KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA

bu bi ba Bina perkataan dan baca perkataan Buat frasa dan ayat. 4. 2. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u. dan bacanya. Tulis atau salin apa yang dibaca Buat latihan pengayaan: eg permainan. b Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu. dan satu konsonan.Langkah-langkah utama mengajar Kaedah Gabungan Bunyi-Kata: 1. . eg. 5. 6. secara berpasangan atau kumpulan kecil 3.

KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA: (kv) 1 2 3 4 5 6 7 Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u Pilih satu konsonant mudah seperti b. Bunyikan huruf ‘b’ (bh) beberapa kali. suku kata dan huruf . Ulang Bina dan baca perkataan ‘ba ba’ ‘bi bi’ ‘bu bu’ dan ‘u bi i bu a bu’ Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’ Murid menulis huruf. Bina suku kata ‘ba bi bu’.

Bina dan sebut suku kata ‘ca ci cu’ 4. . Ulang pelajaran Unit 1 2. Bina dan baca frasa dan ayat: aci cuci . Bina dan baca perkataan: caca cici cucu cuba cuci baca aci acu 5. Perkenalkan bentuk dan bunyi konsonan ‘c’ (bunyinya ‘chh’) 3. cucu aci cuba baca.KGBK: Pelajaran Unit 2 (kv) 1.

4. . Ulang Pelajaran Unit 1 dan 2 2. Bina dan sebutkan suku kata ‘ka ki ku’. Perkenalkan pula bentuk dan bunyi huruf ‘k’ (kh) 3.KGBK: Pelajaran Unit 3 (kv) 1. Murid menulis huruf k. abu baca buku. abu buka buku. frasa atau ayat buku abu. suku kata ‘ka ki ku’. ika buka buku. Guru dan murid membina dan membaca perkataan dan frasa kuku kaki aki. 5.

ulang pelajaran 2 & 3. frasa dan ayat: ‘ susu busu’. 2. Bentuk dan baca perkataan.Pelajaran Unit 4 1. ‘busu suka susu’ 4. Bentuk dan sebut suku kata sa si su. Murid tulis apa yang dibaca. si sa su 3. . Perkenal bentuk dan bunyi huruf ‘ s ’ 3.

Membina dan membaca ‘cerita’ itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku .

Mengajar suku kata tertutup (kvk) • b • k • s ba bi bu bat bit but ka ki ku ubat sabut makan ikan kan kin kun sa si su sak sik suk masak masuk .

roda lori •e e mak e nam em pat •e e kor e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera. Bapa letak kereta di tepi rumah. .Mengajar huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan • O ko po lo ro om lom otak. pokok koko.

Suku kata istimewa: nga ngi ngu. nya nyi nyu • Bunga nyonya ungu. . • Penyu bertelur di pantai. • Singa nganga mulutnya • Salim menyanyi lagu sunyi • Suaranya nyaring.

’ • Huruf besar juga dikemudiankan.Perhatian • Huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan untuk mengelakkan murid jadi ‘keliru. • Susunan huruf dalam abjad dikemudian • Suku kata tertutup dikemudiankan .

. • Sediakan buku latihan menulis.Latihan Menulis mengukuh kemahiran membaca • Murid menulis apa yang disebut atau dibaca. • Adakan ‘buku skrap’ untuk mengumpul tulisan dan lukisan murid. Beri latihan menulis huruf. suku kata dan ayat apa yang murid pelajari pada akhir setiap pelajaran membaca.

Murid diajar mengikut kadar kebolehannya • Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) • Buat latih tubi bagi murid yang lemah. k ka ka ki ki ku ku. s sa sa si si su su. . • Contohnya: ulang (guna kad imbasan) b ba ba bi bi bu bu.

• Tetapi berlainan murid akan mengambil tempoh masa yang berlaianan untuk mencapai tahap ini. .• Di akhir program pemulihan ini boleh membaca dan faham kandungan buku teks atau buku cerita yang mereka perlu baca di Tahun berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful