KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA

b Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu. 6. 5.Langkah-langkah utama mengajar Kaedah Gabungan Bunyi-Kata: 1. secara berpasangan atau kumpulan kecil 3. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u. . bu bi ba Bina perkataan dan baca perkataan Buat frasa dan ayat. 2. dan satu konsonan. eg. dan bacanya. Tulis atau salin apa yang dibaca Buat latihan pengayaan: eg permainan. 4.

Ulang Bina dan baca perkataan ‘ba ba’ ‘bi bi’ ‘bu bu’ dan ‘u bi i bu a bu’ Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’ Murid menulis huruf. suku kata dan huruf .KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA: (kv) 1 2 3 4 5 6 7 Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u Pilih satu konsonant mudah seperti b. Bunyikan huruf ‘b’ (bh) beberapa kali. Bina suku kata ‘ba bi bu’.

Perkenalkan bentuk dan bunyi konsonan ‘c’ (bunyinya ‘chh’) 3. . Bina dan baca perkataan: caca cici cucu cuba cuci baca aci acu 5. cucu aci cuba baca. Bina dan baca frasa dan ayat: aci cuci . Ulang pelajaran Unit 1 2. Bina dan sebut suku kata ‘ca ci cu’ 4.KGBK: Pelajaran Unit 2 (kv) 1.

abu baca buku. abu buka buku. 5. Bina dan sebutkan suku kata ‘ka ki ku’. suku kata ‘ka ki ku’. . Ulang Pelajaran Unit 1 dan 2 2. Guru dan murid membina dan membaca perkataan dan frasa kuku kaki aki. frasa atau ayat buku abu. 4. ika buka buku.KGBK: Pelajaran Unit 3 (kv) 1. Perkenalkan pula bentuk dan bunyi huruf ‘k’ (kh) 3. Murid menulis huruf k.

Murid tulis apa yang dibaca. frasa dan ayat: ‘ susu busu’. si sa su 3. ulang pelajaran 2 & 3. Bentuk dan baca perkataan. . Perkenal bentuk dan bunyi huruf ‘ s ’ 3.Pelajaran Unit 4 1. 2. Bentuk dan sebut suku kata sa si su. ‘busu suka susu’ 4.

Membina dan membaca ‘cerita’ itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku .

Mengajar suku kata tertutup (kvk) • b • k • s ba bi bu bat bit but ka ki ku ubat sabut makan ikan kan kin kun sa si su sak sik suk masak masuk .

roda lori •e e mak e nam em pat •e e kor e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera. pokok koko. . Bapa letak kereta di tepi rumah.Mengajar huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan • O ko po lo ro om lom otak.

Suku kata istimewa: nga ngi ngu. nya nyi nyu • Bunga nyonya ungu. . • Singa nganga mulutnya • Salim menyanyi lagu sunyi • Suaranya nyaring. • Penyu bertelur di pantai.

’ • Huruf besar juga dikemudiankan. • Susunan huruf dalam abjad dikemudian • Suku kata tertutup dikemudiankan .Perhatian • Huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan untuk mengelakkan murid jadi ‘keliru.

suku kata dan ayat apa yang murid pelajari pada akhir setiap pelajaran membaca. • Adakan ‘buku skrap’ untuk mengumpul tulisan dan lukisan murid. . Beri latihan menulis huruf.Latihan Menulis mengukuh kemahiran membaca • Murid menulis apa yang disebut atau dibaca. • Sediakan buku latihan menulis.

k ka ka ki ki ku ku. . • Contohnya: ulang (guna kad imbasan) b ba ba bi bi bu bu.Murid diajar mengikut kadar kebolehannya • Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) • Buat latih tubi bagi murid yang lemah. s sa sa si si su su.

. • Tetapi berlainan murid akan mengambil tempoh masa yang berlaianan untuk mencapai tahap ini.• Di akhir program pemulihan ini boleh membaca dan faham kandungan buku teks atau buku cerita yang mereka perlu baca di Tahun berkenaan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.