KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA

secara berpasangan atau kumpulan kecil 3.Langkah-langkah utama mengajar Kaedah Gabungan Bunyi-Kata: 1. 4. dan bacanya. 6. dan satu konsonan. bu bi ba Bina perkataan dan baca perkataan Buat frasa dan ayat. . b Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu. 2. 5. Tulis atau salin apa yang dibaca Buat latihan pengayaan: eg permainan. eg. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u.

Bunyikan huruf ‘b’ (bh) beberapa kali.KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA: (kv) 1 2 3 4 5 6 7 Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u Pilih satu konsonant mudah seperti b. Bina suku kata ‘ba bi bu’. Ulang Bina dan baca perkataan ‘ba ba’ ‘bi bi’ ‘bu bu’ dan ‘u bi i bu a bu’ Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’ Murid menulis huruf. suku kata dan huruf .

Bina dan baca frasa dan ayat: aci cuci .KGBK: Pelajaran Unit 2 (kv) 1. Bina dan baca perkataan: caca cici cucu cuba cuci baca aci acu 5. Bina dan sebut suku kata ‘ca ci cu’ 4. Perkenalkan bentuk dan bunyi konsonan ‘c’ (bunyinya ‘chh’) 3. Ulang pelajaran Unit 1 2. . cucu aci cuba baca.

Ulang Pelajaran Unit 1 dan 2 2. suku kata ‘ka ki ku’. 5. ika buka buku. abu baca buku. 4.KGBK: Pelajaran Unit 3 (kv) 1. Guru dan murid membina dan membaca perkataan dan frasa kuku kaki aki. Bina dan sebutkan suku kata ‘ka ki ku’. . Perkenalkan pula bentuk dan bunyi huruf ‘k’ (kh) 3. Murid menulis huruf k. frasa atau ayat buku abu. abu buka buku.

Bentuk dan sebut suku kata sa si su. 2. Bentuk dan baca perkataan. Perkenal bentuk dan bunyi huruf ‘ s ’ 3. frasa dan ayat: ‘ susu busu’.Pelajaran Unit 4 1. . Murid tulis apa yang dibaca. ‘busu suka susu’ 4. ulang pelajaran 2 & 3. si sa su 3.

Membina dan membaca ‘cerita’ itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku .

Mengajar suku kata tertutup (kvk) • b • k • s ba bi bu bat bit but ka ki ku ubat sabut makan ikan kan kin kun sa si su sak sik suk masak masuk .

pokok koko. roda lori •e e mak e nam em pat •e e kor e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera. .Mengajar huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan • O ko po lo ro om lom otak. Bapa letak kereta di tepi rumah.

• Penyu bertelur di pantai.Suku kata istimewa: nga ngi ngu. • Singa nganga mulutnya • Salim menyanyi lagu sunyi • Suaranya nyaring. nya nyi nyu • Bunga nyonya ungu. .

• Susunan huruf dalam abjad dikemudian • Suku kata tertutup dikemudiankan .’ • Huruf besar juga dikemudiankan.Perhatian • Huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan untuk mengelakkan murid jadi ‘keliru.

.Latihan Menulis mengukuh kemahiran membaca • Murid menulis apa yang disebut atau dibaca. • Sediakan buku latihan menulis. suku kata dan ayat apa yang murid pelajari pada akhir setiap pelajaran membaca. • Adakan ‘buku skrap’ untuk mengumpul tulisan dan lukisan murid. Beri latihan menulis huruf.

s sa sa si si su su. . k ka ka ki ki ku ku.Murid diajar mengikut kadar kebolehannya • Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) • Buat latih tubi bagi murid yang lemah. • Contohnya: ulang (guna kad imbasan) b ba ba bi bi bu bu.

. • Tetapi berlainan murid akan mengambil tempoh masa yang berlaianan untuk mencapai tahap ini.• Di akhir program pemulihan ini boleh membaca dan faham kandungan buku teks atau buku cerita yang mereka perlu baca di Tahun berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful