KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA

dan satu konsonan.Langkah-langkah utama mengajar Kaedah Gabungan Bunyi-Kata: 1. Tulis atau salin apa yang dibaca Buat latihan pengayaan: eg permainan. 6. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u. eg. b Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu. secara berpasangan atau kumpulan kecil 3. dan bacanya. 2. . 4. 5. bu bi ba Bina perkataan dan baca perkataan Buat frasa dan ayat.

Bunyikan huruf ‘b’ (bh) beberapa kali. suku kata dan huruf .KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA: (kv) 1 2 3 4 5 6 7 Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u Pilih satu konsonant mudah seperti b. Ulang Bina dan baca perkataan ‘ba ba’ ‘bi bi’ ‘bu bu’ dan ‘u bi i bu a bu’ Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’ Murid menulis huruf. Bina suku kata ‘ba bi bu’.

KGBK: Pelajaran Unit 2 (kv) 1. Perkenalkan bentuk dan bunyi konsonan ‘c’ (bunyinya ‘chh’) 3. Bina dan baca frasa dan ayat: aci cuci . Ulang pelajaran Unit 1 2. Bina dan sebut suku kata ‘ca ci cu’ 4. Bina dan baca perkataan: caca cici cucu cuba cuci baca aci acu 5. . cucu aci cuba baca.

Guru dan murid membina dan membaca perkataan dan frasa kuku kaki aki. suku kata ‘ka ki ku’. frasa atau ayat buku abu. 4. Murid menulis huruf k. abu baca buku. Ulang Pelajaran Unit 1 dan 2 2.KGBK: Pelajaran Unit 3 (kv) 1. ika buka buku. Bina dan sebutkan suku kata ‘ka ki ku’. Perkenalkan pula bentuk dan bunyi huruf ‘k’ (kh) 3. 5. abu buka buku. .

Murid tulis apa yang dibaca. si sa su 3. frasa dan ayat: ‘ susu busu’.Pelajaran Unit 4 1. . 2. Perkenal bentuk dan bunyi huruf ‘ s ’ 3. Bentuk dan baca perkataan. ‘busu suka susu’ 4. ulang pelajaran 2 & 3. Bentuk dan sebut suku kata sa si su.

Membina dan membaca ‘cerita’ itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku .

Mengajar suku kata tertutup (kvk) • b • k • s ba bi bu bat bit but ka ki ku ubat sabut makan ikan kan kin kun sa si su sak sik suk masak masuk .

roda lori •e e mak e nam em pat •e e kor e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera. . Bapa letak kereta di tepi rumah. pokok koko.Mengajar huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan • O ko po lo ro om lom otak.

Suku kata istimewa: nga ngi ngu. • Singa nganga mulutnya • Salim menyanyi lagu sunyi • Suaranya nyaring. nya nyi nyu • Bunga nyonya ungu. . • Penyu bertelur di pantai.

• Susunan huruf dalam abjad dikemudian • Suku kata tertutup dikemudiankan .’ • Huruf besar juga dikemudiankan.Perhatian • Huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan untuk mengelakkan murid jadi ‘keliru.

• Sediakan buku latihan menulis. Beri latihan menulis huruf.Latihan Menulis mengukuh kemahiran membaca • Murid menulis apa yang disebut atau dibaca. • Adakan ‘buku skrap’ untuk mengumpul tulisan dan lukisan murid. . suku kata dan ayat apa yang murid pelajari pada akhir setiap pelajaran membaca.

• Contohnya: ulang (guna kad imbasan) b ba ba bi bi bu bu. k ka ka ki ki ku ku.Murid diajar mengikut kadar kebolehannya • Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) • Buat latih tubi bagi murid yang lemah. s sa sa si si su su. .

• Tetapi berlainan murid akan mengambil tempoh masa yang berlaianan untuk mencapai tahap ini.• Di akhir program pemulihan ini boleh membaca dan faham kandungan buku teks atau buku cerita yang mereka perlu baca di Tahun berkenaan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful