BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAKKANAK

BANDING BEZA KONSEP BIMBINGAN & KAUNSELING DARI PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM .

setiap manusia dikuasai oleh rasa hatinya.ASPEK PERSPEKTIF BARAT PERSPEKTIF ISLAM  Manusia terbina dari unsur rohani dan jasmani -Rohani (roh dan nafsu) -Jasmani (unsur dlm diri yg boleh dilihat spt fizikal)  nafsu adalah fitrah kejadian manusia Konsep Asas  Teori psikoanalisis Sigmund Freud berpendapat mengkaji halhal yg berlaku masa lampau membantu proses kaunseling kerana ianya berkaitan dengan masa kini secara psikologi  konsepnya. Kuasa yg mana lebih kuat akan mempengaruhi dirinya Kuasa dalam Islam ialah nafsu sama ada ingin buat baik atau sebaliknya .

menaakul dan membuat keputusan atas diri sendiri .persekitaran menentukan tingkah laku manusia -Allah mengurniakan akal fikiran kepada manusia untuk menilai.manusia berupaya mencorakkan kehidupannya sendiri .ASPEK Pengaruh psikologi manusia PERSPEKTIF BARAT Persekitaran PERSPEKTIF ISLAM Akal -Manusia dimanipulasi oleh persekitaran dan menjadi mangsa kepada persekitarannya .

ASPEK PERSPEKTIF BARAT PERSPEKTIF ISLAM Kebebasan kendiri Carl Rogers menyatakan manusia mempunyai kebebasan mutlak dalam menentukan matlamat hidupnya Tiada istilah kebebasan yang mutlak Manusia dianugerahkan akal dan kebebasan ada hadnya Manusia beriman dan bertakwa pada Allah .

ASPEK PERSPEKTIF BARAT PERSPEKTIF ISLAM Penyelesaian masalah Albert Elis -Dalam Teori Emotif Rasional menjelaskan rasionaliti dimiliki setiap manusia -Manusia boleh menyelesaikan masalah melalui rasionaliti dan kewarasan Akal manusia terbatas dan tidak dapat menjawab pelagai persoalan Berbalik kepada konsep iman dan takwa kepada penciptaNya .

aplikasi yang bersifat kuantitatif dan eksperimen .ASPEK Kerohanian PERSPEKTIF BARAT PERSPEKTIF ISLAM Tokoh psikologi seperti Sigmund Konsep pengabdian Freud dan Charles Darwin diri kepada Allah menolak unsur kepercayaan atau ketuhanan Kemasukan elemen agama dalam ilmu menganggap bahawa agama kaunseling dan sebagai satu ilusi dan boleh psikoterapi juga mengherotkan pandangan berlawanan dengan manusia terhadap kehidupan kepercayaan bahawa satu-satunya cara untuk Oleh itu adalah sesuatu yang memperoleh tidak memeranjatkan apabila ahli pengetahuan dan psikoterapi juga tidak menangani pemahaman mengenai isu agama apabila berhadapan dunia ini ialah melalui dengan klien.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful