P. 1
Makalah Fiqh Haji

Makalah Fiqh Haji

|Views: 5|Likes:
Published by Dimas

More info:

Published by: Dimas on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

IBADAH HAJI

KELOMPOK 5 :  ALLEN SUBEKTI  DESSY IRYANTI  TANIA SHABRINA

BAB I

Ia wajib dilakukan sekali seumur hidup. 2. penutup kepala.PENDAHULUAN Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam. topi dan yang sejenisnya . berdasarkan firman Allah : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.seperti peci. mengeluarkan zakat. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Islam itu dibangun di atas lima perkara. 4. Mencabut rambut Menggunting kuku Memakai wangi-wangian Membunuh binatang buruan (darat. 4. bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jika seorang wanita pergi haji tanpa mahram maka ia berdosa tetapi hajinya tetap sah. 3. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam " (Ali Imran: 97). Haji diwajibkan dengan lima syarat: Islam Berakal Baligh Merdeka Mampu Dan bagi perempuan ditambah dengan satu syarat yaitu adanya mahram yang pergi bersamanya. 5. Menutupi kepala atau wajah dengan sesuatu yang menempel (bagi laki-laki). surban. berpuasa (di bulan) Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah"(Muttafaq Alaih).Sebab haram hukumnya jika ia pergi haji atau safar (bepergian) lainnya tanpa mahram. Jika seorang muslim melakukan ihram haji atau umrah maka haram atasnya sebelas perkara sampai ia keluar dari ihramnya (tahallul) : 1. 1. 3. adapun bina-tang laut maka dibolehkan) 5. 2.berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam : "Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya"(Muttafaq Alaih). mendirikan shalat. yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Mengenakan pakaian berjahit (bagi laki-laki dan tidak mengapa bagi wanita) 6.

7. Haji ifrad yaitu ia melakukan ihram dengan niat haji saja. Melangsungkan pernikahan 9. Orang Yang Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Memiliki Tiga Keadaan: 1. maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah (tebusan) 2. Haji tamattu' yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah saja pada bulan haji. Dalam keadaan seperti itu ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. karena perintah Nabi terhadapnya. seperti memotong rambut karena sakit. kecuali dalam dua hal : . (setengah sha' lebih kurang sama dengan 1. Ia melakukannya dalam keadaan tidur.Haji qiran yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah dan haji sekaligus. tidak tahu atau dipaksa.25 kg) 3. Orang yang melakukan pelanggaran itu boleh memilih salah satu daripadanya: 1. Menyembelih kambing (untuk dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan ia tidak boleh memakan sesuatu pun daripadanya) 2. lupa. Memakai tutup muka dan kaos tangan (bagi wanita) 8.). Berpuasa selama tiga hari. Yang paling utama adalah haji tamattu'. Haji ada tiga jenis : • • • tamattu' qiran. tetapi ia wajib membayar fidyah 3. masing-masing setengah sha' makanan. Ia melakukannya untuk suatu keperluan. dan ifrad. Ia melakukannya tanpa udzur (alasan). Perbuatannya ter-sebut dibolehkan.kemudian langsung melakukan sa'i haji setelah thawaf qudum . BersetubuhBercumbu (bermesraan) dengan syahwat 10. Pekerjaan orang yang menunaikan haji qiran sama dengan pekerjaan haji ifrad . Mengeluarkan mani dengan onani atau bercumbu. ketika sampai di Makkah ia melakukan thawaf qudum. pen. Memberi makan enam orang miskin. setelah selesai melakukannya ia lalu melakukan ihram dengan niat haji pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah.

3. Niat. 2. Rukun haji tersebut adalah: 1. kesehatan. BAB II PEMBAHASAN Syarat. Memulai ihram dari mîqât (batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah) 2. keamanan. Ihram Wukuf di Arafah Tawaf ifâdah Sa'i Mencukur rambut di kepala atau memotongnya sebagian Tertib dan Rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan menyeluruh. Orang yang menunaikan haji qiran wajib menyembelih kurban. 6. sedangkan orang yang menunaikan haji ifrad tidak wajib hadyu (menyembelih kurban). 3. 5. Jika salah satu ditinggalkan. Islam Akil Balig Dewasa Berakal Waras Orang merdeka (bukan budak) Mampu. 7. Mekah 4. maka hajinya tidak sah. Mabît di Mina .1. Rukun. 2. 2. baik dalam hal biaya. 6. sedangkan orang yang menunaikan haji qiran meniatkan untuk umrah dan haji (secara bersamaan). Orang yang melakukan haji ifrad hanya meniatkan haji saja. Melontar jumrah 3. Mabît (menginap) di Mudzdalifah. 4. dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal berhaji  Rukun Haji Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji. 5.  Wajib Haji 1. dan Wajib Haji  Syarat Haji 1. 4. Hadyu (menyembelih kurban).

dan melakukan shalat subuh di awal waktu. Pelaksanaan Ibadah Haji (Manasik Haji) Tata cara manasik haji adalah sebagai berikut : 1.5. memakai pakaian ihram. yang artinya "aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. tiada sekutu bagi-Mu. waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar (hari menyembelih kurban) tanggal 10 Zulhijah. berdoa. segala kenikmatan. dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina. dan seluruh kerajaan.” 2. yaitu: shalat jamak taqdim dan qashar zuhur-ashar. Mekah Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. berzikir bersama. inna alhamda. Disini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina. Tawaf wada' (tawaf perpisahan) Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan. aku datang. membaca Al-Qur'an. lâ syarîka laka Artinya: “Aku datang ya Allah. Melakukan ihram dari mîqât yang telah ditentukan Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunah. berwudhu. Sesungguhnya segala pujian. Aku datang. shalat jamak taqdim dan qashar maghrib-isya. wa ni'mata laka wa al-mulk. aku datang memenuhi panggilan-Mu. ada beberapa hal yang harus dilakukan. adalah milik Engkau. namun harus membayar dam (denda). 3. Saat wukuf. tiada sekutu bagi-Mu. Mabît di Muzdalifah. maka hajinya tetap sah. Wukuf di Arafah Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah. labbaik lâ syarîka laka labbaik. untuk berhaji". Kemudian berangkat menuju arafah dengan membaca talbiah untuk menyatakan niat: Labbaik Allâhumma labbaik. . dan berniat haji dengan mengucapkan Labbaik Allâhumma hajjan.

seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan. pada tanggal 10 Zulhijah. Melontar jumrah 'aqabah Dilakukan di bukit 'Aqabah. dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwa. dilaksanakan setelah selesai melontar jumrah 'aqobah. dan 'aqabah. 5. 4. Lalu dilanjutkan dengan tahalul kedua. yaitu pada tanggal 11. masing-masing 7 kali. dan mengerjakan shalat subuh ketika fajar telah menyingsing. Tahalul awal. kemudian menyembelih hewan kurban. Selanjutnya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabît di sana. Dengan membaca talbiah masuk ke Masjidil Haram melalui Bâbussalâm (pintu salam) dan melakukan tawaf. dan shalat sunah 2 rakaat di Hijr Ismail (semuanya ada di kompleks Masjidil Haram). . Selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad (batu hitam). Bagi yang ingin melaksanakan tawaf ifâdah pada hari itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf. berdoa di Multazam. kecuali berhubungan seks. lalu shalat sunah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. 6. Setelah tahalul. yaitu mencukur/memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tahalul Tahalul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. dengan 7 butir kerikil. 12. wustâ. Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melontar jumrah ûlâ. Dengan demikian. dan 13 Zulhijah. boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. sehingga semuanya kembali halal untuk dilakukan.Kemudian berhenti sebentar di masy'ar al-harâm (monumen suci) atau Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah SWT (QS 2: 198). dengan cara mencukur/memotong rambut sekurangkurangnya 3 helai. Mabît di Mina Dilaksanakan pada hari tasyrik (hari yang diharamkan untuk berpuasa). Kemudian melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwa.

setelah selesai baru melakukan umrah. Haji ifrâd Haji ifrâd yaitu membedakan ibadah haji dengan umrah. setelah selesai baru melakukan haji. Ibadah haji dan umrah masing-masing dikerjakan tersendiri. Semuanya dilakukan masih dalam bulan haji. Tetapi bagi yang menghendaki nafar sânî atau nafar akhir (meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijah setelah jumrah sore hari). yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Lalu melakukan tawaf wada' sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asal. Jika tidak mampu dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari. melontar jumrah dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijah saja. 7. Macam-macam Haji 1. yaitu 3 hari selagi masih berada di tanah suci. Orang yang melakukan haji tamattu' wajib membayar hadyu (denda). Haji tamattu' Haji tamattu' adalah melakukan umrah terlebih dulu pada bulan haji. maka harus melakukan tawaf ifâdah dan sa'i. Pelaksanaannya. dan 13 Zulhijah). ibadah haji dilakukan terlebih dulu. melontar jumrah dilakukan selama tiga hari (11.Bagi yang menghendaki nafar awwal (meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijah setelah jumrah sore hari). Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk haji  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah 2.Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah  melaksanakan haji setelah selesai melaksanakan semua amalan umrah . Tawaf ifâdah Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifâdah ketika berada di Mekah. dan 7 hari setelah kembali di tanah air. 12. Dengan selesainya melontar jumrah maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah.

3. melakukan seluruh amalan haji Haji Akbar dan Haji Mabrur Haji akbar (haji besar) Istilah haji akbar disebut dalam firman Allah SWT pada surah AtTaubah: 3 yang artinya: “Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar. Dengan demikian segala amalan umrah sudah tercakup dalam amalan haji. tidak dicampuri dosa. ada pula haji asgar (haji kecil) yang merupakan istilah lain untuk umrah. setelah ibadah haji menjadi orang yang lebih baik.” Ada beberapa pendapat ulama tentang haji akbar. yaitu haji akbar adalah: • • • • haji pada hari wukuf di Arafah haji pada hari nahar haji yang wukufnya bertepatan dengan hari jum'at ibadah haji itu sendiri beserta wukufnya di Arafah Namun pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang menyatakan bahwa haji akbar adalah haji yang wukufnya jatuh pada hari jum'at. menggunakan biaya yang halal. Balasan bagi orang yang mendapat haji mabrur adalah surga. Ada haji besar. Haji qirân Haji qirân adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama. Cara pelaksanaannya adalah : a. dan yang terpenting. Haji mabrur Haji mabrur adalah ibadah haji seseorang yang seluruh rangkaian ibadah hajinya dapat dilaksanakan dengan benar. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya : .. bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. ihram dari mîqât dengan niat untuk haji dan umrah sekaligus b. ikhlas..

" Mengenai hukum umrah.. Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 196 yang artinya "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.. Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Ali'Imran. ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. ada beberapa perbedaan pendapat. Umrah diwajibkan bagi setiap muslim hanya 1 kali saja. yaitu perbuatan ibadah yang merupakan kesatuan dari ibadah haji. 96-97). Allah SWT berfirman yang artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia. " (QS. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya "Umrah di dalam bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji sekali". Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi hukumnya sunah mu'akkad (sunah yang dipentingkan). . (diantaranya) maqam Ibrahim. terlebih jika dilakukan di bulan Ramadhan. Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah. sekali seumur hidup atas setiap muslim. berakal sehat. baligh. Umrah Umrah artinya berkunjung atau berziarah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji). mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. dan haji mabrur ganjarannya tiada lain kecuali surga .”(HR Bukhari dan Muslim) Hukum Ibadah Haji Ibadah haji wajib dilaksanakan demikian pula umrah. barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. tetapi banyak melakukan umrah juga disukai. maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. yaitu (bagi) orang yang sanggung mengadakan perjalanan ke Baitullah.“Umrah ke satu ke umrah berikutnya adalah penebus dosa di antara keduanya. merdeka lagi mampu.

Jika telah sampai Muzdalifah ia shalat Maghrib dan Isya' secara jama' qashar dengan satu adzan dan dua iqamat. yaitu ihram dari mîqât. HARI TARWIYAH Hari tarwiyah adalah hari kedelapan dari bulan Dzul Hijjah. 5. HARI ARAFAH Jika matahari terbit pada hari Arafah (hari kesembilan dari bulan Dzul Hijjah). untuk umrah). Rukun. 3. maka setiap Haji berangkat dari Mina ke Arafah. Disebut demikian karena pada hari itu orang-orang mengenyangkan diri dengan minum air untuk (persiapan ibadah) selanjutnya. tawaf. 4. sa'i. . 3. artinya : “Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. 2. 5. diam dan tidak berdesak-desakan. membaca talbiah serta doa. Mandi Berwudhu memakai pakaian ihram di mîqât shalat sunah ihram 2 rakaat niat umrah dan membaca Labbaik Allâhumma 'umrat(an). 6. Adapun rukun umrah adalah: 1. dan tahalul.” Syarat.Pelaksanaan umrah Tata cara pelaksanaan ibadah umrah adalah : 1. 4. dan Wajib Umrah Syarat untuk melakukan umrah adalah sama dengan syarat dalam melakukan ibadah haji. memasuki Masjidil Haram. Ihram Tawaf Sa'i Mencukur rambut kepala atau memotongnya Tertib. dilaksanakan secara berurutan Sementara itu wajib umrah hanya satu. seraya mengumandang-kan talbiyah atau takbir. 2. BERMALAM DI MUZDALIFAH Jika matahari telah tenggelam pada hari Arafah maka para Haji berduyun-duyun (meninggalkan) Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang.

mîqât zamânî jatuh pada bulan Syawal. Tempat-tempat untuk mîqât makânî adalah: . aqabah ) setelah tergelincir-nya matahari dan sebelum matahari tenggelam. sebab hari-hari tasyriq berakhir dengan tenggelamnya matahari.HARI RAYA KURBAN Beberapa amalan pada hari Raya Kurban adalah: 1. dan lemparlah ketiga jumrah (ula. Menyembelih hadyu (bagi orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran) 3. Melempar jumrah aqabah 2. Mîqât terdiri atas mîqât zamânî dan mîqât makânî. o Jika Anda telah selesai melempar jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah. wustha. Mîqât makânî adalah dari tempat mana ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. sampai dengan tanggal 10 Zulhijah. Thawaf ifadhah dan sa'i untuk haji 5. Mîqât zamânî adalah kapan ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. Zulkaidah. Wajib melempar jumrah pada hari-hari tasyriq HARI-HARI TASYRIQ o Wajib bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyriq. Berdasarkan kesepakatan para ulama yang bersumber dari sunah Rasulullah SAW. Mencukur (gundul) rambut kepala atau memendekkannya. yakni malam ke-11 dan ke-12 (bagi yang terburu-buru) serta malam ke13 (bagi yang meng-akhirkan/tetap tinggal). Mîqât Mîqât adalah batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji dan umrah. Bermalamlah (sehari lagi) di Mina pada tanggal 13 Dzul Hijjah. tetapi mencukur (gundul) adalah lebih utama 4. lalu Anda ingin bersegera maka Anda dibolehkan keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam. tetapi jika Anda ingin tetap tinggal maka hal itu lebih utama. Amalan-Amalan Haji dan Umrah 1.

Suci dari hadas besar. Sunah ihram adalah memotong kuku. rambut ketiak. pakaian ihram adalah dua helai pakaian tak berjahit untuk menutup badan bagian atas dan sehelai lagi untuk menutup badan bagian bawah. Kepala tidak ditutup dan memakai alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Bagi laki-laki. Tawaf Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. hadas kecil. pakaian ihram adalah kain berjahit yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah. 4. Kemudian melakukan shalat sunah ihram 2 rakaat (sebelum ihram). dan mandi. Berjalan kaki 3. Syarat tawaf adalah: 1. Menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf 2.• • • • • Zulhulaifah atau Bir-Ali (450 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Madinah Al-Juhfah atau Rabiq (204 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Suriah. membaca talbiah. Ka'bah selalu berada di sisi kiri 6. dan istighfar (sesudah ihram dimulai). dan wilayah-wilayah Maghrib Yalamlan (sebuah gunung yang letaknya 94 km di selatan Mekah) bagi orang yang datang dari arah Yaman Qarnul Manazir (94 km di timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Nejd Zatu Irqin (94 km sebelah timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Irak 2. kumis. yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri . 3. Bagi wanita. dan najis Menutup aurat Melakukan 7 kali putaran berturut-turut Mulai dan mengakhiri tawaf di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad 5. 3. al-idtibâ. rambut kemaluan. Ihram Ihram ialah niat melaksanakan ibadah haji atau umrah dan memakai pakaian ihram. dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan Ka'bah selalu ada di sebelah kiri (berputar berlawanan arah jarum jam). Mesir. 2. shalawat. Bertawaf di luar Ka'bah Sedangkan sunah tawaf adalah: 1.

Tidak ada sekutu bagi-Nya. Artinya : ”Dan ingatlah ketika Kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan . beberapa manfaat ibadah haji adalah : [1]. kecuali Dia dan bahwa Dia adalah satusatunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia.4. dilaksanakan secara berurutan BAB III KESIMPULAN Dengan menunaikan Ibadah Haji kita dapat memperoleh banyak manfaat. "Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun dan sucikan rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf. Niat. Menyambut Seruan Nabi Ibrahima Alaihissalam Nabi Ibrahim Alaihissalam telah menyerukan (agar berhaji) kepada manusia. Menyentuh Hajar Aswad atau memberi isyarat ketika mulai tawaf 5. seperti dalam tawaf wada' dan tawaf nazar. 1275] [3]. Dan hal ini telah diisyaratkan dalam firman-Nya. Tertib. Bahjatun Nanzhirin no. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki (untuk bisa) mendengar seruan Nabi Ibrahim . ruku dan sujud" [Al-Hajj : 26] [2]. Niat untuk tawaf yang terkandung dalam ibadah haji hukumnya tidak wajib karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. maka hukum niat tawaf menjadi wajib. tetapi kalau tawaf itu bukan dalam ibadah haji. Memperbanyak doa dan zikir selama dalam tawaf 8. Mendapat Ampunan Dosa-Dosa Dan Balasan Jannah Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah" [HR Bukhari dan Muslim. Mengikhlaskan Seluruh Ibadah Beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan hati kepada-Nya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan haq. beribadah. 6. Mencapai rukun yamanî (pada putaran ke-7) dan mencium atau menyentuh Hajar Aswad 7. tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak ada tandingan-Nya.

Dan diantara yang terbesar adalah menyaksikan tauhid-Nya. Bahkan mereka betauhid dan ikhlas kepadaNya. pengarahan dan dakwah ke jalan Allah. membimbing. Mereka datang dengan niat mencari wajah-Nya yang mulia bukan karena riya' (dilihat orang lain) dan juga bukan karena sum'ah (dibicarakan orang lain). sebagian mengajari yang lain. menolong. [6]. Menyaksikan Berbagai Manfaat Bagi Kaum Muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : "Agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka" [Al-Hajj : 28] Alah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manfaat-manfaat dengan muthlaq (secara umum tanpa ikatan) dan mubham (tanpa penjelasan) karena banyaknya dan besarnya menafaat-manfaat yang segera terjadi dan nanti akan terjadi baik duniawi maupun ukhrawi. yakni mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sematamata. Menyebarkan Ilmu . dan saling menasehati di antara orang-orang yang datang (berhaji dan sebagainya. di Mina dan di Makkah.Alaihissalam tersebut dan menyambutnya. selatan dan utara Makkah. berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tua.pent) tentangnya (tauhid). [4]. saling menasehati. membantu untuk maslahat-maslahat dunia akhirat. shalat. dari barat.. Mempelajari Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan diantara manfaat haji yang besar adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama Allah dilingkungan rumah Allah yang tua. dan di lingkungann masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama. [5].Nya. maslahat bimbingan. Mereka saling mengenal. zakat. di Arafah. timur. [7]. umrah dan lainnya. Mereka datang dari segala penjuru. di Muzdalifah. Sehingga mereka bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu. Saling Mengenal Dan Saling Menasehati Dan diantara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasehati dengan al-haq. serta mengikrarkan (tauhid) di antara hamba-hamba. haji. Hal itu berlangsung semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. maslahat taklim tata cara haji.

sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : Artinya : “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka . di pesawat terbang. membereskan hati dan perbuatan . Bukan dari kebodohan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Kitab dan As-Sunnah. yang di mobil. Engkau bisa menyebarkan ilmumu dan menjelaskan apa yang engkau miliki. hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka berthawaf sekeliling rumah yang tua itu (Ka'bah)” [Al-Hajj : 29] [9]. agar Dia menolong untuk mengingat-Nya. di Mekkah dan di segala tempat. . [8]. di tenda. hendaknya bersungguh-sungguh merendahkan diri dan terus menerus berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. agar Dia menerima amal. Berdo'a Kepada-Nya Di antara manfaat haji. agar Dia menolong untuk menunaikan kewajiban dengan sifat yang Dia ridhai serta agar Dia menolong untuk berbuat baik kepada hamba-hamba. akan tetapi haruslah dengan apa yang engkau ketahui berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah dan istimbath ahli ilmu dari keduanya. Memperbanyak Ketaatan Di antara manfaat haji adalah memperbanyak shalat dan thawaf.Di antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudaranya yang melaksanakan ibadah haji dan temantemannya seperjalanan. bersyukur kepada-Nya dan memperbagus ibadah kepada-Nya .Nya.

or.BAB IV DAFTAR PUSTAKA www.alsofwah.id .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->