SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN KSSR TAHUN 3 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Band 1 Tahu Evidens B1D1E1 B1D2E1 B1D2E2

B1D1E3 B1D1E4 B1D3E1 B1D4E1 B1D4E2 B1D4E3 B1D4E4 B1D4E5 B1D4E6 B1D4E7 B1D5E1 B1D6E1 B1D6E2 B1D6E3 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D6E1 B3D1E1 B3D2E1 B3D2E2 B3D3E1 B3D3E2 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D6E2 B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1 B3D1E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 Modul Manual / / / / /

/ / / / / / / / Amali

BAND 2 Tahu dan faham

/ / / / / AMALI KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN MANIPULATIF / / / / / / / / AMALI KEMAHIRAN MANIPULATIF / / /

BAND 3 Tahu,faham & boleh buat

BAND 4 Tahu,faham & boleh buat dengan beradab

faham & boleh buat Dengan beradab terpuji BAND 6 Tahu .BAND 5 Tahu . faham & boleh buat Dengan beradab mithali B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1 B6D4E1 B6D4E2 / / / KEMAHIRAN MANIPULATIF / / AMALI / / AMALI .