Papan Cerita

Penghubung “link” :
ANIMATION GRAFIK GRAFIK 1 LATAR BELAKANG 2 LATAR BELAKANG 1 TEXT 1

MENU UTAMA

HYPERTEXT 1 HYPERTEXT 2 HYPERTEXT 3 HYPERTEXT 4 HYPERTEXT 5 HYPERTEXT 6 HYPERTEXT 7 HYPERTEXT 8 ANIMATION GRAFIK

GRAFIK 2

GRAFIK 2

GRAFIK 2

F F F F F F F F F

Hypertext 1 kepada ID 2 Hypertext 2 kepada ID 3 Hypertext 3kepada ID 4 Hypertext 4 kepada ID 5 Hypertext 5 kepada ID 6 Hypertext 6 kepada ID 7 Hypertext 7 kepada ID 8 Hypertext 8 kepada ID 9 Button menu utama kepada muka hadapan

Nota :
TEXT 2 ANIMATION GRAFIK

F F F F F F F F

GRAFIK 3

ANIMATION GRAFIK TEXT 3

F

Single web page Latar belakang 1 – warna biru Latar belakang 2 – warna hijau Text 1 – intro Text 2 – tajuk pelajaran “Adab Memelihara Alam” Text 3 – profile pereka Grafik 1 – gambar bismillahirrahmanir rahim Grafik 2 – gambar alam ciptaan Allah Grafik 3 – gambar pereka

Nama Projek: Laman Web – Alam Sekitar Ciri-ciri Media : Teks Grafik Animasi Video Suara

Skrin : ID 1 Pereka : Siti Sholeha Binti Muzakir

Tarikh : 20/12/2009 Muka surat : 01 daripada 08

Papan Cerita Penghubung “link” : ANIMATION GRAFIK GRAFIK 1 LATAR BELAKANG 2 LATAR BELAKANG 1 TEXT 1 MENU UTAMA HYPERTEXT 1 HYPERTEXT 2 HYPERTEXT 3 HYPERTEXT 4 HYPERTEXT 5 HYPERTEXT 6 HYPERTEXT 7 GRAFIK 2 HYPERTEXT 8 F F F F F F F F F Hypertext 1 kepada ID 2 Hypertext 2 kepada ID 3 Hypertext 3kepada ID 4 Hypertext 4 kepada ID 5 Hypertext 5 kepada ID 6 Hypertext 6 kepada ID 7 Hypertext 7 kepada ID 8 Hypertext 8 kepada ID 9 Button menu utama kepada muka hadapan TEXT 2 Nota : F F F F F F F F Single web page Latar belakang 1 – warna biru Latar belakang 2 – warna merah cair Text 1 – tajuk “alam sekitar” Text 2 – huraian alam sekitar Text 3 – huraian alam sekitar Grafik 1 – gambar alam semulajadi Grafik 2 – gambar alam ciptaan Allah ANIMATION GRAFIK TEXT 3 Nama Projek: Laman Web – Alam Sekitar Ciri-ciri Media : Teks Grafik Animasi Video Suara Skrin : ID 2 Pereka : Siti Sholeha Binti Muzakir Tarikh : 20/12/2009 Muka surat : 02 daripada 08 .

Papan Cerita Penghubung “link” : ANIMATION GRAFIK GRAFIK 1 LATAR BELAKANG 2 LATAR BELAKANG 1 TEXT 1 MENU UTAMA HYPERTEXT 1 HYPERTEXT 2 HYPERTEXT 3 HYPERTEXT 4 HYPERTEXT 5 HYPERTEXT 6 HYPERTEXT 7 GRAFIK 2 HYPERTEXT 8 F F F F F F F F F Hypertext 1 kepada ID 2 Hypertext 2 kepada ID 3 Hypertext 3kepada ID 4 Hypertext 4 kepada ID 5 Hypertext 5 kepada ID 6 Hypertext 6 kepada ID 7 Hypertext 7 kepada ID 8 Hypertext 8 kepada ID 9 Button menu utama kepada muka hadapan TEXT 2 Nota : F F F F F F Single web page Latar belakang 1 – warna biru Latar belakang 2 – warna light blue Text 1 – tajuk “punca pencemaran alam” Text 2 – huraian punca pencemaran alam Text 3 – huraian punca pencemaran alam Grafik 1 – gambar alam semulajadi Grafik 2 – gambar pencemaran alam ANIMATION GRAFIK TEXT 3 F F Nama Projek: Laman Web – Alam Sekitar Ciri-ciri Media : Teks Grafik Animasi Video Suara Skrin : ID 3 Pereka : Siti Sholeha Binti Muzakir Tarikh : 20/12/2009 Muka surat : 03 daripada 08 .

Papan Cerita Penghubung “link” : ANIMATION GRAFIK GRAFIK 1 LATAR BELAKANG 2 LATAR BELAKANG 1 TEXT 1 MENU UTAMA TEXT 2 HYPERTEXT 1 HYPERTEXT 2 HYPERTEXT 3 HYPERTEXT 4 HYPERTEXT 5 GRAFIK 2 HYPERTEXT 6 HYPERTEXT 7 HYPERTEXT 8 TEXT 3 TEXT 3 F F F F F F F F F Hypertext 1 kepada ID 2 Hypertext 2 kepada ID 3 Hypertext 3kepada ID 4 Hypertext 4 kepada ID 5 Hypertext 5 kepada ID 6 Hypertext 6 kepada ID 7 Hypertext 7 kepada ID 8 Hypertext 8 kepada ID 9 Button menu utama kepada muka hadapan Nota : F F F F F F GRAFIK 3 F F TEXT 3 ANIMATION GRAFIK F F GRAFIK 4 F Single web page Latar belakang 1 – warna biru Latar belakang 2 – warna pink Text 1 – tajuk “bentuk-bentuk pencemaran alam” Text 2 – tajuk “pencemaran udara” Text 3 – huraian pencemaran udara Grafik 1 – gambar alam semulajadi Grafik 2 – gambar pencemaran udara Grafik 3 – gambar asap rokok Grafik 4 – Carta pengaruh pencemaran udara terhadap lingkungan Grafik 5 – Carta pengaruh pencemaran udara terhadap kesihatan GRAFIK 5 Nama Projek: Laman Web – Alam Sekitar Ciri-ciri Media : Teks Grafik Animasi Video Suara Skrin : ID 4 Pereka : Siti Sholeha Binti Muzakir Tarikh : 20/12/2009 Muka surat : 04 daripada 08 .

Papan Cerita Penghubung “link” : ANIMATION GRAFIK GRAFIK 1 LATAR BELAKANG 2 LATAR BELAKANG 1 TEXT 1 MENU UTAMA TEXT 2 HYPERTEXT 1 HYPERTEXT 2 HYPERTEXT 3 HYPERTEXT 4 HYPERTEXT 5 GRAFIK 2 HYPERTEXT 6 HYPERTEXT 7 HYPERTEXT 8 TEXT 3 TEXT 3 F F F F F F F F F Hypertext 1 kepada ID 2 Hypertext 2 kepada ID 3 Hypertext 3kepada ID 4 Hypertext 4 kepada ID 5 Hypertext 5 kepada ID 6 Hypertext 6 kepada ID 7 Hypertext 7 kepada ID 8 Hypertext 8 kepada ID 9 Button menu utama kepada muka hadapan Nota : F F F F F F F GRAFIK 2 ANIMATION GRAFIK TEXT 3 F Single web page Latar belakang 1 – warna biru Latar belakang 2 – warna pink Text 1 – tajuk “bentuk-bentuk pencemaran alam” Text 2 – tajuk “pencemaran air” Text 3 – huraian pencemaran air Grafik 1 – gambar alam semulajadi Grafik 2 – gambar pencemaran air Nama Projek: Laman Web – Alam Sekitar Ciri-ciri Media : Teks Grafik Animasi Video Suara Skrin : ID 5 Pereka : Siti Sholeha Binti Muzakir Tarikh : 20/12/2009 Muka surat : 05 daripada 08 .

Papan Cerita Penghubung “link” : ANIMATION GRAFIK GRAFIK 1 LATAR BELAKANG 2 LATAR BELAKANG 1 TEXT 1 MENU UTAMA TEXT 2 HYPERTEXT 1 HYPERTEXT 2 HYPERTEXT 3 HYPERTEXT 4 HYPERTEXT 5 GRAFIK 2 HYPERTEXT 6 HYPERTEXT 7 HYPERTEXT 8 TEXT 3 TEXT 3 F F F F F F F F F Hypertext 1 kepada ID 2 Hypertext 2 kepada ID 3 Hypertext 3kepada ID 4 Hypertext 4 kepada ID 5 Hypertext 5 kepada ID 6 Hypertext 6 kepada ID 7 Hypertext 7 kepada ID 8 Hypertext 8 kepada ID 9 Button menu utama kepada muka hadapan Nota : F F F F F F GRAFIK 2 F F ANIMATION GRAFIK TEXT 3 Single web page Latar belakang 1 – warna biru Latar belakang 2 – warna pink Text 1 – tajuk “bentuk-bentuk pencemaran alam” Text 2 – tajuk “pencemaran tanah” Text 3 – huraian pencemaran tanah Grafik 1 – gambar alam semulajadi Grafik 2 – gambar pencemaran tanah Nama Projek: Laman Web – Alam Sekitar Ciri-ciri Media : Teks Grafik Animasi Video Suara Skrin : ID 6 Pereka : Siti Sholeha Binti Muzakir Tarikh : 20/12/2009 Muka surat : 06 daripada 08 .

Papan Cerita Penghubung “link” : ANIMATION GRAFIK GRAFIK 1 LATAR BELAKANG 2 LATAR BELAKANG 1 TEXT 1 MENU UTAMA TEXT 2 HYPERTEXT 1 HYPERTEXT 2 HYPERTEXT 3 HYPERTEXT 4 HYPERTEXT 5 HYPERTEXT 6 HYPERTEXT 7 HYPERTEXT 8 TEXT 3 TEXT 3 F F F F F F F F F Hypertext 1 kepada ID 2 Hypertext 2 kepada ID 3 Hypertext 3kepada ID 4 Hypertext 4 kepada ID 5 Hypertext 5 kepada ID 6 Hypertext 6 kepada ID 7 Hypertext 7 kepada ID 8 Hypertext 8 kepada ID 9 Button menu utama kepada muka hadapan Nota : F F F F F F F Single web page Latar belakang 1 – warna biru Latar belakang 2 – warna pink Text 1 – tajuk “bentuk-bentuk pencemaran alam” Text 2 – tajuk “pencemaran bunyi” Text 3 – huraian pencemaran bunyi Grafik 1 – gambar alam semulajadi ANIMATION GRAFIK Nama Projek: Laman Web – Alam Sekitar Ciri-ciri Media : Teks Grafik Animasi Video Suara Skrin : ID 7 Pereka : Siti Sholeha Binti Muzakir Tarikh : 20/12/2009 Muka surat : 07 daripada 08 .

Papan Cerita Penghubung “link” : ANIMATION GRAFIK GRAFIK 1 LATAR BELAKANG 2 LATAR BELAKANG 1 TEXT 1 MENU UTAMA HYPERTEXT 1 HYPERTEXT 2 HYPERTEXT 3 HYPERTEXT 4 HYPERTEXT 5 HYPERTEXT 6 HYPERTEXT 7 HYPERTEXT 8 TEXT 2 F F F F F F F F F Hypertext 1 kepada ID 2 Hypertext 2 kepada ID 3 Hypertext 3kepada ID 4 Hypertext 4 kepada ID 5 Hypertext 5 kepada ID 6 Hypertext 6 kepada ID 7 Hypertext 7 kepada ID 8 Hypertext 8 kepada ID 9 Button menu utama kepada muka hadapan Nota : F F F F Single web page Latar belakang 1 – warna biru Latar belakang 2 – warna pink Text 1 – tajuk “Langkahlangkah mengatasi pencemaran alam” Text 2 – huraian langkahlangkah mengatasi pencemaran alam Grafik 1 – gambar alam semulajadi F F ANIMATION GRAFIK Nama Projek: Laman Web – Alam Sekitar Ciri-ciri Media : Teks Grafik Animasi Video Suara Skrin : ID 8 Pereka : Siti Sholeha Binti Muzakir Tarikh : 20/12/2009 Muka surat : 08 daripada 08 .