P. 1
Buku Panduan

Buku Panduan

|Views: 9|Likes:
Published by Farah Iziyanti
panduan
panduan

More info:

Published by: Farah Iziyanti on Jul 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

pdf

text

original

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu ,

Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas yang disediakan bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3 M) memerlukan guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan khas dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan strategi-strategi tertentu bagi membolehkan muridmurid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Buku ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan buku panduan ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas

mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum

khususnya ibu bapa. i

Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan kesabaran yang amat

ini memerlukan komitmen, kesungguhan dan

tinggi. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi

penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan buku panduan ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan.

BONG MUK SHIN

ii

Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas ini. Guru-guru boleh menambah atau mengubah aktiviti berdasarkan keperluan dan kreativiti mereka. Buku ini mengandungi 32 kemahiran asas Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas dan ditambah satu lagi kemahiran Prabacaan dan Pratulisan. Ia mengandungi objektif pengajaran. Buku ini juga boleh digunapakai oleh guru-guru Bahasa Melayu dan Prasekolah dalam usaha menangani masalah membaca dan menulis di kalangan murid-murid.PENDAHULUAN Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas dihasilkan untuk membantu guru-guru pemulihan khas merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisyen. Semoga masalah pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan murid dapat dikesan dan ditangani seawal mungkin selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. iii . cadangan aktiviti berdasarkan kemahirankemahiran tersebut. Objektif pengajaran dinyatakan secara eksplisit agar dapat memudahkan guru-guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru-guru yang terlibat.

ISI KANDUNGAN BIL PERKARA HALAMAN Kata Alu-aluan Pendahuluan Prabacaan dan Pratulisan 1. 7. 3. Huruf-huruf vokal Huruf-huruf kecil Huruf-huruf besar Suku kata KV Perkataan KV + KV Perkataan V + KV Perkataan KV + KV + KV i . 6.ii iii 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10 . 2. 4. 5.

28 29 . 21. 11. Perkataan KVK Suku kata KVK Perkataan V + KVK Perkataan KV + KVK Perkataan KVK + KV Perkataan KVK + KVK Perkataan KV + KV + KVK Perkataan KVK +KV+KVK Perkataan KVKK Sukukata KVKK Perkataan KV + KVKK Perkataan V + KVKK Perkataan KVK + KVKK Perkataan KVKK + KV Perkataan KVKK + KVK Perkataan KVKK + KVKK 11 12 13 14 15-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .30 .26 27 .8. 12. 19. 23. 22. 18. 9. 14. 15. 13. 16. 10. 17. 20.

31. 28. Perkataan KV + KV + KVKK Perkataan KV + KVK + KVKK Perkataan KVK + KV + KVKK Perkataan KVKK + KV + KVK Perkataan KV + KVKK + KVK Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) Membaca dan membina ayat mudah Bacaan dan pemahaman Penghargaan 31 32 33 34 35 36 .37 38 39 40 . 29. 26.24. 30. 27. 25. 32.

3. Memilih objek berdasarkan saiz. Bersoal jawab tentang objek. Mencari dan mewarna objek tersembunyi pada gambar. Menyambung titik-titik pada rajah. 6.BIL KEMAHIRAN Prabacaan dan pratulisan OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. menyelaras pergerakan motor mata dan tangan.warna. mendiskriminasikan jarak 3. 4. mendiskriminasi bentuk. 7. Mengecam kedudukan gambar. arah dan kedudukan objek. 4. 5. Melakar mengikut garisan: Contoh: -garisan lurus -garisan melengkung -garisan bengkang-bengkok -bulatan -segiempat BAHAN -Lembaran kerja -Carta Mendiskriminasi objek Melakar garisan/ bentuk 1 .saiz. Menyambung titik-titik berdasarkan contoh. Mewarna gambar berdasarkan arahan. 2. melakar mengikut arahan guru. AKTIVITI 1. 8.

ayah .Bingo (meletakkan kad-kad huruf pada tapak huruf yang sama). Menamakan huruf vokal. 6. Memadankan gambar dengan vokal. menulis huruf-huruf vokal.gambar keluarga 2. Membunyi dan membezakan vokal e. Contoh: a – merah i – biru u – kuning e –hijau o . Memadankan huruf vokal berpandukan gambar. huruf vokal.BIL 1 KEMAHIRAN Huruf –huruf vokal . Membunyikan huruf vokal.i. o.kad huruf 8. 2. 3. 5. menamakan huruf-huruf vokal.lembaran kerja. Latihan pada lembaran kerja. contoh : a .kad gambar . 2 . BAHAN .a. 7. u OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.coklat . api i . e .emak . AKTIVITI 1. Bersoal jawab tentang gambar. itik e . Permainan huruf vokal Contoh: . ekor .ibu . 3. membunyikan huruf-huruf 4. Mewarnakan huruf vokal dengan warna yang ditetapkan.

mengikut turutan .kad huruf kecil a–z (beberapa set) . Menamakan huruf awal berpandukan gambar. Menampal kertas warna pada huruf kecil (teknik kolaj). BAHAN . 3. Menulis huruf kecil mengikut teknik yang betul.lembaran kerja 9. warna. Mewarnakan huruf . Melengkapkan turutan huruf. AKTIVITI 1.kertas. 4. 8. b g c h j r k y n t p m . menamakan huruf kecil a -z. 6. b .di atas pasir. Menulis huruf kecil yang disebut.BIL 2 KEMAHIRAN Huruf kecil a . 7. gunting.z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1.huruf yang sama.kad gambar: . Nyanyian: .di udara. 10.lagu a . . c 3 h j . Membentuk huruf-huruf daripada doh.kad huruf kecil a–z . gam.di belakang badan kawan dan lain-lain. Menulis huruf kecil . menulis huruf kecil a -z. Menyebut huruf kecil: . . 5.carta huruf. membaca huruf kecil a-z 3. . 2.secara rawak 2.

. membaca huruf besar A . Menyambung titik-titik huruf. Menyebut huruf besar yang ditunjukkan.Menulis huruf besar yang disebut. BAHAN .di udara. 10. 4 . 2.Menulis huruf besar berdasarkan huruf kecil yang diberikan. menulis huruf besar A – Z. Mewarna huruf besar yang sama.Z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil.kad huruf tebuk 4. menamakan huruf besar A – Z. . 6. Menekap huruf – huruf besar. 9.Z 3.BIL 3 KEMAHIRAN Huruf besar A .kad huruf besar A-Z .lembaran kerja . 3.kad gambar . 7. Mencari dan mewarnakan huruf besar dalam gambar tersembunyi.di atas pasir. 2. 8.di belakang badan kawan dan lain-lain. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil. AKTIVITI 1. 5. Menulis huruf besar: . Bersoal jawab tentang gambar. 11.

kad abjad b k u a m . Menghasilkan buku skrap. 5.kad gambar . Menulis suku kata KV berdasarkan gambar. 4. g 6. Menunjuk suku kata yang disebut. BAHAN . membaca suku kata KV. ka lo pi nu . menyebut suku kata KV.kad suku kata. 2. Mengeja dan membunyikan suku kata KV. 3. Memadan suku kata yang sama. Mencantum kad abjad menjadi suku kata KV. Melengkapkan perkataan dengan suku kata KV. 9. Mewarna suku kata yang sama. 2.BIL 4 KEMAHIRAN Suku kata KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3. menulis suku kata KV AKTIVITI 1. (memotong suku kata KV daripada akhbar dan menampal dalam buku skrap). Menamakan gambar.lembaran kerja ku___ lo___ 5 . 7. 8.

2. Bersoal jawab tentang gambar.kad perkataan sudu roti . 6. Contoh: .kad suku kata pa ku . Memadankan gambar dengan perkataan KV+KV. dagu.kad gambar . menyebut perkataan KV+KV. menulis perkataan KV+KV. 6 .carta perkataan pasu kuda lori debu meja lidi 7. Menyalin perkataan KV+KV daripada kad imbasan. mata. gigi. Menulis perkataan KV+KV berpandukan gambar. 3. Mengeja dan membaca perkataan KV+KV berdasarkan gambar. dahi. 5. 8. 3. AKTIVITI 1. Membaca ayat-ayat. 4. membaca perkataan KV+KV. Membaca perkataan KV+KV pada kad/ carta. 2.pipi.BIL 5 KEMAHIRAN Perkataan KV + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Contoh: bola buku baca kaki kuda biru BAHAN . Memadankan perkataan KV+KV menjadi frasa.

Saya beli _____. duku ) . buku ) .Sani ada _____ ( dulu.Wani bawa ____ ( sawi. Contoh: . ( buka.Raju lari ______ ( lalu. Permainan bahasa . sewa ) .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9.Baju bapa _____ ( biru. Melengkapkan ayat mudah. bara ) .Domino mula gigi roti 7 . laju ) BAHAN 10.

9. 7. Menamakan gambar/benda. 5.kad huruf vokal 6. 2. AKTIVITI 1. 2.kad gambar. Menulis perkataan V+KV yang disebut oleh guru. membaca perkataan V + KV. menyebut suku kata V dan KV. Melengkapkan perkataan V + KV. Menyebut bunyi vokal dan suku kata V+KV. Menulis perkataanV+KV berdasarkan gambar. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan V + KV. Memadankan kad perkataanV+KV dengan gambar. Membaca perkataanV+KV pada kad imbasan/ carta. BAHAN . Melengkapkan ayat dengan perkataan V+KV. 3. 8.BIL 6 KEMAHIRAN Perkataan V + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. contoh: a e i e u o 8 . 3. contoh: . menulis perkataan V + KV. 4.

kad perkataan contoh: api alu ibu ela .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 10.kad suku kata contoh: la si pi bu .carta perkataan contoh: api uli ela ibu isi isu . Permainan Bahasa .lembaran kerja 9 .memancing huruf dan suku kata BAHAN .

7. Memadankan kad perkataan dengan gambar. AKTIVITI 1. 3. 3.lembaran kerja 10 .kad gambar contoh: re ta -kad suku kata contoh: ka pe ji ta ru ko . Melengkapkan ayat berdasarkan gambar. Mencantum kad suku kata untuk membentuk perkataan. 4. 8. 5. 6.berdasarkan gambar. Latih tubi mengeja dan membaca ayat.kad perkataan contoh: kamera perigi tomato . Mereka beli _______. membina perkataan daripada suku kata KV. Membaca perkataan KV + KV + KV. membaca perkataan KV + KV + KV. Bersoal jawab tentang gambar. Haliza ada ________. 2. ke BAHAN . Contoh: 1. 2.BIL 7 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mengeja dan membaca perkataan KV + KV + KV. 2. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Menulis perkataan KV +KV + KV.

Memadankan perkataan KVK dengan gambar. 8. 3. 6.BIL 8 KEMAHIRAN Perkataan KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 5. Menyusun huruf-huruf menjadi perkataan KVK. Menamakan benda-benda pada carta gambar.kad perkataan contoh: kek zip sup bas . Mengeja dan membaca perkataan KVK pada kad imbasan/carta. 9.carta gambar contoh: . 7. menulis perkataan KVK. Permainan bahasa. membaca perkataan KVK.carta perkataan contoh: kek sup zip ros pen jam . Menulis perkataan KVK berdasarkan gambar. 2.kad huruf 4. Melengkapkan perkataan KVK dengan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar. AKTIVITI 1.Pertandingan mencantum ”puzzle” perkataan. Mengeja dan membaca perkataan KVK berpandukan gambar.lembaran kerja 11 . 3. . . menyebut perkataan KVK. Menulis perkataan KVK yang didengar. 2. BAHAN .

Membaca suku kata KVK pada carta suku kata. Mewarnakan suku kata KVK yang sama. 4. menulis suku kata KVK berdasarkan gambar. 3. 6. menyebut suku kata KVK.kad suku kata bak ter cin rus 5. 3. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVK. Contoh: bak kar las lin tih sik suh run sut -carta suku kata bak cin put ter lok wak lit sih doh buh bar ber sek rus kok 12 . Menulis suku kata KVK yang disebut. Membina suku kata KVK daripada huruf-huruf. AKTIVITI 1.kad huruf k b a . Latih tubi menyebut suku kata KVK berdasarkan huruf vokal. 2. membina suku kata KVK. BAHAN . 2.BIL 9 KEMAHIRAN Suku kata KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.

tak ) ( a . Contoh: i_____ ( tik . Menulis perkataanV+KVK berpandukan gambar. 1.BIL 10. KEMAHIRAN Perkataan V + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. 8. 3. 7.Kad Padanan. . Memadankan huruf vokal dan suku kata KVK menjadi perkataan berdasarkan gambar.kad suku kata 5. Permainan Bahasa . Menamakan gambar dan bersoal jawab. BAHAN -kad gambar. 3. Melengkapkan suku kata berpandukan gambar. Membaca perkataan V+KVK pada kad/carta. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVK. u ) ____yam 6. 2. mengeja perkataan V+KVK. 4. Membunyikan huruf vokal dan menyebut suku kata KVK yang ditunjukkan.kad perkataan ikan ubat obor epal 13 . 2. membaca perkataan V+KVK. menulis perkataan V+KVK berpandukan gambar. a u o i yam m lar ren tik .

Memadankan perkataan KV+KVK dengan gambar. Permainan Bahasa. Membunyikan suku kata KV dan suku kata KVK. AKTIVITI 1. Melengkapkan perkataan KV+KVK dengan suku kata yang sesuai. . 3. BAHAN . 9. 7. 5.kad suku kata li ki po lin pas kok . 2. Menulis semula perkataan KV+KVK berpandukan gambar. KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. 6. 4. Menamakan gambar yang ditunjukkan.kad gambar dan kad suku kata po kok 14 . 8. Menulis perkataan KV+KVK yang disebut. 3. mengeja suku kata KV dan suku kata KVK.Teka Silang Kata.BIL 11. membaca perkataan KV+KVK. menulis perkataan KV+KVK. Memadankan kad suku kata untuk membentuk perkataan KV+KVK. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KV+KVK.kad gambar .

kad perkataan lampu pintu kanta garpu . Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menulis perkataan KVK+KV yang disebut. menulis perkataan KVK+KV. Menulis perkataan KVK+KV daripada kad suku kata yang dicantumkan. 6. 2. 8. KVK+KV menjadi perkataan 5. berdasarkan gambar.CD interaktif . Mengeja suku kata KVK dan suku kata KV yang ditunjukkan.kad suku kata lem pin jam bu tu bu 3. 4. Mencantumkan kad suku kata 4. mengeja suku kata KVK dan suku kata KV. 3. 3. lembu 15 . BAHAN . Mengeja dan membaca perkataan KVK+KV.kad gambar . . 2.BIL 12 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. AKTIVITI 1. 7. Membina ayat mudah daripada perkataan KVK+KV.kad gambar dan kad suku kata. membaca perkataan KVK+KV. Menulis perkataan KVK+KV berpandukan gambar. 5.

Contoh: 1. Apakah warna jambu madu? BAHAN . Ini jambu apa? 3. Jambu madu warna merah. Membaca petikan dengan bimbingan guru.kad suku kata lem bom jam kun bu ba bu ci -contoh kad cerita Jambu madu Ini jambu. 16 . Ini jambu madu. 10. Jambu madu rasa apa? 4. Menjawab soalan pemahaman yang berkaitan dengan petikan. Ini apa? 2. Jambu madu rasa manis.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9.

2. Menulis perkataan KVK+KVK berpandukan gambar. 3.lembaran kerja 17 .kad suku kata. cin sam ram cin pah but . menyebut perkataan KVK+KVK. Contoh: Murid kumpulan A menunjukkan gambar manakala murid kumpulan B akan mengeja dan sebaliknya. Membaca perkataan KVK+KVK yang ditunjukkan oleh guru. 4.kad perkataan sambal tandas sumpit . 2. 7. BAHAN . 8. 6. Memadankan perkataan KVK+KVK dengan gambar. Mewarnakan perkataan KVK+KVK. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVK.BIL 13 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyalin semula perkataan KVK+KVK. 5. membaca perkataan KVK+KVK 3. Permainan bahasa. menulis perkataan KVK+KVK AKTIVITI 1. Membentuk perkataan KVK+KVK daripada kad suku kata KVK yang diberi.

Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata yang betul pada lembaran kerja. .BIL 14 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat: 1. AKTIVITI BAHAN 1.buku garis empat.lembaran kerja. Latih tubi menulis perkataan KV+KV+KVK dengan cara yang betul pada buku garis empat. Menyebut perkataan KV+KV+KVK. Membaca perkataan KV+KV+KVK basikal yang ditunjukkan. 7. -kad suku kata -kad perkataan 3. 2 membaca perkataan KV+KV+KVK dengan betul. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata sekolah yang betul. 4. menulis perkataan KV+KV+KVK yang disebutkan oleh guru. . kelawar telefon 4. Menamakan gambar KV+KV+KVK. 6. Nyanyian lagu kanak-kanak. Contoh: Lagu ”Bunyi Telefon” 18 . selekoh pelajar 5. membunyi suku kata KV+KV+KVK dengan betul. -CD Interaktif -gambar 2.

kad gambar. membaca perkataan KVK+KV+KVK dengan betul. Permainan Bahasa. 2.komputer . 7. Memadankan gambar dengan perkataan KVK+KV+KVK yang diberi.cempedak . Membunyikan perkataan KVK+KV+KVK yang ditunjuk oleh guru. 5. 6. -Kotak Beracun BAHAN . menulis perkataan KVK+KV+KVK yang disebutkan oleh guru.rambutan . mengeja dan menyebut perkataan KVK+KV+KVK.buku garis empat. .BIL 15 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2.jambatan . 3. Melengkapkan perkataan KVK+KV+KVK dengan suku kata yang betul. Membaca perkataan KVK+KV+KVK. AKTIVITI 1.Kad imbasan.lembaran kerja Contoh: cen wan 19 . . 3. Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru. Contoh: rambutan .tempayan . Menulis perkataan KVK+KV+KVK daripada kad yang diimbas/ditunjuk oleh guru. 4.

Menulis perkataan KVKK yang disebutkan. membaca perkataan KVKK. 3. 2. Membaca perkataan KVKK pada kad perkataan.BIL 16 KEMAHIRAN Perkataan KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis perkataan KVKK berpandukan gambar. 2. 7. Permainan bahasa. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVKK berpandukan gambar. Memadankan perkataan KVKK dengan gambar.kad gambar contoh: wang wang . 5. menulis perkataan KVKK .kad perkataan wang tong gong jong . AKTIVITI 1. 3. Bersoal jawab tentang gambar. 8. -Teka Silang Kata BAHAN . Menyusun huruf-huruf yang diberi supaya menjadi perkataan KVKK yang betul. 6. 4.kad silang kata 20 . membina perkataan KVKK.

Menyediakan Buku Skrap. 21 . 2. Menulis suku kata KVKK berdasarkan huruf vokal.BIL 17 KEMAHIRAN Suku kata KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. Membaca suku kata KVKK berdasarkan kad suku kata. menyebut suku kata KVKK. 3. 5. 4.menggunting kad suku kata KVKK dan menampal pada buku skrap. Contoh: . 6. 3. contoh: a u i e bang kang yang cung dung pung king ning ting leng peng deng BAHAN -kad lipat bang -kad suku kata cing bong rung beng -carta suku kata o tong song long lang ding meng sung pong rang 7. Mengeja suku kata KVKK dengan menggunakan kad lipat. membaca suku kata KVKK. Menulis suku kata KVKK yang didengar. menulis suku kata KVKK. AKTIVITI 1. Memadankan kad suku kata KVKK yang sama. 2.

AKTIVITI 1.BIL 18 KEMAHIRAN Perkataan KV + KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. membaca perkataan KV+KVKK. Bersoal jawab berkaitan gambar. menyebut suku kata KV+KVKK. Latih tubi membaca kad perkataan KV+KVKK. Melengkapkan perkataan KV+KVKK dengan suku kata yang sesuai. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KV+KVKK secara kumpulan dan individu. BAHAN . 7. Suai padan perkataan KV+KVKK dengan gambar.Roda Impian sotong kucing -kad suku kata so ku tong cing -lembaran kerja Suaikan pasang pisang pusing 22 .kad gambar -kad perkataan 3. 2. Menulis perkataan KV+KVKK berdasarkan gambar yang diberi. 4. Memadankan suku kata untuk membina perkataan KV+KVKK. 8. . Permainan bahasa. menulis perkataan KV+KVKK. 2. 5. 6. 3.

8. mengeja dan menyebut perkataan V+KVKK. 3. 7. membaca perkataan V+KVKK.BIL 19 KEMAHIRAN Perkataan V+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 5. 2. Melengkapkan perkataan V+KVKK dengan suku kata yang sesuai. 6. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVKK. 4. Memadankan huruf vokal dengan suku kata KVKK bagi membentuk perkataan. Menyebut suku kata V+KVKK. BAHAN -kad gambar orang 2. Menyusun huruf-huruf untuk Membentuk perkataan V+KVKK. Menyalin semula perkataan V+KVKK daripada kad imbasan. Bersoal jawab mengenai gambar. . 3. AKTIVITI 1. menulis perkataan V+KVKK berpandukan gambar -kad suku kata/kad abjad o u -kad / carta perkataan abang usung dang ggg rang -lembaran kerja o r g d a n u s 23 . Menulis perkataan V+KVKK berdasarkan gambar.

8. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVK+KVKK. Bersoal jawab mengenai gambar. menyebut suku kata KVK+KVKK. menulis perkataan berdasarkan gambar. Menjawab pantun teka teki. 2. BAHAN -kad gambar -kad suku kata kam bin kum bing tang bang -kad perkataan kambing bintang kumbang -lembaran kerja -CD Interaktif 24 . 3. Menyebut suku kata KVK dan suku kata KVKK. 7.BIL 20 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Contoh: Berkelip-kelip bukannya api. membaca perkataan KVK+KVKK. Cubalah adik beritahu kami. Menulis perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar. 6. 5. Ia muncul di malam hari. Cantik kelihatan di langit tinggi. Memadankan kad perkataan KVK+KVKK dengan gambar. 3. 2. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar. AKTIVITI 1. 4. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVKK.

AKTIVITI 1.BIL 21 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. 6. 3. Menamakan benda atau gambar. 3. 5. membaca perkataan KVKK + KV. Membaca ayat-ayat mudah. membaca ayat mudah. 7. 2. menulis ayat berdasarkan gambar. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KV yang ditunjukkan. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. BAHAN contoh: -kad suku kata tang nang bang ga ka ku contoh -kad perkataan tangga nangka bangku mangga 25 . Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK dan suku kata KV . Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KV. 4. menulis perkataan KVKK+KV 4. 2.

Siapa cat bangku kayu? BAHAN . Rumah Ali ada apa? 2. Abang cat bangku kayu itu. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat. Siapa tanam pokok nangka? 3. Contoh soalan: 1. 26 .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 8.kad ayat Rumah Ali ada tangga batu. Zahari tanam pokok nangka.

membaca ayat. 3. Menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. Menamakan benda maujud atau gambar. AKTIVITI 1. menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar.kad perkataan ting kap tingkap mang kuk mangkuk tong kat tongkat 27 . Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVK yang ditunjukkan. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVK. Melengkapkan perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. Membaca ayat-ayat mudah. 8.kad suku kata ting mang kap kuk . 2. 2.BIL 22 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memadankan perkataan KVKK+KVK dengan gambar. Mengeja dan membunyikan suku kata. 5. 7. 3. 4. 6. membaca perkataan KVKK+KVK. BAHAN .

Basir membuka apa? 2. Contoh soalan : 1. Basir membuka tingkap rumah datuk. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat . Datuk guna tongkat baru.contoh ayat: 1. Siapa guna tongkat baru? BAHAN . Apakah warna mangkuk kaca? 3.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 1. Rosli membeli mangkuk kaca berwarna merah. 3. 2. 28 .

5. 2. Mencerakinkan perkataan KVKK+KVKK. Memadankan perkataan KVKK+KVKK dengan gambar.kad suku kata kang long kung kang . Menamakan gambar dan bersoal jawab. 2. mencerakinkan perkataan. 6.BIL 23 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca ayat-ayat mudah. AKTIVITI 1.kad perkataan 4. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVKK yang ditunjukkan. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK+KVKK. Menulis perkataan KVKK+KVKK. 3. longkang jeng king jengking 29 . 7. menulis perkataan KVKK+KVKK. BAHAN . 8. long kang kang kung kangkung . Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVKK . membaca perkataan KVKK+KVKK .

Menjawab soalan pemahaman mudah. Menulis ayat-ayat atau petikan pendek. 30 . Abang cuci longkang. Pengukuhan. 10. 11.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. 12. -peta minda BAHAN Contoh ayat: 1. 2. Emak masak kangkung. Melengkapkan ayat.

membaca perkataan KV+KV+KVKK. 2. AKTIVITI 1. Murad membeli teropong baru. 3. 10. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan yang bermakna. Membaca ayat-ayat mudah. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. 6. 2. 8. Melengkapkan ayat. Mengeja dan membunyikan suku kata KV dan KVKK. .kad suku kata be se la la lang dang . 3 Razali membawa senapang ke ladang. Semalam Fuzi menangkap belalang. . menulis ayat. 9. 3. 4.BIL 24 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. .menulis perkataan KV+KV+KVKK berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar.kad perkataan se la dang seladang be la lang belalang contoh ayat: 1. BAHAN . Menamakan gambar . 7. 31 . 2. Menjawab soalan kefahaman. Melengkapkan perkataan 5.

Menamakan gambar . Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KV+KVK+KVKK yang ditunjukkan.BIL 25 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 7. Belimbing besi rasa masam. Melengkapkan ayat. BAHAN . 3. 8.kad perkataan be lim bing belimbing pe lam pung pelampung Contoh ayat: 1. menulis perkataan KV+KVK+KVKK. 4. 2. 2. 2. Membaca ayat-ayat mudah. Menulis perkataan KV+KVK+KVKK. melengkapkan ayat. 32 . Pelampung adik berwarna merah. AKTIVITI 1. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KV+KVK+KVKK . 3. 6. 3. Menulis ayat-ayat yang telah dipelajari. Kapal itu ada serombong.kad suku kata be lim bing pe lam pung . membaca perkataan KV+KVK+KVKK. Mengeja dan membunyikan suku kata. 9. 5. Menjawab soalan pemahaman mudah.

Melengkapkan perkataan KV+KVK+KVKK dengan suku kata yang sesuai berpandukan gambar. 2. 5. 33 . 7. . 4. Membaca perkataan KVK+KV+KVKK. Menamakan gambar dan bersoal jawab. 3.kad . 6. Mencantumkan kad suku kata KV+KVK+KVKK menjadi perkataan . Menyusun perkataan KV+KVK+KVKK menjadi ayat yang betul. Menulis perkataan KV+KVK+KVKK berdasarkan gambar. membaca perkataan KVK+KV+KVKK. menulis perkataan KVK+KV+KVKK.kad ayat . menulis ayat KV+KVK+KVKK AKTIVITI 1. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KV+KVKK. contoh : tem pem pu bo rung rong BAHAN -kad gambar -kad perkataan contoh : tempurung pembilang pendayung 3. 2. Contoh : pemborong seorang ikan bapa Bapa seorang pemborong ikan.BIL 26 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. membaca ayat KV+KVK+KVKK 4.lembaran kerja.

kad lipat .kad suku kata .BIL 27 KEMAHIRAN Perkataan KVKK + KV + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 7. 4. 3. Menulis ayat mudah. Melengkapkan perkataan KVKK+KV+KVK dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar. Mencerakinkan perkataan KVKK+KV+KVK kepada suku kata. Contoh : tengkorak teng ko rak BAHAN . 5. mencerakinkan perkataan kepada suku kata. membaca perkataan KVKK+KV+KVK.kad perkataan contoh: tengkorak bungkusan lembaran kerja - 6. Membaca perkataan KVKK+KV+KVK .kad gambar . Memadankan suku kata menjadi perkataan berpandukan gambar. Menamakan gambar dan bersoal jawab. Menulis perkataan KVKK+KV+KVK berdasarkan gambar. menulis perkataan KVKK+KV+KVK AKTIVITI 1. 3. 34 . 2. 2.

8. 10. Melengkapkan perkataan KV+KVKK+KVK dengan suku kata yang sesuai.BIL 28 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 6. membaca perkataan KV+KVKK+KVK. menulis ayat dengan teknik yang betul. Menamakan gambar dan bersoal jawab. 3. BAHAN . menulis perkataan KV+KVKK+KVK.kad gambar . 5. Membunyikan suku kata. Membaca perkataan KV+KVKK+KVK. contoh: perangkap merangkak belangkas 35 . 2. Mencerakinkan perkataan KV+KVKK+KVK kepada suku kata yang diberi. Menulis ayat mudah.kad suku kata . 2. 7. Melengkapkan ayat dengan perkataan KV+KVKK+KVK. Membaca ayat mudah 9. 4.kad perkataan 3. Memadankan suku kata menjadi perkataan KV+KVKK+KVK. Menulis perkataan KV+KVKK+KVK yang disebut. AKTIVITI 1.

kad huruf k h l t b s 36 . 4. menyebut suku kata diftong. Melengkapkan ayat dengan perkataan diftong atau vokal berganding yang sesuai. membina perkataan diftong dan vokal berganding dengan huruf yang sesuai. membaca perkataan diftong dan vokal berganding.BIL 29 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 8.kad suku kata diftong dan KV bai lau loi kai . 2. Latih tubi membaca perkataan diftong/ vokal berganding.kad perkataan diftong contoh: pantai kaloi pisau pulau 4. AKTIVITI 1. 2. Menulis perkataan yang disebut oleh guru. BAHAN . Memadankan perkataan diftong/ vokal berganding dengan gambar 7. Menggabung suku kata diftong dengan kad suku kata KV/ kad VV dengan kad huruf menjadi perkataan. menulis perkataan diftong 5. Mengeja suku kata diftong/ vokal berganding. . vokal berganding berpandukan gambar. Membaca ayat yang mengandungi diftong/ vokal berganding. 3. Menulis perkataan diftong dan dan vokal berganding. 3. 6.kad VV ui au u ua .

kad ayat Pegawai itu makan kuih di gerai Mak Kiah.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN . 37 .kad perkataan kuih laut buah buih tuah saat lauk taat .

Menamakan gambar dan bersoal jawab. 7. Nyonya suka menyanyi.carta perkataan nganga nyanyi syarat Khamis ghazal . menyebut suku kata yang melibatkan huruf konsonan bergabung. Latih tubi membunyikan suku kata digraf. Menulis perkataan digraf. 6. nga nya sya kha gha ngi nyi syi khi ghi ngu nyu syu khu ghu nge nye sye khe ghe ngo nyo syo kho gho . Membaca perkataan yang melibatkan digraf. BAHAN -kad gambar -carta suku kata 3. Melengkapkan perkataan digraf dengan suku kata yang sesuai.kad ayat Bunga ini ungu. Memadankan suku kata digraf menjadi perkataan bermakna. menulis perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung. AKTIVITI 1. 2. 8.BIL 30 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Membaca ayat yang mengandungi perkataan digraf. 3. 38 . 4. 2. 5. membaca perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung.

2.ayat tunggal . Membina ayat secara lisan berpandukan perkataan dan gambar. Menulis ayat berpandukan gambar atau perkataan. nona.kad perkataan bermain pantai petang seronok .kad gambar situasi 1. syair. Mengungkapkan ayat berirama dengan intonasi yang betul. menulis ayat mudah. (pantun.lembaran kerja 39 . Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar. Membaca ayat mudah. 7.BIL 31 KEMAHIRAN Membaca dan membina ayat mudah OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. Bersoal jawab berpandukan gambar. 5. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.ayat majmuk BAHAN . membina ayat mudah. Mari kita baca buku . 3. 2. . 4. .carta pantun Ceri. membaca ayat mudah dengan sebutan dan intonasi yang betul. duku. nazam) 6. ciku. 3. gurindam.

6. 2. 7. 8 Menjawab soalan pemahaman.lembaran kerja . mencerita semula petikan yang dibaca. BAHAN . 3. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyusun ayat mengikut urutan yang betul berpandukan gambar bersiri. menjawab soalan pemahaman. 5.kad bacaan (petikan) .Lakonan/ simulasi/ main peranan berdasarkan situasi. 4. Membaca buku cerita. 3.kad perkataan .kad aktiviti 40 . Mencantumkan keratan ayat menjadi ayat yang betul. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.kad ayat . 2. AKTIVITI 1. Bersoal jawab berpandukan cerita yang telah dibaca.BIL 32 KEMAHIRAN Bacaan dan pemahaman OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Pertandingan bacaan mekanis 10. Membina ayat-ayat berdasarkan gambar tunggal. 9. Melengkapkan petikan yang diberi dengan perkataan yang betul.kad gambar .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->