SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 8 DAN 9

KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN KEPELBAGAIAN HAIWAN

1.1

Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang Kekayaan Spesis, Kesamarataan Spesis, Mengukur Kepelbagaian Spesis dan Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah. Kekayaan spesies adalah bilangan sebenar jenis-jenis spesis yang berbeza yang terdapat dalam alam ini. Keserasian (kesamarataan) spesis ialah perbezaan jumlah jenis spesis dengan spesis yang lain dalam sesuatu persekitaran. Kesamarataan spesis boleh diukur dengan indeks keserasian Pielou. Kepelbagaian spesies mengambil kira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesies. Untuk mengukur kepelbagaian spesis kita mestilah terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. Kepelbagaian spesis boleh diukur menggunakan indeks Shannon-Wiener Indeks (H’) , Simpson’s Index (λ) dan Indeks persamaan.

1.2

Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini, para pelajar dapat: i. ii. iii. iv. Memahami tentang konsep kekayaan spesis Memahami tentang konsep kesamarataan (keserasian) spesis Boleh mengukur kepelbagaian spesis Melaksanakan amali 4.

1.3

Konsep Kekayaan Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Kekayaan spesies tumbuhan atau haiwan adalah bilangan jenis spesis tumbuhan atau haiwan yang berbeza. Kekayaan spesis hanya kiraan jenis spesis sahaja bukannya bilangan individu dalam spesis. . Sebaliknya, kepelbagaian spesis mengambilkira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesis . Kekayaan spesis tumbuhan atau haiwan sering digunakan sebagai kriteria apabila menilai kaedah pemuliharaan habitat tumbuhan dan haiwan secara relatif . Walau bagaimanapun, kekayaan spesis tumbuhan dan haiwan tidak boleh menggambarkan identiti spesis tumbuhan atau haiwan itu sendiri. Satu kawasan yang mempunyai

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

banyak individu spesis di mana kekayaan spesies adalah sama, dianggap mempunyai nilai pemuliharaan yang lebih tinggi daripada kawasan lain. 1.4 Konsep Kesamarataan (Keserasian) Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Keserasian (kesamarataan) spesis merujuk kepada jumlah antara spesis yang tidak jauh berbeza dalam persekitaran. Ini juga boleh ditakrifkan sebagai indeks kepelbagaian . Contohnya, jika satu komuniti terdapat 40 ekor musang dan 1000 ekor anjing, komuniti tersebut kurang kesamarataan spesis. Tetapi jika terdapat 40 ekor musang dan 42 ekor anjing, kesamarataan spesis adalah tinggi. Keserasian spesis dalam komuniti boleh diwakili oleh indeks keserasian Pielou:

Jika

adalah bilangan yang diperolehi dari indeks kepelbagaian Shannon dan adalah nilai maksimum , Bersamaan dengan:

Di mana ; J ' dihadkan antara 0 dan 1 jika perbezaan antara spesis kurang. Jika J ' yang lebih tinggi guna indeks keserasian Hurlburt di mana S adalah jumlah bilangan spesies.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

1.5

Mengukur Kepelbagaian Spesis Untuk mengukur kepelbagaian spesis tumbuhan atau haiwan kita mestilah

terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. 1.5.1 Definisi .: a. i. Kekayaan spesis = Pelbagai spesis atau bilangan spesis yang berbeza (atau genera, keluarga, dan lain-lain). ii. Kelimpahan spesis = kelimpahan relatif spesies b. Kekayaan spesis = indeks berdasarkan bilangan spesis i. Kekayaan spesis berangka = bilangan spesies setiap nombor yang dinyatakan individu ii. Kepadatan spesis = bilangan spesies seunit c. Spesis = Kelimpahan atau kesamarataan (keserasian) Menerangkan kelimpahan relatif spesis.

1.5.2 Kelebihan Julat Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan

a.

Kepelbagaian tumbuhan menyediakan sumber makanan kepada pelbagai spesis serangga dan vertebrata.

b.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi beberapa tumbuhtumbuhan yang boleh hidup semasa musim kemarau, tahan serangan oleh serangga dan tahan dari wabak penyakit. jadi kawasan atau habitat ini mampu melindungi tanah dan foraj dalam beberapa tahun.

c.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi pelbagai bahan genetik yang berguna dalam jangkamasa panjang..

d.

Kepelbagaian tumbuhan menambahbaik pengikatan nitrogen tanah dan menyuburkan tanah.

e.

Komuniti tumbuhan yang sihat pada umumnya mempunyai semua kelebihan dan boleh mengekalkan kekayaan spesis.

5-3.. . Mendatangkan banyak masalah kepada pengurusan disebabkan perbezaan spesis tumbuhan.5. ni = bilangan individu atau jumlah (contohnya biojisim) setiap spesies dan N = jumlah individu dalam kawasan dan ln = nombor log semulajadi .5. Komuniti manusia seringkali merosakkan habitat spesis pengacau sedangkan spesis jenis ini banyak menyumbang kepada kekayaan spesis..4 Indeks Mengukur Kepelbagaian Spesis 1. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Agak mudah untuk mengira (2) Agak sensitif kepada perbezaan lokasi sebenar (3) Terdapat beberapa keadaan di mana 'H adalah sama antara lokasi walaupun pada lokasi yang berlainan. b..5. Tidak semua spesis tumbuhan sesuai untuk foraj. biasanya antara 1. Kiraan dimana . iii.5. Spesis yang berbeza mempunyai tolerensi ragutan yang berbeza dan kadar perkermbangan fenologi. c. 1. Indeks yang paling biasa digunakan dalam kajian ekologi ii.4.1 Shannon-Wiener Indeks (H ') i.3 Kelemahan Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan a.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Nilai-nilai antara 0-5.

.5. (1-λ)boleh mengukur kepelbagaian spesis.Adalah persamaan ukuran antara komuniti berdasarkan kepada komposisi Spesis di mana ia berguna dalam membandingkan komuniti di bawah pengurusan yang berbeza dan juga boleh digunakan untuk membandingkan perubahan komposisi dari masa ke masa (contohnya menentukan bagaimana komuniti 10 tahun yang lalu . Memberi kebarangkalian mana-mana dua individu yang diambil secara rawak dari perbezaan komuniti spesis yang sangat besar.. Oleh itu . Nilai Indeks persamaan terdiri 0-1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan persamaan yang lebih besar . iii. Pengiraan.5. ni = Bilangan individu atau jumlah setiap spesis N = Jumlah individu dalam lokasi. Di mana. λ adalah ukuran yang dominan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Kurang sensitif kepada kekayaan spesies dan banyak wajaran ke arah spesis yang paling banyak (2) Secara umumnya kurang sensitif berbanding dengan Shannon-Weiner 'H 1.3 Indeks Persamaan i. Jika data wujud) ii. ii.Persamaan indeks mengatasi beberapa kelemahan seperti apabila membandingkan indeks kepelbagaian komuniti yang sangat berbeza yang tidak bermakna dan indeks Kepelbagaian sering tidak berubah untuk lokasi dengan spesies yang sama tetapi berbeza lokasi.4..2 Simpson’s Index (λ) i..4.

2. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Documents 3. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuhtumbuhan.6. Folder ini diletakkan di dalam folder My Documents. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh. murid perlu belajar mengenai Print Preview.6 Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah 1. Tugasan: 1. Kreativiti: Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif. 2.1 Ujikaji KSSR Tahun 2 (Tumbuhan) Tujuan: Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. Memaparkan gambar tumbuh. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran.tumbuhan seperti bunga raya. Gambar tumbuh-tumbuhan. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. 2. murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word).tumbuhan dalam persekitaran. Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu) Bahan Pengajaran & Pembelajaran: 1. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. Modul Pembelajaran murid MS Word. Dalam pembelajaran ini. 4. 3. pokok pisang . Cadangan Aktiviti: 1. Untuk aktiviti mencetak.

dahan. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. buah. Pengayaan: (Projek Kelas): 1. daun. -Menyimpan dokumen Pemulihan: Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. bunga.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI dan pokok mangga kepada murid. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut: -Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. . 2. Pentaksiran: Kaedah Rubrik -. batang dan akar) -Melancar MS Word dan Menyisip imej -Menaip perkataan menggunakan Text Box. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. 3. fon dan imej yang mereka minati.

Bahan Pengajaran & Pembelajaran : 1.6. Tempoh Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Kreativiti: Menghasilkan persembahan yang mengandungi video pendek. 2. 3. Dicadangkan komputer murid dihidupkan terlebih dahulu. 2. Melihat persembahan. 2. Murid juga akan melihat persembahan video yang mereka sisipkan.2 Ujikaji KSSR Tahun 3 (Haiwan) Tujuan: Dalam pembelajaran ini murid akan belajar cara untuk menyisip video melalui folder yang disediakan. Video pendek habitat hidup di air. Imej habitat hidup di air dan di darat. Sediakan folder yang mengandungi video pendek 3. Cara menyisip video dari folder My Documents. Tunjukkan satu persembahan slaid yang ada imej statik dan bergerak (video). Strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan ialah pembelajaran kontsruktivisme di mana murid membina sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman. 4. Modul Pembelajaran Menyisip Video Nota: 1. 3. Keluar dari MS PowerPoint. Pastikan format video yang sesuai Cadangan Aktiviti: 1. 5.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Menyimpan fail. .

Sisipan imej. Teks pelbagai warna dan saiz.. 2. Pemulihan Guru akan membuat latih tubi kepada murid yang belum menguasai kemahiran menyisip video. Menyimpan video. 3. .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pentaksiran Senarai Semak dalam Kedeah Pemerhatian. Pengayaan Murid menghasilkan satu persembahan MS PowerPoint kreatif yang merangkumi: 1.

semut dan kupu-kupu dan juga bandingannya mudah digolongkan ke dalam rama-rama secara dengan hanya “morhospecie“ menggunakan ciri-ciri morfologi luaran mereka. Beberapa kumpulan. Baca penerangannya pada akhir amali ini. Ia dibeli oleh Dr. nich dan dari segi strategi-strategi. (Apakah dia morphospecies?) Membanding Kepelbagaian Spesis – Kupu-Kupu Asia Tenggara Invertebrata seringkali digunakan sebagai penunjuk biodiversiti kerana. seperti kumbang. Pulau Talang-Talang dan Pulau Redang. atau spesies. dan kemudian membuat beberapa cadangan berkenaan keutamaan pemuliharaan berdasarkan bandingan. berdasarkan morfologi mereka sahaja. dan secara ekologinya mereka sangat berguna menentukan jenis-jenis habitat. . Tugasan Kupu-kupu dalam amli ini didatangkan dari tiga pulau iaitu Pulau Sipadan. Dalam amali ini kita akan melihat satu contoh .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 4 Mengukur dan Membandingbeza Kepelbagaian Spesis Pengenalan: Pada awal amali kita menguji beberapa kesukaran yang ditemui apabila kita cuba menempatkan individu-individu ke dalam taburan taxa. di mana kita menggunakan “morphospecies” dari pengumpulan kupu-kupu dari tiga pulau bagi membuat perbandingan kepelbagaian spesis .Dale bagi kegunaan mengkaji perbezaan dalam kepelbagaian spesis yang secara rasionalnya pengembalian untuk ekologi mengutamakan bagi pulau-pulau program tersebut. secara takonominya mereka mempunyai banyak spesis. Terdapat banyak petunjuk kepelbagaian yang boleh dikira dan dibuat perbandingan dengan menggunakan Indeks Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index).

bandingkan dari semua ketiga-tiga pulau pada masa yang sama. tetapi bukan jumlah kaki! Saiz juga bukan ciri-ciri yang baik untuk digunakan (mengapa?). kesamarataan dan Nilai D bagi setiap spesis kupu-kupu. warna kepak. dan keutamaan anda untuk memulihara ketiga-tiga pulau tersebut. dan warnakan atau tanda semua individu yang anda fikir dari kumpulan yang sama(spesis). panjang antena. Sebagai contoh. dan sertakan jadual kekayaan.. Kedua. tanda corak kepak. yang anda definisikan (kumpulan) boleh diertikan sebagai spesis pecahan Beri nama unik bagi setiap spesis untuk memudahkan perbincangan. Jika anda menggunakan kalkulator dalam talian (online calculator). Terdapat arahan pada akhir amali. pengenalan.(apa yang dibuat oleh para taksonomis). kira berapa banyak individu antara setiap spesis dari setiap pulau dan masukkan nilai ke dalam jadual yang disediakan Kemudian. . anda akan lebih mudah mengira kekayaan spesis dan kesamarataan spesis. Berikan Tajuk. Pertama. ambil satu spesis kupu-kupu. Laporan Anda Anda akan berbincang berdasarkan isi-isi dibawah dan laporan bercorak essei (lebih kurang 600 perkataan). Gunakan ciri-ciri yang biasa ada pada semua kupu-kupu.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pertama. kirakan kepelbagaian spesis dari setiap pulaudengan menggunakan Indeks Simpson D. sehingga semua kupu-kupu telah diletakkan dalam kumpulan masing-masing. anda boleh kira secara manual atau guna kalkulator dari laman web. saiz abdomen atau thorax atau bentuk dan ciri-ciri lain yang berguna. Unit operasi taksonomi (operational taxonomic units” or OTU’s). anda mesti susun semua kupu-kupu ke dalam kumpulan-kumpulan. tetapi ada kepelbagaian masing-masing. Kemudian ambil spesis kupu-kupu seterusnya mengikut prosedur.

sederhana dan paling rendah kepelbagaiannya? Pulau yang manakah anda hendak utamakan pemuliharaan? adakah mengikut nilai kepelbagaian? Apakah faktor-faktor yang boleh anda ambil kita dalam menentukan keutamaan program pemuliharaan? Jika kita tidak mempunyai sumber bagi melindungi semua spesis.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Panduan Laporan Anda .A. . Laporan ini meliputi 10% dari jumlah markah anda. Apakah asas binaan (basic ‘building blocks) atau Unit Operasi Taksonomi (operational taxonomic units) dari kepelbagaian (biodiversity) ? Terangkan.1-2. Pulau manakah paling tinggi . Huraikan apakah maksud (1) kekayaan spesis dan (2) kesamarataan spesis. & Lindenmayer D.B (1998) Conservation Biology for the Australian Environment. apakah kriteria yang boleh digunapakai untuk menentukan usaha-usaha pemuliharaan ini terus dilakukan? Tarikh Akhir Semak fail penilaian bagi menentukan tarikh akhir.5. Surrey Beatty & Sons. Chapter 2 What should be conserved ? sections 2. Rujukan: Burgman M.

3=kurang mendesak. 1= paling mendesak. P = kedudukan keutamaan bagi pemulihan.Pulau Redang kekayaan spesis kesamarataan spesis Index Simpson (D) Keutamaan untuk Pemuliharaan .2= mendesak.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 1. Jumlah spesis dan jumlah individu dari setiap spesis bagi tiga pulau Malaysia. Species Pulau Sipadan Pulau Talang Talang. D = Indeks diversiti Simpson.

ia digunakan untuk mengira jumlah kehadiran spesis maupun kelimpahan sesuatu spesis. 335 bunga dandelion dan 365 buttercup. 1. Kekayaan adalah ukuran jumlah kehadiran organisma yang berbeza jenis dalam sesuatu kawasan tertentu.uk/simpsons. 2 . http://www. Kepelbagaian Biologi (Biological Diversity . Sampel dari . Kekayaan Spesis (Species Richness) Jumlah spesis setiap sampel adalah ukuran bagi kekayaan. Lebih banyak spesis yang ada dalam satu sampel. Sebagai contoh. Ia memberikan pemberatan kepada semua spesis di mana individu yang sedikit sama dengan individu yang banyak. Sampel dari lapangan pertama mengandungi 300 bunga daisy. Walau bagaimanapun diversiti bukan hanya bergantung kepada kekayaan tetapi juga kepada kesamarataan.co.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity. Dua faktor utama diambilkira semasa mengukur kekayaan dan kesamarataan kepelbagaian (diversiti). kita mungkin ada dua sampel bungaan liar dari lapangan berbeza. Kesamarataan Spesis (Species Evenness) Kesamarataan adalah satu ukuran dari bandingan kelimpahan dari spesis yang berbeza yang membina kekayaan sesuatu kawasan.the great variety of life) Kepelbagaian biologi boleh diukur dengan banyak cara.countrysideinfo. Sebagai contoh. Dalam ekologi ia sering digunakan untuk mengukur biodiversiti dalam sesuatu habitat. kekayaan spesis adalah jumlah kehadiran spesis yang berbeza.htm http://www.html Indek Diversiti Simpson adalah untuk mengukur kepelbagaian. Kekayaan spesis sebagai satu ukuran tersendiri tidak mengambilkira jumlah individu yang ada bagi setiap spesis.umanitoba.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Memahami Indeks Diversiti Simpson Berikut adalah beberapa laman sesawang yang baik untuk menerangkan bagaimana untuk membandingkan kepelbagaian spesis secara kalkulator dalam talian (online calculator). Kesamarataan pula membandingkan persamaan saiz populasi bagi setiap jenis spesis yang ada dalam sesuatu kawasan. Contohnya satu bunga daisy mempunyai banyak pengaruh ke atas kekayaan sesuatu kawasan yang mempunyai 1000 bunga buttercups. menunjukkan sampel itu kaya.

. dengan hanya sedikit daisy dan dandelion yang ada. Oleh itu Sampel 2 kurang Bilangan Individu Spesis Bungaan Daisy Dandelion Buttercup Jumlah Sampel 1 300 335 365 1000 Sampel 2 20 49 931 1000 Satu komuniti yang didominasi oleh satu atau dua spesis dikatakan kurang kepelbagaian (diverse) berbanding satu dari beberapa spesis yang berbeza yang mempunyai kelimpahan spesis yang sama.. maka nilai Indek D Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index D) meningkat.Index Diversiti Simpson mengukur kepelbagaian yang mengambilkira kedua-dua kekayaan dan kesamarataan. Dalam sampel kedua . Bagaimanapun . Ini kerana jumlah individu dalam sampel pertama diserakkan secara rata antara 3 spesis. Jika kekayaan spesis dan kesamarataan spesis meningkat. Jika kepelbagaian meningkat.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI lapangan kedua mengandungi 20 daisy. pelbagai (diversiti) berbanding Sampel 1. 49 dandelion dan 931 buttercup (lihat jadual di bawah). kebanyakkan individu adalah buttercup. sampel pertama lebih kesamarataan berbanding dengan sampel kedua. maka kepelbagaian meningkat . Kedua-dua sampel sama kekayaannya (3 spesis) dan sama jumlah individu (1000).

Skrin menunjukkan contoh dimana terdapat tujuh spesis .html Anda akan paparan berikut di skrin.umanitoba. Klik pada tag kalkulator dan perkara berikutnya dipaparkan. Nilai mesti dijarakkan. Langkah 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indeks Diversiti Simpson Secara Dalam Talian Langkah 1.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity. taip jumlah individu setiap spesis kupu-kupu yang dijumpai dari pulau pertama. Langkah 4. Langkah 2. Pada skrin terdapat borang kemasukan data. Spesis pertama 10 individu dan spesis ketujuh 12 individu. Klik butang “calculate diversity” dan kotak keputusan akan dipaparkan seperti di bawah. Hidupkan komputer anda dan susurkan laman web berikut – http://www. .

. Dalam jadual 1. Dari contoh di atas D=0. Ulangi pengiraan bagi dua pulau yang lain.92. rekodkan Nilai D Simpson (2 titik perpuluhan sahaja).82. Langkah 6.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 5. Kekayaan=7 dan Kesamarataan=0. Nilai Kekayaan Spesis dan Kesamarataan Spesis Shannon .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indek Diversiti Secara Manual Indek dikira dengan formula berikut: D = 1/ pi2 Dimana pi = pecahan kelimpahan spesis ith atas pulau. nilai D meningkat. Sebagai contoh jika anda ada sampel dari dua spesis iaitu 5 individu dari spesis pertama dan 8 individu dari spesis kedua (jumlah 13 individu) D = 1 / (5/13)2 + (8/13)2) = 1 / (0.38)2 + (0.92 jadi.52) D = 1.62)2) = 1/(0. . inilah diversiti.

36)2 + (0.28 D = 3.6 lebih besardari D = 2.05 + 0. 3.8 . 5 8 9 5 7 2 6 Jumlah individu Indek Simpson (D) 22 2.23)2 + (0.8 Pulau Talang-Talang D = 1/((5/20)2 + (7/20)2 + (2/20)2 + (6/20)2) = 1/(0.35)2 + (0.01) = 1/0.10)2 + (0.41)2) = 1/(0.12 + 0.6 Oleh itu.17) = 1/0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Contoh Mengira Indek Kepelbagaian Simpson Spesis Pulau Sipadan Pulau Talang-Talang Pulau Redang 1.30)2) = 1/0.06 + 0.6 Pulau Sipadan D = 1/((5/22)2 + (8/22)2 + (9/22)2) = 1/(0.13 + 0. D = 3.35 D = 2.8 20 3. Kita boleh katakan bahawat Pulau TalangTalang mempunyai lebih kepelbagaian (diversity) dari Pulau Sipadan. 2. 4. .25)2 + (0.01 + 0.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kupu-kupu Asia Tenggara .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 22 .

2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.2 1. kadar kematian. Bentuk lengkung pertumbuhan populasi dikawal oleh tiga faktor: iaitu saiz populasi permulaan atau awal (N0). imigrasi dan emigrasi.2.3 memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi memahami tentang biodiversiti tersembunyi 23 . anda akan dapat: 1. . yang ditentukan oleh faktorfaktor alam sekitar. dan adalah sama dengan sifar apabila jumlah individu yang bertambah dan berkurang adalah sama. P e r u b a h a n t r e n d p o p u l a s i adalah perubahan dari segi saiz populasi (N) dari semasa ke semasa. samaada keluk yang berbentuk S-(sigmoid) atau lengkung eksponen. dan ini ditentukan oleh kadar kelahiran. Jika saiz populasi duakali ganda antara setiap jangka masa.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 10 PERUBAHAN TREND POPULASI 1.faktor pertumbuhan populasi (R) yang mengukur kadar di mana populasi berkembang jika ia mempunyai sumber makanan.1 Sinopsis Populasi adalah semua organisma yang tergolong dalam spesis yang sama dan hidup dalam kawasan geografi yang sama.1 menyatakan tentang saiz populasi permulaan. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan 1.2. lengkung tak linear). imigrasi menambah individu baru sedangkan penghijrahan keluar (emigrasi) membuang individu. Begitu juga. Saiz penduduk dikenali sebagai Keupayaan Muatan (K). Kelahiran menambah individu baru kepada populasi manakala kematian membuang individu daripada populasi. Kadar pertumbuhan populasi positif apabila pertambahan individu lebih ramai daripada pengurangan individu. Pertumbuhan populasi boleh dimodelkan oleh lengkung geometri (iaitu. maka bentuk pertumbuhan geometri ini dipanggil pertumbuhan eksponen. 1.2.

pada suatu ladang seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung. Populasi suatu spesies adalah sebahagian dari suatu komuniti. menganggap bahawa populasi adalah sebagai satu wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. pemilihan tekanan dan jumlah individu dalam populasi. Saiz populasi permulaan (awal) boleh dikira dengan menggunakan pertumbuhan populasi eksponen seperti berikut : 24 . yaitu populasi jagung. Berdasarkan data tersebut maka di dalam ladang tersebut terdapat beberapa populasi. dan 3 pokok belimbing. Para Ekologis memaknakan populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetik. 500 ekor belalang. masalah kesukaran. Pergerakan frekuensi alel dalam suatu populasi menjadi perhatian utama dalam kajian genetik populasi. 50 ekor jangkrik. Sebagai contoh. anatomi. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. populasi burung. Anggota-anggota populasi hidup dalam habitat yang sama.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. populasi jangkrik. diversiti.3 Saiz Populasi Permulaan. penerokaan ruang. populasi belalang. mempunyai persamaan morfologi. 10 ekor burung. dan fisiologi serta mampu menghasilkan keturunan dan berkembang biak secara bersama. Ahli-ahli genetik. dan populasi belimbing. Saiz Populasi Permulaan (N0) dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu fungsi kesihatan.

000 orang.000 ekor kambing.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kepadatan populasi adalah hubungan antara jumlah individu dan luas atau isipadu ruang yang diduduki pada waktu tertentu. 3.000 ekor ayam. Berdasarkan angka tersebut kepadatan penduduk Daerah Peringat tahun 1990 adalah 100.000 orang/30 km2 25 . dan 6. pada tahun 1990 Daerah Peringat yang luasnya 30 km2 dihuni 100. Misalnya.

air dan bekalan. tanpa memusnahkan alam semula jadi. Artinya.Dalam erti kata lain. habitat . budaya dan ekonomi bagi generasi masa kini dan masa depan. Contoh keupayaan muatan ialah seperti contoh dibawah dimana seketul daging hanya boleh menampung keperluan 6 larva lalat sahaja .Apabila saiz populasi lebih besar daripada Keupayaan Muatan. yang berbeza dari konsep keseimbangan populasi. setiap luas 1 km2 rata-rata ditempati 3333 orang. Keupayaan Muatan merujuk kepada bilangan individu yang boleh disokong di kawasan tertentu dalam had sumber semulajadi. air dan lain-lain yang terdapat dalam persekitaran. Apabila saiz populasi kecil daripada Keupayaan Muatan. 26 . Pertumbuhan populasi akan berhenti apabila saiz populasi menyamai Keupayaan Muatan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI = 3333 orang per km2. kadar pertumbuhan populasi adalah positif supaya saiz populasi meningkat . Keupayaan Muatan ditakrifkan sebagai beban maksimum persekitaran. Kepadatan populasi kambing adalah 100/km2 dan kepadatan populasi ayam adalah 200/km2. sosial. Keupayaan Muatan bagi populasi dikatakan dicapai apabila kestabilan menghampiri nilai maksimum dengan sumber yang terhad seperti makanan. Dalam populasi biologi . Keupayaan Muatan (K) ialah saiz maksimum populasi yang boleh ditampung oleh persekitaran dan bergantung kepada keperluan makanan. kadar pertumbuhan populasi adalah negatif supaya saiz populasi berkurang. Keupayaan Muatan mewakili keseimbangan saiz populasi.

1 Kadar Kelahiran (b) Kadar kelahiran adalah punca paling penting dalam pertambahan saiz populasi. 27 . faktor-faktor genetik.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Keupayaan Muatan tercapai.4. penetasan.4. Proses: kelahiran. Kadar kelahiran> Kadar Kematian = populasi meningkat Kadar kelahiran <Kadar Kematian = populasi mengecil Kadar Kelahiran = Kadar kematian = populasi stabil. 1.nisbah jantina di dalam populasi dan kadar pembiakan dalam populasi. percambahan. pembiakan berjantina adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesuburan dan kesuburan purata. kematian akibat kemalangan.Berlaku apabila kadar kelahiran melebihi kadar kematian atau imigrasi melebihi emigrasi. 1.2 Kadar Kematian (d) Merujuk kepada kematian individu-individu dalam populasi.4 Pertumbuhan Populasi (R) Pertumbuhan populasi ialah perubahan (peningkatan atau pengurangan) dalam saiz populasi dari masa ke masa dan diukur sebagai peratusan perubahan dalam bilangan individu di dalam populasi . Kematian disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian fisiologi.

3 Imigrasi dan Emigrasi Imigrasi bermaksud penghijrahan ke dalam sesuatu kawasan kerana mencari pasangan dan makanan di kawasan baru.4. (N) N0 = 30 58 123 236 484 955 1. (R) Populasi Badak B Saiz populasi.9 2. 1.0 Faktor pertumbuhan.0 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI musuh semula jadi. kannibalisma dan kekurangan makanan. (N) N0 = 20 39 82 161 318 643 2.1 1.1 2.9 2.0 2. Manakala Emigrasi bermaksud penghijrahan keluar dari satu tempat ke tempat lain.0 Faktor pertumbuhan. bagi 5 selang masa (generasi). serigala dan beruang muda meninggalkan populasi mereka kerana dihalau oleh induk kerana telah matang ataupun kerana kekurangan makanan. Haiwan liar seperti harimau.4. Kematian dalam populasi hidupan liar adalah sukar untuk ditentukan kerana tindakan pemangsa jarang diperhatikan dan kecepatan kematian akibat penyakit dan perasit.4 Pengiraan Pertumbuhan Populasi Contoh: Apakah jenis pertumbuhan populasi yang dimiliki oleh badak dan mengapa saiz populasi akhir berbeza? Jadual menunjukkan anggaran populasi bagi dua jenis populasi badak di dalam persekitaran yang sama. (R) 0 1 2 3 4 5 28 .0 2. 1.0 2.. Populasi Badak A Selang masa (t) = generasi Saiz populasi.

Pertumbuhan populasi diplot menggunakan paksi yang sama. Mengapa terdapat perbezaan dari segi saiz populasi antara kedua-dua populasi pada selang masa ke 5? Adakah ia disebabkan oleh perbezaan dalam saiz populasi permulaan (awal). R yang tinggi. Disebabkan itu. 3. Bilangan saiz populasi awal bagi badak A sebanyak 30 adalah lebih tinggi daripada saiz populasi awal badak B dimana hanya terdapat 20 sahaja.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 1. Satu garis dilukis mewakili garis pertumbuhan berdasarkan data yang diiberikan. Soalan Semak ketiga-tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. 29 . 2. Saiz penduduk bagi selang masa ke 5 berbeza bagi kedua-dua populasi badak disebabkan oleh saiz awal populasi (populasi permulaan). t sebagai pembolehubah dimalarkan pada paksi-X dan saiz populasi. Populasi Badak B mempunyai kadar pertumbuhan. Purata geometrik dikira bagi kedua-dua populasi. N sebagai pemboleh ubah bergerak balas pada paksi-Y. faktor pertumbuhan. Populasi badak B. Populasi badak A. Faktor pertumbuhan. Bentuk graf dikenalpasti. R dikira bagi setiap populasi bagi setiap selang masa dan dimasukkan ke dalam Jadual 1. ahli baru lebih banyak dihasilkan di populasi badak B. Masa. 4. atau faktor alam sekitar? Graf menunjukkan bentuk eksponen.

1mm) terdapat dengan banyaknya. banjir dan pengairan. 30 . Mesobiota (diameter 0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. musang. 1. Akar pokok juga selalunya dikira sebagai biota tanah. Faktor tidak bersandarkan kepadatan (Density-independent factors)ialah tidak bergantung kepada saiz populasi seperti cuaca .1 – 2. tardigrad dan rotifer. Mikrobiota (diameter <0. Mikroflora merangkumi alga. Macrobiota (diameter >2mm) (contoh semut.penyakit. udara. Kumpulan ini kebanyakannya tergolong di bawah arthropoda mikro seperti gegat dan hamama. protozoa turbelaria.6. di merata tempat dan terdiri daripada pelbagai jenis. parasit dan ruang wilayah. bakteria. Terbahagi kepada dua iaitu komponen komuniti dalam tanah dan mikroorganisma 1. fungi. cahaya. Mikrofauna merangkumi nematod. pemangsa. anai-anai. yis yang boleh mengurai dan kebanyakannya bahan organik.6 Biodiversiti Tersembunyi Biodiversiti tersembunyi adalah hidupan yang tidak disedari kepentingan kehadiran mereka. labah-labah).0mm) biasanya tinggal di dalam rongga tanah.5 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Populasi Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi iaitu faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) dan faktor tidak bersandarkan kepadatan (Densityindependent factors). gempa bumi. tikus dan arnab yang kebanyakannya menggali tanah untuk mencari makanan dan sebagai tempat perlindungan. Faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) adalah faktor-faktor yang mengawal pertumbuhan populasi apabila saiz populasi adalah besar seperti makanan dan bekalan air. kebakaran. ribut.1 Komponen Komuniti Dalam Tanah Megiabiota merangkumi vertebrata seperti ular.

Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk. di dalam tanah serta di permukaan yang kamu sentuh. agen pereputan sisa pertanian. Mikroorganisma yang berfaedah. lembab dan kotor. Bakteria hidup di dalam tubuh kamu juga. membesar dan bergerak apabila dibekalkan dengan keperluan asas dan persekitaran yang sesuai.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.6. dikenali sebagai ‘mikrob berfaedah’. kawalan perosak tumbuhan.6.2 Mikroorganisma Kebiasaannya mikroorganisma dikaitkan dengan penyebab penyakit tetapi hakikatnya terdapat banyak mikroorganisma yang memberi manfaat kepada manusia. 1 Bakteria Bakteria ialah organisma yang sangat kecil. Mikroorganisma menjalankan proses hidup seperti bernafas. bahan nyah bau dan membantu menghadamkan makanan dalam perut haiwan ruminen. Bakteria terdapat di udara. gelap. Kini banyak formulasi mikrob berfaedah dijual secara komersial di pasaran untuk kegunaan dalam pertanian sama ada sebagai baja biologi. memberi banyak kebaikan dalam pemuliharaan alam sekitar.Kebanyakan bakteria tidak bebahaya dan 31 .1). Terdapat empat jenis mikroorganisma yang utama: (a) bakteria (b) virus (c) fungi (d) protozoa 1. Bakteria membiak sangat cepat pada suhu yang sesuai dengan kehadiran air dan makanan yang mencukupi. di dalam air.2. Kebanyakan Bakteria boleh dikelaskan berdasarkan bentuknya (Rajah 1. Bakteria membiak sangat aktif di tempat yang hangat.

3 Protozoa Protozoa lebih besar daripada virus dan bakteria.2. 1.6.2 Virus Virus ialah mikroorganisma yang paling kecil.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berguna kepada kita.2.Deman selesema adalah disebabkan oleh virus. Protozoa ialah organisma akuatik.Bakteria yang menyebabkan penyakit di kenali sebagai kuman 1. Namun begitu.Protozoa juga ada yang tidak berbahaya dan ada yang berbahaya.6. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop yang paling tinggi kuasanya. Virus boleh menjangkiti tumbuhan. sakit kerongkong dan sebagainya. Virus bertanggungjawab kepada pelbagai jenis penyakit berbahaya dan membawa maut seperti AIDS. Demam malaria adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh sejenis protozoa. sesetengah bakteria menyebabkan penyakit seperti ciritbirit. haiwan dan bakteria. 32 .

di atas organisma lain dan juga pada makanan kita. 33 . kulapuk dan yis (ragi) adalah contoh-contoh fungi. ada juga fungi yang boleh menyebabkan penyakit.Seperti bakteria. kebanyakan fungi tidak berbahaya dan berguna kepada kita. pada sampah-sarap. Walau bagaimanapun.6. seperti yis adalah sangat halus dan hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.2.Cendawan. Fungi hidup di dalam tanah. Sesetengah fungi.Fungi membiak daripada spora.4 Fungi Fungi adalah yang paling besar antara keempat-empat mikroorganisma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful