P. 1
ekosistem 8

ekosistem 8

|Views: 4|Likes:
Published by Siti Mariam Ismail

More info:

Published by: Siti Mariam Ismail on Jul 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 8 DAN 9

KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN KEPELBAGAIAN HAIWAN

1.1

Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang Kekayaan Spesis, Kesamarataan Spesis, Mengukur Kepelbagaian Spesis dan Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah. Kekayaan spesies adalah bilangan sebenar jenis-jenis spesis yang berbeza yang terdapat dalam alam ini. Keserasian (kesamarataan) spesis ialah perbezaan jumlah jenis spesis dengan spesis yang lain dalam sesuatu persekitaran. Kesamarataan spesis boleh diukur dengan indeks keserasian Pielou. Kepelbagaian spesies mengambil kira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesies. Untuk mengukur kepelbagaian spesis kita mestilah terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. Kepelbagaian spesis boleh diukur menggunakan indeks Shannon-Wiener Indeks (H’) , Simpson’s Index (λ) dan Indeks persamaan.

1.2

Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini, para pelajar dapat: i. ii. iii. iv. Memahami tentang konsep kekayaan spesis Memahami tentang konsep kesamarataan (keserasian) spesis Boleh mengukur kepelbagaian spesis Melaksanakan amali 4.

1.3

Konsep Kekayaan Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Kekayaan spesies tumbuhan atau haiwan adalah bilangan jenis spesis tumbuhan atau haiwan yang berbeza. Kekayaan spesis hanya kiraan jenis spesis sahaja bukannya bilangan individu dalam spesis. . Sebaliknya, kepelbagaian spesis mengambilkira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesis . Kekayaan spesis tumbuhan atau haiwan sering digunakan sebagai kriteria apabila menilai kaedah pemuliharaan habitat tumbuhan dan haiwan secara relatif . Walau bagaimanapun, kekayaan spesis tumbuhan dan haiwan tidak boleh menggambarkan identiti spesis tumbuhan atau haiwan itu sendiri. Satu kawasan yang mempunyai

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

banyak individu spesis di mana kekayaan spesies adalah sama, dianggap mempunyai nilai pemuliharaan yang lebih tinggi daripada kawasan lain. 1.4 Konsep Kesamarataan (Keserasian) Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Keserasian (kesamarataan) spesis merujuk kepada jumlah antara spesis yang tidak jauh berbeza dalam persekitaran. Ini juga boleh ditakrifkan sebagai indeks kepelbagaian . Contohnya, jika satu komuniti terdapat 40 ekor musang dan 1000 ekor anjing, komuniti tersebut kurang kesamarataan spesis. Tetapi jika terdapat 40 ekor musang dan 42 ekor anjing, kesamarataan spesis adalah tinggi. Keserasian spesis dalam komuniti boleh diwakili oleh indeks keserasian Pielou:

Jika

adalah bilangan yang diperolehi dari indeks kepelbagaian Shannon dan adalah nilai maksimum , Bersamaan dengan:

Di mana ; J ' dihadkan antara 0 dan 1 jika perbezaan antara spesis kurang. Jika J ' yang lebih tinggi guna indeks keserasian Hurlburt di mana S adalah jumlah bilangan spesies.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

1.5

Mengukur Kepelbagaian Spesis Untuk mengukur kepelbagaian spesis tumbuhan atau haiwan kita mestilah

terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. 1.5.1 Definisi .: a. i. Kekayaan spesis = Pelbagai spesis atau bilangan spesis yang berbeza (atau genera, keluarga, dan lain-lain). ii. Kelimpahan spesis = kelimpahan relatif spesies b. Kekayaan spesis = indeks berdasarkan bilangan spesis i. Kekayaan spesis berangka = bilangan spesies setiap nombor yang dinyatakan individu ii. Kepadatan spesis = bilangan spesies seunit c. Spesis = Kelimpahan atau kesamarataan (keserasian) Menerangkan kelimpahan relatif spesis.

1.5.2 Kelebihan Julat Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan

a.

Kepelbagaian tumbuhan menyediakan sumber makanan kepada pelbagai spesis serangga dan vertebrata.

b.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi beberapa tumbuhtumbuhan yang boleh hidup semasa musim kemarau, tahan serangan oleh serangga dan tahan dari wabak penyakit. jadi kawasan atau habitat ini mampu melindungi tanah dan foraj dalam beberapa tahun.

c.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi pelbagai bahan genetik yang berguna dalam jangkamasa panjang..

d.

Kepelbagaian tumbuhan menambahbaik pengikatan nitrogen tanah dan menyuburkan tanah.

e.

Komuniti tumbuhan yang sihat pada umumnya mempunyai semua kelebihan dan boleh mengekalkan kekayaan spesis.

Spesis yang berbeza mempunyai tolerensi ragutan yang berbeza dan kadar perkermbangan fenologi. ni = bilangan individu atau jumlah (contohnya biojisim) setiap spesies dan N = jumlah individu dalam kawasan dan ln = nombor log semulajadi ..5-3.1 Shannon-Wiener Indeks (H ') i. biasanya antara 1..5. Tidak semua spesis tumbuhan sesuai untuk foraj.4.5.4 Indeks Mengukur Kepelbagaian Spesis 1. b. Nilai-nilai antara 0-5.3 Kelemahan Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan a. 1. Indeks yang paling biasa digunakan dalam kajian ekologi ii. Mendatangkan banyak masalah kepada pengurusan disebabkan perbezaan spesis tumbuhan. c. Komuniti manusia seringkali merosakkan habitat spesis pengacau sedangkan spesis jenis ini banyak menyumbang kepada kekayaan spesis..5. Kiraan dimana . Kelebihan dan Kekurangan: (1) Agak mudah untuk mengira (2) Agak sensitif kepada perbezaan lokasi sebenar (3) Terdapat beberapa keadaan di mana 'H adalah sama antara lokasi walaupun pada lokasi yang berlainan. . iii.5.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.

Pengiraan. ni = Bilangan individu atau jumlah setiap spesis N = Jumlah individu dalam lokasi.3 Indeks Persamaan i... Kelebihan dan Kekurangan: (1) Kurang sensitif kepada kekayaan spesies dan banyak wajaran ke arah spesis yang paling banyak (2) Secara umumnya kurang sensitif berbanding dengan Shannon-Weiner 'H 1.5.4. iii.Adalah persamaan ukuran antara komuniti berdasarkan kepada komposisi Spesis di mana ia berguna dalam membandingkan komuniti di bawah pengurusan yang berbeza dan juga boleh digunakan untuk membandingkan perubahan komposisi dari masa ke masa (contohnya menentukan bagaimana komuniti 10 tahun yang lalu .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. λ adalah ukuran yang dominan. Memberi kebarangkalian mana-mana dua individu yang diambil secara rawak dari perbezaan komuniti spesis yang sangat besar. Di mana.4.2 Simpson’s Index (λ) i. Jika data wujud) ii.Persamaan indeks mengatasi beberapa kelemahan seperti apabila membandingkan indeks kepelbagaian komuniti yang sangat berbeza yang tidak bermakna dan indeks Kepelbagaian sering tidak berubah untuk lokasi dengan spesies yang sama tetapi berbeza lokasi. (1-λ)boleh mengukur kepelbagaian spesis. ii.5. Oleh itu ... Nilai Indeks persamaan terdiri 0-1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan persamaan yang lebih besar .

Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.tumbuhan dalam persekitaran. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh. Cadangan Aktiviti: 1.6. 2. 2. Untuk aktiviti mencetak. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuhtumbuhan. Memaparkan gambar tumbuh.1 Ujikaji KSSR Tahun 2 (Tumbuhan) Tujuan: Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. Kreativiti: Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif.tumbuhan seperti bunga raya. Dalam pembelajaran ini. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 4. Folder ini diletakkan di dalam folder My Documents.6 Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah 1. Modul Pembelajaran murid MS Word. Tugasan: 1. 2. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Documents 3. Gambar tumbuh-tumbuhan. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. pokok pisang . Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu) Bahan Pengajaran & Pembelajaran: 1. 3. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. murid perlu belajar mengenai Print Preview. murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word).

3. batang dan akar) -Melancar MS Word dan Menyisip imej -Menaip perkataan menggunakan Text Box. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. Pentaksiran: Kaedah Rubrik -. fon dan imej yang mereka minati. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI dan pokok mangga kepada murid. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. . kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. -Menyimpan dokumen Pemulihan: Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut: -Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. 2. buah. Pengayaan: (Projek Kelas): 1. bunga. daun. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. dahan.

Tempoh Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Kreativiti: Menghasilkan persembahan yang mengandungi video pendek. Video pendek habitat hidup di air. 2. 5. Dicadangkan komputer murid dihidupkan terlebih dahulu. Cara menyisip video dari folder My Documents. Bahan Pengajaran & Pembelajaran : 1. Melihat persembahan.6. Murid juga akan melihat persembahan video yang mereka sisipkan. Imej habitat hidup di air dan di darat.2 Ujikaji KSSR Tahun 3 (Haiwan) Tujuan: Dalam pembelajaran ini murid akan belajar cara untuk menyisip video melalui folder yang disediakan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Pastikan format video yang sesuai Cadangan Aktiviti: 1. 3. 2. Keluar dari MS PowerPoint. 4. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan ialah pembelajaran kontsruktivisme di mana murid membina sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman. Sediakan folder yang mengandungi video pendek 3. Modul Pembelajaran Menyisip Video Nota: 1. 2. Menyimpan fail. Tunjukkan satu persembahan slaid yang ada imej statik dan bergerak (video). . 3.

Pemulihan Guru akan membuat latih tubi kepada murid yang belum menguasai kemahiran menyisip video. Menyimpan video. Pengayaan Murid menghasilkan satu persembahan MS PowerPoint kreatif yang merangkumi: 1. Teks pelbagai warna dan saiz. Sisipan imej. 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pentaksiran Senarai Semak dalam Kedeah Pemerhatian. 3. ..

Tugasan Kupu-kupu dalam amli ini didatangkan dari tiga pulau iaitu Pulau Sipadan. berdasarkan morfologi mereka sahaja. . dan kemudian membuat beberapa cadangan berkenaan keutamaan pemuliharaan berdasarkan bandingan. nich dan dari segi strategi-strategi. secara takonominya mereka mempunyai banyak spesis. semut dan kupu-kupu dan juga bandingannya mudah digolongkan ke dalam rama-rama secara dengan hanya “morhospecie“ menggunakan ciri-ciri morfologi luaran mereka. Ia dibeli oleh Dr. Terdapat banyak petunjuk kepelbagaian yang boleh dikira dan dibuat perbandingan dengan menggunakan Indeks Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index). seperti kumbang. (Apakah dia morphospecies?) Membanding Kepelbagaian Spesis – Kupu-Kupu Asia Tenggara Invertebrata seringkali digunakan sebagai penunjuk biodiversiti kerana. dan secara ekologinya mereka sangat berguna menentukan jenis-jenis habitat.Dale bagi kegunaan mengkaji perbezaan dalam kepelbagaian spesis yang secara rasionalnya pengembalian untuk ekologi mengutamakan bagi pulau-pulau program tersebut. atau spesies.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 4 Mengukur dan Membandingbeza Kepelbagaian Spesis Pengenalan: Pada awal amali kita menguji beberapa kesukaran yang ditemui apabila kita cuba menempatkan individu-individu ke dalam taburan taxa. Baca penerangannya pada akhir amali ini. Pulau Talang-Talang dan Pulau Redang. di mana kita menggunakan “morphospecies” dari pengumpulan kupu-kupu dari tiga pulau bagi membuat perbandingan kepelbagaian spesis . Beberapa kumpulan. Dalam amali ini kita akan melihat satu contoh .

. kira berapa banyak individu antara setiap spesis dari setiap pulau dan masukkan nilai ke dalam jadual yang disediakan Kemudian. tetapi ada kepelbagaian masing-masing. Sebagai contoh. Pertama.(apa yang dibuat oleh para taksonomis). Jika anda menggunakan kalkulator dalam talian (online calculator). Laporan Anda Anda akan berbincang berdasarkan isi-isi dibawah dan laporan bercorak essei (lebih kurang 600 perkataan). ambil satu spesis kupu-kupu. dan warnakan atau tanda semua individu yang anda fikir dari kumpulan yang sama(spesis). Gunakan ciri-ciri yang biasa ada pada semua kupu-kupu. anda mesti susun semua kupu-kupu ke dalam kumpulan-kumpulan. yang anda definisikan (kumpulan) boleh diertikan sebagai spesis pecahan Beri nama unik bagi setiap spesis untuk memudahkan perbincangan. dan sertakan jadual kekayaan. anda akan lebih mudah mengira kekayaan spesis dan kesamarataan spesis. pengenalan. Kedua. panjang antena. kesamarataan dan Nilai D bagi setiap spesis kupu-kupu. saiz abdomen atau thorax atau bentuk dan ciri-ciri lain yang berguna. Berikan Tajuk. Unit operasi taksonomi (operational taxonomic units” or OTU’s). tanda corak kepak. kirakan kepelbagaian spesis dari setiap pulaudengan menggunakan Indeks Simpson D. warna kepak. sehingga semua kupu-kupu telah diletakkan dalam kumpulan masing-masing. dan keutamaan anda untuk memulihara ketiga-tiga pulau tersebut. tetapi bukan jumlah kaki! Saiz juga bukan ciri-ciri yang baik untuk digunakan (mengapa?). . Terdapat arahan pada akhir amali. Kemudian ambil spesis kupu-kupu seterusnya mengikut prosedur.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pertama. anda boleh kira secara manual atau guna kalkulator dari laman web. bandingkan dari semua ketiga-tiga pulau pada masa yang sama.

Huraikan apakah maksud (1) kekayaan spesis dan (2) kesamarataan spesis. Pulau manakah paling tinggi . Surrey Beatty & Sons. Apakah asas binaan (basic ‘building blocks) atau Unit Operasi Taksonomi (operational taxonomic units) dari kepelbagaian (biodiversity) ? Terangkan.A. apakah kriteria yang boleh digunapakai untuk menentukan usaha-usaha pemuliharaan ini terus dilakukan? Tarikh Akhir Semak fail penilaian bagi menentukan tarikh akhir.1-2. Chapter 2 What should be conserved ? sections 2. Laporan ini meliputi 10% dari jumlah markah anda.B (1998) Conservation Biology for the Australian Environment.5. Rujukan: Burgman M. sederhana dan paling rendah kepelbagaiannya? Pulau yang manakah anda hendak utamakan pemuliharaan? adakah mengikut nilai kepelbagaian? Apakah faktor-faktor yang boleh anda ambil kita dalam menentukan keutamaan program pemuliharaan? Jika kita tidak mempunyai sumber bagi melindungi semua spesis.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Panduan Laporan Anda . . & Lindenmayer D.

Species Pulau Sipadan Pulau Talang Talang.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 1. P = kedudukan keutamaan bagi pemulihan.Pulau Redang kekayaan spesis kesamarataan spesis Index Simpson (D) Keutamaan untuk Pemuliharaan . D = Indeks diversiti Simpson. 1= paling mendesak. Jumlah spesis dan jumlah individu dari setiap spesis bagi tiga pulau Malaysia.2= mendesak. 3=kurang mendesak.

countrysideinfo. Contohnya satu bunga daisy mempunyai banyak pengaruh ke atas kekayaan sesuatu kawasan yang mempunyai 1000 bunga buttercups. 335 bunga dandelion dan 365 buttercup. Kesamarataan pula membandingkan persamaan saiz populasi bagi setiap jenis spesis yang ada dalam sesuatu kawasan. kita mungkin ada dua sampel bungaan liar dari lapangan berbeza. Sebagai contoh. Dalam ekologi ia sering digunakan untuk mengukur biodiversiti dalam sesuatu habitat. http://www.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity.html Indek Diversiti Simpson adalah untuk mengukur kepelbagaian.htm http://www. Sampel dari . Dua faktor utama diambilkira semasa mengukur kekayaan dan kesamarataan kepelbagaian (diversiti).co.umanitoba. Kekayaan adalah ukuran jumlah kehadiran organisma yang berbeza jenis dalam sesuatu kawasan tertentu. ia digunakan untuk mengira jumlah kehadiran spesis maupun kelimpahan sesuatu spesis.uk/simpsons. Sebagai contoh. Kepelbagaian Biologi (Biological Diversity . Lebih banyak spesis yang ada dalam satu sampel. 1. Kekayaan spesis sebagai satu ukuran tersendiri tidak mengambilkira jumlah individu yang ada bagi setiap spesis. Sampel dari lapangan pertama mengandungi 300 bunga daisy. Walau bagaimanapun diversiti bukan hanya bergantung kepada kekayaan tetapi juga kepada kesamarataan. Ia memberikan pemberatan kepada semua spesis di mana individu yang sedikit sama dengan individu yang banyak.the great variety of life) Kepelbagaian biologi boleh diukur dengan banyak cara. kekayaan spesis adalah jumlah kehadiran spesis yang berbeza.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Memahami Indeks Diversiti Simpson Berikut adalah beberapa laman sesawang yang baik untuk menerangkan bagaimana untuk membandingkan kepelbagaian spesis secara kalkulator dalam talian (online calculator). Kesamarataan Spesis (Species Evenness) Kesamarataan adalah satu ukuran dari bandingan kelimpahan dari spesis yang berbeza yang membina kekayaan sesuatu kawasan. menunjukkan sampel itu kaya. 2 . Kekayaan Spesis (Species Richness) Jumlah spesis setiap sampel adalah ukuran bagi kekayaan.

Jika kepelbagaian meningkat. kebanyakkan individu adalah buttercup. maka kepelbagaian meningkat . maka nilai Indek D Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index D) meningkat. Kedua-dua sampel sama kekayaannya (3 spesis) dan sama jumlah individu (1000). Bagaimanapun .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI lapangan kedua mengandungi 20 daisy.Index Diversiti Simpson mengukur kepelbagaian yang mengambilkira kedua-dua kekayaan dan kesamarataan. sampel pertama lebih kesamarataan berbanding dengan sampel kedua. . Oleh itu Sampel 2 kurang Bilangan Individu Spesis Bungaan Daisy Dandelion Buttercup Jumlah Sampel 1 300 335 365 1000 Sampel 2 20 49 931 1000 Satu komuniti yang didominasi oleh satu atau dua spesis dikatakan kurang kepelbagaian (diverse) berbanding satu dari beberapa spesis yang berbeza yang mempunyai kelimpahan spesis yang sama. pelbagai (diversiti) berbanding Sampel 1. dengan hanya sedikit daisy dan dandelion yang ada. Dalam sampel kedua . 49 dandelion dan 931 buttercup (lihat jadual di bawah).. Jika kekayaan spesis dan kesamarataan spesis meningkat. Ini kerana jumlah individu dalam sampel pertama diserakkan secara rata antara 3 spesis.

ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity.umanitoba. Skrin menunjukkan contoh dimana terdapat tujuh spesis . Hidupkan komputer anda dan susurkan laman web berikut – http://www. taip jumlah individu setiap spesis kupu-kupu yang dijumpai dari pulau pertama.html Anda akan paparan berikut di skrin.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indeks Diversiti Simpson Secara Dalam Talian Langkah 1. Langkah 4. Pada skrin terdapat borang kemasukan data. . Klik butang “calculate diversity” dan kotak keputusan akan dipaparkan seperti di bawah. Klik pada tag kalkulator dan perkara berikutnya dipaparkan. Spesis pertama 10 individu dan spesis ketujuh 12 individu. Langkah 3. Nilai mesti dijarakkan. Langkah 2.

Langkah 6. Dalam jadual 1. Kekayaan=7 dan Kesamarataan=0. Nilai Kekayaan Spesis dan Kesamarataan Spesis Shannon .92. Ulangi pengiraan bagi dua pulau yang lain.82. .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 5. Dari contoh di atas D=0. rekodkan Nilai D Simpson (2 titik perpuluhan sahaja).

52) D = 1.92 jadi.38)2 + (0. nilai D meningkat. . Sebagai contoh jika anda ada sampel dari dua spesis iaitu 5 individu dari spesis pertama dan 8 individu dari spesis kedua (jumlah 13 individu) D = 1 / (5/13)2 + (8/13)2) = 1 / (0. inilah diversiti.62)2) = 1/(0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indek Diversiti Secara Manual Indek dikira dengan formula berikut: D = 1/ pi2 Dimana pi = pecahan kelimpahan spesis ith atas pulau.

35 D = 2.13 + 0. 5 8 9 5 7 2 6 Jumlah individu Indek Simpson (D) 22 2. Kita boleh katakan bahawat Pulau TalangTalang mempunyai lebih kepelbagaian (diversity) dari Pulau Sipadan.41)2) = 1/(0.6 Pulau Sipadan D = 1/((5/22)2 + (8/22)2 + (9/22)2) = 1/(0.28 D = 3.17) = 1/0.8 20 3.6 Oleh itu. 2.10)2 + (0. 4.6 lebih besardari D = 2.01) = 1/0.8 Pulau Talang-Talang D = 1/((5/20)2 + (7/20)2 + (2/20)2 + (6/20)2) = 1/(0.01 + 0. D = 3. 3.8 .12 + 0.36)2 + (0.25)2 + (0.23)2 + (0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Contoh Mengira Indek Kepelbagaian Simpson Spesis Pulau Sipadan Pulau Talang-Talang Pulau Redang 1.35)2 + (0.06 + 0. .05 + 0.30)2) = 1/0.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kupu-kupu Asia Tenggara .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 22 .

lengkung tak linear).2. Kadar pertumbuhan populasi positif apabila pertambahan individu lebih ramai daripada pengurangan individu.3 memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi memahami tentang biodiversiti tersembunyi 23 . Kelahiran menambah individu baru kepada populasi manakala kematian membuang individu daripada populasi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 10 PERUBAHAN TREND POPULASI 1.faktor pertumbuhan populasi (R) yang mengukur kadar di mana populasi berkembang jika ia mempunyai sumber makanan.1 Sinopsis Populasi adalah semua organisma yang tergolong dalam spesis yang sama dan hidup dalam kawasan geografi yang sama. dan adalah sama dengan sifar apabila jumlah individu yang bertambah dan berkurang adalah sama.2. kadar kematian. . P e r u b a h a n t r e n d p o p u l a s i adalah perubahan dari segi saiz populasi (N) dari semasa ke semasa.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.1 menyatakan tentang saiz populasi permulaan. imigrasi menambah individu baru sedangkan penghijrahan keluar (emigrasi) membuang individu. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan 1. imigrasi dan emigrasi.2.2 1. Saiz penduduk dikenali sebagai Keupayaan Muatan (K). 1. yang ditentukan oleh faktorfaktor alam sekitar. maka bentuk pertumbuhan geometri ini dipanggil pertumbuhan eksponen. Begitu juga. Bentuk lengkung pertumbuhan populasi dikawal oleh tiga faktor: iaitu saiz populasi permulaan atau awal (N0). samaada keluk yang berbentuk S-(sigmoid) atau lengkung eksponen. anda akan dapat: 1. Jika saiz populasi duakali ganda antara setiap jangka masa. Pertumbuhan populasi boleh dimodelkan oleh lengkung geometri (iaitu. dan ini ditentukan oleh kadar kelahiran.

dan fisiologi serta mampu menghasilkan keturunan dan berkembang biak secara bersama. pemilihan tekanan dan jumlah individu dalam populasi. Pergerakan frekuensi alel dalam suatu populasi menjadi perhatian utama dalam kajian genetik populasi. penerokaan ruang. populasi belalang. Populasi suatu spesies adalah sebahagian dari suatu komuniti.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Ahli-ahli genetik. Para Ekologis memaknakan populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. 50 ekor jangkrik. populasi jangkrik. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetik. pada suatu ladang seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung. Saiz populasi permulaan (awal) boleh dikira dengan menggunakan pertumbuhan populasi eksponen seperti berikut : 24 . diversiti. Berdasarkan data tersebut maka di dalam ladang tersebut terdapat beberapa populasi. menganggap bahawa populasi adalah sebagai satu wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. dan 3 pokok belimbing. anatomi. mempunyai persamaan morfologi. 10 ekor burung. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu.3 Saiz Populasi Permulaan. populasi burung. dan populasi belimbing. Anggota-anggota populasi hidup dalam habitat yang sama. masalah kesukaran. 500 ekor belalang. Saiz Populasi Permulaan (N0) dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu fungsi kesihatan. yaitu populasi jagung. Sebagai contoh.

pada tahun 1990 Daerah Peringat yang luasnya 30 km2 dihuni 100.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kepadatan populasi adalah hubungan antara jumlah individu dan luas atau isipadu ruang yang diduduki pada waktu tertentu.000 ekor ayam. Berdasarkan angka tersebut kepadatan penduduk Daerah Peringat tahun 1990 adalah 100.000 orang. 3.000 orang/30 km2 25 .000 ekor kambing. dan 6. Misalnya.

Keupayaan Muatan merujuk kepada bilangan individu yang boleh disokong di kawasan tertentu dalam had sumber semulajadi. budaya dan ekonomi bagi generasi masa kini dan masa depan.Dalam erti kata lain. tanpa memusnahkan alam semula jadi. Dalam populasi biologi .Apabila saiz populasi lebih besar daripada Keupayaan Muatan. Pertumbuhan populasi akan berhenti apabila saiz populasi menyamai Keupayaan Muatan. Artinya. Keupayaan Muatan mewakili keseimbangan saiz populasi. Keupayaan Muatan ditakrifkan sebagai beban maksimum persekitaran.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI = 3333 orang per km2. Kepadatan populasi kambing adalah 100/km2 dan kepadatan populasi ayam adalah 200/km2. sosial. air dan bekalan. Keupayaan Muatan (K) ialah saiz maksimum populasi yang boleh ditampung oleh persekitaran dan bergantung kepada keperluan makanan. Contoh keupayaan muatan ialah seperti contoh dibawah dimana seketul daging hanya boleh menampung keperluan 6 larva lalat sahaja . 26 . habitat . Keupayaan Muatan bagi populasi dikatakan dicapai apabila kestabilan menghampiri nilai maksimum dengan sumber yang terhad seperti makanan. kadar pertumbuhan populasi adalah positif supaya saiz populasi meningkat . air dan lain-lain yang terdapat dalam persekitaran. Apabila saiz populasi kecil daripada Keupayaan Muatan. yang berbeza dari konsep keseimbangan populasi. setiap luas 1 km2 rata-rata ditempati 3333 orang. kadar pertumbuhan populasi adalah negatif supaya saiz populasi berkurang.

1 Kadar Kelahiran (b) Kadar kelahiran adalah punca paling penting dalam pertambahan saiz populasi.4.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.nisbah jantina di dalam populasi dan kadar pembiakan dalam populasi.Berlaku apabila kadar kelahiran melebihi kadar kematian atau imigrasi melebihi emigrasi. Proses: kelahiran. penetasan. kematian akibat kemalangan.2 Kadar Kematian (d) Merujuk kepada kematian individu-individu dalam populasi. Kematian disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian fisiologi. percambahan. pembiakan berjantina adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesuburan dan kesuburan purata. faktor-faktor genetik. Keupayaan Muatan tercapai. Kadar kelahiran> Kadar Kematian = populasi meningkat Kadar kelahiran <Kadar Kematian = populasi mengecil Kadar Kelahiran = Kadar kematian = populasi stabil.4. 1. 27 .4 Pertumbuhan Populasi (R) Pertumbuhan populasi ialah perubahan (peningkatan atau pengurangan) dalam saiz populasi dari masa ke masa dan diukur sebagai peratusan perubahan dalam bilangan individu di dalam populasi . 1.

(R) Populasi Badak B Saiz populasi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI musuh semula jadi. 1.0 2. Kematian dalam populasi hidupan liar adalah sukar untuk ditentukan kerana tindakan pemangsa jarang diperhatikan dan kecepatan kematian akibat penyakit dan perasit.1 2. Haiwan liar seperti harimau. kannibalisma dan kekurangan makanan. Manakala Emigrasi bermaksud penghijrahan keluar dari satu tempat ke tempat lain.1 1.0 2. 1..0 Faktor pertumbuhan.0 2.0 2.0 Faktor pertumbuhan. Populasi Badak A Selang masa (t) = generasi Saiz populasi. (N) N0 = 20 39 82 161 318 643 2. (R) 0 1 2 3 4 5 28 .3 Imigrasi dan Emigrasi Imigrasi bermaksud penghijrahan ke dalam sesuatu kawasan kerana mencari pasangan dan makanan di kawasan baru. (N) N0 = 30 58 123 236 484 955 1.9 2. serigala dan beruang muda meninggalkan populasi mereka kerana dihalau oleh induk kerana telah matang ataupun kerana kekurangan makanan.4. bagi 5 selang masa (generasi).4.4 Pengiraan Pertumbuhan Populasi Contoh: Apakah jenis pertumbuhan populasi yang dimiliki oleh badak dan mengapa saiz populasi akhir berbeza? Jadual menunjukkan anggaran populasi bagi dua jenis populasi badak di dalam persekitaran yang sama.9 2.

4. N sebagai pemboleh ubah bergerak balas pada paksi-Y. Bilangan saiz populasi awal bagi badak A sebanyak 30 adalah lebih tinggi daripada saiz populasi awal badak B dimana hanya terdapat 20 sahaja. R yang tinggi. Mengapa terdapat perbezaan dari segi saiz populasi antara kedua-dua populasi pada selang masa ke 5? Adakah ia disebabkan oleh perbezaan dalam saiz populasi permulaan (awal). Populasi badak B. 2. Purata geometrik dikira bagi kedua-dua populasi. Bentuk graf dikenalpasti. 3. ahli baru lebih banyak dihasilkan di populasi badak B. faktor pertumbuhan. Masa. Populasi Badak B mempunyai kadar pertumbuhan. Populasi badak A. atau faktor alam sekitar? Graf menunjukkan bentuk eksponen. 29 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 1. Satu garis dilukis mewakili garis pertumbuhan berdasarkan data yang diiberikan. t sebagai pembolehubah dimalarkan pada paksi-X dan saiz populasi. Pertumbuhan populasi diplot menggunakan paksi yang sama. Soalan Semak ketiga-tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor pertumbuhan. Disebabkan itu. R dikira bagi setiap populasi bagi setiap selang masa dan dimasukkan ke dalam Jadual 1. Saiz penduduk bagi selang masa ke 5 berbeza bagi kedua-dua populasi badak disebabkan oleh saiz awal populasi (populasi permulaan).

labah-labah). cahaya. musang.penyakit.6. Faktor tidak bersandarkan kepadatan (Density-independent factors)ialah tidak bergantung kepada saiz populasi seperti cuaca . Mikrobiota (diameter <0. yis yang boleh mengurai dan kebanyakannya bahan organik. Faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) adalah faktor-faktor yang mengawal pertumbuhan populasi apabila saiz populasi adalah besar seperti makanan dan bekalan air. bakteria. gempa bumi.0mm) biasanya tinggal di dalam rongga tanah. Mesobiota (diameter 0.1 Komponen Komuniti Dalam Tanah Megiabiota merangkumi vertebrata seperti ular. anai-anai. tardigrad dan rotifer. 1. Kumpulan ini kebanyakannya tergolong di bawah arthropoda mikro seperti gegat dan hamama. 30 . kebakaran. fungi.1mm) terdapat dengan banyaknya.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Terbahagi kepada dua iaitu komponen komuniti dalam tanah dan mikroorganisma 1. banjir dan pengairan. Macrobiota (diameter >2mm) (contoh semut.6 Biodiversiti Tersembunyi Biodiversiti tersembunyi adalah hidupan yang tidak disedari kepentingan kehadiran mereka. parasit dan ruang wilayah. ribut. di merata tempat dan terdiri daripada pelbagai jenis. Akar pokok juga selalunya dikira sebagai biota tanah. udara. protozoa turbelaria.5 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Populasi Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi iaitu faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) dan faktor tidak bersandarkan kepadatan (Densityindependent factors).1 – 2. tikus dan arnab yang kebanyakannya menggali tanah untuk mencari makanan dan sebagai tempat perlindungan. pemangsa. Mikrofauna merangkumi nematod. Mikroflora merangkumi alga.

Kebanyakan Bakteria boleh dikelaskan berdasarkan bentuknya (Rajah 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Kini banyak formulasi mikrob berfaedah dijual secara komersial di pasaran untuk kegunaan dalam pertanian sama ada sebagai baja biologi.1). bahan nyah bau dan membantu menghadamkan makanan dalam perut haiwan ruminen. agen pereputan sisa pertanian. Terdapat empat jenis mikroorganisma yang utama: (a) bakteria (b) virus (c) fungi (d) protozoa 1. Bakteria terdapat di udara. Mikroorganisma yang berfaedah. membesar dan bergerak apabila dibekalkan dengan keperluan asas dan persekitaran yang sesuai.6. Bakteria hidup di dalam tubuh kamu juga. kawalan perosak tumbuhan. dikenali sebagai ‘mikrob berfaedah’. Mikroorganisma menjalankan proses hidup seperti bernafas. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk.6.Kebanyakan bakteria tidak bebahaya dan 31 . Bakteria membiak sangat aktif di tempat yang hangat. lembab dan kotor. di dalam air.2. memberi banyak kebaikan dalam pemuliharaan alam sekitar. Bakteria membiak sangat cepat pada suhu yang sesuai dengan kehadiran air dan makanan yang mencukupi. gelap. 1 Bakteria Bakteria ialah organisma yang sangat kecil. di dalam tanah serta di permukaan yang kamu sentuh.2 Mikroorganisma Kebiasaannya mikroorganisma dikaitkan dengan penyebab penyakit tetapi hakikatnya terdapat banyak mikroorganisma yang memberi manfaat kepada manusia.

2 Virus Virus ialah mikroorganisma yang paling kecil.Deman selesema adalah disebabkan oleh virus. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop yang paling tinggi kuasanya. Namun begitu.6. Virus bertanggungjawab kepada pelbagai jenis penyakit berbahaya dan membawa maut seperti AIDS.Bakteria yang menyebabkan penyakit di kenali sebagai kuman 1. haiwan dan bakteria.3 Protozoa Protozoa lebih besar daripada virus dan bakteria.2. 32 .Protozoa juga ada yang tidak berbahaya dan ada yang berbahaya.6.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berguna kepada kita. 1. sakit kerongkong dan sebagainya. Demam malaria adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh sejenis protozoa. Virus boleh menjangkiti tumbuhan. sesetengah bakteria menyebabkan penyakit seperti ciritbirit. Protozoa ialah organisma akuatik.2.

kulapuk dan yis (ragi) adalah contoh-contoh fungi. Sesetengah fungi.Cendawan. di atas organisma lain dan juga pada makanan kita.Fungi membiak daripada spora. pada sampah-sarap.6.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. ada juga fungi yang boleh menyebabkan penyakit. 33 . Walau bagaimanapun. Fungi hidup di dalam tanah.Seperti bakteria.2. kebanyakan fungi tidak berbahaya dan berguna kepada kita. seperti yis adalah sangat halus dan hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop.4 Fungi Fungi adalah yang paling besar antara keempat-empat mikroorganisma.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->