RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Mata pelajaran Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada

: 17 April 2013 : 8.30 – 9.30 pagi : 5 Mutiara : 39 : Bahasa Melayu : Kemasyarakatan : Pantun Nasihat Kemasyarakatan : Semua murid pernah mendengar pantun nasihat.

Hasil pembelajaran

: Fokus Utama 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Objektif

: Pada akhir pelajaran ini, murid dapat 1. Membaca teks pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Menceritakan tentang maksud tersurat dan tersirat yang terdapat dalam pantun.

Kemahiran bahasa

: Kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan bertutur.

tolong-menolong. teks pantun. Kecerdasan Pelbagai Verbal-Linguistik Bahan Bantu Mengajar : Buku teks m/s 29. bahan audio. Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.Sistem bahasa : i. berani Kemahiran Bernilai Tambah : i. komputer riba. bantu-membantu. . Pendidikan Moral Nilai : Toleransi . Kemahiran berfikir Menjana idea Menganalisis ii. pembesar suara. Sebutan dan intonasi – Sebutan dan intonasi pantun bahasa Melayu.

Bacaan secara : . Petikan pantun .Mentalis (senyap) .KB -Menjana idea ii. . Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara individu. Tajuk Pelajaran : ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ i. Murid mendengar bacaan guru dengan teliti.Menjana idea ii.9.Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan . KB .VerbalLinguistik iii.Langkah/Masa Isi Pelajaran i.50 pagi (15 minit) i.‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii.VerbalLinguistik iii. iii.Beramai-ramai .35 . Adakah pantun tersebut betul dari aspek bentuk dan ritma? Tidak. iii.Individu i. Catatan i.BBM . Murid mendengar bahan audio yang diperdengarkan dihadapan kelas.10 pagi (20 minit) i. iv.Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan i.Audio lagu ‘Berbalas pantun’ . Bahan audio .VerbalLinguistik iii.Komputer riba . BBM .Berbalas pantun ii.30 .8.Pasangan .‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii. ii.Pembesar suara Langkah 1 8. BBM .Mendengar bacaan guru Set Induksi 8.50 . KP . i.KB -Menjana idea ii.Murid membuka buku teks teks halaman 29 (teks pantun). ii. Bacaan secara : . Murid membaca teks pantun secara mentalis (senyap).KP . KP . Murid bersoal jawab bersama guru mengenai bahan audio tersebut. Apakah yang dapat kamu dengar sebentar tadi? Aktiviti berbalas pantun iii. ii. Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara berpasangan iii.Murid membaca teks pantun ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ beramairamai.8.35 pagi (5 Minit) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran i.Buku teks m/s 29 Langkah 2 8. Petikan teks . Murid mendengar penerangan guru berkaitan bahan audio dan tajuk pelajaran.

dan keempat? i. Perbincangan maksud pantun bagi setiap rangkap.Teks ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ Langkah 3 9.VerbalLinguistik iii. i. R3 .KP . Apakah mesej yang terkandung dalam rangkap pertama.9. .KB -Menjana idea -Menganalisis ii. BBM . Teks ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii.Amalan berbudi/amalan baik yang menjadi kebiasaan akan dapat mewujudkan kehidupan yang aman damai. Murid dan guru berbincang mengenai mesej/maksud tersurat dan tersirat yang terkandung dalam setiap rangkap.Murid bersoal jawab bersama guru berkaitan ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii.iv.10 . iii. Murid diberi teguran jika terdapat kesalahan semasa membaca teks pantun. i.Sentiasa menjadikan sifat bantumembantu dan tolongmenolong antara satu sama lain sebagai amalan yang mulia.25 pagi (15 minit) R1 – Masyarakat hidup dalam pelbagai kaum yang berbeza-beza dan perlu bersatu padu pada setiap masa.Sikap bertolakansur/menghormati pendapat orang lain mampu melahirkan masyarakat yang berani serta mewujudkan negara yang tenteram. R4 . kedua. R2 . ketiga.

Verbal-linguistik REFLEKSI: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ULASAN PENSYARAH / GURU PEMBIMBING ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .Rumusan isi pelajaran Penutup 9. Soal jawab : Apakah yang telah kita pelajari hari ini? ii. ii.KP .Guru merumus isi pelajaran kepada murid-murid.25 – 9.KB -Membuat kesimpulan ii. Murid bersoal jawab bersama guru tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini.Nilai murni : -Tolong-menolong -Bantu-membantu -Toleransi -Berani i.i.30 pagi (5 minit) i. Murid mendengar penerangan guru secara sumbang saran berkaitan nilai murni. ii. iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful