Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008

PENYATA PENDAPATAN PERKONGSIAN PENYATA PENDAPATAN PERKONGSIAN A & B BAGI TAHUN BERAKHIR …………………………… RM Jualan tolak Pulangan Jualan Jualan Bersih TOLAK KOS JUALAN Stok Awal Belian tolak Pulangan Belian Belian Bersih Angkutan Masuk Duti Import Insurans Belian Upah atas Belian Kos Belian Kos Barang Untuk Dijual tolak Stok Akhir KOS BARANG DIJUAL / KOS JUALAN UNTUNG KASAR TAMBAH HASIL Diskaun Diterima Komisen Diterima Sewa Diterima Faedah Diterima Hutang Lapok Terpulih Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu TOLAK BELANJA Gaji Sewa Dibayar Diskaun Diberi Insurans Iklan Komisen Diberi Faedah Dibayar / Faedah atas pinjaman Belanja Utiliti XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XX RM RM XX XX XXX

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008
Angkutan Keluar Hutang Lapok Belanja Susut Nilai Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu UNTUNG BERSIH @ RUGI BERSIH TAMBAH Faedah atas Ambilan Pekongsi A Pekongsi B TOLAK Faedah atas Modal Pekongsi A Pekongsi B Gaji Pekongsi Pekongsi A Pekongsi B XX XX XX XXX XXXX KONGSI UNTUNG @ KONGSI RUGI Pekongsi A Pekongsi B XXX XXX XXXX XX XX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX XXX XXXXX

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008
KUNCI KIRA-KIRA PADA ……………………… RM ASET BUKAN SEMASA Perabot Kenderaan tolak Peruntukan Susut Nilai Kenderaan Premis Lekapan dan Lengkapan/Kelengkapan ASET SEMASA Tunai Bank Penghutang tolak Peruntukan Hutang Ragu Stok Hasil Terakru Belanja Terdahulu TOLAK LIABILITI SEMASA Pemiutang Overdraf Bank Belanja Terakru Hasil Terdahulu MODAL KERJA EKUITI PEMILIK Akaun Modal Pekongsi A Pekongsi B Akaun Semasa Pekongsi A Pekongsi B LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman Bank Pinjaman Bercagar Gadai Janji/Pajak Gadai XX XX XX XXX XXXXX XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XXXXX XX XX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XXXX XX RM RM

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008

PERKONGSIAN

AKTA PERKONGSIAN 1961 BUTIRAN Untung Rugi Faedah atas Modal Faedah atas Pinjaman (Pinjaman daripada Pekongsi) Faedah atas Ambilan Gaji/Bonus/Elaun Pekongsi PERJANJIAN ADA Sama Rata Tiada 8%/thn Tiada Tiada TIADA Ikut Perjanjian Ikut Perjanjian Ikut Perjanjian Ikut Perjanjian Ikut Perjanjian

Kaedah MODAL TETAP Akaun Modal Pekongsi RM Baki h/b XX XXX Baki b/b Baki b/b Bank (Modal Tambahan) RM XX XX XXX XX

Akaun Semasa Pekongsi RM Ambilan Faedah atas Ambilan Kongsi Rugi Baki h/b XX XX XX XX XXX Baki b/b Baki b/b Kongsi Untung Gaji Pekongsi Faedah atas Modal Faedah atas Pinjaman RM XX XX XX XX XX XXX XX

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Kaedah MODAL BERUBAH Akaun Modal Pekongsi RM Ambilan Faedah atas Ambilan Kongsi Rugi Baki h/b XX XX XX XX Baki b/b Bank (Modal Tambahan) Kongsi Untung Gaji Pekongsi Faedah atas Modal Faedah atas Pinjaman XXX Baki b/b RM XX XX XX XX XX XX XXX XX .

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI BAGI TAHUN BERAKHIR ……………………… RM Untung Bersih TAMBAH Faedah atas Ambilan Pekongsi A Pekongsi B TOLAK Faedah atas Modal Pekongsi A Pekongsi B Gaji Pekongsi Pekongsi A Pekongsi B XX XX XX XX XXX KONGSI UNTUNG @ KONGSI RUGI Pekongsi A Pekongsi B XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX RM RM XX KUNCI KIRA-KIRA PADA ………………………… RM EKUITI PEMILIK Akaun Modal Pekongsi A Pekongsi B Akaun Semasa Pekongsi A Pekongsi B XX XX XX XXXX XX XX XX .

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 PENYATA PENDAPATAN PERKONGSIAN PENYATA PENDAPATAN PERKONGSIAN A & B BAGI TAHUN BERAKHIR …………………………… RM Jualan tolak Pulangan Jualan Jualan Bersih TOLAK KOS JUALAN Stok Awal Belian tolak Pulangan Belian Belian Bersih Angkutan Masuk Duti Import Insurans Belian Upah atas Belian Kos Belian Kos Barang Untuk Dijual tolak Stok Akhir KOS BARANG DIJUAL / KOS JUALAN UNTUNG KASAR TAMBAH HASIL Diskaun Diterima Komisen Diterima Sewa Diterima Faedah Diterima Hutang Lapok Terpulih Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu TOLAK BELANJA Gaji Sewa Dibayar Diskaun Diberi Insurans Iklan Komisen Diberi Faedah Dibayar / Faedah atas pinjaman XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XX RM RM XX XX XXX .

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Belanja Utiliti Angkutan Keluar Hutang Lapok Belanja Susut Nilai Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu UNTUNG BERSIH @ RUGI BERSIH TAMBAH Faedah atas Ambilan Pekongsi A Pekongsi B TOLAK Faedah atas Modal Pekongsi A Pekongsi B Gaji Pekongsi Pekongsi A Pekongsi B XX XX XX XXX XXXX KONGSI UNTUNG @ KONGSI RUGI Pekongsi A Pekongsi B XXX XXX XXXX XX XX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XXX XXXXX .

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 KUNCI KIRA-KIRA PADA ……………………… RM ASET BUKAN SEMASA Perabot Kenderaan tolak Peruntukan Susut Nilai Kenderaan Premis Lekapan dan Lengkapan/Kelengkapan ASET SEMASA Tunai Bank Penghutang tolak Peruntukan Hutang Ragu Stok Hasil Terakru Belanja Terdahulu TOLAK LIABILITI SEMASA Pemiutang Overdraf Bank Belanja Terakru Hasil Terdahulu MODAL KERJA EKUITI PEMILIK Akaun Modal Pekongsi A Pekongsi B Akaun Semasa Pekongsi A Pekongsi B LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman Bank Pinjaman Bercagar Gadai Janji/Pajak Gadai XX XX XX XXX XXXXX XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XXXXX XX XX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XXXX XX RM RM .

5. 4. 2. 2. DUA KAEDAH YANG BIASA DIGUNAKAN 1. Menjelaskan hutang bagi baki Akaun Modal dan Akaun Semasa pekongsi. Pemberhentian operasi atau urus niaga perniagaan. . Aset dan liabiliti diambil alih oleh pekongsi.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 PEMBUBARAN PERKONGSIAN Ditukarkan kpd syarikat Kematian Pekongsi Perintah Mahkamah Kekurangan Pekongsi Persetujuan Sesama Pekongsi SEBAB PEMBUBARAN Tempoh Perkongsian Tamat Tiada Potensi Untuk Maju Tujuan Penubuhan Tercapai Pekongsi Tidak Siuman TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL 1. 3. liabiliti kepada pihak luar/pemiutang luar dijelaskan terlebih dahulu. Semua liabiliti dijelaskan. Nama perkongsian dibatalkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Semua aset perkongsian dilupus iaitu dijual atau diambil alih oleh rakan kongsi (penjelasan amaun yg perlu dibayar kepadanya). Aset perkongsian dijual dan liabiliti dijelaskan. Bayar balik pinjaman pekongsi.

perolehan direkod dlm Akaun Realisasi Dt Akaun Bank Kt Akaun Realisasi Jika aset diambil alih oleh pekongsi Dt Akaun Modal Pekongsi LANGKAH 4 LANGKAH 2 LANGKAH 3 Kt Akaun Realisasi Meminta penghutang menjelaskan hutang Dt Akaun Bank Kt Akaun Realisasi Menjelaskan perbelanjaan realisasi (kos pembubaran) Dt Akaun Realisasi Kt Akaun Bank Menjelaskan liabiliti seperti pemiutang dan pinjaman Dt Akaun Pemiutang/Pinjaman Kt Akaun Bank Jika ada diskaun diterima daripada pemiutang (keuntungan kpd perniagaan) Dt Akaun Pemiutang Kt Akaun Realisasi LANGKAH 5 LANGKAH 6 LANGKAH 7 Imbangkan Akaun Realisasi. Untung rugi realisasi diagihkan kepada pekongsi mengikut nisbah untung rugi. (untuk menentukan sama ada penjualan aset manghasilkan keuntungan atau kerugian) Jika untung realisasi. Dt Akaun Modal Pekongsi Kt Akaun Realisasi .Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEREKODKAN PEMBUBARAN PERKONGSIAN LANGKAH 1 Buka satu akaun sementara iaitu Akaun Realisasi (untuk menutup dan menyempurnakan urusan pembubaran apabila berlaku pembubaran sepenuhnya dalam sesuatu perkongsian – untuk merekod semua aset yang dijual atau diambil alih termasuk penerimaan tunai dari jualan aset dan pembayaran pembubaran serta menunjukkan pembahagian kongsi untung atau rugi dalam pembubaran) Tutup semua akaun aset (kecuali Akaun Tunai atau Bank) dan pindahkan ke Akaun Realisasi Dt Akaun Realisasi Kt Akaun Aset Jualkan semua aset. Dt Akaun Realisasi Kt Akaun Modal Pekongsi Jika rugi realisasi.

(Akaun Semasa mesti ditutup dan dipindahkan ke Akaun Modal) Dt Akaun Semasa Kt Akaun Modal Bayar balik baki modal kepada pekongsi.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 LANGKAH 8 Pindahkan baki Akaun Semasa ke Akaun Modal. Dt Akaun Modal Kt Akaun Bank LANGKAH 9 Akaun Realisasi RM Aset Bank (drpd Akaun Aset) (Belanja Realisasi) XX XX XX XX XXX Bank Bank Pemiutang Rugi Realisasi (jualan aset) (daripada penghutang) (ambil alih aset) (diskaun diterima) RM XX XX XX XX XX XXX Untung Realisasi Pekongsi A Pekongsi B Modal Pekongsi Akaun Modal Pekongsi RM Realisasi Bank Realisasi (ambil alih aset) (byr balik kpd pekongsi) (rugi realisasi) XX XX XX XXX Baki b/b Semasa Pekongsi Realisasi (untung pekongsi) RM XX XX XX XXX Akaun Bank RM Baki b/b Realisasi Realisasi (jualan aset) (daripada penghutang) XX XX XX XXX Realisasi Pemiutang Pinjaman Modal Pekongsi (belanja realisasi) (jelaskan liabiliti) (jelaskan liabiliti) RM XX XX XX XX XXX .

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Kurangan dalam Akaun Modal Pekongsi Disebabkan oleh. 1 Rugi realisasi yang besar 2 Nilai aset yang diambil alih terlalu tinggi 3 Baki kt Akaun Semasa sedikit / Dt Akaun Semasa besar 4 Jumlah ambilan yg banyak 5 Sumbangan modal yg rendah Akaun Modal Pekongsi RM Realisasi Realisasi (ambil alih aset) (rugi realisasi) XX XX XX XXX Baki b/b Semasa Pekongsi Bank (byr balik kpd perkongsian) RM XX XX XX XXX .

e.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 REKOD TAK LENGKAP (Sistem Catatan Tunggal – urus niaga dicatat sekali sahaja) Merujuk kepada amalan simpan kira yang tidak mengikut sistem catatan bergu. b. Disebabkan oleh rekod-rekod akaun yang musnah akibat. d. Untung atau rugi sukar ditafsir dengan tepat. Kecurian Kebakaran Banjir Tiada catatan urus niaga Dokumen sumber tidak disimpan Sistem catatan bergu tidak diamal Terdapat beberapa kelemahan. Kedudukan kewangan sukar ditentukan – aset dan liabiliti tidak lengkap. c. a. . Kesilapan sukar dikesan dan penipuan mudah berlaku. Perbandingan prestasi perniagaan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibuat. Imbangan Duga tidak dapat disediakan bagi menguji ketepatan catatan yang dibuat.

Penyata Menghitung Modal Awal dan Kunci Kira-kira KAEDAH PERBANDINGAN .Pendekatan Kunci Kira-kira UNTUNG BERSIH = MODAL AKHIR .MODAL AWAL Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir ………………………… RM Modal akhir Tambah Ambilan Tolak Modal Tambahan Tolak Modal Awal Untung Bersih XX XX XX XX XX XX XXX Penyata mengira modal awal dan modal akhir Penyata Mengira Modal pada ………………………… RM Aset Tolak Liabiliti Modal pada …………………….Liabiliti akhir (Rujuk drpd soalan baki-baki akhir .Liabiliti awal (Rujuk drpd soalan baki-baki awal) * Modal Akhir = Aset akhir . pelarasan diambilkira) * Ambilan (diperolehi drpd maklumat tambahan) * Modal Tambahan (diperolehi drpd maklumat tambahan) * KKK (Rujuk drpd baki akhir dan ambilkira pelarasan di maklumat tambahan) XX XX XX .Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Bentuk soalan SPM 1.MODAL AWAL UNTUNG BERSIH = MODAL AKHIR + AMBILAN . Penyata Menghitung Modal Akhir dan Penyata Untung Rugi 2.MODAL TAMBAHAN . * Modal Awal = Aset awal .

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 KAEDAH ANALISIS A) Menghitung Jumlah Jualan dan Jumlah Belian 1 Buat Akaun Kawalan Penghutang .cari jualan kredit 2 Buat Akaun Kawalan Pemiutang .cari belian kredit 3 Jumlah jualan = jualan tunai + jualan kredit 4 Jumlah belian = belian tunai + belian kredit B) Analisis Belanja dan Hasil Akaun Belanja RM Baki b/b Baki h/b (Belanja Terdahulu awal) (Belanja Terakru akhir) XX XX XX XXX Baki b/b Baki h/b (Belanja Terakru awal) (Belanja Terdahulu akhir) Bank / Tunai Untung Rugi RM XX XX XX XXX Akaun Hasil RM Baki b/b Baki h/b (Hasil Terakru awal) (Hasil Terdahulu akhir) XX XX XX XXX Baki b/b Baki h/b (Hasil Terdahulu awal) (Hasil Terakru akhir) Untung Rugi Bank / Tunai RM XX XX XX XXX Penyata Mengira Belanja Susut Nilai ……… RM Baki b/b Tambah Tolak Tolak Belian Jualan Baki h/b (bg tahun semasa) (aset baru) (aset lama) XX XX XX XX XX XX XX Belanja Susut Nilai ………… C) Penyediaan Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir ………… (dapatkan Untung Kasar / Rugi Kasar) D) Penyediaan Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir ………… ( dapatkan Untung Bersih / Rugi Bersih) .

o Yuran bulanan/tahunan – pendapatan hasil o Yuran pertandingan – pendapatan hasil Pendapatan Modal – Kunci Kira-kira . melaporkan penyata kewangan kepada semua ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan.entiti bukan perniagaan yang didaftarkan dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia. - AKAUN YURAN  Yuran kelab terdiri daripada. Bukan bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ahli-ahlinya serta menyediakan kemudahan dan mengadakan perkhidmatan sosial. 3. menyimpan rekod kewangan. Dana Terkumpul Pendapatan Hasil – Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan (kredit) . kebudayaan. Definisi .Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 AKAUN KELAB DAN PERSATUAN Akta Pertubuhan 1966. 1. 4. o Yuran masuk – boleh dianggap sebagai pendapatan modal atau pendapatan hasil. 2. Memperuntukkan semua kelab dan persatuan supaya. menghantar laporan kewangan dan senarai nama ahli jawatankuasa kepada Pendaftar Pertubuhan. rekreasi dan sukan. memilih dan melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan aktiviti kelab dan persatuan semasa Mesyuarat Agung Tahunan.

Penerimaan dan Pembayaran .Imbangan Duga disediakan sebagai sumber untuk menyediakan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi. .Semua pendapatan dan perbelanjaan direkod dalam Akaun Perdagangan dan Untung Rugi untuk mengira untung bersih atau rugi bersih bagi satu tempoh perakaunan. . Kunci Kira-Kira . Kunci Kira-Kira . .Aliran masuk tunai dan aliran keluar tunai yang direkodkan dalam Buku Tunai.Ekuiti Pemilik = Jumlah aset tolak jumlah liabiliti.Semua pendapatan dan perbelanjaan direkod dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan untuk mengira lebihan atau kurangan bagi satu tempoh perakaunan.Akaun Penerimaan dan Pembayaran digunakan sebagai sumber untuk menyediakan Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.Lebihan aset daripada liabiliti dikenal sebagai Dana erkumpul atau Kumpulan Wang Terkumpul.Dana Terkumpul = Jumlah aset tolak jumlah liabiliti.Lebihan aset daripada liabiliti dikenal sebagai Ekuiti Pemilik atau Modal. .Lebihan = pendapatan hasil melebihi perbelanjaan hasil .Imbangan Duga tidak disediakan.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 - Akaun Kelab dan Persatuan Mempunyai Akaun Yuran - Entiti Perniagaan Tiada Akaun Yuran Penerimaan dan Pembayaran . . Pendapatan dan Perbelanjaan .Aliran masuk tunai dan aliran keluar tunai yang direkodkan dalam Buku Tunai diringkaskan dalam Akaun Penerimaan dan Pembayaran. Pendapatan dan Perbelanjaan .Untung bersih = pendapatan melebihi perbelanjaan . .Rugi bersih = perbelanjaan melebihi pendapatan .Kurangan = perbelanjaan hasil melebihi pendapatan hasil .

Contoh 1 Sewa 2 Gaji 3 Kadar Bayaran 4 Belanja membaiki dan penyenggaraan aset bukan semasa 5 Susut nilai ABS 6 Elaun kehormat (honorarium) 7 Belian barang niaga untuk dijual semula 8 Belanja mesyuarat Latihan dan kursus Perbelanjaan Modal .Belanja yg menambahkan nilai ABS. Contoh 1 Yuran keahlian 2 Yuran pertandingan 3 Derma am 4 Sewa kemudahan kelab 5 Faedah simpanan tetap 6 Dividen pelaburan 7 Lebihan kutipan jualan (Rekod .Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan sebelah Kredit) Pendapatan Modal . Contoh 1 Belian ABS 2 Belanja Pengubahsuai Bangunan 3 Membesarkan rumah kelab 4 Bayaran guaman 5 Bayaran duti setem 6 Pembelian alat sukan 7 Kos pemasangan hawa dingin 8 Pembinaan gelanggang permainan 9 Pembinaan tempat letak kereta Akaun Yuran RM 01/01/07 Baki b/b Baki h/b (Yuran Tertunggak Awal) RM 01/01/07 Baki b/b (Yuran Terdahulu Awal) XX XX XX XXX XX XX XX XX XXX 31/12/07 Pendapatan & Perbelanjaan (Yuran Terdahulu Akhir) 31/12/07 Bank / Tunai Yuran Lapuk Baki h/b (Yuran Tertunggak Akhir) 01/01/08 Baki b/b (Yuran Tertunggak) XX 01/01/08 Baki b/b (Yuran Terdahulu) XX . Dana Terkumpul) Perbelanjaan Hasil .Pendapatan yg diterima drpd aktiviti kelab.Wang yg diterima bukan drpd operasi kelab.Belanja pengurusan dan pentadbiran organisasi. . Contoh 1 Jualan aset bukan semasa 2 Derma khas 3 Peruntukan agensi kerajaan 4 Kutipan Yuran Masuk (Rekod .Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Pendapatan Hasil .Kunci Kira-kira .Belian aset bukan semasa. ABS.

belanja dan hasil (akhir .Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir ……………………… RM Pendapatan Hasil Pendapatan Modal Baki h/b (Tunai/Bank .Aset Semasa) RM Perbelanjaan Hasil Perbelanjaan Modal Baki h/b (Overdraf .Liabiliti Semasa) XX XX XX XXX XX XX XX XXX Akaun Perdagangan XXXXX bagi tahun berakhir ……………………… RM Stok awal Belian Tolak Tambah Stok akhir Kos Jualan Upah XXXXX XX XX XX XX XX XX XXX Untung XXXXX XXX XXXX Rugi XXXXX XXX XXXX Jualan RM XX Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir ……………………… RM Rugi XXXXX Perbelanjaan Hasil LEBIHAN XX XX XX XXX Untung XXXXX Pendapatan Hasil KURANGAN RM XX XX XX XXX KUNCI KIRA-KIRA PADA ………………………… RM DANA TERKUMPUL Dana Terkumpul awal Tambah Lebihan Pendapatan Modal Dana Terkumpul akhir XX XX XX XXX XX * Pelarasan perlu dibuat .awal + baru) . susut nilai ABS.

Cek belum didepositkan/dikreditkan (cek daripada pelanggan telah didepositkan dalam bank). Mengkreditkan buku tunai untuk belanja bank (ia merupakan satu belanja yang akan mengurangkan baki buku tunai). Penerimaan dan pembayaran tunai mesti dikawal dengan baik. . 3. Menerima cek 3. 2. Cek belum dikemukakan (cek yang dikeluarkan oleh perniagaan kepada pemiutang tetapi belum ditunaikan oleh penerima cek). Cek tak layan (cek tidak diterima oleh bank untuk penjelasan disebabkan oleh baki akaun penghutang tidak mencukupi atau kesilapan pada cek). peniaga akan membandingkannya dengan Buku Tunai. Mendebitkan buku tunai untuk hasil faedah dan kutipan oleh bank (ia merupakan satu jumlah tambahan ke atas baki buku tunai). 5.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 PENYATA PENYESUAIAN BANK  Tunai adalah aset mudah cair yang penting. 5. Hasil faedah atas simpanan tetap ditambah ke dalam akaun peniaga dan kutipan oleh bank automatik ditambah ke dalam akaun peniaga. Mengkreditkan buku tunai untuk cek tak layan (mengeluarkan jumlah ini daripada baki buku tunai) 4. Perbezaan tersebut disebabkan oleh perbezaan masa merekod dan kesilapan.  Selepas menerima Penyata Bank pada setiap bulan. Bank – Penyata Bank 1.  Kedudukan tunai diguna untuk menilai keupayaan perniagaan membayar pelbagai perbelanjaan dan menjelaskan hutang. Buku Tunai VS Penyata Bank Peniaga – Buku Tunai 1. 4. Bank mencajkan belanja bank ke atas akaun peniaga.  Penyata Bank ialah penyata yang dihantar oleh pihak bank pada setiap bulan kepada peniaga yang membuka akaun semasa di bank. Mengeluarkan cek 2.  Biasanya baki yang ditunjukkan dalam Penyata Bank berbeza dengan baki dalam Buku Tunai.

deposit cek. Menyelaraskan baki Buku Tunai dan baki Penyata Bank sekiranya kedua-duanya menunjukkan baki tidak sama. Langkah Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank 1. Tujuan menyediakan Penyata Penyesuaian Bank. Menyemak dan membetulkan kesilapan rekod Buku Tunai. Tentukan sama ada terdapat perbezaan antara baki awal Buku Tunai dengan baki awal Penyata Bank. – menunjukkan rekod perkara menerima wang dan mengeluarkan wang berlaku serentak.  Tentukan sama ada terdapat kesilapan dalam Buku Tunai dan Penyata Bank. 1. 2. . Menentukan jumlah tunai sebenar yang terdapat dalam akaun semasa di bank. Amaun perbezaan ini mewakili cek yang telah dikeluarkan oleh perniagaan dalam bulan sebelumnya tetapi dikemukakan kepada pihak bank oleh penerima cek dalam bulan semasa.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008  Penyata Bank digunakan sebagai rujukan oleh peniaga tentang urus niaganya di bank seperti deposit tunai. 2.  Hanya butir yang TIDAK BERTANDA (√) atau BULAT dan KESILAPAN PERLU DIMASUKKAN ke dalam Penyata Penyesuaian Bank untuk mencari baki kemaskini. Kesilapan ini perlu dibetulkan atau ditunjukkan terus dalam Penyata Penyesuaian Bank atau melalui Buku Tunai yang dikemaskini.  Tandakan (√) atau bulatkan pada butir yang sama di Penyata Bank dan Buku Tunai. Butir ini perlu diabaikan dalam penyediaan Penyata Penyesuaian Bank bulan semasa. caj bank dan faedah simpanan. 3. bayaran melalui cek.

perintah sedia ada Kesilapan Buku Tunai Baki Kredit seperti di Penyata Bank KAEDAH 2 : Bermula Baki Kredit Penyata Bank Penyata Penyesuaian Bank pada ………………… RM Baki Kredit seperti di Penyata Bank Campur : Deposit Belum Dikreditkan Cek Tak Layan Caj Bank / Komisen Bank Buku Cek Faedah Overdraf Bayaran oleh bank .perintah sedia ada Kesilapan Buku Tunai Tolak : Cek Belum Dikemukakan Dividen Faedah Simpanan Tetap Pindahan Kredit Kesilapan Buku Tunai Baki Debit seperti di Buku Tunai terlebih Kt / terkurang Dt terlebih Dt / terkurang Kt Butir yg menyebabkan baki PB telebih drpd baki BT Butir yg menyebabkan baki PB terkurang drpd baki BT Butir yg menyebabkan baki BT terlebih drpd baki PB Butir yg menyebabkan baki BT terkurang drpd baki PB RM XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX terlebih Kt / terkurang Dt terlebih Dt / terkurang Kt XXX RM XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XX XX .Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Cara Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank PPB TANPA mengemaskini BT KAEDAH 1 : Bermula Baki Debit Buku Tunai Penyata Penyesuaian Bank pada ………………… RM Baki Debit seperti di Buku Tunai Campur : Cek Belum Dikemukakan Dividen Faedah Simpanan Tetap Pindahan Kredit Kesilapan Buku Tunai Tolak : Deposit Belum Dikreditkan Cek Tak Layan Caj Bank / Komisen Bank Buku Cek Faedah Overdraf Bayaran oleh bank .

perintah sedia ada Kesilapan Buku Tunai Baki h/b terlebih Dt / terkurang Kt RM XX XX XX XX XX XX terlebih Kt / terkurang Dt Y XXX Y Penyata Penyesuaian Bank pada ………………… RM Baki Debit Buku Tunai (diselaraskan) Campur : Cek Belum Dikemukakan Tolak : Deposit Belum Dikreditkan Y XX XX XX Baki Kredit seperti di Penyata Bank XXX .Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 PPB dengan mengemaskini BT KAEDAH 3 BUKU TUNAI (ruangan bank sahaja) RM Baki b/b Dividen Dividen Faedah Simpanan Tetap Pindahan Kredit Kesilapan Buku Tunai XX XX XX XX XX XX XXX Baki b/b Cek Tak Layan Caj Bank / Komisen Bank Buku Cek Faedah Overdraf Bayaran oleh bank .

 Belanjawan tunai digunakan oleh perniagaan untuk menguruskan tunai iaitu sebagai alat kawalan dan perancangan tunai. Membolehkan tindakan awal diambil untuk menghadapi kekurangan tunai. . 6. 5. 3. . 7. Merancang dan mengawal pembayaran dan penerimaan tunai. 6. membolehkan pihak pengurusan merancang penggunaan tunai jika berlaku lebihan tunai perniagaan. Merancang pembelian aset bukan semasa dan merancang pelaburan jika terdapat lebihan tunai. Fahamkan soalan dengan jelas. 3. Menunjukkan keupayaan tunai perniagaan bagi menjalankan operasi perniagaan pada masa akan datang. membantu pihak pengurusan mencari sumber tunai sekiranya berlaku kekurangan tunai perniagaan.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 BELANJAWAN TUNAI Satu perancangan berangka (kuantitatif) yang menunjukkan penerimaan dan pembayaran tunai yang dijangka serta baki tunai di sepanjang tempoh tertentu. 5. 3. Baki Akhir bulan semasa dipindah ke awal bulan berikut. 2. Membolehkan pihak bank mendapat panduan untuk mempertimbangkan permohonan pinjaman.  Belanjawan tunai salah satu cara untuk merancang dan mengawal tunai bagi . 2. Tolak semua anggaran perbelanjaan. 8. Menunjukkan jangkaan punca penerimaan dan jenis pembayaran tunai. Cari Baki Akhir. 1. LANGKAH PENYEDIAAN BELANJAWAN TUNAI 1. Tambah semua anggaran penerimaan. Menganggarkan penerimaan tunai agar strategi jualan dan polisi pemberian kredit yg tepat dapat dilaksanakan. Cari lebihan/kurangan 7. 4. membuat perbandingan amaun sebenar dengan amaun belanjawan. Tentukan bilangan lajur bagi Belanjawan Tunai dengan mengikut kehendak soalan. 2. Mulakan dengan Baki Awal. 4. Kepentingan Belanjawan Tunai :1.

caj perkhidmatan. Sudah menjalankan perniagaan . Hanya urusniaga yang melibatkan tunai sahaja diambilkira.000 10.000 17. modal.250 9.000 10. belanja2 lain.500 5.000 3.750 27. pinjaman.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Nama Perniagaan Penyata Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir ……………… Januari Febuari Mac RM RM RM 0 12.250 2 bentuk soalan:1. belian barang niaga.000 - - 5.000 12. pemiutang.500 Baki awal / Baki b/b PENERIMAAN Modal Jualan hasil jualan.500 17. kos pengangkutan.000 1.000 Jumlah Penerimaan PEMBAYARAN Belian Belanja kadar bayaran.000 4.500 3. Jualan/Belian kredit setiap bulan bukanlah rekod yang perlu dicatatkan dalam belanjawan tunai manakala jumlah penerimaan daripada penghutang/pembayaran kepada pemiutang barulah merupakan rekod yang perlu dicatatkan dalam belanjawan tunai. ~ kerana butir-butir tersebut tidak menyebabkan aliran keluar tunai. 10. .000 15. sewa.500 1. penerimaan daripada penghutang.000 15.750 Jumlah Pembayaran Lebihan / Kurangan Baki akhir / Baki h/b 3. diskaun diberi.000 12. diskaun diterima. hasil yuran. Butir-butir seperti hutang lapuk. Baru memulakan perniagaan . susut nilai aset bukan semasa.500 5. baki awal kosong 2. gaji. ada baki awal TIPS BISTARI!!     Baki akhir bulan semasa akan menjadi baki awal bulan berikutnya dan seterusnya. 15.000 1. belian aset. belian kredit dan peruntukan hutang ragu TIDAK DIREKOD ke dalam Belanjawan Tunai.000 2.

gaji pengurus. ELEMEN PENGELUARAN 1. . 1. . o Kos Bahan Mentah = Stok Awal Bahan Mentah + Belian Bahan Mentah + Kos Yang Melibatkan Belian Bahan Mentah (Duti Atas Belian Bahan Mentah.Contoh. .Kos yang berubah secara berkadar terus dengan perubahan dalam tingkat pengeluaran. . belanja langsung kilang.Kos yang tidak berubah mengikut perubahan tingkat aktiviti pengeluaran. 2.Kos berubah seunit adalah tetap jika ada berlaku perubahan dalam tingkat pengeluaran. kos bahan mentah. semakin rendah kos tetap seunit dan sebaliknya. susutnilai loji dan mesin.Kos tetap seunit akan berubah mengikut volum pengeluaran (unit keluaran / unit jualan). . Angkutan Atas Belian Bahan Mentah. sewa kilang. Diukur dalam unit wang yang mesti dibayar untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan. . Insurans Atas Belian Bahan Mentah) – Stok Akhir Bahan Mentah o Akan meningkat sekiranya unit pengeluaran ditingkatkan dan sebaliknya.Atau disebut sebagai kos malar. kos buruh langsung. insurans kilang.Contoh. . Kos bahan mentah o Bahan langsung atau bahan utama dalam proses pengeluaran.Semakin tinggi volum pengeluaran .Jumlah kos tetap adalah sentiasa sama walaupun pengeluaran bertambah atau berkurang. Kos pengeluaran – kos yang terlibat dalam proses pengeluaran.Jumlah kos berubah akan bertambah atau berkurang pada kadar yang sama dengan perubahan dalam tingkat pengeluaran. . duti atas bahan mentah. Kos Tetap . . Kos Berubah .Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 AKAUN PENGELUARAN KONSEP KOS Amaun yang perlu dibayar untuk mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan.

upah kilang. kos buruh langsung dan kos overhed yang terlibat. Kos buruh tak langsung. gaji jurutera kilang. skru dan playar. c. Kos buruh langsung o Upah yang diberi kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. spana. o Contoh. e. o Contoh. h. Pembaikan dan penyelenggaraan loji dan mesin. Susut nilai loji dan mesin. Alat-alat kecil . Bahan tak langsung. Kos Prima o Kos Bahan Mentah + Kos Buruh Langsung + Belanja Langsung. o Masih dalam beberapa pringkat pengeluaran. nat. Kos Overhed o Kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran tetapi diperlukan untuk mengeluarkan output (meliputi semua kos pengeluaran yang bukan kos bahan dan juga bukan kos buruh langsung). f. o Akan dinilai dengan mengambil kira kos bahan mentah. d.perkakas-perkakas kecil yang digunakan untuk membaiki dan menyelenggara mesin dan loji di kilang. Sewa kilang. a. 3. g. o Barang yang telah diproses tetapi belum dapat disiapkan pada akhir tempoh perakaunan. gaji penyelia kilang. 4. . o Contoh. 5. gaji kilang. gaji pengurus kilang dan gaji jaga kilang.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 2. o Tidak berubah mengikut perubahan volum pengeluaran dalam jangka masa tertentu. bahan api. kos reka bentuk produk dan kos pendaftaran paten. tukul. ( Belanja Alat-alat Kecil = Stok Awal Alat-alat Kecil + Belian Alat-alat Kecil – Stok Akhir Alat-alat Kecil). Insurans kilang. Belanja Langsung o Belanja yang turut berubah secara berkadar terus dengan volum pengeluaran. Sewa loji dan mesin. b. minyak pelincir. bayaran royalti. Kerja Dalam Proses o Atau dikenali disebagai barang separuh siap. 6.

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Nama Perniagaan Akaun Pengeluaran bagi tahun berakhir ………………………. RM Bahan Mentah Stok awal Belian tolak Pulangan Belian Angkutan Masuk Duti atas bahan mentah tolak Stok akhir Bahan mentah yang digunakan Buruh Langsung Gaji pekerja kilang XXX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XX RM Kos Pengeluaran RM RM XXXX KOS PRIMA Kos Overhed Sewa kilang Gaji pengurus kilang Alat tulis kilang Belanja pembaikan Susut nilai loji dan mesin tambah Kerja dalam proses awal tolak Kerja dalam proses akhir XX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XXXX XXXX .

Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Bentuk Penyata Nama Perniagaan Penyata Pengeluaran bagi tahun berakhir ………………………. RM Bahan Mentah Stok awal Belian tolak Pulangan Belian Angkutan Masuk Duti atas bahan mentah Kerja Dalam Proses Awal tolak Stok akhir Kerja Dalam Proses Akhir Kos Bahan Mentah Buruh Langsung Upah Buruh Langsung Kerja Dalam Proses Awal tolak Kerja Dalam Proses Akhir Kos Buruh Langsung XX XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XX XX XX RM KOS PRIMA Kos Overhed Sewa kilang Gaji pengurus kilang Alat tulis kilang Belanja pembaikan Susut nilai loji dan mesin Kerja Dalam Proses Awal tolak Kerja dalam proses akhir Kos Overhed XX XX XX XX XX XX XX XX XXX KOS PENGELUARAN = KBM + KBL + KO @ = KOS PRIMA + KO XXX XXXX .

JUMLAH HASIL JUALAN . b. Kaedah Margin Sumbangan TPM (unit) TPM (RM) Kos Tetap Margin Caruman Seunit Kos Tetap Margin Caruman Seunit Harga Jualan Seunit Harga Jualan Seunit . VOLUM (kuantiti jualan) dan UNTUNG bagi sesuatu operasi atau aktiviti pengeluaran sesebuah syarikat. TPM • Satu tahap kuantiti pengeluaran apabila jumlah hasil jualan sama dengan jumlah kos. c. TPM = titik persilangan antara garis jumlah kos dengan garis jumlah hasil. Paksi-x = bilangan unit keluaran/volum.Kos Berubah Seunit = = x 2.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 TITIK PULANG MODAL ANALISIS KOS VOLUM UNTUNG Analisis tentang perhubungan antara KOS.JUMLAH KOS = 0 JUMLAH HASIL JUALAN = JUMLAH KOS Kaedah Menghitung TPM 1. Kuantiti Jualan Kos Tetap + Untung Sasaran Margin Caruman Seunit Tentukan kuantiti jualan bagi mencapai untung yang dikehendaki = . Kaedah Graf a. UNTUNG / (RUGI) = HASIL JUALAN -JUMLAH KOS JUMLAH KOS = KOS TETAP + KOS BERUBAH KOS BERUBAH = BILANGAN UNIT DIJUAL X KOS BERUBAH SEUNIT HASIL JUALAN = BILANGAN UNIT DIJUAL X HARGA JUALAN SEUNIT TITIK PULANG MODAL. Paksi-y = jumlah hasil/jumlah jualan dan jumlah kos dalam unit RM. • Volum pengeluaran yang tidak memberi sebarang untung atau rugi (Untung adalah SIFAR) • Jumlah hasil hanya cukup untuk menampung kos.

Mengurangkan kos tetap. Mengurangkan kos berubah seunit. Merancang Pengeluaran dengan Menggunakan Titik Pulang Modal a. Kos berubah seunit berubah  Kos berubah seunit bertambah. ii.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Kegunaan Titik Pulang Modal 1. Merancang pengeluaran untuk memperoleh untung yang disasarkan.  merendahkan titik pulang modal dengan. i. iii. 3. Meningkatkan harga jualan. Merancang pengeluaran dan jualan dengan mengkaji kesan ke atas titik pulang modal jika perubahan dibuat ke atas kos tetap. ii. Kos tetap berubah  Kos tetap bertambah. kos berubah seunit atau harga jualan seunit.  TPM berubah secara langsung dengan kos tetap. 4. iii. Harga jualan seunit berubah  Harga jualan seunit bertambah. . i. 2. Menentukan tahap volum jualan yang perlu dikeluarkan bagi mengelak kerugian. margin caruman seunit akan berkurang dan TPM akan bertambah dan sebaliknya. TPM bertambah dan sebaliknya. Mengetahui jumlah keuntungan atau kerugian pada tahap pengeluaran tertentu. margin caruman seunit akan bertambah dan TPM akan berkurang dan sebaliknya. Kesan ke atas TPM jika.

SYARIKAT BERHAD 1 SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD (diakhiri Sdn Bhd) Akta Syarikat 1965 2 SYARIKAT AWAM BERHAD (diakhiri Bhd) 1.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008  Perniagaan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Ahli : 2.  Entiti berasingan – terpisah antara organisasi perniagaan dan pemiliknya dari segi perundangan.50 orang • Terhad individu tertentu • Tidak boleh secara bebas.tiada had • Terbuka orang awam • Boleh dibuat dgn mudah & bebas di Bursa Saham melalui broker saham.  Hayat berterusan – kematian atau penarikan diri salah seorang pemegang saham tidak akan menyebabkan syarikat dibubarkan. • 2 . SYARIKAT BERHAD Ciri-ciri. Status Saham : 5. pemiutang syarikat tidak berhak menuntut aset peribadi pemegang saham. Pemilikan Saham : 3. • Dibentang & diluluskan dlm AGM Syarikat. • Diserahkan kpd SSM. • Tidak tersenarai / diurusniaga di Bursa Saham • Dibentang & diluluskan dlm AGM Syarikat. Jika dibubarkan. Satu lembaga pengarah yang akan membentuk polisi keseluruhan syarikat dan melantik pegawai pengurusan untuk menguruskan perjalanan syarikat. Bil.  Liabiliti terhad – tanggungan seseorang ahli syarikat terhad mengikut jumlah saham yang dipegang. Pindah Milik Saham : 4. MODAL melalui terbitan saham Modal Dibenarkan Nilai Tara / Nilai Nominal / Nilai .  Pengasingan Fungsi Pemilikan dan Fungsi Pengurusan – pemegang saham tiada hak mengawal secara langsung operasi syarikat. Ada persetujuan pemegang saham yang lain. Boleh didakwa dan mendakwa. membuat kontrak serta memiliki dan menjual aset atas namanya. • Diserahkan kpd SSM. • Disenarai / diniagakan scr bebas di Bursa Saham • Diedarkan kpd pemegang saham. Laporan Kewangan : • 2 .  “Berhad” bermaksud liabiliti pemegang saham terhad kepada jumlah modal yang disumbangkan.

Setelah semua dokumen lengkap dan diproses. 2. ii. Sijil Perakuan Penubuhan akan dikeluarkan yang menunjukkan penubuhan syarikat telah secara rasmi diluluskan.       Nama syarikat dengan diakhiri perkataan ‘Berhad’ Alamat berdaftar syarikat Tujuan syarikat ditubuhkan Jenis-jenis perniagaan yang dijalankan dan boleh dijalankan Kenyataan liabiliti ahli-ahli adalah terhad Modal yang dibenarkan (berdaftar). mengandungi maklumat tentang jenis saham. 4.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 PEMBENTUKAN SYARIKAT 1. Tatawujud Syarikat i. a. Butiran dalam Tataurus Syarikat ialah. bilangan dan nilai taranya b. Dokumen yang mengandungi perkara penting mengenai penubuhan syarikat berhad. Syarikat boleh memulakan operasi perniagaan setelah mendapat sijil tersebut dan mengeluarkan prospektus dan menerbitkan saham bagi mengumpul modal. .       Kuasa. Dua dokumen penting yang perlu disediakan untuk mendaftar syarikat iaitu. Didaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Dokumen yang mengandungi peraturan-peraturan pengurusan dalaman dan pengendalian dari segi pengurusan dan pentadbiran sesebuah syarikat. Tataurus Syarikat i. Butiran dalam Tatawujud Syarikat ialah. tanggungjawab dan hak lembaga pengarah Cara perlantikan lembaga pengarah dan bayaran pengarah Pembahagian keuntungan dan cara pembayaran dividen Cara penerbitan saham dan pindah milik Pengurusan dan pentadbiran Atur cara mesyuarat agung tahunan dan hak mengundi 3. ii.

.firma broker / bank saudagar / tabung amanah saham / agensi kewangan.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 * Pemohon yang ingin melanggan / membeli saham yang diterbitkan oleh sesebuah syarikat perlu membayar sepenuhnya harga terbitan semasa permohonan dibuat. ** Pihak Penaja .

Dividen Ciri-Ciri 1. Boleh diagihkan kepada pemegang saham dalam bentuk tunai (dividen tunai) atau dalam bentuk pemberian saham (dividen saham). Nilai Tara 2. Pembayaran Diterima selepas pembayaran kpd Dividen pemegang saham keutamaan. Akaun Bank DIVIDEN 1.Mendapatkan kebenaran Suruhanjaya Sekuriti. . Hak Mengundi & Ada hak mengundi & berpeluang Kawal Syarikat mengawal syarikat.nilai yang kurang daripada nilai tara Merekod Terbitan Saham 3 akaun yang terlibat iaitu 1. Tuntutan atas Tuntutan boleh dibuat selepas tuntutan aset (dibubarkan) pemegang saham keutamaan. 3. 5. 1. .nilai yang melebihi nilai tara 3.Makluman kepada orang awam melalui prospektus bertujuan mendapatkan gambaran kepada bakal pelabur mengenai prestasi syarikat. 4. Nilai Premium . Akaun Modal Saham 3. Dibayar dahulu sebelum pemegang saham biasa. Akaun Permohonan 2.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 SAHAM SAHAM BIASA Tidak tetap bergantung kepada keuntungan syarikat. 2. 3. Dibayar sekiranya syarikat memperolehi keuntungan. TERBITAN SAHAM . . Diberi keutamaan sebelum tuntutan pemegang saham biasa. Kadar Dividen SAHAM KEUTAMAAN Tetap. Berhak menerima tunggakan dividen.Terbitan saham pada nilai . Tiada hak mengundi & tidak berpeluang mengawal syarikat. Dividen adalah sebahagian keuntungan yang diagihkan oleh syarikat kepada para pemegang saham. Tunggakan Tidak berhak atas tunggakan dividen. 2. Nilai Diskaun .

Pembayaran dividen interim dibuat berdasarkan prestari keuntungan syarikat sebelum tempoh perakaunan berakhir.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 4. pemegang saham biasa tidak akan menerima apa-apa dividen. Pembayaran dibuat selepas tempoh perakaunan semasa. 7. DIVIDEN SAHAM BIASA = MODAL BERBAYAR SAHAM BIASA X PERATUS DIVIDEN DIISYTIHARKAN 10. 6. 8. Dibayar ke atas modal berbayar dan bukan atas modal dibenarkan. Kadar dividen diberi dalam bentuk peratus ke atas nilai tara dan bukan atas nilai pasaran atau dalam bentuk ringgit sesaham. 5. DIVIDEN SAHAM KEUTAMAAN = MODAL BERBAYAR SAHAM KEUTAMAAN X PERATUS DIVIDEN DITETAPKAN 9. DIVIDEN SAHAM BIASA = BILANGAN UNIT MODAL BERBAYAR SAHAM BIASA X BILAI RINGGIT SESAHAM SAHAM BIASA Dividen Interim   Dividen yang dibayar dalam tempoh perakaunan semasa. Dividen saham keutamaan kumulatif bermaksud dividen tertunggak tahun lepas akan dibayar pada tahun keuntungan semasa. Dividen Akhir   Diisytiharkan selepas keuntungan syarikat diketahui. . Jika keuntungan bagi sesuatu tempoh hanya mencukupi bagi membayar dividen saham keutamaan.

000. Modal dibenarkan b. Nama Syarikat Berhad Kunci Kira-kira pada ………………. Modal diterbitkan dan berbayar 3.000 unit saham biasa RM1 sesaham 400. Kunci kira-kira yang disediakan adalah tertakluk kepada syarat dan peraturan dalam Akta Syarikat 1965.000 1.000.000 Modal diterbitkan dan berbayar penuh 400.000 .000 unit saham biasa RM1 sesaham RM 800.800.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 EKUITI PEMILIK DALAM KUNCI KIRA-KIRA 1.000 900. Butiran yang ditunjukkan di dalam Kunci Kira-kira terdiri daripada a.000 500. 2.000 1. Modal dibenarkan tidak diambil kira dalam menentukan angka pengimbang.000 unit 5% saham keutamaan RM1 sesaham 500.000 unit 5% saham keutamaan RM1 sesaham 1. EKUITI PEMILIK Modal dibenarkan 800.

angkutan keluar dan kontra/pindahan. a. hutang lapuk.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 TUJUAN AKAUN KAWALAN a. c. faedah. Jurnal Am b. diskaun diberi (dibatalkan). TIPS BISTARI!! Hutang lapuk terpulih tidak direkod dalam Akaun Kawalan Penghutang dan perlu ditolak daripada jumlah penerimaan tunai daripada penghutang. Memudahkan jabatan kredit memperoleh jumlah baki keseluruhan penghutang dan pemiutang. dan diskaun diberi. b. bank (penerimaan).pulangan jualan. Penipuan atau pemalsuan dapat dikesan dan dicegah.  AKAUN KAWALAN PENGHUTANG  Akaun Belum Terima / Akaun Kawalan Lejar Jualan / Akaun Pelbagai Penghutang Menunjukkan jumlah penghutang yang terdapat di dalam Lejar Jualan bagi satu tempoh tertentu. Format Akaun Kawalan Penghutang (Tambah Hutang) aset tambah Baki b/b Jualan (kredit) Bank (cek tak layan) Diskaun diberi (dibatalkan) Faedah Angkutan keluar Baki h/b Baki b/b Sumber Rujukan.Baki b/b. .Jualan (kredit). . Dapat menentukan ketepatan dan kesahihan catatan di dalam lejar. Jurnal Pulangan Jualan d. . d. Jurnal Jualan c. . Kesilapan dan kesalahan Imbangan Duga mudah dan cepat dikesan. Buku Tunai (Kurang Hutang) aset kurang Akaun Kawalan Penghutang XX Baki b/b (kredit) XX XX Bank (Penerimaan) XX XX Diskaun diberi XX XX Pulangan Jualan XX XX Hutang Lapuk XX XX Kontra (Pindahan ke Lejar Belian) (a) Kontra (Pindahan dari Lejar Belian) (b) XX Baki h/b XX XXX XXX XX Baki b/b (kredit) XX .bank (cek tak laku).

Jurnal Belian c.baki b/b. Butiran mestilah nama akaun. faedah. Jurnal Am b.pulangan belian. . Format Akaun Kawalan Pemiutang (Kurang Hutang) liabiliti kurang (Tambah Hutang) liabiliti tambah Akaun Kawalan Pemiutang Baki b/b (debit) XX Baki b/b XX Bank (Pembayaran) XX Belian (kredit) XX Diskaun di Terima XX Faedah XX Pulangan Belian XX Angkutan masuk XX Kontra (Pindahan dari Lejar Jualan) (a) Kontra (Pindahan ke Lejar Jualan) (b) Baki h/b XX Baki h/b XX Baki b/b (debit) XXX XX Baki b/b XXX XX Sumber Rujukan. Jualan tunai dan belian tunai hendaklah diabaikan. kontra.bank (pembayaran). TIPS BISTARI!!     Kedua-dua Pindahan (a) dan (b) mesti disebelah yang mengurangkan. Jurnal Pulangan Belian d.belian (kredit). kontra/pindahan dan angkutan masuk. . dan diskaun diterima. . Buku Tunai . . a.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 AKAUN KAWALAN PEMIUTANG   Akaun Belum Bayar / Akaun Kawalan Lejar Belian / Akaun Pelbagai Pemiutang Menunjukkan jumlah pemiutang yang terdapat di dalam Lejar Belian bagi satu tempoh tertentu. Hanya jualan kredit barang niaga dan belian kredit sahaja direkodkan.

Hutang di antara penghutang dengan pemiutang diselaraskan pembayarannya melalui catatan kontra. Hanya satu amaun sahaja yang wujud dan perlu dibayar atau diterima oleh perniagaan. BAKI DEBIT (AKAUN KAWALAN PEMIUTANG)    Perniagaan terlebih bayar kepada pemiutang. . . Pemiutang memberi elaun atau potongan harga ke atas barang yang dibeli dan telah dibayar.debit Akaun Pemiutang dan kredit Akaun Penghutang BAKI KREDIT (AKAUN KAWALAN PENGHUTANG)    Penghutang terlebih bayar kepada perniagaan. Dengan cara memindahkan baki akaun yang mempunyai baki yang lebih kecil ke akaun yang mempunyai baki yang lebih besar. Peniaga adalah penghutang dan pemiutang kepada perniagaan pada masa yang sama. Penghutang memulangkan barang (pulangan jualan) selepas akaunnya dijelaskan. Terdapat 2 jenis Catatan Kontra : 1) Dari Lejar Jualan ke Lejar Belian.debit Akaun Pemiutang dan kredit Akaun Penghutang 2) Dari Lejar Belian ke Lejar Jualan.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 CATATAN KONTRA       Berlaku apabila sesebuah perniagaan menjual secara kredit dan juga membeli secara kredit daripada pihak yang sama. Peniaga memulangkan barang (pulangan belian) selepas akaunnya dijelaskan. Pemberian elaun kepada penghutang atau potongan harga selepas akaunnya dijelaskan. .

tetapi angka atau jumlah dari jurnal telah salah dicatatkan ke lejar kerana salah kiraan. lejar atau ID.  Kesilapan apabila berlaku perlu dibetulkan dengan melalui catatan jurnal.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 PEMBETULAN KESILAPAN  Pada akhir tahun kewangan. 3) Kesilapan Catatan Amaun  Walaupun prinsip catatan bergu betul. Cara pembetulan. 4) Kesilapan Pengiraan  Pengiraan yang salah semasa penyediaan jurnal. kedua-dua akaun yang terlibat dicatatkan di sebelah yang sama. KESILAPAN KETARA o Imbangan Duga tidak akan seimbang o Jumlah debit TIDAK AKAN SAMA dengan jumlah kredit 1) Kesilapan Ketinggalan Salah Satu Catatan  Catatan bergu tidak lengkap disebabkan ketinggalan catatan debit atau kreditt.  Tersilap menyenaraikan baki sama ada sebelah debit atau kredit. 5) Kesilapan Dalam Imbangan Duga  Jumlah dalam ID tersalah tambah.  Imbangan duga yang tidak seimbang menunjukkan kesilapan telah berlaku dan perlu diingatkan juga Imbangan Duga yang seimbang TIDAK semestinya menunjukkan TIADA kesilapan. satu Imbangan Duga (ID) perlu disediakan dengan tujuan untuk menentukan ketepatan sistem catatan bergu dalam lejar am.  Pembetulan mesti dilakukan sebelum Akaun Penamat dan Kunci Kira-Kira disediakan. Dibetulkan dengan membatalkan angka yang salah dan kemudian menurunkan tandatangan ringkas di tepinya. sebelum Akaun Penamat dan Kunci Kira-Kira disediakan. . 2) Kesilapan Catatan Di Sebelah Yang Sama  Dalam sesuatu urus niaga.  Pembetulan tidak akan melibatkan Akaun Tergantung dan Pelarasan Untung Bersih. Ini bermakna sesuatu urus niaga hanya dicatat sekali sahaja.

di mana tidak direkodkan dalam mana-mana buku. o Imbangan Duga tidak akan seimbang o Jumlah debit MASIH SAMA dengan jumlah kredit 1) Kesilapan Ketinggalan Satu Urus Niaga  Sesuatu urus niaga tertinggal terus daripada catatan. kesilapan sebelah kredit sahaja dan kesilapan sebelah kredit dan debit.  Kesilapan sebelah debit sahaja. Ia boleh berlaku semasa catatan dibuat dalam buku catatan pertama. Dibetulkan melalui Jurnal Am dan diposkan ke lejar berkaitan. .  Ia diperbetulkan melalui cara pembetulan sahaja (tandatangan). 5) Kesilapan Komisen  Ikut prinsip catatan bergu dalam amaun yang betul tetapi catatan debit dan kredit direkodkan dalam akaun perorangan yang salah. 2) Kesilapan Amaun  Satu urus niaga telah direkodkan di sebelah debit dan kredit dengan amaun yang salah. 3) Kesilapan Terbalik  Catatan bergu dibuat dalam akaun yang betul tetapi di sebelah yang salah.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 KESILAPAN TIDAK KETARA Cara pembetulan. 4) Kesilapan Prinsip  Pembukuan dibuat mengikut prinsip bergu yang betul tetapi catatan debit atau kredit direkodkan dalam akaun yang salah. 6) Kesilapan Saling Mengimbangi  Suatu kesilapan urus niaga yang salah direkodkan telah dimbangi oleh kesilapan yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful