SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 8 DAN 9

KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN KEPELBAGAIAN HAIWAN

1.1

Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang Kekayaan Spesis, Kesamarataan Spesis, Mengukur Kepelbagaian Spesis dan Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah. Kekayaan spesies adalah bilangan sebenar jenis-jenis spesis yang berbeza yang terdapat dalam alam ini. Keserasian (kesamarataan) spesis ialah perbezaan jumlah jenis spesis dengan spesis yang lain dalam sesuatu persekitaran. Kesamarataan spesis boleh diukur dengan indeks keserasian Pielou. Kepelbagaian spesies mengambil kira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesies. Untuk mengukur kepelbagaian spesis kita mestilah terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. Kepelbagaian spesis boleh diukur menggunakan indeks Shannon-Wiener Indeks (H’) , Simpson’s Index (λ) dan Indeks persamaan.

1.2

Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini, para pelajar dapat: i. ii. iii. iv. Memahami tentang konsep kekayaan spesis Memahami tentang konsep kesamarataan (keserasian) spesis Boleh mengukur kepelbagaian spesis Melaksanakan amali 4.

1.3

Konsep Kekayaan Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Kekayaan spesies tumbuhan atau haiwan adalah bilangan jenis spesis tumbuhan atau haiwan yang berbeza. Kekayaan spesis hanya kiraan jenis spesis sahaja bukannya bilangan individu dalam spesis. . Sebaliknya, kepelbagaian spesis mengambilkira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesis . Kekayaan spesis tumbuhan atau haiwan sering digunakan sebagai kriteria apabila menilai kaedah pemuliharaan habitat tumbuhan dan haiwan secara relatif . Walau bagaimanapun, kekayaan spesis tumbuhan dan haiwan tidak boleh menggambarkan identiti spesis tumbuhan atau haiwan itu sendiri. Satu kawasan yang mempunyai

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

banyak individu spesis di mana kekayaan spesies adalah sama, dianggap mempunyai nilai pemuliharaan yang lebih tinggi daripada kawasan lain. 1.4 Konsep Kesamarataan (Keserasian) Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Keserasian (kesamarataan) spesis merujuk kepada jumlah antara spesis yang tidak jauh berbeza dalam persekitaran. Ini juga boleh ditakrifkan sebagai indeks kepelbagaian . Contohnya, jika satu komuniti terdapat 40 ekor musang dan 1000 ekor anjing, komuniti tersebut kurang kesamarataan spesis. Tetapi jika terdapat 40 ekor musang dan 42 ekor anjing, kesamarataan spesis adalah tinggi. Keserasian spesis dalam komuniti boleh diwakili oleh indeks keserasian Pielou:

Jika

adalah bilangan yang diperolehi dari indeks kepelbagaian Shannon dan adalah nilai maksimum , Bersamaan dengan:

Di mana ; J ' dihadkan antara 0 dan 1 jika perbezaan antara spesis kurang. Jika J ' yang lebih tinggi guna indeks keserasian Hurlburt di mana S adalah jumlah bilangan spesies.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

1.5

Mengukur Kepelbagaian Spesis Untuk mengukur kepelbagaian spesis tumbuhan atau haiwan kita mestilah

terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. 1.5.1 Definisi .: a. i. Kekayaan spesis = Pelbagai spesis atau bilangan spesis yang berbeza (atau genera, keluarga, dan lain-lain). ii. Kelimpahan spesis = kelimpahan relatif spesies b. Kekayaan spesis = indeks berdasarkan bilangan spesis i. Kekayaan spesis berangka = bilangan spesies setiap nombor yang dinyatakan individu ii. Kepadatan spesis = bilangan spesies seunit c. Spesis = Kelimpahan atau kesamarataan (keserasian) Menerangkan kelimpahan relatif spesis.

1.5.2 Kelebihan Julat Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan

a.

Kepelbagaian tumbuhan menyediakan sumber makanan kepada pelbagai spesis serangga dan vertebrata.

b.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi beberapa tumbuhtumbuhan yang boleh hidup semasa musim kemarau, tahan serangan oleh serangga dan tahan dari wabak penyakit. jadi kawasan atau habitat ini mampu melindungi tanah dan foraj dalam beberapa tahun.

c.

Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi pelbagai bahan genetik yang berguna dalam jangkamasa panjang..

d.

Kepelbagaian tumbuhan menambahbaik pengikatan nitrogen tanah dan menyuburkan tanah.

e.

Komuniti tumbuhan yang sihat pada umumnya mempunyai semua kelebihan dan boleh mengekalkan kekayaan spesis.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Tidak semua spesis tumbuhan sesuai untuk foraj.. b.. Spesis yang berbeza mempunyai tolerensi ragutan yang berbeza dan kadar perkermbangan fenologi.. c. biasanya antara 1.5.1 Shannon-Wiener Indeks (H ') i.4 Indeks Mengukur Kepelbagaian Spesis 1. . Nilai-nilai antara 0-5.5.3 Kelemahan Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan a. Komuniti manusia seringkali merosakkan habitat spesis pengacau sedangkan spesis jenis ini banyak menyumbang kepada kekayaan spesis. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Agak mudah untuk mengira (2) Agak sensitif kepada perbezaan lokasi sebenar (3) Terdapat beberapa keadaan di mana 'H adalah sama antara lokasi walaupun pada lokasi yang berlainan.5.5-3.4. ni = bilangan individu atau jumlah (contohnya biojisim) setiap spesies dan N = jumlah individu dalam kawasan dan ln = nombor log semulajadi . 1. Indeks yang paling biasa digunakan dalam kajian ekologi ii. Mendatangkan banyak masalah kepada pengurusan disebabkan perbezaan spesis tumbuhan.5. iii. Kiraan dimana .

Oleh itu . Pengiraan. Nilai Indeks persamaan terdiri 0-1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan persamaan yang lebih besar .. (1-λ)boleh mengukur kepelbagaian spesis. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Kurang sensitif kepada kekayaan spesies dan banyak wajaran ke arah spesis yang paling banyak (2) Secara umumnya kurang sensitif berbanding dengan Shannon-Weiner 'H 1.. Di mana.Persamaan indeks mengatasi beberapa kelemahan seperti apabila membandingkan indeks kepelbagaian komuniti yang sangat berbeza yang tidak bermakna dan indeks Kepelbagaian sering tidak berubah untuk lokasi dengan spesies yang sama tetapi berbeza lokasi. λ adalah ukuran yang dominan.5.4.3 Indeks Persamaan i. iii. Memberi kebarangkalian mana-mana dua individu yang diambil secara rawak dari perbezaan komuniti spesis yang sangat besar.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.. ii.5. ni = Bilangan individu atau jumlah setiap spesis N = Jumlah individu dalam lokasi.. Jika data wujud) ii.2 Simpson’s Index (λ) i.4.Adalah persamaan ukuran antara komuniti berdasarkan kepada komposisi Spesis di mana ia berguna dalam membandingkan komuniti di bawah pengurusan yang berbeza dan juga boleh digunakan untuk membandingkan perubahan komposisi dari masa ke masa (contohnya menentukan bagaimana komuniti 10 tahun yang lalu .

4.6. Kreativiti: Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif.6 Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah 1. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh. Gambar tumbuh-tumbuhan. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Documents 3. Cadangan Aktiviti: 1. Untuk aktiviti mencetak.1 Ujikaji KSSR Tahun 2 (Tumbuhan) Tujuan: Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. Memaparkan gambar tumbuh. Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu) Bahan Pengajaran & Pembelajaran: 1. Dalam pembelajaran ini. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuhtumbuhan. 3. Tugasan: 1. murid perlu belajar mengenai Print Preview.tumbuhan seperti bunga raya. Modul Pembelajaran murid MS Word. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. 2. pokok pisang .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. Folder ini diletakkan di dalam folder My Documents.tumbuhan dalam persekitaran. 2. 2.

bunga. -Menyimpan dokumen Pemulihan: Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI dan pokok mangga kepada murid. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. . fon dan imej yang mereka minati. batang dan akar) -Melancar MS Word dan Menyisip imej -Menaip perkataan menggunakan Text Box. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. buah. daun. 3. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut: -Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. 2. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. dahan. Pentaksiran: Kaedah Rubrik -. Pengayaan: (Projek Kelas): 1. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan.

Tempoh Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Kreativiti: Menghasilkan persembahan yang mengandungi video pendek. Sediakan folder yang mengandungi video pendek 3. 2. 2. Keluar dari MS PowerPoint. Dicadangkan komputer murid dihidupkan terlebih dahulu. Cara menyisip video dari folder My Documents. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan ialah pembelajaran kontsruktivisme di mana murid membina sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman. Modul Pembelajaran Menyisip Video Nota: 1. Bahan Pengajaran & Pembelajaran : 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Murid juga akan melihat persembahan video yang mereka sisipkan.6. 4. Tunjukkan satu persembahan slaid yang ada imej statik dan bergerak (video). 5. Menyimpan fail. Melihat persembahan. .2 Ujikaji KSSR Tahun 3 (Haiwan) Tujuan: Dalam pembelajaran ini murid akan belajar cara untuk menyisip video melalui folder yang disediakan. 2. Pastikan format video yang sesuai Cadangan Aktiviti: 1. Video pendek habitat hidup di air. 3. 3. Imej habitat hidup di air dan di darat.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pentaksiran Senarai Semak dalam Kedeah Pemerhatian. Menyimpan video. Pengayaan Murid menghasilkan satu persembahan MS PowerPoint kreatif yang merangkumi: 1. Teks pelbagai warna dan saiz. .. Sisipan imej. Pemulihan Guru akan membuat latih tubi kepada murid yang belum menguasai kemahiran menyisip video. 3. 2.

Dale bagi kegunaan mengkaji perbezaan dalam kepelbagaian spesis yang secara rasionalnya pengembalian untuk ekologi mengutamakan bagi pulau-pulau program tersebut. di mana kita menggunakan “morphospecies” dari pengumpulan kupu-kupu dari tiga pulau bagi membuat perbandingan kepelbagaian spesis . Tugasan Kupu-kupu dalam amli ini didatangkan dari tiga pulau iaitu Pulau Sipadan. Baca penerangannya pada akhir amali ini. Ia dibeli oleh Dr. atau spesies. Terdapat banyak petunjuk kepelbagaian yang boleh dikira dan dibuat perbandingan dengan menggunakan Indeks Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index). semut dan kupu-kupu dan juga bandingannya mudah digolongkan ke dalam rama-rama secara dengan hanya “morhospecie“ menggunakan ciri-ciri morfologi luaran mereka. berdasarkan morfologi mereka sahaja. . Pulau Talang-Talang dan Pulau Redang. secara takonominya mereka mempunyai banyak spesis. dan secara ekologinya mereka sangat berguna menentukan jenis-jenis habitat. seperti kumbang. Dalam amali ini kita akan melihat satu contoh . Beberapa kumpulan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 4 Mengukur dan Membandingbeza Kepelbagaian Spesis Pengenalan: Pada awal amali kita menguji beberapa kesukaran yang ditemui apabila kita cuba menempatkan individu-individu ke dalam taburan taxa. (Apakah dia morphospecies?) Membanding Kepelbagaian Spesis – Kupu-Kupu Asia Tenggara Invertebrata seringkali digunakan sebagai penunjuk biodiversiti kerana. dan kemudian membuat beberapa cadangan berkenaan keutamaan pemuliharaan berdasarkan bandingan. nich dan dari segi strategi-strategi.

dan warnakan atau tanda semua individu yang anda fikir dari kumpulan yang sama(spesis). Pertama. anda mesti susun semua kupu-kupu ke dalam kumpulan-kumpulan.. kirakan kepelbagaian spesis dari setiap pulaudengan menggunakan Indeks Simpson D. Kemudian ambil spesis kupu-kupu seterusnya mengikut prosedur. Terdapat arahan pada akhir amali. Kedua. anda boleh kira secara manual atau guna kalkulator dari laman web. . kesamarataan dan Nilai D bagi setiap spesis kupu-kupu. Gunakan ciri-ciri yang biasa ada pada semua kupu-kupu. ambil satu spesis kupu-kupu. Berikan Tajuk.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pertama. panjang antena.(apa yang dibuat oleh para taksonomis). tetapi bukan jumlah kaki! Saiz juga bukan ciri-ciri yang baik untuk digunakan (mengapa?). yang anda definisikan (kumpulan) boleh diertikan sebagai spesis pecahan Beri nama unik bagi setiap spesis untuk memudahkan perbincangan. anda akan lebih mudah mengira kekayaan spesis dan kesamarataan spesis. saiz abdomen atau thorax atau bentuk dan ciri-ciri lain yang berguna. pengenalan. Jika anda menggunakan kalkulator dalam talian (online calculator). dan sertakan jadual kekayaan. sehingga semua kupu-kupu telah diletakkan dalam kumpulan masing-masing. Sebagai contoh. tanda corak kepak. tetapi ada kepelbagaian masing-masing. warna kepak. kira berapa banyak individu antara setiap spesis dari setiap pulau dan masukkan nilai ke dalam jadual yang disediakan Kemudian. dan keutamaan anda untuk memulihara ketiga-tiga pulau tersebut. Unit operasi taksonomi (operational taxonomic units” or OTU’s). Laporan Anda Anda akan berbincang berdasarkan isi-isi dibawah dan laporan bercorak essei (lebih kurang 600 perkataan). bandingkan dari semua ketiga-tiga pulau pada masa yang sama.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Panduan Laporan Anda . .5. Pulau manakah paling tinggi . apakah kriteria yang boleh digunapakai untuk menentukan usaha-usaha pemuliharaan ini terus dilakukan? Tarikh Akhir Semak fail penilaian bagi menentukan tarikh akhir. sederhana dan paling rendah kepelbagaiannya? Pulau yang manakah anda hendak utamakan pemuliharaan? adakah mengikut nilai kepelbagaian? Apakah faktor-faktor yang boleh anda ambil kita dalam menentukan keutamaan program pemuliharaan? Jika kita tidak mempunyai sumber bagi melindungi semua spesis. Rujukan: Burgman M.1-2. Laporan ini meliputi 10% dari jumlah markah anda. Surrey Beatty & Sons. Apakah asas binaan (basic ‘building blocks) atau Unit Operasi Taksonomi (operational taxonomic units) dari kepelbagaian (biodiversity) ? Terangkan.B (1998) Conservation Biology for the Australian Environment. Huraikan apakah maksud (1) kekayaan spesis dan (2) kesamarataan spesis.A. & Lindenmayer D. Chapter 2 What should be conserved ? sections 2.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 1. 3=kurang mendesak. 1= paling mendesak. P = kedudukan keutamaan bagi pemulihan.Pulau Redang kekayaan spesis kesamarataan spesis Index Simpson (D) Keutamaan untuk Pemuliharaan .2= mendesak. D = Indeks diversiti Simpson. Species Pulau Sipadan Pulau Talang Talang. Jumlah spesis dan jumlah individu dari setiap spesis bagi tiga pulau Malaysia.

1. 2 .the great variety of life) Kepelbagaian biologi boleh diukur dengan banyak cara. Kekayaan adalah ukuran jumlah kehadiran organisma yang berbeza jenis dalam sesuatu kawasan tertentu.co. Lebih banyak spesis yang ada dalam satu sampel. Sebagai contoh.umanitoba. Walau bagaimanapun diversiti bukan hanya bergantung kepada kekayaan tetapi juga kepada kesamarataan. Kesamarataan Spesis (Species Evenness) Kesamarataan adalah satu ukuran dari bandingan kelimpahan dari spesis yang berbeza yang membina kekayaan sesuatu kawasan. Kekayaan Spesis (Species Richness) Jumlah spesis setiap sampel adalah ukuran bagi kekayaan. Sampel dari . Kesamarataan pula membandingkan persamaan saiz populasi bagi setiap jenis spesis yang ada dalam sesuatu kawasan. Dalam ekologi ia sering digunakan untuk mengukur biodiversiti dalam sesuatu habitat. Sebagai contoh.htm http://www. ia digunakan untuk mengira jumlah kehadiran spesis maupun kelimpahan sesuatu spesis. Kekayaan spesis sebagai satu ukuran tersendiri tidak mengambilkira jumlah individu yang ada bagi setiap spesis. menunjukkan sampel itu kaya. Sampel dari lapangan pertama mengandungi 300 bunga daisy.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Memahami Indeks Diversiti Simpson Berikut adalah beberapa laman sesawang yang baik untuk menerangkan bagaimana untuk membandingkan kepelbagaian spesis secara kalkulator dalam talian (online calculator).countrysideinfo.html Indek Diversiti Simpson adalah untuk mengukur kepelbagaian. 335 bunga dandelion dan 365 buttercup. Contohnya satu bunga daisy mempunyai banyak pengaruh ke atas kekayaan sesuatu kawasan yang mempunyai 1000 bunga buttercups. Kepelbagaian Biologi (Biological Diversity . kita mungkin ada dua sampel bungaan liar dari lapangan berbeza. kekayaan spesis adalah jumlah kehadiran spesis yang berbeza. Dua faktor utama diambilkira semasa mengukur kekayaan dan kesamarataan kepelbagaian (diversiti). http://www.uk/simpsons. Ia memberikan pemberatan kepada semua spesis di mana individu yang sedikit sama dengan individu yang banyak.

Bagaimanapun . kebanyakkan individu adalah buttercup..SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI lapangan kedua mengandungi 20 daisy. Jika kekayaan spesis dan kesamarataan spesis meningkat. Oleh itu Sampel 2 kurang Bilangan Individu Spesis Bungaan Daisy Dandelion Buttercup Jumlah Sampel 1 300 335 365 1000 Sampel 2 20 49 931 1000 Satu komuniti yang didominasi oleh satu atau dua spesis dikatakan kurang kepelbagaian (diverse) berbanding satu dari beberapa spesis yang berbeza yang mempunyai kelimpahan spesis yang sama. pelbagai (diversiti) berbanding Sampel 1. . dengan hanya sedikit daisy dan dandelion yang ada. maka kepelbagaian meningkat . sampel pertama lebih kesamarataan berbanding dengan sampel kedua. Ini kerana jumlah individu dalam sampel pertama diserakkan secara rata antara 3 spesis. Dalam sampel kedua . Jika kepelbagaian meningkat. maka nilai Indek D Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index D) meningkat.Index Diversiti Simpson mengukur kepelbagaian yang mengambilkira kedua-dua kekayaan dan kesamarataan. 49 dandelion dan 931 buttercup (lihat jadual di bawah). Kedua-dua sampel sama kekayaannya (3 spesis) dan sama jumlah individu (1000).

taip jumlah individu setiap spesis kupu-kupu yang dijumpai dari pulau pertama. Skrin menunjukkan contoh dimana terdapat tujuh spesis . Langkah 4. Klik pada tag kalkulator dan perkara berikutnya dipaparkan.umanitoba. Spesis pertama 10 individu dan spesis ketujuh 12 individu. Nilai mesti dijarakkan. Langkah 2.html Anda akan paparan berikut di skrin.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity. . Klik butang “calculate diversity” dan kotak keputusan akan dipaparkan seperti di bawah. Hidupkan komputer anda dan susurkan laman web berikut – http://www. Pada skrin terdapat borang kemasukan data. Langkah 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indeks Diversiti Simpson Secara Dalam Talian Langkah 1.

rekodkan Nilai D Simpson (2 titik perpuluhan sahaja). Dari contoh di atas D=0. Langkah 6.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 5.82. Dalam jadual 1. Kekayaan=7 dan Kesamarataan=0. Nilai Kekayaan Spesis dan Kesamarataan Spesis Shannon .92. . Ulangi pengiraan bagi dua pulau yang lain.

.92 jadi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indek Diversiti Secara Manual Indek dikira dengan formula berikut: D = 1/ pi2 Dimana pi = pecahan kelimpahan spesis ith atas pulau.62)2) = 1/(0. inilah diversiti. Sebagai contoh jika anda ada sampel dari dua spesis iaitu 5 individu dari spesis pertama dan 8 individu dari spesis kedua (jumlah 13 individu) D = 1 / (5/13)2 + (8/13)2) = 1 / (0. nilai D meningkat.52) D = 1.38)2 + (0.

6 Oleh itu. .8 . D = 3.01 + 0.05 + 0. 4. 3.17) = 1/0.8 20 3.12 + 0.06 + 0.23)2 + (0.28 D = 3.35)2 + (0.13 + 0.35 D = 2.25)2 + (0.41)2) = 1/(0.6 Pulau Sipadan D = 1/((5/22)2 + (8/22)2 + (9/22)2) = 1/(0.36)2 + (0.01) = 1/0.30)2) = 1/0.10)2 + (0. 2. 5 8 9 5 7 2 6 Jumlah individu Indek Simpson (D) 22 2. Kita boleh katakan bahawat Pulau TalangTalang mempunyai lebih kepelbagaian (diversity) dari Pulau Sipadan.8 Pulau Talang-Talang D = 1/((5/20)2 + (7/20)2 + (2/20)2 + (6/20)2) = 1/(0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Contoh Mengira Indek Kepelbagaian Simpson Spesis Pulau Sipadan Pulau Talang-Talang Pulau Redang 1.6 lebih besardari D = 2.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kupu-kupu Asia Tenggara .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 22 .

1 Sinopsis Populasi adalah semua organisma yang tergolong dalam spesis yang sama dan hidup dalam kawasan geografi yang sama.2. maka bentuk pertumbuhan geometri ini dipanggil pertumbuhan eksponen.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.3 memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi memahami tentang biodiversiti tersembunyi 23 . Jika saiz populasi duakali ganda antara setiap jangka masa. Pertumbuhan populasi boleh dimodelkan oleh lengkung geometri (iaitu. anda akan dapat: 1. Kelahiran menambah individu baru kepada populasi manakala kematian membuang individu daripada populasi.2. kadar kematian. Bentuk lengkung pertumbuhan populasi dikawal oleh tiga faktor: iaitu saiz populasi permulaan atau awal (N0). dan adalah sama dengan sifar apabila jumlah individu yang bertambah dan berkurang adalah sama.2 1. . dan ini ditentukan oleh kadar kelahiran. Begitu juga. P e r u b a h a n t r e n d p o p u l a s i adalah perubahan dari segi saiz populasi (N) dari semasa ke semasa. imigrasi dan emigrasi.2. imigrasi menambah individu baru sedangkan penghijrahan keluar (emigrasi) membuang individu.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 10 PERUBAHAN TREND POPULASI 1.faktor pertumbuhan populasi (R) yang mengukur kadar di mana populasi berkembang jika ia mempunyai sumber makanan. 1. Saiz penduduk dikenali sebagai Keupayaan Muatan (K). Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan 1. lengkung tak linear). samaada keluk yang berbentuk S-(sigmoid) atau lengkung eksponen. yang ditentukan oleh faktorfaktor alam sekitar. Kadar pertumbuhan populasi positif apabila pertambahan individu lebih ramai daripada pengurangan individu.1 menyatakan tentang saiz populasi permulaan.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Ahli-ahli genetik. 50 ekor jangkrik. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. pada suatu ladang seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung. pemilihan tekanan dan jumlah individu dalam populasi. menganggap bahawa populasi adalah sebagai satu wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. Berdasarkan data tersebut maka di dalam ladang tersebut terdapat beberapa populasi. populasi belalang. Para Ekologis memaknakan populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. 10 ekor burung. populasi burung. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetik. Pergerakan frekuensi alel dalam suatu populasi menjadi perhatian utama dalam kajian genetik populasi. penerokaan ruang. Saiz Populasi Permulaan (N0) dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu fungsi kesihatan. Saiz populasi permulaan (awal) boleh dikira dengan menggunakan pertumbuhan populasi eksponen seperti berikut : 24 . diversiti. Populasi suatu spesies adalah sebahagian dari suatu komuniti. Anggota-anggota populasi hidup dalam habitat yang sama. 500 ekor belalang. Sebagai contoh. dan populasi belimbing. masalah kesukaran. dan 3 pokok belimbing.3 Saiz Populasi Permulaan. anatomi. populasi jangkrik. dan fisiologi serta mampu menghasilkan keturunan dan berkembang biak secara bersama. mempunyai persamaan morfologi. yaitu populasi jagung.

000 orang.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kepadatan populasi adalah hubungan antara jumlah individu dan luas atau isipadu ruang yang diduduki pada waktu tertentu. 3.000 ekor kambing.000 ekor ayam. pada tahun 1990 Daerah Peringat yang luasnya 30 km2 dihuni 100.000 orang/30 km2 25 . Misalnya. Berdasarkan angka tersebut kepadatan penduduk Daerah Peringat tahun 1990 adalah 100. dan 6.

Pertumbuhan populasi akan berhenti apabila saiz populasi menyamai Keupayaan Muatan. air dan lain-lain yang terdapat dalam persekitaran. sosial. Contoh keupayaan muatan ialah seperti contoh dibawah dimana seketul daging hanya boleh menampung keperluan 6 larva lalat sahaja .Apabila saiz populasi lebih besar daripada Keupayaan Muatan. setiap luas 1 km2 rata-rata ditempati 3333 orang. 26 . Dalam populasi biologi . kadar pertumbuhan populasi adalah positif supaya saiz populasi meningkat . Keupayaan Muatan ditakrifkan sebagai beban maksimum persekitaran. air dan bekalan. habitat . kadar pertumbuhan populasi adalah negatif supaya saiz populasi berkurang. yang berbeza dari konsep keseimbangan populasi. Keupayaan Muatan mewakili keseimbangan saiz populasi. Kepadatan populasi kambing adalah 100/km2 dan kepadatan populasi ayam adalah 200/km2. budaya dan ekonomi bagi generasi masa kini dan masa depan. Keupayaan Muatan (K) ialah saiz maksimum populasi yang boleh ditampung oleh persekitaran dan bergantung kepada keperluan makanan.Dalam erti kata lain. Keupayaan Muatan bagi populasi dikatakan dicapai apabila kestabilan menghampiri nilai maksimum dengan sumber yang terhad seperti makanan. Keupayaan Muatan merujuk kepada bilangan individu yang boleh disokong di kawasan tertentu dalam had sumber semulajadi. Artinya.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI = 3333 orang per km2. Apabila saiz populasi kecil daripada Keupayaan Muatan. tanpa memusnahkan alam semula jadi.

27 . 1.nisbah jantina di dalam populasi dan kadar pembiakan dalam populasi.1 Kadar Kelahiran (b) Kadar kelahiran adalah punca paling penting dalam pertambahan saiz populasi.4 Pertumbuhan Populasi (R) Pertumbuhan populasi ialah perubahan (peningkatan atau pengurangan) dalam saiz populasi dari masa ke masa dan diukur sebagai peratusan perubahan dalam bilangan individu di dalam populasi . Kadar kelahiran> Kadar Kematian = populasi meningkat Kadar kelahiran <Kadar Kematian = populasi mengecil Kadar Kelahiran = Kadar kematian = populasi stabil. kematian akibat kemalangan.2 Kadar Kematian (d) Merujuk kepada kematian individu-individu dalam populasi.4. Proses: kelahiran.4.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. pembiakan berjantina adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesuburan dan kesuburan purata. faktor-faktor genetik. Keupayaan Muatan tercapai. percambahan. 1.Berlaku apabila kadar kelahiran melebihi kadar kematian atau imigrasi melebihi emigrasi. penetasan. Kematian disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian fisiologi.

9 2. kannibalisma dan kekurangan makanan.4.4.3 Imigrasi dan Emigrasi Imigrasi bermaksud penghijrahan ke dalam sesuatu kawasan kerana mencari pasangan dan makanan di kawasan baru. Kematian dalam populasi hidupan liar adalah sukar untuk ditentukan kerana tindakan pemangsa jarang diperhatikan dan kecepatan kematian akibat penyakit dan perasit. 1.0 2. 1.0 2. (N) N0 = 30 58 123 236 484 955 1.1 1.0 2. (R) Populasi Badak B Saiz populasi.0 Faktor pertumbuhan. Populasi Badak A Selang masa (t) = generasi Saiz populasi.1 2.. (R) 0 1 2 3 4 5 28 .9 2. Haiwan liar seperti harimau.0 2. bagi 5 selang masa (generasi).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI musuh semula jadi. serigala dan beruang muda meninggalkan populasi mereka kerana dihalau oleh induk kerana telah matang ataupun kerana kekurangan makanan.0 Faktor pertumbuhan. (N) N0 = 20 39 82 161 318 643 2. Manakala Emigrasi bermaksud penghijrahan keluar dari satu tempat ke tempat lain.4 Pengiraan Pertumbuhan Populasi Contoh: Apakah jenis pertumbuhan populasi yang dimiliki oleh badak dan mengapa saiz populasi akhir berbeza? Jadual menunjukkan anggaran populasi bagi dua jenis populasi badak di dalam persekitaran yang sama.

Saiz penduduk bagi selang masa ke 5 berbeza bagi kedua-dua populasi badak disebabkan oleh saiz awal populasi (populasi permulaan).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 1. R dikira bagi setiap populasi bagi setiap selang masa dan dimasukkan ke dalam Jadual 1. N sebagai pemboleh ubah bergerak balas pada paksi-Y. 4. 3. Mengapa terdapat perbezaan dari segi saiz populasi antara kedua-dua populasi pada selang masa ke 5? Adakah ia disebabkan oleh perbezaan dalam saiz populasi permulaan (awal). Populasi badak A. atau faktor alam sekitar? Graf menunjukkan bentuk eksponen. faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan. Populasi badak B. 29 . Soalan Semak ketiga-tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. t sebagai pembolehubah dimalarkan pada paksi-X dan saiz populasi. Masa. Disebabkan itu. Pertumbuhan populasi diplot menggunakan paksi yang sama. R yang tinggi. Satu garis dilukis mewakili garis pertumbuhan berdasarkan data yang diiberikan. Bentuk graf dikenalpasti. 2. Purata geometrik dikira bagi kedua-dua populasi. Bilangan saiz populasi awal bagi badak A sebanyak 30 adalah lebih tinggi daripada saiz populasi awal badak B dimana hanya terdapat 20 sahaja. Populasi Badak B mempunyai kadar pertumbuhan. ahli baru lebih banyak dihasilkan di populasi badak B.

Terbahagi kepada dua iaitu komponen komuniti dalam tanah dan mikroorganisma 1. di merata tempat dan terdiri daripada pelbagai jenis. Mikrofauna merangkumi nematod. Akar pokok juga selalunya dikira sebagai biota tanah.6 Biodiversiti Tersembunyi Biodiversiti tersembunyi adalah hidupan yang tidak disedari kepentingan kehadiran mereka. Macrobiota (diameter >2mm) (contoh semut. fungi.1 Komponen Komuniti Dalam Tanah Megiabiota merangkumi vertebrata seperti ular. Mikroflora merangkumi alga. musang. 1. parasit dan ruang wilayah. pemangsa. gempa bumi.1 – 2.5 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Populasi Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi iaitu faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) dan faktor tidak bersandarkan kepadatan (Densityindependent factors). Faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) adalah faktor-faktor yang mengawal pertumbuhan populasi apabila saiz populasi adalah besar seperti makanan dan bekalan air. Faktor tidak bersandarkan kepadatan (Density-independent factors)ialah tidak bergantung kepada saiz populasi seperti cuaca . yis yang boleh mengurai dan kebanyakannya bahan organik.0mm) biasanya tinggal di dalam rongga tanah. kebakaran. cahaya. anai-anai. labah-labah). 30 . banjir dan pengairan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. tikus dan arnab yang kebanyakannya menggali tanah untuk mencari makanan dan sebagai tempat perlindungan. Kumpulan ini kebanyakannya tergolong di bawah arthropoda mikro seperti gegat dan hamama. ribut. protozoa turbelaria. Mikrobiota (diameter <0.1mm) terdapat dengan banyaknya. tardigrad dan rotifer.6. udara. bakteria.penyakit. Mesobiota (diameter 0.

Bakteria membiak sangat cepat pada suhu yang sesuai dengan kehadiran air dan makanan yang mencukupi.2. Bakteria hidup di dalam tubuh kamu juga. Kini banyak formulasi mikrob berfaedah dijual secara komersial di pasaran untuk kegunaan dalam pertanian sama ada sebagai baja biologi. Terdapat empat jenis mikroorganisma yang utama: (a) bakteria (b) virus (c) fungi (d) protozoa 1. Mikroorganisma menjalankan proses hidup seperti bernafas. Bakteria membiak sangat aktif di tempat yang hangat. Kebanyakan Bakteria boleh dikelaskan berdasarkan bentuknya (Rajah 1. 1 Bakteria Bakteria ialah organisma yang sangat kecil.1). agen pereputan sisa pertanian. memberi banyak kebaikan dalam pemuliharaan alam sekitar. gelap.6. kawalan perosak tumbuhan.6.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Mikroorganisma yang berfaedah.Kebanyakan bakteria tidak bebahaya dan 31 .2 Mikroorganisma Kebiasaannya mikroorganisma dikaitkan dengan penyebab penyakit tetapi hakikatnya terdapat banyak mikroorganisma yang memberi manfaat kepada manusia. lembab dan kotor. di dalam air. bahan nyah bau dan membantu menghadamkan makanan dalam perut haiwan ruminen. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk. dikenali sebagai ‘mikrob berfaedah’. Bakteria terdapat di udara. membesar dan bergerak apabila dibekalkan dengan keperluan asas dan persekitaran yang sesuai. di dalam tanah serta di permukaan yang kamu sentuh.

6.3 Protozoa Protozoa lebih besar daripada virus dan bakteria. Protozoa ialah organisma akuatik.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berguna kepada kita.2. 32 . 1. Virus bertanggungjawab kepada pelbagai jenis penyakit berbahaya dan membawa maut seperti AIDS.6.Protozoa juga ada yang tidak berbahaya dan ada yang berbahaya. Demam malaria adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh sejenis protozoa. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop yang paling tinggi kuasanya.2. sakit kerongkong dan sebagainya. Namun begitu.Deman selesema adalah disebabkan oleh virus.Bakteria yang menyebabkan penyakit di kenali sebagai kuman 1. sesetengah bakteria menyebabkan penyakit seperti ciritbirit.2 Virus Virus ialah mikroorganisma yang paling kecil. haiwan dan bakteria. Virus boleh menjangkiti tumbuhan.

seperti yis adalah sangat halus dan hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop.4 Fungi Fungi adalah yang paling besar antara keempat-empat mikroorganisma. ada juga fungi yang boleh menyebabkan penyakit.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Fungi hidup di dalam tanah. 33 . di atas organisma lain dan juga pada makanan kita.6. kulapuk dan yis (ragi) adalah contoh-contoh fungi.Cendawan. pada sampah-sarap. Walau bagaimanapun. kebanyakan fungi tidak berbahaya dan berguna kepada kita.Fungi membiak daripada spora. Sesetengah fungi.2.Seperti bakteria.