NOTA ULANGKAJI PEPERIKSAAN SEM 4 Subjek BMM3107 – Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Perbezaan antara linguistik gunaan dan

linguistik perbandingan Linguistik Gunaan Linguistik Perbandingan menerapkan hasil kajian linguistik untuk membuat penyelidikan dan memberi kegunaan semasa perbezaan dan persamaan untuk beberapa bahasa bahasa sebagai satu akt kebudayaan aspek hubungan persejarahan dan keakraban antara bahasa-bahasa diambil kira dalam mengenal pasti perbezaan dan persamaan strukturnya menyumbang faedah kepada ilmu-ilmu perbandingan sesuatu bahasa itu berasal sosial yang lain dari satu rumpun atau induk linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik perbandingan menunjukkan linguistik terapan hubungan yang erat dengan linguistik huraian linguistik gunaan timbul apabila bidang membuat kajian pada aspek sebutan, linguistik bergabung dengan ilmu perkataan dan ayat iaitu antara beberapa pendidikan dan psikologi bahasa yang dikaji itu. Semantik 3 jenis makna dalam semantik 1. Makna denotatif ialah makna asli, asal, atau makna sebenarnya. Perkataan yang boleh dirujuk dalam kamus Oleh itu, makna denotatif sama dengan makna leksikal. Contoh: babi = satwa menyusui yang bermuncung panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar, serta diharamkan bagi orang Islam gerombolan = kumpulan, kelompok atau kawanan perempuan = orang yang dapat hamil, melahirkan anak dan menyusui. 2. Makna konotatif ialah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif (makna tersirat) , yang ada hubungannya dengan nilai rasa orang yang menggunakan kata itu. makna yang diberi hubung kait dengan budaya. Pengalaman emosi, pendidikan, pandangan dunia dan konteks pengguna penutur. Contoh: babi = jijik dan kotor, rasa marah dan menyampah. gerombolan = kawanan perusuh atau penjahat perempuan = unsur negatif 3. Makna Gramatikal – makna yang terdapat dalam imbuhan – makna sesuatu perkataan atau kata dasar berubah mengikut imbuhan yang diberi padanya.

tidak terdapat ayat-ayat yang minimal yang hanya terdiri daripada subjek atau prediket seperti bahasa basahan atau bahasa sosial. bayi belajar bahasa ibunya. . . Berikan sumbangan tokoh-tokoh Linguistik Bahasa seperti Plato. 5. yang ni boleh ‘goreng’ *linguistik antropoligikal. Ferdinand de Saussure Bincangkan cabaran yang dihadapi oleh Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsan serta langkah-langkah untuk memperkasa peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di Malaysia.. Laras – mempunyai istilahnya sendiri . Bagaimana manusia memperolehi dan mempelajari bahasa.mempunyai kecenderungan untuk memilih ungkapan tertentu yang sesuai dengan bidang. cari sendiri.baca Apakah sosiolinguistik ? Apakah antropologikal linguistik ? Cari perbezaan kedua-duanya. Panini. konatatif dan gramikal dan baca tentang konsep Bahasa Melayu Saintifik (BMS) . semenjak lahir seseorang bayi telah dilengkapi dengan alat pemerolehan bahasa yang dikenali dengan LAD (language Acquistion Divise) 3.cenderung menggunakan ayat yang panjang terutama ayat kompleks atau ayat berlapis yang mempunyai klausa bebas yang diikuti oleh satu atau lebih klusa tak bebas.. Baca juga tentang tokoh-tokoh linguistik yang popular seperti Leonard Bloomfield dan Ferdinand de Saussure. seseorang bayi telah dilengkapi dengan 1 peralatan konsep bersifat sejagat dan tiada hubungan dengan proses belajar dan kecerdasan (Intellegent) 4. Struktur dalaman semua bahasa sama yang merupakan rumus-rumus yang telah sedia ada sejak lahir. Cari juga makna Denotatif. . 2.Bahasa Melayu Saintifik (BMS) Ciri-ciri BMS 1.. Aristotle.yang menyeronokan penulisan dalam bidang yang berbeza dalam pemilihan jenis ayat yang jelas. (5) 1. Bila bayi lahir. Dionysius Thax..