Lakukanlah kewajibanmu sebagai orang yang ber-iman Jadilah Orang yang ber-ilmu Berbuatlah baik yang

salah satunya adalah dengan ber-amal

PERSAMAAN KATA (SINONIM).(1) Pilihlah a,b,c, atau d yang mempunyai persamaan arti atau yang hampir sama artinya dengan kata yang berhuruf kapital ( huruf besar ).

1. ANDAL

:

A. Dampak

B. Tangguh

C. Hebat

D. Lingkungan

2. KISI-KISI

:

A. Alat hitung

B. Tabel

C. Terali

D. Pola kerja

3. DIKOTOMI

:

A. Kembar dua

B. Dibagi dua

C. Dua kepala

D. Dwifungsi

4. RABAT

:

A. Pembayaran

B. Keuntungan

C. Tambahan

D. Potongan

5. ABSOLUT

:

A. Tetap

B. Berubah

C. Tertentu

D. Mutlak

6. EVOKUSI

:

A. Pengambilan

B. Pengaruh

C. Penggugah rasa

D. Penalaran

7. KONVENSI

:

A. Mufakat

B. Suara

C. Musyawarah

D. Sepakat

8. BRILIAN

:

A. Menyenangkan

B. Takjub

C. Pemenang

D. Mengagumkan

9. PEDAGOGI :

A. Pembenahan

B. Pengajaran

C. Pendidikan

D. Pelajaran

10. JUMANTARA:

A. Bumi

B. Gunung

C. Awang-awang

D. Belantara

11. KAMPIUM :

A. Juara

B. Menang

C. Lomba

D. Juri

By: http://listyami.wordpress.com

Lakukanlah kewajibanmu sebagai orang yang ber-iman Jadilah Orang yang ber-ilmu Berbuatlah baik yang salah satunya adalah dengan ber-amal

12. BERONGSANG:

A. Diam

B. Marah-marah

C. Berontak

D. Cemberut

13. INSOMANIA:

A. Tidak bisa tidur

B. Sakit kepala

C. Pulas

D. Takut

14. SEMENTANG:

A. Sementara

B. Sehingga

C. Karena

D. Walaupun

15. MOTILITAS :

A. Tetap

B. Berpindah

C. Gerak

D. Cepat

16. SURPLUS

:

A. Sedikit

B. Berkelebihan

C. Kenaikan

D. Meningkat

17. DATUM

:

A. Minggu

B. Bulan

C. Tanggal

D. Tahun

18. REGULER

:

A. Peraturan

B. Teratur

C. Ketentuan

D. Cara

19. BANDELA :

A. Kotak

B. Pita

C. Bandana

D. Peti kemas

20. AKSELERASI :

A. Kecepatan

B. Percepatan

C. Ukuran

D. Jarak

Jawaban : 1. B 2. C 3. B 4. D 5. D 6. C 7. A 8. D 9. B 10. C 11. A 12. B 13. A 14. D 15. C 16. B 17. C 18. B 19. D 20. B

By: http://listyami.wordpress.com