UJI KAJI

Oksigen Larut sedikit

Pemerhatian
Karbon Dioksida Lebih larut berbanding oksigen

Tidak larut

Sangat larut

Kayu uji menyala. Oksigen membantu dalam pembakaran

Kayu uji terpadam. Karbon dioksida tidak membanmtu dalam pembakaran

Kayu uji menyala dengan lebih marak. Oksigen membantu dalam pembakaran

Kayu uji terpadam. Karbon dioksida tidak membanmtu dalam pembakaran

Tiada perubahan. Oksigen ialah gas neutral

Menukar kertas litmus biru kepada merah. Karbon dioksida ialah gas berasid

Tiada perubahan

Menukar warna penunjuk bikarbonat daripada merah kepada kuning

Tiada perubahan

Air kapur menjadi keruh