KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA

2.Langkah-langkah utama mengajar Kaedah Gabungan Bunyi-Kata: 1. 5. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u. bu bi ba Bina perkataan dan baca perkataan Buat frasa dan ayat. 6. dan satu konsonan. . Tulis atau salin apa yang dibaca Buat latihan pengayaan: eg permainan. dan bacanya. eg. b Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu. 4. secara berpasangan atau kumpulan kecil 3.

suku kata dan huruf . Bunyikan huruf ‘b’ (bh) beberapa kali. Ulang Bina dan baca perkataan ‘ba ba’ ‘bi bi’ ‘bu bu’ dan ‘u bi i bu a bu’ Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’ Murid menulis huruf.KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA: (kv) 1 2 3 4 5 6 7 Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u Pilih satu konsonant mudah seperti b. Bina suku kata ‘ba bi bu’.

. cucu aci cuba baca. Bina dan baca frasa dan ayat: aci cuci . Ulang pelajaran Unit 1 2. Bina dan baca perkataan: caca cici cucu cuba cuci baca aci acu 5. Bina dan sebut suku kata ‘ca ci cu’ 4.KGBK: Pelajaran Unit 2 (kv) 1. Perkenalkan bentuk dan bunyi konsonan ‘c’ (bunyinya ‘chh’) 3.

Bina dan sebutkan suku kata ‘ka ki ku’. Guru dan murid membina dan membaca perkataan dan frasa kuku kaki aki. .KGBK: Pelajaran Unit 3 (kv) 1. frasa atau ayat buku abu. ika buka buku. Ulang Pelajaran Unit 1 dan 2 2. 5. abu baca buku. Perkenalkan pula bentuk dan bunyi huruf ‘k’ (kh) 3. 4. abu buka buku. Murid menulis huruf k. suku kata ‘ka ki ku’.

‘busu suka susu’ 4. ulang pelajaran 2 & 3. si sa su 3. Perkenal bentuk dan bunyi huruf ‘ s ’ 3. . frasa dan ayat: ‘ susu busu’. 2.Pelajaran Unit 4 1. Bentuk dan sebut suku kata sa si su. Bentuk dan baca perkataan. Murid tulis apa yang dibaca.

Membina dan membaca ‘cerita’ itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku .

Mengajar suku kata tertutup (kvk) • b • k • s ba bi bu bat bit but ka ki ku ubat sabut makan ikan kan kin kun sa si su sak sik suk masak masuk .

Mengajar huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan • O ko po lo ro om lom otak. pokok koko. Bapa letak kereta di tepi rumah. . roda lori •e e mak e nam em pat •e e kor e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera.

. • Singa nganga mulutnya • Salim menyanyi lagu sunyi • Suaranya nyaring. • Penyu bertelur di pantai.Suku kata istimewa: nga ngi ngu. nya nyi nyu • Bunga nyonya ungu.

• Susunan huruf dalam abjad dikemudian • Suku kata tertutup dikemudiankan .’ • Huruf besar juga dikemudiankan.Perhatian • Huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan untuk mengelakkan murid jadi ‘keliru.

• Adakan ‘buku skrap’ untuk mengumpul tulisan dan lukisan murid.Latihan Menulis mengukuh kemahiran membaca • Murid menulis apa yang disebut atau dibaca. . • Sediakan buku latihan menulis. suku kata dan ayat apa yang murid pelajari pada akhir setiap pelajaran membaca. Beri latihan menulis huruf.

. k ka ka ki ki ku ku.Murid diajar mengikut kadar kebolehannya • Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) • Buat latih tubi bagi murid yang lemah. • Contohnya: ulang (guna kad imbasan) b ba ba bi bi bu bu. s sa sa si si su su.

• Di akhir program pemulihan ini boleh membaca dan faham kandungan buku teks atau buku cerita yang mereka perlu baca di Tahun berkenaan. . • Tetapi berlainan murid akan mengambil tempoh masa yang berlaianan untuk mencapai tahap ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful