P. 1
Maklumat Bantuan Kewangan Dan Kebajikan Pelajar (Kemaskini)-Untuk Kebajikan Sesi 2012-2013.Doc-08.05.2013-2014

Maklumat Bantuan Kewangan Dan Kebajikan Pelajar (Kemaskini)-Untuk Kebajikan Sesi 2012-2013.Doc-08.05.2013-2014

|Views: 318|Likes:
Published by azrarajan
hhh
hhh

More info:

Published by: azrarajan on Jul 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2015

pdf

text

original

MAKLUMAT BANTUAN KEWANGAN DAN KEBAJIKAN PELAJAR

(A) PENGENALAN Unit Kebajikan dan Pinjaman Pelajar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (JHEPA) adalah unit yang telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras segala urusan berkaitan penajaan pinjaman dan biasiswa yang ditawarkan dengan mengiklankannya kepada para pelajar. Unit ini juga pada masa yang sama harus memastikan segala maklumat berkaitan dengan penaja disebarluaskan kepada pelajar bagi memastikan semua pelajar mendapat maklumat yang betul dan terkini disamping menguruskan segala urusan bersama semua penaja mengenai aktiviti-aktiviti mahupun program yang dirancang seperti Program Perjumpaan Bersama Pelajar Tajaan, Urusan Temuduga, Khidmat Nasihat, Taklimat, Rundingan, Notis Pemberitahuan dokumentasi adalah lengkap sebelum diserahkan kepada penaja. Unit ini juga pada masa yang sama bertanggungjawab dalam memastikan hal-hal berkaitan kebajikan pelajar diuruskan dengan baik serta memastikan Dana bagi Tabung Khas/Zakat mencukupi bagi menyediakan bantuan kepada semua pelajar yang kesempitan kewangan serta diproses dalam tempoh masa yang ditetapkan melalui Jawatankuasa Pemilihan yang dilantik. Selain itu, unit ini juga harus memastikan setiap hal yang berkaitan kebajikan pelajar seperti penyediaan Surat Jaminan Hospital, Tuntutan Khairat Kematian, Tuntutan Insuran dan urusan lain berkaitan kebajikan pelajar dibuat dengan cepat. (B) JENIS-JENIS BANTUAN KEWANGAN i ) Pinjaman Pelajaran Bantuan kewangan ini adalah kategori terbesar yang boleh dipohon oleh pelajar melibatkan bantuan kewangan yang dikeluarkan oleh agensi Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri mahupun Swasta. Antara penaja pinjaman terbesar adalah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). serta urusan berkaitan

ii ) Biasiswa Biasiswa ini ditawarkan oleh badan-badan korporat, kerajaan ataupun swasta kepada pelajar melalui iklan melalui media cetak dan lama sesawang masingmasing. Proses temuduga juga selalunya di atur sendiri oleh agensi berkenaan dengan bantuan HEPA dan pemilihan juga ditentukan oleh agensi berkenaan melalui permohonan yang diterima serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. (C) SIAPAKAH YANG LAYAK MEMOHON Semua pelajar IPT warganegara Malaysia layak memohon dengan berpandukan syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh penaja dengan jelas melalui Laman Sesawang. Sila semak Iklan ataupun borang-borang permohonan yang terdapat di laman sesawang dan hantar sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. (D) MASA UNTUK MEMOHON Setiap permohonan telah ditentukan tarikh tutup permohonan. Pelajar boleh menyemak di laman sesawang penaja, papan kenyataan HEPA, Kolej Kediaman dan portal UniMAP. Bagi PTPTN pelajar boleh memohon bila-bila masa setelah mendapat tawaran masuk ke UniMAP. Sebelum pelajar mendaftar diri ke UniMAP pelajar boleh menyemak pengumpulan perjanjian oleh pegawai PTPTN. (E) CARA UNTUK MENDAPATKAN BORANG Setiap permohonan hendaklah dibuat dengan cara mengisi borang permohonan yang boleh didapati di agensi-agensi berkenaan secara online atau di Unit Pinjaman dan Kebajikan Pelajar, JHEPA (sekiranya agensi berkenaan membekalkan borang tersebut). Biasanya agensi-agensi berkenaan akan memohon kerjasama JHEPA untuk membuat hebahan tawaran tersebut kepada semua pelajar melalui emel dan permohonan dengan cara menulis sendiri kepada agensi-agensi berkenaan. Bagi Pinjaman Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN ), Pelajar boleh memohon secara online melalui laman web PTPTN. No PIN untuk password boleh didapati di Bank papan-papan kenyataan Kolej Kediaman UniMAP. Selain itu, pelajar boleh memohon borang dan mencetak surat perjanjian serta membawa bersama bagi tujuan penyerahan semasa hari

Simpanan Nasional dengan harga RM5.00. Setelah permohonan diluluskan pelajar
boleh mencetak perjanjian dan menyerahkan dokumen perjanjian pada tarikh yang akan

Mempunyai akauan Skim Simpanan Pendidikan Nasional(SSPN) sebagai syarat wajib memohon.dimaklumkan oleh HEPA( selewat-lewatnya dua (2) atau tiga(3) minggu selepas Minggu Suaikenal selesai. c. Mempunyai alamat e-mel yang sah bagi urusan rasmi PTPTN. melalui 3 saluran dibawah sebelum membuat pendaftaran kali pertama permohonan pembiayaan pendidikan iaitu:Kaunter Mesin Teller Automatik ( ATM ) Mesin Deposit Tunai ( CDM ) No PIN hanya sah dalam tempoh 6 bulan bermula dari tarikh pembelian No PIN di Bank Simpanan Nasional (BSN) sehingga tarikh pendaftaran permohonan online. sila hubungi Call Centre PTPTN di talian 03-2080 4455. pelajar-pelajar perlu membuka akaun di Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB). Sebarang pertanyaan lanjut. Menyelesaikan keseluruhan hutang pembiayaan pendidikan terdahulu sekiranya pernah mendapat pembiayaan pendidikan PTPTN tetapi Gagal / Berhenti / mendapat penaja lain serta membatalkan pembiayaan pendidikan PTPTN.00 di semua cawangan Bank Simpanan Nasional ii. Membuka akaun simpanan (persendirian) mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT masing-masing. Memenuhi syarat-syarat permohonan Pembiayaan Pendidikan PTPTN. Sila pastikan pemohon memenuhi keperluan berikut SEBELUM membuat permohonan Pembiayaan Pendidikan PTPTN secara atas talian ( Online) : a. d. f. iv.  Bagi UniMAP. Pemohon perlu membeli No PIN bernilai RM 5. b. iii. . e. (F) SENARAI SEMAK UNTUK PERSEDIAAN SEBELUM MEMBUAT PERMOHONAN PTPTN 1.

3 dan 4).6 (hari bekerja) selepas tarikh tutup permohonan online yang telah ditetapkan oleh PTPTN. Sila lengkapkan dan tandatangan kedua-dua set dokumen berkenaan **. Dokumen yang tersenarai dibawah hendaklah dicetak dengan menggunakan kertas berwarna putih yang bersaiz A4 (80 gsm). Surat Kebenaran 1.gov. Bagi pemohon yang melanjutkan pengajian ke peringkat Sarjana/PhD (Sepenuh Masa) di bawah pembiayaan Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua (Bajet Mini) dari Kementerian Pengajian Tinggi. Pemohon hendaklah mendapat tawaran kemasukan ke IPT sebelum memohon mana-mana pembiayaan pendidikan. Sediakan 2 set (dibenarkan 1 set cetakan komputer dan 1 set salinan fotostat) Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan (beserta Akuan Penerimaan. pemohon hendaklah memilih nama kursus pengajian yang bermula dengan perkataan “Bajet Mini” di Butiran Nama Program/Kursus . Pemohon hanya dibenarkan memohon berpandukan tarikh yang telah ditetapkan mengikut mengikut IPT masing-masing.adobe.gov. Panduan tarikh untuk membuat permohonan IPT berkaitan boleh dirujuk di dalam Laman Web PTPTN (http://www. i.my). (H) DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISEDIA DAN DISAHKAN. Dakwat cetakan hendaklah berwarna hitam. Pastikan komputer anda mempunyai program „Adobe Acrobat Reader‟ untuk tujuan cetakan dokumen. . Program tersebut boleh dimuat turun daripada laman web http://www.(G) KAEDAH PERMOHONAN Kaedah memohon pembiayaan pendidikan adalah seperti berikut : Pemohon hendaklah memohon pembiayaan pendidikan secara dalam talian (online) melalui Laman Web Permohonan Pembiayaan Online di alamat http://www. Pemohon yang berjaya ditawarkan pembiayaan PTPTN perlu melayari Laman Web Permohonan Pembiayaan Online untuk mencetak dokumen yang disenaraikan.ptptn. 2.my .com/products/acrobat/. Sila klik pada ikon „Get ADOBE READER‟ dan „Install‟ di komputer anda. Pemohon boleh menyemak keputusan permohonan pembiayaan PTPTN di Laman Web Permohonan Pembiayaan Online bermula hari ke .ptptn. Cetakan hanya dibenarkan pada satu muka sahaja untuk setiap helaian ( bagi satu-satu muka surat ).

dokumen ini tidak perlu disahkan. vii. Contoh : STPM / Diploma / Matrikulasi/ Ijazah / Sarjana. Maklumat Permohonan Pembiayaan yang boleh dicetak di butang CETAK MAKLUMAT di dalam laman Web Permohonan Online yang telah didaftarkan sebelum ini.ii. Dokumen ini hanya perlu disediakan sekiranya berlaku kesilapan no akaun pada Dokumen Perjanjian Penerima Biaya. iv. Salinan Slip Gaji / Borang Cukai Pendapatan ( Individu ) / Kad Pesara / Penyata Pencen / Surat Pengesahan Pendapatan / Surat Pengesahan Tidak Bekerja PENJAGA PERTAMA (1).00 setiap satu Dokumen Perjanjian Pembiayaan Pendidikan yang telah disempurnakan. Salinan fotokopi muka hadapan dan belakang kad pengenalan tersebut perlu dilakukan pada muka surat yang sama. vi. Salinan Transkrip keputusan peperiksaan dan sijil kelayakan masuk lain. Salinan Buku akaun (muka surat yang tercatat nombor akaun) / Slip Deposit Bank / Pengesahan nombor akaun persendirian mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT. ii. Salinan Kad Pengenalan Penerima Biaya. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM / SPMV). Sediakan2 keping setem hasil yang bernilai RM10. iv. Sila lengkapkan dan tandatangan kedua-dua set dokumen berkenaan **. iii. (RUJUK LAMPIRAN A PADA DOKUMEN PERJANJIAN PEMBIAYAAN) Penerima biaya juga perlu mengemukakan bersama SATU (1) SALINAN dokumen sokongan yang telah TIDAK PERLU DISAHKAN / DITANDATANGANI seperti berikut: i. hendaklah dilekatkan dengan setem hasil bernilai RM10. . Sediakan 2 set (dibenarkan 1 set cetakan komputer dan 1 set salinan fotostat) Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. Pelajar dikehendaki untuk ditandatangan ringkas di setiap muka surat pada ruangan yang disediakan di bahagian bawah dokumen berkenaan**. Sediakan 2 set (dibenarkan 1 set cetakan komputer dan 1 set salinan fotostat) dokumen Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. Slip transkrip keputusan peperiksaan SPM / SPMV hanya sah untuk digunakan sekiranya tidak melebihi tempoh 2 tahun dari tahun peperiksaan diambil. Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke IPT.00 di sudut atas kanan pada muka depan setiap set dokumen perjanjian. Surat tawaran yang diperolehi melalui cetakan internet / portal IPT perlu disahkan oleh Pegawai Kumpulan A daripada IPT pelajar berkenaan sahaja v. iii.

(sekiranya penerima biaya x. ix. tambahan dokumen sokongan berikut diperlukan: i. dan Salinan keputusan peperiksaan setiap semester sebelumnya. ii Surat Pengesahan masih belajar dari IPT. Maklumat mengenai pegawai yang layak mengesahkan dokumen boleh didapati daripada laman web PTPTN. Surat Pengesahan Pengalaman Kerja daripada Majikan. (sekiranya penerima biaya telah berkahwin) xi. Surat Pengesahan/ Surat Akuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat/ Pusat Zakat sekiranya penerima bantuan bulanan dari Agensi berkenaan.) Pegawai yang menjadi saksi PELAJAR dan PENJAMIN adalah seperti berikut: a) Wakil Rakyat/Senator b) Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional c) Pengamal Undang-undang d) Pesuruhjaya Sumpah/Jaksa Pendamai e) Pengetua/Guru Besar (sekolah kerajaan sahaja) f) Pegawai Polis berpangkat ASP dan ke atas/Pegawai Tentera berpangkat Kapten atau setaraf dan ke atas g) Ketua Kampung/Penggawa/Penghulu/Ketua Mukim/Pengerusi JKKK Masyarakat/Sidang/Pegawai Kemajuan dan Pembangunan (Jawatankuasa Keselamatan Kampung) .PASANGAN PENERIMA BIAYA. (Setiap dokumen sokongan hendaklah difotostat dengan menggunakan kertas bersaiz A4 dan disahkan pegawai yang layak. xii.viii. ( Bagi Penerima Biaya yang menggunakan pengalaman kerja sebagai salah satu syarat kelayakan masuk ) Bagi pelajar yang mengemukakan permohonan pada semester 2 dan ke atas. Salinan Slip Gaji / Borang Cukai Pendapatan ( Individu ) / Surat Pengesahan Pendapatan / Surat Pengesahan Tidak Bekerja .PENERIMA BIAYA/ IBU BAPA KANDUNG / PENJAGA. Salinan Slip Gaji / Borang Cukai Pendapatan ( Individu ) / Kad Pesara / Penyata Pencen / Surat Pengesahan Pendapatan / Surat Pengesahan Tidak Bekerja PENJAGA KEDUA (2). Salinan Slip Gaji / Salinan Borang Cukai Pendapatan ( Individu ) / Surat Pengesahan Pendapatan masih bekerja) PENERIMA BIAYA.

     (K) PERMOHONAN KENAIKAN KADAR PINJAMAN PTPTN Permohonan kenaikan kadar boleh dibuat dengan menggunakan borang PTPTN-P-01/22004 Pin.h) Untuk SABAH dan Sarawak – Ketua Kaum/ Ketua Anak Negeri/ Kapitan/Pemanca/Pegawai Taman Sabah (Semua pegawai atau saksi hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia. 2. Setiap permohonan mestilah dilampirkan dokumen sokongan yang telah disahkan seperti berikut : 1. Salinan sijil kelahiran anak-anak dalam tanggungan ibubapa/penjaga .00. (J) PENAHANAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN Pelajar mendapat keputusan peperiksaan dengan GPA kurang daripada 2.my (I) PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN Pengeluaran pembiayaan pendidikan PTPTN akan dikreditkan terus ke akaun pelajar. Cop pegawai atau saksi hendaklah lengkap mempunyai jawatan pegawai dan jabatan/alamat di mana pegawai bertugas) Maklumat lanjut berkenaan syarat-syarat dan kaedah permohonan pembiayaan PTPTN boleh diperolehi dari laman web PTPTN http://www. Menangguhkan pengajian. Bagi bayaran semester berikutnya. Pengeluaran pinjaman kali pertama hanya dibuat setelah perjanjian yang sempurna diterima oleh PTPTN.0 dan ke atas.gov.4 yang boleh didapati di Bahagian Hal Ehwal Pelajar di IPT masing-masing ataupun melalui laman web PTPTN.ptptn. pengeluaran akan dibuat setelah PTPTN menerima pengesahan daripada IPT masing-masing bahawa pelajar berjaya meneruskan pengajian dan memperolehi keputusan GPA 2. Salinan slip gaji terkini/kad pesara/pengesahan pendapatan ibubapa/penjaga terkini.dan Dikenakan tindakan tatatertib dan dijatuhkan hukuman gantung pengajian.

Lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan. pinjaman akan ditamatkan dan pelajar perlu mengemukakan permohonan semula pinjaman serta membuat penyelesaian hutang ke atas jumlah pinjaman yang telah diterima bagi pengajian/kursus terdahulu.  Sesalinan surat tawaran kemasukan ke IPT bagi telah disahkan. PERMOHONAN RAYUAN BAGI KES PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN/KURSUS Pelajar yang terlibat dengan pertukaran program pengajian/kursus boleh mengemukakan permohonan rayuan sebelum mengemukakan permohonan pinjaman baru. (M) PERTUKAR PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAN KEPADA PELAJAR YANG BERHASRAT UNTUK MEMOHON PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN SELEPAS PINJAMAN PTPTN DITERIMA: Perbadanan berhak menamatkan Perjanjian Pinjaman Pendidikan sekiranya pelajar menukar program/kursus pengajian tanpa persetujuan bertulis Perbadanan. dokumen-dokumen yang adalah: Surat rasmi permohonan pertukaran program/kursus daripada pelajar kepada PTPTN. program/kursus lama yang Antara diperlukan untuk memohon pertukaran pengajian/ kursus  . Sekiranya pertukaran kursus dibuat juga. (Dokumen permohonan yang lengkap hendaklah dihantar melalui HEPA IPT masingmasing dan sebarang kelulusan permohonan tertakluk kepada peruntukan semasa) (L) PENAMATAN / PEMBATALAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN Pelajar perlu memaklumkan lain kepada Perbadanan surat sekiranya rasmi atau  Gagal/Berhenti/Batal/Penaja dengan menghantar menghantar borang pembatalan pinjaman yang boleh diperolehi di IPT/Lawan Web PTPTN kepada pihak PTPTN. Pertukaran kursus yang menyebabkan pelajar kembali ke Semester 1 atau menyebabkan pertambahan tempoh pinjaman adalah tidak dibenarkan.3.

penangguhan tidak dibenarkan kecuali bagi pembayaran PTPTN yang tidak bertindih dengan pembayaran penaja baru. Tempoh penangguhan akan ditentukan oleh pihak PTPTN. Pinjaman kali kedua hanya akan dipertimbangkan apabila hutang terdahulu diselesaikan. Surat pengesahan daripada fakulti baru sama ada pelajar mengulang semester atau tidak mengulang semester. Sesalinan surat kelulusan pertukaran program/kursus baru daripada IPT yang telah disahkan. permohonan penangguhan hanya dibenarkan jika pelajar menyambung pengajian. Sila hantar surat permohonan berserta salinan surat tawaran pengajian yang baru. • Peminjam yang membuat bayaran balik dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pembiayaan. Pemberhentian pengeluaran pembiayaan pendidikan PTPTN akan dibuat apabila pelajar gagal / berhenti / mendapat penajaan lain / menukar kursus . kos pentadbiran tidak akan dikenakan KES GAGAL/BERHENTI • 60 hari dari tarikh pembatalan pembiayaan    KES BATAL/PENAJA LAIN • 60 hari dari tarikh pembatalan pembiayaan (O) PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PINJAMAN Bagi pelajar yang menerima tajaan lain.  *** Makluman berkaitan status rayuan akan dimaklumkan kepada pelajar/Universiti. Tindakan mahkamah akan diambil kepada peminjam yang gagal membuat bayaran balik. Bagi peminjam yang Gagal/Berhenti/Batal/Penaja lain. Sila hantar surat permohonan berserta salinan surat tawaran penaja baru yang disahkan oleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional. (N) TEMPOH BAYARAN BALIK PINJAMAN: KES TAMAT • 6 bulan selepas tamat tempoh pembiayaan.

Salinan Transkript Peperiksaan (ringkasan setiap semester) yang telah disahkan oleh Pegawai Pendaftar/Penolong Pendaftar Bahagian Akademik sahaja. c.pengajian dengan mengulang semester / membatalkan tawaran PTPTN semasa di dalam tempoh perjanjian dengan PTPTN. iv. Mengikuti Pengajian secara sepenuh masa. Antara syarat yang ditetapkan adalah:i. Pelajar menamatkan pengajian dalam tempoh pinjaman atau lebih awal seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian. Permohonan dikemukakan dalam tempoh dua belas(12) bulan dari tarikh pengijazahan semasa konvokesyen. v. (P)PELAKSANAAN DASAR PEMBIAYAAN BOLEH UBAH BERMULA TAHUN 2010 Ucapan Bajet 2010 pada 23 Okt 2009. d. Sesalinan Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) . YAB Perdana Menteri telah mengumumkan supaya pembiayaan PTPTN ditukar kepada biasiswa bagi pelajar yang berjaya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kelas pertama atau setaraf dengannya bermula tahun Januari 2010. Salinan Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama yang telah disahkan oleh Pegawai masing. Pendaftar/Penolong Pendaftar Bahagian Akademik IPT masing- b. Pembiayaan pendidikan PTPTN tidak bertindih dengan sebarang penaja lain. Akuan pelajar yang telah lengkap diisi (boleh dimuat turun melalui laman web PTPTN) dan.dan Kursus yang diikuti mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia(MQA) (pelajar IPTS sahaja) Permohonan Pertukaran Pembiayaan Kepada Pembiayaan Boleh Ubah Hendaklah Dikemukakan Secara Rasmi Ke PTPTN Dengan Menyertakan dokumen-dokumen Berikut:- a. ii. iii.

tukar program. Pembayaran balik pinjaman ini adalah melalui pemotongan pinjaman / biasiswa pelajar berkenaan yang dibuat oleh Jabatan Bendahari apabila ia mendapat pinjaman / biasiswanya. Urusan permohonan boleh dikemukakan melalui Unit Pinjaman dan Kebajikan Pelajar dan pelajar perlu melepasi beberapa tapisan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Di antara bantuan kewangan yang disediakan adalah: Tabung Pinjaman Jangka Pendek Tabung ini bertujuan untuk memberi pinjaman kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan semasa pengajian dalam semester dengan syarat mereka mempunyai pinjaman/biasiswa dari mana-mana penaja. . Tabung Amanah Khas UniMAP Tabung ini adalah sebuah tabung yang dana kewangannya dari hasil kutipan derma dan sumbangan ikhlas staf-staf Universiti Malaysia Perlis melalui pemotongan gaji mereka pada setiap bulan. Pelajar-pelajar yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan akan hanya dapat menerimanya sekali sahaja sepanjang pengajiannya di universiti ini. Permohonan pinjaman ini adalah terbuka kepada semua pelajar UniMAP. peringkat pengajian.** Peminjam yang menerima penaja lain dan bertindih dengan pembiayaan PTPTN. Tabung ini diwujudkan di atas keperhatinan dan sikap mengambil berat oleh staf-staf berkenaan untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan. dan IPT tanpa kelulusan PTPTN ataupun melanggar mana-mana syarat yang ditetapakan seperti dalam salinan pinjaman tidak akan dipertimbangkan u ntuk menerima kemudahan ini. (Q) TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR UniMAP amat perhatin serta mengambil berat tentang kebajikan pelajar-pelajarnya. Terdapat beberapa bentuk pinjaman dan kebajikan kewangan yang diwujudkan oleh universiti ini demi untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan. Pelajar-pelajar yang mendapat bantuan kewangan dari tabung ini tidak perlu membayar balik wang yang diterimanya.

Perubatan di lakukan di Hospital Kerajaan.0 Panduan Pelajar Sakit ( Ditahan Di Hospital ) 1. Urusan berkaitan pengurusan jenazah. Mendapat Kebenaran dari waris pelajar bagi urusan mandi.1. Unit kebajikan menerima laporan pelajar meninggal dari Hospital keluarga / teman/Kolej Kediaman atau dari mana-mana pegawai. Syarat pengurusan Jenazah Pelajar. Pelajar-pelajar beragama Islam yang memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan akan dapat menerima bantuan kewangan dari tabung ini hanya sekali sahaja sepanjang pengajiannya di universiti ini. Pelajar-pelajar yang mendapat bantuan kewangan dari tabung ini tidak perlu membayar balik wang yang diterimanya.1 i. ii. Syarat – syarat permohonan Pemohon mestilah pelajar UniMAP yang berdaftar dan berstatus aktif. 2. * Pelajar juga boleh menyemak Laman Sesawang agensi-agensi kerajaan yang lain bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan bantuan kewangan yang disediakan. diposkan ataupun diambil oleh pemohon mahupun wakil. Pemohon / rakan / pelapor hendaklah mengisi borang permohonan Selepas permohonan diterima dan semakan bagi tujuan pengesahan.0 Panduan kebajikan sekiranya berlaku Kematian (Semasa Pelajar Berada Di Dalam Pengajian) 2. Warga Negara Malaysia. mengkafan. Unit Pinjaman Dan Kebajikan Pelajar akan memproses pengeluaran surat jaminan Universiti yang di alamatkan ke Hospital yang berkenaan melalui unit hasil dan akan difaks. solat .Tabung Amanah Zakat UniMAP Tabung ini adalah sebuah tabung yang sumber kewangannya dari sumbangan wang zakat dari syarikat-syarikat swasta di negara ini.. PANDUAN HAL-HAL KEBAJIKAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS 1. sembahyang dan penghantaran pulang. Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di Universiti Malaysia Perlis.

waris seperti yang 2. 2.00 dengan menggunakan Tabung Amanah Khas Pelajar UniMAP. Setelah laporan diterima. Salinan Permit Penguburan.000. v. Bantuan kebajikan dana akan dari diberikan Tabung sebanyak Kebajikan RM3.3 Salinan Sijil Kematian. iii. vi. Cek yang berkenaan akan diposkan ke alamat dipersetujui setelah selesai diproses. . Salinan Kad Pengenalan simati. ii.00 Pelajar setelah dengan waris menggunakan mengemukakan : Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Salinan Sijil Kematian Salinan Permit Penguburan Kad Pengenalan dan alamat surat menyurat waris. iv.jenazah/Sijil Kematian/ sijil Penguburan dan kenderaan akan diuruskan dengan kerjasama Pusat Isklam dan Kolej Kediaman sekiranya perlu. Salinan Kad Pelajar Laporan Polis jika berlaku kemalangan.4 Sekiranya berlaku Kematian Ibu dan Atau Bapa Pelajar Meninggal. Kadar Bantuan Pengurusan Jenazah.2 Keperluan Tuntutan Khairat Kematian/ Insurans.4. i. i. Unit Pinjaman dan Kebajikan HEPA akan menghubungi pelajar bagi mendapatkan pengesahan bagi memboleh urusan-urusan berkaitan pengangkutan yang bersesuaian disediakan sama ada kenderaan awam mahupun kenderaan dengan syarat mendapatkan kelulusan dari TNC HEPA. Laporan doktor jika berlaku penyakit kronik ( bagi tujuan insuran ) Salinan Kad Pengenalan waris. Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di Universiti Malaysia Perlis. 2.1 Syarat Pengurusan Pelajar Pulang. Bayaran pengurusan jenazah akan diberikan dengan kadar tidak melebihi RM1. Ibu atau dan Bapa pelajar meniggal dunia. ii. i. vii. ii. 2.000. iii.

bas.5. Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Salinan Sijil Kematian Salinan Permit Penguburan Cek akan dikeluarkan atas nama pelajar setelah diluluskan oleh TNC 2. Abang atau kakak atau adik pelajar meniggal dunia.2.3 Kadar Bantuan Dari Kebajikan Pelajar Bayaran pengurusan penghantaran pelajar pulang akan ditanggung oleh Universiti. Kakak dan Adik ) 2. Pelajar akan dimaklumkan oleh HEPA dan boleh menuntut memunut cek di JHEPA 10 hari setelah cek surat proses diserahkan kepada Jabatan Bendahari.2 Keperluan Dokumen Selepas Pengurusan Jenazah Bagi Mendapatkan Tuntutan Dari Wang Kebajikan Salinan Kad Pelajar Salinan Sijil Kematian. Salinan Permit Penguburan. ii. Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di Universiti Malaysia Perlis.5 Semasa Kematian Keluarga Terdekat ( Abang. i.2 Aliran Pengurusan Penghantaran Pulang Pelajar yang meninggal di Universiti. 2. Bantuan kebajikan akan akan diberikan sebanyak RM300.4. 2. Pelajar akan hanya dihantar dengan menggunakan pengangkutan sama ada teksi.4.1 Syarat Pengurusan Pelajar Pulang. .5. feri. kapal dan keretapi kecuali bagi pelajar Sabah dan Sarawak.00 dengan menggunakan dana dari Tabung Kebajikan Pelajar setelah pelajar mengisi borang permohonan dengan mengemukakan :     JHEPA.

Unit kebajikan menerima laporan keluarga terdekat pelajar meninggal dari keluarga / teman / Kolej Kediaman atau dari manamana pegawai. 2.00 dengan menggunakan dana dari Tabung Kebajikan Pelajar setelah pelajar mengisi borang permohonan dengan mengemukakan :     JHEPA. Unit kebajikan akan menguruskan kenderaan bagi penghantaran pelajar iv. Kadar Bantuan Dari Kebajikan Pelajar Bayaran pengurusan penghantaran pelajar pulang akan dittanggung oleh Universiti. kapal dan keretapi kecuali bagi pelajar Sabah dan Sarawak. Tuntutan Wang Kebajikan Keluarga Meninggal ( Abang. 2. bas. b. Sekiranya tidak terdapat kenderaan awam maka Unit kebajikan akan menggunakan kenderaan Universiti dengan syarat mendapatkan kelulusan dari TNC JHEPA. Pelajar hanya akan dihantar dengan menggunakan teksi. Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Salinan Sijil Kematian Salinan Permit Penguburan Cek akan dikeluarkan atas nama pelajar setelah diluluskan oleh TNC 3.1. feri. iii. Salinan Permit Penguburan.5. Unit Kebajikan akan menghubungi keluarga pelajar bagi mendapat kepastian.3 Keperluan a.0 Garis Panduan Menggunakan Wang Kebajikan pelajar 3. c. ii.5. Kakak dan Adik ) . Bantuan kebajikan akan akan diberikan sebanyak RM50. Pelajar boleh memunut cek di JHEPA 10 hari setelah cek surat proses diserahkan kepada Jabatan Bendahari.i.4 Selepas Pengurusan Jenazah Bagi Mendapatkan Tuntutan Dari Wang Kebajikan Salinan Kad Pelajar Salinan Sijil Kematian.

2.00 akan diberikan kepada pelajar tersebut.1 Syarat Tuntutan Pelajar Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP Keluarga yang meniggal mestilah keluarga terdekat. 2 Tuntutan Wang Kebajikan Ibu / Bapa Meninggal. Mengisi borang permohonan tuntutan beserta lampiran Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Sijil Kematian Permit Penguburan. Mesti mendapat kelulusan dari TNC JHEPA 3.2. 3. 3. Mengisi borang permohonan tuntutan beserta salinan lampiran Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Sijil Kematian Permit Penguburan.1.1.1 Syarat Tuntutan Pelajar Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP Keluarga yang meniggal mestilah Ibubapapalajar. salinan o o o (Mesti mendapat kelulusan dari TNC JHEPA) 3.2 Kadar Tuntutan Peruntukan tersebut. RM300.00 akan diberikan kepada pelajar o .3.2 Kadar Tuntutan Peruntukan RM50.

iii. Penaja hendaklah memohon insuran menghantar surat permohonan dan senarai nama pelajar yang terlibat ke Jabatan Bendahari. Sekiranya pelajar tidak membayar yuran dan akan menghadiri program luar.2 Kadar Tuntutan o Peruntukan RM3.3.00 akan diberikan kepada pelajar tersebut. iv.1 Syarat Tuntutan Pelajar o o Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP Mengisi borang permohonan tuntutan beserta lampiran Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Sijil Kematian Permit Penguburan.3. penaja hendaklah membayar insuran tersebut melalui Jabatan Bendahari. Warganegara Malaysia.00 setahun.3. iii. 4. Kad Pengenalan waris pelajar salinan (Mesti mendapat kelulusan dari TNC JHEPA) 3. 4.1. ii. Bendahri akan memproses insuran tersebut dengan syarikat insuran. Pelajar yang berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP. Tuntutan Wang Kebajikan Pelajar Meninggal. Membayar yuran semester kerana insuran akan dipotong dari yuran Semester.3.2. Aliran Permohonan Insuran i. 4. 3.000. Beserta surat permohonan dan senarai juga disertakan duit insuran kelompok senayak RM28. ii. Tuntutan Insuran Semasa Berlaku Kemalangan .0 Garis Panduan Tuntutan Insuran pelajar 4.3. Syarat Penerima Insuran i.

000. 5.3 Borang tersebut hendaklah di sahkan oleh JHEPA.4. Salinan Laporan Polis iv. Salinan Laporan Polis vi. Salinan Kad Pengenalan waris 4.00 Bagi pelajar yang memegang pinjaman. Borang tersebut akan dir poses melalaui Jabatan Bendahari.4.3 Borang tersebut hendaklah di sahkan oleh JHEPA. Perolehan Kadar Insuran Kematian Pelajar Pelajar akan mendapat insuran sebanyak RM10. ii.2 4. Salinan Laporan doctor 4.4. Salinan kad pengenalan Salinan Kad pelajar iii.2 4.1 Pelajar boleh menuntut insuran dengan mengisi borang yang boleh didapati di Jabatan Bendahari UniMAP dengan membawa dokumen – dokumen : i.3. Borang tersebut akan dir poses melalaui Jabatan Bendahari 4.0 Garis Panduan Pemohonan Tabung Kebajikan pelajar . ii. Salinan Permit Penguburan v.1 Waris pelajar boleh menuntut insuran dengan mengisi borang yang boleh didapati di Jabatan Bendahari UniMAP dengan membawa dokumen – dokumen : i. Salinan kad pengenalan Salinan Kad pelajar iii.4. Tuntutan Insuran Bagi Pelajar Meninggal 4. Unit Pinjaman akan mengeluarkan surat pengesahan kematian pelajar kepada penaja bagi tujuan menamatkan pembayaran seterusnya menginsurankan pinjaman pelajar tersebut.3.4. Salinan Sijil Kematian iv. 4.3.5.

5. Bendahari iv.00 dan RM500. Kaunselor vi. Jawatan kuasa pemilihan terdiri dari : i. 5. Warganegara Malaysia Pendapatan keluarga tidak melebihi RM1. 5. Pengetua Kolej Kediaman v.2. . Pegawai Unit Agama Islam UniMAP.00 Mendapat pengesahan dari Dekan Pusat Pengajian. ii. Cara Memohon Tabung Amanah Khas UniMAP. Pegawai Unit Pinjaman Dan Kebajikan pelajar sebagai urusetia /setiausaha iii.4 Jumlah Pemberian Jumlah pembayaran yang di persetujui dan ditetapkan RM300.5.500.5 Pelajar Menerima Cek.3 Jawatankuasa Pemilihan Permohonan Jawatan kuasa pemilihan permohonan akan dibuat mengikut jadual yang ditetapkan.00 ( bergantung pada jawatankuasa yang menimbang permohonan ) 5. Majlis Perwakilan Pelajar ( Exco Kebajikan ) vii. Salinan Kad Pelajar Slip gaji terkini Ibubapa / penjaga @ akuan pendapatan keluarga bagi yang tidak mempunyai slip gaji (pengakuan pendapatan keluarga hendaklah disahkan oleh Ketua Kampung / Penghulu / Imam dan Pegawai Pengurusan Dan Profesional). Mengisi borang permohonan Tabung Amanah Khas UniMAP. Penolong Naib Cancelor HEPA sebagai pengerusi.1 Syarat Permohonan Tabung Amanah Khas UniMAP Pelajar Diploma dan Ijazah yang berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP.

2. Jawatankuasa pemilihan terdiri dari : i. o Lain-lain borang yang ditetapkan seperti dalam senarai semak. o o Salinan Kad Pelajar Slip gaji terkini Ibubapa / penjaga @ akuan pendapatan keluarga bagi yang tidak mempunyai slip gaji ( pengakuan pendapatan Profesional). 6.00 Mendapat pengesahan dari Dekan Pusat Pengajian.Pelajar yang Berjaya akan dikreditkan terus bantuan ke dalam akaun Bank Muamalat dan surat makluman berkaitan akan diberikan setelah mendapat kelulusan dari Naib Canselor UniMAP. Salinan Bukti Pelajar menganut agama Islam (bagi saudara baru yang memeluk agama Islam ). Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni sebagai pengerusi. 6. o Mengisi borang permohonan Tabung Amanah Zakat UniMAP secara atas Talian di laman Web Jabatan Hal Ehwal Pelajar di dalam system E-Tabung. 6. ii. Pegawai Unit Pinjaman Dan Kebajikan pelajar sebagai urusetia / setiausaha keluarga hendaklah disahkan oleh Ketua Kampung / Penghulu / Imam dan Pegawai Pengurusan Dan .0 Tabung Amanah Zakat Universiti Malaysia Perlis.1 Syarat Permohonan Tabung Amanah Zakat UniMAP o Pelajar Beragama Islam Diploma dan Ijazah yang berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP. JHEPA akan mengumumkan senarai nama yang Berjaya melalui Sistem E-Tabung dan pelajar akan mendapat maklumat tersebut melalui emel yang di berikan.3 Jawatankuasa Pemilihan Permohonan Jawatankuasa pemilihan permohonan akan dibuat berdasarkan jadual yang ditetapkan.500. o o o o Warganegara Malaysia Pendapatan keluarga tidak melebihi RM1. Cara Memohon Tabung Amanah Zakat UniMAP. 6. Penolong Naib Canselor.

00 dan RM1000.00.0 Garis Panduan Permohonan Tabung Pinjaman Pelajar 7.1 Syarat Permohonan Pelajar Diploma dan Ijazah yang berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP.4 Jumlah Pemberian Jumlah pembayaran yang di persetujui dan ditetapkan adalah RM300. Pelajar tahun akhir tidak digalakkan untuk memohon. Pelajar yang Berjaya akan dikreditkan terus bantuan ke dalam akaun Bank Muamalat dan surat makluman berkaitan akan diberikan kepada semua pelajar setelah mendapat kelulusan dari Naib Canselor UniMAP. Majlis Perwakilan Pelajar ( Exco Kebajikan ) vii. Bendahari iv.00 (bergantung pada jawatankuasa yang membuat pertimbangan) 6. Warganegara Malaysia Telah mendapat penaja pinjaman Atau Biasiswa.3 Jumlah Pemberian . RM500. 7.00. Kaunselor vi. 7. 7.iii. JHEPA akan mengumumkan senarai nama yang berjaya melalui Sistem E-Tabung dan pelajar akan mendapat maklumat tersebut melalui emel rasmi yang di berikan.2 Cara Memohon Pinjaman Jangka Pelajar Pendek UniMAP Mengisi borang permohonan Salinan Kad Pelajar Salinan Tawaran Pembiayaan Penaja. RM700. Pengetua Kolej Kediaman v. Mendapat pengesahan dari Dekan Pusat Pengajian. Pegawai Unit Agama Islam UniMAP 6.5 Pelajar Menerima Cek.

Jumlah pemberian yang di persetujui dan ditetapkan RM500. Kaunselor vi. Perlis. Yusoff ) ( Encik Mohd Hanie Bin Musa) No. Jawatan Kuasa pemilihan permohonan akan dibuat setiap 1 bulan sekali. Pegawai Unit Pinjaman Dan Kebajikan pelajar sebagai urusetia / setiausaha iii.4 Jawatankuasa Pemilihan Permohonan Permohonan dibuka sepanjang semester. (M) Sebarang pertanyaan berhubung maklumat bantuan kebajikan dan kewangan boleh menghubungi : Unit Pinjaman dan Kebajikan Pelajar Jabatan Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni Universiti Malaysia Perlis Jalan Serawak 02000 Kuala Perlis. atau JHEPA akan menghubungi Pemohon untuk menuntut cek tersebutdi JHEPA. Pelajar yang Berjaya akan dikreditkan terus bantuan ke dalam akaun Bank Muamalat dan surat makluman berkaitan akan diberikan setelah mendapat kelulusan dari Naib Canselor UniMAP. Dekan Hal Ehwal Pelajar Dan Aluni sebagai pengerusi. Pengetua Kolej Kediaman v. bergantung pada jawatankuasa yang menimbang permohonan ) ( 7. Majlis Perwakilan Pelajar ( Exco Kebajikan ) 7.00. No.5 Pelajar Menerima Cek. Bendahari iv. Faks : 04 – 985 1267 : 04 – 985 4532/1098 ( Puan Nur Shuhada Binti Hakimin ) . Telefon : 04 – 985 1154 ( Puan Noora Binti Md. ii. i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->