RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Mata pelajaran Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada

: 17 April 2013 : 8.30 – 9.30 pagi : 5 Mutiara : 39 : Bahasa Melayu : Kemasyarakatan : Pantun Nasihat Kemasyarakatan : Semua murid pernah mendengar pantun nasihat.

Hasil pembelajaran

: Fokus Utama 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Objektif

: Pada akhir pelajaran ini, murid dapat 1. Membaca teks pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Menceritakan tentang maksud tersurat dan tersirat yang terdapat dalam pantun.

Kemahiran bahasa

: Kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan bertutur.

. Pendidikan Moral Nilai : Toleransi . tolong-menolong. bahan audio. Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. berani Kemahiran Bernilai Tambah : i. bantu-membantu. pembesar suara.Sistem bahasa : i. Kemahiran berfikir Menjana idea Menganalisis ii. Kecerdasan Pelbagai Verbal-Linguistik Bahan Bantu Mengajar : Buku teks m/s 29. Sebutan dan intonasi – Sebutan dan intonasi pantun bahasa Melayu. teks pantun. komputer riba.

Tajuk Pelajaran : ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ i. BBM .Audio lagu ‘Berbalas pantun’ . Bacaan secara : . Adakah pantun tersebut betul dari aspek bentuk dan ritma? Tidak. ii. iii.Murid membuka buku teks teks halaman 29 (teks pantun).BBM . Bacaan secara : . Murid mendengar bacaan guru dengan teliti.‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii. Bahan audio . KB . iii.50 .Langkah/Masa Isi Pelajaran i.9. KP .Pembesar suara Langkah 1 8.35 pagi (5 Minit) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran i.50 pagi (15 minit) i. BBM .Buku teks m/s 29 Langkah 2 8.Berbalas pantun ii. Apakah yang dapat kamu dengar sebentar tadi? Aktiviti berbalas pantun iii.Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan .35 .KB -Menjana idea ii. ii.Individu i.Pasangan .Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan i.Mendengar bacaan guru Set Induksi 8.Komputer riba . Murid bersoal jawab bersama guru mengenai bahan audio tersebut. .Murid membaca teks pantun ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ beramairamai. Catatan i.‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii. i. iv. Murid membaca teks pantun secara mentalis (senyap).Beramai-ramai . KP . ii.30 . Murid mendengar penerangan guru berkaitan bahan audio dan tajuk pelajaran.10 pagi (20 minit) i.VerbalLinguistik iii.8. Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara berpasangan iii. Petikan teks . Murid mendengar bahan audio yang diperdengarkan dihadapan kelas. Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara individu.Mentalis (senyap) .8.Menjana idea ii. Petikan pantun .KP .VerbalLinguistik iii.KB -Menjana idea ii.VerbalLinguistik iii.

R4 .25 pagi (15 minit) R1 – Masyarakat hidup dalam pelbagai kaum yang berbeza-beza dan perlu bersatu padu pada setiap masa. R3 .Murid bersoal jawab bersama guru berkaitan ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii. Apakah mesej yang terkandung dalam rangkap pertama. R2 .9. .KP . Murid dan guru berbincang mengenai mesej/maksud tersurat dan tersirat yang terkandung dalam setiap rangkap.KB -Menjana idea -Menganalisis ii. i. dan keempat? i.Sentiasa menjadikan sifat bantumembantu dan tolongmenolong antara satu sama lain sebagai amalan yang mulia.iv. ketiga.Teks ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ Langkah 3 9. Murid diberi teguran jika terdapat kesalahan semasa membaca teks pantun. Perbincangan maksud pantun bagi setiap rangkap. i.10 . iii.Sikap bertolakansur/menghormati pendapat orang lain mampu melahirkan masyarakat yang berani serta mewujudkan negara yang tenteram. kedua.VerbalLinguistik iii. BBM . Teks ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii.Amalan berbudi/amalan baik yang menjadi kebiasaan akan dapat mewujudkan kehidupan yang aman damai.

iii.30 pagi (5 minit) i.KP . ii.i.Verbal-linguistik REFLEKSI: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ULASAN PENSYARAH / GURU PEMBIMBING ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . ii. Murid bersoal jawab bersama guru tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini.Guru merumus isi pelajaran kepada murid-murid. Soal jawab : Apakah yang telah kita pelajari hari ini? ii.Nilai murni : -Tolong-menolong -Bantu-membantu -Toleransi -Berani i. Murid mendengar penerangan guru secara sumbang saran berkaitan nilai murni.25 – 9.KB -Membuat kesimpulan ii.Rumusan isi pelajaran Penutup 9.