BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu ,

Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas yang disediakan bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3 M) memerlukan guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan khas dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan strategi-strategi tertentu bagi membolehkan muridmurid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Buku ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan buku panduan ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas

mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum

khususnya ibu bapa. i

Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan kesabaran yang amat

ini memerlukan komitmen, kesungguhan dan

tinggi. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi

penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan buku panduan ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan.

BONG MUK SHIN

ii

iii . Objektif pengajaran dinyatakan secara eksplisit agar dapat memudahkan guru-guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Buku ini juga boleh digunapakai oleh guru-guru Bahasa Melayu dan Prasekolah dalam usaha menangani masalah membaca dan menulis di kalangan murid-murid. Semoga masalah pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan murid dapat dikesan dan ditangani seawal mungkin selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Guru-guru boleh menambah atau mengubah aktiviti berdasarkan keperluan dan kreativiti mereka. diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru-guru yang terlibat. Ia mengandungi objektif pengajaran. cadangan aktiviti berdasarkan kemahirankemahiran tersebut. Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas ini.PENDAHULUAN Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas dihasilkan untuk membantu guru-guru pemulihan khas merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisyen. Buku ini mengandungi 32 kemahiran asas Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas dan ditambah satu lagi kemahiran Prabacaan dan Pratulisan.

7. Huruf-huruf vokal Huruf-huruf kecil Huruf-huruf besar Suku kata KV Perkataan KV + KV Perkataan V + KV Perkataan KV + KV + KV i . 4. 5. 2.ii iii 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10 .ISI KANDUNGAN BIL PERKARA HALAMAN Kata Alu-aluan Pendahuluan Prabacaan dan Pratulisan 1. 6. 3.

9. 21. 20. 12. 14. 23. 18. 10. 11. 22.28 29 . 16.30 . 15. 17. Perkataan KVK Suku kata KVK Perkataan V + KVK Perkataan KV + KVK Perkataan KVK + KV Perkataan KVK + KVK Perkataan KV + KV + KVK Perkataan KVK +KV+KVK Perkataan KVKK Sukukata KVKK Perkataan KV + KVKK Perkataan V + KVKK Perkataan KVK + KVKK Perkataan KVKK + KV Perkataan KVKK + KVK Perkataan KVKK + KVKK 11 12 13 14 15-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .26 27 . 19.8. 13.

37 38 39 40 . Perkataan KV + KV + KVKK Perkataan KV + KVK + KVKK Perkataan KVK + KV + KVKK Perkataan KVKK + KV + KVK Perkataan KV + KVKK + KVK Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) Membaca dan membina ayat mudah Bacaan dan pemahaman Penghargaan 31 32 33 34 35 36 . 32. 25. 27. 30. 26. 29. 28.24. 31.

5. arah dan kedudukan objek. 2. Menyambung titik-titik berdasarkan contoh. 6. Mewarna gambar berdasarkan arahan.saiz. 2. Mencari dan mewarna objek tersembunyi pada gambar. menyelaras pergerakan motor mata dan tangan. 3. Mengecam kedudukan gambar.BIL KEMAHIRAN Prabacaan dan pratulisan OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 7. melakar mengikut arahan guru. mendiskriminasi bentuk. Menyambung titik-titik pada rajah. 4. AKTIVITI 1. Memilih objek berdasarkan saiz. 8. Melakar mengikut garisan: Contoh: -garisan lurus -garisan melengkung -garisan bengkang-bengkok -bulatan -segiempat BAHAN -Lembaran kerja -Carta Mendiskriminasi objek Melakar garisan/ bentuk 1 . 4. mendiskriminasikan jarak 3. Bersoal jawab tentang objek.warna.

6. Contoh: a – merah i – biru u – kuning e –hijau o . Permainan huruf vokal Contoh: . 2.kad gambar .Bingo (meletakkan kad-kad huruf pada tapak huruf yang sama).ayah .coklat . Membunyikan huruf vokal. huruf vokal. 3. 7.ibu .kad huruf 8. Latihan pada lembaran kerja. contoh : a . ekor . Memadankan huruf vokal berpandukan gambar. 3.a.lembaran kerja. Mewarnakan huruf vokal dengan warna yang ditetapkan. Membunyi dan membezakan vokal e. Bersoal jawab tentang gambar. BAHAN . Menamakan huruf vokal.i. e . 5. menulis huruf-huruf vokal. itik e . 2 .BIL 1 KEMAHIRAN Huruf –huruf vokal . membunyikan huruf-huruf 4.emak . o. AKTIVITI 1. u OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memadankan gambar dengan vokal. menamakan huruf-huruf vokal.gambar keluarga 2. api i .

menamakan huruf kecil a -z. Mewarnakan huruf . menulis huruf kecil a -z. .lembaran kerja 9. AKTIVITI 1.mengikut turutan . 5. 4.kad gambar: . b g c h j r k y n t p m . 8.huruf yang sama. Menulis huruf kecil yang disebut. 10.BIL 2 KEMAHIRAN Huruf kecil a .carta huruf. . Membentuk huruf-huruf daripada doh. Menulis huruf kecil . 7. gunting. .di belakang badan kawan dan lain-lain. Menulis huruf kecil mengikut teknik yang betul.secara rawak 2.kertas. 2. warna. gam.di udara. Menampal kertas warna pada huruf kecil (teknik kolaj). b . Nyanyian: .lagu a .kad huruf kecil a–z .kad huruf kecil a–z (beberapa set) . 6. BAHAN .z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1.di atas pasir. Menyebut huruf kecil: . Menamakan huruf awal berpandukan gambar. Melengkapkan turutan huruf. 3. c 3 h j . membaca huruf kecil a-z 3.

Z 3.di belakang badan kawan dan lain-lain. Mencari dan mewarnakan huruf besar dalam gambar tersembunyi. menulis huruf besar A – Z.kad gambar . 11. 8. 7. AKTIVITI 1. 4 . 10.Menulis huruf besar berdasarkan huruf kecil yang diberikan. Bersoal jawab tentang gambar. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil.di atas pasir. BAHAN . Memadankan huruf besar dengan huruf kecil. 2. 2. 5.Z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. .kad huruf besar A-Z .lembaran kerja .kad huruf tebuk 4. 9. menamakan huruf besar A – Z. . Menyebut huruf besar yang ditunjukkan. Menyambung titik-titik huruf.di udara.Menulis huruf besar yang disebut.BIL 3 KEMAHIRAN Huruf besar A . Mewarna huruf besar yang sama. membaca huruf besar A . 3. Menulis huruf besar: . 6. Menekap huruf – huruf besar.

3.kad abjad b k u a m . 3. 2. ka lo pi nu . Melengkapkan perkataan dengan suku kata KV. menyebut suku kata KV. (memotong suku kata KV daripada akhbar dan menampal dalam buku skrap). 7. membaca suku kata KV. BAHAN .BIL 4 KEMAHIRAN Suku kata KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 9. Memadan suku kata yang sama. Mewarna suku kata yang sama. 5.kad suku kata.kad gambar . Menulis suku kata KV berdasarkan gambar. g 6. menulis suku kata KV AKTIVITI 1. Menghasilkan buku skrap. Menunjuk suku kata yang disebut. Mencantum kad abjad menjadi suku kata KV. 4. 2.lembaran kerja ku___ lo___ 5 . Mengeja dan membunyikan suku kata KV. Menamakan gambar. 8.

menulis perkataan KV+KV. Menyalin perkataan KV+KV daripada kad imbasan.BIL 5 KEMAHIRAN Perkataan KV + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memadankan perkataan KV+KV menjadi frasa. AKTIVITI 1. membaca perkataan KV+KV. dagu.kad suku kata pa ku . Contoh: bola buku baca kaki kuda biru BAHAN . 5. mata.carta perkataan pasu kuda lori debu meja lidi 7. 8. 3. 2. 6 . 2. menyebut perkataan KV+KV. Mengeja dan membaca perkataan KV+KV berdasarkan gambar. Bersoal jawab tentang gambar. gigi. 3.pipi. Menulis perkataan KV+KV berpandukan gambar. 6.kad perkataan sudu roti . Contoh: . Memadankan gambar dengan perkataan KV+KV. Membaca perkataan KV+KV pada kad/ carta. Membaca ayat-ayat.kad gambar . dahi. 4.

Baju bapa _____ ( biru.Raju lari ______ ( lalu. ( buka. Melengkapkan ayat mudah. sewa ) . bara ) . Contoh: . buku ) . Permainan bahasa . duku ) .Domino mula gigi roti 7 .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9.Saya beli _____.Sani ada _____ ( dulu. laju ) BAHAN 10.Wani bawa ____ ( sawi.

membaca perkataan V + KV. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan V + KV.kad gambar. Membaca perkataanV+KV pada kad imbasan/ carta. 7. menulis perkataan V + KV. Menyebut bunyi vokal dan suku kata V+KV. menyebut suku kata V dan KV. 2. BAHAN . 8. 3. 4. Melengkapkan perkataan V + KV. Melengkapkan ayat dengan perkataan V+KV.kad huruf vokal 6. Menamakan gambar/benda. 2. contoh: .BIL 6 KEMAHIRAN Perkataan V + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. AKTIVITI 1. Memadankan kad perkataanV+KV dengan gambar. 5. contoh: a e i e u o 8 . 9. Menulis perkataanV+KV berdasarkan gambar. 3. Menulis perkataan V+KV yang disebut oleh guru.

Permainan Bahasa .lembaran kerja 9 .kad suku kata contoh: la si pi bu .carta perkataan contoh: api uli ela ibu isi isu .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 10.kad perkataan contoh: api alu ibu ela .memancing huruf dan suku kata BAHAN .

BIL 7 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Melengkapkan ayat berdasarkan gambar. 2. 2. Mengeja dan membaca perkataan KV + KV + KV. 8.kad gambar contoh: re ta -kad suku kata contoh: ka pe ji ta ru ko . membina perkataan daripada suku kata KV. 5. Memadankan kad perkataan dengan gambar. 2. Contoh: 1. Mereka beli _______.berdasarkan gambar. 3. 6. 4. Membaca perkataan KV + KV + KV. 7. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Bersoal jawab tentang gambar.kad perkataan contoh: kamera perigi tomato . ke BAHAN . AKTIVITI 1. 3. Mencantum kad suku kata untuk membentuk perkataan. Latih tubi mengeja dan membaca ayat. Haliza ada ________. membaca perkataan KV + KV + KV. Menulis perkataan KV +KV + KV.lembaran kerja 10 .

3. 3.carta perkataan contoh: kek sup zip ros pen jam . Mengeja dan membaca perkataan KVK pada kad imbasan/carta. Mengeja dan membaca perkataan KVK berpandukan gambar.carta gambar contoh: . Melengkapkan perkataan KVK dengan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.lembaran kerja 11 . 9.Pertandingan mencantum ”puzzle” perkataan. Menulis perkataan KVK yang didengar. Menamakan benda-benda pada carta gambar. menulis perkataan KVK. membaca perkataan KVK. 7. 8. BAHAN . 5.BIL 8 KEMAHIRAN Perkataan KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad huruf 4. Menyusun huruf-huruf menjadi perkataan KVK. 2. menyebut perkataan KVK. AKTIVITI 1. 2.kad perkataan contoh: kek zip sup bas . . Permainan bahasa. Menulis perkataan KVK berdasarkan gambar. . 6. Memadankan perkataan KVK dengan gambar.

Contoh: bak kar las lin tih sik suh run sut -carta suku kata bak cin put ter lok wak lit sih doh buh bar ber sek rus kok 12 . AKTIVITI 1.kad huruf k b a . menyebut suku kata KVK. Membina suku kata KVK daripada huruf-huruf. 3.kad suku kata bak ter cin rus 5. BAHAN . 4. 3. Mewarnakan suku kata KVK yang sama. membina suku kata KVK. Latih tubi menyebut suku kata KVK berdasarkan huruf vokal. Menulis suku kata KVK yang disebut. Membaca suku kata KVK pada carta suku kata. menulis suku kata KVK berdasarkan gambar. 2.BIL 9 KEMAHIRAN Suku kata KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 6. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVK. 2.

Memadankan huruf vokal dan suku kata KVK menjadi perkataan berdasarkan gambar. Membaca perkataan V+KVK pada kad/carta. KEMAHIRAN Perkataan V + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. Melengkapkan suku kata berpandukan gambar.kad suku kata 5.BIL 10. membaca perkataan V+KVK. Permainan Bahasa . . mengeja perkataan V+KVK. 3. menulis perkataan V+KVK berpandukan gambar. 1. Membunyikan huruf vokal dan menyebut suku kata KVK yang ditunjukkan. u ) ____yam 6. 8. tak ) ( a . 4. Contoh: i_____ ( tik . Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVK. 2. 3. a u o i yam m lar ren tik . BAHAN -kad gambar. Menulis perkataanV+KVK berpandukan gambar.Kad Padanan. 2. 7. Menamakan gambar dan bersoal jawab.kad perkataan ikan ubat obor epal 13 .

Permainan Bahasa. AKTIVITI 1. 3. 8. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KV+KVK. Memadankan perkataan KV+KVK dengan gambar. 9.kad gambar dan kad suku kata po kok 14 . mengeja suku kata KV dan suku kata KVK. BAHAN . 6. 2. menulis perkataan KV+KVK. Melengkapkan perkataan KV+KVK dengan suku kata yang sesuai.BIL 11. KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis perkataan KV+KVK yang disebut.kad gambar . . Menulis semula perkataan KV+KVK berpandukan gambar. Membunyikan suku kata KV dan suku kata KVK. 5. membaca perkataan KV+KVK. 7. 2. Memadankan kad suku kata untuk membentuk perkataan KV+KVK. 3. 4.kad suku kata li ki po lin pas kok .Teka Silang Kata. Menamakan gambar yang ditunjukkan.

Mengeja dan membaca perkataan KVK+KV. Menulis perkataan KVK+KV daripada kad suku kata yang dicantumkan. 5. lembu 15 . mengeja suku kata KVK dan suku kata KV. 3. BAHAN . 2. 6.kad suku kata lem pin jam bu tu bu 3. 7.CD interaktif . Menulis perkataan KVK+KV yang disebut. Mengeja suku kata KVK dan suku kata KV yang ditunjukkan. 8.BIL 12 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. membaca perkataan KVK+KV.kad gambar . KVK+KV menjadi perkataan 5. 3. Membina ayat mudah daripada perkataan KVK+KV. Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru. menulis perkataan KVK+KV. berdasarkan gambar. 4. . AKTIVITI 1. 2. Menulis perkataan KVK+KV berpandukan gambar.kad perkataan lampu pintu kanta garpu .kad gambar dan kad suku kata. Mencantumkan kad suku kata 4.

Contoh: 1. Membaca petikan dengan bimbingan guru. Ini apa? 2. 10. Menjawab soalan pemahaman yang berkaitan dengan petikan.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. Jambu madu warna merah. 16 .kad suku kata lem bom jam kun bu ba bu ci -contoh kad cerita Jambu madu Ini jambu. Apakah warna jambu madu? BAHAN . Ini jambu madu. Jambu madu rasa manis. Jambu madu rasa apa? 4. Ini jambu apa? 3.

menulis perkataan KVK+KVK AKTIVITI 1. Membaca perkataan KVK+KVK yang ditunjukkan oleh guru.BIL 13 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. membaca perkataan KVK+KVK 3. 2. 6. 3. menyebut perkataan KVK+KVK. 7. Permainan bahasa. 2. BAHAN . Memadankan perkataan KVK+KVK dengan gambar. Menyalin semula perkataan KVK+KVK.kad suku kata. cin sam ram cin pah but . 5. Membentuk perkataan KVK+KVK daripada kad suku kata KVK yang diberi. Mewarnakan perkataan KVK+KVK. 8. Menulis perkataan KVK+KVK berpandukan gambar. 4.kad perkataan sambal tandas sumpit .lembaran kerja 17 . Contoh: Murid kumpulan A menunjukkan gambar manakala murid kumpulan B akan mengeja dan sebaliknya. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVK.

Menyebut perkataan KV+KV+KVK. -CD Interaktif -gambar 2. -kad suku kata -kad perkataan 3. 7. Membaca perkataan KV+KV+KVK basikal yang ditunjukkan. Menamakan gambar KV+KV+KVK. 2 membaca perkataan KV+KV+KVK dengan betul.buku garis empat. menulis perkataan KV+KV+KVK yang disebutkan oleh guru. 6. membunyi suku kata KV+KV+KVK dengan betul. AKTIVITI BAHAN 1. . Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata yang betul pada lembaran kerja. Nyanyian lagu kanak-kanak. selekoh pelajar 5.lembaran kerja. kelawar telefon 4. Contoh: Lagu ”Bunyi Telefon” 18 . Latih tubi menulis perkataan KV+KV+KVK dengan cara yang betul pada buku garis empat. . 4. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata sekolah yang betul.BIL 14 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat: 1.

5.cempedak . Membunyikan perkataan KVK+KV+KVK yang ditunjuk oleh guru. Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru.buku garis empat. -Kotak Beracun BAHAN . 6. . Permainan Bahasa. Memadankan gambar dengan perkataan KVK+KV+KVK yang diberi.rambutan .komputer . 2.kad gambar. membaca perkataan KVK+KV+KVK dengan betul.tempayan .lembaran kerja Contoh: cen wan 19 . 3. AKTIVITI 1. 2. 4.BIL 15 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan KVK+KV+KVK. 7. Melengkapkan perkataan KVK+KV+KVK dengan suku kata yang betul. .jambatan . 3.Kad imbasan. Contoh: rambutan . menulis perkataan KVK+KV+KVK yang disebutkan oleh guru. mengeja dan menyebut perkataan KVK+KV+KVK. Menulis perkataan KVK+KV+KVK daripada kad yang diimbas/ditunjuk oleh guru.

7. 3. Menulis perkataan KVKK yang disebutkan. Menyusun huruf-huruf yang diberi supaya menjadi perkataan KVKK yang betul. -Teka Silang Kata BAHAN . Menulis perkataan KVKK berpandukan gambar. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVKK berpandukan gambar.kad gambar contoh: wang wang . Membaca perkataan KVKK pada kad perkataan.kad perkataan wang tong gong jong . Bersoal jawab tentang gambar. membina perkataan KVKK. membaca perkataan KVKK. Memadankan perkataan KVKK dengan gambar. 2. Permainan bahasa. menulis perkataan KVKK . 2.BIL 16 KEMAHIRAN Perkataan KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 6. AKTIVITI 1. 5. 3.kad silang kata 20 . 8. 4.

Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. Mengeja suku kata KVKK dengan menggunakan kad lipat. 2. menyebut suku kata KVKK. 4. membaca suku kata KVKK. 2. Contoh: . contoh: a u i e bang kang yang cung dung pung king ning ting leng peng deng BAHAN -kad lipat bang -kad suku kata cing bong rung beng -carta suku kata o tong song long lang ding meng sung pong rang 7. Menulis suku kata KVKK berdasarkan huruf vokal. 3. 21 . 5. Menyediakan Buku Skrap. Memadankan kad suku kata KVKK yang sama.menggunting kad suku kata KVKK dan menampal pada buku skrap. 3. 6.BIL 17 KEMAHIRAN Suku kata KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menulis suku kata KVKK. Menulis suku kata KVKK yang didengar. AKTIVITI 1. Membaca suku kata KVKK berdasarkan kad suku kata.

Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KV+KVKK secara kumpulan dan individu. 7. membaca perkataan KV+KVKK. BAHAN .BIL 18 KEMAHIRAN Perkataan KV + KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Permainan bahasa. AKTIVITI 1. 3. Bersoal jawab berkaitan gambar. Latih tubi membaca kad perkataan KV+KVKK. menulis perkataan KV+KVKK. 4. 2. Suai padan perkataan KV+KVKK dengan gambar.Roda Impian sotong kucing -kad suku kata so ku tong cing -lembaran kerja Suaikan pasang pisang pusing 22 . 5.kad gambar -kad perkataan 3. . Melengkapkan perkataan KV+KVKK dengan suku kata yang sesuai. 2. 8. Memadankan suku kata untuk membina perkataan KV+KVKK. Menulis perkataan KV+KVKK berdasarkan gambar yang diberi. menyebut suku kata KV+KVKK. 6.

mengeja dan menyebut perkataan V+KVKK. BAHAN -kad gambar orang 2. 2. menulis perkataan V+KVKK berpandukan gambar -kad suku kata/kad abjad o u -kad / carta perkataan abang usung dang ggg rang -lembaran kerja o r g d a n u s 23 . Memadankan huruf vokal dengan suku kata KVKK bagi membentuk perkataan. Menulis perkataan V+KVKK berdasarkan gambar. 5. Menyusun huruf-huruf untuk Membentuk perkataan V+KVKK. Menyalin semula perkataan V+KVKK daripada kad imbasan. Menyebut suku kata V+KVKK. .BIL 19 KEMAHIRAN Perkataan V+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 6. membaca perkataan V+KVKK. 7. 4. 8. 3. Melengkapkan perkataan V+KVKK dengan suku kata yang sesuai. Bersoal jawab mengenai gambar. AKTIVITI 1. 3. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVKK.

5. 6. menyebut suku kata KVK+KVKK. Bersoal jawab mengenai gambar.BIL 20 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3. AKTIVITI 1. membaca perkataan KVK+KVKK. Cubalah adik beritahu kami. Cantik kelihatan di langit tinggi. 4. Menyebut suku kata KVK dan suku kata KVKK. 2. Memadankan kad perkataan KVK+KVKK dengan gambar. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVKK. BAHAN -kad gambar -kad suku kata kam bin kum bing tang bang -kad perkataan kambing bintang kumbang -lembaran kerja -CD Interaktif 24 . Ia muncul di malam hari. 2. Contoh: Berkelip-kelip bukannya api. 8. menulis perkataan berdasarkan gambar. 7. 3. Menjawab pantun teka teki. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVK+KVKK. Menulis perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar.

2. 2. 5. 7. membaca perkataan KVKK + KV. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. Membaca ayat-ayat mudah. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KV. 3. 3. 6. membaca ayat mudah. menulis ayat berdasarkan gambar. Menamakan benda atau gambar.BIL 21 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. AKTIVITI 1. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KV yang ditunjukkan. BAHAN contoh: -kad suku kata tang nang bang ga ka ku contoh -kad perkataan tangga nangka bangku mangga 25 . Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK dan suku kata KV . menulis perkataan KVKK+KV 4. 4.

BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 8. Siapa tanam pokok nangka? 3. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat. Rumah Ali ada apa? 2.kad ayat Rumah Ali ada tangga batu. Abang cat bangku kayu itu. Siapa cat bangku kayu? BAHAN . Zahari tanam pokok nangka. 26 . Contoh soalan: 1.

Menamakan benda maujud atau gambar. Mengeja dan membunyikan suku kata. Memadankan perkataan KVKK+KVK dengan gambar. membaca ayat. 2. Menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar.kad perkataan ting kap tingkap mang kuk mangkuk tong kat tongkat 27 .kad suku kata ting mang kap kuk . Melengkapkan perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. AKTIVITI 1. 4.BIL 22 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 7. BAHAN . membaca perkataan KVKK+KVK. 5. 3. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVK. Membaca ayat-ayat mudah. menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. 8. 3. 2. 6. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVK yang ditunjukkan.

Contoh soalan : 1. 28 . Basir membuka apa? 2. Datuk guna tongkat baru. Siapa guna tongkat baru? BAHAN . Apakah warna mangkuk kaca? 3.contoh ayat: 1. Rosli membeli mangkuk kaca berwarna merah. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat . 3.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 1. Basir membuka tingkap rumah datuk. 2.

AKTIVITI 1.kad suku kata kang long kung kang . 2. mencerakinkan perkataan. BAHAN . 2. Membaca ayat-ayat mudah. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK+KVKK. Memadankan perkataan KVKK+KVKK dengan gambar. long kang kang kung kangkung . Mencerakinkan perkataan KVKK+KVKK. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVKK . Menamakan gambar dan bersoal jawab. membaca perkataan KVKK+KVKK . 3. 5.BIL 23 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVKK yang ditunjukkan. Menulis perkataan KVKK+KVKK. 7. menulis perkataan KVKK+KVKK.kad perkataan 4. 6. 8. longkang jeng king jengking 29 .

2. 12. Menjawab soalan pemahaman mudah. Menulis ayat-ayat atau petikan pendek. 30 . -peta minda BAHAN Contoh ayat: 1. Abang cuci longkang. 11.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. Emak masak kangkung. Pengukuhan. Melengkapkan ayat. 10.

2. BAHAN . 8. Mengeja dan membunyikan suku kata KV dan KVKK.BIL 24 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad perkataan se la dang seladang be la lang belalang contoh ayat: 1. Menjawab soalan kefahaman. . . 2. menulis ayat. AKTIVITI 1. 7. 2. 10.menulis perkataan KV+KV+KVKK berdasarkan gambar. membaca perkataan KV+KV+KVKK.kad suku kata be se la la lang dang . Menamakan gambar . Menulis perkataan berdasarkan gambar. Melengkapkan ayat. 4. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 9. Semalam Fuzi menangkap belalang. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan yang bermakna. Membaca ayat-ayat mudah. 31 . 3 Razali membawa senapang ke ladang. Melengkapkan perkataan 5. 6. 3. . 3. Murad membeli teropong baru.

2. 9.kad suku kata be lim bing pe lam pung . 7. Kapal itu ada serombong. Mengeja dan membunyikan suku kata. 3. melengkapkan ayat. Menjawab soalan pemahaman mudah. 2. Menulis perkataan KV+KVK+KVKK. 2. 3. 8. menulis perkataan KV+KVK+KVKK.kad perkataan be lim bing belimbing pe lam pung pelampung Contoh ayat: 1. 4. 3. 6. 32 . Belimbing besi rasa masam. Menulis ayat-ayat yang telah dipelajari. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KV+KVK+KVKK yang ditunjukkan. Melengkapkan ayat.BIL 25 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menamakan gambar . 5. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KV+KVK+KVKK . Pelampung adik berwarna merah. AKTIVITI 1. membaca perkataan KV+KVK+KVKK. Membaca ayat-ayat mudah. BAHAN .

lembaran kerja. 5. 4. 6. menulis ayat KV+KVK+KVKK AKTIVITI 1.kad . 3. Melengkapkan perkataan KV+KVK+KVKK dengan suku kata yang sesuai berpandukan gambar. 2. contoh : tem pem pu bo rung rong BAHAN -kad gambar -kad perkataan contoh : tempurung pembilang pendayung 3. menulis perkataan KVK+KV+KVKK.BIL 26 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Contoh : pemborong seorang ikan bapa Bapa seorang pemborong ikan. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KV+KVKK. . membaca ayat KV+KVK+KVKK 4. Membaca perkataan KVK+KV+KVKK. 2. membaca perkataan KVK+KV+KVKK. Menamakan gambar dan bersoal jawab. Mencantumkan kad suku kata KV+KVK+KVKK menjadi perkataan . 33 . 7. Menyusun perkataan KV+KVK+KVKK menjadi ayat yang betul.kad ayat . Menulis perkataan KV+KVK+KVKK berdasarkan gambar.

4. 3. Membaca perkataan KVKK+KV+KVK . menulis perkataan KVKK+KV+KVK AKTIVITI 1. membaca perkataan KVKK+KV+KVK.kad perkataan contoh: tengkorak bungkusan lembaran kerja - 6. Contoh : tengkorak teng ko rak BAHAN . Menulis perkataan KVKK+KV+KVK berdasarkan gambar. Melengkapkan perkataan KVKK+KV+KVK dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar. mencerakinkan perkataan kepada suku kata. Menamakan gambar dan bersoal jawab. 5. Mencerakinkan perkataan KVKK+KV+KVK kepada suku kata. Menulis ayat mudah. 3.kad gambar . 2. 34 . 2.BIL 27 KEMAHIRAN Perkataan KVKK + KV + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 7.kad lipat . Memadankan suku kata menjadi perkataan berpandukan gambar.kad suku kata .

Melengkapkan perkataan KV+KVKK+KVK dengan suku kata yang sesuai. 6. BAHAN . Membaca perkataan KV+KVKK+KVK. 3. Menulis perkataan KV+KVKK+KVK yang disebut. Memadankan suku kata menjadi perkataan KV+KVKK+KVK. AKTIVITI 1. 7. Melengkapkan ayat dengan perkataan KV+KVKK+KVK. menulis ayat dengan teknik yang betul.kad perkataan 3. Menulis ayat mudah. Membaca ayat mudah 9.BIL 28 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. contoh: perangkap merangkak belangkas 35 . Mencerakinkan perkataan KV+KVKK+KVK kepada suku kata yang diberi. 10. 4. 2. 5. Menamakan gambar dan bersoal jawab. 8. Membunyikan suku kata. 2.kad suku kata . menulis perkataan KV+KVKK+KVK. membaca perkataan KV+KVKK+KVK.kad gambar .

Latih tubi membaca perkataan diftong/ vokal berganding. AKTIVITI 1. 3. . 6. Mengeja suku kata diftong/ vokal berganding.kad huruf k h l t b s 36 . 2.kad VV ui au u ua . 8. Menulis perkataan yang disebut oleh guru. vokal berganding berpandukan gambar.kad suku kata diftong dan KV bai lau loi kai . Membaca ayat yang mengandungi diftong/ vokal berganding. membaca perkataan diftong dan vokal berganding. 4.kad perkataan diftong contoh: pantai kaloi pisau pulau 4.BIL 29 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Melengkapkan ayat dengan perkataan diftong atau vokal berganding yang sesuai. BAHAN . menyebut suku kata diftong. menulis perkataan diftong 5. Menulis perkataan diftong dan dan vokal berganding. 2. 3. Memadankan perkataan diftong/ vokal berganding dengan gambar 7. membina perkataan diftong dan vokal berganding dengan huruf yang sesuai. Menggabung suku kata diftong dengan kad suku kata KV/ kad VV dengan kad huruf menjadi perkataan.

37 .kad perkataan kuih laut buah buih tuah saat lauk taat .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN .kad ayat Pegawai itu makan kuih di gerai Mak Kiah.

BAHAN -kad gambar -carta suku kata 3. 3. nga nya sya kha gha ngi nyi syi khi ghi ngu nyu syu khu ghu nge nye sye khe ghe ngo nyo syo kho gho . Membaca perkataan yang melibatkan digraf. 5.kad ayat Bunga ini ungu.carta perkataan nganga nyanyi syarat Khamis ghazal . 2. Menamakan gambar dan bersoal jawab. Memadankan suku kata digraf menjadi perkataan bermakna. 4. 7. 2. Membaca ayat yang mengandungi perkataan digraf. 6. Nyonya suka menyanyi. 8. Melengkapkan perkataan digraf dengan suku kata yang sesuai. Latih tubi membunyikan suku kata digraf. menyebut suku kata yang melibatkan huruf konsonan bergabung. Menulis perkataan digraf. membaca perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung.BIL 30 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menulis perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung. AKTIVITI 1. 38 . Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

Menulis ayat berpandukan gambar atau perkataan. Bersoal jawab berpandukan gambar. 3. (pantun. gurindam.lembaran kerja 39 . nazam) 6.kad perkataan bermain pantai petang seronok . ciku. 5. duku. 2.ayat tunggal . membina ayat mudah. Mari kita baca buku . . Mengungkapkan ayat berirama dengan intonasi yang betul. 7. menulis ayat mudah. 3. Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar. 2.carta pantun Ceri.kad gambar situasi 1. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul. 4. Membina ayat secara lisan berpandukan perkataan dan gambar. membaca ayat mudah dengan sebutan dan intonasi yang betul.ayat majmuk BAHAN .BIL 31 KEMAHIRAN Membaca dan membina ayat mudah OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. . Membaca ayat mudah. nona. syair.

menjawab soalan pemahaman.kad ayat .kad aktiviti 40 . 6.lembaran kerja .kad perkataan . membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mencantumkan keratan ayat menjadi ayat yang betul. 3.BIL 32 KEMAHIRAN Bacaan dan pemahaman OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 5. Membina ayat-ayat berdasarkan gambar tunggal. BAHAN . 8 Menjawab soalan pemahaman. Bersoal jawab berpandukan cerita yang telah dibaca. 4. 2.Lakonan/ simulasi/ main peranan berdasarkan situasi. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul. Menyusun ayat mengikut urutan yang betul berpandukan gambar bersiri. 2. Melengkapkan petikan yang diberi dengan perkataan yang betul.kad gambar . 9.kad bacaan (petikan) . 7. mencerita semula petikan yang dibaca. 3. Membaca buku cerita. Pertandingan bacaan mekanis 10. AKTIVITI 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful