SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 8 DAN 9

KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN KEPELBAGAIAN HAIWAN

1.1

Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang Kekayaan Spesis, Kesamarataan Spesis, Mengukur Kepelbagaian Spesis dan Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah. Kekayaan spesies adalah bilangan sebenar jenis-jenis spesis yang berbeza yang terdapat dalam alam ini. Keserasian (kesamarataan) spesis ialah perbezaan jumlah jenis spesis dengan spesis yang lain dalam sesuatu persekitaran. Kesamarataan spesis boleh diukur dengan indeks keserasian Pielou. Kepelbagaian spesies mengambil kira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesies. Untuk mengukur kepelbagaian spesis kita mestilah terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. Kepelbagaian spesis boleh diukur menggunakan indeks Shannon-Wiener Indeks (H’) , Simpson’s Index (λ) dan Indeks persamaan.

1.2

Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini, para pelajar dapat: i. ii. iii. iv. Memahami tentang konsep kekayaan spesis Memahami tentang konsep kesamarataan (keserasian) spesis Boleh mengukur kepelbagaian spesis Melaksanakan amali 4.

1.3

Konsep Kekayaan Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Kekayaan spesies tumbuhan atau haiwan adalah bilangan jenis spesis tumbuhan atau haiwan yang berbeza. Kekayaan spesis hanya kiraan jenis spesis sahaja bukannya bilangan individu dalam spesis. . Sebaliknya, kepelbagaian spesis mengambilkira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesis . Kekayaan spesis tumbuhan atau haiwan sering digunakan sebagai kriteria apabila menilai kaedah pemuliharaan habitat tumbuhan dan haiwan secara relatif . Walau bagaimanapun, kekayaan spesis tumbuhan dan haiwan tidak boleh menggambarkan identiti spesis tumbuhan atau haiwan itu sendiri. Satu kawasan yang mempunyai

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

banyak individu spesis di mana kekayaan spesies adalah sama, dianggap mempunyai nilai pemuliharaan yang lebih tinggi daripada kawasan lain. 1.4 Konsep Kesamarataan (Keserasian) Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Keserasian (kesamarataan) spesis merujuk kepada jumlah antara spesis yang tidak jauh berbeza dalam persekitaran. Ini juga boleh ditakrifkan sebagai indeks kepelbagaian . Contohnya, jika satu komuniti terdapat 40 ekor musang dan 1000 ekor anjing, komuniti tersebut kurang kesamarataan spesis. Tetapi jika terdapat 40 ekor musang dan 42 ekor anjing, kesamarataan spesis adalah tinggi. Keserasian spesis dalam komuniti boleh diwakili oleh indeks keserasian Pielou:

Jika

adalah bilangan yang diperolehi dari indeks kepelbagaian Shannon dan adalah nilai maksimum , Bersamaan dengan:

Di mana ; J ' dihadkan antara 0 dan 1 jika perbezaan antara spesis kurang. Jika J ' yang lebih tinggi guna indeks keserasian Hurlburt di mana S adalah jumlah bilangan spesies.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

1.5

Mengukur Kepelbagaian Spesis Untuk mengukur kepelbagaian spesis tumbuhan atau haiwan kita mestilah

terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. 1.5.1 Definisi .: a. i. Kekayaan spesis = Pelbagai spesis atau bilangan spesis yang berbeza (atau genera, keluarga, dan lain-lain). ii. Kelimpahan spesis = kelimpahan relatif spesies b. Kekayaan spesis = indeks berdasarkan bilangan spesis i. Kekayaan spesis berangka = bilangan spesies setiap nombor yang dinyatakan individu ii. Kepadatan spesis = bilangan spesies seunit c. Spesis = Kelimpahan atau kesamarataan (keserasian) Menerangkan kelimpahan relatif spesis.

1.5.2 Kelebihan Julat Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan

a.

Kepelbagaian tumbuhan menyediakan sumber makanan kepada pelbagai spesis serangga dan vertebrata.

b.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi beberapa tumbuhtumbuhan yang boleh hidup semasa musim kemarau, tahan serangan oleh serangga dan tahan dari wabak penyakit. jadi kawasan atau habitat ini mampu melindungi tanah dan foraj dalam beberapa tahun.

c.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi pelbagai bahan genetik yang berguna dalam jangkamasa panjang..

d.

Kepelbagaian tumbuhan menambahbaik pengikatan nitrogen tanah dan menyuburkan tanah.

e.

Komuniti tumbuhan yang sihat pada umumnya mempunyai semua kelebihan dan boleh mengekalkan kekayaan spesis.

Spesis yang berbeza mempunyai tolerensi ragutan yang berbeza dan kadar perkermbangan fenologi. Kiraan dimana ..5-3.3 Kelemahan Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan a. Nilai-nilai antara 0-5.. Komuniti manusia seringkali merosakkan habitat spesis pengacau sedangkan spesis jenis ini banyak menyumbang kepada kekayaan spesis.5.5. Indeks yang paling biasa digunakan dalam kajian ekologi ii.4. 1.1 Shannon-Wiener Indeks (H ') i. b.4 Indeks Mengukur Kepelbagaian Spesis 1. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Agak mudah untuk mengira (2) Agak sensitif kepada perbezaan lokasi sebenar (3) Terdapat beberapa keadaan di mana 'H adalah sama antara lokasi walaupun pada lokasi yang berlainan. c.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.. . iii.5. Mendatangkan banyak masalah kepada pengurusan disebabkan perbezaan spesis tumbuhan.5. ni = bilangan individu atau jumlah (contohnya biojisim) setiap spesies dan N = jumlah individu dalam kawasan dan ln = nombor log semulajadi . biasanya antara 1. Tidak semua spesis tumbuhan sesuai untuk foraj.

4. ni = Bilangan individu atau jumlah setiap spesis N = Jumlah individu dalam lokasi... Jika data wujud) ii.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1..Persamaan indeks mengatasi beberapa kelemahan seperti apabila membandingkan indeks kepelbagaian komuniti yang sangat berbeza yang tidak bermakna dan indeks Kepelbagaian sering tidak berubah untuk lokasi dengan spesies yang sama tetapi berbeza lokasi.5. Pengiraan. Memberi kebarangkalian mana-mana dua individu yang diambil secara rawak dari perbezaan komuniti spesis yang sangat besar. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Kurang sensitif kepada kekayaan spesies dan banyak wajaran ke arah spesis yang paling banyak (2) Secara umumnya kurang sensitif berbanding dengan Shannon-Weiner 'H 1.Adalah persamaan ukuran antara komuniti berdasarkan kepada komposisi Spesis di mana ia berguna dalam membandingkan komuniti di bawah pengurusan yang berbeza dan juga boleh digunakan untuk membandingkan perubahan komposisi dari masa ke masa (contohnya menentukan bagaimana komuniti 10 tahun yang lalu .4.. λ adalah ukuran yang dominan. iii.5. Di mana.2 Simpson’s Index (λ) i. (1-λ)boleh mengukur kepelbagaian spesis. Nilai Indeks persamaan terdiri 0-1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan persamaan yang lebih besar .3 Indeks Persamaan i. Oleh itu . ii.

Gambar tumbuh-tumbuhan. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuhtumbuhan. 3.tumbuhan seperti bunga raya. Kreativiti: Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). Dalam pembelajaran ini.6.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. pokok pisang .1 Ujikaji KSSR Tahun 2 (Tumbuhan) Tujuan: Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh.6 Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah 1. Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu) Bahan Pengajaran & Pembelajaran: 1. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Documents 3. 2. 2. Cadangan Aktiviti: 1. murid perlu belajar mengenai Print Preview.tumbuhan dalam persekitaran. 2. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. Modul Pembelajaran murid MS Word. Untuk aktiviti mencetak. Folder ini diletakkan di dalam folder My Documents. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. Tugasan: 1. 4. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. Memaparkan gambar tumbuh.

Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. daun. fon dan imej yang mereka minati. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut: -Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. buah. bunga. . -Menyimpan dokumen Pemulihan: Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. dahan. 2. Pengayaan: (Projek Kelas): 1. Pentaksiran: Kaedah Rubrik -. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. 3. batang dan akar) -Melancar MS Word dan Menyisip imej -Menaip perkataan menggunakan Text Box. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI dan pokok mangga kepada murid.

2. Melihat persembahan.2 Ujikaji KSSR Tahun 3 (Haiwan) Tujuan: Dalam pembelajaran ini murid akan belajar cara untuk menyisip video melalui folder yang disediakan. Murid juga akan melihat persembahan video yang mereka sisipkan. Video pendek habitat hidup di air. Menyimpan fail. Tempoh Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Kreativiti: Menghasilkan persembahan yang mengandungi video pendek. Modul Pembelajaran Menyisip Video Nota: 1.6. 2. 3. Pastikan format video yang sesuai Cadangan Aktiviti: 1. Cara menyisip video dari folder My Documents. Tunjukkan satu persembahan slaid yang ada imej statik dan bergerak (video). 4. Dicadangkan komputer murid dihidupkan terlebih dahulu. 5. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan ialah pembelajaran kontsruktivisme di mana murid membina sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman. . 3. Imej habitat hidup di air dan di darat. Bahan Pengajaran & Pembelajaran : 1. 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Sediakan folder yang mengandungi video pendek 3. Keluar dari MS PowerPoint.

2. Menyimpan video. 3. Pengayaan Murid menghasilkan satu persembahan MS PowerPoint kreatif yang merangkumi: 1. Sisipan imej. Pemulihan Guru akan membuat latih tubi kepada murid yang belum menguasai kemahiran menyisip video.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pentaksiran Senarai Semak dalam Kedeah Pemerhatian. . Teks pelbagai warna dan saiz..

Pulau Talang-Talang dan Pulau Redang. seperti kumbang. Beberapa kumpulan. di mana kita menggunakan “morphospecies” dari pengumpulan kupu-kupu dari tiga pulau bagi membuat perbandingan kepelbagaian spesis . semut dan kupu-kupu dan juga bandingannya mudah digolongkan ke dalam rama-rama secara dengan hanya “morhospecie“ menggunakan ciri-ciri morfologi luaran mereka. Dalam amali ini kita akan melihat satu contoh . atau spesies. . Baca penerangannya pada akhir amali ini. Tugasan Kupu-kupu dalam amli ini didatangkan dari tiga pulau iaitu Pulau Sipadan. Ia dibeli oleh Dr. berdasarkan morfologi mereka sahaja. nich dan dari segi strategi-strategi.Dale bagi kegunaan mengkaji perbezaan dalam kepelbagaian spesis yang secara rasionalnya pengembalian untuk ekologi mengutamakan bagi pulau-pulau program tersebut. dan secara ekologinya mereka sangat berguna menentukan jenis-jenis habitat. (Apakah dia morphospecies?) Membanding Kepelbagaian Spesis – Kupu-Kupu Asia Tenggara Invertebrata seringkali digunakan sebagai penunjuk biodiversiti kerana.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 4 Mengukur dan Membandingbeza Kepelbagaian Spesis Pengenalan: Pada awal amali kita menguji beberapa kesukaran yang ditemui apabila kita cuba menempatkan individu-individu ke dalam taburan taxa. Terdapat banyak petunjuk kepelbagaian yang boleh dikira dan dibuat perbandingan dengan menggunakan Indeks Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index). secara takonominya mereka mempunyai banyak spesis. dan kemudian membuat beberapa cadangan berkenaan keutamaan pemuliharaan berdasarkan bandingan.

. sehingga semua kupu-kupu telah diletakkan dalam kumpulan masing-masing.(apa yang dibuat oleh para taksonomis). tetapi bukan jumlah kaki! Saiz juga bukan ciri-ciri yang baik untuk digunakan (mengapa?). Unit operasi taksonomi (operational taxonomic units” or OTU’s). Laporan Anda Anda akan berbincang berdasarkan isi-isi dibawah dan laporan bercorak essei (lebih kurang 600 perkataan). Sebagai contoh. anda mesti susun semua kupu-kupu ke dalam kumpulan-kumpulan. panjang antena.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pertama. bandingkan dari semua ketiga-tiga pulau pada masa yang sama. yang anda definisikan (kumpulan) boleh diertikan sebagai spesis pecahan Beri nama unik bagi setiap spesis untuk memudahkan perbincangan. . Kedua. anda boleh kira secara manual atau guna kalkulator dari laman web. anda akan lebih mudah mengira kekayaan spesis dan kesamarataan spesis. kesamarataan dan Nilai D bagi setiap spesis kupu-kupu. kirakan kepelbagaian spesis dari setiap pulaudengan menggunakan Indeks Simpson D. saiz abdomen atau thorax atau bentuk dan ciri-ciri lain yang berguna. Kemudian ambil spesis kupu-kupu seterusnya mengikut prosedur. pengenalan. dan warnakan atau tanda semua individu yang anda fikir dari kumpulan yang sama(spesis). dan keutamaan anda untuk memulihara ketiga-tiga pulau tersebut. tanda corak kepak. ambil satu spesis kupu-kupu. Jika anda menggunakan kalkulator dalam talian (online calculator). tetapi ada kepelbagaian masing-masing. Terdapat arahan pada akhir amali. warna kepak. Pertama. Gunakan ciri-ciri yang biasa ada pada semua kupu-kupu. Berikan Tajuk. dan sertakan jadual kekayaan. kira berapa banyak individu antara setiap spesis dari setiap pulau dan masukkan nilai ke dalam jadual yang disediakan Kemudian.

Pulau manakah paling tinggi . Laporan ini meliputi 10% dari jumlah markah anda. Surrey Beatty & Sons. apakah kriteria yang boleh digunapakai untuk menentukan usaha-usaha pemuliharaan ini terus dilakukan? Tarikh Akhir Semak fail penilaian bagi menentukan tarikh akhir. sederhana dan paling rendah kepelbagaiannya? Pulau yang manakah anda hendak utamakan pemuliharaan? adakah mengikut nilai kepelbagaian? Apakah faktor-faktor yang boleh anda ambil kita dalam menentukan keutamaan program pemuliharaan? Jika kita tidak mempunyai sumber bagi melindungi semua spesis. Rujukan: Burgman M.B (1998) Conservation Biology for the Australian Environment.5. Huraikan apakah maksud (1) kekayaan spesis dan (2) kesamarataan spesis. . Apakah asas binaan (basic ‘building blocks) atau Unit Operasi Taksonomi (operational taxonomic units) dari kepelbagaian (biodiversity) ? Terangkan. Chapter 2 What should be conserved ? sections 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Panduan Laporan Anda . & Lindenmayer D.1-2.A.

Jumlah spesis dan jumlah individu dari setiap spesis bagi tiga pulau Malaysia. 1= paling mendesak.2= mendesak. P = kedudukan keutamaan bagi pemulihan.Pulau Redang kekayaan spesis kesamarataan spesis Index Simpson (D) Keutamaan untuk Pemuliharaan . D = Indeks diversiti Simpson. Species Pulau Sipadan Pulau Talang Talang. 3=kurang mendesak.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 1.

uk/simpsons. Kekayaan Spesis (Species Richness) Jumlah spesis setiap sampel adalah ukuran bagi kekayaan. Kekayaan adalah ukuran jumlah kehadiran organisma yang berbeza jenis dalam sesuatu kawasan tertentu. Sebagai contoh.co.umanitoba. Kesamarataan Spesis (Species Evenness) Kesamarataan adalah satu ukuran dari bandingan kelimpahan dari spesis yang berbeza yang membina kekayaan sesuatu kawasan. Kekayaan spesis sebagai satu ukuran tersendiri tidak mengambilkira jumlah individu yang ada bagi setiap spesis. Sampel dari .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Memahami Indeks Diversiti Simpson Berikut adalah beberapa laman sesawang yang baik untuk menerangkan bagaimana untuk membandingkan kepelbagaian spesis secara kalkulator dalam talian (online calculator). Dalam ekologi ia sering digunakan untuk mengukur biodiversiti dalam sesuatu habitat. Kesamarataan pula membandingkan persamaan saiz populasi bagi setiap jenis spesis yang ada dalam sesuatu kawasan. Contohnya satu bunga daisy mempunyai banyak pengaruh ke atas kekayaan sesuatu kawasan yang mempunyai 1000 bunga buttercups. Sampel dari lapangan pertama mengandungi 300 bunga daisy. menunjukkan sampel itu kaya. 1. Dua faktor utama diambilkira semasa mengukur kekayaan dan kesamarataan kepelbagaian (diversiti). Sebagai contoh. Ia memberikan pemberatan kepada semua spesis di mana individu yang sedikit sama dengan individu yang banyak. Lebih banyak spesis yang ada dalam satu sampel. http://www. 335 bunga dandelion dan 365 buttercup. kita mungkin ada dua sampel bungaan liar dari lapangan berbeza.html Indek Diversiti Simpson adalah untuk mengukur kepelbagaian.the great variety of life) Kepelbagaian biologi boleh diukur dengan banyak cara.htm http://www. kekayaan spesis adalah jumlah kehadiran spesis yang berbeza. Walau bagaimanapun diversiti bukan hanya bergantung kepada kekayaan tetapi juga kepada kesamarataan.countrysideinfo.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity. 2 . ia digunakan untuk mengira jumlah kehadiran spesis maupun kelimpahan sesuatu spesis. Kepelbagaian Biologi (Biological Diversity .

dengan hanya sedikit daisy dan dandelion yang ada. sampel pertama lebih kesamarataan berbanding dengan sampel kedua. Dalam sampel kedua . Jika kekayaan spesis dan kesamarataan spesis meningkat.. 49 dandelion dan 931 buttercup (lihat jadual di bawah).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI lapangan kedua mengandungi 20 daisy. kebanyakkan individu adalah buttercup. Jika kepelbagaian meningkat. pelbagai (diversiti) berbanding Sampel 1. Bagaimanapun . Oleh itu Sampel 2 kurang Bilangan Individu Spesis Bungaan Daisy Dandelion Buttercup Jumlah Sampel 1 300 335 365 1000 Sampel 2 20 49 931 1000 Satu komuniti yang didominasi oleh satu atau dua spesis dikatakan kurang kepelbagaian (diverse) berbanding satu dari beberapa spesis yang berbeza yang mempunyai kelimpahan spesis yang sama. Kedua-dua sampel sama kekayaannya (3 spesis) dan sama jumlah individu (1000). Ini kerana jumlah individu dalam sampel pertama diserakkan secara rata antara 3 spesis. maka kepelbagaian meningkat .Index Diversiti Simpson mengukur kepelbagaian yang mengambilkira kedua-dua kekayaan dan kesamarataan. maka nilai Indek D Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index D) meningkat. .

. Pada skrin terdapat borang kemasukan data.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity.umanitoba. Klik butang “calculate diversity” dan kotak keputusan akan dipaparkan seperti di bawah. taip jumlah individu setiap spesis kupu-kupu yang dijumpai dari pulau pertama.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indeks Diversiti Simpson Secara Dalam Talian Langkah 1. Langkah 4. Hidupkan komputer anda dan susurkan laman web berikut – http://www. Klik pada tag kalkulator dan perkara berikutnya dipaparkan. Skrin menunjukkan contoh dimana terdapat tujuh spesis . Spesis pertama 10 individu dan spesis ketujuh 12 individu. Langkah 2. Langkah 3.html Anda akan paparan berikut di skrin. Nilai mesti dijarakkan.

Dari contoh di atas D=0. Langkah 6. . rekodkan Nilai D Simpson (2 titik perpuluhan sahaja).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 5. Nilai Kekayaan Spesis dan Kesamarataan Spesis Shannon . Kekayaan=7 dan Kesamarataan=0. Dalam jadual 1.92. Ulangi pengiraan bagi dua pulau yang lain.82.

38)2 + (0.52) D = 1. inilah diversiti.92 jadi. nilai D meningkat. Sebagai contoh jika anda ada sampel dari dua spesis iaitu 5 individu dari spesis pertama dan 8 individu dari spesis kedua (jumlah 13 individu) D = 1 / (5/13)2 + (8/13)2) = 1 / (0. .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indek Diversiti Secara Manual Indek dikira dengan formula berikut: D = 1/ pi2 Dimana pi = pecahan kelimpahan spesis ith atas pulau.62)2) = 1/(0.

01) = 1/0.8 . 4.35 D = 2.35)2 + (0.30)2) = 1/0.05 + 0.13 + 0.17) = 1/0.23)2 + (0. 3.12 + 0.8 20 3.01 + 0.36)2 + (0. .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Contoh Mengira Indek Kepelbagaian Simpson Spesis Pulau Sipadan Pulau Talang-Talang Pulau Redang 1. 5 8 9 5 7 2 6 Jumlah individu Indek Simpson (D) 22 2. Kita boleh katakan bahawat Pulau TalangTalang mempunyai lebih kepelbagaian (diversity) dari Pulau Sipadan.06 + 0.6 Pulau Sipadan D = 1/((5/22)2 + (8/22)2 + (9/22)2) = 1/(0.6 Oleh itu.10)2 + (0. 2.6 lebih besardari D = 2.28 D = 3.8 Pulau Talang-Talang D = 1/((5/20)2 + (7/20)2 + (2/20)2 + (6/20)2) = 1/(0.25)2 + (0. D = 3.41)2) = 1/(0.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kupu-kupu Asia Tenggara .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 22 .

yang ditentukan oleh faktorfaktor alam sekitar. lengkung tak linear).2 1. imigrasi dan emigrasi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 10 PERUBAHAN TREND POPULASI 1.3 memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi memahami tentang biodiversiti tersembunyi 23 .faktor pertumbuhan populasi (R) yang mengukur kadar di mana populasi berkembang jika ia mempunyai sumber makanan.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.2. kadar kematian. anda akan dapat: 1. Begitu juga. Pertumbuhan populasi boleh dimodelkan oleh lengkung geometri (iaitu. Saiz penduduk dikenali sebagai Keupayaan Muatan (K). Jika saiz populasi duakali ganda antara setiap jangka masa.2. dan adalah sama dengan sifar apabila jumlah individu yang bertambah dan berkurang adalah sama. . dan ini ditentukan oleh kadar kelahiran. P e r u b a h a n t r e n d p o p u l a s i adalah perubahan dari segi saiz populasi (N) dari semasa ke semasa. Bentuk lengkung pertumbuhan populasi dikawal oleh tiga faktor: iaitu saiz populasi permulaan atau awal (N0). samaada keluk yang berbentuk S-(sigmoid) atau lengkung eksponen. maka bentuk pertumbuhan geometri ini dipanggil pertumbuhan eksponen.1 menyatakan tentang saiz populasi permulaan. imigrasi menambah individu baru sedangkan penghijrahan keluar (emigrasi) membuang individu.2. Kadar pertumbuhan populasi positif apabila pertambahan individu lebih ramai daripada pengurangan individu. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan 1. 1. Kelahiran menambah individu baru kepada populasi manakala kematian membuang individu daripada populasi.1 Sinopsis Populasi adalah semua organisma yang tergolong dalam spesis yang sama dan hidup dalam kawasan geografi yang sama.

Populasi suatu spesies adalah sebahagian dari suatu komuniti. mempunyai persamaan morfologi. Anggota-anggota populasi hidup dalam habitat yang sama. 10 ekor burung. populasi burung. yaitu populasi jagung. Sebagai contoh.3 Saiz Populasi Permulaan. pemilihan tekanan dan jumlah individu dalam populasi. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetik. dan 3 pokok belimbing. Saiz Populasi Permulaan (N0) dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu fungsi kesihatan. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. populasi belalang. 50 ekor jangkrik. Para Ekologis memaknakan populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Pergerakan frekuensi alel dalam suatu populasi menjadi perhatian utama dalam kajian genetik populasi. dan fisiologi serta mampu menghasilkan keturunan dan berkembang biak secara bersama. Berdasarkan data tersebut maka di dalam ladang tersebut terdapat beberapa populasi. penerokaan ruang. masalah kesukaran.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Saiz populasi permulaan (awal) boleh dikira dengan menggunakan pertumbuhan populasi eksponen seperti berikut : 24 . anatomi. Ahli-ahli genetik. populasi jangkrik. dan populasi belimbing. 500 ekor belalang. menganggap bahawa populasi adalah sebagai satu wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. pada suatu ladang seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung. diversiti.

Misalnya. dan 6.000 orang. pada tahun 1990 Daerah Peringat yang luasnya 30 km2 dihuni 100.000 orang/30 km2 25 .000 ekor ayam. 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kepadatan populasi adalah hubungan antara jumlah individu dan luas atau isipadu ruang yang diduduki pada waktu tertentu. Berdasarkan angka tersebut kepadatan penduduk Daerah Peringat tahun 1990 adalah 100.000 ekor kambing.

Apabila saiz populasi kecil daripada Keupayaan Muatan. Contoh keupayaan muatan ialah seperti contoh dibawah dimana seketul daging hanya boleh menampung keperluan 6 larva lalat sahaja . kadar pertumbuhan populasi adalah positif supaya saiz populasi meningkat . yang berbeza dari konsep keseimbangan populasi. habitat .Dalam erti kata lain. Keupayaan Muatan merujuk kepada bilangan individu yang boleh disokong di kawasan tertentu dalam had sumber semulajadi. 26 . Pertumbuhan populasi akan berhenti apabila saiz populasi menyamai Keupayaan Muatan. Keupayaan Muatan ditakrifkan sebagai beban maksimum persekitaran. tanpa memusnahkan alam semula jadi. Dalam populasi biologi . sosial.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI = 3333 orang per km2. Artinya. Keupayaan Muatan bagi populasi dikatakan dicapai apabila kestabilan menghampiri nilai maksimum dengan sumber yang terhad seperti makanan. setiap luas 1 km2 rata-rata ditempati 3333 orang. Keupayaan Muatan mewakili keseimbangan saiz populasi.Apabila saiz populasi lebih besar daripada Keupayaan Muatan. air dan lain-lain yang terdapat dalam persekitaran. Kepadatan populasi kambing adalah 100/km2 dan kepadatan populasi ayam adalah 200/km2. Keupayaan Muatan (K) ialah saiz maksimum populasi yang boleh ditampung oleh persekitaran dan bergantung kepada keperluan makanan. air dan bekalan. kadar pertumbuhan populasi adalah negatif supaya saiz populasi berkurang. budaya dan ekonomi bagi generasi masa kini dan masa depan.

1. penetasan.1 Kadar Kelahiran (b) Kadar kelahiran adalah punca paling penting dalam pertambahan saiz populasi. percambahan.Berlaku apabila kadar kelahiran melebihi kadar kematian atau imigrasi melebihi emigrasi.2 Kadar Kematian (d) Merujuk kepada kematian individu-individu dalam populasi. pembiakan berjantina adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesuburan dan kesuburan purata. Kadar kelahiran> Kadar Kematian = populasi meningkat Kadar kelahiran <Kadar Kematian = populasi mengecil Kadar Kelahiran = Kadar kematian = populasi stabil.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Keupayaan Muatan tercapai.4.4 Pertumbuhan Populasi (R) Pertumbuhan populasi ialah perubahan (peningkatan atau pengurangan) dalam saiz populasi dari masa ke masa dan diukur sebagai peratusan perubahan dalam bilangan individu di dalam populasi .nisbah jantina di dalam populasi dan kadar pembiakan dalam populasi. Kematian disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian fisiologi. kematian akibat kemalangan. Proses: kelahiran. 1. faktor-faktor genetik. 27 .4.

0 2. Kematian dalam populasi hidupan liar adalah sukar untuk ditentukan kerana tindakan pemangsa jarang diperhatikan dan kecepatan kematian akibat penyakit dan perasit. Haiwan liar seperti harimau.0 2.1 1. 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI musuh semula jadi. (N) N0 = 30 58 123 236 484 955 1.4.9 2. 1.0 Faktor pertumbuhan.9 2.3 Imigrasi dan Emigrasi Imigrasi bermaksud penghijrahan ke dalam sesuatu kawasan kerana mencari pasangan dan makanan di kawasan baru.4 Pengiraan Pertumbuhan Populasi Contoh: Apakah jenis pertumbuhan populasi yang dimiliki oleh badak dan mengapa saiz populasi akhir berbeza? Jadual menunjukkan anggaran populasi bagi dua jenis populasi badak di dalam persekitaran yang sama. bagi 5 selang masa (generasi). (R) 0 1 2 3 4 5 28 . (R) Populasi Badak B Saiz populasi.0 Faktor pertumbuhan. (N) N0 = 20 39 82 161 318 643 2.. serigala dan beruang muda meninggalkan populasi mereka kerana dihalau oleh induk kerana telah matang ataupun kerana kekurangan makanan. kannibalisma dan kekurangan makanan. Manakala Emigrasi bermaksud penghijrahan keluar dari satu tempat ke tempat lain.1 2.4.0 2.0 2. Populasi Badak A Selang masa (t) = generasi Saiz populasi.

Mengapa terdapat perbezaan dari segi saiz populasi antara kedua-dua populasi pada selang masa ke 5? Adakah ia disebabkan oleh perbezaan dalam saiz populasi permulaan (awal). Populasi badak B. Populasi badak A. Masa. Disebabkan itu. Populasi Badak B mempunyai kadar pertumbuhan. Pertumbuhan populasi diplot menggunakan paksi yang sama. R dikira bagi setiap populasi bagi setiap selang masa dan dimasukkan ke dalam Jadual 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 1. R yang tinggi. Faktor pertumbuhan. Saiz penduduk bagi selang masa ke 5 berbeza bagi kedua-dua populasi badak disebabkan oleh saiz awal populasi (populasi permulaan). ahli baru lebih banyak dihasilkan di populasi badak B. 3. Soalan Semak ketiga-tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. 4. N sebagai pemboleh ubah bergerak balas pada paksi-Y. Satu garis dilukis mewakili garis pertumbuhan berdasarkan data yang diiberikan. Bilangan saiz populasi awal bagi badak A sebanyak 30 adalah lebih tinggi daripada saiz populasi awal badak B dimana hanya terdapat 20 sahaja. Purata geometrik dikira bagi kedua-dua populasi. 2. t sebagai pembolehubah dimalarkan pada paksi-X dan saiz populasi. atau faktor alam sekitar? Graf menunjukkan bentuk eksponen. faktor pertumbuhan. Bentuk graf dikenalpasti. 29 .

musang. udara.6 Biodiversiti Tersembunyi Biodiversiti tersembunyi adalah hidupan yang tidak disedari kepentingan kehadiran mereka. yis yang boleh mengurai dan kebanyakannya bahan organik. Mikroflora merangkumi alga. 30 . gempa bumi. Mikrobiota (diameter <0. parasit dan ruang wilayah. Kumpulan ini kebanyakannya tergolong di bawah arthropoda mikro seperti gegat dan hamama. di merata tempat dan terdiri daripada pelbagai jenis. pemangsa.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. labah-labah). tikus dan arnab yang kebanyakannya menggali tanah untuk mencari makanan dan sebagai tempat perlindungan. fungi. Macrobiota (diameter >2mm) (contoh semut.penyakit. banjir dan pengairan. tardigrad dan rotifer. Faktor tidak bersandarkan kepadatan (Density-independent factors)ialah tidak bergantung kepada saiz populasi seperti cuaca . ribut. Mesobiota (diameter 0. protozoa turbelaria.6.0mm) biasanya tinggal di dalam rongga tanah.5 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Populasi Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi iaitu faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) dan faktor tidak bersandarkan kepadatan (Densityindependent factors). Akar pokok juga selalunya dikira sebagai biota tanah. Terbahagi kepada dua iaitu komponen komuniti dalam tanah dan mikroorganisma 1. 1.1 Komponen Komuniti Dalam Tanah Megiabiota merangkumi vertebrata seperti ular. anai-anai. kebakaran. cahaya.1 – 2. Mikrofauna merangkumi nematod. bakteria.1mm) terdapat dengan banyaknya. Faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) adalah faktor-faktor yang mengawal pertumbuhan populasi apabila saiz populasi adalah besar seperti makanan dan bekalan air.

lembab dan kotor. dikenali sebagai ‘mikrob berfaedah’. gelap. agen pereputan sisa pertanian. kawalan perosak tumbuhan. Mikroorganisma menjalankan proses hidup seperti bernafas.6. bahan nyah bau dan membantu menghadamkan makanan dalam perut haiwan ruminen.2. Kebanyakan Bakteria boleh dikelaskan berdasarkan bentuknya (Rajah 1.Kebanyakan bakteria tidak bebahaya dan 31 . memberi banyak kebaikan dalam pemuliharaan alam sekitar. di dalam tanah serta di permukaan yang kamu sentuh. Terdapat empat jenis mikroorganisma yang utama: (a) bakteria (b) virus (c) fungi (d) protozoa 1. Bakteria membiak sangat cepat pada suhu yang sesuai dengan kehadiran air dan makanan yang mencukupi. membesar dan bergerak apabila dibekalkan dengan keperluan asas dan persekitaran yang sesuai.6. Bakteria hidup di dalam tubuh kamu juga. Kini banyak formulasi mikrob berfaedah dijual secara komersial di pasaran untuk kegunaan dalam pertanian sama ada sebagai baja biologi. Mikroorganisma yang berfaedah. Bakteria membiak sangat aktif di tempat yang hangat.1). 1 Bakteria Bakteria ialah organisma yang sangat kecil.2 Mikroorganisma Kebiasaannya mikroorganisma dikaitkan dengan penyebab penyakit tetapi hakikatnya terdapat banyak mikroorganisma yang memberi manfaat kepada manusia.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk. Bakteria terdapat di udara. di dalam air.

2. Protozoa ialah organisma akuatik. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop yang paling tinggi kuasanya.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berguna kepada kita. Demam malaria adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh sejenis protozoa.6.Bakteria yang menyebabkan penyakit di kenali sebagai kuman 1. Virus bertanggungjawab kepada pelbagai jenis penyakit berbahaya dan membawa maut seperti AIDS. Virus boleh menjangkiti tumbuhan. 32 .2 Virus Virus ialah mikroorganisma yang paling kecil.6.Deman selesema adalah disebabkan oleh virus.Protozoa juga ada yang tidak berbahaya dan ada yang berbahaya. sesetengah bakteria menyebabkan penyakit seperti ciritbirit.2. sakit kerongkong dan sebagainya. haiwan dan bakteria. Namun begitu. 1.3 Protozoa Protozoa lebih besar daripada virus dan bakteria.

ada juga fungi yang boleh menyebabkan penyakit. kulapuk dan yis (ragi) adalah contoh-contoh fungi. seperti yis adalah sangat halus dan hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Sesetengah fungi. 33 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. pada sampah-sarap. Fungi hidup di dalam tanah.6. kebanyakan fungi tidak berbahaya dan berguna kepada kita. Walau bagaimanapun. di atas organisma lain dan juga pada makanan kita.Cendawan.4 Fungi Fungi adalah yang paling besar antara keempat-empat mikroorganisma.Seperti bakteria.Fungi membiak daripada spora.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful