RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Mata pelajaran Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada

: 17 April 2013 : 8.30 – 9.30 pagi : 5 Mutiara : 39 : Bahasa Melayu : Kemasyarakatan : Pantun Nasihat Kemasyarakatan : Semua murid pernah mendengar pantun nasihat.

Hasil pembelajaran

: Fokus Utama 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Objektif

: Pada akhir pelajaran ini, murid dapat 1. Membaca teks pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Menceritakan tentang maksud tersurat dan tersirat yang terdapat dalam pantun.

Kemahiran bahasa

: Kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan bertutur.

Kecerdasan Pelbagai Verbal-Linguistik Bahan Bantu Mengajar : Buku teks m/s 29. komputer riba. . Kemahiran berfikir Menjana idea Menganalisis ii. pembesar suara. bahan audio. bantu-membantu. berani Kemahiran Bernilai Tambah : i. Sebutan dan intonasi – Sebutan dan intonasi pantun bahasa Melayu.Sistem bahasa : i. teks pantun. Pendidikan Moral Nilai : Toleransi . Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. tolong-menolong.

Buku teks m/s 29 Langkah 2 8. ii. Murid mendengar bacaan guru dengan teliti.Langkah/Masa Isi Pelajaran i. KP . Petikan teks . .‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii. Adakah pantun tersebut betul dari aspek bentuk dan ritma? Tidak.9.BBM .Murid membuka buku teks teks halaman 29 (teks pantun).Menjana idea ii. iv. Tajuk Pelajaran : ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ i. KP .Berbalas pantun ii.50 .Mendengar bacaan guru Set Induksi 8.35 . Catatan i. Apakah yang dapat kamu dengar sebentar tadi? Aktiviti berbalas pantun iii. BBM . BBM . i. Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara individu.KB -Menjana idea ii.10 pagi (20 minit) i.VerbalLinguistik iii. ii. iii. Murid mendengar bahan audio yang diperdengarkan dihadapan kelas.VerbalLinguistik iii.Audio lagu ‘Berbalas pantun’ .Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan i.KP . Murid bersoal jawab bersama guru mengenai bahan audio tersebut. Bacaan secara : .Beramai-ramai .50 pagi (15 minit) i.Murid membaca teks pantun ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ beramairamai. Bacaan secara : .KB -Menjana idea ii.Komputer riba . ii.Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan . iii.8.Individu i. Bahan audio . Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara berpasangan iii.Pasangan . Murid membaca teks pantun secara mentalis (senyap).Mentalis (senyap) . Petikan pantun .VerbalLinguistik iii. KB . Murid mendengar penerangan guru berkaitan bahan audio dan tajuk pelajaran.30 .Pembesar suara Langkah 1 8.8.‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii.35 pagi (5 Minit) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran i.

Sentiasa menjadikan sifat bantumembantu dan tolongmenolong antara satu sama lain sebagai amalan yang mulia. Murid diberi teguran jika terdapat kesalahan semasa membaca teks pantun. Murid dan guru berbincang mengenai mesej/maksud tersurat dan tersirat yang terkandung dalam setiap rangkap.Teks ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ Langkah 3 9.9. iii. Perbincangan maksud pantun bagi setiap rangkap.KP . Apakah mesej yang terkandung dalam rangkap pertama. R4 .Murid bersoal jawab bersama guru berkaitan ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii. ketiga. i. kedua. i.iv. R2 .KB -Menjana idea -Menganalisis ii.10 .25 pagi (15 minit) R1 – Masyarakat hidup dalam pelbagai kaum yang berbeza-beza dan perlu bersatu padu pada setiap masa.Sikap bertolakansur/menghormati pendapat orang lain mampu melahirkan masyarakat yang berani serta mewujudkan negara yang tenteram. BBM .VerbalLinguistik iii. . dan keempat? i. Teks ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii. R3 .Amalan berbudi/amalan baik yang menjadi kebiasaan akan dapat mewujudkan kehidupan yang aman damai.

25 – 9.KP .Nilai murni : -Tolong-menolong -Bantu-membantu -Toleransi -Berani i. iii. ii.Guru merumus isi pelajaran kepada murid-murid.Rumusan isi pelajaran Penutup 9. Murid mendengar penerangan guru secara sumbang saran berkaitan nilai murni.KB -Membuat kesimpulan ii.Verbal-linguistik REFLEKSI: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ULASAN PENSYARAH / GURU PEMBIMBING ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . ii.i.30 pagi (5 minit) i. Murid bersoal jawab bersama guru tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini. Soal jawab : Apakah yang telah kita pelajari hari ini? ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful