SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 8 DAN 9

KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN KEPELBAGAIAN HAIWAN

1.1

Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang Kekayaan Spesis, Kesamarataan Spesis, Mengukur Kepelbagaian Spesis dan Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah. Kekayaan spesies adalah bilangan sebenar jenis-jenis spesis yang berbeza yang terdapat dalam alam ini. Keserasian (kesamarataan) spesis ialah perbezaan jumlah jenis spesis dengan spesis yang lain dalam sesuatu persekitaran. Kesamarataan spesis boleh diukur dengan indeks keserasian Pielou. Kepelbagaian spesies mengambil kira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesies. Untuk mengukur kepelbagaian spesis kita mestilah terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. Kepelbagaian spesis boleh diukur menggunakan indeks Shannon-Wiener Indeks (H’) , Simpson’s Index (λ) dan Indeks persamaan.

1.2

Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini, para pelajar dapat: i. ii. iii. iv. Memahami tentang konsep kekayaan spesis Memahami tentang konsep kesamarataan (keserasian) spesis Boleh mengukur kepelbagaian spesis Melaksanakan amali 4.

1.3

Konsep Kekayaan Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Kekayaan spesies tumbuhan atau haiwan adalah bilangan jenis spesis tumbuhan atau haiwan yang berbeza. Kekayaan spesis hanya kiraan jenis spesis sahaja bukannya bilangan individu dalam spesis. . Sebaliknya, kepelbagaian spesis mengambilkira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesis . Kekayaan spesis tumbuhan atau haiwan sering digunakan sebagai kriteria apabila menilai kaedah pemuliharaan habitat tumbuhan dan haiwan secara relatif . Walau bagaimanapun, kekayaan spesis tumbuhan dan haiwan tidak boleh menggambarkan identiti spesis tumbuhan atau haiwan itu sendiri. Satu kawasan yang mempunyai

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

banyak individu spesis di mana kekayaan spesies adalah sama, dianggap mempunyai nilai pemuliharaan yang lebih tinggi daripada kawasan lain. 1.4 Konsep Kesamarataan (Keserasian) Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Keserasian (kesamarataan) spesis merujuk kepada jumlah antara spesis yang tidak jauh berbeza dalam persekitaran. Ini juga boleh ditakrifkan sebagai indeks kepelbagaian . Contohnya, jika satu komuniti terdapat 40 ekor musang dan 1000 ekor anjing, komuniti tersebut kurang kesamarataan spesis. Tetapi jika terdapat 40 ekor musang dan 42 ekor anjing, kesamarataan spesis adalah tinggi. Keserasian spesis dalam komuniti boleh diwakili oleh indeks keserasian Pielou:

Jika

adalah bilangan yang diperolehi dari indeks kepelbagaian Shannon dan adalah nilai maksimum , Bersamaan dengan:

Di mana ; J ' dihadkan antara 0 dan 1 jika perbezaan antara spesis kurang. Jika J ' yang lebih tinggi guna indeks keserasian Hurlburt di mana S adalah jumlah bilangan spesies.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

1.5

Mengukur Kepelbagaian Spesis Untuk mengukur kepelbagaian spesis tumbuhan atau haiwan kita mestilah

terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. 1.5.1 Definisi .: a. i. Kekayaan spesis = Pelbagai spesis atau bilangan spesis yang berbeza (atau genera, keluarga, dan lain-lain). ii. Kelimpahan spesis = kelimpahan relatif spesies b. Kekayaan spesis = indeks berdasarkan bilangan spesis i. Kekayaan spesis berangka = bilangan spesies setiap nombor yang dinyatakan individu ii. Kepadatan spesis = bilangan spesies seunit c. Spesis = Kelimpahan atau kesamarataan (keserasian) Menerangkan kelimpahan relatif spesis.

1.5.2 Kelebihan Julat Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan

a.

Kepelbagaian tumbuhan menyediakan sumber makanan kepada pelbagai spesis serangga dan vertebrata.

b.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi beberapa tumbuhtumbuhan yang boleh hidup semasa musim kemarau, tahan serangan oleh serangga dan tahan dari wabak penyakit. jadi kawasan atau habitat ini mampu melindungi tanah dan foraj dalam beberapa tahun.

c.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi pelbagai bahan genetik yang berguna dalam jangkamasa panjang..

d.

Kepelbagaian tumbuhan menambahbaik pengikatan nitrogen tanah dan menyuburkan tanah.

e.

Komuniti tumbuhan yang sihat pada umumnya mempunyai semua kelebihan dan boleh mengekalkan kekayaan spesis.

. c. .5. Kiraan dimana . iii. b..SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.5.5. Indeks yang paling biasa digunakan dalam kajian ekologi ii.4 Indeks Mengukur Kepelbagaian Spesis 1. Komuniti manusia seringkali merosakkan habitat spesis pengacau sedangkan spesis jenis ini banyak menyumbang kepada kekayaan spesis. ni = bilangan individu atau jumlah (contohnya biojisim) setiap spesies dan N = jumlah individu dalam kawasan dan ln = nombor log semulajadi .1 Shannon-Wiener Indeks (H ') i. Nilai-nilai antara 0-5. Mendatangkan banyak masalah kepada pengurusan disebabkan perbezaan spesis tumbuhan. 1..4. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Agak mudah untuk mengira (2) Agak sensitif kepada perbezaan lokasi sebenar (3) Terdapat beberapa keadaan di mana 'H adalah sama antara lokasi walaupun pada lokasi yang berlainan. biasanya antara 1. Tidak semua spesis tumbuhan sesuai untuk foraj.5. Spesis yang berbeza mempunyai tolerensi ragutan yang berbeza dan kadar perkermbangan fenologi.3 Kelemahan Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan a.5-3.

Adalah persamaan ukuran antara komuniti berdasarkan kepada komposisi Spesis di mana ia berguna dalam membandingkan komuniti di bawah pengurusan yang berbeza dan juga boleh digunakan untuk membandingkan perubahan komposisi dari masa ke masa (contohnya menentukan bagaimana komuniti 10 tahun yang lalu . Memberi kebarangkalian mana-mana dua individu yang diambil secara rawak dari perbezaan komuniti spesis yang sangat besar..4. Di mana.Persamaan indeks mengatasi beberapa kelemahan seperti apabila membandingkan indeks kepelbagaian komuniti yang sangat berbeza yang tidak bermakna dan indeks Kepelbagaian sering tidak berubah untuk lokasi dengan spesies yang sama tetapi berbeza lokasi.. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Kurang sensitif kepada kekayaan spesies dan banyak wajaran ke arah spesis yang paling banyak (2) Secara umumnya kurang sensitif berbanding dengan Shannon-Weiner 'H 1.2 Simpson’s Index (λ) i.4. Jika data wujud) ii. ii. Nilai Indeks persamaan terdiri 0-1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan persamaan yang lebih besar . Oleh itu . (1-λ)boleh mengukur kepelbagaian spesis.5.. ni = Bilangan individu atau jumlah setiap spesis N = Jumlah individu dalam lokasi. Pengiraan.5.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.3 Indeks Persamaan i.. iii. λ adalah ukuran yang dominan.

murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 3.6 Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah 1. Gambar tumbuh-tumbuhan. Modul Pembelajaran murid MS Word.1 Ujikaji KSSR Tahun 2 (Tumbuhan) Tujuan: Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu) Bahan Pengajaran & Pembelajaran: 1.tumbuhan seperti bunga raya. Dalam pembelajaran ini.tumbuhan dalam persekitaran. Memaparkan gambar tumbuh. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. Cadangan Aktiviti: 1. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuhtumbuhan. 2. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. Kreativiti: Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif. 2. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. Untuk aktiviti mencetak. 4. murid perlu belajar mengenai Print Preview.6. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Documents 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Folder ini diletakkan di dalam folder My Documents. 2. Tugasan: 1. pokok pisang .

3. . kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI dan pokok mangga kepada murid. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. fon dan imej yang mereka minati. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut: -Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. 2. buah. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. Pentaksiran: Kaedah Rubrik -. bunga. batang dan akar) -Melancar MS Word dan Menyisip imej -Menaip perkataan menggunakan Text Box. daun. dahan. Pengayaan: (Projek Kelas): 1. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. -Menyimpan dokumen Pemulihan: Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan.

Pastikan format video yang sesuai Cadangan Aktiviti: 1. 2. Keluar dari MS PowerPoint. Sediakan folder yang mengandungi video pendek 3. Modul Pembelajaran Menyisip Video Nota: 1. Dicadangkan komputer murid dihidupkan terlebih dahulu. Tempoh Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Kreativiti: Menghasilkan persembahan yang mengandungi video pendek. Bahan Pengajaran & Pembelajaran : 1. 3. Melihat persembahan. Menyimpan fail. 2. 2. 3. Video pendek habitat hidup di air.6. 4. 5. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan ialah pembelajaran kontsruktivisme di mana murid membina sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman. .2 Ujikaji KSSR Tahun 3 (Haiwan) Tujuan: Dalam pembelajaran ini murid akan belajar cara untuk menyisip video melalui folder yang disediakan. Murid juga akan melihat persembahan video yang mereka sisipkan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Tunjukkan satu persembahan slaid yang ada imej statik dan bergerak (video). Cara menyisip video dari folder My Documents. Imej habitat hidup di air dan di darat.

Pengayaan Murid menghasilkan satu persembahan MS PowerPoint kreatif yang merangkumi: 1. . Sisipan imej.. Menyimpan video. 2. Pemulihan Guru akan membuat latih tubi kepada murid yang belum menguasai kemahiran menyisip video.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pentaksiran Senarai Semak dalam Kedeah Pemerhatian. Teks pelbagai warna dan saiz. 3.

Pulau Talang-Talang dan Pulau Redang.Dale bagi kegunaan mengkaji perbezaan dalam kepelbagaian spesis yang secara rasionalnya pengembalian untuk ekologi mengutamakan bagi pulau-pulau program tersebut. Dalam amali ini kita akan melihat satu contoh . Terdapat banyak petunjuk kepelbagaian yang boleh dikira dan dibuat perbandingan dengan menggunakan Indeks Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index). dan kemudian membuat beberapa cadangan berkenaan keutamaan pemuliharaan berdasarkan bandingan. . Ia dibeli oleh Dr. atau spesies. di mana kita menggunakan “morphospecies” dari pengumpulan kupu-kupu dari tiga pulau bagi membuat perbandingan kepelbagaian spesis . (Apakah dia morphospecies?) Membanding Kepelbagaian Spesis – Kupu-Kupu Asia Tenggara Invertebrata seringkali digunakan sebagai penunjuk biodiversiti kerana. semut dan kupu-kupu dan juga bandingannya mudah digolongkan ke dalam rama-rama secara dengan hanya “morhospecie“ menggunakan ciri-ciri morfologi luaran mereka. nich dan dari segi strategi-strategi. Beberapa kumpulan. seperti kumbang. berdasarkan morfologi mereka sahaja. Baca penerangannya pada akhir amali ini. dan secara ekologinya mereka sangat berguna menentukan jenis-jenis habitat.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 4 Mengukur dan Membandingbeza Kepelbagaian Spesis Pengenalan: Pada awal amali kita menguji beberapa kesukaran yang ditemui apabila kita cuba menempatkan individu-individu ke dalam taburan taxa. secara takonominya mereka mempunyai banyak spesis. Tugasan Kupu-kupu dalam amli ini didatangkan dari tiga pulau iaitu Pulau Sipadan.

. Pertama. kira berapa banyak individu antara setiap spesis dari setiap pulau dan masukkan nilai ke dalam jadual yang disediakan Kemudian. anda boleh kira secara manual atau guna kalkulator dari laman web. yang anda definisikan (kumpulan) boleh diertikan sebagai spesis pecahan Beri nama unik bagi setiap spesis untuk memudahkan perbincangan. Unit operasi taksonomi (operational taxonomic units” or OTU’s). tanda corak kepak. dan warnakan atau tanda semua individu yang anda fikir dari kumpulan yang sama(spesis).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pertama. Berikan Tajuk. kirakan kepelbagaian spesis dari setiap pulaudengan menggunakan Indeks Simpson D. . Kedua. Kemudian ambil spesis kupu-kupu seterusnya mengikut prosedur. Jika anda menggunakan kalkulator dalam talian (online calculator). ambil satu spesis kupu-kupu.(apa yang dibuat oleh para taksonomis). saiz abdomen atau thorax atau bentuk dan ciri-ciri lain yang berguna. bandingkan dari semua ketiga-tiga pulau pada masa yang sama. warna kepak. Laporan Anda Anda akan berbincang berdasarkan isi-isi dibawah dan laporan bercorak essei (lebih kurang 600 perkataan). anda akan lebih mudah mengira kekayaan spesis dan kesamarataan spesis. pengenalan. tetapi bukan jumlah kaki! Saiz juga bukan ciri-ciri yang baik untuk digunakan (mengapa?). Gunakan ciri-ciri yang biasa ada pada semua kupu-kupu. dan keutamaan anda untuk memulihara ketiga-tiga pulau tersebut. panjang antena. anda mesti susun semua kupu-kupu ke dalam kumpulan-kumpulan. kesamarataan dan Nilai D bagi setiap spesis kupu-kupu. Terdapat arahan pada akhir amali. dan sertakan jadual kekayaan. Sebagai contoh. sehingga semua kupu-kupu telah diletakkan dalam kumpulan masing-masing. tetapi ada kepelbagaian masing-masing.

Rujukan: Burgman M. Pulau manakah paling tinggi . Apakah asas binaan (basic ‘building blocks) atau Unit Operasi Taksonomi (operational taxonomic units) dari kepelbagaian (biodiversity) ? Terangkan. . Surrey Beatty & Sons. sederhana dan paling rendah kepelbagaiannya? Pulau yang manakah anda hendak utamakan pemuliharaan? adakah mengikut nilai kepelbagaian? Apakah faktor-faktor yang boleh anda ambil kita dalam menentukan keutamaan program pemuliharaan? Jika kita tidak mempunyai sumber bagi melindungi semua spesis. Laporan ini meliputi 10% dari jumlah markah anda. Chapter 2 What should be conserved ? sections 2.1-2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Panduan Laporan Anda . apakah kriteria yang boleh digunapakai untuk menentukan usaha-usaha pemuliharaan ini terus dilakukan? Tarikh Akhir Semak fail penilaian bagi menentukan tarikh akhir. & Lindenmayer D.A.5.B (1998) Conservation Biology for the Australian Environment. Huraikan apakah maksud (1) kekayaan spesis dan (2) kesamarataan spesis.

3=kurang mendesak.2= mendesak. P = kedudukan keutamaan bagi pemulihan. Jumlah spesis dan jumlah individu dari setiap spesis bagi tiga pulau Malaysia. Species Pulau Sipadan Pulau Talang Talang.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 1.Pulau Redang kekayaan spesis kesamarataan spesis Index Simpson (D) Keutamaan untuk Pemuliharaan . D = Indeks diversiti Simpson. 1= paling mendesak.

Contohnya satu bunga daisy mempunyai banyak pengaruh ke atas kekayaan sesuatu kawasan yang mempunyai 1000 bunga buttercups. menunjukkan sampel itu kaya. Sampel dari . Walau bagaimanapun diversiti bukan hanya bergantung kepada kekayaan tetapi juga kepada kesamarataan. Kesamarataan Spesis (Species Evenness) Kesamarataan adalah satu ukuran dari bandingan kelimpahan dari spesis yang berbeza yang membina kekayaan sesuatu kawasan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Memahami Indeks Diversiti Simpson Berikut adalah beberapa laman sesawang yang baik untuk menerangkan bagaimana untuk membandingkan kepelbagaian spesis secara kalkulator dalam talian (online calculator).umanitoba. Sampel dari lapangan pertama mengandungi 300 bunga daisy.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity. 1. Kepelbagaian Biologi (Biological Diversity . Dua faktor utama diambilkira semasa mengukur kekayaan dan kesamarataan kepelbagaian (diversiti). 2 .countrysideinfo.the great variety of life) Kepelbagaian biologi boleh diukur dengan banyak cara. Kekayaan adalah ukuran jumlah kehadiran organisma yang berbeza jenis dalam sesuatu kawasan tertentu. Kekayaan spesis sebagai satu ukuran tersendiri tidak mengambilkira jumlah individu yang ada bagi setiap spesis. Sebagai contoh. ia digunakan untuk mengira jumlah kehadiran spesis maupun kelimpahan sesuatu spesis.uk/simpsons. Sebagai contoh. Kesamarataan pula membandingkan persamaan saiz populasi bagi setiap jenis spesis yang ada dalam sesuatu kawasan. kekayaan spesis adalah jumlah kehadiran spesis yang berbeza. 335 bunga dandelion dan 365 buttercup. Ia memberikan pemberatan kepada semua spesis di mana individu yang sedikit sama dengan individu yang banyak.html Indek Diversiti Simpson adalah untuk mengukur kepelbagaian. kita mungkin ada dua sampel bungaan liar dari lapangan berbeza. Kekayaan Spesis (Species Richness) Jumlah spesis setiap sampel adalah ukuran bagi kekayaan.htm http://www. Lebih banyak spesis yang ada dalam satu sampel. http://www. Dalam ekologi ia sering digunakan untuk mengukur biodiversiti dalam sesuatu habitat.co.

Kedua-dua sampel sama kekayaannya (3 spesis) dan sama jumlah individu (1000). 49 dandelion dan 931 buttercup (lihat jadual di bawah).Index Diversiti Simpson mengukur kepelbagaian yang mengambilkira kedua-dua kekayaan dan kesamarataan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI lapangan kedua mengandungi 20 daisy. maka kepelbagaian meningkat . maka nilai Indek D Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index D) meningkat. sampel pertama lebih kesamarataan berbanding dengan sampel kedua. Bagaimanapun . Jika kepelbagaian meningkat. pelbagai (diversiti) berbanding Sampel 1. Dalam sampel kedua . Jika kekayaan spesis dan kesamarataan spesis meningkat.. Oleh itu Sampel 2 kurang Bilangan Individu Spesis Bungaan Daisy Dandelion Buttercup Jumlah Sampel 1 300 335 365 1000 Sampel 2 20 49 931 1000 Satu komuniti yang didominasi oleh satu atau dua spesis dikatakan kurang kepelbagaian (diverse) berbanding satu dari beberapa spesis yang berbeza yang mempunyai kelimpahan spesis yang sama. Ini kerana jumlah individu dalam sampel pertama diserakkan secara rata antara 3 spesis. dengan hanya sedikit daisy dan dandelion yang ada. kebanyakkan individu adalah buttercup. .

Klik pada tag kalkulator dan perkara berikutnya dipaparkan. Hidupkan komputer anda dan susurkan laman web berikut – http://www. Pada skrin terdapat borang kemasukan data.umanitoba. Langkah 4. Langkah 3. Skrin menunjukkan contoh dimana terdapat tujuh spesis .html Anda akan paparan berikut di skrin. Langkah 2. .ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indeks Diversiti Simpson Secara Dalam Talian Langkah 1. taip jumlah individu setiap spesis kupu-kupu yang dijumpai dari pulau pertama. Nilai mesti dijarakkan. Klik butang “calculate diversity” dan kotak keputusan akan dipaparkan seperti di bawah. Spesis pertama 10 individu dan spesis ketujuh 12 individu.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 5. Ulangi pengiraan bagi dua pulau yang lain.92. Nilai Kekayaan Spesis dan Kesamarataan Spesis Shannon . rekodkan Nilai D Simpson (2 titik perpuluhan sahaja). Dalam jadual 1.82. Kekayaan=7 dan Kesamarataan=0. . Dari contoh di atas D=0. Langkah 6.

52) D = 1.38)2 + (0. Sebagai contoh jika anda ada sampel dari dua spesis iaitu 5 individu dari spesis pertama dan 8 individu dari spesis kedua (jumlah 13 individu) D = 1 / (5/13)2 + (8/13)2) = 1 / (0. inilah diversiti. .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indek Diversiti Secara Manual Indek dikira dengan formula berikut: D = 1/ pi2 Dimana pi = pecahan kelimpahan spesis ith atas pulau. nilai D meningkat.92 jadi.62)2) = 1/(0.

8 Pulau Talang-Talang D = 1/((5/20)2 + (7/20)2 + (2/20)2 + (6/20)2) = 1/(0.41)2) = 1/(0.01) = 1/0.17) = 1/0.13 + 0. D = 3.06 + 0.6 Oleh itu. 2. 4.35)2 + (0.36)2 + (0.01 + 0.23)2 + (0.35 D = 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Contoh Mengira Indek Kepelbagaian Simpson Spesis Pulau Sipadan Pulau Talang-Talang Pulau Redang 1.6 lebih besardari D = 2.10)2 + (0.8 20 3. 3.05 + 0. Kita boleh katakan bahawat Pulau TalangTalang mempunyai lebih kepelbagaian (diversity) dari Pulau Sipadan.30)2) = 1/0.6 Pulau Sipadan D = 1/((5/22)2 + (8/22)2 + (9/22)2) = 1/(0.28 D = 3.12 + 0.8 . 5 8 9 5 7 2 6 Jumlah individu Indek Simpson (D) 22 2.25)2 + (0. .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kupu-kupu Asia Tenggara .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 22 .

imigrasi menambah individu baru sedangkan penghijrahan keluar (emigrasi) membuang individu.faktor pertumbuhan populasi (R) yang mengukur kadar di mana populasi berkembang jika ia mempunyai sumber makanan. maka bentuk pertumbuhan geometri ini dipanggil pertumbuhan eksponen.1 Sinopsis Populasi adalah semua organisma yang tergolong dalam spesis yang sama dan hidup dalam kawasan geografi yang sama. dan adalah sama dengan sifar apabila jumlah individu yang bertambah dan berkurang adalah sama.2. imigrasi dan emigrasi.2 1. samaada keluk yang berbentuk S-(sigmoid) atau lengkung eksponen. yang ditentukan oleh faktorfaktor alam sekitar. Kelahiran menambah individu baru kepada populasi manakala kematian membuang individu daripada populasi.1 menyatakan tentang saiz populasi permulaan. Jika saiz populasi duakali ganda antara setiap jangka masa.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 10 PERUBAHAN TREND POPULASI 1. dan ini ditentukan oleh kadar kelahiran. 1. Bentuk lengkung pertumbuhan populasi dikawal oleh tiga faktor: iaitu saiz populasi permulaan atau awal (N0). kadar kematian. Saiz penduduk dikenali sebagai Keupayaan Muatan (K). P e r u b a h a n t r e n d p o p u l a s i adalah perubahan dari segi saiz populasi (N) dari semasa ke semasa. Begitu juga. .2. Pertumbuhan populasi boleh dimodelkan oleh lengkung geometri (iaitu.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. anda akan dapat: 1. Kadar pertumbuhan populasi positif apabila pertambahan individu lebih ramai daripada pengurangan individu. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan 1.2. lengkung tak linear).3 memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi memahami tentang biodiversiti tersembunyi 23 .

pemilihan tekanan dan jumlah individu dalam populasi. dan fisiologi serta mampu menghasilkan keturunan dan berkembang biak secara bersama. dan 3 pokok belimbing. masalah kesukaran. populasi jangkrik. Ahli-ahli genetik. 50 ekor jangkrik. menganggap bahawa populasi adalah sebagai satu wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. yaitu populasi jagung. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. Para Ekologis memaknakan populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. 500 ekor belalang. pada suatu ladang seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetik. penerokaan ruang. populasi burung. mempunyai persamaan morfologi. Sebagai contoh. anatomi. Saiz Populasi Permulaan (N0) dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu fungsi kesihatan. diversiti. Populasi suatu spesies adalah sebahagian dari suatu komuniti.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. 10 ekor burung. populasi belalang.3 Saiz Populasi Permulaan. Anggota-anggota populasi hidup dalam habitat yang sama. dan populasi belimbing. Saiz populasi permulaan (awal) boleh dikira dengan menggunakan pertumbuhan populasi eksponen seperti berikut : 24 . Berdasarkan data tersebut maka di dalam ladang tersebut terdapat beberapa populasi. Pergerakan frekuensi alel dalam suatu populasi menjadi perhatian utama dalam kajian genetik populasi.

dan 6.000 orang/30 km2 25 .000 ekor kambing. 3. Misalnya.000 ekor ayam. pada tahun 1990 Daerah Peringat yang luasnya 30 km2 dihuni 100.000 orang. Berdasarkan angka tersebut kepadatan penduduk Daerah Peringat tahun 1990 adalah 100.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kepadatan populasi adalah hubungan antara jumlah individu dan luas atau isipadu ruang yang diduduki pada waktu tertentu.

setiap luas 1 km2 rata-rata ditempati 3333 orang. Kepadatan populasi kambing adalah 100/km2 dan kepadatan populasi ayam adalah 200/km2. Dalam populasi biologi . Keupayaan Muatan ditakrifkan sebagai beban maksimum persekitaran. air dan bekalan. air dan lain-lain yang terdapat dalam persekitaran. kadar pertumbuhan populasi adalah negatif supaya saiz populasi berkurang. Keupayaan Muatan mewakili keseimbangan saiz populasi. habitat . budaya dan ekonomi bagi generasi masa kini dan masa depan.Dalam erti kata lain. Keupayaan Muatan (K) ialah saiz maksimum populasi yang boleh ditampung oleh persekitaran dan bergantung kepada keperluan makanan. Apabila saiz populasi kecil daripada Keupayaan Muatan. sosial. yang berbeza dari konsep keseimbangan populasi. Keupayaan Muatan bagi populasi dikatakan dicapai apabila kestabilan menghampiri nilai maksimum dengan sumber yang terhad seperti makanan. tanpa memusnahkan alam semula jadi.Apabila saiz populasi lebih besar daripada Keupayaan Muatan. Keupayaan Muatan merujuk kepada bilangan individu yang boleh disokong di kawasan tertentu dalam had sumber semulajadi. Artinya.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI = 3333 orang per km2. Pertumbuhan populasi akan berhenti apabila saiz populasi menyamai Keupayaan Muatan. 26 . kadar pertumbuhan populasi adalah positif supaya saiz populasi meningkat . Contoh keupayaan muatan ialah seperti contoh dibawah dimana seketul daging hanya boleh menampung keperluan 6 larva lalat sahaja .

4.2 Kadar Kematian (d) Merujuk kepada kematian individu-individu dalam populasi.4. penetasan. 27 . Proses: kelahiran. percambahan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.nisbah jantina di dalam populasi dan kadar pembiakan dalam populasi. Keupayaan Muatan tercapai. faktor-faktor genetik.4 Pertumbuhan Populasi (R) Pertumbuhan populasi ialah perubahan (peningkatan atau pengurangan) dalam saiz populasi dari masa ke masa dan diukur sebagai peratusan perubahan dalam bilangan individu di dalam populasi .1 Kadar Kelahiran (b) Kadar kelahiran adalah punca paling penting dalam pertambahan saiz populasi. Kematian disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian fisiologi. Kadar kelahiran> Kadar Kematian = populasi meningkat Kadar kelahiran <Kadar Kematian = populasi mengecil Kadar Kelahiran = Kadar kematian = populasi stabil. 1.Berlaku apabila kadar kelahiran melebihi kadar kematian atau imigrasi melebihi emigrasi. kematian akibat kemalangan. 1. pembiakan berjantina adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesuburan dan kesuburan purata.

serigala dan beruang muda meninggalkan populasi mereka kerana dihalau oleh induk kerana telah matang ataupun kerana kekurangan makanan. (R) Populasi Badak B Saiz populasi. (N) N0 = 20 39 82 161 318 643 2. bagi 5 selang masa (generasi).4..0 Faktor pertumbuhan. (N) N0 = 30 58 123 236 484 955 1.4. 1. kannibalisma dan kekurangan makanan.0 2.0 Faktor pertumbuhan.3 Imigrasi dan Emigrasi Imigrasi bermaksud penghijrahan ke dalam sesuatu kawasan kerana mencari pasangan dan makanan di kawasan baru.0 2.4 Pengiraan Pertumbuhan Populasi Contoh: Apakah jenis pertumbuhan populasi yang dimiliki oleh badak dan mengapa saiz populasi akhir berbeza? Jadual menunjukkan anggaran populasi bagi dua jenis populasi badak di dalam persekitaran yang sama.1 1. 1.0 2. Kematian dalam populasi hidupan liar adalah sukar untuk ditentukan kerana tindakan pemangsa jarang diperhatikan dan kecepatan kematian akibat penyakit dan perasit.1 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI musuh semula jadi.9 2.0 2. Manakala Emigrasi bermaksud penghijrahan keluar dari satu tempat ke tempat lain. (R) 0 1 2 3 4 5 28 . Haiwan liar seperti harimau.9 2. Populasi Badak A Selang masa (t) = generasi Saiz populasi.

Masa. 29 . Populasi Badak B mempunyai kadar pertumbuhan. Bentuk graf dikenalpasti. N sebagai pemboleh ubah bergerak balas pada paksi-Y. Soalan Semak ketiga-tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Saiz penduduk bagi selang masa ke 5 berbeza bagi kedua-dua populasi badak disebabkan oleh saiz awal populasi (populasi permulaan). Disebabkan itu. Pertumbuhan populasi diplot menggunakan paksi yang sama. faktor pertumbuhan. ahli baru lebih banyak dihasilkan di populasi badak B. Populasi badak A. 4.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 1. Mengapa terdapat perbezaan dari segi saiz populasi antara kedua-dua populasi pada selang masa ke 5? Adakah ia disebabkan oleh perbezaan dalam saiz populasi permulaan (awal). Purata geometrik dikira bagi kedua-dua populasi. Satu garis dilukis mewakili garis pertumbuhan berdasarkan data yang diiberikan. Populasi badak B. R dikira bagi setiap populasi bagi setiap selang masa dan dimasukkan ke dalam Jadual 1. Faktor pertumbuhan. t sebagai pembolehubah dimalarkan pada paksi-X dan saiz populasi. 2. R yang tinggi. atau faktor alam sekitar? Graf menunjukkan bentuk eksponen. 3. Bilangan saiz populasi awal bagi badak A sebanyak 30 adalah lebih tinggi daripada saiz populasi awal badak B dimana hanya terdapat 20 sahaja.

6. Mesobiota (diameter 0. protozoa turbelaria. udara. tikus dan arnab yang kebanyakannya menggali tanah untuk mencari makanan dan sebagai tempat perlindungan. Kumpulan ini kebanyakannya tergolong di bawah arthropoda mikro seperti gegat dan hamama. bakteria. Terbahagi kepada dua iaitu komponen komuniti dalam tanah dan mikroorganisma 1. Akar pokok juga selalunya dikira sebagai biota tanah. di merata tempat dan terdiri daripada pelbagai jenis. labah-labah).1 – 2. fungi. 30 . cahaya.penyakit.1mm) terdapat dengan banyaknya. Mikroflora merangkumi alga. Macrobiota (diameter >2mm) (contoh semut. banjir dan pengairan. pemangsa. gempa bumi.5 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Populasi Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi iaitu faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) dan faktor tidak bersandarkan kepadatan (Densityindependent factors). Mikrofauna merangkumi nematod. Faktor tidak bersandarkan kepadatan (Density-independent factors)ialah tidak bergantung kepada saiz populasi seperti cuaca . tardigrad dan rotifer.6 Biodiversiti Tersembunyi Biodiversiti tersembunyi adalah hidupan yang tidak disedari kepentingan kehadiran mereka. Mikrobiota (diameter <0. Faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) adalah faktor-faktor yang mengawal pertumbuhan populasi apabila saiz populasi adalah besar seperti makanan dan bekalan air. yis yang boleh mengurai dan kebanyakannya bahan organik.1 Komponen Komuniti Dalam Tanah Megiabiota merangkumi vertebrata seperti ular. 1. ribut.0mm) biasanya tinggal di dalam rongga tanah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. musang. kebakaran. anai-anai. parasit dan ruang wilayah.

Kebanyakan Bakteria boleh dikelaskan berdasarkan bentuknya (Rajah 1.2 Mikroorganisma Kebiasaannya mikroorganisma dikaitkan dengan penyebab penyakit tetapi hakikatnya terdapat banyak mikroorganisma yang memberi manfaat kepada manusia. agen pereputan sisa pertanian.2. gelap.6. Terdapat empat jenis mikroorganisma yang utama: (a) bakteria (b) virus (c) fungi (d) protozoa 1. Mikroorganisma menjalankan proses hidup seperti bernafas. 1 Bakteria Bakteria ialah organisma yang sangat kecil.1). Kini banyak formulasi mikrob berfaedah dijual secara komersial di pasaran untuk kegunaan dalam pertanian sama ada sebagai baja biologi. membesar dan bergerak apabila dibekalkan dengan keperluan asas dan persekitaran yang sesuai.Kebanyakan bakteria tidak bebahaya dan 31 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. di dalam air. bahan nyah bau dan membantu menghadamkan makanan dalam perut haiwan ruminen. Mikroorganisma yang berfaedah. kawalan perosak tumbuhan. Bakteria membiak sangat aktif di tempat yang hangat. lembab dan kotor. Bakteria hidup di dalam tubuh kamu juga. Bakteria membiak sangat cepat pada suhu yang sesuai dengan kehadiran air dan makanan yang mencukupi. di dalam tanah serta di permukaan yang kamu sentuh. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk. memberi banyak kebaikan dalam pemuliharaan alam sekitar. Bakteria terdapat di udara. dikenali sebagai ‘mikrob berfaedah’.6.

2. Demam malaria adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh sejenis protozoa. Protozoa ialah organisma akuatik. haiwan dan bakteria. Virus bertanggungjawab kepada pelbagai jenis penyakit berbahaya dan membawa maut seperti AIDS. sesetengah bakteria menyebabkan penyakit seperti ciritbirit. 32 .6.Bakteria yang menyebabkan penyakit di kenali sebagai kuman 1.2.3 Protozoa Protozoa lebih besar daripada virus dan bakteria.Protozoa juga ada yang tidak berbahaya dan ada yang berbahaya.Deman selesema adalah disebabkan oleh virus. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop yang paling tinggi kuasanya. sakit kerongkong dan sebagainya. 1.6. Virus boleh menjangkiti tumbuhan.2 Virus Virus ialah mikroorganisma yang paling kecil. Namun begitu.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berguna kepada kita.

Fungi membiak daripada spora. Sesetengah fungi. Walau bagaimanapun. kebanyakan fungi tidak berbahaya dan berguna kepada kita. pada sampah-sarap. kulapuk dan yis (ragi) adalah contoh-contoh fungi. di atas organisma lain dan juga pada makanan kita. Fungi hidup di dalam tanah.4 Fungi Fungi adalah yang paling besar antara keempat-empat mikroorganisma. 33 .Cendawan.Seperti bakteria. ada juga fungi yang boleh menyebabkan penyakit. seperti yis adalah sangat halus dan hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.2.6.