BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu ,

Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas yang disediakan bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3 M) memerlukan guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan khas dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan strategi-strategi tertentu bagi membolehkan muridmurid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Buku ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan buku panduan ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas

mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum

khususnya ibu bapa. i

Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan kesabaran yang amat

ini memerlukan komitmen, kesungguhan dan

tinggi. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi

penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan buku panduan ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan.

BONG MUK SHIN

ii

diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru-guru yang terlibat. Semoga masalah pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan murid dapat dikesan dan ditangani seawal mungkin selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. cadangan aktiviti berdasarkan kemahirankemahiran tersebut. Buku ini juga boleh digunapakai oleh guru-guru Bahasa Melayu dan Prasekolah dalam usaha menangani masalah membaca dan menulis di kalangan murid-murid. Objektif pengajaran dinyatakan secara eksplisit agar dapat memudahkan guru-guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Guru-guru boleh menambah atau mengubah aktiviti berdasarkan keperluan dan kreativiti mereka. Ia mengandungi objektif pengajaran. iii . Buku ini mengandungi 32 kemahiran asas Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas dan ditambah satu lagi kemahiran Prabacaan dan Pratulisan.PENDAHULUAN Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas dihasilkan untuk membantu guru-guru pemulihan khas merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisyen. Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas ini.

5. 6. 3.ISI KANDUNGAN BIL PERKARA HALAMAN Kata Alu-aluan Pendahuluan Prabacaan dan Pratulisan 1. Huruf-huruf vokal Huruf-huruf kecil Huruf-huruf besar Suku kata KV Perkataan KV + KV Perkataan V + KV Perkataan KV + KV + KV i .ii iii 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10 . 2. 7. 4.

Perkataan KVK Suku kata KVK Perkataan V + KVK Perkataan KV + KVK Perkataan KVK + KV Perkataan KVK + KVK Perkataan KV + KV + KVK Perkataan KVK +KV+KVK Perkataan KVKK Sukukata KVKK Perkataan KV + KVKK Perkataan V + KVKK Perkataan KVK + KVKK Perkataan KVKK + KV Perkataan KVKK + KVK Perkataan KVKK + KVKK 11 12 13 14 15-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .28 29 . 10.30 . 9. 18. 22. 20.8.26 27 . 13. 17. 23. 15. 11. 19. 14. 21. 16. 12.

Perkataan KV + KV + KVKK Perkataan KV + KVK + KVKK Perkataan KVK + KV + KVKK Perkataan KVKK + KV + KVK Perkataan KV + KVKK + KVK Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) Membaca dan membina ayat mudah Bacaan dan pemahaman Penghargaan 31 32 33 34 35 36 .24. 26. 27.37 38 39 40 . 28. 32. 31. 25. 29. 30.

8.BIL KEMAHIRAN Prabacaan dan pratulisan OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memilih objek berdasarkan saiz. Mencari dan mewarna objek tersembunyi pada gambar. 3. 5. Menyambung titik-titik berdasarkan contoh. mendiskriminasi bentuk. 2. AKTIVITI 1. Mengecam kedudukan gambar.warna. Melakar mengikut garisan: Contoh: -garisan lurus -garisan melengkung -garisan bengkang-bengkok -bulatan -segiempat BAHAN -Lembaran kerja -Carta Mendiskriminasi objek Melakar garisan/ bentuk 1 . 6. arah dan kedudukan objek. 7. mendiskriminasikan jarak 3.saiz. Bersoal jawab tentang objek. menyelaras pergerakan motor mata dan tangan. Mewarna gambar berdasarkan arahan. 4. Menyambung titik-titik pada rajah. 2. 4. melakar mengikut arahan guru.

6. 3. Permainan huruf vokal Contoh: . Bersoal jawab tentang gambar. 7. ekor . 3.ibu . AKTIVITI 1.gambar keluarga 2.i. Mewarnakan huruf vokal dengan warna yang ditetapkan. api i . contoh : a . 2 .kad gambar . o. itik e . BAHAN .Bingo (meletakkan kad-kad huruf pada tapak huruf yang sama). 2. 5.ayah .lembaran kerja.a.BIL 1 KEMAHIRAN Huruf –huruf vokal . Contoh: a – merah i – biru u – kuning e –hijau o . menamakan huruf-huruf vokal. e .emak . Latihan pada lembaran kerja. Membunyikan huruf vokal. Memadankan huruf vokal berpandukan gambar. Membunyi dan membezakan vokal e.coklat . huruf vokal. u OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menulis huruf-huruf vokal. Memadankan gambar dengan vokal. membunyikan huruf-huruf 4.kad huruf 8. Menamakan huruf vokal.

kad huruf kecil a–z (beberapa set) .z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. c 3 h j . BAHAN . 3.di udara. gunting. 5. menulis huruf kecil a -z. 4. Menulis huruf kecil mengikut teknik yang betul. .carta huruf. Mewarnakan huruf . warna. Menampal kertas warna pada huruf kecil (teknik kolaj).lagu a . 6. Nyanyian: .BIL 2 KEMAHIRAN Huruf kecil a . Menulis huruf kecil yang disebut.secara rawak 2.huruf yang sama.kertas. gam. menamakan huruf kecil a -z.di belakang badan kawan dan lain-lain. b g c h j r k y n t p m . .lembaran kerja 9. . Melengkapkan turutan huruf. Menamakan huruf awal berpandukan gambar. Membentuk huruf-huruf daripada doh. membaca huruf kecil a-z 3. Menulis huruf kecil . 8.kad huruf kecil a–z . 7. AKTIVITI 1. b .kad gambar: . Menyebut huruf kecil: .di atas pasir. 10. 2.mengikut turutan .

. 11. 5.BIL 3 KEMAHIRAN Huruf besar A . 3. Menulis huruf besar: .di atas pasir.lembaran kerja . 8. AKTIVITI 1. . 2. 9.kad huruf besar A-Z . BAHAN . Mewarna huruf besar yang sama. 4 . Memadankan huruf besar dengan huruf kecil. menulis huruf besar A – Z. membaca huruf besar A .Menulis huruf besar berdasarkan huruf kecil yang diberikan. 6.di udara.Z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 10.kad gambar . Mencari dan mewarnakan huruf besar dalam gambar tersembunyi. Menyambung titik-titik huruf. Bersoal jawab tentang gambar. 7.Menulis huruf besar yang disebut. menamakan huruf besar A – Z. Menekap huruf – huruf besar. 2.di belakang badan kawan dan lain-lain. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil.Z 3. Menyebut huruf besar yang ditunjukkan.kad huruf tebuk 4.

Mencantum kad abjad menjadi suku kata KV. membaca suku kata KV.kad abjad b k u a m . 4.kad gambar . Menamakan gambar. 7. 3. Mewarna suku kata yang sama. ka lo pi nu . Memadan suku kata yang sama.lembaran kerja ku___ lo___ 5 . Menunjuk suku kata yang disebut. Menghasilkan buku skrap.BIL 4 KEMAHIRAN Suku kata KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 8.kad suku kata. menulis suku kata KV AKTIVITI 1. 5. Menulis suku kata KV berdasarkan gambar. menyebut suku kata KV. 2. Mengeja dan membunyikan suku kata KV. 2. 3. 9. Melengkapkan perkataan dengan suku kata KV. g 6. BAHAN . (memotong suku kata KV daripada akhbar dan menampal dalam buku skrap).

Contoh: bola buku baca kaki kuda biru BAHAN . AKTIVITI 1. menulis perkataan KV+KV. mata. dagu. Bersoal jawab tentang gambar. 4.kad suku kata pa ku . 3. gigi. 2. Contoh: . menyebut perkataan KV+KV. Menyalin perkataan KV+KV daripada kad imbasan. Menulis perkataan KV+KV berpandukan gambar.kad gambar . membaca perkataan KV+KV. dahi. 8. 3. 2.kad perkataan sudu roti . 5. Memadankan perkataan KV+KV menjadi frasa. 6 .BIL 5 KEMAHIRAN Perkataan KV + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.carta perkataan pasu kuda lori debu meja lidi 7.pipi. Mengeja dan membaca perkataan KV+KV berdasarkan gambar. Membaca perkataan KV+KV pada kad/ carta. 6. Membaca ayat-ayat. Memadankan gambar dengan perkataan KV+KV.

Contoh: .Baju bapa _____ ( biru. Melengkapkan ayat mudah. ( buka. laju ) BAHAN 10. buku ) .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. bara ) .Domino mula gigi roti 7 .Saya beli _____. sewa ) . duku ) .Wani bawa ____ ( sawi.Raju lari ______ ( lalu.Sani ada _____ ( dulu. Permainan bahasa .

Menamakan gambar/benda. membaca perkataan V + KV. Memadankan kad perkataanV+KV dengan gambar. Menyebut bunyi vokal dan suku kata V+KV. Menulis perkataanV+KV berdasarkan gambar. menyebut suku kata V dan KV. 2. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan V + KV. AKTIVITI 1. 4.kad gambar. Menulis perkataan V+KV yang disebut oleh guru. contoh: a e i e u o 8 . 9. 2. 7. Melengkapkan ayat dengan perkataan V+KV. 3. menulis perkataan V + KV.BIL 6 KEMAHIRAN Perkataan V + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. BAHAN . contoh: .kad huruf vokal 6. Membaca perkataanV+KV pada kad imbasan/ carta. 5. 8. Melengkapkan perkataan V + KV. 3.

kad perkataan contoh: api alu ibu ela .lembaran kerja 9 . Permainan Bahasa .carta perkataan contoh: api uli ela ibu isi isu .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 10.kad suku kata contoh: la si pi bu .memancing huruf dan suku kata BAHAN .

3. 4. AKTIVITI 1. 6.kad gambar contoh: re ta -kad suku kata contoh: ka pe ji ta ru ko . Melengkapkan ayat berdasarkan gambar. 3. membaca perkataan KV + KV + KV. Memadankan kad perkataan dengan gambar.berdasarkan gambar. Latih tubi mengeja dan membaca ayat. Menulis perkataan KV +KV + KV. 2. Haliza ada ________.lembaran kerja 10 . 7. Contoh: 1. 5.kad perkataan contoh: kamera perigi tomato . Mereka beli _______.BIL 7 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. ke BAHAN . membina perkataan daripada suku kata KV. 2. Membaca perkataan KV + KV + KV. Mencantum kad suku kata untuk membentuk perkataan. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Bersoal jawab tentang gambar. Mengeja dan membaca perkataan KV + KV + KV. 8.

3. Permainan bahasa.BIL 8 KEMAHIRAN Perkataan KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad perkataan contoh: kek zip sup bas . menyebut perkataan KVK. . BAHAN . 5.carta gambar contoh: . 9.Pertandingan mencantum ”puzzle” perkataan. 7.carta perkataan contoh: kek sup zip ros pen jam . Memadankan perkataan KVK dengan gambar. 3. Melengkapkan perkataan KVK dengan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.lembaran kerja 11 . 8. menulis perkataan KVK. Mengeja dan membaca perkataan KVK pada kad imbasan/carta. Menulis perkataan KVK berdasarkan gambar. AKTIVITI 1. . Menulis perkataan KVK yang didengar. Mengeja dan membaca perkataan KVK berpandukan gambar. 6.kad huruf 4. Menyusun huruf-huruf menjadi perkataan KVK. Menamakan benda-benda pada carta gambar. 2. membaca perkataan KVK. 2.

Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVK.kad suku kata bak ter cin rus 5. BAHAN . 3. 6. Menulis suku kata KVK yang disebut. Membaca suku kata KVK pada carta suku kata. AKTIVITI 1. 2. membina suku kata KVK. Latih tubi menyebut suku kata KVK berdasarkan huruf vokal. 4.kad huruf k b a . menyebut suku kata KVK. 3. 2. menulis suku kata KVK berdasarkan gambar.BIL 9 KEMAHIRAN Suku kata KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Contoh: bak kar las lin tih sik suh run sut -carta suku kata bak cin put ter lok wak lit sih doh buh bar ber sek rus kok 12 . Membina suku kata KVK daripada huruf-huruf. Mewarnakan suku kata KVK yang sama.

Permainan Bahasa .kad suku kata 5. Menamakan gambar dan bersoal jawab. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVK. Membunyikan huruf vokal dan menyebut suku kata KVK yang ditunjukkan. Contoh: i_____ ( tik . tak ) ( a . 8.Kad Padanan. Membaca perkataan V+KVK pada kad/carta. BAHAN -kad gambar. u ) ____yam 6. 3. Melengkapkan suku kata berpandukan gambar. Memadankan huruf vokal dan suku kata KVK menjadi perkataan berdasarkan gambar. 2. KEMAHIRAN Perkataan V + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. .kad perkataan ikan ubat obor epal 13 . Menulis perkataanV+KVK berpandukan gambar. a u o i yam m lar ren tik . 1. 4. membaca perkataan V+KVK. 7.BIL 10. 3. menulis perkataan V+KVK berpandukan gambar. 2. mengeja perkataan V+KVK.

9.BIL 11. 6. membaca perkataan KV+KVK. KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. . 5.kad gambar dan kad suku kata po kok 14 . 3. Menamakan gambar yang ditunjukkan. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KV+KVK.Teka Silang Kata. mengeja suku kata KV dan suku kata KVK.kad suku kata li ki po lin pas kok . Permainan Bahasa. menulis perkataan KV+KVK. Memadankan perkataan KV+KVK dengan gambar.kad gambar . 7. 2. 3. 4. 2. BAHAN . Menulis perkataan KV+KVK yang disebut. Membunyikan suku kata KV dan suku kata KVK. Memadankan kad suku kata untuk membentuk perkataan KV+KVK. Melengkapkan perkataan KV+KVK dengan suku kata yang sesuai. 8. Menulis semula perkataan KV+KVK berpandukan gambar. AKTIVITI 1.

4. membaca perkataan KVK+KV. Mengeja dan membaca perkataan KVK+KV. mengeja suku kata KVK dan suku kata KV. berdasarkan gambar. 3. 7. Menulis perkataan KVK+KV daripada kad suku kata yang dicantumkan. Menulis perkataan KVK+KV yang disebut. Mengeja suku kata KVK dan suku kata KV yang ditunjukkan. 2. Menulis perkataan KVK+KV berpandukan gambar.kad suku kata lem pin jam bu tu bu 3. 3.kad perkataan lampu pintu kanta garpu . 8. BAHAN . lembu 15 . Membina ayat mudah daripada perkataan KVK+KV.kad gambar dan kad suku kata.CD interaktif . Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru.kad gambar . 6. KVK+KV menjadi perkataan 5. menulis perkataan KVK+KV. AKTIVITI 1. 2. 5. .BIL 12 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mencantumkan kad suku kata 4.

Jambu madu rasa apa? 4. Ini jambu madu.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. Apakah warna jambu madu? BAHAN . Jambu madu warna merah. Contoh: 1.kad suku kata lem bom jam kun bu ba bu ci -contoh kad cerita Jambu madu Ini jambu. Ini jambu apa? 3. 16 . Membaca petikan dengan bimbingan guru. Jambu madu rasa manis. Menjawab soalan pemahaman yang berkaitan dengan petikan. Ini apa? 2. 10.

Membaca perkataan KVK+KVK yang ditunjukkan oleh guru. 6.kad perkataan sambal tandas sumpit . BAHAN .lembaran kerja 17 . 4. 7. 5. Mewarnakan perkataan KVK+KVK. membaca perkataan KVK+KVK 3. cin sam ram cin pah but . 8. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVK. Memadankan perkataan KVK+KVK dengan gambar. 2. Membentuk perkataan KVK+KVK daripada kad suku kata KVK yang diberi.BIL 13 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis perkataan KVK+KVK berpandukan gambar. Contoh: Murid kumpulan A menunjukkan gambar manakala murid kumpulan B akan mengeja dan sebaliknya. menulis perkataan KVK+KVK AKTIVITI 1. 3.kad suku kata. menyebut perkataan KVK+KVK. Menyalin semula perkataan KVK+KVK. 2. Permainan bahasa.

. Menyebut perkataan KV+KV+KVK. 6. selekoh pelajar 5. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata yang betul pada lembaran kerja. 4.BIL 14 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat: 1. Latih tubi menulis perkataan KV+KV+KVK dengan cara yang betul pada buku garis empat. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata sekolah yang betul. -kad suku kata -kad perkataan 3.buku garis empat. -CD Interaktif -gambar 2. Membaca perkataan KV+KV+KVK basikal yang ditunjukkan.lembaran kerja. Menamakan gambar KV+KV+KVK. membunyi suku kata KV+KV+KVK dengan betul. AKTIVITI BAHAN 1. kelawar telefon 4. Contoh: Lagu ”Bunyi Telefon” 18 . . Nyanyian lagu kanak-kanak. menulis perkataan KV+KV+KVK yang disebutkan oleh guru. 2 membaca perkataan KV+KV+KVK dengan betul. 7.

komputer . 2. . . 4. 7.lembaran kerja Contoh: cen wan 19 . Menulis perkataan KVK+KV+KVK daripada kad yang diimbas/ditunjuk oleh guru. 3.BIL 15 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Melengkapkan perkataan KVK+KV+KVK dengan suku kata yang betul. Contoh: rambutan . 6.Kad imbasan. 5. menulis perkataan KVK+KV+KVK yang disebutkan oleh guru.cempedak . membaca perkataan KVK+KV+KVK dengan betul.rambutan . mengeja dan menyebut perkataan KVK+KV+KVK.kad gambar. Memadankan gambar dengan perkataan KVK+KV+KVK yang diberi.tempayan .jambatan . Membaca perkataan KVK+KV+KVK. Permainan Bahasa. Membunyikan perkataan KVK+KV+KVK yang ditunjuk oleh guru. 3. Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru. AKTIVITI 1. 2. -Kotak Beracun BAHAN .buku garis empat.

AKTIVITI 1. 3. 7. Menulis perkataan KVKK berpandukan gambar. 6. membina perkataan KVKK. Menulis perkataan KVKK yang disebutkan. Permainan bahasa. membaca perkataan KVKK.kad gambar contoh: wang wang . Membaca perkataan KVKK pada kad perkataan. menulis perkataan KVKK .kad perkataan wang tong gong jong . -Teka Silang Kata BAHAN . Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVKK berpandukan gambar. 3.BIL 16 KEMAHIRAN Perkataan KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. Bersoal jawab tentang gambar. Memadankan perkataan KVKK dengan gambar. 2.kad silang kata 20 . 4. 5. Menyusun huruf-huruf yang diberi supaya menjadi perkataan KVKK yang betul. 8.

Memadankan kad suku kata KVKK yang sama. 2. AKTIVITI 1.BIL 17 KEMAHIRAN Suku kata KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis suku kata KVKK yang didengar. Menyediakan Buku Skrap. membaca suku kata KVKK. 21 . menyebut suku kata KVKK. Contoh: . Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 5. 4. 3. Menulis suku kata KVKK berdasarkan huruf vokal.menggunting kad suku kata KVKK dan menampal pada buku skrap. contoh: a u i e bang kang yang cung dung pung king ning ting leng peng deng BAHAN -kad lipat bang -kad suku kata cing bong rung beng -carta suku kata o tong song long lang ding meng sung pong rang 7. 3. Mengeja suku kata KVKK dengan menggunakan kad lipat. 6. menulis suku kata KVKK. Membaca suku kata KVKK berdasarkan kad suku kata. 2.

8. BAHAN . 5.kad gambar -kad perkataan 3. AKTIVITI 1. Bersoal jawab berkaitan gambar. 6.BIL 18 KEMAHIRAN Perkataan KV + KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Latih tubi membaca kad perkataan KV+KVKK. 2. menulis perkataan KV+KVKK. 4. .Roda Impian sotong kucing -kad suku kata so ku tong cing -lembaran kerja Suaikan pasang pisang pusing 22 . Melengkapkan perkataan KV+KVKK dengan suku kata yang sesuai. menyebut suku kata KV+KVKK. 2. 7. Suai padan perkataan KV+KVKK dengan gambar. 3. membaca perkataan KV+KVKK. Memadankan suku kata untuk membina perkataan KV+KVKK. Permainan bahasa. Menulis perkataan KV+KVKK berdasarkan gambar yang diberi. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KV+KVKK secara kumpulan dan individu.

6. 3. 3. Menyusun huruf-huruf untuk Membentuk perkataan V+KVKK. Menyebut suku kata V+KVKK. AKTIVITI 1. Memadankan huruf vokal dengan suku kata KVKK bagi membentuk perkataan. membaca perkataan V+KVKK. 7. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVKK. menulis perkataan V+KVKK berpandukan gambar -kad suku kata/kad abjad o u -kad / carta perkataan abang usung dang ggg rang -lembaran kerja o r g d a n u s 23 . Melengkapkan perkataan V+KVKK dengan suku kata yang sesuai. Bersoal jawab mengenai gambar. 4. Menyalin semula perkataan V+KVKK daripada kad imbasan. 5. .BIL 19 KEMAHIRAN Perkataan V+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. BAHAN -kad gambar orang 2. 8. Menulis perkataan V+KVKK berdasarkan gambar. mengeja dan menyebut perkataan V+KVKK. 2.

Cantik kelihatan di langit tinggi. 5. Menyebut suku kata KVK dan suku kata KVKK. menyebut suku kata KVK+KVKK. Contoh: Berkelip-kelip bukannya api. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVK+KVKK. 8. Menjawab pantun teka teki. 6.BIL 20 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menulis perkataan berdasarkan gambar. 4. Ia muncul di malam hari. AKTIVITI 1. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVKK. Cubalah adik beritahu kami. membaca perkataan KVK+KVKK. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar. 3. Memadankan kad perkataan KVK+KVKK dengan gambar. Menulis perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar. BAHAN -kad gambar -kad suku kata kam bin kum bing tang bang -kad perkataan kambing bintang kumbang -lembaran kerja -CD Interaktif 24 . 7. 2. 3. 2. Bersoal jawab mengenai gambar.

Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KV. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KV yang ditunjukkan. 5. 2. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. 3. BAHAN contoh: -kad suku kata tang nang bang ga ka ku contoh -kad perkataan tangga nangka bangku mangga 25 . 3. Membaca ayat-ayat mudah. AKTIVITI 1. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. 2. 7. 6. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK dan suku kata KV . 4. membaca ayat mudah.BIL 21 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menamakan benda atau gambar. menulis ayat berdasarkan gambar. menulis perkataan KVKK+KV 4. membaca perkataan KVKK + KV.

kad ayat Rumah Ali ada tangga batu. Contoh soalan: 1. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat. Siapa tanam pokok nangka? 3. Siapa cat bangku kayu? BAHAN . Abang cat bangku kayu itu.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 8. 26 . Rumah Ali ada apa? 2. Zahari tanam pokok nangka.

Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVK. Melengkapkan perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar.BIL 22 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca ayat-ayat mudah.kad perkataan ting kap tingkap mang kuk mangkuk tong kat tongkat 27 . Menamakan benda maujud atau gambar.kad suku kata ting mang kap kuk . membaca ayat. AKTIVITI 1. 2. 3. 7. 3. membaca perkataan KVKK+KVK. BAHAN . menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. 8. Memadankan perkataan KVKK+KVK dengan gambar. 4. Menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. 6. Mengeja dan membunyikan suku kata. 5. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVK yang ditunjukkan. 2.

Contoh soalan : 1. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat . Siapa guna tongkat baru? BAHAN .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 1.contoh ayat: 1. 3. Basir membuka tingkap rumah datuk. 2. Rosli membeli mangkuk kaca berwarna merah. Basir membuka apa? 2. Apakah warna mangkuk kaca? 3. 28 . Datuk guna tongkat baru.

8. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVKK .kad perkataan 4. Mencerakinkan perkataan KVKK+KVKK. 6. longkang jeng king jengking 29 . 2. 2. Menamakan gambar dan bersoal jawab. 7. 3. BAHAN . Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVKK yang ditunjukkan. 3. membaca perkataan KVKK+KVKK . AKTIVITI 1. Menulis perkataan KVKK+KVKK. long kang kang kung kangkung . Membaca ayat-ayat mudah.kad suku kata kang long kung kang . mencerakinkan perkataan. Memadankan perkataan KVKK+KVKK dengan gambar.BIL 23 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK+KVKK. 5. menulis perkataan KVKK+KVKK.

Emak masak kangkung. 10. Menjawab soalan pemahaman mudah. Abang cuci longkang. 11.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. Melengkapkan ayat. 12. Menulis ayat-ayat atau petikan pendek. 2. 30 . Pengukuhan. -peta minda BAHAN Contoh ayat: 1.

. BAHAN . 3 Razali membawa senapang ke ladang. 8. 4. AKTIVITI 1. membaca perkataan KV+KV+KVKK. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. 10. Semalam Fuzi menangkap belalang. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 31 .BIL 24 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3. Membaca ayat-ayat mudah.kad perkataan se la dang seladang be la lang belalang contoh ayat: 1. 2. Melengkapkan perkataan 5. 2.kad suku kata be se la la lang dang . Memadankan kad suku kata menjadi perkataan yang bermakna. Melengkapkan ayat. 2. 6. Menjawab soalan kefahaman. 3. Menulis perkataan berdasarkan gambar. 7. Mengeja dan membunyikan suku kata KV dan KVKK. . 9.menulis perkataan KV+KV+KVKK berdasarkan gambar. Menamakan gambar . menulis ayat. Murad membeli teropong baru. .

kad perkataan be lim bing belimbing pe lam pung pelampung Contoh ayat: 1. Melengkapkan ayat. Belimbing besi rasa masam. 2. BAHAN . 6. melengkapkan ayat. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KV+KVK+KVKK . Mengeja dan membunyikan suku kata. menulis perkataan KV+KVK+KVKK. 2. 8. AKTIVITI 1. 3. 32 . 9. Kapal itu ada serombong. membaca perkataan KV+KVK+KVKK. 5.kad suku kata be lim bing pe lam pung . 7. Menjawab soalan pemahaman mudah. Menulis perkataan KV+KVK+KVKK. Pelampung adik berwarna merah. 4. 3. 3. Membaca ayat-ayat mudah.BIL 25 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KV+KVK+KVKK yang ditunjukkan. Menamakan gambar . 2. Menulis ayat-ayat yang telah dipelajari.

Contoh : pemborong seorang ikan bapa Bapa seorang pemborong ikan. membaca ayat KV+KVK+KVKK 4. Menulis perkataan KV+KVK+KVKK berdasarkan gambar.kad ayat . 5. Mencantumkan kad suku kata KV+KVK+KVKK menjadi perkataan .BIL 26 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1.kad . 6. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KV+KVKK. . menulis perkataan KVK+KV+KVKK. Membaca perkataan KVK+KV+KVKK. 3.lembaran kerja. membaca perkataan KVK+KV+KVKK. Menamakan gambar dan bersoal jawab. 7. Menyusun perkataan KV+KVK+KVKK menjadi ayat yang betul. 2. 4. 33 . Melengkapkan perkataan KV+KVK+KVKK dengan suku kata yang sesuai berpandukan gambar. 2. menulis ayat KV+KVK+KVKK AKTIVITI 1. contoh : tem pem pu bo rung rong BAHAN -kad gambar -kad perkataan contoh : tempurung pembilang pendayung 3.

Contoh : tengkorak teng ko rak BAHAN .kad gambar . 34 .kad lipat . Memadankan suku kata menjadi perkataan berpandukan gambar. 2. 7. Melengkapkan perkataan KVKK+KV+KVK dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar. 2. mencerakinkan perkataan kepada suku kata. membaca perkataan KVKK+KV+KVK. 4. Menulis perkataan KVKK+KV+KVK berdasarkan gambar. Menulis ayat mudah.kad perkataan contoh: tengkorak bungkusan lembaran kerja - 6.BIL 27 KEMAHIRAN Perkataan KVKK + KV + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menamakan gambar dan bersoal jawab. menulis perkataan KVKK+KV+KVK AKTIVITI 1. 3. 3.kad suku kata . Mencerakinkan perkataan KVKK+KV+KVK kepada suku kata. 5. Membaca perkataan KVKK+KV+KVK .

4. 10.kad perkataan 3. Mencerakinkan perkataan KV+KVKK+KVK kepada suku kata yang diberi. contoh: perangkap merangkak belangkas 35 . Membunyikan suku kata. 2. Menulis perkataan KV+KVKK+KVK yang disebut. BAHAN .BIL 28 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. 7. Menamakan gambar dan bersoal jawab. 5. 6. Melengkapkan ayat dengan perkataan KV+KVKK+KVK. menulis ayat dengan teknik yang betul.kad suku kata . menulis perkataan KV+KVKK+KVK. Membaca perkataan KV+KVKK+KVK. membaca perkataan KV+KVKK+KVK. Membaca ayat mudah 9.kad gambar . 8. Memadankan suku kata menjadi perkataan KV+KVKK+KVK. Melengkapkan perkataan KV+KVKK+KVK dengan suku kata yang sesuai. Menulis ayat mudah. AKTIVITI 1. 3.

Melengkapkan ayat dengan perkataan diftong atau vokal berganding yang sesuai. 6. Memadankan perkataan diftong/ vokal berganding dengan gambar 7. 3.kad huruf k h l t b s 36 . 8. 4. Mengeja suku kata diftong/ vokal berganding. Membaca ayat yang mengandungi diftong/ vokal berganding. menyebut suku kata diftong. Menggabung suku kata diftong dengan kad suku kata KV/ kad VV dengan kad huruf menjadi perkataan. AKTIVITI 1. . Menulis perkataan yang disebut oleh guru. Latih tubi membaca perkataan diftong/ vokal berganding. 2. vokal berganding berpandukan gambar.BIL 29 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad VV ui au u ua . 2. membaca perkataan diftong dan vokal berganding. 3.kad suku kata diftong dan KV bai lau loi kai . BAHAN . Menulis perkataan diftong dan dan vokal berganding. menulis perkataan diftong 5.kad perkataan diftong contoh: pantai kaloi pisau pulau 4. membina perkataan diftong dan vokal berganding dengan huruf yang sesuai.

kad perkataan kuih laut buah buih tuah saat lauk taat . 37 .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN .kad ayat Pegawai itu makan kuih di gerai Mak Kiah.

menulis perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung. Membaca perkataan yang melibatkan digraf. 6.carta perkataan nganga nyanyi syarat Khamis ghazal . 3. 4. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Menamakan gambar dan bersoal jawab. Membaca ayat yang mengandungi perkataan digraf. 2. Nyonya suka menyanyi. nga nya sya kha gha ngi nyi syi khi ghi ngu nyu syu khu ghu nge nye sye khe ghe ngo nyo syo kho gho . Melengkapkan perkataan digraf dengan suku kata yang sesuai. menyebut suku kata yang melibatkan huruf konsonan bergabung. 5. 7. AKTIVITI 1. Menulis perkataan digraf. 2. BAHAN -kad gambar -carta suku kata 3.kad ayat Bunga ini ungu. 8.BIL 30 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Latih tubi membunyikan suku kata digraf. membaca perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung. 38 . Memadankan suku kata digraf menjadi perkataan bermakna.

kad perkataan bermain pantai petang seronok . Membina ayat secara lisan berpandukan perkataan dan gambar.carta pantun Ceri. Menulis ayat berpandukan gambar atau perkataan. membaca ayat mudah dengan sebutan dan intonasi yang betul.lembaran kerja 39 . Membaca ayat mudah. nona. 4. 2. duku. 5. menulis ayat mudah. 3. ciku. . Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar. . Mengungkapkan ayat berirama dengan intonasi yang betul. Mari kita baca buku . membina ayat mudah. 3.ayat majmuk BAHAN .ayat tunggal .BIL 31 KEMAHIRAN Membaca dan membina ayat mudah OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. Bersoal jawab berpandukan gambar. syair. nazam) 6. gurindam. (pantun.kad gambar situasi 1. 7. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul. 2.

kad perkataan . 8 Menjawab soalan pemahaman.BIL 32 KEMAHIRAN Bacaan dan pemahaman OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 6.Lakonan/ simulasi/ main peranan berdasarkan situasi. Menyusun ayat mengikut urutan yang betul berpandukan gambar bersiri.kad aktiviti 40 . 3. menjawab soalan pemahaman. BAHAN . membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul. 2.kad gambar . Bersoal jawab berpandukan cerita yang telah dibaca. Membaca buku cerita. AKTIVITI 1. Membina ayat-ayat berdasarkan gambar tunggal. 4.kad bacaan (petikan) . mencerita semula petikan yang dibaca. Mencantumkan keratan ayat menjadi ayat yang betul. 2.lembaran kerja . 5. Melengkapkan petikan yang diberi dengan perkataan yang betul. 7.kad ayat . 3. 9. Pertandingan bacaan mekanis 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful