EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU DISEDIAKAN OLEH : RUHIL AZIMIN BIN RAFFIEE ZUBAIDAH BINTI HARUN

SITI MAISARAH BINTI YUSOP RABIATUL ADAWIYAH BINTI AWANG DISEDIAKAN UNTUK: DR S ABDUL SHUKUR BIN AHMAD SHAGHIR

CABARAN DAN PROFESION KEGURUAN

 Syarak bermaksud ketaatan dan kepatuhan yang harus disertai dengan perasaan kasih dan cinta pada Allah. .  Al-Quran sebagai sumber rujukan utama.  Konsep ibadah dari segi:  Bahasa bermaksud taat dan tunduk.ISLAM  Setiap perbuatan dianggap sebagai ibadah.

.  Guru sebagai murabbi. mudarris. dan qudwatun hasanah. mu’alim. muaddib. Kerjaya guru sebagai ibadah bermaksud tugas atau tanggungjawab seorang guru untuk meraih pendapatan dan juga keredhaan Allah.  Peranan guru ialah menyampaikan aqidah dan keimanan yang tulen supaya meyakinkan pertemuan dengan Allah. mengharapkan rahmatNYA dan takutkan seksaanNYA. mursyid.

1 bilion penganut. . atau sepertiga jumlah penduduk dunia. kira-kiranya 2.KRISTIAN  Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia. Kristian adalah sebuah agama monotheis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus.

Agama Kristian mempunyai tiga aliran  Katolik Roma  Ortodoks  Protestan Panduan kehidupan yang harus dipatuhi:  Kepercayaan  Tradisi agamawi  Asas ajaran .

melindungi murid daripada kumpulan tertentu yg membawa pengaruh negatif  Menentukan arah tepat tentang kebenaran berdasarkan kitab suci  Memberi dorongan wajar dalam meningkatkan pencapaian murid seperti kata pujian. hikmah dan lain-lain .Konsep Guru Agama Kristian  Pembimbing –membimbing dan membantu murid melengkapkan diri dgn ilmu yg terkandung dalam kitab suci mereka tetapi bukan semua tanggungjawab guru  Melindungi.

 Guru juga merupakan kawan spiritual yang akan memberi restu kepada seseorang penganutnya. .BUDDHA  Konsep guru dalam agama Buddha.  Penyebaran ajaran Buddha disampaikan di rumah rahib dengan pelbagai strategi penyampaian.

BUDDHA  Konsep ibadah sangat berkait rapat dengan tanggungjawab seseorang terhadap agama.diri sendiri. .  Konsep ibadah dalam agama Buddha mempercayai bahawa setiap perbuatan baik akan menerima ganjaran syurga dan nirwana. masyarakat dan negara. keluarga.

. • Guru hendaklah memainkan peranan dengan mempunyai minat dan iltizam yang tinggi dan mantap terhadap tugas-tugasnya sebagai pendidik. mereka memegang konsep “benih yang ditanam sesuailah buah yang akan dipetiknya”.BUDDHA • Dalam ajaran Buddha.

 Sebagai role model.  Guru dianggap sebagai sentiasa mengawal pertuturan.HINDU  Guru dianggap sebagai wali tuhan. gaya hidup dicontohi.tingkah laku. .  Sangat dihormati selepas ibu-bapa.

.  Pengajaran menggunakan teknik hafalan.  Ibu-bapa dan guru sebagai pasangan dalam pendidikan. dan upadhayas yang mengajar teori sahaja.HINDU  Guru 2 jenis iaitu acharyas (superior) yang mengajar teori dan amalan.

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIHADAPI OLEH WARGA PENDIDIK UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA GLOBALISASI .

 Meningkatkan kemahiran dalam penggunaan ICT. .  Pengajaran yang efektif dan berkesan di dalam kelas.LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN ERA GLOBALISASI  Guru perlu mempunyai ciri dan kualiti yang profesional untuk meningkatkan kualiti sekolah.

rakan sejawat dan negara.  Tanggungjawab terhadap pelajar. masyarakat. .  Memegang pelbagai jawatan di sekolah.LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN ERA GLOBALISASI  Pendekatan dan teknik penyampaian. ibu bapa.

Ini menyebabkan sebilangan murid didapati lebih mudah dan cepat menguasai sesuatu pelajaran dan kemahiran berbanding dengan segolongan lagi murid yang lemah dan lembab. pendapatan dan pendidikan ibu-bapa mempunyai kesan yang amat besar kepada pencapaian murid-murid. .PEPERIKSAAN MENGIKUT KEUPAYAAN  Murid-murid sememangnya berbeza dari segi kebolehan dan kecerdasan mereka.  Konsep peperiksaan yang memberi peluang pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan yang dicadangkan ini adalah bertujuan menggalakkan pelajar yang pintar dan cerdik atau murid-murid yang telah pun bersedia boleh mengambil peperiksaan lebih awal bagi tahap-tahap tertentu.  Dari kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan faktor sosioekonomi khususnya latar belakang keluarga seperti pekerjaan.

perlu memberi tumpuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan . Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid.  Sebab itu banyak kajian yang dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka. selain berperanan membentuk akhlak murid . Oleh itu . mereka juga berperanan sebagai mu‟alim. namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam pembentukan sahsiah murid.  Alat teknologi yang moden/pasca moden walaubagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. guru .GURU SEBAGAI EJEN PENDIDIKAN TERBAIK  Meskipun kini terdapat pelbagai bentuk pembelajaran seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia serta mempunyai pengaruhnya yang besar. dalam pembangunan bangsa yang berasaskan ilmu pengetahuan dewasa ini .

DOMINASI JANTINA DALAM PROFESION PERGURUAN  Keunggulan idealisme perguruan di negara ini menjadi semakin malap apabila profesyen perguruan ini dimonopoli oleh kaum wanita. Kemalangan yang berlaku dari masa ke semasa mendedahkan golongan pendidik di negara ini dengan pelbagai tekanan psikologi dan mental yang memerlukan semangat kental dan kesabaran kaum guru. Trend yang berlaku sekarang menunjukkan profesyen perguruan pada masa kini dan menjelang pada abad 21 akan terus dimonopoli oleh wanita.  Banyak pekembangan terbaru yang berlaku yang memerlukan golongan pendidik di negara ini lebih bersifat profesional dalam melaksanakan tugas dan menangani masalah rumit yang berkembang dalam masyarakat sekarang. .

Cabaran Profesion Perguruan membina Negara Bangsa Apa itu negara bangsa? Kenapa guru perlu membantu usaha membina negara bangsa? .

 Falsafah pendidikan guru iaitu untuk memelihara satu masyarakat yang bersatu agar kaum-kaum di Malaysia dapat hidup aman damai melalui persafahaman dan perpaduan.  Para guru didedahkan dengan konsep dan pembinaan serta kepentingan bangsa negara terlebih dahulu .

.  Perlu merancang.  Memantapkan kerja-kerja kursus melalui subjek sivik.LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN ERA GLOBALISASI  Memperkasakan Bahasa Melayu didalam budaya persekolahan melalui proses pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti kokurikulum. melaksanakan dan memastikan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan lebih berkesan supaya para pelajar tidak hanya bergaul sesama keturunan mereka sahaja.  Merancang program-program yang bersifat terbuka dan bervariasi supaya dapat menarik minat pelajar dari pelbagai latar belakang.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful