KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA

4. eg. Tulis atau salin apa yang dibaca Buat latihan pengayaan: eg permainan. 2.Langkah-langkah utama mengajar Kaedah Gabungan Bunyi-Kata: 1. dan satu konsonan. secara berpasangan atau kumpulan kecil 3. . dan bacanya. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u. b Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu. 6. 5. bu bi ba Bina perkataan dan baca perkataan Buat frasa dan ayat.

suku kata dan huruf . Bunyikan huruf ‘b’ (bh) beberapa kali. Ulang Bina dan baca perkataan ‘ba ba’ ‘bi bi’ ‘bu bu’ dan ‘u bi i bu a bu’ Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’ Murid menulis huruf. Bina suku kata ‘ba bi bu’.KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA: (kv) 1 2 3 4 5 6 7 Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u Pilih satu konsonant mudah seperti b.

Perkenalkan bentuk dan bunyi konsonan ‘c’ (bunyinya ‘chh’) 3. Bina dan sebut suku kata ‘ca ci cu’ 4. Bina dan baca frasa dan ayat: aci cuci .KGBK: Pelajaran Unit 2 (kv) 1. . cucu aci cuba baca. Bina dan baca perkataan: caca cici cucu cuba cuci baca aci acu 5. Ulang pelajaran Unit 1 2.

5. abu buka buku. Murid menulis huruf k.KGBK: Pelajaran Unit 3 (kv) 1. Bina dan sebutkan suku kata ‘ka ki ku’. suku kata ‘ka ki ku’. abu baca buku. Guru dan murid membina dan membaca perkataan dan frasa kuku kaki aki. Perkenalkan pula bentuk dan bunyi huruf ‘k’ (kh) 3. ika buka buku. 4. . Ulang Pelajaran Unit 1 dan 2 2. frasa atau ayat buku abu.

‘busu suka susu’ 4. Perkenal bentuk dan bunyi huruf ‘ s ’ 3. frasa dan ayat: ‘ susu busu’. ulang pelajaran 2 & 3. Bentuk dan sebut suku kata sa si su.Pelajaran Unit 4 1. si sa su 3. Murid tulis apa yang dibaca. 2. . Bentuk dan baca perkataan.

Membina dan membaca ‘cerita’ itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku .

Mengajar suku kata tertutup (kvk) • b • k • s ba bi bu bat bit but ka ki ku ubat sabut makan ikan kan kin kun sa si su sak sik suk masak masuk .

Bapa letak kereta di tepi rumah. pokok koko. roda lori •e e mak e nam em pat •e e kor e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera.Mengajar huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan • O ko po lo ro om lom otak. .

• Singa nganga mulutnya • Salim menyanyi lagu sunyi • Suaranya nyaring. .Suku kata istimewa: nga ngi ngu. nya nyi nyu • Bunga nyonya ungu. • Penyu bertelur di pantai.

Perhatian • Huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan untuk mengelakkan murid jadi ‘keliru.’ • Huruf besar juga dikemudiankan. • Susunan huruf dalam abjad dikemudian • Suku kata tertutup dikemudiankan .

• Sediakan buku latihan menulis.Latihan Menulis mengukuh kemahiran membaca • Murid menulis apa yang disebut atau dibaca. . Beri latihan menulis huruf. suku kata dan ayat apa yang murid pelajari pada akhir setiap pelajaran membaca. • Adakan ‘buku skrap’ untuk mengumpul tulisan dan lukisan murid.

k ka ka ki ki ku ku. • Contohnya: ulang (guna kad imbasan) b ba ba bi bi bu bu. s sa sa si si su su.Murid diajar mengikut kadar kebolehannya • Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) • Buat latih tubi bagi murid yang lemah. .

. • Tetapi berlainan murid akan mengambil tempoh masa yang berlaianan untuk mencapai tahap ini.• Di akhir program pemulihan ini boleh membaca dan faham kandungan buku teks atau buku cerita yang mereka perlu baca di Tahun berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful