Jenis binaan dan frasa

Solius Ingrid Gangkangon bersama anda dalam frasa nama. 

Maksud frasa - Unit yg boleh terdiri drpd satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnyasatu perkataan yang berpotensiuntuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih .
 Empat
  

jenis frasa bersifat endosentrik

Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama

ekosentrik

-

Frasa yang mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya .

Frasa nama
 Frasa

yang kata intinya terdiri daripada kata nama, kata nama terbitan, atau kata ganti nama.  Contoh ;
 Ahmad sedang tidur

Sungguh cantik pemandangan itu

 Mereka belum tiba lagi

 Kata  bilangan + kata nama inti pelajar tetamu  para semua  Kata   bilangan + p’jodoh bilangan + kn inti orang buah orang orang peserta rumah Datuk Puan Sri Pengarah Pengerusi Beberapa Setiap Lima Beberapa  Kata  bilangan + p’jodoh bilangan + gelaran + kn inti  .

 Kn    inti + kata penentu /kata ganti nama itu ini saya Pekerja Sekolah Adik  Kn   inti + unsur penerang + kpent persidangan murid itu ini Bilik Bapa .

Binaan frasa nama  Frasa nama terbentuk daripada satu perkataanatau deretan dua perkataan atau lebih  Contoh :Inti + Pelajar Pengurus Ayam  penerang melayu syarikat jantan inti + kelapa anak minyak penerang sawit desa pelincir .

Membawa maksud sama erti & lawanan erti sama erti Inti + inti Wang Tubuh ringgit badan Lawanan erti Inti + inti Ibu bapa datuk tuan nenek puan Hutan rimba .

M Guru Baju bahasa kemeja Klinik Askar D gigi melayu M .M D .Hukum D .

Peraturan kedudukan penerang  Bagi kata adjektif yang menerangkan kata inti Frasa nama Inti Pejabat Pintu Penerang kata Adjektif Lama Besar Penerang kata nama Persatuan Asrama Kata penentu Itu ini .

Kata inti majmuk Zon ekonomi Penerang adjektif Eksklusif Pasaran sekuriti Margin untung Lengkap kasar .

Bagi unsur penerang yg juga merupakan binaan frasa contoh : Pejabat lama pengurus syarikat itu .

tampil ke hadapan .  Seorang . pengalas perut kosong. terhidang di atas meja .Dua frasa yang hadir serentak  Sepinggan nasi goreng. pemenang pertama peraduan itu. pemuda Cina.

dlm subjek dan juuga predikat ayat.Kedudukan frasa nama dalam ayat 3    tempat : Sebagai subjek ayat Sebagai predikat ayat Sebagai unsur dlm nama frasa sendi nama. .

Adik saya suka makan nasi goreng 2 - jenis frasa kerja Frasa kerja transitif Frasa kerja tak transitif .  Contoh :   Anak kecil itu menangis.binaan yg boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata inti atau kata utamanyaterdiri daripada kata kerja. menangi s Frasa kerja  Maksud .

dengan kata nama sebagai penerima .tanpa Pelengkap .  Contohnya.Kanak-kanak itu menangis 3 jenis frasa kerja tak transitif .Frasa kerja tak transitif  Frasa kerja yg tidak mengandungi objek. .dengan Pelengkap .

 .Frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap  Kata kerja tak transitif yang hadir bersendirian.  Cthnya - Pasukan sekolah kami menang Dia tersenyum .

Tham Mei Ling menerangkan tentang frasa kerja  .

 Kata adjektif Cthnya. .lelaki itu ada harta .kesihatan ibu berunsur baik  Frasa sendi nama cthnya. .Frasa kerja tak transitif dengan pelengkap  Frasa kerja tak transitif ialah frasa kerja yang mengandungi kata kerja tak transitif yang tidak mempunyai makna lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap.pesawat itu singgah di Kota Kinabalu  Kata nama cthnya .

 Cthnya - Budak laki-laki itu berseluar jeans Kami belajar bahasa Arab .Frasa kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang  Frasa kerja tak transitif yang menerima kata nama bukan sebagai pelengkap tetapi sebagai penerang kepada kata kerja.

 Contoh : .ibu menghidangkan secawan kopi . 2 jenis frasa transitif : .dengan satu objek .Frasa kerja  Terdiri drpd kata kerja transitif sebagai intinya dan transitif kata nama atau frasa yang mgikuti nya sbgai objek atau penyambutnya.dengan dua objek .mereka sedang makan nasi goreng .

Frasa kerja dengan satu objek  Cthnya :  Projek itu telah membasmi kemiskinan  Pihak berkuasa cuba menenangkan suasana .

Frasa kerja dengan dua objek  Frasa kerja dgn kata kerja transitif sbgai kata intinya boleh mengandungi dua frasa nama sbgai objek kata kerja.  Cthnya ‘Ibu menjahitkan adik sehelai baju’ .

sbgai kata bntu ragam yg menerangkan ragam perasaan bgi kata kerja. .sebgai kata bantu aspek. iaitu kata kerja. yg mnerangkan aspek wktu bagi kata kerja .Frasa kerja dengan kata Dalam frasa kerja. kata intinya. Fungsi kata bantu adalah  untuk menerangkan kata kerja dri dua sudut makna. Iaitu : . lazimnya bantu didahului oleh kata bantu .

Antara kata bantu ragam dlm bhsa Melayu ialah : .   ( refer pada jadual dlm buku anda  ) Kata bantu ragam  Kata bantu yg menerangkan suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan.Boleh .Hendak .Mahu .Kata bantu Menerangkan waktu pada kerja yg di lakukan. aspek 3 jenis aspek masa & waktu.

Frasa kerja dengan ayat  Frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak komplemen transitif boleh menerima ayat komplemen. .pegawai itu tahu bhwa kejayaan projek tersebut terjamin. :  Cthnya   transitif – laporan itu menyebut bhwa keadaan kesesakan lalu lintas telah terkawal Tak transitif .

Unsur keterangan dalam Frasa kerja  Fungsinya.  Transitif – hadir slepas objek  Tak transitif – hadir selepas kata kerja Cthnya : ‘burung itu terbang sgt tinggi’ ‘ sungai itu mengalir dengan lesunya’ . memberikan keterangan lanjut ttg kata kerja.

Jenis2 keterangan 8 jenis Keterangan tempat atau arah Cth : tembakannya kena pada sasarannya - Keterangan waktu Cth : peristiwa itu berlaku dua dekad lalu - -Keterangan cara cth : kereta api itu bgerak dengan laju Keterangan tujuan dan harapan Cth : kita bertindak demi kesejahteraan kmpung kita - Keterangan alat Cth : ibu memotong roti dgn pisau - .

 Keterangan penyertaan Cth : pelajar baharu itu dtg dgn ayahnya  Keterangan hal Cth : mereka sedang berbincang ttg perkara itu  Keterangan perbandingan Cth : mukanya bercahaya bagai bulan purnama .

Tessa Socobus akan bersama anda dalam Frasa adjektif dan Frasa sendi nama  .

 Cth –   Pelajar itu sangat pandai Rumahnya jauh dari sini .Frasa Adjektif  Makud – susunan pkataan yg tdiri drpd satu pkataan atau lebihyg mgandungi kata adjektif atau kata sifat sbgai intinya.

‘warna baju mereka biru’ .Binaan frasa adjektif  Jumlah perkataan dalam frasa . ‘inilah karangan terbaik’ .Binaan satu perkataan cth. - adjektif Binaan dua perkataan - Binaan kata adjektif + kata adjektif (menekankan unsur keserasian makna) Cth : riang gembira penat lelah (maknanya berlawanan) Cth : tua muda miskin kaya .

frasa adjektif yg mbawa mksud keserupaan cth : manis buah masam cuka .frasa adjektif yg mbawa mksud kiasan cth : tua keladi rabun ayam .(unsur rima yakni keindahan bunyi) cth : tinggi lampai gemuk gedempol  Binaan kata adjektif + kata nama .

Kata penguat hadapan ( hadir di hadapan adjektif ) Cth : terlalu besar paling panjang - Kata penguat belakang .Kata penguat dalam frasa adjektif  3 jenis kata penguat .( hadir selepas kata adjektif ) Cth : baik sekali lambar benar Kata penguat bebas ( bebas / di belakang atau di depan ) Cth : amat segar / segar amat sangat berani / berani sangat - .

 Cth : sudah besar masih kecil  Ada kata bantu yg blh hadir seblum atau sesudah kata penguat  Cth : Kata bantu Sudah Kata penguat Amat Kata adjektif besar Kata penguat Sungguh Kata bantu Masih kata adjekif Kuat .Kata bantu dalam frasa  Frasa adjektif juga blh tdiri drpd kata adjektif adjektif yg disertai dgn kata bantu.

Kedudukan frasa adjektif dalam ayat  Hadir  Frasa sbgai 3 kdudukan iaitu : adjektif sebagai predikat ayat cth : adik saya masih kecil  Frasa adjektif sebagai keterangan Cth : burung itu terbang tinggi  Frasa adjektif sebagai penerang kata nama cth : pelajar baharu itu dari Melaka .

blh digolongankan dlm sembilan cara.Unsur keterangan dalam frasa adjektif  Hadir sesudah adjektif  Cth : belia itu pandai dalam semua acara  Dari segi keterangan cara. Iaitu :  Keterangan cara : Cth : adik itu sakit dgn tiba-tiba .

 Keterangan bandingan  Cth : pujukan nya sangat manis bagai gula  Keteranganhal atau keadaan  Cth : sejak peristiwa itu mereka melarat dalam kemiskinan  Keterangan tujuan  Cth : kita mesti bersih untuk kesihatan diri  Keterangan kekerapan  Cth: ibu muda itu sakit selalu. .

 Keterangan terhadap  Cth : anak itu amat riindu akan ibunya.  Keterangan musabab  Cth : kami letih kerana kurang tidur  Keterangan waktu  Cth :adik saya masih kecil pada masa itu  Keterangan tempat  Cth: badan saya sakit pada bahagian bahu .

Frasa adjektif dengan ayat komplemen  Frasa adjektif sebagai predikat blh diikuti dgn ayat komplemen. : mereka insaf bahawa perlakuan mereka kurang baik  Cth .

 Bersifat  Frasa yg tdk mpunai satu unsur inti yg dpt mewakili kesluruhan frasa nya .Frasa sendi  Binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama nama dan satu frasa nama yg mjadi pelengkap kepada sendi nama kata itu . ekosentrik.  Mrupakan salah sat drpd empat frasa yg mjadi predikat ayat.

Frasa sendi nama Kata sendi nama Dari Pada Frasa nama Kedai buku Ketika itu Binaan frasa sendi nama . Kata  sendi nama + frasa nama hadir di hadapan frasa nama.

Kata sendi nama + (kata arah) + frasa nama + frasa keterangan Frasa sendi nama Kata sendi nama Di Kata arah Frasa nama Frasa keterangan Pada tahun lalu Utara negeri Jepun Dari atas Rumah itu Dengan rakannya .

Kedudukan frasa sendi nama dalam ayat  Dua   kedudukan dalam ayat : Sebagai predikat ayat Sebagai unsur eketerangan .

Frasa sendi nama sebagai predikat  Hadir selepas subjekdalam ayat. Mazuin ke pejabat setiap .  cth : Puan hari.  surat berdaftar ini untuk pelajar baharu .

 Mereka mendengar ceramah di bilik seminar 6. .Frasa sendi nama sebagai keterangan  Frasa sendi nama keterangan frasa kerja  Cth :  Bas pelancong itu bertolak pada pukul tujuh pagi .

.  Kita harus cekap demi kejayaan projek ini .Frasa sendi nama keterangan frasa adjektif  Pelajar itu lulus dalam semua mata pelajaran .

telah membeli sebuahnovel oleh .Frasa sendi nama keterangan frasa nama  Rumah belaka di kampung itu comel-comel  Ayah pengarang terkenal itu .

The end . Terima kasih kerana mendengar dan memberi perhatian  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful