1. Khadijah Khadijah yang menikahi Nabi (25 tahun) saat dia sudah berusia 40 tahun.

Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya raya. Nabi adalah seorang pemuda miskin yang hanya sekadar penggembala. Selama hidup dengan Khadijah, Nabi hanya mempunyai seorang isteri saja sampai akhirnya Khadijah wafat. Pernikahan Nabi dan Khadijah berlangsung 25 thn setelah kepulangan beliau dari Syam.

2. Aisha Aisha RA adalah anak perempuan Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi saat berusia sekitar 7-9 tahun m. Tetapi kerana usia yang masih terlalu muda, Nabi hanya mula tidur dengan Aisha ketika berusia 9 tahun. Sewaktu menikahi Aisha, usia Nabi saat itu sekitar 50 tahun. Tentang umur perkahwinan Aisha ini masih menimbulkan kontroversi, akan kita dibincangkan di posting berikutnya. Pernikahan ini diperkitakan terjadi pada tahun 620 M, beberapa bulan selepas kematian Khadijah, isteri pertama Nabi. Ia hidup sampai akhir hayat Nabi. Ketika Nabi wafat, dia berumur 18 tahun, ia meninggal diumur 57 tahun.

3. Hafsah Hafsah adalah putri dari Umar. Sebelum berkahwin dengan Nabi, Hafsah sebelumnya telah berkahwin dengan Khunais yang gugur ketika perang Uhud. Pernikahan dengan Nabi dilakukan sekitar 7 bulan selepas Hafsah menjanda. Khunais gugur sebagai pahlawan syuhada dalam perang Uhud, maka tinggallah Hafsah sebagai janda mujahidin dalam usia 18 tahun. Hafsa dinikahi Nabi di tahun 625, 3 bulan selepas penghijrahan ke Madinah. Dia berumur 19 tahun dan Nabi berumur 55 tahun ketika berkahwin. Dia hidup bersama Nabi selama 8 tahun sampai akhirnya Nabi meninggal pada tahun 669 pada umur 63.

4. Zainab bint Jash Sebelum berkahwin dengan Nabi, Zainab adalah bekas menantu Nabi dari anak angkat, Zaid bin Haritha. Zainab adalah satu-satunya isteri Nabi yang langsung dijodohkan oleh Allah SWT kepada Nabi serta membukukannya dalam Al-Qur'an. Nabi saat menikah dengan Zainab berusia 58 tahun, Zainab berusia sekitar 35 tahun. Zainab meninggal tahun 641 setelah wafatnya Nabi.

5. Safiah Dalam peperangan di Khaibar, pasukan Rasullullah menakluk kaum Yahudi Khaibar. Akibat peperangan tersebut Safiah yang baru berusia 17 tahun kehilangan suaminya yang bernama Kinanah yang baru menikahinya 1 bulan. Safiah yang cantik jelita kemudian diambil sebagai isteri oleh Nabi.

Dalam salah satu kesempatan Juwariya ingin menemui Nabi untuk membicarakan pembebasannya. namun setelah Rasul mengetahui betapa Safiyah hanya layak bagi Rasul. Safiyah dinikahi oleh Rasul ketika dia berumur 17 tahun dan Nabi waktu itu berusia 58 tahun. Maria Qibtidaiya Maria adalah seorang budak wanita yang diberi sebagai hadiah untuk mengikat tali shilaturahmi dari seorang gabenor Mesir kepada Nabi. . Maria Qibtidaiya adalah seorang wanita yang cantik. Dianggarkan perkahwinan Maria dan Nabi terjadi pada sekitar tahun 7/8 H. namun ada yang menyebutkan bahawa usia Maria waktu dinikahi Rasul adalah sekitar 20 tahun. Nabi menikahinya pada tahun 628. dan Nabi 56 tahun. pasukan Rasul berjaya mengalahkan pasukan musuh. ketika Nabi berusia 58 tahun dan Juwairiah 20 tahun. Rasul memerintahkan Dihyah untuk menikahi tawanan wanita yang lain. dan berumur 21 ketika Nabi wafat. Setelah menjanda banyak lelaki yang ingin meminang Hindun diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar. 7. Maria melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ibrahim tetapi anak lelaki satu-satunya ini meninggal pada tahun 10 H. Dia hidup bersama Nabi selama 4 tahun. 8. Juwariya berkahwin dengan Nabi selama 4 tahun sampai Nabi wafat. Akibat dari perang ini. Hindun binti Abu Umaiyah / Ummu Salamah Hindun adalah janda dari Abu Salmah yang mempunyai 4 oang anak. Abu Salmah sendiri meninggal di tahun 4 H. 6. pasukan Rasul berjaya mengalahkan suku Mustaliq yang dipimpin oleh Harith. Raihana Dalam perang melawan kaum Yahudi bani Quraiza. anaknya yang bernama Juwariya menjadi tawanan. Tidak jelas berapa usia Raihana saat menikahi dengan Nabi. maka Rasul memutuskan untuk menikahi Safiyah.Safiah sebelumnya hendak diambil oleh Dihyah. Safiyah wafat pada tahun 673 pada umur 60 tahun. Pernikahan dilangsungkan pada hari yang sama setelah ayah dan suaminya wafat dalam pertempuran. ketika Hindun berusia sekitar 30 tahun. Hindun dinikahi Nabi ditahun 4 H. Saat itu Nabi sedang berada di rumah Aisah dan penyelesaian yang diajukan Nabi untuk melindunginya adalah dengan menikahinya. Kemudian barulah Nabi mengajukan pinangan yang diterima oleh Hindun. Maria meninggal lima tahun selepas meninggalnya Nabi SAW. 9. Juwariya Dalam salah satu peperangannya. Namun pinangan kedua lelaki ini ditolak oleh Hindun. Hindun meninggal sekitar tahun 59 H dalam usia 84 tahun. Pernikahan dilaksanakan tahun 4 H bulan Syawal. Sebagai gantinya. Satu dari wanita yang menjadi janda adalah Raihana yang sangat cantik. maka banyaklah janda-janda yang memerlukan perlindungan. Tidak ada catatan rasmi tentang status pernikahan ini tentang berapa usianya saat dinikahi.

Diriwayatkan oleh Aisha: Manakala Rasulullah ingin berpergian. Tidak ada catatan rasmi tentang mengapa Zainab meninggal di usia yang begitu muda. Dia akan membawa isteri yang namanya terundi. 12. lebih tinggi di antara wanita. Maimunah Maimunah adalah isteri terakhir Nabi SAW. Para sejarawan mengatakan bahawa Zainab meninggal dalam usia 30 tahun pada tahun ke 4 hijrah. dan dia tidak dapat menyembunyikan dirinya dari sesiapa yang telah mengenalinya. isteri Nabi.10. Saudah Tidak ada data yang tepat tentang usia Saudah saat menikah dengan Nabi. Setengah riwayat mengatakan hanya selama 8 bulan. Namun di Habsyah Abdullah bin Jahasy pindah agama menjadi Nasrani dan jadilah Ramlah hidup sendiri. demi untuk mencari kesenangan Rasulullah (dengan perbuatan demikian) 11. Ramlah binti Abu Sufyan / Ummu Habibah Ramlah adalah anak Abu Sufyan yang dinikahkan dengan Abdullah bin Jahasy yang dikurniakan seorang anak perempuan. Saudah meninggal tahun 54 H dalam usia sangat banyak yang bererti 44 tahun sudah nabi wafat. . Mereka termasuk golongan yang ikut hijrah ke Habasyah (Ethopia). Nabi bersetuju dan perkahwinan dilakukan di Saraf sektiar 10 km dari Mekah. Usia Maimunah saat itu sekitar 30 tahun. saat itu Ramlah telah berusia 40 tahun. Saat Nabi SAW melakukan ibadah haji pada tahun 7 H. Oleh kerana Rasul menolong Ramlah dengan cara menikahinya pada tahun 7 H. Dia biasanya menetapkan kepada setiap dari mereka satu hari dan satu malam. 13. Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Khuzaimah (bukan binti Jash) adalah janda dari Ubaid bin Haris yang meninggal ketika perang Uhud. Berasal dari keluarga bangsawan Quraish. Saudah sendiri diceritakan sebagai wanita yang tidak menarik dan digambarkan sebagai wanita yang amat besar. Maimunah adalah janda dari Aba Rahim bin Abdi I'zzi. maka oleh bapa saudaranya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib dicadangkan agar Nabi menikahi Maimunah yang akan menguatkan ikatan persaudaraan. Tetapi Sauda bint Zam'a melepaskan (gilirannya) siang dan malam dia kepada Aisha. Pergaulan rumah tangga Rasulullah dengan Zainab tidaklah berlansung lama. dia akan mengundi siapa isterinya yang akan menemani dia. ada pula yang menyampaikan sekitar 4 bulan saja.

8 ) Zainab Binti Jahsy Bin Riyab Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Zulkaedah 5-Hijrah. Menjadi janda selepas kematian suaminya Khunays Bin Hudhafah antara Perang Badar dan Uhud. 9) Juwayriyyah Binti al-Harith Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syaaban 6 Hijrah.1) Khadijah Binti Khuwailid Seorang saudagar kaya yang berkahwin dengan Rasulullah ketika berumur 40 tahun. Sawdah bercerai mati dengan suaminya. 3) Sawdah Adalah isteri sepupu sebelah bapanya yang bernama al-sakran bin amru. 6) Zainab Binti Khuzaymah Berkahwin dengan Rasulullah pada tahun ke-4 Hijrah. Bekas isteri kepada Ubaydullah Bin Jahsy yang bercerai dengan suaminya atas sebab suaminya telah murtad dan memeluk agama Nasrani. Balu kepada Abu Salamah. Namun meninggal dunia dua atau tiga bulan selepas berkahwin dengan Rasulullah.a Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal pada tahun ke-11 kenabian setahun selepas perkahwinan Rasulullah dengan Sawdah 5) Hafsah Binti Umar Al-Khattab r. 2) Sawdah Binti Zam’ah Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Digelar Ummu al-Masakin (ibu orang miskin) sebab sifat pemurah dan penyanyangnya kepada yang miskin. . Bekas isteri Abdullah Bin Jahsy yang gugur syahid dalam Perang Uhud.a Berkahwin dengan Rasulullah pada tahun ke-3 Hijrah. 4) Aisyah Binti Abu Bakar As-Siddiq r. Anak mak saudara sebelah bapa. 7) Ummu Salamah Hindun Binti Abu Umayyah Berkahwin dengan Rasulullah pada Syawal 4-Hijrah. 10) Ummu Habibah Ramlah Binti Abu Sufiyan Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Muharam tahun ke-7 Hijrah. Merupakan isteri pertama baginda.

12) Maymunah Binti al-Harith Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Zulkaedah tahun ke-7 Hijrah. Rasulullah memerdekakannya serta mengahwininya setelah berjaya menakluk Khaybar. .11) Safiyyah Binti Huyai Bin Akhtab Merupakan tawanan perang Khaybar. Saudara perempuan Ummu alFadl Lubabah Binti al-Harith.

Setelah suaminya meninggal dunia.a.w memilih beliau kemudian memerdekakannya. Beliau adalah wanita yang paling fakih di kalangan umat Nabi Muhammad serta paling alim tentang ilmu agama adab-adabnya. Setelah berlaku peperangan Badar. Ekoran dari itu an-Najasyi.a. Setelah beliau dicerai. Beliau kemudiannya diberikan kepada Thabit bin Qais sebagai bahagian dari rampasan perang. Pada peringkat awalnya beliau dikahwini oleh Zaid bin Harithah dan nama beliau ialah Burrah. Anak-anak beliau dari Nabi s.w ialah: Qasim dan Abdullah kedua-duanya meninggal dunia ketika masih kecil.a.w terus menghantar Amru bin Umaiyyah Ad-Dhumari supaya melamar beliau untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah melamarnya melalui bapa beliau.a.a.w dan terdapat ayat al-Quran yang diturunkan kerananya iaitu ayat yang bermaksud: Dan (Kami telah halalkan bagimu) mana-mana perempuan yang beriman yang memberikan dirinya kepada Nabi (untuk dikahwinkan tanpa membayar maskahwin) Surah al-Ahzab ayat: 50 Mariah Al-Qibtiah (meninggal dunia pada tahun 16 Hijrah / 637 Masehi) Beliau adalah seorang wanita Mesir yang dihadiahkan oleh Muqauqis. Beliau adalah seorang isteri yang paling disayangi oleh Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah s. Beliau merupakan wanita yang mempunyai pengetahuan agama dan seorang yang warak serta suka bersedekah. Salah seorang sahabat wanita yang awal memeluk Islam.Nama-Nama Isteri Rasullulah Khadijah binti Khuwailid (meninggal dunia pada tahun 3 Sebelum Hijrah) Beliau adalah isteri Rasulullah yang pertama dan orang yang paling banyak membantu perjuangan baginda di peringkat awal kebangkitan Nabi menjadi Rasul. Rukiah. Setelah itu beliau pergi berjumpa Rasulullah untuk minta bantuan.a. Lantas Rasulullah s. Beliau meninggal dunia di Madinah. Beliau meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Setelah suami Ummu Habibah meninggal dunia Rasulullah s. Seterusnya Zainab. Rasulullah s. Beliau meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Beliau dikurniakan umur yang panjang.w pada tahun kedua selepas Hijrah.a.w.w mengahwini beliau setelah suaminya mati syahid dalam peperangan Badar. Beliau ditawan oleh umat Islam setelah berjaya dalam peperangan Bani Mustaliq. Beliau termasuk di antara wanita-wanita yang matang berfikir. Beliau bersama suaminya turut serta berhijrah ke Madinah. Setelah dimerdekakan beliau dikahwini oleh Rasulullah s. Khadijah meninggal dunia pada tahun "Aamul Huzni" (tahun kesedihan) dan dikebumikan di Hajun. Ummi Kalsum dan Fatimah. pemerintah Habsyah mengahwinkan Ummu Habibah dengan Rasulullah s. lalu Rasulullah bersetuju untuk membayar sejumlah harta yang telah beliau sepakati bersama Thabit bin Qais. Safiah binti Huyai bin Akhtab (meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah) Pada asalnya beliau adalah di antara penganut agama Yahudi Bani Akhtab.w. Setelah beliau memeluk Islam Rasulullah s. Beliaulah wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi s. Ummu Salamah (meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah / 676 Masehi) Nama penuhnya ialah Hindun binti Umaiyyah.w dalam perjuangan baginda samada dari sudut moral ataupun material. Aisyah binti Abu Bakar (meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah) Beliau dikahwinkan oleh Nabi s. Beliau termasuk di kalangan orang-orang yang berhijrah sebanyak dua kali (Hijrah ke Habsyah dan Hijrah ke Madinah). Thabit berjanji untuk memerdekakannya setelah beliau berjaya membayar sejumlah wang tebusan. suaminya meninggal dunia. beliau dikahwini oleh Rasulullah selepas Khadijah meninggal dunia kemudian Rasulullah membawa beliau berhijrah ke Madinah. Beliau meninggal dunia pada zaman pemerintahan Saidina Umar. Beliau memberi sokongan padu kepada Rasulullah s. berperibadi tinggi dan pandai menulis.a. Zainab binti Jahsyin (meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah) Beliau adalah emak saudara Rasullullah s.w. Beliau termasuk di antara tawanan yang ditawan dalam perang Khaibar. Sebelum kebangkitan Nabi menjadi Rasul beliau digelarkan dengan wanita suci. Beliau turut serta berhijrah ke Habsyah (Eriteria sekarang) bersama suaminya. Beliau meninggal dunia di Madinah. beliau dikahwini oleh Rasulullah s. tetapi suaminya terpengaruh dengan ajaran Kristian menyebabkan dia murtad dan meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Kristian. Ummu Habibah binti Abi Sufian (meninggal dunia pada tahun 44 Hijrah / 664 Masehi) Nama penuhnya ialah Ramlah binti Abi Sufian.a.a.a. Beliau pernah digelarkan dengan Ummu al-Hakam.w mengahwininya.a. Maimunah binti Al-Harith (meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah / 670 Masehi ) Nama asal beliau ialah Burrah lalu diganti oleh Nabi dengan nama Maimunah. Saudah binti Zam'ah (meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah / 643 Masehi) Beliau memeluk Islam bersama suaminya dan turut serta berhijrah ke Habsyah (Eriteria sekarang). Nabi tidak pernah berkahwin dengan gadis sunti selain daripadanya. Beliau juga bersikap pemurah dengan kaum kerabat dan anak-anak yatimnya . Beliau pernah membuat sesuatu dengan titik peluhnya sendiri kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin.a. Rasulullah mengahwininya 15 tahun sebelum kebangkitan baginda menjadi Rasul. seterusnya beliau dikahwinkan dengan Rasulullah s.w dan diberi nama Zainab. Setelah Nabi meninggal dunia beliau disara oleh Saidina Abu Bakar seterusnya Umar. Hafsah binti Umar (meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah) Beliau memeluk Islam sejak awal kebangkitan Islam.a. Setelah itu Rasulullah memerdekakan Juwairiah kemudian mengahwininya. Juwairiah binti Al-Harith bin Abi Dhirar (meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah) Pada asal beliau bernama Burah binti al-Harith.w dan dikurniakan seorang putera yang bernama Ibrahim.w dengan maskahwin sebanyak 400 dinar. pemerintah Mesir pada tahun 7 H kepada Nabi.

Safiyyah binti Huyai. Berusia 34 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi memecah tembok permusuhan dengan kabilah Bani Makhzun terhadap Islam dan memadamkan kebencian mereka. Maimunah binti Al-Harith. Hadiah daripada Raja Muqawqis. 7. Wanita pertama dinikahi selepas kewafatan Siti Khadijah. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufiyan. Pandai menulis dan berbahasa. Tawanan perang bani Mustalaq yang dibebaskan oleh Rasulullah dan kemudian dinikahi Baginda. Mariah binti Syam'un. 4. Untuk merapatkan hubungan baik dengan bapanya. Nabi meminang beliau menerusi raja Najasyi. Beliau digelar ummu al-Masakin (ibu orang-orang miskin) kerana sikap penyayang dan kelembutannya terhadap mereka. Juwairiyah binti Al-Harith. 12. Manusia pertama masuk Islam. Paling bertakwa dan bersungguh-sungguh menyambung silaturahim.ISTERI-ISTERI NABI MUHAMMAD SAW 1. paling banyak bersedekah dan memuliakan orang miskin. Berusia 9 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Siti Khadijah binti Khuwailid. 11. 2. Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Sayidina Umar. dan memuliakan suaminya yang syahid dalam perang Uhud. Seorang yang sangat kuat beribadah. Wanita paling terhormat di kalangan kaumnya dari segi keturunan. Paras cantik dan akal pintar. Saudah binti Zam'ah. Rasulullah tidak berpoligami semasa hayat Siti Khadijah. Berusia 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Satu-satunya isteri yang mempunyai zuriat selepas Siti Khadijah. 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Rasulullah mengahwininya bagi merapatkan lagi hubungan dengan Sayidina Abu Bakar. Berhijrah ke Habsyah bersama suaminya dan suaminya meninggal di sana. 8. kekayaan dan kepintaran. . Berusia 17 tahun dan sudah menjanda ketika berkahwin dengan Nabi. Berusia 65 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Hafsah binti Umar. Berusia 31 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi memperbaiki hubungan dengan Abu Sufiyan. 3. Wanita paling alim dalam pengetahuan agamanya. Aisyah binti Abu Bakar. Berusia 25 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi menyebarkan syiar Islam. Zainab binti Jahsy. Satu-satunya isteri yang dikahwini semasa anak dara. Rasulullah meminangnya untuk menjaga anak-anak Rasulullah dengan Khadijah. Meninggal tahun ketiga sebelum hijrah. Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Berusia 29 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Perkahwinan dengan Rasulullah adalah perintah langsung daripada Allah. 5. Zainab binti Khuzaimah. Pembebasan daripada tawanan perang. Banyak berpuasa dan beribadat. Beliau bersifat lemah lembut dan bersikap benar. 10. Wanita pertama hijrah ke Habsyah. Rasulullah menikahinya demi memuliakan suaminya yang syahid dalam Perang Uhud. Berusia 35 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful