KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DAN KEMAHIRAN MENYOAL Pengenalan Dokumen ini mengandungi satu set arahan untuk

kegunaan bersama penya mpaian Pemikiran Aras Tinggi dan Kemahiran Menyoal Penyampaian ini adalah untuk kegunaan mereka yang telah mengikuti sesi latihan i-Think. Jadual arahan di bawah merujuk kepada:    Nombor slaid penyampaian. Contohnya, ada slaid yang tertinggal arahan kerana disembunyikan atau tidak diperlukan. Imej pada slaid Arahan, maklumat tambahan pada setiap slaid. Semua arahan terdapat di bahagian nota slaid dalam penyampaian power point ‘Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dan Kemahiran Menyoal’.

Berapa lamakah tempoh latihan ini? Latihan ini adalah untuk tempoh selama 4 jam. Apakah bahan yang diperlukan?       Kertas secukupnya untuk peserta kursus Edaran untuk program latihan ini Set kad latihan Hirarki Perkataan – rujuk slaid 15 untuk arahan seterusnya Satu salinan penyampaian powerpoint ‘Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dan Kemahiran Menyoal’ Projektor digital dan skrin Dua daripada tugasan penyampaian ini memerlukan tayangan video dan system bunyi.

Apakah persediaan yang diperlukan?    Ingat semula kursus i-Think yang telah diikuti. Baca semula edaran dan nota yang diterima semasa kursus. Anda perlu membiasakan diri secara menyeluruh dengan semua penyampaian dan tugasan yang disediakan supaya anda lebih yakin untuk mengetuai sesi latihan ini. Biasakan diri dengan bilik latihan di mana kursus akan dijalankan. Pastikan meja disusun dengan baik agar peserta dapat berkongsi dan bertukar pendapat dengan selesa. Susun peserta dalam kumpulan – maksimum 8 orang. Pastikan latihan dirancang agar interaktif – peserta perlu belajar sambil melakukan tugasan. Semasa penyampaian, pastikan peserta dapat mengkaitkan dan menggunakan strategi pembelajaran ini di dalam bilik darjah mereka.

1

AMALAN YANG BAIK UNTUK GURU-GURU Soalan perlu: • Dirancang 10 10 • Logik dan berturutan • Ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan • Memberi pelajar masa untuk berfikir • Seimbang antara fakta dan pemikiran • Tidak berulang • Ditanya dalam nada perbualan • Direka untuk mendapatkan maklum balas yang berterusan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM MEMBINA SOALAN 11 11 "Jika kita mengharapkan murid untuk melibatkan diri dalam proses pemikiran yang lebih kreatif dan merangsangkan..berkongsi dan kritikkan soalan mengikut kriteria yang disediakan (slaid seterusnya).. Bersedia untuk berkongsi soalan dan pemikiran anda dengan semua • KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Hasil dari latihan ini akan memberikan peluang kepada fasilitator untuk mengalih fokus dari soalan berkesan kepada soalan yang lebih mencabar. Adakah tujuan-tujuan (slaid ini) tercapai? KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEM BA NGU NA NK UR IKU LUM TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pembelajaran dan kemajuan murid 6 6 • Untuk menjelaskan pemikiran • Untuk mencari sebab atau penjelasan • Untuk meneroka pandangan alternatif • Untuk menguji implikasi dan akibat KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM • Tonton video 7 7 • Tulis 3 soalan yang boleh ditanyakan kepada murid KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM SOALAN YANG BERKESAN ADALAH • Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu) • Dinyatakan dengan jelas (murid-murid memahami apa yang dimaksudkan) • Ringkas (dinyatakan dengan beberapa perkataan yang mungkin) • Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindak balas) • Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci) • Terhad dalam skop (soalan yang mempunyai banyak pecahan akan mengelirukan) • Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza) • Art Costa and Bena Kallick KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Tonton video dan minta peserta dengar dan menghayati jalan cerita. kaji semula soalan-soalan yang disediakan sama ada sesuai Kemudian dalam kumpulan (4 orang) . soalan… . Tekankan kata kerja aktif / kata kunci yang merangsang proses berfikir. (Peta Pelbagai Alir – tetapi separuh. kita juga harus memberikan peluang pembelajaran yang merangsang kepada respon beraras tinggi MEMBINA SOALAN Kajian menunjukkan bahawa: • Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan jenis mengingat semasa pengajaran mereka • Guru terlalu menekankan soalan fakta dalam ujian dan peperiksaan • Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalah jenis ingatan atau fakta.Nombor Slaid 1 Imej Slaid Arahan 2 HASIL Dalam bengkel ini. Kemudian tunjukkan slaid seterusnya dengan kriteria Bekerja secara berpasangan . Anda mungkin akan merujuk kepada nota edaran dari Hari Pertama – Peta Pemikiran secara umum dan kata kunci. " William G Camp Virginia Polytechnic Institute and State University KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Penekanan – terdapat kemahiran yang melibatkan teknik penyoalan – iaitu yang memerlukan usaha. Kemudian. Tulis tiga soalan yang anda akan bertanyakan kepada muridmurid anda selepas menunjukkan mereka video..dan kongsi soalan... latihan dan perkembangan 2 ." Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness. Soalan yang berkesan Bagaimana soalan menjanakan pemikiran 3 3 Soalan. kita sebagai guru mesti menggalakkan murid bertanya soalan aras yang lebih tinggi. Seorang guru yang baik menggunakan soalan yang sesuai dengan tahap murid dan teknik penyoalan yang baik. Sama seperti seorang mekanik yang baik memilih alat yang tepat untuk kerja dan menggunakannya dengan betul.. University of Texas KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Tambahan – jika kita mengharapkan pemikiran aras tinggi. Taksonomi Bloom danand aras Bloom’s taxonomy higher order thinking pemikiran yang lebih tinggi Menggunakan soalan dengan berkesan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 4 4 Apakah tujuan bertanyakan soalan kepada pelajar? KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pengetahuan sedia ada • Untuk menimbulkan minat 5 5 • Untuk membina pemahaman • Untuk membina ideal. sikap dan penghayatan • Untuk mengukuhkan pembelajaran • Untuk merangsang pemikiran kritikal Tanya peserta peta pemikiran dan proses pemikiran yang manakah sedang digunakan. bincangkan apa-apa perubahan yang telah dibuat kepada soalan-soalan dan berikan sebab dan sebagainya Slaid ini adalah nota 8 8 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM • 9 9 Pilih soalan yang paling mencabar yang telah ditimbulkan dalam kumpulan anda (4 orang) ... menunjukkan ‘kesan’ atau hasil) Berfikir secara individu / berpasangan / perkongsian Kemudian dapatkan maklumbalas – catatkan maklumbalas yang baik dan berguna Gunakan slaid 5 dan 6 untuk menyemak maklumbalas slaid sebelum ini. soalan. kita akan meneroka .dan justifikasikan jawapan anda. Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness. University of Texas 12 12 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 13 13 MEMBINA SOALAN “Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang penting bagi setiap guru.

Mereka perlu memutuskan (dan membuat justifikasi!) rasional di sebalik hirarki tersebut. dan intelek aras tiga dengan jendela langit . mereka mungkin sedang bertungkus lumus untuk meletakkan perkataan mengikut hirarki yang terbaik – beritahu mereka agar jangan runsing. Setiap pek akan dikongsi oleh 4 orang maksimum. Aktiviti berpasangan. • Gunakan soalan yang telah disediakan itu pada orang lain • Buat refleksi jawapan yang diberikan. Mereka mungkin menyusun perkataan-perkataan dalam hirarki yang sama – tiada masalah!! Tidak ada jawapan yang “betul” – berikan mereka peluang untuk mengambil risiko. Individu A akan bertanyakan soalan kepada individu B yang biasanya memerlukan jawapan ya / tidak. • Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk menjelaskan hierarki anda. tidak perlu merujuk / menyebutnya terlebih dahulu.. Catatan – ketika anda membuat pemerhatian terhadap kumpulan. Juga pilih soalan yang paling lucu dan nyatakan kenapa. intelek aras dua. sediakan set soalan yang boleh ditanyakan kepada orang lain – dengan tujuan untuk mencari “pasangan impian”. Kenalpasti soalan yang memerlukan jawapan dengan huraian. maka individu tersebut kalah dan pasangannya pula akan menjawab soalan. Jika perkara tersebut berlaku. Beritahu peserta agar jangan simpan kad tersebut kerana ia akan digunakan dalam aktiviti seterusnya –lihat slaid 22 Permainan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM TUGASAN 15 15 • Aturkan kad mengikut hierarki. Analisis ayat aktif yang digunakan dalam soalan. digunting serta disusun mengikut pek. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 3 .. • Adakah mereka mendapat jawapan yang diharapkan? • Soalan manakah yang paling berkesan? Kenapa? • Beri maklum balas terhadap proses tersebut • Setiap pasangan akan memilih soalan yang dirasakan paling berkesan – dan berikan sebab.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 18 18 Para intelektual aras dua akan membanding beza. Individu B cuba menjawab soalan tanpa menggunakan jawapan ya / tidak.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 16 16 Terdapat intelek aras satu. • Dalam pasangan. Seterusnya individu A akan bertanyakan soalan yang memerlukan individu B menjawab lebih dari satu perkataan. Kongsikan. Perkataan yang diperlukan terkandung dalam dokumen “latihan menyusun perkataan mengikut hirarki” Ia perlu dicetak dalam kad.. Latihan ini menggunakan bahan dari Intelek 3 Aras (lihat slaid selanjutnya) – tetapi pada tahap ini. Dalam kumpulan bertiga / empat. peserta akan menyusun kad mengikut hirarki. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 17 17 Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai para intelektual aras satu. menaakul.Nombor Slaid 14 14 Imej Slaid Arahan Memperkenalkan permainan. membuat kesimpulan dengan menggunakan faktafakta yang dikumpul.

membina.. menggunakan. pemuda tersebut mengambil kotak dan pulang. namakan Mengingat Saya boleh ingat maklumat 25 25 Memahami Saya boleh ingat dan menjelaskan idea dan konsep Saya boleh menggunakan pengetahuan dalam keadaan serupa atau baru Saya boleh mengekstrak keluar idea-idea penting Saya boleh membuat beberapa pertimbangan dan keputusan Saya boleh memikirkan ideaidea baru dan cara-cara baru untuk menggunakan maklumat Mentafsir. aras dua dan aras tiga dengan jendela langit. membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul. mentaksir.Mengapakah Tanggang menghalau perempuan tua yang mengaku dirinya ibu Si Tanggang? Mengaplikasi – Apakah yang anda lakukan sekiranya anda ibu Si Tanggang? Menganalisis – Wajarkah ibu Si Tanggang berdoa sedemikian kerana berkecil hati dengan sikap Si Tanggang? Menilai . Semua soalan bermula dengan kata tanya ‘Apa’.? Apa yang akan berlaku jika . maka. Apakah perkataan yang dikaitkan dengan soalan Aras Bawah. meramal. Jangan buka kotak ini sehingga anda sampai ke rumah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM TAKSONOMI BLOOM 23 23 • Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau pada tahun 1950an • Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembangan pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan mencabar. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Penilaian Mencipta Menilai Sintesis 24 24 Analisis Menganalisis Mengaplikasi Aplikasi Kefahaman Pengetahuan Bloom Memahami Mengingat Anderson KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Bandingkan dan bezakan kedua-dua set perkataan yang digunakan oleh kedua-dua penulis.. mengimbas O U T P U T P R O S E S I N P U T 22 22 MENGAPLIKASI sekiranya …. menaakul. mengingat semula. mempertimbang. Bloom menggunakan kata nama dan Anderson menggunakan kata kerja aktif Memekarkan Pemikiran Kompleksiti Pemikiran Bahasa Pemikiran Kata Kunci Mengecam.? Di manakah . mengira. menggambarkan Menyatakan semula ." kata lelaki tua itu.. Mengaplikasikan Bloom Berdasarkan cerita ‘Si Tanggang’ 28 Mengingat .? Apabila . Itu adalah hukuman kepadanya kerana mengingkari orang tua itu. membuat turutan. membuat analogi melengkap. menyusun Menyemak. mendefinisi. mengulang. mengingat dan mengiktiraf Kata Kunci Mereka bentuk.. menerangkan mengapa. menyenarai Soalan Pemula Bagaimanakah kita boleh mereka bentuk . dia berhenti.? 26 26 Menilai Mengapa anda berfikir tentang ? Mengapa anda suka ini ? Apakah yang terbaik . Jika anda membukanya sekarang. bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. menjalankan. meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit 20 20 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Three Storey Intellect MENGAPLIKASI 21 21 O U T P U T P R O S E S I N P U T KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM MEMPROSES MENGUMPUL Intelek 3 Aras menilai. memilih. "Saya mahu menjadi seorang yang berguna kepada manusia. memberi sebab.. menguji. menyimpul. memeriksa.” "Terima kasih. Bagaimana saya boleh melakukan ini?" "Itu sangat baik. mengelas. menggambar. Kemudiannya. menilai ." Dia membuka kotak dan sekali gus dia bertukar menjadi pokok kelapa yang tinggi. sesuatu yang buruk akan berlaku kepada anda.? Yang manakah . memerhati. Para intelektual aras ketiga Soalan membuat tanggapan. mencipta. mentafsir. mensintesis... mengenal pasti. merancang.? Mengingat KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Mengaplikasikan Bloom 27 27 Berdasarkan video ‘Si Tanggang’. mengelas.? Apakah contoh-contoh lain yang ada tentang ini? Menganalisis Mengaplikasi Soalan Mudah Memahami Apakah maknanya? Apakah kegunaannya? Bolehkah anda terangkan . Pada suatu hari. gunakan Membandingkan.. menyesuai. menyatakan. • Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuat penambahbaikkan pada taksonomi asal. mengklasifikasikan. “Ini adalah sebuah kotak ajaib. mempertimbang.. membuat spekulasi. menghasil Memangkat. menterjemah. menentukan. menghasil Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom Aras pemikiran dan penyoalan Mencipta Soalan Kompleks Penerangan Gabungkan maklumat tuk mencipta sesuatu yunang baru Membuat pertimbangan dan penilaian untuk membuat kesimpulan Pecahkan kpd bahagian yg lebih kecil utk memeriksa lebih mendalam & memahami perhubungannya Mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi dan pengalaman baru Mengungkap semula dan mentafsir untuk menunjukkan pemahaman Jawapan fakta. mengimaginasi. bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. PERHATIAN. seorang pemuda datang berjumpa dengan orang tua yang bijaksana ini. Bandingkan hirarki yang peserta hasilkan. Para intelektual aras satu. meringkas Mengulangi. Beliau adalah sangat tua. menyenarai. mengaplikasi MEMPROSES MENGUMPUL Bincang imej dengan peserta – tunjuk pada orang yang berada di bumbung yang sedang berdiri di atas belakang orang – apa yang mungkin dimaksudkan? Perhatikan juga orang yang sedang memanjat di tepi bangunan? (Atau adakah dia sedang turun?) Kaji ketiga-tiga aras." kata lelaki muda itu. menamakan.Apakah pendapat anda tentang pelakuan Si Tanggang? Mencipta – Apakah perubahan yang mungkin anda lakukan dalam cerita tersebut untuk menyesuaikannya dengan masa kini? KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 28 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM  29     Pada masa dahulu. menganalis.. Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM SAMA ADA GUNA SLAID INI ATAU SELANG 2 SLAID Aktiviti – tayangkan video ‘Si Tanggang’ – anda perlukan bunyi Ini adalah beberapa contoh soalan yang boleh digunakan selepas peserta membina dan berkongsi soalan-soalan mereka. Saya mahu berkhidmat kepada mereka sepanjang hidup saya. Kenapa? Persoalan – di para manakah dalam Intelek Tiga Aras pemikiran ini? Ini merupakah sumber bahan aktiviti susulan – lihat 2 slaid selepas ini.. terangkan apa yang dimaksudkan Mengumpul .. menentukan Membanding beza. membuat kesimpulan. mencetus idea membanding beza.? Bolehkah kita menambah . merancang. menyenaraikan.. membuat hipotesis. menggambarkan. membuat hipotesis Mereka bentuk. membina.? Apakah bukti ..menyusun. menganalisa Menunjukkan. • Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina soalan yang merentasi semua peringkat persekolahan dan dalam semua bidang pembelajaran. menterjemah Melaksanakan.Nombor Slaid 19 19 Imej Slaid Mereka yang berada di aras ketiga berupaya untuk membuat tanggapan. menggeneralisasi. berimaginasi. menama.. prinsip.. Soalan jenis mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan Para intelektual aras dua Soalan membanding beza.? Siapakah... "Saya tertanya-tanya apa yang ada dalam kotak ini?" katanya kepada dirinya sendiri. meringkaskan. membuat keputusan..Apakah yang dibawa oleh Tanggang dalam kapalnya? Memahami . mentafsir. Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 4 . Mereka sentiasa meminta bantuan daripadanya.mendapatkan semua maklumat Memproses – mentafsir maklumat yang dikumpulkan Mengaplikasi – menggunakan semua maklumat yang dikumpul dan diproses untuk disintesis dan dinilai Perkataan yang digunakan dalam slaid ini telah digunakan dalam latihan kad Hirarki Perkataan. menunjukkan pemahaman. mengaplikasi membina. berimaginasi. terdapat seorang lelaki tua. mengenal pasti.? Apakah . "Saya akan melihatnya. tetapi dia masih mencapai hasratnya kerana pokok kelapa adalah sangat berguna kepada manusia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Mengaplikasikan Bloom 30 30 Gunakan cerita Pokok Kelapa tadi. Sesetengah orang mengatakan bahawa umurnya adalah seribu tahun. Apabila beliau keluar dari gua. menunjukkan. menggambarkan. Beliau juga sangat bijak dan tahu banyak perkara. wahai ayah yang bijaksana.. Tidak semua contoh menggunakannya.? Bagaimana mereka sama / berbeza? Bagaimana ia berfungsi . Ramai orang datang untuk melawat beliau di dalam gua berhampiran laut. menerangkan. membuat kesimpulan.... melafaz.” kata lelaki muda itu. "Wahai ayah yang bijaksana. meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit Arahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM INTELEK 3 ARAS Terdapat intelektual aras satu.. menjelaskan. mencipta. memberi contoh. sebaliknya.

.? KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 43 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 5 .? Terangkan apa yang berlaku di.Apakah titik perubahan dalam cerita ini? Menilai . Buat satu akrostik Deklamasikan satu puisi.? Apakah perkara utama .? Apakah yang. Anda boleh gunakan idea-idea berikut: Pelajar-pelajar sekolah pemikir akan membina sebuah Koleksi Pemikir yang lengkap dengan alat dan strategi pemikiran yang dapat diakses kendiri apabila diperlukan. menerangkan peristiwa..... apakah akibat manusia melihat pokok-pokok sebagai berguna (selain indah)? KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM EDARAN 32 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM MENGINGAT Kata Kerja yang boleh digunakan Contoh Soalan Apakah yang berlaku selepas.? Siapakah itu yang.? Pada pendapat anda siapa.Apakah yang disampaikan oleh cerita ini tentang pokok kelapa? Atau tentang manusia? Mengaplikasi – Apakah masa hadapan yang akan datang anda harap untuk menjadi sabar? Arahan Ini adalah beberapa contoh soalan yang boleh digunakan selepas peserta membina dan berkongsi soalan-soalan mereka. Buat satu carta untuk menunjukkan.? Namakan. Semua soalan bermula dengan kata tanya ‘Apa’...? Yang manakah benar dan salah.. kumpulan tertentu atau individu.. PERHATIAN.? Cari maksud bagi. Tulis dan lakonkan pementasan berdasarkan jalan cerita… Ceritakan semula dalam perkataan sendiri Lukiskan satu aspek yang anda suka Tuliskan ringkasan Sediakan satu carta alir untuk menggambarkan urutan peristiwa Sediakan satu buku mewarna KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA CONTOH AKTIVITI DAN HASIL 34 34 menggariskan membincang mengesan meramal menyatakan semula menterjemah membanding menggambarkan Beri gambaran ringkas . Tidak semua contoh menggunakannya.? Beri contoh untuk menyokong jawapan anda....? • Apakah yang kamu maksudkan dengan.. Terangkan pendapat anda tentang idea utama.? Siapakah watak utama. Apakah definisi.? Beritahu kenapa.. Sediakan satu jalur kartun yang menerangkan urutan peristiwa. pilih dua soalan daripada setiap kotak dan kenal pasti bila anda telah menggunakannya dengan berfaedah dalam sesuatu pengajaran anda baru-baru ini Empat slaid berikut adalah kandungan satu edaran – Soalansoalan bermatlamat KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 43 Soalan-soalan Yang Menerangkan Pemikiran • Bolehkah anda menjelaskan dengan lebih lanjut .? Siapa yang memberitahu..? Apakah perbezaan antara... Senaraikan fakta yang anda boleh ingat.? BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 35 36 37 38 39 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Slaid-slaid seterusnya menunjukkan bagaimana guru-guru boleh meningkatkan kemahiran menyoal.? • Bolehkah anda memberi saya satu contoh . membincangkan.. • Berikan pelajar masa untuk berfikir.. Kemahiran Menyoal akan dimasukkan ke dalam koleksi ini.Apakah pandangan anda terhadap hukuman yang pemuda ini perolehi? Mencipta – Apakah pokok yang lain yang berguna sebagai pokok kelapa? Atau.... BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 33 33 memberitahu menyenarai menggambar menghubung kait mengesan menulis mencari menyata menama KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MEMAHAMI KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN menerang mengintepretasi CONTOH SOALAN Nyatakan dalam perkataan sendiri Cari atau lukis gambar yang .......? Contoh aktiviti dan produk Buat satu senarai tentang peristiwaperistiwa utama .? • Bolehkah anda menjelaskannya dengan cara lain? • Bolehkah anda menunjukkan saya . • Berikan masa untuk membuat susulan kepada soalan murid • Mengumpul. Buat satu carta fakta....... Membangunkan kemahiran menyoal guru 40 40 • Rancang soalan anda • Bersedia untuk bertanyakan soalan lanjutan • Tentukan sama ada soalan itu ditujukan kepada seluruh kelas... Kenapa? Persoalan – di para manakah dalam Intelek Tiga Aras pemikiran ini? Slaid ini adalah untuk bahan edaran – Lihat dokumen Mengingat... • Adakah soalan anda seimbang antara fakta dan pemikiran? • Bertanya dalam nada perbualan • Rekabentuk soalan yang akan mendapat maklum balas yang berterusan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Membangunkan kemahiran menyoal guru 41 41 • Berhenti bertanyakan banyak soalan secara sendiri! • Berharap murid untuk menimbulkan lebih banyak soalan jenis lisan dan bertulis • Galakkan murid untuk menyoal murid lain semasa perbincangan • Terima soalan apabila ditujukan.. mengkategorikan dan membangunkan soalan murid KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 42 42  Menggunakan nota. Apakah perkataan yang dikaitkan dengan soalan Aras Bawah.. Apakah yang akan berlaku selepas ini .. Dalam cerita ini. Guru-guru sekolah pemikir juga dapat menggunakan Koleksi Pemikir ini tetapi mereka perlukan Koleksi Pemikir untuk Guru..? Berapa banyak.... Mencipta dan Edaran 31 31 Menganalisis ... Senaraikan kesemua. Buat satu garis masa peristiwa..Nombor Slaid tersebut? Imej Slaid MENGAPLIKASIKAN BLOOM Berdasarkan cerita Pokok Kelapa Mengingat – Apakah yang diberikan oleh lelaki tua itu kepada pemuda Memahami .

...? KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 46 47 48 49 50 51 52 53 6 ....? • Kenapa anda mengatakan sedemikian? Arahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 45 45 Soalan-soalan Yang Meneroka Pandangan Alternatif • Bolehkah anda meletakkannya dalam cara yang lain? • Adakah terdapat pandangan yang lain.? • Sekiranya ada orang yang memberikan cadangan bahawa .? • Apakah bukti yang kita ada untuk....? • Bagaimana kita tahu bahawa ...Nombor Slaid 44 44 Imej Slaid Soalan-soalan Untuk Mencari Sebab dan Penjelasan • Mengapa anda berfikir bahawa ...? • Apakah sebab-sebab anda ...? • Apa yang kita perlu tahu sekiranya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful