Jenis binaan dan frasa

Solius Ingrid Gangkangon bersama anda dalam frasa nama. 

Maksud frasa - Unit yg boleh terdiri drpd satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnyasatu perkataan yang berpotensiuntuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih .
 Empat
  

jenis frasa bersifat endosentrik

Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama

ekosentrik

-

Frasa yang mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya .

Frasa nama
 Frasa

yang kata intinya terdiri daripada kata nama, kata nama terbitan, atau kata ganti nama.  Contoh ;
 Ahmad sedang tidur

Sungguh cantik pemandangan itu

 Mereka belum tiba lagi

 Kata  bilangan + kata nama inti pelajar tetamu  para semua  Kata   bilangan + p’jodoh bilangan + kn inti orang buah orang orang peserta rumah Datuk Puan Sri Pengarah Pengerusi Beberapa Setiap Lima Beberapa  Kata  bilangan + p’jodoh bilangan + gelaran + kn inti  .

 Kn    inti + kata penentu /kata ganti nama itu ini saya Pekerja Sekolah Adik  Kn   inti + unsur penerang + kpent persidangan murid itu ini Bilik Bapa .

Binaan frasa nama  Frasa nama terbentuk daripada satu perkataanatau deretan dua perkataan atau lebih  Contoh :Inti + Pelajar Pengurus Ayam  penerang melayu syarikat jantan inti + kelapa anak minyak penerang sawit desa pelincir .

Membawa maksud sama erti & lawanan erti sama erti Inti + inti Wang Tubuh ringgit badan Lawanan erti Inti + inti Ibu bapa datuk tuan nenek puan Hutan rimba .

Hukum D .M Guru Baju bahasa kemeja Klinik Askar D gigi melayu M .M D .

Peraturan kedudukan penerang  Bagi kata adjektif yang menerangkan kata inti Frasa nama Inti Pejabat Pintu Penerang kata Adjektif Lama Besar Penerang kata nama Persatuan Asrama Kata penentu Itu ini .

Kata inti majmuk Zon ekonomi Penerang adjektif Eksklusif Pasaran sekuriti Margin untung Lengkap kasar .

Bagi unsur penerang yg juga merupakan binaan frasa contoh : Pejabat lama pengurus syarikat itu .

pemuda Cina.Dua frasa yang hadir serentak  Sepinggan nasi goreng. tampil ke hadapan . pengalas perut kosong. terhidang di atas meja .  Seorang . pemenang pertama peraduan itu.

Kedudukan frasa nama dalam ayat 3    tempat : Sebagai subjek ayat Sebagai predikat ayat Sebagai unsur dlm nama frasa sendi nama. . dlm subjek dan juuga predikat ayat.

binaan yg boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata inti atau kata utamanyaterdiri daripada kata kerja. menangi s Frasa kerja  Maksud .  Contoh :   Anak kecil itu menangis. Adik saya suka makan nasi goreng 2 - jenis frasa kerja Frasa kerja transitif Frasa kerja tak transitif .

 Contohnya.dengan kata nama sebagai penerima .tanpa Pelengkap .dengan Pelengkap . .Kanak-kanak itu menangis 3 jenis frasa kerja tak transitif .Frasa kerja tak transitif  Frasa kerja yg tidak mengandungi objek.

 Cthnya - Pasukan sekolah kami menang Dia tersenyum .Frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap  Kata kerja tak transitif yang hadir bersendirian.  .

Tham Mei Ling menerangkan tentang frasa kerja  .

kesihatan ibu berunsur baik  Frasa sendi nama cthnya.Frasa kerja tak transitif dengan pelengkap  Frasa kerja tak transitif ialah frasa kerja yang mengandungi kata kerja tak transitif yang tidak mempunyai makna lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap. .pesawat itu singgah di Kota Kinabalu  Kata nama cthnya .  Kata adjektif Cthnya. .lelaki itu ada harta .

 Cthnya - Budak laki-laki itu berseluar jeans Kami belajar bahasa Arab .Frasa kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang  Frasa kerja tak transitif yang menerima kata nama bukan sebagai pelengkap tetapi sebagai penerang kepada kata kerja.

ibu menghidangkan secawan kopi . 2 jenis frasa transitif : .  Contoh : .Frasa kerja  Terdiri drpd kata kerja transitif sebagai intinya dan transitif kata nama atau frasa yang mgikuti nya sbgai objek atau penyambutnya.dengan dua objek .mereka sedang makan nasi goreng .dengan satu objek .

Frasa kerja dengan satu objek  Cthnya :  Projek itu telah membasmi kemiskinan  Pihak berkuasa cuba menenangkan suasana .

Frasa kerja dengan dua objek  Frasa kerja dgn kata kerja transitif sbgai kata intinya boleh mengandungi dua frasa nama sbgai objek kata kerja.  Cthnya ‘Ibu menjahitkan adik sehelai baju’ .

Frasa kerja dengan kata Dalam frasa kerja. yg mnerangkan aspek wktu bagi kata kerja . iaitu kata kerja. Iaitu : . lazimnya bantu didahului oleh kata bantu . kata intinya. .sbgai kata bntu ragam yg menerangkan ragam perasaan bgi kata kerja. Fungsi kata bantu adalah  untuk menerangkan kata kerja dri dua sudut makna.sebgai kata bantu aspek.

Kata bantu Menerangkan waktu pada kerja yg di lakukan.Hendak . Antara kata bantu ragam dlm bhsa Melayu ialah : .   ( refer pada jadual dlm buku anda  ) Kata bantu ragam  Kata bantu yg menerangkan suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan.Boleh . aspek 3 jenis aspek masa & waktu.Mahu .

:  Cthnya   transitif – laporan itu menyebut bhwa keadaan kesesakan lalu lintas telah terkawal Tak transitif . .Frasa kerja dengan ayat  Frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak komplemen transitif boleh menerima ayat komplemen.pegawai itu tahu bhwa kejayaan projek tersebut terjamin.

 Transitif – hadir slepas objek  Tak transitif – hadir selepas kata kerja Cthnya : ‘burung itu terbang sgt tinggi’ ‘ sungai itu mengalir dengan lesunya’ . memberikan keterangan lanjut ttg kata kerja.Unsur keterangan dalam Frasa kerja  Fungsinya.

Jenis2 keterangan 8 jenis Keterangan tempat atau arah Cth : tembakannya kena pada sasarannya - Keterangan waktu Cth : peristiwa itu berlaku dua dekad lalu - -Keterangan cara cth : kereta api itu bgerak dengan laju Keterangan tujuan dan harapan Cth : kita bertindak demi kesejahteraan kmpung kita - Keterangan alat Cth : ibu memotong roti dgn pisau - .

 Keterangan penyertaan Cth : pelajar baharu itu dtg dgn ayahnya  Keterangan hal Cth : mereka sedang berbincang ttg perkara itu  Keterangan perbandingan Cth : mukanya bercahaya bagai bulan purnama .

Tessa Socobus akan bersama anda dalam Frasa adjektif dan Frasa sendi nama  .

 Cth –   Pelajar itu sangat pandai Rumahnya jauh dari sini .Frasa Adjektif  Makud – susunan pkataan yg tdiri drpd satu pkataan atau lebihyg mgandungi kata adjektif atau kata sifat sbgai intinya.

‘warna baju mereka biru’ .Binaan satu perkataan cth. - adjektif Binaan dua perkataan - Binaan kata adjektif + kata adjektif (menekankan unsur keserasian makna) Cth : riang gembira penat lelah (maknanya berlawanan) Cth : tua muda miskin kaya .Binaan frasa adjektif  Jumlah perkataan dalam frasa . ‘inilah karangan terbaik’ .

frasa adjektif yg mbawa mksud keserupaan cth : manis buah masam cuka .frasa adjektif yg mbawa mksud kiasan cth : tua keladi rabun ayam .(unsur rima yakni keindahan bunyi) cth : tinggi lampai gemuk gedempol  Binaan kata adjektif + kata nama .

Kata penguat dalam frasa adjektif  3 jenis kata penguat .( hadir selepas kata adjektif ) Cth : baik sekali lambar benar Kata penguat bebas ( bebas / di belakang atau di depan ) Cth : amat segar / segar amat sangat berani / berani sangat - .Kata penguat hadapan ( hadir di hadapan adjektif ) Cth : terlalu besar paling panjang - Kata penguat belakang .

Kata bantu dalam frasa  Frasa adjektif juga blh tdiri drpd kata adjektif adjektif yg disertai dgn kata bantu.  Cth : sudah besar masih kecil  Ada kata bantu yg blh hadir seblum atau sesudah kata penguat  Cth : Kata bantu Sudah Kata penguat Amat Kata adjektif besar Kata penguat Sungguh Kata bantu Masih kata adjekif Kuat .

Kedudukan frasa adjektif dalam ayat  Hadir  Frasa sbgai 3 kdudukan iaitu : adjektif sebagai predikat ayat cth : adik saya masih kecil  Frasa adjektif sebagai keterangan Cth : burung itu terbang tinggi  Frasa adjektif sebagai penerang kata nama cth : pelajar baharu itu dari Melaka .

Iaitu :  Keterangan cara : Cth : adik itu sakit dgn tiba-tiba . blh digolongankan dlm sembilan cara.Unsur keterangan dalam frasa adjektif  Hadir sesudah adjektif  Cth : belia itu pandai dalam semua acara  Dari segi keterangan cara.

 Keterangan bandingan  Cth : pujukan nya sangat manis bagai gula  Keteranganhal atau keadaan  Cth : sejak peristiwa itu mereka melarat dalam kemiskinan  Keterangan tujuan  Cth : kita mesti bersih untuk kesihatan diri  Keterangan kekerapan  Cth: ibu muda itu sakit selalu. .

 Keterangan musabab  Cth : kami letih kerana kurang tidur  Keterangan waktu  Cth :adik saya masih kecil pada masa itu  Keterangan tempat  Cth: badan saya sakit pada bahagian bahu . Keterangan terhadap  Cth : anak itu amat riindu akan ibunya.

: mereka insaf bahawa perlakuan mereka kurang baik  Cth .Frasa adjektif dengan ayat komplemen  Frasa adjektif sebagai predikat blh diikuti dgn ayat komplemen.

 Bersifat  Frasa yg tdk mpunai satu unsur inti yg dpt mewakili kesluruhan frasa nya . ekosentrik.Frasa sendi  Binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama nama dan satu frasa nama yg mjadi pelengkap kepada sendi nama kata itu .  Mrupakan salah sat drpd empat frasa yg mjadi predikat ayat.

 Kata  sendi nama + frasa nama hadir di hadapan frasa nama. Frasa sendi nama Kata sendi nama Dari Pada Frasa nama Kedai buku Ketika itu Binaan frasa sendi nama .

Kata sendi nama + (kata arah) + frasa nama + frasa keterangan Frasa sendi nama Kata sendi nama Di Kata arah Frasa nama Frasa keterangan Pada tahun lalu Utara negeri Jepun Dari atas Rumah itu Dengan rakannya .

Kedudukan frasa sendi nama dalam ayat  Dua   kedudukan dalam ayat : Sebagai predikat ayat Sebagai unsur eketerangan .

 cth : Puan hari.  surat berdaftar ini untuk pelajar baharu .Frasa sendi nama sebagai predikat  Hadir selepas subjekdalam ayat. Mazuin ke pejabat setiap .

Frasa sendi nama sebagai keterangan  Frasa sendi nama keterangan frasa kerja  Cth :  Bas pelancong itu bertolak pada pukul tujuh pagi .  Mereka mendengar ceramah di bilik seminar 6. .

Frasa sendi nama keterangan frasa adjektif  Pelajar itu lulus dalam semua mata pelajaran .  Kita harus cekap demi kejayaan projek ini . .

telah membeli sebuahnovel oleh .Frasa sendi nama keterangan frasa nama  Rumah belaka di kampung itu comel-comel  Ayah pengarang terkenal itu .

The end . Terima kasih kerana mendengar dan memberi perhatian  .