P. 1
isteri rasulullah

isteri rasulullah

|Views: 11|Likes:
Published by Khai Onie

More info:

Published by: Khai Onie on Jul 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

1. Khadijah Khadijah yang menikahi Nabi (25 tahun) saat dia sudah berusia 40 tahun.

Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya raya. Nabi adalah seorang pemuda miskin yang hanya sekadar penggembala. Selama hidup dengan Khadijah, Nabi hanya mempunyai seorang isteri saja sampai akhirnya Khadijah wafat. Pernikahan Nabi dan Khadijah berlangsung 25 thn setelah kepulangan beliau dari Syam.

2. Aisha Aisha RA adalah anak perempuan Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi saat berusia sekitar 7-9 tahun m. Tetapi kerana usia yang masih terlalu muda, Nabi hanya mula tidur dengan Aisha ketika berusia 9 tahun. Sewaktu menikahi Aisha, usia Nabi saat itu sekitar 50 tahun. Tentang umur perkahwinan Aisha ini masih menimbulkan kontroversi, akan kita dibincangkan di posting berikutnya. Pernikahan ini diperkitakan terjadi pada tahun 620 M, beberapa bulan selepas kematian Khadijah, isteri pertama Nabi. Ia hidup sampai akhir hayat Nabi. Ketika Nabi wafat, dia berumur 18 tahun, ia meninggal diumur 57 tahun.

3. Hafsah Hafsah adalah putri dari Umar. Sebelum berkahwin dengan Nabi, Hafsah sebelumnya telah berkahwin dengan Khunais yang gugur ketika perang Uhud. Pernikahan dengan Nabi dilakukan sekitar 7 bulan selepas Hafsah menjanda. Khunais gugur sebagai pahlawan syuhada dalam perang Uhud, maka tinggallah Hafsah sebagai janda mujahidin dalam usia 18 tahun. Hafsa dinikahi Nabi di tahun 625, 3 bulan selepas penghijrahan ke Madinah. Dia berumur 19 tahun dan Nabi berumur 55 tahun ketika berkahwin. Dia hidup bersama Nabi selama 8 tahun sampai akhirnya Nabi meninggal pada tahun 669 pada umur 63.

4. Zainab bint Jash Sebelum berkahwin dengan Nabi, Zainab adalah bekas menantu Nabi dari anak angkat, Zaid bin Haritha. Zainab adalah satu-satunya isteri Nabi yang langsung dijodohkan oleh Allah SWT kepada Nabi serta membukukannya dalam Al-Qur'an. Nabi saat menikah dengan Zainab berusia 58 tahun, Zainab berusia sekitar 35 tahun. Zainab meninggal tahun 641 setelah wafatnya Nabi.

5. Safiah Dalam peperangan di Khaibar, pasukan Rasullullah menakluk kaum Yahudi Khaibar. Akibat peperangan tersebut Safiah yang baru berusia 17 tahun kehilangan suaminya yang bernama Kinanah yang baru menikahinya 1 bulan. Safiah yang cantik jelita kemudian diambil sebagai isteri oleh Nabi.

8. Sebagai gantinya. Rasul memerintahkan Dihyah untuk menikahi tawanan wanita yang lain. maka banyaklah janda-janda yang memerlukan perlindungan. Dia hidup bersama Nabi selama 4 tahun. Saat itu Nabi sedang berada di rumah Aisah dan penyelesaian yang diajukan Nabi untuk melindunginya adalah dengan menikahinya. Akibat dari perang ini. anaknya yang bernama Juwariya menjadi tawanan. Abu Salmah sendiri meninggal di tahun 4 H.Safiah sebelumnya hendak diambil oleh Dihyah. Maria melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ibrahim tetapi anak lelaki satu-satunya ini meninggal pada tahun 10 H. Pernikahan dilaksanakan tahun 4 H bulan Syawal. Maria Qibtidaiya adalah seorang wanita yang cantik. Nabi menikahinya pada tahun 628. 9. ketika Hindun berusia sekitar 30 tahun. Maria meninggal lima tahun selepas meninggalnya Nabi SAW. namun ada yang menyebutkan bahawa usia Maria waktu dinikahi Rasul adalah sekitar 20 tahun. pasukan Rasul berjaya mengalahkan suku Mustaliq yang dipimpin oleh Harith. Hindun meninggal sekitar tahun 59 H dalam usia 84 tahun. Dalam salah satu kesempatan Juwariya ingin menemui Nabi untuk membicarakan pembebasannya. namun setelah Rasul mengetahui betapa Safiyah hanya layak bagi Rasul. dan berumur 21 ketika Nabi wafat. pasukan Rasul berjaya mengalahkan pasukan musuh. 7. Hindun dinikahi Nabi ditahun 4 H. Setelah menjanda banyak lelaki yang ingin meminang Hindun diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar. maka Rasul memutuskan untuk menikahi Safiyah. Dianggarkan perkahwinan Maria dan Nabi terjadi pada sekitar tahun 7/8 H. Juwariya berkahwin dengan Nabi selama 4 tahun sampai Nabi wafat. Tidak jelas berapa usia Raihana saat menikahi dengan Nabi. Hindun binti Abu Umaiyah / Ummu Salamah Hindun adalah janda dari Abu Salmah yang mempunyai 4 oang anak. Safiyah wafat pada tahun 673 pada umur 60 tahun. Namun pinangan kedua lelaki ini ditolak oleh Hindun. Maria Qibtidaiya Maria adalah seorang budak wanita yang diberi sebagai hadiah untuk mengikat tali shilaturahmi dari seorang gabenor Mesir kepada Nabi. Raihana Dalam perang melawan kaum Yahudi bani Quraiza. Safiyah dinikahi oleh Rasul ketika dia berumur 17 tahun dan Nabi waktu itu berusia 58 tahun. Pernikahan dilangsungkan pada hari yang sama setelah ayah dan suaminya wafat dalam pertempuran. Juwariya Dalam salah satu peperangannya. dan Nabi 56 tahun. . ketika Nabi berusia 58 tahun dan Juwairiah 20 tahun. Kemudian barulah Nabi mengajukan pinangan yang diterima oleh Hindun. Tidak ada catatan rasmi tentang status pernikahan ini tentang berapa usianya saat dinikahi. Satu dari wanita yang menjadi janda adalah Raihana yang sangat cantik. 6.

Dia biasanya menetapkan kepada setiap dari mereka satu hari dan satu malam. Nabi bersetuju dan perkahwinan dilakukan di Saraf sektiar 10 km dari Mekah. 13. Saudah meninggal tahun 54 H dalam usia sangat banyak yang bererti 44 tahun sudah nabi wafat. demi untuk mencari kesenangan Rasulullah (dengan perbuatan demikian) 11. Saudah Tidak ada data yang tepat tentang usia Saudah saat menikah dengan Nabi. Saudah sendiri diceritakan sebagai wanita yang tidak menarik dan digambarkan sebagai wanita yang amat besar. Para sejarawan mengatakan bahawa Zainab meninggal dalam usia 30 tahun pada tahun ke 4 hijrah. Oleh kerana Rasul menolong Ramlah dengan cara menikahinya pada tahun 7 H. saat itu Ramlah telah berusia 40 tahun. Setengah riwayat mengatakan hanya selama 8 bulan. Mereka termasuk golongan yang ikut hijrah ke Habasyah (Ethopia). . Dia akan membawa isteri yang namanya terundi. maka oleh bapa saudaranya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib dicadangkan agar Nabi menikahi Maimunah yang akan menguatkan ikatan persaudaraan. Maimunah Maimunah adalah isteri terakhir Nabi SAW. lebih tinggi di antara wanita. isteri Nabi. Pergaulan rumah tangga Rasulullah dengan Zainab tidaklah berlansung lama. 12. Ramlah binti Abu Sufyan / Ummu Habibah Ramlah adalah anak Abu Sufyan yang dinikahkan dengan Abdullah bin Jahasy yang dikurniakan seorang anak perempuan. dan dia tidak dapat menyembunyikan dirinya dari sesiapa yang telah mengenalinya. Tidak ada catatan rasmi tentang mengapa Zainab meninggal di usia yang begitu muda. dia akan mengundi siapa isterinya yang akan menemani dia. Namun di Habsyah Abdullah bin Jahasy pindah agama menjadi Nasrani dan jadilah Ramlah hidup sendiri. Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Khuzaimah (bukan binti Jash) adalah janda dari Ubaid bin Haris yang meninggal ketika perang Uhud. ada pula yang menyampaikan sekitar 4 bulan saja. Usia Maimunah saat itu sekitar 30 tahun. Saat Nabi SAW melakukan ibadah haji pada tahun 7 H. Diriwayatkan oleh Aisha: Manakala Rasulullah ingin berpergian. Tetapi Sauda bint Zam'a melepaskan (gilirannya) siang dan malam dia kepada Aisha. Maimunah adalah janda dari Aba Rahim bin Abdi I'zzi.10. Berasal dari keluarga bangsawan Quraish.

a Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal pada tahun ke-11 kenabian setahun selepas perkahwinan Rasulullah dengan Sawdah 5) Hafsah Binti Umar Al-Khattab r. Merupakan isteri pertama baginda. 4) Aisyah Binti Abu Bakar As-Siddiq r. Sawdah bercerai mati dengan suaminya. 10) Ummu Habibah Ramlah Binti Abu Sufiyan Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Muharam tahun ke-7 Hijrah. . Bekas isteri Abdullah Bin Jahsy yang gugur syahid dalam Perang Uhud. 2) Sawdah Binti Zam’ah Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Bekas isteri kepada Ubaydullah Bin Jahsy yang bercerai dengan suaminya atas sebab suaminya telah murtad dan memeluk agama Nasrani. Balu kepada Abu Salamah. 6) Zainab Binti Khuzaymah Berkahwin dengan Rasulullah pada tahun ke-4 Hijrah. Namun meninggal dunia dua atau tiga bulan selepas berkahwin dengan Rasulullah. 3) Sawdah Adalah isteri sepupu sebelah bapanya yang bernama al-sakran bin amru. Anak mak saudara sebelah bapa. 8 ) Zainab Binti Jahsy Bin Riyab Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Zulkaedah 5-Hijrah. 9) Juwayriyyah Binti al-Harith Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syaaban 6 Hijrah.1) Khadijah Binti Khuwailid Seorang saudagar kaya yang berkahwin dengan Rasulullah ketika berumur 40 tahun. Menjadi janda selepas kematian suaminya Khunays Bin Hudhafah antara Perang Badar dan Uhud. 7) Ummu Salamah Hindun Binti Abu Umayyah Berkahwin dengan Rasulullah pada Syawal 4-Hijrah.a Berkahwin dengan Rasulullah pada tahun ke-3 Hijrah. Digelar Ummu al-Masakin (ibu orang miskin) sebab sifat pemurah dan penyanyangnya kepada yang miskin.

12) Maymunah Binti al-Harith Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Zulkaedah tahun ke-7 Hijrah.11) Safiyyah Binti Huyai Bin Akhtab Merupakan tawanan perang Khaybar. . Saudara perempuan Ummu alFadl Lubabah Binti al-Harith. Rasulullah memerdekakannya serta mengahwininya setelah berjaya menakluk Khaybar.

Ekoran dari itu an-Najasyi. Setelah itu beliau pergi berjumpa Rasulullah untuk minta bantuan. Juwairiah binti Al-Harith bin Abi Dhirar (meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah) Pada asal beliau bernama Burah binti al-Harith.a. Beliau pernah digelarkan dengan Ummu al-Hakam.w pada tahun kedua selepas Hijrah.Nama-Nama Isteri Rasullulah Khadijah binti Khuwailid (meninggal dunia pada tahun 3 Sebelum Hijrah) Beliau adalah isteri Rasulullah yang pertama dan orang yang paling banyak membantu perjuangan baginda di peringkat awal kebangkitan Nabi menjadi Rasul.w mengahwini beliau setelah suaminya mati syahid dalam peperangan Badar.a.a.w dalam perjuangan baginda samada dari sudut moral ataupun material. beliau dikahwini oleh Rasulullah selepas Khadijah meninggal dunia kemudian Rasulullah membawa beliau berhijrah ke Madinah.a. Aisyah binti Abu Bakar (meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah) Beliau dikahwinkan oleh Nabi s. Ummu Habibah binti Abi Sufian (meninggal dunia pada tahun 44 Hijrah / 664 Masehi) Nama penuhnya ialah Ramlah binti Abi Sufian.a. berperibadi tinggi dan pandai menulis. Sebelum kebangkitan Nabi menjadi Rasul beliau digelarkan dengan wanita suci. Beliau meninggal dunia pada zaman pemerintahan Saidina Umar. Beliau termasuk di antara tawanan yang ditawan dalam perang Khaibar. Maimunah binti Al-Harith (meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah / 670 Masehi ) Nama asal beliau ialah Burrah lalu diganti oleh Nabi dengan nama Maimunah. Salah seorang sahabat wanita yang awal memeluk Islam. Nabi tidak pernah berkahwin dengan gadis sunti selain daripadanya. Setelah suami Ummu Habibah meninggal dunia Rasulullah s. Rasulullah s. Kemudian Rasulullah melamarnya melalui bapa beliau. tetapi suaminya terpengaruh dengan ajaran Kristian menyebabkan dia murtad dan meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Kristian.w dan terdapat ayat al-Quran yang diturunkan kerananya iaitu ayat yang bermaksud: Dan (Kami telah halalkan bagimu) mana-mana perempuan yang beriman yang memberikan dirinya kepada Nabi (untuk dikahwinkan tanpa membayar maskahwin) Surah al-Ahzab ayat: 50 Mariah Al-Qibtiah (meninggal dunia pada tahun 16 Hijrah / 637 Masehi) Beliau adalah seorang wanita Mesir yang dihadiahkan oleh Muqauqis. Rukiah.w mengahwininya. Beliau termasuk di antara wanita-wanita yang matang berfikir. Beliau termasuk di kalangan orang-orang yang berhijrah sebanyak dua kali (Hijrah ke Habsyah dan Hijrah ke Madinah). Beliau meninggal dunia di Madinah.w memilih beliau kemudian memerdekakannya.w. seterusnya beliau dikahwinkan dengan Rasulullah s.w. Beliau juga bersikap pemurah dengan kaum kerabat dan anak-anak yatimnya .w ialah: Qasim dan Abdullah kedua-duanya meninggal dunia ketika masih kecil. lalu Rasulullah bersetuju untuk membayar sejumlah harta yang telah beliau sepakati bersama Thabit bin Qais. Thabit berjanji untuk memerdekakannya setelah beliau berjaya membayar sejumlah wang tebusan. pemerintah Mesir pada tahun 7 H kepada Nabi. Rasulullah mengahwininya 15 tahun sebelum kebangkitan baginda menjadi Rasul.w dengan maskahwin sebanyak 400 dinar. Beliau pernah membuat sesuatu dengan titik peluhnya sendiri kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin. Setelah dimerdekakan beliau dikahwini oleh Rasulullah s. beliau dikahwini oleh Rasulullah s. Setelah suaminya meninggal dunia. Beliau kemudiannya diberikan kepada Thabit bin Qais sebagai bahagian dari rampasan perang.a.a.a. Anak-anak beliau dari Nabi s.w.a.a. Beliaulah wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi s. Hafsah binti Umar (meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah) Beliau memeluk Islam sejak awal kebangkitan Islam.w terus menghantar Amru bin Umaiyyah Ad-Dhumari supaya melamar beliau untuk Rasulullah. suaminya meninggal dunia. Beliau ditawan oleh umat Islam setelah berjaya dalam peperangan Bani Mustaliq. Seterusnya Zainab. Setelah beliau dicerai. Saudah binti Zam'ah (meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah / 643 Masehi) Beliau memeluk Islam bersama suaminya dan turut serta berhijrah ke Habsyah (Eriteria sekarang). Setelah itu Rasulullah memerdekakan Juwairiah kemudian mengahwininya. Beliau meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Setelah berlaku peperangan Badar. Beliau bersama suaminya turut serta berhijrah ke Madinah. Khadijah meninggal dunia pada tahun "Aamul Huzni" (tahun kesedihan) dan dikebumikan di Hajun. Beliau adalah wanita yang paling fakih di kalangan umat Nabi Muhammad serta paling alim tentang ilmu agama adab-adabnya. pemerintah Habsyah mengahwinkan Ummu Habibah dengan Rasulullah s. Ummi Kalsum dan Fatimah. Setelah Nabi meninggal dunia beliau disara oleh Saidina Abu Bakar seterusnya Umar. Safiah binti Huyai bin Akhtab (meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah) Pada asalnya beliau adalah di antara penganut agama Yahudi Bani Akhtab. Beliau merupakan wanita yang mempunyai pengetahuan agama dan seorang yang warak serta suka bersedekah.w dan diberi nama Zainab. Zainab binti Jahsyin (meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah) Beliau adalah emak saudara Rasullullah s. Beliau turut serta berhijrah ke Habsyah (Eriteria sekarang) bersama suaminya. Beliau memberi sokongan padu kepada Rasulullah s. Lantas Rasulullah s.a.a. Beliau dikurniakan umur yang panjang. Ummu Salamah (meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah / 676 Masehi) Nama penuhnya ialah Hindun binti Umaiyyah. Beliau meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Beliau meninggal dunia di Madinah.a. Setelah beliau memeluk Islam Rasulullah s.w dan dikurniakan seorang putera yang bernama Ibrahim.a. Pada peringkat awalnya beliau dikahwini oleh Zaid bin Harithah dan nama beliau ialah Burrah. Beliau adalah seorang isteri yang paling disayangi oleh Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah s.

dan memuliakan suaminya yang syahid dalam perang Uhud. Rasulullah meminangnya untuk menjaga anak-anak Rasulullah dengan Khadijah. Satu-satunya isteri yang mempunyai zuriat selepas Siti Khadijah. Maimunah binti Al-Harith. Rasulullah mengahwininya bagi merapatkan lagi hubungan dengan Sayidina Abu Bakar. 3. Zainab binti Khuzaimah. Manusia pertama masuk Islam. Berusia 25 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi menyebarkan syiar Islam. Berusia 29 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Berusia 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Banyak berpuasa dan beribadat. Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Aisyah binti Abu Bakar. 12. paling banyak bersedekah dan memuliakan orang miskin. Zainab binti Jahsy. Wanita paling terhormat di kalangan kaumnya dari segi keturunan. Berusia 9 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. 11. 5. . Rasulullah menikahinya demi memuliakan suaminya yang syahid dalam Perang Uhud. 7. 4. Paras cantik dan akal pintar. Wanita pertama dinikahi selepas kewafatan Siti Khadijah. Beliau digelar ummu al-Masakin (ibu orang-orang miskin) kerana sikap penyayang dan kelembutannya terhadap mereka. Hafsah binti Umar. 10. Paling bertakwa dan bersungguh-sungguh menyambung silaturahim. 2. Wanita pertama hijrah ke Habsyah. Pembebasan daripada tawanan perang. Satu-satunya isteri yang dikahwini semasa anak dara. Safiyyah binti Huyai. Nabi meminang beliau menerusi raja Najasyi. Berusia 35 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Rasulullah tidak berpoligami semasa hayat Siti Khadijah. Untuk merapatkan hubungan baik dengan bapanya. Meninggal tahun ketiga sebelum hijrah. Seorang yang sangat kuat beribadah. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Tawanan perang bani Mustalaq yang dibebaskan oleh Rasulullah dan kemudian dinikahi Baginda. Sayidina Umar. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufiyan. Berusia 17 tahun dan sudah menjanda ketika berkahwin dengan Nabi. Pandai menulis dan berbahasa. Perkahwinan dengan Rasulullah adalah perintah langsung daripada Allah. Juwairiyah binti Al-Harith. 6. Saudah binti Zam'ah. Berusia 34 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi memecah tembok permusuhan dengan kabilah Bani Makhzun terhadap Islam dan memadamkan kebencian mereka. Berusia 31 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi memperbaiki hubungan dengan Abu Sufiyan. Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. 8. Mariah binti Syam'un. Beliau bersifat lemah lembut dan bersikap benar. Berusia 65 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Wanita paling alim dalam pengetahuan agamanya. Berhijrah ke Habsyah bersama suaminya dan suaminya meninggal di sana. Siti Khadijah binti Khuwailid. 9.ISTERI-ISTERI NABI MUHAMMAD SAW 1. Hadiah daripada Raja Muqawqis. kekayaan dan kepintaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->