Pentaksiran pembentukan watak

MUHAMMAD ALIFF SHAH B. IDRIS

DEFINISI PEMBENTUKAN WATAK  Proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan .

PROSES MAKLUMAT PENTAKSIRAN PEMBENTUKAN WATAK PRODUK PENGHAKIMAN .

Tema karya. Produk – Produk seni yang dihasilkan. Penghakiman – Penilaian dan pentafsiran produk.reka yang ingin digunakan. Cara penghasilan (proses) asas seni . Cara seniman bekerja.Proses penghasilan produk.• • • • Maklumat – mendapatkan maklumat tentang produk. Proses. .

SIKAP PERWATAKAN UMUM DAN PERKEMBANGAN EMOSI MINAT DAN KEUTAMAAN KATEGORI TRAIT TINGKAHLAKU KONSEP KENDIRI .

sikap pengkarya dalam bekarya. Contohnya pengkarya menghasilkan karya yang berkaitan dengan kehidupan atau perasaan dalaman mereka.Lazimnya pengkarya lebih suka menghasilkan karya mengikut minat dan dan keutamaan mereka. • Minat dan keutamaan. • Perwatakan umum dan perkembangan emosi – Perwatakan pengkarya dan perkembangan emosi pelajar mampu mempengaruhi produk yang dihasilkan.• Sikap. .

dan stail mereka dalam menghasilkan karya. Contohnya cara bekerja. Konsep kendiri – Pengkarya mampu menaikkan konsep kendiri dalam karyanya dengan menunjukkan stail tersendiri dalam menghasilkan produk.• • Trait tingkahlaku.Tingkah laku pengkarya mampu mempengaruhi produk. .

5. Projektif (Skala pemeringkatan ujian inventori atau ujian projektif untuk mengukur beberapa aspek sahsiah luaran dan dalaman) 2.Refleksi tentang produk sendiri Pengukuran situasiProsedur pemerhatian - . 3. teknik ini boleh dilakukan di dalam kumpulan.Teknik pentaksiran pembentukan watak 1. Skala kadar (darjah pencapaian murid dari segi pencapaian dan gred. Laporan Kendiri. 4.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful