Jenis binaan dan frasa

Solius Ingrid Gangkangon bersama anda dalam frasa nama. 

Maksud frasa - Unit yg boleh terdiri drpd satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnyasatu perkataan yang berpotensiuntuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih .
 Empat
  

jenis frasa bersifat endosentrik

Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama

ekosentrik

-

Frasa yang mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya .

Frasa nama
 Frasa

yang kata intinya terdiri daripada kata nama, kata nama terbitan, atau kata ganti nama.  Contoh ;
 Ahmad sedang tidur

Sungguh cantik pemandangan itu

 Mereka belum tiba lagi

 Kata  bilangan + kata nama inti pelajar tetamu  para semua  Kata   bilangan + p’jodoh bilangan + kn inti orang buah orang orang peserta rumah Datuk Puan Sri Pengarah Pengerusi Beberapa Setiap Lima Beberapa  Kata  bilangan + p’jodoh bilangan + gelaran + kn inti  .

 Kn    inti + kata penentu /kata ganti nama itu ini saya Pekerja Sekolah Adik  Kn   inti + unsur penerang + kpent persidangan murid itu ini Bilik Bapa .

Binaan frasa nama  Frasa nama terbentuk daripada satu perkataanatau deretan dua perkataan atau lebih  Contoh :Inti + Pelajar Pengurus Ayam  penerang melayu syarikat jantan inti + kelapa anak minyak penerang sawit desa pelincir .

Membawa maksud sama erti & lawanan erti sama erti Inti + inti Wang Tubuh ringgit badan Lawanan erti Inti + inti Ibu bapa datuk tuan nenek puan Hutan rimba .

M D .M Guru Baju bahasa kemeja Klinik Askar D gigi melayu M .Hukum D .

Peraturan kedudukan penerang  Bagi kata adjektif yang menerangkan kata inti Frasa nama Inti Pejabat Pintu Penerang kata Adjektif Lama Besar Penerang kata nama Persatuan Asrama Kata penentu Itu ini .

Kata inti majmuk Zon ekonomi Penerang adjektif Eksklusif Pasaran sekuriti Margin untung Lengkap kasar .

Bagi unsur penerang yg juga merupakan binaan frasa contoh : Pejabat lama pengurus syarikat itu .

Dua frasa yang hadir serentak  Sepinggan nasi goreng. terhidang di atas meja . pengalas perut kosong. pemenang pertama peraduan itu. tampil ke hadapan .  Seorang . pemuda Cina.

Kedudukan frasa nama dalam ayat 3    tempat : Sebagai subjek ayat Sebagai predikat ayat Sebagai unsur dlm nama frasa sendi nama. . dlm subjek dan juuga predikat ayat.

 Contoh :   Anak kecil itu menangis.binaan yg boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata inti atau kata utamanyaterdiri daripada kata kerja. menangi s Frasa kerja  Maksud . Adik saya suka makan nasi goreng 2 - jenis frasa kerja Frasa kerja transitif Frasa kerja tak transitif .

Frasa kerja tak transitif  Frasa kerja yg tidak mengandungi objek. .Kanak-kanak itu menangis 3 jenis frasa kerja tak transitif .tanpa Pelengkap .dengan Pelengkap .dengan kata nama sebagai penerima .  Contohnya.

 .  Cthnya - Pasukan sekolah kami menang Dia tersenyum .Frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap  Kata kerja tak transitif yang hadir bersendirian.

Tham Mei Ling menerangkan tentang frasa kerja  .

kesihatan ibu berunsur baik  Frasa sendi nama cthnya. .lelaki itu ada harta .Frasa kerja tak transitif dengan pelengkap  Frasa kerja tak transitif ialah frasa kerja yang mengandungi kata kerja tak transitif yang tidak mempunyai makna lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap.  Kata adjektif Cthnya. .pesawat itu singgah di Kota Kinabalu  Kata nama cthnya .

 Cthnya - Budak laki-laki itu berseluar jeans Kami belajar bahasa Arab .Frasa kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang  Frasa kerja tak transitif yang menerima kata nama bukan sebagai pelengkap tetapi sebagai penerang kepada kata kerja.

dengan dua objek .mereka sedang makan nasi goreng .ibu menghidangkan secawan kopi .Frasa kerja  Terdiri drpd kata kerja transitif sebagai intinya dan transitif kata nama atau frasa yang mgikuti nya sbgai objek atau penyambutnya.dengan satu objek .  Contoh : . 2 jenis frasa transitif : .

Frasa kerja dengan satu objek  Cthnya :  Projek itu telah membasmi kemiskinan  Pihak berkuasa cuba menenangkan suasana .

 Cthnya ‘Ibu menjahitkan adik sehelai baju’ .Frasa kerja dengan dua objek  Frasa kerja dgn kata kerja transitif sbgai kata intinya boleh mengandungi dua frasa nama sbgai objek kata kerja.

yg mnerangkan aspek wktu bagi kata kerja . lazimnya bantu didahului oleh kata bantu . Iaitu : .sebgai kata bantu aspek.sbgai kata bntu ragam yg menerangkan ragam perasaan bgi kata kerja. . Fungsi kata bantu adalah  untuk menerangkan kata kerja dri dua sudut makna. kata intinya. iaitu kata kerja.Frasa kerja dengan kata Dalam frasa kerja.

Boleh .Mahu .Hendak .Kata bantu Menerangkan waktu pada kerja yg di lakukan. Antara kata bantu ragam dlm bhsa Melayu ialah : .   ( refer pada jadual dlm buku anda  ) Kata bantu ragam  Kata bantu yg menerangkan suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan. aspek 3 jenis aspek masa & waktu.

:  Cthnya   transitif – laporan itu menyebut bhwa keadaan kesesakan lalu lintas telah terkawal Tak transitif .pegawai itu tahu bhwa kejayaan projek tersebut terjamin. .Frasa kerja dengan ayat  Frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak komplemen transitif boleh menerima ayat komplemen.

Unsur keterangan dalam Frasa kerja  Fungsinya.  Transitif – hadir slepas objek  Tak transitif – hadir selepas kata kerja Cthnya : ‘burung itu terbang sgt tinggi’ ‘ sungai itu mengalir dengan lesunya’ . memberikan keterangan lanjut ttg kata kerja.

Jenis2 keterangan 8 jenis Keterangan tempat atau arah Cth : tembakannya kena pada sasarannya - Keterangan waktu Cth : peristiwa itu berlaku dua dekad lalu - -Keterangan cara cth : kereta api itu bgerak dengan laju Keterangan tujuan dan harapan Cth : kita bertindak demi kesejahteraan kmpung kita - Keterangan alat Cth : ibu memotong roti dgn pisau - .

 Keterangan penyertaan Cth : pelajar baharu itu dtg dgn ayahnya  Keterangan hal Cth : mereka sedang berbincang ttg perkara itu  Keterangan perbandingan Cth : mukanya bercahaya bagai bulan purnama .

Tessa Socobus akan bersama anda dalam Frasa adjektif dan Frasa sendi nama  .

Frasa Adjektif  Makud – susunan pkataan yg tdiri drpd satu pkataan atau lebihyg mgandungi kata adjektif atau kata sifat sbgai intinya.  Cth –   Pelajar itu sangat pandai Rumahnya jauh dari sini .

‘inilah karangan terbaik’ . - adjektif Binaan dua perkataan - Binaan kata adjektif + kata adjektif (menekankan unsur keserasian makna) Cth : riang gembira penat lelah (maknanya berlawanan) Cth : tua muda miskin kaya .Binaan frasa adjektif  Jumlah perkataan dalam frasa .Binaan satu perkataan cth. ‘warna baju mereka biru’ .

frasa adjektif yg mbawa mksud kiasan cth : tua keladi rabun ayam .(unsur rima yakni keindahan bunyi) cth : tinggi lampai gemuk gedempol  Binaan kata adjektif + kata nama .frasa adjektif yg mbawa mksud keserupaan cth : manis buah masam cuka .

Kata penguat dalam frasa adjektif  3 jenis kata penguat .Kata penguat hadapan ( hadir di hadapan adjektif ) Cth : terlalu besar paling panjang - Kata penguat belakang .( hadir selepas kata adjektif ) Cth : baik sekali lambar benar Kata penguat bebas ( bebas / di belakang atau di depan ) Cth : amat segar / segar amat sangat berani / berani sangat - .

 Cth : sudah besar masih kecil  Ada kata bantu yg blh hadir seblum atau sesudah kata penguat  Cth : Kata bantu Sudah Kata penguat Amat Kata adjektif besar Kata penguat Sungguh Kata bantu Masih kata adjekif Kuat .Kata bantu dalam frasa  Frasa adjektif juga blh tdiri drpd kata adjektif adjektif yg disertai dgn kata bantu.

Kedudukan frasa adjektif dalam ayat  Hadir  Frasa sbgai 3 kdudukan iaitu : adjektif sebagai predikat ayat cth : adik saya masih kecil  Frasa adjektif sebagai keterangan Cth : burung itu terbang tinggi  Frasa adjektif sebagai penerang kata nama cth : pelajar baharu itu dari Melaka .

blh digolongankan dlm sembilan cara. Iaitu :  Keterangan cara : Cth : adik itu sakit dgn tiba-tiba .Unsur keterangan dalam frasa adjektif  Hadir sesudah adjektif  Cth : belia itu pandai dalam semua acara  Dari segi keterangan cara.

 Keterangan bandingan  Cth : pujukan nya sangat manis bagai gula  Keteranganhal atau keadaan  Cth : sejak peristiwa itu mereka melarat dalam kemiskinan  Keterangan tujuan  Cth : kita mesti bersih untuk kesihatan diri  Keterangan kekerapan  Cth: ibu muda itu sakit selalu. .

 Keterangan musabab  Cth : kami letih kerana kurang tidur  Keterangan waktu  Cth :adik saya masih kecil pada masa itu  Keterangan tempat  Cth: badan saya sakit pada bahagian bahu . Keterangan terhadap  Cth : anak itu amat riindu akan ibunya.

: mereka insaf bahawa perlakuan mereka kurang baik  Cth .Frasa adjektif dengan ayat komplemen  Frasa adjektif sebagai predikat blh diikuti dgn ayat komplemen.

 Mrupakan salah sat drpd empat frasa yg mjadi predikat ayat.  Bersifat  Frasa yg tdk mpunai satu unsur inti yg dpt mewakili kesluruhan frasa nya .Frasa sendi  Binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama nama dan satu frasa nama yg mjadi pelengkap kepada sendi nama kata itu . ekosentrik.

Frasa sendi nama Kata sendi nama Dari Pada Frasa nama Kedai buku Ketika itu Binaan frasa sendi nama . Kata  sendi nama + frasa nama hadir di hadapan frasa nama.

Kata sendi nama + (kata arah) + frasa nama + frasa keterangan Frasa sendi nama Kata sendi nama Di Kata arah Frasa nama Frasa keterangan Pada tahun lalu Utara negeri Jepun Dari atas Rumah itu Dengan rakannya .

Kedudukan frasa sendi nama dalam ayat  Dua   kedudukan dalam ayat : Sebagai predikat ayat Sebagai unsur eketerangan .

Mazuin ke pejabat setiap .  surat berdaftar ini untuk pelajar baharu .Frasa sendi nama sebagai predikat  Hadir selepas subjekdalam ayat.  cth : Puan hari.

.Frasa sendi nama sebagai keterangan  Frasa sendi nama keterangan frasa kerja  Cth :  Bas pelancong itu bertolak pada pukul tujuh pagi .  Mereka mendengar ceramah di bilik seminar 6.

Frasa sendi nama keterangan frasa adjektif  Pelajar itu lulus dalam semua mata pelajaran . .  Kita harus cekap demi kejayaan projek ini .

Frasa sendi nama keterangan frasa nama  Rumah belaka di kampung itu comel-comel  Ayah pengarang terkenal itu . telah membeli sebuahnovel oleh .

The end . Terima kasih kerana mendengar dan memberi perhatian  .