Jenis-jenis Peta

Secara umum peta dibagi atas beberapa klasifikasi, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Sumber Datanya
a. Peta Induk (Basic Map) Peta induk yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Peta induk ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta topografi, sehingga dapat dikatakan pula sebagai peta dasar (basic map). Peta dasar inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peta-peta lainnya.

b. Peta Turunan (Derived Map) Peta turunan yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Peta turunan ini tidak bisa digunakan sebagai peta dasar.

2. Berdasarkan Isi Data yang Disajikan
a. Peta Umum Peta umum yaitu peta yang menggambarkan semua unsur topografi di permukaan bumi, baik unsur alam maupun unsur buatan manusia, serta menggambarkan keadaan relief permukaan bumi yang dipetakan. Peta umum dibagi menjadi 3, sebagai berikut. 1). Peta topografi

peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Kumpulan Peta Dalam Atlas sebagian besar termasuk dalam kategori peta Chorografi 3). Contoh peta chorografi adalah atlas. Peta dunia peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. Contoh Peta Kontur 2). dan biasanya berskala sedang.peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. . Peta chorografi. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam bentuk garis kontur.

peta kepadatan penduduk. dan sebagainya. dan sebagainya. Peta Skala Besar Peta Skala Besar mempunyai skala antara 1 : 5. Berdasarkan Skalanya a. b. Peta Skala Sedang . peta persebaran objek wisata. c. peta penggunaan lahan.000 sampai 1 : 250. misalnya untuk perencanaan jaringan jalan. Misal peta geologi. Peta Kadaster/Peta Teknik Peta Kadaster mempunyai skala sangat besar antara 1 : 100 – 1 : 5000 Peta kadaster ini sangat rinci sehingga banyak digunakan untuk keperluan teknis. Peta Tematik Peta tematik yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu / khusus. Biasanya peta ini digunakan untuk perencanaan wilayah. 3.b.000. jaringan air.

000 sampai 1 : 500. Peta Dinamis Peta Dinamis menggambarkan keadaan permukaan bumi yang datanya bersifat selalu berubah (dinamis).000. peta jaringan komunikasi. 4. peta geologi. peta jenis tanah b. Contohnya: peta kepadatan penduduk. d.000. Peta Stasioner Peta Stasioner menggambarkan keadaan permukaan bumi yang datanya bersifat relatif tetap (stabil).000.000 sampai 1 : 1. peta sebaran korban bencana alam.000.Peta Skala Sedang mempunyai skala antara 1 : 250. . e. Berdasarkan Bentuknya a. Contohnya: peta topografi.000. Peta Skala Kecil Peta Skala Kecil mempunyai skala antara 1 : 500. Peta Geografi/Peta Dunia Peta Dunia mempunyai skala lebih kecil dari 1 : 1.

5. Peta Informasi Umum (General Information Map) Contohnya: peta pusat perbelanjaan. Peta Aplikasi (Technical Application Map) Contohnya: peta penggunaan tanah. . Contohnya: peta arah angin. peta pelayaran. peta curah hujan. Peta Ilmu Pengetahuan. b. peta pertambangan. peta rute bus. peta penduduk. peta perumahan. Peta Perencanaan (Planning Map) Contohnya: peta jalur hijau. c. d. Peta Pendidikan (Educational Map) Contohnya: peta lokasi sekolah SLTP/SMU. Peta Navigasi Contohnya: peta penerbangan. Peta Turis (Tourism Map) Contohnya: peta museum. Berdasar Tujuannya a. g. f. e.