SSN SMK SERI KOTA SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI PBS SAINS TINGKATAN 2 BAGI TAHUN 2013 NAMA

: ……………………………………………………………………….. KAD PENGENALAN : ……………………………………………………. TINGKATAN : ………………………………………………………………. NAMA GURU : ……………………………………………………………. TAJUK
1.1 Memahami organ deria dan fungsinya 1.2 Memahami deria sentuhan 1.3 Memahami deria bau. 1.4 Memahami deria rasa. 1.5 Memahami deria pendengaran 1.6 Memahami deria penglihatan 1.7 Memahami cahaya dan penglihatan

EVIDEN
B4D1E1 B3D1E1 B4D2E1 B3D1E1 B4D3E1 B4D3E1 B3D2E1 B3D3E1 B4D4E1 B1D1E1 B4D5E1 B3D4E1 B4D5E1 B3D5E1 B6D1E1 B4D6E2 B3D6E1 B3D7E1 B4D7E1 B2D1E1 B3D7E3 B2D2E1 B3D8E1 B5D2E1 B3D8E3 B6D2E1 B3D9E1

TARIKH

(√) / (X)

CATATAN

1.8 Memahami bunyi dan pendengaran

1.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan 2.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. 2.2 Menilai kepentingan gizi seimbang 2.3 Memahami sistem pencernaan manusia. 2.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. 2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan 2.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat 3.1Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya

8 Memahami pemeliharaan kualiti air.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan . 7. 5.3 Mengaplikasi daya geseran. 5.1 Memahami tekanan udara 6.5 Mengaplikasi kuasa 8.1 Memahami daya.7 Menganalisa sistem bekalan air.2 Memahami system sokongan dalam tumbuhan.2 Menganalisa komposisi air. 7. 5. 9.4 Menganalisa larutan dan keterlarutan 5.1Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup 4. 4.1 Memahami system sokongan dalam haiwan 8.3 Mensintesis siratan makanan B2D3E1 B4D8E1 B3D10E1 B6D3E1 B2D4E1 B3D10E1 B3D10E2 B5D3E1 B5D4E1 B3D11E1 B6D3E1 B3D12E1 B6D4E1 B4D9E1 B4D10E1 B2D5E1 B3D13E1 B2D6E1 B4D11E1 B5D5E1 B3D14E1 B4D12E1 B3D15E1 B1D2E1 B3D16E1 B4D13E1 B3D16E2 B3D15E3 B6D4E1 B4D14E1 B3D17E1 B4D15E1 B1D3E1 B3D18E1 B5D6E1 B4D16E1 B3D16E1 B3D20E1 B4D17E1 B3D21E1 B4D18E1 4.2 Memahami pengukuran daya 7.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup.4 7.2 Menilai interaksi antara organism hidup.5Menganalisa asid dan alkali.3 Menganalisa proses penyejatan air. 6.6 Menganalisa kaedah pembersihan air 5.1 Menganalisa ciri fizikal air 5.4. 5. 5.4 Menganalisa fotosintesis 4.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. 7.

10. 10.2 Menghargai kepentingan kestabilan.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentukmesinuntukmemudahkan kerja.1Menganalisa tuas. B6D5E1 B1D4E1 B3D22E1 B4D19E1 B6D6E1 B6D8E1 .9.