Huruf Vokal

a,e,i,o,u

a .

icikgu.e ©http://www.com .blogspot.

i ©http://www.icikgu.blogspot.com .

o .

blogspot.u ©http://www.com .icikgu.

a ©http://www.blogspot.com .com e ©http://www.icikgu.icikgu.blogspot.

com o ©http://www.blogspot.i ©http://www.com .icikgu.blogspot.icikgu.

blogspot.com .icikgu.u ©http://www.

fotologi.i-cikgu.blogspot. ©Hak cipta terpelihara. mekanik. .Untuk mendapatkan lain-lain bahan anda boleh melayari laman web http://www. Tidak dibenarkan memetik atau mencetak kembali mana-mana bahagian isi bahan ini dalam bentuk apa jua dan dengan cara apa pun. baik secara elektronik. rakaman atau yang lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.com untuk mendownload lebih banyak bahan yang diberikan secara PERCUMA.