RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Mata pelajaran Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada

: 17 April 2013 : 8.30 – 9.30 pagi : 5 Mutiara : 39 : Bahasa Melayu : Kemasyarakatan : Pantun Nasihat Kemasyarakatan : Semua murid pernah mendengar pantun nasihat.

Hasil pembelajaran

: Fokus Utama 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Objektif

: Pada akhir pelajaran ini, murid dapat 1. Membaca teks pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Menceritakan tentang maksud tersurat dan tersirat yang terdapat dalam pantun.

Kemahiran bahasa

: Kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan bertutur.

pembesar suara.Sistem bahasa : i. tolong-menolong. bantu-membantu. Pendidikan Moral Nilai : Toleransi . Kemahiran berfikir Menjana idea Menganalisis ii. teks pantun. Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. bahan audio. . Sebutan dan intonasi – Sebutan dan intonasi pantun bahasa Melayu. komputer riba. berani Kemahiran Bernilai Tambah : i. Kecerdasan Pelbagai Verbal-Linguistik Bahan Bantu Mengajar : Buku teks m/s 29.

BBM .Buku teks m/s 29 Langkah 2 8.50 . Bahan audio .8. Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara berpasangan iii. ii. KB . Murid bersoal jawab bersama guru mengenai bahan audio tersebut.Beramai-ramai . Apakah yang dapat kamu dengar sebentar tadi? Aktiviti berbalas pantun iii. Bacaan secara : .50 pagi (15 minit) i.35 pagi (5 Minit) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran i.8.KB -Menjana idea ii. Murid mendengar bacaan guru dengan teliti.35 . KP . BBM .Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan . ii.KP .Murid membaca teks pantun ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ beramairamai.Individu i. Petikan pantun . Murid mendengar penerangan guru berkaitan bahan audio dan tajuk pelajaran. i.Mendengar bacaan guru Set Induksi 8. Bacaan secara : .10 pagi (20 minit) i. Catatan i.Berbalas pantun ii.BBM .Pasangan .Pembesar suara Langkah 1 8.VerbalLinguistik iii.‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii.30 .‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii.Menjana idea ii.Mentalis (senyap) . Tajuk Pelajaran : ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ i. . iii.Audio lagu ‘Berbalas pantun’ .Langkah/Masa Isi Pelajaran i.9.Murid membuka buku teks teks halaman 29 (teks pantun). KP . Murid membaca teks pantun secara mentalis (senyap). iv.VerbalLinguistik iii.Komputer riba . iii.KB -Menjana idea ii. Petikan teks . Adakah pantun tersebut betul dari aspek bentuk dan ritma? Tidak. Murid mendengar bahan audio yang diperdengarkan dihadapan kelas.VerbalLinguistik iii. Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara individu.Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan i. ii.

Apakah mesej yang terkandung dalam rangkap pertama. R3 .KB -Menjana idea -Menganalisis ii. Perbincangan maksud pantun bagi setiap rangkap. i.9.Murid bersoal jawab bersama guru berkaitan ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii. ketiga.Amalan berbudi/amalan baik yang menjadi kebiasaan akan dapat mewujudkan kehidupan yang aman damai.Sikap bertolakansur/menghormati pendapat orang lain mampu melahirkan masyarakat yang berani serta mewujudkan negara yang tenteram.VerbalLinguistik iii. i. Murid dan guru berbincang mengenai mesej/maksud tersurat dan tersirat yang terkandung dalam setiap rangkap.KP . kedua. dan keempat? i. Teks ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii. .Teks ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ Langkah 3 9. iii.25 pagi (15 minit) R1 – Masyarakat hidup dalam pelbagai kaum yang berbeza-beza dan perlu bersatu padu pada setiap masa.10 .Sentiasa menjadikan sifat bantumembantu dan tolongmenolong antara satu sama lain sebagai amalan yang mulia. R4 . BBM . R2 .iv. Murid diberi teguran jika terdapat kesalahan semasa membaca teks pantun.

Soal jawab : Apakah yang telah kita pelajari hari ini? ii.Rumusan isi pelajaran Penutup 9.25 – 9.Verbal-linguistik REFLEKSI: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ULASAN PENSYARAH / GURU PEMBIMBING ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .KB -Membuat kesimpulan ii.Guru merumus isi pelajaran kepada murid-murid. Murid bersoal jawab bersama guru tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini.i. Murid mendengar penerangan guru secara sumbang saran berkaitan nilai murni.Nilai murni : -Tolong-menolong -Bantu-membantu -Toleransi -Berani i. ii.30 pagi (5 minit) i.KP . ii. iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful