P. 1
Unit 9

Unit 9

|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Bawani Huzaimi Mazlan on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

Unit 9 .

Sukatan Serakan Sukatan serakan menjelaskan amaun sebaran antara nilai-nilai set data yang diperhatikan. Set data yang tersebar luas mempunyai nilai sukatan serakan yang lebih besar jika membuat bandingan dengan set data yang berkumpul rapat. Statistic sukatan serakan seperti julat, sisihan piawai dan juga varian serta sukatan serakan yang berdasarkan kuartil dan persentil. Julat merupakan sukatan serakan yang paling mudah untuk dihitungkan. Nilai julat sesuatu set data itu dengan mencari perbezaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam set data itu. Nilai sisihan piawai pula merupakan nilai-nilai dalam sesuatu set data itu terkumpul sekitar nilai min set data berkenaan. Sisihan piawai boleh diperolehi dengan mencari nilai positif bagi punca kuasa dua nilai varian. ² adalah varian populasi. S² adalah varian sampel. Selain itu, sisihan piawai populasi, iaitu : = ² maka sisihan piawai sampel, iaitu : s = s².

Dalam sukatan serakan berdasarkan kuartil, kuartil-kuartil merupakan sukatan kedudukan yang membahagikan satu set data yang telah disusun mengikut tertib sama ada menaik atau menurun kepada empat bahagian yang sama. Terdapat empat kuartil, iaitu :
i.

Kuartil pertama / kuartil bawah (Q1) = cerapan ke Kuartil pertama / median (Q2) = cerapan ke {½(n+1)} Kuartil pertama / kuartil atas (Q3) = cerapan ke

ii.
iii.

Difahami bahawa sukatan serakan berdasarkan presentil. Dengan itu, presentil merupakan jenis sukatan kedudukan yang membahagikan satu set data yang telah disusun mengikut tertib menaik kepada 100 bahagian yang sama iaitu, Pk = nilai cerapan ke bagi set data

Selain itu. Jika kebanyakan titik data hamper dengan min. Julat adalah perbezaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam set data. maka sisihan piawai adalah kecil. Sisihan piawai adalah pengukuran yang biasa bagi serakan statistic. Kepentingan mempelajarinya. Sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan secara bersama akan dapat memberi gambaran yang baik tentang sesuatu set data. Jika banyak titik data jauh dari min. Lengkungan kekerapan kumulatif adalah nama khas iaitu ogif. Kesimpulannya. mengukur betapa lebarnya nilai dalam set data. Dengan adanya sukatan serakan. Cara menghitungkan kekerapan kumulatif bagi sesuatu selang kelas merupakan hasil tambah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Selain itu. Kekerapan kumulatif adalah jumlah bilangan data yang kurang daripada satu nilai tertentu. Sisihan piawai dan varian adalah sukatan serakan. dapat membantu kita menghuraikan amaun sebarang antara nilai-nilai set data yang diperhatikan seperti julat dan sisihan piawai. Kedua-dua nilai ini adalah nilai data yang lebih jitu daripada sukatan kecenderungan memusat. .yang telah disusun mengikut tertib menaik di mana k mewakili nombor persentil dan n mewakili bilangan cerapan dalam set data. kuartil dan persentil bagi taburan data terkumpul boleh dianggarkan daripada lengkungan kekerapan kumulatif. maka sisihan piawai adalah besar. guru juga dapat mencari kemahiran yang dapat murid kuasai dan sebaliknya. sukatan serakan dapat membantu kita lebih memerihalkan data. Guru menggunakan kedua-dua konsep untuk menganalisis bank soalan peperiksaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->