Komponenkomponen Utama Sistem Komputer

• CPU -Control Processing Unit Unit Pemprosesan Pusat • Ingatan Utama (Memory) RAM dan ROM • Unit Input/Output

Data yang boleh dibaca sahaja.Ingatan Utama • RAM .Data yang boleh dibaca dan ditulis. • ROM . .

RAM Random Access Memory Memori Capaian Rawak .

.RAM Ia terletak pada papan induk .Data di dalamnya boleh dibaca dan ditulis.

Kandungan RAM adalah meruap iaitu data yang sedang diproses akan lenyap apabila komputer dimatikan. .

Fungsi RAM Menyimpan aturcara (program) dan data sementara semasa komputer sedang beroperasi. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful