BAHAGIAN A Isikan tempat kosong dengn huruf yang sesuai.

Markah :

/20

Bahagian B Padankan gambar dengan huruf vokal Markah : /10 .

Padankan suku kata menjadi perkataan yang bermakna Markah : /15 .

Bulatkan huruf awal bagi setiap gambar di bawah. Markah : /12 .

Markah : /20 .