IBADAH HAJI

KELOMPOK 5 :  ALLEN SUBEKTI  DESSY IRYANTI  TANIA SHABRINA

BAB I

Mengenakan pakaian berjahit (bagi laki-laki dan tidak mengapa bagi wanita) 6. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam " (Ali Imran: 97). Jika seorang wanita pergi haji tanpa mahram maka ia berdosa tetapi hajinya tetap sah. topi dan yang sejenisnya . Menutupi kepala atau wajah dengan sesuatu yang menempel (bagi laki-laki). 1. 3. berpuasa (di bulan) Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah"(Muttafaq Alaih).berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam : "Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya"(Muttafaq Alaih). 5. 2. 3. Jika seorang muslim melakukan ihram haji atau umrah maka haram atasnya sebelas perkara sampai ia keluar dari ihramnya (tahallul) : 1. bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah Rasulullah.PENDAHULUAN Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam. berdasarkan firman Allah : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. penutup kepala. mendirikan shalat. 4. 2. yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Haji diwajibkan dengan lima syarat: Islam Berakal Baligh Merdeka Mampu Dan bagi perempuan ditambah dengan satu syarat yaitu adanya mahram yang pergi bersamanya.Sebab haram hukumnya jika ia pergi haji atau safar (bepergian) lainnya tanpa mahram. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Islam itu dibangun di atas lima perkara. Ia wajib dilakukan sekali seumur hidup. Mencabut rambut Menggunting kuku Memakai wangi-wangian Membunuh binatang buruan (darat. surban. adapun bina-tang laut maka dibolehkan) 5. mengeluarkan zakat.seperti peci. 4.

). Haji ada tiga jenis : • • • tamattu' qiran. lupa. tetapi ia wajib membayar fidyah 3. Haji ifrad yaitu ia melakukan ihram dengan niat haji saja. Memberi makan enam orang miskin.kemudian langsung melakukan sa'i haji setelah thawaf qudum . tidak tahu atau dipaksa. Yang paling utama adalah haji tamattu'. Perbuatannya ter-sebut dibolehkan. (setengah sha' lebih kurang sama dengan 1. Haji tamattu' yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah saja pada bulan haji. Mengeluarkan mani dengan onani atau bercumbu. Ia melakukannya dalam keadaan tidur. Melangsungkan pernikahan 9. BersetubuhBercumbu (bermesraan) dengan syahwat 10. Dalam keadaan seperti itu ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah.7. Ia melakukannya tanpa udzur (alasan). dan ifrad. Pekerjaan orang yang menunaikan haji qiran sama dengan pekerjaan haji ifrad . Orang Yang Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Memiliki Tiga Keadaan: 1. Menyembelih kambing (untuk dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan ia tidak boleh memakan sesuatu pun daripadanya) 2. seperti memotong rambut karena sakit. Orang yang melakukan pelanggaran itu boleh memilih salah satu daripadanya: 1. ketika sampai di Makkah ia melakukan thawaf qudum. kecuali dalam dua hal : . karena perintah Nabi terhadapnya. Berpuasa selama tiga hari.Haji qiran yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah dan haji sekaligus. maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah (tebusan) 2. Ia melakukannya untuk suatu keperluan. Memakai tutup muka dan kaos tangan (bagi wanita) 8.25 kg) 3. masing-masing setengah sha' makanan. setelah selesai melakukannya ia lalu melakukan ihram dengan niat haji pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah. pen.

3. Ihram Wukuf di Arafah Tawaf ifâdah Sa'i Mencukur rambut di kepala atau memotongnya sebagian Tertib dan Rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan menyeluruh. Orang yang menunaikan haji qiran wajib menyembelih kurban. sedangkan orang yang menunaikan haji ifrad tidak wajib hadyu (menyembelih kurban). 2. 3. Mekah 4. baik dalam hal biaya. sedangkan orang yang menunaikan haji qiran meniatkan untuk umrah dan haji (secara bersamaan). Jika salah satu ditinggalkan. 4. dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal berhaji  Rukun Haji Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji. Melontar jumrah 3.1. dan Wajib Haji  Syarat Haji 1. 4.  Wajib Haji 1. 2. 6. Rukun. maka hajinya tidak sah. Hadyu (menyembelih kurban). 6. BAB II PEMBAHASAN Syarat. 5. 7. keamanan. Memulai ihram dari mîqât (batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah) 2. 2. 5. Niat. Rukun haji tersebut adalah: 1. Islam Akil Balig Dewasa Berakal Waras Orang merdeka (bukan budak) Mampu. Orang yang melakukan haji ifrad hanya meniatkan haji saja. Mabît di Mina . Mabît (menginap) di Mudzdalifah. kesehatan.

dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina. inna alhamda. yang artinya "aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. labbaik lâ syarîka laka labbaik. berdoa. aku datang. Sesungguhnya segala pujian. adalah milik Engkau.” 2. tiada sekutu bagi-Mu. aku datang memenuhi panggilan-Mu. untuk berhaji". yaitu: shalat jamak taqdim dan qashar zuhur-ashar. Disini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina. wa ni'mata laka wa al-mulk. dan seluruh kerajaan. membaca Al-Qur'an. Tawaf wada' (tawaf perpisahan) Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan. lâ syarîka laka Artinya: “Aku datang ya Allah. shalat jamak taqdim dan qashar maghrib-isya. . waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar (hari menyembelih kurban) tanggal 10 Zulhijah. berzikir bersama. 3. Mekah Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Aku datang. Saat wukuf. segala kenikmatan. Mabît di Muzdalifah. maka hajinya tetap sah. namun harus membayar dam (denda). Pelaksanaan Ibadah Haji (Manasik Haji) Tata cara manasik haji adalah sebagai berikut : 1. Wukuf di Arafah Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah. tiada sekutu bagi-Mu. memakai pakaian ihram. ada beberapa hal yang harus dilakukan. dan melakukan shalat subuh di awal waktu. Kemudian berangkat menuju arafah dengan membaca talbiah untuk menyatakan niat: Labbaik Allâhumma labbaik. dan berniat haji dengan mengucapkan Labbaik Allâhumma hajjan. berwudhu.5. Melakukan ihram dari mîqât yang telah ditentukan Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunah.

dan mengerjakan shalat subuh ketika fajar telah menyingsing. Tahalul awal. 12. 6. yaitu pada tanggal 11. sehingga semuanya kembali halal untuk dilakukan. 5. . Dengan demikian. dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwa. Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melontar jumrah ûlâ. kecuali berhubungan seks. dengan cara mencukur/memotong rambut sekurangkurangnya 3 helai. masing-masing 7 kali. lalu shalat sunah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. dan 13 Zulhijah. dan shalat sunah 2 rakaat di Hijr Ismail (semuanya ada di kompleks Masjidil Haram). yaitu mencukur/memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. berdoa di Multazam. pada tanggal 10 Zulhijah. seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan. Lalu dilanjutkan dengan tahalul kedua. Kemudian melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwa. boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahalul Tahalul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Setelah tahalul.Kemudian berhenti sebentar di masy'ar al-harâm (monumen suci) atau Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah SWT (QS 2: 198). Mabît di Mina Dilaksanakan pada hari tasyrik (hari yang diharamkan untuk berpuasa). Melontar jumrah 'aqabah Dilakukan di bukit 'Aqabah. Dengan membaca talbiah masuk ke Masjidil Haram melalui Bâbussalâm (pintu salam) dan melakukan tawaf. wustâ. Selanjutnya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabît di sana. 4. Bagi yang ingin melaksanakan tawaf ifâdah pada hari itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf. dilaksanakan setelah selesai melontar jumrah 'aqobah. Selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad (batu hitam). dan 'aqabah. dengan 7 butir kerikil. kemudian menyembelih hewan kurban.

Bagi yang menghendaki nafar awwal (meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijah setelah jumrah sore hari). setelah selesai baru melakukan haji. Jika tidak mampu dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari. Ibadah haji dan umrah masing-masing dikerjakan tersendiri. Orang yang melakukan haji tamattu' wajib membayar hadyu (denda). dan 7 hari setelah kembali di tanah air. Tetapi bagi yang menghendaki nafar sânî atau nafar akhir (meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijah setelah jumrah sore hari). Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk haji  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah 2. Tawaf ifâdah Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifâdah ketika berada di Mekah. Lalu melakukan tawaf wada' sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asal. yaitu 3 hari selagi masih berada di tanah suci. Semuanya dilakukan masih dalam bulan haji. Haji ifrâd Haji ifrâd yaitu membedakan ibadah haji dengan umrah. melontar jumrah dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijah saja. Macam-macam Haji 1. 12. Haji tamattu' Haji tamattu' adalah melakukan umrah terlebih dulu pada bulan haji. setelah selesai baru melakukan umrah. ibadah haji dilakukan terlebih dulu. yaitu dengan menyembelih seekor kambing.Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah  melaksanakan haji setelah selesai melaksanakan semua amalan umrah . 7. Dengan selesainya melontar jumrah maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. maka harus melakukan tawaf ifâdah dan sa'i. Pelaksanaannya. melontar jumrah dilakukan selama tiga hari (11. dan 13 Zulhijah).

ikhlas. yaitu haji akbar adalah: • • • • haji pada hari wukuf di Arafah haji pada hari nahar haji yang wukufnya bertepatan dengan hari jum'at ibadah haji itu sendiri beserta wukufnya di Arafah Namun pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang menyatakan bahwa haji akbar adalah haji yang wukufnya jatuh pada hari jum'at... menggunakan biaya yang halal. Dengan demikian segala amalan umrah sudah tercakup dalam amalan haji. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya : . setelah ibadah haji menjadi orang yang lebih baik. Cara pelaksanaannya adalah : a. Ada haji besar. dan yang terpenting.3. Balasan bagi orang yang mendapat haji mabrur adalah surga. ihram dari mîqât dengan niat untuk haji dan umrah sekaligus b. Haji qirân Haji qirân adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama. ada pula haji asgar (haji kecil) yang merupakan istilah lain untuk umrah. tidak dicampuri dosa.” Ada beberapa pendapat ulama tentang haji akbar. bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. melakukan seluruh amalan haji Haji Akbar dan Haji Mabrur Haji akbar (haji besar) Istilah haji akbar disebut dalam firman Allah SWT pada surah AtTaubah: 3 yang artinya: “Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar. Haji mabrur Haji mabrur adalah ibadah haji seseorang yang seluruh rangkaian ibadah hajinya dapat dilaksanakan dengan benar.

Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 196 yang artinya "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji). sekali seumur hidup atas setiap muslim.“Umrah ke satu ke umrah berikutnya adalah penebus dosa di antara keduanya. ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. (diantaranya) maqam Ibrahim. yaitu (bagi) orang yang sanggung mengadakan perjalanan ke Baitullah.. " (QS. ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi hukumnya sunah mu'akkad (sunah yang dipentingkan). Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya "Umrah di dalam bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji sekali". Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. . Allah SWT berfirman yang artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia. Umrah Umrah artinya berkunjung atau berziarah. tetapi banyak melakukan umrah juga disukai. baligh. mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Ali'Imran. barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia." Mengenai hukum umrah. merdeka lagi mampu.. Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah.”(HR Bukhari dan Muslim) Hukum Ibadah Haji Ibadah haji wajib dilaksanakan demikian pula umrah. dan haji mabrur ganjarannya tiada lain kecuali surga . 96-97). Umrah diwajibkan bagi setiap muslim hanya 1 kali saja. yaitu perbuatan ibadah yang merupakan kesatuan dari ibadah haji. maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. berakal sehat. terlebih jika dilakukan di bulan Ramadhan.

diam dan tidak berdesak-desakan. dan Wajib Umrah Syarat untuk melakukan umrah adalah sama dengan syarat dalam melakukan ibadah haji. 6. seraya mengumandang-kan talbiyah atau takbir. maka setiap Haji berangkat dari Mina ke Arafah. Ihram Tawaf Sa'i Mencukur rambut kepala atau memotongnya Tertib. . dilaksanakan secara berurutan Sementara itu wajib umrah hanya satu.Pelaksanaan umrah Tata cara pelaksanaan ibadah umrah adalah : 1. yaitu ihram dari mîqât. HARI ARAFAH Jika matahari terbit pada hari Arafah (hari kesembilan dari bulan Dzul Hijjah). 5. 4. artinya : “Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. 3. BERMALAM DI MUZDALIFAH Jika matahari telah tenggelam pada hari Arafah maka para Haji berduyun-duyun (meninggalkan) Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang. 2. sa'i. Disebut demikian karena pada hari itu orang-orang mengenyangkan diri dengan minum air untuk (persiapan ibadah) selanjutnya. 2. untuk umrah).” Syarat. Jika telah sampai Muzdalifah ia shalat Maghrib dan Isya' secara jama' qashar dengan satu adzan dan dua iqamat. 4. 3. Rukun. memasuki Masjidil Haram. HARI TARWIYAH Hari tarwiyah adalah hari kedelapan dari bulan Dzul Hijjah. Mandi Berwudhu memakai pakaian ihram di mîqât shalat sunah ihram 2 rakaat niat umrah dan membaca Labbaik Allâhumma 'umrat(an). Adapun rukun umrah adalah: 1. tawaf. 5. dan tahalul. membaca talbiah serta doa.

Menyembelih hadyu (bagi orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran) 3. tetapi mencukur (gundul) adalah lebih utama 4. Mîqât zamânî adalah kapan ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. dan lemparlah ketiga jumrah (ula. tetapi jika Anda ingin tetap tinggal maka hal itu lebih utama. Berdasarkan kesepakatan para ulama yang bersumber dari sunah Rasulullah SAW. Mîqât makânî adalah dari tempat mana ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. Mencukur (gundul) rambut kepala atau memendekkannya. Melempar jumrah aqabah 2. Mîqât terdiri atas mîqât zamânî dan mîqât makânî. Wajib melempar jumrah pada hari-hari tasyriq HARI-HARI TASYRIQ o Wajib bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyriq. Amalan-Amalan Haji dan Umrah 1. Bermalamlah (sehari lagi) di Mina pada tanggal 13 Dzul Hijjah. sebab hari-hari tasyriq berakhir dengan tenggelamnya matahari. sampai dengan tanggal 10 Zulhijah. wustha. Mîqât Mîqât adalah batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji dan umrah.HARI RAYA KURBAN Beberapa amalan pada hari Raya Kurban adalah: 1. o Jika Anda telah selesai melempar jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah. Tempat-tempat untuk mîqât makânî adalah: . Thawaf ifadhah dan sa'i untuk haji 5. lalu Anda ingin bersegera maka Anda dibolehkan keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam. Zulkaidah. aqabah ) setelah tergelincir-nya matahari dan sebelum matahari tenggelam. mîqât zamânî jatuh pada bulan Syawal. yakni malam ke-11 dan ke-12 (bagi yang terburu-buru) serta malam ke13 (bagi yang meng-akhirkan/tetap tinggal).

Sunah ihram adalah memotong kuku. 4. Menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf 2. shalawat. Berjalan kaki 3. dan najis Menutup aurat Melakukan 7 kali putaran berturut-turut Mulai dan mengakhiri tawaf di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad 5. yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri . al-idtibâ. Kemudian melakukan shalat sunah ihram 2 rakaat (sebelum ihram). Syarat tawaf adalah: 1. Bagi wanita. pakaian ihram adalah kain berjahit yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah. Ihram Ihram ialah niat melaksanakan ibadah haji atau umrah dan memakai pakaian ihram. 3.• • • • • Zulhulaifah atau Bir-Ali (450 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Madinah Al-Juhfah atau Rabiq (204 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Suriah. dan wilayah-wilayah Maghrib Yalamlan (sebuah gunung yang letaknya 94 km di selatan Mekah) bagi orang yang datang dari arah Yaman Qarnul Manazir (94 km di timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Nejd Zatu Irqin (94 km sebelah timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Irak 2. hadas kecil. dan mandi. Suci dari hadas besar. Tawaf Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah selalu berada di sisi kiri 6. dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan Ka'bah selalu ada di sebelah kiri (berputar berlawanan arah jarum jam). membaca talbiah. Mesir. 3. Kepala tidak ditutup dan memakai alas kaki yang tidak menutup mata kaki. 2. Bertawaf di luar Ka'bah Sedangkan sunah tawaf adalah: 1. pakaian ihram adalah dua helai pakaian tak berjahit untuk menutup badan bagian atas dan sehelai lagi untuk menutup badan bagian bawah. dan istighfar (sesudah ihram dimulai). rambut ketiak. rambut kemaluan. Bagi laki-laki. kumis.

1275] [3]. Bahjatun Nanzhirin no. 6. Artinya : ”Dan ingatlah ketika Kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan . Mengikhlaskan Seluruh Ibadah Beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan hati kepada-Nya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan haq. dilaksanakan secara berurutan BAB III KESIMPULAN Dengan menunaikan Ibadah Haji kita dapat memperoleh banyak manfaat. Tertib. ruku dan sujud" [Al-Hajj : 26] [2]. seperti dalam tawaf wada' dan tawaf nazar. Menyambut Seruan Nabi Ibrahima Alaihissalam Nabi Ibrahim Alaihissalam telah menyerukan (agar berhaji) kepada manusia. tetapi kalau tawaf itu bukan dalam ibadah haji. Niat untuk tawaf yang terkandung dalam ibadah haji hukumnya tidak wajib karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. Niat. beribadah. Menyentuh Hajar Aswad atau memberi isyarat ketika mulai tawaf 5. Memperbanyak doa dan zikir selama dalam tawaf 8. Mendapat Ampunan Dosa-Dosa Dan Balasan Jannah Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah" [HR Bukhari dan Muslim. maka hukum niat tawaf menjadi wajib. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan hal ini telah diisyaratkan dalam firman-Nya. "Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun dan sucikan rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf. beberapa manfaat ibadah haji adalah : [1]. Mencapai rukun yamanî (pada putaran ke-7) dan mencium atau menyentuh Hajar Aswad 7. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki (untuk bisa) mendengar seruan Nabi Ibrahim . tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak ada tandingan-Nya.4. kecuali Dia dan bahwa Dia adalah satusatunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia.

di Mina dan di Makkah. timur. serta mengikrarkan (tauhid) di antara hamba-hamba. Hal itu berlangsung semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. di Muzdalifah. Mereka datang dari segala penjuru. [6].. pengarahan dan dakwah ke jalan Allah. umrah dan lainnya. Mempelajari Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan diantara manfaat haji yang besar adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama Allah dilingkungan rumah Allah yang tua. Menyaksikan Berbagai Manfaat Bagi Kaum Muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : "Agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka" [Al-Hajj : 28] Alah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manfaat-manfaat dengan muthlaq (secara umum tanpa ikatan) dan mubham (tanpa penjelasan) karena banyaknya dan besarnya menafaat-manfaat yang segera terjadi dan nanti akan terjadi baik duniawi maupun ukhrawi. menolong. dan saling menasehati di antara orang-orang yang datang (berhaji dan sebagainya. zakat. di Arafah. Menyebarkan Ilmu . maslahat bimbingan. membimbing. Sehingga mereka bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu. Mereka saling mengenal. [4]. Bahkan mereka betauhid dan ikhlas kepadaNya. Mereka datang dengan niat mencari wajah-Nya yang mulia bukan karena riya' (dilihat orang lain) dan juga bukan karena sum'ah (dibicarakan orang lain). [7].pent) tentangnya (tauhid). membantu untuk maslahat-maslahat dunia akhirat. yakni mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sematamata. selatan dan utara Makkah. berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tua.Nya. haji. shalat. Dan diantara yang terbesar adalah menyaksikan tauhid-Nya. sebagian mengajari yang lain. dan di lingkungann masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama. maslahat taklim tata cara haji. dari barat. [5]. saling menasehati.Alaihissalam tersebut dan menyambutnya. Saling Mengenal Dan Saling Menasehati Dan diantara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasehati dengan al-haq.

hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka berthawaf sekeliling rumah yang tua itu (Ka'bah)” [Al-Hajj : 29] [9]. agar Dia menerima amal. hendaknya bersungguh-sungguh merendahkan diri dan terus menerus berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan.Di antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudaranya yang melaksanakan ibadah haji dan temantemannya seperjalanan. di Mekkah dan di segala tempat. Engkau bisa menyebarkan ilmumu dan menjelaskan apa yang engkau miliki.Nya. di pesawat terbang. membereskan hati dan perbuatan . agar Dia menolong untuk mengingat-Nya. agar Dia menolong untuk menunaikan kewajiban dengan sifat yang Dia ridhai serta agar Dia menolong untuk berbuat baik kepada hamba-hamba. . Memperbanyak Ketaatan Di antara manfaat haji adalah memperbanyak shalat dan thawaf. Bukan dari kebodohan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Kitab dan As-Sunnah. bersyukur kepada-Nya dan memperbagus ibadah kepada-Nya . yang di mobil. Berdo'a Kepada-Nya Di antara manfaat haji. [8]. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : Artinya : “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka . akan tetapi haruslah dengan apa yang engkau ketahui berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah dan istimbath ahli ilmu dari keduanya. di tenda.

or.id .BAB IV DAFTAR PUSTAKA www.alsofwah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful