Komponenkomponen Utama Sistem Komputer

• CPU -Control Processing Unit Unit Pemprosesan Pusat • Ingatan Utama (Memory) RAM dan ROM • Unit Input/Output

Data yang boleh dibaca dan ditulis.Data yang boleh dibaca sahaja. • ROM . .Ingatan Utama • RAM .

RAM Random Access Memory Memori Capaian Rawak .

Data di dalamnya boleh dibaca dan ditulis. .RAM Ia terletak pada papan induk .

.Kandungan RAM adalah meruap iaitu data yang sedang diproses akan lenyap apabila komputer dimatikan.

Fungsi RAM Menyimpan aturcara (program) dan data sementara semasa komputer sedang beroperasi. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful