P. 1
Makalah Fiqh Haji

Makalah Fiqh Haji

|Views: 5|Likes:
Published by Dimas

More info:

Published by: Dimas on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

IBADAH HAJI

KELOMPOK 5 :  ALLEN SUBEKTI  DESSY IRYANTI  TANIA SHABRINA

BAB I

mengeluarkan zakat. berdasarkan firman Allah : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. 4. 2. adapun bina-tang laut maka dibolehkan) 5.berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam : "Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya"(Muttafaq Alaih). Mencabut rambut Menggunting kuku Memakai wangi-wangian Membunuh binatang buruan (darat. 4. surban. penutup kepala. Jika seorang wanita pergi haji tanpa mahram maka ia berdosa tetapi hajinya tetap sah. topi dan yang sejenisnya .Sebab haram hukumnya jika ia pergi haji atau safar (bepergian) lainnya tanpa mahram. Ia wajib dilakukan sekali seumur hidup. Jika seorang muslim melakukan ihram haji atau umrah maka haram atasnya sebelas perkara sampai ia keluar dari ihramnya (tahallul) : 1.PENDAHULUAN Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam. 3. 1. Haji diwajibkan dengan lima syarat: Islam Berakal Baligh Merdeka Mampu Dan bagi perempuan ditambah dengan satu syarat yaitu adanya mahram yang pergi bersamanya. Menutupi kepala atau wajah dengan sesuatu yang menempel (bagi laki-laki). berpuasa (di bulan) Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah"(Muttafaq Alaih).seperti peci. bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam " (Ali Imran: 97). Mengenakan pakaian berjahit (bagi laki-laki dan tidak mengapa bagi wanita) 6. mendirikan shalat. 5. yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 2. 3. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Islam itu dibangun di atas lima perkara.

Memakai tutup muka dan kaos tangan (bagi wanita) 8. Memberi makan enam orang miskin. Haji tamattu' yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah saja pada bulan haji. seperti memotong rambut karena sakit. Melangsungkan pernikahan 9. pen.Haji qiran yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah dan haji sekaligus. Menyembelih kambing (untuk dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan ia tidak boleh memakan sesuatu pun daripadanya) 2.kemudian langsung melakukan sa'i haji setelah thawaf qudum . BersetubuhBercumbu (bermesraan) dengan syahwat 10. Yang paling utama adalah haji tamattu'. tidak tahu atau dipaksa. Orang yang melakukan pelanggaran itu boleh memilih salah satu daripadanya: 1. maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah (tebusan) 2. Orang Yang Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Memiliki Tiga Keadaan: 1. Haji ada tiga jenis : • • • tamattu' qiran. Pekerjaan orang yang menunaikan haji qiran sama dengan pekerjaan haji ifrad . lupa. Ia melakukannya dalam keadaan tidur. karena perintah Nabi terhadapnya.). Berpuasa selama tiga hari. Haji ifrad yaitu ia melakukan ihram dengan niat haji saja. Ia melakukannya untuk suatu keperluan. Ia melakukannya tanpa udzur (alasan). kecuali dalam dua hal : . Perbuatannya ter-sebut dibolehkan. (setengah sha' lebih kurang sama dengan 1. ketika sampai di Makkah ia melakukan thawaf qudum.7. Dalam keadaan seperti itu ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah.25 kg) 3. setelah selesai melakukannya ia lalu melakukan ihram dengan niat haji pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah. masing-masing setengah sha' makanan. dan ifrad. Mengeluarkan mani dengan onani atau bercumbu. tetapi ia wajib membayar fidyah 3.

6. Islam Akil Balig Dewasa Berakal Waras Orang merdeka (bukan budak) Mampu. 2. Rukun haji tersebut adalah: 1.  Wajib Haji 1. Hadyu (menyembelih kurban). 6. Orang yang melakukan haji ifrad hanya meniatkan haji saja. BAB II PEMBAHASAN Syarat. 4. dan Wajib Haji  Syarat Haji 1. 7. Niat. Jika salah satu ditinggalkan. sedangkan orang yang menunaikan haji qiran meniatkan untuk umrah dan haji (secara bersamaan). Orang yang menunaikan haji qiran wajib menyembelih kurban. Memulai ihram dari mîqât (batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah) 2. Melontar jumrah 3. baik dalam hal biaya. Rukun. 4. Mekah 4. Mabît (menginap) di Mudzdalifah. kesehatan. 3. 2.1. maka hajinya tidak sah. 5. dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal berhaji  Rukun Haji Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji. 3. 5. Mabît di Mina . 2. keamanan. Ihram Wukuf di Arafah Tawaf ifâdah Sa'i Mencukur rambut di kepala atau memotongnya sebagian Tertib dan Rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan menyeluruh. sedangkan orang yang menunaikan haji ifrad tidak wajib hadyu (menyembelih kurban).

dan berniat haji dengan mengucapkan Labbaik Allâhumma hajjan. dan melakukan shalat subuh di awal waktu. namun harus membayar dam (denda). dan seluruh kerajaan.5. Tawaf wada' (tawaf perpisahan) Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan. Disini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina. yang artinya "aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Saat wukuf. Mekah Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. . aku datang memenuhi panggilan-Mu. tiada sekutu bagi-Mu. inna alhamda.” 2. Sesungguhnya segala pujian. berzikir bersama. labbaik lâ syarîka laka labbaik. yaitu: shalat jamak taqdim dan qashar zuhur-ashar. lâ syarîka laka Artinya: “Aku datang ya Allah. dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina. aku datang. segala kenikmatan. untuk berhaji". adalah milik Engkau. 3. shalat jamak taqdim dan qashar maghrib-isya. memakai pakaian ihram. Melakukan ihram dari mîqât yang telah ditentukan Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunah. Wukuf di Arafah Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah. Aku datang. waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar (hari menyembelih kurban) tanggal 10 Zulhijah. berwudhu. wa ni'mata laka wa al-mulk. ada beberapa hal yang harus dilakukan. tiada sekutu bagi-Mu. membaca Al-Qur'an. Pelaksanaan Ibadah Haji (Manasik Haji) Tata cara manasik haji adalah sebagai berikut : 1. Mabît di Muzdalifah. maka hajinya tetap sah. berdoa. Kemudian berangkat menuju arafah dengan membaca talbiah untuk menyatakan niat: Labbaik Allâhumma labbaik.

Kemudian melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwa. dilaksanakan setelah selesai melontar jumrah 'aqobah. Tahalul Tahalul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Tahalul awal. 12. kecuali berhubungan seks. Dengan demikian. Melontar jumrah 'aqabah Dilakukan di bukit 'Aqabah. wustâ. yaitu mencukur/memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Mabît di Mina Dilaksanakan pada hari tasyrik (hari yang diharamkan untuk berpuasa). dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwa. lalu shalat sunah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. Dengan membaca talbiah masuk ke Masjidil Haram melalui Bâbussalâm (pintu salam) dan melakukan tawaf. dan 13 Zulhijah. Selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad (batu hitam). Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melontar jumrah ûlâ. kemudian menyembelih hewan kurban. pada tanggal 10 Zulhijah. Lalu dilanjutkan dengan tahalul kedua. . 6. dan mengerjakan shalat subuh ketika fajar telah menyingsing. dan shalat sunah 2 rakaat di Hijr Ismail (semuanya ada di kompleks Masjidil Haram). yaitu pada tanggal 11. boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Bagi yang ingin melaksanakan tawaf ifâdah pada hari itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf. Setelah tahalul. masing-masing 7 kali. sehingga semuanya kembali halal untuk dilakukan. dengan cara mencukur/memotong rambut sekurangkurangnya 3 helai. Selanjutnya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabît di sana. seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan.Kemudian berhenti sebentar di masy'ar al-harâm (monumen suci) atau Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah SWT (QS 2: 198). 5. dan 'aqabah. 4. berdoa di Multazam. dengan 7 butir kerikil.

Macam-macam Haji 1.Bagi yang menghendaki nafar awwal (meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijah setelah jumrah sore hari). 12. Tetapi bagi yang menghendaki nafar sânî atau nafar akhir (meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijah setelah jumrah sore hari). ibadah haji dilakukan terlebih dulu. Jika tidak mampu dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari. Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk haji  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah 2. Lalu melakukan tawaf wada' sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asal. Semuanya dilakukan masih dalam bulan haji. maka harus melakukan tawaf ifâdah dan sa'i. Haji ifrâd Haji ifrâd yaitu membedakan ibadah haji dengan umrah. 7. Tawaf ifâdah Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifâdah ketika berada di Mekah. Pelaksanaannya. setelah selesai baru melakukan umrah. melontar jumrah dilakukan selama tiga hari (11. Haji tamattu' Haji tamattu' adalah melakukan umrah terlebih dulu pada bulan haji. yaitu dengan menyembelih seekor kambing. yaitu 3 hari selagi masih berada di tanah suci. melontar jumrah dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijah saja. setelah selesai baru melakukan haji. Ibadah haji dan umrah masing-masing dikerjakan tersendiri. Dengan selesainya melontar jumrah maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. dan 13 Zulhijah). Orang yang melakukan haji tamattu' wajib membayar hadyu (denda).Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah  melaksanakan haji setelah selesai melaksanakan semua amalan umrah . dan 7 hari setelah kembali di tanah air.

Balasan bagi orang yang mendapat haji mabrur adalah surga. yaitu haji akbar adalah: • • • • haji pada hari wukuf di Arafah haji pada hari nahar haji yang wukufnya bertepatan dengan hari jum'at ibadah haji itu sendiri beserta wukufnya di Arafah Namun pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang menyatakan bahwa haji akbar adalah haji yang wukufnya jatuh pada hari jum'at.. ada pula haji asgar (haji kecil) yang merupakan istilah lain untuk umrah. menggunakan biaya yang halal.” Ada beberapa pendapat ulama tentang haji akbar. setelah ibadah haji menjadi orang yang lebih baik. dan yang terpenting. ikhlas.. Haji mabrur Haji mabrur adalah ibadah haji seseorang yang seluruh rangkaian ibadah hajinya dapat dilaksanakan dengan benar. tidak dicampuri dosa. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya : . Ada haji besar. melakukan seluruh amalan haji Haji Akbar dan Haji Mabrur Haji akbar (haji besar) Istilah haji akbar disebut dalam firman Allah SWT pada surah AtTaubah: 3 yang artinya: “Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar. Cara pelaksanaannya adalah : a. Haji qirân Haji qirân adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama. bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Dengan demikian segala amalan umrah sudah tercakup dalam amalan haji.3. ihram dari mîqât dengan niat untuk haji dan umrah sekaligus b.

baligh. merdeka lagi mampu. sekali seumur hidup atas setiap muslim. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya "Umrah di dalam bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji sekali". Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 196 yang artinya "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Allah SWT berfirman yang artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia.. terlebih jika dilakukan di bulan Ramadhan. yaitu (bagi) orang yang sanggung mengadakan perjalanan ke Baitullah. 96-97). tetapi banyak melakukan umrah juga disukai. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi hukumnya sunah mu'akkad (sunah yang dipentingkan). (diantaranya) maqam Ibrahim. maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.“Umrah ke satu ke umrah berikutnya adalah penebus dosa di antara keduanya. dan haji mabrur ganjarannya tiada lain kecuali surga . Umrah diwajibkan bagi setiap muslim hanya 1 kali saja. yaitu perbuatan ibadah yang merupakan kesatuan dari ibadah haji. Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah. Umrah Umrah artinya berkunjung atau berziarah. berakal sehat. ada beberapa perbedaan pendapat. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata.”(HR Bukhari dan Muslim) Hukum Ibadah Haji Ibadah haji wajib dilaksanakan demikian pula umrah. ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ali'Imran. " (QS. mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah." Mengenai hukum umrah. barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. . Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji)..

untuk umrah). yaitu ihram dari mîqât. 2. dan tahalul. artinya : “Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. memasuki Masjidil Haram. HARI TARWIYAH Hari tarwiyah adalah hari kedelapan dari bulan Dzul Hijjah. 2. Jika telah sampai Muzdalifah ia shalat Maghrib dan Isya' secara jama' qashar dengan satu adzan dan dua iqamat. tawaf. 3. BERMALAM DI MUZDALIFAH Jika matahari telah tenggelam pada hari Arafah maka para Haji berduyun-duyun (meninggalkan) Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang. seraya mengumandang-kan talbiyah atau takbir. Rukun. HARI ARAFAH Jika matahari terbit pada hari Arafah (hari kesembilan dari bulan Dzul Hijjah). 4. Mandi Berwudhu memakai pakaian ihram di mîqât shalat sunah ihram 2 rakaat niat umrah dan membaca Labbaik Allâhumma 'umrat(an). diam dan tidak berdesak-desakan. 6. 4. dilaksanakan secara berurutan Sementara itu wajib umrah hanya satu. dan Wajib Umrah Syarat untuk melakukan umrah adalah sama dengan syarat dalam melakukan ibadah haji. 3. maka setiap Haji berangkat dari Mina ke Arafah. sa'i. . Disebut demikian karena pada hari itu orang-orang mengenyangkan diri dengan minum air untuk (persiapan ibadah) selanjutnya.” Syarat. Ihram Tawaf Sa'i Mencukur rambut kepala atau memotongnya Tertib. Adapun rukun umrah adalah: 1.Pelaksanaan umrah Tata cara pelaksanaan ibadah umrah adalah : 1. membaca talbiah serta doa. 5. 5.

HARI RAYA KURBAN Beberapa amalan pada hari Raya Kurban adalah: 1. Amalan-Amalan Haji dan Umrah 1. Zulkaidah. Wajib melempar jumrah pada hari-hari tasyriq HARI-HARI TASYRIQ o Wajib bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyriq. Thawaf ifadhah dan sa'i untuk haji 5. sebab hari-hari tasyriq berakhir dengan tenggelamnya matahari. Tempat-tempat untuk mîqât makânî adalah: . mîqât zamânî jatuh pada bulan Syawal. tetapi jika Anda ingin tetap tinggal maka hal itu lebih utama. tetapi mencukur (gundul) adalah lebih utama 4. yakni malam ke-11 dan ke-12 (bagi yang terburu-buru) serta malam ke13 (bagi yang meng-akhirkan/tetap tinggal). o Jika Anda telah selesai melempar jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah. Mîqât terdiri atas mîqât zamânî dan mîqât makânî. aqabah ) setelah tergelincir-nya matahari dan sebelum matahari tenggelam. Bermalamlah (sehari lagi) di Mina pada tanggal 13 Dzul Hijjah. sampai dengan tanggal 10 Zulhijah. wustha. dan lemparlah ketiga jumrah (ula. Mencukur (gundul) rambut kepala atau memendekkannya. Menyembelih hadyu (bagi orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran) 3. Mîqât Mîqât adalah batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji dan umrah. Mîqât zamânî adalah kapan ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. lalu Anda ingin bersegera maka Anda dibolehkan keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam. Melempar jumrah aqabah 2. Mîqât makânî adalah dari tempat mana ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. Berdasarkan kesepakatan para ulama yang bersumber dari sunah Rasulullah SAW.

yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri . Bagi laki-laki. membaca talbiah. Suci dari hadas besar. pakaian ihram adalah dua helai pakaian tak berjahit untuk menutup badan bagian atas dan sehelai lagi untuk menutup badan bagian bawah. hadas kecil. Sunah ihram adalah memotong kuku. Kemudian melakukan shalat sunah ihram 2 rakaat (sebelum ihram). al-idtibâ. Mesir. 2. 4. Bertawaf di luar Ka'bah Sedangkan sunah tawaf adalah: 1. pakaian ihram adalah kain berjahit yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah. Kepala tidak ditutup dan memakai alas kaki yang tidak menutup mata kaki. dan najis Menutup aurat Melakukan 7 kali putaran berturut-turut Mulai dan mengakhiri tawaf di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad 5. Tawaf Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. kumis. shalawat. Ihram Ihram ialah niat melaksanakan ibadah haji atau umrah dan memakai pakaian ihram. rambut kemaluan. dan wilayah-wilayah Maghrib Yalamlan (sebuah gunung yang letaknya 94 km di selatan Mekah) bagi orang yang datang dari arah Yaman Qarnul Manazir (94 km di timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Nejd Zatu Irqin (94 km sebelah timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Irak 2. Menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf 2.• • • • • Zulhulaifah atau Bir-Ali (450 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Madinah Al-Juhfah atau Rabiq (204 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Suriah. 3. dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan Ka'bah selalu ada di sebelah kiri (berputar berlawanan arah jarum jam). dan istighfar (sesudah ihram dimulai). Bagi wanita. rambut ketiak. Ka'bah selalu berada di sisi kiri 6. Syarat tawaf adalah: 1. Berjalan kaki 3. 3. dan mandi.

4. tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak ada tandingan-Nya. Mencapai rukun yamanî (pada putaran ke-7) dan mencium atau menyentuh Hajar Aswad 7. Niat untuk tawaf yang terkandung dalam ibadah haji hukumnya tidak wajib karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. Tertib. Tidak ada sekutu bagi-Nya. maka hukum niat tawaf menjadi wajib. Mendapat Ampunan Dosa-Dosa Dan Balasan Jannah Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah" [HR Bukhari dan Muslim. Memperbanyak doa dan zikir selama dalam tawaf 8. Menyentuh Hajar Aswad atau memberi isyarat ketika mulai tawaf 5. seperti dalam tawaf wada' dan tawaf nazar. Artinya : ”Dan ingatlah ketika Kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan . kecuali Dia dan bahwa Dia adalah satusatunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. tetapi kalau tawaf itu bukan dalam ibadah haji. 6. Niat. Menyambut Seruan Nabi Ibrahima Alaihissalam Nabi Ibrahim Alaihissalam telah menyerukan (agar berhaji) kepada manusia. ruku dan sujud" [Al-Hajj : 26] [2]. beberapa manfaat ibadah haji adalah : [1]. Dan hal ini telah diisyaratkan dalam firman-Nya. 1275] [3]. Bahjatun Nanzhirin no. beribadah. Mengikhlaskan Seluruh Ibadah Beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan hati kepada-Nya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan haq. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki (untuk bisa) mendengar seruan Nabi Ibrahim . dilaksanakan secara berurutan BAB III KESIMPULAN Dengan menunaikan Ibadah Haji kita dapat memperoleh banyak manfaat. "Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun dan sucikan rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf.

. Menyebarkan Ilmu .Alaihissalam tersebut dan menyambutnya. haji. sebagian mengajari yang lain. pengarahan dan dakwah ke jalan Allah. membimbing. shalat. Mereka datang dengan niat mencari wajah-Nya yang mulia bukan karena riya' (dilihat orang lain) dan juga bukan karena sum'ah (dibicarakan orang lain). Hal itu berlangsung semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. yakni mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sematamata.Nya. maslahat bimbingan. Dan diantara yang terbesar adalah menyaksikan tauhid-Nya.pent) tentangnya (tauhid). [6]. Mereka datang dari segala penjuru. [4]. zakat. dan di lingkungann masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama. timur. Saling Mengenal Dan Saling Menasehati Dan diantara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasehati dengan al-haq. [5]. di Mina dan di Makkah. menolong. di Arafah. Mempelajari Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan diantara manfaat haji yang besar adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama Allah dilingkungan rumah Allah yang tua. berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tua. Bahkan mereka betauhid dan ikhlas kepadaNya. di Muzdalifah. maslahat taklim tata cara haji. dan saling menasehati di antara orang-orang yang datang (berhaji dan sebagainya. serta mengikrarkan (tauhid) di antara hamba-hamba. dari barat. selatan dan utara Makkah. saling menasehati. membantu untuk maslahat-maslahat dunia akhirat. Menyaksikan Berbagai Manfaat Bagi Kaum Muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : "Agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka" [Al-Hajj : 28] Alah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manfaat-manfaat dengan muthlaq (secara umum tanpa ikatan) dan mubham (tanpa penjelasan) karena banyaknya dan besarnya menafaat-manfaat yang segera terjadi dan nanti akan terjadi baik duniawi maupun ukhrawi. Mereka saling mengenal. Sehingga mereka bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu. umrah dan lainnya. [7].

Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Engkau bisa menyebarkan ilmumu dan menjelaskan apa yang engkau miliki. hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka berthawaf sekeliling rumah yang tua itu (Ka'bah)” [Al-Hajj : 29] [9]. di Mekkah dan di segala tempat. hendaknya bersungguh-sungguh merendahkan diri dan terus menerus berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak Ketaatan Di antara manfaat haji adalah memperbanyak shalat dan thawaf. di pesawat terbang. agar Dia menolong untuk mengingat-Nya. yang di mobil. bersyukur kepada-Nya dan memperbagus ibadah kepada-Nya . [8]. membereskan hati dan perbuatan . sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : Artinya : “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka . Berdo'a Kepada-Nya Di antara manfaat haji. Bukan dari kebodohan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Kitab dan As-Sunnah. di tenda. akan tetapi haruslah dengan apa yang engkau ketahui berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah dan istimbath ahli ilmu dari keduanya. .Nya. agar Dia menerima amal. agar Dia menolong untuk menunaikan kewajiban dengan sifat yang Dia ridhai serta agar Dia menolong untuk berbuat baik kepada hamba-hamba.Di antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudaranya yang melaksanakan ibadah haji dan temantemannya seperjalanan.

or.BAB IV DAFTAR PUSTAKA www.alsofwah.id .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->