EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU DISEDIAKAN OLEH : RUHIL AZIMIN BIN RAFFIEE ZUBAIDAH BINTI HARUN

SITI MAISARAH BINTI YUSOP RABIATUL ADAWIYAH BINTI AWANG DISEDIAKAN UNTUK: DR S ABDUL SHUKUR BIN AHMAD SHAGHIR

CABARAN DAN PROFESION KEGURUAN

 Syarak bermaksud ketaatan dan kepatuhan yang harus disertai dengan perasaan kasih dan cinta pada Allah.ISLAM  Setiap perbuatan dianggap sebagai ibadah. .  Konsep ibadah dari segi:  Bahasa bermaksud taat dan tunduk.  Al-Quran sebagai sumber rujukan utama.

mu’alim. Kerjaya guru sebagai ibadah bermaksud tugas atau tanggungjawab seorang guru untuk meraih pendapatan dan juga keredhaan Allah. mengharapkan rahmatNYA dan takutkan seksaanNYA. mursyid. muaddib.  Guru sebagai murabbi.  Peranan guru ialah menyampaikan aqidah dan keimanan yang tulen supaya meyakinkan pertemuan dengan Allah. . mudarris. dan qudwatun hasanah.

KRISTIAN  Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia. atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama monotheis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus. . kira-kiranya 2.1 bilion penganut.

Agama Kristian mempunyai tiga aliran  Katolik Roma  Ortodoks  Protestan Panduan kehidupan yang harus dipatuhi:  Kepercayaan  Tradisi agamawi  Asas ajaran .

Konsep Guru Agama Kristian  Pembimbing –membimbing dan membantu murid melengkapkan diri dgn ilmu yg terkandung dalam kitab suci mereka tetapi bukan semua tanggungjawab guru  Melindungi.melindungi murid daripada kumpulan tertentu yg membawa pengaruh negatif  Menentukan arah tepat tentang kebenaran berdasarkan kitab suci  Memberi dorongan wajar dalam meningkatkan pencapaian murid seperti kata pujian. hikmah dan lain-lain .

.  Guru juga merupakan kawan spiritual yang akan memberi restu kepada seseorang penganutnya.  Penyebaran ajaran Buddha disampaikan di rumah rahib dengan pelbagai strategi penyampaian.BUDDHA  Konsep guru dalam agama Buddha.

keluarga.BUDDHA  Konsep ibadah sangat berkait rapat dengan tanggungjawab seseorang terhadap agama.  Konsep ibadah dalam agama Buddha mempercayai bahawa setiap perbuatan baik akan menerima ganjaran syurga dan nirwana. masyarakat dan negara. .diri sendiri.

BUDDHA • Dalam ajaran Buddha. . mereka memegang konsep “benih yang ditanam sesuailah buah yang akan dipetiknya”. • Guru hendaklah memainkan peranan dengan mempunyai minat dan iltizam yang tinggi dan mantap terhadap tugas-tugasnya sebagai pendidik.

tingkah laku.  Sangat dihormati selepas ibu-bapa. .  Sebagai role model. gaya hidup dicontohi.HINDU  Guru dianggap sebagai wali tuhan.  Guru dianggap sebagai sentiasa mengawal pertuturan.

dan upadhayas yang mengajar teori sahaja.  Ibu-bapa dan guru sebagai pasangan dalam pendidikan.HINDU  Guru 2 jenis iaitu acharyas (superior) yang mengajar teori dan amalan.  Pengajaran menggunakan teknik hafalan. .

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIHADAPI OLEH WARGA PENDIDIK UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA GLOBALISASI .

 Pengajaran yang efektif dan berkesan di dalam kelas.LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN ERA GLOBALISASI  Guru perlu mempunyai ciri dan kualiti yang profesional untuk meningkatkan kualiti sekolah.  Meningkatkan kemahiran dalam penggunaan ICT. .

rakan sejawat dan negara.LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN ERA GLOBALISASI  Pendekatan dan teknik penyampaian. ibu bapa. masyarakat.  Tanggungjawab terhadap pelajar. .  Memegang pelbagai jawatan di sekolah.

 Dari kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan faktor sosioekonomi khususnya latar belakang keluarga seperti pekerjaan.  Konsep peperiksaan yang memberi peluang pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan yang dicadangkan ini adalah bertujuan menggalakkan pelajar yang pintar dan cerdik atau murid-murid yang telah pun bersedia boleh mengambil peperiksaan lebih awal bagi tahap-tahap tertentu. Ini menyebabkan sebilangan murid didapati lebih mudah dan cepat menguasai sesuatu pelajaran dan kemahiran berbanding dengan segolongan lagi murid yang lemah dan lembab. pendapatan dan pendidikan ibu-bapa mempunyai kesan yang amat besar kepada pencapaian murid-murid.PEPERIKSAAN MENGIKUT KEUPAYAAN  Murid-murid sememangnya berbeza dari segi kebolehan dan kecerdasan mereka. .

mereka juga berperanan sebagai mu‟alim.  Sebab itu banyak kajian yang dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka. namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam pembentukan sahsiah murid. Oleh itu . Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. selain berperanan membentuk akhlak murid . perlu memberi tumpuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan .GURU SEBAGAI EJEN PENDIDIKAN TERBAIK  Meskipun kini terdapat pelbagai bentuk pembelajaran seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia serta mempunyai pengaruhnya yang besar. guru . dalam pembangunan bangsa yang berasaskan ilmu pengetahuan dewasa ini .  Alat teknologi yang moden/pasca moden walaubagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru.

DOMINASI JANTINA DALAM PROFESION PERGURUAN  Keunggulan idealisme perguruan di negara ini menjadi semakin malap apabila profesyen perguruan ini dimonopoli oleh kaum wanita.  Banyak pekembangan terbaru yang berlaku yang memerlukan golongan pendidik di negara ini lebih bersifat profesional dalam melaksanakan tugas dan menangani masalah rumit yang berkembang dalam masyarakat sekarang. . Kemalangan yang berlaku dari masa ke semasa mendedahkan golongan pendidik di negara ini dengan pelbagai tekanan psikologi dan mental yang memerlukan semangat kental dan kesabaran kaum guru. Trend yang berlaku sekarang menunjukkan profesyen perguruan pada masa kini dan menjelang pada abad 21 akan terus dimonopoli oleh wanita.

Cabaran Profesion Perguruan membina Negara Bangsa Apa itu negara bangsa? Kenapa guru perlu membantu usaha membina negara bangsa? .

 Falsafah pendidikan guru iaitu untuk memelihara satu masyarakat yang bersatu agar kaum-kaum di Malaysia dapat hidup aman damai melalui persafahaman dan perpaduan.  Para guru didedahkan dengan konsep dan pembinaan serta kepentingan bangsa negara terlebih dahulu .

 Perlu merancang.  Memantapkan kerja-kerja kursus melalui subjek sivik.LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN ERA GLOBALISASI  Memperkasakan Bahasa Melayu didalam budaya persekolahan melalui proses pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti kokurikulum. .  Merancang program-program yang bersifat terbuka dan bervariasi supaya dapat menarik minat pelajar dari pelbagai latar belakang. melaksanakan dan memastikan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan lebih berkesan supaya para pelajar tidak hanya bergaul sesama keturunan mereka sahaja.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful