JENIS-JENIS PENCEMARAN

Terdapat beberapa jenis pencemaran alam sekitar yang terjadi di Malaysia. Antaranya ialah: 1. Pencemaran udara 2. Pencemaran air 3. Pencemaran bunyi 4. Pencemaran tanah 5. Pencemaran cahaya atau sinaran 6. Pencemaran haba atau terma 7. Pencemaran alam marin

Bahanpencemar udara berbentuk gas beracun adalah seperti karbonmonoksida. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan. sulfur dioksida. . Contoh bahan-bahan pencemar ini ialah habuk. nitrogen dioksida. Pencemaran udara berlaku bila terdapat bahan-bahan pencemar di udara.PENCEMARAN UDARA      Pencemaran udara merupakan pengotoran udara dengan bahan cemar pada kepekatan yang dapat mengganggu kebolehan penyerakan udara secaranormal.keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. asap dan gas-gas beracun. debu. dan hidrokarbon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful