Huruf Vokal

a,e,i,o,u

a .

blogspot.icikgu.com .e ©http://www.

i ©http://www.blogspot.icikgu.com .

o .

blogspot.u ©http://www.icikgu.com .

blogspot.a ©http://www.com e ©http://www.icikgu.blogspot.icikgu.com .

i ©http://www.com o ©http://www.blogspot.icikgu.icikgu.blogspot.com .

u ©http://www.com .icikgu.blogspot.

com untuk mendownload lebih banyak bahan yang diberikan secara PERCUMA. mekanik. .Untuk mendapatkan lain-lain bahan anda boleh melayari laman web http://www.blogspot. ©Hak cipta terpelihara. fotologi. rakaman atau yang lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit. baik secara elektronik. Tidak dibenarkan memetik atau mencetak kembali mana-mana bahagian isi bahan ini dalam bentuk apa jua dan dengan cara apa pun.i-cikgu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful