1.

3 KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS

Penggunaan dan pengendalian peralatan dan bahan sains dengan betul Penyimpanan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Pembersihan peralatan sains dengan cara yang betul

KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS

Penendalian specimen hidup dan bukan hidup dengan cara yang betul dan cermat Pelakaran specimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat dan berkadaran betul

DEFINISI KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS Kemahiran psikomotor yang berkembang melalui proses penyiasatan dalam sains Kemahiran psikomotor dalam penyiasatan Sains Kemahiran dimana seseorang belajar untuk mengendalikan objek dengan persis serta terkawal .

.

CIRI-CIRI KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS Menjurus kepada penggunaan dan pengendalian peralatan serta bahan kimia semasa melakukan sesuatu aktiviti penyiasatan di makmal kimia CIRICIRI Biasanya digunakan semasa melaksanakan aktiviti di makmal sains Melibatkan aktiviti fizikal yang banyak menggunakan kordinasi kaki dan tangan untuk memenuhi kehendak tugasan .

PRINSIP KEMAHIRAN MANIPULATIF DALAM AKTIVITI SAINS Kendalikan Teliti BAHAN & RADAS UNTUK AKTIVITI SAINS SERTA SPESIMEN HIDUP ATAU TIDAK HIDUP Simpan Lakarkan Bersihkan .

KEPENTINGAN KEPENTINGAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN MANIPULATIF MANIPULATIF Dapat mendidik pelajar untuk menggunakan bahan.dan specimen hidup atau bukan hidup dengan betul .radas.berhati-hati dan teliti Semasa menggunakan kemahiran manipulatif .pelajar perlu prihatin akan keselamatan diri sendiri dan rakan-rakan mereka .selamat.