SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 8 DAN 9

KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN KEPELBAGAIAN HAIWAN

1.1

Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang Kekayaan Spesis, Kesamarataan Spesis, Mengukur Kepelbagaian Spesis dan Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah. Kekayaan spesies adalah bilangan sebenar jenis-jenis spesis yang berbeza yang terdapat dalam alam ini. Keserasian (kesamarataan) spesis ialah perbezaan jumlah jenis spesis dengan spesis yang lain dalam sesuatu persekitaran. Kesamarataan spesis boleh diukur dengan indeks keserasian Pielou. Kepelbagaian spesies mengambil kira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesies. Untuk mengukur kepelbagaian spesis kita mestilah terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. Kepelbagaian spesis boleh diukur menggunakan indeks Shannon-Wiener Indeks (H’) , Simpson’s Index (λ) dan Indeks persamaan.

1.2

Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini, para pelajar dapat: i. ii. iii. iv. Memahami tentang konsep kekayaan spesis Memahami tentang konsep kesamarataan (keserasian) spesis Boleh mengukur kepelbagaian spesis Melaksanakan amali 4.

1.3

Konsep Kekayaan Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Kekayaan spesies tumbuhan atau haiwan adalah bilangan jenis spesis tumbuhan atau haiwan yang berbeza. Kekayaan spesis hanya kiraan jenis spesis sahaja bukannya bilangan individu dalam spesis. . Sebaliknya, kepelbagaian spesis mengambilkira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesis . Kekayaan spesis tumbuhan atau haiwan sering digunakan sebagai kriteria apabila menilai kaedah pemuliharaan habitat tumbuhan dan haiwan secara relatif . Walau bagaimanapun, kekayaan spesis tumbuhan dan haiwan tidak boleh menggambarkan identiti spesis tumbuhan atau haiwan itu sendiri. Satu kawasan yang mempunyai

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

banyak individu spesis di mana kekayaan spesies adalah sama, dianggap mempunyai nilai pemuliharaan yang lebih tinggi daripada kawasan lain. 1.4 Konsep Kesamarataan (Keserasian) Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Keserasian (kesamarataan) spesis merujuk kepada jumlah antara spesis yang tidak jauh berbeza dalam persekitaran. Ini juga boleh ditakrifkan sebagai indeks kepelbagaian . Contohnya, jika satu komuniti terdapat 40 ekor musang dan 1000 ekor anjing, komuniti tersebut kurang kesamarataan spesis. Tetapi jika terdapat 40 ekor musang dan 42 ekor anjing, kesamarataan spesis adalah tinggi. Keserasian spesis dalam komuniti boleh diwakili oleh indeks keserasian Pielou:

Jika

adalah bilangan yang diperolehi dari indeks kepelbagaian Shannon dan adalah nilai maksimum , Bersamaan dengan:

Di mana ; J ' dihadkan antara 0 dan 1 jika perbezaan antara spesis kurang. Jika J ' yang lebih tinggi guna indeks keserasian Hurlburt di mana S adalah jumlah bilangan spesies.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

1.5

Mengukur Kepelbagaian Spesis Untuk mengukur kepelbagaian spesis tumbuhan atau haiwan kita mestilah

terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. 1.5.1 Definisi .: a. i. Kekayaan spesis = Pelbagai spesis atau bilangan spesis yang berbeza (atau genera, keluarga, dan lain-lain). ii. Kelimpahan spesis = kelimpahan relatif spesies b. Kekayaan spesis = indeks berdasarkan bilangan spesis i. Kekayaan spesis berangka = bilangan spesies setiap nombor yang dinyatakan individu ii. Kepadatan spesis = bilangan spesies seunit c. Spesis = Kelimpahan atau kesamarataan (keserasian) Menerangkan kelimpahan relatif spesis.

1.5.2 Kelebihan Julat Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan

a.

Kepelbagaian tumbuhan menyediakan sumber makanan kepada pelbagai spesis serangga dan vertebrata.

b.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi beberapa tumbuhtumbuhan yang boleh hidup semasa musim kemarau, tahan serangan oleh serangga dan tahan dari wabak penyakit. jadi kawasan atau habitat ini mampu melindungi tanah dan foraj dalam beberapa tahun.

c.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi pelbagai bahan genetik yang berguna dalam jangkamasa panjang..

d.

Kepelbagaian tumbuhan menambahbaik pengikatan nitrogen tanah dan menyuburkan tanah.

e.

Komuniti tumbuhan yang sihat pada umumnya mempunyai semua kelebihan dan boleh mengekalkan kekayaan spesis.

biasanya antara 1. Nilai-nilai antara 0-5.5. iii. ni = bilangan individu atau jumlah (contohnya biojisim) setiap spesies dan N = jumlah individu dalam kawasan dan ln = nombor log semulajadi .4. Mendatangkan banyak masalah kepada pengurusan disebabkan perbezaan spesis tumbuhan. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Agak mudah untuk mengira (2) Agak sensitif kepada perbezaan lokasi sebenar (3) Terdapat beberapa keadaan di mana 'H adalah sama antara lokasi walaupun pada lokasi yang berlainan.. Tidak semua spesis tumbuhan sesuai untuk foraj.. c.5.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.1 Shannon-Wiener Indeks (H ') i. Kiraan dimana .5-3.5.3 Kelemahan Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan a.5. Komuniti manusia seringkali merosakkan habitat spesis pengacau sedangkan spesis jenis ini banyak menyumbang kepada kekayaan spesis. 1. Spesis yang berbeza mempunyai tolerensi ragutan yang berbeza dan kadar perkermbangan fenologi. b.. Indeks yang paling biasa digunakan dalam kajian ekologi ii. .4 Indeks Mengukur Kepelbagaian Spesis 1.

2 Simpson’s Index (λ) i. Oleh itu .5.4.5. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Kurang sensitif kepada kekayaan spesies dan banyak wajaran ke arah spesis yang paling banyak (2) Secara umumnya kurang sensitif berbanding dengan Shannon-Weiner 'H 1.Persamaan indeks mengatasi beberapa kelemahan seperti apabila membandingkan indeks kepelbagaian komuniti yang sangat berbeza yang tidak bermakna dan indeks Kepelbagaian sering tidak berubah untuk lokasi dengan spesies yang sama tetapi berbeza lokasi. Di mana.. Pengiraan. Memberi kebarangkalian mana-mana dua individu yang diambil secara rawak dari perbezaan komuniti spesis yang sangat besar.3 Indeks Persamaan i... λ adalah ukuran yang dominan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Nilai Indeks persamaan terdiri 0-1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan persamaan yang lebih besar . iii. ii.Adalah persamaan ukuran antara komuniti berdasarkan kepada komposisi Spesis di mana ia berguna dalam membandingkan komuniti di bawah pengurusan yang berbeza dan juga boleh digunakan untuk membandingkan perubahan komposisi dari masa ke masa (contohnya menentukan bagaimana komuniti 10 tahun yang lalu . (1-λ)boleh mengukur kepelbagaian spesis. ni = Bilangan individu atau jumlah setiap spesis N = Jumlah individu dalam lokasi..4. Jika data wujud) ii.

4. 3. Untuk aktiviti mencetak. Memaparkan gambar tumbuh. 2. murid perlu belajar mengenai Print Preview. murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). Dalam pembelajaran ini. Folder ini diletakkan di dalam folder My Documents. Tugasan: 1. 2. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. pokok pisang . Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuhtumbuhan.tumbuhan dalam persekitaran.6 Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah 1. Gambar tumbuh-tumbuhan. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. Cadangan Aktiviti: 1.tumbuhan seperti bunga raya. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu) Bahan Pengajaran & Pembelajaran: 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Documents 3.6.1 Ujikaji KSSR Tahun 2 (Tumbuhan) Tujuan: Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. 2. Kreativiti: Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif. Modul Pembelajaran murid MS Word.

Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. Pengayaan: (Projek Kelas): 1. daun. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut: -Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. . -Menyimpan dokumen Pemulihan: Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. bunga. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. dahan. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. buah. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI dan pokok mangga kepada murid. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. 3. Pentaksiran: Kaedah Rubrik -. batang dan akar) -Melancar MS Word dan Menyisip imej -Menaip perkataan menggunakan Text Box. fon dan imej yang mereka minati. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. 2.

4. Tempoh Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Kreativiti: Menghasilkan persembahan yang mengandungi video pendek. . Dicadangkan komputer murid dihidupkan terlebih dahulu.2 Ujikaji KSSR Tahun 3 (Haiwan) Tujuan: Dalam pembelajaran ini murid akan belajar cara untuk menyisip video melalui folder yang disediakan. Melihat persembahan. Murid juga akan melihat persembahan video yang mereka sisipkan. Keluar dari MS PowerPoint. 2. Menyimpan fail.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. 3. 2. 2. Cara menyisip video dari folder My Documents. Pastikan format video yang sesuai Cadangan Aktiviti: 1. Video pendek habitat hidup di air. Bahan Pengajaran & Pembelajaran : 1. 3. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan ialah pembelajaran kontsruktivisme di mana murid membina sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman. Tunjukkan satu persembahan slaid yang ada imej statik dan bergerak (video). 5. Modul Pembelajaran Menyisip Video Nota: 1.6. Imej habitat hidup di air dan di darat. Sediakan folder yang mengandungi video pendek 3.

Teks pelbagai warna dan saiz. Sisipan imej. 2. .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pentaksiran Senarai Semak dalam Kedeah Pemerhatian. Pemulihan Guru akan membuat latih tubi kepada murid yang belum menguasai kemahiran menyisip video. Pengayaan Murid menghasilkan satu persembahan MS PowerPoint kreatif yang merangkumi: 1. Menyimpan video. 3..

nich dan dari segi strategi-strategi. dan secara ekologinya mereka sangat berguna menentukan jenis-jenis habitat. Dalam amali ini kita akan melihat satu contoh . di mana kita menggunakan “morphospecies” dari pengumpulan kupu-kupu dari tiga pulau bagi membuat perbandingan kepelbagaian spesis . seperti kumbang. Terdapat banyak petunjuk kepelbagaian yang boleh dikira dan dibuat perbandingan dengan menggunakan Indeks Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index). dan kemudian membuat beberapa cadangan berkenaan keutamaan pemuliharaan berdasarkan bandingan. Ia dibeli oleh Dr. . Baca penerangannya pada akhir amali ini. Beberapa kumpulan. (Apakah dia morphospecies?) Membanding Kepelbagaian Spesis – Kupu-Kupu Asia Tenggara Invertebrata seringkali digunakan sebagai penunjuk biodiversiti kerana. Tugasan Kupu-kupu dalam amli ini didatangkan dari tiga pulau iaitu Pulau Sipadan. atau spesies.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 4 Mengukur dan Membandingbeza Kepelbagaian Spesis Pengenalan: Pada awal amali kita menguji beberapa kesukaran yang ditemui apabila kita cuba menempatkan individu-individu ke dalam taburan taxa.Dale bagi kegunaan mengkaji perbezaan dalam kepelbagaian spesis yang secara rasionalnya pengembalian untuk ekologi mengutamakan bagi pulau-pulau program tersebut. berdasarkan morfologi mereka sahaja. semut dan kupu-kupu dan juga bandingannya mudah digolongkan ke dalam rama-rama secara dengan hanya “morhospecie“ menggunakan ciri-ciri morfologi luaran mereka. Pulau Talang-Talang dan Pulau Redang. secara takonominya mereka mempunyai banyak spesis.

Gunakan ciri-ciri yang biasa ada pada semua kupu-kupu.. pengenalan. kirakan kepelbagaian spesis dari setiap pulaudengan menggunakan Indeks Simpson D. . panjang antena. tanda corak kepak. dan sertakan jadual kekayaan. sehingga semua kupu-kupu telah diletakkan dalam kumpulan masing-masing. Sebagai contoh. dan warnakan atau tanda semua individu yang anda fikir dari kumpulan yang sama(spesis). anda mesti susun semua kupu-kupu ke dalam kumpulan-kumpulan. tetapi ada kepelbagaian masing-masing. kesamarataan dan Nilai D bagi setiap spesis kupu-kupu. Berikan Tajuk. Kemudian ambil spesis kupu-kupu seterusnya mengikut prosedur. Kedua.(apa yang dibuat oleh para taksonomis). Jika anda menggunakan kalkulator dalam talian (online calculator). dan keutamaan anda untuk memulihara ketiga-tiga pulau tersebut. ambil satu spesis kupu-kupu. Pertama. yang anda definisikan (kumpulan) boleh diertikan sebagai spesis pecahan Beri nama unik bagi setiap spesis untuk memudahkan perbincangan. anda akan lebih mudah mengira kekayaan spesis dan kesamarataan spesis. Terdapat arahan pada akhir amali. warna kepak. bandingkan dari semua ketiga-tiga pulau pada masa yang sama. kira berapa banyak individu antara setiap spesis dari setiap pulau dan masukkan nilai ke dalam jadual yang disediakan Kemudian. anda boleh kira secara manual atau guna kalkulator dari laman web. Laporan Anda Anda akan berbincang berdasarkan isi-isi dibawah dan laporan bercorak essei (lebih kurang 600 perkataan).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pertama. Unit operasi taksonomi (operational taxonomic units” or OTU’s). saiz abdomen atau thorax atau bentuk dan ciri-ciri lain yang berguna. tetapi bukan jumlah kaki! Saiz juga bukan ciri-ciri yang baik untuk digunakan (mengapa?).

Apakah asas binaan (basic ‘building blocks) atau Unit Operasi Taksonomi (operational taxonomic units) dari kepelbagaian (biodiversity) ? Terangkan.A.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Panduan Laporan Anda .B (1998) Conservation Biology for the Australian Environment. . Laporan ini meliputi 10% dari jumlah markah anda.5. Rujukan: Burgman M. Chapter 2 What should be conserved ? sections 2. Pulau manakah paling tinggi . Surrey Beatty & Sons. sederhana dan paling rendah kepelbagaiannya? Pulau yang manakah anda hendak utamakan pemuliharaan? adakah mengikut nilai kepelbagaian? Apakah faktor-faktor yang boleh anda ambil kita dalam menentukan keutamaan program pemuliharaan? Jika kita tidak mempunyai sumber bagi melindungi semua spesis. Huraikan apakah maksud (1) kekayaan spesis dan (2) kesamarataan spesis.1-2. apakah kriteria yang boleh digunapakai untuk menentukan usaha-usaha pemuliharaan ini terus dilakukan? Tarikh Akhir Semak fail penilaian bagi menentukan tarikh akhir. & Lindenmayer D.

D = Indeks diversiti Simpson. 3=kurang mendesak. P = kedudukan keutamaan bagi pemulihan. Species Pulau Sipadan Pulau Talang Talang.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 1.2= mendesak.Pulau Redang kekayaan spesis kesamarataan spesis Index Simpson (D) Keutamaan untuk Pemuliharaan . Jumlah spesis dan jumlah individu dari setiap spesis bagi tiga pulau Malaysia. 1= paling mendesak.

Dua faktor utama diambilkira semasa mengukur kekayaan dan kesamarataan kepelbagaian (diversiti).co.htm http://www. kita mungkin ada dua sampel bungaan liar dari lapangan berbeza. http://www. menunjukkan sampel itu kaya. Ia memberikan pemberatan kepada semua spesis di mana individu yang sedikit sama dengan individu yang banyak.html Indek Diversiti Simpson adalah untuk mengukur kepelbagaian. Kepelbagaian Biologi (Biological Diversity . Sampel dari lapangan pertama mengandungi 300 bunga daisy. 2 . Kesamarataan Spesis (Species Evenness) Kesamarataan adalah satu ukuran dari bandingan kelimpahan dari spesis yang berbeza yang membina kekayaan sesuatu kawasan. kekayaan spesis adalah jumlah kehadiran spesis yang berbeza.umanitoba. Lebih banyak spesis yang ada dalam satu sampel. Dalam ekologi ia sering digunakan untuk mengukur biodiversiti dalam sesuatu habitat.countrysideinfo. Kekayaan adalah ukuran jumlah kehadiran organisma yang berbeza jenis dalam sesuatu kawasan tertentu. Kesamarataan pula membandingkan persamaan saiz populasi bagi setiap jenis spesis yang ada dalam sesuatu kawasan. ia digunakan untuk mengira jumlah kehadiran spesis maupun kelimpahan sesuatu spesis. 1.uk/simpsons.the great variety of life) Kepelbagaian biologi boleh diukur dengan banyak cara. Contohnya satu bunga daisy mempunyai banyak pengaruh ke atas kekayaan sesuatu kawasan yang mempunyai 1000 bunga buttercups.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity. Sampel dari . Kekayaan spesis sebagai satu ukuran tersendiri tidak mengambilkira jumlah individu yang ada bagi setiap spesis. 335 bunga dandelion dan 365 buttercup. Kekayaan Spesis (Species Richness) Jumlah spesis setiap sampel adalah ukuran bagi kekayaan. Sebagai contoh. Walau bagaimanapun diversiti bukan hanya bergantung kepada kekayaan tetapi juga kepada kesamarataan. Sebagai contoh.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Memahami Indeks Diversiti Simpson Berikut adalah beberapa laman sesawang yang baik untuk menerangkan bagaimana untuk membandingkan kepelbagaian spesis secara kalkulator dalam talian (online calculator).

Kedua-dua sampel sama kekayaannya (3 spesis) dan sama jumlah individu (1000). Dalam sampel kedua . Oleh itu Sampel 2 kurang Bilangan Individu Spesis Bungaan Daisy Dandelion Buttercup Jumlah Sampel 1 300 335 365 1000 Sampel 2 20 49 931 1000 Satu komuniti yang didominasi oleh satu atau dua spesis dikatakan kurang kepelbagaian (diverse) berbanding satu dari beberapa spesis yang berbeza yang mempunyai kelimpahan spesis yang sama. pelbagai (diversiti) berbanding Sampel 1. maka nilai Indek D Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index D) meningkat. maka kepelbagaian meningkat . kebanyakkan individu adalah buttercup. Jika kepelbagaian meningkat.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI lapangan kedua mengandungi 20 daisy. 49 dandelion dan 931 buttercup (lihat jadual di bawah). Jika kekayaan spesis dan kesamarataan spesis meningkat.Index Diversiti Simpson mengukur kepelbagaian yang mengambilkira kedua-dua kekayaan dan kesamarataan. dengan hanya sedikit daisy dan dandelion yang ada. Bagaimanapun .. sampel pertama lebih kesamarataan berbanding dengan sampel kedua. Ini kerana jumlah individu dalam sampel pertama diserakkan secara rata antara 3 spesis. .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indeks Diversiti Simpson Secara Dalam Talian Langkah 1.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity. Skrin menunjukkan contoh dimana terdapat tujuh spesis . Pada skrin terdapat borang kemasukan data.umanitoba. taip jumlah individu setiap spesis kupu-kupu yang dijumpai dari pulau pertama. Langkah 3. Klik pada tag kalkulator dan perkara berikutnya dipaparkan. Langkah 2.html Anda akan paparan berikut di skrin. Klik butang “calculate diversity” dan kotak keputusan akan dipaparkan seperti di bawah. . Spesis pertama 10 individu dan spesis ketujuh 12 individu. Nilai mesti dijarakkan. Hidupkan komputer anda dan susurkan laman web berikut – http://www. Langkah 4.

Dalam jadual 1. Ulangi pengiraan bagi dua pulau yang lain.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 5.92. . Langkah 6. Dari contoh di atas D=0. Kekayaan=7 dan Kesamarataan=0.82. rekodkan Nilai D Simpson (2 titik perpuluhan sahaja). Nilai Kekayaan Spesis dan Kesamarataan Spesis Shannon .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indek Diversiti Secara Manual Indek dikira dengan formula berikut: D = 1/ pi2 Dimana pi = pecahan kelimpahan spesis ith atas pulau. inilah diversiti.92 jadi. . nilai D meningkat.52) D = 1.62)2) = 1/(0.38)2 + (0. Sebagai contoh jika anda ada sampel dari dua spesis iaitu 5 individu dari spesis pertama dan 8 individu dari spesis kedua (jumlah 13 individu) D = 1 / (5/13)2 + (8/13)2) = 1 / (0.

Kita boleh katakan bahawat Pulau TalangTalang mempunyai lebih kepelbagaian (diversity) dari Pulau Sipadan.8 20 3.01) = 1/0.17) = 1/0. 2. 3.10)2 + (0.8 .6 Pulau Sipadan D = 1/((5/22)2 + (8/22)2 + (9/22)2) = 1/(0.28 D = 3.06 + 0.25)2 + (0.01 + 0. D = 3.36)2 + (0.35)2 + (0. .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Contoh Mengira Indek Kepelbagaian Simpson Spesis Pulau Sipadan Pulau Talang-Talang Pulau Redang 1.41)2) = 1/(0.6 lebih besardari D = 2. 4. 5 8 9 5 7 2 6 Jumlah individu Indek Simpson (D) 22 2.13 + 0.12 + 0.30)2) = 1/0.23)2 + (0.35 D = 2.05 + 0.8 Pulau Talang-Talang D = 1/((5/20)2 + (7/20)2 + (2/20)2 + (6/20)2) = 1/(0.6 Oleh itu.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kupu-kupu Asia Tenggara .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 22 .

Jika saiz populasi duakali ganda antara setiap jangka masa. kadar kematian.3 memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi memahami tentang biodiversiti tersembunyi 23 . anda akan dapat: 1. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan 1.2. lengkung tak linear). .2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.faktor pertumbuhan populasi (R) yang mengukur kadar di mana populasi berkembang jika ia mempunyai sumber makanan. maka bentuk pertumbuhan geometri ini dipanggil pertumbuhan eksponen.1 menyatakan tentang saiz populasi permulaan.2. Kadar pertumbuhan populasi positif apabila pertambahan individu lebih ramai daripada pengurangan individu. dan adalah sama dengan sifar apabila jumlah individu yang bertambah dan berkurang adalah sama.2 1. 1.1 Sinopsis Populasi adalah semua organisma yang tergolong dalam spesis yang sama dan hidup dalam kawasan geografi yang sama. Saiz penduduk dikenali sebagai Keupayaan Muatan (K). yang ditentukan oleh faktorfaktor alam sekitar. imigrasi dan emigrasi. Bentuk lengkung pertumbuhan populasi dikawal oleh tiga faktor: iaitu saiz populasi permulaan atau awal (N0). dan ini ditentukan oleh kadar kelahiran. P e r u b a h a n t r e n d p o p u l a s i adalah perubahan dari segi saiz populasi (N) dari semasa ke semasa. Begitu juga.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 10 PERUBAHAN TREND POPULASI 1. Pertumbuhan populasi boleh dimodelkan oleh lengkung geometri (iaitu. samaada keluk yang berbentuk S-(sigmoid) atau lengkung eksponen.2. Kelahiran menambah individu baru kepada populasi manakala kematian membuang individu daripada populasi. imigrasi menambah individu baru sedangkan penghijrahan keluar (emigrasi) membuang individu.

populasi burung. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.3 Saiz Populasi Permulaan. Anggota-anggota populasi hidup dalam habitat yang sama. 500 ekor belalang. dan 3 pokok belimbing. Populasi suatu spesies adalah sebahagian dari suatu komuniti. Berdasarkan data tersebut maka di dalam ladang tersebut terdapat beberapa populasi. populasi belalang. populasi jangkrik. mempunyai persamaan morfologi. 10 ekor burung. diversiti. Pergerakan frekuensi alel dalam suatu populasi menjadi perhatian utama dalam kajian genetik populasi. Saiz populasi permulaan (awal) boleh dikira dengan menggunakan pertumbuhan populasi eksponen seperti berikut : 24 . yaitu populasi jagung. dan fisiologi serta mampu menghasilkan keturunan dan berkembang biak secara bersama. Para Ekologis memaknakan populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. anatomi. 50 ekor jangkrik. dan populasi belimbing. Saiz Populasi Permulaan (N0) dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu fungsi kesihatan. pemilihan tekanan dan jumlah individu dalam populasi. menganggap bahawa populasi adalah sebagai satu wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. Ahli-ahli genetik. Sebagai contoh. pada suatu ladang seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung. penerokaan ruang. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetik. masalah kesukaran.

Berdasarkan angka tersebut kepadatan penduduk Daerah Peringat tahun 1990 adalah 100.000 ekor kambing. 3. Misalnya.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kepadatan populasi adalah hubungan antara jumlah individu dan luas atau isipadu ruang yang diduduki pada waktu tertentu.000 orang.000 orang/30 km2 25 . pada tahun 1990 Daerah Peringat yang luasnya 30 km2 dihuni 100.000 ekor ayam. dan 6.

air dan lain-lain yang terdapat dalam persekitaran.Dalam erti kata lain. Keupayaan Muatan bagi populasi dikatakan dicapai apabila kestabilan menghampiri nilai maksimum dengan sumber yang terhad seperti makanan. Keupayaan Muatan mewakili keseimbangan saiz populasi. Keupayaan Muatan (K) ialah saiz maksimum populasi yang boleh ditampung oleh persekitaran dan bergantung kepada keperluan makanan. setiap luas 1 km2 rata-rata ditempati 3333 orang. kadar pertumbuhan populasi adalah positif supaya saiz populasi meningkat .Apabila saiz populasi lebih besar daripada Keupayaan Muatan. 26 . yang berbeza dari konsep keseimbangan populasi. habitat . kadar pertumbuhan populasi adalah negatif supaya saiz populasi berkurang. Contoh keupayaan muatan ialah seperti contoh dibawah dimana seketul daging hanya boleh menampung keperluan 6 larva lalat sahaja . sosial. tanpa memusnahkan alam semula jadi. budaya dan ekonomi bagi generasi masa kini dan masa depan. Dalam populasi biologi .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI = 3333 orang per km2. air dan bekalan. Artinya. Pertumbuhan populasi akan berhenti apabila saiz populasi menyamai Keupayaan Muatan. Keupayaan Muatan merujuk kepada bilangan individu yang boleh disokong di kawasan tertentu dalam had sumber semulajadi. Apabila saiz populasi kecil daripada Keupayaan Muatan. Kepadatan populasi kambing adalah 100/km2 dan kepadatan populasi ayam adalah 200/km2. Keupayaan Muatan ditakrifkan sebagai beban maksimum persekitaran.

Proses: kelahiran.4 Pertumbuhan Populasi (R) Pertumbuhan populasi ialah perubahan (peningkatan atau pengurangan) dalam saiz populasi dari masa ke masa dan diukur sebagai peratusan perubahan dalam bilangan individu di dalam populasi . 1. faktor-faktor genetik.Berlaku apabila kadar kelahiran melebihi kadar kematian atau imigrasi melebihi emigrasi.4.nisbah jantina di dalam populasi dan kadar pembiakan dalam populasi. Kematian disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian fisiologi. percambahan. 27 . pembiakan berjantina adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesuburan dan kesuburan purata.2 Kadar Kematian (d) Merujuk kepada kematian individu-individu dalam populasi. kematian akibat kemalangan.4. 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Kadar kelahiran> Kadar Kematian = populasi meningkat Kadar kelahiran <Kadar Kematian = populasi mengecil Kadar Kelahiran = Kadar kematian = populasi stabil. Keupayaan Muatan tercapai.1 Kadar Kelahiran (b) Kadar kelahiran adalah punca paling penting dalam pertambahan saiz populasi. penetasan.

1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI musuh semula jadi.0 2. 1.3 Imigrasi dan Emigrasi Imigrasi bermaksud penghijrahan ke dalam sesuatu kawasan kerana mencari pasangan dan makanan di kawasan baru.9 2.9 2. (R) 0 1 2 3 4 5 28 . Manakala Emigrasi bermaksud penghijrahan keluar dari satu tempat ke tempat lain.0 Faktor pertumbuhan. kannibalisma dan kekurangan makanan.0 2.0 2. Kematian dalam populasi hidupan liar adalah sukar untuk ditentukan kerana tindakan pemangsa jarang diperhatikan dan kecepatan kematian akibat penyakit dan perasit. Haiwan liar seperti harimau.4. (N) N0 = 20 39 82 161 318 643 2..0 Faktor pertumbuhan.4. (N) N0 = 30 58 123 236 484 955 1.0 2. serigala dan beruang muda meninggalkan populasi mereka kerana dihalau oleh induk kerana telah matang ataupun kerana kekurangan makanan. bagi 5 selang masa (generasi). Populasi Badak A Selang masa (t) = generasi Saiz populasi.1 2. (R) Populasi Badak B Saiz populasi.4 Pengiraan Pertumbuhan Populasi Contoh: Apakah jenis pertumbuhan populasi yang dimiliki oleh badak dan mengapa saiz populasi akhir berbeza? Jadual menunjukkan anggaran populasi bagi dua jenis populasi badak di dalam persekitaran yang sama.1 1.

Mengapa terdapat perbezaan dari segi saiz populasi antara kedua-dua populasi pada selang masa ke 5? Adakah ia disebabkan oleh perbezaan dalam saiz populasi permulaan (awal). t sebagai pembolehubah dimalarkan pada paksi-X dan saiz populasi. Masa. R yang tinggi. 29 . Bilangan saiz populasi awal bagi badak A sebanyak 30 adalah lebih tinggi daripada saiz populasi awal badak B dimana hanya terdapat 20 sahaja. 3. 2. Pertumbuhan populasi diplot menggunakan paksi yang sama. Bentuk graf dikenalpasti. Satu garis dilukis mewakili garis pertumbuhan berdasarkan data yang diiberikan. Faktor pertumbuhan. atau faktor alam sekitar? Graf menunjukkan bentuk eksponen.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 1. Soalan Semak ketiga-tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Populasi badak B. R dikira bagi setiap populasi bagi setiap selang masa dan dimasukkan ke dalam Jadual 1. Populasi badak A. ahli baru lebih banyak dihasilkan di populasi badak B. Saiz penduduk bagi selang masa ke 5 berbeza bagi kedua-dua populasi badak disebabkan oleh saiz awal populasi (populasi permulaan). N sebagai pemboleh ubah bergerak balas pada paksi-Y. 4. Populasi Badak B mempunyai kadar pertumbuhan. faktor pertumbuhan. Disebabkan itu. Purata geometrik dikira bagi kedua-dua populasi.

Akar pokok juga selalunya dikira sebagai biota tanah. Macrobiota (diameter >2mm) (contoh semut. udara. ribut. protozoa turbelaria. Mikrobiota (diameter <0. 30 . Mikrofauna merangkumi nematod. musang. fungi. kebakaran. tikus dan arnab yang kebanyakannya menggali tanah untuk mencari makanan dan sebagai tempat perlindungan.1mm) terdapat dengan banyaknya.6. banjir dan pengairan. yis yang boleh mengurai dan kebanyakannya bahan organik.5 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Populasi Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi iaitu faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) dan faktor tidak bersandarkan kepadatan (Densityindependent factors). di merata tempat dan terdiri daripada pelbagai jenis. pemangsa.0mm) biasanya tinggal di dalam rongga tanah.6 Biodiversiti Tersembunyi Biodiversiti tersembunyi adalah hidupan yang tidak disedari kepentingan kehadiran mereka. Mesobiota (diameter 0. tardigrad dan rotifer. cahaya. Kumpulan ini kebanyakannya tergolong di bawah arthropoda mikro seperti gegat dan hamama. Faktor tidak bersandarkan kepadatan (Density-independent factors)ialah tidak bergantung kepada saiz populasi seperti cuaca . Mikroflora merangkumi alga. labah-labah). bakteria. Faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) adalah faktor-faktor yang mengawal pertumbuhan populasi apabila saiz populasi adalah besar seperti makanan dan bekalan air.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. 1. parasit dan ruang wilayah.penyakit.1 Komponen Komuniti Dalam Tanah Megiabiota merangkumi vertebrata seperti ular. anai-anai. gempa bumi.1 – 2. Terbahagi kepada dua iaitu komponen komuniti dalam tanah dan mikroorganisma 1.

Mikroorganisma menjalankan proses hidup seperti bernafas.1). Bakteria membiak sangat cepat pada suhu yang sesuai dengan kehadiran air dan makanan yang mencukupi. Bakteria hidup di dalam tubuh kamu juga. Kini banyak formulasi mikrob berfaedah dijual secara komersial di pasaran untuk kegunaan dalam pertanian sama ada sebagai baja biologi. agen pereputan sisa pertanian. gelap. di dalam air. Bakteria membiak sangat aktif di tempat yang hangat. membesar dan bergerak apabila dibekalkan dengan keperluan asas dan persekitaran yang sesuai.6.Kebanyakan bakteria tidak bebahaya dan 31 . di dalam tanah serta di permukaan yang kamu sentuh. Bakteria terdapat di udara.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. 1 Bakteria Bakteria ialah organisma yang sangat kecil. Mikroorganisma yang berfaedah. Terdapat empat jenis mikroorganisma yang utama: (a) bakteria (b) virus (c) fungi (d) protozoa 1. memberi banyak kebaikan dalam pemuliharaan alam sekitar. dikenali sebagai ‘mikrob berfaedah’.2 Mikroorganisma Kebiasaannya mikroorganisma dikaitkan dengan penyebab penyakit tetapi hakikatnya terdapat banyak mikroorganisma yang memberi manfaat kepada manusia. kawalan perosak tumbuhan. lembab dan kotor.6. Kebanyakan Bakteria boleh dikelaskan berdasarkan bentuknya (Rajah 1. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk.2. bahan nyah bau dan membantu menghadamkan makanan dalam perut haiwan ruminen.

6. Virus bertanggungjawab kepada pelbagai jenis penyakit berbahaya dan membawa maut seperti AIDS. Demam malaria adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh sejenis protozoa.2. sakit kerongkong dan sebagainya. Virus boleh menjangkiti tumbuhan.3 Protozoa Protozoa lebih besar daripada virus dan bakteria. sesetengah bakteria menyebabkan penyakit seperti ciritbirit.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berguna kepada kita.Deman selesema adalah disebabkan oleh virus. haiwan dan bakteria. 1.Bakteria yang menyebabkan penyakit di kenali sebagai kuman 1. 32 . Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop yang paling tinggi kuasanya. Protozoa ialah organisma akuatik. Namun begitu.2 Virus Virus ialah mikroorganisma yang paling kecil.6.Protozoa juga ada yang tidak berbahaya dan ada yang berbahaya.2.

kulapuk dan yis (ragi) adalah contoh-contoh fungi.Seperti bakteria. Walau bagaimanapun.6. di atas organisma lain dan juga pada makanan kita. Sesetengah fungi.Fungi membiak daripada spora. pada sampah-sarap. Fungi hidup di dalam tanah.2.Cendawan. ada juga fungi yang boleh menyebabkan penyakit.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.4 Fungi Fungi adalah yang paling besar antara keempat-empat mikroorganisma. seperti yis adalah sangat halus dan hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. kebanyakan fungi tidak berbahaya dan berguna kepada kita. 33 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful