Pentaksiran pembentukan watak

MUHAMMAD ALIFF SHAH B. IDRIS

DEFINISI PEMBENTUKAN WATAK  Proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan .

PROSES MAKLUMAT PENTAKSIRAN PEMBENTUKAN WATAK PRODUK PENGHAKIMAN .

. Penghakiman – Penilaian dan pentafsiran produk. Tema karya. Proses. Cara penghasilan (proses) asas seni .reka yang ingin digunakan. Produk – Produk seni yang dihasilkan. Cara seniman bekerja.Proses penghasilan produk.• • • • Maklumat – mendapatkan maklumat tentang produk.

SIKAP PERWATAKAN UMUM DAN PERKEMBANGAN EMOSI MINAT DAN KEUTAMAAN KATEGORI TRAIT TINGKAHLAKU KONSEP KENDIRI .

sikap pengkarya dalam bekarya. Contohnya pengkarya menghasilkan karya yang berkaitan dengan kehidupan atau perasaan dalaman mereka. • Minat dan keutamaan.Lazimnya pengkarya lebih suka menghasilkan karya mengikut minat dan dan keutamaan mereka. • Perwatakan umum dan perkembangan emosi – Perwatakan pengkarya dan perkembangan emosi pelajar mampu mempengaruhi produk yang dihasilkan. .• Sikap.

• • Trait tingkahlaku. .Tingkah laku pengkarya mampu mempengaruhi produk. dan stail mereka dalam menghasilkan karya. Contohnya cara bekerja. Konsep kendiri – Pengkarya mampu menaikkan konsep kendiri dalam karyanya dengan menunjukkan stail tersendiri dalam menghasilkan produk.

3. Projektif (Skala pemeringkatan ujian inventori atau ujian projektif untuk mengukur beberapa aspek sahsiah luaran dan dalaman) 2. Skala kadar (darjah pencapaian murid dari segi pencapaian dan gred. teknik ini boleh dilakukan di dalam kumpulan. 5. Laporan Kendiri.Refleksi tentang produk sendiri Pengukuran situasiProsedur pemerhatian - . 4.Teknik pentaksiran pembentukan watak 1.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful