Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. 2. graf. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. 2. 4. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. 3. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. Tidak mengandungi istilah teknikal. dll.). Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. 2 . peta. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. jadual. 3.

(Berita Harian.Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. Sehubungan itu. Ketua Setiausaha Negara. termasuk boleh dipotong gaji. 1 Julai 2005) 3 .

dan sebagainya. 4 . 6. jadual. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. diikuti oleh syarat. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. Tidak mengandungi gambar. graf. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang.5. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. 2. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. gambar rajah. 3. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1.

Pada tahun 1978. 5 . jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. vokasional dan teknik. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. 50.709 orang murid. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. di samping terdapat sekolah akademik. hlm. dan Sabah. vokasional dan teknik. 1982. Sarawak.

6 . Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980.

Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. 3. Terdapat unsur bahasa klasik . terutama pada kosa katanya. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. 2. dan ibarat. . 7 2. 3. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. Banyak menggunakan contoh. kias. Banyak mengandungi bentuk cerita.

lalu sebahagian hasilnya dimakan burung. atau binatang.a.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 .w.. katanya: Rasulullah s. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman .a. manusia.

Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. ibuibu kami. hlm. 9 . dengan rahmat-Mu jua. ampunilah dosa-dosa kami.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. Allah. datuk-datuk kami. Allah. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. ninda-ninda kami. Ya. bapa-bapa kami. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 29. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati.

5. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. dan tiada berperenggan. Tidak menggunakan tanda bacaan. Mengandungi kosa kata bahasa istana. 5. hatta. 6. 4. 10 . Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan.4. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. 3. dll. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. 2. seperti arakian. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. kalakian. Banyak menggunakan struktur ayat pasif.

semuanya menyatakan . Sejarah Melayu Edisi Shellabear. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. Jika kena dada. lagi banyak mati. dan segala orang di pantai itu banyak mati. jika kena leher dan pinggang. “Todak menyerang kita. terus ke sebelah. terus ke belakang. 11 . 51. hlm. dilompati oleh todak itu. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. berlompatan lalu ke darat. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. 1977. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu.

misalnya menggunakan unsur imejan. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. Bersifat kreatif imaginatif. 5. 12 2. 3. 7. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. 6.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. 4. . Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. menggunakan bunga bahasa. morfologi atau sintaksis. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. dan bahasa hiasan. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. 8.

Abdullah 13 . Tapi lekatnya cukup kuat. Carik boleh ditampung. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Mereka mau wau itu jatuh. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Pak memandang muka cucu-cucu.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Kemudian Pak ambil keputusan. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Cucu-cucu memandang muka Pak. Tiba-tiba tali putus. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Tali mesti ditarik. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj.

. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. 5.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. Bahasa perlambangan tidak digunakan. 4. dan kata adjektif.14 14 2. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. 3. kata nama konkrit. kata kerja.

“Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. “kata nenek Kiti.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. 16.” jawab Kiti dan Bani. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus. hlm.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. 15 . nenek menghidangkan susu panas. “Tidak pernah. “Cerita apa. Che An Abd. nenek? tanya Kiti.

7. 16 3. doa. 5. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. .Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. 6. dsbnya. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. 4. gesaan. 2. seperti kaedah umpan.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful