JENIS-JENIS PENCEMARAN

Terdapat beberapa jenis pencemaran alam sekitar yang terjadi di Malaysia. Antaranya ialah: 1. Pencemaran udara 2. Pencemaran air 3. Pencemaran bunyi 4. Pencemaran tanah 5. Pencemaran cahaya atau sinaran 6. Pencemaran haba atau terma 7. Pencemaran alam marin

keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. Contoh bahan-bahan pencemar ini ialah habuk.PENCEMARAN UDARA      Pencemaran udara merupakan pengotoran udara dengan bahan cemar pada kepekatan yang dapat mengganggu kebolehan penyerakan udara secaranormal. Pencemaran udara berlaku bila terdapat bahan-bahan pencemar di udara. asap dan gas-gas beracun. . nitrogen dioksida. Bahanpencemar udara berbentuk gas beracun adalah seperti karbonmonoksida. debu. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan. dan hidrokarbon. sulfur dioksida.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful