Huruf Vokal

a,e,i,o,u

a .

e ©http://www.icikgu.com .blogspot.

icikgu.blogspot.com .i ©http://www.

o .

blogspot.com .u ©http://www.icikgu.

icikgu.icikgu.blogspot.a ©http://www.blogspot.com e ©http://www.com .

com .com o ©http://www.icikgu.blogspot.i ©http://www.icikgu.blogspot.

com .u ©http://www.icikgu.blogspot.

blogspot. mekanik.i-cikgu. fotologi. rakaman atau yang lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit. Tidak dibenarkan memetik atau mencetak kembali mana-mana bahagian isi bahan ini dalam bentuk apa jua dan dengan cara apa pun. baik secara elektronik. .Untuk mendapatkan lain-lain bahan anda boleh melayari laman web http://www.com untuk mendownload lebih banyak bahan yang diberikan secara PERCUMA. ©Hak cipta terpelihara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful