JENIS-JENIS PENCEMARAN

Terdapat beberapa jenis pencemaran alam sekitar yang terjadi di Malaysia. Antaranya ialah: 1. Pencemaran udara 2. Pencemaran air 3. Pencemaran bunyi 4. Pencemaran tanah 5. Pencemaran cahaya atau sinaran 6. Pencemaran haba atau terma 7. Pencemaran alam marin

Contoh bahan-bahan pencemar ini ialah habuk. Pencemaran udara berlaku bila terdapat bahan-bahan pencemar di udara. asap dan gas-gas beracun. nitrogen dioksida. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan.PENCEMARAN UDARA      Pencemaran udara merupakan pengotoran udara dengan bahan cemar pada kepekatan yang dapat mengganggu kebolehan penyerakan udara secaranormal. . debu. sulfur dioksida. dan hidrokarbon.keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. Bahanpencemar udara berbentuk gas beracun adalah seperti karbonmonoksida.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful