P. 1
Perkembangan Cabaran Dan Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Malaysia

Perkembangan Cabaran Dan Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Malaysia

|Views: 171|Likes:
Published by Boniface Jane
TMK
TMK

More info:

Published by: Boniface Jane on Jul 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2013

pdf

text

original

PERKEMBANGAN, CABARAN DAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

Johan @ Eddy Luaran Faculti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia E-mel : johan_phd@yahoo.com

Abstrak Kertas kerja ini membincangkan perkembangan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula dengan pelaksanaan program Sekolah Bestari sehingga wujudnya Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) serta cabaran yang dihadapi oleh guru-guru dalam mengintegrasikan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Cabaran ini dibincangkan daripada kesediaan guru meliputi tiga aspek iaitu tahap kemahiran, pengetahuan dan sikap. Seterusnya perbincangan mengupas lima perisian utama dalam penyampaian teknologi maklumat di sekolah iaitu aplikasi pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data dan Internet, perbincangan ini menjurus kepada manfaat aplikasi ini kepada guru dan pelajar. 1. Pengenalan Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah banyak mempengaruhi budaya kehidupan masa kini, dalam bidang pendidikan khususnya, pengaplikasian teknologi ini dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan satu anjakan baru dalam teknik pedagogi guru. Beberapa penyelidikan lepas telah membuktikan bahawa penggunaan teknologi telah dapat merevolusikan teknik pengajaran guru, kaedah murid belajar dan secara keseluruhannya cara pendidikan dikendalikan sesuai dengan era masa kini. Masanya juga telah tiba untuk budaya persekolahan berubah kepada amalan bermaklumat, kreatif, bijak berfikir dan penyayang dengan mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Sejajar dengan itu, inisiatif pewujudan Sekolah Bestari pada tahun 1999 merupakan langkah yang diharap dapat memberi tempat dan ruang seluas-luasnya kepada teknologi komputer dalam sistem pendidikan. Langkah ini diharap dapat merapatkan jurang digital di antara golongan berada yang berupaya menggunakan teknologi di rumah dengan golongan kurang berada. Kemudahan ini dapat memberikan peluang kepada semua pelajar meneroka, menguasai dan memperkembangkan pelbagai kemahiran dalam ilmu pengetahuan secara lebih berkesan dan bermakna dan seterusnya dapat mengaitkan pengetahuan dengan realiti sebenar. Ini akhirnya akan dapat melahirkan generasi berilmu dan bijaksana yang berdaya saing untuk merealisasikan wawasan negara 2020, seterusnya membentuk tamadun yang lebih maju. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, menekankan bahawa Malaysia perlu membangunkan ekonomi dengan tidak mengabaikan aspek politik, sosial, rohaniah, psikologi dan budaya. Untuk memastikan matlamat ini tercapai, Malaysia perlu mencapai sembilan cabaran utama dalam Wawasan 2020. Salah satu matlamat teknologi maklumat di Malaysia adalah untuk menjadi negara membangun pada tahun 2020. Cabaran keenam daripada sembilan strategi mencapai wawasan 2020 adalah menyatakan bahawa Malaysia mesti mewujudkan ...masyarakat yang saintifik dan progresif, masyarakat yang inovatif yang bukan sahaja menjadi pengguna kepada teknologi malah menjadi penyumbang kepada dunia sains dan teknologi pada masa depan... (Mahathir Mohamad, 1998) 1.1 Koridor Raya Multimedia Perkembangan teknologi maklumat yang pesat dan kesedaran tentang pentingnya peranan teknologi maklumat, pemimpin negara telah mengambil inisiatif untuk menjadikan industri teknologi maklumat sebagai enjin pertumbuhan negara dengan mengumumkan Projek Koridor Raya Multimedia (MSC) pada bulan Ogos 1996. Koridor Raya Multimedia atau singkatannya MSC (Multimedia Super Corridor) dianggap sebagai pemacu untuk mencapai wawasan

Teknik pengajaran ini akan melibatkan pelbagai teknik pedagogi dan kaedah pengajaran yang secara khususnya berpusatkan pelajar. i. 2007) Teknik pengajaran di sekolah bestari adalah berbeza dengan teknik pengajaran konvensional.2020 dan ia meliputi kawasan seluas 750 km persegi. Tele-Perubatan. Pelbagai insentif dan langkah telah dijalankan oleh kerajaan yang dinyatakan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). iv.709 televisyen disediakan i. Sekolah Bestari. Jadual 1: Program Pembestarian Sekolah Program Sekolah Bestari Kemudahan disediakan Melibatkan 88 buah sekolah 5. dengan kehadiran fasilitator ataupun dengan menggunakan simulasi multimedia berasaskan komputer.2 Sekolah Bestari Pelengkap kepada misi nasional untuk mencapai Wawasan 2020.286 televisyen disediakan 9.662 mesin pencetak disediakan 11. i. iii. rohani. Sehubungan dengan itu. iii. 1. Jadual 1 menunjukkan secara terperinci kemudahan teknologi maklumat yang disediakan untuk setiap program yang dilaksanakan. sekolah bestari diharap akan dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang berkemahiran menggunakan dan menyumbang kepada penggunaan teknologi maklumat khususnya untuk mencapai taraf masyarakat Malaysia yang “Pintar” pada tahun 2020 kelak. pada tahun 1999. Oleh itu. Pelajar akan digalakkan untuk mengambil bahagian secara aktif yakni mereka akan membina dan ikut serta dalam proses pembelajaran. b. kumpulan kecil.009 projektor disediakan 2. Memperkembangkan potensi individu yang seimbang (intelek. ii. Sekolah bestari didefinisikan sebagai institusi pendidikan yang mempraktikkan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah yang menyediakan pelajar kepada era teknologi maklumat dan antara langkah yang dijalankan untuk membestarikan sekolah termasuklah penyediaan makmal komputer. Langkah mewujudkan sekolah bestari dianggap sebagai respons spesifik Malaysia untuk perubahan kritikal daripada ekonomi industri kepada masyarakat berasaskan maklumat (Mahathir Mohamad. TV pendidikan dan penyediaan kemudahan SchoolNet.104 komputer riba disediakan 69.495 makmal komputer disediakan 93. kandungan dan pengetahuan guru perlu dititik beratkan supaya seiring dengan perkembangan semasa. ii.372 komputer disediakan 4. Projek ini terdiri daripada tujuh kumpulan aplikasi utama iaitu Kerajaan Elektronik. Kad Pintar Kebangsaan. konsep sekolah bestari telah diperkenalkan pada tahun 1997. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan untuk menerapkan elemen teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. jasmaniah dan emosi) Memperkembangkan potensi dan bakat individu . iii. 809 komputer disediakan 261 pelayan (server) disediakan 4. ii. Kaedah pengajaran akan menekankan kepada pencapaian objektif spesifik yang dicapai oleh pelajar dengan pelbagai pendekatan termasuklah secara individu. langkah kementerian Pelajaran Malaysia khususnya yang memberi penekanan pada elemen teknologi maka keperluan pedagogi. Matlamat utama sekolah bestari adalah memfokuskan kepada pembangunan tenaga kerja untuk era teknologi maklumat dan berpaksikan pada lima objektif utama iaitu: a. Pemasaran Tanpa Batasan dan Jaringan Perkilangan Sedunia. 84 buah sekolah telah dijadikan sekolah rintis untuk projek sekolah bestari. i. Makmal Komputer Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) TV Pendidikan SchoolNet Kemudahan SchoolNet untuk sekolah luar bandar dan pedalaman yang tidak mempunyai aksess Internet (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia.495 pelayan (server) disediakan 97. Selaras dengan matlamat ini. Kelompok Penyelidikan dan Pembangunan. berpasangan. 1998).

800 bilangan isi rumah yang melanggan perkhidmatan jalur lebar (Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. ii) perkongsian data dan iii) meningkatkan pencapaian dengan berkongsi maklumat antara satu sama lain. Ini disokong oleh fakta daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) yang menyatakan bahawa pada suku pertama tahun 2007 hanya 689. d. progresif. terdapat 900. penekanan dalam hal ini dapat dilihat daripada program yang dirancang dalam Kad Laporan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. pembangunan modal insan yang memberikan tumpuan untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang sains dan teknologi. namun jumlahnya hanya kira-kira 8% daripada keseluruhan penduduk negara ini (Daily Express. 2. b. e. Justeru itu. c.3 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Agenda kerajaan untuk membina dan membangunkan modal insan pada masa depan amat bergantung pada kualiti sistem pendidikan negara. 1. 2007). 2007) Sejajar dengan langkah pembestarian ini. Sehubungan dengan itu. perkakasan. (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. 1999 dalam William. Program ini melibatkan usaha melengkapkan semua sekolah dengan infrastruktur. Penggunaan Komputer di Sekolah Mengikut statistik. 2000). d. latihan guru serta pengurusan perubahan yang bersesuaian dan mencukupi. Peruntukan RM82 juta untuk kelengkapan tele persidangan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini.000 guru di negara ini memiliki komputer peribadi dan kira-kira 20% sahaja yang mempunyai akses Internet (The Star. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telah dirancang dan dilaksanakan untuk merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik. Oleh itu. Antara inisiatif tersebut adalah: a. 2007). Menghasilkan tenaga kerja yang bijak berfikir dan celik teknologi maklumat Pendemokrasian pendidikan Meningkatkan penyertaan pemegang saham Langkah ini sebenarnya sejajar dengan hasrat kerajaan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara yang digubal dan diumumkan pada tahun 1988 yang menyatakan pedoman dan arah tuju pendidikan negara. Sesetengah daripada perubahan ini adalah kesan daripada . dengan wujudnya sekolah bestari ia dapat memperkembangkan lagi potensi atau bakat individu seterusnya akan dapat melahirkan modal insan yang berkemahiran dan berpengetahuan khususnya dalam teknologi maklumat yang seterusnya akan dapat menyumbang kepada negara. Sementara itu. PIPP ini menggariskan enam teras utama dan salah satu teras utamanya iaitu.000 pengguna Internet di Malaysia. Jumlah ini merupakan satu jumlah yang rendah kerana guru memainkan peranan yang penting sebagai agen perubahan kepada inovasi di dalam pendidikan. bermoral dan bertaraf dunia dan telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007. 2007).c. adalah perlu untuk guru untuk menyahut cabaran dan melengkapkan diri mereka dengan kemahiran teknologi maklumat agar inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. e. Terdapat 17 inisiatif Kad Laporan Pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 untuk membestarikan kesemua sekolah rendah dan sekolah menengah. Ia menyatakan bahawa pembestarian sekolah merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. dapatan lain menyatakan bahawa hanya 30% daripada kira-kira 300. kemudahan telefon satelit dan faks tanpa talian di lebih 5.800 sekolah luar bandar dan pedalaman Peruntukkan RM113 juta untuk penyediaan perisian kursus bagi guru dan murid Perluasan akses SchoolNet kepada semua sekolah termasuk Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Sekolah kurang Murid (SKM) dan sekolah pedalaman disediakan makmal komputer menggunakan konsep kabin Mengelompokkan Sekolah Orang Asli dan Penan dengan menggunakan sidang video untuk i) perkongsian pengetahuan berasaskan pengajaran dan pembelajaran. perisian dan aplikasi. beberapa perubahan penting telah berlaku dalam sistem pendidikan di rantau Asia yang guru-guru khususnya dikehendaki mempertingkatkan kemahiran teknologi maklumat mereka (Tan et al..

205 pusat akses Internet di semua sekolah seluruh negara (The Star . Antara jenis perisian yang memainkan peranan ini adalah latih tubi. manakala dalam fasa ketiga. Langkah mengadaptasikan komputer sebagai media pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini. dilihat oleh pakar sebagai gabungan multimedia sebagai alat baharu yang boleh menjana era pendidikan baharu.172 unit komputer. ia diperluaskan lagi kepada 222 buah sekolah rendah dan 111 buah sekolah menengah dan seorang guru daripada setiap sekolah akan mengikuti kursus 14 minggu di maktab-maktab perguruan yang terpilih. komputer telah dianggap sebagai agen yang berupaya untuk meningkatkan potensi dan kemahiran belajar dalam kalangan pelajar. Dalam fasa kedua. MATLAB dan sebagainya. 2007). simulasi dan permainan berbentuk pembelajaran dan penyelesaian masalah. Julai 2007). Susulan daripada langkah ini. sebanyak 123. Dalam situasi ini.725 buah komputer telah dibekalkan ke seluruh sekolah di Malaysia dan 2. Mod ini memerlukan pengguna mahir dengan bahasa pengaturcaraan untuk setiap perisian. 2. untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran dan pelbagai lagi. ia telah mula diperkenalkan pada tahun 1992 melalui Program Komputer dalam Pendidikan.043 buah pencetak digital untuk tujuan pihak pengurusan sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia. Disebabkan fungsi yang pelbagai ini. Antara jenis perisian yang memainkan peranan ini adalah seperti TURBO C++. beberapa perisian koswer untuk pengajaran juga telah diedarkan untuk digunakan oleh guru-guru. Pada tahun 2003.725 buah komputer dan 3.1 Komputer sebagai Tutor. AUTO-CAD.perubahan polisi kerajaan yang berkaitan dengan teknologi maklumat di sekolah manakala selebihnya disebabkan oleh perkembangan teknik pedagogi dan perkembangan teknologi maklumat.1. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia dalam usaha mengintegrasikan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebanyak Ringgit Malaysia 1. guru merupakan medium utama yang memainkan peranan untuk memastikan program ini berjaya mencapai matlamatnya.3 bilion telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk membekalkan peralatan ICT ke sekolah-sekolah. Oleh itu. Di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah. Manakala. 1996 dan 1997. menilai respons pelajar dan memberi maklum balas yang sesuai. . pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris telah diimplementasikan di sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara. Dalam fasa pertama. Menurut beliau. tutee dan tool. Pada bulan Januari hingga Jun 2007 sahaja. tutorial. Dalam mod tutee. 50 buah sekolah menengah telah dibekalkan dengan empat buah komputer yang mempunyai akses Internet. 2000). Dalam konteks pembelajaran berbantukan komputer di Malaysia. komputer bertindak sebagai pelajar manakala pengguna sebagai pengajar. dalam Rancangan Malaysia ke-9. 2. Program-program tersebut adalah langkah kerajaan untuk membangunkan modal insan yang berilmu dan celik IT yang seiring dengan cabaran globalisasi. Taylor (1980) telah mengklasifikasikan aplikasi-aplikasi komputer pendidikan kepada tiga mod utama iaitu tutor. New Zealand dan Singapura (William. komputer adalah dalam mod tutor apabila komputer mengajar pelajar dengan mempersembahkan maklumat. Tutee dan Tool Komputer mempunyai fungsi yang pelbagai dalam bidang pendidikan bergantung pada operasi penggunaannya termasuklah untuk memproses data. persembahan maklumat. pada tahun 1994 program Computer Aided Instruction telah diperkenalkan di 15 buah sekolah rendah di Selangor dengan setiap sekolah dibekalkan 21 buah komputer yang menggunakan perisian Microsoft Windows 3. 90 buah sekolah menengah dan 20 buah sekolah rendah telah dibekalkan dengan komputer multimedia dengan local area network (LAN). Rajah 1 dan Rajah 2 menunjukkan contoh antara muka untuk perisian dalam mod tutor dan tutee. Pelaksanaan sekolah bestari telah menyokong usaha kerajaan untuk melahirkan modal insan yang celik teknologi maklumat. Hong Kong. langkah Malaysia mewujudkan sekolah bestari adalah langkah bijak yang seiring dengan negara-negara lain di Asia yang mula menggerakkan aplikasi teknologi maklumat di sekolah seperti Australia. Dalam program ini 60 buah sekolah menengah di Semenanjung Malaysia telah disediakan makmal komputer yang mempunyai 21 buah komputer yang telah dirangkaikan. Oleh itu. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Blue print Pendidikan Kebangsaan memperuntukkan 123.043 buah sekolah menengah telah dibekalkan dengan 8. Langkah ini diteruskan lagi dengan Program Komputer dalam Pendidikan yang dilaksanakan secara berperingkat dalam tiga fasa iaitu pada tahun 1995. pengguna komputer akan mengajar komputer belajar atau membuat sesuatu tugasan seperti program komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan.

html) Berbeza daripada mod tutor dan tutee.wustl.simulationgames365. Zulkifli (1985) menyatakan bahawa dengan komputer bertindak sebagai tool.edu/willard/turbohlp. hamparan elektronik. audio.html) Rajah 2: Contoh Antara Muka untuk Perisian Turbo C++ (Mod Tutee) (http://dybfin. Contoh antara muka ditunjukkan pada Rajah 3. video dan sebagainya. grafik. perisian komputer ini disediakan dalam aplikasi stand alone dan diintegrasikan dengan gabungan beberapa perisian ini kepada satu program yang komprehensif. Menurut Pelgrum (2001). . ia boleh menyediakan mekanisme yang efektif kepada guru untuk mempersembahkan pengajaran dalam pelbagai rangsangan seperti teks. pangkalan data.com/2008/08/who-knows-about-computer-sim-games. mod tool adalah situasi apabila komputer digunakan oleh guru atau pelajar sebagai alat (tool) untuk membuat sesuatu kerja seperti pemprosesan perkataan. persembahan dan sebagainya. Antara jenis perisian yang memainkan peranan ini adalah Microsoft Office dan Linux. grafik.Rajah 1: Contoh Antara Muka untuk Perisian Simulasi (Mod Tutor) (http://www.

situasi ini kerap kali merujuk kepada guru-guru yang berkhidmat di luar bandar dan pedalaman (Mohammed Sani et al. beberapa isu lain akan timbul. langkah-langkah seperti bengkel dan kursus berkaitan teknologi maklumat giat dijalankan untuk memantapkan guru-guru khususnya dalam aspek berkaitan teknologi maklumat. Oleh itu. pengklasifikasian mod ini masih relevan hingga sekarang. pengintegrasian teknologi maklumat akan berlaku secara automatik adalah kurang tepat kerana salah satu penentu utama kejayaan atau kegagalan pengintegrasiannya adalah guru. guru merupakan agen perubahan yang penting. Rentetan daripada faktor ini. Megat et al.804 orang guru telah mengikuti kursus kemahiran ICT (Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pendidikan Guru (BPG) juga mengadakan kursus dalam perkhidmatan selama 14 minggu iaitu berkaitan dengan kurikulum sekolah bestari. peralatan komputer mengambil masa yang lama untuk dibaiki dan sebagainya (Johan. Kursus komputer dalam kalangan guru di Malaysia dikendalikan oleh tiga pihak yang utama iaitu Jabatan Pelajaran Negeri. Andaian umum yang menyatakan bahawa sekiranya perkakasan dan perisian telah tersedia di sekolah. Ini dibuktikan dengan beberapa kajian lepas yang menunjukkan bahawa masih terdapat guru yang belum dapat menguasai kemahiran teknologi maklumat.. Walaupun perkembangan serta kemajuan teknologi komputer khususnya dalam bidang pendidikan. masih banyak perlu dilakukan untuk meningkatkan tahap kemahiran teknologi maklumat guru-guru. contohnya. Mengikut statistik daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Namun begitu. Beberapa langkah susulan kerajaan seterusnya adalah memfokuskan latihan kemahiran ICT pada Rancangan Malaysia ke sembilan (RMK-9) juga akan melibatkan guru-guru yang mengajar di Sekolah Agama dan . 2005). Cabaran Pengintegrasian Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Walaupun kajian menunjukkan bahawa wujudnya peningkatan daripada aspek kognitif pelajar dengan penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran masalah seperti kesukaran serta integrasi teknologi maklumat yang tidak efisien masih lagi berlaku di sekolah. maklumat kursus lewat diterima. Subtajuk seterusnya akan membincangkan cabaran yang dihadapi guru untuk mengaplikasikan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. 2007) dan jika angka ini diambil kira ia menghampiri jumlah keseluruhan guru di Malaysia.1 Kemahiran Teknologi Maklumat Guru Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan yang berkualiti.. Ia penting bukan sahaja untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran malah daripada aspek pentadbiran dan pengurusan sekolah. dalam Rancangan Malaysia ke Lapan iaitu dari tahun 2002 hingga Jun 2007 seramai 247. Dalam pada itu. kemudahan telekomunikasi serta accessibility sekolah khususnya di sekolah-sekolah pedalaman memberikan impak yang signifikan. 2008). Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan wakil yang dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. penguasaan teknologi maklumat dalam kalangan guru adalah dituntut.Rajah 3: Contoh Antara Muka untuk Perisian Microsoft Word 2007 (Mod Tool) Pengklasifikasian penggunaan aplikasi komputer kepada tiga mod oleh Taylor (1980) bermula pada lewat era 1970-an dan pada waktu tersebut teknologi serta penggunaan komputer tidak sehebat seperti masa kini. Noor Awanis. 2006. 2004. Oleh itu. 3. 3. Nora & Nurazariah. Dalam senario ini faktor jarak.

semakin kerap seseorang individu menggunakan komputer. Selain daripada itu. Mereka sentiasa bertungkus lumus untuk cuba mempelajari bahasa komputer. yang menyatakan bahawa kekurangan latihan merupakan satu faktor penghalang penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. 1997 dalam Johan. ia adalah berkait rapat dengan pengalaman serta kemahiran yang dimilikinya. 3. menggunakan program komputer dan dokumentasi. Langkah ini selaras dengan input yang diperoleh daripada Soon Yin dan Kooi Guan (2002) yang menyatakan bahawa latihan yang diterima oleh guru-guru merupakan aspek yang sangat penting dalam proses menggunakan komputer di sekolah-sekolah.yang mengajar di Sekolah Pendidikan Khas. 2003). pangkalan data. (1996) dan Chao (2003) yang sependapat bahawa guru-guru seharusnya kompeten dengan aplikasi pemprosesan perkataan. Berdasarkan beberapa kajian lepas yang merujuk kepada pengetahuan teknologi maklumat guru. Oleh itu. Dapatan merumuskan. Sistem menu yang sepatutnya membantu mereka di dalam bidang tugasan menyukarkan tugas mereka. Mengikut Charp (2003) guru memerlukan tiga tahun untuk mahir dalam penggunaan teknologi.2 Pengetahuan Teknologi Maklumat Guru Pengetahuan adalah merujuk kepada peringkat ilmu tertentu yang dipunyai oleh individu (Anderson. Mengenai jenis kemahiran komputer yang diperlukan. Jeannette (2001). Malah. antaranya “ School Investments in Instructional Technology” yang dijalankan oleh Office of Technology Assessment. dalam proses mengimplementasikan program berasaskan komputer di sekolah. 1983). Namun demikian keadaan ini tidak akan berlaku selagi guru tidak mempunyai pengetahuan yang dapat membantu memudahkan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar. Merujuk kepada beberapa kajian di luar negara. 80% belajar sendiri dan 24% belajar daripada kursus yang dianjurkan oleh agensi tertentu. ia disokong oleh Furst-Bowe et al. Tahap pengetahuan teknologi maklumat guru boleh ditingkatkan melalui kursus-kursus teknologi maklumat. beliau mendapati bahawa pembelajaran yang bermakna boleh dicapai melalui penggunaan sumber daripada Internet oleh pelajar. Secara keseluruhannya. pengetahuan serta sikap terhadap komputer adalah dipengaruhi oleh kekerapan penggunaan komputer. terdapat perkaitan yang jelas antara tahap kemahiran dan tahap pengetahuan (Ghafar. mengenali had keupayaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Geisert dan Futrell (1990) menjelaskan bahawa The Association of Computing Machinery (ACM) telah menggariskan skop dan keperluan kepada latihan berdasarkan beberapa kajian yang telah dijalankan. tahap pengetahuannya juga akan semakin meningkat. maka pihak sekolah akan mengalami kesukaran untuk memperluas potensi penggunaan teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurutnya tahun pertama untuk menguasai sumber teknikal. hamparan elektronik. grafik. kebolehan berbincang mengenai sejarah penggunaan komputer dalam pengajaran serta memahami impak penggunaan komputer ke atas nilai moral dan kemanusiaan. Kajian ini juga menekankan kepada kompetensi yang telah dinyatakan. Menurut Levine dan Donitsa-Schmidit (1998). Kajian beliau juga mendapati bahawa sebanyak 30% guru menyatakan bahawa mereka berminat untuk terus belajar sekiranya terdapat kursus yang sesuai ditawarkan. Malah menurut Robiah dan Juhana (2002). Berdasarkan kajian oleh Sunal (1996). Ini disokong oleh Gan (2000). proses memahirkan guru untuk menjayakan Program Penggunaan Teknologi memerlukan kos dan memakan masa yang panjang. melayari multimedia dan Internet serta berkomunikasi dengan menggunakan emel. Kajian yang dijalankan oleh Knirk dan Gustafson (1986) mendapati bahawa kekecewaan dan keresahan merupakan sebahagian daripada kehidupan para pengguna sistem teknologi maklumat. pada tahun 1995 (dalam Pricilla & Karin. tanpa perhatian yang mendalam terhadap keperluan mempertingkat kualiti latihan guru dan peningkatan kemahiran dalam teknologi pengajaran. Ini termasuklah keperluan mempertingkatkan kemahiran membaca dan menulis program komputer yang mudah. terdapat perkaitan yang relatif di antara perbelanjaan ke atas perisian dengan keperluan latihan profesional dalam kalangan guru. mengetahui lokasi untuk memperoleh sumber maklumat daripada komputer. tahun kedua untuk meneroka kurikulum dan tahun ketiga untuk memperkemaskan aplikasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Merujuk kepada pengetahuan teknologi maklumat. terdapat sebahagian pengguna komputer yang mengalami perasaan fobia terhadap teknologi komputer. Manakala dapatan daripada kajian yang dijalankan oleh Inman-Anderson dan Ditson (1999) mendapati . It is imperative that instructional technology trainers supply a supportive and nurturing environment. memahami dan mengetahui terminologi perkakasan komputer. Lawrence (2002) berpendapat bahawa. …to embrace technology. mendapati 86% guru mempelajari teknologi berasaskan komputer daripada kawan. guru biasanya dilatih tetapi bilangannya amat terhad dan biasanya dilakukan dengan tergesagesa. 2005). teachers must have positive attitudes toward it.

Dalam satu kajian yang melibatkan penggunaan komputer di empat buah sekolah di Amerika Syarikat. situasi. Kajian yang dijalankan oleh Liu et al. Kedah mendapati 60% guru pelatih belajar tentang ICT dalam pengajian di institut. keupayaan dan pembelajaran secara e-Learning menggunakan komputer berbanding dengan responden perempuan. Pershing & Ware. Sungai Petani. 2002). dapatan oleh Ong dan Lai (2003.2005) adalah sebaliknya. (2002) juga mendapati bahawa 96% guru memperoleh pengetahuan dengan belajar sendiri. Jika dianalisis daripada aspek demografi. Kajian yang dijalankan oleh Norizan Abdul Razak (2003) terhadap 60 orang guru pelatih di Institut perguruan Sultan Abdul Halim. Merujuk kepada perkaitan di antara sikap guru dengan taraf dan status jawatan serta bidang pengkhususan (opsyen). Dapatan kajian ini menunjukkan majoriti guru pelatih memperoleh pengetahuan menggunakan ICT daripada pengajian mereka. konsep atau individu lain. 2007). Ini disokong oleh Mortimer dan Scott (2003: 35) menyatakan pengalaman menggunakan komputer mempengaruhi sikap terhadap komputer. latihan teknologi maklumat yang konsisten terhadap kakitangan telah dikenal pasti sebagai satu faktor yang penting yang memupuk sikap positif dalam kalangan guru yang seterusnya membawa kepada perubahan dalam aktiviti profesional guru dalam teknologi maklumat selepas dua tahun (Rockman. Dapatan yang sama juga diperoleh oleh Mukama dan Andersson (2007). kesukaan. Walau apa pun dapatan daripada kajian lepas. dapatan oleh Azhar Haji Ahmad (1998) dalam kajiannya mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara kumpulan responden lelaki dengan responden perempuan pada enam sub skala sikap terhadap komputer iaitu keyakinan. 1997. institusi. 1992 dalam Soon Yin & Kooi Guan. 3. guru-guru perlu dilengkapkan dengan kemahiran teknologi maklumat yang seterusnya akan meningkatkan tahap pengetahuan guru-guru. Justeru itu. Secara keseluruhannya. Adenan. Sejumlah 27% belajar sendiri dan 18% belajar daripada luar pengajian di institut perguruan. kajian oleh Mohamad Nabzrim dan Mohamad Nayan (1997) menunjukkan data yang diperoleh daripada . Dapatan ini juga disokong oleh kajian terdahulu oleh Liaw (2002) dan Chen dan Tsai (2005.3 Sikap Guru Terhadap Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Menurut Aiken (1976) dan Ajzen (1988) sikap adalah sesuatu gambaran dalaman individu yang merujuk kepada kecenderungan untuk berkelakuan positif atau negatif terhadap benda. penggunaan. yang membesar dan belajar dengan menggunakan komputer lebih berkeyakinan menggunakan komputer berbanding guru-guru yang telah lama berkhidmat. tingkah laku. dalam Su Luan et al. secara keseluruhannya guru yang muda mempunyai sikap yang positif terhadap komputer berbanding guru yang lebih berusia. Ini menunjukkan golongan muda lebih terdedah kepada teknologi baru. Dapatan kajian ini menunjukkan kursus teknologi maklumat yang diikuti semasa di institut perguruan banyak membantu guru memahirkan diri dengan kemahiran teknologi maklumat. Bagaimanapun menurut beliau. . Daripada kajian tersebut dapat disimpulkan bahawa majoriti guru memperoleh pengetahuan tentang Internet melalui pembelajaran sendiri. Beberapa tinjauan literatur lepas telah menunjukkan bahawa wujudnya perkaitan yang rapat antara sikap dengan penggunaan teknologi maklumat dengan pengajaran dalam bilik darjah (Mohamad Nabzrim & Mohamad Nayan. (1999) mendapati 55% guru-guru belajar daripada kawan. Daripada kajian McMohan et al. ia menunjukkan terdapat persepsi yang lebih baik khususnya daripada responden lelaki untuk tahap kemahiran. tetapi bagi kumpulan guru yang lebih muda. kecekapan dan sikap kognitif. Ting Kai Chu (1998) mendapati. iaitu guru-guru yang berusia enggan untuk berubah ke arah pengintegrasian komputer di sekolah berbanding guru-guru baru yang lebih mesra dengan teknologi maklumat. Guru yang bersikap positif terhadap komputer juga adalah lebih bersedia menggunakannya berbanding dengan guru yang bersikap negatif terhadap komputer. Menurut beliau kebanyakan guru tidak memahami bagaimana hendak menggabungkan kemahiran komputer dengan pengajaran di kelas. Krishnan et al. 90% menyatakan mereka belajar dalam pengajian di institut perguruan. Merujuk kepada perkaitan di antara sikap guru dengan umur. ia meningkatkan tahap penerimaan dan penggunaannya. Walau bagaimanapun. sebanyak dua per tiga daripada kalangan guru menyatakan tidak bersedia menggunakan komputer dalam pengajaran.87% daripada guru belajar menggunakan teknologi berasaskan komputer dengan belajar sendiri dan mendapati 40% guru belajar daripada kawan. 1999. Untuk pengetahuan membina perisian multimedia.2005) yang mendapati bahawa responden lelaki mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap komputer dan teknologi web berbanding responden perempuan.. penyelidik bersetuju dengan Kirkpatrick dan Cuban (1998) yang menyatakan bahawa jurang tahap kemahiran dan sikap terhadap jantina akan dapat dikurangkan jika didedahkan kepada pengalaman serta kemahiran yang sama dalam bidang komputer. Ini adalah kerana guru-guru muda ini telah terdedah dengan komputer sama ada di sekolah mahupun di universiti sedangkan golongan guru yang lebih berusia tidak mengalaminya. . dalam Su Luan et al.

Walau apa pun definisi yang diberikan. Alatan produktiviti ini termasuklah hamparan perkataan. Namun demikian. bahan rujukan digital. . sebagai contoh menyatakan bahawa pelajar yang diberikan komputer riba (laptop) menggunakannya lebih kerap untuk kerja sekolah daripada bermain permainan (games). Menurut Hayes (2006). Secara keseluruhannya. Ini didorong oleh sikap yakin terhadap teknik pengajaran dan pembelajaran konvensional yang dianggap relevan dengan sistem peperiksaan. keengganan guru untuk berubah juga faktor signifikan yang mempengaruhi sikap guru. hamparan elektronik. grafik. Fine dan Thornbury (2006). menggunakan teknologi Internet. pemprosesan perkataan adalah aplikasi menulis komputer yang menggantikan alatan penulisan tradisional seperti pensel. merevolusikan cara pemikiran mereka dan memberikan mereka akses kepada dunia (Peck & Dorricott. Peck dan Dorricott juga menyatakan bahawa koleksi aplikasi komputer yang juga dikenali sebagai alatan produktiviti (productivity tools) boleh meningkatkan cara pelajar berfikir dan membuat tugasan. dalam persekitaran teknologi maklumat yang semakin berkembang. Perisian Penyampaian Teknologi Maklumat Perisian penyampaian teknologi maklumat adalah dianggap sebagai productivity tools yang dapat membantu guruguru dalam pengajaran dan pembelajaran serta tugas lain. Mereka menambah bahawa kemajuan teknologi maklumat pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan di dalam pelbagai mod seperti teks. pangkalan data. Ini menunjukkan bahawa komputer tidak dapat dinafikan berfungsi sebagai alatan teknologi untuk meningkatkan kebolehan serta bakat pelajar. Rajah 4 menunjukkan antara muka untuk aplikasi pemprosesan perkataan. Ia juga mendapati bahawa komunikasi pelajar tersebut dengan pelajar yang lain bertambah baik. Golongan guru ini berpendapat bahawa jika keputusan peperiksaan yang diperoleh pada setiap tahun cukup baik dan cemerlang mengapa harus mengubah apa yang sedia baik untuk pelajar. perisian pangkalan data. Ini disokong oleh Irons (2002). Penyelidik amat bersetuju dengan hujah ini. Ini disokong oleh Mukama dan Andersson (2007) yang menyatakan bahawa faktor taraf jawatan dan pengkhususan tidak memberi kesan terhadap sikap guru terhadap komputer. kemudahan komputer dan galakan pentadbir. 4. menyelit. kertas dan mesin taip. e-mel. Berdasarkan beberapa kajian lepas juga. program persembahan. perisian hamparan elektronik. berkemahiran menggunakan perisian pemproses kata. memadam. seseorang guru yang kompeten sekurangkurangnya menguasai kemahiran asas menggunakan komputer. dapatan kajian oleh Adenan (1999) menyatakan bahawa sikap yakin dalam kalangan guru terhadap penggunaan komputer mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor latihan. memanipulasi dan mencetak teks. persembahan elektronik dan Internet.soal selidik dan temu bual terhadap penggunaan komputer dalam kalangan guru bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dengan penggunaan komputer. perisian berkaitan statistik. yang turut menyatakan bahawa aplikasi pemprosesan perkataan khususnya Microsoft Word adalah aplikasi yang mudah digunakan. Ia konsisten dengan definisi oleh Weiss (2003) yang menyatakan pemprosesan perkataan adalah aplikasi komputer yang membolehkan pengguna memasukkan. Ini ditambah lagi dengan kurangnya kursus khususnya guru-guru yang berkhidmat di pedalaman yang seterusnya akan menyemai sifat technophobia (Mukama & Andersson. alatan penghasilan video. perisian pengarangan multimedia. 4. hamparan elektronik. audio. menyimpan. Namun begitu apakah kemahiran dan pengetahuan asas yang perlu ada pada seseorang guru? Menurut Chao et al. guru seharusnya memainkan peranan sebagai agen perubahan.1 Pemprosesan Perkataan Aplikasi pemprosesan perkataan adalah merujuk kepada perisian komputer yang membolehkan pengguna menulis. Matlamat ini menuntut sikap positif guru terhadap teknologi maklumat dan inisiatif ini boleh dimulakan dengan mengintegrasikan aplikasi ini dalam pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya akan memanfaatkan golongan pelajar. laman web serta pengetahuan bagaimana komputer berfungsi. menerima dan berkongsi maklumat yang berbagai-bagai bentuk. Jeyagobi dan Subramaniam (2007: 45) menambah bahawa teknologi maklumat dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar. Johnson (1996) menekankan bahawa alatan produktiviti seperti pemproses perkataan. teknologi komputer membantu dalam pembelajaran pelajar melalui dua cara: Dengan membolehkan pengguna memperoleh maklumat serta kemahiran dan mempraktikkannya dengan membantu pelajar lain untuk menguasai kemahiran tersebut dan seterusnya mengaplikasikannya dalam situasi yang lain. indeks elektronik dan enjin pencari rangkaian adalah medium penggunaan teknologi. grafik. pangkalan data. 1994). bermanfaat serta merupakan program yang stabil. menukar dan mengedit ayat. (2003). video dan kombinasi pelbagai mod. 2007).

Adalah penting untuk diingat bahawa. 4) Lapan puluh sembilan peratus pelajar dalam kumpulan yang menggunakan komputer menjadi penulis yang baik.2 Hamparan Elektronik Aplikasi hamparan elektronik adalah merupakan alatan yang biasanya digunakan oleh guru untuk mengutip. guru dan penulis telah mendapat kesan yang amat baik dengan penggunaan perisian pemprosesan perkataan (Su Luan. edaran nota kepada pelajar dan surat kepada ibu bapa atau penjaga pelajar. Data yang diperoleh akan diterjemahkan dalam bentuk graf menggunakan hamparan elektronik dan pelajar akan membandingkan garis lengkung pada graf yang berbeza untuk botol yang berlainan. Dalam subjek sains khususnya. Pelajar boleh menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan ini dalam menyediakan laporan projek kumpulan. Selain pelajar. penggunaan hamparan elektronik digunakan secara meluas. Weiss (2003) membuat empat kesimpulan berdasarkan kajian beliau 1) Kumpulan yang menggunakan komputer menulis lebih banyak berbanding kumpulan yang tidak menggunakan komputer. 1994). laporan penyelidikan. Ciri-ciri baru meliputi pembinaan carta. Ini selaras dengan keupayaan hamparan elektronik yang boleh digunakan untuk mengenal pasti corak berangka dan keupayaanya untuk membina graf. Beliau telah menggunakan pakej pemprosesan perkataan untuk dengan menaip semua respons pelajar pada komputernya dan menggabungkannya dan mengedit kemudian menayangkannya pada skrin. carta dan menjalankan operasi matematik. Guru boleh menggunakannya daripada aspek penyediaan aktiviti pengajaran harian. Aplikasi pemprosesan perkataan boleh digunakan oleh kedua-dua pihak iaitu guru dan pelajar. analisis data dan tool bar yang diperkembangkan mengikut aplikasi Microsoft Word. 2) Kumpulan yang menggunakan komputer dapat mempelajari kemahiran pemprosesan perkataan dengan cepat yang menggambarkan bahawa mereka selesa dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan untuk menulis tugasan. menganalisis data dan dalam pengurusan markah pelajar. Beliau menjelaskan bahawa kerja leceh seperti menulis respons kemudian menulis semula selepas mengedit dapat dielakkan dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan. menyediakan bahan yang boleh dihubungkan terus dengan Internet dan sebagainya. golongan pendidik juga mendapat kesan positif dengan penggunaan perisian pemprosesan perkataan. slip kebenaran. 3) Jadual kerja mingguan menunjukkan bahawa kumpulan yang menggunakan komputer memperuntukkan lebih banyak masa untuk menulis tugasan. Sebagai contoh. 2002). Morrison (2000) menggambarkan bagaimana beliau mengintegrasikan pakej pemprosesan perkataan dalam pengajarannya. pembuka cerita. pelajar. 4.Rajah 4: Antara Muka untuk Perisian Microsoft Word 2007 Dapatan oleh Weiss (2003) dalam kajiannya yang membandingkan dua kumpulan pelajar dalam subjek penulisan perniagaan yang salah satu kumpulan pelajar didedahkan dengan perisian pemprosesan perkataan. Sebagai contoh melibatkan aktiviti seperti mengukur dan merekodkan isi padu air yang disimpan dalam botol yang berlainan dan pada ketinggian yang berbeza (Niess. Menurut Walkenbach (2003) aplikasi hamparan elektronik yang merujuk pada Microsoft Excel adalah mesra pengguna kerana ia memperkenalkan beberapa ciri-ciri baru yang memudahkan pengguna baru. Penggunaan hamparan elektronik bukan sahaja banyak diaplikasikan dalam kurikulum sains . Rajah 5 menunjukkan antara muka untuk aplikasi hamparan elektronik.

Salah satu kelebihan penggunaan pangkalan data adalah sebagai medium untuk mengurus dan menyampaikan maklumat untuk dianalisis. Malahan hamparan elektronik juga banyak digunakan dalam bidang pengajian lain seperti astronomi. Rajah 6: Antara Muka untuk Perisian Microsoft Access 2007 . kaji cuaca dan sebagainya. Selain itu. menyusun dan menganalisis. Program pangkalan data membenarkan pengguna untuk mengklasifikasikan sistem bergantung kepada keperluan seperti penyimpanan rekod dan penghasilan rekod untuk semua fail atau setiap individu.dan matematik tetapi boleh juga digunakan untuk subjek lain (Weiss. 2003).3 Pangkalan Data Aplikasi pangkalan data adalah hampir sama dengan aplikasi hamparan elektronik tetapi ia digunakan apabila maklumat dalam bentuk teks adalah lebih penting berbanding angka atau digit. aplikasi ini juga boleh digunakan untuk menjalankan fungsi pengiraan matematik. Kajian oleh Hirtle’s (1996) menunjukkan bahawa aplikasi pangkalan data bukan hanya boleh digunakan secara sendiri malah boleh diintegrasikan dengan aplikasi lain khusunya pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik. 4. Rajah 6 menunjukkan antara muka untuk aplikasi pangkalan data. menyusun data dan menghasilkan carta dan graf visual yang diwakili oleh maklumat. aplikasi hamparan elektronik boleh digunakan oleh guru dan pelajar untuk merekodkan. Rajah 5: Antara Muka untuk Perisian Microsoft Excel 2007 Menurut Patricia dan William (2003).

Microsoft Access adalah penyelesaian kepada rangkaian data yang banyak. terdapat impak yang signifikan dalam penggunaan aplikasi persembahan dalam bilik darjah dan penggunaan aplikasi ini adalah dalam trend meningkat khususnya dalam komunikasi dan penyampaian. Walau bagaimanapun. Penyelidik bersetuju dengan kenyataan oleh Dragan (2003) dan ini dikukuhkan lagi dengan kenyataan oleh Jeyagobi dan Subramaniam (2007: 45) yang menyatakan bahawa guru seharusnya menguasai aplikasi ini kerana ia dapat membantu guru-guru khususnya daripada aspek pengurusan pelajar dan bukan terhad kepada guru-guru tertentu sahaja. Namun begitu menurut Dragan (2003). borang. Ini disokong dengan kajian oleh Robert dan Kristi (2004) yang mengkaji sama ada pelajar lebih meminati sesi pengajaran menggunakan PowerPoint atau overhead transparencies. Templat-templat dalam aplikasi ini amat berguna dan disesuaikan dengan pelbagai profesion. aplikasi ini tidak dikuasai oleh sebahagian besar golongan guru disebabkan fungsinya yang dianggap tidak relevan dalam pengajaran dan pembelajaran malah sesetengah guru menganggap aplikasi ini tidak perlu dikuasai (Jewitt. kuiz. Ini disebabkan perisian PowerPoint adalah versatil kerana ia boleh digunakan untuk semua subjek dan kurikulum kerana ia boleh membina dan menyampaikan persembahan slaid untuk isi pengajaran. peperiksaan dan sebagainya. namun demikian beliau menyatakan bahawa seseorang individu mestilah dapat menguasai kemahiran teknikal untuk aplikasi ini sebelum dapat menggunakannya secara berkesan. Ini diperkukuhkan lagi dengan ulasan daripada How Stuff Works (2005) yang menyatakan bahawa Microsoft Powerpoint adalah aplikasi yang amat bermanfaat dalam menyampaikan maklumat. How Stuff Works (2005) juga menambah. Aplikasi ini amat memudahkan pengguna kerana terdapat banyak templat dan pakej persembahan yang boleh digunakan oleh pengguna sebagai permulaan. Rajah 7 menunjukkan antara muka untuk aplikasi persembahan. bahawa keupayaan Microsoft PowerPoint yang boleh diintegrasikan dengan media lain seperti audio dan video amat membantu dalam penyampaian maklumat.Aplikasi pangkalan data membolehkan guru-guru untuk menyimpan dan mengurus maklumat. menyusun data dan melaporkan maklumat tersebut. Aplikasi ini menyediakan kerangka seperti jadual. 4. projek. 2006). Dalam kajian oleh Joshua (2004) yang menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk mengajar subjek psikologi mendapati bahawa pelajar menyatakan bahawa penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint memudahkan . laporan yang membolehkan guru-guru dan pelajar mengutip data.4 Persembahan Elektronik Di sebalik penggunaan aplikasi pemprosesan perkataan yang amat meluas. senario dalam bidang pendidikan di Malaysia kini. peta. Dapatan menunjukkan pelajar cenderung kepada penggunaan PowerPoint tetapi kajian juga mendapati bahawa bahan yang digunakan dalam persembahan mestilah relevan dengan mata pelajaran jika tidak ia tidak akan dapat membantu pelajar secara khusus dalam ujian atau peperiksaan. Rajah 7: Antara Muka untuk Perisian Microsoft PowerPoint 2007 Menurut Weiss (2003) salah satu fungsi yang amat bermanfaat dalam aplikasi persembahan adalah kapasitinya untuk membina atau menambah komponen slaid yang akan menunjukkan perkembangan idea atau konsep. nota kelas. carta.

Dari segi psikologinya. audio. Kandungan dalam persembahan elektronik ini mudah untuk diubahsuai dan elemen multimedia seperti teks. terdapat pelbagai faedah menggunakan Internet.5 Internet Meski pun terdapat pelbagai alatan produktiviti (productivity tools) dalam pasaran. . Rajah 8 dan 9 menunjukkan antara muka untuk aplikasi Internet. guru-guru. Pada masa yang sama. 4. Penggunaan Internet pada masa kini adalah suatu kebiasaan dan seseorang yang tidak mempunyai komputer pun pasti pernah terlihat dan terdengar tentang Internet. Patricia dan William (2003) menambah. 2007) yang telah membuat kajian tentang perkembangan minda serta budaya bilik darjah apabila guru menggunakan aplikasi PowerPoint yang diedarkan oleh Microsoft Corporation mendapati bahan pengajaran guru akan lebih tersusun ini disebabkan guru perlu memilih maklumat yang perlu sahaja untuk ditayangkan pada skrin ini serba sedikit memberikan keyakinan kepada guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. penggunaan Internet semakin meningkat. Rozinah Jamaludin. penyelidik. Faedah penggunaan Internet dalam bidang pendidikan adalah amat jelas kerana ia adalah platform untuk komunikasi elektronik di antara pelajar. pelajar juga menyatakan kandungan kursus. dalam Vallance & Towndrow. gambar dan video boleh disertakan. guru-guru seterusnya boleh menaip dan mempersembahkan nota kepada pelajar serta boleh mencetaknya sebagai edaran kepada pelajar sebagai bahan ulang kaji pelajar. dapat membantu pelajar mengambil nota dan yang paling penting dapat mengaplikasikan grafik. dapatan daripada kritikan Adam (2006. contohnya Google tidak mustahil jika anda mendapat lebih daripada 500. institusi dan juga dengan komuniti (Jewitt. 2002: 89). Ia juga akan dapat memberikan pelajar akses kepada sumber maklumat. 2006. Ia juga akan dapat memberi manfaat kepada pelajar yang kurang upaya dengan memudahkan mereka berkomunikasi dengan selamat dan mudah.mereka mengikuti perkembangan pengajaran dan memahami maklumat yang ingin disampaikan. bayangkan sahaja jika anda ingin mendapatkan maklumat tentang sesuatu topik dengan menggunakan enjin pencari (seacrh engine) . menjadikan kelas lebih teratur dan menarik. (2004) yang menyatakan bahawa web dalam aplikasi Internet memperkembangkan pemikiran pelajar secara kritikal. Ini disokong oleh Deacon et al. Internet boleh mewujudkan komuniti elektronik dan menggalakkan komunikasi merentas budaya dalam kalangan pelajar daripada pelosok dunia. McKenzie (2003) menyatakan bahawa salah satu keunikan Internet adalah maklumatnya adalah percuma dan pertukaran maklumat secara percuma adalah salah satu budaya dalam Internet.000 sumber untuk topik berkenaan sahaja. pihak pentadbir. animasi. Rajah 8 : Antara Muka untuk Enjin Pencari Google Menurut Learning Discovery Team (2006). gambar dan kesenian kepitan (clip art) dalam pengajaran. Namun begitu pemilihan laman web yang relevan dengan topik terletak pada pertimbangan anda. Ia juga menyediakan sumber maklumat tanpa batasan (Mackey. 2007).

Rozinah (2007) menambah bahawa dengan menguasai aplikasi Internet. Pendidikan hari ini adalah untuk kecemerlangan masa hadapan. Internet juga akan dapat membantu guru untuk mempelbagaikan teknik pengajaran dengan mengintegrasikan sumber maklumat dan pembelajaran koperatif (berkumpulan). Berdasarkan daripada kesimpulan oleh Jewitt (2006). Kesimpulan Kesimpulannya. Daripada aspek lain. ia membantu guru-guru untuk mendapatkan bahan bantu belajar sama ada berbentuk teks. harus diingat bahawa teknologi hanya merupakan alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru akan dapat mengajar konsep sains khususnya yang memerlukan pelajar menggambarkan sesuatu fenomena secara simulasi atau menggunakan makmal maya. Namun begitu. 5. . ia tidak akan dapat menggantikan kedudukan guru dalam erti kata yang luas.Rajah 6: Antara Muka untuk Laman Web Portal Pendidikan Utusan Internet secara khususnya dapat membantu guru dalam pelbagai aspek. persembahan. penggubal polisi dan penyelidik untuk berhubung menerusi ’e-mel’ atau web perbincangan yang lain yang seterusnya diharap dapat meningkatkan taraf pendidikan negara. hamparan elektronik. Ini kerana matlamat kita adalah untuk menggunakan teknologi komputer dalam pendidikan secara am dan dalam pengajaran dan pembelajaran secara khusus. pembinaan laman web dan juga mengarang perisian kursus pendidikan yang sesuai dengan pengajaran subjek. Akhir sekali. selain kemahiran alatan produktiviti iaitu pemprosesan perkataan. audio atau visual memandangkan bahan-bahan ini boleh diperoleh daripada Internet. Internet dapat membantu pihak pengurusan sekolah. pangkalan data dan Internet tumpuan kursus dan latihan perlu ke arah kemahiran lain seperti kemahiran mencari dan memilih maklumat daripada Internet. yang lebih penting adalah kebolehan untuk menyebatikan kemahiran-kemahiran tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran.

Predection and Difference. and Schlough. Min. Students and Computers: Gender.org/Jan96/reply. Polansky. Personality and Behaviour. Professional Development. Butler. http://www. L..com/article2/0. Product Review. Knirk. (2006). Boston: Allyn and Bacon. R. P. Ajzen. Fine. Kementerian Pelajaran Malaysia. Penggunaan komputer dalam kalangan Guru-guru Sekolah Menengah di Bandaraya Kuching Utara.com/microsoft-powerpoint2003-review. (2006). Universiti Malaysia Sarawak. Customizing Microsoft Office to Develop a Tutorial Learning Environment. Journal Article Excerpt 30: 122-136.asp. L. Krishnan. Jaftha. Mclntyre. What the Research Says about Gender Differences in Access. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID. Aiken. Knowledge On IT Use Still Low. Tesis Sarjana. Computer Use.00. P. M. (1976). (1998). Franklin. H. Learning and Teaching with Information and Communications Technology 1: 21-36. BESTARI: Pembestarian Proses Pengajaran dan Pembelajaran. An Analysis of Required Computer Competencies for University Students.. Instructional Technology: A Systematic Approach to Education. and Donitsa-Schmidit. Journal of Research and Computing Education 28(2): 166-198. Constructing a Collaborative Classroom. How Stuff Works. S. S. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1996). Learning and Leading with Technology 7: 19-21. (2005). Rinehart and Winston. Creative ICT in the Classroom: Using New Tools for Learning. C. K. (1999). Education. Retrieved 12 December 2008. I. (2006). Attitudes and Knowledge: A Causal Analysis. Attitudes and Achievement with Computers. London: Holt. H. Mohamad Said. dan Subramaniam. Sabah. Prior Computer Experience. Teachers. 5 August: 3. C. J. (2006). Use.html. What do the children have to say? Learning and Teaching with Information and communications Technology 1: 7-20. Gan. New York: Routledge. Computer in Human Behaviour 14: 125-146.1818935.howstuffworks. Learning Discovery Team. (1990). http://www. Haruzuan. Learning and Leading With Technology 26: 6-13. A. Expert Review: Microsoft PowerPoint 2003. (2005). V.htm. L. 2004. (2003).rdrop. http://products. Jewitt. (2007). (2002). S.2817. Jeannette. New York: Routledge. A. K. D.. The Technology Facade : Overcoming Barriers to Effective Instructional Technology.html. Literacy Across Media: Playing the Text. J. (2002). Nihra. C. Mohd. (1997). S. Issues and Challenges. Kuala Lumpur: Longman. T. (1996). A. T.. Johan Eddy Luaran. (2002). (1986). E. R. (2007). S. Geisert.RUJUKAN Adenan Husin. Literacy and Learning : A Multimodal Approach. Reed. M. Lawrence. L. and Gustafson. and Thornbury. Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer. Inman-Anderson. British Jurnal of Educational Technology. Confidence. S. http://www. Chao.Tesis Sarjana. Retrieved 12 December 2008. Retrieved 23 January 2007. and Ryan. Computer Education 45: 203-215. and Ditson. (1988). (2007). Microsoft Access 2003. 32(2): 65-72 Dragan. W. (2001). (2002). Providing a Technology Edge for Liberal Arts Students. R. Evaluating the Impact of Technology: The Less Simple Answer. 24(4): 17-24 Mackey. and Cuban. D.com/~half/General/ProductReviews/Word9x. T. (1996). Bhd. IT and Education in Malaysia: Problems. and Futrell. Daily Express. Johnson.. B. T. (2004). Illinois: Dorsey Press. Utilization and Innovation of Technology 1: 6-12. Azhar . (2003). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Pembelajaran di kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan. S. Deacon. S. Tesis Sarjana. Liaw. Kirkpatrick. (1999). Educational Technology 38: 56-61. Universiti Teknologi Malaysia. Computer in Human Behaviour 18: 17-35. Stafford: Continum International Publishing Group Ltd. ICT: Play and Exploration.fromnowon. Journal of Research and Computing Education. Boston: Allyn and Bacon. S. An Internet Survey for Perceptions of Computers and the World Wide Web: Relationship. Janarthini. Journal for Information Technology for Teacher Education 9(2): 167-182. Computers and Curriculum: Microcomputers in the Classroom. Hirtle. Journal of Information Technology Education 2: 331-348. (2003). Joshua. Universiti Utara Malaysia. J. Integrating Information and Communication Technology in Professional Practice: Based on Survey of Primary and Secondary School in Scottish School. Update and other Affective Variables in Learning Mathematics. M. M. (2002). M. L. Review Of The Educational Research 46: 293311. Noor Azean. Computer-Based Concept Mapping: A Tool for Negotiating Meaning. . Occurrence and Anxiety. F. L. Kad Laporan Pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Retrieved 12 December 2008. Jeyagobi. Liu. (2000). Technology. Teacher. L. Attitudes. Irons. and Micheal. Levine. (2007). Charp. Kajian Terhadap Kemahiran dan Aras Keyakinan Guru Terhadap Aplikasi Teknologi Maklumat (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Menengah Daerah Kudat. Shah Alam: Mahir Holdings Sdn. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional.. L. Hayes. Furst-Bowe. Boger. Major. B. Universiti Teknologi Malaysia. Pendidikan di Malaysia. and Horwitz. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. (1998). T. C. PowerPoint's Power in the Classroom: Enhancing Students' Self Efficacy. (1998).pcmag.

(2003). Wong. R. (2004). The Computer In The school: Tutor. and Mulhern. Past. L. K. (2006). Baharuddin Aris dan Jamalludin Harun. (1994). T. 2001. Budaya ICT di Kalangan Guru-Guru Sains dan Matematik: Trend dan Isu. Peck. (2007). Aida Suraya Mohd Yunus. M. L. W. Su Luan. Teacher use Computers. and Future of Computer-Tailored Nutrition Education. (2007). 2007. Attitudes of Teachers towards Information Technology in Education in Miri. (2005). (2000). Penggunaan komputer di kalangan guru-guru dalam pengurusan kurikulum di sekolah menengah daerah Sik. Kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih UTM: Satu tinjauan. Jurnal Bahagian Teknologi Pendidikan Sabah 4(2): 23-36. (2007). Universiti Utara Malaysia. F. M. New York: Teacher College Press. C. Sunal. Journal of Computer Assisted Learning 24: 156-166. dan Kooi Guan. Habits of Mind. MIcrosoft Office for Teachers. Educational Leadership 51(7): 11-14. A. Subang Jaya: Pelanduk Publication (M) Sdn. Norizan Abdul Razak. Keyakinan Guru-Guru Untuk Mengintegrasikan Teknologi dalam Kurikulum. E. N. London: Prentice Hall. J. A. The Impact of Network Communication Technology on Science Teacher Education. (2007). Kedah. K. J. Journal of Computer Assisted Learning 15: 56-68. Obstacles to the Integration of ICT in Education: Results from Worldwide Education Assessment. Kertas Kerja Pembentangan Seminar SITMA. Selangor: Percetakan Nasional. Mohamad Nabzrim dan Mohamad Nayan. J.. K. Nordin. and Scott. Gardner. Highlight of Report Card. P. and Towndrow. J. Robert. Internet dalam Pendidikan. M. Towards the 'Informed Use' of Information and Communication Technology in Education: A Response to Adams' 'PowerPoint'. Malaysian Online Journal of Instructional Technology 2(3): 62-69. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. M. University of Scranton. Persepsi Guru-Guru Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kuala Lumpur. Development and Validation of an Information Technology (IT) Based Instrument to Measure Teacher's IT Preparedness. Mohammed Sani. (2000).com/ss/excel/xl2003. Nora Dato Yahya dan Nurazariah Abidin. Morrison. (2003). G. Computer Competency of In-Service ESL Teachers in Malaysian Secondary Schools. (2002). Doctor of Philosophy Thesis. Niess. C. Why Use Technology?. Robiah dan Juhana. (1998). Doctor of Philosophy Thesis. William. 4 Julai: 8. E. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. W. J. Tutee. Victoria Park: Napier Publication. The Star. W. (1997). (Tidak diterbitkan). C. and Karin. Coping with change in ICT-Based Learning Environments: Newly qualified Rwandan Teachers' Reflection. (2003). New Jersey: Pearson Education. (1996). Vancouver: Thomposon Wardsworth. Patricia. Walkenbach. G. http://j-walk.htm. Master Thesis. T. Universiti Kebangsaan Malaysia. D. Kamariah Abu Bakar dan Hamidah Maseran. (2003). Mortimer. McKenzie.. Wong. Rozinah Jamaludin. P. D. (2003). Bhd. American Journal of Clinical Nutrition 77(4): 102-121. Jurnal Pendidikan 7: 15-24. (2008). Terengganu. B. Computer in Education . Instructional Application of Computer in School System: An Analysis. Soon Yin. Zulkifli Mohamed. Komunikasi dan Multimedia : Fakta dan Angka Terpilih. Ting. Meaning Making in Secondary Science Classroom. Pricilla. Pelgrum. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 11(2): 143-153. Teaching with Technology. M. S. Vallance. Noor Awanis Muslim. and William. and Andersson. (1994). Excel 2003 Review. Weiss. (2004). Multimedia Super Corridor. (1998). Barrier to Computer Usage: Staff and Student Perceptions. M. J. Jurnal 2002 Pendidikan guru 2: 62-72.Mahathir Mohamed. Guilford: McGraw Hill. (2002). Analyzing and Interpreting Graphs in the Middle Grades-Bottles and Beyond. (2003). dan Roslee. Gray. Tool. J. Universiti Malaysia Sarawak. D. (1985). L. (2003). Retrieved 12 December 2008. Universiti Putra Malaysia. and Kristi. Sidek Abdul Aziz. Kertas Projek Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan. The Computing Teacher 4: 27-29. Latihan dan Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran-Pembelajaran Guru-Guru. 28 Ogos. (1999). and Dorricot. Integrating Technology into Teaching and Learning: Concepts and Application (An Asia-Pasific Perspective). and Classroom Culture. Master Thesis. Zakaria Sidek. Present. London: Continuum. Journal of Curriculum Studies 39(2): 219227. McMohan. (2002). B. M. (1980). Computer Education 37: 163-178. C. . D. Megat Aman Zahiri Megat Zakaria. Gender Differences in ICT Competencies among Academicians at Universiti Putra Malaysia. Taylor. Mukama. J. Word processing in the Business and Technical Writing Classroom Computers and Composition 5(2): 57-70. 19-20 Ogos. Paper presented at the 1st International Malaysian Educational Technology Convention. P. Su Luan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->