Pentaksiran pembentukan watak

MUHAMMAD ALIFF SHAH B. IDRIS

DEFINISI PEMBENTUKAN WATAK  Proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan .

PROSES MAKLUMAT PENTAKSIRAN PEMBENTUKAN WATAK PRODUK PENGHAKIMAN .

Cara seniman bekerja.Proses penghasilan produk. Cara penghasilan (proses) asas seni . Produk – Produk seni yang dihasilkan. . Proses. Penghakiman – Penilaian dan pentafsiran produk.reka yang ingin digunakan.• • • • Maklumat – mendapatkan maklumat tentang produk. Tema karya.

SIKAP PERWATAKAN UMUM DAN PERKEMBANGAN EMOSI MINAT DAN KEUTAMAAN KATEGORI TRAIT TINGKAHLAKU KONSEP KENDIRI .

sikap pengkarya dalam bekarya. • Minat dan keutamaan. Contohnya pengkarya menghasilkan karya yang berkaitan dengan kehidupan atau perasaan dalaman mereka. • Perwatakan umum dan perkembangan emosi – Perwatakan pengkarya dan perkembangan emosi pelajar mampu mempengaruhi produk yang dihasilkan. .Lazimnya pengkarya lebih suka menghasilkan karya mengikut minat dan dan keutamaan mereka.• Sikap.

. Konsep kendiri – Pengkarya mampu menaikkan konsep kendiri dalam karyanya dengan menunjukkan stail tersendiri dalam menghasilkan produk. Contohnya cara bekerja.• • Trait tingkahlaku. dan stail mereka dalam menghasilkan karya.Tingkah laku pengkarya mampu mempengaruhi produk.

teknik ini boleh dilakukan di dalam kumpulan. 4. 3. Skala kadar (darjah pencapaian murid dari segi pencapaian dan gred. Laporan Kendiri. Projektif (Skala pemeringkatan ujian inventori atau ujian projektif untuk mengukur beberapa aspek sahsiah luaran dan dalaman) 2. 5.Teknik pentaksiran pembentukan watak 1.Refleksi tentang produk sendiri Pengukuran situasiProsedur pemerhatian - .

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful