Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

4. Tidak mengandungi istilah teknikal. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. peta. dll. graf. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. 3. 2 . Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. 2.). 2. 3. jadual.

termasuk boleh dipotong gaji. (Berita Harian. Ketua Setiausaha Negara. 1 Julai 2005) 3 . Sehubungan itu. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak.Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib.

Tidak mengandungi gambar.5. jadual. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. gambar rajah. dan sebagainya. 3. diikuti oleh syarat. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. graf. 4 . Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. 6. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. 2. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1.

Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. 50. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. 5 . vokasional dan teknik. 1982. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. vokasional dan teknik.709 orang murid. Sarawak. dan Sabah. di samping terdapat sekolah akademik. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. hlm. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. Pada tahun 1978.

Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1. 6 .Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.

. 3. Banyak mengandungi bentuk cerita. 2. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. 7 2. terutama pada kosa katanya. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. Terdapat unsur bahasa klasik . 3. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. kias.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. Banyak menggunakan contoh. dan ibarat.

Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. lalu sebahagian hasilnya dimakan burung. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . atau binatang.. maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 . katanya: Rasulullah s. manusia.a.a.w.

ibuibu kami. Allah.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. 9 . Allah. ninda-ninda kami. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. dengan rahmat-Mu jua. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. bapa-bapa kami. datuk-datuk kami. ampunilah dosa-dosa kami. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. hlm. 29. Ya. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati.

Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. dan tiada berperenggan. 5. 4. dll. 3. 6. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. Mengandungi kosa kata bahasa istana. kalakian. Tidak menggunakan tanda bacaan. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. hatta. 5. 10 .4. 2. seperti arakian. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat.

berlompatan lalu ke darat. dan segala orang di pantai itu banyak mati. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. dilompati oleh todak itu. “Todak menyerang kita. jika kena leher dan pinggang. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. 11 . lagi banyak mati. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. hlm. Jika kena dada. terus ke belakang. semuanya menyatakan . terus ke sebelah. 1977. Sejarah Melayu Edisi Shellabear.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. 51.

Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. 7. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. 12 2. misalnya menggunakan unsur imejan. 3. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. Bersifat kreatif imaginatif. . 5. morfologi atau sintaksis. 6. 4.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. menggunakan bunga bahasa. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. 8. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. dan bahasa hiasan.

Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Tiba-tiba tali putus. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Tapi lekatnya cukup kuat. Mereka mau wau itu jatuh. Kemudian Pak ambil keputusan. Abdullah 13 . Cucu-cucu memandang muka Pak. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Tali mesti ditarik. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Carik boleh ditampung. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Pak memandang muka cucu-cucu.

5. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. 4. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. kata nama konkrit.14 14 2. . kata kerja. Bahasa perlambangan tidak digunakan. dan kata adjektif. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. 3. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa.

16.” jawab Kiti dan Bani. 15 . “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. nenek menghidangkan susu panas. “Tidak pernah. “Cerita apa. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus. Che An Abd. hlm. nenek? tanya Kiti. “kata nenek Kiti.

Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. gesaan. 5. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. dsbnya. 6. 16 3. 4. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. seperti kaedah umpan. . 7. doa. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. 2.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful