BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu ,

Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas yang disediakan bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3 M) memerlukan guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan khas dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan strategi-strategi tertentu bagi membolehkan muridmurid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Buku ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan buku panduan ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas

mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum

khususnya ibu bapa. i

Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan kesabaran yang amat

ini memerlukan komitmen, kesungguhan dan

tinggi. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi

penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan buku panduan ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan.

BONG MUK SHIN

ii

Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas ini. diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru-guru yang terlibat. Ia mengandungi objektif pengajaran. Guru-guru boleh menambah atau mengubah aktiviti berdasarkan keperluan dan kreativiti mereka. Buku ini mengandungi 32 kemahiran asas Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas dan ditambah satu lagi kemahiran Prabacaan dan Pratulisan. cadangan aktiviti berdasarkan kemahirankemahiran tersebut. Buku ini juga boleh digunapakai oleh guru-guru Bahasa Melayu dan Prasekolah dalam usaha menangani masalah membaca dan menulis di kalangan murid-murid. Objektif pengajaran dinyatakan secara eksplisit agar dapat memudahkan guru-guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. iii .PENDAHULUAN Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas dihasilkan untuk membantu guru-guru pemulihan khas merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisyen. Semoga masalah pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan murid dapat dikesan dan ditangani seawal mungkin selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.

7.ii iii 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10 . 5. 4. 3. 2. 6. Huruf-huruf vokal Huruf-huruf kecil Huruf-huruf besar Suku kata KV Perkataan KV + KV Perkataan V + KV Perkataan KV + KV + KV i .ISI KANDUNGAN BIL PERKARA HALAMAN Kata Alu-aluan Pendahuluan Prabacaan dan Pratulisan 1.

10.8. 18. 11. 15. 21. Perkataan KVK Suku kata KVK Perkataan V + KVK Perkataan KV + KVK Perkataan KVK + KV Perkataan KVK + KVK Perkataan KV + KV + KVK Perkataan KVK +KV+KVK Perkataan KVKK Sukukata KVKK Perkataan KV + KVKK Perkataan V + KVKK Perkataan KVK + KVKK Perkataan KVKK + KV Perkataan KVKK + KVK Perkataan KVKK + KVKK 11 12 13 14 15-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .28 29 . 16. 14. 20. 13.30 .26 27 . 19. 17. 12. 22. 9. 23.

25. Perkataan KV + KV + KVKK Perkataan KV + KVK + KVKK Perkataan KVK + KV + KVKK Perkataan KVKK + KV + KVK Perkataan KV + KVKK + KVK Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) Membaca dan membina ayat mudah Bacaan dan pemahaman Penghargaan 31 32 33 34 35 36 . 31.24. 29. 28. 30. 26. 27. 32.37 38 39 40 .

4. 4. 8. 3. Menyambung titik-titik berdasarkan contoh. mendiskriminasi bentuk. 2. AKTIVITI 1. melakar mengikut arahan guru. Mencari dan mewarna objek tersembunyi pada gambar. 6. 7. arah dan kedudukan objek. Bersoal jawab tentang objek. 5. menyelaras pergerakan motor mata dan tangan. Menyambung titik-titik pada rajah.warna. Memilih objek berdasarkan saiz.saiz. 2. Mengecam kedudukan gambar.BIL KEMAHIRAN Prabacaan dan pratulisan OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. mendiskriminasikan jarak 3. Mewarna gambar berdasarkan arahan. Melakar mengikut garisan: Contoh: -garisan lurus -garisan melengkung -garisan bengkang-bengkok -bulatan -segiempat BAHAN -Lembaran kerja -Carta Mendiskriminasi objek Melakar garisan/ bentuk 1 .

membunyikan huruf-huruf 4. Memadankan gambar dengan vokal.coklat .kad gambar . BAHAN .lembaran kerja. Membunyikan huruf vokal.emak .gambar keluarga 2.i. Memadankan huruf vokal berpandukan gambar. Mewarnakan huruf vokal dengan warna yang ditetapkan. Contoh: a – merah i – biru u – kuning e –hijau o . menamakan huruf-huruf vokal. api i . o. Latihan pada lembaran kerja. ekor . Permainan huruf vokal Contoh: . contoh : a . Membunyi dan membezakan vokal e. menulis huruf-huruf vokal. 2. Bersoal jawab tentang gambar. 2 . 3.a.ibu .BIL 1 KEMAHIRAN Huruf –huruf vokal .kad huruf 8. u OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.ayah . 6. 7. itik e . huruf vokal. e . AKTIVITI 1.Bingo (meletakkan kad-kad huruf pada tapak huruf yang sama). 3. Menamakan huruf vokal. 5.

BAHAN .z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. membaca huruf kecil a-z 3. b .kad gambar: . menulis huruf kecil a -z. Melengkapkan turutan huruf.lagu a . Mewarnakan huruf . Menamakan huruf awal berpandukan gambar. 5. 6.di belakang badan kawan dan lain-lain.BIL 2 KEMAHIRAN Huruf kecil a . gunting. Membentuk huruf-huruf daripada doh. c 3 h j . Menulis huruf kecil mengikut teknik yang betul. b g c h j r k y n t p m .kertas. 4.di udara. 10. Nyanyian: . gam. 8. .carta huruf.lembaran kerja 9. 2. 7. Menyebut huruf kecil: . . menamakan huruf kecil a -z. Menampal kertas warna pada huruf kecil (teknik kolaj).kad huruf kecil a–z (beberapa set) .secara rawak 2. Menulis huruf kecil . warna. Menulis huruf kecil yang disebut.mengikut turutan . AKTIVITI 1. 3.di atas pasir.kad huruf kecil a–z . .huruf yang sama.

Memadankan huruf besar dengan huruf kecil. Bersoal jawab tentang gambar. Menekap huruf – huruf besar. AKTIVITI 1. Menyambung titik-titik huruf.di udara.lembaran kerja . 2.kad gambar .Z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil. .BIL 3 KEMAHIRAN Huruf besar A . BAHAN .Menulis huruf besar berdasarkan huruf kecil yang diberikan.di belakang badan kawan dan lain-lain. 4 . 11. membaca huruf besar A .kad huruf besar A-Z . 7. menulis huruf besar A – Z. 10. 9. Mencari dan mewarnakan huruf besar dalam gambar tersembunyi.di atas pasir. Mewarna huruf besar yang sama. 6. 5.Z 3. Menulis huruf besar: . 3. . 8. Menyebut huruf besar yang ditunjukkan. 2.Menulis huruf besar yang disebut.kad huruf tebuk 4. menamakan huruf besar A – Z.

g 6.lembaran kerja ku___ lo___ 5 . 7.kad gambar . ka lo pi nu . 2. Menamakan gambar. BAHAN . 3.kad abjad b k u a m . Memadan suku kata yang sama. 2. Menghasilkan buku skrap. membaca suku kata KV. Mencantum kad abjad menjadi suku kata KV. Menulis suku kata KV berdasarkan gambar. Mengeja dan membunyikan suku kata KV. 9.kad suku kata. 5. Menunjuk suku kata yang disebut.BIL 4 KEMAHIRAN Suku kata KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menyebut suku kata KV. Melengkapkan perkataan dengan suku kata KV. 4. Mewarna suku kata yang sama. menulis suku kata KV AKTIVITI 1. 8. 3. (memotong suku kata KV daripada akhbar dan menampal dalam buku skrap).

BIL 5 KEMAHIRAN Perkataan KV + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyalin perkataan KV+KV daripada kad imbasan. mata.kad suku kata pa ku . Contoh: bola buku baca kaki kuda biru BAHAN . Membaca perkataan KV+KV pada kad/ carta. menulis perkataan KV+KV. Memadankan gambar dengan perkataan KV+KV. 3. 5. membaca perkataan KV+KV. AKTIVITI 1.kad gambar . 3. 6. Contoh: . 2. 2. Mengeja dan membaca perkataan KV+KV berdasarkan gambar. Menulis perkataan KV+KV berpandukan gambar. 8. dagu. 6 . dahi.carta perkataan pasu kuda lori debu meja lidi 7. Membaca ayat-ayat. 4. Memadankan perkataan KV+KV menjadi frasa.kad perkataan sudu roti . menyebut perkataan KV+KV.pipi. Bersoal jawab tentang gambar. gigi.

Wani bawa ____ ( sawi. ( buka. laju ) BAHAN 10.Saya beli _____.Domino mula gigi roti 7 . Melengkapkan ayat mudah. Contoh: .Baju bapa _____ ( biru. Permainan bahasa .Raju lari ______ ( lalu. bara ) . buku ) . sewa ) .Sani ada _____ ( dulu.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. duku ) .

BIL 6 KEMAHIRAN Perkataan V + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 5. contoh: a e i e u o 8 . AKTIVITI 1. contoh: . 4. 8. 2.kad gambar. Melengkapkan ayat dengan perkataan V+KV.kad huruf vokal 6. 3. Menamakan gambar/benda. 7. Melengkapkan perkataan V + KV. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan V + KV. Membaca perkataanV+KV pada kad imbasan/ carta. 3. BAHAN . menulis perkataan V + KV. menyebut suku kata V dan KV. Menulis perkataan V+KV yang disebut oleh guru. Menyebut bunyi vokal dan suku kata V+KV. Memadankan kad perkataanV+KV dengan gambar. membaca perkataan V + KV. 9. 2. Menulis perkataanV+KV berdasarkan gambar.

memancing huruf dan suku kata BAHAN .kad perkataan contoh: api alu ibu ela .kad suku kata contoh: la si pi bu .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 10. Permainan Bahasa .carta perkataan contoh: api uli ela ibu isi isu .lembaran kerja 9 .

Menulis perkataan KV +KV + KV. Bersoal jawab tentang gambar. 6. Haliza ada ________.kad perkataan contoh: kamera perigi tomato . membaca perkataan KV + KV + KV.BIL 7 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan KV + KV + KV. Mencantum kad suku kata untuk membentuk perkataan. Contoh: 1.kad gambar contoh: re ta -kad suku kata contoh: ka pe ji ta ru ko . 2. membina perkataan daripada suku kata KV. 2. Mereka beli _______. 2. Latih tubi mengeja dan membaca ayat. ke BAHAN . Memadankan kad perkataan dengan gambar. 8. Melengkapkan ayat berdasarkan gambar. 3. 3. AKTIVITI 1. 4.berdasarkan gambar. Mengeja dan membaca perkataan KV + KV + KV. 7.lembaran kerja 10 . Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. 5.

kad perkataan contoh: kek zip sup bas .carta gambar contoh: . 2.lembaran kerja 11 . menyebut perkataan KVK. Mengeja dan membaca perkataan KVK pada kad imbasan/carta. BAHAN . Menulis perkataan KVK yang didengar. Memadankan perkataan KVK dengan gambar. menulis perkataan KVK. AKTIVITI 1. Melengkapkan perkataan KVK dengan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar. Menulis perkataan KVK berdasarkan gambar.Pertandingan mencantum ”puzzle” perkataan. . Menyusun huruf-huruf menjadi perkataan KVK. . 2. 6. 3. 8. Menamakan benda-benda pada carta gambar. 5. Permainan bahasa. Mengeja dan membaca perkataan KVK berpandukan gambar.carta perkataan contoh: kek sup zip ros pen jam . 9. 3.kad huruf 4.BIL 8 KEMAHIRAN Perkataan KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 7. membaca perkataan KVK.

membina suku kata KVK. menulis suku kata KVK berdasarkan gambar. 2. Latih tubi menyebut suku kata KVK berdasarkan huruf vokal. AKTIVITI 1. 2. 3. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVK. Membina suku kata KVK daripada huruf-huruf. 3.BIL 9 KEMAHIRAN Suku kata KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 4. Membaca suku kata KVK pada carta suku kata.kad suku kata bak ter cin rus 5. 6.kad huruf k b a . Contoh: bak kar las lin tih sik suh run sut -carta suku kata bak cin put ter lok wak lit sih doh buh bar ber sek rus kok 12 . Menulis suku kata KVK yang disebut. menyebut suku kata KVK. Mewarnakan suku kata KVK yang sama. BAHAN .

7. a u o i yam m lar ren tik .BIL 10.kad perkataan ikan ubat obor epal 13 . 2. 3. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVK. Membaca perkataan V+KVK pada kad/carta. 4. 3. 2. membaca perkataan V+KVK. tak ) ( a . Menamakan gambar dan bersoal jawab. Contoh: i_____ ( tik . 1. Menulis perkataanV+KVK berpandukan gambar. Membunyikan huruf vokal dan menyebut suku kata KVK yang ditunjukkan. KEMAHIRAN Perkataan V + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. . BAHAN -kad gambar. Memadankan huruf vokal dan suku kata KVK menjadi perkataan berdasarkan gambar. 8.Kad Padanan. u ) ____yam 6. menulis perkataan V+KVK berpandukan gambar. Permainan Bahasa . Melengkapkan suku kata berpandukan gambar.kad suku kata 5. mengeja perkataan V+KVK.

membaca perkataan KV+KVK. Melengkapkan perkataan KV+KVK dengan suku kata yang sesuai. 4. 9. BAHAN . 5. 6. Membunyikan suku kata KV dan suku kata KVK. Menamakan gambar yang ditunjukkan. 7. 8.BIL 11. menulis perkataan KV+KVK. Memadankan perkataan KV+KVK dengan gambar.kad gambar . Permainan Bahasa. . mengeja suku kata KV dan suku kata KVK.kad gambar dan kad suku kata po kok 14 . KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis perkataan KV+KVK yang disebut. 2. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KV+KVK. Menulis semula perkataan KV+KVK berpandukan gambar.Teka Silang Kata.kad suku kata li ki po lin pas kok . AKTIVITI 1. 2. Memadankan kad suku kata untuk membentuk perkataan KV+KVK. 3. 3.

8. AKTIVITI 1.BIL 12 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 5. Membina ayat mudah daripada perkataan KVK+KV.kad suku kata lem pin jam bu tu bu 3. lembu 15 . mengeja suku kata KVK dan suku kata KV. 2. berdasarkan gambar. BAHAN .kad gambar . 6. Menulis perkataan KVK+KV daripada kad suku kata yang dicantumkan. 2. Menulis perkataan KVK+KV berpandukan gambar. 3. membaca perkataan KVK+KV.CD interaktif . 4. Menulis perkataan KVK+KV yang disebut.kad gambar dan kad suku kata. KVK+KV menjadi perkataan 5. Mengeja suku kata KVK dan suku kata KV yang ditunjukkan. 7. Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru.kad perkataan lampu pintu kanta garpu . menulis perkataan KVK+KV. . 3. Mencantumkan kad suku kata 4. Mengeja dan membaca perkataan KVK+KV.

10. Membaca petikan dengan bimbingan guru.kad suku kata lem bom jam kun bu ba bu ci -contoh kad cerita Jambu madu Ini jambu. Contoh: 1. Jambu madu rasa apa? 4. Jambu madu rasa manis. Apakah warna jambu madu? BAHAN . Menjawab soalan pemahaman yang berkaitan dengan petikan. Jambu madu warna merah. Ini jambu madu. Ini jambu apa? 3.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. 16 . Ini apa? 2.

lembaran kerja 17 . 8. 2.kad perkataan sambal tandas sumpit . menulis perkataan KVK+KVK AKTIVITI 1. Membentuk perkataan KVK+KVK daripada kad suku kata KVK yang diberi. 7. menyebut perkataan KVK+KVK. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVK. Permainan bahasa. 2. 4. Membaca perkataan KVK+KVK yang ditunjukkan oleh guru. Contoh: Murid kumpulan A menunjukkan gambar manakala murid kumpulan B akan mengeja dan sebaliknya. cin sam ram cin pah but . 6.BIL 13 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3. BAHAN .kad suku kata. 5. Menulis perkataan KVK+KVK berpandukan gambar. Mewarnakan perkataan KVK+KVK. Memadankan perkataan KVK+KVK dengan gambar. membaca perkataan KVK+KVK 3. Menyalin semula perkataan KVK+KVK.

menulis perkataan KV+KV+KVK yang disebutkan oleh guru.buku garis empat. . 7. Membaca perkataan KV+KV+KVK basikal yang ditunjukkan. 6. Nyanyian lagu kanak-kanak.BIL 14 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat: 1. membunyi suku kata KV+KV+KVK dengan betul. . 2 membaca perkataan KV+KV+KVK dengan betul. -CD Interaktif -gambar 2. AKTIVITI BAHAN 1. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata yang betul pada lembaran kerja.lembaran kerja. Contoh: Lagu ”Bunyi Telefon” 18 . kelawar telefon 4. Menyebut perkataan KV+KV+KVK. Latih tubi menulis perkataan KV+KV+KVK dengan cara yang betul pada buku garis empat. selekoh pelajar 5. Menamakan gambar KV+KV+KVK. -kad suku kata -kad perkataan 3. 4. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata sekolah yang betul.

. 2.lembaran kerja Contoh: cen wan 19 . Permainan Bahasa.kad gambar. 4. Memadankan gambar dengan perkataan KVK+KV+KVK yang diberi.rambutan . -Kotak Beracun BAHAN . Membaca perkataan KVK+KV+KVK. Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru.buku garis empat.Kad imbasan. Contoh: rambutan . mengeja dan menyebut perkataan KVK+KV+KVK. 3.tempayan . Melengkapkan perkataan KVK+KV+KVK dengan suku kata yang betul. Menulis perkataan KVK+KV+KVK daripada kad yang diimbas/ditunjuk oleh guru. 3. . AKTIVITI 1.cempedak . menulis perkataan KVK+KV+KVK yang disebutkan oleh guru. Membunyikan perkataan KVK+KV+KVK yang ditunjuk oleh guru. 5. 6. 2. membaca perkataan KVK+KV+KVK dengan betul. 7.BIL 15 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.jambatan .komputer .

Permainan bahasa.kad gambar contoh: wang wang .BIL 16 KEMAHIRAN Perkataan KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVKK berpandukan gambar. menulis perkataan KVKK . Menulis perkataan KVKK yang disebutkan. -Teka Silang Kata BAHAN . membina perkataan KVKK. 4. 2. 6. AKTIVITI 1.kad silang kata 20 . Membaca perkataan KVKK pada kad perkataan. membaca perkataan KVKK. Bersoal jawab tentang gambar. Menulis perkataan KVKK berpandukan gambar. Menyusun huruf-huruf yang diberi supaya menjadi perkataan KVKK yang betul. 3. 7. 3. Memadankan perkataan KVKK dengan gambar. 5. 2. 8.kad perkataan wang tong gong jong .

Menyediakan Buku Skrap. contoh: a u i e bang kang yang cung dung pung king ning ting leng peng deng BAHAN -kad lipat bang -kad suku kata cing bong rung beng -carta suku kata o tong song long lang ding meng sung pong rang 7.menggunting kad suku kata KVKK dan menampal pada buku skrap. 5. 3. Contoh: . menulis suku kata KVKK. membaca suku kata KVKK. 4. Menulis suku kata KVKK yang didengar. Membaca suku kata KVKK berdasarkan kad suku kata. menyebut suku kata KVKK. 2. 2.BIL 17 KEMAHIRAN Suku kata KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. AKTIVITI 1. Memadankan kad suku kata KVKK yang sama. Menulis suku kata KVKK berdasarkan huruf vokal. Mengeja suku kata KVKK dengan menggunakan kad lipat. 3. 6. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 21 .

BIL 18 KEMAHIRAN Perkataan KV + KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memadankan suku kata untuk membina perkataan KV+KVKK. 7. Latih tubi membaca kad perkataan KV+KVKK. 8. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KV+KVKK secara kumpulan dan individu. Suai padan perkataan KV+KVKK dengan gambar. 2. membaca perkataan KV+KVKK. 5. 2. 3. . AKTIVITI 1. menulis perkataan KV+KVKK. menyebut suku kata KV+KVKK. Permainan bahasa. 4. Menulis perkataan KV+KVKK berdasarkan gambar yang diberi. BAHAN . Bersoal jawab berkaitan gambar.kad gambar -kad perkataan 3. 6.Roda Impian sotong kucing -kad suku kata so ku tong cing -lembaran kerja Suaikan pasang pisang pusing 22 . Melengkapkan perkataan KV+KVKK dengan suku kata yang sesuai.

Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVKK. menulis perkataan V+KVKK berpandukan gambar -kad suku kata/kad abjad o u -kad / carta perkataan abang usung dang ggg rang -lembaran kerja o r g d a n u s 23 . 6. 8. Menyalin semula perkataan V+KVKK daripada kad imbasan. Memadankan huruf vokal dengan suku kata KVKK bagi membentuk perkataan. BAHAN -kad gambar orang 2. Menulis perkataan V+KVKK berdasarkan gambar. .BIL 19 KEMAHIRAN Perkataan V+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Bersoal jawab mengenai gambar. Menyusun huruf-huruf untuk Membentuk perkataan V+KVKK. mengeja dan menyebut perkataan V+KVKK. 3. 4. 5. 3. AKTIVITI 1. Menyebut suku kata V+KVKK. Melengkapkan perkataan V+KVKK dengan suku kata yang sesuai. membaca perkataan V+KVKK. 7. 2.

menulis perkataan berdasarkan gambar. AKTIVITI 1. menyebut suku kata KVK+KVKK. Cantik kelihatan di langit tinggi.BIL 20 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 7. 6. Menyebut suku kata KVK dan suku kata KVKK. Ia muncul di malam hari. Bersoal jawab mengenai gambar. Cubalah adik beritahu kami. Contoh: Berkelip-kelip bukannya api. membaca perkataan KVK+KVKK. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVK+KVKK. 2. Menjawab pantun teka teki. Menulis perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVKK. 2. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar. BAHAN -kad gambar -kad suku kata kam bin kum bing tang bang -kad perkataan kambing bintang kumbang -lembaran kerja -CD Interaktif 24 . 3. Memadankan kad perkataan KVK+KVKK dengan gambar. 8. 4. 5. 3.

membaca ayat mudah. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KV yang ditunjukkan. menulis ayat berdasarkan gambar. AKTIVITI 1. membaca perkataan KVKK + KV. 3. Membaca ayat-ayat mudah. 6. menulis perkataan KVKK+KV 4. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. 2. BAHAN contoh: -kad suku kata tang nang bang ga ka ku contoh -kad perkataan tangga nangka bangku mangga 25 . 5. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KV. 2. 7. Menamakan benda atau gambar. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK dan suku kata KV . 3. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi.BIL 21 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 4.

Siapa tanam pokok nangka? 3. Contoh soalan: 1. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 8. 26 . Rumah Ali ada apa? 2. Abang cat bangku kayu itu. Zahari tanam pokok nangka. Siapa cat bangku kayu? BAHAN .kad ayat Rumah Ali ada tangga batu.

5. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVK yang ditunjukkan. 6. BAHAN .BIL 22 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad suku kata ting mang kap kuk . 3. Memadankan perkataan KVKK+KVK dengan gambar. 3. membaca perkataan KVKK+KVK. menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. Menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. Mengeja dan membunyikan suku kata. Melengkapkan perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. 8. 2. 7.kad perkataan ting kap tingkap mang kuk mangkuk tong kat tongkat 27 . 4. membaca ayat. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVK. Membaca ayat-ayat mudah. AKTIVITI 1. Menamakan benda maujud atau gambar. 2.

28 . Siapa guna tongkat baru? BAHAN . 3.contoh ayat: 1. Rosli membeli mangkuk kaca berwarna merah.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 1. Contoh soalan : 1. 2. Basir membuka tingkap rumah datuk. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat . Datuk guna tongkat baru. Apakah warna mangkuk kaca? 3. Basir membuka apa? 2.

Menulis perkataan KVKK+KVKK.kad perkataan 4. AKTIVITI 1. menulis perkataan KVKK+KVKK.kad suku kata kang long kung kang . 3.BIL 23 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mencerakinkan perkataan KVKK+KVKK. 2. 2. longkang jeng king jengking 29 . 3. Memadankan perkataan KVKK+KVKK dengan gambar. 8. long kang kang kung kangkung . BAHAN . membaca perkataan KVKK+KVKK . Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVKK yang ditunjukkan. 5. 7. Membaca ayat-ayat mudah. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK+KVKK. mencerakinkan perkataan. Menamakan gambar dan bersoal jawab. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVKK . 6.

Abang cuci longkang. -peta minda BAHAN Contoh ayat: 1. 10. Emak masak kangkung. 11. 30 . Pengukuhan. Menjawab soalan pemahaman mudah. 12. Melengkapkan ayat.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. Menulis ayat-ayat atau petikan pendek. 2.

Murad membeli teropong baru. AKTIVITI 1. 3.BIL 24 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mengeja dan membunyikan suku kata KV dan KVKK. Melengkapkan ayat. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. 7. Menjawab soalan kefahaman. 10. . 9. menulis ayat. 3 Razali membawa senapang ke ladang. 2. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan yang bermakna. Membaca ayat-ayat mudah. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Melengkapkan perkataan 5. . membaca perkataan KV+KV+KVKK. 8. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 2. BAHAN . 2. 3. . Semalam Fuzi menangkap belalang.kad perkataan se la dang seladang be la lang belalang contoh ayat: 1. 31 . 4. 6.kad suku kata be se la la lang dang .menulis perkataan KV+KV+KVKK berdasarkan gambar. Menamakan gambar .

7. Kapal itu ada serombong. 3. 4.kad suku kata be lim bing pe lam pung . 9. 3. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KV+KVK+KVKK yang ditunjukkan. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KV+KVK+KVKK .BIL 25 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. Pelampung adik berwarna merah. Menamakan gambar . 2. Menjawab soalan pemahaman mudah. 8. membaca perkataan KV+KVK+KVKK. Melengkapkan ayat. melengkapkan ayat. 2. menulis perkataan KV+KVK+KVKK. Menulis perkataan KV+KVK+KVKK. Menulis ayat-ayat yang telah dipelajari. 32 . Belimbing besi rasa masam. Membaca ayat-ayat mudah. 6. AKTIVITI 1.kad perkataan be lim bing belimbing pe lam pung pelampung Contoh ayat: 1. 5. BAHAN . Mengeja dan membunyikan suku kata.

33 . Mencantumkan kad suku kata KV+KVK+KVKK menjadi perkataan . Menamakan gambar dan bersoal jawab. membaca perkataan KVK+KV+KVKK. contoh : tem pem pu bo rung rong BAHAN -kad gambar -kad perkataan contoh : tempurung pembilang pendayung 3. 2. . 7.lembaran kerja. Membaca perkataan KVK+KV+KVKK. menulis perkataan KVK+KV+KVKK. menulis ayat KV+KVK+KVKK AKTIVITI 1.kad ayat . 3. Contoh : pemborong seorang ikan bapa Bapa seorang pemborong ikan. Melengkapkan perkataan KV+KVK+KVKK dengan suku kata yang sesuai berpandukan gambar.BIL 26 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menulis perkataan KV+KVK+KVKK berdasarkan gambar. 6. 4. Menyusun perkataan KV+KVK+KVKK menjadi ayat yang betul. 5.kad . 2. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KV+KVKK. membaca ayat KV+KVK+KVKK 4.

2. Melengkapkan perkataan KVKK+KV+KVK dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.BIL 27 KEMAHIRAN Perkataan KVKK + KV + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mencerakinkan perkataan KVKK+KV+KVK kepada suku kata. 2. Contoh : tengkorak teng ko rak BAHAN .kad lipat . 7. Menulis perkataan KVKK+KV+KVK berdasarkan gambar. Menulis ayat mudah. menulis perkataan KVKK+KV+KVK AKTIVITI 1. 4.kad suku kata .kad gambar . Memadankan suku kata menjadi perkataan berpandukan gambar. 3. 34 . 3. Membaca perkataan KVKK+KV+KVK . membaca perkataan KVKK+KV+KVK. mencerakinkan perkataan kepada suku kata. 5.kad perkataan contoh: tengkorak bungkusan lembaran kerja - 6. Menamakan gambar dan bersoal jawab.

kad gambar . Memadankan suku kata menjadi perkataan KV+KVKK+KVK. Menulis ayat mudah. Membaca ayat mudah 9.kad suku kata . 7. 5.kad perkataan 3. Menulis perkataan KV+KVKK+KVK yang disebut. 10. membaca perkataan KV+KVKK+KVK. AKTIVITI 1. 8.BIL 28 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan KV+KVKK+KVK. 6. menulis ayat dengan teknik yang betul. menulis perkataan KV+KVKK+KVK. BAHAN . 2. Menamakan gambar dan bersoal jawab. Melengkapkan perkataan KV+KVKK+KVK dengan suku kata yang sesuai. 2. Melengkapkan ayat dengan perkataan KV+KVKK+KVK. Membunyikan suku kata. Mencerakinkan perkataan KV+KVKK+KVK kepada suku kata yang diberi. 3. contoh: perangkap merangkak belangkas 35 . 4.

Menulis perkataan diftong dan dan vokal berganding. Melengkapkan ayat dengan perkataan diftong atau vokal berganding yang sesuai.kad huruf k h l t b s 36 .kad perkataan diftong contoh: pantai kaloi pisau pulau 4. . Menulis perkataan yang disebut oleh guru. BAHAN . Latih tubi membaca perkataan diftong/ vokal berganding. menulis perkataan diftong 5. 4. 2.BIL 29 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3. Membaca ayat yang mengandungi diftong/ vokal berganding. 8. membina perkataan diftong dan vokal berganding dengan huruf yang sesuai. Menggabung suku kata diftong dengan kad suku kata KV/ kad VV dengan kad huruf menjadi perkataan. 3. vokal berganding berpandukan gambar.kad suku kata diftong dan KV bai lau loi kai .kad VV ui au u ua . 6. menyebut suku kata diftong. 2. membaca perkataan diftong dan vokal berganding. AKTIVITI 1. Memadankan perkataan diftong/ vokal berganding dengan gambar 7. Mengeja suku kata diftong/ vokal berganding.

37 .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN .kad ayat Pegawai itu makan kuih di gerai Mak Kiah.kad perkataan kuih laut buah buih tuah saat lauk taat .

8.kad ayat Bunga ini ungu. Membaca ayat yang mengandungi perkataan digraf. nga nya sya kha gha ngi nyi syi khi ghi ngu nyu syu khu ghu nge nye sye khe ghe ngo nyo syo kho gho .carta perkataan nganga nyanyi syarat Khamis ghazal . Menulis perkataan digraf. 2. 3. Menamakan gambar dan bersoal jawab. Latih tubi membunyikan suku kata digraf. menulis perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung. menyebut suku kata yang melibatkan huruf konsonan bergabung. AKTIVITI 1. Membaca perkataan yang melibatkan digraf. 5. 2. 4. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Memadankan suku kata digraf menjadi perkataan bermakna. Melengkapkan perkataan digraf dengan suku kata yang sesuai. membaca perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung.BIL 30 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 6. 7. BAHAN -kad gambar -carta suku kata 3. 38 . Nyonya suka menyanyi.

kad gambar situasi 1. duku. membaca ayat mudah dengan sebutan dan intonasi yang betul.BIL 31 KEMAHIRAN Membaca dan membina ayat mudah OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. Menulis ayat berpandukan gambar atau perkataan. Membaca ayat mudah. 2. . ciku. Mengungkapkan ayat berirama dengan intonasi yang betul. syair.carta pantun Ceri. .ayat tunggal .lembaran kerja 39 .kad perkataan bermain pantai petang seronok .ayat majmuk BAHAN . 7. 3. 2. Bersoal jawab berpandukan gambar. Membina ayat secara lisan berpandukan perkataan dan gambar. nona. (pantun. Mari kita baca buku . membina ayat mudah. menulis ayat mudah. 4. 3. nazam) 6. gurindam. Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar. 5. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.

kad perkataan . 7. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul. 6. Melengkapkan petikan yang diberi dengan perkataan yang betul. Menyusun ayat mengikut urutan yang betul berpandukan gambar bersiri.kad bacaan (petikan) . Bersoal jawab berpandukan cerita yang telah dibaca. AKTIVITI 1.kad gambar . 2.lembaran kerja . menjawab soalan pemahaman. 3. 9. Mencantumkan keratan ayat menjadi ayat yang betul. 5. 2. Pertandingan bacaan mekanis 10. Membina ayat-ayat berdasarkan gambar tunggal. 8 Menjawab soalan pemahaman. Membaca buku cerita. 3.kad ayat .BIL 32 KEMAHIRAN Bacaan dan pemahaman OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 4.kad aktiviti 40 . mencerita semula petikan yang dibaca. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. BAHAN .Lakonan/ simulasi/ main peranan berdasarkan situasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful