JENIS-JENIS PENCEMARAN

Terdapat beberapa jenis pencemaran alam sekitar yang terjadi di Malaysia. Antaranya ialah: 1. Pencemaran udara 2. Pencemaran air 3. Pencemaran bunyi 4. Pencemaran tanah 5. Pencemaran cahaya atau sinaran 6. Pencemaran haba atau terma 7. Pencemaran alam marin

debu.PENCEMARAN UDARA      Pencemaran udara merupakan pengotoran udara dengan bahan cemar pada kepekatan yang dapat mengganggu kebolehan penyerakan udara secaranormal.keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan. nitrogen dioksida. Contoh bahan-bahan pencemar ini ialah habuk. asap dan gas-gas beracun. dan hidrokarbon. Pencemaran udara berlaku bila terdapat bahan-bahan pencemar di udara. sulfur dioksida. . Bahanpencemar udara berbentuk gas beracun adalah seperti karbonmonoksida.