Pentaksiran pembentukan watak

MUHAMMAD ALIFF SHAH B. IDRIS

DEFINISI PEMBENTUKAN WATAK  Proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan .

PROSES MAKLUMAT PENTAKSIRAN PEMBENTUKAN WATAK PRODUK PENGHAKIMAN .

Tema karya. .Proses penghasilan produk. Penghakiman – Penilaian dan pentafsiran produk.• • • • Maklumat – mendapatkan maklumat tentang produk.reka yang ingin digunakan. Produk – Produk seni yang dihasilkan. Cara seniman bekerja. Proses. Cara penghasilan (proses) asas seni .

SIKAP PERWATAKAN UMUM DAN PERKEMBANGAN EMOSI MINAT DAN KEUTAMAAN KATEGORI TRAIT TINGKAHLAKU KONSEP KENDIRI .

• Minat dan keutamaan. • Perwatakan umum dan perkembangan emosi – Perwatakan pengkarya dan perkembangan emosi pelajar mampu mempengaruhi produk yang dihasilkan.sikap pengkarya dalam bekarya.• Sikap. . Contohnya pengkarya menghasilkan karya yang berkaitan dengan kehidupan atau perasaan dalaman mereka.Lazimnya pengkarya lebih suka menghasilkan karya mengikut minat dan dan keutamaan mereka.

Konsep kendiri – Pengkarya mampu menaikkan konsep kendiri dalam karyanya dengan menunjukkan stail tersendiri dalam menghasilkan produk. Contohnya cara bekerja.Tingkah laku pengkarya mampu mempengaruhi produk.• • Trait tingkahlaku. . dan stail mereka dalam menghasilkan karya.

4. 5. teknik ini boleh dilakukan di dalam kumpulan. Laporan Kendiri. Skala kadar (darjah pencapaian murid dari segi pencapaian dan gred. 3.Refleksi tentang produk sendiri Pengukuran situasiProsedur pemerhatian - . Projektif (Skala pemeringkatan ujian inventori atau ujian projektif untuk mengukur beberapa aspek sahsiah luaran dan dalaman) 2.Teknik pentaksiran pembentukan watak 1.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful