SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU: ___________________________________________________________________________ BIL 1 2 PERKARA Ada isu / peristiwa / masalah yang

difokuskan Perkembangan / isu / peristiwa / masalah / yang difokuskan relevan / sesuai. Isu / masalah / peristiwa yang difokuskan dianalisis secara terperinci: i. Perkembangan isu / peristiwa / yang difokuskan dianalisis secara terperinci 3 ii. Mengenalpasti punca /sebab isu / masalah / peristiwa yang difokuskan STATUS Ada Tiada CATATAN

iii. Mengenalpasti kemungkinan penyebab kepada isu / masalah iv. Mengenalpasti kelemahan isu / masalah / peristiwa yang difokuskan v. Meramal kesan dan akibat isu / masalah / peristiwa yang difokuskan

Kajian lampau yang berkaitan isu / masalah (literature review): 4 i. ii. Sesuai / relevan dengan isu Mencukupi

iii. Ada sumber rujukan Cadangan dan idea diberikan untuk menyelesaikan setiap punca 5 kelemahan: i. ii. 6 Sesuai dan relevan Kritis / kreatif

Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu / masalah yang dikenal pasti. Tindakan susulan rancangan untuk dilaksanakan bagi menyelesaikan isu / Sila rujuk bukti di dalam portfolio pelajar

7

masalah yang dikenal pasti: i. ii. Pelan tindakan / Jadual kerja / Senarai semak disediakan Rujukan – pembacaan / internet / perbincangan dll

Pelaksanaan terhadap langkah-langkah penambahbaikan dijalankan: 8 i. ii. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai Keberkesanan langkah yang dicadangkan

Sila rujuk bukti di dalam portfolio pelajar

Kesimpulan / Refleksi: 9 i. ii. Menilai semula kesan dari tindakan / langkah yang telah dijalankan Halangan-halangan yang timbul (jika ada)