BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAKKANAK

BANDING BEZA KONSEP BIMBINGAN & KAUNSELING DARI PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM .

Kuasa yg mana lebih kuat akan mempengaruhi dirinya Kuasa dalam Islam ialah nafsu sama ada ingin buat baik atau sebaliknya . setiap manusia dikuasai oleh rasa hatinya.ASPEK PERSPEKTIF BARAT PERSPEKTIF ISLAM  Manusia terbina dari unsur rohani dan jasmani -Rohani (roh dan nafsu) -Jasmani (unsur dlm diri yg boleh dilihat spt fizikal)  nafsu adalah fitrah kejadian manusia Konsep Asas  Teori psikoanalisis Sigmund Freud berpendapat mengkaji halhal yg berlaku masa lampau membantu proses kaunseling kerana ianya berkaitan dengan masa kini secara psikologi  konsepnya.

persekitaran menentukan tingkah laku manusia -Allah mengurniakan akal fikiran kepada manusia untuk menilai.manusia berupaya mencorakkan kehidupannya sendiri .ASPEK Pengaruh psikologi manusia PERSPEKTIF BARAT Persekitaran PERSPEKTIF ISLAM Akal -Manusia dimanipulasi oleh persekitaran dan menjadi mangsa kepada persekitarannya . menaakul dan membuat keputusan atas diri sendiri .

ASPEK PERSPEKTIF BARAT PERSPEKTIF ISLAM Kebebasan kendiri Carl Rogers menyatakan manusia mempunyai kebebasan mutlak dalam menentukan matlamat hidupnya Tiada istilah kebebasan yang mutlak Manusia dianugerahkan akal dan kebebasan ada hadnya Manusia beriman dan bertakwa pada Allah .

ASPEK PERSPEKTIF BARAT PERSPEKTIF ISLAM Penyelesaian masalah Albert Elis -Dalam Teori Emotif Rasional menjelaskan rasionaliti dimiliki setiap manusia -Manusia boleh menyelesaikan masalah melalui rasionaliti dan kewarasan Akal manusia terbatas dan tidak dapat menjawab pelagai persoalan Berbalik kepada konsep iman dan takwa kepada penciptaNya .

aplikasi yang bersifat kuantitatif dan eksperimen .ASPEK Kerohanian PERSPEKTIF BARAT PERSPEKTIF ISLAM Tokoh psikologi seperti Sigmund Konsep pengabdian Freud dan Charles Darwin diri kepada Allah menolak unsur kepercayaan atau ketuhanan Kemasukan elemen agama dalam ilmu menganggap bahawa agama kaunseling dan sebagai satu ilusi dan boleh psikoterapi juga mengherotkan pandangan berlawanan dengan manusia terhadap kehidupan kepercayaan bahawa satu-satunya cara untuk Oleh itu adalah sesuatu yang memperoleh tidak memeranjatkan apabila ahli pengetahuan dan psikoterapi juga tidak menangani pemahaman mengenai isu agama apabila berhadapan dunia ini ialah melalui dengan klien.