwairiah 20 tahun. Pernikahan dilangsungkan pada hari yang sama setelah ayah dan suaminya wafat dalam pertempuran. Saat itu Nabi sedang berada di rumah Aisah dan penyelesaian yang diajukan Nabi untuk melindunginya adalah dengan menikahinya.

Para sejarawan mengatakan bahawa Zainab meninggal dalam usia 30 tahun pada tahun ke 4 hijrah. dan dia tidak dapat menyembunyikan dirinya dari sesiapa yang telah mengenalinya. Namun di Habsyah Abdullah bin Jahasy pindah agama menjadi Nasrani dan jadilah Ramlah hidup sendiri. Saudah meninggal tahun 54 H dalam usia sangat banyak yang bererti 44 tahun sudah nabi wafat. Pergaulan rumah tangga Rasulullah dengan Zainab tidaklah berlansung lama. Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Khuzaimah (bukan binti Jash) adalah janda dari Ubaid bin Haris yang meninggal ketika perang Uhud. saat itu Ramlah telah berusia 40 tahun. Mereka termasuk golongan yang ikut hijrah ke Habasyah (Ethopia).10. lebih tinggi di antara wanita. Dia biasanya menetapkan kepada setiap dari mereka satu hari dan satu malam. Ramlah binti Abu Sufyan / Ummu Habibah Ramlah adalah anak Abu Sufyan yang dinikahkan dengan Abdullah bin Jahasy yang dikurniakan seorang anak perempuan. Tidak ada catatan rasmi tentang mengapa Zainab meninggal di usia yang begitu muda. Saat Nabi SAW melakukan ibadah haji pada tahun 7 H. Setengah riwayat mengatakan hanya selama 8 bulan. Usia Maimunah saat itu sekitar 30 tahun. Saudah sendiri diceritakan sebagai wanita yang tidak menarik dan digambarkan sebagai wanita yang amat besar. Diriwayatkan oleh Aisha: Manakala Rasulullah ingin berpergian. Nabi bersetuju dan perkahwinan dilakukan di Saraf sektiar 10 km dari Mekah. Oleh kerana Rasul menolong Ramlah dengan cara menikahinya pada tahun 7 H. Maimunah adalah janda dari Aba Rahim bin Abdi I'zzi. Saudah Tidak ada data yang tepat tentang usia Saudah saat menikah dengan Nabi. Maimunah Maimunah adalah isteri terakhir Nabi SAW. ada pula yang menyampaikan sekitar 4 bulan saja. isteri Nabi. dia akan mengundi siapa isterinya yang akan menemani dia. . 13. Berasal dari keluarga bangsawan Quraish. demi untuk mencari kesenangan Rasulullah (dengan perbuatan demikian) 11. 12. maka oleh bapa saudaranya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib dicadangkan agar Nabi menikahi Maimunah yang akan menguatkan ikatan persaudaraan. Tetapi Sauda bint Zam'a melepaskan (gilirannya) siang dan malam dia kepada Aisha. Dia akan membawa isteri yang namanya terundi.

4) Aisyah Binti Abu Bakar As-Siddiq r.a Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal pada tahun ke-11 kenabian setahun selepas perkahwinan Rasulullah dengan Sawdah 5) Hafsah Binti Umar Al-Khattab r. Bekas isteri kepada Ubaydullah Bin Jahsy yang bercerai dengan suaminya atas sebab suaminya telah murtad dan memeluk agama Nasrani. Bekas isteri Abdullah Bin Jahsy yang gugur syahid dalam Perang Uhud. 3) Sawdah Adalah isteri sepupu sebelah bapanya yang bernama al-sakran bin amru. 7) Ummu Salamah Hindun Binti Abu Umayyah Berkahwin dengan Rasulullah pada Syawal 4-Hijrah.a Berkahwin dengan Rasulullah pada tahun ke-3 Hijrah. . Anak mak saudara sebelah bapa.1) Khadijah Binti Khuwailid Seorang saudagar kaya yang berkahwin dengan Rasulullah ketika berumur 40 tahun. 8 ) Zainab Binti Jahsy Bin Riyab Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Zulkaedah 5-Hijrah. 2) Sawdah Binti Zam’ah Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Sawdah bercerai mati dengan suaminya. Menjadi janda selepas kematian suaminya Khunays Bin Hudhafah antara Perang Badar dan Uhud. 9) Juwayriyyah Binti al-Harith Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syaaban 6 Hijrah. 6) Zainab Binti Khuzaymah Berkahwin dengan Rasulullah pada tahun ke-4 Hijrah. Merupakan isteri pertama baginda. Balu kepada Abu Salamah. Namun meninggal dunia dua atau tiga bulan selepas berkahwin dengan Rasulullah. 10) Ummu Habibah Ramlah Binti Abu Sufiyan Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Muharam tahun ke-7 Hijrah. Digelar Ummu al-Masakin (ibu orang miskin) sebab sifat pemurah dan penyanyangnya kepada yang miskin.

. 12) Maymunah Binti al-Harith Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Zulkaedah tahun ke-7 Hijrah. Rasulullah memerdekakannya serta mengahwininya setelah berjaya menakluk Khaybar.11) Safiyyah Binti Huyai Bin Akhtab Merupakan tawanan perang Khaybar. Saudara perempuan Ummu alFadl Lubabah Binti al-Harith.

Beliau kemudiannya diberikan kepada Thabit bin Qais sebagai bahagian dari rampasan perang.a. Pada peringkat awalnya beliau dikahwini oleh Zaid bin Harithah dan nama beliau ialah Burrah. Beliau termasuk di antara wanita-wanita yang matang berfikir.a. Beliau ditawan oleh umat Islam setelah berjaya dalam peperangan Bani Mustaliq. tetapi suaminya terpengaruh dengan ajaran Kristian menyebabkan dia murtad dan meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Kristian. Setelah Nabi meninggal dunia beliau disara oleh Saidina Abu Bakar seterusnya Umar. Beliau dikurniakan umur yang panjang.w dengan maskahwin sebanyak 400 dinar. Beliau juga bersikap pemurah dengan kaum kerabat dan anak-anak yatimnya .w dalam perjuangan baginda samada dari sudut moral ataupun material.a. suaminya meninggal dunia. Setelah dimerdekakan beliau dikahwini oleh Rasulullah s.a. Ekoran dari itu an-Najasyi. Setelah beliau memeluk Islam Rasulullah s.a.w terus menghantar Amru bin Umaiyyah Ad-Dhumari supaya melamar beliau untuk Rasulullah. Saudah binti Zam'ah (meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah / 643 Masehi) Beliau memeluk Islam bersama suaminya dan turut serta berhijrah ke Habsyah (Eriteria sekarang). Setelah berlaku peperangan Badar. Beliau meninggal dunia pada zaman pemerintahan Saidina Umar. Beliau meninggal dunia di Madinah. Zainab binti Jahsyin (meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah) Beliau adalah emak saudara Rasullullah s. Setelah itu beliau pergi berjumpa Rasulullah untuk minta bantuan. Rasulullah s. Ummi Kalsum dan Fatimah. Hafsah binti Umar (meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah) Beliau memeluk Islam sejak awal kebangkitan Islam. Juwairiah binti Al-Harith bin Abi Dhirar (meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah) Pada asal beliau bernama Burah binti al-Harith. pemerintah Habsyah mengahwinkan Ummu Habibah dengan Rasulullah s. beliau dikahwini oleh Rasulullah s.w mengahwininya.w dan diberi nama Zainab.w. Beliau adalah wanita yang paling fakih di kalangan umat Nabi Muhammad serta paling alim tentang ilmu agama adab-adabnya. Ummu Habibah binti Abi Sufian (meninggal dunia pada tahun 44 Hijrah / 664 Masehi) Nama penuhnya ialah Ramlah binti Abi Sufian. Beliau merupakan wanita yang mempunyai pengetahuan agama dan seorang yang warak serta suka bersedekah.w ialah: Qasim dan Abdullah kedua-duanya meninggal dunia ketika masih kecil. Khadijah meninggal dunia pada tahun "Aamul Huzni" (tahun kesedihan) dan dikebumikan di Hajun. Beliau memberi sokongan padu kepada Rasulullah s. Lantas Rasulullah s. Maimunah binti Al-Harith (meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah / 670 Masehi ) Nama asal beliau ialah Burrah lalu diganti oleh Nabi dengan nama Maimunah.a. Beliaulah wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi s. Beliau pernah digelarkan dengan Ummu al-Hakam.a. lalu Rasulullah bersetuju untuk membayar sejumlah harta yang telah beliau sepakati bersama Thabit bin Qais.a.a.w.a. Beliau adalah seorang isteri yang paling disayangi oleh Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah s.Nama-Nama Isteri Rasullulah Khadijah binti Khuwailid (meninggal dunia pada tahun 3 Sebelum Hijrah) Beliau adalah isteri Rasulullah yang pertama dan orang yang paling banyak membantu perjuangan baginda di peringkat awal kebangkitan Nabi menjadi Rasul. Ummu Salamah (meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah / 676 Masehi) Nama penuhnya ialah Hindun binti Umaiyyah. Nabi tidak pernah berkahwin dengan gadis sunti selain daripadanya.w dan dikurniakan seorang putera yang bernama Ibrahim. Beliau meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Beliau turut serta berhijrah ke Habsyah (Eriteria sekarang) bersama suaminya. Setelah suaminya meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Setelah itu Rasulullah memerdekakan Juwairiah kemudian mengahwininya. Sebelum kebangkitan Nabi menjadi Rasul beliau digelarkan dengan wanita suci. Beliau bersama suaminya turut serta berhijrah ke Madinah. Thabit berjanji untuk memerdekakannya setelah beliau berjaya membayar sejumlah wang tebusan.w pada tahun kedua selepas Hijrah.a.a. Rukiah.a. Beliau pernah membuat sesuatu dengan titik peluhnya sendiri kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin. Salah seorang sahabat wanita yang awal memeluk Islam.w. pemerintah Mesir pada tahun 7 H kepada Nabi.w dan terdapat ayat al-Quran yang diturunkan kerananya iaitu ayat yang bermaksud: Dan (Kami telah halalkan bagimu) mana-mana perempuan yang beriman yang memberikan dirinya kepada Nabi (untuk dikahwinkan tanpa membayar maskahwin) Surah al-Ahzab ayat: 50 Mariah Al-Qibtiah (meninggal dunia pada tahun 16 Hijrah / 637 Masehi) Beliau adalah seorang wanita Mesir yang dihadiahkan oleh Muqauqis. Setelah beliau dicerai. Seterusnya Zainab. seterusnya beliau dikahwinkan dengan Rasulullah s. Beliau meninggal dunia di Madinah. Beliau termasuk di antara tawanan yang ditawan dalam perang Khaibar. Rasulullah mengahwininya 15 tahun sebelum kebangkitan baginda menjadi Rasul. beliau dikahwini oleh Rasulullah selepas Khadijah meninggal dunia kemudian Rasulullah membawa beliau berhijrah ke Madinah.w mengahwini beliau setelah suaminya mati syahid dalam peperangan Badar.a.w memilih beliau kemudian memerdekakannya. Beliau termasuk di kalangan orang-orang yang berhijrah sebanyak dua kali (Hijrah ke Habsyah dan Hijrah ke Madinah). Aisyah binti Abu Bakar (meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah) Beliau dikahwinkan oleh Nabi s. Setelah suami Ummu Habibah meninggal dunia Rasulullah s. Safiah binti Huyai bin Akhtab (meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah) Pada asalnya beliau adalah di antara penganut agama Yahudi Bani Akhtab. Anak-anak beliau dari Nabi s. berperibadi tinggi dan pandai menulis. Kemudian Rasulullah melamarnya melalui bapa beliau.

Wanita pertama hijrah ke Habsyah. Perkahwinan dengan Rasulullah adalah perintah langsung daripada Allah. 6. 3. 11. Wanita pertama dinikahi selepas kewafatan Siti Khadijah. Berusia 17 tahun dan sudah menjanda ketika berkahwin dengan Nabi. Rasulullah mengahwininya bagi merapatkan lagi hubungan dengan Sayidina Abu Bakar.ISTERI-ISTERI NABI MUHAMMAD SAW 1. Untuk merapatkan hubungan baik dengan bapanya. Manusia pertama masuk Islam. Hadiah daripada Raja Muqawqis. Saudah binti Zam'ah. Mariah binti Syam'un. Berusia 25 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi menyebarkan syiar Islam. Satu-satunya isteri yang dikahwini semasa anak dara. dan memuliakan suaminya yang syahid dalam perang Uhud. Nabi meminang beliau menerusi raja Najasyi. Hafsah binti Umar. Berusia 65 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. 10. Berusia 31 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi memperbaiki hubungan dengan Abu Sufiyan. Siti Khadijah binti Khuwailid. kekayaan dan kepintaran. 9. Berusia 34 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi memecah tembok permusuhan dengan kabilah Bani Makhzun terhadap Islam dan memadamkan kebencian mereka. Pandai menulis dan berbahasa. Paras cantik dan akal pintar. Beliau bersifat lemah lembut dan bersikap benar. 8. Rasulullah tidak berpoligami semasa hayat Siti Khadijah. 4. Paling bertakwa dan bersungguh-sungguh menyambung silaturahim. 7. Wanita paling terhormat di kalangan kaumnya dari segi keturunan. paling banyak bersedekah dan memuliakan orang miskin. Berhijrah ke Habsyah bersama suaminya dan suaminya meninggal di sana. Berusia 35 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. 2. Rasulullah meminangnya untuk menjaga anak-anak Rasulullah dengan Khadijah. Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Berusia 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. 12. Satu-satunya isteri yang mempunyai zuriat selepas Siti Khadijah. Seorang yang sangat kuat beribadah. Maimunah binti Al-Harith. Zainab binti Jahsy. Rasulullah menikahinya demi memuliakan suaminya yang syahid dalam Perang Uhud. Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Juwairiyah binti Al-Harith. Beliau digelar ummu al-Masakin (ibu orang-orang miskin) kerana sikap penyayang dan kelembutannya terhadap mereka. Sayidina Umar. Wanita paling alim dalam pengetahuan agamanya. . Safiyyah binti Huyai. Berusia 29 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufiyan. 5. Pembebasan daripada tawanan perang. Tawanan perang bani Mustalaq yang dibebaskan oleh Rasulullah dan kemudian dinikahi Baginda. Banyak berpuasa dan beribadat. Meninggal tahun ketiga sebelum hijrah. Aisyah binti Abu Bakar. Berusia 9 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Zainab binti Khuzaimah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful