1. Khadijah Khadijah yang menikahi Nabi (25 tahun) saat dia sudah berusia 40 tahun.

Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya raya. Nabi adalah seorang pemuda miskin yang hanya sekadar penggembala. Selama hidup dengan Khadijah, Nabi hanya mempunyai seorang isteri saja sampai akhirnya Khadijah wafat. Pernikahan Nabi dan Khadijah berlangsung 25 thn setelah kepulangan beliau dari Syam.

2. Aisha Aisha RA adalah anak perempuan Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi saat berusia sekitar 7-9 tahun m. Tetapi kerana usia yang masih terlalu muda, Nabi hanya mula tidur dengan Aisha ketika berusia 9 tahun. Sewaktu menikahi Aisha, usia Nabi saat itu sekitar 50 tahun. Tentang umur perkahwinan Aisha ini masih menimbulkan kontroversi, akan kita dibincangkan di posting berikutnya. Pernikahan ini diperkitakan terjadi pada tahun 620 M, beberapa bulan selepas kematian Khadijah, isteri pertama Nabi. Ia hidup sampai akhir hayat Nabi. Ketika Nabi wafat, dia berumur 18 tahun, ia meninggal diumur 57 tahun.

3. Hafsah Hafsah adalah putri dari Umar. Sebelum berkahwin dengan Nabi, Hafsah sebelumnya telah berkahwin dengan Khunais yang gugur ketika perang Uhud. Pernikahan dengan Nabi dilakukan sekitar 7 bulan selepas Hafsah menjanda. Khunais gugur sebagai pahlawan syuhada dalam perang Uhud, maka tinggallah Hafsah sebagai janda mujahidin dalam usia 18 tahun. Hafsa dinikahi Nabi di tahun 625, 3 bulan selepas penghijrahan ke Madinah. Dia berumur 19 tahun dan Nabi berumur 55 tahun ketika berkahwin. Dia hidup bersama Nabi selama 8 tahun sampai akhirnya Nabi meninggal pada tahun 669 pada umur 63.

4. Zainab bint Jash Sebelum berkahwin dengan Nabi, Zainab adalah bekas menantu Nabi dari anak angkat, Zaid bin Haritha. Zainab adalah satu-satunya isteri Nabi yang langsung dijodohkan oleh Allah SWT kepada Nabi serta membukukannya dalam Al-Qur'an. Nabi saat menikah dengan Zainab berusia 58 tahun, Zainab berusia sekitar 35 tahun. Zainab meninggal tahun 641 setelah wafatnya Nabi.

5. Safiah Dalam peperangan di Khaibar, pasukan Rasullullah menakluk kaum Yahudi Khaibar. Akibat peperangan tersebut Safiah yang baru berusia 17 tahun kehilangan suaminya yang bernama Kinanah yang baru menikahinya 1 bulan. Safiah yang cantik jelita kemudian diambil sebagai isteri oleh Nabi.

dan Nabi 56 tahun. . anaknya yang bernama Juwariya menjadi tawanan. Safiyah dinikahi oleh Rasul ketika dia berumur 17 tahun dan Nabi waktu itu berusia 58 tahun. pasukan Rasul berjaya mengalahkan pasukan musuh. namun ada yang menyebutkan bahawa usia Maria waktu dinikahi Rasul adalah sekitar 20 tahun. maka banyaklah janda-janda yang memerlukan perlindungan. Tidak ada catatan rasmi tentang status pernikahan ini tentang berapa usianya saat dinikahi. Kemudian barulah Nabi mengajukan pinangan yang diterima oleh Hindun. Juwariya Dalam salah satu peperangannya. 9. Maria Qibtidaiya Maria adalah seorang budak wanita yang diberi sebagai hadiah untuk mengikat tali shilaturahmi dari seorang gabenor Mesir kepada Nabi. Abu Salmah sendiri meninggal di tahun 4 H. Namun pinangan kedua lelaki ini ditolak oleh Hindun.Safiah sebelumnya hendak diambil oleh Dihyah. Hindun meninggal sekitar tahun 59 H dalam usia 84 tahun. 8. maka Rasul memutuskan untuk menikahi Safiyah. Maria meninggal lima tahun selepas meninggalnya Nabi SAW. Maria melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ibrahim tetapi anak lelaki satu-satunya ini meninggal pada tahun 10 H. 6. Setelah menjanda banyak lelaki yang ingin meminang Hindun diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Satu dari wanita yang menjadi janda adalah Raihana yang sangat cantik. Dia hidup bersama Nabi selama 4 tahun. pasukan Rasul berjaya mengalahkan suku Mustaliq yang dipimpin oleh Harith. Tidak jelas berapa usia Raihana saat menikahi dengan Nabi. Akibat dari perang ini. Hindun dinikahi Nabi ditahun 4 H. ketika Nabi berusia 58 tahun dan Juwairiah 20 tahun. Maria Qibtidaiya adalah seorang wanita yang cantik. Dalam salah satu kesempatan Juwariya ingin menemui Nabi untuk membicarakan pembebasannya. Safiyah wafat pada tahun 673 pada umur 60 tahun. ketika Hindun berusia sekitar 30 tahun. Pernikahan dilangsungkan pada hari yang sama setelah ayah dan suaminya wafat dalam pertempuran. Raihana Dalam perang melawan kaum Yahudi bani Quraiza. namun setelah Rasul mengetahui betapa Safiyah hanya layak bagi Rasul. Juwariya berkahwin dengan Nabi selama 4 tahun sampai Nabi wafat. Pernikahan dilaksanakan tahun 4 H bulan Syawal. Nabi menikahinya pada tahun 628. Rasul memerintahkan Dihyah untuk menikahi tawanan wanita yang lain. 7. dan berumur 21 ketika Nabi wafat. Saat itu Nabi sedang berada di rumah Aisah dan penyelesaian yang diajukan Nabi untuk melindunginya adalah dengan menikahinya. Hindun binti Abu Umaiyah / Ummu Salamah Hindun adalah janda dari Abu Salmah yang mempunyai 4 oang anak. Sebagai gantinya. Dianggarkan perkahwinan Maria dan Nabi terjadi pada sekitar tahun 7/8 H.

Saat Nabi SAW melakukan ibadah haji pada tahun 7 H. Dia akan membawa isteri yang namanya terundi. Tidak ada catatan rasmi tentang mengapa Zainab meninggal di usia yang begitu muda. ada pula yang menyampaikan sekitar 4 bulan saja. Setengah riwayat mengatakan hanya selama 8 bulan. Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Khuzaimah (bukan binti Jash) adalah janda dari Ubaid bin Haris yang meninggal ketika perang Uhud. saat itu Ramlah telah berusia 40 tahun. . Usia Maimunah saat itu sekitar 30 tahun. isteri Nabi. maka oleh bapa saudaranya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib dicadangkan agar Nabi menikahi Maimunah yang akan menguatkan ikatan persaudaraan. dia akan mengundi siapa isterinya yang akan menemani dia. Pergaulan rumah tangga Rasulullah dengan Zainab tidaklah berlansung lama. Maimunah adalah janda dari Aba Rahim bin Abdi I'zzi. Namun di Habsyah Abdullah bin Jahasy pindah agama menjadi Nasrani dan jadilah Ramlah hidup sendiri. Saudah sendiri diceritakan sebagai wanita yang tidak menarik dan digambarkan sebagai wanita yang amat besar. Saudah meninggal tahun 54 H dalam usia sangat banyak yang bererti 44 tahun sudah nabi wafat. demi untuk mencari kesenangan Rasulullah (dengan perbuatan demikian) 11. Saudah Tidak ada data yang tepat tentang usia Saudah saat menikah dengan Nabi. 12. lebih tinggi di antara wanita. Diriwayatkan oleh Aisha: Manakala Rasulullah ingin berpergian. Tetapi Sauda bint Zam'a melepaskan (gilirannya) siang dan malam dia kepada Aisha. Oleh kerana Rasul menolong Ramlah dengan cara menikahinya pada tahun 7 H. Dia biasanya menetapkan kepada setiap dari mereka satu hari dan satu malam. Ramlah binti Abu Sufyan / Ummu Habibah Ramlah adalah anak Abu Sufyan yang dinikahkan dengan Abdullah bin Jahasy yang dikurniakan seorang anak perempuan. Nabi bersetuju dan perkahwinan dilakukan di Saraf sektiar 10 km dari Mekah. Para sejarawan mengatakan bahawa Zainab meninggal dalam usia 30 tahun pada tahun ke 4 hijrah. Maimunah Maimunah adalah isteri terakhir Nabi SAW. 13. dan dia tidak dapat menyembunyikan dirinya dari sesiapa yang telah mengenalinya. Berasal dari keluarga bangsawan Quraish. Mereka termasuk golongan yang ikut hijrah ke Habasyah (Ethopia).10.

Bekas isteri Abdullah Bin Jahsy yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Namun meninggal dunia dua atau tiga bulan selepas berkahwin dengan Rasulullah. Balu kepada Abu Salamah. 9) Juwayriyyah Binti al-Harith Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syaaban 6 Hijrah. Merupakan isteri pertama baginda. . 8 ) Zainab Binti Jahsy Bin Riyab Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Zulkaedah 5-Hijrah. 7) Ummu Salamah Hindun Binti Abu Umayyah Berkahwin dengan Rasulullah pada Syawal 4-Hijrah. 6) Zainab Binti Khuzaymah Berkahwin dengan Rasulullah pada tahun ke-4 Hijrah.a Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal pada tahun ke-11 kenabian setahun selepas perkahwinan Rasulullah dengan Sawdah 5) Hafsah Binti Umar Al-Khattab r. Bekas isteri kepada Ubaydullah Bin Jahsy yang bercerai dengan suaminya atas sebab suaminya telah murtad dan memeluk agama Nasrani. Anak mak saudara sebelah bapa. 4) Aisyah Binti Abu Bakar As-Siddiq r. 10) Ummu Habibah Ramlah Binti Abu Sufiyan Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Muharam tahun ke-7 Hijrah.1) Khadijah Binti Khuwailid Seorang saudagar kaya yang berkahwin dengan Rasulullah ketika berumur 40 tahun. 3) Sawdah Adalah isteri sepupu sebelah bapanya yang bernama al-sakran bin amru. Sawdah bercerai mati dengan suaminya. Digelar Ummu al-Masakin (ibu orang miskin) sebab sifat pemurah dan penyanyangnya kepada yang miskin. Menjadi janda selepas kematian suaminya Khunays Bin Hudhafah antara Perang Badar dan Uhud. 2) Sawdah Binti Zam’ah Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian.a Berkahwin dengan Rasulullah pada tahun ke-3 Hijrah.

Saudara perempuan Ummu alFadl Lubabah Binti al-Harith. Rasulullah memerdekakannya serta mengahwininya setelah berjaya menakluk Khaybar. . 12) Maymunah Binti al-Harith Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Zulkaedah tahun ke-7 Hijrah.11) Safiyyah Binti Huyai Bin Akhtab Merupakan tawanan perang Khaybar.

w pada tahun kedua selepas Hijrah. Beliau termasuk di kalangan orang-orang yang berhijrah sebanyak dua kali (Hijrah ke Habsyah dan Hijrah ke Madinah). Beliau pernah membuat sesuatu dengan titik peluhnya sendiri kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin.a. pemerintah Habsyah mengahwinkan Ummu Habibah dengan Rasulullah s. Beliau adalah wanita yang paling fakih di kalangan umat Nabi Muhammad serta paling alim tentang ilmu agama adab-adabnya. Beliau merupakan wanita yang mempunyai pengetahuan agama dan seorang yang warak serta suka bersedekah.w terus menghantar Amru bin Umaiyyah Ad-Dhumari supaya melamar beliau untuk Rasulullah. Rasulullah s.a. suaminya meninggal dunia. berperibadi tinggi dan pandai menulis. Beliau meninggal dunia pada zaman pemerintahan Saidina Umar.a.a.w dan diberi nama Zainab.a.a.w dalam perjuangan baginda samada dari sudut moral ataupun material.w mengahwininya. pemerintah Mesir pada tahun 7 H kepada Nabi. Seterusnya Zainab. Beliau juga bersikap pemurah dengan kaum kerabat dan anak-anak yatimnya . Ummu Habibah binti Abi Sufian (meninggal dunia pada tahun 44 Hijrah / 664 Masehi) Nama penuhnya ialah Ramlah binti Abi Sufian.w dan terdapat ayat al-Quran yang diturunkan kerananya iaitu ayat yang bermaksud: Dan (Kami telah halalkan bagimu) mana-mana perempuan yang beriman yang memberikan dirinya kepada Nabi (untuk dikahwinkan tanpa membayar maskahwin) Surah al-Ahzab ayat: 50 Mariah Al-Qibtiah (meninggal dunia pada tahun 16 Hijrah / 637 Masehi) Beliau adalah seorang wanita Mesir yang dihadiahkan oleh Muqauqis. Beliau turut serta berhijrah ke Habsyah (Eriteria sekarang) bersama suaminya. Setelah beliau dicerai. Setelah suami Ummu Habibah meninggal dunia Rasulullah s. beliau dikahwini oleh Rasulullah s. Setelah suaminya meninggal dunia. beliau dikahwini oleh Rasulullah selepas Khadijah meninggal dunia kemudian Rasulullah membawa beliau berhijrah ke Madinah.w. tetapi suaminya terpengaruh dengan ajaran Kristian menyebabkan dia murtad dan meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Kristian.a. Beliau pernah digelarkan dengan Ummu al-Hakam. seterusnya beliau dikahwinkan dengan Rasulullah s.a.a.w ialah: Qasim dan Abdullah kedua-duanya meninggal dunia ketika masih kecil. Setelah dimerdekakan beliau dikahwini oleh Rasulullah s.w memilih beliau kemudian memerdekakannya.w mengahwini beliau setelah suaminya mati syahid dalam peperangan Badar.w dengan maskahwin sebanyak 400 dinar. Beliau meninggal dunia di Madinah. Safiah binti Huyai bin Akhtab (meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah) Pada asalnya beliau adalah di antara penganut agama Yahudi Bani Akhtab.w. Setelah beliau memeluk Islam Rasulullah s. Beliau termasuk di antara tawanan yang ditawan dalam perang Khaibar. Lantas Rasulullah s. Beliau kemudiannya diberikan kepada Thabit bin Qais sebagai bahagian dari rampasan perang. Ummu Salamah (meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah / 676 Masehi) Nama penuhnya ialah Hindun binti Umaiyyah. Thabit berjanji untuk memerdekakannya setelah beliau berjaya membayar sejumlah wang tebusan.w dan dikurniakan seorang putera yang bernama Ibrahim. Beliau bersama suaminya turut serta berhijrah ke Madinah. Beliau termasuk di antara wanita-wanita yang matang berfikir. Setelah itu Rasulullah memerdekakan Juwairiah kemudian mengahwininya. Pada peringkat awalnya beliau dikahwini oleh Zaid bin Harithah dan nama beliau ialah Burrah. Beliau ditawan oleh umat Islam setelah berjaya dalam peperangan Bani Mustaliq. Setelah berlaku peperangan Badar. Hafsah binti Umar (meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah) Beliau memeluk Islam sejak awal kebangkitan Islam.a. Beliau dikurniakan umur yang panjang. Aisyah binti Abu Bakar (meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah) Beliau dikahwinkan oleh Nabi s.a. Anak-anak beliau dari Nabi s. Beliau meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Juwairiah binti Al-Harith bin Abi Dhirar (meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah) Pada asal beliau bernama Burah binti al-Harith. Ekoran dari itu an-Najasyi. Beliaulah wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi s. Ummi Kalsum dan Fatimah. Rasulullah mengahwininya 15 tahun sebelum kebangkitan baginda menjadi Rasul. Beliau meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Kemudian Rasulullah melamarnya melalui bapa beliau. Setelah Nabi meninggal dunia beliau disara oleh Saidina Abu Bakar seterusnya Umar. Khadijah meninggal dunia pada tahun "Aamul Huzni" (tahun kesedihan) dan dikebumikan di Hajun. Maimunah binti Al-Harith (meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah / 670 Masehi ) Nama asal beliau ialah Burrah lalu diganti oleh Nabi dengan nama Maimunah. Nabi tidak pernah berkahwin dengan gadis sunti selain daripadanya.a. Beliau adalah seorang isteri yang paling disayangi oleh Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah s. Saudah binti Zam'ah (meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah / 643 Masehi) Beliau memeluk Islam bersama suaminya dan turut serta berhijrah ke Habsyah (Eriteria sekarang). Beliau meninggal dunia di Madinah.a.Nama-Nama Isteri Rasullulah Khadijah binti Khuwailid (meninggal dunia pada tahun 3 Sebelum Hijrah) Beliau adalah isteri Rasulullah yang pertama dan orang yang paling banyak membantu perjuangan baginda di peringkat awal kebangkitan Nabi menjadi Rasul. Sebelum kebangkitan Nabi menjadi Rasul beliau digelarkan dengan wanita suci. Beliau memberi sokongan padu kepada Rasulullah s. Salah seorang sahabat wanita yang awal memeluk Islam. lalu Rasulullah bersetuju untuk membayar sejumlah harta yang telah beliau sepakati bersama Thabit bin Qais.a. Setelah itu beliau pergi berjumpa Rasulullah untuk minta bantuan. Zainab binti Jahsyin (meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah) Beliau adalah emak saudara Rasullullah s. Rukiah.w.

Rasulullah tidak berpoligami semasa hayat Siti Khadijah. . Beliau digelar ummu al-Masakin (ibu orang-orang miskin) kerana sikap penyayang dan kelembutannya terhadap mereka. 7. Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah meminangnya untuk menjaga anak-anak Rasulullah dengan Khadijah. Manusia pertama masuk Islam. Beliau bersifat lemah lembut dan bersikap benar. Tawanan perang bani Mustalaq yang dibebaskan oleh Rasulullah dan kemudian dinikahi Baginda. 3. Wanita pertama hijrah ke Habsyah.ISTERI-ISTERI NABI MUHAMMAD SAW 1. 2. Hadiah daripada Raja Muqawqis. Berusia 9 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Nabi meminang beliau menerusi raja Najasyi. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufiyan. dan memuliakan suaminya yang syahid dalam perang Uhud. 10. Berusia 34 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi memecah tembok permusuhan dengan kabilah Bani Makhzun terhadap Islam dan memadamkan kebencian mereka. 8. 9. Sayidina Umar. Seorang yang sangat kuat beribadah. Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Berusia 31 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi memperbaiki hubungan dengan Abu Sufiyan. Safiyyah binti Huyai. Berusia 25 tahun ketika berkahwin dengan Nabi bagi menyebarkan syiar Islam. Paras cantik dan akal pintar. Untuk merapatkan hubungan baik dengan bapanya. Zainab binti Jahsy. Berusia 17 tahun dan sudah menjanda ketika berkahwin dengan Nabi. Meninggal tahun ketiga sebelum hijrah. Wanita pertama dinikahi selepas kewafatan Siti Khadijah. 4. paling banyak bersedekah dan memuliakan orang miskin. Wanita paling alim dalam pengetahuan agamanya. Paling bertakwa dan bersungguh-sungguh menyambung silaturahim. Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. kekayaan dan kepintaran. Zainab binti Khuzaimah. 11. Perkahwinan dengan Rasulullah adalah perintah langsung daripada Allah. Pembebasan daripada tawanan perang. Siti Khadijah binti Khuwailid. 12. Berusia 29 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Banyak berpuasa dan beribadat. Rasulullah menikahinya demi memuliakan suaminya yang syahid dalam Perang Uhud. Satu-satunya isteri yang mempunyai zuriat selepas Siti Khadijah. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Mariah binti Syam'un. Maimunah binti Al-Harith. 6. Berusia 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Berhijrah ke Habsyah bersama suaminya dan suaminya meninggal di sana. 5. Berusia 65 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Satu-satunya isteri yang dikahwini semasa anak dara. Wanita paling terhormat di kalangan kaumnya dari segi keturunan. Pandai menulis dan berbahasa. Saudah binti Zam'ah. Hafsah binti Umar. Juwairiyah binti Al-Harith. Rasulullah mengahwininya bagi merapatkan lagi hubungan dengan Sayidina Abu Bakar. Berusia 35 tahun ketika berkahwin dengan Nabi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful