Refleksi dan Implikasi

PENGERTIAN REFLEKSI
• Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan asas-asas yang menyokong dakwaan itu serta terhadap rumusan yang terhasil daripada pemeriksaan itu.

kefahaman mereka serta keadaan dan suasana persejarahan kontemporarinya bagi tujuan meneroka ketegangan-ketegangan yang berkekalan antara pendidikan dengan persekolahan.• Satu aspek “central” bagi refleksi kritis dalam pendidikan ialah (bila pendidik) merefleksi secara kritis terhadap segala amalan pendidikan mereka. . dan bagi menemui cara-cara mengatasi percanggahan di antaranya untuk menghasilkan bentuk amalan baru.

Shulman (1987) dalam Wong et al (2000: m. Van Manen (1977).s. sebagai contohnya. mendefinisikan refleksi sebagai satu fasa di mana guru pelatih [guru] meninjau semula pengajarannya di dalam bilik darjah. 13). yakni refleksi secara umumnya adalah berkenaan dengan: • pembelajaran daripada pengalaman • proses yang dipandukan oleh data yang ada . Schon (1983) dan Shulman (1987).APAKAH ITU REFLEKSI? • Terdapat pelbagai takrifan tentang konsep refleksi seperti yang diberikan oleh tokohtokoh seperti Dewey (1993).

anda akan menerangkan implikasi kajian iaitu apakah tindakan susulan yang perlu diambil oleh pihak berkepentingan berdasarkan keputusan kajian. anda akan merumuskan kajian yang telah dijalankan. • Lebih penting.• Dalam bahagian ini. .

. maka implikasinya ialah guru Sains perlu mencari sumber yang lain semasa pengajaran dan pembelajaran. sekiranya kajian menunjukkan bahawa kandungan buku teks Sains adalah terlalu cetek.• Contohnya. Kementerian Pelajaran juga perlu mengkaji semula kandungan buku teks supaya menjadikannya lebih menarik dan lebih bermanfaat.

• Secara khususnya. anda perlu menerangkan bagaimana proses dan dapatan kajian telah membantu anda untuk memahami dan menjalankan kerja anda sebagai seorang guru dengan lebih baik. anda perlu menghuraikan apakah yang telah dipelajari anda tentang kajian yang telah dijalankan. dalam bahagian ini. anda perlu menerangkan apakah yang telah anda mempelajari tentang isu kajian. .• Selain itu. • Secara amnya.

• Contohnya. anda mungkin akan menerangkan bahawa kajian anda menunjukkan bahawa kaedah koperatif hanya boleh berjaya sekiranya seseorang guru mengambil beberapa langkah awalan seperti mengkaji dulu hubungan antara murid. jika anda mengkaji tentang keberkesanan kaedah koperatif. .

saya menyedari bahawa seseorang guru perlu kreatif dan berminda terbuka dalam membina rancangan pengajaran yang berkesan dan bermakna.. penggunaan kaedah bahan maujud mampu menarik minat murid terhadap pelajaran...... Perkara ini memberikan saya keyakinan bahawa kaedah ini mampu memberikan kesan yang positif.. saya dapati murid memberikan tindak balas yang positif dan lebih aktif semasa belajar..Contoh Huraian Refleksi dan Implikasi: • Berdasarkan kajian tindakan yang telah dijalankan... .. Ketika penggunaan kaedah bahan maujud dalam sesi pengajaran dan pembelajaran... Situasi ini sangat berbeza dengan kelas sebelumnya yang menggunakan kaedah tradisional...... Ini berkemungkinan.

Tindakan Susulan .

tindakan yang dijalankan merupakan pengubahsuaian kepada tindakan yang asal.• Penyelidikan tindakan biasanya melibatkan beberapa kitaran. Oleh itu. • Sering kali. . anda akan memikirkan apakah tindakan susulan yang boleh diambil untuk mengurangkan lagi masalah yang dihadapi. selepas satu kitaran iaitu selepas satu kajian.

dalam kajian berikut anda mungkin akan menggunakan lagu masa kini kerana didapati bahawa lagu-lagu lama kurang menarik perhatian murid anda.• Contohnya. anda ingin mencuba lagu-lagu terkini pula. . • Oleh itu. jika anda menggunakan lagu 80an untuk meningkatkan tumpuan murid terhadap pelajaran.

Pada hemat saya... . dan berdasarkan pemerhatian saya sepajang kajian ini. Adalah lebih baik jika masa untuk melakukan kajian ditambah kepada dua sesi untuk setiap kaedah.. minggu satu dan minggu dua boleh digunakan untuk kaedah lakonan. saya akan memberikan ganjaran kepada kumpulan yang melakukan persembahan yang terbaik. saya mencadangkan supaya dalam kajian yang berikut. manakala dua minggu lagi digunakan untuk kaedah tradisional.Contoh Huraian Tindakan Susulan: • Bagi menambahbaik kajian ini. Sebagai contoh. Cadangan saya yang kedua ialah dari segi masa.. kaedah ganjaran akan semakin meningkatkan minat dan semangat murid supaya membuat yang terbaik untuk kumpulan mereka..

Sumber Rujukan .

• Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber. • Di IPG.• Setiap penulisan ilmiah perlu mengandungi rujukan dalam teks dan Senarai Rujukan. anda hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks. • Antara lain. rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini. ini adalah untuk mengelak daripada plagiat. • Berikut adalah panduan untuk menulis rujukan dalam teks dan Senarai Rujukan yang diadaptasi daripada Boon dan Aeria (2007) .

. 2006). Wong (2000) telah menunjukkan… • Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy.Menulis rujukan dalam teks (a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang: • Sepanjang kajiannya.

2005). .(b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang: • Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan… • Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon.

Francis. 1998.(c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang: • Goromon (2003). 2003) telah menunjukkan… . 1995. Garmon. Goon & Koh. Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan … • Banyak kajian yang lepas (contoh.

(d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder: • Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man. . seperti yang dinyatakan dalam Lim. seperti yang dinyatakan dalam Lim. sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan. 1990). 1982. 1990). • Mengikut Man (1982.

(1995). Sydney: Hodder Headline. Kemahiran pemetaan topografi. G. .Menulis rujukan dalam Senarai Rujukan (a) Buku Kleeman.

175199.] Review of Educational Research. (1982). . 2. A. W.(b) Jurnal Lindsay. Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan.

15. S. Tiada hadiah bagi HSC. February 27). hlm.(c) Surat khabar Ball. (1986. Utusan Malaysia. .

Tesis tidak diterbitkan. Malaysia. (1980). Kuala Lumpur. Universiti Malaya. L. .(d) Tesis tidak diterbitkan Aeria. Burnout dalam kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan. A.

2007 dari http://www.(e) Media elektronik Fatimah Buang. (2006). Komputer dan saya.gvu. Diperoleh Jan 15.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ .gatech.

).gvu.gatech. tiada pengarang) GVUs 8th WWW user survey. (n.(f) Media elektronik (tiada tarikh. Diperoleh Mac 30.d. 2004 dari http://www.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ .

Ali (2005) menyatakan … Lim (2006) menyokong … Krishnan (2003) menerangkan… .Menulis rujukan untuk nama pengarang Asia Dalam Teks Pengarang Melayu Pengarang Cina Pengarang India Mohd.

Dalam Senarai Rujukan Dalam Senarai Rujukan. tulis nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga. .

Bhd. (2003). Bakar.Mohd. Krishnan a/l Thambipillay. C. Kuala Lumpur: Azrizad Sdn. (2006). Dunia politik. Ali b. Kuala Lumpur: Penerbit Taufik Intelek Sdn. Bhd. Lim. (2005). Merdeka. B. Mohd. Kuala Lumpur: Tasha Publications. . Politik dan saya.