Kepentingan Kepelbagaian Sumber Bumi Kepada Manusia

Disediakan oleh: Muhammad Iqbal Bin Kamarudin (1 Adil)

Bahan yang dilarutkan termasuklah makanan yang dicerna. • Tumbuhan menggunakan air dalam proses fotosintesis. penternakan. perindustrian serta pengangkutan.Kepentingan Air • Air amat penting untuk mengawal suhu badan manusia. oksigen dan bahan buangan. • Darah yang terdiri daripada air juga merupakan pengangkut utama di dalam badan manusia. • Air juga diperlukan dalam pertanian. • Air adalah pelarut yang penting dalam badan kita. .

. • Tumbuhan memerlukan karbon dioksida semasa proses fotosintesis.Kepentingan Udara dalam Kehidupan • Manusia memerlukan oksigen semasa respirasi untuk membebaskan tenaga daripada makanan. • Oksigen diperlukan untuk pembakaran. • Pembuatan baja kimia (baja ammonium. baja urea) memerlukan nitrogen.

Kepentingan Tanah dan Mineral • Tanah merupakan tapak pertanian. tapak perumahan dan tapak perindustrian. Tumbuhan juga memerlukan mineral untuk pertumbuhan. . • Mineral mengandungi pelbagai bahan logam yang boleh diekstrak daripadanya. kenderaan dan sebagainya. Logam-logam tersebut digunakan untuk membuat pelbagai benda seperti peralatan. Hasil daripada pertanian ini boleh digunakan sebagai makanan atau diproses untuk menghasilkan produk.

Bahan api fosil merupakan sumber tenaga yang utama untuk menggerakkan mesin dan jentera di kilang. . Gas petroleum cecair pula digunakan sebagai bahan api untuk memasak di rumah.Kepentingan Bahan Api Fosil dan Hidupan • Bahan api fosil penting kerana ia diperlukan untuk menjana elektrik. untuk membuat pakaian. • Hidupan di Bumi seperti tumbuhan dan haiwan penting kepada kita dalam banyak aspek seperti sebagai sumber makanan. kapal laut dan sebagainya. menjadi bahan api untuk pesawat. sebagai bahan binaan rumah dan lain-lain.

PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN SUMBER DI BUMI .

pengendalian.Pemeliharaan • Tindakan melindungi sumber-sumber di Bumi supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya. Pemuliharaan • Cara penggunaan. kerosakan dan kerugian. dan pengurusan sumber alam untuk mengelakkan pembaziran. Maksud Pemeliharaan dan Pemuliharaan .

Cara Memelihara dan Memulihara Air Mengurangkan penerokaan hutan yang merupakan kawasan tadahan air Tidak membuang sampah sarap ke dalam longkang. sungai atau laut Mengawal penmbuangan sisa kilang dan sisa pertanian ke dalam air Jimatkan penggunaan air di rumah .

Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam untuk mengurangkan penggunaan bahan api Memasang penapis untuk menapis asap yang keluar daripada cerobong kilang . angin. suria dan sebagainya.Cara Memelihara dan Memulihara Udara Tidak melakukan pembakaran secara terbuka Mengganti bahan api fosil dengan sumber alternatif seperti biojisim.

Cara Memelihara dan Memulihara Tanah dan Hidupan Menebang pokok yang tua sahaja. Menanam semula pokok yang baharu setelah ditebang Menanam tanaman untuk menutup muka bumi .

Cara Memelihara dan Memulihara Mineral dan Bahan Api Fosil Mengurangkan penggunaan bahan api fosil Mengguna sumber tenaga alternatif (suria. dll.) . air.

.Mengurangkan Penggunaan dan Penggunaan Semula Barangan seperti bekas makanan polistren ini patut dikurangkan penggunaannya Beg plastik boleh diguna semula.

Barangan yang boleh dikitar semula Contoh barangan yang boleh dikitar semula .