Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

4. graf. dll. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. 2. 2.). Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. 3. Tidak mengandungi istilah teknikal. 3. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. peta. jadual.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. 2 . Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat.

Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. (Berita Harian. 1 Julai 2005) 3 .Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Sehubungan itu. Ketua Setiausaha Negara. termasuk boleh dipotong gaji.

Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. gambar rajah. 2. dan sebagainya. 3. diikuti oleh syarat. Tidak mengandungi gambar. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. 4 . jadual. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. graf.5. 6.

1982. di samping terdapat sekolah akademik.709 orang murid. vokasional dan teknik. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. Sarawak. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. vokasional dan teknik. Pada tahun 1978. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. dan Sabah. hlm. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. 5 . 50.

6 . Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1.

Terdapat unsur bahasa klasik . Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. Banyak mengandungi bentuk cerita.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. . Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. 7 2. Banyak menggunakan contoh. 2. dan ibarat. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. terutama pada kosa katanya. 3. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. 3. kias.

bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . manusia. katanya: Rasulullah s. maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 . atau binatang. lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.a.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r.w.a..

datuk-datuk kami. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. Allah. 29.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 9 . bapa-bapa kami. dengan rahmat-Mu jua. hlm. Allah. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. ibuibu kami. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. Ya. ninda-ninda kami. ampunilah dosa-dosa kami.

10 . hatta. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. 2. 6. Mengandungi kosa kata bahasa istana. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. kalakian. 5. seperti arakian. 4. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini.4. 3. dan tiada berperenggan. Tidak menggunakan tanda bacaan. dll. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. 5. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat.

terus ke belakang. 11 . ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. terus ke sebelah. 51. Jika kena dada. dan segala orang di pantai itu banyak mati. dilompati oleh todak itu. berlompatan lalu ke darat. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. “Todak menyerang kita. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. semuanya menyatakan . Sejarah Melayu Edisi Shellabear. jika kena leher dan pinggang. lagi banyak mati. 1977. hlm.

Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. dan bahasa hiasan. 6. morfologi atau sintaksis. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. 4. 12 2. 3. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. misalnya menggunakan unsur imejan. 5. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. . 8. Bersifat kreatif imaginatif. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. 7.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. menggunakan bunga bahasa.

Carik boleh ditampung. Cucu-cucu memandang muka Pak. Abdullah 13 . Kemudian Pak ambil keputusan. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Pak memandang muka cucu-cucu. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Tapi lekatnya cukup kuat.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Mereka mau wau itu jatuh. Tali mesti ditarik. Tiba-tiba tali putus. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Kalau tak putus wau tentu terkoyak.

kata kerja.14 14 2. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. 5. 4. kata nama konkrit. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. Bahasa perlambangan tidak digunakan. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. 3. . Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. dan kata adjektif.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Kosa katanya terdiri daripada kata akar.

nenek? tanya Kiti.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung.” jawab Kiti dan Bani. nenek menghidangkan susu panas. hlm. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus. Che An Abd. 16. 15 . “Tidak pernah. “kata nenek Kiti. “Cerita apa.

doa. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. 4. 16 3. gesaan. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. 2. dsbnya. 6. . khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. 5. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. 7. seperti kaedah umpan.

Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih. gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful