P. 1
Maklumat Bantuan Kewangan Dan Kebajikan Pelajar (Kemaskini)-Untuk Kebajikan Sesi 2012-2013.Doc-08.05.2013-2014

Maklumat Bantuan Kewangan Dan Kebajikan Pelajar (Kemaskini)-Untuk Kebajikan Sesi 2012-2013.Doc-08.05.2013-2014

|Views: 286|Likes:
Published by azrarajan
hhh
hhh

More info:

Published by: azrarajan on Jul 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2015

pdf

text

original

MAKLUMAT BANTUAN KEWANGAN DAN KEBAJIKAN PELAJAR

(A) PENGENALAN Unit Kebajikan dan Pinjaman Pelajar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (JHEPA) adalah unit yang telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras segala urusan berkaitan penajaan pinjaman dan biasiswa yang ditawarkan dengan mengiklankannya kepada para pelajar. Unit ini juga pada masa yang sama harus memastikan segala maklumat berkaitan dengan penaja disebarluaskan kepada pelajar bagi memastikan semua pelajar mendapat maklumat yang betul dan terkini disamping menguruskan segala urusan bersama semua penaja mengenai aktiviti-aktiviti mahupun program yang dirancang seperti Program Perjumpaan Bersama Pelajar Tajaan, Urusan Temuduga, Khidmat Nasihat, Taklimat, Rundingan, Notis Pemberitahuan dokumentasi adalah lengkap sebelum diserahkan kepada penaja. Unit ini juga pada masa yang sama bertanggungjawab dalam memastikan hal-hal berkaitan kebajikan pelajar diuruskan dengan baik serta memastikan Dana bagi Tabung Khas/Zakat mencukupi bagi menyediakan bantuan kepada semua pelajar yang kesempitan kewangan serta diproses dalam tempoh masa yang ditetapkan melalui Jawatankuasa Pemilihan yang dilantik. Selain itu, unit ini juga harus memastikan setiap hal yang berkaitan kebajikan pelajar seperti penyediaan Surat Jaminan Hospital, Tuntutan Khairat Kematian, Tuntutan Insuran dan urusan lain berkaitan kebajikan pelajar dibuat dengan cepat. (B) JENIS-JENIS BANTUAN KEWANGAN i ) Pinjaman Pelajaran Bantuan kewangan ini adalah kategori terbesar yang boleh dipohon oleh pelajar melibatkan bantuan kewangan yang dikeluarkan oleh agensi Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri mahupun Swasta. Antara penaja pinjaman terbesar adalah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). serta urusan berkaitan

ii ) Biasiswa Biasiswa ini ditawarkan oleh badan-badan korporat, kerajaan ataupun swasta kepada pelajar melalui iklan melalui media cetak dan lama sesawang masingmasing. Proses temuduga juga selalunya di atur sendiri oleh agensi berkenaan dengan bantuan HEPA dan pemilihan juga ditentukan oleh agensi berkenaan melalui permohonan yang diterima serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. (C) SIAPAKAH YANG LAYAK MEMOHON Semua pelajar IPT warganegara Malaysia layak memohon dengan berpandukan syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh penaja dengan jelas melalui Laman Sesawang. Sila semak Iklan ataupun borang-borang permohonan yang terdapat di laman sesawang dan hantar sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. (D) MASA UNTUK MEMOHON Setiap permohonan telah ditentukan tarikh tutup permohonan. Pelajar boleh menyemak di laman sesawang penaja, papan kenyataan HEPA, Kolej Kediaman dan portal UniMAP. Bagi PTPTN pelajar boleh memohon bila-bila masa setelah mendapat tawaran masuk ke UniMAP. Sebelum pelajar mendaftar diri ke UniMAP pelajar boleh menyemak pengumpulan perjanjian oleh pegawai PTPTN. (E) CARA UNTUK MENDAPATKAN BORANG Setiap permohonan hendaklah dibuat dengan cara mengisi borang permohonan yang boleh didapati di agensi-agensi berkenaan secara online atau di Unit Pinjaman dan Kebajikan Pelajar, JHEPA (sekiranya agensi berkenaan membekalkan borang tersebut). Biasanya agensi-agensi berkenaan akan memohon kerjasama JHEPA untuk membuat hebahan tawaran tersebut kepada semua pelajar melalui emel dan permohonan dengan cara menulis sendiri kepada agensi-agensi berkenaan. Bagi Pinjaman Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN ), Pelajar boleh memohon secara online melalui laman web PTPTN. No PIN untuk password boleh didapati di Bank papan-papan kenyataan Kolej Kediaman UniMAP. Selain itu, pelajar boleh memohon borang dan mencetak surat perjanjian serta membawa bersama bagi tujuan penyerahan semasa hari

Simpanan Nasional dengan harga RM5.00. Setelah permohonan diluluskan pelajar
boleh mencetak perjanjian dan menyerahkan dokumen perjanjian pada tarikh yang akan

d. Sebarang pertanyaan lanjut. Sila pastikan pemohon memenuhi keperluan berikut SEBELUM membuat permohonan Pembiayaan Pendidikan PTPTN secara atas talian ( Online) : a. e. Mempunyai alamat e-mel yang sah bagi urusan rasmi PTPTN.dimaklumkan oleh HEPA( selewat-lewatnya dua (2) atau tiga(3) minggu selepas Minggu Suaikenal selesai. . Membuka akaun simpanan (persendirian) mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT masing-masing. iii. b. sila hubungi Call Centre PTPTN di talian 03-2080 4455. Mempunyai akauan Skim Simpanan Pendidikan Nasional(SSPN) sebagai syarat wajib memohon. Menyelesaikan keseluruhan hutang pembiayaan pendidikan terdahulu sekiranya pernah mendapat pembiayaan pendidikan PTPTN tetapi Gagal / Berhenti / mendapat penaja lain serta membatalkan pembiayaan pendidikan PTPTN. c. melalui 3 saluran dibawah sebelum membuat pendaftaran kali pertama permohonan pembiayaan pendidikan iaitu:Kaunter Mesin Teller Automatik ( ATM ) Mesin Deposit Tunai ( CDM ) No PIN hanya sah dalam tempoh 6 bulan bermula dari tarikh pembelian No PIN di Bank Simpanan Nasional (BSN) sehingga tarikh pendaftaran permohonan online.  Bagi UniMAP. Memenuhi syarat-syarat permohonan Pembiayaan Pendidikan PTPTN. iv. (F) SENARAI SEMAK UNTUK PERSEDIAAN SEBELUM MEMBUAT PERMOHONAN PTPTN 1. Pemohon perlu membeli No PIN bernilai RM 5. f. pelajar-pelajar perlu membuka akaun di Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB).00 di semua cawangan Bank Simpanan Nasional ii.

Surat Kebenaran 1.(G) KAEDAH PERMOHONAN Kaedah memohon pembiayaan pendidikan adalah seperti berikut : Pemohon hendaklah memohon pembiayaan pendidikan secara dalam talian (online) melalui Laman Web Permohonan Pembiayaan Online di alamat http://www.6 (hari bekerja) selepas tarikh tutup permohonan online yang telah ditetapkan oleh PTPTN. Pemohon hendaklah mendapat tawaran kemasukan ke IPT sebelum memohon mana-mana pembiayaan pendidikan. 2.com/products/acrobat/. Bagi pemohon yang melanjutkan pengajian ke peringkat Sarjana/PhD (Sepenuh Masa) di bawah pembiayaan Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua (Bajet Mini) dari Kementerian Pengajian Tinggi.gov.ptptn. Pemohon hanya dibenarkan memohon berpandukan tarikh yang telah ditetapkan mengikut mengikut IPT masing-masing. Cetakan hanya dibenarkan pada satu muka sahaja untuk setiap helaian ( bagi satu-satu muka surat ). Pastikan komputer anda mempunyai program „Adobe Acrobat Reader‟ untuk tujuan cetakan dokumen.adobe. Sediakan 2 set (dibenarkan 1 set cetakan komputer dan 1 set salinan fotostat) Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan (beserta Akuan Penerimaan.ptptn. Pemohon yang berjaya ditawarkan pembiayaan PTPTN perlu melayari Laman Web Permohonan Pembiayaan Online untuk mencetak dokumen yang disenaraikan. Sila lengkapkan dan tandatangan kedua-dua set dokumen berkenaan **. 3 dan 4). Program tersebut boleh dimuat turun daripada laman web http://www. Panduan tarikh untuk membuat permohonan IPT berkaitan boleh dirujuk di dalam Laman Web PTPTN (http://www. Sila klik pada ikon „Get ADOBE READER‟ dan „Install‟ di komputer anda. Dakwat cetakan hendaklah berwarna hitam. i.my). Dokumen yang tersenarai dibawah hendaklah dicetak dengan menggunakan kertas berwarna putih yang bersaiz A4 (80 gsm). (H) DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISEDIA DAN DISAHKAN. pemohon hendaklah memilih nama kursus pengajian yang bermula dengan perkataan “Bajet Mini” di Butiran Nama Program/Kursus .gov.my . Pemohon boleh menyemak keputusan permohonan pembiayaan PTPTN di Laman Web Permohonan Pembiayaan Online bermula hari ke . .

Salinan fotokopi muka hadapan dan belakang kad pengenalan tersebut perlu dilakukan pada muka surat yang sama. Sediakan 2 set (dibenarkan 1 set cetakan komputer dan 1 set salinan fotostat) Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. Pelajar dikehendaki untuk ditandatangan ringkas di setiap muka surat pada ruangan yang disediakan di bahagian bawah dokumen berkenaan**. (RUJUK LAMPIRAN A PADA DOKUMEN PERJANJIAN PEMBIAYAAN) Penerima biaya juga perlu mengemukakan bersama SATU (1) SALINAN dokumen sokongan yang telah TIDAK PERLU DISAHKAN / DITANDATANGANI seperti berikut: i. . iv. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM / SPMV). hendaklah dilekatkan dengan setem hasil bernilai RM10. vii. vi. iii. Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke IPT.ii. Slip transkrip keputusan peperiksaan SPM / SPMV hanya sah untuk digunakan sekiranya tidak melebihi tempoh 2 tahun dari tahun peperiksaan diambil. iii. Surat tawaran yang diperolehi melalui cetakan internet / portal IPT perlu disahkan oleh Pegawai Kumpulan A daripada IPT pelajar berkenaan sahaja v. Salinan Buku akaun (muka surat yang tercatat nombor akaun) / Slip Deposit Bank / Pengesahan nombor akaun persendirian mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT. Salinan Slip Gaji / Borang Cukai Pendapatan ( Individu ) / Kad Pesara / Penyata Pencen / Surat Pengesahan Pendapatan / Surat Pengesahan Tidak Bekerja PENJAGA PERTAMA (1). iv. Contoh : STPM / Diploma / Matrikulasi/ Ijazah / Sarjana. dokumen ini tidak perlu disahkan.00 di sudut atas kanan pada muka depan setiap set dokumen perjanjian. Salinan Transkrip keputusan peperiksaan dan sijil kelayakan masuk lain. Sediakan2 keping setem hasil yang bernilai RM10. Sila lengkapkan dan tandatangan kedua-dua set dokumen berkenaan **. Salinan Kad Pengenalan Penerima Biaya. Dokumen ini hanya perlu disediakan sekiranya berlaku kesilapan no akaun pada Dokumen Perjanjian Penerima Biaya.00 setiap satu Dokumen Perjanjian Pembiayaan Pendidikan yang telah disempurnakan. ii. Sediakan 2 set (dibenarkan 1 set cetakan komputer dan 1 set salinan fotostat) dokumen Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. Maklumat Permohonan Pembiayaan yang boleh dicetak di butang CETAK MAKLUMAT di dalam laman Web Permohonan Online yang telah didaftarkan sebelum ini.

dan Salinan keputusan peperiksaan setiap semester sebelumnya.) Pegawai yang menjadi saksi PELAJAR dan PENJAMIN adalah seperti berikut: a) Wakil Rakyat/Senator b) Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional c) Pengamal Undang-undang d) Pesuruhjaya Sumpah/Jaksa Pendamai e) Pengetua/Guru Besar (sekolah kerajaan sahaja) f) Pegawai Polis berpangkat ASP dan ke atas/Pegawai Tentera berpangkat Kapten atau setaraf dan ke atas g) Ketua Kampung/Penggawa/Penghulu/Ketua Mukim/Pengerusi JKKK Masyarakat/Sidang/Pegawai Kemajuan dan Pembangunan (Jawatankuasa Keselamatan Kampung) . (sekiranya penerima biaya telah berkahwin) xi. Salinan Slip Gaji / Borang Cukai Pendapatan ( Individu ) / Kad Pesara / Penyata Pencen / Surat Pengesahan Pendapatan / Surat Pengesahan Tidak Bekerja PENJAGA KEDUA (2).PENERIMA BIAYA/ IBU BAPA KANDUNG / PENJAGA. Maklumat mengenai pegawai yang layak mengesahkan dokumen boleh didapati daripada laman web PTPTN.viii. tambahan dokumen sokongan berikut diperlukan: i. Salinan Slip Gaji / Borang Cukai Pendapatan ( Individu ) / Surat Pengesahan Pendapatan / Surat Pengesahan Tidak Bekerja . xii. Surat Pengesahan/ Surat Akuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat/ Pusat Zakat sekiranya penerima bantuan bulanan dari Agensi berkenaan. (sekiranya penerima biaya x.PASANGAN PENERIMA BIAYA. ii Surat Pengesahan masih belajar dari IPT. Surat Pengesahan Pengalaman Kerja daripada Majikan. (Setiap dokumen sokongan hendaklah difotostat dengan menggunakan kertas bersaiz A4 dan disahkan pegawai yang layak. ( Bagi Penerima Biaya yang menggunakan pengalaman kerja sebagai salah satu syarat kelayakan masuk ) Bagi pelajar yang mengemukakan permohonan pada semester 2 dan ke atas. ix. Salinan Slip Gaji / Salinan Borang Cukai Pendapatan ( Individu ) / Surat Pengesahan Pendapatan masih bekerja) PENERIMA BIAYA.

gov. Pengeluaran pinjaman kali pertama hanya dibuat setelah perjanjian yang sempurna diterima oleh PTPTN.ptptn. pengeluaran akan dibuat setelah PTPTN menerima pengesahan daripada IPT masing-masing bahawa pelajar berjaya meneruskan pengajian dan memperolehi keputusan GPA 2.4 yang boleh didapati di Bahagian Hal Ehwal Pelajar di IPT masing-masing ataupun melalui laman web PTPTN. (J) PENAHANAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN Pelajar mendapat keputusan peperiksaan dengan GPA kurang daripada 2. Salinan sijil kelahiran anak-anak dalam tanggungan ibubapa/penjaga .00. Bagi bayaran semester berikutnya.0 dan ke atas.dan Dikenakan tindakan tatatertib dan dijatuhkan hukuman gantung pengajian. Setiap permohonan mestilah dilampirkan dokumen sokongan yang telah disahkan seperti berikut : 1. Menangguhkan pengajian.my (I) PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN Pengeluaran pembiayaan pendidikan PTPTN akan dikreditkan terus ke akaun pelajar. 2.      (K) PERMOHONAN KENAIKAN KADAR PINJAMAN PTPTN Permohonan kenaikan kadar boleh dibuat dengan menggunakan borang PTPTN-P-01/22004 Pin. Salinan slip gaji terkini/kad pesara/pengesahan pendapatan ibubapa/penjaga terkini. Cop pegawai atau saksi hendaklah lengkap mempunyai jawatan pegawai dan jabatan/alamat di mana pegawai bertugas) Maklumat lanjut berkenaan syarat-syarat dan kaedah permohonan pembiayaan PTPTN boleh diperolehi dari laman web PTPTN http://www.h) Untuk SABAH dan Sarawak – Ketua Kaum/ Ketua Anak Negeri/ Kapitan/Pemanca/Pegawai Taman Sabah (Semua pegawai atau saksi hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia.

Sekiranya pertukaran kursus dibuat juga. Lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan. program/kursus lama yang Antara diperlukan untuk memohon pertukaran pengajian/ kursus  . PERMOHONAN RAYUAN BAGI KES PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN/KURSUS Pelajar yang terlibat dengan pertukaran program pengajian/kursus boleh mengemukakan permohonan rayuan sebelum mengemukakan permohonan pinjaman baru.  Sesalinan surat tawaran kemasukan ke IPT bagi telah disahkan. pinjaman akan ditamatkan dan pelajar perlu mengemukakan permohonan semula pinjaman serta membuat penyelesaian hutang ke atas jumlah pinjaman yang telah diterima bagi pengajian/kursus terdahulu. Pertukaran kursus yang menyebabkan pelajar kembali ke Semester 1 atau menyebabkan pertambahan tempoh pinjaman adalah tidak dibenarkan. (M) PERTUKAR PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAN KEPADA PELAJAR YANG BERHASRAT UNTUK MEMOHON PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN SELEPAS PINJAMAN PTPTN DITERIMA: Perbadanan berhak menamatkan Perjanjian Pinjaman Pendidikan sekiranya pelajar menukar program/kursus pengajian tanpa persetujuan bertulis Perbadanan. (Dokumen permohonan yang lengkap hendaklah dihantar melalui HEPA IPT masingmasing dan sebarang kelulusan permohonan tertakluk kepada peruntukan semasa) (L) PENAMATAN / PEMBATALAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN Pelajar perlu memaklumkan lain kepada Perbadanan surat sekiranya rasmi atau  Gagal/Berhenti/Batal/Penaja dengan menghantar menghantar borang pembatalan pinjaman yang boleh diperolehi di IPT/Lawan Web PTPTN kepada pihak PTPTN.3. dokumen-dokumen yang adalah: Surat rasmi permohonan pertukaran program/kursus daripada pelajar kepada PTPTN.

Sila hantar surat permohonan berserta salinan surat tawaran penaja baru yang disahkan oleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Bagi peminjam yang Gagal/Berhenti/Batal/Penaja lain. Tempoh penangguhan akan ditentukan oleh pihak PTPTN. Pinjaman kali kedua hanya akan dipertimbangkan apabila hutang terdahulu diselesaikan. penangguhan tidak dibenarkan kecuali bagi pembayaran PTPTN yang tidak bertindih dengan pembayaran penaja baru. Sila hantar surat permohonan berserta salinan surat tawaran pengajian yang baru. Surat pengesahan daripada fakulti baru sama ada pelajar mengulang semester atau tidak mengulang semester. Tindakan mahkamah akan diambil kepada peminjam yang gagal membuat bayaran balik. kos pentadbiran tidak akan dikenakan KES GAGAL/BERHENTI • 60 hari dari tarikh pembatalan pembiayaan    KES BATAL/PENAJA LAIN • 60 hari dari tarikh pembatalan pembiayaan (O) PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PINJAMAN Bagi pelajar yang menerima tajaan lain. Pemberhentian pengeluaran pembiayaan pendidikan PTPTN akan dibuat apabila pelajar gagal / berhenti / mendapat penajaan lain / menukar kursus . (N) TEMPOH BAYARAN BALIK PINJAMAN: KES TAMAT • 6 bulan selepas tamat tempoh pembiayaan. Sesalinan surat kelulusan pertukaran program/kursus baru daripada IPT yang telah disahkan. • Peminjam yang membuat bayaran balik dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pembiayaan.  *** Makluman berkaitan status rayuan akan dimaklumkan kepada pelajar/Universiti. permohonan penangguhan hanya dibenarkan jika pelajar menyambung pengajian.

Salinan Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama yang telah disahkan oleh Pegawai masing. Pelajar menamatkan pengajian dalam tempoh pinjaman atau lebih awal seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian. (P)PELAKSANAAN DASAR PEMBIAYAAN BOLEH UBAH BERMULA TAHUN 2010 Ucapan Bajet 2010 pada 23 Okt 2009. v. Permohonan dikemukakan dalam tempoh dua belas(12) bulan dari tarikh pengijazahan semasa konvokesyen.pengajian dengan mengulang semester / membatalkan tawaran PTPTN semasa di dalam tempoh perjanjian dengan PTPTN. c. Pembiayaan pendidikan PTPTN tidak bertindih dengan sebarang penaja lain. ii. YAB Perdana Menteri telah mengumumkan supaya pembiayaan PTPTN ditukar kepada biasiswa bagi pelajar yang berjaya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kelas pertama atau setaraf dengannya bermula tahun Januari 2010. Antara syarat yang ditetapkan adalah:i. d.dan Kursus yang diikuti mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia(MQA) (pelajar IPTS sahaja) Permohonan Pertukaran Pembiayaan Kepada Pembiayaan Boleh Ubah Hendaklah Dikemukakan Secara Rasmi Ke PTPTN Dengan Menyertakan dokumen-dokumen Berikut:- a. Sesalinan Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) . Salinan Transkript Peperiksaan (ringkasan setiap semester) yang telah disahkan oleh Pegawai Pendaftar/Penolong Pendaftar Bahagian Akademik sahaja. iii. Pendaftar/Penolong Pendaftar Bahagian Akademik IPT masing- b. iv. Mengikuti Pengajian secara sepenuh masa. Akuan pelajar yang telah lengkap diisi (boleh dimuat turun melalui laman web PTPTN) dan.

. Tabung Amanah Khas UniMAP Tabung ini adalah sebuah tabung yang dana kewangannya dari hasil kutipan derma dan sumbangan ikhlas staf-staf Universiti Malaysia Perlis melalui pemotongan gaji mereka pada setiap bulan. Pelajar-pelajar yang mendapat bantuan kewangan dari tabung ini tidak perlu membayar balik wang yang diterimanya. Terdapat beberapa bentuk pinjaman dan kebajikan kewangan yang diwujudkan oleh universiti ini demi untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan. dan IPT tanpa kelulusan PTPTN ataupun melanggar mana-mana syarat yang ditetapakan seperti dalam salinan pinjaman tidak akan dipertimbangkan u ntuk menerima kemudahan ini. peringkat pengajian. Pelajar-pelajar yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan akan hanya dapat menerimanya sekali sahaja sepanjang pengajiannya di universiti ini. Permohonan pinjaman ini adalah terbuka kepada semua pelajar UniMAP. Tabung ini diwujudkan di atas keperhatinan dan sikap mengambil berat oleh staf-staf berkenaan untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan. Di antara bantuan kewangan yang disediakan adalah: Tabung Pinjaman Jangka Pendek Tabung ini bertujuan untuk memberi pinjaman kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan semasa pengajian dalam semester dengan syarat mereka mempunyai pinjaman/biasiswa dari mana-mana penaja. tukar program. (Q) TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR UniMAP amat perhatin serta mengambil berat tentang kebajikan pelajar-pelajarnya.** Peminjam yang menerima penaja lain dan bertindih dengan pembiayaan PTPTN. Urusan permohonan boleh dikemukakan melalui Unit Pinjaman dan Kebajikan Pelajar dan pelajar perlu melepasi beberapa tapisan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Pembayaran balik pinjaman ini adalah melalui pemotongan pinjaman / biasiswa pelajar berkenaan yang dibuat oleh Jabatan Bendahari apabila ia mendapat pinjaman / biasiswanya.

Mendapat Kebenaran dari waris pelajar bagi urusan mandi. Syarat – syarat permohonan Pemohon mestilah pelajar UniMAP yang berdaftar dan berstatus aktif.1 i. Pelajar-pelajar yang mendapat bantuan kewangan dari tabung ini tidak perlu membayar balik wang yang diterimanya. ii.. Perubatan di lakukan di Hospital Kerajaan. mengkafan.0 Panduan kebajikan sekiranya berlaku Kematian (Semasa Pelajar Berada Di Dalam Pengajian) 2. Syarat pengurusan Jenazah Pelajar.1. Warga Negara Malaysia. Unit Pinjaman Dan Kebajikan Pelajar akan memproses pengeluaran surat jaminan Universiti yang di alamatkan ke Hospital yang berkenaan melalui unit hasil dan akan difaks. Pemohon / rakan / pelapor hendaklah mengisi borang permohonan Selepas permohonan diterima dan semakan bagi tujuan pengesahan. diposkan ataupun diambil oleh pemohon mahupun wakil. solat .0 Panduan Pelajar Sakit ( Ditahan Di Hospital ) 1. Unit kebajikan menerima laporan pelajar meninggal dari Hospital keluarga / teman/Kolej Kediaman atau dari mana-mana pegawai. sembahyang dan penghantaran pulang. * Pelajar juga boleh menyemak Laman Sesawang agensi-agensi kerajaan yang lain bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan bantuan kewangan yang disediakan. Pelajar-pelajar beragama Islam yang memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan akan dapat menerima bantuan kewangan dari tabung ini hanya sekali sahaja sepanjang pengajiannya di universiti ini. 2. Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di Universiti Malaysia Perlis. PANDUAN HAL-HAL KEBAJIKAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS 1. Urusan berkaitan pengurusan jenazah.Tabung Amanah Zakat UniMAP Tabung ini adalah sebuah tabung yang sumber kewangannya dari sumbangan wang zakat dari syarikat-syarikat swasta di negara ini.

vi. waris seperti yang 2.00 dengan menggunakan Tabung Amanah Khas Pelajar UniMAP. 2.000.jenazah/Sijil Kematian/ sijil Penguburan dan kenderaan akan diuruskan dengan kerjasama Pusat Isklam dan Kolej Kediaman sekiranya perlu. iii. i. Unit Pinjaman dan Kebajikan HEPA akan menghubungi pelajar bagi mendapatkan pengesahan bagi memboleh urusan-urusan berkaitan pengangkutan yang bersesuaian disediakan sama ada kenderaan awam mahupun kenderaan dengan syarat mendapatkan kelulusan dari TNC HEPA.4. vii. ii. Ibu atau dan Bapa pelajar meniggal dunia. Kadar Bantuan Pengurusan Jenazah. i.000. v. Salinan Kad Pengenalan simati. Laporan doktor jika berlaku penyakit kronik ( bagi tujuan insuran ) Salinan Kad Pengenalan waris. . Bantuan kebajikan dana akan dari diberikan Tabung sebanyak Kebajikan RM3. Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di Universiti Malaysia Perlis. Bayaran pengurusan jenazah akan diberikan dengan kadar tidak melebihi RM1. Cek yang berkenaan akan diposkan ke alamat dipersetujui setelah selesai diproses. Setelah laporan diterima. ii.1 Syarat Pengurusan Pelajar Pulang.00 Pelajar setelah dengan waris menggunakan mengemukakan : Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Salinan Sijil Kematian Salinan Permit Penguburan Kad Pengenalan dan alamat surat menyurat waris.4 Sekiranya berlaku Kematian Ibu dan Atau Bapa Pelajar Meninggal. 2. i.3 Salinan Sijil Kematian. Salinan Kad Pelajar Laporan Polis jika berlaku kemalangan. 2. iii. Salinan Permit Penguburan. ii.2 Keperluan Tuntutan Khairat Kematian/ Insurans. iv.

4.2 Keperluan Dokumen Selepas Pengurusan Jenazah Bagi Mendapatkan Tuntutan Dari Wang Kebajikan Salinan Kad Pelajar Salinan Sijil Kematian. 2.5 Semasa Kematian Keluarga Terdekat ( Abang.3 Kadar Bantuan Dari Kebajikan Pelajar Bayaran pengurusan penghantaran pelajar pulang akan ditanggung oleh Universiti. Salinan Permit Penguburan.5. Kakak dan Adik ) 2.1 Syarat Pengurusan Pelajar Pulang. kapal dan keretapi kecuali bagi pelajar Sabah dan Sarawak. Pelajar akan dimaklumkan oleh HEPA dan boleh menuntut memunut cek di JHEPA 10 hari setelah cek surat proses diserahkan kepada Jabatan Bendahari. ii. Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di Universiti Malaysia Perlis. Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Salinan Sijil Kematian Salinan Permit Penguburan Cek akan dikeluarkan atas nama pelajar setelah diluluskan oleh TNC 2.2 Aliran Pengurusan Penghantaran Pulang Pelajar yang meninggal di Universiti. 2. feri. bas. Bantuan kebajikan akan akan diberikan sebanyak RM300. Pelajar akan hanya dihantar dengan menggunakan pengangkutan sama ada teksi.5. i.00 dengan menggunakan dana dari Tabung Kebajikan Pelajar setelah pelajar mengisi borang permohonan dengan mengemukakan :     JHEPA. Abang atau kakak atau adik pelajar meniggal dunia.2.4. .

i.3 Keperluan a. 2.4 Selepas Pengurusan Jenazah Bagi Mendapatkan Tuntutan Dari Wang Kebajikan Salinan Kad Pelajar Salinan Sijil Kematian. kapal dan keretapi kecuali bagi pelajar Sabah dan Sarawak. Tuntutan Wang Kebajikan Keluarga Meninggal ( Abang. Sekiranya tidak terdapat kenderaan awam maka Unit kebajikan akan menggunakan kenderaan Universiti dengan syarat mendapatkan kelulusan dari TNC JHEPA.0 Garis Panduan Menggunakan Wang Kebajikan pelajar 3.00 dengan menggunakan dana dari Tabung Kebajikan Pelajar setelah pelajar mengisi borang permohonan dengan mengemukakan :     JHEPA. b. Unit kebajikan akan menguruskan kenderaan bagi penghantaran pelajar iv. Salinan Permit Penguburan. Kakak dan Adik ) . Unit kebajikan menerima laporan keluarga terdekat pelajar meninggal dari keluarga / teman / Kolej Kediaman atau dari manamana pegawai. Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Salinan Sijil Kematian Salinan Permit Penguburan Cek akan dikeluarkan atas nama pelajar setelah diluluskan oleh TNC 3. feri. Bantuan kebajikan akan akan diberikan sebanyak RM50. Unit Kebajikan akan menghubungi keluarga pelajar bagi mendapat kepastian.5. Pelajar hanya akan dihantar dengan menggunakan teksi.5. 2. Pelajar boleh memunut cek di JHEPA 10 hari setelah cek surat proses diserahkan kepada Jabatan Bendahari. iii. c. ii. Kadar Bantuan Dari Kebajikan Pelajar Bayaran pengurusan penghantaran pelajar pulang akan dittanggung oleh Universiti.1. bas.

2. salinan o o o (Mesti mendapat kelulusan dari TNC JHEPA) 3.1 Syarat Tuntutan Pelajar Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP Keluarga yang meniggal mestilah Ibubapapalajar. Mesti mendapat kelulusan dari TNC JHEPA 3.1 Syarat Tuntutan Pelajar Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP Keluarga yang meniggal mestilah keluarga terdekat.2 Kadar Tuntutan Peruntukan RM50. Mengisi borang permohonan tuntutan beserta salinan lampiran Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Sijil Kematian Permit Penguburan. Mengisi borang permohonan tuntutan beserta lampiran Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Sijil Kematian Permit Penguburan.2. 2 Tuntutan Wang Kebajikan Ibu / Bapa Meninggal.1. RM300.2 Kadar Tuntutan Peruntukan tersebut. 3.3.00 akan diberikan kepada pelajar tersebut. 3.00 akan diberikan kepada pelajar o .1.

4.3. iii. 4. iv.3. ii. 3.1 Syarat Tuntutan Pelajar o o Pelajar hendaklah berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP Mengisi borang permohonan tuntutan beserta lampiran Salinan Kad Pengenalan Salinan Kad Pelajar Sijil Kematian Permit Penguburan.3. Bendahri akan memproses insuran tersebut dengan syarikat insuran. 4. Pelajar yang berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP.00 akan diberikan kepada pelajar tersebut. Warganegara Malaysia. Syarat Penerima Insuran i.2 Kadar Tuntutan o Peruntukan RM3.00 setahun. Penaja hendaklah memohon insuran menghantar surat permohonan dan senarai nama pelajar yang terlibat ke Jabatan Bendahari. penaja hendaklah membayar insuran tersebut melalui Jabatan Bendahari. Membayar yuran semester kerana insuran akan dipotong dari yuran Semester. ii.3.3. Beserta surat permohonan dan senarai juga disertakan duit insuran kelompok senayak RM28. Kad Pengenalan waris pelajar salinan (Mesti mendapat kelulusan dari TNC JHEPA) 3. Sekiranya pelajar tidak membayar yuran dan akan menghadiri program luar.0 Garis Panduan Tuntutan Insuran pelajar 4.2. Tuntutan Wang Kebajikan Pelajar Meninggal. Tuntutan Insuran Semasa Berlaku Kemalangan . iii.1. Aliran Permohonan Insuran i.000.

4.3. Salinan kad pengenalan Salinan Kad pelajar iii.3 Borang tersebut hendaklah di sahkan oleh JHEPA.1 Waris pelajar boleh menuntut insuran dengan mengisi borang yang boleh didapati di Jabatan Bendahari UniMAP dengan membawa dokumen – dokumen : i. Salinan Permit Penguburan v.3.5. Unit Pinjaman akan mengeluarkan surat pengesahan kematian pelajar kepada penaja bagi tujuan menamatkan pembayaran seterusnya menginsurankan pinjaman pelajar tersebut. Salinan Laporan Polis vi. ii. 5. ii.4.4.0 Garis Panduan Pemohonan Tabung Kebajikan pelajar .00 Bagi pelajar yang memegang pinjaman.000.2 4. Salinan Kad Pengenalan waris 4.3 Borang tersebut hendaklah di sahkan oleh JHEPA. Salinan Laporan Polis iv.4. Salinan Laporan doctor 4.2 4.1 Pelajar boleh menuntut insuran dengan mengisi borang yang boleh didapati di Jabatan Bendahari UniMAP dengan membawa dokumen – dokumen : i. Borang tersebut akan dir poses melalaui Jabatan Bendahari 4. Salinan kad pengenalan Salinan Kad pelajar iii. Salinan Sijil Kematian iv. Borang tersebut akan dir poses melalaui Jabatan Bendahari.4. Tuntutan Insuran Bagi Pelajar Meninggal 4.3.4. Perolehan Kadar Insuran Kematian Pelajar Pelajar akan mendapat insuran sebanyak RM10.

Penolong Naib Cancelor HEPA sebagai pengerusi. Pegawai Unit Pinjaman Dan Kebajikan pelajar sebagai urusetia /setiausaha iii.2. 5.00 Mendapat pengesahan dari Dekan Pusat Pengajian. Majlis Perwakilan Pelajar ( Exco Kebajikan ) vii. Bendahari iv.5. 5. Cara Memohon Tabung Amanah Khas UniMAP. Pengetua Kolej Kediaman v.3 Jawatankuasa Pemilihan Permohonan Jawatan kuasa pemilihan permohonan akan dibuat mengikut jadual yang ditetapkan.4 Jumlah Pemberian Jumlah pembayaran yang di persetujui dan ditetapkan RM300. Jawatan kuasa pemilihan terdiri dari : i. Mengisi borang permohonan Tabung Amanah Khas UniMAP. 5. Salinan Kad Pelajar Slip gaji terkini Ibubapa / penjaga @ akuan pendapatan keluarga bagi yang tidak mempunyai slip gaji (pengakuan pendapatan keluarga hendaklah disahkan oleh Ketua Kampung / Penghulu / Imam dan Pegawai Pengurusan Dan Profesional).500. Kaunselor vi.00 ( bergantung pada jawatankuasa yang menimbang permohonan ) 5.00 dan RM500. . ii. Pegawai Unit Agama Islam UniMAP.5 Pelajar Menerima Cek.1 Syarat Permohonan Tabung Amanah Khas UniMAP Pelajar Diploma dan Ijazah yang berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP. Warganegara Malaysia Pendapatan keluarga tidak melebihi RM1.

6.2. Pegawai Unit Pinjaman Dan Kebajikan pelajar sebagai urusetia / setiausaha keluarga hendaklah disahkan oleh Ketua Kampung / Penghulu / Imam dan Pegawai Pengurusan Dan .Pelajar yang Berjaya akan dikreditkan terus bantuan ke dalam akaun Bank Muamalat dan surat makluman berkaitan akan diberikan setelah mendapat kelulusan dari Naib Canselor UniMAP. ii.00 Mendapat pengesahan dari Dekan Pusat Pengajian. o o o o Warganegara Malaysia Pendapatan keluarga tidak melebihi RM1. 6. o Lain-lain borang yang ditetapkan seperti dalam senarai semak.500. Salinan Bukti Pelajar menganut agama Islam (bagi saudara baru yang memeluk agama Islam ). JHEPA akan mengumumkan senarai nama yang Berjaya melalui Sistem E-Tabung dan pelajar akan mendapat maklumat tersebut melalui emel yang di berikan. Jawatankuasa pemilihan terdiri dari : i. o o Salinan Kad Pelajar Slip gaji terkini Ibubapa / penjaga @ akuan pendapatan keluarga bagi yang tidak mempunyai slip gaji ( pengakuan pendapatan Profesional).3 Jawatankuasa Pemilihan Permohonan Jawatankuasa pemilihan permohonan akan dibuat berdasarkan jadual yang ditetapkan. Penolong Naib Canselor. Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni sebagai pengerusi.0 Tabung Amanah Zakat Universiti Malaysia Perlis. Cara Memohon Tabung Amanah Zakat UniMAP. o Mengisi borang permohonan Tabung Amanah Zakat UniMAP secara atas Talian di laman Web Jabatan Hal Ehwal Pelajar di dalam system E-Tabung. 6. 6.1 Syarat Permohonan Tabung Amanah Zakat UniMAP o Pelajar Beragama Islam Diploma dan Ijazah yang berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP.

Mendapat pengesahan dari Dekan Pusat Pengajian. Kaunselor vi.00. RM500.2 Cara Memohon Pinjaman Jangka Pelajar Pendek UniMAP Mengisi borang permohonan Salinan Kad Pelajar Salinan Tawaran Pembiayaan Penaja.iii. Pengetua Kolej Kediaman v.00 dan RM1000.0 Garis Panduan Permohonan Tabung Pinjaman Pelajar 7.00 (bergantung pada jawatankuasa yang membuat pertimbangan) 6. Pelajar tahun akhir tidak digalakkan untuk memohon. RM700. Bendahari iv. 7. Pegawai Unit Agama Islam UniMAP 6. JHEPA akan mengumumkan senarai nama yang berjaya melalui Sistem E-Tabung dan pelajar akan mendapat maklumat tersebut melalui emel rasmi yang di berikan.5 Pelajar Menerima Cek. Warganegara Malaysia Telah mendapat penaja pinjaman Atau Biasiswa.4 Jumlah Pemberian Jumlah pembayaran yang di persetujui dan ditetapkan adalah RM300.1 Syarat Permohonan Pelajar Diploma dan Ijazah yang berdaftar dan berstatus aktif di UniMAP.00.3 Jumlah Pemberian . 7. Pelajar yang Berjaya akan dikreditkan terus bantuan ke dalam akaun Bank Muamalat dan surat makluman berkaitan akan diberikan kepada semua pelajar setelah mendapat kelulusan dari Naib Canselor UniMAP. Majlis Perwakilan Pelajar ( Exco Kebajikan ) vii. 7.

No. Majlis Perwakilan Pelajar ( Exco Kebajikan ) 7. Bendahari iv. Dekan Hal Ehwal Pelajar Dan Aluni sebagai pengerusi.00.Jumlah pemberian yang di persetujui dan ditetapkan RM500. Faks : 04 – 985 1267 : 04 – 985 4532/1098 ( Puan Nur Shuhada Binti Hakimin ) . atau JHEPA akan menghubungi Pemohon untuk menuntut cek tersebutdi JHEPA.4 Jawatankuasa Pemilihan Permohonan Permohonan dibuka sepanjang semester. (M) Sebarang pertanyaan berhubung maklumat bantuan kebajikan dan kewangan boleh menghubungi : Unit Pinjaman dan Kebajikan Pelajar Jabatan Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni Universiti Malaysia Perlis Jalan Serawak 02000 Kuala Perlis. Kaunselor vi. bergantung pada jawatankuasa yang menimbang permohonan ) ( 7. ii. Yusoff ) ( Encik Mohd Hanie Bin Musa) No. Jawatan Kuasa pemilihan permohonan akan dibuat setiap 1 bulan sekali. Pelajar yang Berjaya akan dikreditkan terus bantuan ke dalam akaun Bank Muamalat dan surat makluman berkaitan akan diberikan setelah mendapat kelulusan dari Naib Canselor UniMAP. Pengetua Kolej Kediaman v. Telefon : 04 – 985 1154 ( Puan Noora Binti Md. Perlis. i. Pegawai Unit Pinjaman Dan Kebajikan pelajar sebagai urusetia / setiausaha iii.5 Pelajar Menerima Cek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->