Huruf Vokal

a,e,i,o,u

a .

icikgu.blogspot.com .e ©http://www.

i ©http://www.blogspot.icikgu.com .

o .

com .u ©http://www.icikgu.blogspot.

a ©http://www.blogspot.blogspot.com .icikgu.com e ©http://www.icikgu.

icikgu.com .com o ©http://www.icikgu.blogspot.blogspot.i ©http://www.

com .u ©http://www.blogspot.icikgu.

fotologi. mekanik. rakaman atau yang lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit. ©Hak cipta terpelihara.i-cikgu.Untuk mendapatkan lain-lain bahan anda boleh melayari laman web http://www. Tidak dibenarkan memetik atau mencetak kembali mana-mana bahagian isi bahan ini dalam bentuk apa jua dan dengan cara apa pun.blogspot. baik secara elektronik.com untuk mendownload lebih banyak bahan yang diberikan secara PERCUMA. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful