Komponenkomponen Utama Sistem Komputer

• CPU -Control Processing Unit Unit Pemprosesan Pusat • Ingatan Utama (Memory) RAM dan ROM • Unit Input/Output

Ingatan Utama • RAM . • ROM . .Data yang boleh dibaca sahaja.Data yang boleh dibaca dan ditulis.

RAM Random Access Memory Memori Capaian Rawak .

.Data di dalamnya boleh dibaca dan ditulis.RAM Ia terletak pada papan induk .

Kandungan RAM adalah meruap iaitu data yang sedang diproses akan lenyap apabila komputer dimatikan. .

.Fungsi RAM Menyimpan aturcara (program) dan data sementara semasa komputer sedang beroperasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful