BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu ,

Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas yang disediakan bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3 M) memerlukan guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan khas dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan strategi-strategi tertentu bagi membolehkan muridmurid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Buku ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan buku panduan ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas

mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum

khususnya ibu bapa. i

Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan kesabaran yang amat

ini memerlukan komitmen, kesungguhan dan

tinggi. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi

penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan buku panduan ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan.

BONG MUK SHIN

ii

Buku ini juga boleh digunapakai oleh guru-guru Bahasa Melayu dan Prasekolah dalam usaha menangani masalah membaca dan menulis di kalangan murid-murid. cadangan aktiviti berdasarkan kemahirankemahiran tersebut. Buku ini mengandungi 32 kemahiran asas Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas dan ditambah satu lagi kemahiran Prabacaan dan Pratulisan.PENDAHULUAN Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas dihasilkan untuk membantu guru-guru pemulihan khas merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisyen. Objektif pengajaran dinyatakan secara eksplisit agar dapat memudahkan guru-guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Guru-guru boleh menambah atau mengubah aktiviti berdasarkan keperluan dan kreativiti mereka. Ia mengandungi objektif pengajaran. Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas ini. Semoga masalah pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan murid dapat dikesan dan ditangani seawal mungkin selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. iii . diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru-guru yang terlibat.

6. Huruf-huruf vokal Huruf-huruf kecil Huruf-huruf besar Suku kata KV Perkataan KV + KV Perkataan V + KV Perkataan KV + KV + KV i . 3. 2.ii iii 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10 .ISI KANDUNGAN BIL PERKARA HALAMAN Kata Alu-aluan Pendahuluan Prabacaan dan Pratulisan 1. 4. 5. 7.

21.28 29 . 19.26 27 . 20. 11. 13. 10. 23. Perkataan KVK Suku kata KVK Perkataan V + KVK Perkataan KV + KVK Perkataan KVK + KV Perkataan KVK + KVK Perkataan KV + KV + KVK Perkataan KVK +KV+KVK Perkataan KVKK Sukukata KVKK Perkataan KV + KVKK Perkataan V + KVKK Perkataan KVK + KVKK Perkataan KVKK + KV Perkataan KVKK + KVK Perkataan KVKK + KVKK 11 12 13 14 15-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 14. 9. 18.30 .8. 16. 22. 15. 12. 17.

32. 29. 31.37 38 39 40 . 25. 26. Perkataan KV + KV + KVKK Perkataan KV + KVK + KVKK Perkataan KVK + KV + KVKK Perkataan KVKK + KV + KVK Perkataan KV + KVKK + KVK Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) Membaca dan membina ayat mudah Bacaan dan pemahaman Penghargaan 31 32 33 34 35 36 . 28.24. 27. 30.

Bersoal jawab tentang objek. 7. Mengecam kedudukan gambar. Mencari dan mewarna objek tersembunyi pada gambar. Mewarna gambar berdasarkan arahan. menyelaras pergerakan motor mata dan tangan. mendiskriminasikan jarak 3. Memilih objek berdasarkan saiz. 4. Menyambung titik-titik berdasarkan contoh. melakar mengikut arahan guru.BIL KEMAHIRAN Prabacaan dan pratulisan OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.saiz. Melakar mengikut garisan: Contoh: -garisan lurus -garisan melengkung -garisan bengkang-bengkok -bulatan -segiempat BAHAN -Lembaran kerja -Carta Mendiskriminasi objek Melakar garisan/ bentuk 1 . 2. mendiskriminasi bentuk. 4. 6. 3. 8.warna. AKTIVITI 1. 5. arah dan kedudukan objek. 2. Menyambung titik-titik pada rajah.

Mewarnakan huruf vokal dengan warna yang ditetapkan. huruf vokal. 5. Memadankan gambar dengan vokal.coklat . contoh : a .lembaran kerja.kad gambar . Menamakan huruf vokal.gambar keluarga 2.i. Membunyikan huruf vokal. itik e .a. api i . 7.BIL 1 KEMAHIRAN Huruf –huruf vokal . u OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Contoh: a – merah i – biru u – kuning e –hijau o . 2 . AKTIVITI 1.Bingo (meletakkan kad-kad huruf pada tapak huruf yang sama). Bersoal jawab tentang gambar. e . 2. 3. Membunyi dan membezakan vokal e. menulis huruf-huruf vokal.emak . 6. ekor . Permainan huruf vokal Contoh: . o. 3. menamakan huruf-huruf vokal.ibu . Memadankan huruf vokal berpandukan gambar. membunyikan huruf-huruf 4.kad huruf 8. BAHAN .ayah . Latihan pada lembaran kerja.

6. 2.di belakang badan kawan dan lain-lain. .carta huruf. b g c h j r k y n t p m . 8. warna.kertas.z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. c 3 h j .lembaran kerja 9. gunting. Menyebut huruf kecil: . Menamakan huruf awal berpandukan gambar. Membentuk huruf-huruf daripada doh. BAHAN . b . 10. 3. menamakan huruf kecil a -z.lagu a . 5.BIL 2 KEMAHIRAN Huruf kecil a .kad gambar: .huruf yang sama.kad huruf kecil a–z . . . Mewarnakan huruf . Menulis huruf kecil yang disebut. membaca huruf kecil a-z 3. Menulis huruf kecil . gam. Menampal kertas warna pada huruf kecil (teknik kolaj). AKTIVITI 1. menulis huruf kecil a -z. Menulis huruf kecil mengikut teknik yang betul.secara rawak 2. 7. Nyanyian: .di udara. Melengkapkan turutan huruf.di atas pasir.mengikut turutan . 4.kad huruf kecil a–z (beberapa set) .

menulis huruf besar A – Z. 2. BAHAN . AKTIVITI 1. Menyambung titik-titik huruf.Menulis huruf besar yang disebut. Menekap huruf – huruf besar. Menyebut huruf besar yang ditunjukkan. 6. 5. 2.BIL 3 KEMAHIRAN Huruf besar A . Mencari dan mewarnakan huruf besar dalam gambar tersembunyi. 9. . menamakan huruf besar A – Z. 7.lembaran kerja . 8. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil.di udara.kad gambar . 4 . membaca huruf besar A .kad huruf besar A-Z .kad huruf tebuk 4. . 11.Menulis huruf besar berdasarkan huruf kecil yang diberikan. Bersoal jawab tentang gambar.Z OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mewarna huruf besar yang sama.Z 3. Menulis huruf besar: .di belakang badan kawan dan lain-lain.di atas pasir. 3. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil. 10.

Menunjuk suku kata yang disebut. Menulis suku kata KV berdasarkan gambar. 8. 3. Mencantum kad abjad menjadi suku kata KV. 7. Menghasilkan buku skrap. Mengeja dan membunyikan suku kata KV. menyebut suku kata KV. membaca suku kata KV. Mewarna suku kata yang sama.kad gambar . ka lo pi nu . BAHAN . 2. g 6.BIL 4 KEMAHIRAN Suku kata KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 4. 5.kad abjad b k u a m . menulis suku kata KV AKTIVITI 1. Melengkapkan perkataan dengan suku kata KV. 3.kad suku kata. 9. Menamakan gambar. 2. Memadan suku kata yang sama. (memotong suku kata KV daripada akhbar dan menampal dalam buku skrap).lembaran kerja ku___ lo___ 5 .

2. 4. Contoh: bola buku baca kaki kuda biru BAHAN .kad perkataan sudu roti . Membaca perkataan KV+KV pada kad/ carta. gigi.kad gambar .BIL 5 KEMAHIRAN Perkataan KV + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. dagu. mata.carta perkataan pasu kuda lori debu meja lidi 7.kad suku kata pa ku . 5. 6 . 3. dahi. Menyalin perkataan KV+KV daripada kad imbasan. 2. menyebut perkataan KV+KV. membaca perkataan KV+KV. Contoh: . Membaca ayat-ayat. 6. menulis perkataan KV+KV. Memadankan gambar dengan perkataan KV+KV. Bersoal jawab tentang gambar. Memadankan perkataan KV+KV menjadi frasa. Mengeja dan membaca perkataan KV+KV berdasarkan gambar. 8. Menulis perkataan KV+KV berpandukan gambar. 3.pipi. AKTIVITI 1.

Melengkapkan ayat mudah. ( buka.Raju lari ______ ( lalu. bara ) .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. laju ) BAHAN 10.Domino mula gigi roti 7 . Permainan bahasa .Sani ada _____ ( dulu. duku ) .Baju bapa _____ ( biru. sewa ) . buku ) .Saya beli _____. Contoh: .Wani bawa ____ ( sawi.

7. Memadankan kad perkataanV+KV dengan gambar. 3. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan V + KV. Membaca perkataanV+KV pada kad imbasan/ carta. 9. AKTIVITI 1. BAHAN . Menyebut bunyi vokal dan suku kata V+KV. 5. Melengkapkan perkataan V + KV. Menulis perkataanV+KV berdasarkan gambar. contoh: .kad huruf vokal 6.BIL 6 KEMAHIRAN Perkataan V + KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3. 8.kad gambar. 4. 2. 2. Menulis perkataan V+KV yang disebut oleh guru. contoh: a e i e u o 8 . membaca perkataan V + KV. Menamakan gambar/benda. menulis perkataan V + KV. menyebut suku kata V dan KV. Melengkapkan ayat dengan perkataan V+KV.

Permainan Bahasa .kad suku kata contoh: la si pi bu .lembaran kerja 9 .kad perkataan contoh: api alu ibu ela .BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 10.carta perkataan contoh: api uli ela ibu isi isu .memancing huruf dan suku kata BAHAN .

AKTIVITI 1. Mencantum kad suku kata untuk membentuk perkataan. membina perkataan daripada suku kata KV. Contoh: 1.BIL 7 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan KV + KV + KV. Melengkapkan ayat berdasarkan gambar. 3.berdasarkan gambar.kad perkataan contoh: kamera perigi tomato . 6. Mengeja dan membaca perkataan KV + KV + KV.kad gambar contoh: re ta -kad suku kata contoh: ka pe ji ta ru ko . 3. ke BAHAN . 2. 7. Menulis perkataan KV +KV + KV. Haliza ada ________. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. 5. Memadankan kad perkataan dengan gambar. 4. Mereka beli _______. Latih tubi mengeja dan membaca ayat. membaca perkataan KV + KV + KV. 8. Bersoal jawab tentang gambar. 2. 2.lembaran kerja 10 .

BAHAN . 6. 3. . menyebut perkataan KVK. 2. AKTIVITI 1.carta gambar contoh: .kad perkataan contoh: kek zip sup bas . 9. Mengeja dan membaca perkataan KVK pada kad imbasan/carta. membaca perkataan KVK. Menulis perkataan KVK berdasarkan gambar. Permainan bahasa.BIL 8 KEMAHIRAN Perkataan KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad huruf 4. . Memadankan perkataan KVK dengan gambar.lembaran kerja 11 . 5. 2. Menyusun huruf-huruf menjadi perkataan KVK. 3. Melengkapkan perkataan KVK dengan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar. 8. Menulis perkataan KVK yang didengar. Menamakan benda-benda pada carta gambar. 7. Mengeja dan membaca perkataan KVK berpandukan gambar. menulis perkataan KVK.carta perkataan contoh: kek sup zip ros pen jam .Pertandingan mencantum ”puzzle” perkataan.

Mewarnakan suku kata KVK yang sama. 2. menulis suku kata KVK berdasarkan gambar. Menulis suku kata KVK yang disebut. 6. 4. Membaca suku kata KVK pada carta suku kata. membina suku kata KVK.BIL 9 KEMAHIRAN Suku kata KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menyebut suku kata KVK. Contoh: bak kar las lin tih sik suh run sut -carta suku kata bak cin put ter lok wak lit sih doh buh bar ber sek rus kok 12 . Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVK. 3. 3. AKTIVITI 1. BAHAN . Membina suku kata KVK daripada huruf-huruf. Latih tubi menyebut suku kata KVK berdasarkan huruf vokal.kad suku kata bak ter cin rus 5.kad huruf k b a . 2.

Membaca perkataan V+KVK pada kad/carta. membaca perkataan V+KVK. Membunyikan huruf vokal dan menyebut suku kata KVK yang ditunjukkan. Menamakan gambar dan bersoal jawab. mengeja perkataan V+KVK. 2.BIL 10. .kad perkataan ikan ubat obor epal 13 . tak ) ( a . 1.Kad Padanan. a u o i yam m lar ren tik . Menulis perkataanV+KVK berpandukan gambar. KEMAHIRAN Perkataan V + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. 3. Permainan Bahasa .kad suku kata 5. 8. BAHAN -kad gambar. 3. u ) ____yam 6. Contoh: i_____ ( tik . Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVK. Memadankan huruf vokal dan suku kata KVK menjadi perkataan berdasarkan gambar. 2. menulis perkataan V+KVK berpandukan gambar. 7. 4. Melengkapkan suku kata berpandukan gambar.

5.Teka Silang Kata.kad gambar . Memadankan kad suku kata untuk membentuk perkataan KV+KVK. Permainan Bahasa. Menulis semula perkataan KV+KVK berpandukan gambar. menulis perkataan KV+KVK. 7. 6. 4. Menulis perkataan KV+KVK yang disebut.kad gambar dan kad suku kata po kok 14 . Melengkapkan perkataan KV+KVK dengan suku kata yang sesuai. . 3. 2. BAHAN .BIL 11. Memadankan perkataan KV+KVK dengan gambar. 2. AKTIVITI 1. Menamakan gambar yang ditunjukkan. Membunyikan suku kata KV dan suku kata KVK. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KV+KVK. membaca perkataan KV+KVK. KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 8.kad suku kata li ki po lin pas kok . mengeja suku kata KV dan suku kata KVK. 9. 3.

Menulis perkataan KVK+KV berpandukan gambar. 8. AKTIVITI 1. Mengeja suku kata KVK dan suku kata KV yang ditunjukkan. 4.CD interaktif .kad gambar . . Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru. membaca perkataan KVK+KV. 5. menulis perkataan KVK+KV. BAHAN . 2.kad gambar dan kad suku kata. Mengeja dan membaca perkataan KVK+KV. KVK+KV menjadi perkataan 5. Membina ayat mudah daripada perkataan KVK+KV. lembu 15 .BIL 12 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad perkataan lampu pintu kanta garpu . Menulis perkataan KVK+KV yang disebut.kad suku kata lem pin jam bu tu bu 3. 6. Mencantumkan kad suku kata 4. 7. 3. berdasarkan gambar. mengeja suku kata KVK dan suku kata KV. Menulis perkataan KVK+KV daripada kad suku kata yang dicantumkan. 3. 2.

10. Ini jambu apa? 3. Menjawab soalan pemahaman yang berkaitan dengan petikan. Contoh: 1.kad suku kata lem bom jam kun bu ba bu ci -contoh kad cerita Jambu madu Ini jambu. Jambu madu rasa apa? 4. Ini jambu madu. Membaca petikan dengan bimbingan guru. Ini apa? 2.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. Jambu madu rasa manis. Apakah warna jambu madu? BAHAN . 16 . Jambu madu warna merah.

Menulis perkataan KVK+KVK berpandukan gambar. menulis perkataan KVK+KVK AKTIVITI 1. 7. 4. Permainan bahasa. Menyalin semula perkataan KVK+KVK. 3. Membaca perkataan KVK+KVK yang ditunjukkan oleh guru. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVK.lembaran kerja 17 . cin sam ram cin pah but . 6. 5. Contoh: Murid kumpulan A menunjukkan gambar manakala murid kumpulan B akan mengeja dan sebaliknya.kad perkataan sambal tandas sumpit . Memadankan perkataan KVK+KVK dengan gambar. 2.kad suku kata. BAHAN . 8.BIL 13 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. membaca perkataan KVK+KVK 3. 2. Membentuk perkataan KVK+KVK daripada kad suku kata KVK yang diberi. Mewarnakan perkataan KVK+KVK. menyebut perkataan KVK+KVK.

2 membaca perkataan KV+KV+KVK dengan betul. . menulis perkataan KV+KV+KVK yang disebutkan oleh guru. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata sekolah yang betul. 4.lembaran kerja. membunyi suku kata KV+KV+KVK dengan betul. -kad suku kata -kad perkataan 3.BIL 14 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan KV+KV+KVK basikal yang ditunjukkan. Menyebut perkataan KV+KV+KVK. Nyanyian lagu kanak-kanak. 6. Menamakan gambar KV+KV+KVK. -CD Interaktif -gambar 2. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata yang betul pada lembaran kerja. Contoh: Lagu ”Bunyi Telefon” 18 .buku garis empat. . Latih tubi menulis perkataan KV+KV+KVK dengan cara yang betul pada buku garis empat. 7. kelawar telefon 4. AKTIVITI BAHAN 1. selekoh pelajar 5.

BIL 15 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. AKTIVITI 1. Contoh: rambutan .Kad imbasan. membaca perkataan KVK+KV+KVK dengan betul. mengeja dan menyebut perkataan KVK+KV+KVK.rambutan . Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru.buku garis empat. 5. -Kotak Beracun BAHAN .lembaran kerja Contoh: cen wan 19 . Menulis perkataan KVK+KV+KVK daripada kad yang diimbas/ditunjuk oleh guru. Membaca perkataan KVK+KV+KVK.tempayan . 6. 4. Melengkapkan perkataan KVK+KV+KVK dengan suku kata yang betul. Memadankan gambar dengan perkataan KVK+KV+KVK yang diberi. 7.cempedak . 3.kad gambar.komputer .jambatan . 3. Membunyikan perkataan KVK+KV+KVK yang ditunjuk oleh guru. Permainan Bahasa. menulis perkataan KVK+KV+KVK yang disebutkan oleh guru. . 2. . 2.

4. menulis perkataan KVKK . 8. Menulis perkataan KVKK berpandukan gambar. Menyusun huruf-huruf yang diberi supaya menjadi perkataan KVKK yang betul. Permainan bahasa. 5. Menulis perkataan KVKK yang disebutkan. Bersoal jawab tentang gambar. Membaca perkataan KVKK pada kad perkataan. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVKK berpandukan gambar. membina perkataan KVKK.kad perkataan wang tong gong jong . 3.kad gambar contoh: wang wang .BIL 16 KEMAHIRAN Perkataan KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memadankan perkataan KVKK dengan gambar.kad silang kata 20 . -Teka Silang Kata BAHAN . membaca perkataan KVKK. AKTIVITI 1. 2. 6. 3. 7. 2.

AKTIVITI 1. Membaca suku kata KVKK berdasarkan kad suku kata. 21 .BIL 17 KEMAHIRAN Suku kata KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memadankan kad suku kata KVKK yang sama. membaca suku kata KVKK. 2. contoh: a u i e bang kang yang cung dung pung king ning ting leng peng deng BAHAN -kad lipat bang -kad suku kata cing bong rung beng -carta suku kata o tong song long lang ding meng sung pong rang 7. Menulis suku kata KVKK yang didengar. menulis suku kata KVKK. 5. menyebut suku kata KVKK. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 3.menggunting kad suku kata KVKK dan menampal pada buku skrap. Mengeja suku kata KVKK dengan menggunakan kad lipat. Menulis suku kata KVKK berdasarkan huruf vokal. Contoh: . 2. Menyediakan Buku Skrap. 3. 6. 4.

Memadankan suku kata untuk membina perkataan KV+KVKK.kad gambar -kad perkataan 3. Menulis perkataan KV+KVKK berdasarkan gambar yang diberi. Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KV+KVKK secara kumpulan dan individu. 2. 6. 3. 2. membaca perkataan KV+KVKK. BAHAN . . 7. 8. 4. menyebut suku kata KV+KVKK. AKTIVITI 1. Bersoal jawab berkaitan gambar. Latih tubi membaca kad perkataan KV+KVKK. Suai padan perkataan KV+KVKK dengan gambar.Roda Impian sotong kucing -kad suku kata so ku tong cing -lembaran kerja Suaikan pasang pisang pusing 22 . Permainan bahasa. 5.BIL 18 KEMAHIRAN Perkataan KV + KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Melengkapkan perkataan KV+KVKK dengan suku kata yang sesuai. menulis perkataan KV+KVKK.

Menulis perkataan V+KVKK berdasarkan gambar. 8. menulis perkataan V+KVKK berpandukan gambar -kad suku kata/kad abjad o u -kad / carta perkataan abang usung dang ggg rang -lembaran kerja o r g d a n u s 23 . 3. 2. . membaca perkataan V+KVKK. Menyusun huruf-huruf untuk Membentuk perkataan V+KVKK. 5. 3. AKTIVITI 1. Melengkapkan perkataan V+KVKK dengan suku kata yang sesuai.BIL 19 KEMAHIRAN Perkataan V+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 7. 4. Memadankan huruf vokal dengan suku kata KVKK bagi membentuk perkataan. 6. Menyalin semula perkataan V+KVKK daripada kad imbasan. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V+KVKK. Bersoal jawab mengenai gambar. Menyebut suku kata V+KVKK. mengeja dan menyebut perkataan V+KVKK. BAHAN -kad gambar orang 2.

membaca perkataan KVK+KVKK. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVK+KVKK. 4. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar. Memadankan kad perkataan KVK+KVKK dengan gambar. 2. 7. Menulis perkataan KVK+KVKK berpandukan gambar. 3. BAHAN -kad gambar -kad suku kata kam bin kum bing tang bang -kad perkataan kambing bintang kumbang -lembaran kerja -CD Interaktif 24 . Cubalah adik beritahu kami. menulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh: Berkelip-kelip bukannya api. Cantik kelihatan di langit tinggi. 5. menyebut suku kata KVK+KVKK. Menjawab pantun teka teki. 8. 2. Ia muncul di malam hari. 3. Menyebut suku kata KVK dan suku kata KVKK.BIL 20 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 6. AKTIVITI 1. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KVKK. Bersoal jawab mengenai gambar.

Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK dan suku kata KV . AKTIVITI 1. 7. 2. 3. menulis perkataan KVKK+KV 4. BAHAN contoh: -kad suku kata tang nang bang ga ka ku contoh -kad perkataan tangga nangka bangku mangga 25 . Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KV yang ditunjukkan. membaca ayat mudah. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. Menulis perkataan KVKK+KV berdasarkan gambar yang diberi. 5. 6. 4. Menamakan benda atau gambar. 3.BIL 21 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KV OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. membaca perkataan KVKK + KV. Membaca ayat-ayat mudah. menulis ayat berdasarkan gambar. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KV. 2.

Zahari tanam pokok nangka.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 8. Siapa tanam pokok nangka? 3. Siapa cat bangku kayu? BAHAN . Abang cat bangku kayu itu. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat. 26 . Rumah Ali ada apa? 2.kad ayat Rumah Ali ada tangga batu. Contoh soalan: 1.

Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVK yang ditunjukkan. Memadankan perkataan KVKK+KVK dengan gambar.kad suku kata ting mang kap kuk . 8. Melengkapkan perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. 2.BIL 22 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. AKTIVITI 1. Menamakan benda maujud atau gambar. Membaca ayat-ayat mudah. 4. Mengeja dan membunyikan suku kata. 3. membaca ayat. BAHAN . membaca perkataan KVKK+KVK. 2. 5. 3.kad perkataan ting kap tingkap mang kuk mangkuk tong kat tongkat 27 . Menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVK. menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. 7. 6.

28 . Datuk guna tongkat baru.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 1. 2. Contoh soalan : 1. Basir membuka tingkap rumah datuk. Basir membuka apa? 2. Apakah warna mangkuk kaca? 3.contoh ayat: 1. 3. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan kad ayat . Siapa guna tongkat baru? BAHAN . Rosli membeli mangkuk kaca berwarna merah.

Mencerakinkan perkataan KVKK+KVKK. 2. 3. 8. 3. AKTIVITI 1.BIL 23 KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KVKK+KVKK yang ditunjukkan. 5. longkang jeng king jengking 29 . mencerakinkan perkataan. menulis perkataan KVKK+KVKK. 7.kad suku kata kang long kung kang .kad perkataan 4. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KVKK+KVKK . Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK+KVKK. Membaca ayat-ayat mudah. membaca perkataan KVKK+KVKK . BAHAN . Memadankan perkataan KVKK+KVKK dengan gambar. Menulis perkataan KVKK+KVKK. 2. long kang kang kung kangkung . Menamakan gambar dan bersoal jawab. 6.

Pengukuhan.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI 9. 30 . -peta minda BAHAN Contoh ayat: 1. 2. Emak masak kangkung. 11. Melengkapkan ayat. 10. Abang cuci longkang. Menjawab soalan pemahaman mudah. Menulis ayat-ayat atau petikan pendek. 12.

Menamakan gambar .kad suku kata be se la la lang dang . 10. Murad membeli teropong baru. 3. . 7. 31 .kad perkataan se la dang seladang be la lang belalang contoh ayat: 1. membaca perkataan KV+KV+KVKK. menulis ayat. Menjawab soalan kefahaman. 9. Menulis perkataan berdasarkan gambar. 2. . 4.menulis perkataan KV+KV+KVKK berdasarkan gambar. Melengkapkan perkataan 5. Melengkapkan ayat. Mengeja dan membunyikan suku kata KV dan KVKK. 2. 8. . Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. AKTIVITI 1. BAHAN . Semalam Fuzi menangkap belalang. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan yang bermakna. Membaca ayat-ayat mudah.BIL 24 KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 6. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 3 Razali membawa senapang ke ladang. 2.

menulis perkataan KV+KVK+KVKK. 2. 3. Menulis ayat-ayat yang telah dipelajari. 8. Melengkapkan ayat. 7. melengkapkan ayat. Belimbing besi rasa masam. 4. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan KV+KVK+KVKK yang ditunjukkan.kad suku kata be lim bing pe lam pung . 2. Membaca ayat-ayat mudah. AKTIVITI 1. Kapal itu ada serombong. 6. BAHAN . 2. Menjawab soalan pemahaman mudah. 9. membaca perkataan KV+KVK+KVKK. Menamakan gambar . 3.kad perkataan be lim bing belimbing pe lam pung pelampung Contoh ayat: 1. Mengeja dan membunyikan suku kata.BIL 25 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVK+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Pelampung adik berwarna merah. 5. Memadankan kad suku kata menjadi perkataan KV+KVK+KVKK . 32 . Menulis perkataan KV+KVK+KVKK.

BIL 26 KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVKK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. . menulis ayat KV+KVK+KVKK AKTIVITI 1. membaca ayat KV+KVK+KVKK 4.kad . 6. 4. 33 . Contoh : pemborong seorang ikan bapa Bapa seorang pemborong ikan. contoh : tem pem pu bo rung rong BAHAN -kad gambar -kad perkataan contoh : tempurung pembilang pendayung 3. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK+KV+KVKK. 5. 2. Membaca perkataan KVK+KV+KVKK. Menulis perkataan KV+KVK+KVKK berdasarkan gambar. 7. 2. Melengkapkan perkataan KV+KVK+KVKK dengan suku kata yang sesuai berpandukan gambar. membaca perkataan KVK+KV+KVKK. menulis perkataan KVK+KV+KVKK.lembaran kerja. Mencantumkan kad suku kata KV+KVK+KVKK menjadi perkataan . Menyusun perkataan KV+KVK+KVKK menjadi ayat yang betul. 3.kad ayat . Menamakan gambar dan bersoal jawab.

kad lipat . Mencerakinkan perkataan KVKK+KV+KVK kepada suku kata. 2. Menulis perkataan KVKK+KV+KVK berdasarkan gambar. 2.kad suku kata . Memadankan suku kata menjadi perkataan berpandukan gambar.BIL 27 KEMAHIRAN Perkataan KVKK + KV + KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Melengkapkan perkataan KVKK+KV+KVK dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar. Contoh : tengkorak teng ko rak BAHAN . 4. 34 . Membaca perkataan KVKK+KV+KVK . mencerakinkan perkataan kepada suku kata. membaca perkataan KVKK+KV+KVK.kad gambar . Menamakan gambar dan bersoal jawab. Menulis ayat mudah. menulis perkataan KVKK+KV+KVK AKTIVITI 1. 7.kad perkataan contoh: tengkorak bungkusan lembaran kerja - 6. 5. 3. 3.

Menulis perkataan KV+KVKK+KVK yang disebut.BIL 28 KEMAHIRAN Perkataan KV+KVKK+KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menulis perkataan KV+KVKK+KVK. 3. Melengkapkan perkataan KV+KVKK+KVK dengan suku kata yang sesuai. BAHAN .kad suku kata . 5. Memadankan suku kata menjadi perkataan KV+KVKK+KVK. Mencerakinkan perkataan KV+KVKK+KVK kepada suku kata yang diberi. Menamakan gambar dan bersoal jawab. 2. Menulis ayat mudah.kad gambar . 4.kad perkataan 3. Membaca ayat mudah 9. 6. Membaca perkataan KV+KVKK+KVK. 2. Melengkapkan ayat dengan perkataan KV+KVKK+KVK. 8. Membunyikan suku kata. 7. menulis ayat dengan teknik yang betul. 10. AKTIVITI 1. membaca perkataan KV+KVKK+KVK. contoh: perangkap merangkak belangkas 35 .

membaca perkataan diftong dan vokal berganding. 3. vokal berganding berpandukan gambar. membina perkataan diftong dan vokal berganding dengan huruf yang sesuai.kad suku kata diftong dan KV bai lau loi kai . Latih tubi membaca perkataan diftong/ vokal berganding. 6. 2. menyebut suku kata diftong. Membaca ayat yang mengandungi diftong/ vokal berganding. 2. . Memadankan perkataan diftong/ vokal berganding dengan gambar 7. Menulis perkataan diftong dan dan vokal berganding. Menulis perkataan yang disebut oleh guru. AKTIVITI 1. BAHAN .BIL 29 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mengeja suku kata diftong/ vokal berganding. menulis perkataan diftong 5. 4.kad perkataan diftong contoh: pantai kaloi pisau pulau 4.kad huruf k h l t b s 36 . Melengkapkan ayat dengan perkataan diftong atau vokal berganding yang sesuai.kad VV ui au u ua . 8. Menggabung suku kata diftong dengan kad suku kata KV/ kad VV dengan kad huruf menjadi perkataan. 3.

kad perkataan kuih laut buah buih tuah saat lauk taat . 37 .kad ayat Pegawai itu makan kuih di gerai Mak Kiah.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN .

nga nya sya kha gha ngi nyi syi khi ghi ngu nyu syu khu ghu nge nye sye khe ghe ngo nyo syo kho gho . 6.kad ayat Bunga ini ungu. 7. 4. 3. menulis perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung. 38 . 5. Memadankan suku kata digraf menjadi perkataan bermakna. 8. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. menyebut suku kata yang melibatkan huruf konsonan bergabung. 2.carta perkataan nganga nyanyi syarat Khamis ghazal . Menamakan gambar dan bersoal jawab. Membaca ayat yang mengandungi perkataan digraf. 2.BIL 30 KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. AKTIVITI 1. BAHAN -kad gambar -carta suku kata 3. Nyonya suka menyanyi. Melengkapkan perkataan digraf dengan suku kata yang sesuai. membaca perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung. Membaca perkataan yang melibatkan digraf. Menulis perkataan digraf. Latih tubi membunyikan suku kata digraf.

2.kad perkataan bermain pantai petang seronok .lembaran kerja 39 . (pantun.ayat majmuk BAHAN . 3. Membina ayat secara lisan berpandukan perkataan dan gambar. Mengungkapkan ayat berirama dengan intonasi yang betul. menulis ayat mudah.kad gambar situasi 1. ciku.carta pantun Ceri. membina ayat mudah. Mari kita baca buku .ayat tunggal . Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar. 4. Bersoal jawab berpandukan gambar. nona. . 5. Membaca ayat mudah. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul. Menulis ayat berpandukan gambar atau perkataan. 2. membaca ayat mudah dengan sebutan dan intonasi yang betul. gurindam. nazam) 6. 7. 3.BIL 31 KEMAHIRAN Membaca dan membina ayat mudah OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: AKTIVITI 1. syair. duku. .

lembaran kerja . mencerita semula petikan yang dibaca. 9. 2. 5. 6.kad bacaan (petikan) . Menyusun ayat mengikut urutan yang betul berpandukan gambar bersiri. Membina ayat-ayat berdasarkan gambar tunggal. 3. Membaca buku cerita. AKTIVITI 1. 7. BAHAN . Pertandingan bacaan mekanis 10. Melengkapkan petikan yang diberi dengan perkataan yang betul.Lakonan/ simulasi/ main peranan berdasarkan situasi.kad gambar . menjawab soalan pemahaman.kad aktiviti 40 . 2. 8 Menjawab soalan pemahaman. 4.kad ayat . 3.BIL 32 KEMAHIRAN Bacaan dan pemahaman OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.kad perkataan . Bersoal jawab berpandukan cerita yang telah dibaca. Mencantumkan keratan ayat menjadi ayat yang betul. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful