RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Mata pelajaran Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada

: 17 April 2013 : 8.30 – 9.30 pagi : 5 Mutiara : 39 : Bahasa Melayu : Kemasyarakatan : Pantun Nasihat Kemasyarakatan : Semua murid pernah mendengar pantun nasihat.

Hasil pembelajaran

: Fokus Utama 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Objektif

: Pada akhir pelajaran ini, murid dapat 1. Membaca teks pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Menceritakan tentang maksud tersurat dan tersirat yang terdapat dalam pantun.

Kemahiran bahasa

: Kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan bertutur.

Pendidikan Moral Nilai : Toleransi . Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. bahan audio. Kemahiran berfikir Menjana idea Menganalisis ii. berani Kemahiran Bernilai Tambah : i. bantu-membantu. Sebutan dan intonasi – Sebutan dan intonasi pantun bahasa Melayu. komputer riba. . tolong-menolong. pembesar suara. Kecerdasan Pelbagai Verbal-Linguistik Bahan Bantu Mengajar : Buku teks m/s 29. teks pantun.Sistem bahasa : i.

VerbalLinguistik iii.9.Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan . Murid mendengar penerangan guru berkaitan bahan audio dan tajuk pelajaran.35 .Komputer riba .BBM . Apakah yang dapat kamu dengar sebentar tadi? Aktiviti berbalas pantun iii. iv.KB -Menjana idea ii.30 . iii.Buku teks m/s 29 Langkah 2 8.VerbalLinguistik iii.Individu i.KP . KB . Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara individu.Berbalas pantun ii.‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii. Murid membaca teks pantun secara mentalis (senyap). Bacaan secara : .35 pagi (5 Minit) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran i.Mendengar bacaan guru Set Induksi 8.8.Murid membaca teks pantun ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ beramairamai. Murid mendengar bahan audio yang diperdengarkan dihadapan kelas.Langkah/Masa Isi Pelajaran i. Murid bersoal jawab bersama guru mengenai bahan audio tersebut. ii. . Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara berpasangan iii.KB -Menjana idea ii. Bacaan secara : .Mentalis (senyap) .Pasangan . Petikan teks .VerbalLinguistik iii. KP .Beramai-ramai .50 pagi (15 minit) i. Murid mendengar bacaan guru dengan teliti. ii.Murid membuka buku teks teks halaman 29 (teks pantun). Catatan i.Pembesar suara Langkah 1 8.Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan i. iii. i. KP . BBM . Petikan pantun . BBM . ii. Adakah pantun tersebut betul dari aspek bentuk dan ritma? Tidak.8. Bahan audio . Tajuk Pelajaran : ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ i.‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii.Menjana idea ii.Audio lagu ‘Berbalas pantun’ .50 .10 pagi (20 minit) i.

Teks ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii.10 .Amalan berbudi/amalan baik yang menjadi kebiasaan akan dapat mewujudkan kehidupan yang aman damai. kedua. BBM .Sikap bertolakansur/menghormati pendapat orang lain mampu melahirkan masyarakat yang berani serta mewujudkan negara yang tenteram.VerbalLinguistik iii. dan keempat? i. i. R3 .Teks ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ Langkah 3 9. Apakah mesej yang terkandung dalam rangkap pertama. Perbincangan maksud pantun bagi setiap rangkap. Murid dan guru berbincang mengenai mesej/maksud tersurat dan tersirat yang terkandung dalam setiap rangkap. R4 . . ketiga. iii.9.iv.25 pagi (15 minit) R1 – Masyarakat hidup dalam pelbagai kaum yang berbeza-beza dan perlu bersatu padu pada setiap masa. i. Murid diberi teguran jika terdapat kesalahan semasa membaca teks pantun.Sentiasa menjadikan sifat bantumembantu dan tolongmenolong antara satu sama lain sebagai amalan yang mulia.KP . R2 .Murid bersoal jawab bersama guru berkaitan ‘Pantun Nasihat Kemasyarakatan’ ii.KB -Menjana idea -Menganalisis ii.

25 – 9. Murid mendengar penerangan guru secara sumbang saran berkaitan nilai murni.KP . ii.Nilai murni : -Tolong-menolong -Bantu-membantu -Toleransi -Berani i.KB -Membuat kesimpulan ii.Rumusan isi pelajaran Penutup 9. Murid bersoal jawab bersama guru tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini.i. ii.30 pagi (5 minit) i. Soal jawab : Apakah yang telah kita pelajari hari ini? ii.Verbal-linguistik REFLEKSI: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ULASAN PENSYARAH / GURU PEMBIMBING ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . iii.Guru merumus isi pelajaran kepada murid-murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful