1. Khadijah Khadijah yang menikahi Nabi (25 tahun) saat dia sudah berusia 40 tahun.

Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya raya. Nabi adalah seorang pemuda miskin yang hanya sekadar penggembala. Selama hidup dengan Khadijah, Nabi hanya mempunyai seorang isteri saja sampai akhirnya Khadijah wafat. Pernikahan Nabi dan Khadijah berlangsung 25 thn setelah kepulangan beliau dari Syam.

2. Aisha Aisha RA adalah anak perempuan Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi saat berusia sekitar 7-9 tahun m. Tetapi kerana usia yang masih terlalu muda, Nabi hanya mula tidur dengan Aisha ketika berusia 9 tahun. Sewaktu menikahi Aisha, usia Nabi saat itu sekitar 50 tahun. Tentang umur perkahwinan Aisha ini masih menimbulkan kontroversi, akan kita dibincangkan di posting berikutnya. Pernikahan ini diperkitakan terjadi pada tahun 620 M, beberapa bulan selepas kematian Khadijah, isteri pertama Nabi. Ia hidup sampai akhir hayat Nabi. Ketika Nabi wafat, dia berumur 18 tahun, ia meninggal diumur 57 tahun.

3. Hafsah Hafsah adalah putri dari Umar. Sebelum berkahwin dengan Nabi, Hafsah sebelumnya telah berkahwin dengan Khunais yang gugur ketika perang Uhud. Pernikahan dengan Nabi dilakukan sekitar 7 bulan selepas Hafsah menjanda. Khunais gugur sebagai pahlawan syuhada dalam perang Uhud, maka tinggallah Hafsah sebagai janda mujahidin dalam usia 18 tahun. Hafsa dinikahi Nabi di tahun 625, 3 bulan selepas penghijrahan ke Madinah. Dia berumur 19 tahun dan Nabi berumur 55 tahun ketika berkahwin. Dia hidup bersama Nabi selama 8 tahun sampai akhirnya Nabi meninggal pada tahun 669 pada umur 63.

4. Zainab bint Jash Sebelum berkahwin dengan Nabi, Zainab adalah bekas menantu Nabi dari anak angkat, Zaid bin Haritha. Zainab adalah satu-satunya isteri Nabi yang langsung dijodohkan oleh Allah SWT kepada Nabi serta membukukannya dalam Al-Qur'an. Nabi saat menikah dengan Zainab berusia 58 tahun, Zainab berusia sekitar 35 tahun. Zainab meninggal tahun 641 setelah wafatnya Nabi.

5. Safiah Dalam peperangan di Khaibar, pasukan Rasullullah menakluk kaum Yahudi Khaibar. Akibat peperangan tersebut Safiah yang baru berusia 17 tahun kehilangan suaminya yang bernama Kinanah yang baru menikahinya 1 bulan. Safiah yang cantik jelita kemudian diambil sebagai isteri oleh Nabi.

Nabi menikahinya pada tahun 628. dan Nabi 56 tahun. Kemudian barulah Nabi mengajukan pinangan yang diterima oleh Hindun. Namun pinangan kedua lelaki ini ditolak oleh Hindun. Dianggarkan perkahwinan Maria dan Nabi terjadi pada sekitar tahun 7/8 H. Maria melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ibrahim tetapi anak lelaki satu-satunya ini meninggal pada tahun 10 H. Rasul memerintahkan Dihyah untuk menikahi tawanan wanita yang lain. . Maria Qibtidaiya adalah seorang wanita yang cantik. dan berumur 21 ketika Nabi wafat. Maria meninggal lima tahun selepas meninggalnya Nabi SAW. Raihana Dalam perang melawan kaum Yahudi bani Quraiza. Hindun dinikahi Nabi ditahun 4 H. Dalam salah satu kesempatan Juwariya ingin menemui Nabi untuk membicarakan pembebasannya. pasukan Rasul berjaya mengalahkan suku Mustaliq yang dipimpin oleh Harith. namun ada yang menyebutkan bahawa usia Maria waktu dinikahi Rasul adalah sekitar 20 tahun.Safiah sebelumnya hendak diambil oleh Dihyah. Saat itu Nabi sedang berada di rumah Aisah dan penyelesaian yang diajukan Nabi untuk melindunginya adalah dengan menikahinya. Pernikahan dilangsungkan pada hari yang sama setelah ayah dan suaminya wafat dalam pertempuran. pasukan Rasul berjaya mengalahkan pasukan musuh. 6. Abu Salmah sendiri meninggal di tahun 4 H. Juwariya Dalam salah satu peperangannya. maka Rasul memutuskan untuk menikahi Safiyah. Safiyah wafat pada tahun 673 pada umur 60 tahun. Hindun binti Abu Umaiyah / Ummu Salamah Hindun adalah janda dari Abu Salmah yang mempunyai 4 oang anak. Sebagai gantinya. Hindun meninggal sekitar tahun 59 H dalam usia 84 tahun. Satu dari wanita yang menjadi janda adalah Raihana yang sangat cantik. Pernikahan dilaksanakan tahun 4 H bulan Syawal. anaknya yang bernama Juwariya menjadi tawanan. Akibat dari perang ini. ketika Nabi berusia 58 tahun dan Juwairiah 20 tahun. Tidak jelas berapa usia Raihana saat menikahi dengan Nabi. Juwariya berkahwin dengan Nabi selama 4 tahun sampai Nabi wafat. Tidak ada catatan rasmi tentang status pernikahan ini tentang berapa usianya saat dinikahi. Dia hidup bersama Nabi selama 4 tahun. Setelah menjanda banyak lelaki yang ingin meminang Hindun diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar. ketika Hindun berusia sekitar 30 tahun. 8. 7. namun setelah Rasul mengetahui betapa Safiyah hanya layak bagi Rasul. Maria Qibtidaiya Maria adalah seorang budak wanita yang diberi sebagai hadiah untuk mengikat tali shilaturahmi dari seorang gabenor Mesir kepada Nabi. Safiyah dinikahi oleh Rasul ketika dia berumur 17 tahun dan Nabi waktu itu berusia 58 tahun. 9. maka banyaklah janda-janda yang memerlukan perlindungan.

Diriwayatkan oleh Aisha: Manakala Rasulullah ingin berpergian. maka oleh bapa saudaranya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib dicadangkan agar Nabi menikahi Maimunah yang akan menguatkan ikatan persaudaraan. 12. Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Khuzaimah (bukan binti Jash) adalah janda dari Ubaid bin Haris yang meninggal ketika perang Uhud. Saudah Tidak ada data yang tepat tentang usia Saudah saat menikah dengan Nabi. Saudah sendiri diceritakan sebagai wanita yang tidak menarik dan digambarkan sebagai wanita yang amat besar. Saudah meninggal tahun 54 H dalam usia sangat banyak yang bererti 44 tahun sudah nabi wafat. saat itu Ramlah telah berusia 40 tahun.10. Para sejarawan mengatakan bahawa Zainab meninggal dalam usia 30 tahun pada tahun ke 4 hijrah. Pergaulan rumah tangga Rasulullah dengan Zainab tidaklah berlansung lama. ada pula yang menyampaikan sekitar 4 bulan saja. Tetapi Sauda bint Zam'a melepaskan (gilirannya) siang dan malam dia kepada Aisha. 13. dan dia tidak dapat menyembunyikan dirinya dari sesiapa yang telah mengenalinya. Oleh kerana Rasul menolong Ramlah dengan cara menikahinya pada tahun 7 H. isteri Nabi. Ramlah binti Abu Sufyan / Ummu Habibah Ramlah adalah anak Abu Sufyan yang dinikahkan dengan Abdullah bin Jahasy yang dikurniakan seorang anak perempuan. Dia akan membawa isteri yang namanya terundi. Dia biasanya menetapkan kepada setiap dari mereka satu hari dan satu malam. demi untuk mencari kesenangan Rasulullah (dengan perbuatan demikian) 11. Mereka termasuk golongan yang ikut hijrah ke Habasyah (Ethopia). Saat Nabi SAW melakukan ibadah haji pada tahun 7 H. Nabi bersetuju dan perkahwinan dilakukan di Saraf sektiar 10 km dari Mekah. Setengah riwayat mengatakan hanya selama 8 bulan. Maimunah adalah janda dari Aba Rahim bin Abdi I'zzi. Maimunah Maimunah adalah isteri terakhir Nabi SAW. lebih tinggi di antara wanita. Namun di Habsyah Abdullah bin Jahasy pindah agama menjadi Nasrani dan jadilah Ramlah hidup sendiri. dia akan mengundi siapa isterinya yang akan menemani dia. . Berasal dari keluarga bangsawan Quraish. Usia Maimunah saat itu sekitar 30 tahun. Tidak ada catatan rasmi tentang mengapa Zainab meninggal di usia yang begitu muda.

Sawdah bercerai mati dengan suaminya. Merupakan isteri pertama baginda. 4) Aisyah Binti Abu Bakar As-Siddiq r. 7) Ummu Salamah Hindun Binti Abu Umayyah Berkahwin dengan Rasulullah pada Syawal 4-Hijrah. 2) Sawdah Binti Zam’ah Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Bekas isteri Abdullah Bin Jahsy yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Bekas isteri kepada Ubaydullah Bin Jahsy yang bercerai dengan suaminya atas sebab suaminya telah murtad dan memeluk agama Nasrani. 9) Juwayriyyah Binti al-Harith Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syaaban 6 Hijrah. 3) Sawdah Adalah isteri sepupu sebelah bapanya yang bernama al-sakran bin amru.1) Khadijah Binti Khuwailid Seorang saudagar kaya yang berkahwin dengan Rasulullah ketika berumur 40 tahun. 8 ) Zainab Binti Jahsy Bin Riyab Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Zulkaedah 5-Hijrah. Digelar Ummu al-Masakin (ibu orang miskin) sebab sifat pemurah dan penyanyangnya kepada yang miskin.a Berkahwin dengan Rasulullah pada tahun ke-3 Hijrah. Menjadi janda selepas kematian suaminya Khunays Bin Hudhafah antara Perang Badar dan Uhud. Namun meninggal dunia dua atau tiga bulan selepas berkahwin dengan Rasulullah. . 6) Zainab Binti Khuzaymah Berkahwin dengan Rasulullah pada tahun ke-4 Hijrah. 10) Ummu Habibah Ramlah Binti Abu Sufiyan Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Muharam tahun ke-7 Hijrah.a Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal pada tahun ke-11 kenabian setahun selepas perkahwinan Rasulullah dengan Sawdah 5) Hafsah Binti Umar Al-Khattab r. Balu kepada Abu Salamah. Anak mak saudara sebelah bapa.

12) Maymunah Binti al-Harith Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Zulkaedah tahun ke-7 Hijrah. . Rasulullah memerdekakannya serta mengahwininya setelah berjaya menakluk Khaybar.11) Safiyyah Binti Huyai Bin Akhtab Merupakan tawanan perang Khaybar. Saudara perempuan Ummu alFadl Lubabah Binti al-Harith.

lalu Rasulullah bersetuju untuk membayar sejumlah harta yang telah beliau sepakati bersama Thabit bin Qais.a.w terus menghantar Amru bin Umaiyyah Ad-Dhumari supaya melamar beliau untuk Rasulullah. Salah seorang sahabat wanita yang awal memeluk Islam. Setelah beliau dicerai. Beliau dikurniakan umur yang panjang. suaminya meninggal dunia. Seterusnya Zainab. Beliau meninggal dunia pada zaman pemerintahan Saidina Umar.a. beliau dikahwini oleh Rasulullah s.w ialah: Qasim dan Abdullah kedua-duanya meninggal dunia ketika masih kecil. Zainab binti Jahsyin (meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah) Beliau adalah emak saudara Rasullullah s.a.a. Aisyah binti Abu Bakar (meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah) Beliau dikahwinkan oleh Nabi s.a.a. Hafsah binti Umar (meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah) Beliau memeluk Islam sejak awal kebangkitan Islam.a.a. Setelah Nabi meninggal dunia beliau disara oleh Saidina Abu Bakar seterusnya Umar. tetapi suaminya terpengaruh dengan ajaran Kristian menyebabkan dia murtad dan meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Kristian.w pada tahun kedua selepas Hijrah. Beliau bersama suaminya turut serta berhijrah ke Madinah. Anak-anak beliau dari Nabi s.a.w. Setelah suaminya meninggal dunia. Nabi tidak pernah berkahwin dengan gadis sunti selain daripadanya. Rukiah. Setelah suami Ummu Habibah meninggal dunia Rasulullah s. Beliau memberi sokongan padu kepada Rasulullah s.w dalam perjuangan baginda samada dari sudut moral ataupun material. pemerintah Mesir pada tahun 7 H kepada Nabi. Setelah berlaku peperangan Badar.a. Beliau adalah wanita yang paling fakih di kalangan umat Nabi Muhammad serta paling alim tentang ilmu agama adab-adabnya. Maimunah binti Al-Harith (meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah / 670 Masehi ) Nama asal beliau ialah Burrah lalu diganti oleh Nabi dengan nama Maimunah. Ummu Salamah (meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah / 676 Masehi) Nama penuhnya ialah Hindun binti Umaiyyah.w. Beliau meninggal dunia di Madinah.w dengan maskahwin sebanyak 400 dinar. Beliau meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Beliau termasuk di antara tawanan yang ditawan dalam perang Khaibar.w mengahwininya. Beliau kemudiannya diberikan kepada Thabit bin Qais sebagai bahagian dari rampasan perang. Setelah itu beliau pergi berjumpa Rasulullah untuk minta bantuan.w dan diberi nama Zainab. Rasulullah s.a. seterusnya beliau dikahwinkan dengan Rasulullah s. Beliau juga bersikap pemurah dengan kaum kerabat dan anak-anak yatimnya .w. Beliau termasuk di kalangan orang-orang yang berhijrah sebanyak dua kali (Hijrah ke Habsyah dan Hijrah ke Madinah). Thabit berjanji untuk memerdekakannya setelah beliau berjaya membayar sejumlah wang tebusan. Ummu Habibah binti Abi Sufian (meninggal dunia pada tahun 44 Hijrah / 664 Masehi) Nama penuhnya ialah Ramlah binti Abi Sufian. Sebelum kebangkitan Nabi menjadi Rasul beliau digelarkan dengan wanita suci.w mengahwini beliau setelah suaminya mati syahid dalam peperangan Badar. berperibadi tinggi dan pandai menulis. Juwairiah binti Al-Harith bin Abi Dhirar (meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah) Pada asal beliau bernama Burah binti al-Harith. Lantas Rasulullah s.Nama-Nama Isteri Rasullulah Khadijah binti Khuwailid (meninggal dunia pada tahun 3 Sebelum Hijrah) Beliau adalah isteri Rasulullah yang pertama dan orang yang paling banyak membantu perjuangan baginda di peringkat awal kebangkitan Nabi menjadi Rasul. Setelah itu Rasulullah memerdekakan Juwairiah kemudian mengahwininya.w dan dikurniakan seorang putera yang bernama Ibrahim. Safiah binti Huyai bin Akhtab (meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah) Pada asalnya beliau adalah di antara penganut agama Yahudi Bani Akhtab. Ummi Kalsum dan Fatimah. Beliau merupakan wanita yang mempunyai pengetahuan agama dan seorang yang warak serta suka bersedekah. Pada peringkat awalnya beliau dikahwini oleh Zaid bin Harithah dan nama beliau ialah Burrah. pemerintah Habsyah mengahwinkan Ummu Habibah dengan Rasulullah s. Saudah binti Zam'ah (meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah / 643 Masehi) Beliau memeluk Islam bersama suaminya dan turut serta berhijrah ke Habsyah (Eriteria sekarang). Setelah beliau memeluk Islam Rasulullah s.w memilih beliau kemudian memerdekakannya. Beliau ditawan oleh umat Islam setelah berjaya dalam peperangan Bani Mustaliq. Kemudian Rasulullah melamarnya melalui bapa beliau. Beliau termasuk di antara wanita-wanita yang matang berfikir. Beliau pernah digelarkan dengan Ummu al-Hakam. Beliaulah wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi s.a. Setelah dimerdekakan beliau dikahwini oleh Rasulullah s. Beliau pernah membuat sesuatu dengan titik peluhnya sendiri kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin. Beliau meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Khadijah meninggal dunia pada tahun "Aamul Huzni" (tahun kesedihan) dan dikebumikan di Hajun. Beliau adalah seorang isteri yang paling disayangi oleh Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah s. Beliau turut serta berhijrah ke Habsyah (Eriteria sekarang) bersama suaminya.a. Ekoran dari itu an-Najasyi.a. Beliau meninggal dunia di Madinah. beliau dikahwini oleh Rasulullah selepas Khadijah meninggal dunia kemudian Rasulullah membawa beliau berhijrah ke Madinah. Rasulullah mengahwininya 15 tahun sebelum kebangkitan baginda menjadi Rasul.w dan terdapat ayat al-Quran yang diturunkan kerananya iaitu ayat yang bermaksud: Dan (Kami telah halalkan bagimu) mana-mana perempuan yang beriman yang memberikan dirinya kepada Nabi (untuk dikahwinkan tanpa membayar maskahwin) Surah al-Ahzab ayat: 50 Mariah Al-Qibtiah (meninggal dunia pada tahun 16 Hijrah / 637 Masehi) Beliau adalah seorang wanita Mesir yang dihadiahkan oleh Muqauqis.

Siti Khadijah binti Khuwailid. . Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Seorang yang sangat kuat beribadah. 12. 7. 4. 9. Pembebasan daripada tawanan perang. Tawanan perang bani Mustalaq yang dibebaskan oleh Rasulullah dan kemudian dinikahi Baginda. Beliau bersifat lemah lembut dan bersikap benar. Berusia 29 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. dan memuliakan suaminya yang syahid dalam perang Uhud. Berusia 65 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Maimunah binti Al-Harith.ISTERI-ISTERI NABI MUHAMMAD SAW 1. Aisyah binti Abu Bakar. Satu-satunya isteri yang dikahwini semasa anak dara. Berusia 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Berusia 34 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi memecah tembok permusuhan dengan kabilah Bani Makhzun terhadap Islam dan memadamkan kebencian mereka. Beliau digelar ummu al-Masakin (ibu orang-orang miskin) kerana sikap penyayang dan kelembutannya terhadap mereka. Satu-satunya isteri yang mempunyai zuriat selepas Siti Khadijah. Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Paras cantik dan akal pintar. kekayaan dan kepintaran. Untuk merapatkan hubungan baik dengan bapanya. Berhijrah ke Habsyah bersama suaminya dan suaminya meninggal di sana. Hadiah daripada Raja Muqawqis. Wanita pertama dinikahi selepas kewafatan Siti Khadijah. Rasulullah meminangnya untuk menjaga anak-anak Rasulullah dengan Khadijah. Saudah binti Zam'ah. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufiyan. Berusia 31 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi memperbaiki hubungan dengan Abu Sufiyan. Rasulullah mengahwininya bagi merapatkan lagi hubungan dengan Sayidina Abu Bakar. Manusia pertama masuk Islam. 3. Rasulullah tidak berpoligami semasa hayat Siti Khadijah. Wanita paling terhormat di kalangan kaumnya dari segi keturunan. Berusia 35 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. 2. paling banyak bersedekah dan memuliakan orang miskin. Wanita paling alim dalam pengetahuan agamanya. 10. Pandai menulis dan berbahasa. Safiyyah binti Huyai. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Jahsy. 6. Wanita pertama hijrah ke Habsyah. 11. Meninggal tahun ketiga sebelum hijrah. Mariah binti Syam'un. Berusia 9 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Hafsah binti Umar. 8. 5. Nabi meminang beliau menerusi raja Najasyi. Paling bertakwa dan bersungguh-sungguh menyambung silaturahim. Berusia 17 tahun dan sudah menjanda ketika berkahwin dengan Nabi. Berusia 25 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi menyebarkan syiar Islam. Juwairiyah binti Al-Harith. Sayidina Umar. Rasulullah menikahinya demi memuliakan suaminya yang syahid dalam Perang Uhud. Banyak berpuasa dan beribadat. Perkahwinan dengan Rasulullah adalah perintah langsung daripada Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful