EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU DISEDIAKAN OLEH : RUHIL AZIMIN BIN RAFFIEE ZUBAIDAH BINTI HARUN

SITI MAISARAH BINTI YUSOP RABIATUL ADAWIYAH BINTI AWANG DISEDIAKAN UNTUK: DR S ABDUL SHUKUR BIN AHMAD SHAGHIR

CABARAN DAN PROFESION KEGURUAN

 Syarak bermaksud ketaatan dan kepatuhan yang harus disertai dengan perasaan kasih dan cinta pada Allah.  Konsep ibadah dari segi:  Bahasa bermaksud taat dan tunduk.ISLAM  Setiap perbuatan dianggap sebagai ibadah.  Al-Quran sebagai sumber rujukan utama. .

muaddib. mursyid.  Peranan guru ialah menyampaikan aqidah dan keimanan yang tulen supaya meyakinkan pertemuan dengan Allah. dan qudwatun hasanah. mudarris. . Kerjaya guru sebagai ibadah bermaksud tugas atau tanggungjawab seorang guru untuk meraih pendapatan dan juga keredhaan Allah. mengharapkan rahmatNYA dan takutkan seksaanNYA.  Guru sebagai murabbi. mu’alim.

KRISTIAN  Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia. atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama monotheis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus. .1 bilion penganut. kira-kiranya 2.

Agama Kristian mempunyai tiga aliran  Katolik Roma  Ortodoks  Protestan Panduan kehidupan yang harus dipatuhi:  Kepercayaan  Tradisi agamawi  Asas ajaran .

hikmah dan lain-lain .Konsep Guru Agama Kristian  Pembimbing –membimbing dan membantu murid melengkapkan diri dgn ilmu yg terkandung dalam kitab suci mereka tetapi bukan semua tanggungjawab guru  Melindungi.melindungi murid daripada kumpulan tertentu yg membawa pengaruh negatif  Menentukan arah tepat tentang kebenaran berdasarkan kitab suci  Memberi dorongan wajar dalam meningkatkan pencapaian murid seperti kata pujian.

 Penyebaran ajaran Buddha disampaikan di rumah rahib dengan pelbagai strategi penyampaian. .  Guru juga merupakan kawan spiritual yang akan memberi restu kepada seseorang penganutnya.BUDDHA  Konsep guru dalam agama Buddha.

keluarga. masyarakat dan negara.BUDDHA  Konsep ibadah sangat berkait rapat dengan tanggungjawab seseorang terhadap agama.diri sendiri.  Konsep ibadah dalam agama Buddha mempercayai bahawa setiap perbuatan baik akan menerima ganjaran syurga dan nirwana. .

• Guru hendaklah memainkan peranan dengan mempunyai minat dan iltizam yang tinggi dan mantap terhadap tugas-tugasnya sebagai pendidik.BUDDHA • Dalam ajaran Buddha. . mereka memegang konsep “benih yang ditanam sesuailah buah yang akan dipetiknya”.

HINDU  Guru dianggap sebagai wali tuhan. gaya hidup dicontohi.  Sebagai role model. .tingkah laku.  Sangat dihormati selepas ibu-bapa.  Guru dianggap sebagai sentiasa mengawal pertuturan.

 Pengajaran menggunakan teknik hafalan. dan upadhayas yang mengajar teori sahaja.HINDU  Guru 2 jenis iaitu acharyas (superior) yang mengajar teori dan amalan.  Ibu-bapa dan guru sebagai pasangan dalam pendidikan. .

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIHADAPI OLEH WARGA PENDIDIK UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA GLOBALISASI .

.  Pengajaran yang efektif dan berkesan di dalam kelas.  Meningkatkan kemahiran dalam penggunaan ICT.LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN ERA GLOBALISASI  Guru perlu mempunyai ciri dan kualiti yang profesional untuk meningkatkan kualiti sekolah.

 Memegang pelbagai jawatan di sekolah.  Tanggungjawab terhadap pelajar. ibu bapa. . masyarakat. rakan sejawat dan negara.LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN ERA GLOBALISASI  Pendekatan dan teknik penyampaian.

 Dari kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan faktor sosioekonomi khususnya latar belakang keluarga seperti pekerjaan.PEPERIKSAAN MENGIKUT KEUPAYAAN  Murid-murid sememangnya berbeza dari segi kebolehan dan kecerdasan mereka. pendapatan dan pendidikan ibu-bapa mempunyai kesan yang amat besar kepada pencapaian murid-murid.  Konsep peperiksaan yang memberi peluang pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan yang dicadangkan ini adalah bertujuan menggalakkan pelajar yang pintar dan cerdik atau murid-murid yang telah pun bersedia boleh mengambil peperiksaan lebih awal bagi tahap-tahap tertentu. Ini menyebabkan sebilangan murid didapati lebih mudah dan cepat menguasai sesuatu pelajaran dan kemahiran berbanding dengan segolongan lagi murid yang lemah dan lembab. .

Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. mereka juga berperanan sebagai mu‟alim. guru . dalam pembangunan bangsa yang berasaskan ilmu pengetahuan dewasa ini .  Sebab itu banyak kajian yang dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka.  Alat teknologi yang moden/pasca moden walaubagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Oleh itu . namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam pembentukan sahsiah murid. perlu memberi tumpuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan .GURU SEBAGAI EJEN PENDIDIKAN TERBAIK  Meskipun kini terdapat pelbagai bentuk pembelajaran seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia serta mempunyai pengaruhnya yang besar. selain berperanan membentuk akhlak murid .

Kemalangan yang berlaku dari masa ke semasa mendedahkan golongan pendidik di negara ini dengan pelbagai tekanan psikologi dan mental yang memerlukan semangat kental dan kesabaran kaum guru.DOMINASI JANTINA DALAM PROFESION PERGURUAN  Keunggulan idealisme perguruan di negara ini menjadi semakin malap apabila profesyen perguruan ini dimonopoli oleh kaum wanita. .  Banyak pekembangan terbaru yang berlaku yang memerlukan golongan pendidik di negara ini lebih bersifat profesional dalam melaksanakan tugas dan menangani masalah rumit yang berkembang dalam masyarakat sekarang. Trend yang berlaku sekarang menunjukkan profesyen perguruan pada masa kini dan menjelang pada abad 21 akan terus dimonopoli oleh wanita.

Cabaran Profesion Perguruan membina Negara Bangsa Apa itu negara bangsa? Kenapa guru perlu membantu usaha membina negara bangsa? .

 Falsafah pendidikan guru iaitu untuk memelihara satu masyarakat yang bersatu agar kaum-kaum di Malaysia dapat hidup aman damai melalui persafahaman dan perpaduan.  Para guru didedahkan dengan konsep dan pembinaan serta kepentingan bangsa negara terlebih dahulu .

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN ERA GLOBALISASI  Memperkasakan Bahasa Melayu didalam budaya persekolahan melalui proses pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti kokurikulum.  Memantapkan kerja-kerja kursus melalui subjek sivik. melaksanakan dan memastikan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan lebih berkesan supaya para pelajar tidak hanya bergaul sesama keturunan mereka sahaja.  Merancang program-program yang bersifat terbuka dan bervariasi supaya dapat menarik minat pelajar dari pelbagai latar belakang.  Perlu merancang. .

SEKIAN TERIMA KASIH .