3.6 Konsep Ibadah & taharah (1)

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM Definisi Ibadah Bahasa : Iaitu segala ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan adalah berasaskan kepada ketundukkan. Istilah : Ibadah ialah segala ketundukan dan kepatuhan yang diiringi dengan kecintaan yang mutlak kepada Allah s.w. kehinaan dan merendah diri kepada Allah. .t.

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM Menurut Al-Maududi : Ibadah ialah kepatuhan dan ketundukkan seseorang kepada ketinggian dan kekuasaan seseorang yang lain secara mutlak tanpa apa-apa bantahan. Daripada definisi yang telah dinyatakan di atas maka kita dapati bagi memenuhi klasifikasi ibadah hendaklah mengandungi 2 ciri utama berikut :  Beriltizam/komitmen terhadap segala apa yang disyarakkan Allah dan apa yang telah dinyatakan rasul sama ada ianya perintah atau larangan. Kecintaan yang betul-betul lahir daripada hati yang ikhlas akan mewujudkan keiltizaman/komitmen yang mutlak. halal atau haram dan sebagainya.  .

(tanpa jemu pada setiap ketika dan tempat). Ibadah memerlukan kepada ketundukan dan kepatuhan kepada manhaj yang digariskan Allah dengan penuh kecintaan. Syumul Ibadah menjadi risalah utama kepada perutusan para nabi dan rasul mestilah dinyatakan dalam bentuknya yang syumul 1.Persepsi Ibadah Untuk menjadikan ibadah sebagai suatu pengabdian yang menjadi tunggak kepada kecemerlangan kehidupan duniawi dan ukhrawi umat manusia maka ia mesti merangkumkan 2 unsur (kefahaman) berikut : 1. Pengabdian. . Membentuk individu Muslim kepada satu hala tuju dan arah tujuan.1 Kesan terhadap kefahaman kesyumulan ibadah kepada manusia. Mengarahkan kehidupan individu Muslim serta pengamalan kehidupan seharian mereka adalah cara hidup Rabbani. 2.

2. tunduk. patuh dan sujud kepada Allah satu-satunya. Ibadah Adalah Ujian. Manusia bukan sahaja dijadikan daripada unsur tanah/fizikal tetapi ia wujud hasil daripada kesinambungan antara Roh dan fizikal. Ibadah adalah ujian Allah keatas manusia untuk melihat sejauhmana kepatuhan dan keyakinan manusia kepada Allah. Maka dengan itu Allah akan memberikan ganjaran dan balasan setimpal dengan apa yang dilakukan manusia. 3. . 4. Ibadah Adalah Hak Allah Ke Atas Manusia. Ibadah Sebahagian Daripada Keperluan Roh. Ibadah Memberi Kebebasan Dan Kesahteraan. 1.TUJUAN MENYEMBAH/MENGABDIKAN DIRI KEPADA ALLAH. Ini adalah kerana manusia akan hanya menyembah. Roh memerlukan makanannya yang tersendiri — lapar dan menyimpang.

2.t  Ibadah Khusus Ialah tatacara/adab-adab tertentu yang telah digariskan khusus oleh Allah kepada hambanya untuk menghampirkan diri mereka kepadaNya. Ikhlas amal. Mematuhi syariat Allah.w. 3. Pembahagian Ibadah. Ibadah dapat dibahagikan kepada DUA bahagian utama iaitu :  Ibadah Umum Ialah segala perkara yang dilakukan bertujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah s. Menyembah/mengabdikan diri kepada Allah. .ASAS PENERIMAAN IBADAH DALAM ISLAM. Sesuatu yang dilakukan dalam proses pengabdian diri kepada Allah mestilah berasaskan kepada 3 ciri asasi berikut untuk diterimapakai Allah : 1.

Tidak terkongkong pada satu-satu tempat peribadatan sahaja. Melambangkan khudhu’ yang penuh dan ketaatan yang mutlak kepada Allah. Di kerjakan semata-mata kerana Allah 2. 4. . Perhubungan langsung antara hamba dengan pencipta-Nya 3.Ciri-Ciri Ibadat Dalam Islam 1.

Perkara yang boleh digunakan untuk bersuci : Air Kayu Batu Kertas Tanah Daun dll .KONSEP TAHARAH DI DALAM ISLAM Definisi Bahasa : Kebersihan atau penyucian daripada segala kotoran sama ada hissi atau maknawi. Istilah : Mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau seumpamanya.

Air dan pembahagiannya Air terbahagi kepada 4 bahagian : *Air Mutlak *Air mustakmal *Air Musyammas *Air Mutanajis Najis Definisi Bahasa : Najis ialah segala sesuatu yang kotor. sekalipun menurut pandangan syarak ia adalah bersih seperti hingus dan kahak Istilah : Najis ialah setiap barangan/ain yang diharamkan untuk kita mengambilnya/makan secara mutlak pada masa pilihan di samping mudah untuk membezakannya dan sekiranya ia memungkinkan untuk diambil/dimakan maka ia bukanlah kerana keharamannya atau kekotorannya dan juga kemudaratannya pada badan atau akal. Oleh yang demikian kita dapati sesuatu dianggap kotor oleh manusia maka ia tergolong dalam kategori najis. .

Thaharah Air & bahagian Air mutlak Air mustakmal Air musyammas Air mutanajis Najis & bahagian Perkara yang mengangkat hadas • wuduk • mandi • istinjak tayamum Perkara yang membatalkan wuduk Perkara yang mewajibkan mandi Mukhaffafah Mutawasitah Mughallazah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful