BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu ,

Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas yang disediakan bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3 M) memerlukan guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan khas dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan strategi-strategi tertentu bagi membolehkan muridmurid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Buku ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan buku panduan ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas

mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum

khususnya ibu bapa. i

Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan kesabaran yang amat

ini memerlukan komitmen, kesungguhan dan

tinggi. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi

penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan buku panduan ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan.

BONG MUK SHIN

ii

Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas ini. Ia mengandungi objektif pengajaran. Buku ini juga boleh digunapakai oleh guru-guru Bahasa Melayu dan Prasekolah dalam usaha menangani masalah membaca dan menulis di kalangan murid-murid. iii . Guru-guru boleh menambah atau mengubah aktiviti berdasarkan keperluan dan kreativiti mereka. Objektif pengajaran dinyatakan secara eksplisit agar dapat memudahkan guru-guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. cadangan aktiviti berdasarkan kemahirankemahiran tersebut. Semoga masalah pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan murid dapat dikesan dan ditangani seawal mungkin selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Buku ini mengandungi 32 kemahiran asas Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas dan ditambah satu lagi kemahiran Prabacaan dan Pratulisan. diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru-guru yang terlibat.PENDAHULUAN Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas dihasilkan untuk membantu guru-guru pemulihan khas merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisyen.

5. 3. 6.ii iii 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10 . 2. 4. 7.ISI KANDUNGAN BIL PERKARA HALAMAN Kata Alu-aluan Pendahuluan Prabacaan dan Pratulisan 1. Huruf-huruf vokal Huruf-huruf kecil Huruf-huruf besar Suku kata KV Perkataan KV + KV Perkataan V + KV Perkataan KV + KV + KV i .

9. 21. 17. 13. 14. 20. 18. 23.26 27 . Perkataan KVK Suku kata KVK Perkataan V + KVK Perkataan KV + KVK Perkataan KVK + KV Perkataan KVK + KVK Perkataan KV + KV + KVK Perkataan KVK +KV+KVK Perkataan KVKK Sukukata KVKK Perkataan KV + KVKK Perkataan V + KVKK Perkataan KVK + KVKK Perkataan KVKK + KV Perkataan KVKK + KVK Perkataan KVKK + KVKK 11 12 13 14 15-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .30 . 22. 11.28 29 . 16. 10. 15. 19. 12.8.

29. 32. 25. 27.24. 28. 26.37 38 39 40 . 31. Perkataan KV + KV + KVKK Perkataan KV + KVK + KVKK Perkataan KVK + KV + KVKK Perkataan KVKK + KV + KVK Perkataan KV + KVKK + KVK Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) Membaca dan membina ayat mudah Bacaan dan pemahaman Penghargaan 31 32 33 34 35 36 . 30.

Mewarna gambar berdasarkan arahan.saiz. 2.warna. 7. 6. Menyambung titik-titik pada rajah. 4. Bersoal jawab tentang objek. melakar mengikut arahan guru. Menyambung titik-titik berdasarkan contoh. 3. Memilih objek berdasarkan saiz. 5. menyelaras pergerakan motor mata dan tangan.BIL KEMAHIRAN Prabacaan dan pratulisan OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mengecam kedudukan gambar. Melakar mengikut garisan: Contoh: -garisan lurus -garisan melengkung -garisan bengkang-bengkok -bulatan -segiempat BAHAN -Lembaran kerja -Carta Mendiskriminasi objek Melakar garisan/ bentuk 1 . arah dan kedudukan objek. mendiskriminasikan jarak 3. AKTIVITI 1. 4. 2. mendiskriminasi bentuk. Mencari dan mewarna objek tersembunyi pada gambar. 8.

itik e .ayah .ibu . membunyikan huruf-huruf 4. Mewarnakan huruf vokal dengan warna yang ditetapkan. Memadankan huruf vokal berpandukan gambar.a. u OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.Bingo (meletakkan kad-kad huruf pada tapak huruf yang sama). 3. api i . menulis huruf-huruf vokal. Contoh: a – merah i – biru u – kuning e –hijau o . 3.coklat . ekor .BIL 1 KEMAHIRAN Huruf –huruf vokal .i. Latihan pada lembaran kerja. Menamakan huruf vokal. 2. Memadankan gambar dengan vokal.kad gambar . menamakan huruf-huruf vokal. Membunyi dan membezakan vokal e.kad huruf 8. Permainan huruf vokal Contoh: . huruf vokal.emak . 6.lembaran kerja.gambar keluarga 2. o. 5. AKTIVITI 1. 7. 2 . Membunyikan huruf vokal. Bersoal jawab tentang gambar. e . BAHAN . contoh : a .

c 3 h j . Menulis huruf kecil . 7. Menampal kertas warna pada huruf kecil (teknik kolaj). 5. 3. Melengkapkan turutan huruf.kad huruf kecil a–z (beberapa set) . 10. Menulis huruf kecil yang disebut. b g c h j r k y n t p m .di udara. 8. 4.lagu a . b . menamakan huruf kecil a -z.mengikut turutan .di atas pasir. Mewarnakan huruf .kad gambar: .BIL 2 KEMAHIRAN Huruf kecil a .kertas. membaca huruf kecil a-z 3.di belakang badan kawan dan lain-lain. warna. Membentuk huruf-huruf daripada doh.lembaran kerja 9.secara rawak 2. .carta huruf. gam.huruf yang sama. 2. Nyanyian: . AKTIVITI 1. . BAHAN . 6. Menulis huruf kecil mengikut teknik yang betul. menulis huruf kecil a -z. .z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. gunting.kad huruf kecil a–z . Menyebut huruf kecil: . Menamakan huruf awal berpandukan gambar.

Menyambung titik-titik huruf. 8. menamakan huruf besar A – Z.Z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad huruf besar A-Z . 4 . 2.di atas pasir. 10.di belakang badan kawan dan lain-lain. 7. AKTIVITI 1. 11.BIL 3 KEMAHIRAN Huruf besar A .kad gambar .Menulis huruf besar berdasarkan huruf kecil yang diberikan. 2. Mencari dan mewarnakan huruf besar dalam gambar tersembunyi. Menyebut huruf besar yang ditunjukkan. 6.Menulis huruf besar yang disebut.lembaran kerja . Memadankan huruf besar dengan huruf kecil. 3.di udara. . membaca huruf besar A .kad huruf tebuk 4. menulis huruf besar A – Z. 5. Mewarna huruf besar yang sama. Menulis huruf besar: . . Bersoal jawab tentang gambar. 9. BAHAN . Menekap huruf – huruf besar.Z 3. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil.

Memadan suku kata yang sama. 2. 3.kad suku kata. ka lo pi nu .kad abjad b k u a m . membaca suku kata KV. 2. (memotong suku kata KV daripada akhbar dan menampal dalam buku skrap). Menamakan gambar. 5. 8. 4. menulis suku kata KV AKTIVITI 1. Menunjuk suku kata yang disebut. 7.kad gambar . menyebut suku kata KV.BIL 4 KEMAHIRAN Suku kata KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.lembaran kerja ku___ lo___ 5 . 3. BAHAN . Mewarna suku kata yang sama. Menghasilkan buku skrap. Melengkapkan perkataan dengan suku kata KV. Mengeja dan membunyikan suku kata KV. Menulis suku kata KV berdasarkan gambar. Mencantum kad abjad menjadi suku kata KV. 9. g 6.

4. 2. Bersoal jawab tentang gambar. Mengeja dan membaca perkataan KV+KV berdasarkan gambar. 3. Menyalin perkataan KV+KV daripada kad imbasan. dahi. Membaca perkataan KV+KV pada kad/ carta. 8. Contoh: . 3.kad perkataan sudu roti .kad suku kata pa ku . 6. dagu. Contoh: bola buku baca kaki kuda biru BAHAN . mata. menyebut perkataan KV+KV. AKTIVITI 1. 2. menulis perkataan KV+KV. 6 .BIL 5 KEMAHIRAN Perkataan KV + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.carta perkataan pasu kuda lori debu meja lidi 7. gigi.kad gambar . Memadankan gambar dengan perkataan KV+KV.pipi. Memadankan perkataan KV+KV menjadi frasa. Membaca ayat-ayat. Menulis perkataan KV+KV berpandukan gambar. 5. membaca perkataan KV+KV.

Domino mula gigi roti 7 .Sani ada _____ ( dulu.Baju bapa _____ ( biru. laju ) BAHAN 10. Melengkapkan ayat mudah. Contoh: . sewa ) .Raju lari ______ ( lalu. ( buka.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. duku ) . Permainan bahasa .Wani bawa ____ ( sawi. bara ) .Saya beli _____. buku ) .

membaca perkataan V + KV. menulis perkataan V + KV.kad gambar. 3. Melengkapkan perkataan V + KV. 4. Membaca perkataanV+KV pada kad imbasan/ carta. Memadankan kad perkataanV+KV dengan gambar. 9. 2. Menulis perkataan V+KV yang disebut oleh guru. contoh: a e i e u o 8 . 5. menyebut suku kata V dan KV. 3. Menamakan gambar/benda. 7. AKTIVITI 1. Menulis perkataanV+KV berdasarkan gambar.BIL 6 KEMAHIRAN Perkataan V + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. contoh: . 8. Menyebut bunyi vokal dan suku kata V+KV. BAHAN . 2. Melengkapkan ayat dengan perkataan V+KV.kad huruf vokal 6. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan V + KV.

memancing huruf dan suku kata BAHAN .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 10.carta perkataan contoh: api uli ela ibu isi isu .kad perkataan contoh: api alu ibu ela .kad suku kata contoh: la si pi bu . Permainan Bahasa .lembaran kerja 9 .

Mengeja dan membaca perkataan KV + KV + KV. 3. Membaca perkataan KV + KV + KV. Haliza ada ________. Contoh: 1. 2. Bersoal jawab tentang gambar. 2. 5. 7. Mencantum kad suku kata untuk membentuk perkataan. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. 3. Melengkapkan ayat berdasarkan gambar.lembaran kerja 10 . membaca perkataan KV + KV + KV.berdasarkan gambar. 4. membina perkataan daripada suku kata KV. AKTIVITI 1. ke BAHAN . Menulis perkataan KV +KV + KV. 2. 6.BIL 7 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad perkataan contoh: kamera perigi tomato . Latih tubi mengeja dan membaca ayat. Memadankan kad perkataan dengan gambar.kad gambar contoh: re ta -kad suku kata contoh: ka pe ji ta ru ko . Mereka beli _______. 8.

carta gambar contoh: .BIL 8 KEMAHIRAN Perkataan KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 8. Permainan bahasa. Melengkapkan perkataan KVK dengan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar. membaca perkataan KVK. 6. Menyusun huruf-huruf menjadi perkataan KVK. BAHAN . .Pertandingan mencantum ”puzzle” perkataan. Menulis perkataan KVK berdasarkan gambar. . 7.kad huruf 4. menyebut perkataan KVK. 5. 9. Menulis perkataan KVK yang didengar. menulis perkataan KVK. 2. Memadankan perkataan KVK dengan gambar.carta perkataan contoh: kek sup zip ros pen jam . 2. 3. Menamakan benda-benda pada carta gambar. Mengeja dan membaca perkataan KVK pada kad imbasan/carta. Mengeja dan membaca perkataan KVK berpandukan gambar.lembaran kerja 11 . 3. AKTIVITI 1.kad perkataan contoh: kek zip sup bas .

2. 2. Membaca suku kata KVK pada carta suku kata. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVK. AKTIVITI 1. Mewarnakan suku kata KVK yang sama. Contoh: bak kar las lin tih sik suh run sut -carta suku kata bak cin put ter lok wak lit sih doh buh bar ber sek rus kok 12 . 6. Membina suku kata KVK daripada huruf-huruf. membina suku kata KVK. menyebut suku kata KVK.kad suku kata bak ter cin rus 5.kad huruf k b a . Latih tubi menyebut suku kata KVK berdasarkan huruf vokal. BAHAN .BIL 9 KEMAHIRAN Suku kata KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 4. menulis suku kata KVK berdasarkan gambar. 3. Menulis suku kata KVK yang disebut. 3.

Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVK. Permainan Bahasa . Membaca perkataan V+KVK pada kad/carta.Kad Padanan. 1. Menulis perkataanV+KVK berpandukan gambar. Melengkapkan suku kata berpandukan gambar. Memadankan huruf vokal dan suku kata KVK menjadi perkataan berdasarkan gambar. KEMAHIRAN Perkataan V + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. tak ) ( a . 2.kad perkataan ikan ubat obor epal 13 . . mengeja perkataan V+KVK. menulis perkataan V+KVK berpandukan gambar. BAHAN -kad gambar. u ) ____yam 6. a u o i yam m lar ren tik .BIL 10. 7. 4. Membunyikan huruf vokal dan menyebut suku kata KVK yang ditunjukkan. Contoh: i_____ ( tik . 2. 3. 3. 8. Menamakan gambar dan bersoal jawab. membaca perkataan V+KVK.kad suku kata 5.

Permainan Bahasa. Memadankan kad suku kata untuk membentuk perkataan KV+KVK. mengeja suku kata KV dan suku kata KVK. Menulis perkataan KV+KVK yang disebut. . 9. Membunyikan suku kata KV dan suku kata KVK. 7. BAHAN . 3. Menamakan gambar yang ditunjukkan. Melengkapkan perkataan KV+KVK dengan suku kata yang sesuai. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KV+KVK. AKTIVITI 1. 5. 6. menulis perkataan KV+KVK. KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis semula perkataan KV+KVK berpandukan gambar. 4. 2.BIL 11. Memadankan perkataan KV+KVK dengan gambar.Teka Silang Kata. 8. membaca perkataan KV+KVK. 3. 2.kad gambar dan kad suku kata po kok 14 .kad suku kata li ki po lin pas kok .kad gambar .

3. Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru. Mengeja suku kata KVK dan suku kata KV yang ditunjukkan. berdasarkan gambar. Mengeja dan membaca perkataan KVK+KV.kad gambar dan kad suku kata. 5. Menulis perkataan KVK+KV berpandukan gambar.kad perkataan lampu pintu kanta garpu . Menulis perkataan KVK+KV yang disebut. 6. 7. 3.kad suku kata lem pin jam bu tu bu 3. Menulis perkataan KVK+KV daripada kad suku kata yang dicantumkan. lembu 15 .CD interaktif . menulis perkataan KVK+KV.BIL 12 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 8. 2. Membina ayat mudah daripada perkataan KVK+KV. membaca perkataan KVK+KV. AKTIVITI 1. Mencantumkan kad suku kata 4. mengeja suku kata KVK dan suku kata KV. BAHAN . . 4. KVK+KV menjadi perkataan 5.kad gambar . 2.

Menjawab soalan pemahaman yang berkaitan dengan petikan. Jambu madu warna merah. Membaca petikan dengan bimbingan guru. Ini apa? 2.kad suku kata lem bom jam kun bu ba bu ci -contoh kad cerita Jambu madu Ini jambu. Ini jambu apa? 3. Apakah warna jambu madu? BAHAN . Contoh: 1. 16 .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. Ini jambu madu. 10. Jambu madu rasa apa? 4. Jambu madu rasa manis.

Mewarnakan perkataan KVK+KVK. Memadankan perkataan KVK+KVK dengan gambar. 5. Menulis perkataan KVK+KVK berpandukan gambar. 4. membaca perkataan KVK+KVK 3. Permainan bahasa.lembaran kerja 17 . Menyalin semula perkataan KVK+KVK. Membaca perkataan KVK+KVK yang ditunjukkan oleh guru.kad perkataan sambal tandas sumpit . 2. 3. cin sam ram cin pah but . menulis perkataan KVK+KVK AKTIVITI 1. 8. 6. Membentuk perkataan KVK+KVK daripada kad suku kata KVK yang diberi. 2. BAHAN . 7. menyebut perkataan KVK+KVK.kad suku kata.BIL 13 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Contoh: Murid kumpulan A menunjukkan gambar manakala murid kumpulan B akan mengeja dan sebaliknya. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVK.

-CD Interaktif -gambar 2. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata yang betul pada lembaran kerja. Contoh: Lagu ”Bunyi Telefon” 18 . kelawar telefon 4. selekoh pelajar 5.buku garis empat. AKTIVITI BAHAN 1. Nyanyian lagu kanak-kanak. 6. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata sekolah yang betul. 7. menulis perkataan KV+KV+KVK yang disebutkan oleh guru. . Latih tubi menulis perkataan KV+KV+KVK dengan cara yang betul pada buku garis empat. Menamakan gambar KV+KV+KVK. Menyebut perkataan KV+KV+KVK.BIL 14 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan KV+KV+KVK basikal yang ditunjukkan. membunyi suku kata KV+KV+KVK dengan betul. 2 membaca perkataan KV+KV+KVK dengan betul.lembaran kerja. -kad suku kata -kad perkataan 3. 4. .

komputer . Menulis perkataan KVK+KV+KVK daripada kad yang diimbas/ditunjuk oleh guru.lembaran kerja Contoh: cen wan 19 . Contoh: rambutan .cempedak . 7. Membaca perkataan KVK+KV+KVK. 5.jambatan . Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru.kad gambar.Kad imbasan. .tempayan .rambutan . 4. membaca perkataan KVK+KV+KVK dengan betul. 6. 3. 3. 2. 2. menulis perkataan KVK+KV+KVK yang disebutkan oleh guru. -Kotak Beracun BAHAN .buku garis empat.BIL 15 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memadankan gambar dengan perkataan KVK+KV+KVK yang diberi. Melengkapkan perkataan KVK+KV+KVK dengan suku kata yang betul. AKTIVITI 1. . Permainan Bahasa. mengeja dan menyebut perkataan KVK+KV+KVK. Membunyikan perkataan KVK+KV+KVK yang ditunjuk oleh guru.

BIL 16 KEMAHIRAN Perkataan KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis perkataan KVKK berpandukan gambar. 7. Permainan bahasa. 3. 3. 5.kad gambar contoh: wang wang . Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVKK berpandukan gambar. Membaca perkataan KVKK pada kad perkataan. AKTIVITI 1. membina perkataan KVKK.kad silang kata 20 . membaca perkataan KVKK. -Teka Silang Kata BAHAN . Bersoal jawab tentang gambar.kad perkataan wang tong gong jong . Menulis perkataan KVKK yang disebutkan. 2. 8. menulis perkataan KVKK . Menyusun huruf-huruf yang diberi supaya menjadi perkataan KVKK yang betul. Memadankan perkataan KVKK dengan gambar. 6. 4. 2.

Menulis suku kata KVKK yang didengar. Membaca suku kata KVKK berdasarkan kad suku kata. 2. Menyediakan Buku Skrap. Mengeja suku kata KVKK dengan menggunakan kad lipat. 21 . contoh: a u i e bang kang yang cung dung pung king ning ting leng peng deng BAHAN -kad lipat bang -kad suku kata cing bong rung beng -carta suku kata o tong song long lang ding meng sung pong rang 7. Memadankan kad suku kata KVKK yang sama. 4. menyebut suku kata KVKK. membaca suku kata KVKK. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. AKTIVITI 1. 5.menggunting kad suku kata KVKK dan menampal pada buku skrap. 2. menulis suku kata KVKK. 6.BIL 17 KEMAHIRAN Suku kata KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Contoh: . 3. Menulis suku kata KVKK berdasarkan huruf vokal. 3.

kad gambar -kad perkataan 3. menyebut suku kata KV+KVKK. BAHAN . 2. 5. membaca perkataan KV+KVKK.BIL 18 KEMAHIRAN Perkataan KV + KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Suai padan perkataan KV+KVKK dengan gambar. 8. AKTIVITI 1. . 4.Roda Impian sotong kucing -kad suku kata so ku tong cing -lembaran kerja Suaikan pasang pisang pusing 22 . Melengkapkan perkataan KV+KVKK dengan suku kata yang sesuai. Permainan bahasa. 7. Memadankan suku kata untuk membina perkataan KV+KVKK. menulis perkataan KV+KVKK. 2. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KV+KVKK secara kumpulan dan individu. 6. 3. Menulis perkataan KV+KVKK berdasarkan gambar yang diberi. Latih tubi membaca kad perkataan KV+KVKK. Bersoal jawab berkaitan gambar.

Melengkapkan perkataan V+KVKK dengan suku kata yang sesuai. 3. Menyalin semula perkataan V+KVKK daripada kad imbasan. 6. AKTIVITI 1. 8.BIL 19 KEMAHIRAN Perkataan V+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 5. Menyusun huruf-huruf untuk Membentuk perkataan V+KVKK. . Menulis perkataan V+KVKK berdasarkan gambar. 2. Menyebut suku kata V+KVKK. Bersoal jawab mengenai gambar. Memadankan huruf vokal dengan suku kata KVKK bagi membentuk perkataan. mengeja dan menyebut perkataan V+KVKK. 4. BAHAN -kad gambar orang 2. 7. membaca perkataan V+KVKK. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVKK. menulis perkataan V+KVKK berpandukan gambar -kad suku kata/kad abjad o u -kad / carta perkataan abang usung dang ggg rang -lembaran kerja o r g d a n u s 23 . 3.

Contoh: Berkelip-kelip bukannya api. BAHAN -kad gambar -kad suku kata kam bin kum bing tang bang -kad perkataan kambing bintang kumbang -lembaran kerja -CD Interaktif 24 . Menjawab pantun teka teki. Memadankan kad perkataan KVK+KVKK dengan gambar. Ia muncul di malam hari. 6. Cantik kelihatan di langit tinggi. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar.BIL 20 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVKK. Menyebut suku kata KVK dan suku kata KVKK. 8. 7. 2. Cubalah adik beritahu kami. Menulis perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar. 3. 3. menulis perkataan berdasarkan gambar. 2. 4. menyebut suku kata KVK+KVKK. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVK+KVKK. 5. Bersoal jawab mengenai gambar. AKTIVITI 1. membaca perkataan KVK+KVKK.

Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. membaca ayat mudah. Menamakan benda atau gambar. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. 4. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KV yang ditunjukkan. BAHAN contoh: -kad suku kata tang nang bang ga ka ku contoh -kad perkataan tangga nangka bangku mangga 25 . menulis perkataan KVKK+KV 4. 2. AKTIVITI 1. 6. Membaca ayat-ayat mudah. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KV. menulis ayat berdasarkan gambar. 3. 3. membaca perkataan KVKK + KV. 2. 5. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK dan suku kata KV . 7.BIL 21 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.

Abang cat bangku kayu itu.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 8. Siapa cat bangku kayu? BAHAN . Contoh soalan: 1. Zahari tanam pokok nangka. 26 . Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat. Siapa tanam pokok nangka? 3.kad ayat Rumah Ali ada tangga batu. Rumah Ali ada apa? 2.

7. 5. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVK yang ditunjukkan. 3. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVK. 6. Melengkapkan perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. 2. Membaca ayat-ayat mudah. Menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. Menamakan benda maujud atau gambar. menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. BAHAN . Memadankan perkataan KVKK+KVK dengan gambar.kad perkataan ting kap tingkap mang kuk mangkuk tong kat tongkat 27 . membaca ayat. 3.BIL 22 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 8.kad suku kata ting mang kap kuk . membaca perkataan KVKK+KVK. 2. Mengeja dan membunyikan suku kata. AKTIVITI 1. 4.

Rosli membeli mangkuk kaca berwarna merah. Basir membuka apa? 2. Apakah warna mangkuk kaca? 3. Basir membuka tingkap rumah datuk.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 1. Siapa guna tongkat baru? BAHAN .contoh ayat: 1. Contoh soalan : 1. Datuk guna tongkat baru. 3. 28 . Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat . 2.

7. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK+KVKK.BIL 23 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. BAHAN . Menamakan gambar dan bersoal jawab. Membaca ayat-ayat mudah. mencerakinkan perkataan. Memadankan perkataan KVKK+KVKK dengan gambar. 2. 3. 8. longkang jeng king jengking 29 . 6. 3. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVKK . Menulis perkataan KVKK+KVKK. membaca perkataan KVKK+KVKK . AKTIVITI 1. 5. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVKK yang ditunjukkan. Mencerakinkan perkataan KVKK+KVKK. menulis perkataan KVKK+KVKK.kad suku kata kang long kung kang .kad perkataan 4. long kang kang kung kangkung . 2.

2. 30 . Pengukuhan. Menjawab soalan pemahaman mudah. -peta minda BAHAN Contoh ayat: 1. 10. Emak masak kangkung. 11. Menulis ayat-ayat atau petikan pendek. Abang cuci longkang. 12. Melengkapkan ayat.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9.

8. 2. 3 Razali membawa senapang ke ladang.kad perkataan se la dang seladang be la lang belalang contoh ayat: 1. 2. 9. 3. Mengeja dan membunyikan suku kata KV dan KVKK. Menulis perkataan berdasarkan gambar. 6. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 3. membaca perkataan KV+KV+KVKK. 4.kad suku kata be se la la lang dang . BAHAN . menulis ayat. Membaca ayat-ayat mudah. 2.BIL 24 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Melengkapkan ayat. 7. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. Menjawab soalan kefahaman. Semalam Fuzi menangkap belalang. Menamakan gambar . . AKTIVITI 1. . 31 . Melengkapkan perkataan 5.menulis perkataan KV+KV+KVKK berdasarkan gambar. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan yang bermakna. 10. . Murad membeli teropong baru.

Menjawab soalan pemahaman mudah. melengkapkan ayat. 2. Menulis perkataan KV+KVK+KVKK. 3. Membaca ayat-ayat mudah.kad perkataan be lim bing belimbing pe lam pung pelampung Contoh ayat: 1. 4. Menulis ayat-ayat yang telah dipelajari. 32 . 3. 6. Belimbing besi rasa masam. 3.BIL 25 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menamakan gambar . Mengeja dan membunyikan suku kata. 5. Melengkapkan ayat. 9. Kapal itu ada serombong. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KV+KVK+KVKK yang ditunjukkan. BAHAN . Pelampung adik berwarna merah. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KV+KVK+KVKK . AKTIVITI 1. 8. 7. membaca perkataan KV+KVK+KVKK. menulis perkataan KV+KVK+KVKK.kad suku kata be lim bing pe lam pung . 2. 2.

contoh : tem pem pu bo rung rong BAHAN -kad gambar -kad perkataan contoh : tempurung pembilang pendayung 3.kad ayat . 4. membaca ayat KV+KVK+KVKK 4.lembaran kerja. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KV+KVKK. 2. Melengkapkan perkataan KV+KVK+KVKK dengan suku kata yang sesuai berpandukan gambar.kad . Menulis perkataan KV+KVK+KVKK berdasarkan gambar. Menyusun perkataan KV+KVK+KVKK menjadi ayat yang betul.BIL 26 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. 33 . 6. menulis ayat KV+KVK+KVKK AKTIVITI 1. 2. Membaca perkataan KVK+KV+KVKK. 5. Mencantumkan kad suku kata KV+KVK+KVKK menjadi perkataan . Contoh : pemborong seorang ikan bapa Bapa seorang pemborong ikan. menulis perkataan KVK+KV+KVKK. membaca perkataan KVK+KV+KVKK. 7. . Menamakan gambar dan bersoal jawab. 3.

Menulis perkataan KVKK+KV+KVK berdasarkan gambar. Memadankan suku kata menjadi perkataan berpandukan gambar. mencerakinkan perkataan kepada suku kata. 5. membaca perkataan KVKK+KV+KVK. Menamakan gambar dan bersoal jawab. Menulis ayat mudah. 2. Melengkapkan perkataan KVKK+KV+KVK dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar. 3.kad perkataan contoh: tengkorak bungkusan lembaran kerja - 6. Mencerakinkan perkataan KVKK+KV+KVK kepada suku kata.kad gambar . menulis perkataan KVKK+KV+KVK AKTIVITI 1. 2.BIL 27 KEMAHIRAN Perkataan KVKK + KV + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad lipat . 3. 4. Contoh : tengkorak teng ko rak BAHAN . 34 . 7.kad suku kata . Membaca perkataan KVKK+KV+KVK .

7. Mencerakinkan perkataan KV+KVKK+KVK kepada suku kata yang diberi. 6. 8. Melengkapkan perkataan KV+KVKK+KVK dengan suku kata yang sesuai.kad gambar . Menulis ayat mudah. 4. 2. Membunyikan suku kata. BAHAN . 2. 3. AKTIVITI 1. Melengkapkan ayat dengan perkataan KV+KVKK+KVK.kad perkataan 3. Memadankan suku kata menjadi perkataan KV+KVKK+KVK. Menamakan gambar dan bersoal jawab. menulis ayat dengan teknik yang betul. 5. membaca perkataan KV+KVKK+KVK. menulis perkataan KV+KVKK+KVK. Membaca ayat mudah 9.kad suku kata .BIL 28 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. contoh: perangkap merangkak belangkas 35 . Membaca perkataan KV+KVKK+KVK. Menulis perkataan KV+KVKK+KVK yang disebut. 10.

membina perkataan diftong dan vokal berganding dengan huruf yang sesuai. Menggabung suku kata diftong dengan kad suku kata KV/ kad VV dengan kad huruf menjadi perkataan.BIL 29 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. AKTIVITI 1. Latih tubi membaca perkataan diftong/ vokal berganding. Memadankan perkataan diftong/ vokal berganding dengan gambar 7.kad huruf k h l t b s 36 .kad VV ui au u ua .kad perkataan diftong contoh: pantai kaloi pisau pulau 4. vokal berganding berpandukan gambar. . menulis perkataan diftong 5. 2. BAHAN . Mengeja suku kata diftong/ vokal berganding. Menulis perkataan yang disebut oleh guru. 8. membaca perkataan diftong dan vokal berganding. 4. Menulis perkataan diftong dan dan vokal berganding. menyebut suku kata diftong.kad suku kata diftong dan KV bai lau loi kai . 3. 2. 3. Melengkapkan ayat dengan perkataan diftong atau vokal berganding yang sesuai. Membaca ayat yang mengandungi diftong/ vokal berganding. 6.

kad ayat Pegawai itu makan kuih di gerai Mak Kiah.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN . 37 .kad perkataan kuih laut buah buih tuah saat lauk taat .

8. Latih tubi membunyikan suku kata digraf. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. 2. Memadankan suku kata digraf menjadi perkataan bermakna. 6. membaca perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung. 7. 4. Menamakan gambar dan bersoal jawab. nga nya sya kha gha ngi nyi syi khi ghi ngu nyu syu khu ghu nge nye sye khe ghe ngo nyo syo kho gho . 2. Menulis perkataan digraf. menulis perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung. AKTIVITI 1.kad ayat Bunga ini ungu. BAHAN -kad gambar -carta suku kata 3.carta perkataan nganga nyanyi syarat Khamis ghazal . Membaca ayat yang mengandungi perkataan digraf. Melengkapkan perkataan digraf dengan suku kata yang sesuai.BIL 30 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menyebut suku kata yang melibatkan huruf konsonan bergabung. Membaca perkataan yang melibatkan digraf. 5. Nyonya suka menyanyi. 3. 38 .

Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar.ayat majmuk BAHAN .kad gambar situasi 1.carta pantun Ceri. 3. . 2. 2. Membina ayat secara lisan berpandukan perkataan dan gambar. 4.kad perkataan bermain pantai petang seronok . ciku. Membaca ayat mudah. syair. membina ayat mudah. membaca ayat mudah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul. Mengungkapkan ayat berirama dengan intonasi yang betul. Bersoal jawab berpandukan gambar.ayat tunggal . 5. 7. gurindam. Menulis ayat berpandukan gambar atau perkataan. nona. 3. nazam) 6.lembaran kerja 39 . (pantun.BIL 31 KEMAHIRAN Membaca dan membina ayat mudah OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. menulis ayat mudah. Mari kita baca buku . . duku.

7. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul. 8 Menjawab soalan pemahaman. 4. mencerita semula petikan yang dibaca.kad ayat . membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pertandingan bacaan mekanis 10. 5.Lakonan/ simulasi/ main peranan berdasarkan situasi. Mencantumkan keratan ayat menjadi ayat yang betul.kad gambar . Menyusun ayat mengikut urutan yang betul berpandukan gambar bersiri. 3. 9. BAHAN . 2.kad perkataan .kad aktiviti 40 . AKTIVITI 1.lembaran kerja . Membina ayat-ayat berdasarkan gambar tunggal. Bersoal jawab berpandukan cerita yang telah dibaca. 3. 6.kad bacaan (petikan) . Melengkapkan petikan yang diberi dengan perkataan yang betul. 2. menjawab soalan pemahaman. Membaca buku cerita.BIL 32 KEMAHIRAN Bacaan dan pemahaman OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.